Vedlegg2 Målingerav lokalfiskog skalldyr 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg2 Målingerav lokalfiskog skalldyr 1"

Transkript

1 Vedlegg2 Målingerav lokalfiskog skalldyr 1 Risikovurderingav sjøsedimenteri Nordrevågen,COWI rapport A

2 Vedlegg3 Beregningstabeller 1 Tab.1: Målt sedimentkonsentrasjon sammenlignet med trinn 1 grenseverdier Målt sedimentkonsentrasjon Trinn 1 grenseverdi (mg/kg) Målt sedimentkonsentrasjon i forhold til trinn 1 grenseverdi (antall ganger): Stoff Antall prøver C sed, max (mg/kg) C sed, middel (mg/kg) Maks Middel Arsen Bly Kadmium Kobber Krom totalt (III + VI) Kvikksølv Nikkel Sink Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo(a)antracen Krysen Benzo(b)fluoranten Benzo(k)fluoranten Benzo(a)pyren Indeno(1,2,3-cd)pyren Dibenzo(a,h)antracen Benzo(ghi)perylen PCB PCB PCB PCB PCB PCB PCB Sum PCB E E DDT 0 mangler mangler 0.02 Tributyltinn (TBT-ion) Risikovurderingav sjøsedimenteri Nordrevågen, COWI rapport A

3 Vedlegg3 Beregningstabeller 2 HomogenitetskontrollINKLUDERTNV-8 Målt sedimentkonsentrasjon Kontroll av homogenitet Stoff Antall prøver C sed, max (mg/kg) C sed, middel (mg/kg) C sed, max / C sed, median (Verdi større enn 2 kan tyde på inhomogenitet/ hotspot) Arsen E E Bly E E Kadmium E E Kobber E E Krom totalt (III + VI) E E Kvikksølv E E Nikkel E E Sink E E Naftalen E E Acenaftylen E E Acenaften E E Fluoren E E Fenantren E E Antracen E E Fluoranten E E Pyren E E Benzo(a)antracen E E Krysen E E Benzo(b)fluoranten E E Benzo(k)fluoranten E E Benzo(a)pyren E E Indeno(1,2,3-cd)pyren E E Dibenzo(a,h)antracen E E Benzo(ghi)perylen E E PCB E E PCB E E PCB E E PCB E E PCB E E PCB E E PCB E E DDT E+00 #DIV/0! #NUM! Tributyltinn (TBT-ion) E E Risikovurderingav sjøsedimenteri Nordrevågen, COWI rapport A

4 Vedlegg3 Beregningstabeller 3 HomogenitetskontrollUTENNV-8 Målt sedimentkonsentrasjon Kontroll av homogenitet Stoff Antall prøver C sed, max (mg/kg) C sed, middel (mg/kg) C sed, max / C sed, median (Verdi større enn 2 kan tyde på inhomogenitet/ hotspot) Arsen E E Bly E E Kadmium E E Kobber E E Krom totalt (III + VI) E E Kvikksølv E E Nikkel E E Sink E E Naftalen E E Acenaftylen E E Acenaften E E Fluoren E E Fenantren E E Antracen E E Fluoranten E E Pyren E E Benzo(a)antracen E E Krysen E E Benzo(b)fluoranten E E Benzo(k)fluoranten E E Benzo(a)pyren E E Indeno(1,2,3-cd)pyren E E Dibenzo(a,h)antracen E E Benzo(ghi)perylen E E PCB E E PCB E E PCB E E PCB E E PCB E E PCB E E PCB E E DDT E+00 #DIV/0! #NUM! Tributyltinn (TBT-ion) E E Risikovurderingav sjøsedimenteri Nordrevågen, COWI rapport A

5 Vedlegg3 Beregningstabeller 4 Tab.2a: Beregnet spredning sammenlignet spredning" med "tillatt Stoff Beregnet spredning ikke påvirket av skipsoppvirvling (F diff + F org ) Maks (mg/m 2 /år) Middel (mg/m 2 /år) Beregnet spredning inkludert skipsoppvirvling (F diff + F org + F skip ) F tot, maks (mg/m 2 /år) F tot, middel (mg/m 2 /år) Spredning (F tot ) dersom C sed er lik grenseverd i for trinn 1 (mg/m 2 /år) F tot i forhold til tillatt spredning (antall ganger): Maks Arsen 4.64E E E E E Bly 1.14E E E E E Kadmium 8.58E E E E E Kobber 9.97E E E E E Krom totalt (III + VI) 8.82E E E E E Kvikksølv 3.65E E E E E Nikkel 4.70E E E E E Sink 7.68E E E E E Naftalen 7.93E E E E E Acenaftylen 1.60E E E E E Acenaften 1.04E E E E E Fluoren 4.81E E E E E Fenantren 2.97E E E E E Antracen 6.47E E E E E Fluoranten 2.17E E E E E Pyren 3.09E E E E E Midde l Benzo(a)antracen 6.20E E E E E Krysen 1.48E E E E E Benzo(b)fluoranten 9.00E E E E E Benzo(k)fluoranten 9.20E E E E E Benzo(a)pyren 9.77E E E E E Indeno(1,2,3-cd)pyren 2.27E E E E E Dibenzo(a,h)antracen 7.12E E E E E Benzo(ghi)perylen 4.97E E E E E PCB E E E E-02 PCB E E E E-02 PCB E E E E-02 PCB E E E E-03 PCB E E E E-02 PCB E E E E-02 PCB E E E E-02 Sum PCB7 8.29E E E E-01 DDT mangler data mangler data mangler data mangler data 1.97E-02 Tributyltinn (TBT-ion) 5.49E E E E E Risikovurderingav sjøsedimenteri Nordrevågen, COWI rapport A

6 Vedlegg3 Beregningstabeller 5 Tab.2b: Total mengde spredt per tidsenhet Total mengde spredt per tidsenhet Stoff U tot, A skip middel maks [mg/år] [mg/år] U tot, A sed - A skip middel maks [mg/år] [mg/år] Arsen 2.45E E E E+05 Bly 1.21E E E E+05 Kadmium 1.01E E E E+02 Kobber 6.24E E E E+05 Krom totalt (III + VI) 1.10E E E E+05 Kvikksølv 3.26E E E E+03 Nikkel 2.55E E E E+05 Sink 6.16E E E E+05 Naftalen 3.98E E E E+05 Acenaftylen 8.01E E E E+04 Acenaften 5.24E E E E+04 Fluoren 2.42E E E E+04 Fenantren 1.50E E E E+05 Antracen 3.27E E E E+04 Fluoranten 1.10E E E E+05 Pyren 1.56E E E E+05 Benzo(a)antracen 3.20E E E E+04 Krysen 7.49E E E E+05 Benzo(b)fluoranten 4.59E E E E+04 Benzo(k)fluoranten 4.69E E E E+04 Benzo(a)pyren 4.98E E E E+04 Indeno(1,2,3-cd)pyren 1.20E E E E+04 Dibenzo(a,h)antracen 3.73E E E E+03 Benzo(ghi)perylen 2.55E E E E+04 PCB E E E E+02 PCB E E E E+02 PCB E E E E+02 PCB E E E E+02 PCB E E E E+02 PCB E E E E+02 PCB E E E E+02 Sum PCB7 5.16E E E E+03 DDT mangler data mangler data mangler data mangler data Tributyltinn (TBT-ion) 2.76E E E E+06 Risikovurderingav sjøsedimenteri Nordrevågen, COWI rapport A

7 Vedlegg3 Beregningstabeller 6 Ark 3a Beregnetspredning Beregnet middel spredning Tiden det tar å tømme sedimentet for gitt stoff, t tom (år) Stoff F tot, middel [mg/m 2 /år] F diff, middel [mg/m 2 /år] F skip, middel [mg/m 2 /år] F org, middel [mg/m 2 /år] Max Middel Arsen 1.93E E E E Bly 1.09E E E E Kadmium 7.12E E E E Kobber 4.00E E E E Krom totalt (III + VI) 6.24E E E E Kvikksølv 2.49E E E E Nikkel 1.88E E E E Sink 4.93E E E E Naftalen 2.73E E E E Acenaftylen 4.89E E E E Acenaften 3.60E E E E Fluoren 2.13E E E E Fenantren 1.07E E E E Antracen 2.23E E E E Fluoranten 7.90E E E E Pyren 1.21E E E E Benzo(a)antracen 2.28E E E E Krysen 5.68E E E E Benzo(b)fluoranten 3.72E E E E Benzo(k)fluoranten 3.80E E E E Benzo(a)pyren 4.27E E E E Indeno(1,2,3-cd)pyren 1.14E E E E Dibenzo(a,h)antracen 3.36E E E E Benzo(ghi)perylen 2.46E E E E PCB E E E E PCB E E E E PCB E E E E PCB E E E E PCB E E E E PCB E E E E PCB E E E E DDT 0.00E+00 mangler data #DIV/0! mangler data Tributyltinn (TBT-ion) 1.19E E E E Risikovurderingav sjøsedimenteri Nordrevågen, COWI rapport A

8 Vedlegg3 Beregningstabeller 7 Tab.3: Beregnet total livstidseksponering sammenlig net med MTR/TDI 10 % - BASERT PÅ SEDIMENTKONSENTRASJONER Beregnet total livstidsdose Grense for human risiko, MTR/TDI 10 % (mg/kg/d) Beregnet total livs-tidsdose i forhold til MTR 10 % (antall ganger): Stoff DOSE maks (mg/kg/d) DOSE middel (mg/kg/d) Maks Middel Arsen 2.10E E E Bly 3.84E E E Kadmium 2.58E E E Kobber 9.43E E E Krom totalt (III + VI) 4.00E E E Kvikksølv 2.99E E E Nikkel 1.00E E E Sink 5.72E E E Naftalen 5.98E E E Acenaftylen 6.12E E-03 Acenaften 5.69E E-03 Fluoren 3.32E E-03 Fenantren 2.98E E E Antracen 6.27E E E Fluoranten 4.98E E E Pyren 6.05E E-02 Benzo(a)antracen 1.75E E E Krysen 4.45E E E Benzo(b)fluoranten 2.80E E-02 Benzo(k)fluoranten 2.86E E E Benzo(a)pyren 3.04E E E Indeno(1,2,3-cd)pyren 7.08E E E Dibenzo(a,h)antracen 2.22E E-03 Benzo(ghi)perylen 1.55E E E PCB E E-04 PCB E E-03 PCB E E-03 PCB E E-05 PCB E E-03 PCB E E-04 PCB E E-04 Sum PCB7 4.98E E E DDT mangler mangler 1.00E-03 Tributyltinn (TBT-ion) 1.52E E E Risikovurderingav sjøsedimenteri Nordrevågen, COWI rapport A

9 Vedlegg3 Beregningstabeller 8 Tab.3: Beregnet total livstidseksponering sammenlig net med MTR/TDI 10 % - BASERT PÅ ANALYSE AV FISK OG SKALLDYR Beregnet total livstidsdose Grense for human risiko, MTR/TDI 10 % (mg/kg/d) Beregnet total livs-tidsdose i forhold til MTR 10 % (antall ganger): Stoff DOSE maks (mg/kg/d) DOSE middel (mg/kg/d) Maks Middel Arsen 2.06E E E Bly 4.21E E E Kadmium 3.04E E E Kobber 1.51E E E Krom totalt (III + VI) 4.00E E E Kvikksølv 4.85E E E Nikkel 1.00E E E Sink 2.92E E E Naftalen 5.98E E E Acenaftylen 6.12E E-03 Acenaften 5.69E E-03 Fluoren 6.20E E-05 Fenantren 1.50E E E Antracen 2.53E E E Fluoranten 3.48E E E Pyren 6.09E E-05 Benzo(a)antracen 7.94E E E Krysen 1.63E E E Benzo(b)fluoranten 5.06E E-06 Benzo(k)fluoranten 4.28E E E Benzo(a)pyren 5.68E E E Indeno(1,2,3-cd)pyren 4.57E E E Dibenzo(a,h)antracen 7.99E E-07 Benzo(ghi)perylen 4.58E E E PCB E E-06 PCB E E-06 PCB E E-05 PCB E E-05 PCB E E-05 PCB E E-05 PCB E E-05 Sum PCB7 6.87E E E DDT mangler mangler 1.00E-03 Tributyltinn (TBT-ion) 1.52E E E Risikovurderingav sjøsedimenteri Nordrevågen, COWI rapport A

10 Vedlegg3 Beregningstabeller 9 Tab.5: Målt økotoksisitet sammenlignet med trinn 1 og trinn 2 grenseverdier Målt økotoks Grenseverdi for økotoksisitet Målt økotoksistet i forhold til grenseverdi (antall ganger): Parameter Maks Middel Maks Middel Porevann, Skeletonema (TU) Porevann, Tisbe battagliai (TU) ikke målt ikke målt 1.0 Porevann, Crassostrea gigas (TU) ikke målt ikke målt 1.0 Organisk ekstrakt, DRCalux/EROD (TEQ i ng/kg) TEQ < 50 ng/kg Helsedimenttest, Arenicola marina (% dødelighet) ikke målt ikke målt 20 % Helsedimenttest, Corophium volutator (% dødelighet) % Risikovurderingav sjøsedimenteri Nordrevågen, COWI rapport A

11 Vedlegg3 Beregningstabeller 10 Tab.4: Beregnet/målt porevannskonsentrasjon PNEC w PNEC w tilsvarer grensen mellom tilstandsklasse II og III Stoff Beregnet porevannskonsentrasjon C pv, maks (mg/l) C pv, middel (mg/l) sammenl ignet med C pv, maks (mg/l) C pv, middel Målt porevannskonsentrasjo n Grenseverdi for økologis k risiko, PNEC w (mg/l) Målt eller beregnet porevannskonsentrasj on i forhold til PNEC w (antall ganger): (mg/l) Maks Middel Arsen 6.96E E-03 ikke målt ikke målt 4.8E Bly 1.49E E-04 ikke målt ikke målt 2.2E Kadmium 1.62E E-06 ikke målt ikke målt 2.4E Kobber 1.84E E-03 ikke målt ikke målt 6.4E Krom totalt (III + VI) 2.00E E-03 ikke målt ikke målt 3.4E Kvikksølv 5.20E E-05 ikke målt ikke målt 4.8E Nikkel 9.61E E-03 ikke målt ikke målt 2.2E Sink 1.15E E-03 ikke målt ikke målt 2.9E Naftalen 1.22E E-03 ikke målt ikke målt 2.4E Acenaftylen 2.49E E-04 ikke målt ikke målt 1.3E Acenaften 1.57E E-04 ikke målt ikke målt 3.8E Fluoren 7.21E E-04 ikke målt ikke målt 2.5E Fenantren 4.11E E-03 ikke målt ikke målt 1.3E Antracen 9.07E E-04 ikke målt ikke målt 1.1E Fluoranten 1.40E E-04 ikke målt ikke målt 1.2E Pyren 2.70E E-03 ikke målt ikke målt 2.3E Benzo(a)antracen 2.05E E-05 ikke målt ikke målt 1.2E Krysen 2.81E E-04 ikke målt ikke målt 7.0E Benzo(b)fluoranten 1.14E E-05 ikke målt ikke målt 3.0E Benzo(k)fluoranten 1.17E E-05 ikke målt ikke målt 2.7E Benzo(a)pyren 1.24E E-05 ikke målt ikke målt 5.0E Indeno(1,2,3-cd)pyren 2.89E E-05 ikke målt ikke målt 2.0E Dibenzo(a,h)antracen 9.05E E-06 ikke målt ikke målt 3.0E Benzo(ghi)perylen 6.32E E-05 ikke målt ikke målt 2.0E mangler mangler PNEC PNEC PCB E E-06 ikke målt ikke målt ikke ikke Sum PCB7 2.12E E-05 målt målt ikke Tributyltinn (TBT-ion) 1.42E E-02 målt mangler PNEC mangler PNEC ikke målt 2.1E Risikovurderingav sjøsedimenteri Nordrevågen, COWI rapport A

12 Vedlegg3 Beregningstabeller 11 Tab.6: Beregnet og målt sjøvannskonsentrasjon PNEC w PNEC w tilsvarer grensen mellom tilstandsklasse II og III Stoff Beregnet sjøvannskonsentrasjon C sv, maks (mg/l) C sv, middel (mg/l) samme nlignet med C sv, maks (mg/l) Målt sjøvannskonsentrasjon Grenseverdi for økologisk risiko, PNEC w (mg/l) Beregnet sjøvannskonse ntrasjon i forhold til PNEC w (antall ganger): C sv, middel (mg/l) Maks Middel Arsen 1.04E E-06 ikke målt ikke målt 4.8E Bly 4.87E E-06 ikke målt ikke målt 2.2E Kadmium 4.26E E-08 ikke målt ikke målt 2.4E Kobber 2.58E E-06 ikke målt ikke målt 6.4E Krom totalt (III + VI) 4.66E E-05 ikke målt ikke målt 3.4E Kvikksølv 1.32E E-08 ikke målt ikke målt 4.8E Nikkel 1.07E E-06 ikke målt ikke målt 2.2E Sink 2.24E E-06 ikke målt ikke målt 2.9E Naftalen 1.64E E-06 ikke målt ikke målt 2.4E Acenaftylen 2.99E E-07 ikke målt ikke målt 1.3E Acenaften 1.85E E-07 ikke målt ikke målt 3.8E Fluoren 8.10E E-07 ikke målt ikke målt 2.5E Fenantren 4.41E E-06 ikke målt ikke målt 1.3E Antracen 9.77E E-07 ikke målt ikke målt 1.1E Fluoranten 1.45E E-07 ikke målt ikke målt 1.2E Pyren 2.69E E-06 ikke målt ikke målt 2.3E Benzo(a)antracen 2.24E E-08 ikke målt ikke målt 1.2E Krysen 2.95E E-07 ikke målt ikke målt 7.0E Benzo(b)fluoranten 1.32E E-08 ikke målt ikke målt 3.0E Benzo(k)fluoranten 1.34E E-08 ikke målt ikke målt 2.7E Benzo(a)pyren 1.44E E-08 ikke målt ikke målt 5.0E Indeno(1,2,3- cd)pyren 4.93E E-08 ikke målt ikke målt 2.0E Dibenzo(a,h)antrac en 1.40E E-09 ikke målt ikke målt 3.0E Benzo(ghi)perylen 7.50E E-08 ikke målt ikke målt 2.0E Sum PCB7 1.91E E-08 ikke målt ikke målt mangler PNEC mangler PNEC DDT mangler data mangler data ikke målt ikke målt 1.0E-06 mangler data mangler data Tributyltinn (TBTion) 1.07E E-05 ikke målt ikke målt 2.1E Risikovurderingav sjøsedimenteri Nordrevågen, COWI rapport A

13 FORSVARSBYGG FUTURA NORDREVÅGEN, I NDUSTRI- OG AVLØPSHI STORI E ADRESSE COWI AS Postboks 2422 Solheimsviken 5824 Bergen TLF WWW cowi.no NOTAT I NNHOLD Sammendrag 2 1 Bakgrunn 2 2 Industri ved Nordrevågen 2 3 Utvikling av avløpssystemet 5 4 Potensielle historiske forurensningskilder 7 5 Samlet vurdering 10 6 Kilder 10 OPPDRAGSNR. A DOKUMENTNR. A VERSJON 2 UTGIVELSESDATO rev UTARBEIDET Ane Gjesdal KONTROLLERT Oddmund Soldal GODKJENT Ane Gjesdal

14 2/10 NORDREVÅGEN - INDUSTRI OG AVLØPSHISTORIE Sammendrag OmrådetvedNordrevågenhar værtpregetav et mangfold av ulike typerindustrioverlangtid. I tillegg til Forsvaretsitt anleggharbedrifterfra enrekkepotensieltforurensendebransjerhatttilhold i nedslagsfeltet til Nordrevågen.Industriavløp,urbantovervannog spillvannfra bebyggelseni områdetgikk urense til sjøfram til 1997.Omfangetav utslippeneog bidragenefra deulike virksomheteneoppgjennomåreneer ikke kjent. I dager industrivirksomheteni områdetbegrenset,og avløpsvannetfra områdetgårhovedsakeligtil kommunaltrenseanlegg. I periodenfrem til gjennomføringav tiltak påsjøbunnen,vil detlikevel være hensiktsmessigå hafokuspåom detfremdeleskanværeaktiveforurensningskildertil Nordrevågen. 1 Bakgrunn Sjøbunneni NordrevågenpåLaksevåger forurensetav en rekkeulike organiskemiljøgifter og tungmetaller.bebyggelseni områdetharsidenfør 2.verdenskrigog fram til i dagværtpregetav ulik type industri.militæranleggetble byggetav tyskerneunderkrigenog er fremdelesi bruk. COWI harpå oppdragfra ForsvarsbyggFuturasamletinformasjonom hvilke potensieltforurensende virksomhetersomhar holdt til i områdetog hvordanutbyggingav kommunaltavløpssystemhar endret utslippetav industriavløptil Nordrevågenovertid. 2 Industri ved Nordrevågen Sørøstredel av Nordrevågenvar opprinneligenvik medstrandog småhusbebyggelse (Figur 1 og Figur 2). Kart fra 1941viserviken somsenereble fylt ut og bebygd.laksevågindustrihus,derkleivedal lærfabrikkholdt til, var alleredeetablertpåvestsidenav vågen(figur 3 og Figur 5). Figur 4 viserområdet i 2009,og dettetilsvarerslik deter i dag. Figur 1 Nordrevågenpå Laksevåg,trolig Foto levert av touristphoto.nowilly Harkestad

15 NORDREVÅGEN INDUSTRI- OG AVLØPSHISTORIE 3/ 10 Figur 2 Beskrivelseav Nordrevågenfra Reguleringsplan saknr ,Forum Arkitekter Figur 3 Nordrevågen1941(fra Reguleringsplansaksnr ,Forum Arkitekter 2005)og 1951 ( Figur 4 Nordrevågen2009(

16 4/10 NORDREVÅGEN - INDUSTRI OG AVLØPSHISTORIE Figur 5 viserenoversiktoverbyggnærtnordrevågen (innenforstiplethvit linje) derdetharværtulik typeindustrivirksomheti periodenca informasjonom bedrifteneer gitt i Tabell1. Oversikten er basertpåopplysningerfra personersomer lokalkjent i området,mener ikke uttømmende.det vil si at detkanhaværtandrevirksomheteri tillegg til disse. Figur 5 Nordrevågen,lokalisering av bedrifter/industri i periodenca Kilde; pers.med.(1)

17 NORDREVÅGEN INDUSTRI- OG AVLØPSHISTORIE 5/ 10 Tabell 1 Oversiktover bedrifter/industri i områdetrundt Nordrevågenca Kilde; pers.med.(1) Nr Bedrift Bransje I drift i dag 1 Kleivedal vaskeri Vaskeri/renseri 2 Hans Claussens Fabrikker Næringsmiddelimport, kjemikalielager vaske/flekkfjern 3 Tørrfiskbod Impregnering, tjæring not/trål? 4 Laksevåg industrihus: " Kleivdal Lærfabrikk Garveri, lær til sko " Ford Mathisen Bilverksted " Størksen Blikk Rustfri industri (syrebehandling) " Jørgen S Lien Mekanisk verksted (pengeskap) " Dreieverksted Mekanisk verksted (ventiler,lokk) " Klungdal vaskeri Vaskeri/renseri " Dekkservice Vask/verksted (biler og dekk) * 5 Holen avløpsrenseanlegg Kommunalt avløpsvann * 6 Forvarets anlegg Verksted, forurenset grunn * 7 ESAB Sveis Verksted (sveiseutstyr) 8 Franks bilverksted Bilverksted 9 Skraphandler Skiftesvik Skraphandel, forurenset grunn " Ølen betong * 10 Felleskjøpet Vest: Næringsmiddelprod. (dyrefor) Øst: Verksted landbr.maskiner 11 Saltkompaniet Næringsmiddel (saltimport) 12 BP tankanlegg Tankanlegg (olje/drivstoff) 13 Bernt Iversen og Sønn/ Norsk Stål Galvanoindustri 14 Sandblåsing og maling Overflatebehandling (forsinking) 15 BMV Laksevåg Verksted (test dieselmotorer) 16 Sandblåsing og maling Overflatebehandling 17 Rieber Skinn Garveri 18 Kersbergen VVS Verksted (VVS-anlegg) 19 Schjøtt vaskeri og konfeksjon Vaskeri/renseri " Rafsol bilverksted Bilverksted 20 Gjertsen blikk Verksted (blikkenslager) 21 Sykkelbutikk og verksted Verksted (sykkelverksted) 22 Skraphandler Skraphandel 3 Utvikling av avløpssystemet Tidlig på1990-talletgjennomførtebergenkommuneog Fylkesmanneni Hordalandenstorkartleggingav eksisterendeindustriutslippav miljøgifter til kommunaltavløpsnett(2). Kartleggingenvisteblantannetat miljøgiftbelastningenfra områdetsentrumsydtil Vågen,Puddefjordenog StoreLungegårdsvannvar betydelig.forurensningsbelastningen fra helesonenble beregnetog inndeltetterkilde. Bidragettil utslippav metallerog organiskemiljøgifter var stort fra industriavløp,bensinstasjoner/verksteder, skipsbyggevirksomheter og urbantovervann. Avløpsvannfra bebyggelseog industripålaksevågranturensetut i Byfjordenhelt fram til sluttenav 90- tallet (3). Det kommunaleavløpsnettethaddeflere utslippspunkt,og bedriftersomlå vedsjøenhaddeofte egnedirekteutslipp.

18 6/10 NORDREVÅGEN - INDUSTRI OG AVLØPSHISTORIE Figur 6 er hentetfra kartleggingeni 1992og viseret kart overkommunaleutslippspunkti avløpssone SentrumSyd. Nordrevågener markertmedgult. Her var detflere utslippfor urensetavløpsvann. Utslipp til Byfjorden Nordrevågen Figur 6 AvløpssoneSentrumSyd.Oversiktover prøvetakingspunkti Byfjordsundersøkelsen, avløpsutslippog overløp.fra: Industriutslippav miljøgifter til kommunaltnett.hovedrapport.fylkesmanneni Hordaland 1992 Samtidigmedat forurensendeindustrilangspuddefjordenla nedeller tok i bruk mermiljøvennlige stoffer eller prosesser,ble avløpsnettetutbygdog direkteutslippstanset.i 1990-årenestartetenstor utbedringav avløpssystemet for å fjernealle eksisterendeutslippog føreavløpsvannet til et stort hovedrenseanleggmedsamletutslipppådypt vanni Byfjorden. I 1997ble Holenavløpsrenseanlegg tatt i bruk medmekaniskrensingav avløpsvannog utslippfra Lyrenesetil dypvannsutslippi fjorden.fornyingav ledningsnetteti områdetpågårfremdeles,mende flestedirekteutslipptil sjøvar fjernetinnen2003 (4). Nye rensekravharført til at Holenrenseanleggnå byggesut medsekundærrensing(kjemisk/biologisk).det nyeanleggetasi bruk i 2014/2015. Avløpssystemet i områdeter et fellessystemfor spillvann og overvann.i periodermedmyenedbørhar ikke ledningsnettetkapasitetil å ta unnaalt vannetog detgårtil utslippvia overløp.i dager det fire kommunaleoverløpsledningersomhar sporadiskeutslipp av avløpsvanntil Nordrevågen(Figur 7). For 2013er overløpsdriftenfor defire utslippenei Nordrevågenberegnetil totalt ca880timer/år(4).

19 NORDREVÅGEN INDUSTRI- OG AVLØPSHISTORIE 7/ 10 Vågedalselvenharogsåutløpinnersti Nordrevågen(Figur 7). Det er fremdelesnoeavløpsomgårurenset ut via elven.bergenkommunearbeidermedå fjernedisseutslippeneog få demkoblettil renseanlegget (4) Vågedalselva Figur 7 Utsnitt fra VA-ledningskartvedNordrevågen. Overløpfor avløpsvanner markertmedrød sirkel. Utløp av Vågedalselvaer markertmedblå pil. Kilde: Bergen kommuneva-etaten. 4 Potensielle historiske forurensningskilder Forsvaretsanleggharværtansettsomenviktig kil detil forurensningeni Nordrevågen.Kartlegging, overvåkingog tiltak somer utført vedanleggeter rapporterti enrekkerapporter.det henvisesblantannet til rapportfra ForsvaretsForskningsinstitutt(5). Rapportenoppsummererovervåkingsresultater fra og konkluderermedat detserut til å væreenvisstransportav PCBut fra området,menat denneer såliten at detikke anseeså værenoenmiljøskadelig transportav PCBut fra anlegget.ettersomdetble funnetpcbi slamfra sandfangskummer og kulvert etter at detvar foretattrengjøringav dissei 2005,ble det settsomsannsynligat detfantesaktivekilder av PCBvedeller i nærhetenav anlegget.rapporten anbefaltekartleggingav muligekilder og regelmess ig rengjøringav sandfangog kulverter. Det skal gjennomføresopprensingi tekniskekanalerog kulvertsystemeti løpetav sommeren2014.i ble detgjort tiltak innei anleggetvedat PCB-holdig slamble fjernetog gjenværendemasserble stabilisertpåstedet(cowi 2013). I tillegg til Forsvaretsanlegghar enrekkeandrebedrifterhatttilhold i nedslagsfeltettil Nordrevågen. Avløpet fra bedrifteneharmestsannsynligværtlagt kortestevei mot sjøog gåtturensetut i Nordrevågen helt fram til 1997og delvisogsåi årenefram mot 2003.

20 8/10 NORDREVÅGEN - INDUSTRI OG AVLØPSHISTORIE Flereav bedriftenei tabell1 (ca )var i drift tidlig på1990-talletog er nevnti rapportene fra kartleggingenav industriutslippi 1992(RieberSkinn, Schjøttvaskeri,Størksenrustfri, ClaussensFabrik) i tillegg til andre(bennexindustriog Nordeide(jernog metallvare). Figur 8 er hentetfra Tiltaksplanfor Bergenhavn(6) og viserplasseringav industribedriftersomble ansettsomviktige i 2002og områderderdetvar registrertforurensetgrunn. Figur 8 Bedrifter og forurensetgrunn/nedlagtedeponier (Kilde: Utsnitt av figur 2-6 i Tiltaksplanfor Bergenhavn2002) Figur 9 gir enoversiktoverulike typervirksomheter somhar holdt til i nedslagsfeltet til Nordrevågen overtid (ca ).figurener basertpåenkombinasjonav tabell1 og sannsynligegrenserfor nedslagsfeltettil Nordrevågen.Det dreiersegblant annetom garverier,vaskerier, skraphandlervirksomhet, bilverkstederog annenmekanisk industri. Tabell2 gir engenerelloversiktovertypiskeforurensningerfra deulike bransjene,og viserat den potensielleforurensningsbelastningen til Nordrevågenharværtstorog sammensatt. Delerav bebyggelsenble bombeti 1944og detharværtbranni flere bygningernærtnordrevågen(figur 9). Avrenningfra branntomterkanogsåhabidrattmedforurensning.særligav PAH somdannesved ufullstendigforbrenningav organiskmateriale. Omfangetav utslippeneog bidragenefra deulike virksomheteneoppgjennomåreneer ikke kjent.

21 NORDREVÅGEN INDUSTRI- OG AVLØPSHISTORIE 9/ 10 Figur 9 Figuren visersannsynlignedslagsfeltfor industriavløptil Nordrevågenfram til 1997(2003)og type virksomhetersomhar tilhold i detteområdet. Mer informasjonfinnesi Tabell1. Byggsomhar værtbombet/brenter markertmedet flammesymbol.i tillegg var det enrekkebolighussom brant i forbindelsemedbombingenav Laksevågi Tabell 2 Oversiktover typiskforurensningfra ulike typer virksomheter(seogsåklif TA 2960/2012) Bransje Bilverksted Verkstederog mekaniskindustri Skipsverft Kommunaltavløpsvann Skraphandel,forurensetgrunn Renseri,kjemikalielagervask/rens Garveri,skinn Impregnering,tjæring Rustfriindustri Næringsmiddelproduksjon Typiskeforurensninger Olje,aromater,tungmetaller,PAH,klorerte løsemidler, glykoler Olje,fett, løsemidler,fargeavfall,metaller Tungmetaller,PCB,TBT Metaller, fosfor, nitrogen,organiskeforbindelser Olje,metaller,løsemidler,PAHog PCB Polykloretylen Krom,kvikksølvog hydrokarboner PAH,metaller Syre Fett

22 10/10 NORDREVÅGEN - INDUSTRI OG AVLØPSHISTORIE 5 Samlet vurdering Dentotalenæringsvirksomheten i Nordrevågensnedslagsfelter i dagsværtliten i forhold til tidligere, og avløpsnetteter utviklet slik at avløpsvanni all hovedsakførestil renseanlegg.det antasderforat spredningenav miljøgifter til Nordrevågener liten i forhold til hvadenharvært.bergenkommunesitt arbeidmedavløpsnettetvil ogsåytterligerebidratil miljøforbedring. Det måforventesat detkanværeområdermedforurensetgrunnog andrekilder somfortsattkangi forurensingsspredningtil sjøen. I et såkomplekstområdesomnordrevågener detvanskeligå identifiseredeulike bidragsyternetil forurensingen og eventuellefortsattaktivekilder. I periodenfrem til tiltak skalgjennomføresvil det værehensiktsmessigå hakontinuerligfokuspåmulige aktivekilder. En metodefor å sepåsammenhengermellom forurensningpålandog i sjøkanværeå sepå PAH og PCBprofiler. 6 Kilder 1. Saksvik/Liseth. Pers.med.Jarle Saksvikog TomLiseth Fylkesmannen i Hordaland. Industriutslippav miljøgifter til kommunaltnett Martin Byrkjeland, Morten Hammersborg. Byensskjulteårer. Vannog avløpi Bergengjennom150 år Bergen kommune. Pers.medHogneHjelle. VA-etaten Forsvarets forskningsinstitutt. Overvåkingav PCB-forurensningvedubåtbunkereni Laksevåg FFI-rapport 2009/ Fylkesmannen i Hordaland. Tiltaksplanfor Bergenhavn COWI AS. UbåtbunkerendokkIII, Laksevåg.Utførtetiltak Futurarapport31/ COWI. UbåtbunkerendokkIII, Laksevåg.Betonginjisering2013.Futurarapport/

ROSEN DAL HAVN RI SI KOVU RDERI N G GRUN N E OG DYP E OMRÅD ER

ROSEN DAL HAVN RI SI KOVU RDERI N G GRUN N E OG DYP E OMRÅD ER Oppdragsgiver Kvinnherad kommune Rapporttype Tilleggsutredning 2013-03-13 ROSEN DAL HAVN RI SI KOVU RDERI N G GRUN N E OG DYP E OMRÅD ER RISIKOVURDERING GRUNNE OG DYPE OMRÅDER 3 (14) ROSE N DAL H AVN

Detaljer

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved, og i Sandefjord Notat Utarbeidet av Sigurd Øxnevad 31. januar 2011 Gjennomføring Prøvetaking av sedimenter Feltarbeidet

Detaljer

Beregnet mengde håndterte helse- og miljøfarlige stoffer ved tiltak

Beregnet mengde håndterte helse- og miljøfarlige stoffer ved tiltak Teknisk notat Til: Trondheim kommune v/ Silje Salomonsen Kopi til: Dato: 2017-01-31 Rev.nr. / Rev.dato: 2 / 2017-05-12 Dokumentnr.: 20130339-73-TN Prosjekt: Renere Havn Prosjektleder: Mari Moseid Utarbeidet

Detaljer

Analyserapport. Moss. COWI AS Oddmund Soldal Pb.6051 Postterminalen 5892 Bergen. Kundenummer Prøvetyp Oppdragsmerket

Analyserapport. Moss. COWI AS Oddmund Soldal Pb.6051 Postterminalen 5892 Bergen. Kundenummer Prøvetyp Oppdragsmerket CWI AS ddmund Soldal ppdragsmerket rdrenr. 122175, ods@cowi.no Tørrstoff bensen diklormetan triklormetan 1,1,1-trikloretan 1,2-dikloretan trikloreten tetrakloreten 1,2-dibrometan klorbensen 1,4-diklorbensen

Detaljer

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2.

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2. Hysnes terminalkai, Rissa. Analyseresultater supplerende prøver multiconsult.no Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er

Detaljer

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt.

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt. NOTAT Vår ref.: OKL -01231 Dato: 4. august 2011 Sedimentprøvetaking ved Leirberg INNLEDNING Statens Vegvesen har engasjert Ecofact til å foreta sedimentprøvetaking i pollene på Leirberg i forbindelse med

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver NOTAT Oppdrag E39 Kristiansand vest - Søgne øst Kunde Nye Veier Notat nr. 011 Sedimentundersøkelser Dato 06.01.2017 Til Nye Veier Fra Paul Andreas Aakerøy, Geir Frode Langlo, Per Kristian Røhr 1. Bakgrunn

Detaljer

PROSJEKT 4824 RENERE SJØBUNN, RISIKOVURDERING AV 3 DELOMRÅDER I INDRE HOMMELVIKBUKTA

PROSJEKT 4824 RENERE SJØBUNN, RISIKOVURDERING AV 3 DELOMRÅDER I INDRE HOMMELVIKBUKTA APRIL 2014 MALVIK KOMMUNE PROSJEKT 4824 RENERE SJØBUNN, RISIKOVURDERING AV 3 DELOMRÅDER I INDRE HOMMELVIKBUKTA RISIKOVURDERING TRINN 1 OG 2 DELRAPPORT A039511-5 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412

Detaljer

GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK. ROM Eiendom AS - Brakerøya PRØVETAKING OG RISIKOVURDERING AV FORURENSEDE SEDIMENTER

GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK. ROM Eiendom AS - Brakerøya PRØVETAKING OG RISIKOVURDERING AV FORURENSEDE SEDIMENTER 17.11.2015 PRØVETAKING OG RISIKOVURDERING AV FORURENSEDE SEDIMENTER ROM Eiendom AS - Brakerøya MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: ROM Eiendom AS v/ Lise Kristin Sunsby Rapportnummer 0850910005-6

Detaljer

NOTAT. Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn

NOTAT. Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn NOTAT Oppdrag 1110438-011 Kunde Kystverket Notat nr. 30 Dato 06-05-2014 Til Fra Kopi Eivind Edvardsen Tom Jahren Kristine Pedersen Rise og Ida Almvik Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn Rambøll

Detaljer

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NOTAT Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NIVA prosjekt nr: O-12212 j.nr. 1081/12, 18.6.2012 Forfattere: Sigurd Øxnevad og Marijana Brkljacic 1 Bakgrunn Fylkesmannen i Buskerud har pålagt Svelviksand

Detaljer

Sedimenterende materiale. v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø)

Sedimenterende materiale. v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø) Sedimenterende materiale v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø) Sedimenterende materiale undersøkelser i 2014 Kort om bakgrunn for undersøkelsen Feltarbeid Resultater 2014 Sammenlikning med data fra

Detaljer

Miljøundersøkelser i Barbubukt, Arendal Risiko og tiltaksvurdering av forurensede sedimenter

Miljøundersøkelser i Barbubukt, Arendal Risiko og tiltaksvurdering av forurensede sedimenter RAPPORT L.NR. 5833-2009 Miljøundersøkelser i Barbubukt, Arendal Risiko og tiltaksvurdering av forurensede sedimenter Barbubukt Tromøysundet Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen

Detaljer

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER FISKERIMUSEET DISPONERING OVERSKUDDSMASSER ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no SANDVIKSBODENE 23 24 1 Sammendrag I forbindelse med at Fiskerimuseet i Sandviken skal fjerne

Detaljer

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer:

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer: Dokumentnummer: Dato: ØSTFOLDBANEN - HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Revisjon: 000 Side: 1 av 1 MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Prosjektnummer: 960152

Detaljer

MOSSESUNDET MILJØGIFTER I SEDIMENTER

MOSSESUNDET MILJØGIFTER I SEDIMENTER Oppdragsgiver Moss kommune Rapporttype Miljøtekniske undersøkelser og risikovurdering 2010-05-04 MOSSESUNDET MILJØGIFTER I SEDIMENTER MILJØGIFTER I SEDIMENTER 2 (50) MOSSESUNDET MILJØGIFTER I SEDIMENTER

Detaljer

Kartlegging av miljøgifter i sedimenter og blåskjell i indre Ranfjorden i 2012. Risikovurdering av forurenset sediment utenfor kaiområdene

Kartlegging av miljøgifter i sedimenter og blåskjell i indre Ranfjorden i 2012. Risikovurdering av forurenset sediment utenfor kaiområdene RAPPORT L.NR. 6483-2013 Kartlegging av miljøgifter i sedimenter og blåskjell i indre Ranfjorden i 2012. Risikovurdering av forurenset sediment utenfor kaiområdene Norsk institutt for vannforskning RAPPORT

Detaljer

RAPPORT. Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet

RAPPORT. Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet RAPPORT Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet Oleon Scandinavia AS, Sandefjord Kunde/ kontaktperson Oleon Scandinavia AS v/ Jan R.

Detaljer

02 2015 BERGEN KOMMUNE A040950-2015-01 FORURENSET SJØBUNN I PUDDEFJORDEN- RISIKOVURDERING

02 2015 BERGEN KOMMUNE A040950-2015-01 FORURENSET SJØBUNN I PUDDEFJORDEN- RISIKOVURDERING 02 2015 BERGEN KOMMUNE A040950-2015-01 FORURENSET SJØBUNN I PUDDEFJORDEN- RISIKOVURDERING 02 2015 BERGEN KOMMUNE ADRESSE COWI AS Postboks 2422 Solheimsviken 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no A040950-2015-001

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Biologge AS. Rapportnr 2009-1912/DNV Referansenr.: / 12DV7LK-10 Rev. 01, 2009-11-25

DET NORSKE VERITAS. Biologge AS. Rapportnr 2009-1912/DNV Referansenr.: / 12DV7LK-10 Rev. 01, 2009-11-25 Rapport Undersøkelse av propelloppvirvling og risikovurdering av sediment utenfor Pronova BioPharma Norge AS og Oleon Scandinavia AS Biologge AS Rapportnr 2009-1912/DNV Referansenr.: / 12DV7LK-10 Rev.

Detaljer

RAPPORT L.NR. 6473-2013. Risiko og tiltaksvurdering av sedimenter i sjø utenfor tidligere Hurum fabrikker basert på data fra 2012

RAPPORT L.NR. 6473-2013. Risiko og tiltaksvurdering av sedimenter i sjø utenfor tidligere Hurum fabrikker basert på data fra 2012 RAPPORT L.NR. 6473-2013 Risiko og tiltaksvurdering av sedimenter i sjø utenfor tidligere Hurum fabrikker basert på data fra 2012 Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen

Detaljer

Kommentarer til høringssvar Moss havn

Kommentarer til høringssvar Moss havn NOTAT Oppdrag Søknad om utfylling i Moss havn Kunde Moss havn Notat nr. [xx] Dato 2014-10-16 Til Roger Johansen Fra Aud Helland Kopi Ole Martinsen, Karsten Butenschøn Kommentarer til høringssvar Moss havn

Detaljer

Miljøundersøkelser - Union fabrikker i Skien

Miljøundersøkelser - Union fabrikker i Skien RAPPORT L.NR. 5600-2008 Miljøundersøkelser - Union fabrikker i Skien Risikovurdering trinn 2 Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen Vestlandsavdelingen

Detaljer

Leirberg,Sola Supplerendemiljøteknisk e grunnundersøkelser M U L T I C O N S U L T VedleggA Analyserapport er fra EurofinsEnvironmentTestingNorwayAS Vedlegg_analyserapport.docx 30.01.2013 EurofinsEnvironmentTestingNorway

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Hana barnehage Miljøtekniske grunnundersøkelser- Resultater og vurderinger M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Problembeskrivelse... 3 2.1 Områdebeskrivelse... 3 2.2 Historikk...

Detaljer

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1 HORTEN INDRE HAVN plerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta i Futurarapport 2016/939 rev.1 Forside: Kai ved Mellomøya (Forsvarsbygg) ii INNHOLD DOKUMENTINFORMASJON... III INNHOLD...

Detaljer

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3 BERGEN HAVN PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 ADRESSE COWI A/S Solheimsgaten 13 5058 Bergen TLF +45 2692 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Sammendrag 2 2 Feltarbeid 3 3 Resultater 4 3.1 Sammenstilling alle resultater

Detaljer

HAMMERFEST HAVN RISIKOVURDERING AV DELOMRÅDER

HAMMERFEST HAVN RISIKOVURDERING AV DELOMRÅDER Oppdragsgiver Hammerfest kommune Rapporttype Miljøteknisk rapport 2013-01-10 HAMMERFEST HAVN RISIKOVURDERING AV DELOMRÅDER RISIKOVURDERING AV DELOMRÅDER 2 (39) HAMMERFEST HAVN RISIKOVURDERING AV DELOMRÅDER

Detaljer

RAPPORT. Pronova BioPharma Norge AS v/ Trygve Christophersen & Anne Lindalen Stenerud Pronova BioPharma, Sandefjord, Sandefjordsfjorden

RAPPORT. Pronova BioPharma Norge AS v/ Trygve Christophersen & Anne Lindalen Stenerud Pronova BioPharma, Sandefjord, Sandefjordsfjorden RAPPORT Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet Pronova BioPharma Norge AS, Sandefjord Kunde/ kontaktperson Lokalitet: Pronova BioPharma

Detaljer

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN 2/6 TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE INNHOLD 1 Innledning 3 2 Tiltaket 3 3 Gjennomførte

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN 1/30 BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT 2/30 ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN INNHOLD Sammendrag 4 1 Bakgrunn 5 2 Metode 5 2.1 Undersøkt

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 Pb 6051 Bedriftsenteret 5892 Bergen Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 30. april 2012 SIDE 0/22 REF OPPDRAGSNR

Detaljer

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng.

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng. NOTAT OPPDRAG Utløp Råkabekken, Rissa DOKUMENTKODE 417140 RIGm NOT 001 EMNE Vurdering av forurensning TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Rissa kommune OPPDRAGSLEDER Stine Lindset Frøland KONTAKTPERSON

Detaljer

RAPPORT L.NR Forurensningstilstand i sedimentene i Hølen, Tromøy

RAPPORT L.NR Forurensningstilstand i sedimentene i Hølen, Tromøy RAPPORT L.NR. 6570-2013 Forurensningstilstand i sedimentene i Hølen, Tromøy Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor NIVA Region Sør NIVA Region Innlandet NIVA Region Vest NIVA Region Midt-Norge

Detaljer

Sedimentundersøkelse ved Kjeøya, Skien

Sedimentundersøkelse ved Kjeøya, Skien RAPPORT L.NR. 5641-2008 Sedimentundersøkelse ved Kjeøya, Skien Sedimentundersøkelse ved etablering av utslipp fra Norsk Metallretur Skien AS Foto: Kystverket/Norge Digitalt Norsk institutt for vannforskning

Detaljer

Miljøundersøkelse med tiltak

Miljøundersøkelse med tiltak Brunvoll Strandgata A.S. Miljøundersøkelse med tiltak 2015-11-05 B01 05-11-2015 Til kommentar/ godkjenning hos oppdragsgiver Glhau Grs Mabon A02 04-11-2015 Med Tiltaksplan glhau grs A01 13-04-2015 Til

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING, DUMPING OG UTFYLLING I SJØ OG VASSDRAG

SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING, DUMPING OG UTFYLLING I SJØ OG VASSDRAG 1 SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING, DUMPING OG UTFYLLING I SJØ OG VASSDRAG VIKTIG! Før utfylling av dette skjemaet anbefaler vi at De leser vår veileder til søkere, som kan lastes ned fra Fylkesmannens nettsider

Detaljer

Miljøteknisk rapport sediment

Miljøteknisk rapport sediment Miljøteknisk rapport sediment Oppdragsgjevar: Sæbøvik Båtlag, 5454 SÆBØVIK Ansvarleg for gjennomføring av oppdrag og rapportering: Microsafe AS v/oddmund Emmerhoff Dubbedalen 5 5454 SÆBØVIK Tlf: 45006020

Detaljer

RAPPORT L.NR propelloppvirvling av sedimenter ved Herøya industripark

RAPPORT L.NR propelloppvirvling av sedimenter ved Herøya industripark RAPPORT L.NR. 6280-2012 Revidert risikovurdering av propelloppvirvling av sedimenter ved Herøya industripark Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen

Detaljer

Drammen Havn - Vurdering av havnevirksomhetens forurensningsbidrag

Drammen Havn - Vurdering av havnevirksomhetens forurensningsbidrag Drammen Havn - Vurdering av havnevirksomhetens forurensningsbidrag 20110218-00-2-R 31. mars 2011 Prosjekt Prosjekt: Drammen Havn Dokumentnr.: 20110218-00-2-R Dokumenttittel: Drammen Havn - Vurdering av

Detaljer

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra snødeponiet i Ilabekken.

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra snødeponiet i Ilabekken. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2004.041 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra

Detaljer

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus COWI AS J. Wilhelmsensvei 4 Pb 123 N-1601 FREDRIKSTAD Tlf.: (+ 47) 02694 Skifte Eiendom Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus Tomt 2 Oppdragsnummer hos COWI: 137378 Utgivelsesdato: 04.06.2012 Saksbehandler

Detaljer

FORURENSNING I SANDFANGSEDIMENTER, LAKSEVÅG VED NORDREVÅGEN

FORURENSNING I SANDFANGSEDIMENTER, LAKSEVÅG VED NORDREVÅGEN BERGEN KOMMUNE FORURENSNING I SANDFANGSEDIMENTER, LAKSEVÅG VED NORDREVÅGEN FAGRAPPORT RAP A040950-2015-08 Forurensning i sandfangsedimenter, Laksevåg ved Nordrevågen, 22.12.15, Versjon 1 2 Dokumentinformasjon

Detaljer

VERSJON UTGIVELSESDATO BESKRIVELSE UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT BCKV og ODS ODS ODS

VERSJON UTGIVELSESDATO BESKRIVELSE UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT BCKV og ODS ODS ODS BERGEN KOMMUNE MILJØFAGLIG PRIORITERING AV DELOMRÅDER I RENERE PUDDEFJORD ADRESSE COWI AS Postboks 2422 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 2 Risikovurdering av forurenset sjøbunn

Detaljer

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen OPPDRAGSGIVER Rambøll Norge AS EMNE Miljøgeologiske grunnuersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 6. mars 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 615788-RIGm-RAP-001

Detaljer

Rissa kommune. Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn

Rissa kommune. Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn Rissa kommune Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn Utgave: 1 Dato: 29. april 2013 Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rissa kommune Rapportnavn: Supplerende

Detaljer

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Rapport Statens Vegvesen avdeling Telemark OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan DOKUMENTKODE 813918 RIGm RAP 001 Med mindre annet er skriftlig

Detaljer

HELGELAND PLAST HÅNDTERING AV FORURENSEDE SEDIMENTER VED OPPFYLLING I SJØ

HELGELAND PLAST HÅNDTERING AV FORURENSEDE SEDIMENTER VED OPPFYLLING I SJØ Oppdragsgiver Helgeland Eiendom Båsmo AS Rapporttype Forurensede sedimenter i Båsmosjyen HELGELAND PLAST HÅNDTERING AV FORURENSEDE SEDIMENTER VED OPPFYLLING I SJØ HELGELAND PLAST HÅNDTERING AV FORURENSEDE

Detaljer

KILDEKARTLEGGING NORDNES FASE 1 - SANDFANG

KILDEKARTLEGGING NORDNES FASE 1 - SANDFANG BERGEN KOMMUNE KILDEKARTLEGGING NORDNES FASE 1 - SANDFANG ADRESSE COWI AS Postboks 2422 Solheimsviken 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no FAGNOTAT OPPDRAGSNR. A040590 DOKUMENTNR. A040950-2014-04 VERSJON

Detaljer

RAPPORT L.NR Risikovurdering av miljøgifter i sediment utenfor tidligere Hurum fabrikker

RAPPORT L.NR Risikovurdering av miljøgifter i sediment utenfor tidligere Hurum fabrikker RAPPORT L.NR. 6197-2011 Risikovurdering av miljøgifter i sediment utenfor tidligere Hurum fabrikker Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen Vestlandsavdelingen

Detaljer

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING ADRESSE COWI AS Grensenveien 88 0663 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING Foreløpig grunnundersøkelse og tiltaksplan OKTOBER 2013 Undervisningsbygg Oslo KF OPPDRAGSNR. A044337 DOKUMENTNR.

Detaljer

NOTAT Vå r ref.: OKL-02344 Da to: 12. juli 2016 Miljøundersøkelser Molo Nord, Åmøy havn i Rennesøy kommune 1 INNLEDNING På forespørsel fra Åmøy havn v/andreas Kleppe har Ecofact foretatt miljøundersøkelser

Detaljer

Renere havnesedimenter i Trondheim

Renere havnesedimenter i Trondheim Sedimentundersøkelser i Nyhavna 2007 Rapport nr.: 2008-01 Rev.: 0 Dato: 31.01.2008 Rapporttittel: Sedimentundersøkelser i Nyhavna 2007 Rapporttype: Delrapport til årsrapport Dato første utsendelse: 31.01.2008

Detaljer

Beregninger av propelloppvirvling av forurenset sediment i Dalsbukta som følge av endret bruk av havneområdet ( KU, Alternativ 0, 0+)

Beregninger av propelloppvirvling av forurenset sediment i Dalsbukta som følge av endret bruk av havneområdet ( KU, Alternativ 0, 0+) Til: Hjellnes Consult AS Fra: Norconsult v/gunn Lise Haugestøl Dato/Rev: 4. august 2015 Beregninger av propelloppvirvling av forurenset sediment i Dalsbukta som følge av endret bruk av havneområdet ( KU,

Detaljer

Hvordan fungere de nye EQSène. Miljøringen og Den Norske vannforening: felles seminar,

Hvordan fungere de nye EQSène. Miljøringen og Den Norske vannforening: felles seminar, Hvordan fungere de nye EQSène Miljøringen og Den Norske vannforening: felles seminar, 11.11.14 Bakgrunn Vanndriektivets artikkel 16: Vedta spesielle tiltak for stoffer el. Stoffgrupper som utgjør vesentlig

Detaljer

Forprosjekt Sjøfronten Molde

Forprosjekt Sjøfronten Molde Molde kommune Forprosjekt Sjøfronten Molde Miljøundersøkelser Forurensningssituasjon i sedimentet, overordnet risikovurdering og anbefalt tiltak 2015-06-25 D01 2015-06-25 For godkjennelse hos oppdragsgiver

Detaljer

Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes

Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes Utgave:1 Dato: 10. desember 2013 Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes II DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

HYSNES HAVN, RISSA KOMMUNE, SØR- TRØNDELAG

HYSNES HAVN, RISSA KOMMUNE, SØR- TRØNDELAG HYSNES HAVN, RISSA KOMMUNE, SØR- TRØNDELAG Risikovurdering og tiltaksplan for forurensede sedimenter Prosjektnummer 5175347 Klif ID: 1624021 FORSVARSBYGG FUTURA MILJØ Forside: bilde tatt av Forsvarsbygg

Detaljer

Miljøundersøkelser sjøbunnssedimenter. Datarapport og risikovurdering forurenset sediment. Kystverket Nordland, havne- og farvannsavdelingen

Miljøundersøkelser sjøbunnssedimenter. Datarapport og risikovurdering forurenset sediment. Kystverket Nordland, havne- og farvannsavdelingen R a p p o r t Oppdrag: Emne: Bodø havn Rapport: Oppdragsgiver: Datarapport og risikovurdering forurenset sediment Kystverket Nordland, havne- og farvannsavdelingen Dato: 31. januar 2013 Oppdrag / Rapportnr.

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING DUMPING OG UTFYLLING I SJØ OG VASSDRAG Fylles ut for hvert enkelt tiltak

SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING DUMPING OG UTFYLLING I SJØ OG VASSDRAG Fylles ut for hvert enkelt tiltak Miljøvernavdelingen SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING DUMPING OG UTFYLLING I SJØ OG VASSDRAG Fylles ut for hvert enkelt tiltak Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder opplyser om vedtak fra Klima- og miljødepartementet

Detaljer

FORURENSET SJØBUNN I VÅGEN OPPDATERT RISIKOVURDERING

FORURENSET SJØBUNN I VÅGEN OPPDATERT RISIKOVURDERING ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 Pb 6051 Bedriftsenteret 5892 Bergen Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no BERGEN KOMMUNE FORURENSET SJØBUNN I VÅGEN OPPDATERT RISIKOVURDERING RAPPORT 2/69 OPPDATERT RISIKOVURDERING

Detaljer

Sammendrag. Sedimentasjon

Sammendrag. Sedimentasjon Forundersøkelser dypvannsdeponi Rapport nr: 20051732-1 Dato: 2006-07-14 Rev: Datarapport Rev. dato: Side: 2 Sammendrag Norges Geotekniske Institutt (NGI) har etter oppdrag fra Oslo Havn KF gjennomført

Detaljer

HAMMERFEST HAVN MILJØTEKNISK SEDIMENT- UNDERSØKELSE

HAMMERFEST HAVN MILJØTEKNISK SEDIMENT- UNDERSØKELSE Beregnet til Hammerfest kommune Dokument type Rapport Dato 2009-10-02 HAMMERFEST HAVN MILJØTEKNISK SEDIMENT- UNDERSØKELSE MILJØTEKNISK SEDIMENT-UNDERSØKELSE 2 Revisjon 00 Dato 2009-10-02 Utført av Tom

Detaljer

Miljøgifter i sediment i 4 utvalgte områder i Bergen havn september 2012 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1625

Miljøgifter i sediment i 4 utvalgte områder i Bergen havn september 2012 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1625 Miljøgifter i sediment i 4 utvalgte områder i Bergen havn september 2012 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1625 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Miljøgifter i sediment i 4 utvalgte områder i

Detaljer

Revidert risikovurdering av propelloppvirvling av sedimenter ved Hydro Sunndals kaiområde

Revidert risikovurdering av propelloppvirvling av sedimenter ved Hydro Sunndals kaiområde RAPPORT L.NR. 6305-2012 Revidert risikovurdering av propelloppvirvling av sedimenter ved Hydro Sunndals kaiområde Foto: T. Bakke Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport Rambøll Norge AS Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport KS Tromsø Fiskeindustrier AS & Co Stakkevollveien 55 Tromsø Oppdrag nr. 6080739 Rapport nr. 1 2009-01-30 Sammendrag K/S Tromsø Fiskeindustri

Detaljer

NY STRAND VED BADELANDET - MILJØVURDERINGER INNHOLD. 1 Bakgrunn. 1 Bakgrunn 1. 2 Områdebeskrivelse 2. 3 Planlagte tiltak 3. 4 Naturverdier i området 4

NY STRAND VED BADELANDET - MILJØVURDERINGER INNHOLD. 1 Bakgrunn. 1 Bakgrunn 1. 2 Områdebeskrivelse 2. 3 Planlagte tiltak 3. 4 Naturverdier i området 4 BADELAND EIENDOM AS NY STRAND VED BADELANDET - MILJØVURDERINGER ADRESSE COWI AS Tordenskjods gate 9 4612 Kristiansand TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Bakgrunn 1 2 Områdebeskrivelse 2 3 Planlagte tiltak

Detaljer

BERGEN KOMMUNE A FORURENSET SJØBUNN I PUDDEFJORDEN- RISIKOVURDERING

BERGEN KOMMUNE A FORURENSET SJØBUNN I PUDDEFJORDEN- RISIKOVURDERING 02 2015 BERGEN KOMMUNE A040950-2015-01 FORURENSET SJØBUNN I PUDDEFJORDEN- RISIKOVURDERING 02 2015 BERGEN KOMMUNE ADRESSE COWI AS Postboks 2422 Solheimsviken 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no A040950-2015-001

Detaljer

Rissa kommune. Miljøteknisk undersøkelse Kvithyll RA

Rissa kommune. Miljøteknisk undersøkelse Kvithyll RA Rissa kommune Miljøteknisk uersøkelse Kvithyll RA Utgave: 1 Dato: 10.4.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rissa kommune Rapporttittel: Miljøteknisk uersøkelse Kvithyll RA Utgave/dato: 1/ 10.4.2017

Detaljer

Resultater fra supplerende prøver fra tiltaksplanområdet. Miljøgifter i sedimenter rundt Ålesund havn

Resultater fra supplerende prøver fra tiltaksplanområdet. Miljøgifter i sedimenter rundt Ålesund havn Resultater fra supplerende prøver fra tiltaksplanområdet Miljøgifter i sedimenter rundt Ålesund havn 2426 2008 Miljøgifter i sedimenter rundt Ålesund havn Resultater fra supplerende prøver fra tiltaksplanområdet

Detaljer

Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 HABO Vanninnhold % 1 1 HABO

Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 HABO Vanninnhold % 1 1 HABO Side 1 (9) Mottatt dato 2017-02-23 Norconsult Utstedt 2017-03-07 Tonje Stokkan Ansattnr: 93122 Klæbuveien 127 B 7031 Trondheim Norge Prosjekt Fru Inger, Sistranda Bestnr 5152047 Analyse av sediment Deres

Detaljer

Nasjonal vannmiljøkonferanse 2010

Nasjonal vannmiljøkonferanse 2010 Nasjonal vannmiljøkonferanse 2010 Miljøgifter grenseverdier Bård Nordbø Miljøgifter bakgrunn Stoffer som utgjør et problem har en eller flere av følgende egenskaper. Giftig ( har en effekt på biologiske

Detaljer

Overvåking av sigevann i Indre havn

Overvåking av sigevann i Indre havn Horten kommune Overvåking av sigevann i Indre havn 2014 2015-03-12 J03 2015-03-12 Endelig versjon Pebec Gle Pebec B02 2015-02-13 Til kommentar Pebec Gle Pebec A01 2015-02-11 Intern versjon for Fagkontroll

Detaljer

SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT

SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT Oppdragsgiver Statens Vegvesen Region Nord Rapporttype Datarapport 2015-07-13 SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT Oppdragsnr.:

Detaljer

GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE

GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE DEL 2 OPPDRAGSBESKRIVELSE BILAG B1.1.10 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT MED TILTAKSPLAN Dato: 15.mai 2012 SAMMENDRAG Trondheim kommune

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

BORG 1 RØ SVI KREN N A MI LJØ GI FTB UDSJETT

BORG 1 RØ SVI KREN N A MI LJØ GI FTB UDSJETT Oppdragsgiver Kystverket Rapporttype Rapport 2013-03-04 BORG 1 RØ SVI KREN N A MI LJØ GI FTB UDSJETT MILJØGIFTBUDSJETT 3 (35) BORG 1 RØSVIKREN M ILJØGIFTBUDSJETT N A Oppdragsnr.: 1110438 Oppdragsnavn:

Detaljer

Metode: Skovel Kote terreng: 2,9 Dato: 17.09.2014 PrПй vetaker: Astri SПй iland DYP (m) PRПймVE BESKRIVELSE 0-0,05 Asfalt 0,05-1,2 SK1-A Brun sand, grus, stein, humusholdig 1,2-2,2 SK1-B Brun sand, grus,

Detaljer

SEILDUKSGATA 25/31 INNLEDENDE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE. Seilduksgata 25/31 AS. Innledende miljøteknisk grunnundersøkelse 2013-03-20

SEILDUKSGATA 25/31 INNLEDENDE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE. Seilduksgata 25/31 AS. Innledende miljøteknisk grunnundersøkelse 2013-03-20 Oppdragsgiver Seilduksgata 25/31 AS Rapporttype Innledende miljøteknisk grunnundersøkelse 2013-03-20 SEILDUKSGATA 25/31 INNLEDENDE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE INNLEDENDE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

Detaljer

Indre Vågen Utbyggingsselskap Miljøvurderinger ved peling Sandnes 2014-01-16 Oppdragsnr.:5135990 Oppdragsnr.:5135990 Miljøvurderinger vedpeling Indre Vågen Utbyggingsselskap RevisjonJ03 J03 16.01.2014

Detaljer

Vedlegg B. Oppdatert risikovurdering av forurenset sediment i Store Lungegårdsvann. Trinn 1-3. COWI rapport A

Vedlegg B. Oppdatert risikovurdering av forurenset sediment i Store Lungegårdsvann. Trinn 1-3. COWI rapport A Vedlegg B Oppdatert risikovurdering av forurenset sediment i Store Lungegårdsvann. Trinn 1-3. COWI rapport A040950-002-001. 19.06.2016. BERGEN KOMMUNE OPPDATERT RISIKOVURDERING AV FORURENSET SEDIMENT I

Detaljer

VERSJON UTGIVELSESDATO UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT Halvor Saunes Hilde Rau Heien Fredrich Solheim

VERSJON UTGIVELSESDATO UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT Halvor Saunes Hilde Rau Heien Fredrich Solheim UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF TILTAKSPLAN FOR FORURENSET GRUNN - BERG SKOLE BYGG 05 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE INNHOLD

Detaljer

Bakkebruddet, Mjøndalen. Innledende grunnundersøkelse NHB SIS NHB Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av

Bakkebruddet, Mjøndalen. Innledende grunnundersøkelse NHB SIS NHB Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av MULTICONSULT Rapport Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Bakkebruddet, Mjøndalen Innledende grunnundersøkelse Miljøgeologi OBOS Dato: 13. september 2012 Oppdrag / Rapportnr. 813490 / 1 Tilgjengelighet

Detaljer

OPPDATERT RISIKOVURDERING AV FORURENSET SEDIMENT I STORE LUNGEGÅRDSVANN TRINN 1-3

OPPDATERT RISIKOVURDERING AV FORURENSET SEDIMENT I STORE LUNGEGÅRDSVANN TRINN 1-3 BERGEN KOMMUNE OPPDATERT RISIKOVURDERING AV FORURENSET SEDIMENT I STORE LUNGEGÅRDSVANN TRINN 1-3 FAGRAPPORT Dokumentinformasjon Tittel: COWI-kontor: Oppdatert risikovurderding av forurenset sediment i

Detaljer

Geoteknisk prosjektering Soknes Leir Gnr/bnr 47/13 Midtre Gauldal

Geoteknisk prosjektering Soknes Leir Gnr/bnr 47/13 Midtre Gauldal Geoteknisk prosjektering Soknes Leir Midtre Gauldal Side 1 av 18 Fylke: Kommune: Sted: Oppdrag: Sør-Trøndelag Midtre Gauldal 20160525G Tiltakshaver Oppdragsgiver: Oppdrag formidlet av: Bernt Midthjell,

Detaljer

VEILEDER Grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og biota

VEILEDER Grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og biota M-608 2016 VEILEDER Grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og biota KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet basert på bakgrunnsdata fra Aquateam, NIVA og NGI Oppdragstakers prosjektansvarlig

Detaljer

Tiltaksplan Klasaskjær Utgave: 1.0 Dato: 2011-10-27 Tiltaksplan Klasaskjær 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Tiltaksplan Klasaskjær Utgave/dato: 1.0 / 2011-10-27 Arkivreferanse: - Oppdrag:

Detaljer

Undersøkelse av tungmetaller, PAH- og PCB-forbindelser i sediment i elva Leira

Undersøkelse av tungmetaller, PAH- og PCB-forbindelser i sediment i elva Leira Undersøkelse av tungmetaller, PAH- og PCB-forbindelser i sediment i elva Leira Aquateam - Norsk vannteknologisk senter A/S Rapport nr: 08-009 Prosjekt nr: O-07117 Prosjektleder: Mona Weideborg Medarbeidere:

Detaljer

TILTAKSPLAN, miljø. Mikkel Revs vei 2, Oslo. DMR Miljø. Vann- og avløpsetaten. Saksnr.: 12/ Dato: DMR-saksnr.

TILTAKSPLAN, miljø. Mikkel Revs vei 2, Oslo. DMR Miljø. Vann- og avløpsetaten. Saksnr.: 12/ Dato: DMR-saksnr. TILTAKSPLAN, miljø Mikkel Revs vei 2, Oslo Rekvirent: Oslo Kommune Vann- og avløpsetaten Saksnr.: 12/04378 Prosjektnr.: Mikkel Revs vei 2, Oslo Dato: 4.7.2013 DMR-saksnr.: 2013-0358 DMR Miljø Smedgata

Detaljer

DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Oppdragsgiver Midtre Romerike avløpsselskap MIRA IKS Rapporttype Miljøteknisk grunnuersøkelse Dato 2014-09-01 DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK

Detaljer

GRØNØRA VEST RISIKIOVURDERING AV SEDIMENTER, TRINN 1

GRØNØRA VEST RISIKIOVURDERING AV SEDIMENTER, TRINN 1 Oppdragsgiver Trondheim Havn IKS Rapporttype Datarapport 2015-2-6 GRØNØRA VEST RISIKIOVURDERING AV SEDIMENTER, TRINN 1 RISIKIOVURDERING AV SEDIMENTER, TRINN 1 2 (17) GRØNØRA VEST RISIKIOVURDERING AV SEDIMENTER,

Detaljer

07 2015 MARIN EIENDOMSUTVIKLING AS TILTAKSPLAN FOR FORURENSET SJØBUNN I SØREVÅGEN, BERGEN

07 2015 MARIN EIENDOMSUTVIKLING AS TILTAKSPLAN FOR FORURENSET SJØBUNN I SØREVÅGEN, BERGEN 07 2015 MARIN EIENDOMSUTVIKLING AS TILTAKSPLAN FOR FORURENSET SJØBUNN I SØREVÅGEN, BERGEN ADRESSE COWI AS Postboks 2422 Solheimsviken 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no 07 2015 MARIN EIENDOMSUTVIKLING

Detaljer

Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad (SMS) Tiltaksplan stasjonsområdet syd

Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad (SMS) Tiltaksplan stasjonsområdet syd Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad (SMS) Tiltaksplan stasjonsområdet syd 01B Oppdatert tiltaksplan 24.02.2017 NOKMRL MHE KKRO 00B Første utgave 18.05.2016 SLI MHE SYL Revisjon Revisjonen gjelder Dato

Detaljer

Oppdragsgiver. Kystverket. Rapporttype. Risikovurdering MYRE HAVN MILJØTEKNISK SEDIMENTUNDERSØKELSE

Oppdragsgiver. Kystverket. Rapporttype. Risikovurdering MYRE HAVN MILJØTEKNISK SEDIMENTUNDERSØKELSE Oppdragsgiver Kystverket Rapporttype Risikovurdering 2011-08-22 MYRE HAVN MILJØTEKNISK SEDIMENTUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK SEDIMENTUNDERSØKELSE 3 (41) MYRE HAVN MILJØTEKNISK SEDIMENTUNDERSØKELSE Oppdragsnr.:

Detaljer

TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT

TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT Beregnet til Trondheim Havn IKS Dokumenttype DATARAPPORT Dato 2016-05-31 TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER DATARAPPORT

Detaljer

DATARAPPORT MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES RISSA UTVIKLING

DATARAPPORT MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES RISSA UTVIKLING Oppdragsgiyer Rissa Utvikling KF Rapporttype Datarapport med miljøfaglig vurdering 2011-04-15 DATARAPPORT MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES RISSA UTVIKLING MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES - RISSA UTVIKLING

Detaljer

SEDIMENTUNDERSØKELSER ADMIRAL BØRRESENS VEI 4 INNHOLD. 1 Innledning Bakgrunn Målsetting 3

SEDIMENTUNDERSØKELSER ADMIRAL BØRRESENS VEI 4 INNHOLD. 1 Innledning Bakgrunn Målsetting 3 AUCTUS AS SEDIMENTUNDERSØKELSER ADMIRAL BØRRESENS VEI 4 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no MILJØTEKNISK RAPPORT INNHOLD 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn

Detaljer

Vurdering av miljøkonsekvenser ved veiutbygging til Horsøy i Askøy R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 326

Vurdering av miljøkonsekvenser ved veiutbygging til Horsøy i Askøy R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 326 Vurdering av miljøkonsekvenser ved veiutbygging til Horsøy i Askøy R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 326 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Vurdering av miljøkonsekvenser ved veiutbygging til

Detaljer

Vurdering av utlekking av PAH og tungmetaller fra sjøbunnen utenfor kaiområder i Indre Ranfjorden

Vurdering av utlekking av PAH og tungmetaller fra sjøbunnen utenfor kaiområder i Indre Ranfjorden RAPPORT L.NR. 6672-2014 Vurdering av utlekking av PAH og tungmetaller fra sjøbunnen utenfor kaiområder i Indre Ranfjorden Foto: Sigurd Øxnevad, NIVA Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor

Detaljer

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen. Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen. Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS Sign: Akseptert Akseptert m/kommentarer Ikke akseptert (kommentert) Revider og send inn på nytt Kun

Detaljer