Org. Nr Stiftet 31. januar 1915

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Org. Nr 990 155 089 Stiftet 31. januar 1915"

Transkript

1 HØLEN IDRETTSKLUBB Org. Nr Stiftet 31. januar 1915 ÅRSRAPPORT februar 2014

2 Årsberetning Hølen Idrettsklubb - Hovedstyret Styrets medlemmer Leder: Marius Hultin Nestleder/kasserer: Martin Schwarz Styremedlem: Katrine Grant (allidrett) Styremedlem: Per Stålnacke (tennis) Styremedlem: Matz Antonsen (fotball) Styremedlem: Bjørn Petter Skjeltorp /Øyvind Andresen (ødemørk) Det har i 2013 vært avholdt årsmøte og 5 ordinære styremøter. 2. Klubbhuset Klubbhuset er en stor utgiftspost for klubben og vil snart ha behov for omfattende vedlikehold. Ettersom de to store garderobene aldri er i bruk har det vært diskutert muligheter for å bygge om klubbhuset for å tilpasse andre behov. Styret vil i 2014 jobbe videre med å kartlegge hvilke behov HIK/Hølen har behov for i fremtiden. Det har vært en liten økning på inntekter for utleie av HIK-huset i 2013, men her er det fortsatt behov for bedre rutiner på markedsføring og innkreving av utleie. Styret anbefaler at en ny utleieansvarlig blir valgt inn i hovedstyret med oppfølging av klubbhuset. 3. Gruppene HIK har totalt i 2013 hatt en kraftig nedgang i antall medlemmer og hadde i registrerte medlemmer. Nedgangen skyldes variasjon av tilbud og vanskeligheter med innkreving av kontingent. Vi vil i 2014 ta i bruk idrettsforbundets medlemsystem og vil kreve inn kontingenter via dette. Utvikling i medlemstall de siste fem år: Kjønn Kvinner Menn Total År Alderstrinn Medlemmer Aktiviteter og arrangementer Det ble i 2013 arrangert HIK-dag i kombinasjon med HIK-minicup. Dette var stor suksess og vi ønsker å gjenta dette arrangementet i 2014.

3 5. HSV Fotball Vi har vært i dialog med og diskutert mulighetene for sammenslåing med HSV. Styret foreløpige ståsted er at vi kan gå inn på et slikt samarbeid fra rundt 10 års alder. For barn yngre enn dette ønsker vi å beholde det under HIK. Dette fordi vi ønsker det skal være et lavterskeltilbud med lave kontingenter (kr 400 i HIK og kr 1800 i HSV). Vi er også bekymret for klubbens fremtid dersom fotballen blir borte. Dialogen mot HSV vil fortsette i Kommende år - Planlegge 100 års jubileum. - Videreutvikle klubbhuset - Innføre medlemssystem 7. Økonomi Klubben har fortsatt en stabil og god økonomi. men hovedstyret gikk også i 2013 med et lite underskudd. Se vedlagte regnskap. På vegne av Hovedstyret Marius Hultin Styreleder HIK

4 Regnskap - HlK-hovedstyre, 2013 Resultatregnskap pr INNTEKTER Kto kl. 3: Medlemskontingent Utleie HIK-Dagen/Skidag Grasrotandel, støtte kommune/forbund Renteinntekter bank Diverse {Gi Sum inntekter I UTGIFTER kto.kl kto.kl kto.kl.7 71 Strøm Vedlikehold klubbhus Kommunale avgifter HIK-Dagen Betalingsomkostninger Forsikring Diverse (årsavgift scooter, postboks...) Støtte til Overskudd s I Hølen, ,'!^,.- /'.t"r.t a t<..-- Martin Schwaz Kasserer Regnskap er revidert og funnet i orden t *r'"" i{// - zo14 t: I!- L--

5 Balans - H K-hovedstyre, 24rc Balanse pr. 31, Hovedstyre EIENDELER Status Klubbhus lnventar Bank Bank Bank Håndkasse Fordring fra Østfold fotballkrets Forskudd nyopprettet "Bandyg ruppe" Korreksion * ** -1-1 SUM EGENKAPITAL Egenkapital pr Overskudd/underskudd Hølen, /'\,4 \ /!' L'' L t "^z-- Martin Schwaz Kasserer Regnskap er revidert og funnet i orden * Feiloverføring fra Østfold fottbalkrets (4000 kroner for mye utbetalt til HIK i 2Q12) har ikke blitt rettet opp enda ** Forskudd tilbakeført jf. post 56 og 60

6 Årsberetning Hølen IK Tennis Styrets sammensetning i 2013 Siden 2010 har tennisgruppa ikke hatt eget gruppestyre (ref hovedstyrets årsmøte 2010). Det er derfor ikke avholdt egne møter for tennisgruppen i Per Stålnacke er valgt som tennisgruppens representant i hovedstyret. Martin Schwarz har fungert som kasserer (hovedstyrets representant) for tennisgruppen. 2. Aktiviteter i 2013 A. Årets høydepunkt: Oppgradering av barnebanen Endelig har vi greid få i stand barnebanen etter økonomisk støtte fra barnehage/ avviklingsstyre i Hølen (30 ) og Sparebankstiftelsen (50 ). Takk til Per S for malingsjobb og rengjøring/spyling, Viggo Slang for betongjobb, søstrene Sørlie for graving. Takk også til Ole og Kari Borgerud for lån av strøm. Foto: Hanne Sørlie 1

7 B. Øvrig uteanlegg Kun 5 personer deltok på den årlige vårdugnaden (i sammenligning med ca 20 personer tidligere år) der jobben var linjesetning, grusing, valsing og diverse ugrass rydding i og rundt anlegget. Anlegget har vært i svært fin forfatning i 2013 og brukerne har kommet med svært positive tilbakemeldinger om underlaget og komforten på banen. Ole Borgerud har sprøytet for ugrass i løpet av sesongen (stort takk!). Vi har også kjøpt inn nye vindseil og 2 nye barnebanenett. C. Trening og kurs Per Stålnacke har arrangert helgekurs for barn og voksne. 5 barn og 4 voksne deltok. Ikke noen juniorer deltar i fast trening. Eneste gjenværende junioren (Daniel Stålnacke) har gått over til Soon TK våren 2013 Per Stålnacke har tatt NTF Trener 1-kurs. Kostnaden er dekket av hovedstyre. D. Klubbmesterskap Klubbmesterskapet i single ble avholdt kun med en herreklasse. Resultat Hølen IK klubbmesterskap 2013: Herrer 1. Birger Bache-Mathiesen 2. Per Stålnacke 3. Morgan Davidsen 4. Jan-Erik Granli 5. Roar Guvaag 6. Jerzyk Jarkowski 7. Daniel Stålnacke 8. Christopher Brodersen 9. Per Pettersson E. Turneringspill Siden 2007, har vi stilt med herrelag i divisjon-tennisen. Spillere i laget i løpet av 2013 sesongen har vært: Morgan Davidsen, Per Stålnacke, Jan-Erik Granli, Roar Guvaag (lagleder), Jerzyk Jarkowski. Med 2 seire og 3 tap ble det en 4e plass i 4e divisjon. Standings of 4.divisjon herrer - Avd. B - Østlandet Poeng Spilt Sett 1 Ski Ørje Nesodden Hølen Ås Lillestrøm I 2014 vil Hølen ikke stille med lag i divisjonsserien. F. HIK-dagen Per Stålnacke holdt i en presisjonstennis aktivitet som var svært populær. 3. Medlemstall Vi har hatt en kraftig minskning i medlemsmassen i sammenligning med 2013 (nedgang fra 54 i 2012 til 26 i 2013) og er nå det nest laveste på hele 2000-tallet. Antall husstandsmedlemskap er 7 st i sammenligning med 9 st i Det er også notert lavt belegg av utebanen i Det er litt betenkelig 2

8 at ikke flere bruker det fine tennis-anlegget! Lavt medlemstall skyldes nok liten markedsføring og lite arrangementer i 2013 pga at jobben med barnebanen er blitt prioritert. Det planlegges markedsføringsaktiviteter og tenniskurs i 2014 slik at tennisklubben blir mer kjent og banen brukt av innbyggerne i Hølen. Medlemstall i 2013 fordelt på alder og kjønn 0-5 år 6-12 år år år 26 - år Sum Herrer Damer Medlemsutvikling Økonomi (resultatregnskap med balanse) Den økonomiske balansen viser på ett overskudd på ca 21,000,- men det skyldes i første rekke at det gjenstår noen innkjøp til barnebanen på 17,600,- (i 2014). Inntektene ellers består kun av medlemskontingent og støtte fra hovedstyre. Av utgifter er hovedpostene kontingent til NTF, divisjonstennislaget og oppgradering av barnebanen (62400,-). Detaljert årsregnskap i vedlegg. Kontingent Det foreslås at kontingenten i 2014 blir den samme som siden 2012 (kontingenten innfatter også hoved medlemskap i HIK) Voksne Barn Husstandsmedlemskap På vegne av styret, Per Stålnacke Leder Hølen IK tennis Vedlegg: Årsregnskap 3

9 Regnskap - HlK-tennisgruppe, 2013 Resultatregnskap pr INNTEKTER Kto kl. 3: 30 Tenniskontingent 39 Renteinntekter bank 37 Støtte Fordring Vestby kommune 2014 Budsjett Sum inntekter UTGIFTER kto.kl.4 kto.kl.6 kto kl" Startkontingent vedlikehold Vann/renovasjon Div Forbund Bank gebyr Barnebane Overskudd Hølen, ', ^,/) L,/ f-1 u trltartin Schwaz Kasserer Regnskap er revidert og funnet i orden Høren ie ( z- ^to I r,)rp 'rr, r Kommentar fra kasserer: Fordring til Vestby kommune skyldes årsavregning for kommunale avgifter i2012. Beløpet skulle tilbakebetales i løpet av 2013, men har ikke kommet inn til HlK. Kommunen har bekreftet på telefon at tilbakebetalinge skjer tidlig i2014. Jf. bilag 51 til regnskapet.

10 Balanse - HlK-tennisgruppe, 2013 Balanse pr Tennisgruppa EIENDELER Status Baneanlegg Elverhøy Minibane Redskapsbod Brukskonto Tennis bruks Korreksjon Fordring Vestby kommune SUM EGENKAPITAL Egenkapital pr Overskudd Hølen, 05.02"14,1!/ / /) "L"' // \ /' / \ LL- Martin Schwaz Kasserer Regnskap. er revidert og funnet i orden u,r"nl8l t tih,aj"å Kommentar fra kasserer: Fordring til Vestby kommune skyldes årsavregning for kommunale avgifter i2012. Beløpet skulle tilbakebetales i løpet av 2013, men har ikke kommet inn til HlK. Kommunen har bekreftet på telefon at tilbakebetalinge skjer tidlig i Jf. bilag 51 til regnskapet.

11 1. Sammensetning av gruppen Årsberetning Hølen Idrettsklubb Allidrett a. Leder: Katrine Grant 2013 b. Trenere: Karianne Aune, Kjersti Fjelldalen, Claudette Schwarz, Rolf Skøyen (sykkel), instruktører fra Sletta Gård og frivillige foreldre. 2. Aktiviteter i 2013 Formålet med Allidrett gruppen er det å gi barna innblikk i flere idrettsgrener basert på lek og moro. I høsten 2013 har det blitt gjennomført Allidrett aktiviteter for barn i alderen 5-6 år (siste år i barnehage og første år i skolen). Det har blitt gjennomført følgende aktiviteter: a. Lek i gymsalen b. Sykling c. Ridning d. Innebandy e. Håndball f. Karate Aktivitetene ble avsluttet med Pepperkake, gløgg og utdeling av deltagerpokaler. 3. Medlemmer Medlemstallet er i tråd med tallet for høsten Totaltallet for 2013 er lavere fordi det i 2012 bare har vært aktiviteter i siste halvdelen av året. 0-5 år 6-8 år Total Jenter Gutter Total Økonomi Økonomien til gruppen er god. Ette et lite underskudd i 2012 ble resultatet for 2013 igjen et overskudd for Allidrett gruppen. For mer detaljer se vedlagt regnskap.

12 Regnskap - HIK-Alidreff, 2013 Resultatregnskap pr INNTEKTER Kto kl 3: Kto kl Treningsavgift 33 Skisamling avgift 37 Tilskudd/Sponsor 39 Renteinntekter bank 61 Diverse 2014 Budsjett t '/ 39/ , Sum inntekter UTGIFTER kto.kl.4 41 kto.kl.6 61 kto.kl kto.kl.8 81 Skisamling utlegg Materiell/premier Reisegodgjørelse/ trening Krets Forbund Bank gebyr 1422t 542 \ 16u I I 944 Hølen, 06.02j4 /,/ t / ( [', "h'"*"yåk Kasserer Regnskap er revidert og funnet i orden Hølen 24' oz' l* -L/*, z^)z tvbæ / _(

13 Balans - H K-Alidrett, 2013 Balanse pr Allidrett EIENDELER Status Bankinnskudd 32658o Håndkasse ' EGENKAPITAL Egenkapital pr Overskudd/Underskudd I944' Hølen, i /, /' 7'),t // r'.' -. lr (.\^,4...* Martin Schwaz Kasserer Regnskap er revidert og funnet i orden Hølen 24.o (LA* */*f /--4

14 Årsberetning Hølen Idrettsklubb Fotball Sammensetning av gruppen a. Leder: Mats Antonsen b. Trenere: Eric Kelly, Eivind Hamre, Ken Berget og frivillige foreldre 2. Aktiviteter i 2013 I 2013 har de vært aktiviteter i tre fotballgrupper i Hølen IK: a. G-06/07 Gruppen har fast trening en gang i uken og det har vært arrangert treningskamper mot Vestby IK. I tillegg ble det arrangert en Minicup på Brandstad i september 2013, med deltagende lag fra Bjørlien, Pepperstad og Vestby. Minicupen ble arrangert ifm. HIK-dagen og var en stor suksess. b. G-03 Gruppen har i våren 2013 holdt faste treninger to gange ri uken og spilt ukentlige kamper og cuper i sesongen. Laget har begynt å spille 7 fotball. Fra høsten 2013 meldte gruppen overgang til Soon IL og har ikke lenger vært del av Hølen IK. c. Gubbefotball Gruppen har fast trening tre ganger i uken. 0-5 år 6-8 år 9-10 år 20 år og eldre Total Jenter 1 1 Gutter Total Medlemmer Totalt antall medlemmer i fotballgruppen: Medlemstallet fordelt på gruppene: G-06/07: 14 medlemmer

15 G-03: 8 medlemmer Gubbefotball: 7 medlemmer 4. Økonomi Økonomien til gruppen er god. Etter et lite underskudd i 2012 ble resultatet for 2013 igjen et overskudd. Rundt 5000 kroner av overskuddet er et resultat av kiosk- og loddsalg ifm. Minicupen i Takk til alle foreldre som har bidratt til et vellykket arrangement. For mer detaljer se vedlagt regnskap.

16 H I K-fotballg ru ppe 2013 Resultatregnskap pr INNTEKTER Kto kl. 3: 30 Treningsavgift 31 Kiosk 37 Tilskudd/sponsorer 31 Minicup 39 Renteinntekter bank Fordring deltagergebyr Minicup - Vestby 2014 Budsjett _86 59 jf. bilag UTGIFTER kto.kl.4 40 kto.kl kto.kl. B 81 Turneringsdeltagelse Utstyr/tren i ngsmateriell Minicup Diverse Bankgebyr Avskrivning ford ring Østfold Fotballkrets Overskudd/underskudd Hølen, t'5/1 ((/ v- Martin Schwaz Kasserer Regnskap er revidert og funnet i orden nøen 2510? -zoø (*,*{r1d.p {n* Ai*.>LÅ*?, 2-'.?4.a+e7 a.z ' rakal 4.e-/z'i**t"'do'ot o*--o& L-tæ\ rl**tz (u?ah(' a{ 6-1.f-t *, 1!21!ef *ff *o dn Ttzb?+t??/,nå, aa(7alu c-u oarll^)tkl ry A+ot )*ja-,e7ts az-z d-<,.8å*. j-(/* -ivmet i("0 /- :/r1.-,4t l4';'*e'*/' **li* fu Pnr't 35, (o-.* b4+"/? 'lt"442'/--/ ro(6*4 2ot3 åe*z' fu.*tu ';- z\^-7rz'z-ea.tr.a Z*,7f * ; 6-(*7a/z--zt-/*' ' (L/"*,Y*fæ

17 H I K-fotbal Ig ru ppe 2013 Balanse pr EIENDELER Status Fordering deltagerbegyr Minicup - Vestby 660 jf. bilag 64 Bank Håndkasse SUM EGENKAPITAL Egenkapital pr Overskudd/Underskudd Hølen, r.r'" i'/ \{ mårtin scrlwiø1-- Kasserer Regnskap er revidert og funnet i orden uøønz{.ol' -zo* (/l**f-ll.*2/

18 Årsberetning Hølen Idrettsklubb Turn Sammensetning av gruppen a. Leder: Hanne Therese Myhr b. Instruktører: Gabrielle Pettersen, Anita Flølo 2. Aktiviteter i 2013 Turngruppen har gjennomført vår og høstsemester i år med aktiviteter i gymsalen. Vårpartiet var delt i to grupper (2-4 år og 4-6 år) og høstsemesteret var kun for de minste. 3. Medlemmer Medlemstallet er i tråd med tallet for høsten Totaltallet for 2013 er lavere fordi det i 2012 bare har vært aktiviteter i siste halvdelen av året. Turntilbudet er veldig populært, spesielt for de yngste barna og samler barn fra hele kommunen. Det var en nedgang på 15 medlemmer fra 2012, dette skyldes hovedsakelig at det kun var et parti i høstsemesteret. 0-5 år 6-8 år Total Jenter Gutter Total Økonomi Økonomien til gruppen er meget god og hadde i 2013 et overskudd på rundt kr For detaljer, se vedlagt regnskap.

19 HIK-tu rn 2013 Resultatregnskap pr Turn 30 Kontingent/trenig nsavg/yoga 31 Lotteri/kaffee 31 Støtte/sponsor 39 Renteinntekter bank 2414 Budsjett Sum inntekter UTGIFTER kto.kl.4 kto.kl.6 kto.kl.7 kto.kl.8 40 Trening/instruksjon 61 Forsikring 6 1 Utstyr/treningsmateriell 61 Diverse 7't Reisegodgjørelse ifm. trening 81 Bankgebyr/Adm.kostnader Sum utgifter I Overskudd/underskudd Hølen, r:.,'1,/ / -t / \l'<- Martin Schwaz Kasserer Regnskap er revidert og funnet i orden lr\ Høren lr*lz- ' t : -2014, i ; ^ lrl-,iloq,"* ',tu^fl ur': \,U'

20 HIK'turn 2013 Balanse pr Turn EIENDELER Status Ban k. kto Postbank Kasse SUM 96 20{ EGENKAPITAL Egenkapital pr.3l.12 Overskuddiunderskudd L _ Hø en,06.02j4 i')r '^ "2 _l/ \ t,<,-- Martin Schwaz Kasserer Regnskap er revidert og funnet i orden

21 Årsberetning Ødemørkskomiteen 2013 Styrets sammensetning Leder Bjørn Petter Skjeltorp til sep 13 (flytte utenlands) Øivind Andresen fra sep 13 Løype Per Andre Hole Tormod Kristiansen Kiosk Utleie Økonomi Medlem Rolf Gjølstad Gina Ombustvedt Arne Førland - Larsen Elin Skaug Ødemørkskomiteen primære oppgaver er Aktiviteter - Kjøre spor i avtalte traseer (nordre del av Mossemarka fra Såner kirke/ Sonsveien via Vandreaas/ Grefsrud/ Kongeveien til Ødemørk) - Rydding i avtalte traseer - Holde Ødemørskstua åpen for allmennheten søndager i perioden i 1 nov- 1 mai, samt lørdager etter behov - Forestå utleie (gjennom hele året) av Ødemørksstua til lag, foreninger og privatpersoner. Det er avhold 3 styremøter etter sept 13 Det er arrangert en løypedugnad etter sep 13. Ryddet løype siste halvdelen opp mot krysset ved Øvre Kjerringbakk. Det er arrangert et skirenn hvor ca 150 barn deltok. Ødemørksstua har vært leid ut i alt 28 ganger i løpet av året.

22 Annet Ødemørksstua med tilhørende skogområder ble tidligere forvaltet av Vestby Næringsselskap som ble lagt ned sommeren 13. Området er derfor tilbakeført til Vestby Kommune. Det er i perioden fremforhandlet en ny brukeravtale mellom Vestby kommune og HIK/Ødemørkskomiteen og Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) angående drift av Ødemørksstua med tilstøtende bygninger og tunet. Vi takker alle som har holdt Ødemørksstua åpen for salg av kaffe, varm drikke, pølser, vafler oa gjennom vinteren mellom personer med stort og smått. Salget selvfølgelig variert avhengig av hvor mye snø det er i marka. Vi opplever økende pågang og gode tilbakemelding gjennom hele vår periode. På vegne av Ødemørkskomiteen Øivind Andresen Konstituert leder.

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Velkommen til IL Skrim

Velkommen til IL Skrim Velkommen til IL Skrim Er du aktiv eller vanlig mosjonist? Eller vil du være med i støtteapparatet vårt? Uansett aktivitets og ambisjonsnivå er du velkommen i IL Skrim. Hos oss skal alle trives og finne

Detaljer

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene Årsberetning Sportsklubben Nationalkameratene 2015 Styrets sammensetning Leder: Ronny Sæther Nestleder: Line Willumsen Solem Styremedlem(mer) og varamedlemmer: Kristin Garnvik, Harald Haugan, Cato Johansen

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte Friskis&Svettis / Vestby 14.mars 2014. 2) Valg av ordstyrer, sekretær og to til å undertegne protokoll

INNKALLING. Årsmøte Friskis&Svettis / Vestby 14.mars 2014. 2) Valg av ordstyrer, sekretær og to til å undertegne protokoll INNKALLING Årsmøte Friskis&Svettis / Vestby 14.mars 2014 AGENDA: 1) Godkjenning av de stemmeberettigede 2) Valg av ordstyrer, sekretær og to til å undertegne protokoll 3) Godkjenning av innkalling og agenda

Detaljer

Lærdal Idrettslag. Resultatregnskap

Lærdal Idrettslag. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3110 Lærdalskalendaren 22 700,00 17 790,00 3115 Kiosksal 141 279,00 352 737,99 3116 Lærdalsmarknaden 116 251,50 113 590,50 3117 Juletresalg,

Detaljer

Årsmøte 2016 IL Fri Fotball

Årsmøte 2016 IL Fri Fotball Årsmøte 2016 IL Fri Fotball Tid: Torsdag 3.3. 2015 kl. 18.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte 2. Årsmelding 2015 3. Fastsette kontingent for 2016

Detaljer

< Nesodden IF Taekwondo >

< Nesodden IF Taekwondo > Årsberetning < Nesodden IF Taekwondo > < 2014 > 1 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Grethe Odinsen Golan Ikke valgt Styremedlem(mer) og varamedlemmer: Ada Størmer Papatheocharis, Marcia Titley, Stefanos

Detaljer

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 Styret i HTK i 2012 har vært slik: Leder Knut Botten Heieren, 2012 Nestleder Kurt E. Brinch, 2012 Sekretær Ivaretas av leder. Kasserer Steffen Mørtvedt, 2012 Styremedlem Stein

Detaljer

Årsberetning for Barneidretten i Asker Skiklubb 2013

Årsberetning for Barneidretten i Asker Skiklubb 2013 Årsberetning for Barneidretten i Asker Skiklubb 2013 Fra friidrettsdagen 2013. Foto: Mari Spiten OPPSUMMERING Barneidretten og Idrettsskolen har i 2013 aktivisert rundt 145 barn mellom 5 og 9 år. Dette

Detaljer

Årberetning. Ranheim Basket

Årberetning. Ranheim Basket Årberetning Ranheim Basket 2014 Styrets sammensetning Leder: Kay Hansen Zahl Nestleder: Magnus Stålhane Styremedlemmer: Carlos Hernandez Hege Fauskanger Lie Varamedlem: Kjell Roar Aune Valgkomité: Ikke

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ 2013 1 Styrets sammensetning Leder: Anne-Marie Sandberg Nestleder: Helene Mikkelsen Styremedlemmer: Merethe Moe Johannessen (økonomiansvarlig), Siv Anne Ingebrigtsen

Detaljer

Årsberetning. <Årstall>

Årsberetning. <Klubb> <Årstall> Mal Årsberetning til årsmøte Årsberetning Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal

Detaljer

Lånke IL Idrettsskolen

Lånke IL Idrettsskolen Lånke IL Idrettsskolen Årsmelding 2014 Styret 2014 Styret har hatt følgende sammensetning: Leder- Espen Viken Nestleder- Lene Fundaunet Kasserer- Torkil Dahl Sekretær- Julie Aasvang Pedagogisk leder Espen

Detaljer

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 212 888 663 192 Annen driftsinntekt 6 1 134 600 1 086 150 Sum driftsinntekter 2 347 488 1 749 342 Driftskostnader

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling 2016 Innkalling til generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 17. mars kl 17.30 i garderobe 3 i Manglerud skoles gymsal, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2015 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2016 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 2.mars kl. 19:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011

ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011 ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011 Muruvik Vel hadde et overskudd på kr. 34 623 i 2011 mot et underskudd i 2010 på kr. 14 774. Budsjettet for 2011 stipulerte et overskudd på kr. 15 540. Muruvik Vel har hatt

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Valg av referent 3. Styrets beretning 4. Regnskap 2011 5. Fastsette kontingent 6. Vedta budsjett for 2012

Detaljer

Årsberetning Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2014 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2015 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 15. april kl. 20:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

Å r s b e r e t n i n g 2 0 1 5. P r i n s d a l T e n n i s k l u b b

Å r s b e r e t n i n g 2 0 1 5. P r i n s d a l T e n n i s k l u b b Å r s b e r e t n i n g 2 0 1 5 P r i n s d a l T e n n i s k l u b b Stiftelsesdato 28. februar 1989 STYRET HAR BESTÅTT AV: Leder Sekretær Kasserer Sportslig Hus Baneanlegg Nils Ally Petter Are Naustdal

Detaljer

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben Infoguide www.hortenibk.com Horten IBK Stiftet 1. mars 1996 Velkommen til klubben Velkommen til Horten Innebandyklubb På vegne av Horten Innebandyklubb ønsker jeg deg velkommen til Horten Innebandyklubb.

Detaljer

IL!Aasguten! Respekt! Samhold! Trivsel! !!!!

IL!Aasguten! Respekt! Samhold! Trivsel! !!!! ILAasguten Respekt Samhold Trivsel Møtereferat(Årsmøte(2014:(12.(februar(2015( Sak$1) Godkjennestemmeberettigede. Kommentarer:Ingen Forslag:AlletilstedeermedlemmeriILAasguten. Vedtak:Godkjent Sak$2) Godkjenneinnkalling,saklisteogforretningsorden.

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

Generalforsamling i Vestre Bærum Tennisklubb Onsdag 20. mars 2013

Generalforsamling i Vestre Bærum Tennisklubb Onsdag 20. mars 2013 Generalforsamling i Vestre Bærum Tennisklubb Onsdag 20. mars 2013 Saker til behandling: 1. Styrets beretning 2012 Årsrapporter fra gruppene 2. Årsregnskap 2012 med revisors beretning, samt budsjett for

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 2. april 2015 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Styret i HTK i 2010 : Leder Knut Botten Heieren valgt for 09 og 10 Nestleder Kurt Erik Brinch 09 og 10 Sekretær ivaretatt av leder Kasserer John Olav Rønning valgt for 09

Detaljer

Årsmøtet 2014. Haugesund Golfklubb

Årsmøtet 2014. Haugesund Golfklubb Årsmøtet 2014 Haugesund Golfklubb - ' 3. februar 2015 Kl. 19.00 På Klubbhuset SAKSLISTE Å RSMØTET 2014 1. Velkommen. Åpning og orientering ved klubbens leder. 2. Godkjenning av de stemmeberettigede. 3.

Detaljer

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 STYRET Styret har bestått av: * Johnny Hansen Leder og økonomi * Lars Magnus Vongraven Nestleder * Ann Bente Drøyvollsmo Styremedlem/materialforvalter * Bente Botnan Styremedlem/økonomi

Detaljer

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ 2012 1 Styrets sammensetning Leder: Anne-Marie Sandberg Nestleder: Helene Mikkelsen Styremedlemmer: Merethe Moe Johannesen (økonomiansvarlig), Siv Anne Ingebrigtsen (vertsansvarlig)

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

RESULTAT 2012. IL Hållingen 31.12.2012

RESULTAT 2012. IL Hållingen 31.12.2012 SALGS- OG DRIFTSINNTEKT 3010 Støtte - medlemskontingenter 25.400,00-25.000,00-24.550,00-3012 Treningsavgift 24.550,00-28.000,00-22.550,00-3014 Deltageravgift Tine fotballsko 18.000,00-19.200,00-3015 Deltageravgift

Detaljer

Årsregnskap 2010 ( )

Årsregnskap 2010 ( ) Årsregnskap 2010 (01.01.10-31.12.10) Regnskap 2010 - alle grupper 3000 Turneringsinntekter 160 000 145 864 210 000 254 240 3001 Coop Klepp Cup 30 000 3005 Dugnadsinntekter 15 000 28 494 15 000 21 590 3006

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Foto: Lars Nilssveen/ Heisefesten 2011. 1 av 10 SAKSLISTE 1. Innledning v/ formann 2. Registrering av stemmeberettigede. 3. Godkjenning

Detaljer

Lagledermøte vinter 2016

Lagledermøte vinter 2016 Lagledermøte vinter 2016 OAA Oppsal Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Agenda Agenda: Informasjon om sesongen 2016 Kontingent / treningsavgift / forsikring 2016 Klubbdugnad våren 2016 Kvalitetsklubb

Detaljer

Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL

Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 6. mars 2015, kl. 19.00 Sted: The Dubliners, Rådhusgata SAKSLISTE 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 4. februar 2014

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 4. februar 2014 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 4. februar 2014 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å stemme

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR DIF HOVEDSTYRE 2009

ÅRSBERETNING FOR DIF HOVEDSTYRE 2009 DIKEMARK IDRETTSFORENING HOVEDSTYRET ÅRSBERETNING FOR DIF HOVEDSTYRE 2009 STYRESAMMENSETNING: Årsmøte 2008 fattet et vedtak på endring i styresammensetting for DIF. Intensjonen var at vi skulle få en mer

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2016 ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2016 ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2015 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 2. mars 2011 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 2. mars 2011 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 2. mars 2011 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent

Detaljer

PARTNERKLUBBAVTALE MELLOM IL SKRIM ALLIANSEIDRETTSLAG OG IL SKRIM HÅNDBALL ELITE

PARTNERKLUBBAVTALE MELLOM IL SKRIM ALLIANSEIDRETTSLAG OG IL SKRIM HÅNDBALL ELITE Side 1 Postboks 567 3605 Kongsberg Telefon: 93039263 www.ilskrim.no Dato: 19.06.2012 PARTNERKLUBBAVTALE MELLOM IL SKRIM ALLIANSEIDRETTSLAG OG IL SKRIM HÅNDBALL ELITE Partnerklubbavtalen regulerer samarbeidsform

Detaljer

6 713,87 6 713,87 1 500,00 1 500,00. 17 900,00 900,00 15.06 Mammut,medlemskontingent 64 20 000,00 20 000,00 3 375,00 3 375,00

6 713,87 6 713,87 1 500,00 1 500,00. 17 900,00 900,00 15.06 Mammut,medlemskontingent 64 20 000,00 20 000,00 3 375,00 3 375,00 Kassedagbok 2012 Bilag Dato Forklaring Nr. 1010 Kasse 1035 Bank Driftskonto 1045 Bank Kontingent 1060 Bank 1500 Kundefordringer 2400 Leverandørgjeld 2900 Egenkapital 3011 Medlemskontingent 3230 Kommunal

Detaljer

ÅnSuØTE 18. mars 2013

ÅnSuØTE 18. mars 2013 BK Munken Stiftet l. januar 1944 ÅnSuØTE 18. mars 2013 DAGSORDEN 0. Åpning. - Godkjenning av innkalling og dagsorden. - Valg av ordstyrer. - Valg av referent. - Valg av to til å underskrive protokollen.

Detaljer

Vi har gjennomført kurs og treninger for barn, ungdom og voksne. Nybegynnere, mosjonsspillere og konkurransespillere har deltatt.

Vi har gjennomført kurs og treninger for barn, ungdom og voksne. Nybegynnere, mosjonsspillere og konkurransespillere har deltatt. Årsrapporter - 2011 Tennisskolen 2011 har vært nok et bra år for tennis i Vestre Bærum Tennisklubb. Aktiviteten har vært stor og vi har om lag 300 barn, ungdom og voksne i trening på ukentlig basis. Vi

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Resultatregnskap 2005 FIF hovedstyre

Resultatregnskap 2005 FIF hovedstyre Fagerstrand Idrettsforening Resultatregnskap 2005 FIF hovedstyre Konto Kontonavn Note Reelt Budsjett Avvik 3100 Treningsavgift Allidrett 1 9 275,00 4 000,00 5 275,00 3101 Treningsavgift Styrke 1 43 065,00

Detaljer

Resultatregnskap 2004 FIF hovedstyre

Resultatregnskap 2004 FIF hovedstyre Resultatregnskap 2004 FIF hovedstyre Konto Kontonavn Note Reelt Budsjett Avvik 3100 Treningsavgift 1 9 600,00 0 9 600,00 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie 6 150,00 0 6 150,00 Salgsinntekter, DIV, utenfor

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 06. mars 2013 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 06. mars 2013 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 06. mars 2013 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Antall stemmebrettigede b) Innkalling c) Dagsorden Sak 3 Velge: a) Valg av

Detaljer

2) Valg av ordstyrer, sekretær og to til å undertegne protokoll

2) Valg av ordstyrer, sekretær og to til å undertegne protokoll INNKALLING Årsmøte Friskis&Svettis / Vestby 22.mars 2014 Sted: Gymsalen Store Brevik kl 11.00 AGENDA: 1) Godkjenning av de stemmeberettigede 2) Valg av ordstyrer, sekretær og to til å undertegne protokoll

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009

NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009 NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009 TID/ STED: 22/4-2010 kl. 19:00 Hårkollhallen kafeteria AGENDA: Sak 1. Valg av ordstyrer og referent Sak 2. Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 3. Godkjenning

Detaljer

Oslo Sipalki Klubb Org.nr. 895338222. +47 95100991 / sipalki@sipalki.no / www.sipalki.no. Innkalling, saksliste, valg av tillitsvalgte

Oslo Sipalki Klubb Org.nr. 895338222. +47 95100991 / sipalki@sipalki.no / www.sipalki.no. Innkalling, saksliste, valg av tillitsvalgte 2013 Oslo Sipalki Klubb Org.nr. 895338222 v/stig Magnus Halvorsen Libakkfaret 8B, 1184 Oslo Kontonr: 1503.19.03529 +47 95100991 / sipalki@sipalki.no / www.sipalki.no ÅRSMØTE FEBRUAR 2013 Innkalling, saksliste,

Detaljer

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Mandag Tid: Kl. 1800 Sted: Skjettenhallen, møterom 2. etasje DAGSORDEN 1. Innkalling og konstituering 1.1. Godkjenning

Detaljer

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 En fornøyd gjeng fra Oslo øst etter bestått sortbeltegradering 11. mai 2011 1 Organisering 1.1 Styrets sammensetning Klubbens styre ble valgt på årsmøte den

Detaljer

Resultatregnskap. Vansjø/Svinndal I.L. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Vansjø/Svinndal I.L. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Trenings og medlemsavgifter 407 066 333 351 Offentlig støtte 276 161 237 925 Inntekter ifm egne arrangement 173 398 265 350 Reklameinntekter 166

Detaljer

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2013 -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2013 Side 2 Forord Etter Regionstinget i mars 2013 har arbeidet i tennisregionen hatt

Detaljer

Årsberetningen godkjennes.

Årsberetningen godkjennes. 1. Møtet settes Leder Jan Rune Løvnæseth (heretter referert til som JRL) informerer om at alle tilstede må være medlem av Hasle-Løren idrettsklubb for å ha stemmerett. JRL settes som dirigent, undertegnede

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2012 for Interesseselskapet Skoklefald Idrettsplass (I.S.I.), den 13. juni kl. 20.00 i bryggehuset på Oksval brygge

Innkalling til generalforsamling 2012 for Interesseselskapet Skoklefald Idrettsplass (I.S.I.), den 13. juni kl. 20.00 i bryggehuset på Oksval brygge 1 Innkalling til generalforsamling 2012 for Interesseselskapet Skoklefald Idrettsplass (I.S.I.), den 13. juni kl. 20.00 i bryggehuset på Oksval brygge Innkallingen sendes til medlemmene i andelseiernes

Detaljer

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 SAKSLISTE 1. KONSTITUERING Godkjenning av innkalling til Årsmøtet Valg av dirigent og referent Valg av to til å undertegne

Detaljer

ÅRSREGNSKAP FOR HOVEDLAGET - 2014

ÅRSREGNSKAP FOR HOVEDLAGET - 2014 ÅRSREGNSKAP FOR HOVEDLAGET - 2014 Inntektsbringende virksomhet Resultat 2014 Budsjett 2014 Differanse Note Inntekter Kostnader Resultat Inntekter Kostnader Resultat Inntekter Kostnader Resultat Medlemskontingenter

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 25. mars 2014 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

Valg ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Valg ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen Årsmøte 2013 Valg ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem: Valgkomité: Revisorer:

Detaljer

Høybråten og Stovner idrettslag

Høybråten og Stovner idrettslag Resultatregnskap for 2013 for perioden 01.01. - 31.12. Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemsinntekter 2 2 901 133 2 703 273 Aktivitetsinntekter 3 1 076 934 690 241 Sponsor og reklameinntekter

Detaljer

Styremøte Nidelv IL Referat FS 2-15

Styremøte Nidelv IL Referat FS 2-15 Styremøte Nidelv IL Referat FS 2-15 Dato: Onsdag 11. mars 2015 Sted: Klubbhuset, Tempe Tid: 19:30 Til stede: Espås, Magda Johansen, Tove Beate Malvik, Bjørn Johnsen, Hege Paulsen, Kari Løberg, Nordtvedt,

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Årsberetning fra DIF Hovedstyre 2013

Årsberetning fra DIF Hovedstyre 2013 Årsberetning fra DIF Hovedstyre 2013 Hovedstyret i 2013 har hatt følgende medlemmer Styreleder - Anna Carin Lunde Fratredt juli 13 Nestleder /styreleder - Merete Haugøy På valg i 2014 Styremedlem - Morten

Detaljer

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL Til : Årsmøtet Ski IL Håndball Fra : Styret i Ski IL Håndball Dato : 7. mars 2014 INNLEDNING Styret behandlet og vedtok årsregnskapet for 2013 på styremøte

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 www.stokkeil.no epost:ski@stokkeil.no Styret. Roller Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Sportslig leder Styremedlem - Skileik Varamedlem Varamedlem - Uteanlegget

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Protokoll hovedstyremøte torsdag 02.05.13 Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak 24 Godkjenning av protokoll og innkalling Jan Godkjent 25 Besøk fra Akershus Idrettskrets AIK Til

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014

Innkalling til årsmøte 2014 Innkalling til årsmøte 2014 Idrett gir styrke til daglig yrke Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 7. februar 2014, kl. 19.00 Sted: Making Waves, Kristian IVs gate 13 SAKSLISTE 1. Godkjenning

Detaljer

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger. skeidfotball@skeid.no 91103557

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger. skeidfotball@skeid.no 91103557 Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

Frivillighets registeret Heller ikke i 2010 klarte vi å registrere FCK i registeret, det betyr at vi ikke får inntekt fra grasrot andelen.

Frivillighets registeret Heller ikke i 2010 klarte vi å registrere FCK i registeret, det betyr at vi ikke får inntekt fra grasrot andelen. Søknad om kulturmidler Songdalen Kommune Frist 1. mai Kulturkontoret Postboks 53, 4685 Nodeland For året 2011 Tlf: 38 18 33 33, Fax: 38 18 33 43 postmottak@songdalen.kommune.no Søkernavn (lag/forening):

Detaljer

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus.

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Ankenes Båtforening - Ankenesstrand - 1 INNKALLING Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Til behandling foreligger følgende dagsorden: 1.

Detaljer

Oslo Taekwondo Klubb. Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap

Oslo Taekwondo Klubb. Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap Oslo Taekwondo Klubb Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap 2014 Postadresse: Treningsadresse Web Telefon: Bankkonto: Organisasjonsnr:

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 ÅSGÅRDSTRAND IDRETTSFORENING. Tirsdag 23. mars 2010

ÅRSMELDING 2009 ÅSGÅRDSTRAND IDRETTSFORENING. Tirsdag 23. mars 2010 ÅRSMELDING 2009 ÅSGÅRDSTRAND IDRETTSFORENING Tirsdag 23. mars 2010 SAKSLISTE 1. Konstituering av årsmøte 2009 1.1. Godkjenning av de stemmeberettigede 1.2. Valg av møteleder og referent, samt 2 representanter

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014, kl. 19.30

Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014, kl. 19.30 ------------------------------------------------------------------------------ Rolvsøy Idrettsforening Håndballgruppa Postboks 141, 1662 Rolvsøy Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014,

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Postboks 357 4349 BRYNE BANKGIRO : 3325.05.03259 STIFTET 1976 ÅRSMØTE I BRYNE TENNISKLUBB 2014 ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Side 1 av 7 Årsmøte i Bryne Tennisklubb 2014 Klubbhuset onsdag 18 februar

Detaljer

Årsrapport for Jevnaker IF Fotball 2010

Årsrapport for Jevnaker IF Fotball 2010 Årsrapport for Jevnaker IF Fotball 2010 Innholdsfortegnelse - Styret 2010 - Økonomi - Barn og ungdomsfotballen - JIF Budbiler - Daglig leder - Vedlegg: - Budsjett 2011 - Resultatregnskap 2010 - Balanse

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 26.3.2015 kl. 1800 på Kolonihagen

Innkalling til årsmøte torsdag 26.3.2015 kl. 1800 på Kolonihagen Innkalling til årsmøte torsdag 26.3.2015 kl. 1800 på Kolonihagen Dagsorden: 1. Årsberetning 2. Regnskap 3. Budsjett 4. Valg 1. Formann på valg 1 år Espen Krogh 2. Viseformann på valg 2 år Olav Frang 3.

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Onsdag 19. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering

Detaljer

1 615,00 1 615,00 15.10 Fakt 4805, KX products as 38. 4 066,25 4 066,25 04.12 Faktura Aashaug, blomster 39

1 615,00 1 615,00 15.10 Fakt 4805, KX products as 38. 4 066,25 4 066,25 04.12 Faktura Aashaug, blomster 39 Kassedagbok 2014 Bilag Dato Forklaring Nr. 1010 Kasse 1035 Bank Driftskonto 1045 Bank Kontingent 1060 Bank Skyldig tilskudd 2400 Leverandørgjeld 2900 Egenkapital 3011 Medlemskontingent 3230 Kommunal støtte

Detaljer

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle

Detaljer

Oslo Taekwondo Klubb. Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Årsberetning

Oslo Taekwondo Klubb. Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Årsberetning Oslo Taekwondo Klubb Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Årsberetning 2008 Postadresse: Treningsadresse Web Telefon leder: Bankkonto:

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

Oslo Taekwondo Klubb. Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap

Oslo Taekwondo Klubb. Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap Oslo Taekwondo Klubb Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap 2013 Postadresse: Treningsadresse Web Telefon: Bankkonto: Organisasjonsnr:

Detaljer

Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb

Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb 27.10.2010, kl. 20.00 Sted: Møterom i 2. etg i Marikollhallen. Agenda SAK 1. Legge frem resultatregnskap og balanse for klubben i 2009, og få årsmøtet sin godkjenning

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer