Org. Nr Stiftet 31. januar 1915

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Org. Nr 990 155 089 Stiftet 31. januar 1915"

Transkript

1 HØLEN IDRETTSKLUBB Org. Nr Stiftet 31. januar 1915 ÅRSRAPPORT februar 2014

2 Årsberetning Hølen Idrettsklubb - Hovedstyret Styrets medlemmer Leder: Marius Hultin Nestleder/kasserer: Martin Schwarz Styremedlem: Katrine Grant (allidrett) Styremedlem: Per Stålnacke (tennis) Styremedlem: Matz Antonsen (fotball) Styremedlem: Bjørn Petter Skjeltorp /Øyvind Andresen (ødemørk) Det har i 2013 vært avholdt årsmøte og 5 ordinære styremøter. 2. Klubbhuset Klubbhuset er en stor utgiftspost for klubben og vil snart ha behov for omfattende vedlikehold. Ettersom de to store garderobene aldri er i bruk har det vært diskutert muligheter for å bygge om klubbhuset for å tilpasse andre behov. Styret vil i 2014 jobbe videre med å kartlegge hvilke behov HIK/Hølen har behov for i fremtiden. Det har vært en liten økning på inntekter for utleie av HIK-huset i 2013, men her er det fortsatt behov for bedre rutiner på markedsføring og innkreving av utleie. Styret anbefaler at en ny utleieansvarlig blir valgt inn i hovedstyret med oppfølging av klubbhuset. 3. Gruppene HIK har totalt i 2013 hatt en kraftig nedgang i antall medlemmer og hadde i registrerte medlemmer. Nedgangen skyldes variasjon av tilbud og vanskeligheter med innkreving av kontingent. Vi vil i 2014 ta i bruk idrettsforbundets medlemsystem og vil kreve inn kontingenter via dette. Utvikling i medlemstall de siste fem år: Kjønn Kvinner Menn Total År Alderstrinn Medlemmer Aktiviteter og arrangementer Det ble i 2013 arrangert HIK-dag i kombinasjon med HIK-minicup. Dette var stor suksess og vi ønsker å gjenta dette arrangementet i 2014.

3 5. HSV Fotball Vi har vært i dialog med og diskutert mulighetene for sammenslåing med HSV. Styret foreløpige ståsted er at vi kan gå inn på et slikt samarbeid fra rundt 10 års alder. For barn yngre enn dette ønsker vi å beholde det under HIK. Dette fordi vi ønsker det skal være et lavterskeltilbud med lave kontingenter (kr 400 i HIK og kr 1800 i HSV). Vi er også bekymret for klubbens fremtid dersom fotballen blir borte. Dialogen mot HSV vil fortsette i Kommende år - Planlegge 100 års jubileum. - Videreutvikle klubbhuset - Innføre medlemssystem 7. Økonomi Klubben har fortsatt en stabil og god økonomi. men hovedstyret gikk også i 2013 med et lite underskudd. Se vedlagte regnskap. På vegne av Hovedstyret Marius Hultin Styreleder HIK

4 Regnskap - HlK-hovedstyre, 2013 Resultatregnskap pr INNTEKTER Kto kl. 3: Medlemskontingent Utleie HIK-Dagen/Skidag Grasrotandel, støtte kommune/forbund Renteinntekter bank Diverse {Gi Sum inntekter I UTGIFTER kto.kl kto.kl kto.kl.7 71 Strøm Vedlikehold klubbhus Kommunale avgifter HIK-Dagen Betalingsomkostninger Forsikring Diverse (årsavgift scooter, postboks...) Støtte til Overskudd s I Hølen, ,'!^,.- /'.t"r.t a t<..-- Martin Schwaz Kasserer Regnskap er revidert og funnet i orden t *r'"" i{// - zo14 t: I!- L--

5 Balans - H K-hovedstyre, 24rc Balanse pr. 31, Hovedstyre EIENDELER Status Klubbhus lnventar Bank Bank Bank Håndkasse Fordring fra Østfold fotballkrets Forskudd nyopprettet "Bandyg ruppe" Korreksion * ** -1-1 SUM EGENKAPITAL Egenkapital pr Overskudd/underskudd Hølen, /'\,4 \ /!' L'' L t "^z-- Martin Schwaz Kasserer Regnskap er revidert og funnet i orden * Feiloverføring fra Østfold fottbalkrets (4000 kroner for mye utbetalt til HIK i 2Q12) har ikke blitt rettet opp enda ** Forskudd tilbakeført jf. post 56 og 60

6 Årsberetning Hølen IK Tennis Styrets sammensetning i 2013 Siden 2010 har tennisgruppa ikke hatt eget gruppestyre (ref hovedstyrets årsmøte 2010). Det er derfor ikke avholdt egne møter for tennisgruppen i Per Stålnacke er valgt som tennisgruppens representant i hovedstyret. Martin Schwarz har fungert som kasserer (hovedstyrets representant) for tennisgruppen. 2. Aktiviteter i 2013 A. Årets høydepunkt: Oppgradering av barnebanen Endelig har vi greid få i stand barnebanen etter økonomisk støtte fra barnehage/ avviklingsstyre i Hølen (30 ) og Sparebankstiftelsen (50 ). Takk til Per S for malingsjobb og rengjøring/spyling, Viggo Slang for betongjobb, søstrene Sørlie for graving. Takk også til Ole og Kari Borgerud for lån av strøm. Foto: Hanne Sørlie 1

7 B. Øvrig uteanlegg Kun 5 personer deltok på den årlige vårdugnaden (i sammenligning med ca 20 personer tidligere år) der jobben var linjesetning, grusing, valsing og diverse ugrass rydding i og rundt anlegget. Anlegget har vært i svært fin forfatning i 2013 og brukerne har kommet med svært positive tilbakemeldinger om underlaget og komforten på banen. Ole Borgerud har sprøytet for ugrass i løpet av sesongen (stort takk!). Vi har også kjøpt inn nye vindseil og 2 nye barnebanenett. C. Trening og kurs Per Stålnacke har arrangert helgekurs for barn og voksne. 5 barn og 4 voksne deltok. Ikke noen juniorer deltar i fast trening. Eneste gjenværende junioren (Daniel Stålnacke) har gått over til Soon TK våren 2013 Per Stålnacke har tatt NTF Trener 1-kurs. Kostnaden er dekket av hovedstyre. D. Klubbmesterskap Klubbmesterskapet i single ble avholdt kun med en herreklasse. Resultat Hølen IK klubbmesterskap 2013: Herrer 1. Birger Bache-Mathiesen 2. Per Stålnacke 3. Morgan Davidsen 4. Jan-Erik Granli 5. Roar Guvaag 6. Jerzyk Jarkowski 7. Daniel Stålnacke 8. Christopher Brodersen 9. Per Pettersson E. Turneringspill Siden 2007, har vi stilt med herrelag i divisjon-tennisen. Spillere i laget i løpet av 2013 sesongen har vært: Morgan Davidsen, Per Stålnacke, Jan-Erik Granli, Roar Guvaag (lagleder), Jerzyk Jarkowski. Med 2 seire og 3 tap ble det en 4e plass i 4e divisjon. Standings of 4.divisjon herrer - Avd. B - Østlandet Poeng Spilt Sett 1 Ski Ørje Nesodden Hølen Ås Lillestrøm I 2014 vil Hølen ikke stille med lag i divisjonsserien. F. HIK-dagen Per Stålnacke holdt i en presisjonstennis aktivitet som var svært populær. 3. Medlemstall Vi har hatt en kraftig minskning i medlemsmassen i sammenligning med 2013 (nedgang fra 54 i 2012 til 26 i 2013) og er nå det nest laveste på hele 2000-tallet. Antall husstandsmedlemskap er 7 st i sammenligning med 9 st i Det er også notert lavt belegg av utebanen i Det er litt betenkelig 2

8 at ikke flere bruker det fine tennis-anlegget! Lavt medlemstall skyldes nok liten markedsføring og lite arrangementer i 2013 pga at jobben med barnebanen er blitt prioritert. Det planlegges markedsføringsaktiviteter og tenniskurs i 2014 slik at tennisklubben blir mer kjent og banen brukt av innbyggerne i Hølen. Medlemstall i 2013 fordelt på alder og kjønn 0-5 år 6-12 år år år 26 - år Sum Herrer Damer Medlemsutvikling Økonomi (resultatregnskap med balanse) Den økonomiske balansen viser på ett overskudd på ca 21,000,- men det skyldes i første rekke at det gjenstår noen innkjøp til barnebanen på 17,600,- (i 2014). Inntektene ellers består kun av medlemskontingent og støtte fra hovedstyre. Av utgifter er hovedpostene kontingent til NTF, divisjonstennislaget og oppgradering av barnebanen (62400,-). Detaljert årsregnskap i vedlegg. Kontingent Det foreslås at kontingenten i 2014 blir den samme som siden 2012 (kontingenten innfatter også hoved medlemskap i HIK) Voksne Barn Husstandsmedlemskap På vegne av styret, Per Stålnacke Leder Hølen IK tennis Vedlegg: Årsregnskap 3

9 Regnskap - HlK-tennisgruppe, 2013 Resultatregnskap pr INNTEKTER Kto kl. 3: 30 Tenniskontingent 39 Renteinntekter bank 37 Støtte Fordring Vestby kommune 2014 Budsjett Sum inntekter UTGIFTER kto.kl.4 kto.kl.6 kto kl" Startkontingent vedlikehold Vann/renovasjon Div Forbund Bank gebyr Barnebane Overskudd Hølen, ', ^,/) L,/ f-1 u trltartin Schwaz Kasserer Regnskap er revidert og funnet i orden Høren ie ( z- ^to I r,)rp 'rr, r Kommentar fra kasserer: Fordring til Vestby kommune skyldes årsavregning for kommunale avgifter i2012. Beløpet skulle tilbakebetales i løpet av 2013, men har ikke kommet inn til HlK. Kommunen har bekreftet på telefon at tilbakebetalinge skjer tidlig i2014. Jf. bilag 51 til regnskapet.

10 Balanse - HlK-tennisgruppe, 2013 Balanse pr Tennisgruppa EIENDELER Status Baneanlegg Elverhøy Minibane Redskapsbod Brukskonto Tennis bruks Korreksjon Fordring Vestby kommune SUM EGENKAPITAL Egenkapital pr Overskudd Hølen, 05.02"14,1!/ / /) "L"' // \ /' / \ LL- Martin Schwaz Kasserer Regnskap. er revidert og funnet i orden u,r"nl8l t tih,aj"å Kommentar fra kasserer: Fordring til Vestby kommune skyldes årsavregning for kommunale avgifter i2012. Beløpet skulle tilbakebetales i løpet av 2013, men har ikke kommet inn til HlK. Kommunen har bekreftet på telefon at tilbakebetalinge skjer tidlig i Jf. bilag 51 til regnskapet.

11 1. Sammensetning av gruppen Årsberetning Hølen Idrettsklubb Allidrett a. Leder: Katrine Grant 2013 b. Trenere: Karianne Aune, Kjersti Fjelldalen, Claudette Schwarz, Rolf Skøyen (sykkel), instruktører fra Sletta Gård og frivillige foreldre. 2. Aktiviteter i 2013 Formålet med Allidrett gruppen er det å gi barna innblikk i flere idrettsgrener basert på lek og moro. I høsten 2013 har det blitt gjennomført Allidrett aktiviteter for barn i alderen 5-6 år (siste år i barnehage og første år i skolen). Det har blitt gjennomført følgende aktiviteter: a. Lek i gymsalen b. Sykling c. Ridning d. Innebandy e. Håndball f. Karate Aktivitetene ble avsluttet med Pepperkake, gløgg og utdeling av deltagerpokaler. 3. Medlemmer Medlemstallet er i tråd med tallet for høsten Totaltallet for 2013 er lavere fordi det i 2012 bare har vært aktiviteter i siste halvdelen av året. 0-5 år 6-8 år Total Jenter Gutter Total Økonomi Økonomien til gruppen er god. Ette et lite underskudd i 2012 ble resultatet for 2013 igjen et overskudd for Allidrett gruppen. For mer detaljer se vedlagt regnskap.

12 Regnskap - HIK-Alidreff, 2013 Resultatregnskap pr INNTEKTER Kto kl 3: Kto kl Treningsavgift 33 Skisamling avgift 37 Tilskudd/Sponsor 39 Renteinntekter bank 61 Diverse 2014 Budsjett t '/ 39/ , Sum inntekter UTGIFTER kto.kl.4 41 kto.kl.6 61 kto.kl kto.kl.8 81 Skisamling utlegg Materiell/premier Reisegodgjørelse/ trening Krets Forbund Bank gebyr 1422t 542 \ 16u I I 944 Hølen, 06.02j4 /,/ t / ( [', "h'"*"yåk Kasserer Regnskap er revidert og funnet i orden Hølen 24' oz' l* -L/*, z^)z tvbæ / _(

13 Balans - H K-Alidrett, 2013 Balanse pr Allidrett EIENDELER Status Bankinnskudd 32658o Håndkasse ' EGENKAPITAL Egenkapital pr Overskudd/Underskudd I944' Hølen, i /, /' 7'),t // r'.' -. lr (.\^,4...* Martin Schwaz Kasserer Regnskap er revidert og funnet i orden Hølen 24.o (LA* */*f /--4

14 Årsberetning Hølen Idrettsklubb Fotball Sammensetning av gruppen a. Leder: Mats Antonsen b. Trenere: Eric Kelly, Eivind Hamre, Ken Berget og frivillige foreldre 2. Aktiviteter i 2013 I 2013 har de vært aktiviteter i tre fotballgrupper i Hølen IK: a. G-06/07 Gruppen har fast trening en gang i uken og det har vært arrangert treningskamper mot Vestby IK. I tillegg ble det arrangert en Minicup på Brandstad i september 2013, med deltagende lag fra Bjørlien, Pepperstad og Vestby. Minicupen ble arrangert ifm. HIK-dagen og var en stor suksess. b. G-03 Gruppen har i våren 2013 holdt faste treninger to gange ri uken og spilt ukentlige kamper og cuper i sesongen. Laget har begynt å spille 7 fotball. Fra høsten 2013 meldte gruppen overgang til Soon IL og har ikke lenger vært del av Hølen IK. c. Gubbefotball Gruppen har fast trening tre ganger i uken. 0-5 år 6-8 år 9-10 år 20 år og eldre Total Jenter 1 1 Gutter Total Medlemmer Totalt antall medlemmer i fotballgruppen: Medlemstallet fordelt på gruppene: G-06/07: 14 medlemmer

15 G-03: 8 medlemmer Gubbefotball: 7 medlemmer 4. Økonomi Økonomien til gruppen er god. Etter et lite underskudd i 2012 ble resultatet for 2013 igjen et overskudd. Rundt 5000 kroner av overskuddet er et resultat av kiosk- og loddsalg ifm. Minicupen i Takk til alle foreldre som har bidratt til et vellykket arrangement. For mer detaljer se vedlagt regnskap.

16 H I K-fotballg ru ppe 2013 Resultatregnskap pr INNTEKTER Kto kl. 3: 30 Treningsavgift 31 Kiosk 37 Tilskudd/sponsorer 31 Minicup 39 Renteinntekter bank Fordring deltagergebyr Minicup - Vestby 2014 Budsjett _86 59 jf. bilag UTGIFTER kto.kl.4 40 kto.kl kto.kl. B 81 Turneringsdeltagelse Utstyr/tren i ngsmateriell Minicup Diverse Bankgebyr Avskrivning ford ring Østfold Fotballkrets Overskudd/underskudd Hølen, t'5/1 ((/ v- Martin Schwaz Kasserer Regnskap er revidert og funnet i orden nøen 2510? -zoø (*,*{r1d.p {n* Ai*.>LÅ*?, 2-'.?4.a+e7 a.z ' rakal 4.e-/z'i**t"'do'ot o*--o& L-tæ\ rl**tz (u?ah(' a{ 6-1.f-t *, 1!21!ef *ff *o dn Ttzb?+t??/,nå, aa(7alu c-u oarll^)tkl ry A+ot )*ja-,e7ts az-z d-<,.8å*. j-(/* -ivmet i("0 /- :/r1.-,4t l4';'*e'*/' **li* fu Pnr't 35, (o-.* b4+"/? 'lt"442'/--/ ro(6*4 2ot3 åe*z' fu.*tu ';- z\^-7rz'z-ea.tr.a Z*,7f * ; 6-(*7a/z--zt-/*' ' (L/"*,Y*fæ

17 H I K-fotbal Ig ru ppe 2013 Balanse pr EIENDELER Status Fordering deltagerbegyr Minicup - Vestby 660 jf. bilag 64 Bank Håndkasse SUM EGENKAPITAL Egenkapital pr Overskudd/Underskudd Hølen, r.r'" i'/ \{ mårtin scrlwiø1-- Kasserer Regnskap er revidert og funnet i orden uøønz{.ol' -zo* (/l**f-ll.*2/

18 Årsberetning Hølen Idrettsklubb Turn Sammensetning av gruppen a. Leder: Hanne Therese Myhr b. Instruktører: Gabrielle Pettersen, Anita Flølo 2. Aktiviteter i 2013 Turngruppen har gjennomført vår og høstsemester i år med aktiviteter i gymsalen. Vårpartiet var delt i to grupper (2-4 år og 4-6 år) og høstsemesteret var kun for de minste. 3. Medlemmer Medlemstallet er i tråd med tallet for høsten Totaltallet for 2013 er lavere fordi det i 2012 bare har vært aktiviteter i siste halvdelen av året. Turntilbudet er veldig populært, spesielt for de yngste barna og samler barn fra hele kommunen. Det var en nedgang på 15 medlemmer fra 2012, dette skyldes hovedsakelig at det kun var et parti i høstsemesteret. 0-5 år 6-8 år Total Jenter Gutter Total Økonomi Økonomien til gruppen er meget god og hadde i 2013 et overskudd på rundt kr For detaljer, se vedlagt regnskap.

19 HIK-tu rn 2013 Resultatregnskap pr Turn 30 Kontingent/trenig nsavg/yoga 31 Lotteri/kaffee 31 Støtte/sponsor 39 Renteinntekter bank 2414 Budsjett Sum inntekter UTGIFTER kto.kl.4 kto.kl.6 kto.kl.7 kto.kl.8 40 Trening/instruksjon 61 Forsikring 6 1 Utstyr/treningsmateriell 61 Diverse 7't Reisegodgjørelse ifm. trening 81 Bankgebyr/Adm.kostnader Sum utgifter I Overskudd/underskudd Hølen, r:.,'1,/ / -t / \l'<- Martin Schwaz Kasserer Regnskap er revidert og funnet i orden lr\ Høren lr*lz- ' t : -2014, i ; ^ lrl-,iloq,"* ',tu^fl ur': \,U'

20 HIK'turn 2013 Balanse pr Turn EIENDELER Status Ban k. kto Postbank Kasse SUM 96 20{ EGENKAPITAL Egenkapital pr.3l.12 Overskuddiunderskudd L _ Hø en,06.02j4 i')r '^ "2 _l/ \ t,<,-- Martin Schwaz Kasserer Regnskap er revidert og funnet i orden

21 Årsberetning Ødemørkskomiteen 2013 Styrets sammensetning Leder Bjørn Petter Skjeltorp til sep 13 (flytte utenlands) Øivind Andresen fra sep 13 Løype Per Andre Hole Tormod Kristiansen Kiosk Utleie Økonomi Medlem Rolf Gjølstad Gina Ombustvedt Arne Førland - Larsen Elin Skaug Ødemørkskomiteen primære oppgaver er Aktiviteter - Kjøre spor i avtalte traseer (nordre del av Mossemarka fra Såner kirke/ Sonsveien via Vandreaas/ Grefsrud/ Kongeveien til Ødemørk) - Rydding i avtalte traseer - Holde Ødemørskstua åpen for allmennheten søndager i perioden i 1 nov- 1 mai, samt lørdager etter behov - Forestå utleie (gjennom hele året) av Ødemørksstua til lag, foreninger og privatpersoner. Det er avhold 3 styremøter etter sept 13 Det er arrangert en løypedugnad etter sep 13. Ryddet løype siste halvdelen opp mot krysset ved Øvre Kjerringbakk. Det er arrangert et skirenn hvor ca 150 barn deltok. Ødemørksstua har vært leid ut i alt 28 ganger i løpet av året.

22 Annet Ødemørksstua med tilhørende skogområder ble tidligere forvaltet av Vestby Næringsselskap som ble lagt ned sommeren 13. Området er derfor tilbakeført til Vestby Kommune. Det er i perioden fremforhandlet en ny brukeravtale mellom Vestby kommune og HIK/Ødemørkskomiteen og Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) angående drift av Ødemørksstua med tilstøtende bygninger og tunet. Vi takker alle som har holdt Ødemørksstua åpen for salg av kaffe, varm drikke, pølser, vafler oa gjennom vinteren mellom personer med stort og smått. Salget selvfølgelig variert avhengig av hvor mye snø det er i marka. Vi opplever økende pågang og gode tilbakemelding gjennom hele vår periode. På vegne av Ødemørkskomiteen Øivind Andresen Konstituert leder.

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG DALHEIM 13. FEBRUAR 2014 Takk til vår hovedsponsor: Til våre medlemmer og samarbeidspartnere Stiftet: 27.12.1921 Medlem av: Norges Fotballforbund Norges Cykleforbund Norges

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 For hovedstyret fra 1.1.2013-31.12.2013

ÅRSMELDING 2013 For hovedstyret fra 1.1.2013-31.12.2013 STYRET. ÅRSMELDING 2013 For hovedstyret fra 1.1.2013-31.12.2013 Hovedstyret har bestått av arbeidsutvalget og ledere i alle grupper. Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Varamedlem: Tone Nordli Bjørn

Detaljer

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN FLINT TØNSBERG AIL ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN 2014 Driftsåret 2013 Gruppene: Fotball Volleyball Allidrett 1. Åpning av årsmøte for driftsåret 2013 a. Velkommen av Leder Bjørn Bergesen b. Godkjenning av

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2010 Aikido Tromsø. januar 2010 ÅRSRAPPORT 2009 TSI-AIKIDO Generelt TSI Aikido var den første aikido-klubben

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING 1 Innholdsfortegnelse 1. SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I NITTEDAL IDRETTSLAG 22. APRIL 2013... 3 2. UTDELING AV STIPEND OG UTMERKELSER... 4 3. PRESENTASJON AV VALGKOMITEENS

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å

Detaljer

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken Årsberetning 2011 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 TILLITSVERV HALTDALEN IDRETTSLAG 2011...

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

Hovedstyrets beretning 2003. Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2003 februar 2004 hatt følgende sammensetning:

Hovedstyrets beretning 2003. Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2003 februar 2004 hatt følgende sammensetning: Hovedstyrets beretning 2003 Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2003 februar 2004 hatt følgende sammensetning: Rune Stiansen, leder Kjell Svanor, nestleder Runo Nygård, sekretær Rune

Detaljer

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag Årsberetning Stridsklev Idrettslag 2012 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Det avholdes årsmøte i Skonseng UL Onsdag 30.01.08 kl.18 00 på Gammelskola. Frist for saker som skal behandles på årsmøte:23.01.08

Det avholdes årsmøte i Skonseng UL Onsdag 30.01.08 kl.18 00 på Gammelskola. Frist for saker som skal behandles på årsmøte:23.01.08 Innkalling Det avholdes årsmøte i Skonseng UL Onsdag 30.01.08 kl.18 00 på Gammelskola Frist for saker som skal behandles på årsmøte:23.01.08 Vanlige årsmøtesaker Vel møtt! Saksliste Saksliste 1. Åpning

Detaljer

Årsmøte 2015 IL Fri Fotball

Årsmøte 2015 IL Fri Fotball Årsmøte 2015 IL Fri Fotball Tid: Torsdag 5.3. 2015 kl. 19.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte a. Godkjenne stemmeberettiget b. Godkjenne innkallingen

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen Årsmøte i KIF Håndball 8.april 2015 kl. 18.00 Møterom, Gimlehallen 2015 Årsmelding Regnskap med revisjonsberetning Forslag til kontingent Strategiplan 2015-2018- Budsjettforslag - Valgkomitéens forslag

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

Haugerud Fotball ÅRSMELDING 2012

Haugerud Fotball ÅRSMELDING 2012 Haugerud Fotball ÅRSMELDING 2012 1 Fotballgruppa: Styrets årsberetning 2012 2012 har vært et godt år for Fotballgruppa i Haugerud IF. Vi er i vekst i antall medlemmer, vi har fått i gang nye jentelag,

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

Innhold. Dagsorden årsmøte 18.2.2015

Innhold. Dagsorden årsmøte 18.2.2015 Årsmøte 2015 Innhold Dagsorden årsmøte Side 1 Styrets årsberetning Side 2 Årsrapporter komitèer og grupper Side 10 Innkomne saker Side 18 Kontigenter 2015 Side 19 Regnskap 2014/Budsjett 2015 Side 20 Organisasjonsplan

Detaljer

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN!

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN! Klubbavis ÅRGANG 4 2007 I mål med BALLBINGEN! Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND Våre klubbdresser ser sponset av: ELEKTRIKER N AS Sport Torghatten IL

Detaljer

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr.

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014 Skui 18. mars 2015 IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. 984495358 Gjennom trivsel og glede skapes resultater IL Jutul s motto

Detaljer

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2012 -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2012 Side 2 Forord Etter Regionstinget i mars 2012 har arbeidet i tennisregionen hatt

Detaljer

TERTNES IDRETTSLAG - 60 år i ditt nærmiljø

TERTNES IDRETTSLAG - 60 år i ditt nærmiljø TERTNES IDRETTSLAG - 60 år i ditt nærmiljø Tertnes Idrettslag feirer 60-årsjubileum i 2013 2013 Tertnes Idrettslag - historikk Høsten 1952 tok Rolf Ruud Andersen initiativet til å stifte Tertnes Idrettslag.

Detaljer