Generalforsamling i Vestre Bærum Tennisklubb Onsdag 20. mars 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Generalforsamling i Vestre Bærum Tennisklubb Onsdag 20. mars 2013"

Transkript

1 Generalforsamling i Vestre Bærum Tennisklubb Onsdag 20. mars 2013 Saker til behandling: 1. Styrets beretning 2012 Årsrapporter fra gruppene 2. Årsregnskap 2012 med revisors beretning, samt budsjett for 2013 Revisors beretning legges frem på årsmøtet 3. Innkomne forslag Det er ingen innkomne forslag 4. Valg av styre Valgkomiteens innstilling er: Gjenvalg Lene Valaker velges for 2 år Bjørn Jensen gjenvalg for 2 år Nye: Anne Grete Borch velges for 2 år Ikke på valg Marike Holthe Møll på valg i 2014 Ralph Omli på valg i 2014 Trond Christiansen på valg i 2014 Som valgkomitè foreslås Øivind Røegh og Atle Klemetsen gjenvalgt. Styret ber generalforsamlingen om fullmakt til å velge revisor i løpet av året.

2 Styrets årsberetning 2012 Styret har i 2012, etter generalforsamlingen 9. februar 201 bestått av: Marike Holthe Møll Lene Valaker Hanne Barlaug Ralph Omli Trond Christiansen Bjørn Jensen Leder Nestleder/Sosial Styremedlem/Info Styremedlem/Sport Styremedlem Styremedlem/Anlegg Forretningsfører har vært Synneve Tryggeseth. Ove Lundseth har vært vaktmester. Det har i 2012 ikke vært noen ansvarlige for sponsorgruppen. Styret har jobbet med utgangspunkt i 5-årsplanen vedtatt på generalforsamlingen i Klubben har ikke endret målsetning vesentlig, og det er derfor ikke gjort endringer i 5-årsplanen videre. VBTK s målsetninger er: 1. VBTK skal være en av Norges ledende tennisklubber 2. VBTK skal ha en av Norges beste tennisskoler 3. VBTK skal ha et av Norges flotteste tennisanlegg 4. VBTK skal ha et godt, åpent og sunt miljø 5. VBTK skal være nytenkende 6. VBTK skal ha et effektivt styre med selvstendige underkomiteer VBTK satser på å ha toppspillere i juniorklassene. Satsningsgruppen er nå delt opp i flere nivåer, med 4 spillere i klassene over U16 som hevder seg som de beste i sine klasser. Også i de yngre klassene har vi spillere som hevder seg, og vi har flere på vei opp. Samarbeidet VBTK har med NTF som ble iverksatt i 2011 er videreført i Dette innebærer bl.a. samarbeid med andre klubber for å legge til rette for utvikling av de beste spillerne våre og utvikling av de aller yngste. Klubbens satsningsgrupper på forskjellige nivåer består nå av ca 30 spillere. VBTK er aktive også på bredde. Mosjonistserien fortsetter med høy deltagelse. En stor takk til Camilla Thorstvedt og Bjørn Even Olafsen VBTK har en av Norges største tennisskoler med ca. 370 deltagere. Dette inkluderer også SFO-tennis med 5 av skolene i nærområdet. Erfaringen viser at ca 97 % av kursdeltagerne fortsetter etter endt kurs. Det ble også i 2012 holdt kurs på Rud i sommersesongen.

3 Det legges vekt på godt utdannede trenere, rekruttert fra egne rekker. Vi har hatt en på Trener 1 kurs og flere på aktivitetslederkurs i løpet av året. VBTK har søkt om kommunale midler for bygging av nytt klubbhus og utvidelse av anlegget. Da det er begrensninger i hva vi kan gjøre med området vi disponerer på Rykkinn er dette en mer tidkrevende prosess en først antatt. VBTK er i dialog med kommunen for å finne frem til gode løsninger for klubben. Det ble inngått en 5-årsavtale med kommunen om driften av uteanlegget på Rud. Flerbrukshallen på Rud er nå ferdig og klar for prøvedrift fra 14. mars Klubbmesterskapet ble avholdt i månedskiftet august-september med mange deltagere i år også. Takk til alle som var med på å gjøre det til et hyggelig og godt gjennomført arrangement. Det er etter styrets oppfatning et godt miljø i klubben, med mange sosiale aktiviteter både for store og små. VBTK har som mål å ha velfungerende komiteer til de forskjellige gruppene. Styret jobber videre med å få etablert gruppene i Marike Holthe Møll Styrets leder. Rapport fra Tennisskolen har vært nok et bra år for tennis i Vestre Bærum Tennisklubb. Aktiviteten har vært stor og vi har om lag 300 barn, ungdom og voksne i trening på ukentlig basis. Vi har mange på venteliste til kurs. Vi er fortsatt en av de største Tennisskolene i landet. Vi har satset sterkt på SFO-tennis og kjører kurs både i VBTK hallen og i den enkelte skoles gymsal. Vi hadde høsten SFO skoler i kurs. Vi har gjennomført kurs og treninger for barn, ungdom og voksne. Nybegynnere, mosjonsspillere og konkurransespillere har deltatt. Aldersfordelingen blant våre kursedeltagere i 2012 er: Aldersgruppe Deltagere vår 2012 Deltagere høst 2012 Gutter og jenter 10 år og yngre Gutter og jenter år Gutter og jenter år Voksne 19 år og eldre Totalt

4 Tennisanlegget på Rud blir brukt mer og mer til både kurs, tennisleir og fritt spill for medlemmer av VBTK. Skoler kan bruke anlegget gratis, mens øvrige kan kjøpe sesongkort. Våre trenere har som hovedmålsetning å skape trivsel, glede og et godt læringsmiljø. Dette mener vi at vi har lykkes med. Svært mange ønsker å fortsette kurs i nytt semester. Mange spillere er nå jevnlig med i eksterne turneringer, interne turneringer og regionstrening. I juniorklassen har flere av våre spillere markert seg helt i Norgestoppen. Vi har inngått samarbeid med nærliggende klubber for å kunne tilby utvidet trening for våre beste spillere. Vi er en av ca 15 klubber som har inngått et tett samarbeid med NTF vedr spillerutvikling på de aller yngste. Månedlige turneringer for Rødt- u.10 og Oransje nivå u.12 gjennomføres vekselvis på de ulike klubbene. VBTK er en av de klubbene som har flest deltagere. Totalt 12 trenere har vært i aktivitet for å gjennomføre årets treninger. En stor takk til disse og spesielt til våre svært dyktige faste trenere Mona Hjorthaug, Wanda Håbrekke og Trond Christiansen. Hovedtrener Torgrim Fossbråten Rapport fra Sportsgruppen for 2012 Sportsgruppen har stått for arrangementet av 4 turneringer (U10/12, U14, Veteran og U16) pluss klubbmesterskap i Alle turneringene hadde god påmelding med unntak av U16. Siden vi har få U16 spillere i klubben er det derfor besluttet å ikke arrangere denne i Vårt damelag vant div 1 og skal i 2013 spille i Elitedivisjonen! I tillegg har klubben stilt med 4 lag i lagkampserien. I 2012 har det vært store problemer med å mobilisere spillere for så mange lag, i 2013 har vi derfor besluttet å trekke et av herrelagene. Turneringsdeltagelsen for våre juniorspillere er bra. Ved siden av våre beste, Charlotte Mitusch, Jannicke Kristiansen og Nicolai Winter-Hjelm, vokser det frem en ny generasjon. Rødt nivå er spillere 5 10 år. VBTK, i samarbeid med 10 andre klubber, organiserer vi månedlige turneringer hos de respektive klubber. Vi er en av de klubbene som har med flest deltagere her. VBTK arrangerte i november turnering i hallen for ca 150 spillere. Ca halvparten av våre 30 spillere i satsningsgruppe 1, 2 og 3 deltar jevnlig i turneringer. Disse spillerne er i klar fremgang og klatrer oppover rankinglistene. Hvis vi skal trekke frem en spiller i VBTK som virkelig markerer seg så må det bli Trond Christiansen. Hans prestasjoner i 2012 taller for seg:

5 NM inne: NM ute: VM: EM: Nordisk: Nr.1 i mixed double og nr.2 i single Nr.1 i single, nr.1 i double og nr.1 i mixed double! Spillte som nr.1 på Norges lag Spillte som nr.1 på Norges lag. Laget ble nr.2 Laget ble nr.2 Ralph Omli / Torgrim Fossbråten Årsrapport for 2012 fra sosialgruppen i VBTK Sosialgruppen har hatt 2 planleggingsmøter i 2012, et på våren og et på høsten. Medlemmer: Anne, Deirdre, Kirsten, Synneve, Trine (sluttet til sommeren) og Lene Vi har stått for diverse innkjøp, servering og vaffelservering. Innkjøp og servering på foreldremøter har vi fordelt og utført i januar/februar og september Vrimleturneringen på Rødtnivå i mars 2012 var en høydare. Mange flinke foreldre og barn, bakte kaker, muffins og boller og det gikk unna på vaflene. Til dugnaden hadde sosialkomiteen ansvaret for rydding og vasking av klubbhuset samt sørge for god servering. Vi fikk god hjelp av Hanne og Marike. Tennisens dag på Rud var også et vellykket arrangement med mye aktivitet Veteranturneringen i mai ble det holdt åpen kiosk selv om salget var heller labert. Men det var både sosialt og hyggelig. Juni var en hektisk måned med både u10/12 og u14 turneringer hvor vi hadde åpen kiosk med godt salg av verdens beste vafler. I august hadde vi åpen kiosk under u 16 turneringen uten de store salgsrekorder eller aktivitet. Klubbmesterskapet i september ble avholdt både for junior og senior uten at vi rakk å arrangere fest for noen, så det skal vi sørge for at blir bedre under årets klubbmesterskap. Damefest med herrebesøk har igjen blitt arrangert med stor suksess. Under årets fest var det mye konkurranse. Både lagånd og konkurranseinstinkt er på topp blant våre medlemmer. Denne festen som avholdes første fredag i november hvert år har utviklet seg fra å være damefest til å bli noe hyggelig for alle voksne i klubben. Vi har igjen også tent julegranen i desember. Her ble servert gløgg og pepperkaker, etterfulgt av nissetennis for små og store under ledelse av Mona. Takk for året Nå gleder vi oss til alle de flotte arrangementene vi skal i gang med bare snøen forsvinner Lene Valaker

6 Årsrapport fra INFO/Internettgruppen 2012 Vi har pr i dag en velfungerende hjemmeside hvor medlemmene finner det meste som de søker etter. Siden har bl.a link til Hallbooking, Mosjonistserien og til vår velkomstbrosjyre til nye medlemmer. Også i 2012 var det stor aktivitet i klubben og hjemmesiden er løpende oppdatert med nyheter og bilder. De største nyhetene varsles også pr til alle medlemmer. Medlemsregister, som brukes ved utsendelse av informasjon, oppdateres av regnskapsfører. Vi oppfordrer alle medlemmer om å melde fra om endringer i e- mail adresser. Gruppen oppfordrer alle medlemmer som har gode innspill eller ideer til informasjon som burde ligge på hjemmesiden om å ta kontakt med ansvarlig Savner du informasjon eller er det noe som er vanskelig å finne? I 2012 har mange sendt inn bilder og info fra turneringer, spesielt på juniorsiden. Dette setter vi pris på og tar med takk imot bidrag også i Vår nåværende hjemmesiden har bestått siden august 2007 og antall besøk på siden har økt siden. Se under trafikkrapport som bl.a viser rekord i antall besøk i mai Perioder med høye besøkstall henger sammen med stor aktivitet (dugnader, turneringer). Hanne Barlaug

7

2. Arsregnskap 2009 med revisors beretning, samt budsjett for 2010

2. Arsregnskap 2009 med revisors beretning, samt budsjett for 2010 V]hS1RJb BÆRUM ijhnnhsklubb Generalforsamling i Vestre Bærum Tennisklubb, tirsdag 6. april 2010 Saker til behandling: 1. Styrets beretning 2009 Arsrapporter fra gruppene 2. Arsregnskap 2009 med revisors

Detaljer

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2012 -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2012 Side 2 Forord Etter Regionstinget i mars 2012 har arbeidet i tennisregionen hatt

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

TØNSBERG OG SLAGEN TENNISKLUBB

TØNSBERG OG SLAGEN TENNISKLUBB TØNSBERG OG SLAGEN TENNISKLUBB STYRETS ÅRSBERETNING 2014 1. Organisasjon Styret i 2014: Knut Gran Alexander Ballamy Håkon Randar Lauritz Grinvoll Frank Anders Haugli Thomas Slagsvold Caroline Wedel Jarlsberg

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

ENDELIG ER VI GANG MED HJEMMESIDEN.

ENDELIG ER VI GANG MED HJEMMESIDEN. Nyheter fra 2006 ENDELIG ER VI GANG MED HJEMMESIDEN. Det er på høy tid at vi får hjemmesiden til Molde Bordtennisklubb opp å gå. Dette vil utvilsomt bedre muligheten til informasjon om klubbens arbeide

Detaljer

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012 Årsmelding 2012 Styrets årsberetning 2012 Medlemskomiteens årsberetning 2012 Turneringskomiteens årsberetning 2012 Banekomiteens årsberetning 2012 Seniorgruppens årsberetning 2012 Damegruppens årsberetning

Detaljer

ÅRSMØTE STAVANGER TENNISKLUBB 9. APRIL 2015

ÅRSMØTE STAVANGER TENNISKLUBB 9. APRIL 2015 ÅRSMØTE STAVANGER TENNISKLUBB 9. APRIL 2015 Agenda/Saksliste for årsmøte 1. Godkjenne stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent/møteleder, sekretær samt

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

READYAVISEN. Gressbanen sett fra balkongen på Readyhuset Nyttårsaften 2009. Nr. 1 Nyttår 2010 91. årg. Readyavisen på nett 1-2010 side 1 av 8

READYAVISEN. Gressbanen sett fra balkongen på Readyhuset Nyttårsaften 2009. Nr. 1 Nyttår 2010 91. årg. Readyavisen på nett 1-2010 side 1 av 8 READYAVISEN Nr. 1 Nyttår 2010 91. årg. Gressbanen sett fra balkongen på Readyhuset Nyttårsaften 2009 Readyavisen på nett 1-2010 side 1 av 8 Kjære medlemmer, tillitsmenn og kvinner og foreldre til Readybarn.

Detaljer

TERTNES IDRETTSLAG - 60 år i ditt nærmiljø

TERTNES IDRETTSLAG - 60 år i ditt nærmiljø TERTNES IDRETTSLAG - 60 år i ditt nærmiljø Tertnes Idrettslag feirer 60-årsjubileum i 2013 2013 Tertnes Idrettslag - historikk Høsten 1952 tok Rolf Ruud Andersen initiativet til å stifte Tertnes Idrettslag.

Detaljer

TERTNES IDRETTSLAG - i ditt nærmiljø

TERTNES IDRETTSLAG - i ditt nærmiljø TERTNES IDRETTSLAG - i ditt nærmiljø Glade Tertnes-jenter med Norway Cup-pokalen etter seier i klasse 15/16 år Tertnes Idrettslag Allianse Tertnes Idrettslag er et allianseidrettslag med 7 undergrupper.

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset.

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av møteleder samt to personer til å

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I SNARØYA TENNISKLUBB. Tirsdag 10 mars 2015, W. 19.00 på Wubbhytta

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I SNARØYA TENNISKLUBB. Tirsdag 10 mars 2015, W. 19.00 på Wubbhytta INNKALLING TIL ÅRSMØTE I SNARØYA TENNISKLUBB Tirsdag 10 mars 2015, W. 19.00 på Wubbhytta Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Valg av møteleder, referent og ett medlem til å medundertegne

Detaljer

Våre web- og facebooksider har vært oppdatert fortløpende av Helene Bryde Solberg og Cathrine Spigseth.

Våre web- og facebooksider har vært oppdatert fortløpende av Helene Bryde Solberg og Cathrine Spigseth. Årsberetning 2013 Bærum Hundekjørerklubb Styret_ Styret har i perioden bestått av: Ketil Fossnes, leder (på valg) Ingar Spigseth, Nestleder (valgt 2013) Gro Flatby Rønning, sekretær (valgt 2013) Jørgen

Detaljer

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom ÅRSMØTE 20.03.2013 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom Dagsorden: 1. Åpning ved leder 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av to

Detaljer

BORDTENNISGRUPPA I NESODDEN IDRETTSFORENING

BORDTENNISGRUPPA I NESODDEN IDRETTSFORENING Årsberetning 2014 BORDTENNISGRUPPA I NESODDEN IDRETTSFORENING 1. Styrets sammensetning Leder: Jarle Langbråten Nestleder: Runar Todok Økonomiansvarlig: Ingrid Støver Jensen Styremedlemmer: Espen Green

Detaljer

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb Årsmøte 2015 Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00 Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10 Side 1 av 46 Samarbeidspartnere 2014 Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer

Detaljer

Med Livet som Innsats. Pål Lefdahl rett etter starten i årets Seppalaløp. Nr 2 år 2009 Medlemsblad for Bærum Hundekjørerklubb

Med Livet som Innsats. Pål Lefdahl rett etter starten i årets Seppalaløp. Nr 2 år 2009 Medlemsblad for Bærum Hundekjørerklubb Nr 2 år 2009 Medlemsblad for Bærum Hundekjørerklubb Med Livet som Innsats Pål Lefdahl rett etter starten i årets Seppalaløp Du finner årsrappporter og forslag inne i avisen Torvil Dahlen vant den gjeveste

Detaljer

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING 1 Innholdsfortegnelse 1. SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I NITTEDAL IDRETTSLAG 22. APRIL 2013... 3 2. UTDELING AV STIPEND OG UTMERKELSER... 4 3. PRESENTASJON AV VALGKOMITEENS

Detaljer

Årbok 2013 Oslo Turnforening 26. mars 2014. Innholdsfortegnelse

Årbok 2013 Oslo Turnforening 26. mars 2014. Innholdsfortegnelse Oslo Turnforening Årbok 2013 Innholdsfortegnelse Side Saksliste... 2 Forretningsorden... 3 Styrets årsberetning 2013... 4 Årsberetning Barne- og Ungdomsgruppen 2013... 9 Årsberetning Konkurranse Turn 2013...

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Det innkalles herved til årsmøte i Lørenskog Cykleklubb

Det innkalles herved til årsmøte i Lørenskog Cykleklubb ! Det innkalles herved til årsmøte i Lørenskog Cykleklubb Tid: Onsdag 28. januar 2015 klokken 18:30-21:00 Sted: Lørenskog Hus, møterom Vasshjulet Saksliste: 1. Åpning 2. Valg av dirigent (møteleder) og

Detaljer