LEGO. Medlemsblad for Leir nr. 1 Norge. Nr 23/ De nye embedsmennene med Stor Sire og Storembedsmenn.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LEGO. Medlemsblad for Leir nr. 1 Norge. Nr 23/2-2015. De nye embedsmennene med Stor Sire og Storembedsmenn."

Transkript

1 LEGO Medlemsblad for Leir nr. 1 Norge Nr 23/ De nye embedsmennene med Stor Sire og Storembedsmenn. Nye patriarker av Den Kongelige Purpurgrad. 1

2 Gode Patriarker La meg ønske hjertelig velkommen til en ny Embedsperiode i Leir 1 Norge! Det er med en viss spenning jeg har tatt fatt på mitt arbeid som HP, det er også med en stor porsjon ærefrykt for embede og en viss prestasjonsangst som har vært tilstedeværende denne sommeren. Men et felles helgekurs for alle HM/HP i juni og god veiledning fra det avtroppende kollegiet har gjort starten myk og overgangen så god som mulig. La meg først få takke de avtroppende embedsmenn for et vel utført arbeid de siste 2 år, og de har laget en meget god plattform for videre drift av Leiren. Både "administrativt" og ikke minst rituelt! Vi har innledningsvis hatt et arbeidsmøte og en gradspassering så langt denne høsten. Mitt mål med Leirslagningen er at vi alle skal ta med oss noe hjem fra denne kvelden. Helst i form av en tanke, en ide eller visjon om at denne kvelden har vært en start på noe, gjerne et ønske om å bli et bedre medmenneske! På høstens første møte tok jeg for meg en tekst av Phil Collins, ikke ukjent vokalist i gruppen Genesis, om det å være hjemløs på gaten i en by, og kontrasten til "oss andre" i "Another day in Paradise". I det andre møte tok jeg ut essensen i løftet i Patriarkgraden, og forsøkte å sette det inn i dagens kontekst. Slike innslag vil jeg ha som innledning på alle møter, etterfulgt av gode musikkstykker som gir oss mulighet til å fordøye og tenke igjennom de ord som blir fremført. Enten av meg som HP eller av andre som ønsker å dele noe med oss. Vi har også "debutert" i gradspill med nye aktører, jeg mener helt objektivt, at dette var en meget god gjennomføring av DKP, med Fører og 2. HM i spissen som solide bærebjelker, TAKK til dere alle! Vi hadde besøk fra 2 andre Leirer denne kvelden og tilbakemeldinger fra disse har utelukkende vært positive og rosende, og det er meget hyggelig for oss alle. Vi ser nå frem til et hyggelig Julemøte den 9.desember, med et tilpasset program inne i Leiren, tradisjonen tro med kunstneriske innslag av høy kvalitet på ettermøtet og et hyggelig Brodermåltid og dertil koselig prat før høytiden tar overhånd. Jeg ønsker Dere alle hjertelig velkommen til dette møtet, og har et lite håp om at DU også kommer! Ta med deg en Patriark og ta inn det vi har å by på denne kvelden! Og har du ikke mulighet, vil jeg her og nå ønske deg en Riktig God Jul, med ønske om å sees på nyåret! Med patriarkalsk hilsen i Tro, Håp og Barmhjertighet Runar Pettersen HP Leir 1 Norge 2

3 Sekretærens hjørne Det var en rar følelse å stå foran Stor Sire å bli fortalt hvor viktig arbeidet som Sekretær var. Hans formaninger om å ta oppgaven på alvor sank inn, og jeg tenkte; Gjorde jeg det i de to årene som hadde gått? To års aktivitet i embetet snurret rundt i hodet mitt. Det var som å spille hurtigfilm uten start og slutt. Enkeltepisoder dukket opp, og jeg ble ganske ør i hodet. Tilbake på stolen tok det tid før jeg var i rollen som Sekretær. Tanker som; Hva har gått galt? Hva kunne jeg gjort bedre? Har jeg bidratt til at embetskollegiet har fungert bra? Har jeg gjort nok? Jeg fikk ikke noe svar på spørsmålene mine, og slik må det kanskje være. Jeg ble raskt hentet inn av det som skjedde i leirmøtet. Men da jeg kom hjem, begynte tankene igjen å løpe. De samme spørsmålene og mange flere kom. Det ble en intern evaluering uten mening, men likevel viktig. Og det slo meg: I grunn er jeg ganske heldig. Jeg slipper en hektisk opplæring og innføring i dette og hint. Selv om jeg ikke er utlært på noen som helst måte, har jeg tross alt fått litt erfaring. Og det kan komme til nytte. Jeg ville vel kanskje ikke bli spurt om en runde til hvis jeg hadde gjort en dårlig jobb. Konklusjonen min ble at å ha et og samme verv i 4 år kanskje ikke er noen dårlig idé. Det høres mye ut, men du verden som tiden løper av sted. Trygghet i oppgaven man gjør, er også en del av opplæringen. Etter hvert har jeg kommet til at sekretærjobben er - til tross for en god del skrivearbeid en takknemlig jobb, og jeg har et privilegium. På godt og vondt skriver jeg leirens historie. Jeg kan fordele oppgavene over mange dager, så sant det ikke er tidspress. Og jeg kommer i tett kontakt med de aller fleste. Min forgjenger hadde lagt opp gode rutiner, som var lette å overta, både i form av et meget utførlig oppslagsverk i bruk av Fokus, men også i måten informasjon var systematisert på. Noen forbedringer er det blitt underveis. Det tar jeg som et tegn på at min innsikt har økt. Jeg tror ikke ny Sekretær i 2017 har noe å frykte. En liten bønn på slutten. Fremmøteprotokollen er et viktig redskap for leiren. Både for å se hvorledes fremmøtet er over tid, men like viktig hvorledes den enkelte patriark utviser interesse for leiren. Det har liten mening å føre på fremmøte for måneden i forveien. Registreringen er allerede gjort. Gjør det derfor til en vane å krysse av i boka når du kommer. Når dette leses er vi på god vei mot jul og julefeiring. Jeg ønsker derfor hver enkelt patriark en riktig fredfull og God Jul. Med patriarkalsk hilsen i Tro, Håp og Barmhjertighet Tore Staver Sekretær 3

4 Hvorfor fikk vi leiren? I dag er det bred enighet om at mennesket vandret ut fra Afrika. Det er svært interessant å følge nyere forskning både angående vandringsrutene og på den menneskelige utvikling. For fem år siden var jeg i Nasjonalmuseet i Addis Ababa - navnet betyr Vakker blomst - og sto foran skjelettet av Lucy. Jeg ble stående litt og tenke at her står jeg foran en av mine mange formødre. Hennes alder er anslått til vel fire millioner år. Men hva har dette med leiren å gjøre? Jo leiren vil gripe tilbake til de opprinnelig livsvilkår for mennesket. Den første loge i vår Ordensgren ble stiftet 26. april 1819, altså snart 200 år side. For Thomas Wildey var logen «hjemmet» hvor man lærer om det nære og varme etiske forpliktelser som hersker i et godt familieliv. Det er langt mer enn et retorisk spørsmål når man spør: «Hvordan det kunne det ha seg at amerikanske Odd Fellows åtte år etter opprettelsen av en loge, gikk til det skritt å etablere en leir - an Encampment»? Dette skjedde 6. juli 1827 og i samme by som loge Washington ble opprettet åtte år før. Grunnen var selvfølgelig fordi man ville få frem en helt annen dimensjon i leiren en den man konsentrerte seg om i logen. I leiren er det ikke «hjemmet», men «den evige vandring mot det forjettede land». Mens logens fire katetre nærmeste er boltet fast, er leirens lette telt satt fast med plugger som kan rives opp i en håndvending for å slås ned et nytt sted. Leirens grunnleggende metafor er menneskes evige vandring både som art og individ. Da leirinstitusjonen kom til Europa i 1870, videre til Danmark og så til Norge i 1919, glemte europeerne leirens opprinnelige «vandringsperspektiv» og plasserte den i en logesal hvor den definitivt ikke hørte hjemme. Tenk litt på dette neste gang du synger: «Patriarker, leierbålet flammer høyt og viser målet for den trette vandringsmann gjennom ørkenens hete sand.» Sovereign Grand Secretary James Lot Ridgely - han hadde dette embedet i mer enn 41 år - skiver at leirkarakteren er mer militant, mer mistenksom og alltid på vandring. Gjennom begrepene Tro, Håp og Barmhjertighet får vi også nye etiske impulser. Det er en glede å registrere at vi nå er i ferd med å bringe leiren tilbake til sin opprinnelse. Dermed favner logens og leirens metaforer og etikk om hele menneskelivet i all dets mangfoldighet. Med linjer tilbake til menneskets opprinnelse, minner leirens ritualer oss allikevel hele tiden om at livet alltid ligger foran. Tekst: Kjell-Henrik Hendrichs 4

5 Sommermøtet mai var det siste møtet for terminen, vårt Sommermøte. I leirmøtet var det valg av nytt Embedskollegie, og på ettermøtet gratulerte DSS Espen Rud dem og så fram til embedsinnstallasjon med Stor Sire og hans Storembedsmenn. Han takket alle embedsmennene som nå går av for en god jobb i perioden. HP Bjørn Arve Sømhovd takket for det gode samarbeidet han hadde hatt med embedskollegiet og patriarkene, og det har vært to hyggelige år. Han takket for et godt LEGO i perioden samt en takk til Nominasjonsnevnda. De må ha gjort en god jobb, da det ikke kom noen benkeforslag. Han ønsket alle en riktig god sommer. Nyvalgt HP Runar Pettersen takket for tilliten som ble vist han og det øvrige Embedskollegiet som nå var valgt. Han håpet at alle ville møte oftere og også få med flere i leiren. Han håpet å få til å videreformidle tankene som nå er i Leiren. Tradisjonen tro var det underholdning i lobbyen. Patriark Jan Helge Østerhagen introduserte Morten Gunnar Larsen og Bjarne Magnus Jensen som spilte ragtime-musikk av ypperste klasse for oss. 5

6 Embedsinnstallasjon 9. september var det Embedsinstallasjon i Leir nr. 1 Norge, og tradisjonene tro var det Stor Sire og hans Storembedsmenn som forestod installasjonen. Foran fra v: Eks HP Bjørn Arve Sømhovd, HP Runar Pettersen, Storrepresentant Arild Persson, Bak fra v: 2. HM Espen Næss Larsen, YP Einar Mortensen, Sekr Tore Staver, Skm Geir-Are Berg, 1. HM Bjørn Victor Bøttger Stor Sire Morten Buan med Hovedpatriark Runar Pettersen Stor Sire Morten Buan sa at dette er en høytidsdag, og at det hadde vært høytid og stil i leirmøtet. Han orienterte om Storlogens arbeid med å få frem egenarten til leiren. Leiren skal være «litt spesiell». Leir nr. 1 Norge viste frem gradspasseringen for Patriarkgraden under HP møtet i høst. Han hadde fått mye skryt for fremføringen leiren hadde da. Til ny HP sa han at lista ligger høyt, og målet er at patriarkene skal tenke «dette var en fin leirslagning», og vi skal få med oss noen verdier som vi kan bruke i livet. Det viktigste i dag er å markere at det er ny skipper på skuta og nye embedsmenn. Han ønsket dem lykke til og ønsket HP god ferd, og markerte dette ved å overrekke Storlogens vin. 6

7 HP Runar Pettersen takket Stor Sire og Storembedsmennene for en fin installasjon. Det er en flott tradisjon som vi er meget takknemlige for og setter stor pris på. Han rettet en takk til avtroppende embedsmenn og så fram til et godt samarbeid med Storlogen, embedsmenn og patriarker. Han takket alle valgte og utnevnte embedsmenn som har tatt på seg en ny jobb. Hva skal han så gjøre; lede leiren. Se Tro, Håp og Barmhjertighet fra våre ståsteder og våre tanker og hele tiden ha trykk på ritualene. Jeg ønsker tilbakemelding dersom det er noe dere ønsker, det skal være åpenhet i leiren. Vi skal legge lista høyt, og jeg har gode embedsmenn med meg. Møt opp vær en aktiv Patriark slik at vi får det bra i leiren. Eks HP Bjørn Arve Sømhovd sa at det er litt vemodig å gå av. Han har hatt gode embedsmenn med seg og Privatnevnden har gjort en fin jobb. Han ønsket det nye embedskollegiet lykke til, og avsluttet med å overrekke leirens kjede til den nye HP. Eks HP Tor Olsen sa at det var rart å stå her nå og se en fra samme loge bli ny HP. Det var nå 20 år siden han gikk av som HP, og Runar var en liten gutt da de møttes første gangen. Han er kjent som en veldig «all right» fyr, og han gratulerte så mye med dagen. Foto: Tommy Strøm 7

8 Et barn av tiden en lignelse Spent og forventningsfull stod han på plassen foran skolebygningen. Han var sammen med mor og far, så han følte seg trygg. 1.skoledag var kommet! Alle stod på rekke pene og skikkelige med ny ransel og rene klær. Solen skinte og alt var som et eventyr. Mange av oss husker godt denne situasjonen vi møtte en skole med mange andre barn. Man fikk nye venner og man skulle lære en masse. Kunnskap er viktig, det fikk vi erfare senere i livet, men der og da var nok leken og alle vennene det som var morsomst ikke lekser og sånn. I dag tenker mange av oss: Tenk om man kunne ha det som barn igjen? Det var en fin tid det. Synd man finner ut det først i voksen alder. Nå er det nok ikke mulig å bli barn igjen eller er det det? Jo, det er mulig! Det finnes en løsning: Bli medlem av Odd Fellow! Her kan du få være barn i mange år om enn på en litt annen måte. Først opptas du i logen gjennom en spennende seremoni. Jeg glemmer aldri min første skoledag her. Det som sitter best er noe så enkelt som melodien som ble spilt: Louis Armstrongs «What a wonderful world». Eller for meg: En vidunderlig dag. Jeg lyttet til musikken, lot skuldrene senkes og følte virkelig å være et sted hvor ingen problemer fantes. Kun ro og stillhet sammen med likesinnede i et rom hvor resten av verden ikke var til stede. For en skolestart! Senere fulgte det man kan kalle barne- og ungdomsskole med nye lærere nye temaer og ikke minst utfordringer. Eksamener (seremonier) ble fullført i denne perioden over 1,5 til 2 år. Jeg følte meg som et lykkelig barn i omgivelser hvor læren om medmenneskelighet, omsorg og nestekjærlighet Vennskap, Kjærlighet og Sannhet sto i fokus. Men livet går videre. Man får DHSG, er blitt eldre, og nye utfordringer skal mestres. Den påfølgende 3 års fase er en folkehøyskole hvor man lærer seg å opptre, delta, påta seg ulike oppgaver og ikke minst utvikle seg som menneske. Det er disse mulighetene man får i logen. 8

9 Ulike engasjement det være seg som embedsmann eller annet, gjør at man oppnår en kontinuerlig utvikling som menneske i videste forstand. Min oppfordring til alle: Si aldri nei til utfordringer. Si JA! Denne skoleperioden har for meg vært utrolig viktig for å forstå Odd Fellow, forstå etikken: Å bli et bedre menneske for seg selv og andre, og derigjennom sette fokus på menneskelighet - omsorg og nestekjærlighet. Har vi forstått dette, melder nye muligheter seg: Universitetet! Det er utfordrende. Dette må man bare si ja til: Leiren. Igjen en første skoledag, men nå på et mer voksent ståsted. Du er mer overlatt til deg selv. Du må selv sørge mye for studieplanen din, men det finnes alltid dyktige lærere rundt deg som står til disposisjon. Leirslagning og det som der tilhører, var noe nytt og annerledes, men likevel virket mye av det kjent. Denne høyskolen viderefører jo det man kjenner til fra logearbeidet. Forskjellen er videreføringen av tro, håp og barmhjertighet. I dette arbeidet er vår samvittighet den beste ledestjerne og følgesvenn. Fortsatt går jeg på universitetet. Har tatt to eksamener (to seremonier), men mangler da den siste. Fullførte studier blir til høsten neste år hvis alt går etter planen. Hva som skjer etter studiene, vet jeg ikke, men en eller annen jobb må jeg vel kunne få. Moralen i dette, var ikke å belære noen, men å få fram budskapet om at det å bli medlem av Odd Fellow Ordenen, er et godt alternativ til alt det vanskelige og krevende som skjer i vårt samfunn. I denne Ordenen kan vi igjen få lov til å være barn, hvilket ikke alle i vår verden får anledning til i våre dager. En riktig God Jul til alle fra et barn av tiden! Inge H. Gjørva 9

10 Møte 7. oktober. 1 HM Bjørn Bøttger ønsket velkommen til ettermøtet. DSS Espen Rud gratulerte HP med sitt første møte, og det var et fint møte. HP takket for et fint møte og refererte kommende jubilanter. ETTERLYSNING Leir nr. 1 Norge ble stiftet den , noe som betyr at vi i 2019 er 100 år. I den anledning er det etablert en Jubileumskomite. Komiteen trenger flere medlemmer, og HP ber patriarker som kan tenke seg å være med i denne komiteen om å gi beskjed til han eller Sekretær. Tanker En tanke jeg sendte hvor fløy den hen? Du fikk den akkurat min gode venn. En tanke jeg mottok hvor kom den fra? Den kom fra deg, og gjorde meg glad, tankene du ga og fikk, det er livet i et øyeblikk. Konrad Martin Henriksen Redaksjonen oppfordrer alle lesere til å komme med innlegg til avisen vår. Kom gjerne med ytringer som provoserer, informerer, opplyser eller annet som kan være av interesse. Redaksjonen: Redaktør Jan Arne Flattun. Redaksjonsmedlem: Tore Staver. Foto: Tommy Strøm og Jan Arne Flattun Stoff til LEGO: Ordet LEGO slik de fleste av oss kjenner det stammer fra den danske leketøysfabrikken, og har sin opprinnelse i en sammenslåing av ordene LEg GOdt. I vår navngiving av bladet har vi tatt utgangspunkt i den latinske uttrykket, der LEGO betyr jeg leser 10

11 OM Å SETTE SPOR Vi har bak oss både Alle Helgens Dag og Minneloge. To dager der vi skulle minnes de som gikk foran oss, enten det er et familiemedlem eller en logebror. Alle Helgens Dag ble i år en dag fylt med store kontraster, en dag med masse følelser og tanker. Først barnedåp, senere minnegudstjeneste. Å være gudfar for mitt yngste barnebarn var i seg selv stort og mektig. Men å sitte i den samme kirken på kvelden og minnes min avdøde bror, ble mye håndtere. Det var da tanken om at vi setter spor kom. Vi setter alle spor i kontakt med andre mennesker. Jeg har kommer til at det er to typer spor jeg setter. De gode sporene der jeg har gjort en positiv forskjell for det mennesket jeg har kommet i kontakt med. Kan hende den lille samtalen var det som skulle til for å redde dagen. Og jeg tenker på ordtaket Den største gleden man kan ha er å gjøre andre glad. Det gir gjensidig glede og ønsket om å pleie denne kontakten blir skapt. De vonde sporene, og dem er det gjennom årene blitt noen av, er dem der jeg bevisst eller ubevisst har krenket, fornærmet, såret eller på annen måte gjort en person urett. Den bevisste handlingen er den tyngste. Da har jeg gått inn for å gjøre et annet menneskes noe vondt. Selv om jeg i etterkant ber om unnskyldning, er skaden allerede skjedd. Den ubevisste handlingen opplever jeg som den vanskeligste. Da er jeg ikke klar over hva som har skjedd, og jeg får ikke anledning til å rette opp. Jeg får ingen korrigeringer. Det er da jeg minnes en dansk forfatter som sa: Livet er som en tegnebok foruten viskelær. Jeg undrer meg over hvorledes vi som mennesker gjennom hele livet har kontaktflater med andre mennesker og hva de betyr for oss. Noen er en kort tur innom vårt liv, andre kan bli der gjennom mange år kanskje hele livet. Og sporene de etterlater seg er med på å prege meg som person. Da jeg satt i kirken den kvelden og navnene på avdøde ble lest, hørte jeg navnet på et barn som bare ble en dag gammel. I den andre enden av skalaen var det en mann som ble 100. Og jeg tenkte, den lille babyen satte spor etter seg såre og vonde spor som det tar lang tid å bearbeide. Den gamle mannen hadde et langt og sikkert innholdsrikt liv bak seg, mye livserfaring og kanskje et stort nettverk og stor familie. Han satte mange spor etter seg. Du og jeg setter spor etter oss i leiren. Vi møtes til en hyggelig leirslagning, og et hyggelig ettermøte. Men grad av hygge er avhengig av egen innstilling til å ha eller skape kontakt. Våre edle idealer tilsier at vi skal bry oss om hverandre og utvikle oss som medmennesker. Da er et godt håndtrykk og ordentlig øyekontakt en god start. På siste leirslagning ble det kommentert fra gjestende patriarker at de satte stor pris på å bli ønsket velkommen med et godt håndtrykk og et Velkommen skal du være. Derfor kjære patriark; Velkommen til neste leirslagning og sett et godt spor. Tore S. 11

12 Den Kongelige Purpurgrad 4. november var det igjen gradspassering i leiren, og 5 patriarker ble opphøyet til Den Kongelige Purpurgradrad. Vi hadde besøk av Leir nr. 8 Vestfold og Leir nr. 10 Østerlen. De hadde med to patriarker som fikk graden hos oss. Fra v: Michael Kimbell loge nr. 48 Færder, Arild Kristensen loge nr. 132 Albert 132 Schweitzer, Pål Sørdal loge nr. 2 Eidsvold, HP Runar Pettersen, Petter Karlsen loge nr. 1 Norvegia, Ole Michael Michaelsen loge nr 35 Heidmork. HP Runar Pettersen sa at det var en stor glede å være vert med så mange gjester, og med 5 patriarker som ble opphøyet til Den Kongelige Purpurgrad. Våre gjester har reist langt for å komme til dette møtet, noe som kan være målet med en leir. Han gratulere de 5 med DKP, og ba dem tenke igjennom det som var sagt. Den Kongelige Purpurgrad er et flott navn, og de har nå fulle rettigheter og valgmuligheter. Leiren er avhengig av patriarker som yter til leiren, og de får også mest igjen dersom de er delaktige. Veldig hyggelig med besøk, det er noe som skaper relasjoner mellom logene. HP Kjell Aas fra Leir nr. 8 Vestfold gratulerte de nye med DKP. Hyggelig å være på besøk, spesielt når patriark Kimbell fra dem fikk graden. De skal ha DKP om 14 dager, og fått god inspirasjon. Han overrakte en blomst til HP i Leir nr. 1 Norge. Patriark Pål Sørdal takket på vegne av de nye patriarkene av DKP HP og embedsmennene for en fin seremoni, og 1. HM med Privatnevnden for et flott bord. Vi er nå ferdig med gradsarbeidet og det minner meg om da vi var russ, man blir klokere med alderen. Vi er ikke utlært, men kan nå begynne å gjøre en jobb i leiren. Jeg føler meg mer klar nå enn da jeg ble tatt opp i logen, og er klar til å gjøre en innsats. 12

13 Fung Eks OM Per Lillehaug fra loge nr. 35 Heidmork takket for en fin seremoni og gratulerte sin nye patriark av DKP Ole Michael Michaelsen på vegne av logen. 1. HM Bjørn Bøttger hadde full styring på kveldens ettermøte. Stor Redaktør Kjell-Henrik Hendrichs trakterte pianoet. Patriarker fra tre leirer koser seg på ettermøtet. Foto: Tommy Strøm 13

14 Vårterminen 2016 Redaksjonen ønsker alle Patriarker og deres familie en riktig god jul og et godt nytt år. 14

LEGO Medlemsblad for Leir nr 1 Norge

LEGO Medlemsblad for Leir nr 1 Norge LEGO Medlemsblad for Leir nr 1 Norge Nr 15/2010 Kjære Patriarker i Leir nr. 1 Norge. Julehilsen 2010 Leiren er plassert langt ute i ødemarken hvor mennesker ferdes omkring ensomme og i flokker. Leiren

Detaljer

Medlemsblad for Leir nr. 1 Norge

Medlemsblad for Leir nr. 1 Norge LEGO Medlemsblad for Leir nr. 1 Norge Nr 21/2-2014 Patriarker som ble opphøyet i Den Kongelige Purpurgrad. Vår nye Hovedpatriark Bjørn Arve Sømhovd og Yppersteprest Knut Aslak Wickmann. 1 Gode Patriarker

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

LEGO Medlemsblad for Leir nr 1 Norge

LEGO Medlemsblad for Leir nr 1 Norge LEGO Medlemsblad for Leir nr 1 Norge Hovedpatriarken har ordet Nr 18/2011 Kjære Patriarker! Det forekommer meg at det heter Aller Anfang ist schwer All begynnelse er vanskelig. Det har jeg erfaring fra

Detaljer

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 «Man trenger noen ganger å være alene, så man slipper å gjøre seg mindre enn man er.» KJELL ASKILDSEN, notatbok, 24. februar 2007 INNHOLD

Detaljer

Det barn ikke vet har de vondt av...lenge Gjør noe med det, og gjør det nå!

Det barn ikke vet har de vondt av...lenge Gjør noe med det, og gjør det nå! 3 møter med Eg Det barn ikke vet har de vondt av...lenge Gjør noe med det, og gjør det nå! Regional konferanse Lillehammer 26.10.2010 Ellen Walnum Barnekoordinator/erfaringskonsulent Sørlandet sykehus

Detaljer

Er du blant dem som pleier å lengte etter våren? Lengter du etter å kjenne varmen fra solen, se knopper på trærne, pinseliljer i full blomst? Husker du sommervarmen i forrige uke? Vi åpnet døren, tok kaffien

Detaljer

God sommer!! KVITBJØRN- POSTEN. 50 års veteranjuvel FOREDRAG. NYTT KOLLEGIUM siste side. Nr. 2 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn Juni 2015

God sommer!! KVITBJØRN- POSTEN. 50 års veteranjuvel FOREDRAG. NYTT KOLLEGIUM siste side. Nr. 2 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn Juni 2015 KVITBJØRN- POSTEN Nr. 2 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn Juni 2015 LEIRMØTE KIRKENES FORFREMMELSE 50 års veteranjuvel FOREDRAG BESØK FRA THULE INNVIELSE Foto: Fred Davidsen NYTT KOLLEGIUM siste

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

OsebergPosten. September 2015 NYE EMBEDSMENN I LOGE 117 OSEBERG

OsebergPosten. September 2015 NYE EMBEDSMENN I LOGE 117 OSEBERG Osebergposten er tilbake, og i første omgang satser vi på en månedlig utgivelse. Bidrag i form av tekst og/eller bilder mottas med takk. Det samme gjelder meldinger med ros eller ris, eller forslag til

Detaljer

Vennskap. Noen tema for samtaler om vennskap Klassemøtet

Vennskap. Noen tema for samtaler om vennskap Klassemøtet Vennskap Noen tema for samtaler om vennskap Klassemøtet Prosess Hold en innledning slik at elevene har god kunnskap om temaet de skal arbeide med Bruk forslagene til spørsmål eller lag egne Skriv spørsmålet

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

HARDT. Endelig snø. Streeten. I gata. Julestemning i gata. Nye naboer i 38. Desperado slår til igjen.. Side 7. Mange nye dyr i gata!!

HARDT. Endelig snø. Streeten. I gata. Julestemning i gata. Nye naboer i 38. Desperado slår til igjen.. Side 7. Mange nye dyr i gata!! Side 4 Endelig snø I gata HARDT Mange nye dyr i gata!! Her ser vi et deilig vinter bilde fra tidligere i Desember. PÅ Streeten Side 2 Julestemning i gata Side 3 Side 5 Desperado slår til igjen.. Side 7

Detaljer

Lyskasteren. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør

Lyskasteren. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør Lyskasteren Organ for Odd Fellow loge nr. 26 Svenør g I Redaksjonen: Eks.storrep. Per Henrik Fredriksentlf. 33 19 74 95 E-post: per-henrik.f@tele2.no OM. Kjell Aanstad mobil 928 40 501 E-post: k3a@online.no

Detaljer

FORHISTORIE: Libby er tenåring, og har lenge ønsket å møte sin biologiske far, Herb. Hun oppsøker han etter å ha spart penger for få råd til reisen.

FORHISTORIE: Libby er tenåring, og har lenge ønsket å møte sin biologiske far, Herb. Hun oppsøker han etter å ha spart penger for få råd til reisen. I OUGHT TO BE IN PICTURES FORHISTORIE: Libby er tenåring, og har lenge ønsket å møte sin biologiske far, Herb. Hun oppsøker han etter å ha spart penger for få råd til reisen. INT. LEILIGHET. DAG. Libby

Detaljer

Før påske hadde vi besøk av kateketen i Onsøy kirke, hun hadde en. fin og barnevennlig gjennomgang av påskens budskap, barna på alle

Før påske hadde vi besøk av kateketen i Onsøy kirke, hun hadde en. fin og barnevennlig gjennomgang av påskens budskap, barna på alle Før påske hadde vi besøk av kateketen i Onsøy kirke, hun hadde en fin og barnevennlig gjennomgang av påskens budskap, barna på alle avdelingene satt som tente lys og fulgte med (se bilder under). Med vår

Detaljer

Medlemsblad for Leir nr. 1 Norge

Medlemsblad for Leir nr. 1 Norge LEGO Medlemsblad for Leir nr. 1 Norge Nr 19/1-2013 Det nye embedskollegiet ble installert 4. september 2013. Fra v: 2. HM Per Kallestad, Sekretær Eilif Henriksen, 1. HM Einar Mortensen, Eks HP Arild Persson,

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

ThulePosten. ThulePosten November 2010. ThulePosten våkner fra davlen. Ny DSS RUNDE ÅR 2010. Årgang 15 Nummer 1 Loge nr 19 Thule November 2010

ThulePosten. ThulePosten November 2010. ThulePosten våkner fra davlen. Ny DSS RUNDE ÅR 2010. Årgang 15 Nummer 1 Loge nr 19 Thule November 2010 ThulePosten Årgang 15 Nummer 1 Loge nr 19 Thule November 2010 RUNDE ÅR 2010 Følgende Brødre har eller har hatt fødselsdag I 2010. ThulePosten gratulerer. 31.01 Frank Gamst 55 år 21.03 Kurt Roger Fredriksen

Detaljer

Fortelling 3 ER DU MIN VENN?

Fortelling 3 ER DU MIN VENN? Fortelling 3 ER DU MIN VENN? En dag sa Sam til klassen at de skulle gå en tur ned til elva neste dag. Det var vår, det var blitt varmere i været, og mange av blomstene var begynt å springe ut. Det er mye

Detaljer

Månedsbrev for januar

Månedsbrev for januar Månedsbrev for januar Hei allesammen! Vi håper dere har hatt en flott jul, romjul og nyttårsfeiring. Vi ønsker å starte dette året med å takke dere for en fantastiskt fin høst! Med så flotte barn, foreldre

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Å få henge som en. - kreativ skriving for eldre mennesker

Å få henge som en. - kreativ skriving for eldre mennesker Å få henge som en dråpe - kreativ skriving for eldre mennesker GODKJENT UTVALG AV TEKSTER VÅREN 2010 1 Det kreative skriveprosjektet Å få henge som en dråpe startet opp med støtte fra stiftelsen Helse

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. BADREOM MORGEN Line er morgenkvalm. Noe hun har vært mye den siste uken. Hun kaster opp,

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. SOVEROM EVEN MORGEN Even sitter å gråter. Han har mye på tankene sine. Han har mye å tenke

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

Elevens ID: Elevspørreskjema. 4. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo

Elevens ID: Elevspørreskjema. 4. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Elevens ID: Elevspørreskjema 4. årstrinn Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright IEA, 2005

Detaljer

Tildeling av 50 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 Concordia.

Tildeling av 50 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 Concordia. Tildeling av 50 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 Tildeling av 50 års Veteranjuvel til søster Eli Hermansen. Bak fra venstre: Eks Om Karin Gabrielsen, Eks Storrepr. Wenche Aas Hermansen, Eks DSS Kjellaug

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

LEGO Medlemsblad for Leir nr 1 Norge

LEGO Medlemsblad for Leir nr 1 Norge LEGO Medlemsblad for Leir nr 1 Norge Nr 9 2009 Gode Patriark. Det du her ser et en ny versjon av vår leiravis LEGO. Før sommeren fikk jeg en henvendelse fra vår nyvalgte Hovedpatriark, Knut Aslak Wickmann.

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo. 4. klasse

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo. 4. klasse Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovedtest Elevspørreskjema 4. klasse Veiledning I dette heftet vil du finne spørsmål om deg selv. Noen spørsmål dreier seg om fakta,

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

LIKESTILLING OG LIKEVERD

LIKESTILLING OG LIKEVERD LIKESTILLING OG LIKEVERD Oppsummering Kroppanmarka barnehagers Interne prosjekter 2009 2011 Resultatene er basert på egne observasjoner som utgangspunkt for våre antagelser Er det forskjeller i samspill

Detaljer

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar Kan ikke kopieres Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar VÆR GODT FORBEREDT, ha en lek eller to i bakhånd Lær manus Tenk ut egne eksempler Sjekk at utstyr er på plass Ta dere en tur

Detaljer

Månedsbrev fra Revehiet Mars 2013

Månedsbrev fra Revehiet Mars 2013 Månedsbrev fra Revehiet Mars 2013 Viktige datoer i mars: 6. mars: Akedag på Ringkollen 10. mars: Petter fyller 4 år! 12. mars: Barnehagedagen! Vi får også besøk av Hole Ungdomsskole som skal ha teater

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015-2017 FOR REBEKKALOGE NR. 79 MERIDIAN

HANDLINGSPLAN 2015-2017 FOR REBEKKALOGE NR. 79 MERIDIAN HANDLINGSPLAN 2015-2017 FOR REBEKKALOGE NR. 79 MERIDIAN 1.Ekspansjon. Alle loger skal ha en nettoøkning av medlemmer på 5 % i 2-årsperioden. 1.1. 5% Medlemsøkning over en 2 års periode. Dette utgjør ca.

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

LEGO Medlemsblad for Leir nr 1 Norge

LEGO Medlemsblad for Leir nr 1 Norge LEGO Medlemsblad for Leir nr 1 Norge Hovedpatriarken har ordet Nr 11 2010 Så har Leiren rundet sine første 90 år, og kan med stolthet rette blikket fremover mot sitt neste store jubileum som vil være den

Detaljer

MIN FETTER OLA OG MEG

MIN FETTER OLA OG MEG arne schrøder kvalvik MIN FETTER OLA OG MEG Livet og døden og alt det i mellom 2015 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trygve Skogrand Layout: akzidenz as Omslagsillustrasjoner: Lasse Berre ISBN: 978-82-489-1742-7

Detaljer

Kristen homofil Av Ole Johannes Ferkingstad

Kristen homofil Av Ole Johannes Ferkingstad Kristen homofil Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TIF: 90695609 2 INT. MENIGHET - KVELD Lucas snakker til en forsamling på 50 stk. Gud elsker deg for den du er. Om du sliter

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK AUGUST 2012 Hei, og velkommen til alle nye og erfarne foreldre Nå har barnehageåret startet opp, og allerede er tilvenningen av de nye barna unnagjort. Vi har nå fått in 6 nye barn;

Detaljer

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ ABC 12345678910 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ Første gang vi hadde førskolegruppe var det viktig å få frem hva barna tenkte om det å være førskolebarn og hva barna tenker er viktig når vi har en slik gruppe.

Detaljer

God jul, god helg og godt nytt år ønsker vi våre logebrødre og våre lesere.

God jul, god helg og godt nytt år ønsker vi våre logebrødre og våre lesere. Betraktninger. Er det noe som heter en Odd Fellow Jul?, - det er det vel ikke, - men jeg skal heller være med på at det er noe som heter en Odd Fellow's jul. En jul som rommer ærbødighet for julens tradisjoner,

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

periode-plan for LOFTET februar og mars 2014

periode-plan for LOFTET februar og mars 2014 periode-plan for LOFTET februar og mars 2014 Hva vi har gjort i desember Vi har hatt en innholdsrik måned med hyggelig stemning, gode opplevelser og mye innhold. Vi har vært på teater og sett Den vesle

Detaljer

Maria budskapsdag 2016

Maria budskapsdag 2016 Maria budskapsdag 2016 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda40 hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41 Da Elisabet

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE JANUAR 2012 Hei alle sammen! Vi har lagt bort julesangene og har pakket vekk julepynten og vi har tatt fatt på den første halvdelen av dette året. Noen av barna hadde blitt

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2013. Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år på Sølje! Vi håper dere alle har hatt en flott sommer og kost dere med de søte små. For oss på Sølje var det

Detaljer

Teskjekjerringa er en hjertevenn!

Teskjekjerringa er en hjertevenn! Teskjekjerringa er en hjertevenn! En hjertevarm sommermusikal om mennesker og dyr i Alf Prøysens rike! Om forestillingen: Forestillingen ble spilt i juni -14 av 60 barn i alder 1-5 år, med hovedvekt på

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien Februar 2016

Månedsbrev fra Rådyrstien Februar 2016 Månedsbrev fra Rådyrstien Februar 2016 TILBAKEBLIKK PÅ JANUAR: En vekslende vintermåned har vi lagt bak oss, med både kaldt, vått og glatt vær og føre.. Noen skikkelig kalde dager gjorde at det ble mer

Detaljer

Bloggen. Givertjeneste

Bloggen. Givertjeneste Etter som vi er kommet godt i gang med året, og faktisk snart begynner å nærme oss avslutningen på 2014, er det en glede å kunne melde at vi er i live! Alltid fint å kunne takke Gud for hver dag han gir

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MAI 2012 Hei alle sammen! Tusen takk for enda en flott måned sammen med barna deres. Denne måneden har vi jo hatt alt i fra øsende regn til sommer og sol. Kjempe deilig!

Detaljer

«Litterasitetsutvikling i en tospråklig kontekst»

«Litterasitetsutvikling i en tospråklig kontekst» «Litterasitetsutvikling i en tospråklig kontekst» Hvordan opplever minoritetsspråklige voksne deltakere i norskopplæringen å kunne bruke morsmålet når de skal lære å lese og skrive? Masteroppgave i tilpasset

Detaljer

Periodeplan for Valseverket ved Valheim barnehage, oktober, november og desember 2015

Periodeplan for Valseverket ved Valheim barnehage, oktober, november og desember 2015 Periodeplan for Valseverket ved Valheim barnehage, oktober, november og desember 2015 «Høsten den kommer, bladene faller ned, fuglene flyver, de drar så langt av sted. Vi må ta votter på, regnet faller

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Nora. Der er vi ved saken. Du har aldri forstått meg. - Der er øvet meget urett imot meg, Torvald. Først av pappa og siden av deg. Helmer. Hva! Av oss to. - av oss

Detaljer

Jubileum for vår eldste

Jubileum for vår eldste St. Hallvard-Nytt Medlemsblad Loge nr. 10 St. Hallvard, sept 2008 Høst og ny logegiv Bli kjent med Huset og historien bak Odd Fellow Ordenen denne høsten. Vi begynte med Stortingsgaten 28s tilbli velse

Detaljer

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet?

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva trenger vi alle? Hva trenger barn spesielt? Hva trenger barn som har synsnedsettelse spesielt? Viktigste

Detaljer

ARBEIDSPRØVEN Bokmål ELEVENS HEFTE

ARBEIDSPRØVEN Bokmål ELEVENS HEFTE ARBEIDSPRØVEN Bokmål ELEVENS HEFTE LESEKORT 1 A D Å B O V N F G I P L Y Ø U M S T Æ R E H J K a d å b o v n f g i p l y ø u m s t æ r e h j k LESEKORT 2 sa vi ål du syl våt dyr øre klo hest føle prat lys

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012. http://lokkeveien.modum.kommune.no/

PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012. http://lokkeveien.modum.kommune.no/ PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012 http://lokkeveien.modum.kommune.no/ Innledning Godt nytt år til alle! Vi ser frem til å starte på vårhalvåret, og vi fortsetter det pedagogiske arbeidet med ekstra

Detaljer

Lyskasteren. Organ for loge 26. Svenør

Lyskasteren. Organ for loge 26. Svenør Lyskasteren Organ for loge 26. Svenør I Redaksjonen; Ex.Storrepr. Per Henrik Fredriksen tlf; 33 19 74 95 UM. Erling Hedly Halvorsen mob; 930 92 360 Sekr. Kjell Aanstad mob: 928 40 501 E-post; k3a@online.no

Detaljer

Leir 24 Salten. Publisert fra 20.01.2013 til 10.02.2013 136 respondenter (132 unike) 1. Hvor mange år har du vært medlem av leiren?

Leir 24 Salten. Publisert fra 20.01.2013 til 10.02.2013 136 respondenter (132 unike) 1. Hvor mange år har du vært medlem av leiren? Leir 24 Salten Publisert fra 20.01.2013 til 10.02.2013 136 respondenter (132 unike) 1. Hvor mange år har du vært medlem av leiren? 1 Under 5 år 27,2 % 37 2 5-10 år 33,1 % 45 3 Over 10 år 39,7 % 54 1 2.

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011

Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011 Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011 Nå skal jeg fortelle dere om en merkelig ting som hendte meg en gang. Det er kanskje ikke alle som vil tro meg, men du vil uansett bli forundret. Jeg og den kule

Detaljer

Tildeling av 40 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 Concordia.

Tildeling av 40 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 Concordia. Tildeling av 40 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 Concordia. Tildeling av 40 års Veteranjuvel til søster Nelly Embrå. Foran fra venstre: Stor Sire Morten Buan, Jubilanten Nelly Embrå, OM Lillian Nilssen.

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

Undring provoserer ikke til vold

Undring provoserer ikke til vold Undring provoserer ikke til vold - Det er lett å provosere til vold. Men undring provoserer ikke, og det er med undring vi møter ungdommene som kommer til Hiimsmoen, forteller Ine Gangdal. Side 18 Ine

Detaljer

Litterasitetsutvikling i en tospråklig kontekst

Litterasitetsutvikling i en tospråklig kontekst Litterasitetsutvikling i en tospråklig kontekst Hvordan opplever minoritetsspråklige voksne deltakere i norskopplæringen å kunne bruke morsmålet når de skal lære å lese og skrive? Masteroppgave i Tilpasset

Detaljer

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd!

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd! Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd Bibelen sier at Gud ikke har gitt oss motløshetens (eller fryktens) ånd (2Tim 1:7), men kraft kjærlighet og selvkontroll (sindighet/sunt sinn). Jeg tror en bror

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

SMÅTROLLA VÅREN 2016 KJERRATEN BARNEHAGE

SMÅTROLLA VÅREN 2016 KJERRATEN BARNEHAGE SMÅTROLLA VÅREN 2016 KJERRATEN BARNEHAGE Velkommen tilbake etter endt juleferie. Vi håper alle har hatt en fin jul og er klare for et nytt halvår. Som dere kanskje har merket er det gjort noen små forandringer

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Utgave 2 19.03.2015. En god lærer må se det som individual først. Å stiller kraf. Jeg forventer fra deg samme må du forventer for meg.

Utgave 2 19.03.2015. En god lærer må se det som individual først. Å stiller kraf. Jeg forventer fra deg samme må du forventer for meg. Utgave 2 19.03.2015 Fornige uke gikk alle vokseopplærin på tur.det var veldig spennende. På tur hadde vi en kunkoranse Somalia med Eritrea, men somalia vant. Etterpå lærere med somalia da lærere vant.

Detaljer

Thomas Enger. Den onde arven. Gyldendal

Thomas Enger. Den onde arven. Gyldendal Thomas Enger Den onde arven Gyldendal Til verdens beste barn Prolog I dag fant jeg ut at jeg er død. Det kom som et sjokk på meg, selv om jeg visste at det kunne skje etter så mange år. Min egen dødsannonse.

Detaljer

PÅ TUR MED DANNING. KARLJOHANSVERN BARNEHAGE Janne Tove Sandmo og Ellen Tetlie

PÅ TUR MED DANNING. KARLJOHANSVERN BARNEHAGE Janne Tove Sandmo og Ellen Tetlie PÅ TUR MED DANNING KARLJOHANSVERN BARNEHAGE Janne Tove Sandmo og Ellen Tetlie Avslutningskonferanse Barnehagen som lærings- og danningsarena 31.05.13 BAKGRUNN Erfaringer fra tidligere prosjektarbeider:

Detaljer

Andakten ved Brit Jorun Hovin Sandvand

Andakten ved Brit Jorun Hovin Sandvand Livstegn fra Nr 2 2014 Kontaktorgan Årgang 20 Åpne arrangement: her finnes noe for alle! 16. 18. jan 2015 Kvinnehelg 1/2, taler Marit Landrø 3. 5. februar Bibelkurs, taler Anfin Skaaheim 13. 15. februar

Detaljer

BJØRNEBÆR SONE 3 APRIL 2015

BJØRNEBÆR SONE 3 APRIL 2015 Tema i april: Våren Hva skjer med dyr og fugler når våren står for tur? Tema for sosial kompetanse: Selvhevdelse: å kunne hevde seg selv og egne meninger på en god måte, våge å stå imot gruppepress, ta

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ MARS 2016 Hei alle sammen! Våren er i anmarsj, og vi har hatt noen flotte dager med litt lettere klær og superglade barn. Håper dere hadde en koselig påskefrokost her i barnehagen

Detaljer

Jubileumsskrift. til 10 års jubileum 30. mai Leir nr. 24 Salten

Jubileumsskrift. til 10 års jubileum 30. mai Leir nr. 24 Salten Jubileumsskrift til 10 års jubileum 30. mai 2015 Leir nr. 24 Salten Bakgrunn og forberedelse Hvorfor behov for en ny leir i distrikt 13 Distrikt 13 hadde i 1990 årene en jevnt god økning av medlemstallet.

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

VURDERING AV PROSJEKT GRUFFALO

VURDERING AV PROSJEKT GRUFFALO VURDERING AV PROSJEKT GRUFFALO I januar og februar har vi hatt prosjekt om Gruffalo på Møllestua. Bakgrunnen for prosjektet er at vi har sett at barna har vist stor interesse for Gruffalo. Vi hadde som

Detaljer

Livet til det lykkelige paret Howie og Becca blir snudd på hodet når deres fire år gamle sønn dør i en ulykke.

Livet til det lykkelige paret Howie og Becca blir snudd på hodet når deres fire år gamle sønn dør i en ulykke. RABBIT HOLE av David Lyndsay-Abaire Scene for mann og kvinne. Rabbit hole er skrevet både for scenen og senere for film, manuset til filmen ligger på nettsidene til NSKI. Det andre manuset kan du få kjøpt

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

LP-modellen (Læringsmiljø og pedagogisk analyse)

LP-modellen (Læringsmiljø og pedagogisk analyse) 3. Februar 2011 LP-modellen (Læringsmiljø og pedagogisk analyse) En skoleomfattende innsats et skoleutviklingsprosjekt. Stimulere til mentalitetsendring som gjør det mulig å tenke nytt om kjente problemer

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Pusegutten. Bryne den 13. september 2010 Oddveig Hebnes

Pusegutten. Bryne den 13. september 2010 Oddveig Hebnes Katteboken om Pusegutt 2007-2010 Om denne boken Denne boken handler om Pusegutt, pusen jeg fikk av min datter og svigersønn da jeg hadde mistet min kjære gamlepus i trafikkdød. Sorgen over Pus var stor,

Detaljer

Glede av Elias Aslaksen

Glede av Elias Aslaksen For helhjertede Guds barn er det to vidt forskjellige kilder til sann glede og fryd: 1. Det som Gud allerede har gitt og gjort. All vår synd er utslettet og kastet i forglemmelsens hav, og vårt navn er

Detaljer

PERIODEPLAN FOR GUL OPAL

PERIODEPLAN FOR GUL OPAL PERIODEPLAN FOR GUL OPAL MÅNED: AUGUST TEMA FOR PERIODEN: BLI KJENT OG TRYGG I BARNEHAGEN. Innkjøring / bli kjent med hverandre, barn, foreldre og ansatte i barnehagen. Bli kjent med barnehagen og uteområdet.

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

Månedsevaluering fra Perlå januar 2011

Månedsevaluering fra Perlå januar 2011 Månedsevaluering fra Perlå januar 2011 Det var en gang tre bjørner som bodde i et koselig lite hus langt inne i skogen Hei hei alle sammen! Nytt år og nye spennende ting som skjer på Perlå Vi vil først

Detaljer