Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 Brev fra Bymiljøetaten, : From: Ina Vibeke Holth Sent: Thursday, January 23, :09 AM To: Subject: Lovisenberggata Ina Vibeke Holth Avdelingsingeniør Seksjon for Samferdsel og miljø, Utredning Bymiljøetaten, Oslo kommune Mobil: , Sentralbord:

18

19

20

21

22

23

24 Fra: Camilla Sunde Sendt: 9. september :57 Til: PBE Postmottak Emne: FW: Saksnr./dokumentnummer: Lovisenbergveien 15, Lovisenberg sykehus/garasjeanlegget. Vennligst registrer på saken. Med vennlig hilsen Camilla Sunde Avdeling for områdeutvikling Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Telefon dir.: Sentralbord: Tenk på miljøet og ikke skriv ut denne e-posten hvis du ikke må From: Alf Jensen Sent: Tuesday, September 09, :17 PM To: Camilla Sunde Cc: Håvard Folke Myhrvold; Arne Bjerkelund; Kristine Hjertenæs Subject: Saksnr./dokumentnummer: Lovisenbergveien 15, Lovisenberg sykehus/garasjeanlegget. Alf Jensen, Colletts gt Oslo Plan- og bygningsetaten v. V. Camilla Sunde Boks 364, Sentrum, 0102 Oslo Hei Camilla Sunde! Jeg ser at du er saksbehandlerfor den angitte sakenog vil foreløpig stille deg noen spørsmål. I samrådsinnspillene samrâdsinnspillenekan jeg ikke se at hensynet til nærliggendeboomrâder boområder er ivaretatt. Boligområdene Boligomrâdene blir i stor grad berørt dersom utkjøringen legges til rette for til Colletts gt!

25 Eksisterende sameiet Ilaløkken og Ila kva. 5 hvor det bor hundrevis av mennesker vil bli berørt ved en enda mer eskalerende trafikk i et området som har opplevd enorm trafikkvekst med trafikkulykker de siste årene. Ingen konsekvensanalyse av grunnforholdene dersom de tenkte sprengningene blir gjennomført er foretatt. Grøntanlegget ødelegges, fortau for gående ødelegges, trær hugges, trafikkfarlige situasjoner oppstår. Følgene for skillemur ved sprengning, mellom sameiet Ilaløkken og Diakonissehuset Lovisenberg, vil bety millionomkostninger for sameiet fordi store deler av muren er i ferd med å gli ut som grunnet følgeskader ved tidligere sprengninger og utbygginger på Lovisenberg. Utbygger forholder seg til observasjoner og påstår null sammenheng mellom vibrasjoner og en gammel støttemur. Dette fremstilles som uproblematisk fra arkitektfirmaet Petter Bogen. Det fremstilles uten kommentarer fra Plan og bygningsetaten, at gjennomfartsveien som vil passere en barnehage og beboelsesområder på selve Lovisenberg for i en uttalelse 800 biler, men som nå er nedskalert til biler, høyst sannsynlig for å gjøre anlegget mer akseptabelt. Manglende grunnboringer som er påpekt av ekspertisen i SWECO tas ikke alvorlig. Fundamentering og grunnforholdsanalyser ser ut til å være sekundærbehandlet. Hvordan kan Plan- og bygningsetaten gi tillatelse uten at disse forholdene er undersøkt. Likeledes konsekvensene for nærliggende eiendom sameiet Ilaløkken med Colletts gt. 79 som kan få følgeskader/setningsskader grunnet sprengningsarbeidene. Hvilket "føre var" prinsipp kan du støtte deg til i denne saken? Vi i beboeraksjonen er svært skuffet over at de faglige mangler i tillegg til miljømessige og risikofaktorer ved den enorme trafikkøkningen i Colletts gt, ikke er problemstillinger som er aktuelle for Plan- og bygningsetaten. Det beregnende spillet ved at arkitektkontoret Petter Bogen i sin skisse som enda ligger til saken først viser til utkjøring fra garasjeanlegget lenger mot krysset Uelandsgt/Colletts gt, for så å få motbør fra Bymiljøeetaten, for så å plassere utkjøringen fra anlegget kloss inn mot beboerområdet i sameiet Ilaløkken ved Colletts gt.79, midt i traseen hvor Hafslund har lagt fjernvarmerør til Lovisenberg sykehus, er betegnende for denne saken. Trafikkfellen utkjøringen forårsaker blir plassert nærmere boligområdet slik at motgående trafikk skal få noen tiendels sekund lenger reaksjonstid for å unngå trafikkuhell med trafikkskader. Sannheten er at hele krysset Uelandsgt/Colletts gt fra før er svært overbelastet og skal nå tilføres rundt 100 biler i timen. Dette er helt uproblematisk i arkitektens fremstilling. Hvordan kan fagetaten Plan- og bygningsetaten gi sin aksept til en slik løsning som er forbundet med stor risiko for personskader grunnet utkjøring fra et offentlig sykehus? Dersom vi ser på plantegningen vil vi straks se at både nordgående og sydgående trafikk i ofte stor fart vil komme i total konflikt med utkjøringen i Colletts gt. Forebyggende trafikkhensyn skal tas hensyn til også av en fagetat som Plan- og bygningsetaten. Barns sikkerhet i barnehagen på Lovisenberg skal tas hensyn til! Ingen av delene er hensynstatt

26 sammen med bl.a manglende uttalelser fra beboeraksjonen, hovedverneombudet på Lovisenberg sykehus som etter Arbeidsmiljøloven skal uttale seg i forhold til den planlagte bebyggelsen. Beboere og beboere i sameiet Ilaløkken vil vurdere å henvende seg videre til advokat grunnet alvorlighetsgraden i saken, risikomomentene grunnet manglende teknisk konsekvensanalyse mot naboeiendommen. Det forventes nå fra Plan- og bygningsetaten at alle risikoanalyser vurderes og at trafikksituasjonen i Uelandsgt/Colletts gt vurderes i sin helhet før det blir gitt igangsettelsestillatelse. Signalkrysset trenger en total omregulering for å ivareta trafikksikkerheten. I tillegg til at vi i beboeraksjonen ikke ser ut til å ha blitt hørt, vil vi kreve at de helhetlige konsekvensene ved anlegget gjennomgås på nytt. Jeg kan heller ikke i den samlede vurderingen i saken se at hensynet til fortidsminnene som er påvist i området, er ivaretatt. Fortidsminnelovgivningen er svært streng og skal ivaretas. Det bes om at De informerer om hvor saken står i øyeblikket i forhold til rammetillatelsen som er gitt og krav om mangler og forvirring omkring endringer av utkjøringstrase som ligger i de fremlagte offentlig tilgjengelige papirene som følger saken. Det bes om en snarlig tilbakemelding i denne saken. Med vennlig hilsen for beboeraksjonen og på vegne av vedtak på årsmøtet i sameiet Ilaløkken. Med vennlig hilsen, Alf Jensen PS Jeg vil at denne henvendelsen arkiveres med eget saksnummer og følger saken videre.

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

Et vanskelig valg. Huntingtons sykdom. Informasjon om presymptomatisk test

Et vanskelig valg. Huntingtons sykdom. Informasjon om presymptomatisk test Et vanskelig valg Huntingtons sykdom Informasjon om presymptomatisk test Utgitt av Landsforeningen for Huntingtons sykdom i samarbeid med Senter for sjeldne diagnoser Et vanskelig valg Innhold Hva kan

Detaljer

Varsel om oppstart av planarbeid for Ballastgata 1,3 og 5, Nedre Malmø, Mandal Kommune. Gnr/brnr. 170/ 6-9, 170/226-227 og 170/229, m.fl.

Varsel om oppstart av planarbeid for Ballastgata 1,3 og 5, Nedre Malmø, Mandal Kommune. Gnr/brnr. 170/ 6-9, 170/226-227 og 170/229, m.fl. VEDLEGG 1 Mandal Kommune Teknisk Forvaltning REIULF RAMSTAD ARKITEKTER AS Pb. 905 Sivilarkitekter mnal 4509 Mandal Øvregate 7 Tlf: 22 80 84 80 0551 Oslo Faks: 22 80 84 81 firma@rra.no Org.nr: 978 690 793

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring:

Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring: Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring: Med bakgrunn i at flere beboere og andre berørte har sammenfallende interesser er merknadene kun kort kommentert i oppsummeringen. Rådmannen har

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

0605_397 DETALJREGULERINGPLAN HØNEN GÅRD GNR 86/521 - GNR 86/798 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM

0605_397 DETALJREGULERINGPLAN HØNEN GÅRD GNR 86/521 - GNR 86/798 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM 0605_397 DETALJREGULERINGPLAN HØNEN GÅRD GNR 86/521 - GNR 86/798 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM Arkivsaksnr.: 14/357 Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 95/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING

SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING Informasjon om tilbud om kollektiv forsikringsordning gjennom LOfavør for medlemmer i LOforbund, med advokattjenester levert av HELP Forsikring. INNHOLD Hva er advokatforsikring?

Detaljer

Saksframlegg. Forespørsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Åsafjellet gnr. 28 bnr. 208, 630

Saksframlegg. Forespørsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Åsafjellet gnr. 28 bnr. 208, 630 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/2954-18258/2014 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 29.05.2014 Saksframlegg Forespørsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Åsafjellet gnr. 28 bnr. 208, 630 Utv.saksnr

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2010/6152-42 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 04.05.2012

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2010/6152-42 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 04.05.2012 Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Jon A. Olsen Arkitektkontor AS Postboks 435 7801 NAMSOS Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2010/6152-42 Kjeld Erik Sandbakken 97169371

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201313170/21 Emnekode: ESARK 5121 Saksbeh.: SSHE Dato: 13.12.2013 ÅRSTAD, GNR. 158, BNR.

Detaljer

Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening

Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening Dato for møte: (Møte 4) 18.11.2014 kl.18.00 20.00 (Hos Jan) Neste møte: Primo januar 15 Deltagere: Ann Evelyn Irgesund Jan Engebretsen Sylvi Frank (ref.)

Detaljer

-vrwfi/«zrvveeaw.bare

-vrwfi/«zrvveeaw.bare Fylkesmanneni NORDLAND -vrwfi/«zrvveeaw.bare kommune 1,/n,yvt) L _ 1 //H fsaksb.@\:ellonica Sjaaeng,7 ~.,5, -.+ -'.= j»,f j. y e-post: mnovsj y esmannen.no :)jhljssa I:JDNEss ØEN L' ' T 7 53152 5 J Varef:2014/3039

Detaljer

Kontroll med risiko gir gevinst

Kontroll med risiko gir gevinst Kontroll med risiko gir gevinst Virksomheter som kartlegger risiko og g jennomfører tiltak for å redusere den, vil oppleve at tap og skader blir mindre. Du blir etterpåklok på forhånd. Dette heftet hjelper

Detaljer

Saker til behandling. 7/12 11/04057 2 Stiftelsen Vennebu Søknad om ettergivelse av lån 2

Saker til behandling. 7/12 11/04057 2 Stiftelsen Vennebu Søknad om ettergivelse av lån 2 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan og økonomiutvalget Dato: 08.02.2012 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 03.09.2014 048/14 Kommunestyret 11.09.2014 042/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

I9.»\J.I\'.A\N( ilir,ulik, SCI11:1C S\'l; l;n

I9.»\J.I\'.A\N( ilir,ulik, SCI11:1C S\'l; l;n J. /qæ/ééí I9.»\J.I\'.A\N( ilir,ulik, SCI11:1C S\'l; l;n %=/we Seiersten Sevmum Pcstbcks 331-1441 [Herbal Frogn kommune advo'vat»fal> ang.; + MC Postboks 10 Telefcm 64 eo 70 so 1441 DRØBAK Telefax '34

Detaljer

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 PLAN 668 - FORNYET BEHANDLING AV KOMMUNEDELPLAN FOR FV 47, ÅKRA SØR - VEAKROSSEN

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 7/13

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 7/13 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling 7/13 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Akersbakken 27, kantina Møtetid: tirsdag 24. september 2013 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 03 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/lbsiv/lb-2009-19... LB-2009-197218

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/lbsiv/lb-2009-19... LB-2009-197218 LB-2009-197218 INSTANS: Borgarting lagmannsrett Dom DATO: 2011-03-21 DOKNR/PUBLISERT: LB-2009-197218 STIKKORD: Plan- og bygningsloven. Vegloven 32. SAMMENDRAG: Saken gjelder spørsmålet om eier av elektrisk

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Saksliste. Utvalg: Møtested: Hunstad kultursenter Dato: 16.02.2009 Tidspunkt: 18:30

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Saksliste. Utvalg: Møtested: Hunstad kultursenter Dato: 16.02.2009 Tidspunkt: 18:30 BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Innstranda Bydelsutvalg Møtested: Hunstad kultursenter Dato: 16.02.2009 Tidspunkt: 18:30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Innstranda Bydelsutvalg,

Detaljer

1 INNLEDNING - KLARLEGGING AV FAKTISKE FORHOLD

1 INNLEDNING - KLARLEGGING AV FAKTISKE FORHOLD Nore Sunde Utviklingsselskap AS Welhavens vei 4 4319 SANDNES Stavanger kommune v/ Kommunalstyret for byutvikling Postboks 8001 4068 STAVANGER Sendt på e-post til: britt.beege@stavanger.kommune.no Deres

Detaljer

Mandal kommmune. Teknisk forvaltning v/ Glenn Anderson og Joann Rexen Busk

Mandal kommmune. Teknisk forvaltning v/ Glenn Anderson og Joann Rexen Busk Mandal kommune Teknisk forvaltning v/ Glenn Anderson og Joann Rexen Busk Planutvalget Mandal kommmune VEDR. SAKSFREMSTILLING FOR BEHANDLING AV FORSLAG TIL OMREGULERING AV DETALJREGULERING AV MARNAR BRYGGE

Detaljer

Introduksjon Problemstilling. Avgrensinger Konklusjon

Introduksjon Problemstilling. Avgrensinger Konklusjon Del 1 Introduksjon Problemstilling Mål Avgrensinger Konklusjon side 1 Del 2 Jentenettverk Produkt Markedssegment Strategi merkevarebygging Hjemmeside -Navigering -Estetikk -Trygghet -Troverdighet -Bonus

Detaljer

Hol kommune Saksutskrift

Hol kommune Saksutskrift Hol kommune Saksutskrift Arkivsak-dok. 14/01650-35 Arkivkode. Geilo-174 Saksbehandler Liv L. Sundrehagen Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling 12.03.2015 6/15 2 Kommunestyret 25.03.2015

Detaljer

Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst

Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst NOTAT Sted/Dato : Sarpsborg 12.01.12. Nr: - - Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst Detaljregulering Værn

Detaljer

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering 512.1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg - bolig/ forretning/ annen offentlig eller

Detaljer

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015 Hva er en dispensasjon? En dispensasjon er et vedtak som innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven (pbl). Dispensasjon vil si at kommunen gir noen

Detaljer