TID FOR HANDLING Bergen 28. april 2011 Konferanse om frafall i videregående skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TID FOR HANDLING Bergen 28. april 2011 Konferanse om frafall i videregående skole"

Transkript

1 TID FOR HANDLING Bergen 28. april 2011 Konferanse om frafall i videregående skole

2 Gull av gråstein Problemet er ikke først og fremst at man ikke vet hva som kan gjøres, men at det man har sett hjelpe ikke er nok spredt eller tatt i bruk i hele utdanningsverket. Og noe av det som kan virke, var kjent for et tiår siden, men ble ikke fulgt opp eller iverksatt med tilstrekkelig kraft. FAFO rapport 2010, Gudmund Hernes

3 Gull av gråstein (forts.) Rapporten betoner at selv om iverksettelsen av tiltak er presserende og politisk ledelse er avgjørende, behøver ingen å vente på andre det er nok å gjøre for alle aktører og på alle nivåer innen utdanningssystemet: For kunnskapsdepartementet og utdanningsdirektorat, for fylkeskommuner og skolesjefer, for rektorer og lærere, for foreldre og for elevene selv. FAFO rapport 2010, Gudmund Hernes

4 Frafall i videregående skole Gull av Gråstein Motivasjon og mestring Nærværsfaktorer Hva gjør vi med guttene? Hvordan få til varig endring? Matematikk og kroppsøving

5 Vi vet jo hvem det gjelder! Dårlige karakter frå ungdomsskulen Stort fravær Elevar som ikkje har fått 1.ønske oppfylt Foreldres utdanningsnivå Minoritetsspråklege Bosituasjon (fosterheim institusjon) Bortebuar Elevar på særskilt inntak Elevar med meldeskjema

6 Flere skal fullføre! Citat af Søren Kierkegaard: Dansk filosof, cand. theol. og magister At hjælpe er at forstå. Hvis det skal lykkes mig at føre et menneske mod et bestemt mål, må jeg først finde derhen,hvor han befinder sig og begynde lige der.

7 Fra rapporten: Intet menneske er en øy, Evaluering tiltak satsing mot frafall NÆRVÆRSFAKTORER GODE MESTRINGSOPPLEVELSER TILPASSET UNDERVISNING MOTIVASJON FØLELSE AV TILHØRIGHET OG VENNSKAP INDIVIDUELL OPPFØLGING SYNLIGHET TRYGGHET OPPLEVD FAGLIG FREMGANG MEDBESTEMMELSE GODE RAMMER FOR HVERDAGEN +++ SINTEF 2007

8 De gode eksemplene er mange (1) Øystese gymnas: Tett oppfølging av fravær - Tett oppfølging fra første fravær - Elever melder fra til lærer eller medelev - Hvis elever ikke melder fra kontakter lærer elev eller foreldre - Klar opptrappingsplan ved mye fravær - Ordningen gjelde alle elever for å unngå stigmatisering Elevene skal oppleve å bli sett selv om de er borte

9

10 Nå er det guttene sin tur! Mer fysisk aktivitet, hver dag Gutter og jenter får undervisning hver for seg i perioder Mer tilpasset læreplan som fenger guttenes interesse Gurian Institute

11 Varg Veum i Videregående Tverrfaglig prosjekt på Fana gymnas Norsk, lokalhistorie og IKT

12 De gode eksemplene (2) Fana gymnas: Varg Veum i Videregående Prosjektets målsetting: Å øke elevenes motivasjon, lærelyst og selvbilde At alle guttene skal fullføre og bestå videregående opplæring Å bedre ferdigheter i norskfaget Å motivere for lokalhistorie Å gi innhold til særemne Å videreutvikle elevenes digitale kompetanse

13 Varg Veum i Videregående Organisering og innhold: Et team av lærere og rådgiver ble satt sammen med henblikk på å gi klassen en tettere oppfølging. Tverrfaglig undervisningsopplegg knyttet til kriminallitteratur med Gunnar Staalesens forfatterskap og digitaliseringen av noen av hans bøker i sentrum. Forfatteren ble trukket inn i opplæringen. Fire grupper jobbet med ulike innfallsvinkler til stoffet etter eget valg Guttevennlig pensum: Kriminalitet, teknologi, motestoff, sport, alkoholpolitikk, kvinner Bruk av IKT var sentralt publiseringsverktøyet MEMOZ Presentasjon av prosjektet på utdanningskonferanse i Bergen

14 Varg Veum i Videregående

15

16 Varg Veum i Videregående Jeg har aldri vært interessert i bøker, og hadde vel bare lest to tre bøker i mitt liv før jeg startet med dette. Det å jobbe med dette, møte Gunnar Staalesen og være med på byvandring fikk meg til å lese. Gutt i klassen til Utdanning, mars 2009

17 Skolen som lærende organisasjon En lærende organisasjon er en organisasjon som - Utvikler - Forvalter - Tar i bruk sine kunnskapsressurser slik at virksomheten totalt sett blir i stand til å mestre daglige utfordringer og etablere ny praksis når dette er nødvendig. (Kompetanseberetningen 2005)

18 De tre overlappende fasene i en utviklingsprosess (M. Miles et al, 1987) INITIERING IMPLEMEN- TERING INSTITUSJO- NALISERING TID

19 Fasene med resultater Resultater INITIERING IMPLEMEN- TERING INSTITUSJO- NALISERING TID

20 Hordaland Fylkeskommune Standpunkt juni 2010 Matematikk 1P-Y (MAT1001) % IV til standpunkt % 1 til standpunkt Kroppsøving (KRO1001) 0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 %

21 Matematikk

22

23 Noen elementer i LK06 ( årssteg) sier at elevene skal: utforske, eksperimentere med og formulere logiske resonnement ved hjelp av geometriske ideer.... vise med døme og finne de mulige løsingene på kombinatoriske problem. identifisere og utnytte egenskapene til omvendt proporsjonale og enkle kvadratiske funksjoner,.....

24 Matematikk for alle men alle behøver ikke kunne alt Arbeidsgruppe oppnevnt av kunnskapsdepartementet Oppdrag: Å lage en utredning om framtidens matematikkfag. Mandat (kortversjon): Gi innspill til hvordan opplæringen kan bli mer relevant og engasjerende.

25 Hovedanbefaling (1) Matematikkfaget i grunnskolen deles i to deler; Basiskompetanse Utvidet del Sluttvurderingen skal på samme måte være todelt; basiskompetanse kvalifiserer for opptak til praktisk matematikk i vg opplæring, mens den teoretiske varianten forutsetter både basis- og utvidet kompetanse.

26 Hovedanbefaling (2) Retten til videregående utdanning bør utvides slik at personer som har fullført 10. klasse med basiskompetanse har rett til påbyggingskurs i utvidet pensum. Åpner for å kunne ta T-matematikk i vg skole. Kilde: Matematikk for alle - Idédokument

27 Basiskompetanse Kilde: Matematikk for alle - Idédokument

28 Eksempel på utvidet kompetanse Kilde: Matematikk for alle - Idédokument

29 Fordelene med den foreslåtte løsningen er: 1. Flere elever oppnår å mestre matematikkfaget. 2. Elevene får mulighet til å dokumentere kunnskap innenfor (deler av) faget. 3. Flinke elever får større muligheter til fordypning.

30 Hovedanbefaling Matematikkfaget i ungdomsskolen delt i to: Basiskompetanse Utvidet del Hva skal til for at en modell som denne skal fungere etter hensikten?

31 De gode eksemplene er mange (3) Åsane videregående skole: Matematikk 1. Bruk av filmer som innledning og til repetisjon 2. Pedagogiske tester med karakter som ikke teller 3. Obligatoriske tester med tellende karakterer 4. Skriftlige oppgaver med forklaring og fasit

32

33 De gode eksemplene er mange (4) Hellerud videregående skole Yrkesretting i matematikk har ført til en fullføringsgrad på 100% Organisering og relevans for elevene er nøkkelordene. Interessedifferensiering er sentralt.

34 Kroppsøving

35 Kroppsøvingsfaget skal under lupen Sentrale problemstillinger knyttet til innholdet i læreplanen: Er det faglige innholdet i opplæringen tilfredsstillende? Er det god progresjon mellom de ulike nivåene i grunnopplæringen?

36 Kroppsøvingsfaget skal under lupen Sentrale problemstillinger knyttet til vurdering: I hvilken grad skal elevenes forutsetninger telle? I hvor stor grad skal resultater i prestasjonstester påvirke vurderingen? Hvordan skal lærerne dokumentere vurderingene? Fungerer privatistordningen slik vi ønsker?

37 De gode eksemplene er mange (4) Laksevåg videregående skole Alternativ kroppsøving: Kartlegging ved skolestart Aktiv motivering for alternativ kr.øv. Elever som blir fritatt for praktisk kr.øv. skal delta i alternativ kr.øv. Skjema for overføring all kr.øv. skjer i alternativ gruppe Tett samarbeid med lege og skolehelsetj. Lærer i alternativ gruppe setter karakter

38 Kroppsøving Bør læreplanene revideres og få mer fokus på helse og mindre på idrett? Bør elevenes forutsetninger tas hensyn til slik som på ungdomsskolen? Bør det etableres alternative kroppsøvingsgrupper på alle skoler (særlig på yrkesfag)?

39 Gull av gråstein (forts.) Rapporten betoner at selv om iverksettelsen av tiltak er presserende og politisk ledelse er avgjørende, behøver ingen å vente på andre det er nok å gjøre for alle aktører og på alle nivåer innen utdanningssystemet: For kunnskapsdepartementet og utdanningsdirektorat, for fylkeskommuner og skolesjefer, for rektorer og lærere, for foreldre og for elevene selv. FAFO rapport 2010, Gudmund Hernes

40 Lykke til og takk for meg!

Fleire fullfører med Ny GIV. Overgangsprosjektet v. Knud-Erik Gissel

Fleire fullfører med Ny GIV. Overgangsprosjektet v. Knud-Erik Gissel Fleire fullfører med Ny GIV Overgangsprosjektet v. Knud-Erik Gissel Ny Giv, 3 prosjekter 2 i fylket Overgang 10% svakest presterende elever i 10 kl Følges tett siste halvår i 10 kl og over i vgo Tilbys

Detaljer

Umotiverte yrkesfagelever hvordan tenne gnisten? Av Anne Torbjørg Raastad-Hoel

Umotiverte yrkesfagelever hvordan tenne gnisten? Av Anne Torbjørg Raastad-Hoel Umotiverte yrkesfagelever hvordan tenne gnisten? Av Anne Torbjørg Raastad-Hoel Roald Dahl har en gang sagt at Alle barn har en gnist i seg. Alt vi trenger er å tenne den. I min hverdag som UOY-rådgiver

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Tilstandsrapport. for grunnskolen i Stjørdal 2013-2014

Tilstandsrapport. for grunnskolen i Stjørdal 2013-2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Stjørdal 2013-2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

Innhold. Copyright 2011 1

Innhold. Copyright 2011 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn for NY GIV... 3 3 Organisering av NY GIV Aust-Agder... 4 3.1 Overgangsprosjektet... 4 3.2 Oppfølgingsprosjektet... 4 3.3 Formidlingsprosjektet... 5 3.4 Statistikkprosjektet...

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

Undersøkelse av nynorsk som hovedmål

Undersøkelse av nynorsk som hovedmål Undersøkelse av nynorsk som hovedmål Rapport 2014-07 Proba-rapport nr. 2014-07, Prosjekt nr. 13082 ISSN: 1891-8093 PDS, EW, OBS/TT 6.juni 2014 -- Offentlig -- Undersøkelse av nynorsk som hovedmål Utarbeidet

Detaljer

Strategi. Lærerløftet. På lag for kunnskapsskolen

Strategi. Lærerløftet. På lag for kunnskapsskolen Strategi Lærerløftet På lag for kunnskapsskolen Strategi Lærerløftet På lag for kunnskapsskolen Innhold Innledning: Regjeringens ambisjoner... 8 Kap 1 Bakgrunn for en ny satsing på kunnskapsskolen...

Detaljer

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Videregående skoler Grunnskoler Privatskoleorganisasjonene Universitet og høyskoler Vox Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei.

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikerne og Tekna er positive til mye av innholdet i stortingsmelding 20 "På rett vei". Det er en stortingsmelding som inneholder mye politikk

Detaljer

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014 Tilstandsrapport for skolen 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

Hva skjer i pilotprosjektet der Bardufoss Høgtun VGS får ansvaret for de som ikke får læreplass? Børre Krudtå rektor Bardufoss Høgtun vgs i Troms

Hva skjer i pilotprosjektet der Bardufoss Høgtun VGS får ansvaret for de som ikke får læreplass? Børre Krudtå rektor Bardufoss Høgtun vgs i Troms Hva skjer i pilotprosjektet der Bardufoss Høgtun VGS får ansvaret for de som ikke får læreplass? Børre Krudtå rektor Bardufoss Høgtun vgs i Troms Hva skjer i pilotprosjektet der Bardufoss Høgtun VGS får

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole Tilstandsrapport 2010 Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Detaljer

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1 Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge i alderen 6 16 år i perioden 2008 2012. Tidlig og samordnet innsats

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 Stortingsmelding nr. 41: Kvalitet i barnehagen påpeker at: både barnehage og skole har et felles ansvar for at barn kan møte skolen med

Detaljer

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen Utarbeidet i samarbeid mellom HSH og Utdanningsforbundet

Detaljer

Udir-1-2010 Individuell vurdering i grunnskolen og videregående opplæring etter forskrift til opplæringsloven kapittel 3

Udir-1-2010 Individuell vurdering i grunnskolen og videregående opplæring etter forskrift til opplæringsloven kapittel 3 Rundskriv Udir -1-2010 1 Fylkesmennene Fylkeskommuner Kommuner Statlige skoler Private grunnskoler Private skoler med rett til statstilskudd Udir-1-2010 Individuell vurdering i grunnskolen og videregående

Detaljer

ESSUNGA KOMMUN. 236 km2 5 503 innbyggere 3 små skoler Ikke gymnas. Nossebro skole

ESSUNGA KOMMUN. 236 km2 5 503 innbyggere 3 små skoler Ikke gymnas. Nossebro skole ESSUNGA KOMMUN 236 km2 5 503 innbyggere 3 små skoler Ikke gymnas Nossebro skole Utgangspunkt 1 Den nasjonale statistikken viste at Essunga kommun var blant de absolutt svakeste i landet. Utgangspunkt 2:

Detaljer

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Mai, 2012 Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter)

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter) DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk vårsemesteret, 2014 Åpen/ konfidensiell Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter) Veileder: Professor Edvin Bru

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012 gode ideer Innhold 1. Forord... 3 2. Styringskortet, styringsperspektiv elever... 4 3. Antall elever og lærlinger... 6 4. Læringsmiljø blant

Detaljer

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport Flere gjennom 2007-2010 Sluttrapport 1 Forord Prosjektet Flere gjennom har de siste tre årene vært Nord-Trøndelag fylkeskommunes hovedsatsing på gjennomføring og fullføring av videregående opplæring. Prosjektet

Detaljer