Årsmelding Namdal Skogselskap årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding Namdal Skogselskap 2013 100. årgang"

Transkript

1 Årsmelding Namdal Skogselskap årgang

2 Namdal Skogselskap Årsmøte 2014 holdes på Trones Hotell i Namsskogan kommune fredag den 27. juni 2014 kl Programmet blir som følger: Årsmøte Årsmøtesaker: 1. Årsberetning 2. Regnskap 3. Valg 4. Fastsette godtgjørelse til styret 5. Fastsette medlemskontingent. 6. Velge nytt medlem i valgkomiteen, og blant disse, ny leder 7. Eventuelt innkomne saker og saker fremmet av styret. 8. Utdeling av Namdal Skogselskaps diplom. Fra Grong Sparebank vil en representant komme for å belyse status for våre investeringer i verdipapirer. Etter årsmøtet blir det befaring i Namsskogan Familiepark. Orientering om stormskadene i kommunen ved skogbrukssjef Sissel Grongstad. Kl serveres middag på Hotellet. Kl er det premiere på Rebella Hex i parken, bestill billetter gjennom hjemmesiden til Namsskogan Familiepark dersom dere ønske å overvære dette, billetter selges også i skranken. Vel møtt til årsmøte i Namdal Skogselskap! Randi Dille leder Trond Sagmo sekretær Med unntak av to bilder fra Namsskogan, er alle foto i årsmeldinga tatt av Trond Sagmo. Firmanavn 2 Dato

3 ÅRSMELDING 2013 Namdal Skogselskap Med utdrag av årsmelding for 2013 fra Skogplanter Midt-Norge AS. Innhold 1. Styret m.v Beretning 4 3. Årsmøte og skogutferd 5 4. Namsskogan, årsmøtekommunen Legater og gaver Skogselskapets medlemmer Personell Informasjon Frø- og planteforedling Skogkultur Åsen Frøavlsgård Arboreet i Kvatninga Eiendommer Regnskap Noter til regnskap 25 Revisjonsberetning 30 Valg i Namdal Skogselskap Årsberetning fra Skogplanter Midt-Norge AS 32 3

4 1. Styret i Namdal Skogselskap Styremedlemmer: Leder: Nestleder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Randi Dille, Namsos Valgt på årsmøtet fra Andreas Vannebo, Namsos Valgt på årsmøtet fra Pål Fjær, Namsos Valgt på årsmøtet fra Karin Søraunet, Grong Valgt på årsmøtet fra Solbjørg Kjølstad, Høylandet Valgt på årsmøtet fra Varamedlemmer i prioritert rekkefølge: 1. Jørgen Vikestad, Vikna 2. Sigbjørn Gjeset, Fosnes 3. Bodil Haukø, Røyrvik 2. Beretning. Lederen har ordet. Skogbruket og hele dens verdikjede er nå i ferd med å feste grep igjen som ei næring i fremvekst. Skognæringa i Trøndelag startet i Prosess med å få utarbeidet en kystskogmelding startet i 2005, Kystskogbruket ble organisert fra 2007, Kystskogmeldinga vedtatt i I dag er 11 fylker tilsluttet kystskogbruket. Suksessen i hele arbeidet tror jeg har vært at hele verdikjeden innenfor skogbruket er med og samarbeider for at alle skal lykkes, og Skogselskapet er en del av Skognæringa i Trøndelag. For fortsatt økt aktivitet innenfor skogbruket, både med planlegging av veier og host, avvirkning, planting og stell av skogen, krever det at alle partene er med og tilrettelegger så godt som mulig. Skogselskapets rolle i denne sammenhengen er fortsatt informasjon om hvor viktig det er med planting og pleie av skogen, at unge skjønner betydningen og nødvendigheten av skog og skogbruk. Vi er medeier i Skogplanter Midt-Norge som leverandør av skogplante, den viktigste rollen vi har nå. Og skogplanter vil det bli økt etterspørsel etter nå når avvirkningen øker. 4

5 Namdal Skogselskap er eier av bygningene som planteproduksjon foregår i og som leies bort til Skogplanter Midt-Norge. Skal Skogplanter Midt-Norge være med i konkurransen om å levere gode kvalitetsskogplanter må de ha hus og utstyr tilpasset dagens krav å produsere under. Namdal Skogselskap og Trøndelag Skogselskap vil snart måtte ta beslutninger for hvordan vi skal kunne være en god eier for selskapet. Skogplantekjøperne stiller krav om kvalitet, sikker leveranse og pris, og her må selskapet levere. Skognettverkene bidrar til at aktiviteten er stor. I Namdalen har skognettverkene i de tre regionene, Indre-, Midtre- og Ytre nå gått sammen og blitt et stort skognettverk. Dette synes vi i Skogselskapet er veldig bra, og at vi fortsatt får stort engasjement innenfor skogbruket. Skognettverket i Namdalen er finansiert for 3 år. Namdal Skogselskap er og skal være en organisasjon hvor vi jobber med informasjon om skogbruk. Skogselskapet bruker tid på skoler som ønsker besøk, samt at vi er ute på arrangement som vi mener er formålstjenlig og vi deltar i forum for tilrettelegging/forvaltning av skogbruk. Det vi skulle ønske vi kunne gjort mere av er rundt området klima og skogbruk. Namdal Skogselskap er med i den utviklingen som nå skjer innenfor skogbruket. Styret mener Skogselskapet skal være aktøren som er med og tenker langsiktig for skogbruket og at samarbeidet i verdikjeden er det som må til for at skogbruket skal lykkes på lang sikt. Randi Dille styreleder 3. Årsmøte og skogutferd. Referat fra årsmøtet i Namdal Skogselskap År 2013, den 28. juni, holdt Namdal Skogselskap sitt årsmøte i Kvatninga i Overhalla kommune. Namdal Skogselskap er i dag 100 år. Dagen ble markert med kaffe og vafler i Arboreet fra kl til Trond Sagmo guidet de fremmøtte rundt i Arboreet. Årsmøtet ble satt kl Det var møtt frem 32 personer som deltok på møtet. Randi Dille ønsket velkommen. Innkalling og sakliste ble godkjent. Vedtak om signatur i årsmøteprotokollen fra alle fremmøtte. Sak 1. Årsmelding. Randi Dille refererte fra årsmeldinga punkt for punkt. Gikk litt grundigere inn på avsnittet egne eiendommer og orienterte om Spjutnes og råteskader som er avdekket i bygningen. Redegjorde for styrets planer om frasalg av husene samt 5 daa. Tomt. Videre fikk årsmøtet orientering om organisasjonsprosessen i Det norske Skogselskap. Det foreligger forslag om å omdanne DnS til en stiftelse, og at fylkesskogselskapene fortsetter som egne juridiske/økonomiske selvstendige enheter. Et vedtak om dette skal eventuelt fattes i generalforsamling i DnS i

6 Ordet ble gitt fritt: Hans Martin Storø: Kritisk til styret planer om frasalg av husene på Spjutnes. Dette vil forringe eiendommens totalverdi. Bør satse på oppgradering og utleie av hele huset. Dille svarte: Utfra en totalvurdering av økonomien knyttet til eiendommen Spjutnes og Skogselskapet, vurderes de påløpende kostnader så store at frasalg av husene vil være det riktigste. Lars Otto Okstad: Enig med styret i dets vurdering, frasalg av husene er riktig vurdering. Tor Ludvig Bøgseth: Hvor ofte bruker Namdal Skogselskap sin leilighet i bygget? Dille: Så godt som ingen bruk, Har leieinntekter fra elgjaktlag og sporadisk fra linjeryddere og andre som leier der på sommers tid. Årsmelding ble godkjent med en merknad om feil navn på et styremedlem. Sak 2. Regnskap. Randi Dille redegjorde om at Namdal Skogselskap har skiftet bank. Gjennomgikk regnskapet, og redegjorde for hvilke påvirkninger de prosjekter som kjøres gjennom Namdal Skogselskap har for regnskapet. Ordet fritt i etterkant av orienteringa. Teitur Holand: Det er mulig å redusere kostnadsnivået ytterligere, uten at han kom med videre konkretisering. Randi Dille svarte med å gi årsmøtet en orientering om de tiltak styret har gjennomført for å redusere utgifter i meldingsåret. Hans M. Storø: Da Skogplanter Midt Norge AS ble stiftet, ble det forespeilet aksjeutbytte fra selskapet, blir dette snart en realitet? Randi Dille: SPMN betaler nå ned på låneporteføljen, aksjeutbytte er ikke utbetalt pr. dato. Per Olav Grande ble gitt ordet for å orientere om SPMN. Han kunne fortelle at det til nå ikke hadde kommet signaler fra eierne med ønske om å ta ut aksjeutbytte. Mathias Sellæg: Oppfordret til fortsatt å opprettholde aktiviteten i skogselskapet. Ikke mye å spare på å redusere antall styremøter, kutte lunsj på disse osv. Randi Dille: Orienterte om skogselskapets bidrag til de ulike prosjekter tilknyttet skognæringa. Arbeidsgiveransvar for prosjektmedarbeidere, bidrag til Skognæringa i IN osv. Revisjonsrapporten ble referert av Per Helge Haugdal. 6

7 Regnskapet ble enstemmig godkjent. Sak 3. Valg Valgkomiteens forslag til årsmøtet i Namdal Skogselskap i Valg av ett nytt styremedlem for tre år. På valg: Forslag: Vedtak: Pål Fjær, Namsos Gjenvalg Pål Fjær, Namsos 2. Valg av tre varamedlemmer for ett år, i prioritert rekkefølge. På valg: Jørgen Vikestad, Vikna Sigbjørn Gjeset, Fosnes Bodil Haukø, Røyrvik Forslag: Vedtak: Gjenvalg på alle tre. Gjenvalg på alle tre. 3. Valg av leder for ett år. Randi Dille, Namsos er på valg. Forslag: Vedtak: Gjenvalg Randi Dille, Namsos 4. Valg av nesteleder for ett år. På valg: Andreas Vannebo, Namsos Forslag: Vedtak: Gjenvalg Andreas Vannebo, Namsos 5. Valg av revisor for ett år. 7

8 På valg: Forslag: Vedtak: Jon Strand, Grong Per Helge Haugdal, Overhalla. Gjenvalg på begge. Jon Strand, Grong Per Helge Haugdal, Overhalla. 6. Valg av 3 delegater til Det norske Skogselskap's Landsmøte i år Forslag: 1. delegat: Leder Randi Dille 2. delegat: Nestleder Andreas Vannebo. 3. delegat: Daglig leder i Namdal Skogselskap Trond Sagmo. Vedtak: Som valgkomiteens innstilling. 7. Valgkomiteens forslag til godtgjørelse til tillitsvalgte. Styrets arbeid godtgjørelse etter utvalgsregulativet i Statens Personalhåndbok (SP). Godtgjøring leder pr. år. Reiser godtgjøres etter Statens Regulativ. Godtgjørelser i henhold til SP for år 2013 er: Leder: Møtegodtgjørelse kr 516,- pr. time i styremøte og andre møter for faktisk medgått møtetid inntil 6 timer pr. dag. Øvrige styremedlemmer: Møtegodtgjørelse kr 391,- pr. time i styremøte. Der styremedlemmer representerer Namdal Skogselskap gis en møtegodtgjørelse på kr 391,- pr. time i styremøte og andre møter for faktisk medgått møtetid inntil 6 timer pr. dag. I tillegg godtgjøres alle styremedlemmer for 2 timer som forberedelse til hvert styremøte, med kr 391,- pr. time. Selvstendige næringsdrivende godtgjøres i tillegg med kr. 1076,- pr. dag som kompensasjon for sannsynliggjort tapt arbeidsfortjeneste. Timesatsene justeres hvert år i utvalgsregulativet, og disse justeringene blir fulgt. Vedtak: Som valgkomiteens innstilling. 8. Valg av nytt medlem i valgkomiteen etter Egil Solstadsom representerte Ytre Namdal. Vedtak: Hans Martin Storø, Nærøy. 9. Medlemskontingent for 2014: Vedtak: Årlig betalende kr. 250,-/år. Støttemedlemskap kr.1000,-/år. 8

9 10. Innkomne saker. Styret i Namdal Skogselskap foreslår overfor årsmøtet å vedta formell nedleggelse av Kvatningen Planteskole. Bakgrunn er at vedtak om dette må gjøres i kompetent organ, som f.eks. årsmøtet. Vedtak: Årsmøtet vedtok enstemmig å nedlegge Kvatningen Planteskole. Signatur i protokollen av samtlige fremmøtte. Kl var det jubileumsfest i storsalen på Kvatninga. Inviterte gjeste og medlemmer, totalt 48 i tallet, fikk servert sodd med multekrem til dessert. Det ble videre servert kaffe, Cognac og jubileumsbløtkake. Det ble holdt taler ved bordet. Styrets leder Randi Dille ønsket velkommen til bords og holdt kveldens tale til de fremmøtte, videre var det hilsningstale fra ordfører i Overhalla Per Olav Tyldum, Mathias Sellæg tok for seg hva som har skjedd gjennom de siste 25 år i skogselskapet og skogbruket for øvrig. Tor Ludvig Bøgseth hadde gave til Arboreet og hilsen fra Allskog og skogeierlagene i Namdalen. Et enmannsorkester skapte fin feststemning utover kvelden, det ble også mulighet for noe godt i glassene for de som ønsket det videre utover kvelden. 9

10 4. Namsskogan årsmøtekommune i Millavassdammen ligger i Ausvassåa, og det antas at dammen ble anlagt rundt år 1900, da skogfløtinga pågikk for fullt i dette området. Dammen ble brukt helt fra til 1968, da fløtingen opphørte. Dammen er en såkalt flakdam, som er en lokalt tilpasset variant av en tømmerkistedam. Hele anlegget, men gangbru over dammen, og ledevegger i tømmer nedstrøms, ble restaurert og satt i stand i perioden I dag fremstår anlegget som et kulturminneområde som brukes i ulike anledninger med formål friluftsliv, reiseliv og historieformidling. Bildet med skogakaren som kjører ut tømmerlasset med sin hest er anslått å være fra midten av 1950-tallet. Tømmerkjøreren er Gunnar Bjørhusdal. Namsskogan kommune Namsskogan er en skog- og utmarkskommune på 1417 km 2, som grenser mot Røyrvik i øst, Grong i sør, Høylandet i vest, samt Nordlandskommunene Grane og i nord og nordvest. Første faste bosetting i kommunen er fra slutten av 1700-tallet. I dag bor det ca. 920 innbyggere her. Tettsteder er Namsskogan (kommunesenter), Brekkvasselv, Trones og Skorovatn. 10

11 E6 og jernbane går gjennom kommunen, likedan elva Namsen. De viktigste næringsveiene er tilknyttet landbruk inkludert reindrift, turisme og bygg-/entreprenørvirksomhet. Namsskogan Familiepark ligger på Trones og er en av regionens største reiselivsmål med sine besøk hvert år. Det er ca daa produktiv skogsmark i Namsskogan. Statskog SF eier 36 % av skogarealet, Namdal Bruk AS eier 37 % og Ulvig Kiær AS eier 12 %. Gårdsskogene er fordelt på ca. 75 skogeiere som til sammen eier 15 % av det produktive skogarealet. De fleste gårdsskogene er i størrelsesorden daa. Hovedtreslaget i kommunen er gran. Det meste av det produktive skogarealet har middels bonitet. Skogen i Namsskogan ble drevet intensivt på de store skogeiendommene på og -80 tallet, og det ble avvirket mellom og m 3 pr år. De siste 10 årene har virkesomsetningen i all hovedsak vært fra gårdsskogene, og gjennomsnittlig ligget på ca. 30 % av volumet fra storhetstida. Kulturskogen er i god vekst og det forventes avvirking av de første feltene om år. Stormene «Hilde» og «Ivar» førte til store områder med vindfellinger i Namsskogan høsten Virkesomsetninga i Namsskogan i 2014 vil på grunn av dette få en betydelig oppgang. En stor del av stormfellingene var i hogstmoden granskog, men også ungskogen ble hardt rammet av disse stormene. Jakt, fiske og friluftsliv betyr mye for folks bolyst, og Namsskogan har en stor andel jegere og fiskere blant sine innbyggere. I tillegg til et flott ørretfiske i de mange vatna og elvene kommunen har å by på finnes det også et vidt spekter av produkter for rype- og skogsfugljakt. Utmarksbasert reiseliv betyr også mye for rettighetshaverne og turistbedriftene i kommunen. I Namsskogan er det en sunn og god elgbestand, og det felles vanligvis mellom 120 og 160 elg hvert år. Mesteparten av elgen trekker ut av kommunen på vinterstid, og påkjørselsproblematikken på veg og spesielt jernbane, har gitt store utfordringer for forvaltningen. Et intensivt og gjentagende arbeid med fjerning av lauvoppslag langs E6 og jernbane er ansett som det mest effektive tiltaket, og dette har derfor høg prioritet blant både rettighetshavere og kommune. I kommunevåpenet til Namsskogan finner man et gull elggevir på svart bakgrunn. Dette symboliserer de sterke jakt- fiske og friluftslivstradisjonene til innbyggerne. Kommuneblomsten er selvsagt skogstjerna. Namdal Skogselskap sine medlemmer og gjester ønskes med dette velkommen til Namsskogan! 5. Legater og gaver. P.Torkildsens gavefond utgjør pr kr ,42. (renter 2013 kr 648,65 ) 6. Skogselskapets medlemmer. Antall livsvarige medlemmer pr Antall årlige betalende pr Antall æresmedlemmer pr Antall støttemedlemmer pr

12 7. Personell. Det leies en del tjenester fra Skogplanter Midt-Norge AS ved Valborg Øiaas til arbeidsoppgaver som er knyttet til regnskap og arkivering. Rannveig Jørstad Kristiansen var ansatt i 50% stilling for et 2 årig prosjektet Our Wooden Future. Prosjektet ble avsluttet den Skogtekniker Trond Sagmo er daglig leder i Namdal Skogselskap. 8. Informasjon og daglig ledelse. Trond Sagmo, daglig leder. I meldingsåret har Namdal Skogselskap gjennomført en rekke aktiviteter, nedenfor er disse aktivitetene omtalt og illustrert med bilder. Skoleskogplanting. Vår dekorerte hestehenger har også i 2013 vært i flittig bruk. 12 skoleklasser med til sammen 168 elever var ute i skogen med Skogselskapet. Det ble plantet 4250 planter. Skoleskogplantinga ble gjennomført i regi av Plant.tre.no og Learning About Forest. Les mer om dette på prosjektenes hjemmesider: og samt våre egen hjemmeside under 12

13 Ellers var det noen skoler som også i år ville ha en ren skogvandringsdag. Da er opplegget slik at en tar utgangspunkt i det som naturen i området byr på, og lager undervisningstema fra det som observeres underveis. Disse dagene har dermed ulikt innhold, jeg har med knivsett slik at klassen kan spikke, vi kan sette opp en natursti, vi ser etter spor og sportegn, ser på treslagene, måler høyde på store og små trær og vi ser også på ulike sopp, lav og moser Diverse aktiviteter. Prosjektgruppen «Nyskjerrig Ola» bestående av 4H medlemmer fra div. klubber i fylket var på besøk i Kvatninga i midten av april. Undertegnede hadde laget et fagprogram med omvisning i planteskolen og arboreet på dag en, og besøk på Moelven Van Severen og Spillum dampsag på dag to. I oktober hadde vi besøk av 4 utvekslingsstudenter tilknyttet 4H. Daglig leder hadde laget et program med en grundig gjennomgang av skogplanteproduksjonen i Kvatninga og omvisning i arboreet. 2 av disse var fra Gambia. 4H Gambia startet opp i 1987 inspirert av 4H Norge, i samarbeid med frivillige fra 4H Norge. Etter dette har det vært flerfoldige utvekslinger. Utvekslinga i 2013 er et nytt prosjekt innad i 4H hvor to gambiere og to nordmenn, arbeider fire måneder i Norge og fire måneder i Gambia. Daglig leder har gjennom meldingsåret deltatt på møter og samlinger av ulik karakter. Her kan nevnes møte i kontaktutvalg for skogbruk, både på fylkes og kommunenivå, fagsamlinger i Det norske Skogselskap og Skogbrukets Kursinstitutt. Daglig ledelse. Namdal Skogselskap administrerer elgjakta både i Kvatninga og på Spjutnes. De andre grunneierne vi samarbeider med er godt fornøyd med det arbeidet som blir utført, det samme gjelder jegerne som leier jaktrettene. Som daglig leder er det en rekke arbeidsoppgaver som må løses, både på kort og lang sikt. Jord og skogeiendommene skal forvaltes på en god måte. I våre skoger vurderes fortløpende behov for tiltak som foryngelse, ungskogpleie, tynning, sluttavvirkning, vegbygging, osv. Dyrkamarka er bortleid. Som daglig ansvarlig for våre eiendommer blir en i praksis en vaktmester som må sørge for at det hele fungerer til enhver tid. Ikke minst gjelder det for administrasjonsbygget og bygningsmassen på Spjutnes. I administrasjonsbygget i Kvatningen hadde vi pr følgende leietakere: Allskog BA og Skogplanter Midt-Norge AS. Det har dessverre ikke lyktes oss å fylle opp de ledige kontorene som finnes i bygget. Begge hyblene er i meldingsåret utleid på langtidsleie. Vi har etablert et godt arbeidsmiljø for alle som leier kontor hos oss, og vi forsøker til en hver tid å legge til rette for at dette gode miljøet vedvarer. 13

14 Klimaskogetablering. Feltene er fortsatt i etableringsfasen, men alle 4 feltene er i god vekst. Tabell med detaljert oversikt over etablerte klimaskogfelt i prosjektet. Kommune Gnr/ bnr Kartref. WGS 84 Namsos 32/1 32W Namsos 32/14 32W Flatanger 1/1 32W Flatanger 3/2 32W Planta areal daa Plantet 8,0 Mai ,0 Mai ,0 August ,0 August 2010 Antall planter Treslag, prov., ref.nr 2000 Vanlig gran Prov Undesløs Ref KV Vanlig gran Prov Undesløs Ref KV Sitkagran Prov SEWARD. Ref KV Sitkagran Prov SEWARD. Ref KV10035 Bon Fangstgaranti tonn CO Sum 26, Frø- og planteforedling Åsen frøavlsgård. Det foreligger ingen rapport herfra. Anlegget vurderes solgt til Skogfrøverket. 14

15 10. Skogkultur Skogkultur - Nyanlegg 2013 Markbered. Kostnad Kommune Daa kr Tilskudd Antall planter Areal daa Kostnad kr Tilskudd Steinkjer Namsos Meråker Stjørdal Frosta Leksvik Levanger Verdal Verran Namdalseid Inderøy Snåsa Lierne Røyrvik Namsskogan Grong Høylandet Overhalla Fosnes Flatanger Vikna Nærøy Leka Sum fylket

16 Skogkultur - Etterarbeid 2013 Kommune Supp.pl ant.planter Kostnad kr Tilskudd Mekanisk daa Kostnad kr Tilskudd mek.etterarb. Kjem.da Kost kr Steinkjer Namsos Meråker Stjørdal Frosta Leksvik Levanger Verdal Verran Namdalseid Inderøy Snåsa Lierne Røyrvik Namsskogan Grong Høylandet Overhalla Fosnes Flatanger Vikna Nærøy Leka Sum fylket Skogkultur - Gjødsling 2013 Kommune Myr Fastmark Kostnad Tilskudd kg daa kg daa kr kr Levanger Sum fylket

17 Avvirkning for salg 2013 Kommune Gran kbm Furu kbm Sum bartre Lauv kbm Sum Bruttoverdi kr Steinkjer Namsos Meråker Stjørdal Frosta Leksvik Levanger Verdal Verran Namdalseid Inderøy Snåsa Lierne Røyrvik Namsskogan Grong Høylandet Overhalla Fosnes Flatanger Vikna - - Nærøy Leka - - Sum fylket Åsen frøavlsgård. Ingen rapport foreligger. Området vurderes solgt til Skogfrøverket. 17

18 12. Arboreet i Kvatninga. Treslagene i arboreet. Treslag Alm Barlind Bergfuru Buskfuru Cembrafuru Contortafuru Douglasgran Eik Einer Europalerk Fjelledelgran Fraseredelgran Furu Gran Gråor Hassel Hegg Hemlokk Kjempeedelgran Krypbuskfuru Lavlandsbjørk Lutzgran Lønn Nordmannsedelgran Osp Purpuredelgran Rogn Selje Serbergran Sibiredelgran Sibirilerk Sibirsk dvergfuru Silkefuru Sitkagran Svartgran Svartor Vanlig bjørk Latinsk navn Ulmus glabra Taxus baccata Pinus mugo Pinus mugo var pumilio Pinus cembra Pinuis contorta Pseudotsuga menziesii Quercus Juniperus communis Larix europaea Abies lasiocarpa Abies fraseri Pinus silvestris Picea abies Alnus incana Corylus avellana Prunus padus Tsuga Abies grandis Pinus mugo var pumilio Betula pendula Picea glauca Acer Abies nordmanniana Populus tremula Abies amabilis Sorbus aucuparia Salix caprea Picea omorika Abies sibirica Larix sibirica Pinus pumila Pinus peuce Picea sitchensis Picea mariana Alnus glutinosa Betula pubescens 18

19 På grunn av en snøfattig vinter med mye sterk vind er det en del vindsviing på noen av bartrærne. Disse vil bli erstattet ved behov våren Det er ingen skader av hare eller hjortevilt registrert. Anlegget er i en etableringsfase, og vil derfor ikke bli åpnet for skolebarn kommende sesong. 13. Eiendommer. KVATNINGEN GÅRD Dyrkajorda/Juletresalg. Dyrkajorda har vært disponert som tidligere år. Arealer som ikke brukes til produksjon av juletrær, er bortleid. Det er inngått avtale med Sturla Buvik, Namsos om sanking av juletre i dette feltet så lenge det er praktisk mulig å høste juletre. Inntekter av jordleie i 2013 er kr ,- Inntekt fra juletresalg i 2013 er kr.4590,- Elgjakta på Kvatningen elgjaktvald. Arealene tilhørende Kvatningen gård, inngår i Vestre Skage jaktfelt. Elgjakta blir utført av jaktlag bestående av grunneiere og andre interesserte. Meosen jaktfelt. Jaktfeltet er i 2013 oppdelt og utleid til to forskjellige jaktlag i to forskjellige perioder. Begge jaktlag har fått 3årige kontrakter. Periode utleid til Ken Pedersen, Mosjøen med 4 dyr. Periode utleid til David Vassli, Kolvereid med 3 dyr. Namdal Skogselskaps samlede andel av utleiejakta ga i 2013 en inntekt på kr.15617,67 Fra grunneiernes jaktlag Dættsupen, er det innbetalt kr.2887,- for vår arealandel. Total inntekt Kvatningen gård kr ,67 Fiskekort i Namsen Fiskevaldets navn: Fiskevaldet Kråkholten/Sandmoen Det selges båtkort og kort for fiske fra land. Solgt fiskekort i 2013 for kr.1500,-. SKOGEN Tømmerhogst Våren 2013 ble det manuelt tynnet i bestand 1, 3, 7 og 10 på Kvatningmyra. Uttak på totalt ca. 85 m3. Noen trær blåste ned i ytterkanten av tynningsfeltet i forbindelse med stormene høsten 2013, dette er ryddet opp. KRÅKHOLTEN Tidligere disponerte arealer av dyrkajorda er omdisponert til arkiv for frøplanteplantasje og granarkiv fra utvalgte bestand i Trøndelag. Det er utarbeidet formelle leieavtaler for disse arealene med stiftelsen Det norske Skogfrøverk. 19

20 HAKKMOEN, FLASNESMYRA Opprusting av fellesvei på Flasnesmyra, ny stikkrenne pluss oppgrusing. HEIA 16. november rammet stormen Hilde Midt Norge. Med orkan i kastene ble det store skader på skogen i Namdalen, også på våre eiendommer Heia og på Spjutnes. Skadene ble innmeldt til Skogbrand, og befaring ble gjennomført den 26. november. Det ble på samme tid bestilt opprydding gjennom Allskog. Som om ikke det var nok kom stormen Ivar på kvelden/natta desember og la ned ytterligere med skog. Pr har ikke entreprenørene ankommet Heia for å gjennomføre oppryddingshogsten. Dette på grunn av store oppdragsmengder i distriktet, men det vil bli gjennomført så snart som mulig i Heia 18.november 2013 Spjutnes 17. desember 2013 SPJUTNES GÅRD Dyrkajorda Deler av dyrkajorda er tidligere omdisponert til arkiv for frøplanteplantasje og granarkiv fra utvalgte bestand i Trøndelag. Det er utarbeidet formelle leieavtaler for disse arealene med stiftelsen Det norske Skogfrøverk. Tømmerhogst. Ingen aktivitet i meldingsåret. En god del vindfelt skog her ute også, vurderes tatt ut i 2014 på grunn av manglende kapasitet fra entreprenørene i Planting. Ingen aktivitet i meldingsåret. Juletrær og pyntegrønt. Videreføring av avtale med Sturla Buvik om klipping av pyntebar fra nobelgran i Svardalsvika. Det er inngått en 10-årig avtale med Sturla Buvik der han påtar seg enkelt vegvedlikehold og fjerning av lauv og bartrær langs vegtraseen inn til Svartdalsvika. Som 20

21 gjenytelse kan han stelle og sanke alle bartrær som egner seg til juletrær langs vegkanten. Videre er Buvik gitt tillatelse til å sanke juletrær under alt linjenett på Spjutnes. Det ble i 2013 solgt pyntebar for kr.312,- Elgjakt. Arealene på Spjutnes inngår i jaktfelt Elvalandet Søndre. Det er til sammen 6 grunneiere i dette jaktfeltet. Elgjakta ble i meldingsåret utleid til et jaktlag med jaktleder Torfinn Aglen fra Otterøya. Det ble tildelt 3 og felt 3 dyr. Namdal Skogselskap hadde en samlet inntekt på kr.16609,63 av elgjakta i Da er husleie og administrasjonskostnader inkludert. Salg av husene med tomt på Spjutnes. Styret i Namdal Skogselskap har besluttet å selge husene på Spjutnes. Salget omfatter våningshus, fjøs, stabbur og garasje samt naust. Det er søkt Namsos kommune om fradeling av inntil 5 dekar tomt. Punktfeste av nausttomta. 21

22 14. Regnskap NAMDAL SKOGSELSKAP Balanse pr (Alle tall i hele kroner) Eiendeler Bygninger (note 2) Eiendommer Maskiner/driftsløsøre (note 3) Lån Skogplanter M-N (note 4) Lån Skognæringa Kyst Sum anleggsmidler Beholdninger 1 1 Andre korts. Fordring Kundefordringer Andre verdipapirer, korts. (note 5) Aksjer/andeler, korts. (note 6) Kasse, bank Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital (note 7) Sum egenkapital Leverandørgjeld Sk.trekk/andre off. avg. (note 8) Oppgjørskonto mva Påløpt lønn/feriepenger Forskudd fra kunder Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkap

23 Namdal Skogselskap Resultat-rapport pr (Alle tall i hele kroner) Salg avgiftspliktig (note 9) Salg avgiftsfritt Leieinntekter Andre driftsinntekter (note 10) Sum driftsinntekter Varekjøp avg.pl Sum varekostnader Bruttofortjeneste Personalkostnader Arbeidsgiveravgift Andre personalkostnader Sum personalkostnader Avskrevet maskiner/inventar (note 3) Avskrevet bygninger (note 2) Sum avskrivninger Kostnader lokaler (note 11) Driftsmaterialer (note 12) Fremmede tjenester (note 13) Div. kontorkostnader Reiser og diett Kilometergodtgjørelse Annonser og reklame Diverse avgifter (note 14) Kontingenter (note 15) Forsikringer Andre kostnader (note 16) Sum andre driftsutgifter Innkommet tap på fordringer Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter (note 17) Finanskostnader Sum finansposter Ekstraordinære inntekter 0 - Ekstraordinære kostnader (note 18) Sum ekstraordinære poster 0 - Resultat før skatt Skatter Årsoverskudd/underskudd

24 24

25 Noter til regnskapet 2013 Namdal Skogselskap Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskaps skikk for små foretak, og under forutsetning av fortsatt drift. Note 2 Bygninger Verdi Avskriving Verdi Administrasjonsbygg Garage Spjutnes Gård Vannledning Spjutnes Gård Sum Note 3 Maskiner/driftsløsøre Verdi Avskriving Verdi Inventar kjøpt Vegger kontorlandskap Sum Note 4 Andre langsiktige fordringer Lån Skogplanter Midt-Norge Nedbetaling lån Arbeidshjelp Tilleggslån likviditetslån I tillegg har Namdal Skogselskap ytt ett lån til Skognæringa Kyst SA på kr ved oppstart av selskapet. Note 5 Andre verdipapirer,korts. Bokført verdi Endringer Bokført verdi Markedsverdi Type Fid.European Growth Fund Aberdeen Eiend.f. Norge II ASA (70248) Realkapital Eur.opportunity inv. (127305) Prime Office Germany AS (14,3) PPN Eiendomsinvest II AS (1978) Verdijustering aksjer Sum Verdien på aksjene er nedskrevet til markedsverdier pr Nedskrivingen er bokført som annen finanskostnad. 25

26 Note 6 Aksjer/andeler korts. Kostpris Kostpris Type Andeler Skogbr.Kurssenter Andel arboret Andeler Grønt Miljø Namd Andeler bevaring av Finsåshistoria Aksjer i Skogpl.Midt-Norge Aksjer i DNB Nor ASA Sum Note 7 Egenkapital Verdi Innskudd/renter Resultat Verdi Utviklingsfond Arboretfondskonto P.Torkilsens Gavefond Kapitalkonto Sum Note 8 Sk.trekk/andre off.avg. Forskuddstrekk Arbeidsgiveravgift Arb.g.avg.av feriepenger Note 9 Salg avgiftspliktig Juletresalg Pyntegrønt (nobelkvist) 312 Vannavgift Vegavgift Fellesutgifter leietakere Utfakturerte tjenester Salg jakker Tømmersalg Jakt pliktig

27 Note 10 Andre driftsinntekter Skadeserstatning Kontingent Skognæringa Trøndelag Kontingentinntekter Tilskudd tynning Tilskudd Velg Skog Tilskudd skogskoleplanting Rentemidler Bu midler Velg Skog Støtte konferanse avd Skogkurstilskudd 500 Tilskudd prosjekt skognæringa kyst Tilskudd Our Wooden Future Tilskudd Skogtiltaksfondet Skognæringa Kyst Note 11 Kostnader lokaler Strøm Komm.avgifter/slamtømming Renhold Vegavgift Leie lokaler Vannskade Rep/vedl hold adm.bygg Eiendomsavgift Note 12 Driftsmaterialer Arbeidsklær Leie maskiner og utstyr Leie datasystemer Diverse rekvisita Utstyr/verktøy Rep/vedl.hold utstyr Note 13 Fremmede tjenester Regnskap og EDB tjenester Inkassohonorar 708 Revisjonshonorar Sekretærhjelp Vaktmester Kontorhjelp Foiler Fou-seminar

28 Årsmøte/hagearbeid/vindusvask Tynning Kvatningen Tilskudd Velg skog Prossess ny organisasjonsmodell Tilstandsrapport Spjutnes Skognæringa kyst Skognæringa Trøndelag Overføring resultat skognæringa kyst til nytt selskap Overføring resultat skognæringa Trøndelag til nytt selskap Note 14 Diverse avgifter Måleutgifter/kostn.målekvittering 363 Avsatt skogfond Note 15 Kontingenter Allskog BA 940 Skog og Miljø Skognæringa i Trøndelag Det norske Skogselskap Jenter i skogbruket 400 Overhalla Historielag 250 Hageselskapet 530 Norges Bondelag Note 16 Andre kostnader Årsmøte/årsmelding Møter/kurs Gaver Bankgebyr Representasjon Jubileumskostnader Styremøter Note 17 Finnansinntekter Renteinntekter bankinnskudd/utestående fordringer Renteinntekter lån Skogplanter Midt-Norge AS Utbytte Andre finansinntekter

29 Note 18 Ekstraordinære kostnader 0 Note 19 Ansatte/godtgjørelse m.v. Antall ansatte pr er 3 personer Ytelser til ledende personer m.v. Daglig leder Lønn og annen godtgjørelse: Styrets medlemmer: Revisorers honorarer er utgiftsført med:

30 30

Årsmelding Namdal Skogselskap 2012 99. årgang

Årsmelding Namdal Skogselskap 2012 99. årgang Årsmelding Namdal Skogselskap 2012 99. årgang WWW.SKOGSELSKAPET.NO Namdal Skogselskap Årsmøte 2013 holdes på Kvatninga i Overhalla kommune fredag den 28. juni 2013 kl. 15.00 Programmet blir som følger:

Detaljer

Årsmelding Namdal Skogselskap 2011 98. årgang

Årsmelding Namdal Skogselskap 2011 98. årgang Årsmelding Namdal Skogselskap 2011 98. årgang WWW.SKOGSELSKAPET.NO Namdal Skogselskap Årsmøte 2012 Holdes på Kvatninga i Overhalla kommune. fredag den 22. juni 2012 kl. 10.00 Kaffe serveres fra kl. 09.00

Detaljer

SELSKAPSAVTALE. for Kommunalt sekretariat Trøndelag IKS. (KomSek Trøndelag IKS)

SELSKAPSAVTALE. for Kommunalt sekretariat Trøndelag IKS. (KomSek Trøndelag IKS) Vedlegg 1 SELSKAPSAVTALE for Kommunalt sekretariat Trøndelag IKS. (KomSek Trøndelag IKS) 1 Selskapet KomSek Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov av 29.01. 1999

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015)

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) 1 Selskapet KomRev Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS Vedlegg 1 SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS 1 Selskapet KomRev Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov av 29.01. 1999 nr. 06 om interkommunale selskaper. Selskapet

Detaljer

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 SELSKAPSAVTALE FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 1. Selskapet. Nord-Trøndelag Krisesenter IKS er en interkommunal virksomhet opprettet med hjemmel i lov av 29.01.1999 nr.

Detaljer

Forslag til Selskapsavtale Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS (kommentarer i kursiv)

Forslag til Selskapsavtale Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS (kommentarer i kursiv) Vedlegg 1 Forslag til Selskapsavtale Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS (kommentarer i kursiv) 1 Selskapet Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel

Detaljer

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK)

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Styret i NORSØK 2006 ved Stjernehuset. Fra venstre Kristin Sørheim, Erik L. Moen, Ole Syltebø, Anita Villa og Kirsty McKinnon Innhold Årsberetning

Detaljer

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 GENERALFORSAMLING Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 AGENDA 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder 3. Godkjennelse av innkallingen 4. Valg

Detaljer

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET SKOGEIERLAG: OVERHALLA STED: KVATNINGA DATO: 22.03.2017 KLOKKESLETT: 19.00 FELLES MED NAMSOS OG NAMDALSEID FLATANGER SKOGEIERLAG Andelseier /årsmøte er

Detaljer

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET SKOGEIERLAG: GRONG OG HARRAN STED: HARRAN KRO DATO: 14.03.2017 KLOKKESLETT: 19.00 Andelseier /årsmøte er arena for ALLSKOGs andelseiere og spesielt innbudte

Detaljer

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER 2007 2006 2007 2008 Innbetaling til fellesutgifter (note 6) 11 071 968 11 013 078 11 013 078 11 071 968 Vedlikeholdsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Nord-Trøndelag. REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag. REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 2 Regnskap 2014 Resultatregnskap Inntekter Note Regnskap 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2013 Kontingent 1 83 425 91

Detaljer

Stiftelsen Halten N D M. Resultatregnskap

Stiftelsen Halten N D M. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 3000 Salg butikk/kiosk høy sats 20 032,00 22 028,00 3001 Salg øl høy sats 27 176,00 0,00 3002 Salg vin høy sats 15 540,00 0,00 3003 Salg

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014

Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014 Stjernen Hockey Fredrikstad Elite Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014 Årsmøte torsdag 21. mai 2015 ØKONOMISK BERETNING SESONGEN 2014/15 Sesongregnskapet er avlagt separat for hver av de

Detaljer

Forslag til ny selskapsavtale. Selskapsavtale for Konsek Trøndelag IKS

Forslag til ny selskapsavtale. Selskapsavtale for Konsek Trøndelag IKS Forslag til ny selskapsavtale Selskapsavtale for Konsek Trøndelag IKS 1 Selskapet Konsek Trøndelag IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper. Selskapet har

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Nord-Trøndelag m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

Tildeling av midler til skogkultur, tynning og andre tiltak i skogbruket

Tildeling av midler til skogkultur, tynning og andre tiltak i skogbruket Kommunene i Nord-Trøndelag Vår dato: 30.01.2014 Deres dato: Vår ref.: 2013/6641 Deres ref.: Tildeling av midler til skogkultur, tynning og andre tiltak i skogbruket - 2014 1. Innledning. Det vises blant

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2014 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2015 Revisjonsberetning for 2014. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr. 976131002 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT INNKALLING TIL ÅRSMØTE På Husflidslagets hus i Dåfjord Fredag 7.februar 2014 Kl. 18.00 Saksliste: 1. Velge ordstyrer og protokollfører. 2. Godkjenne innkalling, fullmakter og

Detaljer

YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA

YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA Til medlemmene av Ytre Hamarøy Grunneierlag SA Innkalling til ordinært årsmøte. Styret i Ytre Hamarøy Grunneierlag innkaller med dette til ordinært årsmøte i Grunneierlaget,

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA På Wassilioff Hotell Mandag 4. mars 2013 klokken 18.00 Innkallingen blir i år sendt ut i post. Styres årsberetning og regnskap, vil være å finne på www.brunlanesjordvanning.no.

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Nord-Trøndelag m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

ÅRSREGNSKAP For HARSTAD BÅTFORENING

ÅRSREGNSKAP For HARSTAD BÅTFORENING ÅRSREGNSKAP For HARSTAD BÅTFORENING Innhold: 2012 Regnskap for Båtforeningen Resultatregnskap Balanse Investeringer / Bokført verdi Noter Regnskap for Drivstoffanlegget Resultatregnskap Balanse Noter Revisorrapport

Detaljer

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte 30.03.2017 Tenvik båtforening 1 ÅRSRAPPORT 2016 FOR TENVIK BÅTFORENING Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Lars Aasberg, leder (valgt i 2016 for 1 år)

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

Tildeling av midler til skogkultur, tynning og andre tiltak i skogbruket

Tildeling av midler til skogkultur, tynning og andre tiltak i skogbruket Saksbehandler: Rune Saursaunet Deres ref.: Vår dato: 23.01.2013 Tlf. direkte: 74 16 82 15 E-post: fmntrsa@fylkesmannen.no Vår ref.: 2012/5924 Arkivnr: 531.5 Kommunene i NT Tildeling av midler til skogkultur,

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Norsk Geologisk Forening - org.nr. 971 376 023 Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning RESULTATRAPPORT beløp i 1.000 kr NOTE 31.12.10

Detaljer

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 DRIFTSINNTEKTER 3000 Salgsinntekter avg.pl 0,00-45 000,00 3001 Salgsinntekt Sponsorer avg.pl -40 000,00 0,00 Sum Salgsinntekter -40 000,00-45 000,00 3112 Inntekt grasrotandel

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905 Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr 981 343 905 Resultatregnskap Note 2007 2006 Leieinntekter 3 541 984 2 669 221 Annen drifsinntekt - 246 969 Sum driftsinntekter 3 541 984 2 916 190 Lønnskostnader

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

HOVEDPLAN SKOGBRUKSPLANLEGGING MED MILJØREGISTRERINGER I NORD-TRØNDELAG

HOVEDPLAN SKOGBRUKSPLANLEGGING MED MILJØREGISTRERINGER I NORD-TRØNDELAG HOVEDPLAN SKOGBRUKSPLANLEGGING MED MILJØREGISTRERINGER I NORD-TRØNDELAG 2016-2025 Landbruksavdelingen, 2015 Innhold Innledning... 2 Mål for hovedplan for skogbruksplanlegging med miljøregistreringer 2016-2025...

Detaljer

Boligsameiet Lunderåsen

Boligsameiet Lunderåsen Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Lunderåsen 2013 Tid: Torsdag 25. april 2013, kl 19.00 Sted: Vesterskaun skole www.boligsameiet-lunderasen.no Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 i Tid: Torsdag

Detaljer

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Årsoppgjør 2014 for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Foretaksnr. Resultatregnskap 2014 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA 1 Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA Forslag dato 07.11.16 1 Virksomhet Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA er et samvirkeforetak med vekslende medlemstall. Norsk Landbruksrådgiving

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

Periodisk Regnskapsrapport

Periodisk Regnskapsrapport Peder Ås Kinaputtveien 234 BAGN Periodisk Regnskapsrapport juli - august 29 Innhold Resultatrapport Balanserapport Nøkkeltall Grafikk 7 6 5 4 3 2 Utarbeidet av Frivold Regnskap Skrevet ut: 6.5.2 Resultat

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2015 Rogaland Rideklubb Adresse: Madlaveien 500, 4020 STAVANGER Org.nr: 974236400 MVA Virksomhetens

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Asphaugen Samfunnshus SA Årsmøte Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Sakliste for årsmøte i Asphaugen Samfunnshus SA 14.03.2017 1. Åpning. Valg av møteleder, referent og to til å skrive under protokollen. 2.

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb Årsregnskap Leknes Fotballklubb 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 1 040 615 1 159 879 Offentlige tilskudd 3 448 773

Detaljer

Grenland Golfklubb. Eiendeler

Grenland Golfklubb. Eiendeler Balanse Eiendeler Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Egenkapital Langsiktig gjeld Grenland Golfklubb 1100 Klubbhus 1101 Påkost bygg 1102 Asfalt/påkost parkeringsplass 1155 Golfbanen 1200 Maskiner

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I INNKALLING TIL ÅRSMØTE I Sameiet Nordviken B5 A/B Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Sameiet Nordviken B5 A/B Sted: Martodden Barnehage, Kvitbekkgata 29, Hamar. Tid: Onsdag 22.04.15 kl. 18.00

Detaljer

«0~Jii}~Lu~th~ Krisesenteret i Nord Trøndelag Postboks 47 7651 Verdal. Til Verdal Kommune vi Rådmann

«0~Jii}~Lu~th~ Krisesenteret i Nord Trøndelag Postboks 47 7651 Verdal. Til Verdal Kommune vi Rådmann Krisesenteret i Nord Trøndelag Postboks 47 7651 Verdal ~1H~BRED I ~ AI)G. SAMKOMMUNE 2OO~ Verdal, 27.07.2006 Til Verdal Kommune vi Rådmann FORSLAG TIL BUDSJETT 2007. Vi sender med dette vårt forslag til

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 12 3 999 183 3 578 510 Gaver 4 001 971 5 473 824 Messer, basarer og lotteri 11 139 49 905 Tilskudd 503

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsberetning 2008. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2008 er satt opp under denne forutsetningen.

Årsberetning 2008. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2008 er satt opp under denne forutsetningen. Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund Årsberetning 2008 Virksomhetens art og hvor den drives Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund driver med barne- og ungdomsarbeide i Nedre Buskerud.

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET SKOGEIERLAG: RANA STED: SCANDIC HOTELL, MO I RANA DATO: 15.03.2017 KLOKKESLETT: 18.00 Andelseier /årsmøte er arena for ALLSKOGs andelseiere og spesielt

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Arboretet 32 av artene:

Arboretet 32 av artene: Arboretet 32 av artene: EINER (Juniperus communis) * Verdens mest utbredte bartre. * Kan bli mer enn 1000 år gammel! * Vokser i Norge fra strandbeltet og opp til 1700 meters høyde i Jotunheimen. VANLIG

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Årsberetning. Skogtiltaksfondets virksomhet i 2015

Årsberetning. Skogtiltaksfondets virksomhet i 2015 SKOGTILTAKSFONDET Årsberetning 2015 Årsberetning Skogtiltaksfondets virksomhet i 2015 Skognæringen tok i 2000 initiativet til å revitalisere Skogtiltaksfondet for å øke næringens evne til å stille med

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

Sak 2013-10: Årsberetning og regnskap 2011-2012 - korrigert

Sak 2013-10: Årsberetning og regnskap 2011-2012 - korrigert Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-04-02 AJ Sak 2013-10: Årsberetning og regnskap 2011-2012 - korrigert Vedlagt følger årsregnskapet for NR for regnskapsåret 2012, som sammen med årsregnskapet

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap (avrundet til hele kroner)

Resultatregnskap (avrundet til hele kroner) Wikimedia Norge Regnskap 2014 Regnskap for Wikimedia Norge for 2014, inklusive årets disponeringer. Det er ingen nedskrivninger eller avskrivninger, etter disponeringer er resultatet et overskudd på kr

Detaljer

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008 Årsberetning 2008 Virksomhetens art Knutshø villreinområde forvalter villreinstammen i Knutshøområdet. Villreinområdet ligger i Folldal, Oppdal, Tynset, Rennebu og Alvdal kommuner. Rettvisende oversikt

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Org. nr: 997 848 519 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art: drivet med... Selskapet holder til i. Fortsatt drift: Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

NORD-TRØNDELAG IDRETTSKRETS Stiftet 28.april 1919 FRIHET SUNNHET - KULTUR

NORD-TRØNDELAG IDRETTSKRETS Stiftet 28.april 1919 FRIHET SUNNHET - KULTUR NORD-TRØNDELAG IDRETTSKRETS Stiftet 28.april 1919 FRIHET SUNNHET - KULTUR Elvenget 20, 7716 Steinkjer Telefon 74 10 01 00 - Telefaks 74 10 01 25 - E-post ntik@idrettsforbundet.no Til - Særkretsene i NT

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 263 476 274 172 Salgsinntekt 2 7 367 946 6 188 464 Annen driftsinntekt 553 193 504 058 Sum driftsinntekter 8 184 615 6 966 694

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Norsk Islandshestforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Norsk Islandshestforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Norsk Islandshestforening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 943 225 813 673 Medlemslisenser

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2009. Kontingent 2011

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2009. Kontingent 2011 SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Regnskap 2009 Kontingent 2011 Budsjett 2010 2 Regnskap 2009 Inntekter Note Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Kontingent 1 198720,00 255300 520840,00 Partistøtte staten

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Tromsø Tennisklubb. Foretaksnr. 981214242

Årsregnskap 2013 for. Tromsø Tennisklubb. Foretaksnr. 981214242 Årsregnskap 2013 for Tromsø Tennisklubb Foretaksnr. 981214242 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 192 344 250 436 Annen driftsinntekt 1 2 715

Detaljer

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET SKOGEIERLAG: HØYLANDET STED: HØYLANDET SKYSSTASJON DATO: 21.03.2017 KLOKKESLETT: 19.30 Andelseier /årsmøte er arena for ALLSKOGs andelseiere og spesielt

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: april 2014

Regnskapsrapport. Måned: april 2014 Regnskapsrapport Måned: april 2014 Hovedposter i rapporten april 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 866 520 782 000 4 372 163 11 129 563 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer