Årsmelding Namdal Skogselskap årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding Namdal Skogselskap 2012 99. årgang"

Transkript

1 Årsmelding Namdal Skogselskap årgang

2 Namdal Skogselskap Årsmøte 2013 holdes på Kvatninga i Overhalla kommune fredag den 28. juni 2013 kl Programmet blir som følger: Kaffe og omvisning i arboreet Årsmøte Årsmøtesaker: 1. Årsberetning 2. Regnskap 3. Valg 4. Fastsette godtgjørelse til styret 5. Fastsette medlemskontingent. 6. Velge nytt medlem i valgkomiteen, og blant disse, ny leder 7. Eventuelt innkomne saker Jubileumsfest. Sodd, kaffe m. cognac. Vel møtt til årsmøte og jubileumsfest i Namdal Skogselskap! Randi Dille leder Trond Sagmo sekretær Alle foto i årsmeldinga er tatt av Trond Sagmo, unntatt oversiktsbildet fra Kvatningfjellet som er tatt av Ove Solbakken. Firmanavn 2 Dato

3 ÅRSMELDING 2012 Namdal Skogselskap Med utdrag av årsmelding for 2012 fra Skogplanter Midt-Norge AS. Innhold 1. Styret m.v Beretning 4 3. Årsmøte og skogutferd 5 4. Overhalla, årsmøtekommunen Legater og gaver 9 6. Skogselskapets medlemmer 9 7. Personell Informasjon Frø- og planteforedling Skogkultur Åsen Frøavlsgård Arboreet i Kvatninga Eiendommer Regnskap Noter til regnskap 44 Revisjonsberetning 48 Valg i Namdal Skogselskap Årsberetning fra Skogplanter Midt-Norge AS 50 3

4 1. Styret i Namdal Skogselskap Styremedlemmer: Leder: Nestleder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Randi Dille, Namsos Valgt på årsmøtet fra Anne Lise Haugan, Overhalla Valgt på årsmøtet fra Andreas Vannebo, Namsos Valgt på årsmøtet fra Pål Fjær, Namsos Valgt på årsmøtet fra Karin Søraunet, Grong Valgt på årsmøtet fra Varamedlemmer i prioritert rekkefølge: 1. Jørgen Vikestad, Vikna 2. Sigbjørn Gjeset, Fosnes 3. Bodil Haukø, Røyrvik 2. Beretning. Lederen har ordet. Namdal Skogselskap var en del av «Nordre Trondhjem Amt s Skogselskap» fra 1899 til Da ble det dannet et eget skogselskap i Namdalen. Grunnen til at det ble dannet et eget skogselskap i Namdalen var i første rekke geografiske og kommunikasjonsmessige. De få funksjonærene som arbeidet i skogselskapet hadde ikke kapasitet til å betjene de nordlige deler av Nord-Trøndelag i den grad behovet tilsa. Grunntanken bak dannelsen av skogselskap var den gryende forståelse av behovet for å etablere en kulturskog, basert i all hovedsak på foryngelse med planting. Allerede i 1880 er det kjent at Magnus Hoff på Jøa plantet ut en del planter. Hvilket treslag dette var er ikke kjent. Skogselskapets første formann var brukseier P. Torkildsen, Spillum. Øvrige styremedlemmer var gårdbruker Johan Buvarp, Namdalseid, utskiftingsformann Halvdan Romstad, Bangdalen, kjøpmann Nils Brandtzæg, Abelvær og gårdbruker Oluf Moe, Grong. Det er spennende å lese i historien bak Namdal Skogselskap. Hvilke ildsjeler det var som arbeidet for og med skogen. Hvilket potensiale de så i forvaltningen, ikke bare å høste ressursene ved hogst for bruk og salg, men å kultivere skogen og plante nye planter. 4

5 Allerede fra begynnelsen av 1900 tallet var det flere planteskoler i Namdalen. I 1940 kjøpte Namdal Skogselskap Kvatningen Gård og etablerte Kvatningen Planteskole. Etter hvert ble all planteproduksjon i skogselskapets regi lagt hit. Kvatningen Planteskole er fortsatt i full drift og produserer i dag noen av landets beste planter. Planteskolen drives i dag i et selskap, Skogplanter Midt-Norge AS, eid av Namdalog Trøndelag Skogselskap. Det produseres planter både i Kvatningen og på Skjerdingstad i Melhus Kommune. Det har skjedd mye innenfor skogbruket de siste 100 år. I 1913 var det skogeiere og ildsjeler som jobba sammen med embetsverket for å få den beste forvaltningen av skogressursen. Alle så og dro i samme retning. I 2013 er det et stort sprik mellom skogeier, forvaltningen, industrien og embetsverket. Nå er det helt andre «verdier» som teller. Det er vanskelig å fatte hva alt handler om. Er det bare penger, eller er det klima, er det markedet, er det prestisje, alle har visst sin egen agenda. I Nord- og Sør-Trøndelag har hele verdikjeden engasjert seg sammen og dannet Skognæringa i Trøndelag. Denne organiseringen skjer nå rundt om i de fleste fylket og danner sammen Kystskogbruket. Kanskje kan dette bidra til å forsterke fokuset rundt skogbruket i landet. I Namdal Skogselskap har vi Trond Sagmo som vår informasjonskonsulent og daglig leder. En av de viktigste oppgavene Skogselskapet har i dag er å snakke med folk; barn, ungdommer, voksne om hvordan skog er, hvordan den fungerer og hvilke fortreffeligheter du kan finne der inne. Vi er ute på skoleskogdager og snakker om skog og skogbruk, vi er ute og planter klimaskoger og informerer generelt om skogbruk. Jeg har et håp om at skog og skogbruk skal tilbake i den nasjonale politikken og at embetsverket sammen med skogeiere og entreprenører fortsatt skal forvalte ressursen skog på en bedre måte enn i dag. Vår fornybare ressurs skal få tilbake statusen som den hadde da ildsjelene i 1913 etablerte Namdal Skogselskap. Ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøte og til vårt 100-årsjubileum. Randi Dille Leder 3. Årsmøte og skogutferd. År 2012, den 22. juni, holdt Namdal Skogselskap sitt årsmøte på Kvatninga i Overhalla kommune. Møtet ble satt kl Det var møtt opp 15 personer. Randi Dille ønsket velkommen. Det var lagt opp til et enkelt årsmøte i og med at neste år er det 100 års jubileum. Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent. 5

6 Randi Dille ble valgt til møteleder og Trond Sagmo til sekretær. Alle fremmøtte underskriver protokollen. Sak 1. Årsberetning. For første gang i historien er årsmeldinga til Namdal Skogselskap lagt ut som pdf fil på vår hjemmeside. Årsmeldinga ble også sendt alle som returnerte sin adresse etter julebrev sendt til samtlige medlemmer jula Randi Dille refererte fra årsmelding. Det framkom bekymring for et svært dårlig oppmøte. Årsmeldinga ble enstemmig godkjent. Sak 2. Regnskap. Randi Dille refererte fra regnskapet. Noen kommentarer knyttet til våre investeringer i fond og eventuell endring av innløsningstidspunkt. Styret holder fast på vedtak om ikke å innløse før perioden løper ut. Det ble også rettet spørsmål om det foreligger budsjett for 2013 som viser balanse eller overskudd i regnskapet. Det ble fremsatt ønske fra flere av medlemmene at styret sørger for løsninger som gir dette til resultat. Styreleder orienterte om budsjett og strategi for kommende år. Revisjonsberetningen ble gjennomgått av ordstyrer. Regnskapet ble enstemmig godkjent. Sak 3. Valg. 1. Valg av to nye styremedlemmer for tre år. På valg: Andreas Vannebo, Namsos og Anne Lise Haugan, Overhalla Forslag: Andreas Vannebo gjenvalg og ny Solbjørg Kjølstad, Høylandet Vedtak: Andreas Vannebo gjenvalg og ny Solbjørg Kjølstad, Høylandet 2. Valg av tre varamedlemmer for ett år, i prioritert rekkefølge. På valg: Jørgen Vikestad, Vikna gjenvalg for ett år Sigbjørn Gjeset, Fosnes gjenvalg for ett år Bodil Haukø, Røyrvik gjenvalg for ett år Vedtak: Jørgen Vikestad, Vikna- Sigbjørn Gjeset, Fosnes og Bodil Haukø, Røyrvik 3. Valg av leder for ett år. Randi Dille, Namsos er på valg. Vedtak: Randi Dille, Namsos. 4. Valg av nesteleder for ett år. På valg: Anne Lise Haugan, Overhalla. 6

7 Forslag: Andreas Vannebo, Namsos. Vedtak: Andreas Vannebo, Namsos. 5. Valg av revisor for ett år. På valg: BDO AS Forslag: Valgkomiteens innstilling på revisorer for ett år: Jon Strand, Grong og Per Helge Haugdal, Overhalla. Forslag i møtet: Gjenvalg på BDO AS. Vedtak: Jon Strand, Grong og Per Helge Haugdal, Overhalla ble valgt etter stemmelikhet i første stemmerunde med 7 for og 7 mot og en blank stemme. 6. Valg av 3 delegater til Det norske Skogselskap's Landsmøte i år Vedtak: Utsettes til årsmøtet i Sak 4. Godtgjørelse til tillitsvalgte. Forslag fra valgkomiteen: Valgkomiteen foreslår å opprettholde godtgjørelse etter utvalgsregulativet i Statens Personalhåndbok (SP), et ledertillegg på kr ,- pr. år og at reiser godtgjøres etter Statens Regulativ. Godtgjørelser i henhold til SP for år 2012 er: Leder: Møtegodtgjørelse kr 496,- pr. time i styremøte og andre møter for faktisk medgått møtetid inntil 6 timer pr. dag. Øvrige styremedlemmer: Møtegodtgjørelse kr 376,- pr. time i styremøte. Der styremedlemmer representerer Namdal Skogselskap gis en møtegodtgjørelse på kr 376,- pr. time i styremøte og andre møter for faktisk medgått møtetid inntil 6 timer pr. dag. I tillegg godtgjøres alle styremedlemmer for 2 timer som forberedelse til hvert styremøte, med kr 376,- pr. time. Selvstendige næringsdrivende godtgjøres i tillegg med kr 664,- pr. dag som kompensasjon for sannsynliggjort tapt arbeidsfortjeneste. 7

8 Timesatsene blir justert for hvert år i utvalgsregulativet, og disse justeringene blir fulgt. Valgkomiteen foreslår i tillegg å godtgjøre revisorer som er valgt blant medlemmene med kr. 496,- per time for medgått tid til revisjon av skogselskapets regnskap. Alle personene som vi har innstilt har blitt spurt og sagt ja til å stille til valg. Vedtak: Som valgkomiteens innstilling. Sak 5. Fastsette medlemskontingent for Årlig betalende kr. 250,- Støttemedlemmer kr. 1000,- Årlig infoavgift økes til kr. 200,- Sak 6. Velge nytt medlem i valgkomiteen. Vedtak: Anne Lise Hauga, Overhalla ble valgt. Valgkomiteen for 2013 får dermed denne sammensetning: Leder Egil Solstad, Nærøy Nils Ingvard Alte, Namsos Anne Lise Haugan, Overhalla Anne Lise Hauga ble avtakket for sin innsats i skogselskapet styre de siste tre år. Det vanket blomster og gavekort. Møtet slutt! Leiv Eide, Per Birger Ness, Harald Holand, Andreas Aavatsmark, Valborg Øiaas, Solbjørg Kjølstad, Rannveig J. Kristiansen, Teitur Holand, Anne Lise Haugan, Randi Dille, Andreas Vannebo, Per Olav Grande, Pål Fjær, Nils I. Alte og Trond Sagmo. Etter årsmøte ble det servert grillmat kaffe og wienerbrød i arboreet. 8

9 4. Overhalla, årsmøtekommune i Overhalla kommune deles i to av Namsen, sørsida og nordsida. Dette er faktisk en større utfordring i dag enn tidligere da vannet var bindeleddet, mens det i dag er landjorda med veger og biler som utgjør den funksjonen. Hovedvegen gjennom kommunen er riksveg 17 og 760 mellom Høylandet/ Grong og Namsos på nordsida. Forbindelsen til sørsida er bru ved Ranemsletta, kommunesenteret. På sørsida er det også vegforbindelse mellom Grong og Namsos. Overhalla kommune har ca innbyggere. Det er barnehager og skoler på Ranemsletta, Skage og Øysletta. Landbruket er den viktigste næringen i kommunen med daa jordbruksareal i drift og daa produktiv skog. Ellers utgjør Namsen, som en av landets beste lakseelver, en betydelig ressurs for lokal verdiskapning. Overhalla industrier som produserer prefabrikkerte byggeelementer i tre og Overhalla Cementvare som produserer betongelementer er to større industribedrifter i kommunen. Av det produktive skogarealet er ca daa gårdsskoger, daa statsskog og underkant av daa tilhørende Ulvik-Kiær. Det er lite høybonitets skog i kommunen. De mest intensivt drevne områdene ligger på bonitet 11 og 14 som utgjør ca halvparten av det produktive skogarealet, og da er det gran det først og fremst er snakk om. Avvirkningen de siste årene ligger på et gjennomsnitt på m3 etter at den rundt årtusenskifte lå på m3. I områdene nærmest bygda er det for det meste yngre skog, og gammelskogen ligger stort sett spredt og vanskelig tilgjengelig. Det felles ca. 300 elg i året og jakta utøves stort sett av lokale jegere. Vi tror vi har en elgbestand som er i rimelig balanse med beitegrunnlaget, noe som derimot er vanskelig å vite med sikkerhet. Av hjort er det enkelte streifdyr, av og til småflokker, og det har vært felt en 2-3 dyr de siste to årene. Rådyravskytingen har de siste 5 årene variert mellom 30 og 50 dyr i året. Vi ønsker Namdal Skogselskaps medlemmer og gjester velkommen til Overhalla og håper at alle vil få et godt faglig utbytte og trivelig samvær i våre omgivelser. 5. Legater og gaver. P.Torkildsens gavefond utgjør pr kr ,77. (renter 2012 kr 38,17 ) 6. Skogselskapets medlemmer. Antall livsvarige medlemmer pr Antall årlige betalende pr Antall æresmedlemmer pr Antall støttemedlemmer pr

10 7. Personell. Det leies en del tjenester fra Skogplanter Midt-Norge AS ved Valborg Øiaas til arbeidsoppgaver som er knyttet til regnskap og arkivering. Rannveig Jørstad Kristiansen er ansatt i 50% stilling for 2 år i prosjektet Our Wooden Future. Skogtekniker Trond Sagmo er daglig leder i Namdal Skogselskap. 8. Informasjon og daglig ledelse. Trond Sagmo, daglig leder. I meldingsåret har Namdal Skogselskap gjennomført en rekke aktiviteter, nedenfor er disse aktivitetene omtalt og illustrert med bilder. Skoleskogplanting. Vår dekorerte hestehenger har også i 2012 vært i flittig bruk. 19 skoleklasser med til sammen 470 elever var ute i skogen med Skogselskapet. Det ble plantet ca planter. Skoleskogplantinga ble gjennomført i regi av Plant.tre.no og Learning About Forest. Les mer om dette på prosjektenes hjemmesider: og samt våre egen hjemmeside under Ellers var det mange skoler som også i år ville ha en ren skogvandringsdag. Da er opplegget slik at en tar utgangspunkt i det som naturen i området byr på, og lager undervisningstema fra det som observeres underveis. Disse dagene har dermed ulikt innhold, jeg har med knivsett slik at klassen kan spikke, vi kan sette opp en natursti, vi ser etter spor og sportegn, ser på treslagene, måler høyde på store og små trær og vi ser også på ulike sopp, lav og moser Diverse aktiviteter. Vi har, som tradisjon tro, også i meldingsåret gjennomført en skoleskogdag for 4. klassene i Overhalla kommune i Kvatninga. Dette er et tradisjonelt opplegg der vi samarbeider med skogansvarlige i kommunen, skogbruksledere i Allskog og tillitsvalgte i lokalt skogeierlag. Daglig leder har gjennom meldingsåret deltatt på møter og samlinger av ulik karakter. Her kan nevnes møte i kontaktutvalg for skogbruk, både på fylkes og kommunenivå, fagsamlinger i Det norske Skogselskap og Skogbrukets Kursinstitutt. Daglig ledelse. Namdal Skogselskap administrerer elgjakta både i Kvatninga og på Spjutnes. De andre grunneierne vi samarbeider med er godt fornøyd med det arbeidet som blir utført, det samme gjelder jegerne som leier jaktrettene. Som daglig leder er det en rekke arbeidsoppgaver som må løses, både på kort og lang sikt. Jord og skogeiendommene skal forvaltes på en god måte. I våre skoger vurderes fortløpende behov for tiltak som foryngelse, ungskogpleie, tynning, sluttavvirkning, vegbygging, osv. Dyrkamarka er bortleid. 10

11 Som daglig ansvarlig for våre eiendommer blir en i praksis en vaktmester som må sørge for at det hele fungerer til enhver tid. Ikke minst gjelder det for administrasjonsbygget og bygningsmassen på Spjutnes. I administrasjonsbygget i Kvatningen hadde vi pr følgende leietakere: Allskog BA og Skogplanter Midt-Norge AS. Det har dessverre ikke lyktes oss å fylle opp de ledige kontorene som finnes i bygget, men en av hyblene er fortsatt utleid til en HINT-student. Vi har etablert et godt arbeidsmiljø for alle som leier kontor hos oss, og vi forsøker til en hver tid å legge til rette for at dette gode miljøet vedvarer. Klimaskogetablering. Feltene er fortsatt i etableringsfasen, men alle 4 feltene er i god vekst og særlig gledelig er det å se hvor godt sitkagrana slår til på feltene i Flatanger. Ingen vesentlige skader/avgang registrert. Tabell med detaljert oversikt over etablerte klimaskogfelt i prosjektet. Kommune Gnr/ bnr Kartref. WGS 84 Namsos 32/1 32W Namsos 32/14 32W Flatanger 1/1 32W Flatanger 3/2 32W Planta areal daa Plantet 8,0 Mai ,0 Mai ,0 August ,0 August 2010 Antall planter Treslag, prov., ref.nr 2000 Vanlig gran Prov Undesløs Ref KV Vanlig gran Prov Undesløs Ref KV Sitkagran Prov SEWARD. Ref KV Sitkagran Prov SEWARD. Ref KV10035 Bon Fangstgaranti tonn CO Sum 26,

12 Inn i ungdomsskolen i Nord-Trøndelag: Ourwoodenfuture Årsrapport

13 OurWoodenFuture er et toårig prosjekt som er rettet mot ungdomskolen i Nord Trøndelag. Hovedmålet er å bidra til å skape entusiasme og gi kunnskap rundt skog, trebruk og bioenergi i en klimasammenheng blant ungdomsskoleelever, lærere og rådgivere. Det er et mål å involvere > 3000 elever med tilhørende lærere i løpet av prosjektperioden. Prosjektet startet 1. januar 2011 og prosjektleder er Rannveig J. Kristiansen. Prosjekteiere er Skogselskapet i Trøndelag og Namdal Skogselskap, og blir støttet av Fylkesmannen i Trøndelag og Nord Trøndelag Fylkeskommune. Resultater Det er i 2012 gjennomført 56 undervisningsopplegg i og utenfor skolene, disse er fordelt på 38 bioenergikamper, 16 bioenergikurs og 2 trebrukskurs. Prosjekt leder har deltatt ved skoleskogdager for Egge og Steinkjer ungdomskoler, og for Steinsdalen U. Skole med fokus på trebruk og bioenergi. Til sammen har 2273 elever, 164 lærere og 3 studenter vært involvert i de ulike aktivitetene dette året. Prosjektet har siden oppstart 1. januar 2011 vært innom 22 av 41 ungdomskoler i Nord Trøndelag fylke. Flere skoler har gjort»gjenkjøp», som må anses som svært positivt. Her vil jeg trekke frem Steinkjer og Inderøy Ungdomskoler som svært positive samarbeidspartnere. Fordeling av elever på de ulike aktivitetene ligger i vedlagte tabeller. Det er ikke kjørt egne lærer kurs sett bort fra Landskamp i tre kurset, men det har vært lærere med på alle opplegg. Under Bioenergikampen (utendørs) har lærere vært med aktivt i undervisningen alle ganger. Enkelte lærere har etterspurt materiell som er blitt tilsendt slik at de kan bruke samme opplegg senere. Det har ikke vært rådgivere med i noen undervisningsopplegg. 13

14 Lærerkurs i Landskamp i Tre Tårnbygging av spagetti og marshmallows, en aktivitet som ikke bare engasjerer ivrige elever. Bildet viser "vinner-tårnet" på over 80 cm. Undervisningstilbud «Bygg i Tre» og «Fyr med ved»! 3 nye undervisningsopplegg ble lagd senvinteren 2011; Bioenergikurs (for 10 kl.), Bioenergikampen (8. og 9. kl.) og Trebasert arkitektur (8. og 9. kl.). Innhold i undervisningene er forankret i kunnskapsløftet og er tverrfaglig. Disse kursene, med stort sett samme innhold ble kjørt våren, Trebrukskurset ble deretter endret etter siste prosjektstyremøte i juni 2012, da responsen på kurset uteble på vårsemestret. Trebrukskurset ble plassert øverst på invitasjonen som ble sendt ut i august, og det ble gjort store endringer i innhold. Dette ga tilslag fra en skole med ønske om 2 opplegg. Tilbakemeldingen fra lærerne var at opplegget var veldig bra og interessant, og at de skulle bruke mye av innholdet videre. Bildene under viser ulike aktiviteter fra året som har gått. "Bygg en bro". Fornøyde elever fra Vanvikan skole etter at Da Vinci broa står ferdig. En del av Trebrukskurset. 14

15 Bioenergikampen ute på Inderøy U. Skole. Elevene beregner brennverdi og fuktighet i ulike treslag. Bygg høyeste tårn av vedskier fra Bioenergikampen. Elever fra Inderøy U. Skole koser seg i solskinn og satser alt i konkurransen! Det er i 2012 sendt ut invitasjoner i to omganger, en på nyåret og en på høsten. Invitasjonen ligger vedlagt i rapporten. Responsen på invitasjonene har vært god. Utsendingstidspunkt er fortsatt viktig i forhold til skolenes timeplanlegging. Landskamp i Tre Interreg Prosjektet Landskamp i Tre 2012, hvor at Skogselskapet er prosjektleder, ble gjennomført på våren 2012, og konkurransen samlet 255 elever fra 3 skoler på norsk side. Det var Åsen U. skole (8.kl.), Inderøy u. Skole (8.kl.) og Steinkjer U. skole (9.kl). Foran årets landskamp ble det jobbet hardt med å få finansiert prosjektet på norsk side. Per Reidar Næss fra Trøndelag Forskning og Utvikling tok ansvar for det økonomiske. Skolene bidrog med hele 46 bidrag fra norsk side og 6 av dem gikk videre til finalen i Åre i mai måned. Fra Sverige kom det 5 bidrag til finalen. Steinkjer U. Skole tok en flott og velfortjent 1. plass med 15

16 sin modell Ladestasjon for el-biler På vinnergruppa var Lukas Grenstad, Ida Kallmyr, Guro Bolås og Lars Dybvad. Andre og tredje plass gikk i år til svenskene. Inderøy U. skole stakk av med seieren i Åpen klasse med bidraget «Flygetoget». Finale i Landskamp i Tre, Åre i Sverige. En stor forsamling av spente elever, lærere og jury som venter på resultater. Vinnerne av årets Landskamp fra Steinkjer U. Skole med sitt vinnerbidrag "Ladestasjon for elbiler". Både elever og lærere var veldig godt fornøyd med gjennomføringen og opplegget. På lærerens KickOff i januar var skogens rolle i en klimasammenheng og produktutvikling hovedtemaet. Våre 3 foredragsholdere var Hans Brede fra Skogselskapet, Sivert StillesjÖ fra Lamtech AB og designer Petter Wiig Aunet fra PWA produktdesign som hadde svært interessante fremlegg. Årets jury bestod av Mikael Östling, Alf Daniel Moen og Vidar Ingstadbjørg, alle med bakgrunn og erfaring fra skogbransjen (Bilde under). De bidrog med faglig gode begrunnelser av alle finale bidrag og gjorde en utmerket jobb. Årets jury i Landskamp i Tre fra venstre Vidar Ingstadbjørg, Alf Daniel Moen og Mikael Östling Utstilling og media Det ble i år, som i fjor, laget en utstilling av alle finale modeller fra de norske deltakerne i foajeen på Statens hus. Hvor mange som ser denne er vanskelig å si, men det er viktig at vi har muligheten til å vise frem hva Landskamp i Tre går ut på samt vise de fine modellene som elevene har brukt mye tid på. 16

17 Landskamp i Tre fikk god dekning i avisene med artikkel i Inderøyningen, Trønderavisa og Steinkjeravisa. Fra Landskamp i Tre utstillingen på Statens Hus, Steinkjer Økonomi Vedlagt ligger foreløpig regnskap. På grunnlag av regnskap (pr ), samt at vi ser det er fortsatt ønske fra skolene om undervisningsopplegg har vi søkt Fylkesmannen i Trøndelag og Nord Trøndelag Fylkeskommune om en forlengelse av prosjektet til ut juni Dette for å bruke opp pengene vi har fått tildelt. Vi har fått bekreftet fra begge finansører at forlengelse er innvilget. Prosjektleder går da ned i stillings prosent fra 50 % til 40 % fra nyttår. Erfaringer med OWF! Prosjektet er svært godt mottatt i skolene rundt om i hele Nord Trøndelag fylke, både geografisk, på ulike klassetrinn, på små og store skoler. At temaene er forankret i kunnskapsløfte og dekker ulike læringsmål er viktig for skolene, og det gir skolene et enklere valg når invitasjonen kommer. At undervisningsoppleggene er gratis og inneholder alt av nødvendig utstyr til gjennomføringen er likeså viktig. Da bruker ikke skolene ekstra ressurser på tilbudet. At aktivitetene skjer enten på skolen eller i nærområdet er også oppfattet som positivt, da man slipper å bruke tid og ressurser på transport. Ungdomsskolene får mange tilbud på forelesninger, kurs og aktiviteter, som betyr at vi har konkurranse om å få plass i skolene. Det er derfor veldig gledelig at så mange har valgt og bruke oss! Det igjen betyr at vi tilbyr aktuelle temaer og at vi dekker viktige læreplanmål. 17

18 For prosjektleder har det vært viktig at skolene er med på planleggingen og at deres ønsker tilpasses i oppleggene. Kontakt opp mot lærere har kun vært positiv. Som prosjektår 1 er det tydelig å se at bioenergi er et tema skolene ønsker å lære mer om og hente inn kompetanse utenfra. Trebrukskurset har ikke vært etterspurt og det er vanskelig å si noe om årsaken. Det kan være at skolene har lærere som har kunnskap omkring temaet, eller at budskapet vårt fortsatt ikke har kommet godt nok frem i kursbeskrivelsen, selv etter endringer fra år 1. En annen årsak kan være at bioenergi som fornybar energikilde mangler omfang i lærebøkene. Flere lærere ønsker å gå mer i dybden av bioenergi fremfor andre fornybare energikilder, slik som solenergi, vindenergi og geoenergi. Det kan ha noe med nærhet og alminnelighet å gjøre. Tilbakemeldingen fra skolene som har hatt trebrukskurset er gode. Prosjektleder mener at trebrukskurset ble bedre etter endringene som ble gjort i sommer. Men det er vanskelig å påvirke lærerne i hva de skal velge. At oppleggene inneholder praktiske oppgaver og øvelser som gir økt elevaktivitet er fortsatt svært positivt. Det er mange lærere som snakker om dette, at det mangler tid til praktiske og tverrfaglighet. Praktiske oppgaver bidrar til at elevene får jobbet med temaene ved å bruke andre metoder, enn det de vanligvis gjør. Praktiske oppgaver er også med å fange opp elever som ikke er like sterk teoretisk, og de aller fleste ungdommer synes det er gøy og spennende å jobbe praktisk i faget. Det er ikke drevet konkret rekrutteringsarbeid i prosjektet. Dette har blitt diskutert i prosjektgruppemøter og styringsgruppemøter. Men det er et indirekte rekrutteringsarbeid til skognæringa å drive undervisning om skog til så mange elever som prosjektet har hatt. Kompetanse og rekruttering henger sammen. Prosjektet anses som vellykket. Steinkjer Prosjektleder Rannveig Jørstad Kristiansen 18

19 Invitasjon til skolene 2012 Et LÆRERIKT og GRATIS undervisningstilbud til ALLE ungdomskolene i Nord Trøndelag! 2000 ELEVER HAR DELTATT, 500 «PÅ BESTILLING», MEN VI ØNSKER FLERE! Skogselskapene ønsker å bidra til å realisere viktige læremål i ungdomskolen. Vi har derfor laget undervisningspakker hvor aktivitetene er tverrfaglige og tilpasset ulike klassetrinn og læreplanmål. Ourwoodenfuture er et prosjekt i regi av Skogselskapene i Nord Trøndelag, og har som hovedmål er å øke kunnskapen og entusiasmen rundt skog, trebruk og bioenergi i en klimasammenheng. Prosjektet er støttet av Fylkeskommunen og Fylkesmannen. Vi kan tilby følgende opplegg høsten Skogens rolle i klimakampen! Med mye nytt innhold! (inne) 8. og 9. klasse. 4 skoletimer (to timer teori og to timer praktisk arbeid) Kompetansemål: Trebruk i historisk perspektiv, klimautfordringen, nye bruksområder, egenskaper i tre, bygningers konstruksjon og materialer. Tre som erstatter for andre produkter. PowerPoint presentasjon, demonstrasjoner og praktisk oppgave Da Vinci broa En klasse pr gjennomføring. 2. Bioenergikampen (ute) 8. og 9. klasse. Egner seg godt som bli-kjent dag for 8. klassinger! 4 skoletimer eller som et heldags opplegg, sosialt og faglig! Kompetansemål: Klima, biobrensel, volumberegning, målemetoder, fotosyntese Kreative, praktiske og faglige oppgaver utendørs. Krever muligheter for bålfyring. Klassen deles inn i grupper hvor at de konkurrerer mot hverandre 19

20 En klasse pr gjennomføring 3. Bioenergikurs (inne) 10. klasse 3 skoletimer Kompetansemål: bioenergi, klimautfordringen, skog og CO 2, viktige begreper PowerPoint presentasjon med film, demonstrasjoner og oppgaver En klasse pr gjennomføring Bestill i god tid Vennligst ta kontakt med undertegnede, og vi avtaler tid! Rannveig Jørstad Kristiansen Mobil: E-post: Gjennomført aktivitet våren 2012 BYGG I TRE Sted Klasse Dato Aktivitet Antall Antall Andre elever lærere Landskamp i tre 8 og 9 vår 2012 Trebruk Skoleskogdager med juni Steinkjer og Egge u. skoler Sum vår FYR MED VED Sted Klasse Dato Aktivitet Antall elever Antall lærere Høylandet B og U. Skole jan Bioenergikurs 16 1 Egge jan Bioenergikurs 45 2 Egge jan Bioenergikurs 25 1 Egge jan Bioenergikurs 45 2 Frosta 8 02.feb Bioenergikampen 32 3 Steinsdalen 9 27.mar Bioenergikampen 6 1 (skoleskogdag) Andre 20

21 Otterøy Skole 8, 9 og 12.apr Bioenergikampen Namdalseid Skole mai Bioenergikurs 23 2 Inderøy U. Skole 8 21.mai Bioenergikampen 90 3 Inderøy 8 22.mai Bioenergikampen 3 Inderøy 8 23.mai Bioenergikampen 3 Inderøy 8 24.mai Bioenergikampen 2 Vuku 9 30.mai Bioenergikampen 76 3 Vuku 01.jun Bioenergikampen 2 Halsen ungdomsskole 5* 8kl 12.jun Bioenergikampen Halsen ungdomsskole 13.jun Bioenergikampen Halsen ungdomsskole 15.jun Bioenergikampen Sum vår Total Sum alle kurs VÅR Gjennomført aktivitet høsten 2012 BYGG I TRE Sted Klasse Dato Aktivitet Antall elever Antall lærere Grong Videregående Alle 30. Skogdag Skole aug. Overhalla 9A 14. Trekurs 50 2 nov. Overhalla 9B 15. Trekurs 2 nov. Andre Sum vår FYR MED VED Sted Klasse Dato Aktivitet Antall Antall Andre 21

22 elever lærere Halsen U. skole Bioenergikamp 23 3 aug. en Halsen U. skole Bioenergikamp 21 2 aug. en Halsen U. skole Bioenergikamp 22 2 aug. en Halsen U. skole Bioenergikamp 22 2 aug. en Halsen U. skole Bioenergikamp 22 3 aug. en Meråker skole Bioenergikamp 32 3 aug. en Frol 9 3. sep. Bioenergikamp 21 2 en Frol 9 7. sep. Bioenergikamp 20 3 en Frol Bioenergikamp 29 3 sep. en Statland Skole Bioenergikamp sep. en Nesset Bioenergikamp 75 3 sep. en Nesset Bioenergikamp 3 sep. en Nesset Bioenergikamp 2 sep. en Åsen okt. Bioenergikurs 19 3 Åsen 9 5. okt. Bioenergikamp 26 5 en Høknes U. skole Bioenergikamp 22 4 okt. en Høknes U. skole Bioenergikamp 20 1 okt. en Høknes U. skole Bioenergikamp 22 2 okt. en Steinkjer U. skole 9a 22. okt. 2 x Bioenergikamp Steinkjer U. skole 9b 23. okt. Steinkjer U. skole 9c 24. okt. en 2 x Bioenergikamp en 2 x Bioenergikamp en Nesset nov. 2 x Bioenergikurs

23 Overhalla 8 7. nov. Bioenergikamp 45 5 en Steinkjer U. Skole 10 uke 47 6 x Bioenergikurs Inderøy U. Skole x Bioenergikurs Sum høst Total sum alle kurs HØST Økonomi 2012 Budsjett 2012 Prosjektleder 50 % stilling inkl sos.kost Prosjektmedarbeider 10% stilling Kontor, tlf Reise Materiell Regnskap, administrasjon Egeninnsats skolene Diverse møter og arrangement Diverse Totalt Finansiering 2012 Egeninnsats skolene Midler til rekruttering, likestilling og kompetanse. NTFK BU-midler FM Rentemidler FM Namdal Skogselskap Skogselskapet i Trøndelag Totalt

Årsmelding Namdal Skogselskap 2013 100. årgang

Årsmelding Namdal Skogselskap 2013 100. årgang Årsmelding Namdal Skogselskap 2013 100. årgang WWW.SKOGSELSKAPET.NO Namdal Skogselskap Årsmøte 2014 holdes på Trones Hotell i Namsskogan kommune fredag den 27. juni 2014 kl. 10.00 Programmet blir som følger:

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015)

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) 1 Selskapet KomRev Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i

Detaljer

SELSKAPSAVTALE. for Kommunalt sekretariat Trøndelag IKS. (KomSek Trøndelag IKS)

SELSKAPSAVTALE. for Kommunalt sekretariat Trøndelag IKS. (KomSek Trøndelag IKS) Vedlegg 1 SELSKAPSAVTALE for Kommunalt sekretariat Trøndelag IKS. (KomSek Trøndelag IKS) 1 Selskapet KomSek Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov av 29.01. 1999

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS Vedlegg 1 SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS 1 Selskapet KomRev Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov av 29.01. 1999 nr. 06 om interkommunale selskaper. Selskapet

Detaljer

Forslag til Selskapsavtale Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS (kommentarer i kursiv)

Forslag til Selskapsavtale Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS (kommentarer i kursiv) Vedlegg 1 Forslag til Selskapsavtale Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS (kommentarer i kursiv) 1 Selskapet Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel

Detaljer

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 SELSKAPSAVTALE FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 1. Selskapet. Nord-Trøndelag Krisesenter IKS er en interkommunal virksomhet opprettet med hjemmel i lov av 29.01.1999 nr.

Detaljer

Årsmelding Namdal Skogselskap 2011 98. årgang

Årsmelding Namdal Skogselskap 2011 98. årgang Årsmelding Namdal Skogselskap 2011 98. årgang WWW.SKOGSELSKAPET.NO Namdal Skogselskap Årsmøte 2012 Holdes på Kvatninga i Overhalla kommune. fredag den 22. juni 2012 kl. 10.00 Kaffe serveres fra kl. 09.00

Detaljer

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK)

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Styret i NORSØK 2006 ved Stjernehuset. Fra venstre Kristin Sørheim, Erik L. Moen, Ole Syltebø, Anita Villa og Kirsty McKinnon Innhold Årsberetning

Detaljer

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET SKOGEIERLAG: OVERHALLA STED: KVATNINGA DATO: 22.03.2017 KLOKKESLETT: 19.00 FELLES MED NAMSOS OG NAMDALSEID FLATANGER SKOGEIERLAG Andelseier /årsmøte er

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

Forslag til ny selskapsavtale. Selskapsavtale for Konsek Trøndelag IKS

Forslag til ny selskapsavtale. Selskapsavtale for Konsek Trøndelag IKS Forslag til ny selskapsavtale Selskapsavtale for Konsek Trøndelag IKS 1 Selskapet Konsek Trøndelag IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper. Selskapet har

Detaljer

Pr.: Selbu-Trykk AS. Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER

Pr.: Selbu-Trykk AS. Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER Pr.: 30.06.2012 Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER Utarbeidetav Eli Kjersti KL RegnskapSelbuAS Dato 08.08.2012 kl. 09:21 Konfidensielt KLrapport RESULTAT

Detaljer

Årsberetning. Skogtiltaksfondets virksomhet i 2015

Årsberetning. Skogtiltaksfondets virksomhet i 2015 SKOGTILTAKSFONDET Årsberetning 2015 Årsberetning Skogtiltaksfondets virksomhet i 2015 Skognæringen tok i 2000 initiativet til å revitalisere Skogtiltaksfondet for å øke næringens evne til å stille med

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006 og 2008)

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006 og 2008) SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006 og 2008) I -`) jul 200b Meraker kommune 1 Selskapet KomRev Trøndelag IKS er en interkommunal virksornhet som

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Nord-Trøndelag m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business

Detaljer

Balanserapport desember 2015

Balanserapport desember 2015 Balanserapport desember 2015 Eiendeler IB Bevegelse UB 1201 Andel trampoline 12-6 6 1202 Klubbutstyr 61-32 29 Maskiner og anlegg 73-38 35 1240 Gaupen skaphenger 28-9 19 1250 Hjemmeside Vitnett 14-7 7 1251

Detaljer

Tildeling av midler til skogkultur, tynning og andre tiltak i skogbruket

Tildeling av midler til skogkultur, tynning og andre tiltak i skogbruket Kommunene i Nord-Trøndelag Vår dato: 30.01.2014 Deres dato: Vår ref.: 2013/6641 Deres ref.: Tildeling av midler til skogkultur, tynning og andre tiltak i skogbruket - 2014 1. Innledning. Det vises blant

Detaljer

Nord-Trøndelag. REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag. REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 2 Regnskap 2014 Resultatregnskap Inntekter Note Regnskap 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2013 Kontingent 1 83 425 91

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Nord-Trøndelag m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET SKOGEIERLAG: GRONG OG HARRAN STED: HARRAN KRO DATO: 14.03.2017 KLOKKESLETT: 19.00 Andelseier /årsmøte er arena for ALLSKOGs andelseiere og spesielt innbudte

Detaljer

Tildeling av midler til skogkultur, tynning og andre tiltak i skogbruket

Tildeling av midler til skogkultur, tynning og andre tiltak i skogbruket Saksbehandler: Rune Saursaunet Deres ref.: Vår dato: 23.01.2013 Tlf. direkte: 74 16 82 15 E-post: fmntrsa@fylkesmannen.no Vår ref.: 2012/5924 Arkivnr: 531.5 Kommunene i NT Tildeling av midler til skogkultur,

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET SKOGEIERLAG: HØYLANDET STED: HØYLANDET SKYSSTASJON DATO: 21.03.2017 KLOKKESLETT: 19.30 Andelseier /årsmøte er arena for ALLSKOGs andelseiere og spesielt

Detaljer

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET SKOGEIERLAG: RANA STED: SCANDIC HOTELL, MO I RANA DATO: 15.03.2017 KLOKKESLETT: 18.00 Andelseier /årsmøte er arena for ALLSKOGs andelseiere og spesielt

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

VEILEDNING I MØRE OG ROMSDAL 2012

VEILEDNING I MØRE OG ROMSDAL 2012 VEILEDNING I MØRE OG ROMSDAL 2012 43 kontordager med veiledning bl.a. kapping av tømmer og planting 4 skogdager 9 skogkvelder fokus på Dagmar, skog og klima 38 timer med møter veigruppe, tilskudd fylkeshuset,

Detaljer

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA 1 Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA Forslag dato 07.11.16 1 Virksomhet Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA er et samvirkeforetak med vekslende medlemstall. Norsk Landbruksrådgiving

Detaljer

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 GENERALFORSAMLING Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 AGENDA 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder 3. Godkjennelse av innkallingen 4. Valg

Detaljer

Periodisk regnskapsrapport

Periodisk regnskapsrapport Periodisk regnskapsrapport Feiermesternes Landsforening v/jan Espeseth Regnskapsår: 216 Regnskapsperiode : Januar t.o.m Desember Innhold: Resultatrapport Balanserapport Nøkkeltall Grafiske fremstillinger

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

LEVANGER HÅNDBALLKLUBB. Perioderapport juli - august 2012. Rapporten er utarbeidet av:

LEVANGER HÅNDBALLKLUBB. Perioderapport juli - august 2012. Rapporten er utarbeidet av: eton LEVANGER HÅNDBALLKLUBB Perioderapport juli - august 2012 Rapporten er utarbeidet av: Leiv Tore Berg Telefon: 90914523 Epost: leiv.berg@smnregnskap.no Dato: 24.09.2012 2012 2011 Autorisert regnskapsførerselskap:

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2009. Kontingent 2011

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2009. Kontingent 2011 SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Regnskap 2009 Kontingent 2011 Budsjett 2010 2 Regnskap 2009 Inntekter Note Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Kontingent 1 198720,00 255300 520840,00 Partistøtte staten

Detaljer

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET SKOGEIERLAG: STEINKJER STED: JADARHEIM, BEITSTAD DATO: 20.03.2017 KLOKKESLETT: 19.00 Andelseier /årsmøte er arena for ALLSKOGs andelseiere og spesielt

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Grenland Golfklubb. Eiendeler

Grenland Golfklubb. Eiendeler Balanse Eiendeler Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Egenkapital Langsiktig gjeld Grenland Golfklubb 1100 Klubbhus 1101 Påkost bygg 1102 Asfalt/påkost parkeringsplass 1155 Golfbanen 1200 Maskiner

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2007...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2007..6 Kommentarer

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT INNKALLING TIL ÅRSMØTE På Husflidslagets hus i Dåfjord Fredag 7.februar 2014 Kl. 18.00 Saksliste: 1. Velge ordstyrer og protokollfører. 2. Godkjenne innkalling, fullmakter og

Detaljer

Sak 2013-10: Årsberetning og regnskap 2011-2012 - korrigert

Sak 2013-10: Årsberetning og regnskap 2011-2012 - korrigert Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-04-02 AJ Sak 2013-10: Årsberetning og regnskap 2011-2012 - korrigert Vedlagt følger årsregnskapet for NR for regnskapsåret 2012, som sammen med årsregnskapet

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TØNSBERGDISTRIKTET SKOGEIEROMRÅDE 2015

ÅRSMELDING FOR TØNSBERGDISTRIKTET SKOGEIEROMRÅDE 2015 ÅRSMELDING FOR TØNSBERGDISTRIKTET SKOGEIEROMRÅDE 2015 Dette er skogeierområdets femte virkeår siden omorganiseringen til skogeierområde. Skogeierområdet har nå 390 (408 i 2014 og 429 i 2013) andelseiere.

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET SKOGEIERLAG: BARDU STED: KOMMUNEHUSET DATO: 16.03.2017 KLOKKESLETT: 19.00 Andelseier /årsmøte er arena for ALLSKOGs andelseiere og spesielt innbudte fra

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA På Wassilioff Hotell Mandag 4. mars 2013 klokken 18.00 Innkallingen blir i år sendt ut i post. Styres årsberetning og regnskap, vil være å finne på www.brunlanesjordvanning.no.

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

ÅRSMØTE NORSK KULTURSKOLERÅD NORD-TRØNDELAG. Rica Rock City Hotell ONSDAG 20. MARS 2013

ÅRSMØTE NORSK KULTURSKOLERÅD NORD-TRØNDELAG. Rica Rock City Hotell ONSDAG 20. MARS 2013 ÅRSMØTE I NORSK KULTURSKOLERÅD NORD-TRØNDELAG Rica Rock City Hotell ONSDAG 20. MARS 2013 Saksdokumenter 20.3.2013 1 ÅRSMØTE 2013: Sakliste: Sak 1 Konstituering 1.1. Valg av referent 1.2. Opprop og godkjenning

Detaljer

Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER. Skogbrukets Kursinstitutt

Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER. Skogbrukets Kursinstitutt Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER Skogbrukets Kursinstitutt Vedtatt 30.05.2013 1. Navn og organisasjon Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs) er en medlemsforening stiftet 1958 av Det norske Skogselskap.

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2015 Rogaland Rideklubb Adresse: Madlaveien 500, 4020 STAVANGER Org.nr: 974236400 MVA Virksomhetens

Detaljer

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 DRIFTSINNTEKTER 3000 Salgsinntekter avg.pl 0,00-45 000,00 3001 Salgsinntekt Sponsorer avg.pl -40 000,00 0,00 Sum Salgsinntekter -40 000,00-45 000,00 3112 Inntekt grasrotandel

Detaljer

Hjorteviltregion 4 (Nærøy, Overhalla, Namsos, Høylandet, Vikna, Fosnes, Jøa og Austra).

Hjorteviltregion 4 (Nærøy, Overhalla, Namsos, Høylandet, Vikna, Fosnes, Jøa og Austra). Hjorteviltregion 4 (Nærøy, Overhalla, Namsos, Høylandet, Vikna, Fosnes, Jøa og Austra). Prognoser for elgbestandens størrelse og utvikling Tilrådning om elgkvoten i 2011. Paul Harald Pedersen Overhalla,

Detaljer

ALLSKOGs veiledning av skogeiere i 2011

ALLSKOGs veiledning av skogeiere i 2011 ALLSKOGs veiledning av skogeiere i 2011 VEILEDNING I MØRE OG ROMSDAL I løpet av 2011 ble det gjennomført følgende aktivitet: 127 Kontordager med veiledning - spørsmål og råd knyttet til skogbruk, hogst,

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Norsk Geologisk Forening - org.nr. 971 376 023 Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning RESULTATRAPPORT beløp i 1.000 kr NOTE 31.12.10

Detaljer

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET SKOGEIERLAG: TRONDHEIM STED: ALLSKOGS LOKALER, INGVALD YSTGAARDSV. 13 A DATO: 13.03.2017 KLOKKESLETT: 19.00 FELLES MED STRINDA OG KLÆBU SKOGEIERLAG Andelseier

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA

YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA Til medlemmene av Ytre Hamarøy Grunneierlag SA Innkalling til ordinært årsmøte. Styret i Ytre Hamarøy Grunneierlag innkaller med dette til ordinært årsmøte i Grunneierlaget,

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Asphaugen Samfunnshus SA Årsmøte Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Sakliste for årsmøte i Asphaugen Samfunnshus SA 14.03.2017 1. Åpning. Valg av møteleder, referent og to til å skrive under protokollen. 2.

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

Boligsameiet Lunderåsen

Boligsameiet Lunderåsen Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Lunderåsen 2013 Tid: Torsdag 25. april 2013, kl 19.00 Sted: Vesterskaun skole www.boligsameiet-lunderasen.no Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 i Tid: Torsdag

Detaljer

Periodisk regnskapsrapport

Periodisk regnskapsrapport Periodisk regnskapsrapport Feiermesternes Landsforening v/jan Espeseth Regnskapsår: 2015 Regnskapsperiode : Januar t.o.m Desember Innhold: Resultatrapport Balanserapport Nøkkeltall Grafiske fremstillinger

Detaljer

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte 30.03.2017 Tenvik båtforening 1 ÅRSRAPPORT 2016 FOR TENVIK BÅTFORENING Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Lars Aasberg, leder (valgt i 2016 for 1 år)

Detaljer

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905 Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr 981 343 905 Resultatregnskap Note 2007 2006 Leieinntekter 3 541 984 2 669 221 Annen drifsinntekt - 246 969 Sum driftsinntekter 3 541 984 2 916 190 Lønnskostnader

Detaljer

Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014

Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014 Stjernen Hockey Fredrikstad Elite Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014 Årsmøte torsdag 21. mai 2015 ØKONOMISK BERETNING SESONGEN 2014/15 Sesongregnskapet er avlagt separat for hver av de

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

ÅRSMELDING 2008. Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK. Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap Revisjonsberetning

ÅRSMELDING 2008. Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK. Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap Revisjonsberetning ÅRSMELDING 2008 Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK Styret i NORSØK 2008: Styreleder Kristin Sørheim (Tingvoll kommune) foran. Fra venstre: Erik L. Moen (OIKOS), Anita Villa (Bioforsk Økologisk),

Detaljer

ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900

ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900 NSBK Gr. Oslo & Akershus ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900 Møtested er NKK s Lokaler på Bryn i Oslo AGENDA 1. Godkjennelse av innkalling og saksliste 2. Valg av a. Møteleder b. to referenter

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

«En reise i Sør-Trøndelag»

«En reise i Sør-Trøndelag» Foto: Grethe Lindseth «En reise i Sør-Trøndelag» Statsbudsjettskonferansen, Steinkjer, 17. oktober Ole-Gunnar Kjøsnes, daglig leder KS Sør-Trøndelag Alf-Petter Tenfjord, Direktør, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP 01.07.09-01.07.08- Note 30.06.10 30.06.09 DRIFTSINNTEKTER: Tilskudd NJ drift kr 333.104 kr 297.623 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 102.492 87.362 Sum driftsinntekter kr 435.596 kr 384.985

Detaljer

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET SKOGEIERLAG: STJØRDAL STED: QUALITY HOTELL DATO: 20.03.2017 KLOKKESLETT: 19.00 Andelseier /årsmøte er arena for ALLSKOGs andelseiere og spesielt innbudte

Detaljer

NORD-ØSTERDAL - RØROS ELGREGION. Det innkalles til årsmøte i Nord-Østerdal - Røros elgregion lørdag 5.Mai Feragen samfunnshus, Røros.

NORD-ØSTERDAL - RØROS ELGREGION. Det innkalles til årsmøte i Nord-Østerdal - Røros elgregion lørdag 5.Mai Feragen samfunnshus, Røros. Årsmøte 2012 NORD-ØSTERDAL - RØROS ELGREGION. Elgregionens medlemmer Kommunale viltmyndigheter Fylkeskommunen i Hedmark Fylkeskommunen i Sør-Trøndelag Det innkalles til årsmøte i Nord-Østerdal - Røros

Detaljer

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN Årsregnskap for 2015 Innhold Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisors beretning (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) Resultatregnskap for 2015 Note

Detaljer

Innherred samkommune

Innherred samkommune Innherred samkommune 30. oktober 2008 Fylkesmannens landbruksavdeling Monika S. Luktvasslimo Landbruk og bygdeutvikling Utvikling/status landbruk Lokale muligheter innenfor rammen av nasjonal politikk

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Årsoppgjør 2014 for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Foretaksnr. Resultatregnskap 2014 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Periodisk Regnskapsrapport

Periodisk Regnskapsrapport Peder Ås Kinaputtveien 234 BAGN Periodisk Regnskapsrapport juli - august 29 Innhold Resultatrapport Balanserapport Nøkkeltall Grafikk 7 6 5 4 3 2 Utarbeidet av Frivold Regnskap Skrevet ut: 6.5.2 Resultat

Detaljer

RESULTATREGNSKAP PR. 31. DESEMBER

RESULTATREGNSKAP PR. 31. DESEMBER RESULTATREGNSKAP PR. 31. DESEMBER DRIFTSINNTEKTER Noter Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Produkt- og varesalg 177.430 300.000 171.333 MA-lotteri, brutto 8 3.566.640 4.100.000 4.119.483 Diverse

Detaljer

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført.

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført. 1 av 8 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

Stiftelsen Halten N D M. Resultatregnskap

Stiftelsen Halten N D M. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 3000 Salg butikk/kiosk høy sats 20 032,00 22 028,00 3001 Salg øl høy sats 27 176,00 0,00 3002 Salg vin høy sats 15 540,00 0,00 3003 Salg

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2015 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Arboretet 32 av artene:

Arboretet 32 av artene: Arboretet 32 av artene: EINER (Juniperus communis) * Verdens mest utbredte bartre. * Kan bli mer enn 1000 år gammel! * Vokser i Norge fra strandbeltet og opp til 1700 meters høyde i Jotunheimen. VANLIG

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER 2007 2006 2007 2008 Innbetaling til fellesutgifter (note 6) 11 071 968 11 013 078 11 013 078 11 071 968 Vedlikeholdsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer