Virksomhet i nord Rekruttering av kompetanse Alta, 2.september 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhet i nord Rekruttering av kompetanse Alta, 2.september 2010"

Transkript

1 Virksomhet i nord Rekruttering av kompetanse Alta, 2.september 2010

2 Kort om min bakgrunn Heidi Tangstad Statsviter fra University of Essex merkantile fag fra Markedshøyskolen og Høgskolen i Finnmark Kontorleder, Moskva: humanitært arbeid Lektor, samfunnsfag og språk: Alta videregående skole Human Resources koordinator: North Energy

3 I presentasjonen 1. Om North Energys virksomhet i nord Visjon Historikk Aktivitet 2. Om våre erfaringer med rekruttering av kompetanse Hvordan vi nyttiggjør oss av akademisk kompetanse Kritisk kompetanse - strategi 3. Vårt samfunnsansvar for kompetanseutvikling i nord

4 Hvorfor North Energy?

5 Formål North Energy Ta direkte del i den verdiskapning som olje- og gassressursene på nordnorsk sokkel gir grunnlag for Være en industriell aktør som deltar aktivt i utviklingen av det fremtidige aktivitets- og utbyggingsmønster på nordnorsk sokkel Være spesielt opptatt av og dyktig på de utfordringer vi står overfor i nord; miljø ringvirkninger interessemotsetninger

6 Visjon North Energys målsetning er å skape verdier for aksjonærene og bidra til ringvirkninger på land ved å delta i lete-, utviklings- og produksjonsaktiviteter utenfor Midt- og Nord-Norge. Dette skal skje gjennom å bli et lønnsomt og ledende olje og gasselskap som aktivt bidrar til industriell verdiøkning i Nord-Norge.

7 Visjonen bygger på: Langsiktig lønnsomhet Synlighet overfor alle aktører i nord og fokus på lokal informasjon Bygge sterke industrielle nettverk i nord mot leverandørindustri og lokal beredskap Vokse inn i ledende rolle i oljeindustrien i nord O P E R A T Ø R S K A P

8 North Energy er et fullblods oljeselskap i Prospekt muligheter Prospekt Funn? Avgrensning PUD søknad Felt under utbygging Felt i produksjon antall ansatte Utbygging Støttefunksjoner Leting

9 Hvordan jobber vi?

10 Hvordan jobber vi? Kartlegger interesante områder Definerer borbare prospekter Søker på / forhandler om lisensandeler Tildeles / kjøper lisensandeler Borer prospektene / gjør funn Avgrenser funn Utbygger felt Produserer fra felt

11 Hvor er vi?

12 Hvorfor er vi i Alta? Alta ligger godt plassert i forhold til nordkalottens HC-ressurser Nærmere 25% av alle oljereservene i verden ligger innenfor en sirkel med radius som strekker seg fra Alta til nordpolen 25% 12 % av disse 25% ligger på norsk side av Barentshavet Rundt 12% av verdens olje og gassressurser ligger mindre enn 1000 km unna Alta 12-15% Alta

13 Hovedkontor i Alta, regionskontor i Oslo ~ 30+ ansatte i Alta Letefokus Barentshav + satelittkontorer i Bergen, Stavanger, Honningsvåg, Bodø og Tromsø ~10 ansatte i Oslo Letefokus Norskehavet

14 Hvor er vi i verdikjeden?

15 Noen milepæler Sept 07 Selskapet blir til ved Altaelva Des 07 CEO ansatt Aug 08 Prekvalifisert som rettighetshaver Des 08 Tildelt to lisenser i TFO08 Mar 09 Prekvalifisert som operatør Apr 09 Tildelt 4 lisenser i 20R, inkl operatørskap Q Kjøp av 2 lisenser Des 09 Tildelt 3 lisenser i TFO09 Feb 10 Børsnotert Sammenslåing med 4sea energy 2 nye lisenser via sammenslåinga April 10 Funn i PL 433 Fogelberg Aug 10 Kjøp av PL 341 Stirby (boreklar)

16 North Energys lisenser pr.september 2010 Neste store oppgave blir operatørskapet på Vågar. Vågar er også kvalifisering for Barentshavet.

17 Om våre erfaringer med rekruttering av kompetanse

18 Faglig kompetanse - Utflyttere, Innflyttere, Lokale Utflyttet kompetanse kommer hjem med verdifull erfaring Lokal kompetanse får nye utviklingsmuligheter Fagfolk fra Nord-Russland er kjent med klima og mørketid i Alta hvor et russisk samfunn allerede eksisterer Søringa og utenlandske fagfolk ser et høykompetent miljø, faglige utfordringer og en tiltalende selskapskultur

19 Framtidig verdiskaping forutsetter ny kompetanse Kompetanseutvikling neste 5-10 år: Gradvis skifte i fokus fra G&G o flere petroleumsingeniører o borekompetanse o prosjekt- og utbyggingsingeniører o operasjonskompetanse Hovedrekruttering fremdeles utenfra Nord-Norge (inkludert utflyttede nordlendinger) North Energy ønsker å bli et attraktivt og reelt alternativ for lokal arbeidskraft

20 Hvilke folk trenger vi? Vi trenger: Fagpersoner med Master/Phd - grad eller tilsvarende* Realkompetanse i tillegg Folk med bevisst holdning til miljø Jevn fordeling mellom kjønn Folk som ønsker å bosette seg i Alta * Geologer, Geofysikere, Reservoaringeniører, Boreingeniører, Petroleumsingeniører, Reservoaringeniører, Prosessingeniører, Sivilingeniører, Økonomer, Jurister, IT-personell, Erfarne prosjektledere

21 Kritisk kompetanse Geofysikere med lang erfaring og spisskompetanse på norsk sokkel Mye ressurser brukes på å hente denne kompetansen nordover Strategi avdelingskontor i Tromsø innlede tettere samarbeid med Universitetet i Tromsø for styrking av geofysikk-kompetansen samarbeid med Universitetet i Bergen allerede inngått intern kunnskapsoverføring mellom senior-ansatte og junior- ansatte

22 Hvordan nyttiggjør vi oss av akademisk kompetanse?

23 Hvordan nyttiggjør vi oss av akademisk kompetanse? 1. Rekruttering for å bygge opp en sterk organisasjon 2. Intern kunnskapsoverføring 3. Aktivering av lokal akademisk kompetanse som spin-off - effekt av vår etablering i nord Bruk av lokal akademisk kompetanse: Ulike forskningsmiljøer i Nord-Norge leid inn for å utføre arbeid forbindelse med miljøvurderinger og samfunnsmessige vurderinger til våre søknader til OED Norut, Alta: krav til miljøvurderinger i TFO/20Runde-søknader Akvaplan Niva, Tromsø: miljøvurderinger/beredskapsvurderinger Absolutt krav til operatører på norsk sokkel Lokale kompetansebaser som in-house -konsulenter på miljø og beredskap

24 Prosjektportefølje North Energy Miljø og kultur på Værøy og Røst North Energy har gjennomført et prosjekt for kartleging av sjøfuglbestander og kulturminner til bruk i forbindelse med miljøanalyser og beredskapsvurderinger. Tilsvarende prosjekt ble gjennomført sommeren 2010 i området Lovunden / Træna.

25 Ringvirkninger for lokal arbeidskraft Stilling Administrerende direktør Direktør for Utvikling Petroleumsingeniør Finance Controller IT Sjef Fagområde Geofysiker Ingeniør Ingeniør Økonomi IT 2 x IT Konsulent IT Administrasjonsdirektør Administrasjonskonsulent Human Resourses -koordinator Administrasjonssekretær Økonomi Naturvitenskapelige fag/it Samfunnsviter / merkantile fag Førskolelærer

26 Vårt samfunnsansvar for kompetanseoppbygging

27 Kompetansestrategi: Bygge opp en langsiktig kompetansebase med høyt kvalifiserte og ansvarsfulle ledere og ansatte

28 Langsiktig kompetanseutvikling fra skole til jobb Realfag i skolen Realfag på vgs Univ eller Høgskole Spesialisering Rekrutt Junior Ingeniør Senior Ingeniør Etter ungdomsskole, 8-10 års utdannelse før arbeidslivet Newtonrom, skolebesøk, prosjektopplegg Motivasjon, Rollemodeller Bedriftsbesøk, Lektor 2, feriearbeid, studieveileding Jobbmesser, BedriftsUker, direkte kontakt Faglig mentor- og prosjektstøtte Opplegg for nyutdannede, Mentor- og Traineeordning, Samarbeid m/uib Personlig og faglig videreutvikling

29 North Energy deltar med de unge Sponsorprogram, eksempler: MBA ved HHB Direkte arbeid i skolen, Lektor IIordning 2009/10: North Energy ansatte lager og gjennomfører undervisningsopplegg i samarbeid med Alta VGS First Lego League

30 Kan vi påvirke utdanningsvalg hos studenter og skoleelever i nord? Hva kan vi gjøre? Hva kan dere gjøre? Hvordan kan vi synliggjøre jobber, slik at unge blir motivert til utdanning? Hvordan kan vi være rollemodeller?