Her beitar kyr. No har kvar mjølkebonde i gjennomsnitt 22 mjølkekyr, for 15 år sidan var gjennomsnittet 14 kyr per bonde.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Her beitar kyr. No har kvar mjølkebonde i gjennomsnitt 22 mjølkekyr, for 15 år sidan var gjennomsnittet 14 kyr per bonde."

Transkript

1 Her beitar kyr Ei ku som mjølkar 25 liter mjølk kvar dag et 50 kg fôr og drikk liter vatn. Dei fleste kyr får ein kalv i året og er mjølkekyr i fire år. Ein kalv av hokjønn vert kalla kvige. Kviga vert para når ho er eitt år gamal og ho går drektig i ni månadar. Kvar nordmann drikk i snitt 100 liter mjølk kvart år. Mjølk til smør, yoghurt, ost, fløyte og rømme kjem i tillegg. Av feittet i mjølka (fløyten) kan ein laga smør. Det trengst ca 20 liter mjølk for å produsera 1 kg smør. No har kvar mjølkebonde i gjennomsnitt 22 mjølkekyr, for 15 år sidan var gjennomsnittet 14 kyr per bonde. Bonden får betalt 4,80 kr for kvar mjølkeliter som vert levert til meieriet. Dei fleste mjølkekyr i Norge er av ein eigen norsk kurase, Norsk Rødt Fe, som eignar seg til både mjølkeproduksjon og kjøtproduksjon.

2 Her dyrkar me epler Epletrea blømer vakkert om våren. Då vert dei bestøva de slik at det kan dannast frukt. Insekta flyg frå blom til blom etter nektar og då følgjer blomestøv (pollen) med. Epleblomen er avhengig av pollen frå ein annan eplesort for å danna frukter. Epleprodusenten jobbar med beskjæring av trea, gjødsling, plantevern og med å bekjempa ugras mellom trea. Sollys er viktig for smaken på epla. Jo meir sol, jo betre smak. I Norge vert det dyrka mange eplesortar. Den vanligaste eplesorten i Norge er Aroma. Den norske epleproduksjonen står for berre 10 % av forbruket av epler, resten vert importert. Dei siste åra har ein større del av dei norske epla vorte brukt til juice. Norske epleprodusentar ønskjer å auka produksjonen. Spør etter norske epler i din butikk!

3 Her dyrkar me havre Under 2 % av norsk havre går til havregryn, resten vert brukt i dyrefôr. Kjernen i havra inneheld meir feitt enn andre kornsortar, noko som gjer den godt eigna til fôr. Havre inngår i kraftfôrblandinger, men vert også brukt som heil eller knust havre til hest. Ei god kornavling er avhengig av god jord, varme og passe mykje regn. På våren pløyer og harvar ein jorda før kornet vert sådd. I vekstsesongen gjødslar ein åkeren og sprøyter med plantevernmidlar ved behov. Kornet vert hausta med ein tresker som skil kornet fra halmen. Pent vêr under innhaustinga er viktig. Ei gjennomsnittleg havreavling er ca 350 kg per dekar. Ein aktiv hest et ca 3 kg havre kvar dag, i tillegg til høy. I 2012 vart det arrangert NM i havredyrking for å få havregryn av best mogleg kvalitet.

4 Her dyrkar me kveite Kveite er vårt viktigaste matkorn. Frå ein halv kg kveite kan det lagast eitt brød. Gluten i kveiten gjer at deigen hevar seg. Hvis kvaliteten er for dårleg vert kveiten brukt til dyrefôr. Kveite treng varmare vêr for å mogna enn dei andre kornartane. Haustkveite blir sådd om hausten og vårkveite blir sådd om våren. Normalt gjev haustkveiten større avling enn vårkveiten. Ei god kornavling er avhengig av god matjord, varme og passe mengde regn. Jorda vert pløydd og harva før ein sår kornet. I vekstsesongen gjødslar ein åkeren og sprøyter med plantevernmidlar ved behov. Kornet vert hausta med ein tresker som skil kornet frå halmen. Deretter tørkar ein kornet og fraktar det til mølla. Bonden får 1,36 kroner for korn til eitt brød. Kornet vert male til mjøl og seld til bakarane. Dette aukar prisen til ca 5 kroner. Så bakar ein brødet og køyrer det ut til butikkane før det vert lagd i hylla. Desse jobbane aukar prisen til ca 20 kroner. Til slutt legger statens på moms, og prisen i butikken blir ca 25 kroner. Foto: Hanne Eriksen

5 Her dyrkar me poteter Potet vert brukt til middagsmat, chips, pommes frites, potetmos, akevitt og vodka. Men visste du at stivelsen i ein del gelégodteri også kjem frå potet? Potetens kvalitet kan ein styra ved å velgja riktig sort, jordart, dyrkingsmetodar, hausteteknikk og lagringsmetodar. Potet med høgt tørrstoffinnhald, som mandelpotet, er gjerne smakfulle, men kokar lettere sund enn potet med lågare tørrstoffinnhald. Frå auga på poteten veks det ut røter og blad til ei ny potetplante. Den fyrste tida får de små potetplantene vatn og næringsstoff frå sette-poteta (morpoteta). I gjennomsnitt haustar ein ca 2,5 kg potet per kvadratmeter på ein potetåker i Norge. Ei stor utfordring i potetproduksjonen er plantesjukdomen tørråte som kan øydeleggja avlinga. Tørråte var ein av årsakene til hungersnød i Irland midt på 1800-talet.

6 Her dyrkar me bygg Det aller meste av bygget som vert dyrka i Norge nyttar ein til dyrefôr. Men du kan også bruka byggmjøl i graut, supper og brød. Maltbygg som vert nytta til øl, dyrkar ein ikkje i Norge. Bygg er det kornslaget som treng kortast tid for å mognast. Bygg har vore dyrka i over år, og er truleg verdas eldste kulturplante. Ei god kornavling er avhengig av god jord, varme og passe mengde regn. På våren vert jorda pløya og harva før ein sår kornet. I vekstsesongen gjødslar ein åkeren og sprøytar med plantevernmidlar ved behov. Kornet vert hausta med en treskar som skil kornet frå halmen. Pent vêr under innhaustinga er viktig. Dei viktigaste kornområda i Norge er austlandet og trøndelag. Om lag halvparten av kornarealet i Norge er bygg. Ei gjennomsnittleg byggavling er ca 400 kg per dekar.

7 Utmarksbeite Her beitar dyr i sommerhalvåret. I alt blir 2 millionar sau, storfe og geiter sluppe på beite i utmarka kvar sommar. Til saman et desse dyra fôr til ein verdi av 1 milliard kroner på beite. Areal som er rike på gras og urter er dei beste utmarksbeita. Beiting er viktig for naturmangfaldet, og bevarar grasartar, urter, sopp og insekter som ikkje finst i andre økosystem. Beiting gjev eit fint turterreng fordi landskapet vert halde ope, utan busker og kratt. I enga veks ulike engplanter. Av dei ca kjende soppartane i Norge er 150 artar sterkt knytte til utmarksbeite. Fleire utryddingstrua artar av villbier og gravekveps lever utelukkande i kulturmarka.

Lærarrettleiing 2. Frå jord til bord

Lærarrettleiing 2. Frå jord til bord Lærarrettleiing 2. Frå jord til bord Om modulen Modulen tek før seg heile produksjonskjeda for korn, frå det blir sådd i åkeren til det blir brukt som mjøl i brødet vårt. Vi fylgjer kornet i prosessane

Detaljer

Handbok for godkjenning av beite som spreieareal

Handbok for godkjenning av beite som spreieareal 2010 Handbok for godkjenning av beite som spreieareal Rettleiing forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav tillet at ein kan godkjenne innmarksbeite og frukthagar som spreieareal. Denne handboka

Detaljer

Innmarksbeite Versjon 2.0, Skog og landskap, 01.05.2012

Innmarksbeite Versjon 2.0, Skog og landskap, 01.05.2012 Innmarksbeite Versjon 2.0, Skog og landskap, 01.05.2012 Innmarksbeite er eit viktig markslag i bygdelandskapet. Her ligg det ein stor fôrressurs som kan haustast av dyr, utan at det er lagt ned høge dyrkingskostnader.

Detaljer

Lærerveiledning 2. Fra jord til bord

Lærerveiledning 2. Fra jord til bord Lærerveiledning 2. Fra jord til bord Om modulen Modulen tar for seg hele produksjonskjeden for korn, fra det blir sådd i åkeren til det blir brukt som mel i brødet vårt. Vi følger kornet i prosessene hos

Detaljer

Lærerveiledning 1. Kornartene

Lærerveiledning 1. Kornartene Lærerveiledning 1. Kornartene Om modulen Modulen skal gi elevene oversikt over hvilke kornarter vi dyrker i Norge, hva de brukes til, og hvilken rolle korn har i kostholdet vårt. Kornartene ris og mais

Detaljer

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Utarbeidd i samarbeid mellom Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane Bondelag, Sogn og Fjordane Bonde og Småbrukarlag, Sogn og

Detaljer

Gå ut og gjer disiplar

Gå ut og gjer disiplar Gå ut og gjer disiplar - om å vekse til modne kristne Innleiing: Denne undervisninga er berre 35 minutt då resten av samlinga siste leiarskule skal vere saman med leiarskulen for forsamlingsarbeid. Vi

Detaljer

Positivt årsmøte og seminar på Dovre

Positivt årsmøte og seminar på Dovre Seterbruket i dag Denne utgåva av Seterbrukaren blir spreidd i eit større opplag enn vanleg, m.a. med tanke på å verve nye medlemar. I samband med det gir vi her ei lita oversikt over seterdrifta ~ Etter

Detaljer

Flinke økobønder gir god geitmjølk

Flinke økobønder gir god geitmjølk Geitene har god utsikt over Jølstravatnet og garden til Johannes Kjøsnes. (Foto: Johannes Kjøsnes) Flinke økobønder gir god geitmjølk Ei utfordring i økologisk geitehald er å halde kraftfôrnivået nede

Detaljer

Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk. Bind 4 Frukt og bær

Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk. Bind 4 Frukt og bær www.bioforsk.no FOKUSBioforsk I Vol. 3 I Nr. 7 I 2008 Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk Bind 4 Frukt og bær Redaksjon: Dag Røen, Lars Olav Brandsæter, Svein Magne Birkenes, Gunnhild Jaastad,

Detaljer

LOKALSAMFUNNET SOM KREATIV ALLMENNING? Ein rettleiar av Dag Jørund Lønning

LOKALSAMFUNNET SOM KREATIV ALLMENNING? Ein rettleiar av Dag Jørund Lønning LOKALSAMFUNNET SOM KREATIV ALLMENNING? Ein rettleiar av Dag Jørund Lønning 1 INNLEIING OG BAKGRUNN Denne rettleiaren byggjer på eiga erfaring gjennom snart 20 år med forsking og utviklingsarbeid for å

Detaljer

Hvordan kalven blir til kvige og ku en fortelling om dagliglivet til norske kuer! (Målgruppe: Barn 6-11 år og voksne tilhørere)

Hvordan kalven blir til kvige og ku en fortelling om dagliglivet til norske kuer! (Målgruppe: Barn 6-11 år og voksne tilhørere) Hvordan kalven blir til kvige og ku en fortelling om dagliglivet til norske kuer! (Målgruppe: Barn 6-11 år og voksne tilhørere) En liten kalv er født! Er ku og kalv heldige, har fødselen skjedd i en egen

Detaljer

Hordaland Sau og Geit

Hordaland Sau og Geit Hordaland Sau og Geit Referat årsmøte Hordaland Sau og Geit Park Hotell Vossevangen, Voss Frammøte til årsmøte fredag 17. februar kl. 18.00 starta opp med faginnlegg v/leiar i Noregs Bondelag Nils T. Bjørke.

Detaljer

"Tidt eg minnest ein gamal gard " Garden Vigdal og livet der før i tida. Eit tilbakeblikk

Tidt eg minnest ein gamal gard  Garden Vigdal og livet der før i tida. Eit tilbakeblikk "Tidt eg minnest ein gamal gard " Eit tilbakeblikk Åsmund A. Vigdal, 2005 Vigdal, gnr. 54. Bumerke Eldre skrivemåtar er Wigedall (1611-12), Wigdall (1645), Wigdal (1667) og Wiigdal (1723). Namnet kjem

Detaljer

Sogn og Fjordane. Informasjon om ombygging frå ein tradisjonell båsfjøs til ein moderne sauefjøs

Sogn og Fjordane. Informasjon om ombygging frå ein tradisjonell båsfjøs til ein moderne sauefjøs FRÅ KU TIL SAU Informasjon om ombygging frå ein tradisjonell båsfjøs til ein moderne sauefjøs 1 FRÅ KU TIL SAU Dei siste åra har vi sett at stadig fleire mjølkeprodusentar legg ned drifta, byggjer nytt

Detaljer

Ein ynskjer meir bruk av beite, men utfordringane er mange

Ein ynskjer meir bruk av beite, men utfordringane er mange Ein ynskjer meir bruk av beite, men utfordringane er mange Av Dagfinn Ystad, Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Beiteressursane har historisk sett vore fundamentet for det grovfôrbaserte husdyrhaldet

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

Avgift som verkemiddel i varmesektoren

Avgift som verkemiddel i varmesektoren Avgift som verkemiddel i varmesektoren ZERO-RAPPORT juli 2010 Tale Severina Halsør Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er ei miljøstifting som skal bidra til å avgrense dei menneskeskapte klimaendringane.

Detaljer

En samling minner fra fjell-garden Brattebø

En samling minner fra fjell-garden Brattebø En samling minner fra fjell-garden Brattebø Brattebø Brattebø er en fraflyttet fjell-gard siden 1924. Den ligger i heia nordenom Ørsdalen i Bjerkreim. Aaland Gård, november 2010 Paul Tengesdal 1 Barndomsminner

Detaljer

Drikkevatn i spreidd busetnad og på hytta

Drikkevatn i spreidd busetnad og på hytta Drikkevatn i spreidd busetnad og på hytta 01 Drikkevatn i spreidd busetnad og på hytta I område med spreidd busetnad eller på hytta er det ofte ikkje mogleg å kople seg på kommunale eller private vassverk,

Detaljer

Frå novelle til teikneserie

Frå novelle til teikneserie Frå novelle til teikneserie Å arbeide umarkert med nynorsk som sidemål Undervisningsopplegget Mykje av inspirasjonen til arbeidet med novella, er henta frå i praksis: nynorsk sidemål i grunnskule 1 (2008).

Detaljer

Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt

Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt Førsteamanuensis Liv Engen (Samtale mellom tre gutar på femte trinn) Platon synest at sånn derre demokrati var bra. Han ville at alle skulle snakke på likt.

Detaljer

Fakta Grove kornprodukter. 3. Grove kornprodukter

Fakta Grove kornprodukter. 3. Grove kornprodukter Fakta Grove kornprodukter 3. Grove kornprodukter Fakta Grove kornprodukter Innhold Grove brød- og kornprodukter Mel fint og grovt Viktige nærings stoffer i grove brød- og kornprodukter Brødskala n Fakta

Detaljer

Frå Atlanterhavet til fjord og innland i Hordaland og Sogn og Fjordane fylke

Frå Atlanterhavet til fjord og innland i Hordaland og Sogn og Fjordane fylke Frå Atlanterhavet til fjord og innland i Hordaland og Sogn og Fjordane fylke Rapport frå studiereisa (stage) til masterstudentane ved Det gastronomiske Universitetet i Italia, 14. 20. september 2008 Referent:

Detaljer

Fem nye småkraftverk i Fjærland / ny kraftlinje frå Fjærland til Grindsdalen

Fem nye småkraftverk i Fjærland / ny kraftlinje frå Fjærland til Grindsdalen Småkraft AS er eit produksjonsselskap som vart etablert i 2002. Fem selskap i Statkraftalliansen eig Småkraft: Skagerak Energi, Trondheim Energiverk, Agder Energi, BKK og Statkraft. Målet til Småkraft

Detaljer

Ivar Aasen nynorskens far

Ivar Aasen nynorskens far Nettopp norsk Ivar Aasen nynorskens far Av Lars Sigurdsson Vikør forkorta og tilrettelagt av Elisabeth Smith Bakgrunn og oppvekst Ivar Aasen (1813 1896) vart fødd den 5. august i Hovdebygda i Ørsta på

Detaljer

UTMARKSBEITET I FJELLOMRÅDET MELLOM VALDRES OG GAUSDAL

UTMARKSBEITET I FJELLOMRÅDET MELLOM VALDRES OG GAUSDAL Rapport 07/2013 UTMARKSBEITET I FJELLOMRÅDET MELLOM VALDRES OG GAUSDAL Yngve Rekdal Michael Angeloff Her skal det inn et bildet som passer til dokumentet. Størrelse på bildet må være 19 cm bredt og 15,4

Detaljer

Inger Lise. Beste helsing frå

Inger Lise. Beste helsing frå S å takksam eg er for at eg endå eingong kan spela inn eit album. Denne gongen med nye historiar og meir levd liv å skrive om. Små og store augneblink i kvardagen inspirerer meg til å uttrykkje meg gjennom

Detaljer

Unner du borna det unike? Runde kystleirskule

Unner du borna det unike? Runde kystleirskule Unner du borna det unike? Runde kystleirskule Runde kystleirskule Stupbratte klipper med yrande liv. Grøne bakkar mot djupblått hav. Eit samfunn omkransa av skumsprøyt. Idyllisk busetnad, men også ei dramatisk

Detaljer

GeoGebra. brukt på eksamensoppgåver i 10. kl. Sigbjørn Hals

GeoGebra. brukt på eksamensoppgåver i 10. kl. Sigbjørn Hals GeoGebra brukt på eksamensoppgåver i 10. kl. Sigbjørn Hals Innhald Kva er GeoGebra?... 2 Kva nytte har elevane av å bruke GeoGebra?... 2 Kvar finn vi GeoGebra?... 2 Oppbygginga av programmet... 3 Løysing

Detaljer