Her beiter kyr. Nå har hver melkebonde i gjennomsnitt 22 melkekyr, for 15 år siden var gjennomsnittet 14 kyr per bonde.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Her beiter kyr. Nå har hver melkebonde i gjennomsnitt 22 melkekyr, for 15 år siden var gjennomsnittet 14 kyr per bonde."

Transkript

1 Her beiter kyr Ei ku som melker 25 liter melk hver dag spiser 50 kg fôr og drikker liter vann. De fleste kyr får en kalv i året og er melkekyr i fire år. En kalv av hunnkjønn kalles kvige. Kviga parres når hun er ett år gammel og hun går drektig i ni måneder. Hver nordmann drikker i snitt 100 liter melk hvert år. Melk til smør, yoghurt, ost, fløte og rømme kommer i tillegg. Av fettet i melka (fløten) kan man lage smør. Det trengs ca 20 liter melk for å produsere 1 kg smør. Nå har hver melkebonde i gjennomsnitt 22 melkekyr, for 15 år siden var gjennomsnittet 14 kyr per bonde. Bonden får betalt 4,80 kr for hver melkeliter som leveres til meieriet. De fleste melkekyr i Norge er av en egen norsk kurase, Norsk Rødt Fe, som egner seg til både melkeog kjøttproduksjon. Foto: Visualdays

2 Her dyrkes bygg Det aller meste av bygget som dyrkes i Norge brukes til dyrefôr. Men du kan også bruke byggmel i grøt, supper og brød. Maltbygg som brukes til øl, dyrkes ikke i Norge. Bygg er det kornslaget som trenger kortest tid for å bli modent. Bygg har vært dyrka i over år, og er trolig verdens eldste kulturplante. En god kornavling er avhengig av god jord, varme og passe mengde regn. På våren pløyes og harves jorda før kornet sås. I vekstsesongen gjødsles åkeren og sprøytes med plantevernmidler ved behov. Kornet høstes med en tresker som skiller kornet fra halmen. Pent vær under innhøstinga er viktig. De viktigste kornområdene i Norge er Østlandet og Trøndelag. Om lag halvparten av kornarealet i Norge er bygg. En gjennomsnittlig byggavling er ca 400 kg per dekar.

3 Her dyrkes eng til fôr Hest, storfe og sau spiser gras og andre engplanter. Eng som høstes og lagres kalles grovfôr og er basis i norsk produksjon av kjøtt og melk fra storfe, geit og sau samt i hestehold. God grovfôrkvalitet er viktig for at husdyra skal vokse og trives. Plantenes alder, gjødsling, ugraskontroll, høstetidspunkt og lagring av graset er viktige faktorer som påvirker kvaliteten i grovfôret. I tillegg spiller nedbør, lys og temperatur en viktig rolle. På Jæren høstes graset tre til fire ganger i året, mens det i Troms og Finmark og i fjellbygdene høstes en gang. Graset kan tørkes og brukes til høy eller lagres i tette siloer eller plastpakka rundballer. Grasarealet kan også brukes til beiting De viktigste engplantene er timotei, engsvingel og kløver Jordbruksarealet i Norge er i underkant av 10 millioner dekar. Eng og beite utgjør 2/3 av dette arealet og er en viktig ressurs i norsk landbruk. Kun halvparten av det vi spiser Bare 3 % av Norges areal er dyrka pr innbygger (1 dekar er 10 x 100 m = 1000 m2) Norsk klima gir god plantehelse og Matproduksjonen gir åpne kulturlandskap, Foto: Jørgen Skaug

4 Her dyrkes epler Epletrærne blomstrer vakkert om våren. Da bestøves de slik at det kan dannes frukt. Insektene flyr fra blomst til blomst etter nektar og da følger blomsterstøv (pollen) med. Epleblomsten er avhengig av pollen fra en annen eplesort for å danne frukter. Epleprodusenten jobber med beskjæring av trærne, gjødsling, plantevern og med å bekjempe ugras mellom trærne. Sollys er viktig for smaken på eplene. Jo mer sol, jo bedre smak. I Norge dyrkes mange eplesorter. Den vanligste eplesorten i Norge er Aroma. Den norske epleproduksjonen står for bare 10 % av forbruket av epler, resten importeres. De siste årene har en større andel av de norske eplene blitt brukt til juice. Norske epleprodusenter ønsker å øke produksjonen. Spør etter norske epler i din butikk! Foto: Visualdays

5 Her dyrkes havre Under 2 % av norsk havre går til havregryn, resten brukes i dyrefôr. Kjernen i havren inneholder mer fett enn andre kornsorter, noe som gjør den godt egnet til fôr. Havre inngår i kraftfôrblandinger, men brukes også som hel eller knust havre til hest. En god kornavling er avhengig av god jord, varme og passe mengde regn. På våren pløyes og harves jorda før kornet sås. I vekstsesongen gjødsles åkeren og sprøytes med plantevernmidler ved behov. Kornet høstes med en tresker som skiller kornet fra halmen. Pent vær under innhøstinga er viktig. En gjennomsnittlig havreavling er ca 350 kg per dekar. En aktiv hest spiser ca 3 kg havre hver dag, i tillegg til høy. I 2012 ble det arrangert NM i havredyrking for å få havregryn av best mulig kvalitet. Foto: Visualdays

6 Her dyrkes hvete Hvete er vårt viktigste matkorn. Fra et halvt kg hvete kan det produseres ett brød. Gluten i hveten gjør at deigen hever. Hvis kvaliteten er for dårlig brukes hveten til dyrefôr. Hvete trenger varmere vær for å bli modent enn de andre kornartene. Høsthvete blir sådd om høsten og vårhvete blir sådd om våren. Normalt gir høsthveten større avling enn vårhveten. En god kornavling er avhengig av god matjord, varme og passe mengde regn. Jorda pløyes og harves før kornet sås. I vekstsesongen gjødsles åkeren og sprøytes med plantevernmidler ved behov. Kornet høstes med en tresker som skiller kornet fra halmen. Deretter tørkes kornet og fraktes til mølla. Bonden får 1,36 kroner for korn til ett brød. Kornet males til mel og selges til bakerne. Dette øker prisen til ca 5 kroner. Så bakes brødet, det kjøres ut til butikkene og legges i hylla. Disse jobbene øker prisen til ca 20 kroner. Til slutt legger statens på moms, og prisen i butikken blir ca 25 kroner. Foto: Hanne Eriksen

7 Her dyrkes poteter Potet brukes til middagsmat, chips, pommes frites, potetmos, akevitt og vodka. Men visste du at stivelsen i en del gelégodter også kommer fra potet? Potetens kvalitet kan styres ved å velge riktig sort, jordart, dyrkingsmetoder, høsteteknikk og lagringsmetoder. Poteter med høyt tørrstoffinnhold, som mandelpotet, er gjerne smakfulle, men koker lettere i stykker enn poteter med lavere tørrstoffinnhold. Fra øynene på poteten vokser det ut røtter og blader til en ny potetplante. Den første tida får de små potetplantene vann og næringsstoffer fra settepoteten (morpoteten). I gjennomsnitt høster man ca 2,5 kg poteter per kvadratmeter på en potetåker i Norge. En stor utfordring i potetproduksjonen er plantesjukdommen tørråte som kan ødelegge avlinga. Tørråte var en av årsakene til hungersnød i Irland midt på 1800-tallet.

8 Utmarksbeite Her beiter dyr i sommerhalvåret. I alt blir 2 millioner sau, storfe og geiter sluppet på beite i utmarka hver sommer. Til sammen spiser disse dyra fôr til en verdi av 1 milliard kroner på beite. Arealer som er rike på gras og urter er de beste utmarksbeitene. Beiting er viktig for naturmangfoldet, og bevarer grasarter, urter, sopp og insekter som ikke finnes i andre økosystemer. Beiting gir et fint turterreng fordi landskapet holdes åpent, uten busker og kratt. I enga vokser ulike engplanter. Av de ca kjente soppartene i Norge er 150 arter sterkt knytta til utmarksbeite. Flere utryddingstrua arter av villbier og graveveps lever utelukkende i kulturmarka. Foto: Visualdays

Her beitar kyr. No har kvar mjølkebonde i gjennomsnitt 22 mjølkekyr, for 15 år sidan var gjennomsnittet 14 kyr per bonde.

Her beitar kyr. No har kvar mjølkebonde i gjennomsnitt 22 mjølkekyr, for 15 år sidan var gjennomsnittet 14 kyr per bonde. Her beitar kyr Ei ku som mjølkar 25 liter mjølk kvar dag et 50 kg fôr og drikk 50-60 liter vatn. Dei fleste kyr får ein kalv i året og er mjølkekyr i fire år. Ein kalv av hokjønn vert kalla kvige. Kviga

Detaljer

produsere mat i Norge?

produsere mat i Norge? Hvorfor produsere mat i norge? 1 Hvorfor 15 minutter om mat og landbruk produsere mat i Norge? Hvorfor produsere mat i norge? 3 Hvorfor ikke importere all maten? Vi er heldige som bor i Norge - verdens

Detaljer

Lærerveiledning 1. Kornartene

Lærerveiledning 1. Kornartene Lærerveiledning 1. Kornartene Om modulen Modulen skal gi elevene oversikt over hvilke kornarter vi dyrker i Norge, hva de brukes til, og hvilken rolle korn har i kostholdet vårt. Kornartene ris og mais

Detaljer

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer Rapport for 2014 RAPPORT NR. 7 / 2015 16.03.2015 Rapport: Avdeling: Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer Rapport Handel og for industri

Detaljer

Lærerveiledning 2. Fra jord til bord

Lærerveiledning 2. Fra jord til bord Lærerveiledning 2. Fra jord til bord Om modulen Modulen tar for seg hele produksjonskjeden for korn, fra det blir sådd i åkeren til det blir brukt som mel i brødet vårt. Vi følger kornet i prosessene hos

Detaljer

Innhold: Været kan man ikke gjøre noe med Hva betyr utsatt såing på avling? Tiltak ved sein sådd åker Avlingskade Kontakt oss på:

Innhold: Været kan man ikke gjøre noe med Hva betyr utsatt såing på avling? Tiltak ved sein sådd åker Avlingskade Kontakt oss på: Nytt fra Innhold: Været kan man ikke gjøre noe med Hva betyr utsatt såing på avling? Tiltak ved sein sådd åker Avlingskade Av Fagsjef Erik Hørluck Berg, NLRØ Kontakt oss på: Nr 4-2013 Telefon: 952 86 000

Detaljer

Kunnskap gir vekst. Økt norsk kornproduksjon. Mindre fosfor i bondens gull. Presisjonsjordbruk del av løsningen. Gjødsling øker skogens verdi

Kunnskap gir vekst. Økt norsk kornproduksjon. Mindre fosfor i bondens gull. Presisjonsjordbruk del av løsningen. Gjødsling øker skogens verdi Kunnskap gir vekst Nr. 2, 2011 Økt norsk kornproduksjon SIDE 4-10 Mindre fosfor i bondens gull SIDE 12-18 Presisjonsjordbruk del av løsningen SIDE 22-27 Gjødsling øker skogens verdi SIDE 28-33 2 YARA norge

Detaljer

Norsk mat- og kulturpris 2013. Kunnskap gir vekst. Slik skal norsk kornproduksjon økes. Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø

Norsk mat- og kulturpris 2013. Kunnskap gir vekst. Slik skal norsk kornproduksjon økes. Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø Kunnskap gir vekst Nr. 1, 2013 Slik skal norsk kornproduksjon økes SIDE 4-11 Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø SIDE 12-23 YaraVita GRAMITREL nytt bladgjødslingsprodukt i korn SIDE 30-31

Detaljer

Landbruksfylket Hedmark

Landbruksfylket Hedmark Landbruksfylket Hedmark Erlend Haarberg / NN / Samfoto Hedmark et stort stykke Norge................ 3 Jordbruk......................................................................... 4 Kart og fakta...............................................................

Detaljer

to tredjedeler 20 % 12 %

to tredjedeler 20 % 12 % 1 Inneværende sesong vil det globalt bli produsert ca. 2,5 milliarder tonn med korn, soya og ris. Dette er den største avlinga noen gang. Denne plansjen viser hvordan produksjonen fordeler seg på de ulike

Detaljer

På tide med kalking? Siv Nilsen, LR Fosen Forsøksring Anders Eggen, Trøndelag Landbruksrådgivning. Hvorfor kalker vi? Hvorfor blir jorda sur?

På tide med kalking? Siv Nilsen, LR Fosen Forsøksring Anders Eggen, Trøndelag Landbruksrådgivning. Hvorfor kalker vi? Hvorfor blir jorda sur? På tide med kalking? Siv Nilsen, LR Fosen Forsøksring Anders Eggen, Trøndelag Landbruksrådgivning ABC i riktig kalking: 1. Ta jordprøver og finn ut hvor mye du må kalke (i kg CaO). 2. Vurder behovet for

Detaljer

Hvordan kalven blir til kvige og ku en fortelling om dagliglivet til norske kuer! (Målgruppe: Barn 6-11 år og voksne tilhørere)

Hvordan kalven blir til kvige og ku en fortelling om dagliglivet til norske kuer! (Målgruppe: Barn 6-11 år og voksne tilhørere) Hvordan kalven blir til kvige og ku en fortelling om dagliglivet til norske kuer! (Målgruppe: Barn 6-11 år og voksne tilhørere) En liten kalv er født! Er ku og kalv heldige, har fødselen skjedd i en egen

Detaljer

Levende landskap med et rikt biomangfold. et hefte om skjøtsel av kulturlandskapet

Levende landskap med et rikt biomangfold. et hefte om skjøtsel av kulturlandskapet Levende landskap med et rikt biomangfold et hefte om skjøtsel av kulturlandskapet 1 Bli en hverdagshelt! Vakre blomsterenger i et vell av farger, åpne landskap og aktive støler kommer ikke av seg selv.

Detaljer

Utvikling antall søkere til produksjonstilskudd

Utvikling antall søkere til produksjonstilskudd Landbruket Landbrukskontoret har laget en egen analyse av situasjonen i næringen. Landbruket i Norge har gjennomgått en endring de siste ti årene fra færre til mer effektive jordbruksbedrifter. Over tid

Detaljer

Fakta Grove kornprodukter. 3. Grove kornprodukter

Fakta Grove kornprodukter. 3. Grove kornprodukter Fakta Grove kornprodukter 3. Grove kornprodukter Fakta Grove kornprodukter Innhold Grove brød- og kornprodukter Mel fint og grovt Viktige nærings stoffer i grove brød- og kornprodukter Brødskala n Fakta

Detaljer

Medlemsskriv. Nr 4. 11. oktober - 2011

Medlemsskriv. Nr 4. 11. oktober - 2011 Medlemsskriv Nr 4. 11. oktober - 2011 INNHOLD: INFO FRA DAGLIG LEDER... 4 KURS: BONDEN SOM BEDRIFTSLEDER... 5 AVLINGSSKADEERSTATNING... 8 UTFORDRING ETTER INNHØSTING... 8 SJEKK INNLØP, NEDLØPSKUMMER, AVSKJÆRINGSGRØFTER...

Detaljer

Hestens evne til egen termoregulering

Hestens evne til egen termoregulering NR 01-2015 Innhold: Hestens evne til egen termoregulering Luserne i enga Hestens evne til egen termoregulering Av Liv Jorunn Hind, Bioforsk LivJorunn.Hind@bioforsk.no I løpet av vinteren lurer mange hesteeiere

Detaljer

EN BÆREKRAFTIG MENY PAI MED SESONGENS GRØNNSAKER RÅKOSTMAJONES RUNDSTYKKER MED URTEPESTO

EN BÆREKRAFTIG MENY PAI MED SESONGENS GRØNNSAKER RÅKOSTMAJONES RUNDSTYKKER MED URTEPESTO EN BÆREKRAFTIG MENY PAI MED SESONGENS GRØNNSAKER RÅKOSTMAJONES RUNDSTYKKER MED URTEPESTO METTENDE TOMATSUPPE MED RØDE LINSER KRUTONGER MED RAMSLØK/URTER GULROTSTZATZIKI RÅKOSTSALAT MED VINAIGRETTE PIZZASNURRER

Detaljer

Økologisk småskrift NR 1 2007. Meitemark. og jordforbedring SMÅSKRIFT. Reidun Pommeresche Sissel Hansen Anne-Kristin Løes Tore Sveistrup

Økologisk småskrift NR 1 2007. Meitemark. og jordforbedring SMÅSKRIFT. Reidun Pommeresche Sissel Hansen Anne-Kristin Løes Tore Sveistrup Økologisk småskrift NR 1 2007 SMÅSKRIFT Meitemark og jordforbedring Reidun Pommeresche Sissel Hansen Anne-Kristin Løes Tore Sveistrup Andre småskrifter fra Bioforsk Økologisk landbruk - Planter som jorddekke

Detaljer

Kultur- og naturguide gjennom vakker kystlynghei

Kultur- og naturguide gjennom vakker kystlynghei Kultur- og naturguide gjennom vakker kystlynghei Kultur- og naturguide langs kyststien på Asmaløy Vi har laget en kultur- og naturguide for å informere om kystlyngheiene på søndre Asmaløy, Hvaler. Målet

Detaljer

Jo det er mulig å produsere grønnsaker!

Jo det er mulig å produsere grønnsaker! 11-13. august arrangerte Fabio forsøksring studietur til Danmark med tema grønnsaker. Her følger en beskrivelse av produksjonen på gardene vi besøkte. I neste nr kommer det flere artikler fra turen. Kari

Detaljer

SÅKORNET. ARTIKLER FOR ET MILJØVENNLIG OG SOLIDARISK LANDBRUK

SÅKORNET. ARTIKLER FOR ET MILJØVENNLIG OG SOLIDARISK LANDBRUK SÅKORNET. ARTIKLER FOR ET MILJØVENNLIG OG SOLIDARISK LANDBRUK INNHOLD 3 5 10 15 23 28 33 En landbrukspolitikk for framtida Øyvind Aukrust Kraftfôr og ressursbruk Ole Jacob Christensen Hvor billig er kvalitetsmat?

Detaljer

Kokeboka mi er et læreverk for mat og helse-faget i grunnskolen. Læreverket dekker alle kompetansemålene for faget og er i tråd med

Kokeboka mi er et læreverk for mat og helse-faget i grunnskolen. Læreverket dekker alle kompetansemålene for faget og er i tråd med Kokeboka mi er et læreverk for mat og helse-faget i grunnskolen. Læreverket dekker alle kompetansemålene for faget og er i tråd med helsemyndighetenes råd. Kokeboka mi tilbys gratis til alle elever på

Detaljer

Tips & Råd fra krydderhagen

Tips & Råd fra krydderhagen urter fra Frosta Tips & Råd fra krydderhagen URTER FRA VIKEN: Friske og naturlige Rene, ubehandlede kvalitetsfrø Ren, god torv Rent vann Kun biologiske plantevernmidler Når du kommer hjem Oppbevaring og

Detaljer

Helse og livsstil H. Aschehoug & Co.

Helse og livsstil H. Aschehoug & Co. Del 3 av 5 Dette er en elektronisk versjon av læreboka til bruk på skoler som har undertegnet en avtale med Aschehoug forlag for skoleåret 2011/2012. Filene må behandles i henhold til åndsverksloven, og

Detaljer

nytt fra Hedmark Landbruksrådgiving nummer 3 april 2013, årgang 22 Tema: Våronn

nytt fra Hedmark Landbruksrådgiving nummer 3 april 2013, årgang 22 Tema: Våronn nytt fra Hedmark Landbruksrådgiving nummer 3 april 2013, årgang 22 Tema: Våronn EXPRESS SX EFFEKTIVERE, RASKERE OG TRYGGERE Formuleringsteknologien SX gir klare fordeler SX granulatet innebærer at produktet

Detaljer

Plantevern. Foto: Lars T. Havstad

Plantevern. Foto: Lars T. Havstad Plantevern Foto: Lars T. Havstad 82 Ricardo Holgado et al. / Bioforsk FOKUS 2 (2) Veiledning for kornprodusenter om korncystenematoder Heterodera spp. RICARDO HOLGADO 1, STIG ANDERSSON 2 & CHRISTER MAGNUSSON

Detaljer

Økt norsk kornproduksjon Utfordringer og tiltak. Rapport fra ekspertgruppe

Økt norsk kornproduksjon Utfordringer og tiltak. Rapport fra ekspertgruppe Økt norsk kornproduksjon Utfordringer og tiltak Rapport fra ekspertgruppe 1 2 Forord Ett av de viktige målene i Regjeringens Velkommen til bords er å øke matproduksjonen innen basisproduksjoner i jord

Detaljer

Vel bekomme! «Din mat skal være din medisin og din medisin skal være din mat» Hippokrates 460 377 f. Kr.

Vel bekomme! «Din mat skal være din medisin og din medisin skal være din mat» Hippokrates 460 377 f. Kr. Vel bekomme! Mat og måltider er sentralt for alle, både i hverdagen, i helger og under høytider. Siden det er flest hverdager, er det spesielt viktig å se på dem dersom du vil leve sunnere: Hva spiser

Detaljer