ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IDRETTSLAG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IDRETTSLAG"

Transkript

1 1 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IDRETTSLAG FREMLAGT PÅ ÅRSMØTE TORSDAG 20. MARS 2014 MELDINGSÅR 2013

2 2 SAKSLISTE: 1. Åpning Godkjenne de stemmeberettigede Godkjenne innkallingen, Sakslisten forretningsorden Valg av dirigent og referent Referat fra siste årsmøte 2 Årsmeldinger Hovedlaget Gruppeårsmeldinger 3. Regnskap 4. Forslag 5. Fastsettelse av medlemskontingenter 6. Budsjett 7. Valg Hovedlaget Gruppebudsjetter Hovedstyret Gruppeleder + 2 stk Representanter til Idrett Bergen Sør Representanter til BGF- Bergen Representanter til Frotveit Skianlegg Valgkomitee, leder + 2 representanter

3 3 2. Årsmelding 2.1 Hovedstyret: Hovedleder: Arthur Brekke Nestleder: Tor Isaksen Sekretær: Kolbjørn Akervold Styremedlem: Arne Håvardstun Styremedlem: Eva Nordås Lunde 1. Varamedlem: Anita Koldingsnes 2. Varamedlem: Jeremy Cook 3. Varamedlem: 4. Varamedlem Grethe Skorpen Nygaard. Ungdom under 17 år Ingen valgt 2.2 Gruppestyrene: Fotball: Håndball: Ski/Orientering/friidrett Turn Idrettsskole Ragnar Vikøyr Elin Midtun Carol Cook Olav Arne Hjermann, Hovedstyret ved leder 2.3 Medlemsmassen i Kalandseid idrettslag i 2013 : Alderstrinn 0-5 år 6-12år år år 26 år+ 0-5 år 6-12 år år år 26 år+ Sum Fotball Håndball Turn Dans Friidrett Orientering Hovedstyret Ski 5 5 sum Alderstrinn 0-5 år 6-8 år 9-10 år år år år 0-5 år 6-8 år 9-10 år sum Bredt & Godt sum 913

4 4 Registrering 2013 Kvinner Menn 0-5 år år år år 26 -år 0-5 år år år år Fotball Håndball Turn Friidrett Orientering ski Bredt & Godt sum Hovedstyret år sum Andre aktiviteter i Kalandseid IL Navn Aktivitet Inngår i gruppe Antall Kirkebirkeland Fotball Fotball 16 Ballgutter Trim Håndball 22 Balljenter Trim Håndball 16 Innebandy herrer Innebandy Turn 11 Innebandy damer Innebandy Turn 11 Oldboys Trim Orientering 14 Oldboys Trim Ski 16 Sum 106 Tabellene ovenfor viser at medlemsmassen er redusert i Særlig reduksjonen innen fotball er en stor utfordring. Nedgangen i medlemsmassen for Turn har sammenheng med vanskelig trenersituasjon vinteren Møteaktivitet i hovedstyret og arbeidsutvalget Hovedstyret har hatt 5 møter i KILs arbeidsutvalg har hatt 5 møter. Tema på møtene i Hovedstyret har vært; Inntekter og utgifter Styring Opplysninger fra gruppeledere

5 5 Koordinering av oppgaver

6 6 Tema på Arbeidsutvalgsmøtene har vært: Opplysninger om samarbeidet Idrett Bergen Sør Strategiske vurderinger Økonomi, herunder; o Vurdering av regnskapsordning o Nytt medlemsregister o Ny hjemmeside for KIL o Reforhandling av sponsoravtaler o Nedgang i medlemstallet o Samarbeid og bedre koordinering av oppgaver internt i KIL Videreutvikling av Kaland idrettsanlegg, herunder; o Utbygging av Kaland idrettshall o Sandvollybane o Turstiposjekter i nærområdet o Videreutvikle Bredt & Godt Det er i samråd med Stiftelsen for Kaland Idrettshall inngått et samarbeid med Sognnes Bygg for skisseprosjektering for utbygging av Kaland Idrettshall. Samarbeidet på møtene i hovedstyret har vært godt gjennom hele året. Det har vært gode diskusjoner og meningsutvekslinger. Medlemmer under 17 år er ikke valgt i Møteaktivitet for hovedleder Hovedleder har deltatt i interne møter med Stiftelsen for Kaland Idrettshall Økonomien til prosjektene blir omtalt i regnskapet. Bredt & Godt er omtalt i en egen rapport, se punkt Hovedleder har hatt møter med Bjarte Wiberg, Tom Carlos Eimhjellen og Kristin Skjetne Berg hver 14.dag. Kalandseid IL er arbeidsgiver og da må leder for idrettslaget ha jevnlig møter med ansatte. Tema på møtene varierer alt etter hvilke meldinger og oppgaver som må løses, eksempel på tema: Hvilke møter er det kommet innkalling til; Hordaland Idrettskrets, Bergen Kommune, Idrettsrådet, sponsorer eller andre idrettslag. Hvem skal delta på disse møtene? Oppgaver som er meldt inn fra medlemmer, grupper eller andre idrettslag. Oppdatering på opplysninger fra møter som er gjennomført. Oppgaver fra gruppene og andre som må løses snarest. Framdriftsplaner og status for oppgaver. Hvor kan KIL søke om midler? Opplysninger fra media eller tips fra medlemmer eller kjente personer om hvor KIL kan søke om midler. Interne oppgaver i idrettslaget og idrettshallen. Tilbakemeldinger som hovedleder mottar fra medlemmer, kommuner, idrettslag eller andre instanser.

7 7 Hovedleder gjennomfører mange møter hver uke på dagtid eller kveldstid. Dette er møter som det forventes at idrettslaget fronter mot kommuner, fylket, medier, gruppene eller andre instanser. Hensikten er å profilere KIL, samarbeid internt i KIL, skaffe midler til driften av idrettslaget og være bindeleddet for alle medlemmer. Utfordringene for Hovedleder er blant annet sammen med sportlig koordinator å skaffe midler til drift av KIL. Dette arbeidet krever omtanke, strategi, samtaler, undersøkelser, vurdering og diskusjoner før søknader sendes. Dette arbeidet krever mye av Hovedleder og sportslig koordinator. Hovedleder har daglig kontakt med Bjarte Wiberg og koordinator for Bredt & Godt. 2.5 Oppsummering og info om aktivitetsdager Tine fotballskole. Fotball har overtatt arbeidet med gjennomføring av fotballskole, opplysninger i årsmelding fra fotball Sommer aktivitetsdager Etter mønster fra Førde IL i Sogn og Fjordane ble det i år også arrangert sommeraktivitet av koordinator for Bredt & Godt Ca 40 barn deltok på sommeridrettsskolen 2013 hvor vi hadde disse aktivitetene: Besøk i Os badet Ballspill og tradisjonsleker. Tur til Stego. Friluftsaktivitet på Frotveit gård. Tom Carlos Eimhjellen var instruktør sammen med en av elevene fra 9. klasse ved Slåtthaug Barna betalte en egenandel for deltagelse på sommer aktiviteten, og aktiviteten gikk i balanse med hensyn til økonomi. Meget gode tilbakemeldinger på opplegget. 2.6 Medlemskontingenter. I 2013 har det vært fokus på kontingentbetaling. Det viser seg at mangelfulle opplysninger på medlemslistene blir sendt til regnskapsfører. Dette har skapt unødvendige irritasjon hos medlemmer og mye ekstra arbeid hos regnskapsfører. KIL har nå forhandlet fram en avtale med regnskapskontor som i korthet vil fungere slik: KIL får ansvar for innkreving av kontingenter, ved at; o KIL, ved sportslig koordinator skal ha tilsendt alle medlemslister o Med tilgang fra Regnskapskontor sitt regnskapssystem, utfører KIL arbeidet med å legge inn opplysninger om kontingenter for alle medlemmer. o Alle kontingenter blir sendt pr mail, med returadresse til KIL. o En person i hver gruppe skal ha ansvar for at medlemslistene er oppdatert og korrekte. Tilbakemeldinger på kontingenter blir formidlet til ansvarlig i hver gruppe.

8 8 o Regnskapskontoret svarer ikke på forespørsler om kontingenter Manglende innbetaling fra utøvere betyr i virkeligheten at andre medlemmer betaler for dem. Idrettslaget vil skjerpe rutiner for innkreving av kontingenter i Vakthold i Idrettshallen Nå er det ca. 25 personer som deltar i vaktstyrken. Vakthold i idrettshallen inngår som en del av dugnadsinnsatsen i KIL og alle medlemmer bør delta i arbeidsoppgaver slik som vakter, ulike oppgaver i gruppene eller konkrete arbeidsoppgaver som blir utført på frivillig basis i dag. Turngruppen er den gruppen i 2013 som har rekruttert mange vakter, ved innmelding av barn til turngruppen, blir foreldre og foresatte bedt om å komme med opplysninger på hvilke oppgaver de kan hjelpe til med. Det viser seg at en del grupper ikke har hatt fokus på å skaffe vakter. Dersom KIL skal drive idrettshallen, må hver gruppe skaffe frivillige vakter. 2.8 Ungdomstilstelling Noen ungdommer som delvis kommer opprinnelig fra instruktører i Bredt & Godt, har deltatt i et prosjekt Ungdom for ungdom i Idrett Bergen Sør. Disse ungdommene startet i høst opp med å planlegge ungdomskvelder på fredager. Dette blir et tilbud for ungdommer som ønsker å møtes og ha det kjekt sammen. 2.9 Turstier: Det viser seg at merkingen til Vesle Lyshornet er vanskelig da noen personer ikke ønsker merking og river ned løypemerkingen. Grunneierne har gitt tillatelse til merkingen. Tre pensjonister, Harald Sandven, Harald Andersen og Gunnar Dankertsen har løpet av 2013 ryddet og merket turstier. De har gjort en utmerket jobb. KIL kan da presentere mange alternative turstier i nærområdet. Rieberfondet ved Chr. Rieber har bevilget penger til oppsetting av en gapahuk på Stego. Gapahuken blir satt opp på anvist sted av grunneier Sveinung Sandven. Dugnadspersonene sammen med en fagmann på oppsetting av gapahuker har satt opp gapahuken i løpet av våren /høsten Åpning blir markert i april 2014 Det jobbes nå med å lage nye turstier i nærområdet. Dersom alt går etter planen vil det bli en tursti fra Valle mot Stego. Derved kan en gå på tur fra Smøråsfjellet til Orretua og om ønskelig videre til Solbakkafjellet. Klarering med grunneiere må gjøres for nye turstier Alexander Berges vennskaps cup Vennskapscupen er ikke arrangert i 2013.

9 Lønnet hjelp i KIL Følgende mottar lønn fra idrettslaget: Bjarte Wiberg ansatt som sportslig koordinator for KIL og delvis Stiftelsen. Tom Carlos Eimhjellen og Kristin Skjetne Berg (fra ) ansatt leder for Bredt & Godt. Aktivitetsleder på søndager blir lønnet av KIL 2.12 Regnskap. Regnskapet for KIL blir nå ført fra Fana Sparebank Regnskapskontor. Grete Nygaard har ansvaret for regnskapsføringen hos dem Koordinator for Bredt & Godt og andre prosjekter Informasjon om aktiviteter: Bredt & Godt! er et allidrettstilbud for barn i alderen 5-9 år som bor i og rundt Kalandseid området. Koordinator Tom Carlos Eimhjellen har jobbet i 20 % stilling i 2013 og har hatt ansvar for gjennomføring av aktiviteten på mandager. Han sa opp sin stilling i KIL gjeldende fra Kristin Skjetne Berg ble ansatt fra Bredt & Godt! er et tilbud for alle og jobber spesielt opp mot grupper som av forskjellige grunner ikke er så aktive. Sommeren aktivitet, se punkt Bredt & Godt + Høsten 2013 fikk KIL lovnad på støtte til 2 prosjekt; - Ernæringsprosjektet (Bredt & Godt +) - Integreringsprosjekt, integrering av personer med flerkulturell bakgrunn inn i vanlige aktiviteter eller nye aktiviteter Med denne bakgrunn ble Kristin Skjetne Berge ansatt i 50 % stilling med ansvar for nevnte 3 områder. Brukere for Bredt & Godt: I 2013 hadde vi ca 132 barn som har gått på B&G av disse er fra SFO - Svært få fra Kaland barnehage (2-3 stk før sommeren, 0 stk etter sommeren) - Ca 29 av disse er fra KLEM barnehage (16 før sommeren, 13 etter sommeren) - Ca 20 er betalende utenom SFO - Til sammen utgjør dette 132 om man teller barn i barnehage både før og etter sommeren. (Evt 157 dersom man tar gjennomsnittet av barnehagebarn gjennom året) Samarbeid med andre: - Helsesøster: Møter barn som er aktuelle for B&G sammen med deres foreldre. Hun jobber opp mot de som gjerne trenger et slikt tilbud aller mest, og lykkes med dette.

10 10 - Slåtthaug: Gjennom Utdanningsvalgfaget (UDV) i 9.klasse ved Slåtthaug ungdomsskole har vi fått ungdommer som er sertifisert aktivitetsleder-barn gjennom Hordaland Idrettskrets. Kontaktperson er Guttorm Vik. På grunn av sykdom var det vanskelig med å skaffe instruktører høsten SFO: Gjennom SFO har vi 2 faste aktivitetsledere og 83 barn. Begge aktivitetslederne er å tilstede hver dag og er også sertifisert aktivitetsleder barn. SFO har hatt ansvar for gjennomføringen av B&G på onsdager. - KLEM barnehage har ansvar for gjennomføring om tirsdagene. Ved sykdom eller annet fravær, stiller alltid KLEM barnehage opp og gjennomfører programmet for barna Hordaland Idrettskrets: Hordaland Idrettskrets gir oss gratis aktivitetslederkurs for elever ved Slåtthaug og de som jobber i SFO/Barnehage. Grethe Hillestad er prosjektleder for Idrett og Skole hånd i hånd prosjektet hvor vi er inkludert. Hun er en nøkkelperson i kontakten vår opp mot NIF og politikere. - KLEM barnehage: Klem barnehage er inne på Bredt & Godt 2 dager i uken og stiller med 1 aktivitetsleder. - Kaland barnehage: Kaland barnehage er inne på Bredt & Godt 1 dag i uken, annenhver uke. Da stiller de med 1 aktivitetsleder. Litt liten oppslutning fra dem Tilbakemeldinger for Bredt & Godt: Tilbakemeldinger fra deltakerne, deres foreldre og andre involverte i Bredt & Godt! er udelt positive. Det er kvalitet i arbeidet, og det gode tverrfaglige samarbeidet er noe som gjør Bredt & Godt! til et unikt prosjekt som også fungerer i praksis. Det spesielt gledelige dette året er at skolen og KLEM barnehage har tatt stort ansvar i å drifte dette samarbeidet. Bredt & Godt er nå veletablert som en del av SFO og barnehage tilbudet, samarbeidet med skolen og KLEM barnehage har fungert utmerket i Opplysninger fra Sportslig Koordinator. Sportslig koordinator har fordelt sin timeressurs på følgende områder i 2013

11 Utbygginger KIL har samarbeid med Kaland Skole om bygging av Sandvollybaner i området knyttet til skolen. Kaland Skole har overført summer som skal benyttes til dette formålet. I tillegg er det gitt midler fra SR_Bank kr ,- og tilsagn fra Sparebanken Vest på tilsvarende sum. Søknad om tippemidler er sendt. I utgangspunktet skal vi ha klar en sandvollybane før sommeren Sportslige aktiviteter (gruppene) Hovedstyret viser til årsmeldingene fra gruppene. Årsmeldingene blir behandlet etter årsmeldingen for Hovedlaget Gruppene bør aktivt bruke hjemmesidene til KIL for opplysninger om aktiviteter, møter og kamper Kurs og kompetanseheving Hovedstyret har ikke deltatt på kurs og kompetanseheving i år. Koordinator for Bredt & Godt har gjennomført kurs for nye aktivitetsleder i Bredt & Godt Sponsor Sparebanken Vest/Visjon Vest

12 12 KIL har inneværende år mottatt en pengegave på til sammen kr fra Sparebanken Vest. I tillegg har vi inngått ny sponsoravtale gjeldende fra med Sparebanken Vest som fører til at KIL mottar kr pr år. i 2 år. Sparebanken Vest ønsker å profilere seg ved: KIL cup Reise til Etne Cup og andre cuper Delta på interne møter Ulike arrangement i idrettshallen eller på fotballbanen Eget arrangement med opplegg fra Sparebanken Vest Samarbeid med Søfteland Turn og idrettslag og andre idrettslag i Bergen sør; Søfteland IL ønsket ikke videre samarbeid med Kalandseid IL. Avtalen ble avsluttet ved nyttår. IBS, (Idrett Bergen Sør) Kalandseidet samarbeider nå også med idrettslagene Bjarg, Fana, Gneist og Smørås. Styrelederne har jevnlige møter. Gneist har hatt styrevervet i 2013 og Bjarg overtar ledervervet i I tillegg har KIL samarbeid med BFG- Bergen innen friidrett. Idrettslagene samarbeider om prosjektet Samhandlingsmodellen Idrettens bidrag til Folkehelse. Randi Marie Berentsen er leder for prosjektet i IBS. Elise Birkeland har et vikariat i stillingen da Randi har morspermisjon i Idrettslagene samarbeider også på andre områder slik som; Kurs Lagunen Fotballfestival Oppgaver og tiltak til Idrettsrådet Utfordringer med Bergen kommune Idrettslagene er selvstendige og arbeidet skal ikke innvirke på den ordinære driften av idrettslagene. Idrettslagene vil heller ikke bli økonomisk belastet for prosjektet Samhandlingsmodellen da det blir et eget regnskap og prosjektopplegg med styring fra hovedlederne 2.20 Spillemidler, Bingo og Automatinntekter Hovedleder har reforhandlet bingoavtalen med Danmarksplass Bingo. Det viser seg nå at inntektene fra bingo ikke ble fallende og redusert for Årsaken til at KIL mottok et like stort beløp i 2013 er at noen idrettslag ikke klarte å inngå ny avtale innen fristen og derved færre lag til å dele utbyttet. Hovedsleder har inngått ny avtale, men leder for Bingoen presiserer alltid at godtgjørelsen vil falle i løpet av neste år Verdidokument og vedtekter for KIL

13 13 Verdidokument inngår nå som en del av presentasjonen av KIL både innen sponsor og markedsføring samt ved presentasjon av klubben. Tilbakemeldingen på verdidokumentet er meget god. Hovedstyret forutsetter at alle ledere bruker opplysningene i verdidokumentet der det naturlig hører hjemme. Det jobbes nå med å få verdidokumentet synlig for alle medlemmer. Vedtektene vedtatt på årsmøtet i 2013 ble ikke godkjent av Hordaland Idrettskrets. Opplysninger viser at KIL ikke kan endre på noe i standard mal fra Idrettskretsen Ny leverandør av sportsutstyr Kalandseid IL har pr inngått avtale med MX-sport om levering av sportsutstyr. Medlemmene som ønsker å handle på MX-sport vil få et rabattkort merket Kalandseid idrettslag. Handlingen for medlemmer bør foregå i MX-butikkene på Lagunen eller andre MX-sportsbutikker. Fra mars 2013 er MX-sport Lagunen stedet hvor klubbkolleksjonen blir presentert. Hver gruppe har fått tildelt midler fra sponsoravtalen Status målsetting for KIL i A. Vurdere nye tilbud på kostnader ved regnskapsføring for å redusere kostnader. Det er inngått avtale med Fana sparebank Regnskapskontor om endringer i arbeidet med regnskapsføring og arbeidet med medlemskontingenter B. I samarbeid med Stiftelsen for Kaland Idrettshall å arbeide videre med utvidelse av nærmiljøanlegget i og ved Kaland Idrettshall, herunder: Prosjektere utbyggingen med skisser og tegninger Få kostnadsoverslag på de ulike delene av utbyggingen, lager, storstue, kontor, Ha møter med ulike aktører for å skaffe finanser Møte med Bergen kommune og Idrettsrådet for klargjøring av byggesøknad Søknader om godkjenning av byggingen Arbeidet med utbygging har tatt lenger tid enn beregnet, men i løpet av 2014 vil prospektet for utbygging være klar. Sognnes Bygg skal levere prosjektopplysninger til KIL i løpet av våren 2014 C. Offisiell åpning av Turstier innen sommerferien 2013 På grunn av reiser ble offisiell åpning utsatt og gjennomføres i april Målsetting for 2014 A. Gjennomføre undersøkelser og kartlegging av interne forhold i KIL herunder medlemssvikt i KIL, samarbeid internt i KIL og få flere medlemmer til å delta i frivillig arbeid. B. Gjennomføre utbygging av sandvollybaner ved Skolen

14 14 C. Fullføre prosjektet fra Sognnes Bygg med utbygging av idrettshallen. Utarbeide prospekt for hele idrettsanlegget som skal nyttes ved søknader om midler Økonomi Kalandseid IL har rent teknisk en oversudd på kr ,- Årsaken til at KIL har et teknisk overskudd skyldes at det er innbetalt prosjektmidler som skal brukes delvis i Regnskapmessig skal vi fra 2014 føre inntekter og utgifter på prosjektene etter andre prinsipper. Opplysningene om hvordan dette skal føres blir gitt under punkt 3. Regnskap og på årsmøtet. Nærmere kommentar om økonomien i årsmeldingene fra gruppene og til utfyllende opplysninger er satt opp under regnskapet i punkt Sluttkommentar har vært et aktivt år for KIL med stor aktivitet både sportslig og miljømessig. Ansettelsen av sportslig koordinator fra og prosjektleder for Bredt & Godt har ført til endringer i arbeidsmengde og andre arbeidsoppgaver. KIL er blitt arbeidsgiver og må forholde seg til dette. Sportslig koordinator Bjarte Wiberg har bidratt meget sterkt til at KIL er mer synlig og gjort sitt til at Kalandseid IL har fått mange tilskudd til drift og prosjekter. Hovedstyret vil takke alle medlemmene for god arbeidsinnsats i Hovedstyret takker også alle gruppene og KIL Stiftelsen for godt samarbeid i år. Det er viktig for det kommende styre å videreføre arbeidet slik at vi skaper et godt og trygt idretts- og bygdemiljø. Samtidig er det viktig å fortsette arbeidet med å videreutvikle idrettslaget og at reduksjon i medlemstallet blir stanset og at vi kan få flere nye aktive medlemmer.. Hovedstyret ønsker å takke alle medlemmer som trekker seg fra de ulike styrer eller posisjoner i idrettslaget. Vi håper at dere på et senere tidspunkt vil kunne gjøre en ny innsats for idrettslaget. En spesiell takk til Tom Carlos Eimhjellen som er sluttet i Kalandseid IL. Arthur Brekke Arne M. Håvardstun Eva Nordås Lunde leder styremedlem styremedlem sign. sign. sign. Kolbjørn Akervold Anita Koldingsnes Tor Isaksen referent varamedlem nestleder sign. sign. sign

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IDRETTSLAG FREMLAGT PÅ ÅRSMØTE TORSDAG 17 MARS 2016 MELDINGSÅR 2015

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IDRETTSLAG FREMLAGT PÅ ÅRSMØTE TORSDAG 17 MARS 2016 MELDINGSÅR 2015 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IDRETTSLAG FREMLAGT PÅ ÅRSMØTE TORSDAG 17 MARS 2016 MELDINGSÅR 2015 1 SAKSLISTE: 1. Åpning Godkjenne de stemmeberettigede Godkjenne innkallingen, Sakslisten Forretningsorden

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 Tirsdag 17. mars kl 19.00 på Kirkestua Dagsorden 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær samt 2

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Byåsen IL allidrett

Innkalling til årsmøte i Byåsen IL allidrett Innkalling til årsmøte i Byåsen IL allidrett Det kalles med dette inn til årsmøte i Byåsen IL allidrett den 7.4.2014 kl 19.00. Sted: Klubbhus i Nilsbyen Forslag som ønskes behandlet må være sendt til allidrett@byasen.no

Detaljer

Årsberetning. <Årstall>

Årsberetning. <Klubb> <Årstall> Mal Årsberetning til årsmøte Årsberetning Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal

Detaljer

[REFERAT STYREMØTE ROGNE IL] 18. november 2013

[REFERAT STYREMØTE ROGNE IL] 18. november 2013 Sammendrag Hovedsakene ved dette styremøte var: Fremdrift Rogne stadion, der søknaden til fylke ble avvist grunnet store etterslep på anlegg i planen. Styret vedtok å søke kommunen om forskuttering og

Detaljer

Harald Schytz, Anne Guro Larsgard, Ine Hovi, Bjørn Bråte fortalte litt om inntektsbringende tiltak for klubben. Forever produkter, kosmetikk.

Harald Schytz, Anne Guro Larsgard, Ine Hovi, Bjørn Bråte fortalte litt om inntektsbringende tiltak for klubben. Forever produkter, kosmetikk. Ås idrettslag Møtereferat Hovedstyremøte Møtedato: 5. oktober 2009 Tilstede fra AU Til stede fra gruppene: Forfall: Referent: Harald Schytz, Anne Guro Larsgard, Ine Hovi, Gunnar Klemetsdal (friidrett)

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET I ÅS IL MANDAG 28. FEBRUAR 2005 KL. 19.30

REFERAT FRA ÅRSMØTET I ÅS IL MANDAG 28. FEBRUAR 2005 KL. 19.30 REFERAT FRA ÅRSMØTET I ÅS IL MANDAG 28. FEBRUAR 2005 KL. 19.30 Til stede: 19 Referent: Tord Thorshov Sak 1. Åpning. Kristen ønsket alle frammøtte velkommen og åpnet årsmøtet. Sak 2. Godkjenning av innkalling

Detaljer

NIFs lov, lovnormer, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no

NIFs lov, lovnormer, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no Protokoll av årsmøte for Flekkefjord Sykkelklubb Årsmøtet skal gjennomføres i tråd med lovnorm for idrettslag pkt IV Årsmøte, styre, utvalg mv. Årsmøtets oppgaver følger av 15 og malen er bygd opp i tråd

Detaljer

Ekstraordinært Årsmøte. Kopervik Idrettslag

Ekstraordinært Årsmøte. Kopervik Idrettslag Ekstraordinært Årsmøte Kopervik Idrettslag 13.11.2013 Saksliste Ekstraordinært årsmøte - Kopervik Idrettslag 13.11.2013 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden, godkjenning av antall stemmeberettige

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Ekstraordinært Årsmøte Aure IL 07.12.2011

Ekstraordinært Årsmøte Aure IL 07.12.2011 Ekstraordinært Årsmøte Aure IL 07.12.2011 Saksliste: Sak 1 Åpning Sak 2 Valg av møteleder og sekretær Sak 3 Valg av 2 representanter til å skrive under protokoll Sak 4 Godkjenning av innkalling og saksliste

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Idrettens organisering. Todelt struktur NIF linjen til venstre og særforbundlinjen til høyre

Idrettens organisering. Todelt struktur NIF linjen til venstre og særforbundlinjen til høyre Idrettens organisering Todelt struktur NIF linjen til venstre og særforbundlinjen til høyre Idrettens organisering NIF Telemark Idrettskrets NFF NSF NHF Porsgrunn Idrettsråd Stridsklev Idrettslag Telemark

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG Utkast utarbeidet februar 2011 av Olaf Knai og Rune Nordgård. 1 Innholdsfortegnelse: VISJON.. ANSVARS- OG MYNDIGHETSFORHOLD FOR:.. Hovedstyret (HS) Herunder leder,

Detaljer

ØVRE EIKER IDRETTSRÅD. Postboks 358, 3301 Hokksund. Årsberetning 2013. Darbu, 13.03.14 ØVRE EIKER IDRETTSRÅD Grethe K. Lande Leder

ØVRE EIKER IDRETTSRÅD. Postboks 358, 3301 Hokksund. Årsberetning 2013. Darbu, 13.03.14 ØVRE EIKER IDRETTSRÅD Grethe K. Lande Leder ØVRE EIKER IDRETTSRÅD Postboks 358, 3301 Hokksund Årsberetning 2013 Darbu, 13.03.14 ØVRE EIKER IDRETTSRÅD Grethe K. Lande Leder Øvre Eiker Idrettsråd, Årsberetning 2013 Side 1 Innhold Styret i Øvre Eiker

Detaljer

Årsberetning 2013 Ranheim IL Allidrett

Årsberetning 2013 Ranheim IL Allidrett Årsberetning 2013 Ranheim IL Allidrett Denne årsberetningen omfatter vårsesong og høstsesong 2013 og fram til nå. Vi har hatt 3 styremøter, og 3 trenermøter. Årsmøtet ble avholdt 11. februar 2013 Tillitsvalgte:

Detaljer

Hovedlaget IL Sverre Referat fra styremøte 26.03.15 kl 1900-2130

Hovedlaget IL Sverre Referat fra styremøte 26.03.15 kl 1900-2130 Hovedlaget IL Sverre Referat fra styremøte 26.03.15 kl 1900-2130 Tilstede: Leder Atle Busch Nestleder Rigmor Asperheim Sekretær Mangler Kasserer Anne Lorås til kl 2100 Styremedlem Rune Leirset Leder Fotball

Detaljer

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 1.1. Kommentarer: 1.1.1. Rugby har ikke mottatt mail med sakspapirer en uke før årsmøte, slik det står at det

Detaljer

Protokoll for Årsmøte i Moi IL 17.03.2014 kl.19.00, Klubbhus

Protokoll for Årsmøte i Moi IL 17.03.2014 kl.19.00, Klubbhus Side 1 av 8 Protokoll for Årsmøte i Moi IL 17.03.2014 kl.19.00, Klubbhus Velkommen og åpning av årsmøte ved leder i idrettslaget Olav Hafstad. Årsmøtet startet møtet med 1.minutts stillhet for å hedre

Detaljer

Sak 4 - til Årsmøtet 12.03.14 - Behandle idrettslagets årsmelding, herunder gruppeårsmeldinger

Sak 4 - til Årsmøtet 12.03.14 - Behandle idrettslagets årsmelding, herunder gruppeårsmeldinger Sak 4 - til Årsmøtet 12.03.14 - Behandle idrettslagets årsmelding, herunder gruppeårsmeldinger 1. Styret Styret ble valgt på årsmøtet 27.02.13 Verv Navn Periode Leder Atle Busch Valgt for 1 år Nestleder

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG 2009

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG 2009 ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG 2009 Styret: Rolle Leder Nestleder/anleggsleder Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Sportslig leder Gruppeleder fotball Gruppeleder håndball Gruppeleder skotthyll

Detaljer

BÅTSFJORD SPORTSKLUBB Medlemmer av hovedstyret. PROTOKOLL FRA STYREMØTE tirsdag 25. august kl 20.00 på kantina i idrettshallen.

BÅTSFJORD SPORTSKLUBB Medlemmer av hovedstyret. PROTOKOLL FRA STYREMØTE tirsdag 25. august kl 20.00 på kantina i idrettshallen. BÅTSFJORD SPORTSKLUBB Medlemmer av hovedstyret PROTOKOLL FRA STYREMØTE tirsdag 25. august kl 20.00 på kantina i idrettshallen. Møtt: Runar Mikalsen, Solveig Lund, Tove Laila Ingebrigtsen, Ann Kristin Jakobsen,

Detaljer

Styremøte Nidelv IL Agenda HS 6-13

Styremøte Nidelv IL Agenda HS 6-13 Styremøte Nidelv IL Agenda HS 6-13 Dato: Onsdag 16. oktober 2013 Sted: A/S Rørfunn, Hoeggen gård Tid: 19:30 Til stede: Olaf Løberg, Bjørn Johnsen, Stein Kalstad, Kari Løberg, Anne Q. Sveberg, Heidi Selboe,

Detaljer

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE. Protokollen godkjennes uten anmerkninger. Møte nr. 5/2014 sak nr.27: Styret tar gjennomgangen til orientering

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE. Protokollen godkjennes uten anmerkninger. Møte nr. 5/2014 sak nr.27: Styret tar gjennomgangen til orientering INNKALLING HOVEDSTYREMØTE Møte Tid: Sted: Innkalles: Frafall: 08/2015 06.10.15 Kl. 19 Møterommet i Bjølsenhallen Arbeidsutvalget og avdelingenes representanter SAKSLISTE Sak 36/2015 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Ås idrettslag Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag Ås 2. mars 2009 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 15 stemmeberettigede ved starten av møtet. Følgende hadde ordet i saken: Ingen Sak 2.

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF

Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF Det innkalles med dette til årsmøte i Haugsbygd IF. Årsmøtet holdes på Vang skole den 27. mars kl 1830 Dagsorden: 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne

Detaljer

IL Aasguten. Møtereferat hovedstyremøte: 3. februar 2014. Sak 1) Gå gjennom oppgaveliste fra forrige møtereferat. Nr. Beskrivelse Ansvarlig Frist

IL Aasguten. Møtereferat hovedstyremøte: 3. februar 2014. Sak 1) Gå gjennom oppgaveliste fra forrige møtereferat. Nr. Beskrivelse Ansvarlig Frist Møtereferat : 3. februar 2014 Tilstede: Kjell Olav Einarsve Anne Grete Reitan Tron Vedul Tronstad Lise Larsen Torbjørn Nyborg Sak 1) Gå gjennom oppgaveliste fra forrige møtereferat. Nr. Beskrivelse Ansvarlig

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/10

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/10 Side 1 av 6 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/10 Styremøte 02/10 ble avholdt tirsdag 23. februar på Idrettens Hus i Bergen. Møtet startet kl. 17.40 og ble avsluttet kl. 20.05 Navn Tilstede For- Fall

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

ÅRSMØTE GRØNNÅSEN IL FOR 2008 DATO 19. MARS 2009 KL 1900. STED: Grønnåsen Skole, Klasserom 6A, inngang ved gymsalen

ÅRSMØTE GRØNNÅSEN IL FOR 2008 DATO 19. MARS 2009 KL 1900. STED: Grønnåsen Skole, Klasserom 6A, inngang ved gymsalen ÅRSMØTE GRØNNÅSEN IL FOR 2008 DATO 19. MARS 2009 KL 1900 STED: Grønnåsen Skole, Klasserom 6A, inngang ved gymsalen Vedlegg ligger på våre hjemmesider, http://www.gril.no/arsmoter/arsmotepapirer-for-2008.html:

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE HEGRA IL 10. OKTOBER 2011

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE HEGRA IL 10. OKTOBER 2011 REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE HEGRA IL 10. OKTOBER 2011 Til stede: Marit Fossbakk, Martha Aspehaug, Rolf Einar Pedersen, Birgitta Næsbø, Arve Haugen, Thomas Wintervold, Gerda Vik og Roger Hernes. Ikke tilstede:

Detaljer

IL Aasguten. Møtereferat hovedstyremøte: 4. februar 2015. Respekt Samhold Trivsel. Tilstede: Thore Tvete

IL Aasguten. Møtereferat hovedstyremøte: 4. februar 2015. Respekt Samhold Trivsel. Tilstede: Thore Tvete Møtereferat : 4. februar 2015 Tilstede: Torbjørn Nyborg Per Olav Skjesol Lise Larsen Thore Tvete Anette Aas Gaute Evenhus Anton Bryhn Sak 1) Godkjenne forrige møtereferat Kommentarer: Møtereferatet fra

Detaljer

Tore Skovdahl, Ola Øvstedal, Ine Hovi, Harald Schytz, Anne Guro Larsgard. Jan Tore Dannemark(svømming) Anna Germundsson(friskis og svettis)

Tore Skovdahl, Ola Øvstedal, Ine Hovi, Harald Schytz, Anne Guro Larsgard. Jan Tore Dannemark(svømming) Anna Germundsson(friskis og svettis) Ås idrettslag Møtereferat Hovedstyremøte Møtedato: 27. april 2009 Tilstede fra AU Til stede fra gruppene: Forfall: Referent: Tore Skovdahl, Ola Øvstedal, Ine Hovi, Harald Schytz, Anne Guro Larsgard Kristen

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015 Årsberetning 2014 / 2015 Årsberetning 2014/2015 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 66.ordinære årsmøte 28.april 2015 kl 1900. Sted: Arne L. Fallrø AS sine lokaler i Heimdalsveien 18. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

VEDTEKTER FOR IL KAMPEN

VEDTEKTER FOR IL KAMPEN VEDTEKTER FOR IL KAMPEN Utgave 1 vedtatt årsmøtet 1999 Utgave 2 revidert årsmøtet 2005 Utgave 3 revidert årsmøtet 2006 Utgave 4 revidert årsmøtet 2007 Utgave 5 revidert årsmøtet 2010 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

Ine Hovi,, Anna Germundsson(friskis og svettis) Nils Sopp (fotball), Wenche Amundsen (håndball) Referent: Klubbhuset, Ås stadion

Ine Hovi,, Anna Germundsson(friskis og svettis) Nils Sopp (fotball), Wenche Amundsen (håndball) Referent: Klubbhuset, Ås stadion Ås idrettslag Møtereferat Hovedstyremøte Møtedato: 8. juni 2009 Tilstede fra AU Tore Skovdahl, Harald Schytz, Anne Guro Larsgard, Ola Øvstedal Til stede fra gruppene: Kristen Treekrem (ski), Gunnar Klemetsdal

Detaljer

Retningslinjer for Bøler IF Friidrett

Retningslinjer for Bøler IF Friidrett Retningslinjer for Bøler IF Friidrett (underlagt Lov for Bøler Idrettsforening) 1. Formål for Bøler IF Friidrett 2. Godkjenning og oppdatering av retningslinjene 3. Organisatorisk tilknytning 4. Medlemskap

Detaljer

Alta Idrettsforening

Alta Idrettsforening Alta Idrettsforening Årsmøte tirsdag 11.mars 2014 Kl. 19.00 (møtet hevet kl 21:25) Thon Hotel Vica Protokoll Sak 1 Konstituering a) Godkjenning møtedeltakere (stemmeberettigede fastsettelse av antall stemmeberettigede.

Detaljer

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim.

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Protokoll årsmøte Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 11 stemmeberettigede til

Detaljer

Årsberetning, regnskap 2012, budsjett 2013 for de enkelte avdelingene

Årsberetning, regnskap 2012, budsjett 2013 for de enkelte avdelingene Etter vedtektenes 12 behandlet Årsmøtet følgende saker: Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Innkalling til årsmøtet godkjent Valg av referent Svein M Håve valgt til å føre protokollen Valg av møteleder Rolf Einar

Detaljer

BÅTSFJORD SPORTSKLUBB

BÅTSFJORD SPORTSKLUBB BÅTSFJORD SPORTSKLUBB Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Runar Mikalsen Ann Kristin Jacobsen observatør. May Bente Eriksen Båtsfjord 4. februar 2010 PROTOKOLL FRA

Detaljer

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Tid: Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR AURE IDRETTSLAG

ORGANISASJONSPLAN FOR AURE IDRETTSLAG ORGANISASJONSPLAN FOR AURE IDRETTSLAG Gjelder for 2012 Planen er vedtatt på Ekstraordinært Årsmøte i Aure Idrettslag 07.12.2011 og vil være gjeldene for valgkomiteens arbeid fram mot Ordinært Årsmøte i

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

Referat fra møte i Arbeidsutvalget HIL. Klubbhuset 07.05.15 kl. 19.30

Referat fra møte i Arbeidsutvalget HIL. Klubbhuset 07.05.15 kl. 19.30 Referat fra møte i Arbeidsutvalget HIL Klubbhuset 07.05.15 kl. 19.30 Tilstede: Svein Åge Nesbø, Rolf Einar Pedersen, Ronny Bjørken-Berge og Johansen Sak 1: Organisering av Arbeidsutvalget kasserer Vi har

Detaljer

Friidrett foreldremøte 28. og 29. november 2011

Friidrett foreldremøte 28. og 29. november 2011 Friidrett foreldremøte 28. og 29. november 2011 Visjon og verdier Fana IL fremtidens fritid Glede Felleskap Trygghet Handlekraft Agenda www.fanail.no Trening og treningstider Å være Fanamedlem Fana IL

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 06/15 Innkalling og saksliste Godkjent med den endring at sak 10 behandles først, deretter sak 8.

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 06/15 Innkalling og saksliste Godkjent med den endring at sak 10 behandles først, deretter sak 8. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 20.01.15 Tid: Kl. 18.30 20.30 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Kari Mette, Klaus, Ole, Lea, Wenche, Nina (sak 10/15) og Sara (sak 8/15 og 10/15) Forfall:

Detaljer

ORGANISASJONPLAN Vassøy Idrettslag

ORGANISASJONPLAN Vassøy Idrettslag Revisjon: 03 side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1. Nøkkelopplysninger 2. Lagets historie 3. Formål og verdier 4. Hovedmål og delmål 5. Faste oppgaver og årshjul 6. Organisasjonskart og organisasjonsbeskrivelse

Detaljer

Innstilling fra komite nedsatt av Årsmøte i Aure Idrettslag 26.03.15.

Innstilling fra komite nedsatt av Årsmøte i Aure Idrettslag 26.03.15. Innstilling fra komite nedsatt av Årsmøte i Aure Idrettslag 26.03.15. «Administrativ Ressurs Aure IL» Vedtak fra årsmøtet: Årsmøtet har valgt en komite som skal jobbe med en prosess vedrørende eventuell

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ ÅRSMØTET I KVAM IL FOR 2012

PROTOKOLL FRÅ ÅRSMØTET I KVAM IL FOR 2012 PROTOKOLL FRÅ ÅRSMØTET I KVAM IL FOR 2012 Tid: 12. mars 2013, kl 19.00 Sted: Klubbhuset i Kvam Idrettspark. Til stede: Laila Stormorken, Lars Arne Bergum, Torunn Sigstad, Geir Inge Krok, Per Henry Vassdokken,

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2014

Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem Trond Johnsen, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Siri

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: - 2015 Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet

Detaljer

Håndbok for Nidelv IL fotball

Håndbok for Nidelv IL fotball 2009 Håndbok for Nidelv IL fotball En avdeling under Nidelv idrettslag 7 Økonomi Rev. 06.10.2009 7 Økonomi 7.1 Rutine for regnskap og budsjett Følgende rutine gir en beskrivelse av regnskaps- og budsjettrutinene

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

Forbund: Nore Neset Idrettslag følger NIFs lovnorm for idrettslag.

Forbund: Nore Neset Idrettslag følger NIFs lovnorm for idrettslag. Viktige Årsmøte vedtak 2015: Forbund: Nore Neset Idrettslag følger NIFs lovnorm for idrettslag. Bane / Anlegg: Snøryddingsutstyr til kunstgressbanen skal på plass Klubbkontor over fotballgarderobene (fra

Detaljer

file://\\fil85353\appsv-is\bsa\ephorte\dokumentlager\ny_prod\2013\01\08\119767...

file://\\fil85353\appsv-is\bsa\ephorte\dokumentlager\ny_prod\2013\01\08\119767... Page 1 of 1 Fra: ivind Hartmann[oivind.hartmann@bsa.oslo.kommune.no] Dato: 08.01.2013 09:04:48 Til: POSTMOTTAK Tittel: VS: Fra Bydel Sagene: Informasjon om rets frivillighetsmidler med mere? Registreres

Detaljer

< Nesodden IF Taekwondo >

< Nesodden IF Taekwondo > Årsberetning < Nesodden IF Taekwondo > < 2014 > 1 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Grethe Odinsen Golan Ikke valgt Styremedlem(mer) og varamedlemmer: Ada Størmer Papatheocharis, Marcia Titley, Stefanos

Detaljer

Eigersund idrettsråd, årsmøte 2012

Eigersund idrettsråd, årsmøte 2012 Eigersund idrettsråd, årsmøte 2012 Sted: Grand Hotell Dato: Fredag 8. mars 2013 Tid: 18:00 Saksliste: 1. Godkjenning av de frammøtte representanter. 2. Godkjenne innkalling, saksliste. 3. Valg av møteleder.

Detaljer

Otra IL Hovedstyret Hornnes 31.jan 2014

Otra IL Hovedstyret Hornnes 31.jan 2014 Otra IL Hovedstyret Hornnes 31.jan 2014 REFERAT FRA STYREMØTE NR 1. 2014 - OTRA IL Sted: Miljørommet, Otrahallen. Tid: Torsdag 30.jan kl 1930 2230 Til stede: Glenn Qvam Håkonsen, Lasse Hornnes for Håndball,

Detaljer

Årsmøte 18. februar 2010 kl. 19.00 på møterommet oppe i Marikoll Hallen.

Årsmøte 18. februar 2010 kl. 19.00 på møterommet oppe i Marikoll Hallen. Rælingen Klatreklubb Årsmøte 18. februar 2010 kl. 19.00 på møterommet oppe i Marikoll Hallen. Dagsorden 1. Åpning a) Godkjenne de stemmeberettigede b) Godkjenning av innkalling c) Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Årsmøte 2009 Åsane Allianse IL Mandag 20.04 2009 sted, Kl. 18.00. klubbhuset på Rolland. Dagsorden

Årsmøte 2009 Åsane Allianse IL Mandag 20.04 2009 sted, Kl. 18.00. klubbhuset på Rolland. Dagsorden Årsmøte 2009 Åsane Allianse IL Mandag 20.04 2009 sted, Kl. 18.00. klubbhuset på Rolland Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Konstituering 3. Årsmelding 2008 4. Organisasjonsplan 5. Godkjenning av

Detaljer

Retningslinjer for drift av Fana Idrettslag orienteringsgruppen

Retningslinjer for drift av Fana Idrettslag orienteringsgruppen Retningslinjer for drift av Fana Idrettslag orienteringsgruppen 1. INNLEDNING Formålet med disse retningslinjer er at driften av gruppen skal være i så faste og gode former som mulig. Dette for at gruppestyret

Detaljer

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE 10 2013

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE 10 2013 INNKALLING HOVEDSTYREMØTE 10 2013 Møte: Tid: Sted: Innkalles: Frafall: Inviterte: 10/2013 Torsdag 12. desember kl. 19 Møterommet Bjølsenhallen Hovedstyrets medlemmer Finn- Ulrik Berntsen Alle avdelingsledere

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Mandag 12.april kl 20.00 på kantina i idrettshallen. SAKSLISTE

PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Mandag 12.april kl 20.00 på kantina i idrettshallen. SAKSLISTE BÅTSFJORD SPORTSKLUBB Runar Mikalsen Mette Aarnes Ann Kristin Jacobsen Solveig Lund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen May Bente Eriksen Båtsfjord 12. april 2010 PROTOKOLL FRA STYREMØTE Mandag 12.april

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTET I LIERNE IL ONSDAG 2014.08.20. KL. 18.00 PÅ MØTEROMMET BAK SCENEN PÅ SAMFUNNSHUSET I NORDLI

REFERAT FRA STYREMØTET I LIERNE IL ONSDAG 2014.08.20. KL. 18.00 PÅ MØTEROMMET BAK SCENEN PÅ SAMFUNNSHUSET I NORDLI REFERAT FRA STYREMØTET I LIERNE IL ONSDAG 2014.08.20. KL. 18.00 PÅ MØTEROMMET BAK SCENEN PÅ SAMFUNNSHUSET I NORDLI Til stede: Hans Petter Gjertsås, Jonny Brissach, Reidar Rødli, Mads Håvard Fagerstrand,

Detaljer

Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2004 februar 2005 hatt følgende sammensetning:

Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2004 februar 2005 hatt følgende sammensetning: Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2004 februar 2005 hatt følgende sammensetning: Rune Stiansen, leder Kjell Svanor, nestleder Runo Nygård, sekretær Olav Brottveit, kasserer Tom Svendsen,

Detaljer

Årsmøtet 2011 Lillestrøm, 16. september 2011

Årsmøtet 2011 Lillestrøm, 16. september 2011 Årsmøtet 2011 Årsmøtet 2011 i Dethleffs Club Norge avholdes i lokaler hos Norges Varemesse på Lillestrøm den 16. september 2011. Innkalling er sendt til alle medlemmer pr. epost og informasjon er lagt

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr.

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr. Lovnorm 1 for idrettslag Lov for HEDALEN I L., stiftet 1908. Vedtatt 1908 med senere endringer senest av 21.02.2010. Godkjent av Idrettsstyret den 21.02.2010 jfr. NIF s lov 3. 1 Formål Lagets formål er

Detaljer

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6 Vedtekter for Os IL. Bakgrunn for vedtektene: Fensal idrettslag ble stifta 15. januar 1899. Idrettslaget Nor ble stifta 22. januar 1899. 20. januar 1901 gikk laga sammen til Idrettslaget Nor. Nøren Idrætslag

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 7/2012-2013 ONSDAG 30. JANUAR 2013 IDRETTENS HUS, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR FULGT

Detaljer

LAGLEDERMØTE 2011. Bardufosstun Lørdag 5. februar kl. 10:30-13:50 SAKSLISTE INNSTILLINGER

LAGLEDERMØTE 2011. Bardufosstun Lørdag 5. februar kl. 10:30-13:50 SAKSLISTE INNSTILLINGER Møteprotokoll LAGLEDERMØTE 2011 Bardufosstun Lørdag 5. februar kl. 10:30-13:50 SAKSLISTE INNSTILLINGER Til stede: Bardu Bjerkvik BUL-Tromsø Harstad Kvæfjord Mellembygd Målselv Nordreisa Silsand Storsteinnes

Detaljer

STRATEGIPLAN IL GNEIST 2003 2005 STRATEGIPLAN IL GNEIST 2003-2005

STRATEGIPLAN IL GNEIST 2003 2005 STRATEGIPLAN IL GNEIST 2003-2005 STRATEGIPLAN IL GNEIST 2003-2005 Enstemmig vedtatt av Hovedstyret 27. august 2003 1 HENSIKT 1.0 Hvem er vi til for? IL Gneist er til for alle innbyggere over 3 år i Ytrebygda Bydel, og som ønsker å drive

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR KÅSEN IL

ORGANISASJONSPLAN FOR KÅSEN IL ORGANISASJONSPLAN FOR KÅSEN IL Kåsen IL er startet i 1968, og har i dag ca 500 medlemmer. Klubben og bygda er i sterk vekst. Kåsen IL tilbyr i dag fotball, håndball, barneidrett og dans. Kåsen IL har sunn

Detaljer

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933 Nybygda Idrettslag Stiftet 29.mars 1933 Lov for Nybygda Idrettslag Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001 Godkjent av idrettsstyret 8.januar 2002 Offisiell åpning av Nybygda Idrettsplass 1955 Lov for

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag

Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag INTERN VERSJON vi tilbyr idrettsglede Dato: Sted: Møteleder: Referent: 04.05.2012 Klubbhuset Jan Rune Løvnæseth Tilstede: Forfall:, Åsmund Østebø, Jo Sand,, Thomas

Detaljer

Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 20. februar 2012 kl. 18.30-20.30

Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 20. februar 2012 kl. 18.30-20.30 Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 20. februar 2012 kl. 18.30-20.30 Sted: I naustet på Vingnes Styret inviterer alle medlemmer til klubbens årsmøte. Stemmeberettiget er alle over 15 år som

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 19 2012-2014

Protokoll kretsstyremøte nr 19 2012-2014 Trondheim 18. desember 2013 Protokoll kretsstyremøte nr 19 2012-2014 Tilstede: Terje Roel, Olve Morken, Frode Geving, Bjørn Åge Berntsen, Anne Sophie Hunstad, Ådne Røkkum og Sigrid Bratsberg Forfall: Berit

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET Torsdag 12. april - kl. 19.00 Knyken skisenter 1 Årsmelding 2011 Orkdal idrettslag - Hovedlaget STYRET: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Oddbjørn

Detaljer

ORGANISASJONPLAN Vassøy Idrettslag

ORGANISASJONPLAN Vassøy Idrettslag Revisjon: 02 side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1. Nøkkelopplysninger 2. Lagets historie 3. Formål og verdier 4. Hovedmål og delmål 5. Faste oppgaver og årshjul 6. Organisasjonskart og organisasjonsbeskrivelse

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 4/2014-2015 SØNDAG 2. NOVEMBER 2014 SCANDIC HAVET HOTELL, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR

Detaljer

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING 2580 FOLLDAL Fotball - Håndball - Orientering - Ski LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING stiftet 01.01.1916 med endringer sist vedtatt 30.03.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i

Detaljer

NESODDEN IDRETTSFORENING PROTOKOLL

NESODDEN IDRETTSFORENING PROTOKOLL NESODDEN IDRETTSFORENING PROTOKOLL Gruppe: Hovedstyret (HS) Møte nr: 6 Dato: 10.06.15 Start: 19.00 Slutt: 22.45 Til stede: Marianne Ellingstad (ME) Gry Andersen Brusevold (GAB) André Johannessen (AJ) Oppegaard

Detaljer

Lov for Nimbus Fallskjermklubb stiftet 01.03.1973

Lov for Nimbus Fallskjermklubb stiftet 01.03.1973 Lov for Nimbus Fallskjermklubb stiftet 01.03.1973 Vedtatt den 23.05.2002 Revidert på årsmøtet: 03.03.2010 Revidert på årsmøtet: 13.01.2012 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 45/12 Innkalling, saksliste Bjørn. 46/12 Referat fra siste møte Bjørn

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 45/12 Innkalling, saksliste Bjørn. 46/12 Referat fra siste møte Bjørn Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 20.06.12 Tid: Kl 18.30 Sted: Lørenskogs hus, Restaurant Buen Tilstede:, Klaus,, Simen, Wenche, Ole Forfall: Irene, 45/12 Innkalling, saksliste

Detaljer

Innkalling til. Årsmøte 2015. Rogaland Rideklubb. Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua

Innkalling til. Årsmøte 2015. Rogaland Rideklubb. Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua Innkalling til Årsmøte 2015 Rogaland Rideklubb Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua Saksliste Årsmøte Rogaland Rideklubb 2015 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

John Høsteland, Tore Skovdahl,, Magne Maurset,

John Høsteland, Tore Skovdahl,, Magne Maurset, Ås idrettslag Møtereferat Hovedstyremøte Møtedato: 9. mai 2011 Tilstede fra AU Til stede fra gruppene: Forfall: Referent: John Høsteland, Tore Skovdahl,, Magne Maurset, Kristen Treekrem (ski), Egil Prestløkken

Detaljer

Styremøte Nidelv IL Referat FS 2-15

Styremøte Nidelv IL Referat FS 2-15 Styremøte Nidelv IL Referat FS 2-15 Dato: Onsdag 11. mars 2015 Sted: Klubbhuset, Tempe Tid: 19:30 Til stede: Espås, Magda Johansen, Tove Beate Malvik, Bjørn Johnsen, Hege Paulsen, Kari Løberg, Nordtvedt,

Detaljer