ÅRSRAPPORT 2013 GRØNT PUNKT NORGE AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2013 GRØNT PUNKT NORGE AS"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2013 GRØNT PUNKT NORGE AS Bedrifter som bryr seg 1

2 Innhold Årsrapport 2013 Leder 3 Medlemskap Innsamling og gjenvinning Regnskap Grønt Punkt Norge AS Regnskap Norsk Returkartong AS og Plastretur AS Resultater Norsk Returkartong AS og Plastretur AS Grønt Punkt Norge AS sikrer og administrerer finansiering av returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp. I tillegg drifter Grønt Punkt Norge AS innsamling og gjenvinning av plastemballasje, emballasjekartong og drikkekartong på vegne av Plastretur AS og Norsk Returkartong AS. Grønt Punkt eies av materialselskapene for emballasje Grønt Punkt sikrer finansiering av returordningene for Grønt Punkt drifter innsamling og gjenvinning av

3 Leder 20 år med bransjeavtaler I 1994 ble de første bransjeavtalene i Norge inngått. På disse 20 årene har vi etablert returordninger, endret atferd og nådd viktige miljømål. For alle som jobber med emballasje, miljø, gjenvinning og utvidet produsentansvar vil 2014 bli det året som setter sitt preg på fremtiden. I Europa skal Emballasjedirektivet, Rammedirektivet for avfall og Deponidirektivet revideres. Gjennom disse skal Europas avfallspolitikk meisles ut for de neste årene. Sentralt i bransjeavtalene står prinsippet om «utvidet produsentansvar», et prinsipp de fleste europeiske land følger for å sikre en fornuftig gjenvinning av emballasje. Utvidet produsentansvar betyr ganske enkelt at den som sender emballasje ut i markedet også har ansvar for den etter at emballasjens naturlige livsløp er forbi. Det betyr å sikre emballasjegjenvinning. I Norge har vi hatt stor suksess med utvidet produsent ansvar for emballasje, gjennom Grønt Punkt Norge og materialselskapene. Dette har gitt meget gode gjenvinningsresultater, sammenlignet med andre europeiske land. Også EU mener utvidet produsentansvar er et viktig virkemiddel for å oppnå gode resultater. For å sikre en felles forståelse har EU derfor satt i gang et arbeid med å utarbeide retningslinjer for utvidet produsentansvar. Også OECD har satt i gang et tilsvarende prosjekt, noe som tilsier at flere land utenfor Europa vil benytte dette som et sentralt virkemiddel i sin avfallspolitikk. I forbindelse med revideringen av de nevnte direktivene har EU-kommisjonen også tatt opp andre relevante saker som plastposer, marin forsøpling, økodesign, matsvinn og annen. Dette er temaer som også interesserer norske myndigheter og norsk opinion, uten at det er avgjort hvordan arbeidet med denne typer utfordringer skal organiseres og gjennomføres. I august 2013 lanserte den daværende regjeringen en ny avfallsstrategi, der det blant annet ble tatt til orde for økt bruk av utvidet produsentansvar, for nye fraksjoner. Ellers varsles det høyere materialgjenvinningsmål for plastemballasje, noe som vil bli en utfordring for Grønt Punkt Norge i tiden som kommer, men vi ser frem til nye utfordringer. Myndighetene har invitert bransjen til en tettere dialog gjennom et etablert kontaktforum. Grønt Punkt Norge er selvsagt positive til dette og ser frem til et godt samarbeid både med miljømyndigheter og andre relevante aktører. I den forbindelse ønsker Grønt Punkt Norge å videreføre den suksessrike oppskriften med delt ansvar mellom kommuner og produsentansvarsselskap. Vi kommer til å jobbe for å optimalisere våre systemer, og sørge for at materialgjenvinningen er mest mulig miljø- og kostnadseffektiv. På medlemssiden har «gratispassasjerer» vært et tilbakevendende tema så lenge Grønt Punkt Norge har eksistert. Disse er en trussel mot «emballasjedugnaden» og vi skal gjøre vårt ytterste for å få dem inn i systemet. Grønt Punkt Norge ser at avfallssektoren er i ferd med å endre seg også i Norge. Dette har allerede gitt oss noen nye oppgaver, blant annet jobber vi med å sikre finansieringen til «ForMat», som arbeider for å begrense matsvinnet. Videre er vi aktive på emballasjeoptimeringssiden i samarbeid med Den Norske Emballasjeforening, der vi bl.a. har ansvar for kommunikasjonsarbeidet og arrangerer felles seminarer. Vi har engasjert oss i «Hold Norge Rent», og Grønt Punkt Norge er også en av stifterne og en langsiktig bidragsyter til LOOP. Morgendagens utfordringer skal vi møte sammen med våre medlemmer og samarbeidspartnere. Vi ser frem til et godt videre samarbeid. Jaana Røine Administrerende direktør leder 3

4 Medlemskap Grønt Punkt Norge AS fikk i 2013 mer enn 500 nye medlemmer. Ved årets utgang hadde vi totalt 5388 medlemmer, hvorav 3641 rapporterende standardmedlemmer og 2191 kontrollmedlemmer. Grønt Punkt driver aktiv verving av plastemballasje, emballasjekartong og bølge- og massivpapp. Arbeidet omfatter produsenter og importører av både emballerte varer og tom emballasje, og vi har betydelig økning i rapporteringen av alle disse materialene. Økningen i rapportert emballasje og antall medlemmer kan best forklares med to hovedstrategier i vervingen. For det første jakter vi på de største gratispassasjerene, både enkeltvis og bransjevis. I tillegg jobber vi med utvikling og oppfølging av velfungerende vervemekanismer som kontrollmedlemskapet, Miljøfyrtårn, dagligvarebransjens varedatabase og mange andre. Våre medlemmer opplever enklere rapportering med færre årlige rapporteringer og bedre nettrapportering. I tillegg har vi innført e-faktura og tilbyr alle andre å motta faktura per e-post. Administrasjons målsetning er fortsatt vekst i antall medlemmer og rapporterte mengder. Medlemsservice Når målet er lojale og fornøyde medlemmer, er virkemidlet å tilrettelegge for riktig og enkel rapportering. Medlemmenes tid er penger, så den økende oppslutningen om Grønt Punkt må møtes med tiltak for å forenkle og effektivisere medlemskapet. E-fakturering Medlemmene tilbys nå e-faktura og e-postfaktura, og oppstarten har vært veldig lovende. Per 31. desember hadde nær 9500 norske bedrifter tatt i bruk e-faktura, blant annet fordi Oslo kommune fra og med 1. januar 2014 ikke vil akseptere «gammeldagse» fakturaer. Ca. 200 rapporterende medlemmer i Grønt Punkt bruker allerede e-faktura, og mottar fakturaene sine papirfritt. Videre mottar over 300 medlemmer e-postfaktura. Vederlagskontroller I 2013 kontrollerte vi mange importører og produsenter av drikkevarer. På grunn av miljøavgiften på drikkevareemballasje, har denne gruppen stor økonomisk fordel av medlemskapet, men har i liten grad vært kontrollert tidligere. Vederlagskontroll av importører av landbruksfolie og norske produsenter av EPS (ispopor ), vil nå gjøres hvert tredje år. Vederlagskontrollene i 2013 har som vanlig foregått gjennom høsten, og både for høy og lav rapportering ble korrigert. I sum etteravregnet vi 1,85 millioner kroner og 1887 tonn emballasje. Grønt Punkt-reglene (Vederlagsregler) De reviderte reglene for medlemskap ble ferdigstilt høsten 2013, og er publisert på nettsidene: Den gamle trykte versjonen av reglene var ti år gammel, så medlemmene fikk tre måneders skriftlig varsel før de nye Grønt Punkt-reglene trådde i kraft. medlemskap 4

5 Medlemskap Rapportert emballasje i 2013 Mengde drikkekartong er vist i antall stk., tilslutningen til Matvett AS i kroner og øvrig emballasje i tonn. returordning endring budsjett avvik Drikkekartong 677 mill. 702 mill. 719 mill mill. - - Plastemballasje t t t t t t. Emballasjekartong t t t t t t. Bølgepapp og massivpapp t t t t t t. Glassemballasje t t t t. - - Metallemballasje t t t t. - - For Mat/Matvett AS kr - - I tillegg anslås det at bedrifter er indirekte medlemmer ved Medlemmer at de kjøper emballasje fra emballasjeprodusenter som betaler vederlaget Antall Mål Antall Netto økning fra = 514 direkte til GPN. Standardmedlemmer (rapporterende) Kontrollmedlemmer Antall Antall Netto økning fra = 241 Antall Mål Antall Netto økning fra = 316 Oppslutning fra emballasjebrukerne er en forutsetning for å oppnå GPNs visjon om Full oppslutning om emballasje- dugnaden. Antall medlemmer, både totalt og kontrollmedlemmer, er viktige indikatorer på utviklingen mot dette målet. medlemskap 5

6 Medlemskap Bedre medlemstjenester En rekke utviklingsprosjekter ble påbegynt i 2013: 1. Innmeldingsguide Forenkler innmeldingen ved å vise hvilke avtaler som er aktuelle for den enkelte virksomheten. Det som kartlegges er om de har vederlagspliktig emballasje (standardmedlemskap), drikkevarer, EE-produkter og norske vareleverandører (kontrollmedlemskap). 2. Medlemsinfo Registrering av medlemmenes størrelse, type virksomhet og hvilke typer emballasje de har ansvar for. Informasjonen vil hjelpe Grønt Punkt å kvalitetssikre rapporteringen til medlemmene og sikre at de har riktige rapporteringsavtaler. Oppdatert medlemsinfo er en forutsetning for å få fornyet medlemsbeviset. 3. Velkomstside på Mine sider Første besøk på Mine sider starter med en presentasjon av viktig informasjon, snarvei til arbeidsoppgavene medlemmene skal utføre, medlemsbevis og mulighetene for egenprofilering. 4. Rapporteringssider Skjema for rapportering av emballasje blir mer intuitivt ved at de viktigste emballasjetypene løftes fram. Dette gjøres basert på tidligere rapportering, signerte avtaler og data i Medlemsinfo 5. Medlemsliste Alle vil nå finne et forbedret medlemssøk på med mulighet for å filtrere på kommune, fylke og bransje. Fra hvert medlem kan en finne litt utdypende informasjon med videre lenker til sortere.no for hjemkommunen. 6. GPN-live Grønt Punkt vil tilby oppdatert informasjon fra fagsystemene, for eksempel de 10 sist innmeldte standard- og kontrollmedlemmene og rapporterte emballasjemengder totalt og per materialselskap. I tillegg kan alle følge lassene med husholdningsplast og drikkekartong fra kommune til sorteringsanlegg. Verving Nye medlemmer Den rekordstore medlemsveksten i 2012 fortsatte i 2013 med netto 514 nye medlemmer. Med over medlemmer foregår samtidig en naturlig avskalling når bedrifter legges ned eller omorganiseres. Bruttotallene viser at Grønt Punkt hilste nær 800 nye medlemmer velkommen i Mobilisering av kontrollmedlemmer I løpet av 2013 ble over 700 kontrollmedlemmer kontaktet direkte for å hjelpe dem i å utføre sine oppgaver på en effektiv måte. Det er svært viktig å stille strenge krav til norske vareleverandører som ikke er medlem. Særlig effektivt er det å gjøre kravet om medlemskap til en fast del av de skriftlige leverandørbetingelsene. Kontrollmedlemmene har siden juni 2013 kunnet bruke Mine sider til å registrere at de har sendt vervebrev til de leverandørene som ikke er medlem. Totalt benyttet 78 kontrollmedlemmer denne muligheten, hvorav åtte også bekreftet at krav om medlemskap i Grønt Punkt er tatt inn i leverandørbetingelsene. Storfisk Vi vet at ca. 90 % av vederlaget kommer fra 10 % av medlemmene, og da må de største gratispassasjerene, storfiskene, verves. Storfiskene er identifisert gjennom vår kunnskap om emballasjebruken i ulike bransjer, og omsetningen til den enkelte gratispassasjeren. Vi har jobbet systematisk for å nå fram til disse bedriftene, særlig hvordan budskapet vårt formuleres og tilpasses de kanalene vi bruker. En rekke viktige bedrifter har blitt medlem som følge av dette arbeidet. ForMat/Matvett AS Etter avtale med Matvett AS, arbeider Grønt Punkt med å sikre næringslivets delfinansiering av ForMat-prosjektet for redusert matsvinn. Arbeidet omfatter både verving og vederlagsinnkreving. Vervingen består i å få Grønt Punkt-medlemmer til å også inngå en avtale om tilslutning til arbeidet med forebygging av matsvinn i Matvett AS. Tilsluttede medlemmers vederlag til Matvett AS utgjorde i 2013 kun 3 % av emballasjevederlaget som er knyttet til næringsmidler. medlemskap 6

7 Innsamling og gjenvinning Plastemballasje næring Grønt Punkt har et nettverk med ca. 100 innsamlere i næringslivet som gjør en betydelig innsats for å samle inn og sende ulike typer plastemballasje fra næringslivet til materialgjenvinning. Ved årsskiftet fikk alle disse tilbud om fornyet innsamlingsavtale med Grønt Punkt, med varighet ut Det samme antall innsamlere er opprettholdt ved at de fleste valgte å fortsette avtaleforholdet, samt at noen nye har kommet til. Avtalen regulerer forhold som kvalitet, markedsføring, avsetningsforhold og godtgjørelse fra Grønt Punkt. En vesentlig endring i de nye avtalene er en maks andel på 10 % plastemballasje kan sendes til energiutnytting. Fra 1. januar 2013 ble heller ikke lenger energifraksjon hentet og sendt energianlegg i Grønt Punkts regi, men innsamlerne må avsette denne selv til godkjent anlegg og få en godtgjørelse pr. tonn. Endringen skyldes primært at Grønt Punkt ønsker at mest mulig av plastemballasjen skal materialgjenvinnes samt at sammensetningen av fraksjonen er vanskelig å kontrollere. Det viser seg også at mengden plastemballasje til energi generelt avtar og at dette nå heller blandes med ordinært restavfall eller annen brenselsfraksjon. Enkelte større innsamlere tegnet i tillegg en revidert avsetningsavtale som regulerer salg av plastemballasje til egne utvalgte gjenvinnere eller tradere. Antallet med denne type avtale har økt jevnt i løpet av 2013 til totalt 53. Avsetning av plastemballasje har de siste årene skjedd i et globalt marked. Mye i Europa, noe til Østen, men til Kina oppstod det en større stopp i forbindelse med «Green Fence»-regulering hvor kinesiske myndighetene satte strengere krav til kvalitet. Dette fikk negative konsekvenser for den globale avsetningen av plastemballasje generelt og spesielt for PP-sekker. Det positive er at det nå er mer fokus på kvalitet, samt at gjenvinnere i Europa får en større andel av emballasjen. De ulike innsamlerne varierer fra mindre aktører som opererer i sitt nærmiljø til større landsdekkende kjeder med stort nedslagsfelt. Felles for disse er at de bearbeider sitt marked, sine kunder, og sin innsamling ut fra sine rammebetingelser. Grønt Punkt støtter opp om deres arbeid med en mengde forskjellige tiltak som brosjyrer, plakater og annonser i relevante bransjeblader. Det har de siste par årene vært en utflating og i 2013 en nedgang i innsamlede mengder sendt til materialgjenvinning. Årsakene til dette er flere. Kinas «Green Fence»- regulering forstyrret markedet vesentlig i fjor, det benyttes stadig tynnere folier og ombruksemballasje fases ut. Korker på ombruksemballasje inngår i Grønt Punkts system. I tillegg påvirker strengere krav til kvalitet de mengdene som materialgjenvinnes. Økt innsamling av EPS og hardplast Grønt Punkt ønsker en økt innsamling av hardplast og EPS da disse er særdeles vanskelige plasttyper å samle inn og bearbeide før materialgjenvinning kan skje. I 2013 begynte vi oppsummering av resultater på prøveprosjektene som er satt i gang på utvalgte gjenvinningsstasjoner i forskjellige regioner. Prosjektet i Mjøsregionen med deltakere fra seks interkommunale selskap har vist at det er store mengder EPS å samle inn fra private husholdninger. Det er også store mengder hard plastemballasje som kommer inn gjennom ordningen, i tillegg til annen plast som ikke er emballasje. Den største utfordringen er mengden forurensninger som er alt for høy. Ut fra resultatene er det valgt å jobbe videre med en modell for innsamling av plastemballasje på gjenvinnings- stasjoner fra Prøveprosjektene går da over i en vanlig driftsfase, med enkelte endringer. Og det vil bli nye regioner som vil tilsluttes ordningen. En slik ordning må tilpasses hver region utfra logistikk, eksisterende og mulige presse- og avsetningskanaler mv. og er avhengig av at flere aktører i regionen ønsker å delta. Vår oppgave er å tilrettelegge, koordinere og i samarbeid med kommunene markedsføre disse ordningene. innsamling og gjenvinning 7

8 Innsamling og gjenvinning Kvalitet, revisjoner og kurs Kvaliteten på plastemballasjen som samles inn er særdeles viktig, ikke bare for korrekt rapportering til myndighetene, men også ut fra økonomisk perspektiv og materialgjenvinningsgrad. Derfor gjøres det kvalitetsrevisjoner hos innsamlerne i næringslivet og hos kommunene for å avdekke innblanding av forurensninger og plastprodukter som ikke er emballasje. I 2013 ble det gjennomført 35 revisjoner hos kommuner og interkommunale selskap og 25 hos private innsamlere i næringslivet. Revisjonene hos kommunene representerte 79 % av samlet årlig tonnasje. Graden av forurensning er stabil med 13,8 % i 2012 og 13,4 % i I den nye kommuneavtalen med tilhørende kvalitetsveileder, ble det innført automatisk trekk i oppgjør dersom forurensningene oversteg maksimum grense på 10 % forurensning. Mellom 5 % og 10 % forurensninger skal det gjennomføres forbedringstiltak. I næringslivet ble det avdekket en del avvik i forbindelse med korrekthet i rapporteringen, særlig gjaldt dette for hardplast- og energifraksjonene. En vesentlig endring i avsetningsavtalen er krav til fotodokumentasjon på utvalgte plastfraksjoner. Fotodokumentasjonen skal innrapporteres til Grønt Punkt ved hver forsendelse for godkjenning. Dette vil gjøre det enklere å sikre korrekt rapportering. Revisjonene foregår hos avtalepartnerne eller deres underentreprenører med aktiv medvirkning fra aktørene selv. Målsettingen er ikke bare å avdekke feil og mangler, men like gjerne å veilede og rettlede for å bedre kvaliteten. Revisjonsrapporten inneholder også forslag til forbedringer som må følges opp dersom forurensningene overstiger kvalitetskravene. Både gjennomføring, oppfølging og hjelp med ulike tiltak ble særdeles godt mottatt hos de fleste aktører. I bransjen er det stadig utskifting av arbeidskraft og det kreves oppdatering og opplæring i alle ledd. Grønt Punkt avholder kurs for næringsaktørene med fokus på håndtering, kvalitet og en grundig gjennomgang av alle plasttyper. I 2013 ble det for første gang på flere år igjen holdt kurs ved Folldal Gjenvinning i samarbeid med disse. Deltakelsen og tilbakemeldingene på kursene tilsier at dette er et nyttig tiltak for innsamlerne. Plastemballasje kommuner Etter forsinkelser i forhandlinger med Avfall Norge, ble det rundt årsskiftet sendt ut nye avtaler også for kommunene. For første gang ble godtgjørelsen regulert opp til kr 1250,- pr. tonn. Utover dette var det blant annet mindre endringer i kvalitetskriteriene, og at EPS og vednett var uønsket levert sammen med øvrig plastemballasje. For øvrig ble Grønt Punkts garanti om at minst 75 % av innsamlet mengde skal utsorteres og sendes til materialgjen- vinning videreført, gitt forurensninger mindre enn 10 % i innsamlet vare. Resultat i 2013 ble på litt over 80 %. De fleste kommuner valgte å fortsette avtaleforholdet slik at det også for 2013 er ca 90 % av Norges befolkning som har tilbud om kildesortering av plastemballasje. En slik utbredelse gjør at Grønt Punkt fortsetter markedstiltakene med i større grad å ha nasjonale kampanjer. I MMI målinger har vi spurt befolkningen om plasten som leveres er ren. 64 % svarte i juni 2013 at de sjelden eller aldri leverer plastemballasje til gjenvinning som er skitten, i oktober svarte 67 % det samme og i desember 71 %. Dette er en signifikant økning på sju prosentpoeng fra juni til desember. De flinkeste er aldersgruppen over 60 år. Også i hvilken grad forbruker er trygg på at plast som leveres til gjenvinning blir brukt i ny produksjon er målt, og 59 % sier at de er trygge eller meget trygge på dette. Her er resultatet stabilt fra Plastemballasje fra forbrukere hadde en liten nedgang på 1,9 %-poeng sendt til materialgjenvinning fra 2012 til 2013, noe som bl.a. skyldes intensiverte kvalitetskrav. Kommunikasjon mot forbruker (både plast og kartong) I 2012 var målsettingen å begeistre til kildesortering. Vi laget en nesten fire minutters musikal-sketsj med Didrik Solli Tangen med en overraskende, pompøs og humoristisk film om kildesortering. I 2013 valgte vi å videreføre denne kampanjen, og tillegge nye animerte filmer som tok forståelse for miljøbudskapet ett hakk videre. Budskapet i disse filmene var at plastemballasjen som leveres må være ren, at fibrene i kartong har 6 7 nye liv, en utfordring til å levere enda mer i 2013 og at ytterligere informasjon kan finnes på Sortere.no. innsamling og gjenvinning 8

9 Innsamling og gjenvinning På TV valgte vi å kjøre reklamefilmene med et jevnt, begrenset trykk gjennom året istedenfor tradisjonelle, tunge kampanjeperioder. Samme uttrykk ble brukt på regionale annonser og web-annonser. Det kan virke som at «We can do more» ble oppbrukt 2. halvår 2013 og vi mistet oppmerksomhet og interesse for budskapet. Sommeren 2013 ble et nytt konsept for ungdom utviklet; «Recycle it» og Grønt Punkt ble med på VG-lista arrangementene i Norges fire største byer. På tre korte sommermåneder øktes deltagelsen blant ungdom med seks prosentpoeng på MMI målinger, noe som var signifikant. Høsten 2013 ble det utviklet nye helsides nasjonale annonser både for kartong og plast, som formidler nytteverdien av å kildesortere omregnet i utslipp fra biler, antall trær spart, antall kwt spart og mengden corn flakes-esker og plastkleshengere som kan lages av kartong og plast vi samler inn. Det sendes jevnlig ut pressemeldinger som fokuserer på miljønytte, myteknekking, gjenvinning, kretsløpet, transporteffektivitet og annet. På denne måten sikres troverdigheten. Med Pressenytts hjelp fikk vi i 2013 en bred dekning i avisene med mer enn 550 forbrukerrettede klipp til over 10 millioner lesere. Saker som ga spesielt god dekning var Kvinner best på kildesortering, Ta med gode vaner på hytta, Unge slurver med kildesortering og Kartongbrenning. Kartong Landsdekkende Mulighet til å levere kartong finnes hos hele den norske befolkningen. Innsamlingssystemene varierer noe, men i de aller fleste kommuner samles både drikkekartong og emballasjekartong inn sammen med papp og papir. Kjennskap Gjennom telefonisk IpsosMMI-omnibus undersøkelse måles befolkningens delaktighet. I løpet av et år svarer over respondenter, noe som gir et meget godt statistisk grunnlag med lave feilmarginer. I 2013 svarte 82 % av befolkningen at de kjenner til returordningen for drikkekartong i egen kommune. Dette er ned ett prosentpoeng fra året før. Befolkningen i Tromsø har landets høyeste kjennskap med hele 96 %, tett fulgt av Hamar-området med 94 %. Gjenvinning Grønt Punkt Norge solgte også i 2013 all kartong til IL Recycling, som er innkjøpsorganisasjonen til Fiskeby Board AB. Her blir drikkekartongene gjenvunnet til emballasjekartong. Grønt Punkt Norge har alternativ avsetningskanal gjennom vår søsterorganisasjon i Sverige, FTI. Drikkekartong kan i krisesituasjoner håndteres sammen med den svenske tonnasjen. Drikke- og emballasjekartong som forblir i papirstrømmen følger dette til materialgjenvinning. Her gjenvinnes det til nytt avispapir eller bølgepapp. Det var en nedgang i materialgjenvinningsgrad både på drikkekartong og emballasjekartong i Noe av grunnen til dette er trolig at kommunikasjonskampanjen ikke nådde forbrukere godt nok og at beregnet privatimport (grensehandel) for første gang er medtatt i mengde kartong på markedet. Returkartonglotteriet Returkartonglotteriet oppnår fortsatt god redaksjonell dekning i dagspresse. Grønt Punkt har fokus på å få stadig flere kjent med kildesortering også gjennom denne budskapsbæreren. Gjennom året ble det rykket inn annonser i ukepresse og kjørt radiospotter på P4 og Radio Norge. I oktober ble det gjennomført en kampanje gjennom Stiftelsen Organdonasjon, som motiverte alle deres tilhengere å skrive på kubbene. Dette var et rimelig tiltak med god spredningseffekt. Skoler og barnehager Det ble til skoleåret 2012/2013 utviklet et nytt materiell «Redd verden med LORAX» i samarbeid med Regnskogfondet. Dette nye handlingsutløsende materiellet ble tatt i bruk annet halvår Samme materiell er brukt i skoleåret 2013/2014. Til sammen har nær klassesett gått til landets skoler og barnehager, noe som betyr at om lag barn har brukt materiellet. Dette er om lag på samme nivå som Kartongmeterskatten år 2. innsamling og gjenvinning 9

10 Regnskap Grønt Punkt Norge Driftsinntekter Driftsinntekter Driftskostnader Innsamlings- og gjennvinningskostnader Lønnskostnader Avskriving varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter / - kostnader Renteinntekter Annen finanskostnad Rentekostnader Annen finanskostnad Netto finansinntekt Resultat før skatt regnskap grønt punkt norge as 10

11 Regnskap Norsk Returkartong AS og Plastretur AS Regnskap Norsk Returkartong AS Inntekter Vederlag Kostnader Innsamlings- og gjenvinningskostnader % Salg av emballasje Kommunikasjon % Annet Administrasjon % Netto finans Verving / vederlag % Sum inntekter Sum kostnader % Regnskap Plastretur AS Inntekter Kostnader Vederlag Innsamlings- og gjenvinningskostnader % Salg av emballasje 0 Kommunikasjon % Annet Administrasjon % Netto finans Verving / vederlag % Sum inntekter Sum kostnader % regnskap norsk returkartong as og plastretur as 11

12 Resultater Norsk Returkartong AS og Plastretur AS Gjenvinning drikke- og emballasjekartong Tonn på markedet Materialgjenvinning Energiutnytting Sum gjenvinning Drikkekartong ekskl. skole og barnehage ,6 % 38,5 % 91,1 % Drikkekartong i skoler og barnehager ,6 % 16,6 % 96,3 % Emballasjekartong ,3 % 55,7 % 96,0 % Gjenvinning plastemballasje Tonn på markedet Materialgjenvinning Energiutnytting Sum gjenvinning Ordinær plastemballasje ,4 % 53,5 % 91,9 % Hvorav Næring: ,8 % 31,1 % 87,9 % Hvorav Husholdning: ,1 % 79,7 % 94,8 % Avgiftspliktig drikkevareemballasje uten pant ,1 % 60,7 % 85,8 % EPS ,3 % 60,8 % 96,1 % Plastemballasje brukt til farlige stoffer ,0 % 32,4 % 70,3% Årsapporten 2013 er utarbeidet av Grønt Punkt Norge AS Redaktør Kari-Lill Ljøstad Utgitt 2014 Design Amerika Design & Utvikling AS Trykk Konsis Grafisk AS Opplag 1000 Årsrapporten er trykket på gjenvunnet papir resultater norsk returkartong as og plastretur as 12

Finansiering av returordning for plastmaterialer i oppdrettsnæringen. Lars Brede Johansen, Leder for Medlemskap Grønt Punkt Norge

Finansiering av returordning for plastmaterialer i oppdrettsnæringen. Lars Brede Johansen, Leder for Medlemskap Grønt Punkt Norge Finansiering av returordning for plastmaterialer i oppdrettsnæringen Lars Brede Johansen, Leder for Medlemskap Grønt Punkt Norge Innhold Om returordninger for emballasje Medlemskap i Grønt Punkt Norge

Detaljer

Årsrapport 2014. Grønt Punkt Norge AS. Bedrifter som bryr seg

Årsrapport 2014. Grønt Punkt Norge AS. Bedrifter som bryr seg Årsrapport 2014 Grønt Punkt Norge AS Bedrifter som bryr seg 1 Grønt Punkt Norge AS sikrer og administrerer finansiering av returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong

Detaljer

Finansiering av returordning for plastmaterialer i oppdrettsnæringen. Lars Brede Johansen, Leder for Medlemskap Grønt Punkt Norge

Finansiering av returordning for plastmaterialer i oppdrettsnæringen. Lars Brede Johansen, Leder for Medlemskap Grønt Punkt Norge Finansiering av returordning for plastmaterialer i oppdrettsnæringen Lars Brede Johansen, Leder for Medlemskap Grønt Punkt Norge Innhold Om returordninger for emballasje Medlemskap i Grønt Punkt Norge

Detaljer

Lars Brede Johansen Leder for medlemskap i Grønt Punkt Norge

Lars Brede Johansen Leder for medlemskap i Grønt Punkt Norge Lars Brede Johansen Leder for medlemskap i Grønt Punkt Norge Grønt Punkt merket Kvittering for at det er betalt vederlag for emballasjen Vederlaget finansierer innsamlings og gjenvinningsløsninger Europas

Detaljer

Gunnar Moen. Fagansvarlig kommuner

Gunnar Moen. Fagansvarlig kommuner Gunnar Moen Fagansvarlig kommuner Eierskap og funksjoner Sikre finansiering 3 Retursystemer - Ansvarsområder Drikkekartong Fra skoler/barnehager og husholdning Plastemballasje Fra næringsliv og husholdning

Detaljer

Returordningene og hvordan forvaltes vederlaget? Svein Erik Rødvik. Leder Innsamling og Gjenvinning

Returordningene og hvordan forvaltes vederlaget? Svein Erik Rødvik. Leder Innsamling og Gjenvinning Returordningene og hvordan forvaltes vederlaget? Svein Erik Rødvik Leder Innsamling og Gjenvinning Eierskap og funksjoner Sikre finansiering 3 Grønt Punkt landsdekkende returordninger Husholdning Dekker

Detaljer

Avfallskonferansen for Sørlandet Fevik 02.12.14. Gunnar Moen Grønt Punkt Norge AS

Avfallskonferansen for Sørlandet Fevik 02.12.14. Gunnar Moen Grønt Punkt Norge AS Avfallskonferansen for Sørlandet Fevik 02.12.14 Gunnar Moen Grønt Punkt Norge AS Forslagene til EU Høyere mekaniske materialgjenvinningsmål for all emballasje innen 2025/2030 Plastemballasje sterkest økning

Detaljer

Gunnar Moen Fagansvarlig kommuner

Gunnar Moen Fagansvarlig kommuner Hva brukes bidraget til? Gunnar Moen Fagansvarlig kommuner Eierskap og funksjoner Sikre finansiering 3 Husholdning (kommuner) Kommunene eier avfallet og bestemmer selv innsamlingssystemene Kostnads- og

Detaljer

GRØNT PUNKT NORGE AS EIERSTRUKTUR

GRØNT PUNKT NORGE AS EIERSTRUKTUR GRØNT PUNKT NORGE AS Grønt Punkt Norge AS sikrer finansiering av returordninger for plast- metall- og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp. 1 februar 2008 overtok Grønt Punkt

Detaljer

Alle tar miljøansvar gjennom Grønt Punkt Norge. Lars Brede Johansen Avdelingsleder Medlemskap

Alle tar miljøansvar gjennom Grønt Punkt Norge. Lars Brede Johansen Avdelingsleder Medlemskap Alle tar miljøansvar gjennom Grønt Punkt Norge Lars Brede Johansen Avdelingsleder Medlemskap Eierskap og funksjoner Medlemskap 2 Grønt Punkts hovedoppgaver Vederlagsinnkreving og medlemsservice for fem

Detaljer

KARI-LILL LJØSTAD KOMMUNIKASJONSSJEF - GRØNT PUNKT NORGE

KARI-LILL LJØSTAD KOMMUNIKASJONSSJEF - GRØNT PUNKT NORGE Alle tar miljøansvar gjennom Grønt Punkt Norge KARI-LILL LJØSTAD KOMMUNIKASJONSSJEF - GRØNT PUNKT NORGE Grønt Punkt merket Kvittering for at det er betalt vederlag for emballasjen Vederlaget finansierer

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 GRØNT PUNKT NORGE AS

ÅRSRAPPORT 2012 GRØNT PUNKT NORGE AS ÅRSRAPPORT 2012 GRØNT PUNKT NORGE AS Innhold Årsrapport 2012 Forord av administrerende direktør 4 Om Grønt Punkt Norge AS Medlemskap Innsamling og gjenvinning: Plastemballasje Innsamling og gjenvinning:

Detaljer

Lars Brede Johansen Avdelingsleder Medlemskap

Lars Brede Johansen Avdelingsleder Medlemskap Lars Brede Johansen Avdelingsleder Medlemskap Eierskap og funksjoner Medlemskap 3 Grønt Punkts hovedoppgaver Vederlagsinnkreving og medlemsservice for fem materialselskaper for brukt plast-, metall- og

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2015 GRØNT PUNKT NORGE AS

ÅRSRAPPORT 2015 GRØNT PUNKT NORGE AS ÅRSRAPPORT 2015 GRØNT PUNKT NORGE AS Bedrifter som bryr seg Grønt Punkt Norge AS sikrer og administrerer finansiering av returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong

Detaljer

Kari-Lill Ljøstad Kommunikasjonssjef

Kari-Lill Ljøstad Kommunikasjonssjef Kari-Lill Ljøstad Kommunikasjonssjef 1 2 Forskrift på emballasje - Avfallsforskriftens kapittel 7 (ny) Hvorfor endre fra frivillig avtale til forskrift? Produsentansvarsordningen har vært basert på frivillige

Detaljer

Hva oppnår vi med kildesortering? Miljøkalkulator

Hva oppnår vi med kildesortering? Miljøkalkulator Grønt Punkt Dagen 12. Februar 2009 Hva oppnår vi med kildesortering? Miljøkalkulator Frode Syversen Daglig leder Mepex Consult AS www.mepex.no 1 Er det ett svar? 2 Prosjekt formål, trinn 1 Enkelt verktøy

Detaljer

Norsk Returkartong og Plastretur Mål og innretting. Regionsjef Dag Aursland Emballasjeretur AS VAR konferanse Geiranger 18.10.2005

Norsk Returkartong og Plastretur Mål og innretting. Regionsjef Dag Aursland Emballasjeretur AS VAR konferanse Geiranger 18.10.2005 Norsk Returkartong og Plastretur Mål og innretting Regionsjef Dag Aursland Emballasjeretur AS VAR konferanse Geiranger 18.10.2005 Emballasjeretur kort fortalt: Har overtatt den operative driften Plastretur

Detaljer

Miljødirektoratets kommentar til rapporteringen i hht. emballasjeavtalene for 2012

Miljødirektoratets kommentar til rapporteringen i hht. emballasjeavtalene for 2012 Likelydende brev Oslo, 09.07.2013 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1169 Saksbehandler: Torkil Bårdsgjerde Miljødirektoratets kommentar til rapporteringen i hht. emballasjeavtalene

Detaljer

Grønt Punkt Norge. Kontrollmedlemmer hvorfor skal vi være det? Praktiske råd og gode miljøverktøy. Prosjektleder verving Jan Petter Nerhus 17.03.

Grønt Punkt Norge. Kontrollmedlemmer hvorfor skal vi være det? Praktiske råd og gode miljøverktøy. Prosjektleder verving Jan Petter Nerhus 17.03. Grønt Punkt Norge Kontrollmedlemmer hvorfor skal vi være det? Praktiske råd og gode miljøverktøy Prosjektleder verving Jan Petter Nerhus 17.03.2010 Hva er Grønt Punkt Norge? Veldig kort sagt: GPN og materialselskapene

Detaljer

Stortingsmelding om avfall. Innspill vedrørende produsentansvarsordningene for emballasje.

Stortingsmelding om avfall. Innspill vedrørende produsentansvarsordningene for emballasje. Miljøverndepartementet (MD) Attn.: Aasen Therese P.b. 8013 Dep 0030 OSLO Skøyen, 12/10/2011 Stortingsmelding om avfall. Innspill vedrørende produsentansvarsordningene for emballasje. Grønt Punkt Norge

Detaljer

Grønt Punkt Norge Utvidet produsentansvar for emballasje og emballasjeavfall. Eirik Oland Grønt Punkt Norge Emballasjeskolen

Grønt Punkt Norge Utvidet produsentansvar for emballasje og emballasjeavfall. Eirik Oland Grønt Punkt Norge Emballasjeskolen Grønt Punkt Norge Utvidet produsentansvar for emballasje og emballasjeavfall Eirik Oland Grønt Punkt Norge Emballasjeskolen 24.04.2017 1 2 Materialselskapene for emballasje Hvilke prinsipper baserer vi

Detaljer

Hvorfor skal vi samle inn plast når restavfallet fra husholdningene går til forbrenning

Hvorfor skal vi samle inn plast når restavfallet fra husholdningene går til forbrenning Hvorfor skal vi samle inn plast når restavfallet fra husholdningene går til forbrenning Dag Aursland, Avfallsforum Møre og Romsdal, Ålesund 28.10.04 1 Sagt om kildesortering av plastemballasje Altfor dyrt,

Detaljer

Grønt Punkt Norge AS -Kommunesamling Svein Erik Rødvik Leder Innsamling og Gjenvinning Grønt Punkt Norge

Grønt Punkt Norge AS -Kommunesamling Svein Erik Rødvik Leder Innsamling og Gjenvinning Grønt Punkt Norge Grønt Punkt Norge AS -Kommunesamling 2016 Svein Erik Rødvik Leder Innsamling og Gjenvinning Grønt Punkt Norge Program i dag Onsdag 30. november Kl 1200: Lunsj, Radisson Blu, Værnes for de som ønsker Kl

Detaljer

Svein Erik Strand Rødvik Fagansvarlig plast husholdning. Avfall Norge 14.06.07. Optisk Sortering fremtiden?

Svein Erik Strand Rødvik Fagansvarlig plast husholdning. Avfall Norge 14.06.07. Optisk Sortering fremtiden? Svein Erik Strand Rødvik Fagansvarlig plast husholdning Avfall Norge 14.06.07 Optisk Sortering fremtiden? Marked og fraksjoner Fraksjonene Markedene Husholdning Næringsliv 1. Drikkekartong Melk, juice

Detaljer

Norsk Resy AS Munkedamsveien 59b, 0270 Oslo Tel: 22 01 21 20 Telefax: 22 01 21 29 E-mail: resy@resy.no Internett: www.resy.no

Norsk Resy AS Munkedamsveien 59b, 0270 Oslo Tel: 22 01 21 20 Telefax: 22 01 21 29 E-mail: resy@resy.no Internett: www.resy.no Grønt Punkt Norge AS Postboks 91 Skøyen, 0212 Oslo Karenslyst Allé 9A Tel: 22 12 15 00 Telefax: 22 12 15 19 E-mail: post@grontpunkt.no Internett: www.grontpunkt.no Norsk Resy AS Munkedamsveien 59b, 0270

Detaljer

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS MILJØREGNSKAP RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert

Detaljer

Merker du emballasjen riktig?

Merker du emballasjen riktig? Brukerveiledning for emballasjemerking Side: 1. Merker du emballasjen riktig? Alle vet at det er best for miljøet at kildesorteringen fungerer til daglig. Men det viser seg at mange forbrukere trenger

Detaljer

Gunnar Moen og Svein Erik Rødvik GRØNT PUNKT NORGE

Gunnar Moen og Svein Erik Rødvik GRØNT PUNKT NORGE Gunnar Moen og Svein Erik Rødvik GRØNT PUNKT NORGE Grønt Punkt merket Kvittering for at det er betalt vederlag for emballasjen Vederlaget finansierer innsamlings og gjenvinningsløsninger Europas mest brukte

Detaljer

FRI AVSETNING Avtale om AV innsamling PLASTEMBALLASJE og behandling av plastemballasje fra husholdninger

FRI AVSETNING Avtale om AV innsamling PLASTEMBALLASJE og behandling av plastemballasje fra husholdninger Grønt Punkt Norge AS sikrer og administrerer finansiering av returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp. I tillegg drifter Grønt Punkt Norge

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Et friere marked 3. Mål for virksomheten 3. Samlede resultater og nøkkeltall 4. Regnskap og balanse - Norsk Returkartong AS 5

Innholdsfortegnelse. Et friere marked 3. Mål for virksomheten 3. Samlede resultater og nøkkeltall 4. Regnskap og balanse - Norsk Returkartong AS 5 Årsrapport 2006 Innholdsfortegnelse Et friere marked 3 Mål for virksomheten 3 Samlede resultater og nøkkeltall 4 Regnskap og balanse - Norsk Returkartong AS 5 Regnskap og balanse - Plastretur AS 6 Styre

Detaljer

Morgendagens materialgjenvinning. Eirik Oland Grønt Punkt Norge Foodtech

Morgendagens materialgjenvinning. Eirik Oland Grønt Punkt Norge Foodtech Morgendagens materialgjenvinning Eirik Oland Grønt Punkt Norge Foodtech 28.09.2017 1 2 Materialselskapene for emballasje 3 Ambisiøse mål 4 Sirkulær økonomi 1 - Handlingsplan: Dekker verdikjeden og har

Detaljer

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2 MIlJørEGnsKap RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert livsløpsanalyse (LCA). En livsløpsanalyse ser på utslippene

Detaljer

Administrasjonens beretning 2003

Administrasjonens beretning 2003 Administrasjonens beretning 2003 Materialretur en sentral aktør i gjenvinningsbransjen 2003 ble et rekordår for Materialretur, som på vegne av de fem materialselskapene samlet inn 220 millioner i vederlag.

Detaljer

Output fra sentralsorteringsanlegg - Hva med kvalitetskravene? Avfallskonferansen Helge Mobråthen Kvalitetssjef Grønt Punkt Norge

Output fra sentralsorteringsanlegg - Hva med kvalitetskravene? Avfallskonferansen Helge Mobråthen Kvalitetssjef Grønt Punkt Norge Output fra sentralsorteringsanlegg - Hva med kvalitetskravene? Avfallskonferansen 2013 Helge Mobråthen Kvalitetssjef Grønt Punkt Norge 1 Eierskap og funksjoner 2 Disposisjon Hvilke krav skal Grønt Punkt

Detaljer

Norsk Returkartong AS - Retursystem for engangs drikkevareemballasje av drikkekartong

Norsk Returkartong AS - Retursystem for engangs drikkevareemballasje av drikkekartong Grønt Punkt Norge AS Postboks 91 Skøyen 0212 OSLO Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

Fremtiden er fornybar. Strategidokument for Vesar 2012-2016

Fremtiden er fornybar. Strategidokument for Vesar 2012-2016 Fremtiden er fornybar Strategidokument for Vesar 2012-2016 1 2 5 4 6 8 12 11 3 7 9 10 1. Hof 2. Holmestrand 3. Horten 4. Re 5. Lardal 6. Andebu 7. Tønsberg 8. Stokke 9. Nøtterøy 10. Tjøme 11. Sandefjord

Detaljer

Står kildesortering for fall i Salten?

Står kildesortering for fall i Salten? Står kildesortering for fall i Salten? 03.10.2009 1 Er det riktig å kildesortere matavfall og kompostere det når vi ikke klarer å nyttiggjøre komposten vi produserer? Er det fornuftig å sende yoghurtbegre

Detaljer

Emballasjeavfall. Innholdsfortegnelse. Side 1 / 5

Emballasjeavfall. Innholdsfortegnelse.  Side 1 / 5 Emballasjeavfall Innholdsfortegnelse http://www.miljostatus.no/tema/avfall/avfallstyper/emballasjeavfall/ Side 1 / 5 Emballasjeavfall Publisert 26.8.215 av Miljødirektoratet Emballasjeavfall kan brukes

Detaljer

Eirik Oland Grønt Punkt Norge 25.04.2015 Oslo - Emballasjeskolen. En guide til design for gjenvinning

Eirik Oland Grønt Punkt Norge 25.04.2015 Oslo - Emballasjeskolen. En guide til design for gjenvinning Eirik Oland Grønt Punkt Norge 25.04.2015 Oslo - Emballasjeskolen En guide til design for gjenvinning EXPRA Expra står for Extended Producer Responsibility Alliance, og representerer produsentansvarsorganisasjoner

Detaljer

Årsrapport 2007. Grønt Punkt Norge AS

Årsrapport 2007. Grønt Punkt Norge AS Årsrapport 2007 Grønt Punkt Norge AS Innholdsfortegnelse Status og videre planer 3 Et kompetansesenter for miljø og emballasje 4 Grønt Punkt Norge 6 Regnskap og balanse Grønt Punkt Norge AS 7 Medlemmene

Detaljer

Kvalitetsrevisjoner Årets resultater og funn. Petter Aaby Vebenstad 23. november 2017

Kvalitetsrevisjoner Årets resultater og funn. Petter Aaby Vebenstad 23. november 2017 1 Kvalitetsrevisjoner Årets resultater og funn Petter Aaby Vebenstad 23. november 2017 2 Bakgrunn for kvalitetsrevisjoner Legge til rette for at kun ren plastemballasje fra husholdninger blir innsamlet

Detaljer

Utfordringen: Eneste måten å øke returgraden. Er å få flyttet emballasjen fra «søpla» til sortert avfall!

Utfordringen: Eneste måten å øke returgraden. Er å få flyttet emballasjen fra «søpla» til sortert avfall! Utfordringen: Eneste måten å øke returgraden Er å få flyttet emballasjen fra «søpla» til sortert avfall! Hva vet vi: Målgruppen er i utgangspunktet hele befolkningen. Om lag 70 % deltar i returordningene

Detaljer

TULL MED TALL? KS Bedriftenes møteplass 19. april 2016 Øivind Brevik

TULL MED TALL? KS Bedriftenes møteplass 19. april 2016 Øivind Brevik TULL MED TALL? KS Bedriftenes møteplass 19. april 2016 Øivind Brevik Definisjonen på Statistikk (Statistikkloven) 1-2.Definisjoner. (1) Statistikk er tallfestede opplysninger om en gruppe eller et fenomen,

Detaljer

INNSENDERE. Grønt Punkt v/ Kari-Lill Ljøstad Pulse Communications v/ Hanne Marit Normann og Martin Haukaas MER v/ Gunnar Greve og Liv Johansen

INNSENDERE. Grønt Punkt v/ Kari-Lill Ljøstad Pulse Communications v/ Hanne Marit Normann og Martin Haukaas MER v/ Gunnar Greve og Liv Johansen INNSENDERE Grønt Punkt v/ Kari-Lill Ljøstad Pulse Communications v/ Hanne Marit Normann og Martin Haukaas MER v/ Gunnar Greve og Liv Johansen Kontaktinformasjon Jørgen H. Kaada-Rønning Pulse Communications

Detaljer

Innholdsfortegnelse. NORSK RETURKARTONG AS 14 Drikkekartong 15 Kommunikasjon 17 Innsamling 17 Sortering 18 Gjenvinning 19 Emballasjekartong

Innholdsfortegnelse. NORSK RETURKARTONG AS 14 Drikkekartong 15 Kommunikasjon 17 Innsamling 17 Sortering 18 Gjenvinning 19 Emballasjekartong Innholdsfortegnelse EMBALLASJERETUR AS 4 Introduksjon 5 Organisasjon 5 Styre og eiere 6 Samlede resultater og nøkkeltall 8 Regnskap og balanse 10 Effektivitetsutvikling 11 Grønt Punkt Norge AS 12 Produsentansvar

Detaljer

GRØNT ANSVAR. - et komplett system for dokumentert og systematisert avfallshåndtering

GRØNT ANSVAR. - et komplett system for dokumentert og systematisert avfallshåndtering GRØNT ANSVAR - et komplett system for dokumentert og systematisert avfallshåndtering 1 Stadig økende forventninger til avfallsbesitter Scanpix - Nils-Erik Bjørholt Som avfallsbesitter er du underlagt en

Detaljer

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene Henteordning plast 2005: Ingen kommuner i regionen hadde egen henteordning for plast. 2008: Time, Klepp, Gjesdal, Rennesøy og Hå kommune

Detaljer

Forslag til Forskrift om endringer i avfallsforskriften (produsentansvar for emballasje)

Forslag til Forskrift om endringer i avfallsforskriften (produsentansvar for emballasje) Forslag til Forskrift om endringer i avfallsforskriften (produsentansvar for emballasje) Hjemmel: Fastsatt av Klima- og miljødepartementet [dato] med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger

Detaljer

2016 JANUAR- SEPTEMBER

2016 JANUAR- SEPTEMBER hentekalender Informasjon ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP HENTEKALENDER FOR AVFALL Mørk blå: PMS 301 EC CMYK 100-58 - 0-5 Lys blå: PMS 292 EC CMYK 50-14 - 0-0 2016 JANUAR- SEPTEMBER Endrede

Detaljer

Administrasjonens beretning 2004

Administrasjonens beretning 2004 Administrasjonens beretning 2004 Fjoråret var et spennende og dynamisk år for Materialretur. Medlemsveksten var svært god og Materialretur har inngått viktige avtaler som har ført til at vi har oppnådd

Detaljer

Handling lokalt resultater nasjonalt. Håkon Jentoft Direktør i Avfall Norge

Handling lokalt resultater nasjonalt. Håkon Jentoft Direktør i Avfall Norge Handling lokalt resultater nasjonalt Håkon Jentoft Direktør i Avfall Norge Avfall Norge Interesseorganisasjon for avfallsbransjen Stiftet i 1986 Dekker 95% av Norges befolkning gjennom medlemmene (kommuner

Detaljer

SESAM Værnes 30. november Knut Jørgen Bakkejord Trondheim kommune Prosjektleder SESAM

SESAM Værnes 30. november Knut Jørgen Bakkejord Trondheim kommune Prosjektleder SESAM SESAM Værnes 30. november 2016 Knut Jørgen Bakkejord Trondheim kommune Prosjektleder SESAM Hva er SESAM? Sentralt ettersorteringsanlegg for restavfall fra husholdninger i Midt-Norge Gjennomført skisseprosjekt

Detaljer

Bildet viser komprimerte biler til gjenvinning et sted i Norge.

Bildet viser komprimerte biler til gjenvinning et sted i Norge. Først vil jeg gjerne få takke for invitasjonen til å komme hit til KS Bedriftenes Møteplass for å snakke om norsk avfallspolitikk og produsentansvaret. Det er spennende å snakke til en mangfoldig bransje,

Detaljer

Sorteringsanlegg for blandet husholdningsavfall. 100609 Jacob Rognhaug Områdersjef/TiTech AS

Sorteringsanlegg for blandet husholdningsavfall. 100609 Jacob Rognhaug Områdersjef/TiTech AS Sorteringsanlegg for blandet husholdningsavfall 100609 Jacob Rognhaug Områdersjef/TiTech AS Agenda TiTech AS Automatisk sortering av blandet husholdningsavfall 1 TiTech er 100% fokusert på: Sensorbasert

Detaljer

Kopi: Energi- og miljøkomiteen, Finanskomiteen, Næringskomiteen, Finansdepartementet, Klimaog Miljødepartementet, Miljødirektoratet

Kopi: Energi- og miljøkomiteen, Finanskomiteen, Næringskomiteen, Finansdepartementet, Klimaog Miljødepartementet, Miljødirektoratet Toll- og avgiftsdirektoratet, Særavgiftsavdelingen. Særavgiftsseksjonen Postboks 8122 Dep. 0032 Oslo Kopi: Energi- og miljøkomiteen, Finanskomiteen, Næringskomiteen, Finansdepartementet, Klimaog Miljødepartementet,

Detaljer

Høringsnotat og konsekvensutredning for nytt kapittel 7 i avfallsforskriften om emballasjeavfall

Høringsnotat og konsekvensutredning for nytt kapittel 7 i avfallsforskriften om emballasjeavfall Høringsnotat og konsekvensutredning for nytt kapittel 7 i avfallsforskriften om emballasjeavfall Innhold 1. Om forslaget til forskrift... 2 2. Produsentansvar for emballasje i Norge... 2 2.1 Returselskapenes

Detaljer

Hva betyr EUs forslag til endringer i avfallsregelverket for Norge. Thomas Hartnik

Hva betyr EUs forslag til endringer i avfallsregelverket for Norge. Thomas Hartnik Hva betyr EUs forslag til endringer i avfallsregelverket for Norge Thomas Hartnik Innhold EUs politikkpakke om sirkulær økonomi Forslag til endringer i avfallsregelverket Hvor ligger utfordringene for

Detaljer

Thomas Weihe. Jens Olav Flekke

Thomas Weihe. Jens Olav Flekke Thomas Weihe Jens Olav Flekke GPN Dagen 2010: Emballasjekjeden utfordringer og løsninger GPN Dagen 2010 - DLF/DMF 1 Bransjeavtalen BRANSJEAVTALE MELLOM NÆRINGSLIVET OG MILJØVERNDEPARTEMENTET AV 14. SEPTEMBER

Detaljer

REGLER FOR MEDLEMSKAP GRØNT PUNKT NORGE AS

REGLER FOR MEDLEMSKAP GRØNT PUNKT NORGE AS REGLER FOR MEDLEMSKAP GRØNT PUNKT NORGE AS FOR VIRKSOMHETER SOM TAR SAMFUNNS- ANSVAR Sist oppdatert 26.1.2016 INNHOLD Kontaktinformasjon for Materialselskapene og Grønt Punkt Norge 1.0 1.1 1.2 1.3 Innledning

Detaljer

Grønt Punkt Dagen 2009

Grønt Punkt Dagen 2009 Grønt Punkt Dagen 2009 12. februar 2009 Bransjens rammevilkår - produsentansvar og bransjeavtaler Miljørådgiver Tor Gundersen tmg@hjellnesconsult.no Produsentansvar Ansvar for produksjon, funksjonalitet,

Detaljer

Avfallsstrategi trenger vi dette? Synspunkt fra Avfall Norge. Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge

Avfallsstrategi trenger vi dette? Synspunkt fra Avfall Norge. Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Avfallsstrategi trenger vi dette? Synspunkt fra Avfall Norge Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Hvem er Avfall Norge idag Avfall Norge er interesseorganisasjon for avfallsbransjen i Norge først og fremst

Detaljer

Motivasjonsjonskampanjen 2012 - alle skal sortere.no

Motivasjonsjonskampanjen 2012 - alle skal sortere.no Avfall Innlandet, 2012/01/27 Motivasjonsjonskampanjen 2012 - alle skal sortere.no Holdningsanalysen: Om tiltro og tillit til miljøgevinst og gjenvinning Kjersti Kildahl, prosjektleder Avfall Norge http://www.youtube.com/watch?v=xgoytntswyy

Detaljer

Næringslivets emballasjeoptimeringskomité

Næringslivets emballasjeoptimeringskomité Næringslivets emballasjeoptimeringskomité / NOK Høsten 95 - Næringslivets organisasjoner inngikk emballasjeavtaler med MD der næringslivet tok ansvaret for : Innsamling og gjenvinning av emballasjeavfall

Detaljer

Forslag til fastsettelse av nytt kapittel 7 i avfallsforskriften om emballasjeavfall

Forslag til fastsettelse av nytt kapittel 7 i avfallsforskriften om emballasjeavfall Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Oslo, 02.05.2017 Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/11510 Saksbehandler: Christoffer Back Vestli Forslag til fastsettelse av nytt

Detaljer

Brukerveiledning for utfylling av emballasjeavgift

Brukerveiledning for utfylling av emballasjeavgift Brukerveiledning for utfylling av emballasjeavgift Dokumentsansvarlig: Skatteeaten 1 Innhold 1 INFORMASJON OM BRUKERMANUALEN... 3 2 EN INTRODUKSJON TIL EMBALLASJEAVGIFTENE... 3 2.1 HVA ER MILJØAVGIFT PÅ

Detaljer

Situasjonsbeskrivelse

Situasjonsbeskrivelse Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim Deres ref: Christoffer Back Vestli Vår ref: EO Dato: 18.09.2015 Postadresse Grønt Punkt Norge AS Postboks 91 Skøyen 0212 Oslo Norway Kontakt T: 22

Detaljer

Materialgjenvinning tid for nytenkning Lillehammer 9. juni 2010. Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge

Materialgjenvinning tid for nytenkning Lillehammer 9. juni 2010. Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Materialgjenvinning tid for nytenkning Lillehammer 9. juni 2010 Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Hvordan sikre materialgjenvinning? Generelle virkemidler Generelle virkemidler krever et lukket norsk

Detaljer

INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE. 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly

INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE. 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly Kort om ROAF IKS for 8 kommuner,167.240 innbyggere (1. januar 2013, SSB) (3.000 økn pr år) (Enebakk, Fet (10.810), Gjerdrum, Lørenskog,

Detaljer

Renovasjonsetaten Utvidet kildesortering

Renovasjonsetaten Utvidet kildesortering utendørs Trinnvis innføring av utvidet kildesortering i Oslo 01.10.09 31.12.11. Et permanent prosjekt i regi av. Matavfall i grønn pose, plastemballasje i blå og restavfall i vrengt handlepose. Trinnvis

Detaljer

Bakgrunn for prosjektet

Bakgrunn for prosjektet Kretsløp Follo www.folloren.no Bakgrunn for prosjektet Utredet ulike løsninger for innsamling og utnyttelse av våtorganisk avfall 2004:Forsøksanlegg for kompostering 2006: Utredningsoppdrag for ny sorteringsløsning

Detaljer

Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner

Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner Plastemballasje Det har kommet flere ytringer fra publikum med ønske om utsortering av plastemballasje i husholdningene. I følge Statistisk sentralbyrå (SSB)

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 Innhold Innledning... 1 Hovedmål 1: Bidra til at flere barn i sårbare og konfliktrammede land får utdanning... 2

Detaljer

Overordnete tiltak for å øke materialgjenvinning av avfall

Overordnete tiltak for å øke materialgjenvinning av avfall Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Oslo, 02.12.2016 Deres ref.: 14/2791 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/6413 Saksbehandler: Hege Rooth Olbergsveen Overordnete tiltak for å øke

Detaljer

Kan sentralsortering som et supplement til kildesortering bidra til å nå målet om 70 % materialgjevinning?

Kan sentralsortering som et supplement til kildesortering bidra til å nå målet om 70 % materialgjevinning? Kan sentralsortering som et supplement til kildesortering bidra til å nå målet om 70 % materialgjevinning? Camilla Louise Bjerkli 1 Formål Nettverk for gjennomføring av Nasjonal Handlingsplan for bygg-

Detaljer

Pakke om sirkulær økonomi - kan vi nå 70 30 0? Håkon Jentoft 21.01.2015

Pakke om sirkulær økonomi - kan vi nå 70 30 0? Håkon Jentoft 21.01.2015 Pakke om sirkulær økonomi - kan vi nå 70 30 0? Håkon Jentoft 21.01.2015 Disposisjon EU kommisjonens forslag (med hjelp fra Miljødirektoratet) Hva skal måles kommunalt avfall?? Hvor er vi i dag? Avfallsstrategien

Detaljer

Nye rammebetingelser for produsentansvar i Norge og Europa. Produsentansvarsdagen, , Christoffer Back Vestli

Nye rammebetingelser for produsentansvar i Norge og Europa. Produsentansvarsdagen, , Christoffer Back Vestli Nye rammebetingelser for produsentansvar i Norge og Europa Produsentansvarsdagen, 27.10.2017, Christoffer Back Vestli Dagens tema Nytt fra EU Forhandlinger om produsentansvar EUs plaststrategi Nytt kapittel

Detaljer

Utredning av innsamlingsordning for husholdningsplast

Utredning av innsamlingsordning for husholdningsplast Sandnes kommune, ymiljø Utredning av innsamlingsordning for husholdningsplast Prosjektnr. 12-0447 smi energi & miljø as - Postboks 8034, 4068 Stavanger - www.smigruppen.no - post@smigruppen.no 1 Innledning

Detaljer

Design for gjenvinning

Design for gjenvinning Design for gjenvinning Kommunesamling på Værnes, 1. oktober 2016 Lars Brede Johansen, Ansvarlig for utvikling Sirkulær økonomi / Design for gjenvinning Medlemmer tar produsentansvar Design for gjenvinning

Detaljer

sorteringsanalyse 2013 sorteringsanalyse 2013

sorteringsanalyse 2013 sorteringsanalyse 2013 SORTERINGSANALYSE 2013 09.07.2013 Potensialet i restavfallet For første gang kjører GIR en sorteringsanalyse av restavfallet. Årets analyse er en enkel analyse der målet har vært å finne ut hvor mye det

Detaljer

Det er mange andre faktorar som har også kan ha innverknad på utviklinga i avfallsmengde.

Det er mange andre faktorar som har også kan ha innverknad på utviklinga i avfallsmengde. Framskriving av avfallsmengdene i Ålesundregionen fram mot 2030 Generelt er det vanskeleg å framskrive avfallsmengdene 15 år framover i tid. Ein oversikt over utviklinga i mengden hushaldsavfall frå 1996

Detaljer

P4 Radio Hele Norge ASA

P4 Radio Hele Norge ASA P4 Radio Hele Norge ASA Presentasjon per 2. kvartal 2006 Ansv.red. / adm.dir. Kalle Lisberg Økonomidir. Pål Falck-Pedersen Lite tilfredsstillende utvikling i Q2 Hovedtall fra annet kvartal 2006 for P4

Detaljer

Oslo kommune Renovasjonsetaten

Oslo kommune Renovasjonsetaten Oslo kommune Renovasjonsetaten Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM Dato: 16.03.2017 Deres referanse: Vår referanse: Saksbehandler: Håkon Jentoft Arkivkode: 14/00896-4 Org.enhet: Stab

Detaljer

En oversikt over returselskapene og hvilke produktgrupper de håndterer finnes under Godkjente returselskaper.

En oversikt over returselskapene og hvilke produktgrupper de håndterer finnes under Godkjente returselskaper. Nyheter i 2007 14. desember 2007: I juni 2007 godkjente SFT fire returselskap for EE-avfall. Godkjenningene ble gitt til Elretur AS, RENAS AS, Eurovironment AS og Ragn-Sells Elektronikkretur AS. Elretur

Detaljer

Hvorfor skal vi kildesortere? Hva vil KING bety for din butikk? Fordeler med KING. Hvordan skal vi sortere?

Hvorfor skal vi kildesortere? Hva vil KING bety for din butikk? Fordeler med KING. Hvordan skal vi sortere? K. Ekrheim, 2016 Hvorfor skal vi kildesortere? Avfallsmengden i Norge er doblet siden tidlig på 70-tallet, noe som henger sammen med et stadig større forbruk. Hvis vi fortsetter i samme tempo som i dag,

Detaljer

Viktige meldinger til farlig avfallsbransjen fra Klif. Avd.dir. Marit Kjeldby

Viktige meldinger til farlig avfallsbransjen fra Klif. Avd.dir. Marit Kjeldby Viktige meldinger til farlig avfallsbransjen fra Klif Avd.dir. Marit Kjeldby Hva er de nasjonale målene? Farlig avfall skal tas forsvarlig hånd om og enten gå til gjenvinning eller være sikret god nok

Detaljer

Ta tak i avfallet- la det gå sport i det

Ta tak i avfallet- la det gå sport i det Norsk Rockforbunds miljøfagdag Ta tak i avfallet- la det gå sport i det Frode Syversen Mepex Consult AS Norsk Rockforbunds miljøfagdag 4 april 2014 1 Det er Norge som er best Norsk Rockforbunds miljøfagdag

Detaljer

P4 Radio Hele Norge ASA

P4 Radio Hele Norge ASA P4 Radio Hele Norge ASA Presentasjon per 1. kvartal 2006 Ansv.red. / adm.dir. Kalle Lisberg Økonomidir. Pål Falck-Pedersen Akseptabel start på et nytt år Hovedtall fra første kvartal 2006 for P4 Konsern

Detaljer

VELKOMMEN TIL SVARHEFTET

VELKOMMEN TIL SVARHEFTET DETTE KLIPPE- SYMBOLET BETYR AT DERE SKAL KLIPPE UT TILBEHØRET FRA HEFTET VELKOMMEN TIL SVARHEFTET HER FINNER DERE SVAR PÅ ALLE SPØRSMÅLENE I OPPGAVE- HEFTET, SAMMEN MED ALT DET SUPERKULE TILBEHØRET SOM

Detaljer

Nytt system. for husholdningsrenovasjon i Råde

Nytt system. for husholdningsrenovasjon i Råde Nytt system for husholdningsrenovasjon i Råde Nytt innsamlingssystem I denne brosjyren finner du alt du trenger å vite om det nye innsamlingssystemet. Dette skal fortsatt kildesorteres: Papp, papir og

Detaljer

Miljørapport - Brumlebarnehage 60

Miljørapport - Brumlebarnehage 60 Miljørapport - Brumlebarnehage 6 Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Lagret. Brumlebarnehage 6 Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011 Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011 Innhold Forord Side 3 Vår virksomhet Side 4 Vår drift Side 5 Miljøstyring Side 6 Miljøaspekter Side 7 Miljøpåvirkning Side 9 Oppfølging Side 9 Side 2 Forord K. LUND

Detaljer

FORRETNINGSPLAN Hva skal forretningsplanen inneholde? Forside

FORRETNINGSPLAN Hva skal forretningsplanen inneholde? Forside FORRETNINGSPLAN I forretningsplanen skal dere bla. gi en beskrivelse av forretningsideen, mål for bedriften, hvilke markeder dere ønsker å få innpass på og hvem som er kundene/målgruppen deres. For å få

Detaljer

Mot null avfall! Hvilket ansvar pålegges produsentene?

Mot null avfall! Hvilket ansvar pålegges produsentene? Mot null avfall! Hvilket ansvar pålegges produsentene? Polymerdagene, 16. september 2014 Hege Rooth Olbergsveen Agenda Materialgjenvinning av plast er bra for miljøet! Prosesser i EU Norges påvirkningsarbeid

Detaljer

Veileder: Plastemballasje fra husholdninger. - Kvalitetskrav fra GPN - Kontrollsystem hos GPN - Forslag til kvalitetstiltak hos kommuner og selskaper

Veileder: Plastemballasje fra husholdninger. - Kvalitetskrav fra GPN - Kontrollsystem hos GPN - Forslag til kvalitetstiltak hos kommuner og selskaper 1 Utgave 11.10.2012 Veileder: Plastemballasje fra husholdninger - Kvalitetskrav fra GPN - Kontrollsystem hos GPN - Forslag til kvalitetstiltak hos kommuner og selskaper Utarbeidet av Grønt Punkt Norge

Detaljer

Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 11/1822-5 Dato: *

Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 11/1822-5 Dato: * SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 11/1822-5 Dato: * ORIENTERING OM BYDELSKONFERANSENE 2011 INNSTILLING TIL: BYSTYRET Administrasjonens innstilling: 1. Oppsummering

Detaljer

Miljørapport - KLP Banken AS

Miljørapport - KLP Banken AS - KLP Banken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 1 16, Millioner kr. 53 213 956, Millioner kr. 52

Detaljer

STRATEGIPLAN 2016-2019

STRATEGIPLAN 2016-2019 STRATEGIPLAN 2016-2019 utarbeidet av styret i NORSK DYSTONIFORENING Vedtatt av Styret 29.01.2016 ORG.NR. 980 202 453 INNLEDNING HVOR STÅR NDF I DAG? Norsk Dystoniforening i 2015: NDF er en moderne mellomstor

Detaljer

Spørreundersøkelse om informasjon fra Arkitektbedriftene

Spørreundersøkelse om informasjon fra Arkitektbedriftene Spørreundersøkelse om informasjon fra Arkitektbedriftene Arkitektbedriftene opprettet i februar 2014 en undersøkelse med 13 spørsmål i verktøyet SnapQuest. Undersøkelsen ble sendt til alle de omtrent 560

Detaljer

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Sluttrapport 1.0 Innledning Svømming er en av de mest brukte aktivitetene for å mosjonere. Norges Svømmeforbund har siden 1997 hatt svøm langt kampanjen som en årlig mosjonskampanje

Detaljer

«Har vi avfall i 2030»

«Har vi avfall i 2030» «Har vi avfall i 2030» Synnøve Bjørke Adm. direktør Roaf IKS synnove.bjorke@roaf.no 1 Vår visjon Enkelt for deg bra for miljøet! 2 Bakteppet sirkulærøkonomi 3 Jordas tåleevne Befolkningsvekst og økt forbruk

Detaljer