Årsrapport Grønt Punkt Norge AS. Bedrifter som bryr seg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2014. Grønt Punkt Norge AS. Bedrifter som bryr seg"

Transkript

1 Årsrapport 2014 Grønt Punkt Norge AS Bedrifter som bryr seg 1

2 Grønt Punkt Norge AS sikrer og administrerer finansiering av returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp. I tillegg drifter Grønt Punkt Norge AS innsamling og gjenvinning av plastemballasje, emballasjekartong og drikkekartong på vegne av Plastretur AS og Norsk Returkartong AS. Grønt Punkt eies av materialselskapene for emballasje Grønt Punkt sikrer finansiering av returordningene for Grønt Punkt drifter innsamling og gjenvinning av

3 Innhold 4 Leder 5 Regnskap Grønt Punkt Norge AS 6 Medlemskap 8 Medlemsservice 9 Verving 10 Innsamling og gjenvinning av plastemballasje 12 Innsamling og gjenvinning av drikke- og emballasjekartong 13 Kommunikasjon 14 Returtall Regnskap Plastretur AS og Norsk Returkartong AS Årsrapporten 2014 er utarbeidet av Grønt Punkt Norge AS Ansvarlig redaktør: Arve Martinsen Utgitt: 2015 Foto: Kimm Saatvedt (side 1 og 16) Johnny Syversen (side 9) Design og layout: Amerika Design og Utvikling AS Trykk: Merkur Grafisk AS Opplag: 1000 Papir: Cyclus Offset 100% resirkulert

4 Leder Vi tar utvidet produsentansvar på alvor Gjennom 20 år har Norge kunnet vise til gjenvinningsresultater som er blant de beste i Europa. Troverdigheten til returordningene er høy, de er bygget på non-profit, kompetanse og nært samarbeid med aktørene i hele verdikjeden. Vi jobber hele tiden med å gjøre ordningene mer kostnads- og miljøeffektive, men vi er samtidig meget klare over hva vårt samfunnsoppdrag er. Det er å redusere miljøbelastningene bruken av emballasje medfører. Grønt Punkt sikrer gjenvinning av brukt emballasje, og bidrar til optimering av emballasjen. Vi ser på kravene i dagens bransjeavtaler som minimumskrav og vi har allerede overoppfylt flere av disse kravene. Grunnen til at vi gjør dette er at vi tar både utvidet produsentansvar og vårt samfunnsoppdrag på alvor. Grønt Punkt kommer ikke til å gå for minimumsløsninger. Vi skal tenke fremover, men skal også ta oss tid til å reflektere og være stolte av det vi har oppnådd. Gjenvinningsresultatene fra 2014 er tidenes beste, og det er gjennom emballasjedugnaden vi oppnår denne type resultater. En dugnad der kommuner, næringsliv og private husholdninger deltar. Dette bidrar til at vi er på god vei inn i den sirkulære økonomien. Den største økningen fra 2013 til 2014 har vært på materialgjenvinning av drikkekartong, og snart bryter vi 60 % grensen her. Også på EPS, (mest kjent som Isopor ) har en betydelig økning, og vi er nå kun 8 prosentpoeng unna målet. I fjor la den forrige EU-kommisjonen frem forslag til en sirkulær økonomipakke, som blant annet inneholdt forslag til reviderte direktiver, med nye gjenvinningsmål, mer fokus på harmonisering av data, økodesign og tiltak for reduksjon av matavfall. Noen land mente de nye målene var i stiveste laget. Resultatet ble at den nye EU-kommisjonen trakk tilbake den forrige kommisjonens forslag. Vi forventer at gjenvinningsmålene blir vesentlig høyere, spesielt for plastemballasje, og vi er overbeviste om at økodesign og emballasjeoptimering blir viktigere. Videre tror vi det vil bli stilt minstekrav til produsentansvarsorganisasjoner som Grønt Punkt Norge. På slutten av 2014 dukket det opp et politisk forslag til avgift på bæreposer, uten at det hadde blitt gjennomført noen konsekvensanalyse i forkant. Etter vår mening var dette en undergraving av bransjeavtalene, som er å anse som et alternativ til avgifter på emballasje. Sammen med flere næringslivsorganisasjoner har Grønt Punkt arbeidet for å få omstøtt vedtaket. Dette resulterte i at regjeringen opphevet vedtaket da avgiften ikke hadde en miljøfaglig begrunnelse. Vi venter også på et utspill fra myndighetene om endringer i forbindelse med miljøavgift på drikkevareemballasje.vi har gitt våre innspill til Miljødirektoratet, der vi blant har fokusert på viktigheten av å gi incentiver til bruk av fornybart og gjenvunnet råstoff. I tillegg skal det i løpet av året utredes om det skal innføres en avgift på alt fossilt materiale. Vi ser tilløp til konkurranse i Norge, og en av konsekvensene er at Miljødirektoratet skal utrede og komme med et forslag til forskrift for produsentansvar for emballasje innen 15. desember. Grønt Punkt Norge er ikke redd konkurranse, men vi forutsetter at det skjer på like vilkår. Vi vil fortsatt jobbe for å sikre emballasjedugnaden gjennom bred forankring hos våre medlemmer, og vi skal ha et godt samarbeid med kommuner, private innsamlere, sorteringsanlegg og gjenvinnere. Vi skal motivere husholdninger og bedrifter til å kildesortere, og vi skal bidra til at bedrifter optimerer emballasjen. Konkurranse eller ikke, vårt mål uansett, er å ha Norges mest effektive og de miljømessig beste returordningene. Jaana Røine Administrerende Direktør 4

5 Regnskap Grønt Punkt Norge AS Resultatregnskap for perioden Sum driftsinntekter Driftskostnader Innsamling- og gjenvinningskostnader Lønnskostnader Avskriving varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter /-kostnader Renteinntekter Annen finansinntekt Rentekostnader Annen finanskostnad Netto finansinntekt Resultat før skatt

6 Medlemskap Totalt medlemmer Grønt Punkt Norge AS økte i 2014 antall medlemmer med 300. Ved årets utgang hadde vi totalt medlemmer, hvorav rapporterende standardmedlemmer og kontrollmedlemmer. Administrasjonens målsetning er fortsatt vekst i antall medlemmer og rapporterte mengder. Grønt Punkt driver aktiv verving av bedrifter med plastemballasje, emballasjekartong og bølge- og massivpapp. Arbeidet omfatter produsenter og importører av både emballerte varer og tom emballasje, og vi har betydelig økning i rapporteringen av disse materialene. Økningen i rapportert emballasje og antall medlemmer kan best forklares med to hovedstrategier i vervingen. For det første jakter vi på de største gratispassasjerene, både enkeltvis og bransjevis. I tillegg jobber vi med utvikling og oppfølging av velfungerende vervemekanismer som kontrollmedlemskapet, Miljøfyrtårn, dagligvarebransjens varedatabase og mange andre. Våre medlemmer opplever enklere rapportering med færre årlige rapporteringer og bedre nettrapportering. I 2014 startet et viktig prosjekt for automatisk beregning av medlemmers emballasjebruk fra deres importstatistikk. Systemet er klart 1. juli 2015, og vil bety et langt enklere medlemskap for svært mange bedrifter. Medlemmene i Grønt Punkt har også bidratt til at vi på et drøyt år har gått fra å sende alle fakturaer på tradisjonelt vis, til nå å ha stadig flere medlemmer som behandler forpliktelsen digitalt. Tiltakene gir bedre service til medlemmene og mindre byråkrati. Rapportert emballasje i 2014 Returordning Endring Budsjett Drikkekartong 676 mill 677 mill -1 mill - Plastemballasje t t t t Emballasjekartong t t t t Bølgepapp og massivpapp t t t t Glassemballasje t t t - Metallemballasje t t 321 t - ForMat/Matvett AS kr kr kr Mengde drikkekartong er vist i antall stk., tilslutningen til Matvett AS i kroner og øvrig emballasje i tonn. 6

7 Medlemskap Medlemmer totalt Antall Antall Netto økning fra 2013 til Standardmedlemmer (rapporterende) Antall Antall Netto økning fra 2013 til Kontrollmedlemmer Antall Antall Netto økning fra 2013 til Kontrollmedlemmer i Grønt Punkt skal stille krav til sine norske vareleverandører om medlemskap. I 2014 avsluttet vi medlemskapet for virksomheter som ikke fulgte opp denne forpliktelsen. Totalt fikk vi 356 nye medlemmer i 2014, men på grunn av oppsigelser ble det netto 222. Resultatet er mer aktive kontrollmedlemmer. 7

8 Medlemsservice Når målet er lojale og fornøyde medlemmer, er virkemidlet å tilrettelegge for riktig og enkel rapportering. Medlemmenes tid er penger, så den økende oppslutningen om Grønt Punkt må møtes med tiltak for å forenkle og effektivisere medlemskapet. Tiltak iverksatt i 2014: Bedre nettbaserte medlemstjenester i 2014 Importstatistikk for enklere rapportering I løpet av siste kvartal 2014 gjennomførte Grønt Punkt et forprosjekt for å undersøke muligheten for en forenkling av medlemmenes rapportering til Grønt Punkt ved bruk av importstatistikk. Forprosjektet endte med en anbefaling om å gå videre til et hovedprosjekt med ferdigstillelse 1. juli 2015, og styret vedtok dette. Prosjektet muliggjør også et enda tettere samarbeid med returselskapene RENAS, Elsirk og ERP. E-fakturering Ved inngangen til 2015 hadde mer enn norske virksomheter tatt i bruk e-faktura av Grønt Punkt-medlemmene mottar automatisk faktura på denne måten. Resten av medlemmene tilbys faktura per e-post. I 2014 sendte Grønt Punkt ut totalt fakturaer, og disse fordelte seg slik: E-faktura: 18 % E-post: 25 % Papir: 57 % Dette er svært gledelige resultater etter kun et drøyt år! Overgangen fra papir og tradisjonell postgang til digitale løsninger går raskt på dette området fakturaer ble sendt digitalt Dette utgjør 43% av det totale antall fakturaer Innmeldingsguide Forenkler innmeldingen ved å vise hvilke avtaler som er aktuelle for den enkelte virksomheten. Det kartlegges om virksomheten har vederlagspliktig emballasje (standard medlemskap), drikkevarer, vareimport og norske vareleverandører (kontrollmedlemskap). Vi har utviklet mulighet for elektronisk signering slik at innmeldingen nå kan gjøres i én operasjon og man slipper utskrift og skanning slik som tidligere. I tillegg får alle som krysser av for at de har import, mulighet til å sende inn samtykke til utlevering av import statistikk sammen med avtalen(e). Mine sider nye rapporteringssider Rapportering av emballasje har blitt mer intuitiv ved at de viktigste emballasjetypene for medlemmet løftes fram. Dette gjøres basert på tidligere rapportering og signerte avtaler. Mine sider kontrollmedlemmene Alle kontrollmedlemmer i Grønt Punkt kan nå via Mine sider selv oppdatere leverandørlisten sin. Dette gir riktigere innhold og mer effektiv verving. På Mine sider tilbys kontrollmedlemmene også tekster og verktøy som gjør det enklere å stille krav til de norske vareleverandørene sine. GPN-live Grønt Punkt tilbyr oppdatert informasjon om antall medlemmer, medlemmenes rapportering og transport av plastemballasje og drikkekartonger fra kommunene til sorteringsanlegg eller gjenvinningsbedrift. Se: live.grontpunkt.no Vederlagskontroller I 2014 kontrollerte vi rundt 100 medlemmer. Ikke alle vederlagskontrollene er ferdigstilte, men 65 medlemmer har fått etteravregning. Av disse har 23 fått tilbakebetalt vederlag, mens 42 har betalt for lite for de siste 3 år. Vederlagskontrollene i 2014 har som vanlig foregått gjennom høsten. I sum etteravregnet vi 1,95 millioner kroner og 3564 tonn emballasje. Hjemmesidene, grontpunkt.no Det er jobbet mye med å forbedre form, navigasjon og innhold på nettsidene våre. Alle som søker informasjon hos oss skal finne fram, uavhengig av om de befinner seg på startsiden til Grønt Punkt eller bruker Google. Arbeidet ferdigstilles i

9 Verving 630 nye medlemmer Medlemsveksten i 2014, med netto 296 medlemmer, var noe lavere enn rekordårene 2012 og 2013 Årsaken er fokus på de største gratispassasjerene og at vi avsluttet medlemskapet til passive kontrollmedlemmer. I tillegg kommer prioritering av utviklingsprosjektet. Et automatisk rapporteringssystem ved bruk av importstatistikk, som vil understøtte vervingen i årene som kommer. Med over medlemmer foregår samtidig en naturlig avskalling når bedrifter legges ned eller omorganiseres. Bruttotallene viser at Grønt Punkt hilste 630 nye medlemmer velkommen i Mobilisering av kontrollmedlemmer Dette er et pågående prosjekt. Vi arbeidet i 2014 med en løsning for at kontrollmedlemmene selv skulle kunne redigere leverandørlistene sine. På denne måten blir kontrollmedlemmet mer bevisst hvilke bedrifter som ikke innehar medlemskap. Dette frigjør også tid fra saksbehandling til målrettet verving. «Storfisk» Vi vet at omlag 90 % av vederlaget kommer fra 10 % av medlemmene, og da må de største gratispassasjerene, «storfiskene», verves. Disse storfiskene er identifisert gjennom vår kunnskap om emballasjebruken i ulike bransjer, og omsetningen til den enkelte gratispassasjeren. Vi har jobbet systematisk for å nå fram til disse bedriftene, særlig med tanke på hvordan budskapet vårt formuleres og tilpasses de kanalene vi bruker. En rekke viktige bedrifter har blitt medlem som følge av dette arbeidet. Taxfree Delvis av prinsipielle grunner, og delvis som følge av myndighetenes understreking av at produsentansvarsorganisasjonene har ansvaret for gjenvinning av emballasjen som følger privatimport, herunder taxfree, arbeider Grønt Punkt med å verve selskapene som driver taxfree-salg i Norge. Videre er det ulovlig bruk av fellesmerket Grønt Punkt hvis taxfree-butikkene selger varer merket med Grønt Punkt, uten å delta i returordningene. Travel Retail Norway, som har driften på taxfree-butikkene på de største av Avinors flyplasser i Norge, Gardermoen, Trondheim, Stavanger, Bergen og Kjevik, har meldte seg i 2014 inn som den første i taxfree-bransjen. Vi jobber nå med å verve de resterende taxfree-aktørene, både knyttet til flyplasser og fergetransport. Matvett AS Etter avtale med Matvett AS, arbeider selskapet med å sikre næringslivets delfinansiering av ForMat-prosjektet for redusert matsvinn. Arbeidet omfatter både verving og vederlagsinnkreving. Vervingen består i å få Grønt Punkt-medlemmer til å også inngå en avtale om tilslutning til arbeidet med forebygging av matsvinn i Matvett AS. Tilsluttede medlemmers vederlag til Matvett AS er i størrelsesorden 3 % av emballasjevederlaget knyttet til næringsmidler. 9

10 Innsamling og gjenvinning av plastemballasje Materialgjenvinningen av plast fra næringslivet og landbruket økte i forhold til Etter uro i markedet for blant annet PP-sekk ble etterspørselen etterhvert normalisert. Som følge av satsing på gjenvinningsstasjoner, ble det også vekst i retur av EPS. Innsamling og gjenvinning av husholdningsplast er omtrent på samme nivå som Oppsummert rapporteres en samlet materialgjenvinningsgrad på 40,4 % til Miljødirektoratet. Næringsliv Grønt Punkt har et nettverk med ca. 110 innsamlere over hele landet som gjør en betydelig innsats for å samle inn og sende ulike typer plastemballasje fra næringslivet til materialgjenvinning. De ulike innsamlerne varierer fra mindre aktører som opererer i sitt nærmiljø til større landsdekkende kjeder med stort nedslagsfelt. Felles for disse er at de bearbeider sitt marked, sine kunder, og sin innsamling ut fra sine rammebetingelser. Grønt Punkt støtter opp om deres arbeid med en godtgjøringsordninger og mengde forskjellige tiltak som brosjyrer, plakater og annonser i relevante bransjeblader. Enkelte større innsamlere velger i tillegg en avsetningsavtale som regulerer salg av plastemballasje til egne utvalgte gjenvinnere eller tradere. Antallet med denne type avtale har økt jevnt i løpet av 2014 til totalt 60. Grønt Punkt vil etterhvert møte økte krav til materialgjenvinning både fra EU og egne myndigheter. Fokus fra vår side er da naturlig på fraksjoner som går til materialgjenvinning. Derfor vil den såkalte energifraksjonen etter hvert fases ut. Energifraksjonen blir ikke lenger hentet hos innsamler, men innsamlerne må avsette denne selv til godkjent anlegg og får en godtgjørelse pr. tonn. Det viser seg også at mengden utsortert plastemballasje til energi generelt avtar og at dette nå heller blandes med ordinært restavfall eller annen brenselsfraksjon. Det skjer stadig endringer i markedet, og Grønt Punkt søker å følge utviklingen, særlig i avsetningsmarkedet. Avsetning av plastemballasje skjer i et globalt marked, hvor Europa tar mye, men en del går også til Østen. Etter global svikt i markedet i 2013 som følge av Kinas «Green Fence»-regulering, tok markedet seg opp i 2014 og var relativt stabilt. Vi ser også en dreining mot økte krav til kvalitet på de mengdene som sendes til materialgjenvinning. Alle fraksjoner innsamlet fra næringslivet og sendt til materialgjenvinning økte i Vi rapporterte til myndighetene en samlet materialgjenvinning på plastemballasje fra næringslivet på hele 60,9 %. Kommuner Det er en økende andel kommuner og IKS som tilbyr en innsamlingsordning for plastemballasje slik at i 2014 hadde over 93 % av Norges befolkning et slikt tilbud. Grønt Punkt har valgt at alle typer plastemballasje skal med i innsamlingsordningene. Etter at kommunene har samlet dette inn og presset plastemballasjen, ordner Grønt Punkt transport og sortering av denne. Sammen med FTI, vårt søsterselskap i Sverige, kjøres jevnlige anbud på sortering av plastemballasje. Sorteringsanleggene vi i dag benytter er Swerec i Sverige samt Kedenburg, Eing og Relux i Tyskland. De to sistnevnte har noe annen sorteringsteknologi enn de øvrige, og leverer flere blandede plastfraksjoner i henhold til kundespesifikke resepter. På bakgrunn av fall i oljepris, plastpris og signaler i markedet, ble det høsten 2014, sammen med FTI valgt å forlenge gjeldende sorteringsavtaler ut 2017 for tre av anleggene; Swerec, Kedenburg og Eing. Det første sentralsorteringsanlegget i Norge, på Romerike hos ROAF, startet opp i januar Det er viktig for Grønt Punkt å ha en god dialog for å følge utviklingen og kvaliteten ved et 10

11 Innsamling og gjenvinning av plastemballasje slikt nytt system. Siden slike anlegg er laget for å være aktør i markedet og tjene på avsetning, er det inngått avtale med godtgjørelse kun for utsorterte fraksjoner som blir materialgjenvunnet, som følger satsen for kommuneavtalen. Det var i 2014 en målsetting om å inngå ny treårsavtale med kommunene fra og med 1. januar Forhandlingene kom sent i gang grunnet andre forhandlinger hos Avfall Norge. Da Elretur meldte at de ville etablerere konkurrerende retursystem midt under forhandlingene ble det enighet om å forlenge dagens avtale ut 2015, dog med økt tonnpris fra NOK 1250 til 1290, for øvrig uendrede betingelser. Forhandlinger starter opp igjen høsten Kvalitet, revisjoner og kurs Kvaliteten på plastemballasjen som samles inn er meget viktig, ikke bare for korrekt rapportering til myndighetene, men også ut fra økonomisk perspektiv og materialgjenvinningsgrad. Derfor gjøres det kvalitetsrevisjoner hos innsamlerne i næringslivet og hos kommunene for å avdekke innblanding av forurensninger og plastprodukter som ikke er emballasje. Revisjonene foregår hos avtalepartnerne eller deres underentreprenører med aktiv medvirkning fra aktørene selv. Målsettingen er både å avdekke feil og mangler og å veilede og rettlede for å bedre kvaliteten. Revisjonsrapportene inneholder også forslag til forbedringer som må følges opp dersom forurensningene overstiger kvalitetskravene. Både gjennomføring, oppfølging og hjelp med ulike tiltak blir godt mottatt hos de fleste aktører. Innsamlingsordning for plastemballasje tilbys hele 93 % av befolkningen gjennom kommuner og IKS. Økt innsamling av EPS og hardplast Grønt Punkt ønsker en økt innsamling av hardplast og EPS da disse er særlig vanskelige plasttyper å samle inn og bearbeide. I 2013 ble det derfor startet et prøveprosjekt for levert plast på gjenvinningsstasjoner. I 2013 begynte vi oppsummering av resultater på prøveprosjektene som er satt i gang på utvalgte gjenvinningsstasjoner i forskjellige regioner. Prosjektet viser at det er store mengder hard plastemballasje som kommer inn i tillegg til annen plast som ikke er emballasje. Den største utfordringen er mengden forurensninger som er alt for høy. I løpet av året ble det gjennomført 40 revisjoner på husholdningsplast og 42 hos næringsinnsamlere, en betydelig økning fra Kvaliteten som ble avdekket ved revisjonene har totalt sett bedret seg for husholdningsplasten. I 2013 var gjennomsnittlig forurensninger 13,2 % mens det for 2014 ble påvist 11,1 %. Revisjonene hos innsamlere i næringsliv viste i det store og hele ordnede forhold med stor renhet. I bransjen er det økt fokus på kvalitet i alle ledd. Imidlertid er det en stadig utskifting av arbeidskraft. Dette krever oppdatering og opplæring av både nye ansatte og de som har arbeidet i bransjen en stund. Grønt Punkt avholder kurs for næringsaktørene med fokus på håndtering, kvalitet og en grundig gjennomgang av alle plasttyper. Fra 2014 er også tema «selgers oppgaver og utfordringer» som ett viktig ledd i kjeden. I tillegg til åpne kurs i Folldal, Trondheim, og Gardermoen, ble det avholdt bedriftsinterne kurs hos flere av våre innsamlere. Deltakelsen og tilbakemeldingene på kursene tilsier at dette er nyttige tiltak. Erfaringer fra bedriftsinterne kurs er at bedriften i tillegg til økt kompetanse også finner gode løsninger og muligheter på flere områder da salgsapparat, ledelse og driftspersonell deltar ofte sammen. I 2014 fikk utvalgte kommuner/iks tilbud om en egen tidsbegrenset avtale for avsetning av plastemballasjen fra deres gjenvinningsstasjoner. Det har vært store utfordringer med å få kommuner/iks tilsluttet denne ordningen og beslutningsprosessene har tatt lang tid. Ordningen evalueres i 2015 og vil neppe videreføres pga. den nye konkurransesituasjonen. 11

12 Innsamling og gjenvinning av drikkeog emballasjekartong Landsdekkende: Mulighet til å levere kartong finnes hos hele den norske befolkningen. Innsamlingssystemene varierer noe, men i de aller fleste kommuner samles både drikkekartong og emballasjekartong inn sammen med papp og papir. Kjennskap Gjennom telefonisk IpsosMMI-omnibus undersøkelse måles befolkningens delaktighet. I løpet av et år svarer over respondenter, noe som gir et meget godt statistisk grunnlag med lave feilmarginer. Kjennskapen til innsamlingsordninger for drikkekartonger ligger nå på 83 %. Høyest kjennskapen til innsamlingsordninger finner vi blant befolkningen i Lillehammer området (GLØR) med 95 %. Tromsø (Remiks) som lå på topp i 2013 med 96 % har falt ned på 2. plass med en kjennskap på 93 %. Størst fremgang siste år har vært i Fredrikstad kommune hvor kjennskapen har økt med 19 prosentpoeng. 83 % av befolkningen har kjennskap om innsamlingsordningen for drikkekartong Gjenvinning Grønt Punkt solgte all utsortert drikkekartong til IL Recycling, som er innkjøpsorganisasjonen for Fiskeby Board AB. Her blir drikkekartongene gjenvunnet til emballasjekartong. Vi har alternativ avsetningskanal gjennom vår søsterorganisasjon i Sverige, FTI. Drikkekartong kan i krisesituasjoner håndteres sammen med den svenske tonnasjen. Drikke- og emballasjekartong som forblir i papirstrømmen følger denne til materialgjenvinning. Her gjenvinnes den til nytt papir eller bølgepapp. Det var signifikant økning i materialgjenvinningsgrad både på drikkekartong og emballasjekartong i Noe av grunnen til dette var en ny kommunikasjonskampanje som ble meget godt mottatt og likt. I tillegg er det grunn til å tro at fjorårets fall i returgrad også kan ha vært en underrapportering i innsamlet mengde papp- og papir. Returkartonglotteriet I forbindelse med at returordningene i Norge fyller 20 år, ble det kjørt en egen kampanje for Returkartonglotteriet på sosiale medier med duell i lotteri. Dette resulterte i stort engasjement, inngang i God Morgen Norge og TV2 Nyhetskanalen og til sammen 172 presseklippom lotteri (tradisjonell gevinst og duell) med akkumulerte lesere. MMI-måling for desember viste at 68 % av Norges befolkning nå kjenner til Returkartonglotteriet. Dette er vi meget godt fornøyd med. Skoler og barnehager Til sammen har nær klassesett gått til landets skoler og barnehager, noe som betyr at om lag barn har brukt materiellet. Dette er på samme nivå som Kartongmeterskatten år 2. Det er utviklet et nytt skolemateriell med Superhelt-uttrykk for skoleåret 2014/15. Materiellet har fått navnet «Kode Grønn. Superheltene redder galaksen». Dette er et handlingsutløsende spill som tilbys alle landets skoler og barnehager ved skolestart. Målet er at klasser / barnehageavdelinger tar materiellet i bruk dette skoleåret. Dermed håper vi å komme på tilsvarende nivå som materiellet «Redd verden med LORAX» for skoleåret 2013/

13 Kommunikasjon Kommunikasjon mot forbruker I 2014 var tiden inne for å utvikle en helt ny kampanje. Vi valgte å bruke Superhelt-sjanger for å forsterke at man blir en Superhelt når man kildesorterer. I februar 2014 ble det produsert en 60-sekunders film, to 30 sek og fire 15 sek. filmer. Hovedfilmen handlet om en datter som reagerer på at far ikke kildesorterer, hun har superkrefter og setter ham på plass. I Superhelt-universet var det i tillegg en Superhelt-bestemor, Babe, ung mann og far som også blir en superhelt. Uttrykk fra filmene ble brukt i andre medier: web-bannere, trykte annonser i regionale og nasjonale aviser og utendørs på boards og på offentlig kommunikasjon. 48 % likte superheltfilmene bedre enn alle andre reklamefilmer vist i samme periode Filmene ble målt i løpet av de første ukene på TV og fikk meget høye score. 48 % likte filmene bedre enn alle andre reklamefilmer i samme periode og dette er meget høyt i forhold til andre reklamefilmer som vises. Interessant og gledelig er også på hvilken måte den engasjerer. Mens andre kampanjer med sterk profil og kjente merkevarer legger stor vekt på å oppfattes passivt positivt involverende som behagelig, vennlig og hyggelig, har vår film fått resultater som er aktivt positivt involverende med kjennetegn som spennende, engasjerende og morsom. Dette er gode forutsetninger for økt deltagelse og engasjement for kildesortering. 33 % sa at de fikk mer lyst til å kildesortere etter å ha sett filmen, kun 15 % sa den ikke motiverte dem til dette. Mest inspirert ble folk i Oslo og midt- Norge. Og en ekstra bonus helt til slutt: alle som så filmen fikk i veldig stor grad med seg budskapene; kildesortering er viktig, det er viktig å skylle emballasjen før den kildesorteres og alle som kildesorterer kan bli en superhelt! I mars ble Grønt Punkt invitert til å bidra inn i Forbrukerinspektørene på NRK med kunnskap om hva som skjer med plastemballasjen etter at den er kildesortert hjemme. Programmet fulgte prosessen fra kjøkkenbenk, til transport, sortering og gjenvinning til et nytt plastprodukt. Programmet ble sett av over i tillegg til alle senere visninger på NettTV og bidratt til å øke troverdigheten til at gjenvinning nytter. Sommeren 2014 inngikk vi et samarbeid med artisten Kaveh og selskapet Mer med kampanjen Resirkulert Lyd spesielt rettet mot ungdom. Noen år gamle sanger, særlig i kategorien Rap ble resirkulert og relansert under kampanjens fane. I tillegg ble det produsert en låt av Kaveh som ble delt og spilt i stor grad. Kaveh hadde flere landeplager sommeren 2014 og dette var god drahjelp for kampanjen både i media og på alle festivaler han deltok på. Målsetning med kampanjen var å vekke ungdom i noe større grad og få de til å akseptere kildesortering. I de faste MMI-målingene som gjennomføres annen hver måned så vi en klar, signifikant endring i ungdoms holdninger på over 5 prosentpoeng på deres engasjement. I 2014 var det 20 år siden den første bransjeavtalen, for drikkekartong, ble undertegnet. Dette ble markert med et ekstra trykk for å få høyere kjennskap og deltagelse rundt Returkartonglotteriet. I løpet av fire måneder inviterte vi til å melde inn gode tiltak og aktiviteter som fortjente støtte og sette disse opp mot hverandre i dueller hvor vinneren var den som klarte å engasjere flest til å komme med kubber. Fra aktiviteten avstedkom en stor grad av pressedekning, blant annet invitasjon til God Morgen Norge og TV2 Nyhetskanalen. I tillegg til dekning på nasjonal TV hadde Grønt Punkt 583 oppslag i norske medier med en potensiell publikumsdekning på 16,3 millioner lesere i

14 Returtall 2014 For Norsk Returkartong AS og Plastretur AS Ut på markedet Sendt inn Sendt til materialgjenvinning Energiutnytting Sum gjenvinning Tonn Tonn Utsortert Tonn Andel Tonn Andel Tonn Andel Drikkekartong ,9 % ,8 % ,7 % Drikkekartong i skoler og barnehager ,6 % ,8 % ,4 % Emballasjekartong ,3 % ,8 % ,1 % Ordinær plastemballasje ,4 % ,9 % ,3 % - hvorav næring ,9 % ,0 % ,9% - hvorav husholdning ,5 % ,6 % ,3 % ,9 % Avgiftspliktig drikkevareemballasje av plast ,6 % ,8 % ,4 % EPS ,2 % ,2 % ,5 % Plastemballasje brukt til farlige stoffer ,2 % ,7 % ,9 % 14

15 Regnskap Norsk Returkartong AS og Plastretur AS Regnskap Norsk Returkartong AS Inntekter Vederlag Salg av emballasje Annet Netto finans Sum inntekter Kostnader Innsamling- og gjenvinningskostnader % Kommunikasjon % Administrasjon % Verving/vederlag % Sum kostnader % Regnskap Plastretur AS Inntekter Vederlag Salg av emballasje 0 Annet Netto finans Sum inntekter Kostnader Innsamling- og gjenvinningskostnader % Kommunikasjon % Administrasjon % Verving/vederlag % Sum kostnader % 15

16 Fremtidens mest attraktive bedrifter Er de som bryr seg Som medlem av Grønt Punkt er virksomheten din med på å ta et viktig samfunnsansvar - det betyr at når Grønt Punkt er i medvind så drypper det også på merkevaren din. I flere sammenhenger er det å være miljøansvarlig viktig, når man skal velge samarbeidspartner. Og ikke minst; du signaliserer at bedriften er oppdatert og har en miljøriktig strategi. Jo flere vi er, desto billigere blir det! Gjenvinning koster penger, men heldigvis er de fleste bedrifter og organisasjoner i dag villige til å ta ansvar for emballasjen sin gjennom medlemskap hos oss. Og jo flere medlemmer, desto billigere blir ordningen for alle. Til en god & grønn sak! Grønt Punkt er non-profit. Du betaler kun for den emballasjen du sender ut på det norske markedet, og dette går i sin helhet til å finansiere returordninger for brukt emballasje

ÅRSRAPPORT 2013 GRØNT PUNKT NORGE AS

ÅRSRAPPORT 2013 GRØNT PUNKT NORGE AS ÅRSRAPPORT 2013 GRØNT PUNKT NORGE AS Bedrifter som bryr seg 1 Innhold Årsrapport 2013 Leder 3 Medlemskap Innsamling og gjenvinning Regnskap Grønt Punkt Norge AS Regnskap Norsk Returkartong AS og Plastretur

Detaljer

Finansiering av returordning for plastmaterialer i oppdrettsnæringen. Lars Brede Johansen, Leder for Medlemskap Grønt Punkt Norge

Finansiering av returordning for plastmaterialer i oppdrettsnæringen. Lars Brede Johansen, Leder for Medlemskap Grønt Punkt Norge Finansiering av returordning for plastmaterialer i oppdrettsnæringen Lars Brede Johansen, Leder for Medlemskap Grønt Punkt Norge Innhold Om returordninger for emballasje Medlemskap i Grønt Punkt Norge

Detaljer

Returordningene og hvordan forvaltes vederlaget? Svein Erik Rødvik. Leder Innsamling og Gjenvinning

Returordningene og hvordan forvaltes vederlaget? Svein Erik Rødvik. Leder Innsamling og Gjenvinning Returordningene og hvordan forvaltes vederlaget? Svein Erik Rødvik Leder Innsamling og Gjenvinning Eierskap og funksjoner Sikre finansiering 3 Grønt Punkt landsdekkende returordninger Husholdning Dekker

Detaljer

Finansiering av returordning for plastmaterialer i oppdrettsnæringen. Lars Brede Johansen, Leder for Medlemskap Grønt Punkt Norge

Finansiering av returordning for plastmaterialer i oppdrettsnæringen. Lars Brede Johansen, Leder for Medlemskap Grønt Punkt Norge Finansiering av returordning for plastmaterialer i oppdrettsnæringen Lars Brede Johansen, Leder for Medlemskap Grønt Punkt Norge Innhold Om returordninger for emballasje Medlemskap i Grønt Punkt Norge

Detaljer

Gunnar Moen. Fagansvarlig kommuner

Gunnar Moen. Fagansvarlig kommuner Gunnar Moen Fagansvarlig kommuner Eierskap og funksjoner Sikre finansiering 3 Retursystemer - Ansvarsområder Drikkekartong Fra skoler/barnehager og husholdning Plastemballasje Fra næringsliv og husholdning

Detaljer

Lars Brede Johansen Leder for medlemskap i Grønt Punkt Norge

Lars Brede Johansen Leder for medlemskap i Grønt Punkt Norge Lars Brede Johansen Leder for medlemskap i Grønt Punkt Norge Grønt Punkt merket Kvittering for at det er betalt vederlag for emballasjen Vederlaget finansierer innsamlings og gjenvinningsløsninger Europas

Detaljer

Gunnar Moen Fagansvarlig kommuner

Gunnar Moen Fagansvarlig kommuner Hva brukes bidraget til? Gunnar Moen Fagansvarlig kommuner Eierskap og funksjoner Sikre finansiering 3 Husholdning (kommuner) Kommunene eier avfallet og bestemmer selv innsamlingssystemene Kostnads- og

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2015 GRØNT PUNKT NORGE AS

ÅRSRAPPORT 2015 GRØNT PUNKT NORGE AS ÅRSRAPPORT 2015 GRØNT PUNKT NORGE AS Bedrifter som bryr seg Grønt Punkt Norge AS sikrer og administrerer finansiering av returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong

Detaljer

Avfallskonferansen for Sørlandet Fevik 02.12.14. Gunnar Moen Grønt Punkt Norge AS

Avfallskonferansen for Sørlandet Fevik 02.12.14. Gunnar Moen Grønt Punkt Norge AS Avfallskonferansen for Sørlandet Fevik 02.12.14 Gunnar Moen Grønt Punkt Norge AS Forslagene til EU Høyere mekaniske materialgjenvinningsmål for all emballasje innen 2025/2030 Plastemballasje sterkest økning

Detaljer

Alle tar miljøansvar gjennom Grønt Punkt Norge. Lars Brede Johansen Avdelingsleder Medlemskap

Alle tar miljøansvar gjennom Grønt Punkt Norge. Lars Brede Johansen Avdelingsleder Medlemskap Alle tar miljøansvar gjennom Grønt Punkt Norge Lars Brede Johansen Avdelingsleder Medlemskap Eierskap og funksjoner Medlemskap 2 Grønt Punkts hovedoppgaver Vederlagsinnkreving og medlemsservice for fem

Detaljer

Kari-Lill Ljøstad Kommunikasjonssjef

Kari-Lill Ljøstad Kommunikasjonssjef Kari-Lill Ljøstad Kommunikasjonssjef 1 2 Forskrift på emballasje - Avfallsforskriftens kapittel 7 (ny) Hvorfor endre fra frivillig avtale til forskrift? Produsentansvarsordningen har vært basert på frivillige

Detaljer

KARI-LILL LJØSTAD KOMMUNIKASJONSSJEF - GRØNT PUNKT NORGE

KARI-LILL LJØSTAD KOMMUNIKASJONSSJEF - GRØNT PUNKT NORGE Alle tar miljøansvar gjennom Grønt Punkt Norge KARI-LILL LJØSTAD KOMMUNIKASJONSSJEF - GRØNT PUNKT NORGE Grønt Punkt merket Kvittering for at det er betalt vederlag for emballasjen Vederlaget finansierer

Detaljer

Lars Brede Johansen Avdelingsleder Medlemskap

Lars Brede Johansen Avdelingsleder Medlemskap Lars Brede Johansen Avdelingsleder Medlemskap Eierskap og funksjoner Medlemskap 3 Grønt Punkts hovedoppgaver Vederlagsinnkreving og medlemsservice for fem materialselskaper for brukt plast-, metall- og

Detaljer

GRØNT PUNKT NORGE AS EIERSTRUKTUR

GRØNT PUNKT NORGE AS EIERSTRUKTUR GRØNT PUNKT NORGE AS Grønt Punkt Norge AS sikrer finansiering av returordninger for plast- metall- og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp. 1 februar 2008 overtok Grønt Punkt

Detaljer

Gunnar Moen og Svein Erik Rødvik GRØNT PUNKT NORGE

Gunnar Moen og Svein Erik Rødvik GRØNT PUNKT NORGE Gunnar Moen og Svein Erik Rødvik GRØNT PUNKT NORGE Grønt Punkt merket Kvittering for at det er betalt vederlag for emballasjen Vederlaget finansierer innsamlings og gjenvinningsløsninger Europas mest brukte

Detaljer

Norsk Returkartong og Plastretur Mål og innretting. Regionsjef Dag Aursland Emballasjeretur AS VAR konferanse Geiranger 18.10.2005

Norsk Returkartong og Plastretur Mål og innretting. Regionsjef Dag Aursland Emballasjeretur AS VAR konferanse Geiranger 18.10.2005 Norsk Returkartong og Plastretur Mål og innretting Regionsjef Dag Aursland Emballasjeretur AS VAR konferanse Geiranger 18.10.2005 Emballasjeretur kort fortalt: Har overtatt den operative driften Plastretur

Detaljer

Svein Erik Strand Rødvik Fagansvarlig plast husholdning. Avfall Norge 14.06.07. Optisk Sortering fremtiden?

Svein Erik Strand Rødvik Fagansvarlig plast husholdning. Avfall Norge 14.06.07. Optisk Sortering fremtiden? Svein Erik Strand Rødvik Fagansvarlig plast husholdning Avfall Norge 14.06.07 Optisk Sortering fremtiden? Marked og fraksjoner Fraksjonene Markedene Husholdning Næringsliv 1. Drikkekartong Melk, juice

Detaljer

Utfordringen: Eneste måten å øke returgraden. Er å få flyttet emballasjen fra «søpla» til sortert avfall!

Utfordringen: Eneste måten å øke returgraden. Er å få flyttet emballasjen fra «søpla» til sortert avfall! Utfordringen: Eneste måten å øke returgraden Er å få flyttet emballasjen fra «søpla» til sortert avfall! Hva vet vi: Målgruppen er i utgangspunktet hele befolkningen. Om lag 70 % deltar i returordningene

Detaljer

Hva oppnår vi med kildesortering? Miljøkalkulator

Hva oppnår vi med kildesortering? Miljøkalkulator Grønt Punkt Dagen 12. Februar 2009 Hva oppnår vi med kildesortering? Miljøkalkulator Frode Syversen Daglig leder Mepex Consult AS www.mepex.no 1 Er det ett svar? 2 Prosjekt formål, trinn 1 Enkelt verktøy

Detaljer

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS MILJØREGNSKAP RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert

Detaljer

Stortingsmelding om avfall. Innspill vedrørende produsentansvarsordningene for emballasje.

Stortingsmelding om avfall. Innspill vedrørende produsentansvarsordningene for emballasje. Miljøverndepartementet (MD) Attn.: Aasen Therese P.b. 8013 Dep 0030 OSLO Skøyen, 12/10/2011 Stortingsmelding om avfall. Innspill vedrørende produsentansvarsordningene for emballasje. Grønt Punkt Norge

Detaljer

Miljødirektoratets kommentar til rapporteringen i hht. emballasjeavtalene for 2012

Miljødirektoratets kommentar til rapporteringen i hht. emballasjeavtalene for 2012 Likelydende brev Oslo, 09.07.2013 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1169 Saksbehandler: Torkil Bårdsgjerde Miljødirektoratets kommentar til rapporteringen i hht. emballasjeavtalene

Detaljer

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2 MIlJørEGnsKap RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert livsløpsanalyse (LCA). En livsløpsanalyse ser på utslippene

Detaljer

Fremtiden er fornybar. Strategidokument for Vesar 2012-2016

Fremtiden er fornybar. Strategidokument for Vesar 2012-2016 Fremtiden er fornybar Strategidokument for Vesar 2012-2016 1 2 5 4 6 8 12 11 3 7 9 10 1. Hof 2. Holmestrand 3. Horten 4. Re 5. Lardal 6. Andebu 7. Tønsberg 8. Stokke 9. Nøtterøy 10. Tjøme 11. Sandefjord

Detaljer

Grønt Punkt Norge. Kontrollmedlemmer hvorfor skal vi være det? Praktiske råd og gode miljøverktøy. Prosjektleder verving Jan Petter Nerhus 17.03.

Grønt Punkt Norge. Kontrollmedlemmer hvorfor skal vi være det? Praktiske råd og gode miljøverktøy. Prosjektleder verving Jan Petter Nerhus 17.03. Grønt Punkt Norge Kontrollmedlemmer hvorfor skal vi være det? Praktiske råd og gode miljøverktøy Prosjektleder verving Jan Petter Nerhus 17.03.2010 Hva er Grønt Punkt Norge? Veldig kort sagt: GPN og materialselskapene

Detaljer

Grønt Punkt Norge AS -Kommunesamling Svein Erik Rødvik Leder Innsamling og Gjenvinning Grønt Punkt Norge

Grønt Punkt Norge AS -Kommunesamling Svein Erik Rødvik Leder Innsamling og Gjenvinning Grønt Punkt Norge Grønt Punkt Norge AS -Kommunesamling 2016 Svein Erik Rødvik Leder Innsamling og Gjenvinning Grønt Punkt Norge Program i dag Onsdag 30. november Kl 1200: Lunsj, Radisson Blu, Værnes for de som ønsker Kl

Detaljer

Grønt Punkt Norge Utvidet produsentansvar for emballasje og emballasjeavfall. Eirik Oland Grønt Punkt Norge Emballasjeskolen

Grønt Punkt Norge Utvidet produsentansvar for emballasje og emballasjeavfall. Eirik Oland Grønt Punkt Norge Emballasjeskolen Grønt Punkt Norge Utvidet produsentansvar for emballasje og emballasjeavfall Eirik Oland Grønt Punkt Norge Emballasjeskolen 24.04.2017 1 2 Materialselskapene for emballasje Hvilke prinsipper baserer vi

Detaljer

Hvorfor skal vi samle inn plast når restavfallet fra husholdningene går til forbrenning

Hvorfor skal vi samle inn plast når restavfallet fra husholdningene går til forbrenning Hvorfor skal vi samle inn plast når restavfallet fra husholdningene går til forbrenning Dag Aursland, Avfallsforum Møre og Romsdal, Ålesund 28.10.04 1 Sagt om kildesortering av plastemballasje Altfor dyrt,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 GRØNT PUNKT NORGE AS

ÅRSRAPPORT 2012 GRØNT PUNKT NORGE AS ÅRSRAPPORT 2012 GRØNT PUNKT NORGE AS Innhold Årsrapport 2012 Forord av administrerende direktør 4 Om Grønt Punkt Norge AS Medlemskap Innsamling og gjenvinning: Plastemballasje Innsamling og gjenvinning:

Detaljer

Norsk Resy AS Munkedamsveien 59b, 0270 Oslo Tel: 22 01 21 20 Telefax: 22 01 21 29 E-mail: resy@resy.no Internett: www.resy.no

Norsk Resy AS Munkedamsveien 59b, 0270 Oslo Tel: 22 01 21 20 Telefax: 22 01 21 29 E-mail: resy@resy.no Internett: www.resy.no Grønt Punkt Norge AS Postboks 91 Skøyen, 0212 Oslo Karenslyst Allé 9A Tel: 22 12 15 00 Telefax: 22 12 15 19 E-mail: post@grontpunkt.no Internett: www.grontpunkt.no Norsk Resy AS Munkedamsveien 59b, 0270

Detaljer

TULL MED TALL? KS Bedriftenes møteplass 19. april 2016 Øivind Brevik

TULL MED TALL? KS Bedriftenes møteplass 19. april 2016 Øivind Brevik TULL MED TALL? KS Bedriftenes møteplass 19. april 2016 Øivind Brevik Definisjonen på Statistikk (Statistikkloven) 1-2.Definisjoner. (1) Statistikk er tallfestede opplysninger om en gruppe eller et fenomen,

Detaljer

Administrasjonens beretning 2003

Administrasjonens beretning 2003 Administrasjonens beretning 2003 Materialretur en sentral aktør i gjenvinningsbransjen 2003 ble et rekordår for Materialretur, som på vegne av de fem materialselskapene samlet inn 220 millioner i vederlag.

Detaljer

INNSENDERE. Grønt Punkt v/ Kari-Lill Ljøstad Pulse Communications v/ Hanne Marit Normann og Martin Haukaas MER v/ Gunnar Greve og Liv Johansen

INNSENDERE. Grønt Punkt v/ Kari-Lill Ljøstad Pulse Communications v/ Hanne Marit Normann og Martin Haukaas MER v/ Gunnar Greve og Liv Johansen INNSENDERE Grønt Punkt v/ Kari-Lill Ljøstad Pulse Communications v/ Hanne Marit Normann og Martin Haukaas MER v/ Gunnar Greve og Liv Johansen Kontaktinformasjon Jørgen H. Kaada-Rønning Pulse Communications

Detaljer

Morgendagens materialgjenvinning. Eirik Oland Grønt Punkt Norge Foodtech

Morgendagens materialgjenvinning. Eirik Oland Grønt Punkt Norge Foodtech Morgendagens materialgjenvinning Eirik Oland Grønt Punkt Norge Foodtech 28.09.2017 1 2 Materialselskapene for emballasje 3 Ambisiøse mål 4 Sirkulær økonomi 1 - Handlingsplan: Dekker verdikjeden og har

Detaljer

Handling lokalt resultater nasjonalt. Håkon Jentoft Direktør i Avfall Norge

Handling lokalt resultater nasjonalt. Håkon Jentoft Direktør i Avfall Norge Handling lokalt resultater nasjonalt Håkon Jentoft Direktør i Avfall Norge Avfall Norge Interesseorganisasjon for avfallsbransjen Stiftet i 1986 Dekker 95% av Norges befolkning gjennom medlemmene (kommuner

Detaljer

SESAM Værnes 30. november Knut Jørgen Bakkejord Trondheim kommune Prosjektleder SESAM

SESAM Værnes 30. november Knut Jørgen Bakkejord Trondheim kommune Prosjektleder SESAM SESAM Værnes 30. november 2016 Knut Jørgen Bakkejord Trondheim kommune Prosjektleder SESAM Hva er SESAM? Sentralt ettersorteringsanlegg for restavfall fra husholdninger i Midt-Norge Gjennomført skisseprosjekt

Detaljer

Kopi: Energi- og miljøkomiteen, Finanskomiteen, Næringskomiteen, Finansdepartementet, Klimaog Miljødepartementet, Miljødirektoratet

Kopi: Energi- og miljøkomiteen, Finanskomiteen, Næringskomiteen, Finansdepartementet, Klimaog Miljødepartementet, Miljødirektoratet Toll- og avgiftsdirektoratet, Særavgiftsavdelingen. Særavgiftsseksjonen Postboks 8122 Dep. 0032 Oslo Kopi: Energi- og miljøkomiteen, Finanskomiteen, Næringskomiteen, Finansdepartementet, Klimaog Miljødepartementet,

Detaljer

Hvorfor skal vi kildesortere? Hva vil KING bety for din butikk? Fordeler med KING. Hvordan skal vi sortere?

Hvorfor skal vi kildesortere? Hva vil KING bety for din butikk? Fordeler med KING. Hvordan skal vi sortere? K. Ekrheim, 2016 Hvorfor skal vi kildesortere? Avfallsmengden i Norge er doblet siden tidlig på 70-tallet, noe som henger sammen med et stadig større forbruk. Hvis vi fortsetter i samme tempo som i dag,

Detaljer

P4 Radio Hele Norge ASA

P4 Radio Hele Norge ASA P4 Radio Hele Norge ASA Presentasjon per 2. kvartal 2006 Ansv.red. / adm.dir. Kalle Lisberg Økonomidir. Pål Falck-Pedersen Lite tilfredsstillende utvikling i Q2 Hovedtall fra annet kvartal 2006 for P4

Detaljer

INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE. 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly

INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE. 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly Kort om ROAF IKS for 8 kommuner,167.240 innbyggere (1. januar 2013, SSB) (3.000 økn pr år) (Enebakk, Fet (10.810), Gjerdrum, Lørenskog,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Et friere marked 3. Mål for virksomheten 3. Samlede resultater og nøkkeltall 4. Regnskap og balanse - Norsk Returkartong AS 5

Innholdsfortegnelse. Et friere marked 3. Mål for virksomheten 3. Samlede resultater og nøkkeltall 4. Regnskap og balanse - Norsk Returkartong AS 5 Årsrapport 2006 Innholdsfortegnelse Et friere marked 3 Mål for virksomheten 3 Samlede resultater og nøkkeltall 4 Regnskap og balanse - Norsk Returkartong AS 5 Regnskap og balanse - Plastretur AS 6 Styre

Detaljer

Merker du emballasjen riktig?

Merker du emballasjen riktig? Brukerveiledning for emballasjemerking Side: 1. Merker du emballasjen riktig? Alle vet at det er best for miljøet at kildesorteringen fungerer til daglig. Men det viser seg at mange forbrukere trenger

Detaljer

Motivasjonsjonskampanjen 2012 - alle skal sortere.no

Motivasjonsjonskampanjen 2012 - alle skal sortere.no Avfall Innlandet, 2012/01/27 Motivasjonsjonskampanjen 2012 - alle skal sortere.no Holdningsanalysen: Om tiltro og tillit til miljøgevinst og gjenvinning Kjersti Kildahl, prosjektleder Avfall Norge http://www.youtube.com/watch?v=xgoytntswyy

Detaljer

Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner

Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner Plastemballasje Det har kommet flere ytringer fra publikum med ønske om utsortering av plastemballasje i husholdningene. I følge Statistisk sentralbyrå (SSB)

Detaljer

Høringsnotat og konsekvensutredning for nytt kapittel 7 i avfallsforskriften om emballasjeavfall

Høringsnotat og konsekvensutredning for nytt kapittel 7 i avfallsforskriften om emballasjeavfall Høringsnotat og konsekvensutredning for nytt kapittel 7 i avfallsforskriften om emballasjeavfall Innhold 1. Om forslaget til forskrift... 2 2. Produsentansvar for emballasje i Norge... 2 2.1 Returselskapenes

Detaljer

Bakgrunn for prosjektet

Bakgrunn for prosjektet Kretsløp Follo www.folloren.no Bakgrunn for prosjektet Utredet ulike løsninger for innsamling og utnyttelse av våtorganisk avfall 2004:Forsøksanlegg for kompostering 2006: Utredningsoppdrag for ny sorteringsløsning

Detaljer

Står kildesortering for fall i Salten?

Står kildesortering for fall i Salten? Står kildesortering for fall i Salten? 03.10.2009 1 Er det riktig å kildesortere matavfall og kompostere det når vi ikke klarer å nyttiggjøre komposten vi produserer? Er det fornuftig å sende yoghurtbegre

Detaljer

Eirik Oland Grønt Punkt Norge 25.04.2015 Oslo - Emballasjeskolen. En guide til design for gjenvinning

Eirik Oland Grønt Punkt Norge 25.04.2015 Oslo - Emballasjeskolen. En guide til design for gjenvinning Eirik Oland Grønt Punkt Norge 25.04.2015 Oslo - Emballasjeskolen En guide til design for gjenvinning EXPRA Expra står for Extended Producer Responsibility Alliance, og representerer produsentansvarsorganisasjoner

Detaljer

Norsk Returkartong AS - Retursystem for engangs drikkevareemballasje av drikkekartong

Norsk Returkartong AS - Retursystem for engangs drikkevareemballasje av drikkekartong Grønt Punkt Norge AS Postboks 91 Skøyen 0212 OSLO Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

Leverandørskifteundersøkelsen 1. kvartal 2005

Leverandørskifteundersøkelsen 1. kvartal 2005 Leverandørskifteundersøkelsen 1. kvartal 2005 Sammendrag Om lag 64 500 husholdningskunder skiftet leverandør i 1. kvartal 2005. Dette er en oppgang på 10 000 i forhold til 4. kvartal 2004, men lavere enn

Detaljer

Emballasjeavfall. Innholdsfortegnelse. Side 1 / 5

Emballasjeavfall. Innholdsfortegnelse.  Side 1 / 5 Emballasjeavfall Innholdsfortegnelse http://www.miljostatus.no/tema/avfall/avfallstyper/emballasjeavfall/ Side 1 / 5 Emballasjeavfall Publisert 26.8.215 av Miljødirektoratet Emballasjeavfall kan brukes

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Materialgjenvinning tid for nytenkning Lillehammer 9. juni 2010. Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge

Materialgjenvinning tid for nytenkning Lillehammer 9. juni 2010. Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Materialgjenvinning tid for nytenkning Lillehammer 9. juni 2010 Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Hvordan sikre materialgjenvinning? Generelle virkemidler Generelle virkemidler krever et lukket norsk

Detaljer

Forslag til Forskrift om endringer i avfallsforskriften (produsentansvar for emballasje)

Forslag til Forskrift om endringer i avfallsforskriften (produsentansvar for emballasje) Forslag til Forskrift om endringer i avfallsforskriften (produsentansvar for emballasje) Hjemmel: Fastsatt av Klima- og miljødepartementet [dato] med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger

Detaljer

Design for gjenvinning

Design for gjenvinning Design for gjenvinning Kommunesamling på Værnes, 1. oktober 2016 Lars Brede Johansen, Ansvarlig for utvikling Sirkulær økonomi / Design for gjenvinning Medlemmer tar produsentansvar Design for gjenvinning

Detaljer

SE OPP FOR DISSE BOKSENE

SE OPP FOR DISSE BOKSENE SUPERHELTENE KÅRE-KARTONG, RESIRKULINE, LYN-LARS OG SUPERLÆRER BOR PÅ PLANETEN RESIRKULUS TELLUS. PLANETEN ER KJENT FOR SIN VAKRE OG GRØNNE NATUR, MEN NÅ ER GALAKSEN TRUET AV FORURENSNING! HJELP SUPERHELTENE

Detaljer

P4 Radio Hele Norge ASA

P4 Radio Hele Norge ASA P4 Radio Hele Norge ASA Presentasjon per 1. kvartal 2006 Ansv.red. / adm.dir. Kalle Lisberg Økonomidir. Pål Falck-Pedersen Akseptabel start på et nytt år Hovedtall fra første kvartal 2006 for P4 Konsern

Detaljer

Kjære Stavanger borger!!

Kjære Stavanger borger!! Kjære Stavanger borger Nok en gang ønsker vi DEG velkommen til din nye og etter hvert meget spennende by-portal på Facebook. Vi anbefaler deg nå til også å ta litt tid ut av din travle dag for å lese dette

Detaljer

Medlemskap i Oikos Økologisk Norge

Medlemskap i Oikos Økologisk Norge Medlemskap i Oikos Økologisk Norge Utredning av medlemskategorier Landsmøte 2016 1. Bakgrunn I vedtak under Sak L04-15: Kontingent for 2016 fra Landsmøtet 2015 står det at: «Landsmøtet ber styret utrede

Detaljer

Output fra sentralsorteringsanlegg - Hva med kvalitetskravene? Avfallskonferansen Helge Mobråthen Kvalitetssjef Grønt Punkt Norge

Output fra sentralsorteringsanlegg - Hva med kvalitetskravene? Avfallskonferansen Helge Mobråthen Kvalitetssjef Grønt Punkt Norge Output fra sentralsorteringsanlegg - Hva med kvalitetskravene? Avfallskonferansen 2013 Helge Mobråthen Kvalitetssjef Grønt Punkt Norge 1 Eierskap og funksjoner 2 Disposisjon Hvilke krav skal Grønt Punkt

Detaljer

Renovasjonsetaten Utvidet kildesortering

Renovasjonsetaten Utvidet kildesortering utendørs Trinnvis innføring av utvidet kildesortering i Oslo 01.10.09 31.12.11. Et permanent prosjekt i regi av. Matavfall i grønn pose, plastemballasje i blå og restavfall i vrengt handlepose. Trinnvis

Detaljer

Kvalitetsrevisjoner Årets resultater og funn. Petter Aaby Vebenstad 23. november 2017

Kvalitetsrevisjoner Årets resultater og funn. Petter Aaby Vebenstad 23. november 2017 1 Kvalitetsrevisjoner Årets resultater og funn Petter Aaby Vebenstad 23. november 2017 2 Bakgrunn for kvalitetsrevisjoner Legge til rette for at kun ren plastemballasje fra husholdninger blir innsamlet

Detaljer

TANNHELSETJENESTENS ÅRSMELDING OG TANNHELSETJENESTENS BRUKERUNDERSØKELSE 2009

TANNHELSETJENESTENS ÅRSMELDING OG TANNHELSETJENESTENS BRUKERUNDERSØKELSE 2009 Saknr. 2040/10 Ark.nr.. Saksbehandler: Claes Næsheim Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Årsmelding 2009 for Tannhelsetjenesten

Detaljer

Velkommen til KSI! av attføringsarbeidet i 2013: Daglig leder har ordet

Velkommen til KSI! av attføringsarbeidet i 2013: Daglig leder har ordet KSI årsmelding 2013 Velkommen til KSI! Økonomisk hadde bedriften en omsetning for 2013 på ca. 18 mill. og overskuddet for året ble ca. 1,1 mill. noe vi er svært fornøyd med. Flere detaljer omkring avdelinger,

Detaljer

Årsrapport 2007. Grønt Punkt Norge AS

Årsrapport 2007. Grønt Punkt Norge AS Årsrapport 2007 Grønt Punkt Norge AS Innholdsfortegnelse Status og videre planer 3 Et kompetansesenter for miljø og emballasje 4 Grønt Punkt Norge 6 Regnskap og balanse Grønt Punkt Norge AS 7 Medlemmene

Detaljer

Materialgjenvinning tid for nytenkning?

Materialgjenvinning tid for nytenkning? Materialgjenvinning tid for nytenkning? Øivind Brevik, adm.dir. ROAF Romerike Avfallsforedling IKS Ansvarlig avfallshåndtering for Hvorfor materialgjenvinning? Bærekraftig utvikling og knapphet på ressurser,

Detaljer

Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 11/1822-5 Dato: *

Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 11/1822-5 Dato: * SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 11/1822-5 Dato: * ORIENTERING OM BYDELSKONFERANSENE 2011 INNSTILLING TIL: BYSTYRET Administrasjonens innstilling: 1. Oppsummering

Detaljer

Ta tak i avfallet- la det gå sport i det

Ta tak i avfallet- la det gå sport i det Norsk Rockforbunds miljøfagdag Ta tak i avfallet- la det gå sport i det Frode Syversen Mepex Consult AS Norsk Rockforbunds miljøfagdag 4 april 2014 1 Det er Norge som er best Norsk Rockforbunds miljøfagdag

Detaljer

Forslag til fastsettelse av nytt kapittel 7 i avfallsforskriften om emballasjeavfall

Forslag til fastsettelse av nytt kapittel 7 i avfallsforskriften om emballasjeavfall Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Oslo, 02.05.2017 Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/11510 Saksbehandler: Christoffer Back Vestli Forslag til fastsettelse av nytt

Detaljer

STIKKORDSNOTAT - Kommunikasjonsplattform

STIKKORDSNOTAT - Kommunikasjonsplattform STIKKORDSNOTAT - Kommunikasjonsplattform 1. Kommunikasjonsstrategi og kampanjer Det er jobbet for å ferdigstille og ta ut kommunikasjonsstrategi og kampanjestrategi for Hamarregionen. Vi bygger på DNA

Detaljer

Sorteringsanlegg for blandet husholdningsavfall. 100609 Jacob Rognhaug Områdersjef/TiTech AS

Sorteringsanlegg for blandet husholdningsavfall. 100609 Jacob Rognhaug Områdersjef/TiTech AS Sorteringsanlegg for blandet husholdningsavfall 100609 Jacob Rognhaug Områdersjef/TiTech AS Agenda TiTech AS Automatisk sortering av blandet husholdningsavfall 1 TiTech er 100% fokusert på: Sensorbasert

Detaljer

Situasjonsbeskrivelse

Situasjonsbeskrivelse Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim Deres ref: Christoffer Back Vestli Vår ref: EO Dato: 18.09.2015 Postadresse Grønt Punkt Norge AS Postboks 91 Skøyen 0212 Oslo Norway Kontakt T: 22

Detaljer

Administrasjonens beretning 2004

Administrasjonens beretning 2004 Administrasjonens beretning 2004 Fjoråret var et spennende og dynamisk år for Materialretur. Medlemsveksten var svært god og Materialretur har inngått viktige avtaler som har ført til at vi har oppnådd

Detaljer

Solid drift og styrket egenfinansiering

Solid drift og styrket egenfinansiering F O K U S B A N K E R F I L I A L A V D A N S K E B A N K A / S S O M M E D E N F O R V A L T N I NG S K A P I T A L P Å O V E R 3 0 0 0 MI L L I A R D E R D A N S K E K R O N E R E R E T A V NO R D E

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 Innhold Innledning... 1 Hovedmål 1: Bidra til at flere barn i sårbare og konfliktrammede land får utdanning... 2

Detaljer

OG AVFALLSGJENVINNING

OG AVFALLSGJENVINNING 2015 året som gikk Kjære kunde/ samarbeidspartner Det gleder oss at dette året kan oppsummeres som et år med mye nytt: nye markeder, produkter og avfallsløsninger. I årets nyhetsbrev kan du blant annet

Detaljer

Grønt Punkt Dagen 2009

Grønt Punkt Dagen 2009 Grønt Punkt Dagen 2009 12. februar 2009 Bransjens rammevilkår - produsentansvar og bransjeavtaler Miljørådgiver Tor Gundersen tmg@hjellnesconsult.no Produsentansvar Ansvar for produksjon, funksjonalitet,

Detaljer

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene Henteordning plast 2005: Ingen kommuner i regionen hadde egen henteordning for plast. 2008: Time, Klepp, Gjesdal, Rennesøy og Hå kommune

Detaljer

GRØNT ANSVAR. - et komplett system for dokumentert og systematisert avfallshåndtering

GRØNT ANSVAR. - et komplett system for dokumentert og systematisert avfallshåndtering GRØNT ANSVAR - et komplett system for dokumentert og systematisert avfallshåndtering 1 Stadig økende forventninger til avfallsbesitter Scanpix - Nils-Erik Bjørholt Som avfallsbesitter er du underlagt en

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag Rammeavtale reklamebyråtjenester Keno og Nabolaget Saksnr.: HANDL-040-13 Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag # 3, utsendt 12.08.2013 1. Introduksjon 1.1 Formål Formålet med dette dokumentet er å gi

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011 Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011 Innhold Forord Side 3 Vår virksomhet Side 4 Vår drift Side 5 Miljøstyring Side 6 Miljøaspekter Side 7 Miljøpåvirkning Side 9 Oppfølging Side 9 Side 2 Forord K. LUND

Detaljer

Bør vi slutte å kildesortere?

Bør vi slutte å kildesortere? Rudolf Meissner, fagsjef renovasjon Bør vi slutte å kildesortere? Kildesortering eller sentralsortering? Innhold i foredraget Litt historie om avfallssortering Hvor står vi i dag med kildesorteringen?

Detaljer

Utredning av innsamlingsordning for husholdningsplast

Utredning av innsamlingsordning for husholdningsplast Sandnes kommune, ymiljø Utredning av innsamlingsordning for husholdningsplast Prosjektnr. 12-0447 smi energi & miljø as - Postboks 8034, 4068 Stavanger - www.smigruppen.no - post@smigruppen.no 1 Innledning

Detaljer

Avfallsstrategi trenger vi dette? Synspunkt fra Avfall Norge. Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge

Avfallsstrategi trenger vi dette? Synspunkt fra Avfall Norge. Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Avfallsstrategi trenger vi dette? Synspunkt fra Avfall Norge Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Hvem er Avfall Norge idag Avfall Norge er interesseorganisasjon for avfallsbransjen i Norge først og fremst

Detaljer

Fra den nye menyen vil du enkelt være i stand til å navigere til de fleste stedene på siden

Fra den nye menyen vil du enkelt være i stand til å navigere til de fleste stedene på siden 1 INNHOLDSLISTE 3 Hvordan å bruke menyen Fra den nye menyen vil du enkelt være i stand til å navigere til de fleste stedene på siden 4 Lær om TerraCycle Her finner du alt TerraCycle har å tilby; fra resirkuleringsprogrammer

Detaljer

Emballasje til besvær Erfaringer fra ROAFs sorteringsanlegg. 6. november 2015 Emballasjedagene Øivind Brevik

Emballasje til besvær Erfaringer fra ROAFs sorteringsanlegg. 6. november 2015 Emballasjedagene Øivind Brevik Emballasje til besvær Erfaringer fra ROAFs sorteringsanlegg 6. november 2015 Emballasjedagene Øivind Brevik ROAF IKS: Hvem er ROAF? Hva gjør vi? Hva er vår utfordring? Hvorfor? 2 ROAF i tall 2014/2015

Detaljer

Næringslivets emballasjeoptimeringskomité

Næringslivets emballasjeoptimeringskomité Næringslivets emballasjeoptimeringskomité / NOK Høsten 95 - Næringslivets organisasjoner inngikk emballasjeavtaler med MD der næringslivet tok ansvaret for : Innsamling og gjenvinning av emballasjeavfall

Detaljer

Hva betyr EUs forslag til endringer i avfallsregelverket for Norge. Thomas Hartnik

Hva betyr EUs forslag til endringer i avfallsregelverket for Norge. Thomas Hartnik Hva betyr EUs forslag til endringer i avfallsregelverket for Norge Thomas Hartnik Innhold EUs politikkpakke om sirkulær økonomi Forslag til endringer i avfallsregelverket Hvor ligger utfordringene for

Detaljer

Nye rammebetingelser for produsentansvar i Norge og Europa. Produsentansvarsdagen, , Christoffer Back Vestli

Nye rammebetingelser for produsentansvar i Norge og Europa. Produsentansvarsdagen, , Christoffer Back Vestli Nye rammebetingelser for produsentansvar i Norge og Europa Produsentansvarsdagen, 27.10.2017, Christoffer Back Vestli Dagens tema Nytt fra EU Forhandlinger om produsentansvar EUs plaststrategi Nytt kapittel

Detaljer

Sluttrapport Grønt Punkt Returkartongduellen. Kampanjeperiode 26.05 06.11.2014

Sluttrapport Grønt Punkt Returkartongduellen. Kampanjeperiode 26.05 06.11.2014 Sluttrapport Grønt Punkt Returkartongduellen Kampanjeperiode 26.05 06.11.2014 Innhold: Nettsiden Facebook P4 Redaksjonelle oppslag Utfordring: Returkartongduellen er myndig og fyller 18 år. Mange vet ikke

Detaljer

Miljørapport - KLP Banken AS

Miljørapport - KLP Banken AS - KLP Banken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 1 16, Millioner kr. 53 213 956, Millioner kr. 52

Detaljer

Kan sentralsortering som et supplement til kildesortering bidra til å nå målet om 70 % materialgjevinning?

Kan sentralsortering som et supplement til kildesortering bidra til å nå målet om 70 % materialgjevinning? Kan sentralsortering som et supplement til kildesortering bidra til å nå målet om 70 % materialgjevinning? Camilla Louise Bjerkli 1 Formål Nettverk for gjennomføring av Nasjonal Handlingsplan for bygg-

Detaljer

FOKUS BANK. Vesentlig resultatframgang i første kvartal. Presseinformasjon. Resultatrapport 1. kvartal 2012

FOKUS BANK. Vesentlig resultatframgang i første kvartal. Presseinformasjon. Resultatrapport 1. kvartal 2012 Presseinformasjon FOKUS BANK Resultatrapport 1. kvartal 2012 Vesentlig resultatframgang i første kvartal F O K U S B A N K E R F I L I A L A V D A N S K E B A N K A / S S O M M E D E N F O R V A L T N

Detaljer

Sirkeløkonomien er avhengig av markedet hvordan kan privat og offentlig jobbe sammen? Konsernsjef Erik Osmundsen MEF Avfallsdagene 21.

Sirkeløkonomien er avhengig av markedet hvordan kan privat og offentlig jobbe sammen? Konsernsjef Erik Osmundsen MEF Avfallsdagene 21. Sirkeløkonomien er avhengig av markedet hvordan kan privat og offentlig jobbe sammen? Konsernsjef Erik Osmundsen MEF Avfallsdagene 21. januar 2015 Norges ledende gjenvinningsbedrift Lange tradisjoner som

Detaljer

Fredrikstad kommune virksomhet ik renovasjon. Forundersøkelse plastinnsamling. Mars 2010

Fredrikstad kommune virksomhet ik renovasjon. Forundersøkelse plastinnsamling. Mars 2010 Fredrikstad kommune virksomhet ik renovasjon Forundersøkelse plastinnsamling Mars 2010 Renovasjonsundersøkelse Metode og gjennomføring I denne rapporten presenterer Norfakta resultatene fra en undersøkelse

Detaljer

Thomas Weihe. Jens Olav Flekke

Thomas Weihe. Jens Olav Flekke Thomas Weihe Jens Olav Flekke GPN Dagen 2010: Emballasjekjeden utfordringer og løsninger GPN Dagen 2010 - DLF/DMF 1 Bransjeavtalen BRANSJEAVTALE MELLOM NÆRINGSLIVET OG MILJØVERNDEPARTEMENTET AV 14. SEPTEMBER

Detaljer

Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene?

Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene? Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene? Av Johannes Sørbø og Kari-Mette Ørbog Sammendrag Vi ser i denne artikkelen på hvilke rekrutteringskanaler bedriftene benyttet ved siste rekruttering. Vi

Detaljer

Nytt system. for husholdningsrenovasjon i Råde

Nytt system. for husholdningsrenovasjon i Råde Nytt system for husholdningsrenovasjon i Råde Nytt innsamlingssystem I denne brosjyren finner du alt du trenger å vite om det nye innsamlingssystemet. Dette skal fortsatt kildesorteres: Papp, papir og

Detaljer

Velkommen til KSI! Daglig leder har ordet

Velkommen til KSI! Daglig leder har ordet KSI årsmelding 2016 Velkommen til KSI! KSI er en moderne arbeidsmarkedsbedrift som har som hovedoppgave å få mennesker ut i arbeid. Vår visjon er: Kompetanse - Service - Inspirasjon. Vi er heleid av Kristiansand

Detaljer

«Har vi avfall i 2030»

«Har vi avfall i 2030» «Har vi avfall i 2030» Synnøve Bjørke Adm. direktør Roaf IKS synnove.bjorke@roaf.no 1 Vår visjon Enkelt for deg bra for miljøet! 2 Bakteppet sirkulærøkonomi 3 Jordas tåleevne Befolkningsvekst og økt forbruk

Detaljer