Avfallskonferansen for Sørlandet Fevik Gunnar Moen Grønt Punkt Norge AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avfallskonferansen for Sørlandet Fevik 02.12.14. Gunnar Moen Grønt Punkt Norge AS"

Transkript

1 Avfallskonferansen for Sørlandet Fevik Gunnar Moen Grønt Punkt Norge AS

2 Forslagene til EU Høyere mekaniske materialgjenvinningsmål for all emballasje innen 2025/2030 Plastemballasje sterkest økning Endring av målepunkt fra input til output Forbud mot deponering avfall som kan materialgjenvinnes fra 2025 Tidlig-varslingssystem for land som ikke ser ut til å oppfylle kravene I de nye EU-direktivene Harmonisering av avfallsstatistikk I EU Marin forsøpling skal reduseres med 20% innen 2020 (ikkebindende mål) Matavfall skal reduseres med 30% innen 2025 (ikke-bindende mål, endelige dokumenter ikke ferdigstilt)

3 Foreslåtte gjenvinningstall 4

4 Utvikling i generert og gjenvunnet emballasje Generert mengde Tonn Gjenvunnet mengde Tonn 5

5 Produsentansvaret Emballasje fikk på 80- og 90-tallet svært mye oppmerksomhet - syndebukk for avfallsmengder Tyskland innførte krav til innsamling og gjenvinning i 1992 EU innførte emballasjedirektiv i 1994 Eiere og brukere av emballasjen (næringslivet) ønsket å inngå frivillige bransjeavtaler fremfor å få en tvungen avgift Ønske om at det vederlaget som ble innbetalt i sin helhet skulle gå til drift av ordningene Avtaler med MD inngått i , fornyet i 2003 Påtok seg utvidet produsentansvar for emballasjens kretsløp inkludert optimering og gjenvinningsmål Våre mål er høyere enn EU krav 6

6 Eierskap og funksjoner Sikre finansiering 7

7 Mål og tall 2013 Bransjeavtale material + energi Oppnådd 2013 material + energi Ordinær plastemballasje 30% + 50% 38,4% + 53,5% = 91,9% EPS (som Isopor ) 50% + 30% 35,3% + 60,8% = 96,1% Emballasjekartong 50% + 10 % 40,3% + 55,7% = 96,0% Plastemballasje brukt til farlige stoffer Maks retur 38,0% + 32,4% = 70,3% Avgiftsbelagt Oppnådd 2013 material + energi Drikkekartong 51,6% + 38,5% = 91,1% Kartonger i skole og barnehage 79,6% + 16,6% = 96,3% Avgiftspliktig drikkevareemballasje i plast 25,1% + 60,7% = 85,8% 9

8 Husholdningsplast 10

9 Drikkekartong tonn 700 mill. kartonger på markedet Alle har returordning 73% av befolkningen deltar (MMI) Gjenvinning av usortert kartong på Fiskeby Board i Sverige Fibrene i drikkekartong kan gjenvinnes 6-7 ganger, minst. 11

10 Emballasjekartong tonn på markedet Alle har returordning Gjenvinning sammen med andre fiberfraksjoner I forhold til produksjon fra nytt trevirke bruker vi ¼ av energien ved gjenvinning 12

11 Husholdningsplast tonn på markedet Om lag 90% har en ordning i sin kommune Plasten sorteres i Sverige og Tyskland, selges deretter til materialgjenvinning 25% materialgjenvinning av total mengde på markedet Utsortert til materialgjenvinning: 80% 1 kg gjenvunnet plast = 2 kg olje spart 2/3 av alle transporterte km på tog 13

12 Vi er alle superhelter i 2014 Nytt konsept Alle er superhelter Inspirere, sjarmere, bruker kjent sjanger til et overraskende budskap Høy oppmerksomhet, humor, delingsverdi. Ett av Norges dyktigste produksjonsteam (The Fox) sammen med Alexander Reklamebyrå. Full synergi drikkekartong, kartong og plastemballasje Vår målgruppe er hele befolkningen, med et spesielt fokus på ungdom og unge voksne, som er litt dårligere til å kildesortere enn resten av aldersgruppene. Tre kampanjeperioder på TV, WebTV og Kino

13 Annonser Gjenkjennelse i alle medier: Regionale aviser, web-annonser, plakater på buss/trikk/bane, nasjonale medier mm. 15

14 Nytt skolemateriell Superhelt junior Minne skolebarn på å resirkulere skolemelken Egen måling fritak på miljøavgift Ikke erstatning til Loop materiell Superheltene får flere krefter jo mere man resirkulerer skolemelk Print og nettbasert Tilbys alle skoler og barnehager fra august

15 Resirkulert lyd Samarbeid med Gunnar Greve og musikkselskapet MER En egen kampanjelåt av Kaveh Slippes digitalt og egen kampanjeside. Resirkulert Lyd «samleskive/ digital utgivelse» (6 låter) med en rekke norske artister som gjør egne versjoner av år gamle låter som slippes i forb. Med VG-lista Hasjtags med #resirkulertlyd trigger slipp Målsetting: komme på dagsorden / gjøre resirkulering litt mindre «kleint» Link til Superheroes 17

16 Plast fra næringsliv og landbruk 18

17 Næringslivsplast tonn ordinær plastemballasje PE-folie, PP-sekk, hardplastemballasje 56,8% materialgjenvinning tonn EPS (Isopor ) tonn emballasje brukt til farlige stoffer Plast er ikke plast, de ulike typene kan ikke gjenvinnes sammen. I næringslivet er det enklere å samle inn rene fraksjoner. For hver kilo plastfolie som gjenvinnes, sparer vi 2,1 kilo CO 2 utslipp. 19

18 Næringsavtaler Tilbys alle aktører som samler inn avfall i næringslivet Godtgjørelser på samme nivå som tidligere Landsdekkende (se grontpunkt.no eller sortere.no) Fokus materialgjenvinning: Maks 10 % til energi Innsamleravtale Viktig nett av ca 120 innsamlere Krav til gratis mottak av minst 3 plasttyper Markedsføres via kartløsningen Avsetningsavtale Tilbys aktører som ønsker å avsette selv Vilje til og muligheter for å håndtere flere fraksjoner og større volum Kunnskap om avsetningsmarkedet

19 Kvalitetsrevisjoner husholdning og næring Vår viktigste jobb! Korrekt rapportering til myndighetene! 3 personer gjennomfører revisjoner 21

20 Gjennomføring kvalitetsrevisjoner Varsling og orientering om gjennomføring Sjekkliste som sendes til oss i forkant Møte og plukkanalyse (varighet 3-4 timer) gjennomgang systemløsning, kvalitetssystem, selskap og underentreprenører plukkanalyse 2 baller eller tilsvarende løs vare Gjennomgang resultater Sluttrapport med bilder Eventuelle forbedringsforslag 22

21 Kvalitetsrevisjoner husholdningsplast fra 2009 tom oktober 2014 Totalt 123 revisjoner Representerer nesten 100 % av innlevert årlig tonnasje Vektet gjennomsnittlig forurensning til nå: 9,6 % - Sekk - hente (79%): 8,0 % (1,2 22,4) - Beholder - bringe (8%): 14,4% (4,4 28,9) - Optisk løsning (13%): 16,7% (8,4 17,9*) 23

22 Tiltak i kvalitetsveilederen Tabell 5. Kvalitetsklasser og tiltak. Klasse Kvalitet Tiltak A < 5% forurensning* Ingen tiltak nødvendig B 5 til 10 % forurensning* Kvalitetstiltak i kommune/selskap må vurderes. Hyppigere revisjon fra GPN Oppfølging fra GPN med veiledning, verktøykasse, C > 10% forurensning eller lett synlige forurensninger utenpå ballene, se avsnitt 1.4* nettsider osv. Videre forsendelse kan ikke skje før etter kontroll / klarsignal fra GPN. Avkortning i godtgjørelse gjennomføres for aktuell forsendelse og etter utført kvalitetsrevisjon. Avkortning etter kvalitetsrevisjon gjøres gjeldende inntil endret kvalitet påvises. Kvalitetstiltak i kommune/selskap må styrkes. Hyppigere revisjon fra GPN Tettere oppfølging fra GPN med veiledning, verktøykasse, nettsider osv. * Som forurensning regnes restavfall, tilgriset plastemballasje og for stor andel gjenvinnbar plast fra husholdningene samt næringsplast og fremmedfraksjoner bragt inn i verdikjeden. 24

23 - til alle som bidrar i den store emballasjedugnaden

24 Elreturs pressemelding Elretur tar produsentansvar for emballasje fra 2015 Elretur vil forenkle ordningen rundt EE-emballasje, samt gjøre den rimeligere for sine kunder. Produsentansvaret for emballasje er en frivillig ordning i Norge. Allikevel er det mange som ønsker å ta sitt miljø- og samfunnsansvar og bidra i en ordning hvor også emballasje samles inn og gjenvinnes. Elretur har besluttet å tilby alle sine kunder å ivareta det frivillige produsentansvaret for emballasje. I dag er det kun Grønt Punkt Norge (GPN) som tilbyr å ivareta en innsamling og gjenvinning av emballasje men etter strekt påtrykk fra EE-bransjen, og etter å ha gått grundig gjennom (veid) emballasjemengdene og emballasjetypene på EE-produkter, starter vi nå med emballasje selv. Vi har vært i dialog med GPN for å søke å forhandle frem en egen avtale for Elreturs kunder, men uten resultat. Vårt emballasjeregnestykke baserer seg på dagens faktisk emballasjemengder, etter å ha kontrollert en større mengde EE-produkter det siste halve året. Flere av våre kunder har bidratt til å få emballasjemengdene (sjablongen) riktig. De som har tegnet egne avtaler med GPN oppfordres til å si opp sin avtale, altså fristille seg, for å kunne sammenligne med Elreturs kommende tilbud. De som ikke har tegnet en avtale anmoder vi om å avvente et tilbud fra Elretur. Elretur vil ha et tilbud på plass til alle som ønsker det fra januar Mye av emballasjen som importeres sammen med EE-produktene er allerede merket med et kjent merke Grønt Punkt. Det vil ikke være et problem at dette merket står på emballasjen selv om man ikke lengre er tilknyttet GPN. Varemerket kan benyttes av kunder i returordninger som rapporterer årlig til Miljødirektoratet noe som Elretur også vil gjøre på vegne av egne emballasjekunder.* Spørsmålet om rapportering er allerede tatt opp med Miljødirektoratet. Elretur vil komme med mer informasjon fortløpende. 26

Finansiering av returordning for plastmaterialer i oppdrettsnæringen. Lars Brede Johansen, Leder for Medlemskap Grønt Punkt Norge

Finansiering av returordning for plastmaterialer i oppdrettsnæringen. Lars Brede Johansen, Leder for Medlemskap Grønt Punkt Norge Finansiering av returordning for plastmaterialer i oppdrettsnæringen Lars Brede Johansen, Leder for Medlemskap Grønt Punkt Norge Innhold Om returordninger for emballasje Medlemskap i Grønt Punkt Norge

Detaljer

Gunnar Moen Fagansvarlig kommuner

Gunnar Moen Fagansvarlig kommuner Hva brukes bidraget til? Gunnar Moen Fagansvarlig kommuner Eierskap og funksjoner Sikre finansiering 3 Husholdning (kommuner) Kommunene eier avfallet og bestemmer selv innsamlingssystemene Kostnads- og

Detaljer

Veileder: Plastemballasje fra husholdninger. - Kvalitetskrav fra GPN - Kontrollsystem hos GPN - Forslag til kvalitetstiltak hos kommuner og selskaper

Veileder: Plastemballasje fra husholdninger. - Kvalitetskrav fra GPN - Kontrollsystem hos GPN - Forslag til kvalitetstiltak hos kommuner og selskaper 1 Utgave 11.10.2012 Veileder: Plastemballasje fra husholdninger - Kvalitetskrav fra GPN - Kontrollsystem hos GPN - Forslag til kvalitetstiltak hos kommuner og selskaper Utarbeidet av Grønt Punkt Norge

Detaljer

Administrasjonens beretning 2003

Administrasjonens beretning 2003 Administrasjonens beretning 2003 Materialretur en sentral aktør i gjenvinningsbransjen 2003 ble et rekordår for Materialretur, som på vegne av de fem materialselskapene samlet inn 220 millioner i vederlag.

Detaljer

Norsk Resy AS Munkedamsveien 59b, 0270 Oslo Tel: 22 01 21 20 Telefax: 22 01 21 29 E-mail: resy@resy.no Internett: www.resy.no

Norsk Resy AS Munkedamsveien 59b, 0270 Oslo Tel: 22 01 21 20 Telefax: 22 01 21 29 E-mail: resy@resy.no Internett: www.resy.no Grønt Punkt Norge AS Postboks 91 Skøyen, 0212 Oslo Karenslyst Allé 9A Tel: 22 12 15 00 Telefax: 22 12 15 19 E-mail: post@grontpunkt.no Internett: www.grontpunkt.no Norsk Resy AS Munkedamsveien 59b, 0270

Detaljer

Scenarier for avfallsmengder og behandlingskapasitet fram mot 2030

Scenarier for avfallsmengder og behandlingskapasitet fram mot 2030 Scenarier for avfallsmengder og behandlingskapasitet fram mot 2030 Avfall Norge-rapport nr 4/2015 Rapport nr: 4/2015 Distribusjon: Fri Dato: 08.05.2015 Revidert: ISSN: Tittel: Scenarier for avfallsmengder

Detaljer

Underlagsdokument for. Avfallsplan 2013 2019 Steinkjer, Verran og Snåsa

Underlagsdokument for. Avfallsplan 2013 2019 Steinkjer, Verran og Snåsa Underlagsdokument for Avfallsplan 2013 2019 Steinkjer, Verran og Snåsa 1 1. Innledning 1.1 Bakgrunn og hensikt Husholdningsrenovasjon er en lovpålagt tjeneste, og kommunene Steinkjer, Verran og Snåsa har

Detaljer

Administrasjonens beretning 2004

Administrasjonens beretning 2004 Administrasjonens beretning 2004 Fjoråret var et spennende og dynamisk år for Materialretur. Medlemsveksten var svært god og Materialretur har inngått viktige avtaler som har ført til at vi har oppnådd

Detaljer

Kartlegging av produsentansvarsordningene

Kartlegging av produsentansvarsordningene Kartlegging av produsentansvarsordningene Kartlegging våren 2008 Plogveien 1 Postboks 91 Manglerud 0612 Oslo Telefon: *22 57 48 00 E-post: post@hjellnesconsult.no www. hjellnesconsult.no Kartlegging av

Detaljer

Penger i tomme kartonger 4

Penger i tomme kartonger 4 Offentlig informasjon nr 1 2013 Foto: Margrethe Myhrer Penger i tomme kartonger 4 Farlig avfall 6 Kildesortering på nett 3 LEDER Etter en heftig snøvinter kom sommeren raskere enn vi hadde trodd. Det grønnes

Detaljer

Forord. Avfallsplanen er inndelt i 7 hovedavsnitt: 1. Innledning 2. Rammebetingelser og overordnede målsettinger

Forord. Avfallsplanen er inndelt i 7 hovedavsnitt: 1. Innledning 2. Rammebetingelser og overordnede målsettinger 1 Innhold Forord.... 3 Forkortelser og forklaringer... 4 Sammendrag.... 5 1. Innledning... 9 1.1 Bakgrunn og hensikt... 9 2. Rammebetingelser og overordnede målsettinger... 10 2.1. EU-mål og nasjonale

Detaljer

AVFALLSPLAN FOR HALLINGDAL 2011-2014

AVFALLSPLAN FOR HALLINGDAL 2011-2014 AVFALLSPLAN FOR HALLINGDAL 2011-2014 i INNHOLDSFORTEGNELSE Side SAMMENDRAG... i 1 INNLEDNING... 1 2 RAMMEBETINGELSER... 2 2.1 Internasjonalt regelverk og internasjonale forpliktelser... 2 2.1.1 Internasjonale

Detaljer

Forbruk & AVFALL. Av Gunn Tove Jensen, Hilde Hvoslef, Anita Aanonsen Jernquist, Kirsten Leidal, Elisabeth A. Helle og Sigurd Tvedt

Forbruk & AVFALL. Av Gunn Tove Jensen, Hilde Hvoslef, Anita Aanonsen Jernquist, Kirsten Leidal, Elisabeth A. Helle og Sigurd Tvedt 1 Forbruk & AVFALL Kunnskapsnotat nr 8 - JUNI 2013 Av Gunn Tove Jensen, Hilde Hvoslef, Anita Aanonsen Jernquist, Kirsten Leidal, Elisabeth A. Helle og Sigurd Tvedt INNHOLD La oss slutte å gjemme oss bak

Detaljer

Statens forurensningstilsyn (SFT) Miljøkonsekvenser ved bruk av plastbæreposer

Statens forurensningstilsyn (SFT) Miljøkonsekvenser ved bruk av plastbæreposer Statens forurensningstilsyn (SFT) Miljøkonsekvenser ved bruk av plastbæreposer 28. august 2008 Side 2 Tittel: Miljøkonsekvenser ved bruk av plastbæreposer RAPPORT Oppdragsgiver: Rådgiver: Statens forurensningstilsyn

Detaljer

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010 MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010 ET VIKTIG STEG INNHOLD 2 Om miljørapporten 3 Et viktig steg 4 Energi 6 Avfall 8 Vannforbruk 10 Innkjøp og miljøkrav 12 Miljørevisjoner i anskaffelser 14 Etiske leverandørkjeder

Detaljer

Miljøregnskap 2014. Autoretur AS Økernveien 99 Postboks 236, Økern 0510 OSLO firmapost@autoretur.no www.autoretur.no

Miljøregnskap 2014. Autoretur AS Økernveien 99 Postboks 236, Økern 0510 OSLO firmapost@autoretur.no www.autoretur.no Miljøregnskap 2014 Autoretur AS Økernveien 99 Postboks 236, Økern 0510 OSLO firmapost@autoretur.no www.autoretur.no Denne trykksaken tilfredstiller kravene om miljømerket SVANEN Sammendrag Ifølge vilkårene

Detaljer

Kommunedelplan for Avfall og miljø

Kommunedelplan for Avfall og miljø Kommunedelplan for Avfall og miljø 2014-2017 for Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal og Engerdal kommune 8.mai 2013 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning...

Detaljer

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2011

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2011 MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2011 VI ER PÅ VEI INNHOLD 2 Om miljørapporten 3 Vi er på vei 4 Energi 6 Avfall 8 Vannforbruk 10 Innkjøp og miljøkrav 12 Miljørevisjoner i anskaffelser 14 Etiske leverandørkjeder

Detaljer

Helgelandskysten ÅRSMELDING 2013

Helgelandskysten ÅRSMELDING 2013 Helgelandskysten ÅRSMELDING INNHOLD Side 3 Adm. dir. har ordet Side 4 Avfallstatistikk og miljø Side 9 Ytre miljø Side 11 Kvalitet og HMS Side 13 Driftsrapport Side 15 Informasjon Side 17 Nøkkeltall Side

Detaljer

Innhold. Introducing the new NAPM Recycled Logo. Trykk: Target Kommunikasjon/ Møklegaards Trykkeri

Innhold. Introducing the new NAPM Recycled Logo. Trykk: Target Kommunikasjon/ Møklegaards Trykkeri Miljørapport 2009 Innhold 3 4 5 6 7 8 9 12 13 15 16 17 18 - Leder - Om oss - Dette er EE-produkter - Dette er EE-avfall - Farlige stoffer i EE-avfall - Vårt kvalitetssystem - Med fokus på miljø - Innsamlet

Detaljer

Avfall Norge. Optisk sortering status i Norge. Rapport 4/07

Avfall Norge. Optisk sortering status i Norge. Rapport 4/07 Avfall Norge Optisk sortering status i Norge Rapport 4/07 August 2006 PROSJEKTRAPPORT Rapport nr: 4/2007 Distribusjon: Fri Tittel: Oppdragsgiver: Avfall Norge Forfatter(e): Frode Syversen, Dato: 20.09.07

Detaljer

En bil kan bli til mye! En miljøvennlig bilindustri En garantist med forpliktelser Biloppsamlingshistorien Med kokosnøtter i setet

En bil kan bli til mye! En miljøvennlig bilindustri En garantist med forpliktelser Biloppsamlingshistorien Med kokosnøtter i setet Miljørapport 2010 En bil kan bli til mye! En miljøvennlig bilindustri En garantist med forpliktelser Biloppsamlingshistorien Med kokosnøtter i setet INNHOLD En miljøvennlig bilindustri En BIL kan BLI til

Detaljer

Kunde- og markedstilpasning

Kunde- og markedstilpasning På lag med miljøet ELRETURS MILJØRAPPORT 2012 Kunde- og markedstilpasning For å øke egen konkurransekapasitet, har Elretur i 2012 kjøpt opp konkurrenten Eurovironment. Gjennom dette oppkjøpet har vi nå

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS

ÅRSRAPPORT 2009 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS ÅRSRAPPORT 2009 5 3 7 6 4 2 Våre gjenvinningsstasjoner: 1 Gjølstad/Enebakk 2 Heia/Fet 3 Hellen/Gjerdrum 4 Lørenskog/Lørenskog/ Rælingen 5 Hakadal/Nittedal 6 Sørumsand/Sørum 7 Bøler/Skedsmo 1 2 Romerike

Detaljer

Produsentansvar - et konkurransefortrinn?

Produsentansvar - et konkurransefortrinn? På lag med miljøet ELRETURS MILJØRAPPORT 2011 Produsentansvar - et konkurransefortrinn? Gjennom de 3 siste årene har det vært mye støy rundt produsentansvarsordningen for EE-avfall i Norge. Det er svært

Detaljer

Avfallskalender for Krødsherad

Avfallskalender for Krødsherad Avfallskalender for Krødsherad 2012 Avfall i Krødsherad Leif Ove Sataslåtten - daglig leder - er på! Nytt avfallsselskap i Krødsherad Fra 1. juli er det Hallingdal Renovasjon IKS som har ansvaret for å

Detaljer

Avfallsplan for Hamar, Løten, Ringsaker og Stange 2012-2020 Vedlegg

Avfallsplan for Hamar, Løten, Ringsaker og Stange 2012-2020 Vedlegg Avfallsplan for Hamar, Løten, Ringsaker og Stange 2012-2020 Vedlegg Vedlegg 1 Organisering og innsamling av husholdningsavfall i dag Vedlegg 2 Rammebetingelser Vedlegg 3 Evaluering av avfallsplan 2006-10

Detaljer

Avfallsplan 2006-2010

Avfallsplan 2006-2010 Avfallsplan 2006-2010 for kommunene Hamar, Løten, Ringsaker og Stange Forord Arbeidet med avfallsplan 2006-10 har vært ledet av en styringsgruppe, som har bestått av følgende: Kåre Korsveien Ringsaker

Detaljer

På lag med miljøet ELRETUR 2013

På lag med miljøet ELRETUR 2013 På lag med miljøet ELRETUR 2013 LEDER Bransjen trenger solide industrielle ordninger for fremtiden Elretur har samlet inn, miljøsanert og gjenvunnet EE-avfall siden ordningen ble satt i gang i 1999, først

Detaljer

Forslag til revidert forskrift med begrunnelse og konsekvensutredning

Forslag til revidert forskrift med begrunnelse og konsekvensutredning Implementering av EU-direktiv om EE-avfall (2002/96) i norsk rett Revisjon av norsk forskrift om EE-avfall Forslag til revidert forskrift med begrunnelse og konsekvensutredning SFT april 2004 Revisjon

Detaljer