Miljødirektoratets kommentar til rapporteringen i hht. emballasjeavtalene for 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljødirektoratets kommentar til rapporteringen i hht. emballasjeavtalene for 2012"

Transkript

1 Likelydende brev Oslo, Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1169 Saksbehandler: Torkil Bårdsgjerde Miljødirektoratets kommentar til rapporteringen i hht. emballasjeavtalene for 2012 Miljødirektoratet har gjennomgått rapporteringen i hht. emballasjeavtalene for 2012 fra de ulike materialselskapene for emballasje. Rapporteringen viser at nesten tonn emballasjeavfall gikk til gjenvinning i form av materialgjenvinning eller energiutnyttelse. Dette tilsvarer en gjenvinningsgrad på 96 % prosent. Av denne mengden gikk om lag tonn, eller 74 % prosent, til materialgjenvinning. Rapporteringen viser at målene i de ulike emballasjeavtalenes om materialgjenvinning, energiutnyttelse og gjenvinning totalt er nådd for de fleste emballasjetypene. For emballasjekartong og ekspandert plast (EPS, "isopor") er materialgjenvinningsmålene i avtalene for disse avfallstypene fortsatt ikke nådd. Årets rapportering viser at Norge oppfyller våre internasjonale forpliktelser etter EØS-avtalen og EUs emballasjedirektiv. Miljødirektoratet (tidligere Klima- og forurensningsdirektoratet) viser til rapportering i hht. emballasjeavtalene for Det sendes likelydende brev til de ulike returselskapene for emballasjeavfall. Materialgjenvinning og energiutnyttelse av emballasjeavfall i 2012 Generert mengde emballasjeavfall for 2012 er tonn. Returselskapene har rapportert tonn til gjenvinning, herav tonn eller 74 % til materialgjenvinning. Både generert mengde emballasjeavfall og mengde sendt til gjenvinning er noe lavere enn året før. Samlet gjenvinningsgrad har med dette gått opp 0,6 %-poeng fra Gjenvinningsgraden i 2012 er 96 %, herav 71 % til materialgjenvinning, 25 % til energiutnyttelse og 4 % til sluttbehandling. Utviklingen i total gjenvinningsandel fra 2011 til 2012 er stigende for plastemballasje, EPS, plastemballasje som har inneholdt farlig avfall og emballasjekartong. Gjenvinningsgraden for glassemballasje, Postadresse: Postboks 5672, Sluppen, 7485 Trondheim Telefon: 03400/ Faks: E-post: Internett: Organisasjonsnummer: Besøksadresser: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim Strømsveien 96, 0663 Oslo 1

2 metallemballasje og brunt papir har gått marginalt ned siden Figur 1 viser utvikling i generert mengde og gjenvunnet mengde emballasjeavfall i perioden De siste fem år har generert mengde avfall steget 1,2 %, mens gjenvunnet mengde har steget med 5,3 % i samme periode. Figur 1. Utvikling i generert og gjenvunnet mengde emballasje Figur 2 viser utviklingen i total andel gjenvinning av emballasje. Figuren viser en trend med jevnt økende gjenvinningsgrad etter 1999, kun med en liten nedgang i Om vi går inn i tallene, ser vi at det skyldes relativt stabile tall for generert mengde emballasje, kombinert med en jevn økning i mengden til gjenvinning. Figur 2. Utvikling i total andel gjenvinning av emballasje Rapporterte tall for 2012 viser at gjenvinningsmålene er nådd for brunt papir, metall- og plastemballasje. For emballasjekartong og ekspandert plast er andel materialgjenvinning fortsatt lavere enn målsetningen, men andelen energiutnyttelse er så høy at det samlede gjenvinningsmålet for materialgjenvinning og energiutnyttelse er nådd. For glassemballasje og metall- og 2

3 plastemballasje for farlig avfall er det ikke satt egne gjenvinningsmål. Disse emballasjetypene inngår likevel i den årlige rapporteringen til ESA i henhold til EUs emballasjedirektiv. Figur 3 viser innrapporterte data for gjenvinning for de ulike emballasjetypene, samt mål i de respektive avtalene. Figur 3. Måloppnåelse for materialgjenvinning og energiutnyttelse for emballasje i 2011 For brunt papir er over 99 % gjenvunnet, og som tidligere år ligger materialgjenvinningsgraden godt over målet. En liten andel er også energiutnyttet. Gjenvunnet mengde emballasjekartong har steget jevnt og trutt i mange år, og har også gått opp siden Med 45 % materialgjenvinning er likevel ikke målet på 50 % nådd, og utviklingen har vært negativ det siste året. Total gjenvinning på 96 % er imidlertid godt over målsetningen for samlet gjenvinning på 60 %. Glassemballasje er ikke omfattet av emballasjeavtalene og har ikke eget gjenvinningsmål. Materialgjenvunnet glass hadde en nedgang i årene fra 2006 til 2009, og har etter å ha ligget stabilt på 92 % både i 2010 og 2011 gått ned til 91 % i Generert og innsamlet mengde metallemballasje i iglosystemet er lavere enn i 2011, men gjenvinningsgraden har ligget stabil. Med 70 % materialgjenvinning er målsetningen på 60 % oppnådd. 3

4 Generert og innsamlet mengde metallemballasje som har inneholdt farlig avfall (tomt & tørt) har gått opp siden Andel materialgjenvinning var lik 76,5 % i 2012, mens den var 77 % i Det er ikke egne gjenvinningsmål for denne fraksjonen. Generert mengde plastemballasje har hatt en stigning de siste 5 årene. Gjenvinningsgraden stiger også, og med 43 % materialgjenvinning og 52 % energiutnyttelse er målene for disse nådd. For EPS-plast ("isopor") er innsamlet mengde til materialgjenvinning i 2012 oppgitt å være lavere enn i 2011, som igjen var lavere enn i Samlet gjenvinningsandel for EPS er høyere enn i Materialgjenvinningsgraden for EPS har gått opp fra 30 % i 2011 til 34 % i Det er likevel lavere enn den høyeste oppnådde materialgjenvinningsgraden i 2008, og det står en del igjen før målet på 50 % materialgjenvinning er nådd. Samlet gjenvinning er lik 95 % og godt over målet på 60 %. Det er ikke egne mål for plast brukt til farlig avfall, men det har vært stor økning i materialgjenvinningsgraden fra 4 % i 2010 til 23 % i Næringslivets rapport om emballasjeoptimering Emballasjekjedene skal i henhold til emballasjeavtalene rapportere årlig om sitt arbeid for emballasjeoptimering. Dette gjøres i en egen rapport fra Næringslivets emballasjeoptimeringskomite (NOK). Deres rapport for 2012 viser at totalt emballasjeforbruk per million kroner omsatt er redusert med 6 % fra Rapporten viser likevel økt materialforbruk for de hurtigst voksende produktene i Norge, og økningen er særlig stor for emballasjetypene bølgepapp og glass. Til sammen brukes det 76 kilo emballasje per 1000 kilo produkt for de nåværende markedsledende produktene, mens de hurtigst voksende produktene bruker 86 kilo emballasje per 1000 kilo produkt. Det er derfor fortsatt viktig at næringslivet fortsetter med systematisk arbeid for å redusere miljøbelastningen i emballasjekjedene. Rapporten presenterer gode enkeltprosjekter innen optimering som kan være til inspirasjon for andre. Miljødirektoratet kommenterer denne rapporten ytterligere i et eget brev til NOK. Miljødirektoratets vurdering I løpet av de siste 12 årene har generert mengde emballasjeavfall økt med 33 %, samtidig som mengde til gjenvinning har steget med 79 %. Med dette har gjenvinningsandelen økt fra 71 % til 96 %, og i 2012 ble det gjenvunnet tonn mer emballasjeavfall enn i Miljødirektoratet har mottatt forbedrede tall for emballasjegjenvinning sammenlignet med 2011, hvilket er svært positivt. For enkelte emballasjematerialer er det fortsatt et stykke igjen før alle delmål om materialgjenvinning er nådd. For enkelte emballasjetyper har utviklingen vært svakt negativ i 2011, og vi håper dette kun er en midlertidig nedgang. Miljødirektoratet ser at materialselskapene gjør et solid arbeid, og håper på fortsatt god innsats i tiden framover, særlig for å øke materialgjenvinningen av de emballasjefraksjonene som ikke har nådd delmålene her. Direktoratet vil vurdere om det er behov for gjennomføring av nye 4

5 plukkanalyser og ytterligere dokumentasjon for fremtiden på noen av rapporteringspostene. Vi kommer i tilfelle tilbake til dette på et senere tidspunkt. Årets rapportering viser også at Norge oppfyller våre internasjonale forpliktelser etter EØS-avtalen og EUs emballasjedirektiv om gjenvinning materialgjenvinning av emballasje. Hilsen Miljødirektoratet Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur Pål Spillum seksjonssjef Torkil Bårdsgjerde rådgiver Likelydende brev til: Norsk Resy AS Norsk Glassgjenvinning AS Ekebergveien 1A Postboks 102 Økern OSLO OSLO Norsk Returkartong AS Postboks 91, Skøyen 0212 OSLO Plastretur AS Karenslyst Alle 9A 0212 OSLO Norsk Metallgjenvinning Postboks 102 Økern 0509 OSLO 5

Norsk Resy AS Munkedamsveien 59b, 0270 Oslo Tel: 22 01 21 20 Telefax: 22 01 21 29 E-mail: resy@resy.no Internett: www.resy.no

Norsk Resy AS Munkedamsveien 59b, 0270 Oslo Tel: 22 01 21 20 Telefax: 22 01 21 29 E-mail: resy@resy.no Internett: www.resy.no Grønt Punkt Norge AS Postboks 91 Skøyen, 0212 Oslo Karenslyst Allé 9A Tel: 22 12 15 00 Telefax: 22 12 15 19 E-mail: post@grontpunkt.no Internett: www.grontpunkt.no Norsk Resy AS Munkedamsveien 59b, 0270

Detaljer

Administrasjonens beretning 2003

Administrasjonens beretning 2003 Administrasjonens beretning 2003 Materialretur en sentral aktør i gjenvinningsbransjen 2003 ble et rekordår for Materialretur, som på vegne av de fem materialselskapene samlet inn 220 millioner i vederlag.

Detaljer

Kartlegging av produsentansvarsordningene

Kartlegging av produsentansvarsordningene Kartlegging av produsentansvarsordningene Kartlegging våren 2008 Plogveien 1 Postboks 91 Manglerud 0612 Oslo Telefon: *22 57 48 00 E-post: post@hjellnesconsult.no www. hjellnesconsult.no Kartlegging av

Detaljer

Svar på uttalelser om kontrollkort for jakt på villrein

Svar på uttalelser om kontrollkort for jakt på villrein Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Sentrum 20 3630 RØDBERG Trondheim, 27.04.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/3959 Saksbehandler: Kari Bjørneraas Svar på uttalelser

Detaljer

Finansiering av returordning for plastmaterialer i oppdrettsnæringen. Lars Brede Johansen, Leder for Medlemskap Grønt Punkt Norge

Finansiering av returordning for plastmaterialer i oppdrettsnæringen. Lars Brede Johansen, Leder for Medlemskap Grønt Punkt Norge Finansiering av returordning for plastmaterialer i oppdrettsnæringen Lars Brede Johansen, Leder for Medlemskap Grønt Punkt Norge Innhold Om returordninger for emballasje Medlemskap i Grønt Punkt Norge

Detaljer

Administrasjonens beretning 2004

Administrasjonens beretning 2004 Administrasjonens beretning 2004 Fjoråret var et spennende og dynamisk år for Materialretur. Medlemsveksten var svært god og Materialretur har inngått viktige avtaler som har ført til at vi har oppnådd

Detaljer

Årsrapport 2014 Miljøledelse i Miljødirektoratet

Årsrapport 2014 Miljøledelse i Miljødirektoratet M-314 2015 RAPPORT Årsrapport 2014 Miljøledelse i Miljødirektoratet KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet Oppdragstakers prosjektansvarlig [Oppdragstakers prosjektansvarlig] Kontaktperson i miljødirektoratet

Detaljer

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 OPPSUMMERING AV RESULTATENE HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 i Norge gjennomførte i juni 2013 en nettbasert undersøkelse blant sine medlemmer. 377 næringsmedlemmer i HANEN-mottok undersøkelsen

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014.

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

Kvalitets- og resultatindikatorer sammenligning mellom de fire gamle universitetsbibliotekene (Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø)

Kvalitets- og resultatindikatorer sammenligning mellom de fire gamle universitetsbibliotekene (Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø) Analysegruppe 2009 Kvalitets- og resultatindikatorer sammenligning mellom de fire gamle universitetsbibliotekene (Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø) Både en del indikatorer som opprinnelig ble utarbeidet

Detaljer

Miljøledelsessystemet årsrapport 2011 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 linjer, velg stilen "Lang tittel" TA- 2885/12

Miljøledelsessystemet årsrapport 2011 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 linjer, velg stilen Lang tittel TA- 2885/12 Miljøledelsessystemet årsrapport 2011 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 linjer, velg stilen "Lang tittel" TA- 2885/12 1. Historikk Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT) deltok i demonstrasjonsprosjektet

Detaljer

Scenarier for avfallsmengder og behandlingskapasitet fram mot 2030

Scenarier for avfallsmengder og behandlingskapasitet fram mot 2030 Scenarier for avfallsmengder og behandlingskapasitet fram mot 2030 Avfall Norge-rapport nr 4/2015 Rapport nr: 4/2015 Distribusjon: Fri Dato: 08.05.2015 Revidert: ISSN: Tittel: Scenarier for avfallsmengder

Detaljer

Miljøledelsessystemet årsrapport 2010 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 2754/ 2011

Miljøledelsessystemet årsrapport 2010 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 2754/ 2011 Miljøledelsessystemet årsrapport 2010 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 TA 2754/ 2011 1. Historikk Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT) deltok i demonstrasjonsprosjektet Grønn stat

Detaljer

Statistikk over emballasjeavfall

Statistikk over emballasjeavfall 98/45 Notater 1998 Linda Aaram og Øystein Skullerud Statistikk over emballasjeavfall Utprøving av metode og foreløpige resultater Avdeling for økonomisk statistikk/seksjon for miljøstatistikk Innhold 1

Detaljer

Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2006

Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2006 Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2006 Sammendrag Omlag 66 000 husholdningskunder skiftet leverandør i løpet av 2. kvartal 2006. Dette er en nedgang fra 1. kvartal 2006, da omlag 78 200 husholdningskunder

Detaljer

Norsk industri og ESA-deltakelse

Norsk industri og ESA-deltakelse NRS-rapport 2013/4 Norsk industri og ESA-deltakelse Evaluering av industrielle ringvirkninger av norsk deltakelse i ESA-samarbeidet 1985 2012 Forord Denne evalueringsrapporten er utarbeidet ved Norsk Romsenter

Detaljer

Konkurransemessig vurdering av ordninger for produktgjenvinning

Konkurransemessig vurdering av ordninger for produktgjenvinning Konkurransemessig vurdering av ordninger for produktgjenvinning 1/2004 Konkurransemessig vurdering av ordninger for produktgjenvinning Innhold 1. Sammendrag... 6 2. Innledning... 8 2.1. Forholdet til konkurranseloven...

Detaljer

Vedtak om stans i mottak og behandling av farlig avfall, og varsel om trekking av tillatelse

Vedtak om stans i mottak og behandling av farlig avfall, og varsel om trekking av tillatelse ISO Miljø AS Borgeskogen 3 3160 STOKKE Oslo, 18.12.2013 Deres ref.: Hans Erik Borge Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/553 Saksbehandler: Eli Mathisen Tonje Johnsen Vedtak om stans i mottak og behandling

Detaljer

Fra avfall til ressurs

Fra avfall til ressurs Strategi Fra avfall til ressurs Avfallsstrategi 2 Strategi Fra avfall til ressurs Avfallsstrategi Foto: Tarjei E. Krogh - Samfoto - NTB scanpix 4 Innhold 1 Sammendrag.........................................................8

Detaljer

Indikatorrapport 2015

Indikatorrapport 2015 Indikatorrapport 2015 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

John Amund Karlsen RESULTAT- UNDERSØKELSEN 2005. For Stiftelsen Miljøfyrtårn NTNU

John Amund Karlsen RESULTAT- UNDERSØKELSEN 2005. For Stiftelsen Miljøfyrtårn NTNU John Amund Karlsen RESULTAT- UNDERSØKELSEN 2005 For Stiftelsen Miljøfyrtårn NTNU Program for industriell økologi Rapport nr: 3/2006 Reports and Working Papers from Norwegian University of Science and Technology

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

Avfallskonferansen for Sørlandet Fevik 02.12.14. Gunnar Moen Grønt Punkt Norge AS

Avfallskonferansen for Sørlandet Fevik 02.12.14. Gunnar Moen Grønt Punkt Norge AS Avfallskonferansen for Sørlandet Fevik 02.12.14 Gunnar Moen Grønt Punkt Norge AS Forslagene til EU Høyere mekaniske materialgjenvinningsmål for all emballasje innen 2025/2030 Plastemballasje sterkest økning

Detaljer

Internkontrollrapport 2013

Internkontrollrapport 2013 Internkontrollrapport 2013 Regelverkets 2 2: Autorisasjonsordningen som del av bedriftens internkontroll/compliance-funksjon Finansbedrifter som er tilsluttet ordningen, skal sørge for å innarbeide autorisasjonsordningen

Detaljer

AVFALLSPLAN FOR HALLINGDAL 2011-2014

AVFALLSPLAN FOR HALLINGDAL 2011-2014 AVFALLSPLAN FOR HALLINGDAL 2011-2014 i INNHOLDSFORTEGNELSE Side SAMMENDRAG... i 1 INNLEDNING... 1 2 RAMMEBETINGELSER... 2 2.1 Internasjonalt regelverk og internasjonale forpliktelser... 2 2.1.1 Internasjonale

Detaljer

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010 MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010 ET VIKTIG STEG INNHOLD 2 Om miljørapporten 3 Et viktig steg 4 Energi 6 Avfall 8 Vannforbruk 10 Innkjøp og miljøkrav 12 Miljørevisjoner i anskaffelser 14 Etiske leverandørkjeder

Detaljer

Miljøregnskap 2013. Autoretur AS Økernveien 99 Postboks 236, Økern 0510 OSLO firmapost@autoretur.no www.autoretur.no

Miljøregnskap 2013. Autoretur AS Økernveien 99 Postboks 236, Økern 0510 OSLO firmapost@autoretur.no www.autoretur.no Miljøregnskap 2013 Autoretur AS Økernveien 99 Postboks 236, Økern 0510 OSLO firmapost@autoretur.no www.autoretur.no Denne trykksaken tilfredstiller kravene om miljømerket SVANEN Sammendrag Tilgjengeligheten

Detaljer

Effektiv innsamling og materialgjenvinning av brukt emballasje og kasserte EE-produkter

Effektiv innsamling og materialgjenvinning av brukt emballasje og kasserte EE-produkter Effektiv innsamling og materialgjenvinning av brukt emballasje og kasserte EE-produkter Hanne Lerche Raadal Ole Jørgen Hanssen Steinar Normann Ingunn Saur Modahl Februar 2005 OR 05.05 RAPPORTFORSIDE Rapportnr:

Detaljer

Inkassobransjen 2013 Nøkkeltall for inkassobransjen 1. halvår 2010-2. halvår 2013

Inkassobransjen 2013 Nøkkeltall for inkassobransjen 1. halvår 2010-2. halvår 2013 1 Inkassobransjen Nøkkeltall for inkassobransjen - 2 Innhold Om statistikken... 3 Kort om inkassobransjen... 4 Omsetning... 4 Antall årsverk... 5 Omsetning per årsverk... 6 Driftsmargin... 7 Nøkkeltall

Detaljer

RIAS 2012 ØKONOMI- OG TIMESTATISTIKK FOR

RIAS 2012 ØKONOMI- OG TIMESTATISTIKK FOR RIAS 2012 ØKONOMI- OG TIMESTATISTIKK FOR RIF-FIRMAENE 2012 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Juli 2013 RIF Rådgivende Ingeniørers Forening FORORD Vi har herved gleden av å oversende RIAS-statistikken for 2012. Tallmaterialet

Detaljer