Den europeiske samfunnsundersøkelsen Spørreskjema (Runde 1, 2002)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den europeiske samfunnsundersøkelsen Spørreskjema (Runde 1, 2002)"

Transkript

1 11/09/2002 Den europeiske samfunnsundersøkelsen Spørreskjema (Runde 1, 2002)

2 INNHOLD i SPØRRESKJEMA A1 A10 Media og tillit til andre og til samfunnet B1 B50 Politikk Politisk interesse, effektivitet, tillit, deltakelse gjennom valg og på andre måter, partitilhørighet, sosiopolitiske vurderinger, styring og administrasjon på flere nivåer. C1 C28 Subjektivt velvære og sosial utestengelse, religion, diskriminering, nasjonal og etnisk identitet. D1 D58 Innvandrings- og asyl spørsmål. Holdninger, oppfatninger, politiske preferanser og kunnskap. E1 E43 Innbyggernes deltakelse Medlemskapiorganisasjoner, familie- og vennskapsbånd, verdier knyttet til statsborgerskap, og arbeidsmiljø. F1 F65 Section G Sosiodemografisk profil Husholdningssammensetning, kjønn, alder, bosted, utdanning og yrke for IO, ektefelle/samboer og foreldre, fagforeningsmedlemskap, husholdningens inntekt og sivilstatus. Menneskelige verdier Test spørsmål Section H Spørsmål til intervjuerne 2

3 Starttid: A1 KORT 1 Hvor mye tid bruker du, alt i alt, til å se på TV en vanlig ukedag? Velg et svaralternativ fra dette kortet. Ikke noe tid Mindre enn en ½ time Fra ½ til 1 time Mer enn 1 time, opptil 1½ time Mer enn 1½, opptil 2 timer Mer enn 2 timer, opptil 2½ timer Mer enn 2½ timer, opptil 3 timer Mer enn 3 timer (Vet ikke) 00 GÅ TIL A SPØRR A A2 KORT 1 Hvor mye av tv-tiden bruker du til å se nyheter og programmer om politikk og aktuelle saker, på en vanlig ukedag? Bruk fortsatt kortet til å svare. Ikke noe tid Mindre enn en ½ time Fra ½ til 1 time Mer enn 1 time, opptil 1½ time Mer enn 1½, opptil 2 timer Mer enn 2 timer, opptil 2½ timer Mer enn 2½ timer, opptil 3 timer Mer enn 3 timer (Vet ikke)

4 STILLES TIL ALLE A3 KORT 1 Hvor mye tid, alt i alt, bruker du til å høre på radio, på en vanlig ukedag? Bruk fortsatt kortet. Ikke noe tid Mindre enn en ½ time Fra ½ til 1 time Mer enn 1 time, opptil 1½ time Mer enn 1½, opptil 2 timer Mer enn 2 timer, opptil 2½ timer Mer enn 2½ timer, opptil 3 timer Mer enn 3 timer (Vet ikke) 00 TIL A A4 KORT 1 Hvor mye av tiden, alt i alt, bruker du til å høre nyheter og radioprogrammer om politikk og aktuelle samfunnspørsmål, på en vanlig ukedag? Bruk kortet til å svare. Ikke noe tid Mindre enn en ½ time Fra ½ til 1 time Mer enn 1 time, opptil 1½ time Mer enn 1½, opptil 2 timer Mer enn 2 timer, opptil 2½ timer Mer enn 2½ timer, opptil 3 timer Mer enn 3 timer (Vet ikke)

5 STILLES TIL ALLE A5 KORT 1 Hvor mye tid, alt i alt, bruker du til å lese aviser, på en vanlig ukedag? Velg et svaralternativ fra kortet. Ikke noe tid Mindre enn en ½ time Fra ½ til 1 time Mer enn 1 time, opptil 1½ time Mer enn 1½, opptil 2 timer Mer enn 2 timer, opptil 2½ timer Mer enn 2½ timer, opptil 3 timer Mer enn 3 timer ( Vet ikke) 00 GÅ TIL A FORTSATT A A6 KORT 1 Hvor mye av denne tiden bruker du til å lese om politikk og aktuelle samfunnsspørsmål? Bruk kortet Ikke noe tid Mindre enn en ½ time Fra ½ til 1 time Mer enn 1 time, opptil 1½ time Mer enn 1½, opptil 2 timer Mer enn 2 timer, opptil 2½ timer Mer enn 2½ timer, opptil 3 timer Mer enn 3 timer (Vet ikke) STILLES TIL ALLE A7 KORT 2 Bruk dette kortet, og vis hvor ofte du bruker internett, World Wide Web eller e-post til privat bruk, enten hjemme eller på jobben? Har ikke nettilgang, verken hjemme eller på jobben 00 Bruker aldri 01 5

6 Mindre enn en gangimåneden 02 En gang i måneden 03 Flere ganger i måneden 04 En gang i uken 05 Flere ganger i uken 06 Hver dag 07 8 A8 KORT 3: Ta en titt på dette kortet. Vil du stort sett si at de fleste er til å stole på, eller at en ikke kan være for forsiktig når en har med andre å gjøre. Vær så snill å gi meg svaret på en skala fra 0-10, der null betyr at en ikke kan være for forsiktig, mens ti betyr at en kan stole på folk flest. En kan ikke være for forsiktig De fleste er til (Vet ikke) til å stole på A9 KORT 4: Se på dette kortet. Tror du at folk flest vil prøve å utnytte deg hvis de fikk sjansen, eller vil de prøve å behandle deg rimelig og rettferdig? Folk flest vil Folk flest vil prøve å prøve å være utnytte meg rimelige (Vet ikke) og rettferdige A10 KORT 5: Vil du si at folk for det meste prøver å være hjelpsomme, eller at de har nok med seg selv? Folk har stort sett nok Folk forsøker stort med seg selv sett å være (Vet ikke) hjelpsomme 6

7 Nå vil vi stille noen spørsmål om politikk og politikere. B1 Hvor interessert vil du si at du er i politikk? Er du. LES OPP ALTERNATIVENE veldig interessert, 1 ganske interessert, 2 litt interessert, 3 eller ikke interessertidet hele tatt? 4 (vet ikke) 8 B2 KORT 6 Hvor ofte virker politikk så komplisert at du egentlig ikke skjønner noe av det? Bruk dette kortet til å svare. Aldri 1 Sjelden 2 Av og til 3 Jevnlig 4 Ofte 5 B3 KORT 7 Hadde du kunnet deltatt aktivt i en gruppe som arbeider med politiske saker? Bruk kortet. Slett ikke 1 Trolig ikke 2 Muligens 3 Trolig 4 Helt sikkert 5 B4 KORT 8 Hvor vanskelig eller lett synes du det er å bestemme deg for hva du mener om politiske saker? Bruk kortet til å svare. Veldig vanskelig 1 Vanskelig 2 Verken vanskelig eller lett 3 Lett 4 Veldig lett 5 7

8 B5 KORT 9 Se på kortet. Tror du at politikere til vanlig bryr seg om hva folk som deg mener? Det er knapt noen politikere som bryr seg om hva folk som jeg mener 1 Veldig få bryr seg 2 Noen bryr seg 3 Mange bryr seg 4 De fleste politikere bryr seg om hva folk som jeg mener 5 B6 KORT 10 Vil du si at politikere bare er interessert i å få stemmene til folk eller er de interessert i hva folk mener? Velg ett av svaralternativene på dette kortet. Nesten alle politikere er bare interessert i stemmene til folk 1 De fleste politikere er bare interessert i stemmene til folk 2 Noen politikere er bare interessert i stemmer, andre ikke 3 De fleste politikere er interessert i folks meninger 4 Nesten alle politikere er interessert i folks meninger 5 KORT 11: Se på dette kortet, og fortell meg på en skala fra 0-10 hvor stor tillit du personlig har til hver av institusjonene jeg leser opp. Null står for at du ikke har noen tillit til institusjonenidet hele tatt mens ti står for at du har full tillit til institusjonenen. Vi begynner med... Les opp de ulike institusjonene Ingen tillit i det hele tatt Full tillit (Vet ikke) B7 Stortinget B8... rettsvesenet? B9 politiet? B10 politikere? B11 Europaparla mentet? B12 FN? 8

9 B13 Noen mennesker stemmer ikke ved valg, av ulike grunner. Stemte du ved siste Stortingsvalg, ifjor høst? HVIS JA I B13 Ja 1 SPØRR B14 Har ikke stemmerett 3 GÅ TIL B15 B14 Hvilket parti stemte du på i det valget? 1 2 Rød Valgallianse/AKP Sosialistisk Venstreparti 3 Det Norske Arbeiderparti 4 5 Venstre Kristelig Folkeparti 6 Senterpartiet 7 8 Høyre Fremskrittspartiet 9 Andre partier Annet (SKRIV INN) 09 (Nekter å svare) 77 8 STILLES TIL ALLE Det finnes flere måter å gå frem på for å prøve å forbedre ulike forhold i Norge eller for å forhindre at ting går galt. Har du i løpet av de siste 12 månedene gjort noe av følgende? Har du... B15 Ja Nei (Vet ikke) Kontaktet en politiker eller en statlig, kommunal eller fylkeskommunal tjenestemann? B16 Arbeidet i et politisk parti eller en aksjonsgruppe? B17 Arbeidet i annen organisasjon eller forening? B18 Gått med eller vist fram et merke til støtte for en sak? B19 Skrevet under på en underskriftskampanje? B20 Deltatt i en lovlig offentlig demonstrasjon? B21 Boikottet spesielle produkter? B22 Bevisst kjøpt spesielle produkter av politiske, etiske eller 9

10 miljømessige grunner? B23 Gitt penger til en politisk organisasjon eller gruppe? B24 Deltatt i ulovlige protester eller aksjoner? STILLES TIL ALLE B25a Er det et spesielt politisk parti du føler deg nærmere knyttet til enn de andre partiene? Ja 1 SPØRR B25b GÅ TIL B26 B25bHvilket parti er det? Rød Valgallianse 01 Sosialistisk Venstreparti 02 Arbeiderpartiet 03 Venstre 05 Kristelig Folkeparti 06 SPØRR B25c Senterpartiet 03 Høyre 04 Fremskrittspartiet 08 Andre (SKRIV INN) 09 (Nekte) (Vet ikke) GÅ TIL B26 STILLES HVIS PARTI ER GITT i B25b B25c Hvor nært føler du deg knyttet til dette partiet? Er du... LES HØYT... svært nær, 1 ganske nær, 2 ikke nær, 3 absolutt ikke nær? 4 10

11 STILLES TIL ALLE B26 Er du medlem av et politisk parti?. Ja 1 SPØRR B27 GÅ TIL B28 STILLES HVIS JA i B26 B27 Hvilket parti er det? Rød Valgallianse 01 Sosialistisk Venstreparti 02 Arbeiderpartiet 03 Venstre 04 Kristelig Folkeparti 05 Senterpartiet 06 Høyre 07 Fremskrittpartiet 08 Annet (SKRIV INN) 09 (Nekter å svare) 77 8 STILLES TIL ALLE B28 KORT 12: I politikken snakker en ofte om venstre og høyre. Se på dette kortet, og plasser deg selv på en skala der 0 står for venstre og 10 står for høyre. Venstre Høyre (Vet ikke) B29 KORT 13 Alt i alt, hvor tilfreds er du med livet nå om dagen? Svar ved å bruke tallene på dette kortet, hvor 0 betyr ekstremt missfornøyd og 10 betyr ekstremt fornøyd. Ekstremt Ekstremt misfornøyd fornøyd (Vet ikke) 11

12 B30 FORTSATT KORT 13: Hvor fornøyd er du i det store og hele med den nåværende økonomiske situasjonen i Norge? Bruk fortsatt kortet til å svare. Ekstremt Ekstremt misfornøyd fornøyd (Vet ikke) B31 FORTSATT KORT 13 Tenk nå på regjeringen i Norge. Hvor fornøyd er du med måten den gjør jobben sin? Bruk fortsatt kortet til å svare. Ekstremt Ekstremt misfornøyd fornøyd (Vet ikke) B32 FORTSATT KORT 13 Og sett under ett, hvor fornøyd er du med måten demokratiet fungerer på i Norge? Velg et tall fra kortet. Ekstremt Ekstremt misfornøyd fornøyd (Vet ikke) B33 KORT 14 Her er et nytt kort. Nå vil jeg gjerne at du forteller meg hva du synes om utdanningssystemet i Norge? Ekstremt Ekstremt dårlig godt (Vet ikke) B34 FORTSATT KORT 14 Bruk det samme kortet til å fortelle hva du mener om helsetjenestene i Norge nå om dagen? Ekstremt Ekstremt dårlig godt (Vet ikke) 12

13 KORT 15: Politiske saker kan avgjøres på ulike nivåer. Bruk dette kortet til å fortelle på hvilket nivå du først og fremst synes disse sakene bør avgjøres: LES HØYT OG MARKER ETT ALTERNATIV PÅ HVER LINJE. Internasjonalt Europeisk Nasjonalt Regionalt (Vet ikke) nivå nivå nivå eller lokalt nivå B35 å beskytte miljøet B36 å bekjempe organisert kriminalitet B37 jordbruk B38 forsvar B39 sosiale velferdsordninger B40 hjelp til utviklingsland B41 innvandring og flyktninger B42 rentenivå KORT 16 Bruk dette kortet til å viseihvilken grad du er enig eller uenig i følgende påstand. LES HØYT HVER PÅSTAND OG KOD I BOKSEN. B43 Desto mindre regjeringen forsøker å styre økonomien, desto bedre er det for Norge. Svært enig Enig Verken enig eller uenig Uenig Svært uenig (Vet ikke) B44 Regjeringen bør gjennomføre tiltak for å redusere inntektsforskjellene B45 Arbeidstakere trenger sterke fagforeninger til å beskytte lønns- og arbeidsvillkår B46 Homofile og lesbiske bør ha frihet til å kunne velge å leve som de selv ønsker B47 Loven bør følges under enhver omstendighet, må alltid adlydes B48 Politiske partier som ønsker å avskaffe demokratiet bør forbys B49 Økonomisk vekst fører alltid til skade på miljøet B50 Vi kan stole på at moderne vitenskap kan løse miljøproblemene våre

14 Og nå noen spørsmål om deg og livet ditt. C1 KORT 17 I det store og hele, hvor lykkelig er du? Velg et tall fra kortet. Svært Svært ulykkelig lykkelig (Vet ikke) C2 KORT 18 Se på dette kortet. Hvor ofte omgås du sosialt med venner, slektninger eller arbeidskollegaer? Aldri 01 Sjeldnere enn en gang i måneden 02 En gang i måneden 03 Flere ganger i måneden 04 En gang i uka 05 Flere ganger i uka 06 Hver dag 07 8 C3 Har du noen som du kan betro deg til og diskutere personlige ting med? Ja 1 C4 KORT 19 Hvor ofte deltar du i sosiale aktiviteter, sammenlignet med andre på din alder? Ta en titt på dette kortet. Mye mindre enn folk flest 1 Mindre enn folk flest 2 Omtrent som andre 3 Mer enn folk flest 4 Mye mer enn folk flest 5 14

15 C5 Har du eller et annet medlem av din husholdning blitt utsatt for innbrudd, ran eller overfall i løpet av de siste fem årene? Ja 1 C6 Hvor trygg føler du deg, eller ville du følt deg, hvis du går alene i ditt nabolag etter at det har blitt mørkt? Føler du deg- eller ville du følt deg-... LES HØYT veldig trygg, 1 trygg, 2 utrygg, 3 eller veldig utrygg? 4 C7 Hvordan er helsen din stort sett? Vil du si at den er... svært god, 1 god, 2 middels, 3 dårlig, 4 eller svært dårlig,? 5 C8 Er du på noen måte hemmet i dine daglige aktiviteter på grunn av langvarig sykdom, funksjonshemming, dårlig helse eller psykiske problemer? Ja, mye 1 Ja, til en viss grad 2 Nei 3 C9 Vil du si at du tillhører en bestemt religion eller trosretning? Ja 1 SPØRR C10 GÅ TIL C11 Vet ikke 8 15

16 C10 Hvilken er det? Romersk katolsk 01 Den norske kirke 02 Gresk ortodoks 03 Andre kristne menigheter 04 Jøder 05 GÅ TIL C13 Muslimer 06 Østlige religioner 07 Andre ikke kristne religioner 08 Passer ikke 09 Nekt 77 Ikke svar 88 16

17 STILLES HVIS INGEN RELIGION ELLER MENIGHET i C9 C11 Vil du si at du noen gang har tilhørt en bestemt religion eller trosretning? JA 1 SPØRR C12 GÅ TIL C13 C12 Hvilken var det? Romersk katolsk 01 Den norske kirke 02 Gresk ortodoks 03 Andre kristne menigheter 04 Jøder 05 GÅ TIL C13 Muslimer 06 Østlige religioner 07 Andre ikke kristne religioner 08 Passer ikke 09 Nekt 77 Ikke svar 88 17

18 STILLES TIL ALLE C13 KORT 20 Uavhengig av om du tilhører en bestemt religion, hvor religiøs vil du si at du er? Bruk kortet til å svare. Ikke religiøs Veldig (Vet ikke) i det hele tatt religiøs C14 KORT 21 Hvis du ser bort fra spesielle anledninger som bryllup og begravelser, hvor ofte deltar du i gudstjenester eller andre religiøse møter? Hver dag 01 Mer enn en gang i uka 02 En gang i uka 03 Minst en gang i måneden 04 Bare på spesielle helligdager 05 Sjeldnere 06 Aldri 07 8 C15 KORT 21 IGJEN Hvis du ser bort ifra de gangene du går til gudstjeneste, hvor ofte ber du, hvis du ber i det hele tatt? Bruk kortet til å svare. Hver dag 01 Mer enn en gang i uka 02 En gang i uka 03 Minst en gang i måneden 04 Bare på spesielle helligdager 05 Sjeldnere 06 Aldri 07 8 STILLES TIL ALLE C16 Vil du si at du er medlem av en gruppe som blir diskriminert her i landet? 18

19 Ja 1 SPØRR C17 GÅ TIL C18 C17 Hvorfor blir gruppen diskriminert? PROBE:Er det flere grunner? KOD ALT SOM PASSER Hudfarve 01 Nasjonalitet 02 Religion 03 Språk 04 Etnisk tilhørighet 05 Alder 06 Kjønn 07 Seksuell legning 08 Funksjonshemming 09 Andre (SKRIV INN) 10 8 C18 Er du norsk statsborger? Ja 1 GÅ TIL C20 SPØRR C19 C19 Hvilket statsborgerskap har du? SKRIV INN 88 C20 STILLES TIL ALLE Er du født i Norge? Ja 1 GÅ TIL C23 SPØRR C21 GÅ TIL TO C23 19

20 C21 I hvilket land ble du født? SKRIV INN 88 C22 KORT 22 Hvor lenge siden er det du kom til Norge for å bosette deg? Bruk dette kortet. I løpet av det siste året år siden år siden år siden 4 Mer enn 20 år siden 5 STILLES TIL ALLE C23 Hvilket eller hvilke språk bruker du stort sett hjemme? SKRIV INN MAKSIMALT TO SPRÅK 88 C24 Tilhører du en etnisk minoritet i Norge? Ja 1 20

21 C25 Er din far født i Norge? Ja 1 GÅ TIL C27 SPØRR 26 GÅ TIL C27 KORT 23 Hvilket kontinent kommer faren din opprinnelig fra? Ta en titt på kortet. Europa 01 Afrika 02 Asia 03 Nord-Amerika (inkludert Mexico) 04 Sør-Amerika 05 Oceania/Australia og New Zealand 06 8 STILLES TIL ALLE C27 Er din mor født i Norge? Ja 1 GÅ TIL D1 SPØRR C28 GÅ TIL D1 C28 KORT 23 IGJEN: Hvilket kontinent kommer moren din opprinnelig fra? Ta en titt på kortet. Europa 01 Afrika 02 Asia 03 Nord-Amerika (innkludert Mexico) 04 Sør-Amerika 05 Oceania/Australia og New Zealand

22 Folk kommer fra andre land for å bo i Norge av mange forskjellige grunner. Noen kommer på grunn av slekt eller forfedre. Andre kommer for å arbeide her, for å gjenforenes med familien sin eller for å flykte fra forfølgelse. Her er noen spørsmål om folk som kommer til Norge. STILLES TIL ALLE D1 Når du tenker på folk som kommer fra andre land for å bosette seg i Norge nå om dagen, vil du si at de fleste er av den samme rasen eller etniske gruppen som flertallet av 1 den norske befolkningen, de fleste er fra en annen rase eller etnisk gruppe, 2 eller at omtrent halvparten er det? 3 D2 Tenk nå på folk som kommer fra andre land i Europa for å bosette seginorge for tida. Vil du si at... flesteparten kommer fra rike land i Europa 1 flesteparten kommer fra fattige land i Europa 2 eller omtrent like mange fra hver? 3 D3 Og hva med folk som kommer fra land utenfor Europa for å bosette seg i Norge for tida. Vil du si at... flesteparten kommer fra rike land utenfor Europa 1 flesteparten kommer fra fattige land utenfor Europa 2 eller omtrent like mange fra hver? 3 D4 KORT 24 Se på dette kortet. I hvilken utstrekning synes du at Norge bør la folk av samme rase eller etninsk gruppe som de fleste i Norge, få bosette seg her? Bruk dette kortet. La mange bosette seg her 1 La noen bosette seg her 2 La enkelte bosette seg her 3 Ikke la noen bosette seg her 4 (Vet ikke 8) 22

23 D5 FORTSATT KORT 24 Hva med folk av en annen rase eller etninsk gruppe enn de fleste i Norge? Bruk fortsatt dette kortet. La mange bosette seg her 1 La noen bosette seg her 2 La enkelte bosette seg her 3 Ikke la noen bosette seg her 4 (Vet ikke 8) D6 FORTSATT KORT 24 I hvilken utstrekning synes du at Norge bør la folk fra rike land i Europa få bosette seg her? Bruk det samme kortet som i forrige spørsmål. La mange bosette seg her 1 La noen bosette seg her 2 La enkelte bosette seg her 3 Ikke la noen bosette seg her 4 (Vet ikke 8) D7 FORTSATT KORT 24 Og hva med folk fra fattige land i Europa? Velg ett av alternativene på kortet. La mange bosette seg her 1 La noen bosette seg her 2 La enkelte bosette seg her 3 Ikke la noen bosette seg her 4 (Vet ikke 8) D8 FORTSATT KORT 24 I hvilken grad synes du at Norge bør la folk fra rike land utenfor Europa få bosette seg her? Bruk det samme kortet som i forrige spørsmål. La mange bosette seg her 1 La noen bosette seg her 2 23

24 La enkelte bosette seg her 3 Ikke la noen bosette seg her 4 (Vet ikke 8) D9 FORTSATT KORT 24 Hva med folk fra fattige land utenfor Europa? Velg ett av alternativene på kortet. La mange bosette seg her 1 La noen bosette seg her 2 La enkelte bosette seg her 3 Ikke la noen bosette seg her 4 (Vet ikke 8) KORT 25 Hvor viktig synes du hver av disse tingene bør være, når en skal bestemme om noen som er født, oppvokst og bor utenfor Norge skal få bosette seg her?. Hvor viktig er det at de Ekstremt Ekstremt lite viktig viktig (Vet ikke) D10 har god utdanning? D11 har nær familie boende her? D12 kan snakke norsk? D13 kommer fra en kristen kultur? D14 er hvite? D15 er velstående? D16 har ferdigheter som Norge trenger? D17 ønsker å leve som nordmenn 24

25 KORT 26 Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn? Bruk dette kortet til å svare. For det første LES HØYT Verken enig Svært eller Svært (Vet ikke) enig Enig uenig Uenig uenig D18 Lønningnivået for folk flest går stort sett ned når folk kommer for å å bosette seg og arbeide her D19 Folk som kommer for å bo og arbeide her, er stort sett en større trussel mot økonomien til de fattige enn til de rike D20 Folk som kommer for å bosette seg og arbeide her fyller jobber hvor det er mangel på arbeidskraft D21 Hvis folk som kom for å bosette seg her går arbeidsløse i lengere tid, bør de bli sendt ut av landet D22 Folk som har bosatt seg her bør få de same rettighetene som alle andre D23 Hvis folk som har bosatt seg her begår en alvorlig forbrytelse må de bli sendt ut av landet D24 Hvis folk som har bosatt seg her begår en forbrytelse av noe slag bør de bli sendt ut av landet D25 KORT 27 Vil du si at folk som kommer for å bosette seg her stort sett tar jobber fra norske arbeidere, eller at de hjelper til med å skape nye jobber? Bruk kortet til å svare. Tar jobber Skaper nye (Vet ikke) jobber 25

26 D26 KORT 28 De fleste som bosetter seg i Norge arbeider og betaler skatt. De bruker også helsevesen og velferdsordninger. Når regnskapet gjøres opp, tror du at folk som bosetter seg får mer tilbake enn de bidrar med, eller bidrar de med mer enn de får tilbake? Bruk dette kortet. Får mer enn Bidrar med mer de bidrar med enn de får (Vet ikke) D27 KORT 29 Vil du si at det, alt i alt, er bra eller dårlig for den norske økonomien at folk kommer fra andre land for å bosette seg her? Svar med utgangspunkt i kortet. Dårlig for økonomien Bra for økonomien (Vet ikke) D28 KORT 30 Vil du si at norsk kultur stort sett blir undergravet eller beriket av folk som kommer fra andre land for å bosette seg her? Bruk kortet til å svare. Norsk kultur Norsk kultur blir undergravd blir beriket (Vet ikke) D29 KORT 31 Er det blitt verre eller bedre å bo i Norge på grunn av at folk kommer fra andre land for å bosette seg her? Bruk dette kortet til å svare. Et verre Et bedre sted å bo sted å bo (Vet ikke) D30 KORT 32 Er problemene med kriminalitet i Norge blitt verre eller bedre på grunn av folk som kommer fra andre land for å bosette seg her? Vær snill å bruke kortet til å svare. Problemer Problemer med kriminalitet med kriminalitet har blitt verre har blitt bedre (Vet ikke) 26

27 D31 KORT 33 Når folk forlater hjemlandet sitt for å bosette seg i Norge, tror du at det har en god eller dårlig innvirkning på landene de kommer fra på lang sikt? Bruk dette kortet. Dårlig for landene Bra for landene de flytter fra på de flytter fra på lang sikt på lang sikt (Vet ikke) KORT 34 Vær snill å bruke dette kortet til neste spørsmål. Hvor enig eller uenig er du i følgende påstand: Verken enig Svært eller Svært (Vet ikke) enig Enig uenig Uenig uenig D32 Alle land vil tjene på at folk kan flytte til land hvor ferdighetene deres trengs mest. D33 Rike land har et ansvar for å taimot folk fra fattige land KORT 35 Tenk nå igjen på folk som har kommet fra et annet land for å bosette seg i Norge, som er av samme rase eller etninsk gruppe som de fleste i Norge. Hvor mye ville du hatt imot, eller ville du ikke hatt noe imot at en slik person... Har slett ikke Har mye noe i mot imot (Vet ikke) D34 ble satt til å være sjefen din? Bruk dette kortet til å svare D35 giftet seg med en nær slektning av deg? Bruk kortet igjen. KORT 35 IGJEN Tenk nå igjen på folk som har kommet fra et annet land for å bosette seg i Norge som er av en annen rase eller etninsk gruppe enn de fleste i Norge. Hvor mye ville du hatt imot eller ville du ikke hatt noe imot at en slik person... 27

28 Har slett ikke Har mye noe i mot imot (Vet ikke) D36 ble satt til å være sjefen din? Bruk dette kortet til å svare D37 giftet seg med en nær slektning av deg? Bruk kortet igjen. D38 KORT 36 Hvis du kunne velge hvor du ville bo, i hvilket av områdene på dette kortet ville du foretrekke å bo? Et område hvor... nesten ingen er av en annen rase eller etninsk gruppe enn de fleste i Norge.1 noen er av en annen rase eller etninsk gruppe enn de fleste i Norge. 2 mange er av en annen rase eller etninsk gruppe. 3 Spiller ingen rolle for meg. 4 D39 KORT 37 Bruk dette kortet og beskriv området du bor i. Jeg bor i et område hvor... nesten ingen er av en annen rase eller etninsk gruppe enn de fleste i Norge. 1 noen er av en annen rase eller etninsk gruppe enn de flesteinorge. 2 mange er av en annen rase eller etninsk gruppe. 3 KORT 38 Bruk dette kortet til å fortelle meg hvor enig eller uenig du er i følgende påstander. Først...LES HØYT Verken enig Svært eller Svært (Vet ikke) enig Enig uenig Uenig uenig D40 Det er best for et land at nesten alle har de samme skikkene og tradisjonene D41 Det er best for et land at det er mange forskjellige religioner D42 Det er best for et land at nesten alle kan snakke minst ett felles språk

29 D43 Grupper av folk som har kommet for å bosette seg her, bør ha anledning til å gi barna sine undervisning i sine egne skoler hvis de ønsker det D44 Hvis et land ønsker å redusere motsettninger må det stoppe innvandringen KORT 39: Hvor gode eller dårlige er hver av disse tingene for et land? Bruk kortet. Vi begynner med D45 en lov mot rasistisk og etnisk diskriminering på arbeidsplassen. Velg et tall fra kortet. Ekstremt Ekstremt dårlig bra (Vet ikke) D46 en lov mot å fremme rasehat og hat mot etniske grupper. D47 Har du venner fra et annet land som har kommet for å bosette seg i Norge? UTDYP I FORHOLD TIL KODENE NEDENFOR. Ja, flere 1 Ja en eller noen få 2 Nei, ingen 3 Vet ikke 8 D48 Har du noen arbeidskollegaer som har kommet fra et annet land for å bosette seg i Norge? UTDYP I FORHOLD TIL KODENE NEDENFOR. Ja, flere 1 Ja, en eller noen få 2 Nei, ingen 3 (Jobber ikke for tiden) 4 29

30 Noen mennesker kommer hit til landet og søker flyktningestatus fordi de frykter forfølgelse i sitt hjemland. KORT 40 Se på dette kortet og si hvor enig eller uenig du er i følgende påstander. Vi begynner med LES HØYT Verken enig Svært eller Svært (Vet ikke) enig Enig uenig Uenig uenig D49 Norge får flere søknader fra folk som søker om flyktningestatus enn hva som er rett og rimelig D50 Folk burde få lov til å arbeide i Norge mens søknadene deres om asyl blir behandlet D51 Myndighetene bør vise storsinn når de vurdere folks søknader om flyktningestatus D52 De fleste som søker flyktningestatus i Norge har ingen virkelig grunn til å frykte forfølgelse i sine egne land D53 Mens sakene deres blir vurdert bør søkere holdes i assylmottak D54 Mens sakene deres blir vurdert, bør norske myndigheter gi økonomisk støtte til søkerne D55 Flyktninger som har fått innvilget søknadene sine, bør ha lov til å ta med seg nær familie D56 Av hundre personer som bor i Norge hvor mange tror du er født utenfor Norge? SKRIV INN: av

31 D57 KORT 41 Sammenliknet med andre europeiske land på omtrent samme størrelse som Norge, hvor mange kommer fra andre land og bosetter seg her? Tror du det er flere eller færre? Svar ved hjelp av kortet. Langt flere kommer og bosetter seg i Norge 1 Flere kommer og bosetter seg i Norge 2 Omtrent like mange kommer for å bosette seg i Norge 3 Færre kommer og bosetter seg i Norge 4 Langt færre kommer og bosetter seg i Norge 5 D58 KORT 42 Hvor mange tror du forlater Norge nå for tiden, sammenlignet med hvor mange som kommer for å bo her? Se på kortet.. Mange flere folk forlater Norge 1 Flere folk forlater Norge 2 Omtrent like mange kommer og drar 3 Flere folk kommer til Norge 4 Mange flere folk kommer til Norge 5 31

32 De neste spørsmålene er om organisasjoner som enkelte er med i. E1-12a) KORT 43 Jeg kommer nå til å nevne noen frivillige organisasjoner. Si i fra om noe av det som står på kortet passer for ditt forhold til organisasjonene, enten i dag eller i løpet av de siste 12 månedene. Hvis det er tilfelle fortell hvilke Hvis IO sier at noe passer: Er det mer som passer? (flere av alternativene på kortet) LES HØYT OPP HVER ORGANISASJON ETTER HVERANDRE. PROBE: "Hvilke andre"? SPØR b) FOR HVER ORGANISASJON KODET 1 TIL 4 I a). HVIS ALLE ER KODET "0", GÅ TIL E13 E1-12 b) Har du personlige venner i denne organisasjonen? E1 KOD ALT SOM STEMMER FOR HVER ORGANISASJON E2 Ingen ting Medlem Deltok Donerte penger Frivillig arbeid Personlige venner? Ja Nei (Vet ikke) E1 Vi begynner med sportsklubb eller klubb for utendørsaktiviteter E2. en forening for kulturelle aktiviteter eller hobbier? E3. en fagforening eller faglig forbund E4. en forretnings-, yrkes - eller landbruksorgasnisasjon? E5. en forbruker- eller bilorganisasjon? E6. en organisasjon for nødhjelp, menneskerettigheter, minoriteter eller innvandrere? E7. en organisasjon for å miljøvern, fred eller dyrebeskyttelse? E8. en religiøs eller kirkelig organsisasjon? E9. et politisk parti? E10. en organisasjon for vitenskap, utdanning eller foreldreråd

33 E11. en sosial forening eller klubb for unge, pensjonister og eldre, for kvinner eller en vennskapsklubb? E12. en annen frivillig organisasjon som ligner på dem jeg har nevnt? KORT 44 Se på dette kortet og svar på hvor viktig hver av disse tingene er i livet ditt? Vi begynner med...les HØYT Ekstremt lite viktig Ekstremt viktig (Vet ikke) E13 familie? E14 venner? E15 fritid? E16 politikk? E17 arbeid? E18 religion? E19 frivillige organisasjoner? STILLES TIL ALLE E20 KORT 45 Se bort fra arbeid i familien, på jobben og i frivillige organisasjoner. Hvor ofte gir du aktivt hjelp til andre mennesker? Hver dag 01 Flere ganger i uka 02 En gang i uka 03 Flere ganger i måneden 04 En gang i måneden 05 Sjeldnere 06 Aldri 07 8 E21 KORT 45 IGJEN Bruk kortet til å angi hvor ofte du diskuterer politikk og aktuelle saker. Hver dag 01 Flere ganger i uka 02 33

34 En gang i uka 03 Flere ganger i måneden 04 En gang i måneden 05 Sjeldnere 06 Aldri 07 8 KORT 46 For å være et godt medlem av samfunnet, hvor viktig er det å. LES HØYT Ekstremt lite Ekstremt (Vet ikke) viktig viktig E22 støtte folk som har det verre enn en selv? E23 stemme ved valg? E24 alltid følge lover og regler? E25 gjøre seg opp sin egen mening, uavhengig av andre? E26 være aktiv i frivillige organisasjoner? E27 være politisk aktiv? E28 Hvor lenge har du bodd i dette området? Antall år (FØR INN NÆRMESTE ÅR) 88 Nå skal jeg stille noen spørsmål som handler om arbeidslivet. E29 Er du for tiden LES HØYT...ansatt, 1 SPØRR E30...selvstendig næringsdrivende 2 eller ikke i betalt arbeid? 3 GÅ TIL F1 KORT 47 Jeg vil nå lese opp en liste med ting som har med arbeidet ditt å gjøre. Bruk kortet til å si i hvor stor grad ledelsen på jobben din lar deg... LES HØYT 34

35 Jeg har ingen inflytelse over det Jeg har full kontroll E30 ha en fleksibel arbeidstid? E31 selv organisere arbeidsdagen din? E32 påvirke arbeidsmiljøet ditt? (Vet ikke) E33 påvirke beslutninger om hva som er målet med arbeidet ditt? E34 forandre arbeidsoppgavene dine, hvis du ønsker det? KORT 48 Bruk nå dette kortet til å si hvor vanskelig eller lett vil det være for deg... LES HØYT E35 få en like god eller bedre jobb hos en annen arbeidsgiver, hvis du skulle ønske det? Ekstremt vanskelig Ekstremt lett (Vet ikke) E36. starte for deg selv, hvis du skulle ønske det? E37 Er det en fagforening, fagforbund eller en lignende organisasjon på arbeidsplassen din? Ja 1 SPØRR E38 og E39 GÅ TIL E40 FORTSATT KORT 48 Bruk dette kortet, hvor vanskelig eller lett er det 35

Den europeiske samfunnsundersøkelsen

Den europeiske samfunnsundersøkelsen Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2002 KORT 1 Ikke noe tid Mindre enn en ½ time Fra ½ til 1 time Mer enn 1 time, opptil 1½ time Mer enn 1½, opptil 2 timer Mer enn 2 timer, opptil 2½ timer Mer enn 2½

Detaljer

Mindre enn en ½ time. Mer enn 1 time, opptil 1½ time. Mer enn 1½, opptil 2 timer. Mer enn 2 timer, opptil 2½ timer. Mer enn 2½ timer, opptil 3 timer

Mindre enn en ½ time. Mer enn 1 time, opptil 1½ time. Mer enn 1½, opptil 2 timer. Mer enn 2 timer, opptil 2½ timer. Mer enn 2½ timer, opptil 3 timer KORT 1 Ikke noe tid Mindre enn en ½ time Fra ½ til 1 time Mer enn 1 time, opptil 1½ time Mer enn 1½, opptil 2 timer Mer enn 2 timer, opptil 2½ timer Mer enn 2½ timer, opptil 3 timer Mer enn 3 timer KORT

Detaljer

Mindre enn en ½ time. Mer enn 1 time, opptil 1½ time. Mer enn 1½, opptil 2 timer. Mer enn 2 timer, opptil 2½ timer. Mer enn 2½ timer, opptil 3 timer

Mindre enn en ½ time. Mer enn 1 time, opptil 1½ time. Mer enn 1½, opptil 2 timer. Mer enn 2 timer, opptil 2½ timer. Mer enn 2½ timer, opptil 3 timer KORT 1 Ikke noe tid Mindre enn en ½ time Fra ½ til 1 time Mer enn 1 time, opptil 1½ time Mer enn 1½, opptil 2 timer Mer enn 2 timer, opptil 2½ timer Mer enn 2½ timer, opptil 3 timer Mer enn 3 timer KORT

Detaljer

Hjelpekort til. Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2012

Hjelpekort til. Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2012 Hjelpekort til Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2012 KORT 1 Ikke noe tid Mindre enn en ½ time Fra ½ til 1 time Mer enn 1 time, opptil 1½ time Mer enn 1½, opptil 2 timer Mer enn 2 timer, opptil 2½ timer

Detaljer

Hjelpekort til. Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2008

Hjelpekort til. Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2008 Hjelpekort til Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2008 KORT 1 Ikke noe tid Mindre enn en ½ time Fra ½ time til 1 time Mer enn 1 time, opptil 1½ time Mer enn 1½ time, opptil 2 timer Mer enn 2 timer, opptil

Detaljer

Intervjuskjemaet i Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004

Intervjuskjemaet i Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 Intervjuskjemaet i Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 SPØRRESKJEMA (CAPI)...2 A1-A10 - MEDIEBRUK OG SOSIAL TILLIT...2 B1-B50 - POLITIKK, POLITISK INTERESSE, VALG OG POLITISK DELTAKELSE, PARTIPREFERANSE...5

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2008

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2008 Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2008 Spørreskjema Kontaktskjema...1 A - Mediebruk og sosial tillit...4 B - Politikk, politisk interesse, valg og politisk deltakelse, partipreferanse...7 C - Trivsel

Detaljer

Hjelpekort til. Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2010

Hjelpekort til. Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2010 Hjelpekort til Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2010 KORT 1 Ikke noe tid Mindre enn en ½ time Fra ½ til 1 time Mer enn 1 time, opptil 1½ time Mer enn 1½, opptil 2 timer Mer enn 2 timer, opptil 2½ timer

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen

Den europeiske samfunnsundersøkelsen V1 IO-nummer: Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen Du har allerede blitt intervjuet om noen av temaene her, men skjemaet stiller også spørsmål om noen helt nye emner. Vi håper du

Detaljer

Holdninger til sosial ulikhet

Holdninger til sosial ulikhet Underlagt taushetsplikt Holdninger til sosial ulikhet 1 Vi starter med noen spørsmål om muligheten til å komme seg frem her i verden. Hvor mener du følgende forhold er for å komme seg frem i verden? Sett

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2012

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2012 Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2012 Spørreskjema Kontaktskjema... 1 A - Mediebruk og sosial tillit... 4 B - Politikk, politisk interesse, valg og politisk deltakelse, partipreferanse... 7 C - Trivsel

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2010

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2010 Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2010 Spørreskjema Kontaktskjema... 1 A - Mediebruk og sosial tillit... 4 B - Politikk, politisk interesse, valg og politisk deltakelse, partipreferanse... 7 C - Trivsel

Detaljer

Intervjuskjema - Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2006

Intervjuskjema - Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2006 Intervjuskjema - Den europeiske samfunnsundersøkelsen 00 Kontaktskjema... A - Mediebruk og sosial tillit... B - Politikk, politisk interesse, valg og politisk deltakelse, partipreferanse... C - Trivsel

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 IO-nummer A-2 Seksjon for intervjuundersøkelser Postboks 8131 Dep., 0033 Oslo Telefon 800 83 028, Telefaks 21 09 49 89 Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 Til den intervjuede:

Detaljer

Vedlegg 1: Spørreskjemaet (Norsk versjon)

Vedlegg 1: Spørreskjemaet (Norsk versjon) Vedlegg 1: Spørreskjemaet (Norsk versjon) 1. I det store og hele, hvordan synes du integreringen av innvandrere i det norske samfunnet fungerer? Meget bra Ganske bra Verken bra eller Ganske Meget 2. Hvor

Detaljer

Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo

Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo 1 1 Hva er din sivilstatus? Er du... Gift / registrert partner...............................................................................................

Detaljer

http://eintervju.nsd.uib.no

http://eintervju.nsd.uib.no Påloggingskode: < > Intervjuskjema http://eintervju.nsd.uib.no Takk for at du deltar i skolevalgets valgundersøkelse. For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god

Detaljer

INTEGRERINGSBAROMETERET 2013 Holdninger til integrering og mangfold 2005-13

INTEGRERINGSBAROMETERET 2013 Holdninger til integrering og mangfold 2005-13 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET INTEGRERINGSBAROMETERET Holdninger til integrering og mangfold 2005-13 TABELLRAPPORT - BEFOLKNINGSUTVALG Ref. no 13101570 09.11 2014 1 INNLEDNING Denne rapporten

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju

http://www.samfunnsveven.no/eintervju http://www.samfunnsveven.no/eintervju Intervjuskjema Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer

Detaljer

INNLEDNING: Så til slutt har vi noen spørsmål som skal gi bakgrunnsopplysninger for undersøkelsen.

INNLEDNING: Så til slutt har vi noen spørsmål som skal gi bakgrunnsopplysninger for undersøkelsen. BAKGRUNNSOPPLYSNINGER INNLEDNING: Så til slutt har vi noen spørsmål som skal gi bakgrunnsopplysninger for undersøkelsen. BAK.1 Hva er din nåværende ekteskapelige status? Er du 1 gift/registrert PARTNER

Detaljer

Fysioterapeut- og mensendieckstudenter SD 4-1

Fysioterapeut- og mensendieckstudenter SD 4-1 Fysioterapeut- og mensendieckstudenter SD 4-1 Dette skjema skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. ID-nummer Bruk blå/ svart penn Kryss settes slik: Ikke slik: Eliminere slik: Ikke skriv i felt

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju Ikke bruk navigasjonsknappene i nettleseren. Svarene vil bli lagret i databasen når du avslutter på siste side.

http://www.samfunnsveven.no/eintervju Ikke bruk navigasjonsknappene i nettleseren. Svarene vil bli lagret i databasen når du avslutter på siste side. http://www.samfunnsveven.no/eintervju Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer spørsmålene

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Andebu 2013

Ungdata-undersøkelsen i Andebu 2013 Ungdata-undersøkelsen i Andebu 213 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 19 Klassetrinn: 8. 1. klasse Antall: 188 Svarfordeling Svarprosent: 86 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet, nære relasjoner og nettverk

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2014 Spørreskjema

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2014 Spørreskjema Den europeiske samfunnsundersøkelsen 0 Spørreskjema Kontaktskjema... A - Mediebruk og sosial tillit... B - Politikk, politisk interesse, valg og politisk deltakelse, partipreferanse... C - Trivsel og sosial

Detaljer

Internasjonal spørreundersøkelse om nasjonal identitet

Internasjonal spørreundersøkelse om nasjonal identitet Internasjonal spørreundersøkelse om nasjonal identitet Hvis du svarer på undersøkelsen vil du delta i trekningen av to reiser à kr. 8.000,- fem gavekort à kr. 1.000,- Alle vinnere vil bli kontaktet TNS

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1994. "EU-prøvevalget

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju

http://www.samfunnsveven.no/eintervju http://www.samfunnsveven.no/eintervju Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer spørsmålene

Detaljer

ID-nummer. Høst Vår. Hvis du i ettertid skulle gi en samlet vurdering av høgskoleutdanningen, hvor fornøyd vil du da si at du er?

ID-nummer. Høst Vår. Hvis du i ettertid skulle gi en samlet vurdering av høgskoleutdanningen, hvor fornøyd vil du da si at du er? ID-nummer Dette skjema skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. Bruk blå/ svart penn Kryss settes slik: Ikke slik: Eliminere slik: Ikke skriv i felt merket: Tallene skal se slik ut: 1 2 3 4 6

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju

http://www.samfunnsveven.no/eintervju http://www.samfunnsveven.no/eintervju Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer spørsmålene

Detaljer

ID-nummer. Høst Vår. Hvis du i ettertid skulle gi en samlet vurdering av ingeniørutdanningen, hvor fornøyd vil du da si at du er?

ID-nummer. Høst Vår. Hvis du i ettertid skulle gi en samlet vurdering av ingeniørutdanningen, hvor fornøyd vil du da si at du er? Ingeniør ID-nummer Dette skjema skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. Bruk blå/ svart penn Kryss settes slik: Ikke slik: Eliminere slik: Ikke skriv i felt merket: Kode Tallene skal se slik

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1991. "Skolevalget 1991,

Detaljer

Internasjonal spørreundersøkelse om familie og arbeidsliv

Internasjonal spørreundersøkelse om familie og arbeidsliv Internasjonal spørreundersøkelse om familie og arbeidsliv Du kan velge å svare på denne undersøkelsen på Internett. Gå til www.nsd.no/skjema (BRUKERID og PINKODE på siste side av dette skjemaet) Hvis du

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1993

NASJONAL MENINGSMÅLING 1993 NASJONAL MENINGSMÅLING 1993 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1993. "Skolevalget 1993,

Detaljer

StudData SD1-3. Skjema for personer med høgskoleutdanning. Høgskoleutdanningen din. Har ikke fullført denne utdanningen

StudData SD1-3. Skjema for personer med høgskoleutdanning. Høgskoleutdanningen din. Har ikke fullført denne utdanningen StudData SD1-3 913 1 ID-NUMMER Dette skjemaet skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. Bruk blå / svart penn. Tallene skal se slik ut: 1234567890 Sett kryss slik: Ikke slik: Eliminere feil avkryssing

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

Norway ISSP 2005 Work Orientations III Questionnaire

Norway ISSP 2005 Work Orientations III Questionnaire Norway ISSP 2005 Work Orientations III Questionnaire Spørreundersøkelse om arbeidsforhold og arbeidserfaringer 65270 Undersøkelse om arbeidsforhold og arbeidserfaringer TNS-Gallup gjennomfører på oppdrag

Detaljer

Hjelpekort til. Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2014

Hjelpekort til. Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2014 Hjelpekort til Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2014 KORT 1 Ikke noe tid Mindre enn en ½ time Fra ½ til 1 time Mer enn 1 time, opptil 1½ time Mer enn 1½, opptil 2 timer Mer enn 2 timer, opptil 2½ timer

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Valgundersøkelsen 1997

Valgundersøkelsen 1997 Valgundersøkelsen 1997 SPM. 1 La oss begynne med et spørsmål om politisk interesse. Vil du si at du i alminnelighet er 1 9 meget politisk interessert 2 52 ganske interessert 3 36 lite interessert 4 3 overhode

Detaljer

Hva mener du om integrering og mangfold?

Hva mener du om integrering og mangfold? INTEGRERINGSBAROMETERET 2010 Hva mener du om integrering og mangfold? Du kan velge å svare på denne undersøkelsen på Internett. Gå da til: www.tns-gallup.no/imdi/2010 (Du finner din brukerid og pinkode

Detaljer

KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ubesvart. ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år.

KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ubesvart. ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år. NASJONAL MENINGSMÅLING GJENNOMFØRT 1.-4. SEPT. (uke 36) 1997 AV NORSK GALLUP INSTITUTT A/S FOR NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE (NSD), SKOLEVALG 1997. Representativt utvalg av befolkningen medstemmerett

Detaljer

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under.

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. NORWAY 1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. Benjamin, en 2 år gammel gutt Benjamin ble født syv

Detaljer

ZA4726. Flash Eurobarometer 192 (Entrepeneurship) Country Specific Questionnaire Norway

ZA4726. Flash Eurobarometer 192 (Entrepeneurship) Country Specific Questionnaire Norway ZA4726 Flash Eurobarometer 192 (Entrepeneurship) Country Specific Questionnaire Norway Flash Eurobarometer 192 Entrepreneurship Draft Questionnaire DEMOGRAPHICS D1. Kjønn (IKKE SPØR - MARKER RIKTIG ALTERNATIV)

Detaljer

ID-nummer. Høst Vår. Hvis du i ettertid skulle gi en samlet vurdering av ergoterapeututdanningen, hvor fornøyd vil du da si at du er?

ID-nummer. Høst Vår. Hvis du i ettertid skulle gi en samlet vurdering av ergoterapeututdanningen, hvor fornøyd vil du da si at du er? Ergoterapeut ID-nummer Dette skjema skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. Bruk blå/ svart penn Kryss settes slik: Ikke skriv i felt merket: Ikke slik: Eliminere slik: Ergoterapeututdanningen

Detaljer

Holdning til innvandrere i Bergen

Holdning til innvandrere i Bergen Holdning til innvandrere i Bergen Bergen omnibus 15. 18. april 2013 Oppdragsgiver: Bergen kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 15. - 18. april 2013 Datainnsamlingsmetode: Antall

Detaljer

Besøk til flyktninghjem i Khartoum

Besøk til flyktninghjem i Khartoum Besøk til flyktninghjem i Khartoum Det var om ettermiddagen torsdag den 5. februar 2009 at jeg (Andom Hasho, tokulturell underviser i KO programmet) vandret i byen Khartoum for å se på leveforhold blant

Detaljer

CAWI Spørreskjema. Skjemaet er skrevet i henhold til TNS Gallup kvalitetsrutiner

CAWI Spørreskjema. Skjemaet er skrevet i henhold til TNS Gallup kvalitetsrutiner CAWI Spørreskjema Undersøkelses navn HiOA Yrkersgruppers status og tillit i befolkningen Kunde HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Konsulent Carl-Henrik Krey Skjemaet er skrevet i henhold til TNS Gallup kvalitetsrutiner

Detaljer

Begreper fra arbeidslivet

Begreper fra arbeidslivet Begreper fra arbeidslivet Arbeidstid og ansettelse Laget ved Sjefsgården VO Arbeids-giver en som gir arbeid til noen sjefen Arbeids-taker en som får arbeid Heltid Du har full jobb. Full jobb er det samme

Detaljer

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway ZA5439 Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway FLASH 283 ENTREPRENEURSHIP D1. Kjønn [IKKE SPØR MARKER RIKTIG ALTERNATIV] Mann... 1 Kvinne...

Detaljer

HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR

HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR Skjemaet er på 4 sider og spørsmålene er delt inn i 4 seksjoner (A-D). TEMA A. OM DEG A1. Hvilken kommune bor du i? A2. Er du kvinne eller mann? Kvinne Mann A3. Hva er din alder?

Detaljer

Eksempler på tabeller som lett kan lages for å underbygge problemstillinger utvalget diskuterer eller ønsker belyst.

Eksempler på tabeller som lett kan lages for å underbygge problemstillinger utvalget diskuterer eller ønsker belyst. Eksempler på tabeller som lett kan lages for å underbygge problemstillinger utvalget diskuterer eller ønsker belyst. Hvor mange ganger i løpet av én måned jobber du vanligvis på kveldstid (minst to timer

Detaljer

Spørreundersøkelse for Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste

Spørreundersøkelse for Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste Spørreundersøkelse for Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste Undersøkelse om sosiale nettverk og tilknytning Norsk Gallup Institutt A/S gjennomfører nå på oppdrag fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste

Detaljer

Tema: Velferdsstaten Grønn gruppe 2006 Navn:

Tema: Velferdsstaten Grønn gruppe 2006 Navn: Tema: Velferdsstaten Grønn gruppe 2006 Navn: Notodden voksenopplæring 2006 1 Velferdsstaten Rettigheter og plikter Det norske samfunnet er et velferdssamfunn. Samfunnet er avhengig av at alle bidrar med

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

Nasjonal meningsmåling 1995

Nasjonal meningsmåling 1995 Nasjonal meningsmåling 1995 "Skolevalget 1995, landsomfattende undersøkelse" er en nasjonal meningsmåling (telefonintervju) gjennomført 28-31 august 1995 av NORSK GALLUP INSTITUTT A/S på oppdrag fra Norsk

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet Norsk utgave Arbeidsmiljøloven for alle Best.nr. 584-NO Arbeidstilsynet Arbeidsmiljøloven Arbeidsmiljøloven skal sikre trygge tilsettingsforhold, et sikkert arbeidsmiljø og en meningsfylt arbeidssituasjon

Detaljer

Verdenserklæringen om menneskerettigheter

Verdenserklæringen om menneskerettigheter Verdenserklæringen om menneskerettigheter Innledning Da anerkjennelsen av iboende verdighet og av like og uavhendelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1989

NASJONAL MENINGSMÅLING 1989 NASJONAL MENINGSMÅLING 1989 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1989. "Skolevalget 1989,

Detaljer

Stort omfang av deltidsarbeid

Stort omfang av deltidsarbeid Stort omfang av deltidsarbeid En av tre som jobber innenfor helse og sosialtjenester, er leger, sykepleiere eller helsefagarbeidere. Næringen er kvinnedominert. Både blant sykepleiere og helsefagarbeidere

Detaljer

SD2 3 0 0 1 1. Ikke skriv i felt merket: 7 X KODE. Utdanning etter avsluttet høgskoleutdanning

SD2 3 0 0 1 1. Ikke skriv i felt merket: 7 X KODE. Utdanning etter avsluttet høgskoleutdanning SD2 3 0 0 1 1 ID-NUMMER Dette skjemaet skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. Bruk blå / svart penn. Tallene skal se slik ut: 6 7 8 9 0 Sett kryss slik: Ikke slik: Eliminere feil avkryssing

Detaljer

REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING. er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet

REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING. er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet 2 Innhold Arbeid og sysselsetting 5 Utdanning 7 Levekår 11 Deltakelse i samfunnslivet

Detaljer

7 X. Tilbakeblikk på den utdanningen du var i gang med våren 2001 SD2 3 7 0 1 1. Har ikke fullført denne utdanningen

7 X. Tilbakeblikk på den utdanningen du var i gang med våren 2001 SD2 3 7 0 1 1. Har ikke fullført denne utdanningen SD2 3 7 0 1 1 ID-NUMMER Dette skjemaet skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. Bruk blå / svart penn. Tallene skal se slik ut: 6 7 8 9 0 Sett kryss slik: Ikke slik: Eliminere feil avkryssing

Detaljer

Sosionom / barnevernspedagog

Sosionom / barnevernspedagog Sosionom / barnevernspedagog ID-nummer Dette skjema skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. Bruk blå/ svart penn Kryss settes slik: Ikke slik: Eliminere slik: Ikke skriv i felt merket: Tallene

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

Slik lyder verdenserklæringen om menneskerettigheter

Slik lyder verdenserklæringen om menneskerettigheter Menneskerettigheter 1 Menneskerettigheter er de rettighetene alle har i kraft av det å være et menneske. De er universelle og evige. Rettighetene er umistelige og skal følge deg hele livet. Det er ikke

Detaljer

Muskelsmerter kjønn eller arbeidsforhold?

Muskelsmerter kjønn eller arbeidsforhold? Muskelsmerter kjønn eller arbeidsforhold? Flere kvinner enn menn opplever smerter i nakke, skuldre og øvre del av rygg. Det er vanskelig å forklare dette bare ut fra opplysninger om arbeidsforholdene på

Detaljer

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon?

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Av: El isa b e t h Fo u g n e r SAMMENDRAG Fedre som har hele eller deler av sin inntekt som selvstendig

Detaljer

Hva sier opinionsmålinger om den norske situasjonen?

Hva sier opinionsmålinger om den norske situasjonen? Avslutningskonferansen for IMER-programmet Ottar Hellevik Hva sier opinionsmålinger om den norske situasjonen? Økonomisk, kulturell og religiøs innvandrerskepsis. Konsekvensen av økt innvandring for holdningene.

Detaljer

INNHOLD 1. ORIENTERING OM UNDERSØKELSEN...2

INNHOLD 1. ORIENTERING OM UNDERSØKELSEN...2 Undersøkelse om overgang fra utdanning til arbeid Tilleggsundersøkelse i AKU 2009 Produktnummer 2090-1 Instruks Orientering og veiledning for intervjuere INNHOLD 1. ORIENTERING OM UNDERSØKELSEN...2 1.1

Detaljer

ID-nummer. Tilbakeblikk på sykepleierutdanningen (grunnutdanningen i sykepleie) Høst Vår

ID-nummer. Tilbakeblikk på sykepleierutdanningen (grunnutdanningen i sykepleie) Høst Vår Sykepleier ID-nummer Dette skjema skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. Bruk blå/ svart penn Kryss settes slik: Ikke slik: Eliminere slik: Ikke skriv i felt merket: Tallene skal se slik ut:

Detaljer

SPØRRESKJEMA TIL ASSISTENTER

SPØRRESKJEMA TIL ASSISTENTER SPØRRESKJEMA TIL ASSISTENTER Dette skjema skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. ID-nummer Bruk blå/ svart penn Kryss settes slik: Ikke slik: Eliminere slik: Ikke skriv i felt merket: Kode Tallene

Detaljer

Den norske valgundersøkelsen 2005

Den norske valgundersøkelsen 2005 Den norske valgundersøkelsen 2005 SPM.1 La oss begynne med et spørsmål om politisk interesse. Vil du si at du i alminnelighet er 1 9 Meget politisk interessert 2 58 Ganske interessert 3 31 Lite interessert

Detaljer

Høgskolen i Hedmark Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Postboks 4010 Bedriftssenteret 2306 Hamar

Høgskolen i Hedmark Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Postboks 4010 Bedriftssenteret 2306 Hamar Høgskolen i Hedmark Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Postboks 4010 Bedriftssenteret 2306 Hamar Telefon: 62 51 76 10 Faks: 62 51 76 01 E-mail: luna@hihm.no SPØRRESKJEMA Dette spørreskjemaet

Detaljer

Dine rettigheter verdt å kjempe for! V E L G S I D E 1 2. S E P T E M B E R

Dine rettigheter verdt å kjempe for! V E L G S I D E 1 2. S E P T E M B E R Dine rettigheter verdt å kjempe for! V E L G S I D E 1 2. S E P T E M B E R 2 www.handelogkontor.no RØD VALGALLIANSE n n n Nei til midlertidige ansettelser! HK går i mot at det skal bli generell adgang

Detaljer

Registreringsskjema for institusjoner som jobber med ARR i spesialisthelsetjenesten

Registreringsskjema for institusjoner som jobber med ARR i spesialisthelsetjenesten Registreringsskjema for institusjoner som jobber med ARR i spesialisthelsetjenesten Vi vil gjerne vite mer om situasjonen til deg som skal i gang med et rehabiliteringstilbud. Målet er å gi oss økt kunnskap

Detaljer

Spørreskjema for 10. klasse

Spørreskjema for 10. klasse Spørreskjema for 10. klasse Kjære elev! I dag skal du være med på et prosjekt som heter TENK TID. Dere er en av noen få 10.klassinger rundt i Norge som er invitert til å svare på dette spørreskjemaet.

Detaljer

Valgundersøkelsen 1994, Vest-Agder

Valgundersøkelsen 1994, Vest-Agder Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1994, Vest-Agder Study Documentation Juni 25, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juni 25, 2008 Identifisering

Detaljer

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv?

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Om du kan ha kjæreste? Om du skal gifte deg? Når du skal gifte deg? Hvem du skal gifte deg med? Sara, 18 år Sara har en kjæreste som foreldrene

Detaljer

Valgundersøkelsen 2007, Nordland

Valgundersøkelsen 2007, Nordland Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2007, Nordland Study Documentation Juni 22, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juni 19, 2007 Versjon

Detaljer

Jeg vil gjerne starte med å stille deg noen spørsmål om husstanden din

Jeg vil gjerne starte med å stille deg noen spørsmål om husstanden din B Landkode (0-0) EB0. B C Vårt surveynummer (KODE [09]) (0-) EB0. C D Intervju nummer (-) EB0. D HH0 Kontaktark nummer (SKRIV INN KONTAKTSKJEMANUMMERET) (-) EB0. HH0 MODIFY Jeg vil gjerne starte med å

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

Figur 1: Drømmejobb blant alle respondenter (ansatte, studenter, arbeidssøkende og selvstendig næringsdrivende)

Figur 1: Drømmejobb blant alle respondenter (ansatte, studenter, arbeidssøkende og selvstendig næringsdrivende) Manpower Work Life Rapport 2011 Drømmejobben 2011 Alle vil ha drømmejobben. Men hva betyr det i dag og hvilke typer jobber drømmer nordmenn hovedsakelig om? Manpower Work Life har i flere år studert forandringene

Detaljer

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen Vedlegg 1 Spørreskjema uteliv 1. Jobber du i restaurant, café, bar (inkludert kaffebarer), pub eller nattklubb. Vi tenker her også på restauranter, barer, puber eller nattklubber tilknyttet hoteller. UT

Detaljer

ZA5615. Flash Eurobarometer 332 (Consumer Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection, wave 2) Country Questionnaire Norway

ZA5615. Flash Eurobarometer 332 (Consumer Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection, wave 2) Country Questionnaire Norway ZA6 Flash Eurobarometer (Consumer Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection, wave ) Country Questionnaire Norway FL - NW Forbrukeres holdninger til handel over landegrensene og forbrukerbeskyttelse

Detaljer

Informasjon til deg som identifiseres som mulig offer for menneskehandel

Informasjon til deg som identifiseres som mulig offer for menneskehandel Informasjon til deg som identifiseres som mulig offer for menneskehandel 1 2 Hva er menneskehandel? Hvert år blir hundretusener av mennesker ofre for menneskehandel. I løpet av de siste årene har flere

Detaljer

Sammendrag: OMBUDETS UTTALELSE. Sakens bakgrunn

Sammendrag: OMBUDETS UTTALELSE. Sakens bakgrunn Sammendrag: Saken gjaldt en assistent i en barnehage som søkte arbeidsgiver om velferdspermisjon med lønn på Store Bededag. Klager er dansk statsborger, og medlem av den danske folkekirken. Kommunens personalreglement

Detaljer

Aktuelt for kirkene: Forslag til 2-3 timers opplegg - Hva sier vi når flyktningene kommer til Norge? - Hva gjør vi?

Aktuelt for kirkene: Forslag til 2-3 timers opplegg - Hva sier vi når flyktningene kommer til Norge? - Hva gjør vi? Aktuelt for kirkene: Forslag til 2-3 timers opplegg - Hva sier vi når flyktningene kommer til Norge? - Hva gjør vi? «Det er krise i Europa. Flyktningene strømmer inn over de europeiske grensene, og flommen

Detaljer

ZA5885. Flash Eurobarometer 366 (Quality of Life in European Cities) Country Questionnaire Norway

ZA5885. Flash Eurobarometer 366 (Quality of Life in European Cities) Country Questionnaire Norway ZA88 Flash Eurobarometer (Quality of Life in European Cities) Country Questionnaire Norway EB FLASH - Quality of Life in European Cities - NW D Hva er din alder? (NOTER - HVIS "NEKTER", KODE 99) D Registrer

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen. John Nonseid Direktoratet for forvaltning og IKT

Innbyggerundersøkelsen. John Nonseid Direktoratet for forvaltning og IKT Innbyggerundersøkelsen John Nonseid Hvorfor en Innbyggerundersøkelse? Regjeringens fornyingsstrategi fra 2007 Det skal legges større vekt på innbyggernes opplevelse av det offentlige tjenestetilbud Svarprosent

Detaljer

Holdninger til kommunesammenslåing i Klæbu kommune. Spørreundersøkelse i Klæbu kommune fbm kommunereformen. TNS Politikk & samfunn Kommunesammenslåing

Holdninger til kommunesammenslåing i Klæbu kommune. Spørreundersøkelse i Klæbu kommune fbm kommunereformen. TNS Politikk & samfunn Kommunesammenslåing Holdninger til kommunesammenslåing i Klæbu kommune Spørreundersøkelse i Klæbu kommune fbm kommunereformen Innhold 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn Contents 3 Holdninger til

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 1575/2000. av 19. juli 2000

KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 1575/2000. av 19. juli 2000 Nr. 12/279 KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 1575/2000 2002/EØS/12/43 av 19. juli 2000 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 577/98 om tilrettelegging av en arbeidskraftundersøkelse i Fellesskapet med

Detaljer

Kandidatundersøkelse av fagskoleutdannede 2013

Kandidatundersøkelse av fagskoleutdannede 2013 KONFIDENSIELT «lpnr» Pb. 5183 Majorstuen, 0302 Oslo Telefon: 22 59 51 00 Telefaks: 22 59 51 01 Kandidatundersøkelse av fagskoleutdannede 2013 Du vil bli guidet gjennom spørreskjemaet ved hjelp av pilhenvisninger

Detaljer

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Undersøkelse om taxi-opplevelser gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge opplevelser knyttet til å benytte taxi. Målgruppe Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning)

Detaljer

Lett lest Valg-brosjyre 2011

Lett lest Valg-brosjyre 2011 Valg-brosjyre 2011 for partier i Bærum side 1 Lett lest Valg-brosjyre 2011 Side 1 Valg-brosjyre 2011 for partier i Bærum side 2 FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne Konvensjonen

Detaljer

Medievaner blant publikum

Medievaner blant publikum Medievaner blant publikum Landsomfattende undersøkelse 28. januar 21. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer