INTEGRERINGSBAROMETERET 2013 Holdninger til integrering og mangfold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INTEGRERINGSBAROMETERET 2013 Holdninger til integrering og mangfold 2005-13"

Transkript

1 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET INTEGRERINGSBAROMETERET Holdninger til integrering og mangfold TABELLRAPPORT - BEFOLKNINGSUTVALG Ref. no

2 INNLEDNING Denne rapporten presenterer tabellariske fremstillinger av Integreringsbarometeret, og sammenstiller resultatene med de tidligere barometrene, tilbake til Utvalget i er tilført ekstrautvalg innvandrere. Tallene i denne rapporten er avgrenset til de årlige «befolkningsutvalgene», som er sammenliknbare over tid. Tallene viser prosentvise fordelinger for spørsmål stilt i, sammen med tilsvarende scorer for de tidligere årene den samme indikatoren inngår i barometrene. Endringene i årets undersøkelsesdesign er mer omfattende enn i de tidligere årenes revisjoner. Spørsmål, som kun er stilt tidligere, er utelatt. Enkelte av årets spørsmål og formuleringer er «tilnærmet like» de tidligere barometrene, og er tatt med i tabellene nedenfor. Der det er gjort endringer i spørsmålsformuleringer med betydning for tolkningen av tallene, er dette angitt med tekstkommentarer under tabellene. Kolonner for «Total» er tentative. Analysene er basert på årlige utvalg som følger: 2005: 1203 respondenter 2006: 948 respondenter 2008: 1157 respondenter 2009: 1331 respondenter 2010: 1380 respondenter 2012: 1400 respondenter : 1290 respondenter Den statistiske usikkerheten i prosentfordelingene for hele utvalget samlet er i størrelsesorden +/- 1,5 til 3,0 prosentpoeng størst når fordelingene nærmer seg 50%. Merk at enkelte av undersøkelsens spørsmål er rettet mot underutvalg. Undersøkelsens tekstrapport beskriver nærmere de årlige utvalgenes sammensetning, og statistisk usikkerhet. Spørsmålene er fremstilt i samme rekkefølge som i undersøkelsens spørreskjema. 2

3 SPØRSMÅL 1: I DET STORE OG HELE, HVORDAN SYNES DU INTEGRERINGEN AV INNVANDRERE I DET NORSKE SAMFUNNET FUNGERER? I det store og hele, hvordan synes du integreringen av innvandrere i det norske samfunnet fungerer? Total Meget bra,7% 1,3%,8%,9%,8%,7%,8%,8% Ganske bra 19,1% 18,5% 17,5% 19,9% 19,6% 22,3% 21,0% 19,8% Verken eller 42,1% 29,6% 27,6% 29,0% 27,6% 28,8% 36,0% 31,5% Ganske dårlig 30,5% 37,2% 42,2% 35,4% 36,5% 35,6% 30,8% 35,4% Meget dårlig 6,4% 9,7% 10,7% 12,4% 12,2% 10,0% 9,8% 10,3% Ubesvart 1,2% 3,7% 1,2% 2,2% 3,2% 2,6% 1,6% 2,2% Sum 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% n SPØRSMÅL 2: HVOR GODT ELLER DÅRLIG PASSER DE FØLGENDE PÅSTANDER MED DIN OPPFATNING? Innvandrere kan passe inn i det norske samfunnet og samtidig beholde sine tradisjoner Total Passer helt 32,0% 31,0% 25,2% 27,0% 20,9% 27,4% 13,8% 25,1% Passer ganske godt 47,1% 46,5% 53,2% 48,7% 52,1% 52,6% 50,5% 50,3% Passer ganske dårlig 12,6% 13,5% 15,1% 17,8% 19,1% 12,3% 27,9% 17,1% Passer ikke i det hele tatt 7,2% 7,6% 5,7% 5,1% 6,5% 5,1% 7,5% 6,3% Ubesvart 1,0% 1,5%,7% 1,3% 1,4% 2,6%,3% 1,3% Sum 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% n Det er bra for Norge at mennesker fra ulike kulturer omgås hverandre Total Passer helt 43,9% 38,9% 36,8% 37,7% 32,5% 34,8% 29,6% 36,1% Passer ganske godt 41,6% 45,6% 48,7% 46,0% 50,9% 52,0% 53,8% 48,6% Passer ganske dårlig 9,9% 9,0% 9,8% 11,4% 10,7% 8,9% 12,0% 10,3% Passer ikke i det hele tatt 3,6% 4,6% 3,7% 3,8% 4,2% 3,4% 3,4% 3,8% Ubesvart 1,1% 1,9%,9% 1,1% 1,8%,9% 1,2% 1,3% Sum 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% n

4 Alle innvandrere med varig opphold i Norge må gis samme rettigheter som resten av befolkningen Total Passer helt 48,8% 49,5% 47,1% 45,9% 42,3% 43,1% 40,9% 45,1% Passer ganske godt 35,9% 34,8% 40,1% 40,5% 41,0% 42,0% 45,3% 40,2% Passer ganske dårlig 9,4% 7,9% 8,8% 9,0% 10,3% 9,1% 8,9% 9,1% Passer ikke i det hele tatt 3,8% 5,0% 3,3% 3,1% 5,0% 4,6% 4,7% 4,2% Ubesvart 2,1% 2,8%,7% 1,4% 1,4% 1,1%,2% 1,3% Sum 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% n : «..som landets egen befolkning» : «..som nordmenn» Det er fullt mulig å dele grunnleggende verdier til tross for ulik religiøs tilknytning Total Passer helt 25,3% 25,8% 23,9% 27,6% 28,3% 26,2% Passer ganske godt 54,6% 50,3% 50,9% 52,4% 46,6% 50,9% Passer ganske dårlig 15,6% 18,1% 19,6% 15,1% 17,3% 17,2% Passer ikke i det hele tatt 3,3% 4,5% 4,3% 3,6% 7,2% 4,6% Ubesvart 1,3% 1,3% 1,3% 1,3%,6% 1,2% Sum 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% n : «Det er fullt mulig å dele et sett av grunnleggende verdier til tross for ulik religiøs tilknytning». SPØRSMÅL 3: HVOR VIKTIGE SYNES DU FØLGENDE VERDIER ER? (Andel «Svært viktig») : I HVILKEN GRAD KJENNETEGNES DET NORSKE SAMFUNNET AV DE FØLGENDE VERDIER? (Andel «I svært stor grad»).* Demokrati 41,3% 56,4% 54,5% 51,8% 87,2% Ytringsfrihet 61,3% 64,2% 65,6% 57,4% 83,3% Likestilling mellom kjønn 26,6% 29,3% 32,0% 30,0% 73,7% Religionsfrihet 41,6% 41,5% 47,8% 40,3% 58,6% Økonomisk og sosial likhet 48,8% Likhet for loven 86,4% Vern av barns rettigheter 88,0% Respekt for homofile 63,0% Personlig frihet 70,9% Familiesamhold 64,0% n * Kun fire av verdiene fra er de samme som i. 4

5 SPØRSMÅL 4: HVOR GODT ELLER DÅRLIG PASSER FØLGENDE PÅSTANDER MED DIN OPPFATNING? Innvandringen er en trussel mot den norske velferdsstaten Total Passer helt 15,7% 18,8% 14,6% 10,8% 13,2% 14,6% Passer ganske godt 34,6% 35,0% 33,5% 26,6% 29,2% 31,7% Passer ganske dårlig 38,7% 34,0% 37,1% 38,2% 38,8% 37,3% Passer ikke i det hele tatt 9,6% 10,7% 14,0% 22,8% 18,3% 15,2% Sum 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% n : «Innvandringen er en trussel mot den norske velferdsstaten fordi innvandrere ikke slutter seg til de grunnleggende verdiene i Norge» Innvandrere flest bidrar til å opprettholde den norske velferdsstaten Passer helt 5,3 6,4 7,4 Passer ganske godt 41,6 45,6 46,2 Passer ganske dårlig 39,9 36,3 33,0 Passer ikke i det hele tatt 12,2 10,0 12,0 Ubesvart 1,0 1,7 1,5 100,0 100,0 n SPØRSMÅL 5: PROBLEMER MED INTEGRERING AV INNVANDRERE SKYLDES : PROBLEMER MED INTEGRERING AV INNVANDRERE SKYLDES I STOR GRAD...at innvandrere blir utsatt for diskriminering i Norge Passer helt 6,8% 6,3% 5,4% 5,5% I stor grad 5,4% Passer ganske godt 42,9% 40,3% 37,0% 40,2% I noen grad 45,9% Passer ganske dårlig 39,2% 40,1% 44,4% 39,5% I liten grad 33,9% Passer ikke i det hele tatt 9,7% 12,1% 11,6% 13,7% Overhodet ikke 10,0% Ubesvart 1,5% 1,2% 1,7% 1,1% Vet ikke 4,6% Ubesvart,2% Sum 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Sum 100,0% n n mangelfull innsats fra innvandrerne sin side Passer helt 25,3% 26,5% 26,7% 23,7% I stor grad 28,0% Passer ganske godt 56,7% 57,4% 56,8% 55,5% I noen grad 59,1% Passer ganske dårlig 15,8% 14,3% 14,4% 16,9% I liten grad 7,9% Passer ikke i det hele tatt,8%,7%,7% 1,5% Overhodet ikke,9% Ubesvart 1,5% 1,0% 1,4% 2,4% Vet ikke 3,6% Ubesvart,6% Sum 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Sum 100,0% n n

6 ...mangelfull innsats fra myndighetenes side Passer helt 14,2% 13,2% 13,1% 12,6% I stor grad 17,5% Passer ganske godt 51,2% 51,5% 49,7% 50,8% I noen grad 55,8% Passer ganske dårlig 27,8% 27,3% 29,5% 28,3% I liten grad 16,9% Passer ikke i det hele tatt 5,5% 7,1% 5,8% 6,1% Overhodet ikke 5,1% Ubesvart 1,4%,9% 1,8% 2,1% Vet ikke 4,2% Ubesvart,5% Sum 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Sum 100,0% n n mangelfull innsats fra resten av befolkningens side Passer helt 9,5% 9,1% 7,8% 9,7% I stor grad 10,2% Passer ganske godt 55,3% 55,4% 52,2% 53,6% I noen grad 57,4% Passer ganske dårlig 27,3% 26,9% 30,5% 28,1% I liten grad 21,6% Passer ikke i det hele tatt 6,4% 7,3% 7,5% 6,4% Overhodet ikke 6,5% Ubesvart 1,5% 1,3% 2,0% 2,1% Vet ikke 3,9% Ubesvart,5% Sum 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Sum 100,0% n n : «..mangelfull innsats fra resten av befolkningen». 2012: «..mangelfull innsats fra nordmenn». SPØRSMÅL 6: DISKRIMINERING AV INNVANDRERE FOREKOMMER Diskriminering av innvandrere forekommer Passer helt 41,3% 46,1% 30,9% 29,0% 26,4% 32,8% I stor grad 8,8% Passer ganske godt 46,5% 40,3% 52,3% 51,3% 53,6% 56,4% I noen grad 60,1% Passer ganske dårlig 8,1% 7,2% 13,2% 16,0% 16,2% 9,3% I liten grad 23,4% Passer ikke i det hele tatt 2,2% 2,6% 2,5% 2,9% 2,4% 1,6% Overhodet ikke 1,3% - Vet ikke 5,7% Ubesvart 1,8% 3,8% 1,1%,7% 1,4% Ubesvart,7% Sum 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Sum 100,0% n n

7 SPØRSMÅL 7: BILDET SOM FORMIDLES AV INNVANDRERNE I NORSKE MEDIER ER I DET STORE OG HELE Bildet som formidles av innvandrere i norske medier er i det store og hele... For positivt 16,9 For negativt 30,9 Balansert 28,8 Vet ikke '/' klarer ikke ta stilling 22,6 Ubesvart,9 SPØRSMÅL 8: HVOR GODT ELLER DÅRLIG PASSER FØLGENDE PÅSTANDER MED DIN OPPFATNING? Vi bør ikke slippe inn flere innvandrere i Norge Total Passer helt 19,3% 20,0% 21,4% 23,7% 23,4% 17,4% 18,0% 20,5% Passer ganske godt 26,5% 25,4% 26,9% 29,1% 30,3% 27,9% 30,8% 28,3% Passer ganske dårlig 36,4% 34,1% 34,2% 31,7% 31,6% 39,9% 40,3% 35,5% Passer ikke i det hele tatt 16,2% 18,6% 15,6% 14,5% 12,8% 14,9% 10,5% 14,5% Ubesvart 1,7% 1,9% 1,9%,9% 1,9%,4% 1,2% Sum 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% n Forholdet mellom innvandrere og resten av befolkningen kommer til å bli bedre Total Passer helt 8,7% 11,1% 7,4% 6,3% 7,3% 8,1% 6,1% 7,7% Passer ganske godt 57,5% 50,9% 54,3% 56,2% 49,6% 59,6% 52,4% 54,5% Passer ganske dårlig 27,0% 27,1% 31,1% 28,6% 32,5% 27,4% 33,3% 29,7% Passer ikke i det hele tatt 5,2% 7,2% 5,9% 7,9% 8,4% 4,9% 7,3% 6,7% Ubesvart 1,6% 3,7% 1,4% 1,1% 2,2%,9% 1,4% Sum 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% n : «Forholdet mellom nordmenn og innvandrere kommer til å bli bedre» 7

8 Innvandrere har selv hovedansvaret for å bli integrert Total Passer helt 31,5% 33,6% 31,3% 25,3% 26,2% 29,6% Passer ganske godt 45,3% 47,9% 48,6% 53,2% 53,2% 49,7% Passer ganske dårlig 19,8% 16,9% 16,9% 19,6% 19,0% 18,4% Passer ikke i det hele tatt 2,2%,8% 1,2% 1,9% 1,2% 1,4% Ubesvart 1,3%,9% 2,0%,5%,9% Sum 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% n For å bli norsk statsborger, bør det være obligatorisk å bestå en prøve som viser kunnskap om det norske samfunnet Total Passer helt 41,9% 40,4% 46,7% 42,9% Passer ganske godt 40,7% 41,7% 36,2% 39,6% Passer ganske dårlig 12,8% 14,0% 13,3% 13,4% Passer ikke i det hele tatt 2,8% 3,9% 3,3% 3,3% Ubesvart 1,9%,5%,8% Sum 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% n For å bli norsk statsborger, bør det være obligatorisk å bestå en språktest i norsk Total Passer helt 45,0 44,6 39,7 45,8 43,7 37,8 52,6 44,2 Passer ganske godt 33,8 34,2 39,0 39,8 40,0 40,7 33,9 37,3 Passer ganske dårlig 14,0 15,0 15,4 10,9 11,5 12,2 10,6 12,8 Passer ikke i det hele tatt 6,3 5,3 5,1 2,5 3,0 6,4 1,9 4,4 Ubesvart 0,9 0,9 0,9 1,0 1,9 3,0 1,0 1,4 Sum 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% n : «Innvandrere bør bevise sine kunnskaper i norsk gjennom en språktest før de får innvilget statsborgerskap». 8

9 SPØRSMÅL 9: HVOR GODT ELLER DÅRLIG PASSER FØLGENDE PÅSTANDER MED DIN OPPFATNING? Jeg er generelt skeptisk til religiøse personer Passer helt 32,9% 35,1% 37,0% 16,8% 14,6% 10,5% Passer ganske godt 35,1% 33,2% 34,5% 30,1% 31,2% 26,1% Passer ganske dårlig 21,2% 19,9% 20,4% 34,4% 32,9% 41,5% Passer ikke i det hele tatt 8,5% 10,9% 7,3% 17,5% 19,7% 21,6% Ubesvart 2,2%,9%,8% 1,2% 1,6%,3% Sum 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% n : «Jeg er generelt skeptisk til religiøse organisasjoner og menigheter». Jeg er skeptisk til personer med muslimsk tro Total Passer helt 16,5% 21,5% 18,3% 15,1% 19,0% 15,7% 16,7% 17,4% Passer ganske godt 31,5% 31,9% 32,2% 26,5% 33,2% 24,9% 30,7% 30,0% Passer ganske dårlig 31,0% 28,2% 31,3% 37,8% 32,7% 34,5% 36,4% 33,5% Passer ikke i det hele tatt 19,0% 15,6% 16,4% 19,9% 13,8% 22,1% 15,2% 17,6% Ubesvart 2,0% 2,8% 1,7%,6% 1,3% 2,7%,9% 1,7% Sum 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% n : «Jeg er mer mistenksom mot personer med muslimsk tro». Jeg er skeptisk til personer med jødisk tro Total Passer helt 6,1% 4,0% 6,5% 5,5% Passer ganske godt 20,3% 13,6% 17,7% 17,2% Passer ganske dårlig 44,3% 42,9% 47,4% 44,8% Passer ikke i det hele tatt 27,8% 37,0% 28,0% 31,0% Ubesvart 1,5% 2,5%,4% 1,5% Total Sum 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% n Jeg er skeptisk til personer med kristen tro Passer helt 3,7 Passer ganske godt 14,4 Passer ganske dårlig 43,0 Passer ikke i det hele tatt 37,9 Ubesvart,9 9

10 Jeg er skeptisk til personer som ikke er religiøse Passer helt 1,4 Passer ganske godt 5,1 Passer ganske dårlig 40,3 Passer ikke i det hele tatt 52,2 Ubesvart,9 SPØRSMÅL 10: HVOR POSITIV ELLER NEGATIV ER DU TIL AT MUSLIMSKE KVINNER BÆRER HIJAB.? : ER DU FOR ELLER MOT AT MUSLIMSKE KVINNER BÆRER HIJAB på gaten? Helt for 10,1% 12,3% 12,7% 13,1% 7,8% Meget positiv 6,9% 5,9% Mer for enn mot 12,7% 9,9% 11,5% 14,7% 12,4% Ganske positiv 14,4% 13,5% Verken eller 39,9% 34,7% 37,2% 35,4% 38,8% Verken eller 39,6% 45,9% Mer mot enn for 16,0% 16,6% 14,7% 13,7% 15,1% Ganske negativ 14,4% 17,3% Helt mot 20,7% 25,1% 22,8% 22,9% 24,8% Meget negativ 23,0% 17,2% Ubesvart,6% 1,4%,9%,2% 1,2% Ubesvart 1,7%,3% Sum 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% n på arbeidsplassen? Helt for 6,9% 8,2% 9,0% 6,3% 5,1% Meget positiv 4,8% 4,4% Mer for enn mot 8,7% 8,1% 9,2% 10,8% 9,6% Ganske positiv 12,7% 9,6% Verken eller 27,9% 25,7% 28,3% 24,4% 27,7% Verken eller 28,3% 35,9% Mer mot enn for 24,5% 22,0% 20,4% 22,1% 23,4% Ganske negativ 20,6% 21,9% Helt mot 31,5% 34,5% 31,7% 36,3% 32,6% Meget negativ 31,5% 27,4% Ubesvart,4% 1,4% 1,4%,1% 1,6% Ubesvart 2,1%,9% Sum 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Sum 100,0% 100,0% n

11 ...som lærer i skolen? Helt for 6,8% 8,2% 8,6% 6,9% 4,9% Meget positiv 4,5% 3,8% Mer for enn mot 7,1% 7,3% 8,1% 10,5% 7,8% Ganske positiv 11,7% 8,4% Verken eller 24,1% 21,9% 25,7% 22,6% 20,6% Verken eller 21,9% 28,1% Mer mot enn for 22,3% 22,0% 20,0% 18,8% 22,2% Ganske negativ 20,4% 22,6% Helt mot 39,0% 39,1% 36,4% 40,7% 43,2% Meget negativ 40,1% 36,8% Ubesvart,7% 1,5% 1,1%,5% 1,3% Ubesvart 1,4%,2% Sum 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Sum 100,0% 100,0% n som uniformert politi? Total Helt for 3,0% Meget positiv 2,9% 2,3% 2,7% Mer for enn mot 3,7% Ganske positiv 6,1% 4,1% 4,7% Verken eller 11,3% Verken eller 13,0% 17,5% 13,8% Mer mot enn for 17,2% Ganske negativ 20,5% 22,4% 20,0% Helt mot 63,3% Meget negativ 55,5% 53,2% 57,4% Ubesvart 1,4% Ubesvart 2,1%,6% 1,4% Sum 100,0% Sum 100,0% 100,0% 100,0% n 1380 n SPØRSMÅL 11: HVOR POSITIV ELLER NEGATIV ER DU TIL AT MUSLIMSKE KVINNER BÆRER NIQUAB PÅ SKOLE ELLER STUDIESTED? Hvor positiv eller negativ er du til at muslimske kvinner bærer niqab (hodeplagg som dekker hele ansiktet unntatt øynene) på skole eller studiested? Meget positiv,7 Ganske positiv 1,9 Verken positiv eller negativ 11,0 Ganske negativ 22,2 Meget negativ 63,9 Ubesvart,3 11

12 SPØRSMÅL 12: MENER DU AT VERDIENE INNENFOR ISLAM ER FORENLIGE MED GRUNNLEGGENDE VERDIER I DET NORSKE SAMFUNNET? Mener du at verdiene innenfor islam er forenelige med grunnleggende verdier i det norske samfunnet? Ja, helt forenelige 3,2% 3,6% 4,0% 4,7% 3,8% 5,9% 4,1% Ja, delvis forenelige 35,5% 36,7% 42,1% 43,0% 31,8% 38,8% 30,7% Nei, stort sett ikke forenelige 36,1% 31,9% 34,9% 29,1% 28,6% 23,1% 26,7% Nei, ikke forenelige i det hele tatt 21,5% 23,9% 17,8% 21,9% 23,7% 18,2% 23,5% Ubesvart/Vet ikke ( ) 3,6% 3,9% 1,2% 1,2% 12,1% 12,4% 14,4% Ubesvart ,5%,6% Sum 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% n SPØRSMÅL 13: HVILKE AV FØLGENDE HANDLINGER KUNNE DU SELV TENKE DEG Å GJØRE FOR Å MOTVIRKE RASISME ELLER ETNISK DISKRIMINERING? Gi penger til en organisasjon som arbeider mot rasisme/etnisk diskriminering Total Ja, absolutt 27,3% 26,7% 16,1% 15,6% 14,3% 14,2% 12,5% 17,6% Ja, kanskje 44,5% 39,9% 45,4% 42,6% 42,3% 42,9% 41,4% 42,8% Nei 26,8% 31,5% 37,3% 40,6% 41,7% 39,7% 45,8% 38,1% Ubesvart 1,5% 1,9% 1,2% 1,2% 1,7% 3,1%,3% 1,6% Sum 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% n Bli medlem i en organisasjon som arbeider mot rasisme/etnisk diskriminering Total Ja, absolutt 12.8% 14.1% 10.6% 10.9% 9.5% 10.0% 6.6% 10.5% Ja, kanskje 37.6% 35.2% 34.1% 35.7% 34.1% 31.9% 32.8% 34.4% Nei 47.3% 48.5% 54.1% 52.7% 54.3% 48.6% 59.5% 52.3% Ubesvart 2.3% 2.1% 1.2%.7% 2.2% 9.5% 1.1% 2.8% Sum 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Nei Vise støtte i sosiale medier til en gruppe eller organisasjon som arbeider mot rasisme/etnisk diskriminering Ja, absolutt 18,6 Ja, kanskje 44,5 Nei 35,9 Ubesvart 1,0 Total 99,4 12

13 Argumentere mot rasistiske/diskriminerende innlegg på nettet Ja, absolutt 16,0 Ja, kanskje 33,9 Nei 48,6 Ubesvart 1,5 Total 99,5 Argumentere mot rasistiske/diskriminerende uttalelser i sosiale sammenhenger Ja, absolutt 30,9 Ja, kanskje 35,5 Nei 32,6 Ubesvart,9 Delta i en demonstrasjon med et budskap mot rasisme/etnisk diskriminering Total Ja, absolutt 15.5% 13.8% 10.8% 11.1% 9.4% 11.4% 10.7% 11.7% Ja, kanskje 33.5% 29.8% 30.1% 25.7% 24.9% 28.6% 26.2% 28.2% Nei 49.6% 54.4% 57.4% 62.8% 63.7% 57.1% 62.5% 58.5% Ubesvart 1.4% 2.0% 1.7%.4% 2.1% 2.9%.6% 1.6% Sum 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Nei «Delta i en demonstrasjon» SPØRSMÅL 16: OPPLEVER DU AT DU BLIR BEHANDLET RETTFERDIG OG MED RESPEKT PÅ OFFENTLIGE KONTORER? Opplever du at du blir behandlet rettferdig og med respekt på offentlige kontorer? Alltid 24,5 Som regel 48,8 Det varierer 19,7 Som regel ikke 2,2 Aldri,5 Vet ikke'/'er usikker 2,8 Ubesvart 1,6 13

14 SPØRSMÅL 17: HVOR GODT ELLER DÅRLIG PASSER FØLGENDE PÅSTANDER MED DIN OPPFATNING? Det bør bli lettere for flyktninger med permanent oppholdstillatelse å bli gjenforent med sin familie ved at deres ektefelle og mindreårige barn også får komme til Norge Total Passer helt 15.9% 14.8% 15.4% 17.0% 16.3% 15.9% Passer ganske godt 42.7% 42.9% 40.5% 40.4% 47.2% 42.7% Passer ganske dårlig 24.4% 20.8% 26.7% 25.7% 23.5% 24.2% Passer ikke i det hele tatt 15.7% 20.1% 16.0% 15.1% 12.4% 15.9% Ùbesvart 1.3% 1.4% 1.5% 1.9%.7% 1.4% Sum 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% n : «Det bør bli lettere for flyktninger som er bosatt i Norge å bli gjenforent med sin familie ved at deres ektefelle og mindreårige barn også får komme hit. Norge bør ta i mot flere flyktninger som har behov for beskyttelse Total Passer helt 17.2% 14.9% 14.9% 13.8% 14.8% 13.5% 14.7% Passer ganske godt 38.0% 40.7% 36.4% 35.0% 36.1% 41.0% 37.8% Passer ganske dårlig 26.2% 27.6% 27.9% 30.9% 29.2% 28.2% 28.5% Passer ikke i det hele tatt 16.1% 15.7% 19.6% 18.8% 18.1% 16.0% 17.5% Ùbesvart 2.5% 1.1% 1.3% 1.4% 1.8% 1.3% 1.5% Sum 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% n Min kommune bør bosette flere flyktninger Total Passer helt 9.8% 9.8% 8.8% 9.1% 8.6% 8.3% 9.0% Passer ganske godt 28.3% 32.4% 30.9% 26.9% 31.1% 32.5% 30.4% Passer ganske dårlig 31.0% 30.3% 29.0% 30.6% 31.3% 33.8% 31.0% Passer ikke i det hele tatt 27.1% 26.1% 30.1% 31.9% 26.7% 24.6% 27.9% Ùbesvart 3.8% 1.4% 1.2% 1.5% 2.2%.8% 1.7% Sum 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% n

15 Jeg ville stilt meg positiv til at det ble etablert et asylmottak i området der jeg bor Total Passer helt 9.7% 8.1% 8.3% 6.9% 7.6% 8.1% Passer ganske godt 27.9% 27.1% 23.0% 25.6% 28.5% 26.3% Passer ganske dårlig 26.2% 27.8% 27.2% 27.7% 28.1% 27.4% Passer ikke i det hele tatt 34.9% 36.0% 40.4% 37.6% 35.1% 36.9% Ùbesvart 1.4%.9% 1.2% 2.2%.8% 1.3% Sum 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% n Det blir ikke lagt nok vekt på barnas beste ved behandlingen av asylsøknader for barnefamilier Passer helt 20,1 Passer ganske godt 42,8 Passer ganske dårlig 24,6 Passer ikke i det hele tatt 10,9 Ubesvart 1,7 SPØRSMÅL 18: DERSOM JEG HADDE ET BARN SOM ØNSKET Å GIFTE SEG MED EN PERSON MED FØLGENDE RELIGION, VILLE JEG SETT PÅ DETTE SOM? Kristendom Positivt 35,3 Negativt 6,5 Uten betydning 52,6 Vet ikke 4,6 Ubesvart,9 Jødedom Positivt 8,7 Negativt 24,3 Uten betydning 48,3 Vet ikke 16,4 Ubesvart 2,2 15

16 Islam Positivt 3,4 Negativt 56,8 Uten betydning 22,6 Vet ikke 16,0 Ubesvart 1,2 Hinduisme Positivt 5,2 Negativt 31,3 Uten betydning 39,4 Vet ikke 21,9 Ubesvart 2,2 Buddhisme Positivt 8,3 Negativt 26,9 Uten betydning 43,6 Vet ikke 20,2 Ubesvart 1,0 SPØRSMÅL 19: HVOR GODT ELLER DÅRLIG PASSER FØLGENDE PÅSTANDER MED DIN OPPFATNING? Det er positivt at foreldre engasjerer seg aktivt for å finne en egnet ektefelle for sine barn Total Passer helt 4,0 2,2 1,2 1,0 1,1 1,0 0,9 1,6 Passer ganske godt 7,1 9,5 5,5 4,7 4,6 4,1 3,3 5,5 Passer ganske dårlig 33,7 35,5 32,8 33,4 29,6 27,7 30,7 31,9 Passer ikke i det hele tatt 54,2 50,0 59,2 59,9 63,3 62,4 65,0 59,1 Ubesvart 1,0 2,7 1,3 0,9 1,4 4,8 1,1 1,9 Sum 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Nei

17 Jeg ville ikke valgt en skole for mine barn der et flertall av elevene hadde innvandrerbakgrunn Total Passer helt 22.6% 26.8% 28.3% 24.1% 23.3% 25.1% Passer ganske godt 33.4% 33.7% 32.2% 32.8% 33.4% 33.1% Passer ganske dårlig 32.5% 31.3% 28.6% 28.5% 27.5% 29.6% Passer ikke i det hele tatt 10.4% 7.4% 9.6% 12.8% 14.3% 10.8% Ùbesvart 1.2%.8% 1.4% 1.9% 1.6% 1.3% Sum 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% n : «Jeg ville ikke valgt en skole med høy andel elever med innvandrerbakgrunn til mine barn» Dersom skolens resultater er gode, har andelen elever med innvandrerbakgrunn ingen betydning for hvilken skole jeg velger for mine barn Total Passer helt 31.3% 28.5% 21.7% 20.1% 26.7% 25.5% Passer ganske godt 40.2% 39.6% 35.6% 36.7% 41.7% 38.7% Passer ganske dårlig 19.2% 20.6% 26.5% 26.4% 22.2% 23.1% Passer ikke i det hele tatt 8.1% 10.0% 14.4% 13.5% 8.5% 11.0% Ùbesvart 1.2% 1.2% 1.8% 3.3%.9% 1.7% Sum 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% n : «Andelen elever med innvandrerbakgrunn har ingen betydning for hvilken skole jeg ville valgt for mine barn, dersom skolens resultater er gode». Det er positivt for barn å gå på skole med elever fra ulike kulturer Total Passer helt 26.6% 25.5% 27.9% 26.6% Passer ganske godt 54.1% 55.4% 54.0% 54.5% Passer ganske dårlig 12.9% 12.3% 12.5% 12.6% Passer ikke i det hele tatt 4.9% 3.8% 4.2% 4.3% Ubesvart 1.6% 3.0% 1.3% 2.0% Sum 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% n

18 Den norske skolen gir alle barn, uansett etnisk opprinnelse, like gode muligheter til å klare seg videre i livet Passer helt 20,5 Passer ganske godt 61,6 Passer ganske dårlig 13,3 Passer ikke i det hele tatt 3,1 Ubesvart 1,5 Det ville være vanskelig for meg å bo i et område der flertallet hadde innvandrerbakgrunn Total Passer helt 12.2% 14.6% 15.4% 13.2% 21.0% 15.3% Passer ganske godt 29.6% 30.6% 29.4% 25.5% 33.7% 29.8% Passer ganske dårlig 41.3% 38.5% 41.4% 39.3% 33.4% 38.8% Passer ikke i det hele tatt 16.0% 15.0% 11.9% 19.8% 10.7% 14.6% Ùbesvart.9% 1.3% 1.9% 2.2% 1.3% 1.5% Sum 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% n : «Det ville være vanskelig for meg å bo i et område med mange innvandrere. SPØRSMÅL 20: HVOR GODT ELLER DÅRLIG PASSER FØLGENDE PÅSTANDER MED DIN OPPFATNING? Alle arbeidsplasser bør jobbe for å ha innvandrere blant ansette og ledere Total Passer helt 12.0% 10.3% 13.1% 12.6% 11.0% 12.0% 13.5% 12.1% Passer ganske godt 39.7% 38.3% 43.4% 41.5% 37.7% 38.9% 46.0% 40.8% Passer ganske dårlig 34.9% 32.4% 29.3% 31.0% 34.2% 32.6% 26.3% 31.5% Passer ikke i det hele tatt 12.6% 15.7% 12.7% 13.9% 15.9% 14.9% 13.9% 14.3% Ùbesvart.7% 3.3% 1.5% 1.0% 1.2% 1.6%.3% 1.3% Sum 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% n : «Alle arbeidsplasser bør strebe etter å ansette flere innvandrere». 2012: «Alle arbeidsplasser bør strebe etter å ha innvandrere blant ansatte og ledere». 18

19 Innvandring er positivt for norsk økonomi Total Passer helt 10,1% 16,7% 15,5% 13,3% 18,3% 14,6% 15,0% Passer ganske godt 46,7% 41,4% 40,5% 40,2% 40,9% 45,5% 42,3% Passer ganske dårlig 26,8% 27,3% 29,3% 30,2% 30,2% 26,6% 28,5% Passer ikke i det hele tatt 9,4% 12,2% 12,7% 13,3% 8,1% 12,3% 11,4% Ùbesvart 7,0% 2,3% 2,0% 3,0% 2,5% 1,0% 2,8% Sum 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% n Personer som er tilbudt ansettelse i Norge må få komme hit for å arbeide uansett hvilket land de kommer fra Total Passer helt 33.2% 35.5% 33.3% 29.4% 26.8% 26.1% 24.8% 29.5% Passer ganske godt 43.9% 39.8% 46.9% 47.2% 46.2% 46.8% 53.3% 46.6% Passer ganske dårlig 14.1% 14.0% 12.6% 15.1% 17.7% 16.6% 15.3% 15.2% Passer ikke i det hele tatt 7.6% 7.4% 5.7% 7.3% 7.2% 7.1% 6.0% 6.9% Ùbesvart 1.2% 3.3% 1.5%.9% 2.1% 3.4%.5% 1.8% Sum 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% n Arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv Total Passer helt 26.2% 26.1% 22.1% 19.0% 19.9% 19.5% 21.8% Passer ganske godt 49.5% 57.3% 57.7% 54.6% 54.7% 60.8% 56.0% Passer ganske dårlig 15.2% 12.6% 13.6% 17.8% 16.6% 14.0% 15.0% Passer ikke i det hele tatt 4.9% 2.6% 5.0% 6.2% 4.9% 4.9% 4.8% Ùbesvart 4.3% 1.5% 1.7% 2.5% 3.9%.9% 2.4% Sum 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% n Norske myndigheter bør tilby gratis norskopplæring til arbeidsinnvandrere som planlegger å bli boende i Norge Total Passer helt 48.2% 46.0% 37.6% 34.2% 29.0% 38.8% Passer ganske godt 36.9% 39.3% 42.3% 46.3% 46.0% 42.3% Passer ganske dårlig 9.1% 9.9% 12.4% 10.9% 16.2% 11.7% Passer ikke i det hele tatt 5.0% 3.4% 6.3% 6.1% 8.4% 5.8% Ùbesvart.9% 1.4% 1.4% 2.4%.5% 1.3% Sum 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% n : «Norske myndigheter bør tilby arbeidsinnvandrere, som arbeider og planlegger å bli boende i Norge, gratis norskopplæring». 19

20 Når en innvandrer er like godt kvalifisert for en jobb som en annen søker, bør arbeidsgiveren velge innvandreren Passer helt 3,7 Passer ganske godt 19,8 Passer ganske dårlig 42,5 Passer ikke i det hele tatt 31,9 Ùbesvart 2,1 SPØRSMÅL 21: HVILKET ELLER HVILKE AV FØLGENDE SAMFUNNSOMRÅDER ELLER SAMFUNNSOPPGAVER SYNES DU ER VIKTIGST I NORGE I DAG? (MAKS TRE) : «Hvilket eller hvilke av følgende spørsmål eller samfunnsproblem synes du er viktigst i Norge i dag?» : «Hvilket eller hvilke av følgende spørsmål eller samfunnsområder synes du er viktigst i Norge i dag?» Tidligere svarkategorier ( ) i parentes. Rasisme og etnisk diskriminering= «Rasisme og fremmedfiendtlighet» i «Innvandring og integrering»= «Flyktninger og innvandring» i Viktigste samfunnsområder Helse 47.5% 47.3% 57.2% 50.3% 57.1% 61.0% 62.1% Utdanning/skole 49.8% 43.6% 56.6% 48.7% 59.7% 59.5% 58.3% Pensjon/eldreomsorg 40.3% 38.2% 38.5% 38.2% 36.4% 38.8% 27.7% Innvandring/integrering 9,9% 12,8% 22,5% 22,1% 16,9% 16,2% 10,0% Sysselsetting 20.5% 8.6% 7.8% 15.9% 16.7% 15.0% 16.2% Lov og orden/kriminalitet 32.4% 39.5% 30.8% 33.7% 32.6% 28.7% 31.9% Norges økonomi 12.7% 8.3% 13.1% 15.9% 18.1% 13.9% 17.7% Miljø og klima (Ødeleggelse av miljøet) 22.2% 28.7% 19.0% 20.6% 14.1% 14.5% 18.4% Skatter og avgifter (Skatter) 6.4% 7.6% 8.0% 5.9% 6.9% 4.3% 7.6% Barne- og familiepolitikk 13.0% 12.8% 9.2% 9.2% 9.3% 10.9% 10.0% Sosial- og velferdspolitikk (Sosialpolitikk) 8.4% 7.2% 8.4% 6.1% 6.1% 5.7% 12.2% Religion og moral 7.3% 8.4% 5.7% 5.2% 3.7% 5.0% 3.2% EU/EØS 8.3% 6.3% 3.1% 5.2% 2.3% 3.8% 2.4% Likestilling 4.3% 5.9% 4.1% 3.8% 4.7% 3.6% 4.7% Olje og energi (Energi/gasskraft) 5.2% 11.7% 4.7% 4.4% 5.2% 4.5% 7.4% Offentlig sektor/privatisering 6.7% 4.3% 5.6% 5.4% 5.4% 5.3% 5.4% Rasisme og etnisk diskriminering 6.1% 9.4% 5.0% 5.0% 3.3% 2.5% 1.8% Annet 2.8% 2.0% 2.4% 1.0% 1.3% 2.6% - N

21 SPØRSMÅL 22: HVA MENER DU ER VIKTIG FOR Å VÆRE «GODT INTEGRERT» I DET NORSKE SAMFUNNET? (Les gjennom listen og kryss av for de TRE alternativene du synes er viktigst) Hva mener du er viktig for å være «godt integrert» i det norske samfunnet? Å ha gode norskkunnskaper. 84.9% 81.8% 77.4% 80.1% 69.5% Å ha arbeid. 38.6% 36.1% 37.4% 36.2% 32.2% Å kunne forsørge seg selv og sin familie gjennom arbeid 69.1% 69.1% 72.4% 71.3% 71.3% Å være gift med en etnisk norsk.5%.5%.7%.6%.1% Å ikke bli diskriminert 11.0% 10.7% 9.7% 12.0% 9.5% Å ha norske venner 15.3% 13.8% 13.8% 14.6% 11.5% Å dele grunnleggende verdier i det norske samfunnet* 28.0% 29.3% 32.2% 38.4% 52.5% Å slutte opp om norske lover 46.6% 52.9% 49.9% 46.8% 48.2% n * : «Å dele et sett av grunnleggende verdier» SPØRSMÅL 23: MENNESKER KAN OPPLEVE FORSKJELLIG GRAD AV TILHØRIGHET TIL LANDET DE BOR I. HVOR STERK ELLER SVAK TILHØRIGHET FØLER DU TIL NORGE? Mennesker kan oppleve forskjellig grad av tilhørighet til landet de bor i. Hvor sterk eller svak tilhørighet føler du til Norge? Sterk tilhørighet 77,6 Ganske sterk 18,3 Ganske svak 1,6 Ingen tilhørighet,5 Vet ikke 1,4 Ubesvart 1,5 n 1289 SPØRSMÅL 28: I DET STORE OG HELE, HVOR STOR TILLIT HAR DU TIL FØLGENDE INSTITUSJONER? Stortinget Svært stor tillit 17,4 Ganske stor tillit 52,6 Litt tillit 24,0 Ingen tillit 3,8 Vet ikke 1,4 Ubesvart,8 N

22 Politikere Svært stor tillit 4,2 Ganske stor tillit 34,6 Litt tillit 46,3 Ingen tillit 11,9 Vet ikke 1,4 Ubesvart 1,7 Media Svært stor tillit 1,8 Ganske stor tillit 27,7 Litt tillit 56,3 Ingen tillit 11,3 Vet ikke 1,6 Ubesvart 1,3 Politiet Svært stor tillit 22,6 Ganske stor tillit 53,6 Litt tillit 18,1 Ingen tillit 3,9 Vet ikke,5 Ubesvart 1,3 Domstolene Svært stor tillit 33,0 Ganske stor tillit 49,7 Litt tillit 11,7 Ingen tillit 3,2 Vet ikke 1,5 Ubesvart,8 22

23 Skolene Svært stor tillit 14,5 Ganske stor tillit 63,0 Litt tillit 18,4 Ingen tillit 1,6 Vet ikke 1,0 Ubesvart 1,4 Barnehagene Svært stor tillit 19,0 Ganske stor tillit 61,5 Litt tillit 12,6 Ingen tillit 1,6 Vet ikke 4,1 Ubesvart 1,2 Barnevernet Svært stor tillit 7,5 Ganske stor tillit 39,1 Litt tillit 35,5 Ingen tillit 11,6 Vet ikke 5,1 Ubesvart 1,3 Helsevesenet Svært stor tillit 14,6 Ganske stor tillit 56,4 Litt tillit 24,5 Ingen tillit 2,5 Vet ikke 1,1 Ubesvart,8 23

24 NAV Svært stor tillit 4,2 Ganske stor tillit 31,3 Litt tillit 40,5 Ingen tillit 18,5 Vet ikke 3,2 Ubesvart 2,2 SPØRSMÅL 29: SYNES DU MAN GENERELT KAN STOLE PÅ DE FLESTE MENNESKER, ELLER SYNES DU MAN IKKE KAN VÆRE FORSIKTIG NOK I OMGANGEN MED MENNESKER? Synes du at man generelt kan stole på de fleste mennesker, eller synes du man ikke kan være forsiktig nok i omgangen med andre mennesker? Kan stole på de fleste 68,6 Kan ikke være forsiktig nok 14,3 I tvil 16,6 Ubesvart,5 SPØRSMÅL 30: HVOR VIKTIG ER RELIGION I LIVET DITT? Hvor viktig er religion i livet ditt? Svært viktig 7,9 Ganske viktig 16,3 Ikke så viktig 41,4 Overhodet ikke viktig 33,2 Ubesvart 1,3 SPØRSMÅL 31: HVORDAN VURDERER DU DIN EGEN HELSE? VIL DU SI AT DEN I DET STORE OG HELE ER? Hvordan vurderer du din egen helse? Vil du si at den i det store og hele er... Meget god 33,7 God 44,8 Verken god eller dårlig 15,9 Dårlig 4,5 Meget dårlig,6 Ubesvart,6 24

25 SPØRSMÅL 32: ER DU MANN ELLER KVINNE? Total Er du mann eller kvinne? Mann 49.2% 49.3% 50.0% 49.1% 49.6% 49.9% 49.9% 49.6% Kvinne 50.8% 50.7% 49.4% 50.2% 49.9% 50.1% 49.3% 50.1% Ùbesvart.6%.6%.4%.8%.4% Sum 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% n SPØRSMÅL 33 HVILKET FYLKE BOR DU I? Total Hvilket fylke bor du i? Finnmark 1.5% 1.9%.9% 1.1%.9% 1.2%.7% 1.1% Troms 3.4% 3.1% 3.8% 3.3% 3.3% 3.0% 4.1% 3.4% Nordland 5.1% 5.0% 5.0% 4.0% 5.0% 5.3% 5.6% 5.0% Nord-Trøndelag 2.3% 2.5% 2.3% 2.8% 2.5% 2.4% 1.8% 2.4% Sør-Trøndelag 6.4% 6.9% 6.1% 6.0% 6.4% 7.0% 5.9% 6.4% Møre og Romsdal 5.3% 4.6% 5.2% 3.3% 5.7% 4.5% 3.6% 4.6% Sogn og Fjordane 1.7% 2.8% 1.8% 1.7% 2.0% 1.7% 1.8% 1.9% Hordaland 9.5% 9.5% 9.9% 9.4% 11.7% 11.0% 11.9% 10.5% Rogaland 8.5% 8.3% 8.1% 7.7% 6.2% 7.8% 8.5% 7.8% Vest-Agder 3.9% 3.3% 2.9% 2.5% 2.8% 3.6% 3.6% 3.2% Aust-Agder 2.1% 2.2% 1.6% 2.3% 2.2% 1.8% 2.0% 2.0% Telemark 3.2% 4.0% 3.3% 3.0% 3.0% 3.8% 3.0% 3.3% Vestfold 6.2% 5.1% 4.1% 5.0% 6.0% 4.5% 5.4% 5.2% Buskerud 5.5% 4.9% 5.9% 5.0% 6.4% 4.7% 5.8% 5.5% Oppland 4.2% 5.0% 3.6% 3.2% 3.8% 5.3% 3.1% 4.0% Hedmark 4.2% 3.8% 3.6% 3.3% 3.6% 3.8% 4.8% 3.9% Østfold 4.7% 5.1% 7.4% 4.5% 5.7% 4.8% 4.6% 5.2% Akershus 10.6% 10.3% 9.8% 9.8% 9.2% 11.3% 9.9% 10.1% Oslo 11.9% 12.0% 12.3% 11.7% 12.1% 12.5% 13.8% 12.3% Ukjent 2.3% 10.5% 1.5%.2% 2.2% Sum 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% n

26 SPØRSMPL 34: HVILKET ÅR ER DU FØDT? (ALDER - KATEGORIER) Total Alder kategorier % 23.9% 23.3% 23.8% 24.9% 24.1% 20.6% 23.0% % 28.6% 26.9% 30.2% 25.5% 25.9% 26.8% 27.7% % 24.2% 24.4% 22.1% 23.9% 24.1% 25.5% 24.1% % 23.3% 25.3% 23.8% 22.9% 25.9% 26.7% 24.7% Ukjent % 0.4%.5% Sum 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% n SPØRSMÅL 37: HVA ER DIN HØYESTE FULLFØRTE UTDANNING? Hva er din høyeste fullførte utdanning? Total Ingen/Grunnskole/ungdomsskole/realskol 20.7% 21.6% 14.5% 20.3% 18.8% 13.4% 13.5% 17.4% e Videregående skole/gymnas/yrkesskole 36.5% 36.5% 49.1% 40.8% 40.3% 26.4% 45.7% 39.2% Høgskole/Universitet (høy/lav) 39.4% 38.5% 35.0% 37.2% 38.6% 58.8% 39.3% 41.3% Ùbesvart 3.5% 3.5% 1.5% 1.7% 2.4% 1.4% 1.5% 2.2% Sum % % % % % % % % N : Tre-delt utdanningsvariabel, : Fire-delt utdanningsvariabel, : Fem-delt utdanningsvariabel. SPØRSMÅL 39: HVOR ER DU SELV, DIN MOR OG DIN FAR FØDT? Du selv Din mor Din far Norge 94,9 91,7 91,7 (Hvor er du selv, din mor og din far født? Norden unntatt Norge 1,8 2,6 2,6 Vest-Europa ellers,7 1,5 1,5 EU-land i Øst-Europa,6,8,8 Øst-Europa ellers med Russland,3,3,3 Afrika,2,4,4 Asia med Tyrkia,5 1,0 1,0 Sør- og Mellom-Amerika,2,3,3 Nord-Amerika og Oseania,2,7,7 Ubesvart,7,9,9 100,0 100,

27 SPØRSMÅL 40: HVIS ARBEIDER: OMTRENT HVOR STOR ANDEL AV DINE KOLLEGER HAR INNVANDRERBAKGRUNN? Omtrent hvor stor andel av dine kolleger har innvandrerbakgrunn? Ingen 24,7 Få 50,9 Mindre enn halvparten 16,2 Omtrent halvparten 4,6 Mer enn halvparten 2,7 Nesten alle,2 Alle,0 Ubesvart 0,1 n 782 SPØRSMÅL 41: HVIS ELEV/STUDENT: OMTRENT HVOR STOR ANDEL AV DINE MEDELEVER/STUDENTER HAR INNVANDRERBAKGRUNN? Omtrent hvor stor andel av dine medelever'/'medstudenter har innvandrerbakgrunn? Ingen 9,9 Få 63,2 Mindre enn halvparten 22,1 Omtrent halvparten 2,6 Mer enn halvparten 1,5 Nesten alle,6 Alle,0 Ubesvart 0,0 n 117 SPØRSMÅL 42: OMTRENT HVOR STOR ANDEL AV DINE VENNER OG BEKJENTE HAR INNVANDRERBAKGRUNN? Omtrent hvor stor andel av dine venner og bekjente har innvandrerbakgrunn? Ingen 19,1 Få 60,9 Mindre enn halvparten 14,6 Omtrent halvparten 3,4 Mer enn halvparten,7 Nesten alle,3 Alle,2 Ubesvart 0,7 27

28 SPØRSMÅL 43: OMTRENT HVOR STOR ANDEL AV PERSONENE SOM BOR I DITT BOLIGOMRÅDE HAR INNVANDRERBAKGRUNN? : OMTRENT HVOR STOR ANDEL AV DE PERSONER SOM BOR I DITT BOLIGOMRÅDE HAR UTENLANDSK BAKGRUNN? Omtrent hvor stor andel av personene som bor i ditt boligområde har innvandrerbakgrunn? Ingen 21.9% 18.8% 13.6% 11.1% 11.9% 9.1% 12.9% Få 62.4% 60.2% 63.9% 65.5% 65.0% 60.8% 59.6% Mindre enn halvparten 10.7% 14.2% 16.0% 18.5% 16.1% 17.7% 19.9% Omtrent halvparten 2.4% 2.1% 3.4% 2.7% 4.1% 4.0% 4.8% Mer enn halvparten.3% 1.3% 1.3% 1.2% 1.4%.9% 1.6% Nesten alle.1%.3%.4%.3%.3%.3%.5% Alle 2.2% 3.2% 1.4%.6% Ubesvart 1.1% 7.2%.8% Sum 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% n : «Omtrent hvor stor andel av de personer som bor i ditt boligområde har utenlandsk bakgrunn?» SPØRSMÅL 44: HVA ER DIN HOVEDAKTIVITET? Hva er din hovedaktivitet? Total Har jobb/arbeider 57.4% 58.3% 62.8% 58.9% 65.1% 58.8% 59.5% 60.2% Studerer 12.5% 12.1% 10.4% 15.0% 11.3% 15.0% 12.5% 12.8% Arbeidssøker 1.5% 1.3% 1.3%.1%.6%.6% Deltar i arbeidsmarkedstiltak.7% 1.1%.4% 1.6% 1.8% 5.5%.6% 1.8% Ufør 1.7% 1.5% 5.9% 9.1% 7.7% 14.9% 5.1% 7.0% Pensjonert 18.5% 18.7% 14.2% 9.9% 9.6% 1.1% 16.3% 12.1% Hjemmeværende husmor/husfar 2.5% 2.0%.9% 1.5% 1.1% 1.4%.8% 1.4% Arbeidsledig.4%.4%.6% 2.2% 1.7% 1.4% 1.6% 1.3% Annet 4.7% 4.7% 2.6% 1.7% 1.6% 1.4% 2.3% 2.6% Ubesvart 1.0% 1.3%.3% Sum 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% N : «Hva er din hovedsaklige sysselsetting?» 28

29 SPØRSMÅL 49: HVIS DET HADDE VÆRT STORTINGSVALG KOMMENDE MANDAG, HVILKET PARTI VILLE DU STEMME PÅ? Hvis det hadde vært stortingsvalg kommende mandag, hvilket parti ville du stemme på? Total Rød Valgallianse 2.1% 1.7% 1.2% 1.6% 1.5% 1.5% 1.6% 1.6% Sosialistisk Venstreparti 8.0% 6.8% 6.3% 7.0% 5.6% 5.9% 5.1% 6.3% Arbeiderpartiet 26.4% 19.4% 21.9% 25.2% 20.4% 24.1% 26.2% 23.5% Senterpartiet 6.7% 3.6% 4.4% 4.4% 4.1% 3.2% 4.4% 4.4% Kystpartiet.3%.1%.3%.3%.1%.3%.1%.2% Kristelig folkeparti 4.3% 4.1% 4.0% 2.4% 3.6% 4.2% 4.9% 3.9% Venstre 4.6% 4.5% 3.9% 4.2% 4.3% 6.2% 6.4% 4.9% Høyre 13.5% 10.1% 12.4% 12.4% 22.1% 25.6% 23.9% 17.6% Fremskrittspartiet 16.0% 21.1% 23.5% 21.4% 15.3% 9.4% 13.3% 16.9% Annet parti.2%.3%.6%.6%.7% 1.8% 3.3% 1.1% Vet ikke 6.7% 13.3% 12.1% 10.9% 10.9% 10.7% 2.6% 9.5% Ønsker ikke å oppgi 5.9% 8.4% 5.4% 6.3% 6.5% 4.8% 3.8% 5.8% Ville ikke stemme 2.2% 4.3% 2.7% 2.5% 3.1% 2.4% 1.0% 2.5% Har ikke stemmerett () 2.3%.3% Ubesvart 3.0% 2.2% 1.4%.7% 2.0%.9% 1.4% Sum 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% N SPØRSMÅL 50: STEMTE DU VED FORRIGE VALG? Stemte du ved forrige valg? Ja 88,1 Nei 5,2 Var ikke aktuelt (hadde ikke stemmerett'/'bodde ikke i Norge 6,3 Ubesvart,4 29

Vedlegg 1: Spørreskjemaet (Norsk versjon)

Vedlegg 1: Spørreskjemaet (Norsk versjon) Vedlegg 1: Spørreskjemaet (Norsk versjon) 1. I det store og hele, hvordan synes du integreringen av innvandrere i det norske samfunnet fungerer? Meget bra Ganske bra Verken bra eller Ganske Meget 2. Hvor

Detaljer

INTEGRERINGSBAROMETERET Holdninger til integrering og mangfold GRAFIKKRAPPORT

INTEGRERINGSBAROMETERET Holdninger til integrering og mangfold GRAFIKKRAPPORT INTEGRERINGSBAROMETERET Holdninger til integrering og mangfold 005-0 GRAFIKKRAPPORT Om tallgrunnlaget Denne rapporten presenterer grafiske fremstillinger av Integreringsbarometeret 0, og sammenstiller

Detaljer

INTEGRERINGSBAROMETERET Holdninger til integrering og mangfold

INTEGRERINGSBAROMETERET Holdninger til integrering og mangfold INTEGRERINGS- GRAFIKKRAPPORT OG MANGFOLDSDIREKTORATET INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET INTEGRERINGSBAROMETERET Holdninger til integrering og mangfold 005-010 GRAFIKKRAPPORT Ref. no 106314 INNLEDNING

Detaljer

INTEGRERINGSBAROMETERET Holdninger til integrering og mangfold

INTEGRERINGSBAROMETERET Holdninger til integrering og mangfold INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET INTEGRERINGSBAROMETERET Holdninger til integrering og mangfold 2005-10 TABELLRAPPORT Ref. no 106314 09.06, 2011 1 INNLEDNING Denne rapporten presenterer tabellariske

Detaljer

INTEGRERINGSBAROMETERET Hva mener du om innvandring, integrering og mangfold?

INTEGRERINGSBAROMETERET Hva mener du om innvandring, integrering og mangfold? INTEGRERINGSBAROMETERET 2013 Hva mener du om innvandring, integrering og mangfold? Xxx gjennomfører på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) en undersøkelse om holdninger til innvandring,

Detaljer

Comte Analyse. <SPM1_1_1> I det store og det hele, hvordan synes du integreringen av innvandrere i det norske samfunnet fungerer?

Comte Analyse. <SPM1_1_1> I det store og det hele, hvordan synes du integreringen av innvandrere i det norske samfunnet fungerer? I det store og det hele, hvordan synes du integreringen av innvandrere i det norske samfunnet fungerer? Sett ett kryss Meget bra... 1 Ganske bra... 2 Verken eller... 3 Ganske dårlig... 4 Meget

Detaljer

Hva mener du om integrering og mangfold?

Hva mener du om integrering og mangfold? INTEGRERINGSBAROMETERET 2010 Hva mener du om integrering og mangfold? Du kan velge å svare på denne undersøkelsen på Internett. Gå da til: www.tns-gallup.no/imdi/2010 (Du finner din brukerid og pinkode

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

Passer helt. Svært viktig

Passer helt. Svært viktig 1. I det store og hele, hvordan synes du integreringen av innvandrere i det norske samfunnet fungerer? Meget bra Ganske bra Verken bra eller Ganske Meget 2. Hvor eller passer følgende påstander med din

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Nasjonal meningsmåling 1995

Nasjonal meningsmåling 1995 Nasjonal meningsmåling 1995 "Skolevalget 1995, landsomfattende undersøkelse" er en nasjonal meningsmåling (telefonintervju) gjennomført 28-31 august 1995 av NORSK GALLUP INSTITUTT A/S på oppdrag fra Norsk

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. IMDi

Resultater NNUQ2 2012. IMDi Resultater NNUQ2 2012 IMDi Innledning NNU 2012 Q2 for IMDi 25.10.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

The Integration Barometer /14

The Integration Barometer /14 Norway The Directorate of Integration and Diversity, IMDi The Integration Barometer 2005-2013/14 Study Documentation October 12, 2017 Metadata Production Metadata Producer(s) Norwegian Social Science Data

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1991. "Skolevalget 1991,

Detaljer

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring 52 KAP 7 INNVANDRING Innvandring Tall fra SSB viser at andelen sysselsatte med innvandrerbakgrunn i kommunesektoren var 11,8 prosent i 2015. Dette er en svak oppgang fra året før, og en økning på 1,9 prosentpoeng

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1993

NASJONAL MENINGSMÅLING 1993 NASJONAL MENINGSMÅLING 1993 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1993. "Skolevalget 1993,

Detaljer

KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ubesvart. ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år.

KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ubesvart. ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år. NASJONAL MENINGSMÅLING GJENNOMFØRT 1.-4. SEPT. (uke 36) 1997 AV NORSK GALLUP INSTITUTT A/S FOR NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE (NSD), SKOLEVALG 1997. Representativt utvalg av befolkningen medstemmerett

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1994. "EU-prøvevalget

Detaljer

IMDi 2014 Integreringsbarometeret 2013/2014. Holdninger til innvandring, integrering og mangfold

IMDi 2014 Integreringsbarometeret 2013/2014. Holdninger til innvandring, integrering og mangfold IMDi 2014 Integreringsbarometeret 2013/2014 Holdninger til innvandring, integrering og mangfold Illustrasjonsfoto: Istock (2014) Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-151-1 (pdf) www.imdi.no/rapporter

Detaljer

The Integration Barometer, 2013/2014

The Integration Barometer, 2013/2014 Norway Hjelde, Ida, Directorate of Integration and Diversity The Integration Barometer, 2013/2014 Study Documentation January 5, 2017 Metadata Production Metadata Producer(s) NSD Norwegian Centre for Research

Detaljer

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge?

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge? Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2009. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer

Til riktig person: God dag mitt navn er NN og jeg ringer fra Opinion. Kunne du tenkte deg å delta i meningsmålingen vår, det tar ca 8-9 minutter?

Til riktig person: God dag mitt navn er NN og jeg ringer fra Opinion. Kunne du tenkte deg å delta i meningsmålingen vår, det tar ca 8-9 minutter? Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 5 Mai 2013 (uke 19) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Perduco med start 7. mai INTRO - Fastlinje God dag mitt navn er NN og jeg ringer

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Juni 17, 2016 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste

Detaljer

Resultater NNUQ2 2010 IMDi

Resultater NNUQ2 2010 IMDi Resultater NNUQ2 2010 IMDi Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for

Detaljer

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under.

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. NORWAY 1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. Benjamin, en 2 år gammel gutt Benjamin ble født syv

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2014 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det var registrert over 42 500 deltakere i norskopplæringen andre halvår 2013,

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, juni 015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 43 2006 - Visendi Analyse - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 20.10.2006 Avsluttet 25.10.2006

Detaljer

August NNU Q En undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere Utarbeidet for IMDi. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

August NNU Q En undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere Utarbeidet for IMDi. Norges næringslivsundersøkelser - NNU August 2012 NNU Q2 2012 En undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere Utarbeidet for IMDi Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Næringslivsundersøkelsen...

Detaljer

OMNIBUS UKE Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman

OMNIBUS UKE Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

De partiene som får mange stemmer, får mange representanter på Stortinget.

De partiene som får mange stemmer, får mange representanter på Stortinget. Demokrati Ordet demokrati betyr folkestyre. I et demokrati er det valg, i Norge er det stortingsvalg hvert fjerde år. Da kan de som ha stemmerett være med å bestemme landets utvikling. I det norske systemet

Detaljer

BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN

BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN 1 BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN Av Lasse Sigbjørn Stambøl Basert på: SSB-rapport 46/2013 Bosettings- og flyttemønster blant innvandrere og deres norskfødte barn Presentasjon

Detaljer

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, august 2016 OPPDRAGSGIVER METODE Folk og Forsvar Kvantitativ webundersøkelse Anne Marie Kvamme FORMÅL

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Topplederundersøkelsen Undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere. TNS Politikk & samfunn. Topplederundersøkelsen 2014

Topplederundersøkelsen Undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere. TNS Politikk & samfunn. Topplederundersøkelsen 2014 Topplederundersøkelsen Undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere Topplederundersøkelsen TNS.. Innhold 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 Innvandrere i norske virksomheter

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1989

NASJONAL MENINGSMÅLING 1989 NASJONAL MENINGSMÅLING 1989 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1989. "Skolevalget 1989,

Detaljer

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV, 26.11.21 Side 1 Hovedmålene til NAV flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad et velfungerende arbeidsmarked rett tjeneste og stønad til rett tid god

Detaljer

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70%

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 1. Kjønn Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 60% 50% 40% 30% 25,1% 20% 10% 0% Kvinne Mann 1. Kjønn Navn Kvinne 74,9% Mann 25,1% N 315 2. Alder 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%

Detaljer

Resultater Velferdsbarometeret 2017

Resultater Velferdsbarometeret 2017 Kåre Hagen Høgskolen i Oslo og Akershus Tlf.: 952 17 508 E-post: kare.hagen@hioa.no Resultater Velferdsbarometeret 2017 Innledning Velferdsbarometeret er en spørreundersøkelse som er tenkt gjennomført

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 163 107 55 109 53 92 71 78 85 0-49 12 10 13 11 11 21-6 16 50-99 16 18 13 20 8 28-12 20 100-199 29 25 36 33 21 51-26 32

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING. er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet

REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING. er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet 2 Innhold Arbeid og sysselsetting 5 Utdanning 7 Levekår 11 Deltakelse i samfunnslivet

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Enheter i filen: 1031

Enheter i filen: 1031 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2001. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Ved stortingsvalget i 2009 ble fordelingen av distriktsmandater og utjevningsmandater som vist i tabell 1

Detaljer

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere 4Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Per 1. januar 211 var det 455 591 innvandrere over 16 år i Norge. 1 Dette utgjør tolv prosent av den totale befolkningen over 16 år. Som innvandrer regnes

Detaljer

Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer

Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer VEDLEGG Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer Følgende skal beregnes: A: Mulige konsekvenser for fordelingen av distriktsmandatene i hvert fylke Ettersom vi ikke vet hvilke

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, desember 2015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt

Detaljer

Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar

Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Opinion Perduco, oktober 20 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Metode Målgruppe Utvalgstrekking

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

OMNIBUS UKE WWF - Delrapport B. Deres kontaktperson Anne Gretteberg

OMNIBUS UKE WWF - Delrapport B. Deres kontaktperson Anne Gretteberg OMNIBUS UKE 34 2006 - WWF - Delrapport B Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone F. Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 18.08.2006 Avsluttet 22.08.2006

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Planlegging for mangfald. Ole Helge Haugen - Fylkeplansjef

Planlegging for mangfald. Ole Helge Haugen - Fylkeplansjef Planlegging for mangfald Ole Helge Haugen - Fylkeplansjef Planlegging for mangfald KUNNSKAP Statistikk Erfaringskunnskap frå kommunane FORANKRING Organisering Korleis vert kunnskap formidla? Eige planarbeid

Detaljer

Hvordan lese tabellene?

Hvordan lese tabellene? Hvordan lese tabellene? Tabellverket gir detaljert oversikt over resultatene på totalnivå og for utvalgte bakgrunnsvariabler. Trekantene markerer signifikant forskjell fra gjennomsnittet/totalen. Sort

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Spørreskjema til lærlingundersøkelsen, med hovedfrekvenser

Spørreskjema til lærlingundersøkelsen, med hovedfrekvenser Spørreskjema til lærlingundersøkelsen, med hovedfrekvenser Tilknytning til maritim utdanning/maritime yrker 1. Kryss av ved det faget du har tatt utdanning i: 1. Matros 53% 2. Motormann 46% 3. Skipselektriker

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, desember 2014 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Steinskjer Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

for voksne innvandrere

for voksne innvandrere 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Ett av de viktigste målene med norskopplæringen er å styrke innvandreres mulighet til å delta i yrkes- og samfunnslivet. Det er en klar sammenheng mellom

Detaljer

*** Spm. 1 *** Er du...

*** Spm. 1 *** Er du... *** Spm. 1 *** Er du... Gutt 53 57 52 52 57 52 Jente 46 42 47 48 42 47 Ubesvart 1 1 1-1 1 *** Spm. 2 *** Hvor gammel er du? 9 år 12 9 9 14 12 16 10 år 87 88 89 85 87 82 11 år 1 3 2 0-1 Ubesvart 0-0 - 1

Detaljer

Kjønn Alder Landsdel Husstandsinntekt Utdanning. Universitet/ Møre og Romsdal/ høyskole, Under Østlandet

Kjønn Alder Landsdel Husstandsinntekt Utdanning. Universitet/ Møre og Romsdal/ høyskole, Under Østlandet ** Spm:man1 ** Hva er din holdning til kommersielle aktører innen sykehus, eldreomsorg, skole, barnehage og barnevern? Chi nivå(w):% Kjønn Alder Landsdel Husstandsinntekt Utdanning Mann Kvinne + Oslo Østlandet

Detaljer

Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene?

Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene? Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene? Fredagsmøte Vestfold 19.02.2016 Oppsummering: Bosetting og integrering av flyktninger og andre innvandrere må synliggjøres i fylkeskommunale

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Integrering av flyktninger på arbeidsmarkedet

Integrering av flyktninger på arbeidsmarkedet Integrering av flyktninger på arbeidsmarkedet Vårres unga - vårres framtid Fylkesmannens oppvekstkonferanse 2014, Bodø 15.-16. september. Seminar 16. september NAV utvidet ledermøte Dulo Dizdarevic 1 Regiondirektør,

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Subjektiv livskvalitet målsetting for offentlig politikk Temaer

Subjektiv livskvalitet målsetting for offentlig politikk Temaer Subjektiv livskvalitet målsetting for offentlig politikk Side 89 Side 91 Temaer 1) Lykke ( Subjective Well Being ) i fokus. 2) Hvorfor studere lykke? 1 Norsk Monitor Intervju-undersøkelser med landsrepresentative

Detaljer

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Publisert fra 10.11.2010 til 05.01.2011 513 respondenter (513 unike) 1. Mann / Kvinne 1 Mann 89,1 % 457 2 Kvinne 10,9 % 56 1 2. Alder 1 Under 20 0,8 % 4 2 20-25 37,4

Detaljer

Det flerkulturelle Norge

Det flerkulturelle Norge 1 Det flerkulturelle Norge - utvikling og utfordringer Silje Vatne Pettersen svp@ssb.no Seniorrådgiver v/koordinatorgruppen for innvandrerrelatert statistikk Statistisk sentralbyrå www.ssb.no/innvandring-og-innvandrere

Detaljer

Holdning til innvandrere i Bergen

Holdning til innvandrere i Bergen Holdning til innvandrere i Bergen Bergen omnibus 15. 18. april 2013 Oppdragsgiver: Bergen kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 15. - 18. april 2013 Datainnsamlingsmetode: Antall

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Befolkningsutvikling og flyttestrømmer

Befolkningsutvikling og flyttestrømmer 1 Befolkningsutvikling og flyttestrømmer NBBLs boligpolitiske konferanse Thon hotell Bristol, Oslo 14. juni 2012 Helge Brunborg Gruppe for demografi og levekår Forskningsavdelingen 1 Hva preger befolkningsutviklingen

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

Valgundersøkelsen blant velgere med innvandrerbakgrunn 2013

Valgundersøkelsen blant velgere med innvandrerbakgrunn 2013 Valgundersøkelsen blant velgere med innvandrerbakgrunn 2013 SPM.1 La oss begynne med et spørsmål om politisk interesse. Vil du si at du i alminnelighet er 1 Meget politisk interessert 2 Ganske interessert

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

Færre barn med kontantstøtte

Færre barn med kontantstøtte Færre barn med kontantstøtte Kontantstøtteordningen ble innført i 1998 for alle 1-åringer, og utvidet til også å gjelde 2-åringer i. Tre av fire 1- og 2-åringer mottok da slik støtte. Siden den gang har

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Ås Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

http://eintervju.nsd.uib.no

http://eintervju.nsd.uib.no Påloggingskode: < > Intervjuskjema http://eintervju.nsd.uib.no Takk for at du deltar i skolevalgets valgundersøkelse. For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

BoligMeteret september 2013

BoligMeteret september 2013 BoligMeteret september 2013 Det månedlige BoligMeteret for september 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.09.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten per 15.juni 2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. juni 2011 viser at 20 343 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2011 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer