NORA-håndbok rev 5 ( )

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORA-håndbok rev 5 (7.2 2014)"

Transkript

1 NORA-håndbok rev 5 ( ) NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP

2 BESLUTNINGSSTØTTE i NORA NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 2

3 Innlogging Vaktlag / øvelser NORA Rolle; Operasjonsleder Innsatsleder sjø Maritim Kyst Logistikk Miljø Vakt Aksjonstype Beredskap Aksjon med ukjent kilde Offshoreaksjon Bistand til oljevern Hendelse med personell NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP Kategori: SIDE 3 Aksjon Øvelse Verifikasjon

4 Opprette en «ny aksjon» NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 4

5 Ny aksjon opprettet NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 5

6 Utfylling av fakta Aksjon startet NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 6

7 Utfylling av fakta - Objekt NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 7

8 Utfylling av fakta - Hvor NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 8

9 Utfylling av fakta - Oljebudsjett NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 9

10 Utfylling av fakta - Vær NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 10

11 Utfylling av fakta - Miljøområder NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 11

12 Utfylling av fakta - Kommunikasjon NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 12

13 Arbeidsoppgaver i NORA - Roller Under «Roller» er det nå lagt inn alle posisjonene i beredskapssentralen. Disse rollene velges under pålogging, men her kan rollene endres. Under arbeidsoppgaver ligger nå arbeidsoppgavene til den enkelte posisjon. De er delt inn i 2 faser. Fase 1: VM = VARSLING og MOBILISERING Fase 2: DV = DRIFT og VEDLIKEHOLD Fase 3: A = andre oppgaver som kan tillegges de ulike posisjonene. NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 13

14 Arbeidsoppgaver i NORA - Roller For å kunne huke av for utført arbeidsoppgave høyreklikkes det på «rød kule» og velger utfør angi tid eller utfør. Når dette er gjort popper status opp i meldingsloggen. NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 14

15 Arbeidsoppgaver i NORA Legge til ny oppgave Hvis en ønsker å legge til en oppgave til en rolle i beredskapssentralen, kan dette gjøres ved å klikke «Ny» og fylle ut dialogboksen. NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 15

16 Arbeidsoppgaver i NORA informasjon (i) Ved i trykke på «i» knappen får en opp i «boksen» til venstre; informasjon om oppgaveliste. Denne er per dags dato ikke oppdatert. NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 16

17 Loggføring Når en trykker på selve meldingen i loggen kommer dialogboksen til høyre opp. Her kan en gå inn å «Mod» = modifisere på meldingen, endre tidspunkt og endre hvem den skal sendes til. NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 17

18 Sending av SMS/MMS fra meldingsfelt Avsender: Til: Velg telefonnummer. Hvis melding skal sendes til flere, må komma (,) brukes. Innhold i meldingen: Max antall tegn 200. Nå meldingen er klar til å sendes trykkes «lagre» knappen. Nå vil meldingen legges i meldingskøen under den gitte «operasjons-fanen». For å svare på sms: Send melding til med kodeord. NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 18

19 Sending av SMS fra «ressurs register» For å sende SMS til flere brukere velger en eksempelvis som anvist her alle personene som er listet opp under Spesialteam og lagleder. Deretter trykkes det på SMS til høyre i vinduet. Hvis en skal sende SMS, eksempelvis mobiliseringsmelding til flere brukere ( spesialteam) går en inn i SØK og RESSURS REGISTER. Etter at en har trykket på SMS knappen får en opp dialogboksen «Knytt til valgt aksjon». Her velges navn på «aksjon/øvelse/verifikasjon» og deretter trykkes «Tilknytt ressurs». Neste dialogboks som vises er selve SMS-melding oppsettet. Her skrives meldingen inn (200 karakterer). Trykk OK for å sende meldingen. Da vil meldingen legges i fanen «Innkomne meldinger». NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 19

20 Tilknytte ressurs til aksjon Her går en inn i «søk» funksjonen og velger «ressurs register». Her finner ressurser en kan knytte til den bestemte aksjonen. Velg ressurs. Trykk deretter på «Bruk». Da får en opp dialogboksen «Knytt til valgt aksjon». Da velges det aksjonsnummeret som gjelder. Ved å høyreklikke på ressursen i «Vis ressurser» nederst i skjermbildet får en valget om å aktivere ressursen. NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 20

21 Tilknytte ressurs til aksjon fra AIS plott Ved å høyreklikke på ressursen i «Vis ressurser» nederst i skjermbildet får en valget om å aktivere ressursen. NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 21

22 Tilknytte tilfeldig ressurs til aksjon Hvis ikke ressursen ligger i «Ressurs register» kan ressursen legges inn manuelt. Dette gjøres ved å trykke på «Tilfeldig ressurs». Her legges inn relevante data. Riktig ressurstype må legges inn. NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 22

23 Tilknytte ressurs til aksjon plott ressurs Under «Plott ressurser» finner en alle ressursene som er knyttet opp mot den bestemte aksjonen. NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 23

24 Generere rapporter Ved å velge «Rapport» får en opp følgende dialogboks. Her skal det med tiden komme oppdaterte rapporter; - Forslag til aksjonsordre - Mobiliseringsordre - Innsatsordre - mm NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 24

25 Favoritter - linker NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 25

26 Økonomi modul Ved å klikke i den «åpne» boksen og deretter klikke F4 får en opp de ulike kostnadstypene. Egen dialogboks. Ved å klikke på «nytt tabellelement» får vi opp en ledig rad hvor en enten kan hente data fra F4 eller legge inn andre kostnader i fritekst. (eksempelvis transportkostnader av utstyr/personell etc). NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 26

27 Økonomi modul - ressurser Ved tilknytting av ulike ressurser til en aksjon, må en velge riktig ressurstype for å få opp riktig kostnad. Ressursen kan ligge inne med en annen ressurstype enn det har kategorisert fartøyet som. Slik som Ankerfisk i dette tilfellet, lå inne med Fishingvessel. Denne må endres til riktig ressurstype. Når riktig type er valgt, vil kostnadene automatisk komme opp. Det som må legges inn er hvor lenge (antall dager) ressursen skal være aktiv. NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 27

28 Kontaktinformasjon ressurser NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 28

29 KARTFUNKSJONER i NORA NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 29

30 Kartfunksjoner Ved å holde «pilen» over hver symbol kommer popper det frem en forklaring til symbolet. NB: For å panorere i kartet brukes hånden. NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 30

31 Kartfunksjoner Ulike kartlag NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 31

32 Kartfunksjoner - AIS AIS aktiveres ved å markere AIS online. Deretter velges de ulike ressursene som allerede er lagt inn i listen. Under øvelser blir ofte «Innsatsenheter» brukt. NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 32

33 Kartfunksjoner - Værdata Værdata aktiveres ved å markere «værdata». Deretter velges de ulike data som måtte være interessant. De som er markert gult blir flittig brukt. NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 33

34 Kartfunksjoner Offshore data Under «Offshore data» finner en oversikter over ulike felt, over og undervanns- installasjoner etc. Dette kan brukes for å få en oversikt over hvor de ulike feltene befinner seg på sokkelen. NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 34

35 Kartfunksjoner Fiskeridata Ved å aktivere «Fiskeridirektoratet» får en opp diverse gyteområder. NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 35

36 Kartfunksjoner Kystverket Ved å aktivere «Kystverket» kan en velge å få opp; Beredskapsdepotene IUA regioner Kystverkets regioner NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 36

37 Ressurser ved Kystverket Ved å klikke på ikonene på beredskapsdepotene langs kysten får en opp dialogboksen med link til fakta ark. For å få opp dialogboksen, må en ha valgt «i» ikonet (informasjon) nederst på menyfeltet. Faktaarkene inneholder utstyrsoversikter i form av lenser, opptakere, pumper etc. NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 37

38 IUA kontakt informasjon Ved å klikke på et IUA får en opp dialogboksen med kontaktinformasjon. For å få opp dialogboksen, må en ha valgt «i» ikonet (informasjon) nederst på menyfeltet. Denne informasjonen er linket opp fra Kystverkets Kystinfo applikasjon. NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 38

39 Kartfunksjoner MRDB MOB områder NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 39

40 Kartfunksjoner MRDB MOB områder Ved trykke på «i» knappen nederst i kartet for så å trykke på det aktuelle MOBområdet får en opp relevant informasjon om dette MOBområdet. NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 40

41 Kartfunksjoner NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 41

42 Kartfunksjoner - flytasking NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 42

43 Kartfunksjoner - leteaktivitet NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 43

44 Kartfunksjoner baser / utstyrsoversikt NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 44

45 Kartfunksjoner kontorer NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 45

46 Kartfunksjoner Terminalressurser NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 46

47 Kartfunksjoner Produksjonsbrønner NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 47

48 Kartfunksjoner MRDB Fisk NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 48

49 Kartfunksjoner HI kartoverlay NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 49

50 Kartfunksjoner Statens kartverk NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 50

51 Norge i bilder NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 51

52 Kartfunksjoner Oljedrift - input i Kilden Link til nettside: Brukernavn: nofo Passord: Nodriv42 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 52

53 Kartfunksjoner Oljedrift input i Kilden Dette er startsiden i «Kilden». Her finner en ulike valg ift oljesimuleringer, værvarsler, bølgeprognoser, vannstand, radarbilder. For å utføre oljedriftsimulering trykker en på «start oljedriftsimulering». Under «Simuleringsliste» (helt øverst) finner en de siste gjennomførte oljedriftssimuleringene. NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 53

54 Kartfunksjoner Oljedrift - input i Kilden I dette skjermbildet legger en inn inngangsdata i de tomme feltene. Husk å legge inn e-postadresse og navn på simuleringen. Trykk deretter «start». NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 54

55 Kartfunksjoner Oljedrift - input i Kilden I dette skjermbildet legger en inn inngangsdata i de tomme feltene. Husk å legge inn e-postadresse og navn på simuleringen. Trykk deretter «start». NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 55

56 Kartfunksjoner oljedrift input i Kilden Ved å trykke på «Avanserte opsjoner» får en opp dette skjermbildet. Her kan en legge til ytterligere data for å spesifikkgjøre simuleringen. NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 56

57 Kartfunksjoner Oljedrift Når all input er lagt inn i «Kilden» kan oljedriftssimuleringen lastes opp i NORA. En velger da «Oljedriftssimulering» og «oppdater driftssimuleringslag». Deretter går en inn i de ulike WMS-lagene og velger «DriftSim» og huker av den simuleringen som er laget (SIM_121114_0900_ekofisk) NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 57

58 Kartfunksjoner - Oljedrift For å kunne få frem oljedriftsimuleringen må en huke av «nåtid» på tidslinjen helt øverst i skjermbildet. = Spoler frem/tilbake minutter = Spoler frem/tilbake dato For å kunne få frem en lesbar oljedriftsimulering må gå inn å endre parameter i «WMS driftpresentasjon». Her skal det vært huket av på; - Particles - Track NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 58

59 Kartfunksjoner - Oljedrift Dermed får en opp et følgende bilde. Ved å zoome nærmere inn i kartet får en opp partiklene og tracket til drift simuleringen. NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 59

60 Søk funksjon i NORA Søkfunksjonen i NORA muliggjør følgende; - Navnesøk - Ressurssøk - AIS søk - Søk i historiske satellittscener - Ressursregister - Fil-tre med ressurser - Kontaktinformasjon NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 60

61 Navnesøk Navnesøk kan gjennomføre direkte fra kartet. Helt nederst til venstre. En annen vei er å bruke søk applikasjon og navnesøk. Her har en flere muligheter ved å begrense ditt søk. NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 61

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Telsys e-post Brukermanual

Telsys e-post Brukermanual Telsys Telsys e-post Brukermanual For domeneadministratorere Telsys 06.08.2009 Telsys AS Side 1 Innhold Generelt... 3 Informasjon... 3 Logge inn i administrasjonssystemet... 3 Logge ut av administrasjonssystemet...

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) : Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 14 Innhold: Pålogging:... 4 Administrasjonsforsiden:... 5 Legge til Ny artikkel :... 6 Legge til Nytt vedlegg

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

Velkommen som bruker av Cerum Bolig

Velkommen som bruker av Cerum Bolig Velkommen som bruker av Cerum Bolig Dette heftet er ment å gi deg en rask og grei innføring i bruk av verktøyene i Cerum bolig. Her vil du finne planleggingsverktøy (kalender og huskeliste), kommunikasjon

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

Svar: Trykk på den gruppen du ønsker å opprette brukere for. Skriv så antall brukere inn i feltet for: «Antall brukere»

Svar: Trykk på den gruppen du ønsker å opprette brukere for. Skriv så antall brukere inn i feltet for: «Antall brukere» ELFU FAQ: 1. Hvordan opprettet jeg brukernavn for mine grupper? Svar: Trykk på den gruppen du ønsker å opprette brukere for. Skriv så antall brukere inn i feltet for: «Antall brukere» 2. Jeg har lagt til

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Konfigurering av AIS-app for Android

Konfigurering av AIS-app for Android Konfigurering av AIS-app for Android Konfigurering av AIS Android app Applikasjonen Konfigurering av konfigureres AIS Android ved appå gå inn på den AIS serveren hvor AIS dataene skal hentes fra Applikasjonen

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av Elektronisk behandling av rettemeldinger Versjon 1.10 04.09.13 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 BRUKERDOKUMENTASJON FOR ELEKTRONISK

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Registrere ditt lag/forening og aktiviteter på Eidsvoll kommunes Innbyggerportal?

Registrere ditt lag/forening og aktiviteter på Eidsvoll kommunes Innbyggerportal? Registrere ditt lag/forening og aktiviteter på Eidsvoll kommunes Innbyggerportal? Gå inn på: https://www.eidsvoll.kommune.no Opplysningene om lag og foreninger ble ikke flyttet over fra gammel til ny portal.

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING Denne manualen er en hjelp til førstegangsbrukere av Schenkers Online Booking Service. Vår online booking service kan brukes til å bestille transport av eksportsendinger

Detaljer

Brukerveiledning for Integrasjon med

Brukerveiledning for Integrasjon med Brukerveiledning for Integrasjon med Versjon 1.5 Innhold Klargjøring og publisering av kjøretøy på WEB... 3 Legg inn annonsetekst... 3 Legg til Bilder... 4 Publiser til WEB... 5 Status visning for kjøretøy

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

Brukermanual for EIK IFs webside

Brukermanual for EIK IFs webside Brukermanual for EIK IFs webside Denne brukermanualen er en skjematisk gjennomgang av basisfunksjonene for hver enkelt årgang/lag. Arild Neste. Tel: 977 42 162, ar-neste@online.no EIK, 9. november 2009

Detaljer

Medlemshåndtering eroom

Medlemshåndtering eroom Medlemshåndtering eroom Norsk versjon 7.3 JOINT Collaboration AS www.joint.no Medlemshåndtering i eroom V7.3 Hvem kan legge til og invitere medlemmer i et eroom?...3 Når legges medlemmer inn i et rom?...3

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

Kom i gang med InfoWeb Select. - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen!

Kom i gang med InfoWeb Select. - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen! Kom i gang med InfoWeb Select - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen! Innhold 1. Visste du at det hvert år... 3 2. Logg inn i InfoWeb Select... 3 Endre passord ved første logg inn... 3 Ordinær

Detaljer

NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord

NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord Brukerveiledning Gjelder ved betjening med mobiltelefon og modem Innhold 1 Om Web-basert sentralbord... 4 1.1 Innlogging... 4 1.2 Før bruk av kalenderintegrasjon...

Detaljer

Brukerveiledning SalesOnline

Brukerveiledning SalesOnline Brukerveiledning SalesOnline Versjon 3.0 30.03.2009 Innholdsfortegnelse Innledning......3 Prospecting + kundeoppfølging = Visma SalesOnline...3 Tilgang til 890.000 firmaer......3 Innhold i SalesOnline......3

Detaljer

PUBLISERING AV ANNONSE... 24

PUBLISERING AV ANNONSE... 24 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 AJOURHOLD / NY STILLING... 5 Opprettelse av ny stilling... 5 Ansvarlig / Medansvarlig... 7 Søknadsfrist... 8 En side / fire arkfaner... 8 Godkjent for flere språk...

Detaljer

Komme i gang med.» Grunnlaget for suksess

Komme i gang med.» Grunnlaget for suksess Komme i gang med» Grunnlaget for suksess 1. Innlogging...3 2. Nyttige hurtigtaster...4 3. Navigering i XS Office...5 4. Lag din egen forside...6 5. Registrere firma...7 6. Registrere firmakontakt...8 7.

Detaljer

Planlegge og starte et møte. MeetAt Datamøte

Planlegge og starte et møte. MeetAt Datamøte Planlegge og starte et møte MeetAt Datamøte (Fullversjon) MeetAt Datamøte er basert på Cisco Systems datamøteløsning WebEx. Vi bruker derfor benevnelsen WebEx om tjenesten der det er naturlig i denne veiledningen,

Detaljer

Opus Systemer AS 2013

Opus Systemer AS 2013 2013 2 Opus Dental 7.0 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 SMS - funksjonen 3 1.1... 3 Innstillinger for SMS i firmakortet 1.2... 4 Opus SMS Service Manager 1.3... 6 Personaliakortet til pasienten 1.4 7 SMS...

Detaljer

Brukerveiledning for Seriepåmelding på handball.no

Brukerveiledning for Seriepåmelding på handball.no Brukerveiledning for Seriepåmelding på handball.no Dette dokumentet beskriver hvordan du går frem for å melde på lag til de Lokale/Regionale seriene for sesongen 0506. Påmelding til NHFs serier (Gilde

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

Brukerveiledning for emeistring.no

Brukerveiledning for emeistring.no CLINICL SSESSMENT SOLUTIONS Dokumenthistorikk Versjon Beskrivelse Dato Forfatter Verifisert av 0.1 Første utgave for emeistring, basert på CheckWares versjon 1.1 0.2 Lagt inn informasjon om Bank ID, og

Detaljer

Online booking i Extensor

Online booking i Extensor Online booking i Extensor Når det kommer til online booking har vårt fokus vært på å lage ett system som skal være så enkelt som mulig. Både for de behandlerne som skal forholde seg til det, og kanskje

Detaljer