TEORI OG KASUISTIKKER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TEORI OG KASUISTIKKER"

Transkript

1 MUNNSLIMHINNELIDELSER TEORI OG KASUISTIKKER Paula Frid, tannlege og spesialist i oralkirurgi og oralmedisin NTpF s fagdager i Alta 2-3 juni 2010

2 PAULA FRID DOT, Tromsø Spesialist-utdanning : UiB, Bergen og UiO, Oslo Kjevekirurgisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus, Bergen Kjevekirurgisk seksjon, Sørlandet sykehus Arendal Kjevekirurgisk seksjon, ortopedisk avdeling, Ålesund Sykehus Tannlege og spesialist i oral kirurgi og oral medisin Tannhelsetjenestens kompetansesenter for NordNorge (TkNN) & ØNHavdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), Tromsø

3 DISPOSISJON Kl Dermatologiske tilstander i munnhulen Benigne og maligne tilstander i munnhulen Kl Revmatologiske tilstander i munnhule Allergiske tilstander i munnhule Kl Gastroenterologiske tilstander i munnhule Hematologiske tilstander i munnhule

4 Dermatologiske tilstander i munnhulen Lichen ruber planus Oral lichen planus Benign slimhinnepemfigoid Pemfigus

5 Oral lichen planus Klinikk OLP Retikulær Papillomatøs Plakk Hvite lesjoner Erytematøs Erosiv / Ulcerativ Bulløs Røde lesjoner

6 Oral lichen planus Klinikk Foto Frid Hvitlige retikulære Whickhams striae med erythem perifert i buccalslimhinne Foto Sandlund-Hamen Plakk-lichen på tunge med ulcerøse lesjoner

7 Oral lichen planus Histopatologi Hyperkeratose Hyperkeratosis Achantosis: fortykket stratum spinosum Apoptose i basalcellelagret: Apoptose og vakualisering i basalcellemembranet Lymfocyttinfiltrasjon subepitelialt programmert celledød, T-celler subepitelialt vandrer opp til basalcellene Immunofluoroscens: fibrinutfelling i basalmembranet, evt. komplementfaktorer og immunoglobuliner Subepitelialt bandformet inflammatorisk infiltrat

8 Oral lichen planus Diagnostikk Forekommer overalt i munnslimhinne (Lichenoid kontaktreaksjon - topografisk lokalisert til fyllingsmaterialer) Histopatologisk er OLP, Lichenoid kontaktreaksjon, Graft Versus Host reaction lik, men biopsi taes for å utelukke andre mucosale forandringer (Ta langt fra marginal gingiva så ikke uspesifikk kronisk inflammsjon )

9 Oral lichen planus Etiologi Autoreaktive T-lymfocytter: fosterstadiet (reagerer på kroppsegne substanser) Seleksjon i Thymus Kan slinke ut i kroppen men blokkeres Hvis blokkaden brytes (stress, infeksjon) OLP

10 Oral lichen planus Prevalens 1-2,2% (svensk populasjon) 50% av de med kutan Lichen Planus har også OLP 75% av de med OLP har kutane lesjoner Middelalder: 50 år 60% kvinner

11 Oral lichen planus Symptomatisk behandling Forbedre oral hygiene Utskiftning av amalgamfyllinger dersom kontaktlesjoner Lokale steroider Kontroller NB! Plakk-lichen; biopsi og seponering røyking!

12 KASUISTIKK: KVINNE 71 ÅR - OLP Foto Sandlund-Hamen Foto Sandlund-Hamen Foto Sandlund-Hamen Foto Sandlund-Hamen

13 KASUISTIKK: KVINNE 71 ÅR - OLP Over et år svie og sår i munn (tunge, kjevekam, gane) Munntørr, tørr i øyne og hud Tiltak: Biopsi Beh: Lokal steroid Clobetasol propionat munnskylling + Mycostatin antimykotisk munnskylling 6 uker Middels respons Henvist til hudlege Blodprøver: Positiv ANA, SSA 168, lavt stoffskifte Epikutantest: utelukke kontaktallergi Videre henvisning revmatologisk avdeling (misstanke Sjøgrens)

14 Pemfigus vulgaris Autoimmun hudsykdom som debuterer med vesikler i munnhule Histopatologi: Intraepitelial bullae med akantolys (=keratinocyttene løsner fra hverandre). IgGantistoffer. Diagnostikk: Biopsi med immunofluorescens Foto: Internett Behandling: Systemisk kortison (Prednisolon 100mg daglig) + immunsupressivum (Imurel) Førr dødlig utgang Foto: Internett

15 Benign slimhinnepemfigoid Foto: Internett Sjelden autoimmun slimhinne- og hudsykdommene hvor deskvamativ gingivitt opptrer. Utslag (arrdannelse) på slimhinner i konjunktiva, strupe, øvre luftveier,rektum og genitalia. Det kan gå år med bedring og forverring før sykdommen på en måte «brenner ut». Man har etter hvert god oversikt over hvilke antigener innen basalmembranen som reagerer med hvilke typer antistoffer ved pemfigoid. Karakteristisk at blærene oppstår ved at hele epitelvevet løsner fra det underliggende bindevevet (subepitelialt Nikolskys tegn). Dette til forskjell fra den svært alvorlige lidelsen pemfigus vulgaris, der oppløsningen og blæredannelsen skjer intraepitelialt (akantolyse). Den såkalte bulløse pemfigoid, som likner slimhinnepemfigoid, opptrer alt overveiende på hud og er altså ikke så aktuell som forklaringsmodell for deskvamativ gingivitt. Behandling: Systemisk kortison-behandling Prednisolon 60mg 4-6 uker, deretter 5-7,5mg, evt Imurel (immunsuppressivum) eller Embrel (TNF-alfa-blokker)

16 Legemiddelsreaksjon Erythema multiforme Overfølsomhetsreaksjon eller allergisk reaksjon etter infeksjoner eller bruk av enkelte medikamenter Erythema multiforme minor 80%: hudforandringer Erythema multiforme major 20%: hud og slimhinner Steven-Johnsons syndrom Variant av Erythema multiforme major Utslett på hud og slimhinner (munnhule, øyne, endetarmsåpning, kjønnsorganer og luftveier) Toxisk epidermal nekrolyse Foto:Internett Sentral oppklaring med rød ring rundt (fotsåler, håndflater, slimhinner)

17 Legemiddelsreaksjon Erythema multiforme Årsak: Utbrudd herps simplex virus (50%) Infeksjon mykoplasma, streptokokker, sopp Steven Johnson: medikamenter (acetylsalisylsyre, penicillin, epilepsimedisiner, vanndrivende midler, antipsykotika) Behandling: Årsak (infeksjon, forebygge virus-utbrudd, seponere medikament) Lokal kortison-behandling Forløp: I de fleste fall: 2-4 uker Steven Johnson: Forandringer indre organer, ved stort hudtap; brannskadeavdelingen, komplikasjoner i hjerte, nyrer, øye, lunge

18 Kasuistikk Steven Johnsons syndrom Mann 34 år Innlagt hud-avd ved 3 tilfelden pga erythema multiforme på hud med blemmer på hud og i munnhule, allmenpåvirkning, feber: Utløsende faktor: Paracet? Behandling: Innleggelse UNN, seponering Paracet, systemisk kortison-beh, lokal-beh Klobetasolpropionat + Mycostatin 6 uker FotoFoto: Frid Frid Før lokalbehandling med Klobetasol-propionat Foto: Frid 4 uker med lokal-behandling

19 Benigne og maligne tilstander i munnhulen Neoplasmer Orale precanceroser Burning mouth syndrom Lingua geografica Reaktive nydannelser

20 Benigne neoplasmer Papillom Fibrom Lipom Hemangiom Pigmenteringer

21 Benigne neoplasmer PAPILLOM HPV-virus Vanlig i bløte ganen Histopatologi Proliferasjon av plateepitel (blomkål) med keratinisering Foto:Internett Tiltak Excisjonsbiopsi Foto:Internett

22 Benigne neoplasmer FIBROM Lokalisasjon Overallt i oral mucosa Histopatologi Fibrøst bindevev, stilket eller bredbaset Foto:Internett Tiltak Excisjonsbiopsi Vanligen traumatisk årsak ( protese-gnag) korrigere protese

23 Benigne neoplasmer LIPOM Tumor av fettvev, bredbaset, gul farge med kartegning Tunge, omslagsfold okj, munngulv Tiltak: Kirurgisk ekstirpasjon Foto: Internett

24 Benigne neoplasmer Hemangiom Kapillære Kavernøse Diagnostikk Tømmer seg ved trykk blekner Behandling Kun kirurgi dersom kosmetisk problem (leppene) eller risiko for ruptur foreligger: CO2-laser eller scalpell Foto:Internett Varicer under tungen, utvidede vener

25 Benigne neoplasmer Pigmenteringer Orale nevi Sjeldne ( 0,1%) Foto:Frid Pubertet, graviditet, systemisk kortison-behandling, human vekstfaktor, sol, vesikulobulløse lidelser Tiltak Excisjonsbiopsi dersom vanskelig å kontrollere (for eksempel ganen) samt differentiere fra et malignt melanom Differential diagnose Amalgamtatovering (gingiva, alveolærkam, buccal mucosa): ingen beh om melaninpigmentert neoplasme kan eksluderes Melanotisk makel Kvinner, rund glatt grå-blå makel på leppen, gingiva, buccal mucosa eller harde gane: Biopsi Vaskulære forandringer: hemangiom, lymfangiom, varicer: behandling kun om risiko for ruptur eller kosmetsisk grunn

26 Benigne neoplasmer Melaninpigmenterte orale manifestasjoner ved systemsykdommer Addisons sykdom Peutz-Jeghers syndrom Pigmenteringer knyttet til rase Ofte diffust eller flekkvist distribuert og kan som regel lett differensieres klinisk

27 Maligne neoplasmer i munnhule Risiko Alder, alkohol, tobakk 2% av alle maligne tumores i Skandinavia Plateepitelcarcinom: vanligst i munnhulen ( lepper, tunge, buccalslimhinne, munngulv) Leppecancer vanligere hos menn enn kvinner Sentralt smerteløst fibrinbelagt sår med hyperplastiske oppdriven kanter forankret til underlaget Exofytiske varianter; verrucøst carcinom (pappillomatøs struktur) Ulcerøse varianter: større tendens til å metastasere og dårligere prognose enn de verrucøse Ved misstanke cancer Henvisning til nermeste spesialist (oralkirurg) sår som ikke gror på 2 uker Foto:Internett

28 Reaktive nydannelser Irritasjonshyperplasier Små: tillpassning protese (slipe, rebasere) Store: evt kirurgi Protesegnag Flabby Ridge (crista flaccida) Mobil overkjevefront og tuberpartier (tykk fibrøs slimhinne) Helprotese overkjeve, resttannsett underkjevefront Evt kirurgi + rebasering protese Foto:Internett Gnag i underleppen fra skarp fylling. Munntørr.

29 Orale precanceroser Leukoplaki Erythroplaki Lichen Planus

30 Orale precanceroser Leukoplaki: Hvit flekk som ikke kan diagnostiseres til annen tilstand Eldre tobakksbrukere, alkohol (munngulv) Soppinfeksjon: dannelse av nitrosaminer risiko malignisering? Predisponering cancer: Leppe, tunge, munnhulegulv (spesiellt om røde innslag) Foto:Internett

31 Orale precanceroser Histopatologisk gradering leukoplaki: Hyperkeratosis, epitel-hyperplasi Mild / Moderat / avansert dysplasi Carcinoma in situ Invasivt carcinom

32 Orale precanceroser Erytroplaki: Rød flekk som ikke kan diagnostiseres til annen tilstand Vanlig med dysplasi i epitelet Mer sjeldent Tiltak: Seponering røyking Biopsi Individuell oppfølging (3.mnd første året) Foto:Frid Erythroplaki i buccal-mucosa

33 Orale precanceroser Lichen Planus: Precancerøs? Dersom kontakt med fyllingsmateriale; lichenoid kontakt-reaksjon Tiltak: Biopsi Antimykotisk + antiinflammatorisk behandling Kirurgi Psykologi? Terapeut? Foto:Frid

34 Burning mouth syndrom Kronisk brennende smerter, prikking, nummenhet, tap av smak, metallsmak i munnen (tunge, tannkjøtt, lepper, innsiden av kinn, ganen) Årsak: Xerostomi (medisiner osv) Sopp, Lingua geografica, OLP Angst, depresjon Ernæringsmangel ( jern, zink, folat, vit-b1, vit-b9, vit-b2, vit-b6, vit-b12) Proteser (gnag, irritasjon i slimhinner) Nervefortsyrrelser (smak- og smerte i tungen) Allergier / reaksjoner mat, fargestoffer Refluks magesyre Medisiner (ACE-hemmere mot høgt blodtrykk, Bruxisme (tungepress, tanngnissling) Endokrine lidelser (diabetes, hypothyreose) Hormonell ubalanse ( overgangsalder) Overbruk av munnskylle-middel osv

35 Burning mouth syndrom Utredning hos lege / tannlege: Blodprøve (glucos, stoffskifte, vitamin-mangel, immunfunksjon) Oral prøve; sopp, bakterier, virus MR / CT Allergitest (mat, protese-materiale) Salivasekresjonstest Reflux-test

36 Burning mouth syndrom Behandling: Antimykotisk medisinering B vitaminer Mykplast-skinne om tungepress Saliva stimulerende midler Munnskyllevann Kognitiv terapi Antidepressiva Capsaicin, (smertestillande stoff fra Chili-pepper) Klonopin - muskelrelaxantia Alpha-lipoic syre, sterk antioxidant (endogen produksjon)

37 Lingua Geografica og fissurata Papillatrofi av papilla filiformis rød sone med hvitlig begrensning som migrerer Evt symptomer; brennende følelse, spesiellt ved spising (ffa eldre) Beh: Pensling salisylsyre + alkohol (evt C-vitamin til eldre) Foto:Internett Evt i kombinasjon med Lingua Fissurata: Ved symptomer rengjøring av tungen med vannstoffperoxyd Foto:Internett

38 Lingua Villosa Forlengelse av tungepapiller med belegg Eldre: redusert motilitet og rengjøring, røyking Beh: Børsting tungen med vann-oppløsning med pimpestein Foto:Internett

39 LUNSJ?

40 Revmatologiske tilstander i munnhule SLE Bechets syndrom

41 Lupus Erythematosis Kronisk autoimmun revmatisk sykdom Antistoffer i blod Følsomme for lys Mer smertsomme og candidainfisert enn ved OLP DLE SLE Orale ulcerasjoner i harde gane og marginal gingiva ( marginal gingivitt ) SLE (systemisk LE) Kronisk autoimmun revmatisk sykdom som rammer flere organer (hud, ledd, nyrer, hjerte, blod, hjerne) Antistoffer i blod Sykdomsfølelse Oralt: Fibrinbelagte sår Beh: Kortison + cytostatika Evt excisjon, kryokirurgi ved orale lesjoner

42 Lupus Erythematosis DLE (discoid LE) Soleksponerte hudområder (ansikt, hender) Sommerfugel-erythem i ansikt, hudatrofier med keratindannelse Evt utvikling til SLE Oralt: Lichen-lignende lesjoner med hvitae stria perifert og erythem sentralt, hvite plakk med sentrale ulcerasjoner Foto:Internett

43 Bechets syndrom Systemsykdom som angriper mange ulike organer (mage-tarm, ledd, CNS, øyne, lunger og hud) Residiverende aftøse sår oralt og genitalt CNS- og øyeaffeksjonene kan være alvorlige Ukjent etiologi: Autoimmun vaskulitt, HLA-B51- relaterte individer som del av leukocytoklastiske sykdommer Behandling: Systemisk kortikosteroider, cyclofosfamid, azathioprin, ciclosporin, colchicine Kan gå i komplett remisjon

44 Kvinne 25 år Multiple sår: recidiverende orale ulcerasjoner Ernæringsproblemer Foto:Herlofsen Hudforandringer: erythema nodosum Leddsmerter: seronegativ artritt Foto:Herlofsen Foto:Herlofsen 3 uker etter behandling

45 Norsk behandling av RAU Natriumlaurylsulfatfri tannkrem (Zendium/YOTUEL pharma med Vit B5) Tetracyklinskylling Reduserer smerte og graden av sår, men synes ikke å påvirke recidivtendensen. obs! Candidose (skyll med vann) Steroider - lokalt/systemisk (astma-allergi-salve/spray) LV Urter Placebo Vitamintilskudd/LongoVital? Xylocain gel/andolex Klorhexidin/Nelex(Negatol)? Triclosan 0 Dag Dag 0-60 Dag Kolseth I, Herlofson BB et al, Oral Diseases, in press (Skaare A, Eide G, Herlofson BB, Barkvoll P. J Clin Periodontol 1996; 23: ). (Skaare A, Herlofson BB, Barkvoll P. J Clin Periodontol 1996; 23: ).

46 TETRACYCLINSKYLLING Innholdet i 1 kapsel løses i 15ml vann. (Skriv ut no 16) Skyll munnen 3-4 ggr dg i 1 min, max 4 dager. Skyll munnen med vann til slutt. (OBS! erosjoner og candidose) No 16

47 XYLOCAIN GEL/ANDOLEX (Bedøvende midler) Påsmøres m/q-tip før mat Munnskyll 5ml ev. hver 2 time

48 Allergiske reaksjoner i munnhule Overfølsomhetsreaksjoner Celiaki

49 Overfølsomhetsreaksjoner Mulige allergener Amalgam fyllinger: kvikksølv (45-60%) og ofte gull, palladium, og platinum. Metall- og ammoniated mercury er vanlige sensibiliserings-komponenter. Metall i proteser kan utskille nikkel, spesielt ved korrosjon eller ved mangelful konstruksjon. Nikkel forekommer også ved kjeveortopedisk behandling, bro- og kron konstruksjoner Antimikrobielle midler (eg, chlorhexidine, quaternary ammonium compounds) Dental sement: pulpa kanaler, eugenol, balsam of Peru, og colophony Orale allergier fra akrylater er sjeldne. Akrylat sensibilisering er vanlig hos tannleger og tanntekniker. Mat Medisiner

50 Overfølsomhets-reaksjoner Toxiske reaksjoner Direkte påvirkning av slimhinnen (stoff-konsentrasjon) Ingredienser i tannkrem (natriumlaurylsulfat: epiteldeskvamasjon), munnskyllinger, og tannpoleringsmidler (sjeldent) Komponenter i avtrykksmateriell Type 1-reaksjon Raskt innsettende allergisk reaksjon, anafylaktisk reaksjon Allergisk rhinitt, urtikaria IgE-antistoff binder til mastceller som utskiller histamin; kardilatasjon (rodnad, ødem) Dentale materialer sjeldent (fissurforsegling, bonding av kjeveortopedisk apparatur): Lokale eller generelle rodnader, sår Tiltak: Fjerne materialet, steroid- salve på lesjon, allergologutredning

51 Overfølsomhets-reaksjoner Type 4-reaksjoner Forsinket overfølsomhets-reaksjon Eks. tuberkulin-reaksjon, kontakteksem Vanligste reaksjonen i munnhulen: Rodnad i kontakt med fyllingsmaterialet, akrylat-protesen (akrylat-monomer) Lichenoid kontakt-reaksjon: amalgam-fyllinger Papulær lichenoid reaksjon: lepper kompositt / plast materiale Tiltak: Utskiftning materiale

52 Overfølsomhetsreaksjoner KONTAKTALLERGI EPIKUTANTEST indikasjoner (type-4-reaksjoner): Kontaktreaksjoner eller lichenoide reaksjoner i topografisk relasjon til tannrestaurering. Utbrudd av eksem i forbindelse med tannlegebehandling, der annen etiologi ikke er påviselig. Klinisk begrunnet misstanke om kontaktallergi mot en substans som planlegges brukt i tannlegebehandling. Gjerdet NR, Morken T. Epikutantesting ved mistenkte pasientreaksjoner mot odontologiske materialer. Nor Tannlegeforen Tid 2002;112:

53 Overfølsomhetsreaksjoner Bidrag til tannbehandling Foketrygdlovens 5.22 Topografisk lesjon: Dokumentasjon fra tannlegen før / etter bytte Blankett til søknaden IA % av det som overstiger 1500:- (Helsedepartementets takster) Ikke nødvendig med epikutantest ved topografiske lesjoner Erklæring fra lege at lesjonen ikke skyldes bakenforliggende sykdom Fjernreaksjoner: Erklæring fra hudlege for bidrag Epikutantesting: Fastlegen (ikke tnl) henviser til hudlege

54 Overfølsomhetsreaksjoner Patofysiologi Den orale mucosa er relativt resistent mot irritanter og allergener grunnet følgende anatomiske og fysiologiske faktorer: Høy vaskualisering / absorpsjon: forhindrer langvarig kontakt med allergener Lav densitet av Langerhans celler og T lymfocytter Utskilling av irritanter og allergener gjennom saliva som også buffrer alkaline komponenter

55 Overfølsomhetsreaksjoner Intraorale reaksjoner (subjektive) Burning mouth syndrom Smerte Paresthesia Nummenhet Dårlig smaksensasjon Hypersalivasjon Perioral kløe Xerostomia Intraorale reaksjoner (objektive) - Lichenoide reaksjoner - Ulcerasjoner / vesikler - Ødem - Erythem - Atrofi

56 Overfølsomhetsreaksjoner Incidens I Europa, 0.01% av populasjonen har orale symptomer relatert til dentale materialer. Lapp-test identifierer kontakt allergi i kun 10% av disse pasienter. Foto:Internett Allergiske reaksjoner er vanligen intraorale (68%), og ansvarlige materialer er ofte latex, metaller, resiner, og hygiene produkter Foto: Internett

57 Overfølsomhetsreaksjoner Behandlingsprocedyrer Serologi: In vitro tester, som radioallergosorbent test (RAST), for spesifikk immunoglobulin E ved mat og latex allergi. Disse tester kan bekrefte sensitivitet og etablere grad av allergi. Lapp testing er verdifull for å skille irritasjoner fra allergiske reaksjoner (evt falsk positiv svar). Avlesing først etter 10 dager er anbefalt pga reaksjoner mot gull, palladium, og kvikksølvsalter kan være forsinket (type 4 reaksjon).

58 Overfølsomhetsreaksjoner Behandlingsprocedyrer forts. Fjerning av etiologisk faktor er viktig (grundig undersøkelse om relevans før skifte av dental metall) Skifte av fyllinger / restorasjoner gir ikke altid fullstendig resolusjon av symptomer, iblandt tiltross for positiv lapptest mot kvikksølv eller andre dentale komponenter (skifte anbefales ved kontaktlesjoner til dentale restorasjoner, spesiellt lokaliserte lichenoide reaksjoner). Systemiske steroider er sjeldent nødvendig. Intraorale topikale steroider ved avanserte kasus

59 Overfølsomhetsreaksjoner - mat Celiaki (gluten-allergi) Dermatitis herpetiformis: en ikke uvanlig autoimmun sykdom vanligen forbundet med glutensensitiv enteropati (cøliaki) - tarmsykdom. Voksne i alle aldersgrupper. Patogenesen er ukjent. Hudforandringene domineres typisk av regionalt utbredte, grupperte, ofte intenst kløende vesikler og blemmer. Hos 0 70 % av pasientene utvikles det etter hvert erosjoner i munnslimhinnen. Histologiske prøver og immunfluorescens-undersøkelse viser typiske funn. Dapson og glutenfri diett er viktigste behandlingstiltak. Prognosen er god. Diarre, obstipasjon Aften Sår tunge Anemi - jernmangel Foto:Internett

60 Gastroenterologiske tilstander Mb Crohn Ulcerøs colitt Mangeltilstander

61 Gastroenterologiske tilstander Mb Crohn Kronisk inflammatorisk tarmsykdom affiserer hele fordøyelses-kanalen fra munnhule til anus; fibrose og stenose av tarm Orale funn Perioralt erythem Hevelse av lepper Brosteinslignende granulom i vestibulum Hyperplastisk gingivitt After Tiltak: Biopsi, Mesalazin, evt steroidsalve ved sår intraoralt Foto:Internett

62 Gastroenterologiske tilstander Ulcerøs colitt Inflammatorisk tarmsykdom (endetarm og tykktarm) Diarre, magesmerter, feber, vekttap, tretthet, feber (hud, ledd, øye) Orale funn After Beh: Steroider, Mesalazin, kirurgi

63 Mangeltilstander Jern, Vit-B12, Folsyre: After Sopp-infeksjon

64 Hematologiske tilstander i munnhulen Immunosuppresjon Opportunistiske virusinfeksjoner Opportunistiske soppinfeksjoner

65 Hematologiske tilstander i munnhulen Immunosuppresjon økt infeksjonsrisiko Ekv HIV / AIDS Predisponerende faktorer T4-lymfocytter CD4+ celler < 200/μl Plasma HIV-RNA nivåer > 3000 kopier/ml Xerostomia

66 Immunosuppresjon ved HIV / AIDS Opportunistiske virus- og sopp-infeksjoner samt andre orale manifestasjoner ved HIV / AIDS (finnes normalt i kroppen men ved intakt immunforsvar ikke gir sykdom) Xerostomia Candidasis Oral hårig leukoplaki Periodontal sykdom (lineært gingivalt erythem, ANUG) Kaposi s sarcom HPV-vorter Ulcerative lesjoner (HPV-ulcerasjoner, RAS, neutropeni-ulcerasjoner)

67 Immunosuppresjon ved HIV / AIDS Xerostomia Medisiner Økning av CD8+ celler i de store salivakjertlene (endring av saliva kvalitet og kvantitet) Kariesutvikling Foto:Internett

68 Immunosuppresjon ved HIV / AIDS Candidasis Angulær cheilitt Uni- eller bilateralt Forekommer også blant protesebærere med lav bitthøyde (saliva som renner), jern- B-vitamin mangel Sekundær-infeksjon: candida, stafylokokker Beh: Nye proteser / rebasering Antimykotisk beh: Mycostatinskylling / Fungizone sugetabletter + lokal salve Mycostain / Daktar krem x 4 i 4 uker Evt i tilleg Fucidin-salve x 4 i 2-3 uker Foto:Internett NB! Nystatin munnskylling (Mycostatin ) inneholder 50% sukker, bruk fluor i tillegg). Viktig å kontinuere behandling 2 uker etter symptomfrihet. (Dr. David A.Reznik)

69 Immunosuppresjon ved HIV / AIDS Candidasis Erythematøs candida Symptomer! Rodnad på tungen Antibiotic sore tounge Evt i kombinasjon med akutt pseudomembranøs candidose Foto:Internett

70 Immunosuppresjon ved HIV / AIDS Candidasis Pseudomembranøs candida Torsk HIV, små barn, cytostatika, kortikosteroider (nedsatt immunforsvar) Hvitlige lesjoner som kan skrapes bort, erythematøs blødende overflate under Foto:Internett (små barn: 3-4 uker, spontan remisjon, evt skylle Farris)

71 Immunosuppresjon ved HIV / AIDS Oral hårig leukoplaki Epstein-Barr virus Lateralt tungerender ikke avskrapbart Asymptomatisk kun behandling hvis kosmetisk problem Foto:Frid Foto Frid

72 Immunosuppresjon ved HIV / AIDS Lineært gingivalt Erythem Blødning / smerter Både festet og ikke festet gingiva (petechier) Subgingival Candida species? Beh: proffesjonell scaling, Corsodyl-skylling 2 ggr/dag 14 dager, økt OH Foto:Internett

73 Immunosuppresjon ved HIV / AIDS ANUG Nekrotserende gingivitt: tap gingiva Nekrotiserende periodontitt: tap ben (avansert immunosuppresjon) Smerte, tanntap, blødning, foeter ex ore, nekrotiske papiller, rask progresjon ben- og bløtvevtap Beh: scaling, excisjon nekrotisk vev, Corsodyl, antibiotika (Metronidazol, Clindamycin, Amoxicillin), analgetika, nutrisjon, utelukke andre immunosuppresive oppotunistiske infeksjoner Foto:Internett

74 Immunosuppresjon ved HIV / AIDS Kaposi s sarcom Malign kar-tumor HHV8 Maculær, nodulær, ulcerert, rødlile, mørkere farge med tiden Symptomer sekundært til traume og infeksjon Beh: Lokale inj med kjemoterapi eller kirurgisk fjerning, OH!, systemisk kjemoterapi dersom intraorale og ekstraorale lesjoner Foto:Internett

75 Immunosuppresjon ved HIV / AIDS HPV-Orale vorter Økt incidens Beh:kirurgi, laser, kryokirurgi Recidiv! Eksterne lesjoner: 5-fluorourourail (NB!Hyperpigmentering hos afroamerikanere) Foto:Internett

76 Immunosuppresjon ved HIV / AIDS Ulcerative sykdomer HSV Vesikler som går sammen og ruptuerer (smertefullt) Misstenk HIV hvis vesikler på festet slimhinne Beh: spontan restituisjon, aciclovir Foto:Internett

77 Immunosuppresjon ved HIV / AIDS Aftøse ulcerasjoner Ikke-keratinisert slimhinne Ukjent etiologi Rød inflammasjonshalo og fibrindekket sår smertefullt! Dursjon: lenger enn normalt 714 dager Beh: Lokale steroider 3 ggr/dag alt. Systemiske steroider (prednisolon)

78 Immunosuppresjon ved HIV / AIDS Neutropeni ulcerasjoner Smertefullt! Både keratinisert og ikke keratinisert slimhinne <800/μL granulocytter Beh: granulocytt-kolonistimulerende faktor før lokal eller systemisk steroid-behandling Smerte ved ulcerative lesjoner Lokal anestetika eller systemisk analgetika Benzocain-skylling? Skylling med: polyvinylpyrrolidone, hyaluronsyre, glycyrrhetinsyre? Foto:Frid Foto Frid

79 Immunosuppresjon ved HIV / AIDS Bruk av antiretrovirale midler Reduksjon orale lesjoner fra 47,6% til 37,5% (Patton et al 2000) Reduksjon incidens: candida, Kaposi s sarcom, oral hårig leukoplaki, ANUG Økning incidens salivakjertelsykdomer, orale vårter, dental karies Uforandret incidens orale ulcerasjoner

80 Opportunisitiske soppinfeksjoner Primær / Kronisk oral candidose Pseudomembranøs candidose Erythematøs candidose Kronisk Hyperplastisk candidose ( Nodulær, plakk-lignende:ganen) Candida-assosierte lesjoner Protesestomatitt Angulær cheilitt Median rhomboid glossitt Keratiniserte lesjoner med sekundær infeksjon candida Leukoplaki Lichen Planus (lichenoid reaksjon) Lupus Erythematosis Svekket immunforsvar: HIV / AIDS Cytostatika Kortikosteroider Sekundære orale candidoser Orale manifestasjoner av systemisk mukocutan candidos Genetisk betinget vanligen

81 Opportunisitiske soppinfeksjoner Behandling: Rengjøring proteser: corsodyl, evt mykbasrebasering Antimykotisk terapi: Fungizone sugetabletter x 4 i 4-6 uker, Mycostatin mikstur 1ml x 4 i 6 uker Daktar krem (munnvik osv) Klorhexidin (Corsodyl) Systemisk antimykotisk terapi: Diflucan mg /dag 3-4 uker. Ved langvarig symptomgivende oral candidose (nedsatt immunforsvar, sekundære orale candidoser)

82 TAKK FOR MEG!

83 REFERANSER Ambjørnsen, Axell. Oral medisin og eldre. Tandlækartidningen Årg 93 Nr 2, Frid P, Larsen TE, Bjørnland T, Ragne A, Koppang HS. Blue nevus of the oral mucosa a case report Nor Tannlegeforen Tid 2006; 116: Gjerdet NR, Morken T. Epikutantesting ved mistenkte pasientreaksjoner mot odontologiske materialer. Nor Tannlegeforen Tid 2002;112: Munnslimhinneforandringer, klinikk og behandling. Axell T Gothia. Sykdommer som affiserer hud og munnslimhinne. D. Sollesnes Holsen, A-C Johannesen. Tidsskr Nor Lægeforen nr. 9, 2006; 126 Perspective Oral Manifestations. David A.Reznik. Top HIV Med 2005;13(5):

Hvordan opprettholde god oral helse gjennom hele livet? Clarion Hotel Oslo Airport 20.09.2013

Hvordan opprettholde god oral helse gjennom hele livet? Clarion Hotel Oslo Airport 20.09.2013 Hvordan opprettholde god oral helse gjennom hele livet? Clarion Hotel Oslo Airport 20.09.2013 Rigmor Moe Folkehelsekoordinator, tannhelsetjenesten i Akershus Dagens tema: Tannhelse for ulike aldersgrupper

Detaljer

Å leve med lupus. Informasjon til pasienter, familie og venner. Lær mer om Lupus

Å leve med lupus. Informasjon til pasienter, familie og venner. Lær mer om Lupus Å leve med lupus Informasjon til pasienter, familie og venner Lær mer om Lupus Innledning Hvis du leser denne brosjyren, er du sannsynligvis rammet av lupus eller kjenner noen med sykdommen. Lupus blir

Detaljer

Kasuistikk tirsdag 08.10.13. Kristin Angel, LIS, lungeavdelingen.

Kasuistikk tirsdag 08.10.13. Kristin Angel, LIS, lungeavdelingen. Kasuistikk tirsdag 08.10.13 Kristin Angel, LIS, lungeavdelingen. Bakgrunn Mann, 43 år gammel. Samboer, ett barn. Kontorarbeid. Aldri eksponert for støv eller gass. Aldri røkt. Ingen kjent forekomst av

Detaljer

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon Versjon av 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan stilles diagnosen? Synlige, kliniske symptomer/tegn

Detaljer

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Bechets Sykdom Versjon av 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1. Hvordan blir sykdommen diagnostisert? Diagnosen stilles først og fremst på bakgrunn av symptombildet

Detaljer

Fibromyalgi er FIBROMYALGI. Er det en ny sykdom? Hvor mange er det som rammes? symptomer. Smertene

Fibromyalgi er FIBROMYALGI. Er det en ny sykdom? Hvor mange er det som rammes? symptomer. Smertene Fibromyalgi er FIBROMYALGI hva er det? hvorfor får man det? hvilken behandling er effektiv? en vanligste årsak til kroniske muskel og leddsmerter blant kvinner 20-50 år smerter i muskler, sener og leddbånd

Detaljer

De 10 vanligste problemene med helproteser og mulige tiltak. Asbjørn Jokstad Avdeling for Protetikk og bittfunksjon

De 10 vanligste problemene med helproteser og mulige tiltak. Asbjørn Jokstad Avdeling for Protetikk og bittfunksjon De 10 vanligste problemene med helproteser og mulige tiltak Asbjørn Jokstad Avdeling for Protetikk og bittfunksjon De 10 vanligste pasientklagene 1. Protesen løsner! 2. Det svir! 3. Det er vanskelig å

Detaljer

ALLERGI PÅ ARBEIDSPLASSEN Rosemarie Braun Hudavd., Unn 2011

ALLERGI PÅ ARBEIDSPLASSEN Rosemarie Braun Hudavd., Unn 2011 Rosemarie Braun Hudavd. UNN 2011 ALLERGI PÅ ARBEIDSPLASSEN Rosemarie Braun Hudavd., Unn 2011 OVERSIKT Allergi bakgrunn/ definisjon Allergiske sykdommer, symptomer Allergitester Allergier ervervet på arbeidsplassen

Detaljer

Differensialdiagnostikk av fotsår IFID Gardermoen 27.10.12

Differensialdiagnostikk av fotsår IFID Gardermoen 27.10.12 Differensialdiagnostikk av fotsår IFID Gardermoen 27.10.12 Brita Pukstad Overlege, PhD Hudavdelingen, St.Olavs Hospital, Trondheim 1 Legg-og fotsår: rett til nødvendig helsehjelp http://www.helsedirektoratet.no/prioriteringer_helsetjenesten/riktigere_prioritering/publikasjoner/priori

Detaljer

GI Kurs 2014. Kasus01 77 år gammel mann. Ved endoskopisk undersøkelse øsofagitt med belegg. Biopsert.

GI Kurs 2014. Kasus01 77 år gammel mann. Ved endoskopisk undersøkelse øsofagitt med belegg. Biopsert. GI Kurs 2014 Kasus01 77 år gammel mann. Ved endoskopisk undersøkelse øsofagitt med belegg. Biopsert. Kasus02 57 år gammel mann. Ved endoskopisk undersøkelse Barrett slimhinne og en liten polypp i ora serrata.

Detaljer

Mastocytose i hud. kløe. utslett i huden SENTER FOR SJELDNE DIAGNOSER. www.sjeldnediagnoser.no

Mastocytose i hud. kløe. utslett i huden SENTER FOR SJELDNE DIAGNOSER. www.sjeldnediagnoser.no Mastocytose i hud kløe utslett i huden SENTER FOR SJELDNE DIAGNOSER www.sjeldnediagnoser.no KUTAN MASTOCYTOSE - MASTOCYTOSE I HUD Mastocytose er en samlebetegnelse på tilstander som kjennetegnes av et

Detaljer

Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor ett eller flere av hjelpestoffene.

Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor ett eller flere av hjelpestoffene. 1. LEGEMIDLETS NAVN Corsodyl 2 mg/ml munnskyllevæske 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder 2 mg klorheksidindiglukonat For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM

Detaljer

Norsk pasientforening for AIH Oslo 2014 1

Norsk pasientforening for AIH Oslo 2014 1 Autoimmun Hepatitt Svein-Oskar Frigstad Bærum Sykehus Autoimmunitet Immunsystemet reagerer mot eget vev Tap av toleranse Autoantistoffer, Immunsystemet Ytre faktorer Epidemiologi Prevalens i Norge (1986-1995)

Detaljer

SE DINE PASIENTER I ET NYTT LYS FORSTÅ THERAKOS FOTOFERESE. Nyttig informasjon for pasienter

SE DINE PASIENTER I ET NYTT LYS FORSTÅ THERAKOS FOTOFERESE. Nyttig informasjon for pasienter SE DINE PASIENTER I ET NYTT LYS FORSTÅ THERAKOS FOTOFERESE Nyttig informasjon for pasienter FORSTÅELSE THERAKOS FOTOFERESE Hva er fotoferesebehandling? Fotoferese er en behandlingsmetode som benyttes mot

Detaljer

05.02.2010. Diabetes i kombinasjon med andre sykdommer. Kristian Furuseth. Diabetes øker sjansen for andre sykdommer Type 2 diabetes

05.02.2010. Diabetes i kombinasjon med andre sykdommer. Kristian Furuseth. Diabetes øker sjansen for andre sykdommer Type 2 diabetes Diabetes i kombinasjon med andre sykdommer Kristian Furuseth Spesialist i allmennmedisin Diabetesklinikken Lillestrøm Diabetes øker sjansen for andre sykdommer Type 2 diabetes Hjerte- og karsykdom Risikoen

Detaljer

Cøliaki og livskvalitet. Kari Tveito, Gastromedisinsk avdeling, Oslo Universitetssykehus

Cøliaki og livskvalitet. Kari Tveito, Gastromedisinsk avdeling, Oslo Universitetssykehus Cøliaki og livskvalitet Kari Tveito, Gastromedisinsk avdeling, Oslo Universitetssykehus Cøliaki Samuel Jones Gee (f.1839) Engelsk barnelege Den første moderne beskrivelse av cøliaki og betydningen av diett

Detaljer

Dermatomykoser -soppinfeksjoner i hud

Dermatomykoser -soppinfeksjoner i hud Dermatomykoser -soppinfeksjoner i hud Ingrid Snekvik Overlege Hudavdelingen, St. Olavs hospital 1 Agens ved soppinfeksjoner i hud Dermatofytter Trichophyton T. rubrum utgjør 80% av alle dermatofyttinfeksjoner

Detaljer

KURS I IKKE-NEOPLASTISK GASTROINTESTINAL PATOLOGI AHUS 26.03.2014. Mikroskopisk kolitt. TOR J. EIDE Oslo Universitetssykehus

KURS I IKKE-NEOPLASTISK GASTROINTESTINAL PATOLOGI AHUS 26.03.2014. Mikroskopisk kolitt. TOR J. EIDE Oslo Universitetssykehus KURS I IKKE-NEOPLASTISK GASTROINTESTINAL PATOLOGI AHUS 26.03.2014 Mikroskopisk kolitt TOR J. EIDE Oslo Universitetssykehus Pathol Eur. 1976;11(1):87-9. 'Collagenous colitis' with watery diarrhoea--a new

Detaljer

Blau Syndrom/ Juvenil Sarkoidose

Blau Syndrom/ Juvenil Sarkoidose www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Blau Syndrom/ Juvenil Sarkoidose Versjon av 2016 1. HVA ER BLAU SYNDROM/ JUVENIL SARKOIDOSE 1.1 Hva er det? Blau syndrom er en genetisk sykdom. Sykdommen gir

Detaljer

Juvenil Dermatomyositt

Juvenil Dermatomyositt www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Juvenil Dermatomyositt Versjon av 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Er sykdommen forskjellig hos barn og voksne? Dermatomyositt hos voksne (DM) kan være sekundært

Detaljer

Prioriteringsveileder - Hud- og veneriske sykdommer

Prioriteringsveileder - Hud- og veneriske sykdommer Prioriteringsveileder - Hud- og veneriske sykdommer Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - dermatologi Fagspesifikk innledning - dermatologi Innledning Dermatologifaget

Detaljer

Viktig sikkerhetsinformasjon

Viktig sikkerhetsinformasjon Viktig sikkerhetsinformasjon Din veiledning om YERVOY for YERVOY TM Informasjonsbrosjyre pasientertil pasient Dette opplæringsmateriellet er et obligatorisk vilkår for markedsføringstillatelsen for å minske

Detaljer

Munnstell. November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud

Munnstell. November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud Munnstell November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud Munnhulen - en glemt del av kroppen? Det gode stell Forebyggende munnstell Behandlende munnstell Hvem er pasienten? Akutt syke pasienter

Detaljer

VANLIGE SYKDOMMER HOS BARN

VANLIGE SYKDOMMER HOS BARN VANLIGE SYKDOMMER HOS BARN En kort oversikt over de vanligste barnesykdommene, hvordan de arter seg og tiltak. I tillegg råd i forhold til skole/barnehage. Rådene er i tråd med anbefalingene fra Folkehelseinstituttet.

Detaljer

Vestre Viken HF Bærum Sykehus 1

Vestre Viken HF Bærum Sykehus 1 Autoimmune leversykdommer Autoimmun hepatitt Autoimmun hepatitt Vestre Viken HF Bærum Sykehus Primær biliær cirrhose Primær skleroserende cholangitt Overlappstilstander Pasientforeningen AIH 2013 Autoimmunitet

Detaljer

Munnstell kreftpasienter mukositt og soppinfeksjon

Munnstell kreftpasienter mukositt og soppinfeksjon Munnstell kreftpasienter mukositt og FORMÅL OG OMFANG Utføre tiltak som kan lindre ubehag og forebygge eller korrigere skader som følge av symptomer knyttet til mukositt og hos kreftpasienter. DEFINISJONER

Detaljer

Prioriteringsveileder - Revmatologi

Prioriteringsveileder - Revmatologi Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder - Revmatologi Publisert 27.2.2015 Sist endret 20.8.2015 Om prioriteringsveilederen Prioriteringsveileder - Revmatologi Sist oppdatert 20.8.2015 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Medikamentell Behandling

Medikamentell Behandling www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Medikamentell Behandling Versjon av 2016 13. Biologiske legemidler Gjennom bruk av biologiske legemidler har nye behandlingsprinsipper mot revmatisk sykdom

Detaljer

rosacea INFORMASJON OM ET PROBLEM FOR VOKSNE

rosacea INFORMASJON OM ET PROBLEM FOR VOKSNE rosacea INFORMASJON OM ET PROBLEM FOR VOKSNE Rosacea. Rosacea rammer mellom 2 og 10 prosent av den voksne befolkningen. Det er en kronisk hudsykdom som gir rødhet, papler og betente utslett i ansiktet,

Detaljer

Diaré,, malabsorbsjon, matvareintoleranse

Diaré,, malabsorbsjon, matvareintoleranse Diaré,, malabsorbsjon, matvareintoleranse Emnekurs for allmenpraktiserende leger 19.03.2013 Jan Henrik Rydning Disposisjon Diaré: Definisjoner Diagnostiske overveielser Malabsorbsjon: Litt generelt Mest

Detaljer

Henoch-Schönlein Purpura

Henoch-Schönlein Purpura www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Henoch-Schönlein Purpura Versjon av 2016 1. OM HENOCH-SCHÖNLEIN PURPURA (HSP) 1.1 Hva er det? Henoch-Schönlein purpura (HSP) er en tilstand der veldig små

Detaljer

Pasientguide. Lymfødempoliklinikk

Pasientguide. Lymfødempoliklinikk Pasientguide Lymfødempoliklinikk 1 Lymfødempoliklinikk Enhet fysioterapi og ergoterapi på Klinikk Kirkenes har poliklinisk tilbud til pasienter med lymfødem. Lymfødempoliklinikken prioriterer Pasienter

Detaljer

Pasientveiledning Lemtrada

Pasientveiledning Lemtrada Pasientveiledning Lemtrada Viktig sikkerhetsinformasjon Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt

Detaljer

Prioriteringsveileder - Revmatologi

Prioriteringsveileder - Revmatologi Prioriteringsveileder - Revmatologi Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - revmatologi Fagspesifikk innledning - revmatologi Tradisjonelt omfatter revmatologi inflammatoriske

Detaljer

1 gram inneholder: Betametasondipropionat tilsvarende betametason 0,5 mg og salisylsyre 30 mg.

1 gram inneholder: Betametasondipropionat tilsvarende betametason 0,5 mg og salisylsyre 30 mg. PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Diprosalic salve 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 gram inneholder: Betametasondipropionat tilsvarende betametason 0,5 mg og salisylsyre 30 mg. For fullstendig

Detaljer

Vulvaklinikken 2003-2014

Vulvaklinikken 2003-2014 Fotodynamisk terapi ny behandling for GELP Anne Lise Helgesen hudlege/stipendiat Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse og Universitetet i Oslo Vulvaklinikken, OUS 2003-2014 Startet 2003 på RH Ullevål

Detaljer

Om mikroskopisk kolitt - Kollagen og lymfocyttær kolitt

Om mikroskopisk kolitt - Kollagen og lymfocyttær kolitt Om mikroskopisk kolitt - Kollagen og lymfocyttær kolitt Utarbeidet i samarbeid med overlege Andreas Münch, Universitetssykehuset i Linköping Tilrettelagt for norske pasienter i samarbeid med: Knut E. A.

Detaljer

1 ml inneholder: Betametasondipropionat tilsvarende betametason 0,5 mg og salisylsyre 20 mg.

1 ml inneholder: Betametasondipropionat tilsvarende betametason 0,5 mg og salisylsyre 20 mg. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Diprosalic liniment, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder: Betametasondipropionat tilsvarende betametason 0,5 mg og salisylsyre 20 mg.

Detaljer

Informasjon til pasienter med myelodysplastisk syndrom (MDS)

Informasjon til pasienter med myelodysplastisk syndrom (MDS) Informasjon til pasienter med myelodysplastisk syndrom (MDS) Informasjon om sykdommen Du har sykdommen myelodysplastisk syndrom som vi gjerne forkorter til MDS. Myelo betyr marg, i denne sammenheng benmarg.

Detaljer

4.3 Kontraindikasjoner: Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1.

4.3 Kontraindikasjoner: Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1. 1. LEGEMIDLETS NAVN Fucidin impregnert kompress 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Fucidin salve 1,5 g/100 cm 2 tilsvarende natriumfusidat 30 mg/100 cm 2. For fullstendig liste over hjelpestoffer

Detaljer

Primær biliær cirrhose årsak og behandling

Primær biliær cirrhose årsak og behandling Pasientbrosjyre Primær biliær cirrhose årsak og behandling 7056_Ursofalk Pasientbrosjyre-opptr.indd 1 10.03.11 14.13 Denne brosjyren er utarbeidet av: May-Bente Bengtson Spesialist i fordøyelsessykdommer

Detaljer

Kasus 4. Senter for barne- og svangerskapsrelatert patologi

Kasus 4. Senter for barne- og svangerskapsrelatert patologi Kasus 4 Maternell inflammatorisk respons 3 2 1 Akutt chorioamnionitt Mat. Infl. St. 2, grad 2, føt. Infl St.2, grad 1 Mat. Infl. St. 2, grad 2, føt. Infl St. 3, gr 2 Funicitt Chorioamnionitt med sepsis

Detaljer

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Majeed Versjon av 2016 1. HVA ER MAJEED SYNDROM? 1.1 Hva er det? Majeed syndrom er en sjelden genetisk sykdom. Pasientene har kronisk tilbakevendende multifokal

Detaljer

Utslett etter vaksinasjon. Vaksinedagene 2008 Ellen Furuseth Lege ved avdeling for vaksine Nasjonalt Folkehelseinstitutt

Utslett etter vaksinasjon. Vaksinedagene 2008 Ellen Furuseth Lege ved avdeling for vaksine Nasjonalt Folkehelseinstitutt Utslett etter vaksinasjon Vaksinedagene 2008 Ellen Furuseth Lege ved avdeling for vaksine Nasjonalt Folkehelseinstitutt Eksempler på utslettsbeskrivelser: 1) Kommer for tredje dose Infanrix-polio+Hib.

Detaljer

SLE. Systemisk Lupus Erythematosus. Ved doktorgrads-stipendiat og lege Karoline Lerang Revmatologisk avdeling Rikshospitalet

SLE. Systemisk Lupus Erythematosus. Ved doktorgrads-stipendiat og lege Karoline Lerang Revmatologisk avdeling Rikshospitalet SLE Systemisk Lupus Erythematosus Ved doktorgrads-stipendiat og lege Karoline Lerang Revmatologisk avdeling Rikshospitalet Hva er Lupus? 1) Lupus som hudsykdom: Diskoid Lupus 2) Systemisk Lupus Erythematosus

Detaljer

Sikling en tverrfaglig utfordring Disposisjon. Sjelden medisinsk tilstand (SMT) TAKO-senteret. Hvorfor TAKO-senteret?

Sikling en tverrfaglig utfordring Disposisjon. Sjelden medisinsk tilstand (SMT) TAKO-senteret. Hvorfor TAKO-senteret? Sikling en tverrfaglig utfordring Disposisjon Hilde Nordgarden tannlege dr. odont Pamela Åsten logoped Litt om Hva er sikling (ikke) Årsaker til sikling Behandling Oralmotorisk trening og stimulering Oppsummering

Detaljer

Fakta om hiv og aids. Bokmål

Fakta om hiv og aids. Bokmål Fakta om hiv og aids Bokmål Hiv og aids Aids er en alvorlig sykdom som siden begynnelsen av 1980-tallet har spredd seg over hele verden. Aids skyldes et virus, hiv, som overføres fra person til person

Detaljer

Novartis Norge AS N-0510 OSLO. Pakningsvedlegg. Vectavir krem

Novartis Norge AS N-0510 OSLO. Pakningsvedlegg. Vectavir krem Novartis Norge AS N-0510 OSLO Vectavir krem Godkjent 10.11.2006 Novartis Side 2 PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Vectavir 1% krem Penciklovir Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner

Detaljer

B-vitaminmangel? Folsyre, vitamin B 6 og B 12

B-vitaminmangel? Folsyre, vitamin B 6 og B 12 B-vitaminmangel? Folsyre, vitamin B 6 og B 12 Trenger du et tilskudd av disse vitaminene? Gjennom klinisk undersøkelse og måling av blant annet vitaminnivåer/homocystein i blodet, kan din lege avgjøre

Detaljer

Klinisk emnekurs i hudsykdommer Non-melanom hudkreft. Fredag 22.01.16. Kjell Arne Stene Hoff Spes. Hud og venerologi

Klinisk emnekurs i hudsykdommer Non-melanom hudkreft. Fredag 22.01.16. Kjell Arne Stene Hoff Spes. Hud og venerologi Klinisk emnekurs i hudsykdommer Non-melanom hudkreft Fredag 22.01.16. Kjell Arne Stene Hoff Spes. Hud og venerologi Non-melanom hudkreft Aktiniske keratoser Plateepitelkarsinom Basalcellekarsinom Innledning

Detaljer

ved inflammatorisk tarmsykdom

ved inflammatorisk tarmsykdom BEHANDLING MED ADACOLUMN ved inflammatorisk tarmsykdom www.adacolumn.net INNHOLD Mage-tarmkanalen...4 Ulcerøs kolitt...6 Crohns sykdom...8 Immunforsvaret ved IBD...10 Slik fungerer Adacolumn...12 Behandling

Detaljer

Innføring i oralmotorikk gjennom sikling

Innføring i oralmotorikk gjennom sikling Innføring i oralmotorikk gjennom sikling PTØ-foreningen 2. april 2011 Pamela Åsten logoped Lovisenberg Diakonale Sykehus Oslo Dagens program Spytt og sikling- hva er det? Undersøkelse av sikling Behandlingsalternativer

Detaljer

Juvenil Spondylartritt/Entesitt Relatert Artritt (SpA-ERA)

Juvenil Spondylartritt/Entesitt Relatert Artritt (SpA-ERA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Juvenil Spondylartritt/Entesitt Relatert Artritt (SpA-ERA) Versjon av 2016 1. HVA ER JUVENIL SPONDYLARTRITT/ENTESITT RELATERT ARTRITT (SpA-ERA) 1.1 Hva er

Detaljer

Kronisk Residiverende Multifokal Osteomyelitt (CRMO)

Kronisk Residiverende Multifokal Osteomyelitt (CRMO) www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Kronisk Residiverende Multifokal Osteomyelitt (CRMO) Versjon av 2016 1. HVA ER CRMO 1.1 Hva er det? Kronisk residiverende multifokal osteomyelitt (CRMO) er

Detaljer

Pasientinformasjon om diagnosen. Primær skleroserende cholangitt (PSC)

Pasientinformasjon om diagnosen. Primær skleroserende cholangitt (PSC) Pasientinformasjon om diagnosen Primær skleroserende cholangitt (PSC) Denne folderen er laget for deg som har fått diagnosen PSC og til dine pårørende Hva er primær skleroserende cholangitt (PSC)? Primær

Detaljer

autoimmunologi T E O R I O G R U T I N E D I A G N O S T I K K

autoimmunologi T E O R I O G R U T I N E D I A G N O S T I K K autoimmunologi T E O R I O G R U T I N E D I A G N O S T I K K Immunsystemet må skille mellom selv-ikke selv, toleranse mot selv som senere kan brytes ASIA-syndrom (Autoimm. Syndrom Induced by Adjuvans)

Detaljer

HUDKREFT og HUDSYKDOMMER HOS ELDRE

HUDKREFT og HUDSYKDOMMER HOS ELDRE HUDKREFT og HUDSYKDOMMER HOS ELDRE 09.09.14 Silje M. Solberg Overlege, Hudavdelingen HUS Huden endres med alderen Faktorer som påvirker hudaldring: Arv Stress Tyngdekraft Ansiktsbevegelser Subcutant fett

Detaljer

Stråleskadet tarm. Mekanismer, klinikk, diagnose og behandling. Marianne Aarstad Merok, PhD, LIS Gastrokirurgisk avd AHUS

Stråleskadet tarm. Mekanismer, klinikk, diagnose og behandling. Marianne Aarstad Merok, PhD, LIS Gastrokirurgisk avd AHUS Stråleskadet tarm Mekanismer, klinikk, diagnose og behandling Marianne Aarstad Merok, PhD, LIS Gastrokirurgisk avd AHUS Oversikt Strålebiologi Akutte stråleskader Kronisk stråleenteropati Kronisk stråleproktitt

Detaljer

Leverkreft og koleangiocarcinom. Ola Røkke

Leverkreft og koleangiocarcinom. Ola Røkke Leverkreft og koleangiocarcinom Ola Røkke Trender for kreft i lever Mortalitet ved kreft i lever Hepatocellulært carcinom (HCC) Norge Akershus Oslo Menn/Kvinner Totalt (2010) 161/år 18/år 21/år 2/1 Lokalisert

Detaljer

Akutte bivirkninger som omfatter slimhinner og hud i genitalia området Grad CTCAE Beskrivelse Tiltak Ansvar Slimhinner

Akutte bivirkninger som omfatter slimhinner og hud i genitalia området Grad CTCAE Beskrivelse Tiltak Ansvar Slimhinner 1 Sårhet+/-erytem i slimhinnen 2 Flekkvise (hvitlige eller røde) slimhinneforandringer < 1,5 cm i diameter, ikke sammen-hengende, evt. åpne sår. Væsking med/uten lukt 1. Gjenta som ved grad 0 2. Evt. i

Detaljer

Behandling med Adacolumn ved inflammatorisk tarmsykdom

Behandling med Adacolumn ved inflammatorisk tarmsykdom Behandling med Adacolumn ved inflammatorisk tarmsykdom A gentle revolution in IBD therapy innhold Mage-tarmkanalen...4 Ulcerøs kolitt...6 Crohns sykdom...8 Immunforsvaret ved IBD...10 Slik fungerer Adacolumn...12

Detaljer

Lars Aabakken Medisinsk avd Oslo Universitetssykehus/Rikshospitalet

Lars Aabakken Medisinsk avd Oslo Universitetssykehus/Rikshospitalet Lars Aabakken Medisinsk avd Oslo Universitetssykehus/Rikshospitalet 2% fem års overlevelse Cancer pancreatis I USA: 42000 med diagnosen i 2009, 35000 vil dø av sin sykdom 4. største cancer-dødsårsak

Detaljer

Disposisjon. Bronkiektasier ikke relatert til cystisk fibrose CF generelt. Pål L Finstad, lungeavd, OUS, Ullevål

Disposisjon. Bronkiektasier ikke relatert til cystisk fibrose CF generelt. Pål L Finstad, lungeavd, OUS, Ullevål Bronkiektasier Disposisjon Bronkiektasier ikke relatert til cystisk fibrose CF generelt Epidemiologi Prevalens varierer USA: 110000, Norge 2000? Økende prevalens med alder Hyppigere hos kvinner Storforbrukere

Detaljer

www.pediatric-rheumathology.printo.it BEHCETS SYKDOM

www.pediatric-rheumathology.printo.it BEHCETS SYKDOM www.pediatric-rheumathology.printo.it BEHCETS SYKDOM Hva er det? Behcets syndrom eller Behcets sykdom (BS), er en såkalt systemisk vaskulitt, en blodårebetennelse, av ukjent opprinnelse. Den rammer øyne,

Detaljer

Statens helsetilsyn Trykksakbestilling: Tlf.: 22 24 88 86 - Faks: 22 24 95 90 E-post: trykksak@helsetilsynet.dep.no Internett: www.helsetilsynet.

Statens helsetilsyn Trykksakbestilling: Tlf.: 22 24 88 86 - Faks: 22 24 95 90 E-post: trykksak@helsetilsynet.dep.no Internett: www.helsetilsynet. IK-2380/urdu/norsk Produksjon og design: En Annen Historie AS Oversatt ved Oslo kommune, Flyktning- og innvandreretaten,tolkeseksjonen "Fakta om hiv og aids" Utgitt av Statens institutt for folkehelse

Detaljer

en annleis fagdag: rus og psykisk helse - levevanar og sammenhengar

en annleis fagdag: rus og psykisk helse - levevanar og sammenhengar En annerledes fagdag: Rus- og psykisk helse en annleis fagdag: rus og psykisk helse - levevanar og sammenhengar Førebyggande tannhelse Anfinn Valland Overtannlege Gruppe C1 Eldre, uføre og kronisk syke

Detaljer

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon Versjon av 2016 1. HVA ER REVMATISK FEBER? 1.1. Om revmatisk feber Revmatisk feber er forårsaket

Detaljer

Melanom og non melanom hudcancer hos sykehjemspasienter

Melanom og non melanom hudcancer hos sykehjemspasienter Melanom og non melanom hudcancer hos sykehjemspasienter Lis-lege Ellen Cathrine Pritzier Hudavdelingen SUS Forum for sykehjemsleger Sør-Rogaland 24. April 2012 Aldersforandringer gir solare lentigines

Detaljer

Velkommen til sårkurs - grunnleggende sårbehandling. Stian Folkestad Sårsykepleier

Velkommen til sårkurs - grunnleggende sårbehandling. Stian Folkestad Sårsykepleier Velkommen til sårkurs - grunnleggende sårbehandling Stian Folkestad Sårsykepleier Hudens funksjon Beskytte Regulere kroppstemperaturen Sensor Huden Epidermis forsegle, beskytte Dermis Struktur, styrke

Detaljer

Forstørrede lymfeknuter hos fastlegen. Arne Aarflot 29. oktober 2014

Forstørrede lymfeknuter hos fastlegen. Arne Aarflot 29. oktober 2014 Arne Aarflot 29. oktober 2014 Følgende presentasjon er i all hovedsak hentet fra Norsk Elektronisk legehåndbok (NEL) Definisjon Lymfeknutesvulst foreligger når en lymfeknute er større enn det den normalt

Detaljer

HIV-infeksjon (B24) (Sist endret 01.2005)

HIV-infeksjon (B24) (Sist endret 01.2005) Dødsrisiko Uførerisiko KS-risiko HIV-infeksjon (B24) (Sist endret 01.2005) Ved HIV-infeksjon var det tidligere generelt stor sykelighet og høy dødelighet. I 1996 ble det introdusert en ny behandlingsstrategi

Detaljer

Duodenitter Giardia lamblia Whipple`sykdom. Else Marit Løberg OUS-Ullevål

Duodenitter Giardia lamblia Whipple`sykdom. Else Marit Løberg OUS-Ullevål Duodenitter Giardia lamblia Whipple`sykdom Else Marit Løberg OUS-Ullevål Kronisk duodenitt Mange årsaker til kronisk duodenitt Ulike årsaker kan gi samme morfologiske utseende Liten grad av overensstemmelse

Detaljer

MUNNTØRRHET. Eva S. Engebrigtsen Palliativ sykepleier Generell medisin

MUNNTØRRHET. Eva S. Engebrigtsen Palliativ sykepleier Generell medisin MUNNTØRRHET Eva S. Engebrigtsen Palliativ sykepleier Generell medisin Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen oppgir at inntil 80 prosent av dagens alvorlig syke og

Detaljer

Dyspareuni og vaginisme. Asta Eir Eymundsdottir Overlege, kvinneklinikken, SUS

Dyspareuni og vaginisme. Asta Eir Eymundsdottir Overlege, kvinneklinikken, SUS Dyspareuni og vaginisme Asta Eir Eymundsdottir Overlege, kvinneklinikken, SUS Definisjoner Dyspareuni: Genitale smerter som oppstår konsekvent før, under eller etter samleie. Provosert vulvodyni (generalisert

Detaljer

Eksem. Eksem er en samlebetegnelse som omfatter forskjellige kløende hudsykdommer.

Eksem. Eksem er en samlebetegnelse som omfatter forskjellige kløende hudsykdommer. Eksem Av Morten Akerbæk, 24.02.2010 Eksem er en samlebetegnelse som omfatter forskjellige kløende hudsykdommer. ATOPISK EKSEM er arvelig og dels knyttet til allergi. De dominerende symptomene ved atopisk

Detaljer

Tumor Nekrose Faktor Reseptor Assosiert Periodisk Syndrom (TRAPS) eller Familiær Hiberniansk Feber

Tumor Nekrose Faktor Reseptor Assosiert Periodisk Syndrom (TRAPS) eller Familiær Hiberniansk Feber www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Tumor Nekrose Faktor Reseptor Assosiert Periodisk Syndrom (TRAPS) eller Familiær Hiberniansk Feber Versjon av 2016 1. HVA ER TRAPS 1.1 Hva er det? TRAPS er

Detaljer

Munntørrhet og mukositt. Kartlegging g og tiltak.

Munntørrhet og mukositt. Kartlegging g og tiltak. Munnhulen Munntørrhet og mukositt. Kartlegging g og tiltak. Palliativ sykepleier Viel Berit Vatnebryn-Liland Sykepleier MK Silje Veberg Larsen 05.09.12 1 2 Spyttet * 3 store +mange små spyttkjertler *

Detaljer

Barneleddgikt (Juvenil Idiopatisk Artritt- JIA)

Barneleddgikt (Juvenil Idiopatisk Artritt- JIA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Barneleddgikt (Juvenil Idiopatisk Artritt- JIA) Versjon av 2016 2. FORSKJELLIGE TYPER BARNELEDDGIKT 2.1 Hvilke typer finnes? Det er flere former for barneleddgikt.

Detaljer

Binyrebarksvikt for leger i utdanningsstilling OUS, Ullevål 01.11.2012

Binyrebarksvikt for leger i utdanningsstilling OUS, Ullevål 01.11.2012 Binyrebarksvikt for leger i utdanningsstilling OUS, Ullevål 01.11.2012 Anders Palmstrøm Jørgensen Seksjon for spesialisert endokrinologi Oslo Universitetssykehus (akutt?) Binyrebarksvikt Årsak Forekomst

Detaljer

SLE Den store Imitator

SLE Den store Imitator SLE Den store Imitator Ved doktorgrads-stipendiat og lege Karoline Lerang Revmatologisk avdeling Rikshospitalet SLE - Den store Imitator 600 med diagnosen SLE ved sykehus i Oslo 1999-2008 SLE - den store

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SYKE BARN I BARNEHAGE

RETNINGSLINJER FOR SYKE BARN I BARNEHAGE RETNINGSLINJER FOR SYKE BARN I BARNEHAGE Korrigert av kommuneoverlege Anne-Line Sommerfeldt april 2012 Smittsomme sykdommer opptrer hyppig blant barn, og barnehagen er en arena for å føre sykdommer videre.

Detaljer

Kan jeg gå i barnehagen i dag?

Kan jeg gå i barnehagen i dag? Kan jeg gå i barnehagen i dag? En brosjyre om barn, barnehage og sykdom Revidert 20.10.2014 INFORMASJON TIL FORELDRE OG FORESATTE SOM HAR BARN I LØKEBERGSTUA BARNEHAGE Du kommer sikkert mange ganger til

Detaljer

Råd til deg som skal ta Diflucan (flukonazol)

Råd til deg som skal ta Diflucan (flukonazol) Les mer Hvis du ønsker mer informasjon om Diflucan, les pakningsvedlegget som følger med pakningen eller gå inn på www.diflucan.no. Råd til deg som skal ta Diflucan (flukonazol) Pfizer AS Lilleakerveien

Detaljer

VANLEGE HUDFORANDRINGAR HOS ELDRE. Fotoaldring Premaligne og maligne keratinocytt-tumores Seboreiske keratoser

VANLEGE HUDFORANDRINGAR HOS ELDRE. Fotoaldring Premaligne og maligne keratinocytt-tumores Seboreiske keratoser VANLEGE HUDFORANDRINGAR HOS ELDRE Fotoaldring Premaligne og maligne keratinocytt-tumores Seboreiske keratoser HUDALDRING Eir resultat av kronologisk aldring + fotoaldring NOKRE EFFEKTER AV UV-LYS UV-lys

Detaljer

Munnhelse hos syke eldre, betydning for ernæring og smak

Munnhelse hos syke eldre, betydning for ernæring og smak Munnhelse hos syke eldre, betydning for ernæring og smak KIRSTEN SOLEMDAL T A N N L E G E, P H. D I N S T I T U T T F O R K L I N I S K O D O N T O L O G I D E T H E L S E V I T E N S K A P E L I G E F

Detaljer

Prioriteringsveileder hud- og veneriske sykdommer

Prioriteringsveileder hud- og veneriske sykdommer Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder hud- og veneriske sykdommer Publisert 27.2.2015 Sist endret 2.11.2015 Om prioriteringsveilederen Pasient- og brukerrettighetsloven Pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Lyme Artritt Versjon av 2016 1. HVA ER LYME ARTRITT? 1.1 Hva er det? Lyme artritt er en av sykdommene som skyldes bakterien Borrelia burgdorferi (Lyme borreliose).

Detaljer

Isotretinoin. Informasjon til pasienter og foreldre. Utarbeidet av dr. med Tor Langeland. Spesialist i hudsykdommer

Isotretinoin. Informasjon til pasienter og foreldre. Utarbeidet av dr. med Tor Langeland. Spesialist i hudsykdommer Isotretinoin Informasjon til pasienter og foreldre Utarbeidet av dr. med Tor Langeland Spesialist i hudsykdommer Denne informasjon er ment brukt i sammenheng med konsultasjon og den informasjon som er

Detaljer

Det er svært viktig at du er klar over når du har høyere risiko for blodpropp, hvilke tegn og symptomer du må se etter og hva du må gjøre.

Det er svært viktig at du er klar over når du har høyere risiko for blodpropp, hvilke tegn og symptomer du må se etter og hva du må gjøre. Informasjonskort til pasienten: Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se pakningsvedlegget

Detaljer

Barnerevmatologisk sykdom

Barnerevmatologisk sykdom Barnerevmatologisk sykdom Sykdommene og behandlingen Helga Sanner November 2014 Inndeling 1. Juvenil idiopatisk artritt 2. Bindevevssykdommer 3. Vaskulittsykdommer Først -JIA Juvenil idiopatisk artritt

Detaljer

PEG, gastrostomiport/-tube. Edel Moberg Vangen Spes. sykepleier Medisinsk Undersøkelse Haukeland Universitetssykehus

PEG, gastrostomiport/-tube. Edel Moberg Vangen Spes. sykepleier Medisinsk Undersøkelse Haukeland Universitetssykehus PEG, gastrostomiport/-tube Edel Moberg Vangen Spes. sykepleier Medisinsk Undersøkelse Haukeland Universitetssykehus Gjennomgang av: PEG Indikasjoner Retnings-linjer og indikasjoner for PEG Forberedelser

Detaljer

Oral medisin og eldre

Oral medisin og eldre Ambjørnsen og Axéll Accepterad för publicering den 31 juli 2000 Oral medisin og eldre Eirik Ambjørnsen og Tony Axéll Det er forandringer i huden som kanskje best demonstrerer aldringsprosessen. Det er

Detaljer

NEVROPATI OG SARKOIDOSE

NEVROPATI OG SARKOIDOSE NEVROPATI OG SARKOIDOSE Oslo, 5. mars 20 SVEIN IVAR MELLGREN Professor emeritus dr.med., overlege Forskningsgruppe nevromuskulære sykdommer, Institutt for klinisk medisin Det helsevitenskapelige fakultet

Detaljer

Kronisk obstruktiv lungesykdom(kols)

Kronisk obstruktiv lungesykdom(kols) Kronisk obstruktiv lungesykdom(kols) Bakgrunn Kols er et folkehelseproblem, og forekomsten er økende både i Norge og i resten av verden Siste 40 år er dødelighet av koronar hjertesykdom halvert, mens dødeligheten

Detaljer

Revmatologi Prioriteringsveileder: Veiledertabell, november 2008

Revmatologi Prioriteringsveileder: Veiledertabell, november 2008 Revmatologi Prioriteringsveileder: Veiledertabell, november 2008 1 Lovmessig grunnlag og ansvar for rettighetstildeling i 2 Fagspesifikk innledning revmatologi 3 Muskel- og skjelettsmerter med leddhevelse

Detaljer

Hudpatologi. Patricia Mjønes. Apostelen Bartholomeus

Hudpatologi. Patricia Mjønes. Apostelen Bartholomeus 1 Hudpatologi Apostelen Bartholomeus Patricia Mjønes Avdeling for Patologi og Medisinsk Gentikk Institutt for Laboratoriemedisin, Kvinne- og barnesykdommer 2 Disposisjon og læringsmål Normal hud Terminologi

Detaljer

Cøliaki. En vanlig sykdom. En kompleks sykdom med en autoimmun komponent

Cøliaki. En vanlig sykdom. En kompleks sykdom med en autoimmun komponent Cøliaki En vanlig sykdom En kompleks sykdom med en autoimmun komponent Cøliaki Ervervet sykdom med vevsødeleggende immunrespons i tynntarmens slimhinne, rettet mot hvete gluten og liknende proteiner fra

Detaljer

Oralmedisinsk virksomhet ved et svensk sykehus. Rapport basert på en klinisk evaluering

Oralmedisinsk virksomhet ved et svensk sykehus. Rapport basert på en klinisk evaluering F AGARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid 2006; 116: 848 52 Tony Axéll og Birgitte Moesgaard Henriksen Oralmedisinsk virksomhet ved et svensk sykehus. Rapport basert på en klinisk evaluering Artikkelen er basert

Detaljer

Prioriteringsveileder - Gastroenterologisk kirurgi. gastroenterologisk kirurgi. Fagspesifikk innledning - gastroenterologisk kirurgi.

Prioriteringsveileder - Gastroenterologisk kirurgi. gastroenterologisk kirurgi. Fagspesifikk innledning - gastroenterologisk kirurgi. Prioriteringsveileder - Gastroenterologisk kirurgi Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - gastroenterologisk kirurgi Fagspesifikk innledning - gastroenterologisk kirurgi

Detaljer

Diabetes og øyekomplikasjoner. David Simonsen

Diabetes og øyekomplikasjoner. David Simonsen Diabetes og øyekomplikasjoner David Simonsen EPIDEMIOLOGI RISIKOFAKTORER PATOGENESE INNDELING BEHANDLING Epidemiologi hyppigst enkelt årsak til ervervet blindhet i yrkesaktive aldersgrupper i Norge 6

Detaljer