Rettleiar til Partiportalen for kommune- og fylkesparti (også fylkesungdomsparti)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rettleiar til Partiportalen for kommune- og fylkesparti (også fylkesungdomsparti)"

Transkript

1 Rettleiar til Partiportalen for kommune- og fylkesparti (også fylkesungdomsparti) Versjon 1.4 Oppdatert mars 2015 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

2 Innhald 1. OM PARTIPORTALEN INNLOGGING FØRSTE GONG REGISTRERE NY BRUKAR OG SØKJE OM ROLLE SØKJE OM PARTISTØTTE STADFESTE/OPPDATERE PARTIINFORMASJON SØKJE OM FLEIRE ROLLER GODKJENNE ROLLER FOR ANDRE PARTI SØKJE OM PARTISTØTTE/STADFESTE PARTIINFORMASJON FRÅ ANDRE PARTI EKSPORTERE UTBETALINGSINFORMASJON OG PARTIDETALJAR TIL EXCEL FORKLARING PÅ STATUSFILTER OM PARTIPORTALEN Partiportalen er ei nettbasert løysing der alle registrerte politiske parti kan søkje om statleg partistøtte for heile valperioden. Det er Fylkesmannen som behandlar søknader frå kommuneog fylkespartia. Dette gjeld også ungdomsparti på fylkesnivå. Også felleslister som er samansette av to eller fleire registrerte politiske parti, kan søkje om tilskot. Alle politiske parti må i tillegg stadfeste konto- og adresseopplysningar kvart år for å få utbetalt partistøtte. Endringar i konto- og adresseopplysningar må oppdaterast fortløpande. Alle som søkjer om partistøtte og stadfestar/oppdaterer partiopplysningar, må logge seg på Partiportalen via ID-porten.

3 2. INNLOGGING FØRSTE GONG Innlogging i Partiportalen: Klikk på knappen Her kan du velje kva måte du vil logge inn på. Dersom du ikkje tidlegare har brukt tenesta, kan du klikke på Hjelp til innlogging. Her kan du bestille kodar for dei ulike tenestene. Første gong du loggar inn på portalen må du lese og godta brukarinstruksen for Partiportalen (trykk OK nedst på sida). Hugs at du etter 30 inaktive minutt må logge inn på nytt.

4 3. REGISTRERE NY BRUKAR OG SØKJE OM ROLLE For å få tilgang til Partiportalen må du registrere deg som brukar. Namnet ditt kjem automatisk opp når du har logga deg inn via ID-porten. Legg inn telefonnummer og e-postadresse. Vel rolle: Alt etter om du vel rolle kommuneparti/fylkesorganisasjon/fylkesungdomsorganisasjon, vil du få opp ulike alternativ. Trykk Send søknad om rolle. NB! For nyoppretta parti som ikkje kjem opp under val av partilag, gå til punkt 4 om «Nytt partilag» for å komme vidare i partiportalen. Merk: På denne sida vil du seinare kunne endre telefonnummer og e-postadresse. Klikk på Oppdater tlf/epost for å sende inn endringane. Når rolla di er godkjent, får du ein e-post med lenke til innlogging.

5 4. SØKJE OM PARTISTØTTE For at ditt parti skal få utbetalt statstilskot må følgjande krav vere oppfylte: Partiet må ha rapportert til Statistisk sentralbyrå (SSB) innan fristen. Bruk nettstaden Partifinansiering.no når du skal rapportere til SSB: Eit parti må søkje om statstilskot ein gong i løpet av valperioden. Deretter må partiet stadfeste partiopplysningane kvart år for å få årleg utbetaling (Partilova 13 pkt. 5) Partiet må ha delteke i siste kommuneval og fått minst éi stemme Dersom partiet ikkje har søkt om støtte for valperioden: Klikk på Søk partistøtte Informasjonsbobler inneheld diverse informasjon om registrering mm. Denne ramma syner kontaktinformasjonen SSB vil nytte. For parti som er registrert med organisasjonsnummer vil kontaktinformasjon bli henta frå Brønnøysundregistrene. Minst ei av rollene "Dagleg leiar" eller "Styreleiar" må vere lagt inn for at partiet skal få tilgang til skjema for økonomirapportering gjennom Altinn.

6 Partiinformasjon kjem opp automatisk. Trykk Neste Legg inn Partileiarinformasjon Trykk Neste Kontaktinformasjon Trykk Neste Kontoinformasjon Trykk Neste Kontroll sjå over registrert informasjon Trykk Fullfør Du har no søkt om partistøtte for heile valperioden. NB! Fylkesparti kan søkje om partistøtte for eigne kommuneparti og fylkesungdomsparti. Vel parti under «Partisøk» og gjenta prosedyren ovanfor.

7 5. STADFESTE/OPPDATERE PARTIINFORMASJON Partiet må stadfeste partiinformasjon minst ein gong i året for å få utbetalt partistøtte. Logg inn på portalen (som vist i punkt 2) og trykk på knappen Oppdater partiinformasjon Her kontrollerer du alle partiopplysningar, og registrerer eventuelle endringar. Trykk Fullfør. E-post med søknadskvittering blir sendt til søkjar og partileiar.

8 6. NYTT PARTILAG Dersom partiet er nyoppretta og ikkje ligg i lista over val av partilag, trykk Nytt partilag. Alt etter om du vel rolle kommuneparti/fylkesorganisasjon/fylkesungdomsorganisasjon, vil du få opp ulike svaralternativ. Dersom du ønskjer å legge inn eit dokument som stadfesting på det nyoppretta partiet, trykk på Vel og legg inn dokumentet. Trykk deretter Send søknad om rolle Når rolla er godkjent vil du få tilbakemelding per e-post med lenke til innlogging. SØKJE OM PARTISTØTTE/STADFESTE PARTIINFORMASJON FRÅ ANDRE PARTI Fylkespartiet har oversikt over alle sine parti i eige fylke og kan søke/stadfeste for dei, dersom dei ynskjer det. Når du opnar fana Saksbehandling får du opp ei liste over partia med følgjande symbol: Partiet har søkt og Fylkesmannen har godkjent søknaden Partiet har søkt, og søknaden er til behandling hjå Fylkesmannen Partiet har ikkje søkt eller bekrefta partiopplysningar Klikk på Parti-ID for å sjå detaljar om partiet.

9 Her kan du også søkje/bekrefte partiopplysningar for partiet ved å trykke på knappen Endre 7. SØKJE OM FLEIRE ROLLER Av og til er det skifte av dei personane som har rolle/ansvar for eit parti, t.d. ved val. Fylkespartiet må passe på at ny person søkjer om rolle for partiet og må dessutan melde frå til Fylkesmannen (via e-post) at førre person si rolle vert avslutta. Kommunepartiet må passe på at ny person søkjer om rolle for partiet og dessutan melde frå til fylkespartiet (via e-post) at førre person si rolle vert avslutta. Fylkesparti har automatisk rolle som kommune- og fylkesungdomsparti. Dersom eit fylkesparti treng ei rolle for andre fylke, må det sendast inn søknad for kvart fylke. Klikk namnet ditt øvst i portalen Du kjem deretter inn på sida Registrering av ny rolle For registrering av ny rolle, sjå forklaring i punkt 3.

10 8. GODKJENNE ROLLER FOR ANDRE PARTI Fylkesparti kan godkjenne søknad om roller frå kommuneparti. Dersom du har rolle som fylkesparti, er det du som får førespurnader om roller frå kommunepartia. Har du roller som skal godkjennast, vil det stå med raud skrift når du har logga inn på portalen. Vel Godkjenn for å godkjenne rolla til kommunepartiet. Godkjende rollar vil vise igjen i tilgangsoversikta. 9. EKSPORTERE UTBETALINGSINFORMASJON OG PARTIDETALJAR TIL EXCEL Under fana «Saksbehandling» får du opp oversikt over alle partilaga. Knappen Utbetalingsinfo eksporterer til Excel opplysningar om utbetaling (viser berre dei partia som har fått utbetalt støtte). Knappen Partidetaljar eksporterer partiopplysningar for fylkespartiet og alle kommunepartia.

11 10. FORKLARING PÅ STATUSINFORMASJON Fylkesmannen (FM) Godkjent Avslag Ubehandla SSB (Statistisk sentralbyrå) Rapportert Erklæring Ubesvart Nedlagt Nyoppretta Partilovnemnda (PLN) Varselbrev pga. manglande rapportering Varselbrev pga. manglande signatur Ingen merknad Henleggelse Tilbakehald Vedtak om formell åtvaring Søknaden er godkjent Søknaden er avslegen Søknaden er ikkje behandla Partilaget har sendt inn rapport innan fristen Partilaget har sendt inn erklæring Partilaget har ikkje sendt inn rapport/erklæring Partilaget er nedlagt Partilaget er nyoppretta Partilaget har ikkje rapportert til SSB innan fristen Rapport/erklæring manglar signatur Partilaget har sendt inn rapportering/erklæring innan fristen Partilaget har fått varselbrev pga. manglande rapportering mm, men saka er lagd bort. Partilaget får utbetalt partistøtte. Partilaget har ikkje sendt inn rapportering/erklæring og får ikkje utbetalt støtte for kommande år. Partilaget har fått åtvaring pga. manglande signatur ved rapportering til SSB. Sist registrerte status har utheva skrift.

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd 1 På forsiden til Landbruksdirektoratet, www.landbruksdirektoratet.no, finner du lenke til søknadsskjemaet. Du må logge deg inn i Altinn,

Detaljer

Elektronisk innsending av årsregnskapet

Elektronisk innsending av årsregnskapet Elektronisk innsending av årsregnskapet Forutsetningen for å sende årsregnskapet via Altinn, er at du har rettighet for slik innsending for virksomheten, og at du har kodebrev for å logge inn i Altinn.

Detaljer

Veiledning til bruk av Altinn

Veiledning til bruk av Altinn Veiledning til bruk av Altinn Innledning Altinn er en Internettportal hvor du kan fylle ut og sende inn skjema som skal til det offentlige, som for eksempel selvangivelse for selskaper og næringsdrivende,

Detaljer

A-meldingen - slik skal det gjøres!

A-meldingen - slik skal det gjøres! Februar 2015 A-meldingen - slik skal det gjøres! A-meldingene strømmer inn fra landets arbeidsgivere, regnskapsførere og lønnssentraler. Underveis dukker det opp en del spørsmål, og vi har her samlet svarene

Detaljer

PC-ORDNINGA I DEN VIDAREGÅANDE SKULEN

PC-ORDNINGA I DEN VIDAREGÅANDE SKULEN PC-ORDNINGA I DEN VIDAREGÅANDE SKULEN Kva er PC-ordninga? PC-ordninga kjem frå at alle elevar ved dei vidaregåande skulane skal ha kvar sin berbare PC, til bruk i undervisninga. PC-ordninga går ut på at

Detaljer

Veiledning for elektronisk registrering

Veiledning for elektronisk registrering Veiledning for elektronisk registrering Veiledning En ABC for elektronisk Samordnet registermelding Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Elektronisk registrering... 3 Hvem kan bruke elektronisk

Detaljer

Lov for SA Naustdal Båtlag

Lov for SA Naustdal Båtlag Lov for SA Naustdal Båtlag Vedteke på årsmøte 26. mars 2015 1 Laget sitt namn Laget sitt namn er SA Naustdal Båtlag, forkorta SA N.B.L 2 Forretningskontor SA Naustdal Båtlag skal ha forretningskontor i

Detaljer

INNLOGGING OG BRUK AV FIKS FOR DOMMERE

INNLOGGING OG BRUK AV FIKS FOR DOMMERE INNLOGGING OG BRUK AV FIKS FOR DOMMERE Innlogging FIKS: Brukernavn : fornavn.etternavn (for noen også mellomnavn) Passord: Tildeles ved første gangs bruk. Endres av bruker. Hvis man glemmer brukernavn/passord

Detaljer

FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015

FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015 FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015 PHV/HSrev020215 Vedlagt følgjer styret si innstilling til årsmøtet 2015 basert på vedtektskomiteen sitt

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat?

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat? Veiledning til elektronisk søknad Sjøfartsdirektoratet har utviklet et nytt system for elektroniske søknader og elektronisk innrapportering. Målsetning er å tilby brukere enklere, raskere og mer effektiv

Detaljer

Nynorsk i staten. Reglar og råd

Nynorsk i staten. Reglar og råd Nynorsk i staten Reglar og råd Kjære statstilsett! Ei av dei faste oppgåvene til Språkrådet er å gje statstilsette informasjon om lov om målbruk i offentleg teneste (mållova). Lova skal sikre ei rimeleg

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs Opplæringsloven 9a-3,2ledd Godkjent av leiinga sep. 2010 Revidert juni 2014 Føreord av rektor: Mobbing skjer dessverre på kvar einaste skule. Konsekvensane av å

Detaljer

Hjelp til å bestille tilgang

Hjelp til å bestille tilgang Hjelp til å bestille tilgang Feltforklaring Namn på verksemda Oppgi namnet på verksemda/firmaet dykkar. Dersom de er delte inn i sjølvstendige organisasjonseiningar som bestiller tilgang, skal de oppgi

Detaljer

Føretak: (heretter kalla mottakaren) Telefonnummer: Postnummer: Poststad: Organisasjonsnummer: E-postadresse:

Føretak: (heretter kalla mottakaren) Telefonnummer: Postnummer: Poststad: Organisasjonsnummer: E-postadresse: Avtale om tilgang til opplysningar frå Reservasjonsregisteret Avtale om FTP-overføring av opplysningar for oppdatering av: (Kryss av for ynskt avtaletype) eige register, pris per år kr 24 600,- eigne og/eller

Detaljer

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Innhald: 1 Innleiing...3 2 Oppsummering...4 3 Om undersøkinga...5 4 Kjennskap til og synspunkt på varslingsrutinane

Detaljer

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Informasjonsforvaltning i offentleg sektor Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Forord Det har lenge vore klart at offentleg sektor må nytte informasjonen sin på ein betre måte for å bli meir effektiv, gi betre

Detaljer

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skulen har nulltoleranse i forhold til mobbing, både verbalt, non-verbalt, digitalt og fysisk. Skulen aksepterer heller ikkje rasisme, vald,

Detaljer

Økonomihåndboka. Møre og Romsdal fylkeskommune. del 2 av 2. Siste hovedoppdatering: 18.01.2008. Økonomiseksjonen

Økonomihåndboka. Møre og Romsdal fylkeskommune. del 2 av 2. Siste hovedoppdatering: 18.01.2008. Økonomiseksjonen Økonomihåndboka del 2 av 2 Siste hovedoppdatering: 18.01.2008 Møre og Romsdal fylkeskommune Økonomiseksjonen Møre og Romsdal fylkeskommune Økonomihandboka del 2 FORORD Økonomihandboka er eit hjelpemiddel

Detaljer

De første skrittene med Norlønn

De første skrittene med Norlønn De første skrittene med Norlønn Norlønn er et nettbasert lønnssystem som er utviklet av Norlønn AS, og som kan betjenes direkte via internett, for eksempel gjennom Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Detaljer

GeoGebra. brukt på eksamensoppgåver i 10. kl. Sigbjørn Hals

GeoGebra. brukt på eksamensoppgåver i 10. kl. Sigbjørn Hals GeoGebra brukt på eksamensoppgåver i 10. kl. Sigbjørn Hals Innhald Kva er GeoGebra?... 2 Kva nytte har elevane av å bruke GeoGebra?... 2 Kvar finn vi GeoGebra?... 2 Oppbygginga av programmet... 3 Løysing

Detaljer

Søkerhandboka 2013. Søk opptak til universiteter og høgskoler

Søkerhandboka 2013. Søk opptak til universiteter og høgskoler Søkerhandboka 2013 Søk opptak til universiteter og høgskoler 1 Generell informasjon samordnaopptak.no På Samordna opptak sin nettstad finn du oppdatert søkjarinforma sjon. Her kan du søkje om opptak, melde

Detaljer

Brukerveiledning for ny Agro Lønn med støtte for A-ordningen

Brukerveiledning for ny Agro Lønn med støtte for A-ordningen Brukerveiledning for ny Agro Lønn med støtte for A-ordningen Innrapportering av lønn til myndighetene fra og med 1.1.2015 krever at du har oppdatert til Agro Økonomi versjon 6.44. Denne versjonen vil inneholde

Detaljer

VEDTEKTER SOM SKAL SIKRE KVALITET I AUKRABARNEHAGEN

VEDTEKTER SOM SKAL SIKRE KVALITET I AUKRABARNEHAGEN VEDTEKTER SOM SKAL SIKRE KVALITET I AUKRABARNEHAGEN RÅDMANNEN Vedteke i Aukra kommunestyre 18. oktober 2012, sak nr. 105/12. ephorte 12/420-3. 2 Dei kommunale barnehagane i Aukra skal drivast i samsvar

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Bruk av tvang i psykisk helsevern

Bruk av tvang i psykisk helsevern Internrevisjonen Bruk av tvang i psykisk helsevern Helse Vest RHF, september 2014 INNHALD Målgruppene for denne rapporten er styret og revisjonsutvalet på regionalt nivå, styra i helseføretaka, formelt

Detaljer

PROSJEKTPLAN INNFØRING OG BRUK AV NASJONAL VEGDATA BANK (NVDB) I OS KOMMUNE.

PROSJEKTPLAN INNFØRING OG BRUK AV NASJONAL VEGDATA BANK (NVDB) I OS KOMMUNE. PROSJEKTPLAN INNFØRING OG BRUK AV NASJONAL VEGDATA BANK (NVDB) I OS KOMMUNE. Oversikt over revisjoner Nr Dato Endring 0 15.04.2013 Opprinneleg dokument 1 26.04.2013 Diverse endringar i dokument etter vedtak

Detaljer

Retningslinjer for lån til barnehagar frå Husbanken

Retningslinjer for lån til barnehagar frå Husbanken HB 7.B.4 (N) Mars 2014 Retningslinjer for lån til barnehagar frå Husbanken 1 Formål Barnehagelån skal medverke til å dekkje behovet for gode barnehagar. Barnehagelånet skal fremje kvalitet i det fysiske

Detaljer

a) Ungdom mot EU skal samla ungdom og studentar til kamp mot norsk EUmedlemskap, driva folkeopplysing om EU og kjempa mot snikinnmelding i EU.

a) Ungdom mot EU skal samla ungdom og studentar til kamp mot norsk EUmedlemskap, driva folkeopplysing om EU og kjempa mot snikinnmelding i EU. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 1 NAMN OG FØREMÅL a) Ungdom mot EU skal samla ungdom og studentar

Detaljer

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Ikkje offentleg jf. Forvaltningslova 13 Skulens navn RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Namnet til eleven Adresse Dato: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKULEÅRET Namnet til eleven: Født: Utdanningsprogram:

Detaljer