GPS-paikannin. Original manual. Art

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GPS-paikannin. Original manual. Art. 43-158"

Transkript

1 GPS-spårare GPS-sporer GPS-paikannin GPS sporing Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, Helsingborg. Tel: Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: Maahantuoja/Importör: Biltema Suomi Oy, Iltaruskontie 2, FIN Helsinki/Helsingfors. Puh.: Importør: Biltema Danmark A/S, Boks 175, 9230 Svenstrup J, Tlf.: Original manual Biltema Nordic Services AB

2 GPS-spårare INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. SÄKERHETSINFORMATION 4. ÖVERSIKTSBILD 5. INSTALLATION 6. FUNKTIONSBESKRIVNING 7. FELSÖKNING 8. AVFALLSHANTERING Denna utrustning är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5/EC. 1. INTRODUKTION Denna manual ska läsas före användning och sparas för framtida behov. Var särskilt uppmärksam på säkerhetsföreskrifterna och varningar. 2. TEKNISKA DATA Spänning V DC GSM-frekvens /900/1800/1900 MHz GPS/GSM-antenn Inbyggd Precision m Standby ström <50 ma Batteri Li, 3,7 V/2000 mah Arbetstemperatur C Lagringstemperatur C Mått x 30 x 49 mm Vikt g 3. SÄKERHETSINSTRUKTIONER VARNING! Läs alltid säkerhetsföreskrifterna före installation och användning. Läs alltid manualen före användning. Var särskilt uppmärksam på apparatens varningssymboler. Produkten får inte modifieras eller byggas om. Följ noga alla instruktioner för installation, användning och service. Produkten innehåller inga delar som kan lagas eller bytas ut av användaren. Spåraren har inbyggd GSM- och GPSmodul vilket gör att enheten måste stängas av där det finns restriktioner för mobiltelefoner, t ex på flygplan och sjukhus. GPS-modulen kräver s för att lokalisera positionen. Är GSM-signalen svag eller nätet är överbelastat kan SMSmeddelandet bli fördröjt. Denna produkt är inte avsedd att användas av barn eller personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller av personer som har bristande erfarenhet och kunskap om dess användning, om de inte innan har instruerats av någon person med ansvar för deras säkerhet. Använd endast rekommenderad batteriladdare. Den medföljande batteriladdaren är endast avsedd för laddning av medföljande batteri. Täck inte över batteriet under laddning. Risk för överhettning Biltema Nordic Services AB 2

3 4. ÖVERSIKTSBILD SOS Kontakt för laddningskabel Plats för SIM-kort Installera SIM-kort 1. Håll GPS-spåraren med magnetfästena uppåt. 2. Dra försiktigt ut det avlånga gummiskyddet som sitter för SIM-kortshållaren. 3. Tryck på den gula knappen med t ex en penna eller gem för att komma åt SIMkortshållaren. 4. Sätt i SIM-kortet på rätt håll. 5. Tryck in hållaren. 6. Tryck tillbaka gummiskyddet. Laddningskabel Biladapter 12/24 V-adapter Indikeringslampor Grön lysdiod Blinkar 1 gång Blinkar 2 gångar Blinkar 3 gånger Blinkar 4 gånger Är tänd Är släckt Blinkar fort beskrivning GSM och GPS fungerar som de ska GSM fungerar men ingen GPSsignal GSM och GPS fungerar som de ska men batterinivån är låg GSM fungerar men ingen GPSsignal och batterinivån är låg GSM söker nätverk Spåraren är avstängd Inkommande eller utgående samtal/sms 5. Installation OBS! GPS-spåraren behöver ett GSM-nätverk med SMS-funktion. Det bästa alternativet är att köpa ett kontantkort. Pin-kod måste vara avaktiverat. Montera spåraren Spåraren måste kunna ta emot GPS-signal för att kunna skicka information. Montera den inte i närheten av magnetiska föremål. Spänningsmatning Spåraren har ett högeffektivt Li-batteri som fulladdat håller 5 10 dagar. Spåraren kan även anslutas till ett 12 V-batteri. Stäng av spåraren Tryck och håll knappen SOS intryckt tills den gröna lysdioden blinkar fort. Släpp knappen och tryck därefter på samma knapp 3 gånger. Den gröna lysdioden kommer nu att slockna vilket betyder att spåraren är avstängd. 6. Funktionsbeskrivning Lokalisera spåraren Det finns två sätt att lokalisera spåraren, via förvalda telefonnummer eller via SMS och lösenord. Via förvalda telefonnummer ringer det förvalda numret upp spåraren. Efter 3 signaler bryter spåraren samtalet och skickar därefter ett SMS med aktuell position tillbaka till det förvalda telefonnumret. Det andra alternativet kan användas från vilken telefon som helst. Då skickas ett SMS med kommando och lösenord till spåraren som svarar med ett SMS med aktuell position Biltema Nordic Services AB

4 Kommando via SMS Kommando skickas via SMS från mobiltelefon till spårare. Fel kommando eller lösenord Anges felaktigt kommando eller lösenord svarar spåraren med Bad Command eller Wrong Password. OBS! Tecknet * i tabellen motsvarar ett mellanslag. funktion kommando beskrivning Lägg till telefonnummer Radera telefonnummer Kontrollera telefonnummer Ändra lösenord Kontrollera lösenord Välj lokaliseringsläge Lokalisera spåraren (data) Sätt länk till hemsida Lokalisera spåraren (karta) ADDPHONE*123456*A*Nr ADDPHONE är kommandot är lösenord. Det går att ange 3 förvalda telefonnummer, A, B och C. Nr är det förvalda telefonnumret. Spåraren svarar med Add Preset Phone OK om funktionen genomförts felfritt. DELETEPHONE*123456*A CHECKPHONE* CHANGE PASSWORD* * CHECKPASSWORD SMSMODE* SMSLOCATE* LINKMODE* LINKLOCATE* DELETEPHONE är kommandot är lösenord. A är lagrat förvalsnummer. Spåraren svarar med Delete Preset Phone OK om funktionen genomförts felfritt. CHECKPHONE är kommandot är lösenord.spåraren svarar med Preset Phone A:nr; B:nr; C:nr om funktionen genomförts felfritt. CHANGEPASSWORD är kommandot är det gamla lösenordet är valfritt lösenordet. Spåraren svarar med New Password: om funktionen genomförts felfritt. Lösenordet gäller för alla förvalda telefonnummer. OBS! Telefonnummer måste vara inlagt för att lösenordet ska kunna ändras. CHANGEPASSWORD är kommandot. Spåraren svarar med New Password: ( är ett exempel) om funktionen genomförts felfritt. SMSMODE är kommandot är lösenordet. Spåraren svarar med Set Report Mode to SMS. Funktionen innebär att spåraren sätt i läge för att skicka lägesinformation vid förfrågan. SMSLOCATE är kommandot är lösenordet. Spåraren svarar med lägesinformation om latitud, longitud, hastighet, riktning, datum, tid samt batteritid vid förfrågan om position. LINKMODE är kommandot är lösenordet. Spåraren svarar med Set Report Mode to Map Link. Funktionen innebär att spåraren sätts i läge för att skicka länk till hemsida vid förfrågan. LINKLOCATE är kommandot är lösenordet. Spåraren skickar en länk till hemsida som visar aktuell position på en karta. Standby-läge STANDBY* STANDBY är kommandot är lösenordet. Funktionen innebär att GSM är på och att GPS kommer att aktiveras vid förfrågan om position. Kan spåraren inte ta emot någon GPS signal kommer senaste positionen att skickas. Rörelsesensor på/av SHOCKCONTROL* SHOCKCONTROL är kommandot är lösenordet. Funktionen innebär att GPS är till då spåraren är i rörelse och stängs automatiskt av då spåraren inte förflyttat sig på 2 min. Funktionen ökar batteritiden Biltema Nordic Services AB 4

5 Larm SHOCKALARM* SHOCKALARM är kommandot är lösenordet. Spåraren skickar tillbaka Set Shock Alarm OK. Områdeslarm, distans Områdeslarm, yta Hastighetslarm Sätt spårningsintervall SETAREA*123456*XXX SETAREA*123456*A N E*B N E SETSPEED*123456*040 SETTRACKING* M030T SETAREA är kommandot är lösenordet. XXX anger antal km, , runt spåraren som utgör bevakningsområdet. Funktionen kontrollerar var 5 minut att enheten är inom angivet bevakningsområde. Överskrids området skickas ett SMS. SETAREA är kommandot är lösenordet. A N E*B N E anger GPS-koordinaterna för arean runt spåraren som utgör bevakningsområdet. Funktionen kontrollerar var 5 minut att enheten är inom angivet bevakningsområde. Överskrids området skickas ett SMS. SETSPEED är kommandot är lösenordet. 040 anger hastigheten i km/h ( ). Spåraren skickar tillbaka Set Over Speed Alarm OK. Funktionen gör att spåraren skickar positionen var 5 minut om angiven hastighet överskrids. SETTRACKING är kommandot är lösenordet. 15 (00-99) anger tidsintervall. M anger att enheten är minuter. 030 ( ) anger antalet gånger lokalisering ska ske. T anger att enheten är ggr. Funktionen gör att spåraren lokaliseras var 15:e minut totalt 30 ggr. Nollställ larm CANCELALARM* SETTRACKING är kommandot är lösenordet. Spåraren skickar tillbaka All Alarm Cancel. Funktionen nollställer alla alarm. OBS! Tecknet * i tabellen motsvarar ett mellanslag. OBS! Anges olika kommando till olika förvalda telefonnummer kommer spåraren att skicka SMS till det förvalda telefonnumret som senast skickade ett kommando. Lågt batteri Då batterinivån i spåraren är låg blinkar den gröna lysdioden på spåraren 3-4 gånger. Därefter sänds information om låg batterispänning till det första förvalda telefonnumret. SOS Nödläge Tryck och håll knappen SOS på spåraren intryckt i 6 s. Först blinkar lysdioden fort och sedan släcks den. Släpp knappen och spåraren skickar lokaliseringsinformation till alla tre förvalda telefonnummer. 7. Felsökning VARNING! Följande problem får du åtgärda själv. All annan service får endast utföras av behörig tekniker. problem Spåraren stängs av automatiskt Spåraren kan inte skicka SMS eller ladda position till hemsida Spåraren svarar inte eller ringer inte åtgärd Kontrollera att batteriet är laddat. Kontrollera att PIN-koden till SIM-kortet är avaktiverat. Kontrollera att spänningen till spåraren är fullgod. Kontrollera att använd mobiltelefon har god täckning. 8. Avfallshantering El-avfall Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/ EC) Biltema Nordic Services AB

6 GPS-sporer INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2. TEKNISKE DATA 3. SIKKERHETSINFORMASJON 4. OVERSIKTSBILDE 5. INSTALLASJON 6. FUNKSJONSBESKRIVELSE 7. FEILSØKING 8. AVFALLSHÅNDTERING Dette utstyret er i samsvar med de vesentlige kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. 1. INNLEDNING Denne bruksanvisningen skal leses før bruk og tas vare på for framtidige oppslag. Vær spesielt oppmerksom på sikkerhetsforskriftene og følgende advarsler: 2. TEKNISKE DATA Spenning V DC GSM-frekvens /900/1800/1900 MHz GPS/GSM-antenne Inbyggd Presisjon m Standby-strøm <50 ma Batteri mah Arbeidstemperatur C Lagringstemperatur C Mål x 30 x 49 mm Vekt g 3. SIKKERHETSINSTRUKSJONER ADVARSEL! Les alltid sikkerhetsforskriftene før installasjon og bruk. Les alltid bruksanvisningen før bruk. Vær spesielt oppmerksom på apparatets advarselsymboler. Produktet må ikke modifiseres eller bygges om. Følg nøye alle instruksjoner for installasjon, bruk og service. Produktet inneholder ingen deler som kan repareres eller skiftes ut av bruker. Sporeren har innebygd GSM- og GPS-modul, noe som innebærer at enheten må slås av der det er restriksjoner for mobiltelefon, f.eks. på fly og sykehus. GPS-modulen krever s for å lokalisere posisjonen. Er GSM-signalet svak eller nettet overbelastet kan SMS-meldingen bli forsinket. Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av barn eller personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funksjonsevne, eller av en person med manglende erfaring og kunnskap om bruken, med mindre disse på forhånd har blitt instruert av en person med ansvar for deres sikkerhet. Bruk kun anbefalt batterilader. Medfølgende batterilader er kun beregnet for lading av medfølgende batteri. Dekk ikke til batteriet under lading. Risiko for overoppheting Biltema Nordic Services AB 6

7 4. OVERSIKTSBILDE SOS Kontakt for ladekabel Plass for SIM-kort Installere SIM-kort 1. Hold GPS-sporeren med magnetfestene oppover. 2. Dra forsiktig ut SIM-kortholderens avlange gummibeskyttelse. 3. Trykk på den gule knappen med f.eks. en penn eller binders for å komme til SIMkortholderen. 4. Sett i SIM-kortet riktig vei. 5. Trykk inn holderen. 6. Trykk gummibeskyttelsen tilbake på plass. Biladapter Ladekabel 12/24 V-adapter Indikatorlys Grønn diode Blinker 1 gang Blinker 2 ganger Blinker 3 ganger Blinker 4 ganger Lyser Er slukket Blinker hurtig Beskrivelse GSM og GPS fungerer som de skal GSM fungerer, men det er ikke GPS-signal GSM og GPS fungerer som de skal, men det er lavt batterinivå GSM fungerer, men det er ikke GPS-signal og det er lavt batterinivå GSM søker etter nettverk Sporeren er avslått Innkommende eller utgående samtale/sms 5. INSTALLASJON OBS! GPS-sporeren trenger et GSM-nettverk med SMS-funksjon. Det beste alternativet er å kjøpe et kontantkort. Pin-kode må være deaktivert. Montere sporer Sporeren må kunne motta GPS-signal for å kunne sende informasjon. Monter den ikke i nærheten av magnetiske gjenstander. Strømtilførsel Sporeren har et høyeffektivt Li-batteri som fulladet holder i 5 10 dager. Sporeren kan også kobles til et 12 V-batteri. Slå av sporeren Trykk og hold inne knappen SOS til den grønne lysdioden blinker hurtig. Slipp knappen, og trykk deretter på samme knapp 3 ganger. Den grønne lysdioden slukkes, noe som betyr at sporeren er slått av. 6. FUNKSJONSBESKRIVELSE Lokalisere sporer Det finnes to måter å lokalisere sporeren på, via forhåndsvalgte telefonnummer eller via SMS og passord. Via forhåndsvalgte telefonnummer ringer det forhåndsvalgte nummeret opp sporeren. Etter 3 signaler bryter sporeren samtalen og sender deretter en SMS med aktuell posisjon tilbake til det forhåndsvalgte telefonnummeret. Det andre alternativet kan brukes fra en hvilken som helst telefon. Da sendes en SMS med kommando og passord til sporeren, som svarer med en SMS med aktuell posisjon Biltema Nordic Services AB

8 Kommando via SMS Kommando sendes via SMS fra mobiltelefon til sporer. Feil kommando eller passord Dersom det angis feil kommando eller passord, svarer sporeren med Bad Command eller Wrong Password. OBS! Tegnet * i tabellen tilsvarer et mellomrom. Funksjon Kommando Beskrivelse Legg til telefonnummer Slette telefonnummer Kontrollere telefonnummer Endre passord Kontrollere passord Velge lokaliseringsmodus Lokalisere sporeren (data) Sett lenke til hjemmeside Lokalisere sporer (kart) Standbymodus Bevegelsessensor på/av ADDPHONE*123456*A*Nr ADDPHONE er kommandoen er passord. Du kan angi 3 forhåndsvalgte telefonnummer, A, B og C. Nr er forhåndsvalgt telefonnummer. Sporeren svarer med Add Preset Phone OK om funksjonen er gjennomført feilfritt. DELETEPHONE*123456*A CHECKPHONE* CHANGE PASSWORD* * CHECKPASSWORD SMSMODE* SMSLOCATE* LINKMODE* LINKLOCATE* STANDBY* SHOCKCONTROL* DELETEPHONE er kommandoen er passord. A er lagret forhåndsvalgt nummer. Sporeren svarer med Delete Preset Phone OK om funksjonen er gjennomført feilfritt. CHECKPHONE er kommandoen er passord. Sporeren svarer med Preset Phone A:nr; B:nr; C:nr om funksjonen er gjennomført feilfritt. CHANGEPASSWORD er kommandoen er gammelt passord er valgfritt passord. Sporeren svarer med New Password: om funksjonen er gjennomført feilfritt. Passordet gjelder for alle forhåndsvalgte telefonnummer. OBS! Telefonnummer må være lagt inn for at passordet skal kunne endres. CHANGEPASSWORD er kommandoen. Sporeren svarer med New Password: ( er et eksempel) om funksjonen er gjennomført feilfritt. SMSMODE er kommandoen er passordet. Sporeren svarer med Set Report Mode to SMS. Funksjonen innebærer at sporeren settes i modus for å sende posisjonsinformasjon på forespørsel. SMSLOCATE er kommandoen er passordet. Sporeren svarer med posisjonsinformasjon om breddegrad, lengdegrad, hastighet, retning, dato, tid og batteritid ved forespørsel om posisjon. LINKMODE er kommandoen er passordet. Sporeren svarer med Set Report Mode to Map Link. Funksjonen innebærer at sporeren settes i modus for å sende lenke til hjemmeside på forespørsel. LINKLOCATE er kommandoen er passordet. Sporeren sender en lenke til hjemmeside som viser aktuell posisjon på et kart. STANDBY er kommandoen er passordet. Funksjonen innebærer at GSM er på, og at GPS vil aktiveres ved forespørsel om posisjon. Kan sporeren ikke motta noe GPS-signal, vil siste posisjon sendes. SHOCKCONTROL er kommandoen er passordet. Funksjonen innebærer at GPS er på fordi sporeren er i bevegelse og slås automatisk av når sporeren ikke har forflyttet seg på 2 min. Funksjonen øker batteritiden Biltema Nordic Services AB 8

9 Alarm SHOCKALARM* SHOCKAALARM er kommandoen er passordet. Sporeren sender tilbake Set Shock Alarm OK. Områdealarm, distanse Områdealarm, område Hastighetsalarm Sett sporingsintervall Nullstille alarm SETAREA*123456*XXX SETAREA123456*A N E*B N E SETSPEED*123456*040 SETTRACKING* *M030T CANCELALARM* SETAREA er kommandoen er passordet. XXX angir antall km, , rundt sporeren som utgjør overvåkningsområdet. Funksjonen kontrollerer om enheten er innenfor angitt overvåkningsområde hvert 5. minutt. Hvis området overskrides, sendes det en SMS. SETAREA er kommandoen er passordet. A N E*B N E angir GPS-koordinatene for området rundt sporeren som utgjør overvåkningsområdet. Funksjonen kontrollerer om enheten er innenfor angitt overvåkningsområde hvert 5. minutt. Hvis området overskrides, sendes det en SMS. SETSPEED er kommandoen er passordet. 040 angir hastigheten i km/h ( ). Sporeren sender tilbake Set Over Speed Alarm OK. Funksjonen gjør at sporeren sender posisjonen hver 5. minutt om angitt hastighet overskrides. SETTRACKING er kommandoen er passordet. 15 (00-99) angir tidsintervall. M angir at enheten er minutter. 030 ( ) angir antallet ganger lokalisering skal skje. T angir at enheten er ggr. Funksjonen gjør at sporeren lokaliseres hvert 15. minutt totalt 30 ggr. SETTRACKING er kommandoen er passordet. Sporeren sender tilbake All Alarm Cancel. Funksjonen nullstiller alle alarmer. OBS! Tegnet * i tabellen tilsvarer et mellomrom. OBS! Dersom det angis ulike kommandoer til ulike forhåndsvalgte telefonnummer, vil sporeren sende SMS til det forhåndsvalgte telefonnummeret som sist sendte en kommando. Lavt batteri Når batterinivået i sporeren er lavt, blinker den grønne lysdioden på sporeren 3-4 ganger. Deretter sendes informasjon om lav batterispenning til det første forhåndsvalgte telefonnummeret. SOS Nødmodus Trykk og hold knappen SOS på sporeren inntrykt i 6 sekunder. Først blinker lysdioden fort, og deretter slukkes den. Slipp knappen, og sporeren sender lokaliseringsinformasjon til alle tre forhåndsvalgte telefonnummer. 7. FEILSØKING ADVARSEL! Følgende problemer kan du selv utbedre. All annen service skal kun utføres av kvalifisert tekniker. problem Sporeren slås automatisk av Sporeren kan ikke sende SMS eller laste posisjon til hjemmeside Sporeren svarer ikke eller ringer ikke Tiltak Kontroller at batteriet er ladet. Kontroller at PIN-kode til SIM-kort er deaktivert. Kontroller at spenning til sporer er fullgod. Kontroller at brukt mobiltelefon har god dekning. 8. AVFALLSHÅNDTERING EE-avfall Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC) Biltema Nordic Services AB

10 GPS-paikannin SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. TEKNISET TIEDOT 3. TURVALLISUUSTIEDOT 4. YLEISKUVA 5. ASENTAMINEN 6. TOIMINTOJEN KUVAUS 7. VIANETSINTÄ 8. JÄTTEIDENKÄSITTELY Tämä laite täyttää direktiivin 1999/5/EU ja muiden määräysten oleelliset vaatimukset. 1. JOHDANTO Lue käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Kiinnitä huomiota erityisesti turvallisuusohjeisiin ja varoituksiin. 2. TEKNISET TIEDOT Jännite V DC GSM-taajuus /900/1800/ 1900 MHz GPS/GSM-antenni Sisäinen Tarkkuus m Virrankulutus valmiustilassa. <50 ma Akku mah Toimintalämpötila C Säilytyslämpötila C Mitat x 30 x 49 mm Paino g 3. TURVALLISUUSOHJEET VAROITUS! Lue turvallisuusohjeet aina ennen asentamista ja käyttämistä. Lue käyttöohje aina ennen käyttämistä. Kiinnitä huomiota erityisesti laitteen varoitussymboleihin. Laitteeseen ei saa tehdä muutoksia. Noudata asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeita huolellisesti. Laite ei sisällä osia, joita käyttäjä voi korjata tai vaihtaa. Jäljittimessä on sisäinen GSM- ja GPS-moduuli, joten siitä on katkaistava virta paikoissa, joissa matkapuhelimia ei saa käyttää, kuten lentokoneissa ja sairaaloissa. GPS-moduulilta kuluu sekuntia sijainnin paikantamiseen. Jos GSM-kuuluvuus on heikko tai verkko on ylikuormitettu, tekstiviestien toimittaminen perille voi kestää pidempään. Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden aistit tai fyysiset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneita, eikä myöskään sellaisten henkilöiden käyttöön, joilla ei ole riittävästi kokemusta laitteesta tai taitoa sen käyttämiseksi, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole sitä ennen antanut neuvoja laitteen käytöstä. Käytä vain suositeltua laturia. Laitteen mukana toimitettu akkulaturi on tarkoitettu vain tämän laitteen akun lataamiseen. Älä peitä akkua, kun sitä ladataan. Muutoin on olemassa ylikuumenemisen vaara Biltema Nordic Services AB 10

11 4. YLEISKUVA Hätätoiminto Latausjohdon liitäntä SIM-korttipaikka SIM-kortin asentaminen paikalleen 1. Pitele GPS-paikanninta magneettikiinnikkeet ylöspäin. 2. Vedä SIM-kortin pitimen pitkänomainen kumisuojus varovasti ulos. 3. Pääset käsiksi SIM-kortin pitimeen painamalla keltaista painiketta esimerkiksi kynän kärjellä. 4. Aseta SIM-kortti paikalleen oikein päin. 5. Paina pidin sisään. 6. Paina kumisuojus takaisin paikalleen. Automuuntaja Latausjohto 12/24 voltin muuntaja Merkkivalot Vihreä merkkivalo Vilkkuu 1 kerran Vilkkuu 2 kertaa Vilkkuu 3 kertaa Vilkkuu 4 kertaa Palaa Ei pala Vilkkuun nopeasti kuvaus GSM ja GPS toimivat oikein GSM toimii, mutta GPS-signaalia ei ole GSM ja GPS toimivat oikein, mutta akun varaustaso on alhainen GSM toimii, mutta GPS-signaalia ei ole ja akun varaustaso on alhainen GSM hakee verkkoa Paikannin on sammutettu Tuleva tai lähtevä puhelu/tekstiviesti 5. Asentaminen HUOMIO! GPS-paikannin tarvitsee toimiakseen GSM-verkkoa, jossa voi lähettää ja vastaanottaa tekstiviestejä. On suositeltavaa hankkia prepaid-liittymä. PIN-koodin kysely on poistettava käytöstä. Paikantimen asentaminen Paikantimen täytyy pystyä ottamaan vastaan GPS-signaaleja, jotta se voi lähettää tietoja. Älä asenna sitä magneettisten esineiden lähelle. Virransyöttö Paikantimessa on tehokas litiumakku. Täyteen ladatussa akussa riittää virtaa 5 10 päiväksi. Paikannin voidaan myös yhdistää 12 voltin akkuun. Paikantimen sammuttaminen Paina SOS-painiketta, kunnes vihreä merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti. Päästä painike ja paina sen jälkeen samaa painiketta 3 kertaa. Silloin vihreä merkkivalo sammuu, mikä tarkoittaa, että paikannin on sammunut. 6. Toimintojen kuvaus Paikantimen sijainnin saaminen selville Paikantimen sijainnin saa selville kahdella tavalla: soittamalla siihen etukäteen määritetystä puhelinnumerosta tai lähettämällä siihen tekstiviestin ja salasanan. Kun ennalta määritetystä numerosta soitetaan paikantimeen, puhelu katkeaa, kun soittoääni on kuulunut kolme kertaa. Toista vaihtoehtoa käytettäessä voidaan käyttää mitä puhelinta tahansa tahansa. Silloin paikantimeen lähetetään komennon ja salasanan sisältävä tekstiviesti. Paikannin vastaa viestiin lähettämällä sijaintinsa tekstiviestinä Biltema Nordic Services AB

12 Komento tekstiviestinä Komento lähetetään paikantimeen tekstiviestinä matkapuhelimesta. Virheellinen komento tai salasana Jos lähetetään virheellinen komento tai tekstiviesti, paikannin lähettää Bad Command (Virheellinen komento)- tai Wrong Password (Virheellinen salasana) -vastauksen. HUOM! Merkki * tarkoittaa taulukossa välilyöntiä. Toiminto Komento Kuvaus Puhelinnumeron lisääminen Puhelinnumeron poistaminen Puhelinnumeron tarkistaminen Salasanan vaihtaminen Salasanan tarkistaminen Paikantamistilan valitseminen Paikantimen sijainnin saaminen selville (tiedot) Linkin sivustoon ottaminen käyttöön Paikantimen sijainnin saaminen selville (kartta) ADDPHONE*123456*A*Nr DELETEPHONE*123456*A CHECKPHONE* CHANGE PASSWORD* * CHECKPASSWORD SMSMODE* SMSLOCATE* LINKMODE* LINKLOCATE* ADDPHONE on komento on salasana. Puhelinnumeroita voidaan tallentaa kolme: A, B ja C. Nr on tallennettava puhelinnumero. Jos puhelinnumeron tallentaminen onnistuu, paikannin lähettää Add Preset Phone OK -vastauksen. DELETEPHONE on komento on salasana. A on etukäteen tallennettu puhelinnumero. Jos puhelinnumeron poistaminen onnistuu, paikannin lähettää Delete Preset Phone OK -vastauksen. CHECKPHONE on komento on salasana. Jos toiminto onnistuu, paikannin lähettää Preset Phone A:nr; B:nr; C:nr -vastauksen. CHANGEPASSWORD on komento on vanha salasana on uusi salasana. Jos toiminto onnistuu, paikannin lähettää New Password: vastauksen. Salasana on sama riippumatta siitä, mistä tallennetusta puhelinnumerosta viesti lähetetään. HUOMIO! Salasanan voi vaihtaa vain lähettämällä viestin tallennetusta puhelinnumerosta. CHANGEPASSWORD on komento. Jos toiminto onnistuu, paikannin lähettää New Password: vastauksen, jossa on salasana. SMSMODE on komento on salasana. Paikannin lähettää Set Report Mode to SMS -vastauksen. Paikannin siirtyy tilaan, jossa se lähettää sijaintitiedot pyydettäessä. SMSLOCATE on komento on salasana. Paikannin vastaa lähettämällä sijaintinsa leveysasteen ja pituuspiirin, ajosuunnan, päivämäärän, ajan ja kuinka pitkään akussa riittää virtaa. LINKMODE on komento on salasana. Paikannin lähettää Set Report Mode to Map Link -vastauksen. Paikannin siirtyy tilaan, jossa se lähettää pyydettäessä linkin sivustoon. LINKLOCATE on komento on salasana. Paikannin lähettää linkin sivustoon, jossa sen sijainti näkyy kartalla. Valmiustila STANDBY* STANDBY on komento on salasana. Tässä tilassa GSMyhteys on käytössä ja GPS-paikannus otetaan käyttöön, kun sijaintia kysytään. Jos paikannin ei vastaanota GPS-signaalia, vastauksena lähetetään viimeisin tiedossa oleva sijainti. Liiketunnistin päällä/pois SHOCKCONTROL* SHOCKCONTROL on komento on salasana. Tässä toimintatilassa GPS-vastaanotin on toiminnassa vain kun paikannin liikkuu. Jos paikannin ei liiku 2 minuutin kuluessa, vastanottimesta katkaistaan virta automaattisesti. Tässä tilassa akussa riittää virtaa pidempään Biltema Nordic Services AB 12

13 Hälytys SHOCKALARM* SHOCKALARM on komento on salasana. Paikannin lähettää Set Shock Alarm OK -vastauksen. Hälytys etäisyyden ylittymisestä Hälytys alueen rajan ylittymisestä Nopeushälytys Paikannuksen aikavälin ottaminen käyttöön Hälytyksen nollaaminen SETAREA*123456*XXX SETAREA*123456*A N E*B N E SETSPEED*123456*040 SETTRACKING* *M030T CANCELALARM* SETAREA on komento on salasana. XXX paikantimen ympärillä, mikä muodostaa valvonta-alueen. Toiminto tarkastaa 5 minuutin välein, että yksikkö on asetetun valvonta-alueen sisäpuolella. Jos alueen raja ylitetään, järjestelmä lähettää tekstiviestin. SETAREA on komento on salasana. A N E*B N E ilmoittaa paikanninta ympäröivän alueen eli valvonta-alueen GPS-koordinaatit. Toiminto tarkastaa 5 minuutin välein, että yksikkö on asetetun valvonta-alueen sisäpuolella. Jos alueen raja ylitetään, järjestelmä lähettää tekstiviestin. SETSPEED on komento on salasana. 040 ilmaisee nopeutta kilometreinä tunnissa. Se voi olla Paikannin lähettää Set Over Speed Alarm OK -vastauksen. Tällöin paikannin lähettää sijaintitiedot 5 minuutin välein, jos asetettu nopeus ylitetään. SETTRACKING on komento on salasana. 15 (00-99) ilmaisee aikavälin. M ilmaisee, että yksikkö on minuutit. 030 ilmaisee, kuinka monta kertaa sijainti paikannetaan. Se voi olla alueella T ilmaisee, että yksikkö on kertojen määrä. Kun tämä toiminto on käytössä, sijainti paikannetaan 15 minuutin välein 30 kertaa. SETTRACKING on komento on salasana. Paikannin lähettää All Alarm Cancel -vastauksen. Kaikki hälytykset nollataan. HUOM! Merkki * tarkoittaa taulukossa välilyöntiä. HUOMIO! Jos komentoja lähetetään erilaisista tallennetuista puhelinnumeroista, paikannin lähettää viestin siihen puhelinnumeroon, josta edellinen komento lähetettiin. Akun varauksen tyhjeneminen Kun paikantimen akun varaus tyhjenee, sen vihreä merkkivalo välähtää 3-4 kertaa. Tämän jälkeen ensimmäisenä tallennettuun puhelinnumeroon lähetetään ilmoitus akun tyhjenemisestä. Hätätoiminto Pidä paikantimen SOS-painiketta painettuna 6 sekuntia. Merkkivalo vilkkuu ja sammuu. Kun vapautat painikkeen, paikannin lähettää sijaintitiedot kaikkiin kolmeen tallennettuun puhelinnumeroon. 7. Vianetsintä VAROITUS! Seuraavat ongelmat voi ratkaista itse. Muu huolto on annettava valtuutetun teknikon tehtäväksi. Ongelma Paikantimesta katkeaa virta automaattisesti. Paikannin ei voi lähettää tekstiviestejä eikä lähettää sijaintia sivustoon. Paikannin ei vastaa eikä soita. Toimenpide Tarkista, että akku on ladattu. Tarkista, että SIM-kortin PIN-koodikysely on poistettu käytöstä. Tarkista, että paikantimeen syötetään sähköä. Tarkista, että GSM-verkko toimii paikantimen sijaintialueella. 6. Jätteidenkäsittely Elektroniikkajäte Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti) Biltema Nordic Services AB

14 GPS sporing INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKE DATA 3. SIKKERHEDSINFORMATION 4. OVERSIGTSBILLEDE 5. INSTALLATION 6. FUNKTIONSBESKRIVELSE 7. FEJLFINDING 8. AFFALDSHÅNDTERING Dette udstyr er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EC. 1. INTRODUKTION Læs manualen før ibrugtagning og gem den til senere brug. Vær især opmærksom på sikkerhedsforskrifterne og følgende advarsler: 2. TEKNISKE DATA Spænding V DC GSM-frekvens /900/1800/1900 MHz GPS/GSM-antenne Indbygget Præcision m Standby-strøm <50 ma Batteri mah Arbejdstemperatur C Opbevaringstemperatur C Mål x 30 x 49 mm Vægt g 3. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL! Læs altid sikkerhedsforskrifterne inden installation og brug. Læs altid manualen inden brug. Vær især opmærksom på apparatets advarselssymboler. Produktet må ikke modificeres eller bygges om. Følg omhyggeligt alle instruktioner til installation, anvendelse og service. Produktet indeholder intet, der kan repareres eller udskiftes af brugeren. Trackeren har et indbygget GSM- og GPS-modul, der betyder, at enheden skal slukkes, hvor der er restriktioner for mobiltelefoner, f.eks. i fly og på hospitaler. GPS-modulet behøver sekunder til at lokalisere positionen. Hvis GSM-signalet er for svagt eller nettet overbelastet, kan SMS-meddelelsen være forsinket. Produktet må ikke bruges af børn eller personer med nedsat motorik eller nedsatte psykiske evner eller personer uden den rette erfaring og viden om brugen, hvis de ikke først er blevet vejledt af en person, der er ansvarlig overfor deres sikkerhed. Brug kun en anbefalet batterioplader. Den medfølgende batterioplader er kun beregnet til opladning af det medfølgende batteri. Tildæk ikke batteriet, når det oplades. Risiko for overophedning Biltema Nordic Services AB 14

15 4. OVERSIGTSBILLEDE SOS Stik til ladekabel Plads til tre SIM-kort Installering af SIM-kort 1. Hold GPS trackeren med magnetholderne opad. 2. Træk forsigtigt den aflange gummibeskyttelse, der sidder på SIM-kortholderen, ud. 3. Tryk på den gule knap med f.eks. en kuglepen eller clips for at komme til SIM-kortholderen. 4. Sæt SIM-kortet rigtigt i. 5. Tryk holderen ind. 6. Tryk gummibeskyttelsen på plads igen. Ladekabel Biladapter 12/24 V-adapter Indikatorlamper Grøn lysdiode Blinker 1 gang Blinker 2 gange Blinker 3 gange Blinker 4 gange Er tændt Er slukket Blinker hurtigt Beskrivelse GSM og GPS fungerer som de skal GSM fungerer, men intet GPSsignal GSM og GPS fungerer som de skal, men batteriniveauet er lavt GSM fungerer, men intet GPSsignal, og batteriniveauet er lavt GSM søger netværk Trackeren er slukket Indkommende eller udgående samtale/sms 5. Installation OBS! GPS trackeren skal have et GSM-netværk med SMS-funktion. Det bedste alternativ er at købe et taletidskort. Pin-koden skal være deaktiveret. Montering af trackeren Trackeren skal kunne modtage et GPS-signal for at kunne sende oplysninger. Monter den ikke i nærheden af magnetiske genstande. Spænding Trackeren har et højeffektivt Li-batteri, der holder i 5 10 dage, når det er fuldt opladet. Trackeren kan også sluttes til et 12 V batteri. Slukke trackeren Hold knappen SOS inde, indtil den grønne lysdiode blinker hurtigt. Slip knappen, og tryk derefter på samme knap 3 gange. Den grønne lysdiode vil nu slukke, hvilket betyder, at trackeren er slukket. 6. Funktionsbeskrivelse Lokaliser trackeren Der er to måder, hvorpå man kan lokalisere trackeren. Enten via forvalgt telefonnummer eller via SMS og kodeord. Ved forvalgt telefonnummer ringer det forvalgte nummer trackeren op. Efter 3 signaler afbryder trackeren samtalen og sender derefter en SMS med den aktuelle placering tilbage til det forvalgte telefonnummer. Det andet alternativ kan anvendes fra en hvilken som helst telefon. Så sendes der en SMS med kommando og kodeord til trackeren, der svarer med en SMS med den aktuelle placering Biltema Nordic Services AB

16 Kommando via SMS Kommandoen sendes via SMS fra mobiltelefon til tracker. Forkert kommando eller kodeord Hvis der opgives en forkert kommando eller kodeord, svarer trackeren med Bad Command eller Wrong Password. OBS! Tegnet * i tabellen svarer til et mellemrum. funktion kommando beskrivning Tilføj telefonnummer Slet telefonnummer Kontroller telefonnumre Ændre kodeord Kontroller kodeord Vælg lokaliseringsindstilling Lokaliser trackeren (data) Link til hjemmeside Lokaliser trackeren (kort) Standbystilling Bevægelsessensor tænd/ sluk ADDPHONE*123456*A*Nr ADDPHONE er kommandoen, er koden. Man kan tilføje 3 forvalgte telefonnumre, A, B og C. Nr er det forvalgte telefonnummer. Trackeren svarer med Add Preset Phone OK, hvis funktionen gennemføres fejlfrit. DELETEPHONE*123456*A CHECKPHONE* CHANGE PASSWORD* * CHECKPASSWORD SMSMODE* SMSLOCATE* LINKMODE* LINKLOCATE* STANDBY* SHOCKCONTROL* DELETEPHONE er kommandoen er koden. A er det lagrede forvalgsnummer. Trackeren svarer med Delete Preset Phone OK, hvis funktionen gennemføres fejlfrit. CHECKPHONE er kommandoen, er koden. Trackeren svarer med Preset Phone A:nr; B:nr; C:nr, hvis funktionen gennemføres fejlfrit. CHANGEPASSWORD er kommandoen er den gamle kode er valgfrit kodeord. Trackeren svarer med New Password: , hvis funktionen gennemføres fejlfrit. Kodeordet gælder for alle forvalgte telefonnumre. OBS! Telefonnummeret skal være indtastet, for at kodeordet kan ændres. CHANGEPASSWORD er kommandoen. Trackeren svarer med New Password: ( er et eksempel), hvis funktionen gennemføres fejlfrit. SMSMODE er kommandoen er kodeordet. Trackeren svarer med Set Report Mode to SMS. Funktionen betyder, at trackeren er i en indstilling, hvor den kan sende oplysning om placering, når den bliver bedt om det. SMSLOCATE er kommandoen er kodeordet. Trackeren svarer med oplysninger om breddegrad, længdegrad, hastighed, retning, dato, klokkeslæt samt batteritid, ved forespørgsel om position. LINKMODE er kommandoen er kodeordet. Trackeren svarer med Set Report Mode to Map Link. Funktionen betyder, at trackeren er i en indstilling, hvor den kan sende et link til hjemmesiden, når den bliver bedt om det. LINKLOCATE er kommandoen er kodeordet. Trackeren sender et link til hjemmesiden, hvor den aktuelle position vises på et kort. STANDBY er kommandoen er kodeordet. Funktionen betyder, at GSM er tændt, og at GPS aktiveres ved forespørgsel om position. Hvis trackeren ikke kan modtage noget GPS signal sendes den seneste position. SHOCKCONTROL er kommandoen er kodeordet. Funktionen betyder, at GPS er tændt, når trackeren er i bevægelse og slukkes automatisk, når trackeren ikke har flyttet sig i 2 minutter. Funktionen øger batteritiden Biltema Nordic Services AB 16

17 Alarm SHOCKALARM* SHOCKALARM er kommandoen er kodeordet. Trackeren sender Set Chock Alarm OK tilbage. Områdealarm, afstand Områdealarm, areal Hastighedsalarm Indstil trackinginterval Nulstil alarmen SETAREA*123456*XXX SETAREA*123456*A N E*B N E SETSPEED*123456*040 SETTRACKING* *M030T CANCELALARM* SETAREA er kommandoen er kodeordet. XXX angiver antal km, , omkring trackeren, hvilket udgør overvågningsområdet. Funktionen kontrollerer hvert 5. minut, at enheden er indenfor det angivne overvågningsområde. Hvis området forlades, sendes der en SMS. SETAREA er kommandoen er kodeordet. A N E*B N E angiver GPS-koordinaterne for området omkring trackeren, hvilket udgør overvågningsområdet. Funktionen kontrollerer hvert 5. minut, at enheden er indenfor det angivne overvågningsområde. Hvis området forlades, sendes der en SMS. SETSPEED er kommandoen er kodeordet. 040 angiver hastigheden i km/t ( ). Trackeren sender Set Over Speed Alarm OK tilbage. Funktionen betyder, at trackeren sender positionen hvert 5. minut, hvis den angivne hastighed overskrides. SETTRACKING er kommandoen er kodeordet. 15 (00-99) angiver tidsintervallet. M angiver, at enheden er minutter. 030 ( ) angiver antal gange lokalisering skal ske. T angiver at enheden er ganget op. Funktionen gør, at trackeren lokaliseres hvert 15. minut, i alt 30 gange. SETTRACKING er kommandoen er kodeordet. Trackeren sender All Alarm Cancel tilbage. Funktionen nulstiller alle alarmer. OBS! Tegnet * i tabellen svarer til et mellemrum. OBS! Hvis der angives forskellige kommandoer til forskelligt valgte telefonnumre, sende trackeren en SMS til det forvalgte telefonnummer, der sidst blev sendt en kommando til. Lavt batteri Når batteriet i trackeren er lavt, blinker den grønne lysdiode på trackeren 3 4 gange. Derefter sendes oplysning om lav batterispænding til det første forvalgte telefonnummer. SOS Nødposition Tryk og hold knappen SOS inde på trackeren i 6 sekunder. Lysdioden blinker først hurtigt, hvorefter den går ud. Slip knappen og trackeren sender lokaliseringsoplysninger til alle tre forvalgte telefonnumre. 7. Fejlfinding ADVARSEL! Følgende problemer kan du selv afhjælpe. Al anden service må kun udføres af en autoriseret tekniker. problem Trackeren slukker automatisk Trackeren kan ikke sende SMS eller uploade positionen til hjemmesiden Trackeren svarer ikke eller ringer ikke Afhjælpning Kontroller, at batteriet er ladet op. Kontroller, at PIN-koden til SIM-kortet er deaktiveret. Kontroller, at spændingen til trackeren er tilstrækkelig. Kontroller, at den anvendte mobiltelefon har god dækning. 8. Affaldshåndtering El-affald Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC) Biltema Nordic Services AB

18

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Detaljer

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER VARVRÄKNARE för dieselmotorer TURTELLER for dieselmotorer KIERROSLUKUMITTARI diesel-motoreihin OMDREJNINGSTÆLLER til dieselmotorer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

VEJLEDNING. Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer

VEJLEDNING. Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer VEJLEDNING OPLADNING Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer START 1. Indsæt simkort og batteri. (Husk at vælge pinkode fra inden du sætter simkortet i enheden, det gøres ved

Detaljer

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING FJÄRRSTRÖMBRYTARE För utomhusbruk, IP FJERNBRYTER For utendørs bruk, IP KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN Ulkokäyttöön, IP FJERNBETJENING Til udendørs bruk, IP Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan,

Detaljer

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen.

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen. TURBOTIMER VARNING! Ska endast användas i tävlingssammanhang. Missbruk av produkten kan medföra fara för personer och egendom. Produkten får inte användas inomhus. Personer som saknar förståelse för funktionen

Detaljer

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR 24-735 manual 131016.indd 2013-10-16, 10.25.23 Art. 24-735 TAKÄSTE UNIVERSAL ÖR PROJEKTOR TAKESTE UNIVERSAL OR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOTBESLA TIL PROJEKTOR

Detaljer

Lady shaver. Wet/Dry. Original manual. Art. 84-206

Lady shaver. Wet/Dry. Original manual. Art. 84-206 Lady shaver Wet/Dry Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91 10. Maahantuoja/Importör:

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

INSPEKTIONSKAMERA INSPEKSJONSKAMERA TARKISTUSKAMERA INSPEKTIONSKAMERA

INSPEKTIONSKAMERA INSPEKSJONSKAMERA TARKISTUSKAMERA INSPEKTIONSKAMERA Art. 15-343 INSPEKTIONSKAMERA INSPEKSJONSKAMERA TARKISTUSKAMERA INSPEKTIONSKAMERA USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Detaljer

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Lufttrykksmåler Ilmanpainemittari Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Egenskaper Batteridrift Tydlig LCD-display Mätenheter: psi, bar, kpa Automatisk avstängning efter 5 sekunder LED-belysning

Detaljer

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellsdriven lampa OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara manualen

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18584 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Detaljer

AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER

AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman.

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Ø 3/16" (5 mm) Ø 3/16" (10 mm) Förlängningsdel Mutter Spännskruv Insexnyckel

Detaljer

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Läs och spara denna manual. Översiktsbild 1. Strömbrytare 2. Gummiplatta 3. Sliphus 4. Finslipsfåra 5. Grovslipsfåra 6. Fin slipsten 7. Grov slipsten

Detaljer

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning MODEL 69005 1 Instruction manual DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning NO Verkstedlader 3 SE Verkstadsladdare 4 SF Latauslaite 5 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark.

Detaljer

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak Inställning av kombinationslåset Ändringsspak Ändringsspak Kombinationslåset är fabriksinställt på 000 men du kan byta till en egen kod genom att följa följande instruktioner: 1. Tryck på öppningsknappen

Detaljer

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV Push upward to open battery door, insert batteries as shown. Pair your mouse with your Windows device: A: On the underside of the mouse, press

Detaljer

KORSLASER KRYSSLASER RISTILASER KRYDSLASER

KORSLASER KRYSSLASER RISTILASER KRYDSLASER KORSLASER KRYSSLASER RISTILASER KRYDSLASER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2008 Biltema Nordic Services AB Modell IOR-403 (V4.0) för VW/Audi &

Detaljer

Bluetooth-mottagare 3.0 Bluetooth-mottaker 3.0 Bluetooth-vastaanotin 3.0 Bluetooth-modtager 3.0

Bluetooth-mottagare 3.0 Bluetooth-mottaker 3.0 Bluetooth-vastaanotin 3.0 Bluetooth-modtager 3.0 Bluetooth-mottagare 3.0 Bluetooth-mottaker 3.0 Bluetooth-vastaanotin 3.0 Bluetooth-modtager 3.0 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-425-426 Manual.indd 2011-02-17, 11.04.33 Art. 49-425-426 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Detaljer

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellsdriven markbelysning OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara

Detaljer

A B C THERMOJACK. Art. 24-487 DELAR OCH FUNKTIONER

A B C THERMOJACK. Art. 24-487 DELAR OCH FUNKTIONER THERMOJACK Smidig temperatur och luftfuktighetsgivare som ansluts till en smartphone. Ansluts till 3.5 mm uttaget på ios eller Android enheten. Ladda ner gratisappen ThermoJack för avläsning av temperatur

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

CLUTCH TOOL. Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger

CLUTCH TOOL. Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger CLUTCH TOOL Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66

Detaljer

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel 1200 W 2012-11-05 Biltema Nordic Services AB Vattenkokare, 1200 W Tryck ner locket för att låsa det eller öppna det automatiskt. Bruksanvisning Säkerhetsinstruktioner

Detaljer

Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet

Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Detaljer

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin Fasadbelysning LED med markspjut Fasadebelysning LED med bakkespyd LED-julkisivuvalaisin maapiikillä Facadelampe LED med jordspyd 1 2010 Biltema Nordic Services AB Fasadbelysning LED med markspjut Läs

Detaljer

SOLCELLSDRIVEN SPOTLIGHT SOLCELLEDREVET SPOTLIGHT AURINKOKENNOKÄYTTÖINEN KOHDEVALO SOLCELLEDREVET SPOTLIGHT

SOLCELLSDRIVEN SPOTLIGHT SOLCELLEDREVET SPOTLIGHT AURINKOKENNOKÄYTTÖINEN KOHDEVALO SOLCELLEDREVET SPOTLIGHT SOLCELLSDRIVEN SPOTLIGHT SOLCELLEDREVET SPOTLIGHT AURINKOKENNOKÄYTTÖINEN KOHDEVALO SOLCELLEDREVET SPOTLIGHT Original manual 1 2013-02-15 Biltema Nordic Services AB SOLCELLSDRIVEN SPOTLIGHT INTRODUKTION

Detaljer

KASSASKÅP, BRANDSÄKERT SAFE, BRANNSIKKER KASSAKAAPPI, PALONKESTÄVÄ PENGESKAB, BRANDSIKKERT

KASSASKÅP, BRANDSÄKERT SAFE, BRANNSIKKER KASSAKAAPPI, PALONKESTÄVÄ PENGESKAB, BRANDSIKKERT 87-7885_manual.indd 2012-04-27, 10.09.09 Art. 87-7885 KASSASKÅP, BRANDSÄKERT SAFE, BRANNSIKKER KASSAKAAPPI, PALONKESTÄVÄ PENGESKAB, BRANDSIKKERT EN-1047 NT FIRE 017-60 paper NORDTEST ISO834 2012 Biltema

Detaljer

TRÅDLÖS MINIHÖGTALARE TRÅDLØS MINIHØYTTALER LANGATON MINIKAIUTIN TRÅDLØS MINIHØJTTALER

TRÅDLÖS MINIHÖGTALARE TRÅDLØS MINIHØYTTALER LANGATON MINIKAIUTIN TRÅDLØS MINIHØJTTALER TRÅDLÖS MINIHÖGTALARE TRÅDLØS MINIHØYTTALER LANGATON MINIKAIUTIN TRÅDLØS MINIHØJTTALER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Track&Bark GPS tracker manual

Track&Bark GPS tracker manual 1 2010 Track&Bark GPS tracker manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 26.07.2010 2 Innhold Kapitel 1 - Før bruk... 3 1.1 - Kort beskrivelse... 3 1.2 - Advarsler... 3 Kapitel 2 - Bruk av enheten... 3 2.1 - Introduksjon...

Detaljer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer Digital febertermometer Digitaalinen kuumemittari SE Digital febertermometer Tekniska specifikationer Temperaturområde:...32,0 C 43,0 C Lägsta mått:...0,1 C Exakthet:... ± 0,1 C (35,5 C 42,0 C); ± 0,2

Detaljer

GSM/GPRS/GPS tracker tk102 manual

GSM/GPRS/GPS tracker tk102 manual 2010 GSM/GPRS/GPS tracker tk102 manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Om enheten... 4 Kapitel 2 - Bruksområder for enheten... 4 Kapitel 3 - Beskrivelse av

Detaljer

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC SMS Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte

Detaljer

Solcellslampor Solcellelamper Aurinkokennovalaisimet

Solcellslampor Solcellelamper Aurinkokennovalaisimet 14-1215_manual.indd 2012-12-28, 10.54.31 Art. 14-1215 Solcellslampor Solcellelamper Aurinkokennovalaisimet Original manual 1 2012-12-28 Biltema Nordic Services AB Solcellslampa INTRODUKTION Användarmanualen

Detaljer

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper 40 300 W Transparent/Läpinäkyvä 1 2008 Biltema Nordic Services AB Golvdimmer Allmänt Elektronisk, steglös ljusreglering av vanliga glödlampor. Inbyggd

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 29 2490 00 0058

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 29 2490 00 0058 TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 29 2490 00 0058 TELEFONSTYRING AV EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD O F C OM F ORT 2 TEKNISK DOKUMENTASJON INNHOLD KAPITTEL TITTEL INNHOLD SIDE 1 INNLEDNING

Detaljer

Automatisk AV/PÅ. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Automatisk AV/PÅ. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellslampor OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara manualen för

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

Bruksanvisning för elmätare

Bruksanvisning för elmätare Bruksanvisning för elmätare Artikelnummer 406-102 2010-03-24 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Anslut inte elmätaren om strömmen överstiger 16 A. Se till att elmätaren

Detaljer

Rotationslaser Rotasjonslaser

Rotationslaser Rotasjonslaser 15-241 manual.indd 2012-11-1, 08.50.33 I utfall Datum och filnamn underlättar spårning, sista versionen. Art. 15-241 Rotationslaser Rotasjonslaser Pyörivä laser Original manual 2012-11-01 Biltema Nordic

Detaljer

POWERPACK 7500 MAH. Art. 24-0146

POWERPACK 7500 MAH. Art. 24-0146 POWERPACK 7500 MAH INTRODUKTION Denna kraftfulla PowerPack kan ladda de fl esta mobila enheter. TEKNISKA DATA Batteri:.............. Li-ion (Sanyo). Kapacitet:............ 7500 mah. Ingång:..............

Detaljer

LED-lysrørsarmatur T5

LED-lysrørsarmatur T5 LED-lysrörsarmatur T5 LED-lysrørarmatur T5 LED-loistelamppuvalaisin T5 LED-lysrørsarmatur T5 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Bruksanvisning til GSM Tyverialarm 16 soner

Bruksanvisning til GSM Tyverialarm 16 soner Bruksanvisning til GSM Tyverialarm 16 soner Før du går I gang med å installere skal du sikre deg følgende: 1. SIM kortet har en 4 sifret PIN-kode når du mottar kortet fra teleselskapet. Det er viktig at

Detaljer

Bluetooth keyboard case

Bluetooth keyboard case IPD2-240, IPD2-24 luetooth keyboard case EN SE FI DK NO User Manual Användarhandledning Käyttöohje rugervejledning rukerveiledning EN User Manual SE Användarhandledning This wireless luetooth keyboard

Detaljer

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD VTT-RTH-00095-10 SC 0420-09 VA 1.42/18876 1 PS 1407 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB INSTALLATION

Detaljer

Solcellslampa, vägg Solcellelampe, vegg Aurinkokennovalaisin, seinäkiinnitys Solcellelampe, væg

Solcellslampa, vägg Solcellelampe, vegg Aurinkokennovalaisin, seinäkiinnitys Solcellelampe, væg 14-1216_manual.indd 2012-12-6, 10.35.15 Art. 14-1216 Solcellslampa, vägg Solcellelampe, vegg Aurinkokennovalaisin, seinäkiinnitys Solcellelampe, væg Original manual 1 Solcellslampa, vägg INTRODUKTION Användarmanualen

Detaljer

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android.

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. SVENSKA/NORSK Version 1.0.1 Step 1. Ladda ner mobilapplikationen. Ladda ner från Apple Appstore eller Google Play. Sök på Broadlink eller

Detaljer

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300 luft radiatorn 306 040-02 03.2013 Thermostatic Control ENGINEERING ADVANTAGE TRV 300 Inställningsskala/Innstillingsskala/Säätöasteikot/Indstillingsskalaer Termostat med inbyggd givare / termostat med lös

Detaljer

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL 0979 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

Kaffebryggare Kaffetrakter Kahvinkeitin Kaffemaskine

Kaffebryggare Kaffetrakter Kahvinkeitin Kaffemaskine 28-3240_manual.indd 2015-01-28, 08.38.41 Art. 28-3240 Kaffebryggare Kaffetrakter Kahvinkeitin Kaffemaskine Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00.

Detaljer

UDENDØRS ANTENNE 24-137 24-138. Original manual. Art. 24-137, 24-138

UDENDØRS ANTENNE 24-137 24-138. Original manual. Art. 24-137, 24-138 Art. 24-137, 24-138 517 529 553 UTOMHUSANTENN UTENDØRSANTENNE ULKOANTENNI UDENDØRS ANTENNE 24-137 n ge ón o ne 24-138 овке ba Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel:

Detaljer

Automatisk AV/PÅ. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Automatisk AV/PÅ. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellslampor OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara manualen för

Detaljer

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Stenella Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Svenska Svenska Din nya elektroniska personvåg är konstruerad för att på ett riktigt sätt visa din viktökning eller minskning

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

Enkel veiledning for: GSM key3+

Enkel veiledning for: GSM key3+ Enkel veiledning for: GSM key3+ 1 Innhold Kort beskrivelse på oppstart:... 3 Tilkobling på GSM Key 3+... 4 1. Offline programmering vis SMS.... 6 2. Administrator: (Må legges inn)... 7 3. Enhetsinformasjon:...

Detaljer

UDENDØRS ANTENNE 24-135 24-134 24-133. Original manual. Art. 24-133, 24-134, 24-135

UDENDØRS ANTENNE 24-135 24-134 24-133. Original manual. Art. 24-133, 24-134, 24-135 Art. 24-133, 24-134, 24-135 UTOMHUSANTENN UTENDØRSANTENNE ULKOANTENNI UDENDØRS ANTENNE 24-135 24-134 24-133 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00.

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

Relätestare. Relætester. Reletesteri

Relätestare. Relætester. Reletesteri Relätestare Relétester Reletesteri Relætester Relätestare Funktion: För enkel test av olika typer av Mini-ISO-reläer hos motorfordon. Kontrollerar om reläet fungerar på korrekt sätt och om dess ingångsresp.

Detaljer

Webbkamera. Webkamera. Web-kamera. Webkamera

Webbkamera. Webkamera. Web-kamera. Webkamera Webbkamera för laptop Webkamera for laptop Web-kamera kannettaviin tietokoneisiin Webkamera til laptop 1 2008 Biltema Nordic Services AB Webbkamera för laptop Behåll dessa instruktioner för framtida behov.

Detaljer

Brukerveiledning. EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 323234. Rev C NO

Brukerveiledning. EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 323234. Rev C NO Brukerveiledning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 323234 Rev C NO Innhold 1. Introduksjon:... 2 2. Pakkens innhold:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Montering av GSM-modul... 4 5. Oppstart... 4 6. Koding av GSM-modulen...

Detaljer

25-772 25-770 25-771. Art. 25-770-772. Lanterna. Lanterna. Lanterne. Lanterne. Venelyhty. Venelyhty. Lanterne. Lanterna. Lanterne.

25-772 25-770 25-771. Art. 25-770-772. Lanterna. Lanterna. Lanterne. Lanterne. Venelyhty. Venelyhty. Lanterne. Lanterna. Lanterne. Lanterna med inskjutbar stång Lanterne med innskyvbar stang Venelyhty jossa teleskooppinen tanko Lanterne med indskydelig stang Lanterna med rostfri stång Lanterne med rustfri stang Venelyhty jossa ruostumaton

Detaljer

UNIVERSAL NÄTADAPTER, 90 W UNIVERSAL NETTADAPTER, 90 W YLEISKÄYTTÖINEN MUUNTAJA, 90 W UNIVERSAL NETADAPTER, 90 W

UNIVERSAL NÄTADAPTER, 90 W UNIVERSAL NETTADAPTER, 90 W YLEISKÄYTTÖINEN MUUNTAJA, 90 W UNIVERSAL NETADAPTER, 90 W UNIVERSAL NÄTADAPTER, 90 W UNIVERSAL NETTADAPTER, 90 W YLEISKÄYTTÖINEN MUUNTAJA, 90 W UNIVERSAL NETADAPTER, 90 W Laptop Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Detaljer

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Quick Start

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Quick Start 1 FC300 fjernstyrt GSM kontakt Quick Start Denne Quick Start guiden er kun et vedlegg til bruksanvisningen. Les bruksanvisningen for fullstendig veiledning i kontaktens funksjoner, spesifikasjoner og sikker

Detaljer

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Vera GSM Mini fjernstyrt GSM kontakt. Hurtigveiledning

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Vera GSM Mini fjernstyrt GSM kontakt. Hurtigveiledning 1 NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring Vera GSM Mini fjernstyrt GSM kontakt Hurtigveiledning Det er viktig å sørge for at pin koden på SIM kortet er deaktivert før du setter det inn i

Detaljer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs och följ alla säkerhetsanvisningar och instruktioner i denna bruksanvisning innan du använder produkten.

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs och följ alla säkerhetsanvisningar och instruktioner i denna bruksanvisning innan du använder produkten. LED SPOTLIGHT Bruksanvisning VARNING! För att undvika ögonskada, titta aldrig rakt in i ljuset från en ficklampa. Lys inte i ansiktet på någon annan. Läs och följ alla säkerhetsanvisningar och instruktioner

Detaljer

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Quick Start

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Quick Start 1 FC300 fjernstyrt GSM kontakt Quick Start Denne Quick Start guiden er kun et vedlegg til bruksanvisningen. Les bruksanvisningen for fullstendig veiledning i kontaktens funksjoner, spesifikasjoner tjenester

Detaljer

[Item no. 132-02] Rev. 06.09.07. USB 2.0 for Laptop

[Item no. 132-02] Rev. 06.09.07. USB 2.0 for Laptop [Item no. 132-02] Rev. 06.09.07 ENGLISH USB 2.0 for Laptop DANSK System requirements 1 available PC Card CardBus (32 bit) slot Pentium PC or compliant CD-ROM drive or Internet connection NORSK SVENSKA

Detaljer

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Detaljer

HUSHÅLLSVÅG, GLAS HUSHOLDNINGSVEKT, GLASS KEITTIÖVAAKA, LASIA HUSHOLDNINGSVÆGT, GLAS

HUSHÅLLSVÅG, GLAS HUSHOLDNINGSVEKT, GLASS KEITTIÖVAAKA, LASIA HUSHOLDNINGSVÆGT, GLAS 84-132_manual.indd 2012-04-2, 13.54.44 Art. 84-132 HUSHÅLLSVÅG, GLAS HUSHOLDNINGSVEKT, GLASS KEITTIÖVAAKA, LASIA HUSHOLDNINGSVÆGT, GLAS Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB HUSHÅLLSVÅG, GLAS

Detaljer

Klokkeradio. Kelloradio

Klokkeradio. Kelloradio Klockradio Klokkeradio Kelloradio Clockradio Klockradio TEKNISKA DATA Frekvensområde:....... AM 530 1600 KHz..................... FM 88 108 MHz Impedans:... 8 Ω Spänning:............. 230 V ~ 50 HZ. Ström:...

Detaljer

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 SMS-beskrivelse Se bilde A for systembeskrivelse Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 kan fjernstyre overgang mellom comfort- og ECO-modus. Modulen er koblet til

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring AX9 1 Systembeskrivelse... 3 2 Installasjonsmiljø... 3 3 Installasjon av Simkort... 4 4 Montering av enheten.... 4 5 Tilkoblinger... 5 5.1 220V og kontaktorer for

Detaljer

Wireless online smoke alarm brandvarnare optisk trådlös OPTISK

Wireless online smoke alarm brandvarnare optisk trådlös OPTISK Wireless online smoke alarm brandvarnare optisk trådlös SERIE Røykvarsler OPTISK MANUAL 382003 1 Bruksanvisning for trådløst røykvarslersystem KD-101LA Vennligst les nøye igjennom bruksanvisningen før

Detaljer

Art. 24-440. Original manual. 2011 Biltema Nordic Services AB

Art. 24-440. Original manual. 2011 Biltema Nordic Services AB Action-kamera Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Action-kamera Läs dessa instruktioner noga innan du använder produkten. Spara dem för framtida bruk. PÅ/AV MODE (läge) Fäste Klämma RECORD

Detaljer

Ventilationsfläkt Ventilasjonsvifte Puhallin Ventilator

Ventilationsfläkt Ventilasjonsvifte Puhallin Ventilator Ventilationsfläkt Ventilasjonsvifte Puhallin Ventilator Original manual 2011 Biltema ordic Services AB Ventilationsfläkt OBS! äs manualen före installation. Förvara manualen på en säker plats för framtida

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

TRÅDLÖS QI-LADDNINGSPLATTA

TRÅDLÖS QI-LADDNINGSPLATTA TRÅDLÖS QI-LADDNINGSPLATTA CE Denna trådlösa laddare SNWO-TX001 är konstruerade och tillverkade i överensstämmelse med följande direktiv och standarder: EN62311, EN 60950-1+A11+A12+A2, EN 301 489-1/-3,

Detaljer

MOTORCYKELLARM MOTORSYKKELALARM MOOTTORIPYÖRÄHÄLYTIN MOTORCYKELALARM

MOTORCYKELLARM MOTORSYKKELALARM MOOTTORIPYÖRÄHÄLYTIN MOTORCYKELALARM MOTORCYKELLARM 1-vägs, fjärrstyrt MOTORSYKKELALARM 1-veis, fjernstyrt MOOTTORIPYÖRÄHÄLYTIN 1-suuntainen, kaukosäädettävässä MOTORCYKELALARM 1-vejs, fjernstyret Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan

Detaljer

BRUKSANVISNING. Lad din MOVER i minimum 8 timer eller til det røde lyset på enheten slukkes. Enheter tar ikke skade hvis den lades mer.

BRUKSANVISNING. Lad din MOVER i minimum 8 timer eller til det røde lyset på enheten slukkes. Enheter tar ikke skade hvis den lades mer. BRUKSANVISNING Takk for at du valgte MOVER GPS/GSM sporingssystem. Dette er et produkt som ved en kombinasjon av GPS og GSM hjelper deg å spore opp din MC, bil, båt, maskiner, unger, husdyr, eldre og hva

Detaljer

MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE

MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE Tak for dit valg af Gateway D-35 Tak for dit valg af Gateway D-35 og velkommen til et mobilt bredbånd med pålidelig og overlegen geografisk dækning i

Detaljer

MC-GLASÖGON 89/686/EEC EN 1938:2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION

MC-GLASÖGON 89/686/EEC EN 1938:2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION MC-GLASÖGON INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. TILLVERKARE 4. ANVÄNDNING 5. SÄKERHET 6. SKÖTSEL 7. AVFALLSHANTERING 1. INTRODUKTION Denna manual ska läsas före användning och sparas

Detaljer

(A)BM 4595 UDENDØRS ANTENNE

(A)BM 4595 UDENDØRS ANTENNE UTOMHUSANTENN UTENDØRSANTENNE ULKOANTENNI UDENDØRS ANTENNE (A)BM 4595 Installation instruction Montage anleitung Instruction de montage Installatie instructie Instrucción instalación Instalaçao instrução

Detaljer

Art. 84-109. Elvisp Håndmixer. 2009 Biltema Nordic Services AB

Art. 84-109. Elvisp Håndmixer. 2009 Biltema Nordic Services AB Elvisp Håndmikser Sähkövatkain Håndmixer 2009 Biltema Nordic Services AB Elvisp Bruksanvisning Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan elvispen används första gången. Får endast användas

Detaljer

Sydney Svarapparat GSM

Sydney Svarapparat GSM Brukerveiledning, vedlikeholds- og monteringsanvisning Sydney Svarapparat GSM Sydney Svarapparat GSM Art.nr.: 2201690 HØRSEL KOMMUNIKASJON SYN VARSLING OMGIVELSESKONTROLL Leverandør av elektroniske hjelpemidler

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel 1000 W 2012-11-29 Biltema Nordic Services AB Vattenkokare, 1000 W Läs noga igenom bruksanvisning innan vattenkokaren används. Behåll bruksanvisningen för framtida

Detaljer

ELDRIVEN FYRHJULING ELDREVET FIREHJULING SÄHKÖKÄYTTÖINEN MÖNKIJÄ ELDREVET FIRHJULER

ELDRIVEN FYRHJULING ELDREVET FIREHJULING SÄHKÖKÄYTTÖINEN MÖNKIJÄ ELDREVET FIRHJULER mini ELDRIVEN FYRHJULING ELDREVET FIREHJULING SÄHKÖKÄYTTÖINEN MÖNKIJÄ ELDREVET FIRHJULER Original manual ELDRIVEN FYRHJULING Denna manual innehåller viktig information om hur produkten används samt eventuella

Detaljer

ELVISP HÅNDMIKSER SÄHKÖVATKAIN ELPISKER

ELVISP HÅNDMIKSER SÄHKÖVATKAIN ELPISKER 28-359_manual.indd 2013-09-11, 10.13.16 Art. 28-359 ELVISP HÅNDMIKSER SÄHKÖVATKAIN ELPISKER 300 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Detaljer

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt.

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt. 75191 Språkleken Syftet med detta spel är att skapa kommunikations situationer där barnen måste lära sig att använda beskrivande ord och på detta sätt utveckla sitt språk och språkförståelse. Inlärningsdelar:

Detaljer

Kom i gang med Spybike Spylamp 2 (Baklykt med GPS-sporing)

Kom i gang med Spybike Spylamp 2 (Baklykt med GPS-sporing) Kom i gang med Spybike Spylamp 2 (Baklykt med GPS-sporing) Dette er en enkel «Kom i gang»-instruksjon. På våre nettsider www.spybike.no finnes en full bruksanvisning Forberedelser Før du kan ta i bruk

Detaljer

LADDTRYCKSMÄTARE LADETRYKKMÅLER AHTOPAINEMITTARI LADETRYKSMÅLER

LADDTRYCKSMÄTARE LADETRYKKMÅLER AHTOPAINEMITTARI LADETRYKSMÅLER LADDTRYCKSMÄTARE LADETRYKKMÅLER AHTOPAINEMITTARI LADETRYKSMÅLER Ø60 mm Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler. Turbomanometer

Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler. Turbomanometer Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler Ahtopainemittari Turbomanometer Turbotrycksmätare Art. 32-265 Specifikationer Mätområde: -1,0 ~ +2,0 bar Anslutning. Endast. Analog mätare med 270 skala som visar turbotrycket.

Detaljer

XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT

XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT 42-375 42-376 42-377 Manual.indd 2012-03-23, 14.06.41 Art. 42-375, 42-376, 42-377 XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT Original manual

Detaljer