UDENDØRS ANTENNE Original manual. Art ,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UDENDØRS ANTENNE 24-137 24-138. Original manual. Art. 24-137, 24-138"

Transkript

1 Art , UTOMHUSANTENN UTENDØRSANTENNE ULKOANTENNI UDENDØRS ANTENNE n ge ón o ne овке ba Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, Helsingborg. Tel: Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: Maahantuoja/Importör: Biltema Suomi Oy, Iltaruskontie 2, FIN Helsinki/Helsingfors. Puh.: Importør: Biltema Danmark A/S, Boks 175, 9230 Svenstrup J, Tlf.: Original manual

2 Utomhusantenn Introduktion Denna manual beskriver digitalantenn , Läs manualen noga före installation och spara den för framtida behov. Tekniska data Kanal* VHF/UHF VHF/UHF Aktiv/passiv Aktiv Passiv Räckvidd (km) Vinst (dbi) 19-21/16 3-5/13 Fram/back (db) Element Längd (cm) Vikt (kg 0,985 1,235 Lobbredd, horisontell Lobbredd, vertikal Av guldeloxerad aluminium. Av guldeloxerad aluminium. *UHF: Kanaler 21-69, Frekvens MHz. *VHF: Kanaler 5-12, Frekvens MHz. Användningsområde Utomhusantenn för digital-tv. HDTV- och 3DTV-kompatibel. Monteras horisontellt eller vertikalt. Montering/installation OBS! Artikel är en aktiv antenn som matas med ström via antennkabeln. Kontrollera att digitalboxen är utrustad med 5 V-funktion. Annars montera en 5 V power inserter på antennkabeln. Tips för installation av utomhusantenn: Antennen bör installeras 7 10 meter ovan mark, beroende på omgivning. Installeras antennen i ett vindsutrymme får antennen en skyddad miljö, men signalmottagningen påverkas och placeringen kan bli för låg. Sträva efter en så fri omgivning som möjligt. Träd och andra hinder framför antennen kan störa mottagningen. Säkerställ att antennen är stabilt monterad så att den inte svajar när det blåser, annars finns risk för bildstörningar. För att hitta rätt sändare/tv-mast, kontakta din leverantör av digital-tv. Service och underhåll Produkten är underhållsfri. Miljö Återvinn oönskat material i stället för att slänga det bland hushållssoporna. Sortera alla maskiner, tillbehör och förpackningsmaterial och lämna dem till en återvinningscentral så att de där kan kasseras på ett miljövänligt sätt. 2

3 Utendørsantenne Innledning Denne bruksanvisningen beskriver digitalantenne , Les bruksanvisningen nøye før installasjon, og ta vare på den for å kunne slå opp i den senere. Tekniske data Kanal* VHF/UHF VHF/UHF Aktiv/passiv Aktiv Passiv Rekkevidde (km) Gevinst (dbi) 19-21/16 3-5/13 Foran/bak (db) Element Lengde (cm) Vekt (kg) 0,985 1,235 Strålebredde, horisontal Strålebredde, vertikal Av gulleloksert aluminium Av gulleloksert aluminium *UHF: Kanaler 21-69, frekvens MHz. *VHF: Kanaler 5-12, frekvens MHz. Bruksområde Utendørsantenne for digital-tv. HDTV- og 3DTV-kompatibel. Monteres horisontalt eller vertikalt. Montering/installasjon OBS! Artikkel er en aktiv antenne som tilføres strøm via antennekabelen. Kontroller at digitalboksen er utstyrt med 5 V-funksjon. Om ikke, monter en 5 V power inserter på antennekabelen. Tips for installasjon av utendørsantenne: Antennen bør installeres 7 10 meter over bakken, avhengig av omgivelsene. Dersom antennen installeres i et loftsrom, får den et beskyttet miljø, men signalmottaket påvirkes, og plasseringen kan bli for lav. Prøv å finne så frie omgivelser som mulig. Trær og andre hindringer foran antennen kan gi forstyrrelser av mottaket. Forsikre deg om at antennen er stabilt montert slik at den ikke svaier når det blåser, ellers kan det oppstå bildeforstyrrelser. For å finne riktig sender/tv-mast, kontakt din leverandør av digital-tv. Service og vedlikehold Produktet er vedlikeholdsfritt. Miljø Gjenvinn uønsket materiale i stedet for å kaste det i husholdningsavfallet. Sorter alltid maskiner, tilbehør og emballasjemateriale, og lever dem til en gjenvinningssentral, slik at de der kan kasseres på en miljøvennlig måte. 3

4 Ulkoantenni Johdanto Tässä käyttöohjeessa kerrotaan digitaalisesta antennista , Lue käyttöohje perusteellisesti ennen asentamista ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Tekniset tiedot Kanava* VHF/UHF VHF/UHF Aktiivinen/passiivinen Aktiivinen Passiivinen Kantama (km) Vahvistus (dbi) 19-21/16 3-5/13 Eteen/taakse (db) Osat Pituus (cm) Paino (kg 0,985 1,235 Keilan leveys vaakasuunnassa Keilan leveys pystysuunnassa Kullanväriseksi eloksoitua alumiinia. Kullanväriseksi eloksoitua alumiinia. *UHF: Kanavat 21-69, taajuus MHz *VHF: Kanavat 5-12, taajuus MHz Käyttökohteet Ulkoantenni digitaalisten tv-lähetysten katselemiseen. HDTV- ja 3DTV-yhteensopiva. Asennetaan pysty- tai vaaka-asentoon. Asentaminen HUOMIO! Aktiiviantenniin syötetään sähkövirtaa antennikaapelin välityksellä. Tarkista, että digitaalivastaanottimessa on 5 voltin sähkönsyöttö antennikaapeliin. Muussa tapauksessa antennikaapeliin on yhdistettävä 5 voltin virtaa syöttävä laite. Ulkoantennin asennusvihjeitä Antenni on asennettava 7 10 metrin korkeuteen maan pinnasta asennuspaikan mukaan. Jos antenni asennetaan vintille, se on suojassa säältä, mutta signaalin vastaanotto voi vaikeutua ja asennuspaikka voi olla liian matala. Antenni on asennettava mahdollisimman kauas esteistä. Jos antennin edessä on esimerkiksi puita, vastaanotto voi häiriintyä. Antenni on asennettava tukevasti, jotta se ei huoju tuulessa. Muutoin kuvassa voi näkyä häiriöitä. Kysy oikean lähettimen/tv-maston sijaintia digitaali-tv-kanavien tarjoajalta. Huolto ja kunnossapito Antenni on huoltovapaa. Ympäristö Älä heitä pois talousjätteiden mukana vaan kierrätä. Kaikki koneet, varusteet ja pakkausmateriaali on lajiteltava ja toimitettava kierrätykseen hävitettäväksi ympäristöystävällisesti. 4

5 Udendørs antenne Introduktion Denne manual beskriver digitale antenner , Læs omhyggeligt manualen igennem før installation, og gem den til senere brug. Tekniske data Kanal* VHF/UHF VHF/UHF Aktiv/passiv Aktiv Passiv Rækkevidde (km) Gevinst (dbi) 19-21/16 3-5/13 For/bag (db) Element Længde (cm) Vægt (kg 0,985 1,235 Fligbredde, vandret Fligbredde, lodret Af guldeloxeret aluminium. Af guldeloxeret aluminium. *UHF: Kanaler 21-69, Frekvens MHz. *VHF: Kanaler 5-12, Frekvens MHz. Anvendelsesområde Udendørs antenne til digital-tv. HDTV- og 3DTV-kompatibel. Monteres lodret eller vandret. Montering/installation OBS! Artikel er en aktiv antenne, som tilføres strøm via antennekablet. Kontroller, at den digitale box er udstyret med 5 V funktion. Hvis ikke, skal der monteres en 5 V power inserter på antennekablet. Tips til installation af udendørs antenne: Antennen bør installeres 7 10 meter over jorden, afhængigt af omgivelserne. Hvis antennen installeres i et loftsværelse, vil den være i beskyttede omgivelser, men signalmodtagelsen påvirkes og placeringen kan være for lav. Forsøg at få så frie omgivelser som muligt. Træer og andre forhindringer foran antennen kan forstyrre modtagelsen. Sørg for, at antennen monteres stabilt, så den ikke svajer, når det blæser. Ellers er der risiko for billedforstyrrelser. For at finde den rigtige sender/tv-mast skal du kontakte din leverandør af digitalt TV. Service og vedligeholdelse Produktet er vedligeholdelsesfrit. Miljø Genbrug uønsket materiale i stedet for at blande det i husholdningsaffaldet. Sorter alle maskiner, tilbehør og emballage og indlever det på en genbrugsplads, så det kasseres miljøvenligt. 5

6 Digital TV 1 (A)BM (A)BM Art (A)BM Art (A)BM x (A)BM Art x (A)BM Art x ABM x 6

7 Digital TV Art , Digital TV 3 7

8 Digital TV Art , Digital TV 5 8

9 Digital TV ABM (A)BM Art

10 Art , Digital TV 6 10

11 Digital TV Art , Digital TV 8 11

12 Digital TV Art , NOT INCLUDED Digital TV 10 12

13

Termometer/hygrometer

Termometer/hygrometer Lämpömittari/kosteusmittari sisälle/ulos inde/ude Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Detaljer

TRÅDLÖS IP-KAMERA TRÅDLØST IP-KAMERA LANGATON IP-KAMERA TRÅDLØST IP-KAMERA

TRÅDLÖS IP-KAMERA TRÅDLØST IP-KAMERA LANGATON IP-KAMERA TRÅDLØST IP-KAMERA TRÅDLÖS IP-KAMERA inomhus TRÅDLØST IP-KAMERA innendørs LANGATON IP-KAMERA sisätiloihin TRÅDLØST IP-KAMERA indendørs Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Detaljer

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Detaljer

Foderspridare Foringsautomat Rehunlevityslaite Foderspreder

Foderspridare Foringsautomat Rehunlevityslaite Foderspreder Foderspridare Foringsautomat Rehunlevityslaite Foderspreder Art. 48-826 Art. 48-090 med solcellsladdare med solcellelader jossa aurinkokennolaturi med solcelleoplader Tillverkat för Biltema Sweden AB,

Detaljer

UPPFARTSLARM OVERVÅKINGSALARM PIHATIEHÄLYTIN OPKØRSELSALARM

UPPFARTSLARM OVERVÅKINGSALARM PIHATIEHÄLYTIN OPKØRSELSALARM UPPFARTSLARM Trådlöst larm med rörelsevakt OVERVÅKINGSALARM Trådløs alarm med bevegelsesvakt PIHATIEHÄLYTIN Langaton liiketunnistimella varustettu hälytin OPKØRSELSALARM Trådløs alarm med bevægelsesdetektor

Detaljer

BORDSFLÄKT. 9. Placera inte produkten så att djur kan påverka

BORDSFLÄKT. 9. Placera inte produkten så att djur kan påverka BORDSFLÄKT TEKNISKA DATA Spänning:.......... 230 V/ 50HZ Isolationsklass:....... Klass II (dubbelisolerad) Mått:.............. Ø23 cm Max luftflöde (F):..... 13,4 m 3 /min Effekt (P):............ 19,6

Detaljer

DIGITAL INOMHUSANTENN DVB-T

DIGITAL INOMHUSANTENN DVB-T SE DIGITAL INOMHUSANTENN DVB-T Denna inomhusantenn tar emot marksända digitala TV-signaler (DVB-T), DAB- signaler, samt VHF- och UHF-frekvenssignaler. TRE PLACERINGSMETODER 1. PLACERING PÅ BORD, BÄNK,

Detaljer

Minikompresor. Pienoiskompressori

Minikompresor. Pienoiskompressori 15-217 Manual.indd 2011-04-1, 11.46.41 Art. 15-217 Minikompressor Minikompresor Pienoiskompressori 12 V Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Minikompressor 12 V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA

Detaljer

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

INBYGGNADSSPOT LED INNBYGGINGSSPOT LED UPOTETTAVA LED-KOHDEVALAISIN INDBYGNINGSSPOT LED

INBYGGNADSSPOT LED INNBYGGINGSSPOT LED UPOTETTAVA LED-KOHDEVALAISIN INDBYGNINGSSPOT LED INBYGGNADSSPOT LED INNBYGGINGSSPOT LED UPOTETTAVA LED-KOHDEVALAISIN INDBYGNINGSSPOT LED 3,5 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

GPS-paikannin. Original manual. Art. 43-158

GPS-paikannin. Original manual. Art. 43-158 GPS-spårare GPS-sporer GPS-paikannin GPS sporing Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Detaljer

SKIDHJÄLM. Klass B. 89/686/EEC Model S1-16. Original manual. 14-510_514 Manual.indd 2012-04-18, 15.39.07. Art. 14-510, 14-511, 14-512, 14-513, 14-514

SKIDHJÄLM. Klass B. 89/686/EEC Model S1-16. Original manual. 14-510_514 Manual.indd 2012-04-18, 15.39.07. Art. 14-510, 14-511, 14-512, 14-513, 14-514 14-510_514 Manual.indd 2012-04-18, 15.39.07 Art. 14-510, 14-511, 14-512, 14-513, 14-514 SKIDHJÄLM Klass B 89/686/EEC Model S1-16 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

BRUKSANVISNING SÄKERHETSNÄT 14-413 & 14-414

BRUKSANVISNING SÄKERHETSNÄT 14-413 & 14-414 Art. 4-43, 4-44 BRUKSANVISNING SÄKERHETSNÄT 4-43 & 4-44 INTRODUKTION Hoppning på studsmatta innebär risk för skador, i synnerhet vid felaktig användning. I denna manual finns instruktioner och säkerhetsföreskrifter

Detaljer

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-425-426 Manual.indd 2011-02-17, 11.04.33 Art. 49-425-426 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Detaljer

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR ELEMENT Med glaspanel VARMEOVN Med glasspanel LÄMMITIN Lasipaneeli RADIATOR Med glasspanel Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Ekolod trådlöst. Ekkolodd trådløst. Kaikuluotain langaton. Ekkolod trådløst

Ekolod trådlöst. Ekkolodd trådløst. Kaikuluotain langaton. Ekkolod trådløst Ekolod trådlöst Ekkolodd trådløst Kaikuluotain langaton Ekkolod trådløst Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader

Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader För syrafyllda bly- och GEL-batterier For syrefylte bly- og gelebatterier Happotäytteisille lyijy- ja geeliakuille Til blysyre- og gel batterier Smartladdare

Detaljer

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader IP68, 12 V, 4 A Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

Baddelfin. Art. 45-6503. 1 2014-12-19 Biltema Nordic Services AB. Varning! Observera! Läs instruktionerna Fyll luftkanalerna helt med luft.

Baddelfin. Art. 45-6503. 1 2014-12-19 Biltema Nordic Services AB. Varning! Observera! Läs instruktionerna Fyll luftkanalerna helt med luft. SE Baddelfin Varning! Observera! Läs instruktionerna Fyll luftkanalerna helt med luft. Skyddar ej mot drunkning 0,03 bar Endast för simkunniga Antal användare, vuxen/barn Bärighet Endast för pool Alltid

Detaljer

Radio med förinställda kanaler Radio med forhåndsinnstilte kanaler Radio, jossa muistipaikat kanaville Radio med forudindstillede kanaler

Radio med förinställda kanaler Radio med forhåndsinnstilte kanaler Radio, jossa muistipaikat kanaville Radio med forudindstillede kanaler Radio med förinställda kanaler Radio med forhåndsinnstilte kanaler Radio, jossa muistipaikat kanaville Radio med forudindstillede kanaler LI GH T P O R 6 8 9 0 BA ND / WAK E O R Art. 24-505 Radio med förinställda

Detaljer

Automatisk AV/PÅ. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Automatisk AV/PÅ. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellslampor OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara manualen för

Detaljer

Gas- och narkoslarm. Gas- og narkosealarm

Gas- och narkoslarm. Gas- og narkosealarm Gas- och narkoslarm Gass- og narkosealarm Kaasu- ja narkoosihälytin Gas- og narkosealarm 2011 Biltema Nordic Services AB Gas- och narkoslarm OBS! Läs och spara denna manual. Detta gas- och narkoslarm är

Detaljer

Art. 46-313. Trådløst alarmsystem. Original manual. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 46-313. Trådløst alarmsystem. Original manual. 2010 Biltema Nordic Services AB Trådlöst larmsystem Trådløst alarmsystem Langaton hälytysjärjestelmä Trådløst alarmsystem Original manual CE-certifikat/CE-sertifikaatti Art. 46-313 Trådlöst larmsystem OBS! Läs och spara denna manual.

Detaljer

Induktionshäll Induksjonsplate. Induktionskogeplade

Induktionshäll Induksjonsplate. Induktionskogeplade Induktionshäll Induksjonsplate Induktioliesi Induktionskogeplade 2000 W 1 2009 Biltema Nordic Services AB Induktionshäll 2000 W Induktionsspole Elektronisk styrenhet Spänningsmatning Värmebeständig glasplatta

Detaljer

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 37-736 140527 Manual.indd 2014-06-3, 09.48.40 Art. 37-736 BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 12 V/24 V, 25 A/12,5 A Original manual BATTERILADDARE 12 V / 24 V TRADITIONELLA SYRAFYLLDA

Detaljer

saxlyft sakseløfter saksinostin sakselift

saxlyft sakseløfter saksinostin sakselift saxlyft sakseløfter saksinostin sakselift 3 ton/tonn/tonnia/tons 2 SE Saxlyft 3 ton Manual för installation, användning och underhåll 4. Bruksanvisning 4.1 Försiktighetsåtgärder 4.2 Beskrivning av manöverenhet

Detaljer

Avsedd för hemmabruk i privat trädgård. Huske. Beregnet for hjemmebruk i privat hage. Tarkoitettu kotikäyttöön omalle pihalle

Avsedd för hemmabruk i privat trädgård. Huske. Beregnet for hjemmebruk i privat hage. Tarkoitettu kotikäyttöön omalle pihalle 14-795 manual.indd 2013-01-21, 08.29.28 Art. 14-795 Gunga Avsedd för hemmabruk i privat trädgård Huske Beregnet for hjemmebruk i privat hage Keinu Tarkoitettu kotikäyttöön omalle pihalle Gynge Beregnet

Detaljer

TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM TRÅDLØST GSM ALARMSYSTEM LANGATON HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ GSM

TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM TRÅDLØST GSM ALARMSYSTEM LANGATON HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ GSM TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM TRÅDLØST GSM ALARMSYSTEM LANGATON HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ GSM Original manual CE-CERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAATTI TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM Läs noga igenom denna manual innan du börjar installera

Detaljer

BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER

BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER 84-140_141_manual.indd 2012-04-2, 10.12.00 Art. 84-140, 84-141 BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BRÖDROST VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Läs följande

Detaljer

BRUKSANVISNING G-3000 GASVARNARE FÖR 12 V LIKSTRÖM

BRUKSANVISNING G-3000 GASVARNARE FÖR 12 V LIKSTRÖM BRUKSANVISNING G-3000 GASVARNARE FÖR 12 V LIKSTRÖM VIKTIGT! LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER DEN. Den innehåller viktig information om korrekt installation och användning av G-3000 Gasvarnaren.

Detaljer