DIGITAL INOMHUSANTENN DVB-T

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DIGITAL INOMHUSANTENN DVB-T"

Transkript

1 SE DIGITAL INOMHUSANTENN DVB-T Denna inomhusantenn tar emot marksända digitala TV-signaler (DVB-T), DAB- signaler, samt VHF- och UHF-frekvenssignaler. TRE PLACERINGSMETODER 1. PLACERING PÅ BORD, BÄNK, HYLLA ETC. FUNKTION: TV Horisontell placering Digitalbox Koaxialkabel Antenn in 1. Det kan finnas digitalboxar som tillför ström (5V/30mA) via koaxialkabeln till DVB-T antennen. I dessa fall behöver man inte ansluta någon nätadapter. Kom dock ihåg att aktivera (5V/30mA) strömbrytaren på baksidan av DVB-T antennen. Digitalbox TV Skruva fast stödet på antennen med två skruvar, med antennen i horisontellt läge. Vertikal placering Adapter 230 V ~ 50 Hz 6 V --- / 100 ma Koaxialkabel Antenn in 2. I de flesta fall måste dock DVB-T antennen tillföras sin ström (5V/30mA) via den medföljande nätadaptern. OBS! Endast för inomhusbruk. Skruva fast stödet på antennen med två skruvar, med antennen i vertikalt läge. 1

2 SE 2. PLACERING PÅ VÄGG Vertikal placering Skruva fast två träskruvar i väggen med cc-mått. Horisontell placering a. Skruva fast stödet på antennen med två skruvar, med antennen i vertikalt läge. a. Skruva fast stödet på antennen med två skruvar, med antennen i horisontellt läge. b. Häng upp antennen så att fästets båda upphängningshål hamnar över de båda skruvarna i väggen. 3. PLACERING PÅ RÖR/MAST A B b. Häng upp antennen så att fästets båda upphängningshål hamnar över de båda skruvarna i väggen. Stick in buntband i hål A och ut ur hål B på stödet. 2

3 SE Horisontell placering Vertikal placering a. Skruva fast stödet på antennen med två skruvar, med antennen i horisontellt läge. a. Skruva fast stödet på antennen med två skruvar, med antennen i vertikalt läge. b. Fäst produkten med hjälp av buntband runt röret/masten. b. Fäst produkten med hjälp av buntband runt röret/masten. c. Drag åt buntbanden. c. Drag åt buntbanden. 3

4 SE EGENSKAPER OCH TEKNISKA DATA Kompakt och modernt designad DVB-T antenn för inomhusbruk, speciellt anpassad för mottagning av digitala marksända TV signaler (DVB-T) och DAB signaler. Antennen kan placeras antingen horisontellt eller vertikalt. Platt och smidig utformning som gör antennen lättplacerad. Antennen har inbyggt filter för att förhindra störningar från trådlösa enheter (GSM). Extremt låg brusfaktor. Justerbar förstärkning, från min till max, med hjälp av en ratt på antennens ovansida. Strömförsörjning sker via nätadapter (medföljer). OBS: Om man inte riktigt vet huruvida DVB-T antennen ger tillräcklig effekt eller ej, så skadas dock ej antennen om nätadaptern ändå kopplas in. 1,8 m antennkabel ingår. TEKNISKA SPECIFIKATIONER Typ:...DVB-T Placering:...Inomhus Frekvensområde:..VHF 174 ~ 240 MHz, UHF470 ~ 862 MHz Förstärkning:...VHF 18 db, UHF 15 db Nätadapter: V ~ 50 Hz / 6 V ma Mått: x 165 x 27 mm TILLBEHÖR 1. Fäste/stöd 2. Plasthållare 3. Träskruv 4. Nätadapter: 230 V ~ 50 Hz / 6 V ma 5. Antennkabel: IEC hane till rätvinklig IEC hane, 1830 mm. 6. Buntband 7. Adapter: IEC hona till F hane. 4

5 NO DIGITAL INNENDØRSANTENNE DVB-T Denne innendørsantennen mottar bakkesendte digitale TV-signaler (DVB-T), DAB-signaler, samt VHF- og UHF-frekvenssignaler. TRE PLASSERINGSMETODER 1. PLASSERING PÅ BORD, BENK, HYLLE ETC. FUNKSJON: TV Horisontal plassering Digitalboks Koaksialkabel Antenne inn 1. Det kan finnes digitalbokser som tilfører strøm (5 V / 30 ma) via koaksialkabelen til DVB-T-antennen. I slike tilfeller trenger man ikke tilkoble nettadapter. Husk likevel på å aktivere (5 V / 30 ma) strømbryteren på baksiden av DVB-T-antennen. Digitalboks TV Skru støtten på antennen fast med to skruer, med antennen i horisontal posisjon. Adapter 230 v ~ 50 hz 6 v --- / 100 ma Koaksialkabel Antenne inn Vertikal plassering 2. I de fleste tilfeller må likevel DVB-T-antennen tilføres strøm (5 V / 30 ma) via den medfølgende nettadapteren. OBS! Kun for bruk innendørs. Skru støtten på antennen fast med to skruer, med antennen i vertikal posisjon. 5

6 NO 2. PLASSERING PÅ VEGG Vertikal plassering Skru to treskruer fast i veggen med cc-mål. Horisontal plassering a. Skru støtten på antennen fast med to skruer, med antennen i vertikal posisjon. a. Skru støtten på antennen fast med to skruer, med antennen i horisontal posisjon. b. Heng antennen opp slik at festets to opphengshull havner over de to skruene i veggen. 3. PLASSERING PÅ RØR/MAST A B b. Heng antennen opp slik at festets to opphengshull havner over de to skruene i veggen. Stikk buntebånd inn i hull A og ut av hull B på støtten. 6

7 NO Horisontal plassering Vertikal plassering a. Skru støtten på antennen fast med to skruer, med antennen i horisontal posisjon. a. Skru støtten på antennen fast med to skruer, med antennen i vertikal posisjon. b. Fest produktet ved hjelp av buntebånd rundt røret/masten. b. Fest produktet ved hjelp av buntebånd rundt røret/masten. c. Stram buntebånd. c. Stram buntebånd. 7

8 NO EGENSKAPER OG TEKNISKE DATA Kompakt DVB-T-antenne i moderne design for bruk innendørs, spesielt tilpasset for mottak av digitale bakkesendte TV-signaler (DVB-T) og DAB-signaler. Antennen kan plasseres enten horisontalt eller vertikalt. Flat og praktisk utforming som gjør antennen lettplassert. Antennen har innebygd filter for å hindre forstyrrelser fra trådløse enheter (GSM). Ekstremt lav støyfaktor. Justerbar forsterkning, fra min. til maks., ved hjelp av et ratt på antennens overside. Strømforsyning skjer via nettadapter (medfølger). OBS! Dersom man ikke sikkert vet om DVB-T-antennen gir tilstrekkelig effekt eller ikke, skades likevel ikke antennen dersom nettadapteren kobles inn. 1,8 m antennekabel inngår. TEKNISKE SPESIFIKASJONER Type:...DVB-T Plassering:...Innendørs Frekvensområde:...VHF 174 ~ 240 MHz, UHF 470 ~ 862 MHz Forsterkning:...VHF 18 db, UHF 15 db Nettadapter: V ~ 50 Hz / 6 V ma Mål: x 165 x 27 mm TILBEHØR 1. Feste/støtte 2. Plastholder 3. Treskruer 4. Nettadapter: 230 V ~ 50 Hz / 6 V ma 5. Antennekabel: IEC han til rettvinklet IEC han, 1830 mm. 6. Buntebånd 7. Adapter: IEC hun til F han. 8

9 FI DIGITAALINEN SISÄANTENNI DVB-T Tämä sisälle asennettava antenni vastaanottaa maasta lähetettäviä digitaalisia TV-signaaleja (DVB-T), DAB-signaaleja sekä VHF- ja UHFtaajuussignaaleja. KOLME SIJOITUSTAPAA 1. ANTENNIN SIJOITTAMINEN PÖYDÄLLE, PENKILLE, HYLLYYN JNE. FUNKTION: TV Vaakasuoraan asentoon Digiboksi Koaksiaalikaapeli Antenni in 1. Joissakin digibokseissa on koaksiaalikaapeli, joka antaa virtaa (5V/30mA) DVB-Tantennille. Tällaisissa tapauksissa antennia ei tarvitse erikseen liittää sähköverkkoon verkkovirtamuuntimen välityksellä. Muista silti kytkeä antennin takana oleva virtakytkin (5V/30mA) päälle. Digiboksi TV Kiinnitä tuki antenniin kahdella ruuvilla siten, että antenni tulee vaaka-asentoon. Pystysuoraan asentoon Muunnin 230 V ~ 50 Hz 6 V --- / 100 ma Koaksiaalikaapeli Antenni in 2. Useimmissa tapauksissa DVB-T-antenni on kuitenkin liitettävä verkkovirtaan mukana toimitetun muuntimen välityksellä. HUOMAA! Vain sisäkäyttöön. Kiinnitä tuki antenniin kahdella ruuvilla siten, että antenni tulee pystyasentoon. 9

10 FI 2. ANTENNIN KIINNITTÄMINEN SEINÄLLE Pystysuoraan asentoon Kiinnitä antenni seinään kahdella puuruuvilla, cc-mitta. Vaakasuoraan asentoon a. Kiinnitä tuki antenniin kahdella ruuvilla siten, että antenni tulee pystyasentoon. a. Kiinnitä tuki antenniin kahdella ruuvilla siten, että antenni tulee vaaka-asentoon. b. Ripusta antenni seinään siten, että kiinnittimen molemmat ripustusreiät tulevat seinään kiinnittämiisi ruuveihin. 3. ANTENNIN KIINNITTÄMINEN PUTKEN, TANGON AVULLA A B b. Ripusta antenni seinään siten, että kiinnittimen molemmat ripustusreiät tulevat seinään kiinnittämiisi ruuveihin. Työnnä nippuside sisään tuen reiästä A ja vedä se ulos reiästä B. 10

11 FI Vaakasuoraan asentoon Pystysuoraan asentoon a. Kiinnitä tuki antenniin kahdella ruuvilla siten, että antenni tulee vaaka-asentoon. a. Kiinnitä tuki antenniin kahdella ruuvilla siten, että antenni tulee pystyasentoon. b. Kiinnitä antenni nippusiteellä putkeen, tankoon. b. Kiinnitä antenni nippusiteellä putkeen, tankoon. c. Kiristä nippuside. c. Kiristä nippuside. 11

12 FI OMINAISUUDET JA TEKNISET TIEDOT Pienikokoinen ja moderni DVB-T-antenni sisäkäyttöön. Soveltuu maasta lähetettävien digitaalisten TV-signaalien (DVB-T) ja DABsignaalien vastaanottoon. Antennin voi sijoittaa joko vaaka- tai pystysuoraan asentoon. Litteän ja kätevän muotonsa ansiosta helppo sijoittaa. Sisäänrakennettu suodatin ehkäisee langattomien yksiköiden (GSM) aiheuttamia häiriöitä. Erittäin alhainen kohinasuhde. Säädettävä vahvistin, pyöritettävä min/ max-valitsin antennin päällä. Antenni ottaa virtaa verkkovirtamuuntimen välityksellä (kuuluu toimitukseen). HUOMAA: Jos et ole varma, saako antenni riittävästi virtaa digiboksin kautta, voit huoletta myös liittää sen sähköverkkoon verkkovirtamuuntimen välityksellä, antenni ei tästä vahingoitu. 1,8 m antennikaapeli kuuluu toimitukseen. TEKNISET TIEDOT Tyyppi:...DVB-T Sijoituspaikka:...Sisälle Taajuusalueet:...VHF 174 ~ 240 MHz, UHF 470 ~ 862 MHz Vahvistus:...VHF 18 db, UHF 15 db Verkkovirtamuunnin: V ~ 50 Hz / 6 V ma Mitat: x 165 x 27 mm VARUSTEET 1. Kiinnitin/tuki 2. Muovipidike 3. Puuruuvit 4. Verkkovirtamuunnin: 230 V ~ 50 Hz / 6 V ma 5. Antennikaapeli: IEC-uros suorakulmainen IEC-uros, 1830 mm. 6. Nippuside 7. Sovitin: toinen pää IEC-naaras, toinen F-uros. 12

13 DK DIGITAL INDENDØRSANTENNE DVB-T Denne indendørsantenne modtager terrestriske digitale tv-signaler (DVB-T), DAB-signaler samt VHF- og UHF-frekvenssignaler. TRE PLACERINGSMÅDER 1. PLACERING PÅ BORD, BÆNK, HYLDE MV. FUNKTION: TV Vandret placering Digitalboks Koaksialkabel Antenne ind 1. Der findes digitale bokse, der tilfører strøm (5 V/30 ma) via koaksialkablet til DVB-T-antennen. I dette tilfælde er det ikke nødvendigt at tilslutte nogen netadapter. Husk dog at aktivere (5 V/30 ma) strømafbryderen på bagsiden af av DVB-T-antennen. Adapter 230 V ~ 50 Hz 6 V --- / 100 ma Koaksialkabel Digitalboks Antenne ind TV Skru beslaget fast på antennen med skruer, med antennen i vandret position. Lodret placering 2. I de fleste tilfælde skal DVB-T-antennen dog strømforsynes (5 V/30 ma) med den medfølgende netadapter. OBS! Kun til indendørs brug. Skru beslaget fast på antennen med skruer, med antennen i lodret position. 13

14 DK 2. PLACERING PÅ VÆG Lodret placering Skru to træskruer fast i væggen med en afstand på (midte-midte). Vandret placering a. Skru beslaget fast på antennen med skruer, med antennen i lodret position. a. Skru beslaget fast på antennen med skruer, med antennen i vandret position. b. Hæng antennen op, så beslagets begge ophængningshuller havner over de to skruer i væggen. 3. PLACERING PÅ RØR/MAST A B b. Hæng antennen op, så beslagets begge ophængningshuller havner over de to skruer i væggen. Stik kabelbånd ind i hul A og ud af hul B på beslaget. 14

15 DK Vandret placering Lodret placering a. Skru beslaget fast på antennen med skruer, med antennen i vandret position. a. Skru beslaget fast på antennen med skruer, med antennen i lodret position. b. Fastgør produktet med kabelbånd til røret/masten. b. Fastgør produktet med kabelbånd til røret/masten. c. Spænd kabelbåndene. c. Spænd kabelbåndene. 15

16 DK EGENSKABER OG TEKNISKE DATA Kompakt og moderne designet DVB-Tantenne til indendørsbrug, specielt tilpasset til modtagelse af digitale terrestriske tv-signaler (DVB-T) og DAB-signaler. Antennen kan anbringes både vandret eller lodret. Flad og smidig udformning gør det let at placere antennen. Antennen har indbygget filter til forhindring af forstyrrelser fra trådløse enheder (GSM). Ekstrem lav brusfaktor. Justerbar forstærkning fra min. - maks. vha. et hjul på antennens overside. Strømforsyning sker med netadapter (medfølger). OBS: Hvis man ikke rigtig er klar over, om DVB-T-antennen giver tilstrækkelig effekt eller ej, så beskadiges antennen dog ikke, hvis netadapteren tilsluttes. 1,8 m antennekabel medfølger. TEKNISKE SPECIFIKATIONER Type:...DVB-T Placering:...Indendørs Frekvensområde:...VHF 174 ~ 240 MHz, UHF 470 ~ 862 MHz Forstærkning:...VHF 18 db, UHF 15 db Netadapter: V ~ 50 Hz / 6 V ma Mål: x 165 x 27 mm TILBEHØR 1. Beslag/støtte 2. Plastholder 3. Træskrue 4. Netadapter: 230 V ~ 50 Hz / 6 V ma 5. Antennekabel: IEC-han til retvinklet IEC-han, 1830 mm. 6. Kabelbånd 7. Adapter: IEC-hun til F-han. 16

Pluggborrjigg Pluggborjigg Puutappiporan ohjain Dyvelbor

Pluggborrjigg Pluggborjigg Puutappiporan ohjain Dyvelbor Pluggborrjigg Pluggborjigg Puutappiporan ohjain Dyvelbor SE Pluggborrjigg för tappfogning både i kant och mitt på skivor/brädor. Självcentrerande, för brädor med max. tjocklek 32 mm (1 1 /4 ). Borrning

Detaljer

Avsedd för hemmabruk i privat trädgård. Huske. Beregnet for hjemmebruk i privat hage. Tarkoitettu kotikäyttöön omalle pihalle

Avsedd för hemmabruk i privat trädgård. Huske. Beregnet for hjemmebruk i privat hage. Tarkoitettu kotikäyttöön omalle pihalle 14-795 manual.indd 2013-01-21, 08.29.28 Art. 14-795 Gunga Avsedd för hemmabruk i privat trädgård Huske Beregnet for hjemmebruk i privat hage Keinu Tarkoitettu kotikäyttöön omalle pihalle Gynge Beregnet

Detaljer

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR ELEMENT Med glaspanel VARMEOVN Med glasspanel LÄMMITIN Lasipaneeli RADIATOR Med glasspanel Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Vinsch Max. dragkapacitet: 540 kg

Vinsch Max. dragkapacitet: 540 kg SE Vinsch Max. dragkapacitet: 540 kg Vinsch för båttrailer m.m. Tillverkad av kraftig stålplåt med reduktionsväxel och dubbelspärr. Kapaciteten anger dragkraft. Max. dragkapacitet: 540 kg. Utväxling: 4,1:1.

Detaljer

HANDTRUCK JEKKETRALLE KÄSITRUKKI HÅNDTRUCK

HANDTRUCK JEKKETRALLE KÄSITRUKKI HÅNDTRUCK HANDTRUCK JEKKETRALLE KÄSITRUKKI HÅNDTRUCK SE HANDTRUCK ALLMÄNT Hydraulisk handtruck med kraftig, helsvetsad konstruktion. Handreglage med tre lägen: lyftning, friläge och sänkning. Fotreglage för sänkning.

Detaljer

Art. 46-313. Trådløst alarmsystem. Original manual. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 46-313. Trådløst alarmsystem. Original manual. 2010 Biltema Nordic Services AB Trådlöst larmsystem Trådløst alarmsystem Langaton hälytysjärjestelmä Trådløst alarmsystem Original manual CE-certifikat/CE-sertifikaatti Art. 46-313 Trådlöst larmsystem OBS! Läs och spara denna manual.

Detaljer

SENTRALSTØVSUGER CENTRALDAMMSUGARE CENTRALSTØVSUGER KESKUSPÖLYNIMURI CENTRAL VACUUM SYSTEM

SENTRALSTØVSUGER CENTRALDAMMSUGARE CENTRALSTØVSUGER KESKUSPÖLYNIMURI CENTRAL VACUUM SYSTEM SENTRALSTØVSUGER Rørsystem CENTRALDAMMSUGARE Rörsystem CENTRALSTØVSUGER Rørsystem KESKUSPÖLYNIMURI Putkisto CENTRAL VACUUM SYSTEM Pipe system 94014-09 2015-06 Monteringsveiledning Monteringsanvisning Monteringsvejledning

Detaljer

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Svenska (se sidan SE 1-13)

Svenska (se sidan SE 1-13) 1 2 3 4 5 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 Svenska (se sidan SE 1-13) 1 Uttag för extrautrustning 2 R-knapp 3 Volymkontroll för lur/headset 4 Återuppringning 5 Sekretess 6 Knapp för headset och indikator 7 Lagra

Detaljer

Gas- och narkoslarm. Gas- og narkosealarm

Gas- och narkoslarm. Gas- og narkosealarm Gas- och narkoslarm Gass- og narkosealarm Kaasu- ja narkoosihälytin Gas- og narkosealarm 2011 Biltema Nordic Services AB Gas- och narkoslarm OBS! Läs och spara denna manual. Detta gas- och narkoslarm är

Detaljer

Ekolod trådlöst. Ekkolodd trådløst. Kaikuluotain langaton. Ekkolod trådløst

Ekolod trådlöst. Ekkolodd trådløst. Kaikuluotain langaton. Ekkolod trådløst Ekolod trådlöst Ekkolodd trådløst Kaikuluotain langaton Ekkolod trådløst Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

Decor-Optica VG GT Dansk Norsk Svenska

Decor-Optica VG GT Dansk Norsk Svenska Decor-Optica VG GT Dansk Norsk Svenska 1 A B max 90 cm Fig.1 20 B A 265 A Fig.2 Fig.3 A D C B A Fig.4 B 2 1 2 C A B Fig.5 Fig.6 Fig.7 Fig.8 B C D E A Fig.9 3 DK: Generel Info CKB (CKB motor kan benyttes

Detaljer

KUPÉVÄRMARE KUPÉVARMER SISÄTILANLÄMMITIN VARMEBLÆSER

KUPÉVÄRMARE KUPÉVARMER SISÄTILANLÄMMITIN VARMEBLÆSER KUPÉVÄRMARE Max effekt 750 watt KUPÉVARMER Maks. effekt 750 watt SISÄTILANLÄMMITIN Suurin teho 750 W VARMEBLÆSER Maks. effekt 750 Watt Art. 40-135 KUPÉVÄRMARE Max effekt 750 watt SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Detaljer

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VIKTIG - Les bruksanvisningen grundig før bruk av varmeviften,

Detaljer

BRUKSANVISNING G-3000 GASVARNARE FÖR 12 V LIKSTRÖM

BRUKSANVISNING G-3000 GASVARNARE FÖR 12 V LIKSTRÖM BRUKSANVISNING G-3000 GASVARNARE FÖR 12 V LIKSTRÖM VIKTIGT! LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER DEN. Den innehåller viktig information om korrekt installation och användning av G-3000 Gasvarnaren.

Detaljer

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 37-736 140527 Manual.indd 2014-06-3, 09.48.40 Art. 37-736 BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 12 V/24 V, 25 A/12,5 A Original manual BATTERILADDARE 12 V / 24 V TRADITIONELLA SYRAFYLLDA

Detaljer

Shore power kit Landstrømspakke/Landströmspaket/Maasähköjärjestelmä

Shore power kit Landstrømspakke/Landströmspaket/Maasähköjärjestelmä Shore power kit Landstrømspakke/Landströmspaket/Maasähköjärjestelmä Userguide Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje www.defa.com 2 A B C D D (I) (II) (III) X = min. 5,0cm (IV) (V) (VI) 3 Gratulerer

Detaljer

Norsk, 61 NBAA 131 NF W

Norsk, 61 NBAA 131 NF W PL DK CZ HU Dansk, 31 Suomi, 41 Svenska, 51 NO Norsk, 61 SF NBAA 131 NF W S PL PL!!!!!! 3mm 2 PL 3 PL 1 2 4 PL 5!!! PL!! MAX WATER LEVEL WATER LEVEL MAX MAX WATER LEVEL!! 6 PL 7 8 PL! PL 9 195051578.05

Detaljer

Monteringsanvisning for motorvarmerelement

Monteringsanvisning for motorvarmerelement NO Monteringsanvisning for motorvarmerelement Les nøye gjennom monteringsanvisningen før arbeidet igangsettes. Varmeren monteres på følgende måte: A. Kjølevæsken tappes ut. B. Tetningsskiven demonteres

Detaljer

Monteringsanvisning och underhåll av bänkskivor i laminat, kompaktlaminat och trä... 1-6

Monteringsanvisning och underhåll av bänkskivor i laminat, kompaktlaminat och trä... 1-6 SE Monteringsanvisning och underhåll av bänkskivor i laminat, kompaktlaminat och trä... 1-6 NO Monteringsveiledning og vedlikehold av trearbeidsplater i laminat, kompakt laminat og tre... 7-12 DK Monterings

Detaljer

Technokey Flex wireless

Technokey Flex wireless Technokey Flex wireless SE FI DK NO - Installationsguide - Asennusohje - Installationsguide - Installasjonsguide Installation på PC / Asennus PC:lle Installation på PC / Installasjon på datamaskin SE -

Detaljer

GPS-paikannin. Original manual. Art. 43-158

GPS-paikannin. Original manual. Art. 43-158 GPS-spårare GPS-sporer GPS-paikannin GPS sporing Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning EFT 70466-60466-50466 EFT 70405-60405 electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Detaljer

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

ASSEMBLY INSTRUCTIONS ASSEMBLY INSTRUCTIONS 0-0 Part No. 03 0 0 0 07 0 0007 09 0 3 0003 7 9 0 Part No. 30 3 3 33 3 3 0 3 000 00 009 009 0 3 7 003 mm 7 79 977 03 90 90 00 70 797 797 3 3 3 0 3 03 03 No. 0 0 3 3 3 3 Step Step

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning EFT 540-640-740 EFT 5436-6436-7436 electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Detaljer

Cu-350 Cu-450 Cu-900

Cu-350 Cu-450 Cu-900 Cu-350 Cu-450 Cu-900 Norsk Svensk Suomi English Cu-350, Cu-450, Cu-900 Innhold Produktinformasjon s 2 Viktig informasjon s 2 Mål og teknisk spesifikasjon s 3 Før montering s 4 Felles monteringsanvisning

Detaljer

DK FI NO SE. contoured diaphragm

DK FI NO SE. contoured diaphragm DK FI NO SE contoured diaphragm Brugsanvisning Pessar til prævention Uden hormoner. Sikkert. Let at anvende. Käyttöohje Ehkäisypessaari Hormoniton. Varma. Helppokäyttöinen. Bruksanvisning Pessar for prevensjon

Detaljer

4-411-997-31(1) Bruksanvisning. Betjeningsvejledning LCD TV. Käyttöohje. KDL-55HX85x / 46HX85x / 40HX85x

4-411-997-31(1) Bruksanvisning. Betjeningsvejledning LCD TV. Käyttöohje. KDL-55HX85x / 46HX85x / 40HX85x 4-411-997-31(1) LCD TV Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning SE DK FI NO KDL-55HX85x / 46HX85x / 40HX85x Inledning Tack för att du har valt denna produkt från Sony. Innan du använder

Detaljer

INBYGGNADSSPOT LED INNBYGGINGSSPOT LED UPOTETTAVA LED-KOHDEVALAISIN INDBYGNINGSSPOT LED

INBYGGNADSSPOT LED INNBYGGINGSSPOT LED UPOTETTAVA LED-KOHDEVALAISIN INDBYGNINGSSPOT LED INBYGGNADSSPOT LED INNBYGGINGSSPOT LED UPOTETTAVA LED-KOHDEVALAISIN INDBYGNINGSSPOT LED 3,5 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Getting started with TellStick Net. Snabbguide för TellStick Net. Komme i gang med TellStick Net. Aloitus TellStick Net

Getting started with TellStick Net. Snabbguide för TellStick Net. Komme i gang med TellStick Net. Aloitus TellStick Net Getting started with TellStick Net Snabbguide för TellStick Net Komme i gang med TellStick Net Aloitus TellStick Net Telldus Technologies AB Getting started 4 with TellStick Net Snabbguide 14 för TellStick

Detaljer