Wireless online smoke alarm brandvarnare optisk trådlös OPTISK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Wireless online smoke alarm brandvarnare optisk trådlös OPTISK"

Transkript

1 Wireless online smoke alarm brandvarnare optisk trådlös SERIE Røykvarsler OPTISK MANUAL

2 Bruksanvisning for trådløst røykvarslersystem KD-101LA Vennligst les nøye igjennom bruksanvisningen før bruk. 1. Sammendrag Den trådløse røykvarsleren KD-101LA kan seriekobles ved å trykke på knappen LEARN. Når en av de seriekoblede røykvarslerne sender et høyfrekvent digitalt signal (433.92MHZ), vil de andre røykvarslerne motta samme signal og alarmen vil gå hos samtlige. Det er en optisk røykvarsler, ingen ledninger, enkel betjening og installasjon, og er praktisk å bruke i husholdningen og på offentlige steder. 2. Test 1) Sett et DC 9V og tre stk AA batterier i de separate batteriboksene. 2) Alarmindikatoren blinker hvert 43 sekund i normal drift. 3) Trykk TEST knappen og hold den inne til alarmindikatoren og seriekoblings- indikatoren blinker, deretter alarmerer, det viser at røykvarsleren er i normal drift. Vennligst se bildene for veiledning. 3. Seriekobling av røykvarsler 1) Etter at test trinnene ovenfor er fullført, vises røykvarsleren i normal drift. Trykk så LEARN-knappen og den vil lyse rødt, neste gang du trykker LEARN-knappen vil den lyse grønt. 2) Velg en røykvarsler til MASTER røykvarsler og trykk på LEARN-knappen til lyset skifter til grønt. 3) Velg så en røykvarsler til og trykk på LEARN-knappen til den lyser rødt. Hvis du har tre, fire, fem osv. røykvarslere følger du samme prosedyre til LEARN-indikatoren lyser rødt. 4) Trykk TEST knappen på MASTER røykvarsleren inntil lyset blir rødt og alarmen går, vær oppmerksom på at du ikke slipper knappen før seriekoblingsindikatoren blinker og sender det elektroniske signalet. 5) Når de andre seriekoblede røykvarslerne mottar det elektroniske signalet, vil seriekoblingsindikatoren begynne å blinke og alarmen går. Når alle de valgte røykvarslerne begynner å alarmere samtidig, viser det at de er i samme system. 2

3 går, vær oppmerksom på at du ikke slipper knappen før seriekoblingsindikatoren blinker og sender det elektroniske signalet. 5) Når de andre seriekoblede røykvarslerne mottar det elektroniske signalet, vil seriekoblingsindikatoren begynne å blinke og alarmen går. Når alle de valgte røykvarslerne begynner å alarmere samtidig, viser det at de er i samme system. 4. Installasjon 4. Installasjon 1) Installer først plastdekselet med skruehull i taket. 1) Installer 2) først Fest plastdekselet så røykvarsleren med til plastdekselet skruehull i taket. som er festet i taket (med klokkens retning). 2) Fest så røykvarsleren til plastdekselet som er festet i taket (med klokkens retning). Vennligst se bildene for veiledning. Låsehull 9V batteritapp Låsehull Skruehull låsetapp AA batteritapp låsetapp 5. Teknisk spesifikasjon Nominell spenning: DC9V (til røykvarsler) Nominell spenning: DC9V DC4.5V (til (til røykvarsler) det trådløse nettet, 3stk AA) DC4.5V (til det trådløse nettet, 3 stk AA) Gjeldende strøm: Gjeldende strøm: DC9V DC9V Quiescent Quiescent strøm strøm i gjennomsnitt gjennomsnitt 10uA 10uA DC9V Alarm strøm i gjennomsnitt 20mA DC9V Alarm strøm i gjennomsnitt 20mA DC4.5V Arbeidstrøm i gjennomsnitt 120uA DC4.5V Arbeidstrøm i gjennomsnitt 120uA Alarm desibel: Alarm desibel: 85db/3m Alarm indikator: rød LED Seriekoblingsindikator: Alarm indikator: rød/grønn LED LED Frekvens: MHZ Maks rekkevidde: Seriekoblingsindikator: ca. rød/grønn 60meter LED i åpent miljø Driftstemperatur: -10ºC +40ºC Størrelse (diameter): Frekvens: 128x50mm MHZ Skruehull Maks rekkevidde: ca. 60meter i åpent miljø 6. Lav volt alarm 1) Røykvarsleren Driftstemperatur: vil alarmere hvert -10ºC 60 sekund +40ºC hvis AA batteriene må skiftes. 2) Røykvarsleren vil alarmere hvert 43 sekund hvis 9V batteriet må skiftes. Størrelse (diameter): 128x50mm 7. Vennligst vær oppmerksom på følgende: 1) Unngå å bruk produktet i for varmt eller for kaldt, fuktig, støvete eller røykfullt miljø. 2) Vennligst ta en test på produktet en gang i uken. 3) Hvis ikke produktet fungerer som normalt, vennligst sjekk batteriene først, deretter kontakt forhandler av produktet. 3

4 Bruksanvisning för trådlöst brandvarnarsystem KD-101LA Läs noga igenom bruksanvisningen före användning. Bruksanvisning 08 för trådlöst brandvarnarsystem KD-101LA Läs 1134-CPD-059 noga igenom bruksanvisningen före användning. EN Sammanfattning 1. Sammanfattning Den trådlösa brandvarnaren KD-101LA kan seriekopplas genom att trycka på knappen LEARN. När Den trådlösa brandvarnaren KD-101LA kan seriekopplas genom att trycka på knappen "LEARN". en När av de en seriekopplade av de seriekopplade brandvarnarna brandvarnarna sänder sänder en högfrekvent en högfrekvent digital digital signal signal (433,92 (433.92MHZ), MHz) kommer de andra kommer brandvarnarna de andra brandvarnarna att motta samma att motta signal samma och larmet signal och går larmet hos samtliga. går hos samtliga. Brandvarnaren Brandvarnaren är är optisk, optisk, inga inga ledningar behövs, enkel användning och och installation och och praktisk praktisk att att använda använda i i hemmet och och på på offentliga platser. 2. Test2. Test 1) Sätt 1) Sätt i ett i DC ett 9 DC V 9 och V och tre stycken tre stycken AA AA batterier i de i de separata separate batterifacken. 2) 2) Larmindikatorn blinkar blinkar var 43:e var 43:e sekund sekund vid vid normal drift. drift. 3) Tryck 3) Tryck på TEST-knappen på TEST-knappen och håll och håll den den nedtryckt nedtryckt tills tills larmindikatorn och och seriekopplingsindikatorn blinkar seriekopplingsindikatorn och sedan larmar, vilket blinkar visar och att brandvarnaren sedan larmar, vilket är i drift. visar att brandvarnaren är i drift. Se figurerna Se figurerna för vägledning. för vägledning Larm Larmindikator Seriekopplingsindikator 9V batteri AA batteri Test knapp Learn knapp 3. Seriekoppling av brandvarnaren 1) När 3. teststegen Seriekoppling 1-3 av ovan brandvarnare har utförts visas brandvarnaren i normal drift. Tryck sedan på LEARNknappen 1) När och teststegen den lyser 1-3 rött. ovan Nästa har utförts gång visas du trycker brandvarnaren på LEARN-knappen i normal drift. lyser den grönt. 2) Välj en Tryck brandvarnare sedan på LEARN-knappen till huvudbrandvarnare och den och lyser tryck rött. på Nästa LEARN-knappen gång du trycker tills på ljuset LEARN-knappen skiftar till grönt. lyser den grönt. 3) Välj 2) sedan Välj en en brandvarnare annan brandvarnare till huvudbrandvarnare och tryck på LEARN-knappen och tryck på LEARN-knappen tills den lyser rött. Om du har tre, fyra, fem tills o.s.v. ljuset skiftar brandvarnare, till grönt. följ samma procedur tills LEARN-indikatorn lyser rött. 4) Tryck 3) Välj på TEST-knappen sedan en annan på brandvarnare huvudbrandvarnaren och tryck på tills LEARN-knappen den lyser rött och tills larmet den lyser går. rött. Se till att du inte Om du har tre, fyra, fem o.s.v. brandvarnare, följ samma procedur tills LEARN-knappen släpper lyser upp rött.. knappen innan seriekopplingsindikatorn blinkar och sänder den elektroniska signalen. 5) När de andra seriekopplade brandvarnarna mottar den elektroniska signalen börjar seriekopplingsindikatorn blinka och larmet går. När alla de valda brandvarnarna börjar larma samtidigt, visar det att de ingår i samma system. 4

5 4) Tryck på TEST-knappen på huvudbrandvarnaren tills den lyser rött och larmet går Se till att du inte släpper upp knappen innan seriekopplingsindikatorn blinkar och sänder den elektroniska signalen. 5) När de andra seriekopplade brandvarnarna mottar den elektroniska signalen börjar seriekopplingsindikatorn blinka och larmet går.när alla de valda brandvarnarna börjar larma samtidigt, visar det att de ingår i samma system 4. Installation 1) Skruva 4. först Installasjon fast plastlocket med skruvhålen i taket. 1) Installer først plastdekselet med skruehull i taket. 2) Skruva 2) sedan Fest fast så røykvarsleren brandvarnaren til plastdekselet medurs på som plastlocket er festet i i taket taket. (med klokkens retning). Se figurerna för vägledning. Låshål 9V batteritapp Låshål Skruvhål Låstapp AA batteritapp Låstapp Skruvhål 5. Tekniska data Nominell spenning: DC9V (til røykvarsler) DC4.5V (til det trådløse nettet, 3stk AA) Nominell spänning: DC 9 V (till brandvarnaren) Gjeldende strøm: DC DC9V 4,5 Quiescent V (till det strøm trådlösa i gjennomsnitt nätet, 3 st. 10uA AA) Aktuell ström: DC DC9V 9 V Alarm viloström strøm i genomsnitt i gjennomsnitt < 20mA 10 μa DC DC4.5V 9 V larmström Arbeidstrøm i genomsnitt i gjennomsnitt < 120uA μa DC 4,5 V arbetsström i genomsnitt < 120 μa Larm decibel: Alarm desibel: > 85db/3m db/3 m Larmindikator: Röd LED Seriekopplingsindikator: Alarm indikator: Röd/grön rød LED LED Frekvens: 433, 92 MHz Seriekoblingsindikator: rød/grønn LED Max. räckvidd: ca 60 meter i öppen miljö Driftstemperatur: Frekvens: -10 C MHZ C Storlek (diameter) 128 x 50 mm Maks rekkevidde: ca. 60meter i åpent miljø 6. Låg volt larm 1) Brandvarnaren Driftstemperatur: larmar var 60:e -10ºC sekund +40ºC om AA-batterierna behöver bytas. 2) Brandvarnaren larmar var 43:e sekund om 9 V-batteriet behöver bytas. Størrelse (diameter): 128x50mm 7. Var uppmärksam på följande: 1) Undvik att använda produkten i för varm eller för kall, fuktig, dammig eller rökfylld miljö. 2) Testa produkten en gång i veckan. 3) Om produkten inte fungerar som den skall, kontrollera först batterierna och ta därefter kontakt med produktens leverantör. 5

6 6

7 7

8 Garanti Røykvarsleren har 2 års garanti gjeldende fra innkjøpsdato. Garantien gjelder kun for material- eller fabrikasjonsfeil. Garantien opphører å gjelde dersom bruksanvisningen ikke er fulgt, eller om røykvarsleren har blitt utsatt for unormal belastning eller drift. Alle transport- og demonteringskostnader er for kjøpers regning. Ved eventuelle tvister gjelder Kjøpsloven. BEKREFTELSE OM EU-OVERENSSTEMMELSE Undertegnede firma Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Industriveien 61 N-7005 Trondheim forsikrer under eget ansvar at produktet Produkt...Røykvarsler Modell...KD-101LA er i overensstemmelse med normene EN14604:2005/AC:2008, EN14604:2005, EN /A2, EN V2.1.2 EN V1.8.1, EN V1.4.1 EN50371:2002 samt bestemmelser gitt i direktiv, 86/106/EEC, 1999/5/EC Kasserte elektriske produkter skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Lever røykvarsleren ved nærmeste avfallsmottak for sikker behandling. Dette i henhold til WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) direktiv gjeldende fra August Garanti Brandvarnare har 2 års garanti gällande från av köparen styrkt innköpsdatum. Garanti gäller endast för material- eller fabrikationsfel. Garanti upphör att gälla om bruksanvisningen ej följts eller om brandvarnare utsatts för onormal belatning eller drift. Alla transportkostnader eller demonteringskostnader är för köparens räkning. Vid eventuella tvister gäller Allmänna reklamationsnämdens rekommendationer. FÖRSÄKRAN OM EU-ÖVERENSSTÄMMELSE Undertecnad firma Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Industriveien 61 N-7005 Trondheim försäkrar under eget ansvar att produktet Produkt...Brandvarnar Modell typ...kd-101la överensstämmer med följande norm EN14604:2005/AC:2008, EN14604:2005, EN /A2, EN V2.1.2 EN V1.8.1, EN V1.4.1 EN50371:2002 enl. bestämmelser och riktlinjerna i direktiv, 86/106/EEC, 1999/5/EC Kasserade elektriska produkter skall inte kastas tillsammans med hushållsavfall. För säker hantering,lämna brandvarnare vid närmaste avfallsanläggning. Detta enligt WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) direktiv, gällande från augusti Trondheim, Trondheim, Daglig leder, Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Endringer Tekst, bilder og data er gjeldende når denne bruksanvisningen går i trykken. Om røykvarsleren skulle endres vesentlig, forbeholder vi oss retten til å oppdatere bruksanvisningen Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Art.no VD, Gisle Krigsvoll AB Ändringar Text, bilder och uppgifter gäller vid tryckning av denna bruksanvisning. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera bruksanvisningen, om brandvarnar skulle ändras väsentligt Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Art.no

GSA TERRASSEVARMER NORSK T E R R A S S E V A R M E R T E R A S S V Ä R M A R E P A T I O H E A T E R M A N U A L

GSA TERRASSEVARMER NORSK T E R R A S S E V A R M E R T E R A S S V Ä R M A R E P A T I O H E A T E R M A N U A L GSA TERRASSEVARMER TERRASSEVARMER T E R A S S V Ä R M A R E P AT I O H E AT E R M A N U A L 4 5 0 0 5 0 NORSK GSA TERRASSEVARMER TEKNISKE DATA Modell NSQ-03 Spenning 230V-50Hz Effekt 2000 W Art.nr. 450050

Detaljer

P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2

P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2 P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2 GSA PANELOVNER MANUAL NORSK INNHOLD: 1. SIKKERHETSINSTRUKSER 2. INSTALLASJON 3. SPESIFIKASJONER

Detaljer

KUPEVARMER KUPÈVÄRMARE - CAR HEATER

KUPEVARMER KUPÈVÄRMARE - CAR HEATER GSA KUPEVARMER KUPEVARMER KUPÈVÄRMARE - CAR HEATER NORSK M A N U A L 4 5 0 1 8 1 GSA KUPEVARMER Bruksanvisning for kupévarmer Les nøye gjennom bruksanvisningen før du tar i bruk produktet. TEKNISKE DATA

Detaljer

VANNPUMPE MEd tank Manual hydroforpump MEd tank LP-36A Art no 510141

VANNPUMPE MEd tank Manual hydroforpump MEd tank LP-36A Art no 510141 VANNPUMPE med tank hydroforpump med tank Manual Art LP-36A no 510141 Vannpumpe med tank Les nøye gjennom bruksanvisningen innen pumpen tas i bruk, og følg alle angitte instrukser. Med disse bruksanvisninger

Detaljer

Bruksanvisning Bruksanvisning

Bruksanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning IG1000 Elverk Strømaggregat Art.no.570711 KOMPONENTOVERSIKT: Norsk - Skru av hoveddekselet på venstre side - Trekk ut oljepåfyllingspluggen og tørk av all oljen på den. -

Detaljer

Elverk IG770. Leverandør:

Elverk IG770. Leverandør: Elverk IG770 Strømaggregat IG770 ART.NR. 570710 MANUAL Leverandør: NORSK VIKTIG! Les bruksanvisningen nøye før bruk og den må følges. Tekniske data Motor: Type : Sylindervolum: Tankvolum: Oljekapasitet:

Detaljer

IG2000. Elverk Strømaggregat. Bruksanvisning Bruksanvisning. Art.no.570714 -1-16

IG2000. Elverk Strømaggregat. Bruksanvisning Bruksanvisning. Art.no.570714 -1-16 GARANTI Maskinen har 2 års garanti gällande från av köparen styrkt innköpsdatum. Garanti gäller endast för material- eller fabrikationsfel. Garanti upphör att gälla om bruksanvisningen ej följts eller

Detaljer

Brukermanual for trådløs kontrollenhet

Brukermanual for trådløs kontrollenhet Brukermanual for trådløs kontrollenhet For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Trådløs kontrollenhet batteridrift MODELL: PXB-RMwDC/2 El nummer 6230205 Viktig: PXB-RMwDC/2 er kun beregnet

Detaljer

Home Smoke Detector User Manual. Brukerveiledning Bruksanvisning

Home Smoke Detector User Manual. Brukerveiledning Bruksanvisning Home Smoke Detector User Manual Brukerveiledning Bruksanvisning Norsk 4 Svenska 12 Bruks- og monteringsveiledning DEFA Home Smoke Detector er en optisk røykdetektor som knyttes sammen med ditt DEFA Home-system

Detaljer

Quick install! Monteringsanvisning

Quick install! Monteringsanvisning Quick install! Monteringsanvisning Utrolig enkelt - ingen behov for elektriker - kun 6 mm tykk Otroligt enkelt - inget behov av elektriker - endast 6 mm tjock SAGA Comfort er et varmesystem beregnet for

Detaljer

Manual. Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538

Manual. Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538 Manual Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538 540260 1 INTRODUKSJON Takk for at du kjøpte denne kantklipperen. Vi håper at du vil bli fornøyd med kantklipperens ytelse, og at den vil innfri alle dine

Detaljer

Brukermanual for produkt: AlertBrick Versjon: PHSA V1.0

Brukermanual for produkt: AlertBrick Versjon: PHSA V1.0 Brukermanual for produkt: AlertBrick Versjon: PHSA V1.0 1 AlertBrick brukermanual Innholdsfortegnelse Velkommen 3 Viktig sikkerhetsinformasjon 3 Hva finnes i esken 4 Installasjon og endringer 5 1. Nyinstallasjon

Detaljer

Brukermanual for optisk røykvarsler

Brukermanual for optisk røykvarsler Brukermanual for optisk røykvarsler For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Optisk røykvarsler - 230V MODELL: PXB-S100iAC/10 El nummer 6230200 Class II Apparatus Det kan ta flere timer før

Detaljer

MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat

MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat Bruksanvisning varenr. 570051 I denne bruksanvisningen finner du den informasjon du trenger for å bruke og vedlikeholde Vennligst les bruksanvisningen før du

Detaljer

Trådlös router Trådløs router

Trådlös router Trådløs router Trådlös router Trådløs router SVENSKA NORSK Art.no. Model 18-8070 GN-BR31NE-RH-UK 38-3121 GN-BR31NE-RH Ver. 200810 www.clasohlson.com 2 Trådlös router Art.nr. 18-8070 Modell GN-BR31NE-RH-UK 38-3121 GN-BR31NE-RH

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

Bruksanvisning för elmätare

Bruksanvisning för elmätare Bruksanvisning för elmätare Artikelnummer 406-102 2010-03-24 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Anslut inte elmätaren om strömmen överstiger 16 A. Se till att elmätaren

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

VIKTIG. For en bedre forståelse av dette produktet, vennligst les denne bruksanvisningen grundig før du tar det i bruk.

VIKTIG. For en bedre forståelse av dette produktet, vennligst les denne bruksanvisningen grundig før du tar det i bruk. R Bruker manual VIKTIG For en bedre forståelse av dette produktet, vennligst les denne bruksanvisningen grundig før du tar det i bruk. Dette produktet er produsert og godkjent i henhold til EN 60950-1,

Detaljer

Strømaggregat PM 3500 DC - 6500 DC3-6500 DCS - 6500 DCS/RS Elverk PM 3500 DC - 6500 DC3-6500 DCS - 6500 DCS/RS

Strømaggregat PM 3500 DC - 6500 DC3-6500 DCS - 6500 DCS/RS Elverk PM 3500 DC - 6500 DC3-6500 DCS - 6500 DCS/RS Manual 570751 12-04-12 09:43 Side 1 Bruksanvisning Bruksanvisning Strømaggregat PM 3500 DC - 6500 DC3-6500 DCS - 6500 DCS/RS Elverk PM 3500 DC - 6500 DC3-6500 DCS - 6500 DCS/RS Art.no. 570751 Art.no. 570760

Detaljer

Trådløs kommunikasjonsenhet IRF-W

Trådløs kommunikasjonsenhet IRF-W Trådløs kommunikasjonsenhet Beskrivelse: kan programmeres som sender eller mottager. Det betyr at 2 stk kan overføre et signal fra en relèutgang til en inngang. Maks 100 meter. På Icas systemer bruker

Detaljer

BRANN. Brannvarslere og tilbehør. Trådløse og optiske røykvarslere Varmedetektor Gassalarm Fjernkontroll Strobelys

BRANN. Brannvarslere og tilbehør. Trådløse og optiske røykvarslere Varmedetektor Gassalarm Fjernkontroll Strobelys BRANN Brannvarslere og tilbehør Trådløse og optiske røykvarslere Varmedetektor Gassalarm Fjernkontroll Strobelys 2014-201 HVORFOR VELGE PROXLL? I Proxll er vi opptatt av å gi våre kunder optimale løsninger

Detaljer

BRUKERMANUAL. 230V Røyk og varmedetektorer 1. JEVNLIG TEST. P/N B17682 Rev0 ALKALISK NØDSTRØMSBATTERI OPPLADBARE LITHIUM BATTERIER

BRUKERMANUAL. 230V Røyk og varmedetektorer 1. JEVNLIG TEST. P/N B17682 Rev0 ALKALISK NØDSTRØMSBATTERI OPPLADBARE LITHIUM BATTERIER 230V Røyk og varmedetektorer ALKALISK NØDSTRØMSBATTERI Ei141RC Ionisk Ei144RC Varme Ei146RC Optisk OPPLADBARE LITHIUM BATTERIER Ei161RC Ionisk Ei164RC Varme Ei166RC Optisk BRUKERMANUAL 1. JEVNLIG TEST

Detaljer

GSM ECO Comfort. Monteringsanvisning. GSM ECO Comfort. Ukeprogram gjør den velegnet til energistyring av boliger og større hytter.

GSM ECO Comfort. Monteringsanvisning. GSM ECO Comfort. Ukeprogram gjør den velegnet til energistyring av boliger og større hytter. GSM ECO Comfort Monteringsanvisning GSM ECO Comfort Sikom GSM ECO-Comfort er vårt nye flaggskip innen veggmonterte styringssentraler. Den er beregnet brukt til blant annet: Ring Hytta Varm og varme- og

Detaljer

GSM 12A. Monterings og bruksanvisning OVERSIKT GSM 12A... 2

GSM 12A. Monterings og bruksanvisning OVERSIKT GSM 12A... 2 Side - 1 - GSM 12A Monterings og bruksanvisning Innhold: Side: OVERSIKT GSM 12A... 2 OPPKOBLING... 3 Forberedelse av SIM-kort:... 3 Innsetting av SIM-kort:... 3 Generelle tilkoblinger:... 3 Følgende koblinger

Detaljer

Lisa røykvarsler: HMS art. nr. 020233 Bestillingsnr.: 1104825

Lisa røykvarsler: HMS art. nr. 020233 Bestillingsnr.: 1104825 Lisa røykvarsler med innebygd sirene Brukerveiledning Lisa røykvarsler INNHOLD Lisa røykvarsler: HMS art. nr. 020233 Bestillingsnr.: 1104825 Lisa røykvarsler med innebygd sirene... 1 Kjære kunde... 2 Sikkerhetsanvisninger...

Detaljer

GSM FIXI SMS. Monteringsanvisning

GSM FIXI SMS. Monteringsanvisning Muligheter: GSM FIXI SMS Monteringsanvisning Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Mulighet for termostatfunksjon, begge releer.

Detaljer

MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK

MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK Eco eye Elite og Mini Takk for at du valgte å kjøpe et trådløst wattmeter fra Eco Eye. Vi håper du blir fornøyd og at produktet vil hjelpe deg med å begrense bruken av elektrisitet

Detaljer

Mottaker Knop RX 900-LED, lys/lyd/vibrering Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop RX 900-LED

Mottaker Knop RX 900-LED, lys/lyd/vibrering Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop RX 900-LED Mottaker Knop RX 900-LED, lys/lyd/vibrering Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop RX 900-LED Mottaker Knop RX 900-LED Lys/lyd/vibrering 400 kanaler HMS art. nr.: 189348 Best. nr.: 2223288 1 INNHOLD Mottaker

Detaljer

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer Bruksanvisning Innhold Kontrollknapper... 2 3 Bruk av klokkeradioen for første gang. 4 Generell bruk av din klokkeradio... 5 Valg av stasjon

Detaljer