GSM/GPRS/GPS tracker tk102 manual

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GSM/GPRS/GPS tracker tk102 manual"

Transkript

1 2010 GSM/GPRS/GPS tracker tk102 manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer

2 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Om enheten... 4 Kapitel 2 - Bruksområder for enheten... 4 Kapitel 3 - Beskrivelse av enheten Fronten av enheten Baksiden av enheten Siden av enheten Bunnen av enheten Innsiden av enheten Spesifikasjoner - Engelsk tabell... 6 Kapitel 4 - Bruk og oppsett av enheten Installering av SIM kort Batteri og lading av batteri Første gangs oppstart av enheten Forklaring til skrivemåte i sms meldinger Oppvekking av enheten for første gangs bruk Forandre standard passord Autentisering av telefonnummer som kan ringe enheten Sanntids sporing av enheten Ikke autentisert nummeroppringing Autorisert nummeroppringing Automatisk sporing - Auto Track Oppsett av automatisk sporing Stoppe automatisk sporing Lyd overvåkning - Voice Surveillance Bytte mode fra Sporing til Lydovervåkning (Track og Monitor) Sette opp et overvåkningsområde (Geo-fence) Oppsett av overvåkningsområde - Geo-fence Fjerning av overvåkningsområde (Geo-fence) Bevegelses alarm (Overspeed alert)

3 Oppsett av bevegelses alarm Avslutte bevegelsesalarm (Overspeed alert) IMEI kontroll SOS knapp Lavt batteri alarm Sporing til skjult nummer Registrere skjult nummer Fjerne skult nummer SMS senter Sette opp SMS senter Fjerne SMS senter GPRS oppsett Sette opp IP adresse og Port Sette opp APN Kapitel 5 - Anbefalinger for bruk av enheten Kapitel 6 - Feil og løsninger

4 Kapitel 1 - Om enheten Sporing basert på eksisterende GSM/GPRS nettverk og GPS satellitter. Dette produktet kan spore fjerne mål via SMS eller GPRS. Du må sette inn et SIM kort med et funksjonelt mobilnummer. Da kan du ringe opp enheten og få en SMS tilbake med GPS koordinater og link til Google Maps kart der du ser enhetens posisjon, enkelt og greit. De forskjellige funksjonene blir beskrevet i denne manualen. Kapitel 2 - Bruksområder for enheten Sporing når du driver med bil og motorsykkelutleie, båtutleie og lignende Beskytte barn, eldre, uføre, ditt kjæledyr osv Sikkerhets for deg selv hvis du er på forretningsreise etc. Holde orden på personell (med godkjenning fra brukerne, selvsagt) Holde orden på kriminelle i hemmelighet Det er mange andre måter du kan bruke en slik enhet på, bare fantasien setter grenser her. Kapitel 3 - Beskrivelse av enheten Fronten av enheten Baksiden av enheten 4

5 3.3 - Siden av enheten USB port for lading og oppdatering programvare Indikator for signaler Trykk og hold inne SOS i 3 sek for å sende sms til alle autoriserte nummer hvert 3. minutt AV/PÅ knapp Bunnen av enheten GSM/GPRS antenne på innsiden her Mikrofon Innsiden av enheten Sett inn SIM kort her Installer batteriet slik 5

6 3.6 - Spesifikasjoner - Engelsk tabell 6

7 Kapitel 4 - Bruk og oppsett av enheten Installering av SIM kort For å bruke enheten er den avhengig av å være tilknyttet et mobilnett. Enheten skal fungere på alle Norske nett. Før du installerer SIM kortet MÅ du sjekke at: Mobilnummeret ikke er viderekoblet Nummervisning er slått PÅ PIN KODE er slått av SMS meldingene du sender til enheten må være i normal tekstformat. Fremgangsmåte: 1) Åpne dekslet, ved å vippe opp den lille låsen på enden av enheten og ta av dekslet 2) Ta ut batteriet og hold enheten med GSM antennen til høyre 3) Skyv metalldekslet for SIM kortet mot venstre og løft det opp slik figurene nedenfor viser. Du skal høre et lite knepp nå du både åpner og lukker metalldekslet. 4) Sett inn SIM kortet i metallholderen og legg den ned og skyv forsiktig mot høyre til du hører et lite knepp. Se figurene nedenfor. VÆR FORSIKTIG og sjekk at SIM kortet settes i med avrundet hjørne opp til høyre! 5) Sett batteriet på plass 6) Sett dekslet på plass og lås det i posisjon. 7

8 4.2 - Batteri og lading av batteri Enheten bruker oppladbart Li-ion batteri, 3.7v 1000 mah Før første gangs bruk anbefales det at batteriet lader i minst 8-12 timer. Vennligst bruk medfølgende batterier og lader som er levert av fabrikken. Et fullt ladet batteri vil vare ca 80 timer alt etter hvor mye du bruker enheten. Full lading av batteriet vil ta ca 3-5 timer Første gangs oppstart av enheten Sett inn SIM kort og batterier som nevnt ovenfor Slå på enheten UTENDØRS ved å trykke og holde inne AV/PÅ knappen til indikatorlampen lyser grønt Ved første gangs oppstart må du "vekke til live" enheten og nullstille den se punkt 4.4 nedenfor. Etter ca sekunder vil enheten starte å virke og begynne å motta GSM og GPS signaler. Indikatorlampen vil begynne å blinke grønt hvert 4 sekund når enheten mottar signaler, ellers vil den kun lyse grønt. Når enheten nå mottar signaler kan du begynne å bruke den og gjøre alle påfølgende oppgaver Forklaring til skrivemåte i sms meldinger Forklaring til skrivemåte: Alle kommandoer som sendes til enheten MÅ begynne med små bokstaver. En del mobiltelefoner skifter automatisk første bokstav i hver setning til stor bokstav når du skriver en sms. Sjekk at alle kommandoer begynner med liten bokstav. F. eks: Det må være passord som kommando og ikke Passord Når det står + i teksten betyr det at 2 ord skal skrives sammenhengende, f. eks: begin+passord blir begin Når det står space betyr det at du skal bruke et mellomrom mellom 2 ord, f. eks: password+old password+space+new password blir password

9 4.5 - Oppvekking av enheten for første gangs bruk Send begin+passord (skrives slik: begin123456) som sms til enheten. Den vil svare med Begin ok og starte opp alle innstillingene. Standard passord er: Forandre standard passord Send SMS password+gammelt passord+space+nytt passord for å forandre passordet. Det blir da slik som eksempel: password Det er viktig at du husker på ditt nye passord, hvis du glemmer det er du nødt til å legge inn programvaren til enheten på nytt for å tilbakestille passord til standard passord. Det er viktig at ditt nye passord består av 6 tall, hvis ikke vil enheten ikke gjenkjenne passordet Autentisering av telefonnummer som kan ringe enheten Maksimalt antall telefonnummer som kan autentiseres er 5 Slik autentiserer du enheten: Ring opp enheten fra samme telefonnummer 10 ganger Send SMS admin+passord+space+telefonnummer til enheten, husk 047 foran telefonnumeret hvis ikke fungerer det ikke. Eksempel: admin Hvis autentiseringen har gått bra, får du SMS tilbake med ADMIN OK Hvis autentiseringen ikke har gått bra får du SMS tilbake med ADMIN FAILED og da må du forsøke igjen og sjekke at du har skrevet SMSen riktig. For å fjerne autentiseringen av telefonnummer gjøre du slik: Send SMS noadmin+passord+space+autentisert telefonnummer til enheten, husk 047 foran telefonnummeret. Eksempel: noadmin Sanntids sporing av enheten Ikke autentisert nummeroppringing Hvis det ikke er registrert et autorisert nummer på enheten vil enheten sende posisjonsinformasjon på SMS til alle nummer som ringer opp enhetens mobilnummer. Hvis det er registrert og autentisert et eller flere nummer vil enheten sende SMS med feilmelding hvis den får en oppringing fra nummer som ikke er registrert. 9

10 4.8.2 Autorisert nummeroppringing Hvis enheten får oppringing fra et autentisert nummer vil den etter 3-4 ring legge på og sende en SMS tilbake med posisjonsinformasjon, kartlink, fart og batterikapasitet Automatisk sporing - Auto Track Rapporterer sporingsinformasjon i 30 sekunders intervaller 5 ganger til et autorisert nummer Oppsett av automatisk sporing Send SMS t030s005n+passord til enheten og du vil få sporingsdata tilsendt 5 ganger dersom du sender fra et autorisert telefonnummer. Her er s=sekund, m=minutt og h=time Send SMS t030s***n+passord og enheten sender deg utallige SMS meldinger. Antall ganger, n, må være på 3 tall og maksimal størrelse er 255. Intervallet, t, må ikke være under 20 sekunder Stoppe automatisk sporing For å stoppe automatisk sporing send SMS notn+passord til enheten Lyd overvåkning - Voice Surveillance Hvis du velger denne moden kan du ringe opp enheten og høre på tale hvis det finnes i nærheten av enheten Bytte mode fra Sporing til Lydovervåkning (Track og Monitor) Standard mode er Sporing (Track). Send SMS monitor+passord til enheten og den vil svare Monitor OK og bytte til overvåkningsmode (Monitor) Send SMS tracker+passord til enheten og den vil svare Tracker OK og bytte tilbake til sporingsmode (Tracker) Sette opp et overvåkningsområde (Geo-fence) Overvåkningsområde (Geo-fence) er et begrenset område som kan programmeres inn i enheten slik at den sender melding til autoriserte telefonnummer når den beveger seg utenfor dette området Oppsett av overvåkningsområde - Geo-fence Når enheten har vært stillestående i 3-10 minutter kan du sende SMS stokade+password+space+latitude,longitude; latitude, longitude til enheten for å sette opp det begrensede området. Når enheten beveger seg utenfor området, sender den SMS med meldingen stokade!+geo-info (posisjonsinformasjon) til det autoriserte nummeret. 10

11 Merk: I kommandolinjen er den første longitude, latitude koordinatene til øverste venstre hjørne i overvåkningsområdet (Geo-fence) mens den andre longitude, latitude er koordinatene til det nederste høyre hjørnet. Du vil få en melding for hver innstilling du forandrer Fjerning av overvåkningsområde (Geo-fence) Send SMS nostockade+passord for å deaktivere denne funksjonen. Denne funksjonen vil slutte å fungere når enheten har beveget seg ut av området Bevegelses alarm (Overspeed alert) Sender SMS hvis enheten beveger seg raskere enn en programmert maksimal tillatt hastighet Oppsett av bevegelses alarm Send SMS speed+passord+space+080 til enheten (Hvis fartsgrensen er 80 km/t) og den vil svare Speed OK. Dersom enheten beveger seg raskere enn 80 km/t vil den sende SMS speed+080!+posisjonsinformasjon til det autoriserte telefonnummeret. Du vil få en alarm for hver innstilling Avslutte bevegelsesalarm (Overspeed alert) Send SMS nospeed+password til enheten for å deaktivere funksjonen. Det anbefales at bevegelsesalarmen ikke settes på hastigheter lavere enn 50 km/t på grunn av faren for at GPS signalene kan bli forstyrret av skyer etc IMEI kontroll Send SMS imep+passord til enheten for å sjekke IMEI nummeret på den SOS knapp Trykk og hold SOS knappen inne i 3 sekunder og den vil sende Help Me + posisjonsinformasjon til hvilket som helst av de registrerte telefonnumrene hvert 3. minutt. Den vil slutte å sende en slik SMS så snart et registrert nummer svarer med help me! Lavt batteri alarm Du vil begynne å få melding når kapasiteten er 3.7v og den vil sende sms med 30 minutters intervall som inneholder low battery+posisjonsinformasjon Sporing til skjult nummer Når et skjult autorisert nummer ringer opp enheten vil den sende en SMS med det skjulte nummeret og posisjonsinformasjon til alle autoriserte nummer. 11

12 Registrere skjult nummer Send SMS hide number for å skjule nummeret Fjerne skult nummer Send SMS nohide number for å fjerne det skjulte nummeret SMS senter Et SMS senter kan settes opp slik at du kan sende en SMS til enheten for å motta sporingsinformasjon i stedet for å ringe den opp Sette opp SMS senter Send SMS adminsms+passord+space+mobilnummer for å sette opp SMS sentret. Hvis et SMS senter er satt opp vil enheten når et autorisert nummer sender en SMS til enheten svare med å sende en SMS med sporingsinformasjon og det autoriserte nummeret til SMS sentret Fjerne SMS senter Send SMS noadminsms+passord for å fjerne SMS sentret Enheten svarer med å sende en SMS med det autoriserte nummeret + sporingsinformasjon GPRS oppsett For å ta i bruk GPRS funksjonen må brukeren sette opp en IP adresse, en port og APN (access point name - aksess punkt navn), enten via mobiltelefon eller via PC og programvare Sette opp IP adresse og Port Sette opp: Send SMS adminip space+ip adresse+space+port Hvis det er vellykket får du SMS tilbake med adminip OK Fjerne: Send SMS noadminip til enheten Sette opp APN Sette opp: Send SMS apn spcae+bestem apn (et navn) Hvis det er vellykket får du SMS tilbake med APN OK Merk: Tidligere APN vil bli erstattet hvis du setter opp en ny APN Så snart IP, Port og APN er satt opp kan du ringe eller sende en SMS til enheten og den vil sende sporingsinformasjon til IP adressen du har satt opp. Beskjeden som blir sendt fra enheten til IP adressen er slik: Serienummer + autorisert nummer + GPRMC + GPS signal indikator + kommando + IMEI nummer + CRC16 kontrollsum. Eksempel: 12

13 Kapitel 5 - Anbefalinger for bruk av enheten Hold enheten tørr. Regn, snø, fuktighet osv kan skade den Ikke bruk eller lagre enheten på plasser med mye støv Ikke bruk eller lagre enheten på varme plasser Bruk den forsiktig og ikke rist eller vibrer den kraftig Tørk av enheten med en tørr klut, ikke rens med kjemikalier eller såpe Ikke mal eller lakker enheten Den må ikke plukkes fra hverandre Bruk medfølgende batterier og batterilader, ved bruk av ikke originale batterier eller lader kan uforutsette situasjoner oppstå Ikke fjern antennen eller koble til andre antenner. Dette kan føre til forstyrrelser i signalene og økt stråling Kapitel 6 - Feil og løsninger Feil Løsning Oppstartfeil Sjekk batteriet og at det er tilstrekkelig oppladet. Enheten henger seg opp Hvis det eksisterer et autorisert nummer, et ikke autorisert nummer ringer opp enheten. Vennligst initier enheten på nytt og sett opp autoriserte nummer på nytt. Skjermfeil Sjekk at autoriserte nummer er satt og at enheten er i dekningsområdet til GSM Sporingsinformasjon Ikke bruk enheten der det ikke er dekning. Plasser enheten kommer tilbake med utendørs spesielt når du starter den opp. kun nuller 13

Track&Bark GPS tracker manual

Track&Bark GPS tracker manual 1 2010 Track&Bark GPS tracker manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 26.07.2010 2 Innhold Kapitel 1 - Før bruk... 3 1.1 - Kort beskrivelse... 3 1.2 - Advarsler... 3 Kapitel 2 - Bruk av enheten... 3 2.1 - Introduksjon...

Detaljer

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 2012 MMS kamera SG550-8M manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 27.02.2012 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 1.1 - Generell beskrivelse av kameraet... 4 1.2 - Fjernkontrollen...

Detaljer

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 2013 MMS kamera MG882K-8M manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 05.12.2013 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 1.1 - Generell beskrivelse av kameraet... 4 1.2 - Kameraets

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4. 1.1 - Generell beskrivelse... 4. 1.2 - Advarsler... 5

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4. 1.1 - Generell beskrivelse... 4. 1.2 - Advarsler... 5 2011 MMS kamera SG660M manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 18.08.2011 1 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4 1.1 - Generell beskrivelse... 4 1.2 - Advarsler... 5 1.3

Detaljer

BRUKSANVISNING. Lad din MOVER i minimum 8 timer eller til det røde lyset på enheten slukkes. Enheter tar ikke skade hvis den lades mer.

BRUKSANVISNING. Lad din MOVER i minimum 8 timer eller til det røde lyset på enheten slukkes. Enheter tar ikke skade hvis den lades mer. BRUKSANVISNING Takk for at du valgte MOVER GPS/GSM sporingssystem. Dette er et produkt som ved en kombinasjon av GPS og GSM hjelper deg å spore opp din MC, bil, båt, maskiner, unger, husdyr, eldre og hva

Detaljer

BRUKSANVISNING LTL-ACORN 6210MM

BRUKSANVISNING LTL-ACORN 6210MM BRUKSANVISNING LTL-ACORN 6210MM 1 Innhold i pakken - Digitalt kamera - TV AV IN kabel - USB kabel - Feste stropp - Ekstern strøm kabel - CD - Garantikort Generelt Vi gratulerer med ditt nye LTL-Acorn 6210MM

Detaljer

CLSF SC220 Manual version 1.1, Norwegian. Modell SC220. SC220 GSM Fjernstyrt kamera. Se hva som skjer. Bruksanvisning. Manual versjon 1.

CLSF SC220 Manual version 1.1, Norwegian. Modell SC220. SC220 GSM Fjernstyrt kamera. Se hva som skjer. Bruksanvisning. Manual versjon 1. Modell SC220 SC220 GSM Fjernstyrt kamera. Se hva som skjer Bruksanvisning Manual versjon 1.1 SC220 GSM Fjernstyrt kamera Takk for at du kjøpte CLSF SC220 kamera! Dette kameraet er et fjernstyrt stillbilde

Detaljer

Bruksanvisning. SC220 GSM Fjernstyrt kamera. Se hva som skjer. Modell SC220. Gratis APP for Apple og Android. Manual versjon 1.3

Bruksanvisning. SC220 GSM Fjernstyrt kamera. Se hva som skjer. Modell SC220. Gratis APP for Apple og Android. Manual versjon 1.3 Modell SC220 SC220 GSM Fjernstyrt kamera. Se hva som skjer Bruksanvisning Gratis APP for Apple og Android Manual versjon 1.3 SC220 GSM Fjernstyrt kamera Takk for at du kjøpte CLSF SC220 kamera! Dette kameraet

Detaljer

2 GSM. Art.nr 323230. Rev B NO

2 GSM. Art.nr 323230. Rev B NO Brukerveiledning 2 GSM Art.nr 323230 Rev B NO 2 Innhold 1. Innledning... 5 2. Pakkens innhold... 6 3. Tilbehør... 6 4. Tilkobling av EPIsafe 2 GSM... 7 5. Montering av Hovedenhet... 8 6. Tilkobling av

Detaljer

JARES AS, Nordsetergrenda 15 A 1161 Oslo. Telefon 22 74 54 90. Telefax 22745491, Mobil 91893523, Internett: www.jares.no. e-mail: jares@jares.

JARES AS, Nordsetergrenda 15 A 1161 Oslo. Telefon 22 74 54 90. Telefax 22745491, Mobil 91893523, Internett: www.jares.no. e-mail: jares@jares. Telefon 22 74 54 90. Telefax 22745491, Mobil 91893523, Internett: www.jares.no. e-mail: jares@jares.no CaravanControl - Sikrer din caravan eller bobil Brukerveiledning Les brukerveiledningen grundig og

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T28 WORLD http://no.yourpdfguides.com/dref/819887

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T28 WORLD http://no.yourpdfguides.com/dref/819887 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

For mottak på smarttelefoner. Art.nr. 13 120

For mottak på smarttelefoner. Art.nr. 13 120 COGNITA FALLALARM ENKEL Brukerveiledning For mottak på smarttelefoner. Art.nr. 13 120 COGNITA FALLALARM ENKEL Innledning side 3 Slå alarmenheten på side 3 Slå alarmenheten av side 3 Justere lydnivå under

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON R250S PRO http://no.yourpdfguides.com/dref/819875

Din bruksanvisning SONY ERICSSON R250S PRO http://no.yourpdfguides.com/dref/819875 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

COGNITA FALLOFON Brukerveiledning

COGNITA FALLOFON Brukerveiledning COGNITA FALLOFON Brukerveiledning Fallalarm for inne- og utebruk. Art.nr. 13 110 HMS nr. 173 807 Art.nr. 13 020 HMS nr. 135 539 COGNITA FALLOFON Innledning side 3 Slå alarmenheten på side 3 Slå alarmenheten

Detaljer

Brukerveiledning. VARSLING og SPORING KOMBIgard GSM-HE77

Brukerveiledning. VARSLING og SPORING KOMBIgard GSM-HE77 Brukerveiledning VARSLING og SPORING KOMBIgard GSM-HE77 Varsling ved innbrudd, brann og gass Trådløse og detektor for kabling Varmestyring og frostvarsling Sporing-GPS og OMD Startsperring Panikk alarm

Detaljer

Brukerhåndbok. E-bot PRO. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 1014

Brukerhåndbok. E-bot PRO. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 1014 Brukerhåndbok E-bot PRO Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 1014 1 E-bot PRO gir deg en rekke kraftige funksjoner

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V20 Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé. 2 stk innebygd i GSM Fixi SMS, 230V 16A 2 temperaturinnganger

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR 1. GENERELT OM PRODUKTET

SPØRSMÅL OG SVAR 1. GENERELT OM PRODUKTET SPØRSMÅL OG SVAR 1. Generelt om produktet 2. Jeg får ikke kontakt med min MOVER 3. Strømsparing (PS - power save mode) 4. SIM-kort 5. Geofence 6. Abonnement 7. GSM Node Code 8. Batteri 9. SOS 10. FG-godkjenning

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Innhold Beskrivelse...3 AZOR pakken inneholder...4 Installasjon...7 Daglig bruk...14 Oppsett...17 Utvide systemet...18 Annen informasjon...

Innhold Beskrivelse...3 AZOR pakken inneholder...4 Installasjon...7 Daglig bruk...14 Oppsett...17 Utvide systemet...18 Annen informasjon... - 1 - MLO52700 Innhold Beskrivelse...3 AZOR pakken inneholder...4 AZ-10K GSM alarmenhet...4 AZ-10D RFID kortleser...5 AZ-10M magnetkontakt for dører og vinduer...5 AZ-10P bevegelsesdetektor...6 Installasjon...7

Detaljer

COGNITA FALLOFON Brukerveiledning

COGNITA FALLOFON Brukerveiledning COGNITA FALLOFON Brukerveiledning Fallalarm for inne- og utebruk. Art.nr. 13 110 HMS nr. 025 756 Art.nr. 13 020 HMS nr. 135 539 COGNITA FALLOFON Innledning side 3 Slå alarmenheten på side 3 Slå alarmenheten

Detaljer

GSM MICRO. Bruksanvisning. 3 Fjernstyring 3.1 Generelt om fjernstyring via telefon 6 3.2 Prosedyre for styring via telefon 6

GSM MICRO. Bruksanvisning. 3 Fjernstyring 3.1 Generelt om fjernstyring via telefon 6 3.2 Prosedyre for styring via telefon 6 GSM MICRO Tema Bruksanvisning Side 1 SIM-kort 1.1 Abonnementstype og SIM-kort 2 1.2 Deaktivering av PIN-kode 2 1.3 Innsetting av SIM-kort 3 2 Igangsetting 2.1 Tilkobling 3 2.2 Oppstart 4 2.3 Signalstyrke

Detaljer

V900-serien GSM Fjernovervåkningskamera

V900-serien GSM Fjernovervåkningskamera V900-serien GSM Fjernovervåkningskamera Bruksanvisning Versjon 1.1 Takk for at du kjøpte dette kameraet! Kameraet er et GMS-kamera av høy kvalitet med bevegelsessensor, mikrofon og infrarødt lys. Det tar

Detaljer

Brukerveiledning for. GSM Mini

Brukerveiledning for. GSM Mini Brukerveiledning for GSM Mini Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON... 3 Innhold i pakken... 4 Tekniske spesifikasjoner... 4 Grunnleggende funksjoner i GSM Mini... 5

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON...3 Innhold i pakken...4 Tekniske spesifikasjoner...4 Grunnfunksjoner...5 Indikeringer

Detaljer