Automatisk AV/PÅ. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Automatisk AV/PÅ. Superstarka lysdioder ger starkt ljus."

Transkript

1 Solcellslampor OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara manualen för framtida behov. VIKTIGT: Den här produkten innehåller ett laddningsbart Ni-Mh-batteri. När batteriets livslängd har tagit slut ska det återvinnas enligt gällande lagstiftning. Kontakta ansvarig myndighet för mer information om korrekt avfallshantering. VARNING: SLÄNG INTE BATTERIERNA PÅ ELD! Egenskaper: Energin lagras i ett laddningsbart batteri. Automatisk AV/PÅ. Lystiden är 5 8 timmar. Solcellsdrivet, inga kablar. Enkel installation. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Hur solcellslamporna fungerar: Solcellslampor absorberar inte mycket solljus under mörka vintermånader, följaktligen blir lystiden kortare på vintern. Lysdiod Biltema Nordic Services AB

2 Före användning AV PÅ 3 DAGAR Installation: Byte av batteri Nattljus Stick ner i marken Lock Batteri Lysdiod Strömbrytare Förvaring Följ de här stegen för att skydda de laddningsbara batterierna om du önskar förvara solcellslamporna inomhus längre än två eller tre dagar: Ljus Låda Förlängd förvaring en gång varje månad Felsökning AV Strömbrytare PÅ Strömbrytaren är i läge OFF Smutsig En smutsig solpanel hindrar batteriet från att återladdas fullt. Ni-MH Laddningsbart Batteriet är inte helt laddat eller så behöver du byta ut det. FÖR NÄRA Andra ljuskällor: Solcellslampan tänds inte automatiskt om den är placerad för nära gatljus, verandaljus eller andra solcellslampor Biltema Nordic Services AB 2

3 Solcellelamper OBS! Brukerveiledningen beskriver hvordan du bruker produktet på korrekt måte og forlenger levetiden. Les og forstå denne veiledningen før du tar solcellelampene i bruk. Ta vare på veiledningen for å kunne slå opp i den senere. VIKTIG: Dette produktet inneholder et oppladbart NiMh-batteri. Når batteriet er brukt opp, skal det gjenvinnes i samsvar med gjeldende bestemmelser. Kontakt ansvarlig myndighet for mer informasjon om korrekt avfallshåndtering. ADVARSEL: KAST IKKE BATTERIENE I ÅPEN ILD! Egenskaper: Energien lagres i et oppladbart batteri. Automatisk AV/PÅ. Lystiden er 5 8 timer. Solcelledrevet, ingen kabler. Enkel installasjon. Supersterke lysdioder gir sterkt lys. Slik virker solcellelampene: Solcellelamper absorberer ikke mye sollys i mørke vintermåneder, og lystiden blir derfor kortere om vinteren. Lysdiode Biltema Nordic Services AB

4 Før bruk AV PÅ 3 DAGER Installasjon: Skifte av batteri Nattlys Stikk ned i bakken Lokk Batteri Lysdiode Strømbryter Oppbevaring Følg disse trinnene for å beskytte de oppladbare batteriene dersom du skal oppbevare solcellelampene innendørs i mer enn to-tre dager: Lys Eske Forlenget oppbevaring en gang hver måned Feilsøking AV Strømbryter PÅ Strømbryteren er i posisjon OFF Tilsmusset Et tilsmusset solpanel hindrer batteriet fra å lades helt opp igjen. NiMH Oppladbart Batteriet er ikke helt ladet eller du trenger å skifte det ut. FOR NÆR Andre lyskilder: Solcellelampen tennes ikke automatisk dersom den er plassert for nær gatelys, verandalys eller andre solcellelamper Biltema Nordic Services AB 4

5 Aurinkokennovalaisimet HUOMIO Tässä käyttöohjeessa kuvataan tuotteen käyttäminen oikein, jotta sen käyttöikä pitenee. Lue tämä käyttöohje ja ymmärrä sen sisältö ennen aurinkokennovalaisinten käyttämistä. Säilytä käyttöohje tulevaa käyttöä varten. TÄRKEÄÄ: Tämä tuote sisältää yhden ladattavan Ni-Mhakun. Kun ne tulevat elinkaarensa päähän, ne on toimitettava kierrätykseen lainsäädännössä edellytettävällä tavalla. Saat viranomaisilta lisätietoja jätteiden käsittelemisestä oikein. VAROITUS: ÄLÄ HEITÄ AKKUJA TULEEN! Ominaisuudet: Energiaa tallennetaan ladattavaan akkuun. Virta kytketään ja katkaistaan automaattisesti. Ne valaisevat 5 8 tuntia. Saa voimansa aurinkokennosta. Sähköjohtoja ei ole. Helppo asentaa. Erittäin voimakkaat valodiodit valaisevat voimakkaasti. Aurinkokennovalaisinten toiminta Aurinkokennovalaisimet eivät saa kovin runsaasti auringonvaloa pimeiden talvikuukausien aikana, joten ne valaisevat talvella vain lyhyen ajan. Aurinkopaneeli Valodiodi Biltema Nordic Services AB

6 Ennen ottamista käyttöön Aurinkopaneeli POIS PÄÄLLÄ 3 PÄIVÄÄ Asentaminen Akun vaihtaminen Yövalo Painetaan maahan. Kansi Akku Valodiodi Virtakytkin Säilytys Toimi seuraavasti ladattavien akkujen suojaamiseksi, jos aiot säilyttää aurinkokennovalaisimia sisätiloissa 2 3 päivää pidempään. Valaistus Laatikko Pidennetty säilytys vähintään kerran kuussa Ongelmanratkaisu POIS Virtakytkin PÄÄLLÄ Virtakytkin on OFF-asennossa. Likainen Aurinkopaneeli Jos aurinkopaneeli on likainen, akku ei lataudu täyteen. Ni-Mh Ladattava Akkua ei ole ladattu kokonaan, tai se on vaihdettava. LIIAN LÄHELLÄ Muita valonlähteitä: Aurinkokennovalaisin ei syty automaattisesti, jos se sijaitsee liian lähellä katuvaloja, ulkovaloja tai muita aurinkokennovalaisimia Biltema Nordic Services AB 6

7 Solcellelamper OBS: Brugervejledningen beskriver hvordan du bruger produktet korrekt og forlænger dets levetid. Læs og forstå denne manual, inden du bruger solcellelamperne. Gem brugsanvisningen til fremtidig brug. VIGTIGT: Dette produkt indeholder et opladeligt Ni-Mh batteri. Når batteriets levetid er opbrugt, skal det genanvendes ifølge gældende lovgivning. Kontakt den ansvarlige myndighed for mere information om korrekt affaldshåndtering. ADVARSEL: KAST IKKE BATTERIERNE I ILDEN! Egenskaber: Energien oplagres i et opladeligt batteri.. Automatisk SLUK/TÆND. Lyser i 5 8 timer. Strøm fra solceller, ingen ledninger. Enkel installation. Superstærke lysdioder giver et kraftigt lys. Hvordan solcellelamperne fungerer. Solcellelamper absorberer ikke meget sollys i de mørke vintermåneder, derfor lyser de i kortere tid om vinteren. Lysdiode Biltema Nordic Services AB

8 Før brug SLUK 3 DAGE TÆND Installation: Udskiftning af batteri Natlys Stikkes ned i jorden Dæksel Batteri Lysdiode Afbryder Opbevaring Følg disse trin for at beskytte de opladelige batterier, hvis du vil opbevare solcellelamperne indendørs mere end to eller tre dage. Lys Dåse Ved længere tids opbevaring, gentages fremgangsmåden for Opbevaring en gang hver måned. Fejlfinding SLUK Afbryder TÆND Kontakten er i position OFF Snavset Et snavset solpanel forhindrer batteriet i at oplades fuldt ud. Ni-MH Opladeligt Batteriet er ikke helt opladet, eller det skal udskiftes. FOR TÆT PÅ Andre lyskilder: Solcellelampen tænder ikke automatisk, hvis den er placeret for tæt på gadelys, veranda/terrasselys eller andre solcellelamper Biltema Nordic Services AB 8

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 37-736 140527 Manual.indd 2014-06-3, 09.48.40 Art. 37-736 BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 12 V/24 V, 25 A/12,5 A Original manual BATTERILADDARE 12 V / 24 V TRADITIONELLA SYRAFYLLDA

Detaljer

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader IP68, 12 V, 4 A Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

SKIDHJÄLM. Klass B. 89/686/EEC Model S1-16. Original manual. 14-510_514 Manual.indd 2012-04-18, 15.39.07. Art. 14-510, 14-511, 14-512, 14-513, 14-514

SKIDHJÄLM. Klass B. 89/686/EEC Model S1-16. Original manual. 14-510_514 Manual.indd 2012-04-18, 15.39.07. Art. 14-510, 14-511, 14-512, 14-513, 14-514 14-510_514 Manual.indd 2012-04-18, 15.39.07 Art. 14-510, 14-511, 14-512, 14-513, 14-514 SKIDHJÄLM Klass B 89/686/EEC Model S1-16 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

Minikompresor. Pienoiskompressori

Minikompresor. Pienoiskompressori 15-217 Manual.indd 2011-04-1, 11.46.41 Art. 15-217 Minikompressor Minikompresor Pienoiskompressori 12 V Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Minikompressor 12 V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA

Detaljer

Termometer/hygrometer

Termometer/hygrometer Lämpömittari/kosteusmittari sisälle/ulos inde/ude Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Detaljer

GPS-paikannin. Original manual. Art. 43-158

GPS-paikannin. Original manual. Art. 43-158 GPS-spårare GPS-sporer GPS-paikannin GPS sporing Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Detaljer

Ekolod trådlöst. Ekkolodd trådløst. Kaikuluotain langaton. Ekkolod trådløst

Ekolod trådlöst. Ekkolodd trådløst. Kaikuluotain langaton. Ekkolod trådløst Ekolod trådlöst Ekkolodd trådløst Kaikuluotain langaton Ekkolod trådløst Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

BRUKSANVISNING GA101S GASVARNARE FÖR 220-240V AC

BRUKSANVISNING GA101S GASVARNARE FÖR 220-240V AC BRUKSANVISNING GA101S GASVARNARE FÖR 220-240V AC VIKTIGT! LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER DEN. Bruksanvisningen innehåller viktig information om korrekt installation och användning av G-3000

Detaljer

UPPFARTSLARM OVERVÅKINGSALARM PIHATIEHÄLYTIN OPKØRSELSALARM

UPPFARTSLARM OVERVÅKINGSALARM PIHATIEHÄLYTIN OPKØRSELSALARM UPPFARTSLARM Trådlöst larm med rörelsevakt OVERVÅKINGSALARM Trådløs alarm med bevegelsesvakt PIHATIEHÄLYTIN Langaton liiketunnistimella varustettu hälytin OPKØRSELSALARM Trådløs alarm med bevægelsesdetektor

Detaljer

BRUKSANVISNING SÄKERHETSNÄT 14-413 & 14-414

BRUKSANVISNING SÄKERHETSNÄT 14-413 & 14-414 Art. 4-43, 4-44 BRUKSANVISNING SÄKERHETSNÄT 4-43 & 4-44 INTRODUKTION Hoppning på studsmatta innebär risk för skador, i synnerhet vid felaktig användning. I denna manual finns instruktioner och säkerhetsföreskrifter

Detaljer

TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM TRÅDLØST GSM ALARMSYSTEM LANGATON HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ GSM

TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM TRÅDLØST GSM ALARMSYSTEM LANGATON HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ GSM TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM TRÅDLØST GSM ALARMSYSTEM LANGATON HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ GSM Original manual CE-CERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAATTI TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM Läs noga igenom denna manual innan du börjar installera

Detaljer

Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader

Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader För syrafyllda bly- och GEL-batterier For syrefylte bly- og gelebatterier Happotäytteisille lyijy- ja geeliakuille Til blysyre- og gel batterier Smartladdare

Detaljer

BRUKSANVISNING G-3000 GASVARNARE FÖR 12 V LIKSTRÖM

BRUKSANVISNING G-3000 GASVARNARE FÖR 12 V LIKSTRÖM BRUKSANVISNING G-3000 GASVARNARE FÖR 12 V LIKSTRÖM VIKTIGT! LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER DEN. Den innehåller viktig information om korrekt installation och användning av G-3000 Gasvarnaren.

Detaljer

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

D 12523 D 12513 D 12013. Type 3709 22-72-88-10 020-21 33 21 FIN. Internet: www.oralb.com www.braun.com

D 12523 D 12513 D 12013. Type 3709 22-72-88-10 020-21 33 21 FIN. Internet: www.oralb.com www.braun.com Oral-B TM D 12523 D 12513 D 12013 powered by Type 3709 DK N S FIN 70 15 00 13 22-72-88-10 020-21 33 21 020 377 877 Internet: www.oralb.com www.braun.com Braun GmbH Frankfurter Straße 145 61476 Kronberg/Germany

Detaljer

Brugsanvisning - dansk... side 3-5. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - dansk... side 3-5. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 2 OBH Nordica keramisk fladjern med ionisering Før brug Før

Detaljer

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR ELEMENT Med glaspanel VARMEOVN Med glasspanel LÄMMITIN Lasipaneeli RADIATOR Med glasspanel Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Radio med förinställda kanaler Radio med forhåndsinnstilte kanaler Radio, jossa muistipaikat kanaville Radio med forudindstillede kanaler

Radio med förinställda kanaler Radio med forhåndsinnstilte kanaler Radio, jossa muistipaikat kanaville Radio med forudindstillede kanaler Radio med förinställda kanaler Radio med forhåndsinnstilte kanaler Radio, jossa muistipaikat kanaville Radio med forudindstillede kanaler LI GH T P O R 6 8 9 0 BA ND / WAK E O R Art. 24-505 Radio med förinställda

Detaljer

Snabbstartsguide Kort startveiledning Vejledning til lynstart Pikaopas

Snabbstartsguide Kort startveiledning Vejledning til lynstart Pikaopas Allmänna frågor 0770 LG LG LG (54 54 54) * Kontrollera att numret stämmer innan du ringer. SVENSKA NORSK DANSK SUOMI Generelle henvendelser 800 187 40 * Kontroller

Detaljer

Kitchen. coffee mill // coffee mill // Type 2393. Transparent lid // Practical cord winder base // Knife in stainless steel //

Kitchen. coffee mill // coffee mill // Type 2393. Transparent lid // Practical cord winder base // Knife in stainless steel // Kitchen coffee mill // coffee mill // Knife in stainless steel // Transparent lid // Practical cord winder base // Type 2393 2393_IDV_UVN_030513.indd 1 2013-09-06 11:54:28 Brugsanvisning svenska...sida

Detaljer

Philips Sonicare 3 Series

Philips Sonicare 3 Series Philips Sonicare 3 Series 1 ENGLISH 6 DANSK 16 SUOMI 26 NORSK 36 SVENSKA 46 Sonicare 3 Series 6 ENGLISH Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the

Detaljer

Air purifier Pure Comfort SupeR Create a clean indoor environment

Air purifier Pure Comfort SupeR Create a clean indoor environment Air purifier Pure Comfort SupeR Create a clean indoor environment Bruksanvisning svenska...sida 3 9 Brugsanvisning dansk... side 10 16 Bruksanvisning norsk... side 17 23 Käyttöohjeet suomi...sivu 24 30

Detaljer

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen.

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen. TURBOTIMER VARNING! Ska endast användas i tävlingssammanhang. Missbruk av produkten kan medföra fara för personer och egendom. Produkten får inte användas inomhus. Personer som saknar förståelse för funktionen

Detaljer

INBYGGNADSSPOT LED INNBYGGINGSSPOT LED UPOTETTAVA LED-KOHDEVALAISIN INDBYGNINGSSPOT LED

INBYGGNADSSPOT LED INNBYGGINGSSPOT LED UPOTETTAVA LED-KOHDEVALAISIN INDBYGNINGSSPOT LED INBYGGNADSSPOT LED INNBYGGINGSSPOT LED UPOTETTAVA LED-KOHDEVALAISIN INDBYGNINGSSPOT LED 3,5 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Gas- och narkoslarm. Gas- og narkosealarm

Gas- och narkoslarm. Gas- og narkosealarm Gas- och narkoslarm Gass- og narkosealarm Kaasu- ja narkoosihälytin Gas- og narkosealarm 2011 Biltema Nordic Services AB Gas- och narkoslarm OBS! Läs och spara denna manual. Detta gas- och narkoslarm är

Detaljer

Löpband Monterings- och användarinstruktioner. Løbebånd Monterings- og brugerinstruktioner

Löpband Monterings- och användarinstruktioner. Løbebånd Monterings- og brugerinstruktioner Löpband Monterings- och användarinstruktioner Tredemølle Monterings- og brukerveiledning Juoksumatto Kokoamis- ja käyttöohjeet Løbebånd Monterings- og brugerinstruktioner EN 957-1 EN 957-6 Klass HC 2011-03-21

Detaljer

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-425-426 Manual.indd 2011-02-17, 11.04.33 Art. 49-425-426 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Detaljer

Baddelfin. Art. 45-6503. 1 2014-12-19 Biltema Nordic Services AB. Varning! Observera! Läs instruktionerna Fyll luftkanalerna helt med luft.

Baddelfin. Art. 45-6503. 1 2014-12-19 Biltema Nordic Services AB. Varning! Observera! Läs instruktionerna Fyll luftkanalerna helt med luft. SE Baddelfin Varning! Observera! Läs instruktionerna Fyll luftkanalerna helt med luft. Skyddar ej mot drunkning 0,03 bar Endast för simkunniga Antal användare, vuxen/barn Bärighet Endast för pool Alltid

Detaljer

TRÅDLÖS IP-KAMERA TRÅDLØST IP-KAMERA LANGATON IP-KAMERA TRÅDLØST IP-KAMERA

TRÅDLÖS IP-KAMERA TRÅDLØST IP-KAMERA LANGATON IP-KAMERA TRÅDLØST IP-KAMERA TRÅDLÖS IP-KAMERA inomhus TRÅDLØST IP-KAMERA innendørs LANGATON IP-KAMERA sisätiloihin TRÅDLØST IP-KAMERA indendørs Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Detaljer

NOCeco10TLS, NOCeco10LCD, NOCeco15TLS, NOCeco15LCD, NOCeco20TLS, NOCeco20LCD, NOCeco25TLS & NOCeco25LCD

NOCeco10TLS, NOCeco10LCD, NOCeco15TLS, NOCeco15LCD, NOCeco20TLS, NOCeco20LCD, NOCeco25TLS & NOCeco25LCD R NOCeco10LCD NOCeco10TLS, NOCeco10LCD, NOCeco15TLS, NOCeco15LCD, NOCeco20TLS, NOCeco20LCD, NOCeco25TLS & NOCeco25LCD DA FI NO 08/51336/0 Issue 0 Products comply with the European Safety Standard: EN 60335-2-30

Detaljer