Kreftrisiko blant nordiske brannmenn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "10.08.14. Kreftrisiko blant nordiske brannmenn"

Transkript

1 Kreftrisiko blant nordiske brannmenn

2 IARC Gruppe 1 evaluering av kjemikalier i en brann Kjemikalie Basert på forskning på mennesker Basert på forskning på dyr Arsen Tilstrekkelig Begrenset Hud, lunge, lever Asbest Tilstrekkelig Tilstrekkelig Benzen Tilstrekkelig Begrenset Leukemi Kre6lokalisasjon/type Lunge, mesoteliom, strupehode, gastrointesanalkanalen Benzo[a]pyren Ikke data Tilstrekkelig Lunge, urinblære, hud 1,3- Butadien Tilstrekkelig Tilstrekkelig Hematologisk Kadmium Tilstrekkelig Tilstrekkelig Lunge Nasopharynx, (mulig nesehuler, Formaldehyd Tilstrekkelig Tilstrekkelig leukemi) RadioakAvitet (ϒ akavitet) Tilstrekkelig Tilstrekkelig Alle lokalisasjoner kombinert Radionukleider (α- og β - parakler) Tilstrekkelig Tilstrekkelig Alle lokalisasjoner kombinert Kvarts Tilstrekkelig Tilstrekkelig Lunge 2,3,7,8- tetraklor dibenzo- p- dioksin Begrenset Tilstrekkelig Alle lokalisasjoner kombinert, lunge, non- Hodgkin lymfom

3 Eksponering for kreftfremkallende stoff Avhenger av ü hva som forbrennes ü arbeidsoppgaver under brann og ved brannstasjon ü type brann og brannhyppighet ü bruken av personlig verneutstyr ü hygienisk utstyr og praksis Kan være ganske høy, ofte for kortere perioder (peaks) Vanlig: benzen, formaldehyd, polysykliske aromatiske hydrokarboner Forekommer: asbest (gamle bygninger), dieseleksos (fra kjøretøy brukt i slukningsarbeidet) De fleste jobber roterende skift for å gi 24-timers brannsikring

4 Tidligere resultater I: Metaanalyse av 32 studier (LeMasters et al. 2006) Lokalisasjoner med forhøyet risiko mrr 95 % KI Evaluering Antall studier 2.02 ( ) Mulig/ sannsynlig 4 studier myelom 1.53 ( ) Sannsynlig 10 studier NHL 1.51 ( ) Sannsynlig 8 studier Hud 1.39 ( ) Mulig 8 studier Hjerne 1.32 ( ) Mulig 19 studier Føflekkre ( ) Mulig 10 studier Endetarm 1.29 ( ) Mulig 13 studier Prostata 1.28 ( ) Sannsynlig 13 studier Magesekk 1.22 ( ) Mulig 13 studier Tykktarm 1.21 ( ) Mulig 25 studier

5 Tidligere resultater II: Metaanalyse av 42 studier (IARC Monograph Vol ) Kreft lokalisasjon/ type SIR 95 % KI Antall stuider/cases Testikkel 1.47 ( ) 6 studier, 409 kasus Prostata 1.30 ( ) 16 studier, 1764 kasus Non-Hodgkin lymfom 1.21 ( ) 7 studier, 312 kasus Multippelt myelom n.s. Konklusjon: Det er begrensede holdepunkter basert på forskning på mennesker for at yrkeseksponeringen blant brannmenn er kreftfremkallende Det er utilstrekkelige holdepunkter basert på dyreeksperimenter for at yrkeseksponeringen blant brannmenn er kreftfremkallende (ikke data). Yrkeseksponeringen for brannmenn er mulig kreftfremkallende (Gruppe 2B)

6 Studiemateriale og metode Populasjonen besto av menn, år, som hadde oppgitt å være brannmenn i folketellingene i 1960, 1970, 1980 og/eller 1990 i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige Data ble koblet med nasjonale kreftregisterdata med oppfølging til og med 2005 for Sverige, Finland og Island, og til og med 2003 for Norge og Danmark Målet for kreftrisiko ble beregnet som forholdet mellom observert og forventet antall krefttilfeller (SIR), og usikkerheten uttrykt med 95 % konfidensintervall (KI) Pukkala et al. Acta Oncol. 2009;48(5):

7 Men hva er en brannmann? 901 Branntjenestemenn Personer innen denne yrkesgruppen leder og utfører brannverns- og brannslukningsarbeid, og redningsarbeid ved ulykker (ikke branningeniør, brannskaderegulerer, redningstjenestemann eller sykebilsjåfør Brannsjef Brannmester Brannkonstabel Andre innen 901, f.eks. skogbrannvakt Yrkesaktivitet definert som: lønnet arbeid den uka tellingen foregikk (Dk, Sv, Is), eller lønnet arbeid >50 % normal arbeidsuke (Fi) eller lønnet arbeid > 100 t siste 12 mnd (No)

8 Resultater: kreftrisiko på utvalgte lokalisasjoner Kreftlokalisasjon /type Obs. SIR 95% KI TesAkkel Prostata Non- Hodgkin lymfom MulAppelt myelom Munnhule Svelg Magesekk Tykktarm Endetarm FøflekkreV Andre typer hudkrev Hjerne Leukemi

9 Resultater: kreftrisiko på andre lokalisasjoner Kreftlokalisasjon /type Obs. SIR 95% KI Leppe Spyakjertler Spiserør Tynntarm Lever Galleblære Bukspyakjertel Strupehode Lunge Lunge adenokarsinom Mesoteliom Nyre Urinblære Skjoldkjertel

10 Noen tilknytning til yrkeseksponering? Prostatakre6 Føflekkre6 Andre typer hudkre6 - sammenfallende med Adligere studier Lunge adenokarsinom Mesoteliom - nye observasjoner NHL MulAppelt myelom - ikke bekre6et i NOCCA

11 Prostatakreft blant brannmenn 660 tilfeller i Norden /5 SIR 1.13, 95 % KI

12 Yrker med forhøyet risiko for prostata kreft i Norden Obs. SIR 95 % KI Tannleger Administratorer Religiøse arbeidere Tekniske arbeidere Leger Sikkerhetsarbeidere Brannmenn Selgere Kunstnere Militært personell Lærere

13 Prostatakreft: forekomst og mortalitet i Norden

14 Risiko for prostatakreft etter land, alder og periode Land Obs. SIR 95 % KI Danmark Finland Island Norge Sverige Alder ved diagnose Periode ved diagnose Pukkala et al. Acta Oncol. 2009;48(5):

15 Mortalitet for prostatakreft blant norske brannmenn(n=2579) Obs SMR 95% KI Samlet Alder ved død Periode ved død

16 Føflekkreft blant brannmenn 109 tilfeller i Norden /05 SIR 1.25, 95 % KI

17 Yrker med forhøyet risiko for føflekkreft i Norden Yrkesgruppe Obs. SIR 95 % KI Tannleger Leger Administrasjonsarbeidere Journalister Prester o.a Tobakksarbeidere Lærere Laboratorieassistenter Skrankearbeidere Sikkerhetsarbeidere Brannmenn Tekniske arbeidere Postarbeidere Salgsarbeidere Grafikere

18 Risiko for føflekkreft blant brannmenn etter land, alder og periode Obs. SIR 95 % CI Land Danmark Finland Island Norge Sverige Alder ved diagnose Periode ved diagnose

19 Annen hudkreft 117 tilfeller i Norden (- Danmark) /05 SIR 1.33, 95 % KI

20 Risiko for andre typer hudkreft etter land, alder og periode Obs. SIR 95 % KI Land Danmark Finland Island Norge Sverige Alder ved diagnose Periode ved diagnose

21 Risiko for lungekreft og lunge adenokarsinom etter land, alder og periode LungekreV Lunge adenokarsinom Obs. SIR 95 % KI Obs. SIR 95 % KI Land Danmark Finland Island [0.95] Norge Sverige Alder ved diagnose Periode ved diagnose

22 Risiko for mesoteliom etter land, alder og periode Obs. SIR 95 % KI Land Danmark Finland Island [0.08] Norge Sverige Alder ved diagnose Periode ved diagnose [0.35]

23 Konklusjoner Den moderate risikoøkningen for prostatakre6, føflekkre6 og andre typer hudkre6 er i overensstemmelse med en nylig publisert metaanalyse, men ikke allad med IARC. Assosiasjonen med yrkeseksponeringer er usikkert. Den økte risikoen for mesoteliomof for adenokarsinom I lungene antas å være knyaet Al asbesteksponering. Kan sannsynlig assosieres med yrkeseksponering. I det nordiske materialet fant man ingen økt risiko for tesakkelkre6

24 Videre forskningsmuligheter: I NOCCA-basen Mortalitetsstudie av prostatakreft (for å redusere mulig diagnostisk skjevhet) Sammenlikne med yrkesbefolkningen i stedet for den generelle befolkningen (for å redusere mulig healthy worker effect) Ta hensyn til mer enn ett yrke Kontrollere alle resultater for forbruk av alkohol og tobakk I ny studie: Individbasert informasjon om eksponering i yrke og levevaner

rapport 2006:4 Hvor dødelig er røyking? Rapport om dødsfall og tapte leveår som skyldes røyking

rapport 2006:4 Hvor dødelig er røyking? Rapport om dødsfall og tapte leveår som skyldes røyking Rapport26-4-624 24--6 11:1 Side 1 rapport 26:4 Hvor dødelig er røyking? Rapport om dødsfall og tapte leveår som skyldes røyking Stein Emil Vollset Randi Selmer Aage Tverdal Håkon K. Gjessing Rapport26-4-624

Detaljer

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9 Del 6 - Helsetilstand voksne Innhold 1 Forventet levealder... 3 2 Dødelighet og dødsårsaker... 3 2.1 Total dødelighet... 3 2.2 Sosial ulikhet og dødelighet... 3 2.3 Hjerte- og kardødelighet... 5 2.3.1

Detaljer

Vurdering av helserisiko ved konsum av grillet mat

Vurdering av helserisiko ved konsum av grillet mat Uttalelse fra Faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester i matkjeden og Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk 22.5.2007 Vurdering av helserisiko ved

Detaljer

Råd mot kreft. Støtt kreftsaken gi en gave nå og hjelp oss å gjøre flere friske!

Råd mot kreft. Støtt kreftsaken gi en gave nå og hjelp oss å gjøre flere friske! ØNSKER DU MER INFORMASJON? På www.kreftforeningen.no finner du under Forebygging oversikt over aktuelt informasjonsmateriell og brosjyrer, og under Om kreft / Brosjyrer og temabrosjyrer - en felles, oppdatert

Detaljer

Midlertidig ansettelsesformer og helse en kunnskapsoversikt. Nr. 2 Årgang 15, Serie 2014 ISSN nr. 1502-0932

Midlertidig ansettelsesformer og helse en kunnskapsoversikt. Nr. 2 Årgang 15, Serie 2014 ISSN nr. 1502-0932 Midlertidig ansettelsesformer og helse en kunnskapsoversikt Nr. 2 Årgang 15, Serie 2014 ISSN nr. 1502-0932 1 Midlertidig ansettelsesformer og helse en kunnskapsoversikt. Tom Sterud, Jan Olav Christensen,

Detaljer

1. Lovgrunnlaget. Revisjon oktober 2012:

1. Lovgrunnlaget. Revisjon oktober 2012: 1 Bakgrunnsnotat om kunnskapsgrunnlaget for Norsk Industris veiledning om bruk av Computertomografi (CT) ved helseundersøkelser med hensyn på lungesykdommer Revisjon oktober 2012: Omtalen av asbestforskriften

Detaljer

Helseeffekter av luftforurensning i byer og tettsteder i Norge

Helseeffekter av luftforurensning i byer og tettsteder i Norge Helseeffekter av luftforurensning i byer og tettsteder i Norge Utgitt juli 2007 TA-2251/2007 ISBN 978-82-7655-504-2 Forord Denne rapporten gir en oppdatering av kunnskapsstatus om skadelige helseeffekter

Detaljer

Gradert sykmelding omfang, utvikling og bruk

Gradert sykmelding omfang, utvikling og bruk Gradert sykmelding omfang, utvikling og bruk Av Søren Brage, Inger Cathrine Kann, Arne Kolstad, Jon Petter Nossen og Ola Thune Sammendrag Siden 1989 har bruken av e sykmeldinger blitt fordoblet. 15 prosent

Detaljer

Hvor travelt er det på jobben?

Hvor travelt er det på jobben? Dag Olberg Hvor travelt er det på jobben? Arbeidspress og intensivering av arbeidstiden Dag Olberg Hvor travelt er det på jobben? Arbeidspress og intensivering av arbeidstiden Fafo-notat 2012:14 Fafo

Detaljer

Arbeidstakere som er gravide, nylig har født eller ammer risikovurdering og iverksetting av tiltak

Arbeidstakere som er gravide, nylig har født eller ammer risikovurdering og iverksetting av tiltak Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 587 Veiledning om Arbeidstakere som er gravide, nylig har født eller ammer risikovurdering og iverksetting av tiltak 1. INNLEDNING..........................................

Detaljer

Forekomst av alkohol og andre rusmidler blant trafikkdrepte motorvognførere

Forekomst av alkohol og andre rusmidler blant trafikkdrepte motorvognførere Forekomst av alkohol og andre rusmidler blant trafikkdrepte motorvognførere En sammenligning mellom de 5 nordiske land for perioden 21-22 Oppsummering av prosjektarbeidet Nasjonal folkehelseinstitutt,

Detaljer

INorge, som i det øvrige Norden, har det siste tiåret vært

INorge, som i det øvrige Norden, har det siste tiåret vært Alkoholforskning och det förändrade läget STURLA NORDLUND Premissleverandør i en alkoholpolitisk turbulent tid INorge, som i det øvrige Norden, har det siste tiåret vært preget av store alkoholpolitiske

Detaljer

Hva er kreft? Informasjon fra Kreftforeningen

Hva er kreft? Informasjon fra Kreftforeningen Hva er kreft? Informasjon fra Kreftforeningen Målet med dette faktaarket er å gi en kortfattet og generell informasjon til pasienter, pårørende og andre som ønsker informasjon om hva kreft er. Hva er kreft?

Detaljer

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag Pensjonsreformen flere eldre i arbeid Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien Sammendrag Fleksibel uttaksalder for alderspensjon ble innført i 2011. Så langt har nesten 45 prosent av de som har hatt

Detaljer

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten - eller hvor skolehelsetjenesten er en viktig samarbeidspartner for skolene. Av Siv Skotheim, Helene

Detaljer

Bolig nær høyspentanlegg

Bolig nær høyspentanlegg Bolig nær høyspentanlegg Å bo nær høyspentledninger En del mennesker er bekymret for risikoen for sykdom ved å bo og oppholde seg nær høyspentanlegg. Høyspentledninger er svært synlige og ruvende i terrenget

Detaljer

Et helhetssyn på fisk og annen sjømat i norsk kosthold

Et helhetssyn på fisk og annen sjømat i norsk kosthold Et helhetssyn på fisk og annen sjømat i norsk kosthold Et helhetssyn på fisk og annen sjømat i norsk kosthold Hovedforfattere: Jan Alexander Livar Frøyland Gro-Ingunn Hemre Bjarne Koster Jacobsen Eiliv

Detaljer

Informasjon til pasienter med myelodysplastisk syndrom (MDS)

Informasjon til pasienter med myelodysplastisk syndrom (MDS) Informasjon til pasienter med myelodysplastisk syndrom (MDS) Informasjon om sykdommen Du har sykdommen myelodysplastisk syndrom som vi gjerne forkorter til MDS. Myelo betyr marg, i denne sammenheng benmarg.

Detaljer

Har det vært et fall i kvaliteten på norsk utdanning? 1 Torbjørn Hægeland *

Har det vært et fall i kvaliteten på norsk utdanning? 1 Torbjørn Hægeland * Har det vært et fall i kvaliteten på norsk utdanning? Økonomiske analyser 4/2002 Har det vært et fall i kvaliteten på norsk utdanning? 1 Torbjørn Hægeland * Hvis «ny» utdanning kaster mindre av seg enn

Detaljer

Sosiale ulikheter i bruk av helsetjenester Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Sosiale ulikheter i bruk av helsetjenester Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Rapporter 9/6 Arne Jensen Sosiale ulikheter i bruk av helsetjenester En analyse av data fra Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse om helse, omsorg og sosial kontakt Statistisk sentralbyrå Statistics

Detaljer

Studenters arbeid utenom studiene: Kvalitetsreform uten effekt?

Studenters arbeid utenom studiene: Kvalitetsreform uten effekt? Mina V. Grindland og Arne Mastekaasa Studenters arbeid utenom studiene: Kvalitetsreform uten effekt? Kvalitetsreformen i høyere utdanning som ble gjennomført i 2002 2003, innebar endringer i studieopplegg

Detaljer

Hovedpunktene i de nye norske kostrådene Skrevet av klinisk ernæringsfysiolog Ellen C Strøm, Lipidklinikken

Hovedpunktene i de nye norske kostrådene Skrevet av klinisk ernæringsfysiolog Ellen C Strøm, Lipidklinikken Hovedpunktene i de nye norske kostrådene Skrevet av klinisk ernæringsfysiolog Ellen C Strøm, Lipidklinikken Den 31. januar i år ble de nye norske kostrådene lansert i lokalene til Helsedirektoratet i Oslo.

Detaljer

Inés Hardoy og Pål Schøne Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn: Hvor mye betyr barn?

Inés Hardoy og Pål Schøne Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn: Hvor mye betyr barn? Inés Hardoy og Pål Schøne Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn: Hvor mye betyr barn? Institutt for samfunnsforskning Oslo 2007 ISF 2007 Rapport 2007:3 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31

Detaljer

Rapporter. Tor Morten Normann. Forsvars- og politipersonell som har deltatt i internasjonale operasjoner. Reports 38/2013. Veteraners levekår

Rapporter. Tor Morten Normann. Forsvars- og politipersonell som har deltatt i internasjonale operasjoner. Reports 38/2013. Veteraners levekår Rapporter Reports 38/2013 Tor Morten Normann Veteraners levekår Forsvars- og politipersonell som har deltatt i internasjonale operasjoner Rapporter 38/2013 Tor Morten Normann Veteraners levekår Forsvars-

Detaljer

Overgang fra ledighet til arbeid i ulike konjunkturer

Overgang fra ledighet til arbeid i ulike konjunkturer Overgang fra ledighet til arbeid i ulike konjunkturer AV FRØYDIS BAKKEN OG MAGNE BRÅTHEN SAMMENDRAG Med bakgrunn i to analyser gjennomført av NAV høsten 2007, belyser denne artikkelen hvordan forholdene

Detaljer

Tekstboksen nedenfor viser en kortfattet oversikt over de viktige elementer i PISAundersøkelsen:

Tekstboksen nedenfor viser en kortfattet oversikt over de viktige elementer i PISAundersøkelsen: Hva er PISA? PISA (Programme for International Student Assessment) er en internasjonal komparativ undersøkelse av skolesystemene i ulike land. PISA ble gjennomført første gang i 2000, og det er OECD (Organisation

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Er det økte sykefraværet tegn på et mer inkluderende eller ekskluderende arbeidsliv? *

Er det økte sykefraværet tegn på et mer inkluderende eller ekskluderende arbeidsliv? * Et mer inkluderende arbeidsliv Økonomiske analyser / Er det økte sykefraværet tegn på et mer inkluderende eller ekskluderende arbeidsliv? * Roger Bjørnstad Sykefraværet har økt klart siden begynnelsen

Detaljer

Svake høyfrekvente elektromagnetiske felt EMF. Jan Alexander Assisterende direktør Nasjonalt folkehelseinstitutt

Svake høyfrekvente elektromagnetiske felt EMF. Jan Alexander Assisterende direktør Nasjonalt folkehelseinstitutt Svake høyfrekvente elektromagnetiske felt EMF Jan Alexander Assisterende direktør Nasjonalt folkehelseinstitutt Hva er svake høyfrekvente EMF? Omtales ofte som radiofrekvente felt (RF felt) Tådlø Trådløs

Detaljer

Plannavn: Rusmiddelpolitisk handlingsplan Del II Forebygge bruk av illegale rusmidler

Plannavn: Rusmiddelpolitisk handlingsplan Del II Forebygge bruk av illegale rusmidler Plannavn: Rusmiddelpolitisk handlingsplan Del II Forebygge bruk av illegale rusmidler I Innholdsfortegnelse Side 1 PLAN FOR Å FOREBYGGE BRUK AV ILLEGALE RUSMIDLER... 1 2 BESKRIVELSE AV RUSMIDDELSITUASJONEN...

Detaljer