- Jeg har jo selv jobbet som brannmann siden 1983, og er jo selvsagt opptatt og bekymret for min egen helse, sier Anders Hansson.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- Jeg har jo selv jobbet som brannmann siden 1983, og er jo selvsagt opptatt og bekymret for min egen helse, sier Anders Hansson."

Transkript

1 BRANN Anders Hansson (t.v) og Tommy 1000 rosa testhorn til Brannmenn mot kreft Gruppen Brannmenn mot kreft har fått 1000 rosa testhorn som skal selges til inntekt for arbeid som på ulike måter kan belyse temaet brannfolk og kreft. Dette betyr minst kroner til kreftsaken. Tekst: Synnøve Haram Det er BSP AS og Infoprodukter Sweden AB som har gitt testhornene til Brannmenn mot kreft. Det svenske selskapet Infoprodukter Sweden AB drives av den svenske brannmannen Anders Hansson, og han er mannen bak oppfinnelsen Testhornet. BRANN Jeg har jo selv jobbet som brannmann siden 1983, og er jo selvsagt opptatt og bekymret for min egen helse, sier Anders Hansson. Mange fronter Det er Tommy Kristoffersen som til daglig jobber i Bergen brannvesen og tillitsvalgt i Bergen Brannvesen Fagforening som er leder av Brannmenn mot kreft. Han sier at gruppen nå jobber med å etablere et fond som skal jobbe på mange ulike fronter når det gjelder teamet brannfolk og kreft. - Foreløpig er vi helt i startfasen. Men vi vil jobbe på mange plan med

2 å bidra til å øke kunnskapen blant brannfolk om hvilken risiko de faktisk er utsatt for i sitt daglige virke. Om vi får dem til å kjenne til mentene, så vil det også bli enklere faremo- å jobbe preventivt. For ved en del enkle tiltak vil man kunne sere eksponering en god redu- del. Vi ønsker også en kartlegging av hvilke metoder man kan jobbe preventivt på som er effektive. For eksempel hvor ren blir brannmannsbekledningen ved Foto: vask? Klarer man Torbjörn Larsson å kvitte seg med de farlige stoffene eller er blir disse værende igjen i bekledningen? Vi vil også ta tak i dette med retten en til å få erstatning når man etter et langt liv med eksponering av forskjellige kjemikalier som brannmann blir rammet av kreft. Det er mye internasjonal forskning som viser at det er en direkte sammenheng, og dette må norske myndigheter også anerkjenne i form av å gi brannfolkene yrkesskadeerstatning. Om en brannmann går inn i en brennende bygning og blir alvorlig skadet, så utløser det en yrkesskadeerstatning. Slik burde det også bli for en rekke kreftformer som innsatsmannskapene rammes av. Den dagen man blir alvorlig syk som en konsekvens av jobben sin skal man slippe å måtte slåss mot staten, forsikringsselskaper og andre, sier Tommy I dag må den enkelte bevise hvilken brann/hendelse man har blitt syk av for å få yrkesskadeerstatning. Noe som er en umulig oppgave da det er konsekvensen av røykeksponering gjennom de flere hundre brannene som resulterer i kreftsykdommer. - I blant annet USA, Canada og Australia er det annerledes. Der er det en omvendt bevisbyrde, slik at man får yrkesskadeerstatning basert på visse akseptkriterier om man får en av de spesifikke krefttypene etter et gitt antall år som brannmann. Akseptkriteriene er blant annet antall år operativt og at en person i nær familie ikke har fått samme sykdom, noe som sannsynliggjør at det kan være genetisk årsak og ikke yrket, sier Tommy Konkrete prosjekter Fondet vil også engasjere seg i mer konkrete prosjekter som vil skaffe til veie mer kunnskap og kompetanse om tiltak som vil kunne redusere sannsynligheten for å få kreft når man jobber i brannvesenet. - Vi har mange ideer om konk- rete emner som vi kunne tenke oss å få mer kunnskap om. Blant annet har islandske brannfolk en tradisjon for å gå i badstu etter en innsats for å svette ut farlige kjemikalier som absorberes i/gjennom huden. Men egentlig så vet vi for lite om dette er bra. Kanskje er det slik at de farlige stoffene går lengre inn i kroppen når man svetter, og at det derfor er uheldig å ta badstu rett etter en innsats? sier Et annet prosjekt kan være å undersøke hvorvidt det varmetransporterende undertøyet som man bruker i Norden fører til at man utsettes for mindre mengder farlige kjemikalier enn brannfolk i brannvesen som ikke bruker denne type undertøy. Et annet problem for brannfolk når det gjelder helsen er at bekledningen de bruker når de er i innsats er innsatt med flammehemmende stoffer som i seg selv er kreftfremkallende. Og hva skjer med dem når de blir varmet opp? Kan dette også påvirke helsen til brannmannskapene på en negativ måte? - Vi vil konsentrere oss om prosjekter som direkte er relevante for vår arbeidshverdag, og ta kontakt med ekspertise som kan hjelpe oss å finne ut av problemstillinger som dette. Vi tenker oss også at aktører som er involvert i prosjekter som direkte er relevante for vår hverdag kan søke fondet om midler, sier Tommy Testhornene skal selges i nærområdet til Bergen brannvesen til og begynne med. Også andre brannvesen som har lyst og anledning skal kunne få selge dem til inntekt for fondet etter hvert. På nettet Brannmenn mot kreft har en egen Facebookside, og om man søker dem opp på nettet finner man både en informasjonsbrosjyre og link til siden som ligger under Bergen Brannvesen Fagforening sine hjemmesider. Her er det mye nyttig informasjon om temaet brannfolk og kreft. Velkjent rosafarge på effektene som brukes i innsamlingen til kreftaksjonen. BRANN

3 BRANN Helse Brannmenn mot kreft Brannmenn mot kreft starter et fond som jobber for å finne ut mer av sammenhengen mellom det å jobbe i brannvesenet og sannsynligheten for å få kreft. I tillegg vil fondet se på hva som virker av ulike preventive tiltak, samt jobbe fo r at også myndighetene blir sitt ansvar bevisst når det gjelder denne problemstillingen. Tekst: Synnøve Haram Foto: Torbjörn Larsson Det er Tommy Kristoffersen som jobber i Bergen brannvesen som er leder av gruppen Brannmenn mot kreft som nå ønsker å starte et eget fond til formålet. Og selv om fondet ikke er opprettet enda, har Kristoffersen vært engasjert i Brannmenn mot kreft siden Allerede for flere år siden engasjerte vi oss for å få til bedre arbeidsvilkår for brannfolk når det gjelder kreft. Det var på et seminar i Helsinki i 2011 i regi av European Fire Fighter Unions jeg for første gang hørte om denne problemstillingen, og da var den lite kjent i Europa. I USA og Canada har dette temaet imidlertid vært aktuelt lenge. Etter Helsinki-seminaret bestemte vi oss raskt for ta temaet opp også i Norge, hvorpå vi var på en ukes globalt seminar i Canada med dette som tema. Der fikk vi utdypende innblikk i problemstillingene rundt brannmenns kreftrisiko, og hadde forelesninger fra både brannfolk, politikere og forskere. Nå når vi har satt fokus på dette i Norge er det i første omgang å få kunnskapen om risikoen opp på et bedre nivå, og rett og slett redusere kreftrisikoen best mulig. Arbeidet ble igangsatt i regi av Norsk maskinistforbund som er fagforbundet til mange ansatte i brannvesenet. Men dette er et så viktig område at vi ganske raskt ønsket å gjøre noe innenfor dette feltet uavhengig av fagorganisasjon. Vi ville ikke at det kun skulle linkes opp mot en enkelt organisasjon. Derfor er det nå opprettet en egen gruppe og nå blir det et eget fond, sier han. I årene som har gått siden 2011 har han fått mye kompetanse om sammenhengen mellom yrket som innsatspersonell i brannvesenet og forekomsten av kreft. - Og vi vet også at det er en vei å gå for å redusere risikoen. Men nå har vi fått en flott mulighet til å sette saken på dagsorden ved at vi fikk 1000 testhorn som skal selges til inntekt for fondet, sier han. Flinke med HMS Han sier videre at brannfolk stort sett er veldig flinke med HMS i det daglige. - Vi blir utsatt for akutte farer i arbeidsdagen, og fokuset er å bygge barrierer som er risikoreduserende, dette er brann- Norge god til. Men vi har ikke vært like flinke til å fokusere på langtidsvirkningene av å bli utsatt for sotpartikler, røyk og kjemikalier over tid. Det er liten gjennomtrekk i brannvesenet, og folk blir der gjerne hele yrkeslivet sitt. Det har sine positive sider, men også noen negative helsemessige sider. Noen av kreftformene som brannfolk i større grad enn andre yrkesgrupper rammes av tar år og utvikle, og da han man gjerne gått av med pensjon. Da er det ikke så nærliggende å sette diagnosen i sammenheng med jobben man har hatt i mange år, sier Tommy Et annet aspekt er at brannfolk generelt er flinke til å ta vare på helsen sin og trener mye sammenlignet med resten av befolkningen. Dette er fordi det stilles fysiske krav til å være røykdykker og alle mannskaper testes årlig om de er fysisk skikket til dette. - Derfor skulle man tro at de er friskere og lever lenger enn befolkningen for øvrig. Men slik er det ikke. Tvert i mot. De har en høyere risiko for å bli syke likevel sett i forhold til resten av befolkningen, sier Tommy Permanent risiko Problemet er at brannfolkene utsettes for kreftrisiko gjennom flere kilder, og flere av dem er det vanskelig å gjøre noe med. Helt kvitt risikoen for kreftsykdommer forårsaket av skadelige kjemikalier man blir eksponert for, vil brannfolk aldri bli med dagens utstyr. - Vi må for eksempel ha pustende bekledning for å slippe kroppsvarmen ut. Noe annet vil det være bortimot umulig å jobbe i. Røyk- og sotpartikler setter seg i stoffet på bekledningen, og røyk og gasser kommer inn på huden hvor mange kreftfremkallende kjemikalier absorberes videre inn i kroppen. I tillegg er det vanlige at man jo setter seg inn i BRANN

4 brannbilen med klærne fra innsatsen på, og ofte oser det fra klærne. Da sitter man og forurenser både seg selv og kollegaene sine. I tillegg er det ikke vanlig at klærne blir vasket etter en enkelt innsats. Som regel blir de bare hengt opp på stasjonen, og da sprer også de farlige stoffene seg rundt i arbeidsmiljøet. Det er svært få stasjoner som har klart avgrensede rene- og urene soner. Et annet problem er at mange brannvesen kun har ett sett med bekledning, og da har man ikke noe skifte. Og i det fleste brannvesen er det nok slik at bekledningen ikke blir vasket før den er veldig møkkete. Mannskapene blir dermed eksponert for røyk- og sotpartikler videre på stasjonen, ved øvelser og andre situasjoner hvor man bruker brannbekledning og annet eksponert utstyr, sier Tommy Men tiltak mulig Men enkle tiltak kunne ha redusert risikoen for å bli utsatt for farlige stoffer og kjemikalier en god del. - For eksempel bør man pakke ned bekledningen i lufttette poser på brannstedet før man setter seg inn i brannbilen og kjører tilbake til stasjonen. Dermed minsker omfanget av farlige stoffer i bilen etter innsatsen. I tillegg kan man prøve å begrense hvor på stasjonen skittent innsatstøy skal henge. De fleste vil rette seg etter slike ordninger hvis de bare blir klar over problematikken, sier Det er jo også en god ide å vaske bekledningen etter hver innsats i brannrøyk, selv om en undersøkelse fra Sverige faktisk viste at vask av innsatstøy kun halverte innholdet av de farlige stoffene i klærne. Det er kanskje ikke mulig å vaske stoffene helt bort? - Og det er denne type kunnskap og kompetanse fondet vil jobbe med å spre, sier Lite materiale Årsaken til at det er gjort lite forskning i Norge når det gjelder brannfolk og kreft tror Tommy Kristoffersen har å gjøre med at tallmaterialet er lavt. - Det er omkring 3500 som jobber i brannvesenet på heltid. Mange styrker er basert på deltidsmannskaper, så utvalget blir lite. Temaet har heller ikke vært på dagsorden på nasjonalt plan tidligere, sier Han sier videre at noen bestemmelser i lover og forskrifter allerede er på plass i Norge til å få til preventive tiltak som vil kunne redusere eksponeringen mot farlige stoffer og kjemikalier noe. Blant annet er det bestemmelser om at det skal være separate rene soner på en brannstasjon. - Men det er vel ofte i gjennomføringen i praksis som det svikter, sier han. Nytt fond Det håper han nå det skal bli en endring på i og med at det blir opprettet et eget uavhengig fond som skal fremme saken. - Vi er veldig glade for å ha fått testhornene som skal selges til inntekt for denne saken, og håper og tror at dette vil gjøre folk oppmerksomme på problemet med brannfolk og kreft, sier Tommy Produkter man kan stole på, Solid Sikkerhet KAMERA- OVERVÅKING GSM- VARSLING DØR CALLING/ PORTTELE FON BRANN- OG INNBRUDDS- VARSLING Kamerapakker Push videovarsling Utekamera med IR-lys Auto oppsett Varmestyring Teknisk varsling Trygghetsalarm Ring hytta varm GSM portåpner Lyd og bilde Kablet Trådløs, digital Via GSM-nett Røykvarslere Kombi anlegg Brannalarmanlegg Gassdetektorer / Telefon:

5 BRANN Helse Brannfolk rammes oftere av kreft enn andre Det er en rekke kreftdiagnoser som rammer brannfolk i større grad enn i resten av befolkningen. Det er gjort mye forskning på dette internasjonalt, og sammenhengen er klar. Tekst: Synnøve Haram - Det er ikke forsket så mye på forekomsten av kreft blant brannfolk i Norge. Men internasjonalt er det gjort mange studier på denne yrkesgruppen, blant annet i Canada, Europa, Australia og USA, sier Tommy Kristoffersen som leder gruppen Brannmenn mot kreft, og er til daglig ansatt i Bergen brannvesen. Blant annet ble det offentliggjort resultater fra en amerikansk undersøkelse utført av National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) i oktober i år i samarbeid med the National Cancer Institute og the Departement of Public Health Sciences. I forskningsstudien Mortality and cancer incidence in a pooled cohort of US firefighters from San Francisco, Chicago and Philadelphia, har forskere sett på brannfolk over tidsperioden 1950 til Denne viser at brannmannskaper fra de respektive brannvesen hadde en større frekvens av flere krefttyper enn den amerikanske befolkningen for øvrig. På nettsidene til NIOSH står det at funnene fra denne undersøkelsen stemmer overens med funn fra tidligere undersøkelser i mindre format, og at siden denne undersøkelsen er større og har fulgt brannmannskapene over et lengre tidsrom, så er den vitenskapelige sammen- BRANN hengen mellom økt kreftfare og jobb som innsatspersonell i brannvesenet i betydelig grad styrket. Undersøkelsen fant ut at brannfolk er spesielt utsatt når det gjelder kreft som rammer luftveiene og fordøyelsessystemet. Brannfolk har også hyppigere frekvens av blærekreft enn i resten av befolkningen. Denne studien avdekket også at brannfolk har dobbelt så hyppig sannsynlighet i forhold til resten av befolkningen til å bli rammet at såkalt ondartet mesoteliom. Dette er en kreftform som angriper vevet som dekker lungene og brystveggen som forårsakes ved eksponering av asbestfibre. Dette viser at i tillegg til eksponering av andre kjemikalier blir brannfolk også eksponert for asbest. Asbest ble brukt i hus frem til det ble forbudt i 1980 i Norge. Blant andre forskningsrapporter finner man en omfattende meta-analyse av forskeren Grace LeMasters og andre Cancer risk among firefighters. Analysen ser på flere studier i sammenheng for dermed å få bedre tallgrunnlag og dermed sikrere resultater. Den viser forhøyet kreftrisiko hos brannfolk av en rekke kreftformer. LeMasters studien viser resultater fra 32 ulike studier satt sammen ved hjelp av en meta-analyseteknikk sett opp mot 20 forskjellige krefttyper. Blant de 32 studiene er det også to nordiske studier, og denne viser at brannfolk har en signifikant økt risiko for 10 av dem, og betydelig økning i risiko for blant annet Multipelt Myelom, Non-Hodgkins lymfekreft, prostatakreft og testikkelkreft. Tallgrunnlaget for denne meta-analysen er basert fra studier fra hovedsakelig Nord- Amerika, men også Europa og andre deler av verden, og utgjør over brannfolk. Flere kilder Brannmenn eksponeres for kreftfremkallende stoffer på flere måter. Til sammen ligning kan nevnes at i en vanlig sigarett finner man flere tusen kjemikalier hvorav ca. 50 kreftfremkallende stoffer. Røyking kan forårsake opptil 12 forskjellige krefttyper. - Da kan man kanskje forestille seg røykens innhold ved en typisk hus- eller bilbrann. Den ene er hva brann- og redningsmannskaper direkte puster

6 inn på brannstedet av ulike uforbrente gasser, damper og kjemikalier. Det andre er røyk- og sotpartikler som setter seg i bekledningen, hansker, hjelmer og på utstyret ellers. Når utstyret og bekledningen tørker virvles disse opp og forurenser omgivelsene på stasjonen, i bilene og der brannfolkene arbeider og øver. Dette innåndes litt av hver gang man er på jobb og over tid gir dette konsekvenser, sier Tommy Videre må brannbekledningen være pustende for å slippe ut kroppsvarmen. Når man befinner seg i røykfulle omgivelser som røykdykker vil røyken dermed også komme inn på huden, og flere av de kreftfremkallende stoffene som for eksempel benzen og PAH absorberes i huden og videre inn i kroppen. Det kommer også inn stoffer via munnen ved bespisning på brannstedet. Dieseleksos fra brannbilene er også et problem. Ofte er det dårlig med avtrekk i vognhallene. - Bilene blir startet opp og står og går før de kjøres ut. Dieseleksos er kreftfremkallende, og over tid bidrar dette også til økt risiko. Det samme er tilfellet for dem som jobber med brannpumpene under en innsats eller øvelse. De står i dieseleksos over lengre tid. Dette er aspekter man kanskje ikke tenker over til daglig, sier Tommy Ofte går brannfolk ubeskyttet inn i bygninger på etterslokk eller inspeksjon etter en brann hvor det tilsynelatende ikke er røyk. - Skal man ta på seg røykdykkerapparater, så må det rengjøres i etterkant og om man dropper å bruke utstyret, så sparer man seg arbeid og tid. Men undersøkelser har vist at også sotpartikler som er så små at man ikke kan se dem er farlige for helsa. Og når man vet det, så tar man på seg beskyttelsesutstyr, sier Tommy Undersøkelsen fra USA viste at det spesielt er stoffene benzen og formaldehyd som er farlige når det gjelder å utvikle kreft, i tillegg til asbest som man finner i eldre bygninger. Brannfolk utsettes i tillegg for akrylamid, polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH), arsenikk og en rekke andre stoffer. Registrering I mai i år tok fondet Brannmenn mot kreft til orde for en bedre registrering av personell i brannvesenet som har fått kreft for å få en bedre oversikt over hvor stor kreftfaren kan være for de som er ansatt i brannvesenet. De begynte med en database på 30 stykker, og nå har 70 personer rapportert at de har fått kreft som følge av arbeidet sitt i brannvesenet. Dette er en uformell registering basert på henvendelser fra hele landet. Tommy Kristoffersen var også invitert inn for å informere om temaet på et befalskurs i regi av Norges Brannskole. - Der viste det seg at omkring halvparten av dem som deltok på kurset hos oss i Bergen hadde hørt om problemstillingen brannfolk og kreft. Men ikke mange hadde snakket om det på stasjonen, og nesten ingen hadde gjennomført noen tiltak med tanke på å gjøre noe med det. Men et sted må vi begynne, og nå er vi i gang. Og det å pakke ned bekledningen i lufttette poser etter en innsats før man setter seg inn i brannbilen er et viktig sted å starte, sier Myndighetene må på banen Også hos Arbeidstilsynet har dette teamet vært på bordet. Og i juni sa Monica Seem i Arbeidstilsynet til NRK.no: Vi sitter med mye kunnskap om brannmenn og hva de utsettes for. Basert på det så mener vi at brannmenns eksponering for kreftfremkallende stoffer bør registreres av arbeidsgiver. Men deretter har det ikke skjedd så mye fra statlig hold, og Tommy Kristoffersen mener at det er mye mer som bør gjøres. - For eksempel bør Arbeidstilsynet ta seg en tur rundt på brannstasjonene og se hvilke rutiner som gjelder, og informere brannfolkene om hvilke farer de utsetter seg for når det gjelder å få kreft. Vi kan ikke akseptere at noen jobber i miljø hvor de blir skadet av farlige stoffer og kjemikalier fordi de ikke kjenner til faremomentene, sier Tommy Det er også generelt lite kunnskap om hvordan de ulike kjemikaliene virker i forhold til hverandre, og kanskje skapes det andre farlige stoffer som trolig også har betydning for sannsynligheten for at man blir syk. - Men dette vet vi også altfor lite om, sier Han er ikke opptatt av at det skal forskes mer på brannfolk og kreft nasjonalt. - Vi vet allerede mer enn nok. Det er viktigere at myndighetene bruker ressursene på å finne tiltak for hvordan vi kan beskytte oss bedre mot de kreftfremkallende stoffene vi utsettes for, sier Tommy

Isluno. Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo. Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson Postboks 8019 Dep.

Isluno. Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo. Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson Postboks 8019 Dep. Isluno Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo Leder av Stortingets arbeids- og sosialkomite Arve

Detaljer

Brannmenn og kreft, hva vet vi om risiko?

Brannmenn og kreft, hva vet vi om risiko? Brannmenn og kreft, hva vet vi om risiko? 3.3.2016 Bodø Overlege dr. med. Kristina Kjærheim Nestleder i Forskningsavdelingen Kreftregisteret Disposisjon Hvordan kan vi vite noe om kreftrisiko? Eksponeringer

Detaljer

Jobbe i farlig røyk. omtanke solidaritet samhold HÅNDBOK

Jobbe i farlig røyk. omtanke solidaritet samhold HÅNDBOK Jobbe i farlig røyk omtanke solidaritet samhold HÅNDBOK Tekst: Dag Skaseth Illustrasjoner: Sven Tveit Innhold Innledning... 5 Forskning... 5 Forebygge på brannstasjonen og skadested... 6 Skadested... 6

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Brann og redning Vår dato Vår referanse 01.06.2016 2016/552-7389/2016 Arkivkode: 440 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Morten Nilsen, tlf 77722106 ARBEIDSTILSYNET

Detaljer

Håndtering av risiko! Barriærebygging

Håndtering av risiko! Barriærebygging Håndtering av risiko! Barriærebygging Cancer risk - building barriers! Vegard Aslaksen Norwegian Firefighters Fight Cancer Et av verdens farligste yrker! Risiko begrenser seg ikke bare til umiddelbare

Detaljer

Y R K E S S Y K D O M K R E F T - L O V E N D R I N G A D V O K A T F I R M A E T U N N E L A N D A S

Y R K E S S Y K D O M K R E F T - L O V E N D R I N G A D V O K A T F I R M A E T U N N E L A N D A S Y R K E S S Y K D O M K R E F T - L O V E N D R I N G A D V O K A T F I R M A E T U N N E L A N D A S jobber kun med yrkesskader, yrkessykdom og trafikkskader og har mer enn 20 års erfaring på området.

Detaljer

Tilsyn - BALSFJORD KOMMUNE

Tilsyn - BALSFJORD KOMMUNE VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 7 21.10.2016 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER FRID MIKKOLA, TLF. 41543255 BALSFJORD KOMMUNE Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES Tilsyn - BALSFJORD KOMMUNE Vi viser til

Detaljer

10.08.14. Kreftrisiko blant nordiske brannmenn

10.08.14. Kreftrisiko blant nordiske brannmenn Kreftrisiko blant nordiske brannmenn IARC Gruppe 1 evaluering av kjemikalier i en brann Kjemikalie Basert på forskning på mennesker Basert på forskning på dyr Arsen Tilstrekkelig Begrenset Hud, lunge,

Detaljer

VEIEN MOT YRKESSKADEERSTATNING. Advokat Anne-Gry Rønning-Aaby Fagforbundet

VEIEN MOT YRKESSKADEERSTATNING. Advokat Anne-Gry Rønning-Aaby Fagforbundet VEIEN MOT YRKESSKADEERSTATNING Advokat Anne-Gry Rønning-Aaby Fagforbundet Innledning Brannmenn og kreft Formålet med ys dekning Regelverket og vilkårene for yrkesskade Status forskning/norske arbeidsmedisinske

Detaljer

KREFT OG DØDELIGHET I NORSK ALUMINIUMINDUSTRI

KREFT OG DØDELIGHET I NORSK ALUMINIUMINDUSTRI Orientering KREFT OG DØDELIGHET I NORSK ALUMINIUMINDUSTRI Resultater fra en samlet undersøkelse av seks aluminiumverk Det Norske Nitridaktieselskap - Eydehavn Det Norske Nitridaktieselskap - Tyssedal Hydro

Detaljer

Bedre kjemi. Et tilsynsprosjekt fra Arbeidstilsynet

Bedre kjemi. Et tilsynsprosjekt fra Arbeidstilsynet Bedre kjemi Et tilsynsprosjekt fra Arbeidstilsynet Dagsorden 1. Innledning om aksjonen fra Arbeidstilsynet 2. Hva vil Arbeidstilsynet kontrollere 3. Hva må enheten kunne dokumentere 4. Hvordan kan vi går

Detaljer

5.4 Beskyttelse for røykdykker

5.4 Beskyttelse for røykdykker 5.4 Beskyttelse for røykdykker Kravene til brannmannsbekledning er beskrevet i standarden EN 469. Det er ulike symboler eller piktogrammer på det innsydde merket som symboliserer hva bekledningen beskytter

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Styret for BVSR IKS

MØTEPROTOKOLL. Styret for BVSR IKS MØTEPROTOKOLL Styret for BVSR IKS Møtested: Sandnes brannstasjon Møtedato: 19.05.2014 Tid: 08:30-12:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamer: Fra adm. (evt. andre): Per-Endre Bjørnevik, leder

Detaljer

5470 ROSENDAL lfa >*f='= ~];glfi _L!L,

5470 ROSENDAL lfa >*f='= ~];glfi _L!L, 305#186 1.c2ee49d2-8Cb4 4eb8 9C14-e7265f3bc3fd 1 PB 4720 Sluppen 7468 Trondheim TEKNISK ETAT VAKTMESTERE OG RENHOLDERE,/ «~- -*. " f L:L.: N??? 27 ( N! y(d!v1ih.:j\

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 14/ Arkiv: M74 &58 Saksbehandler: Kjell-Erik Thomassen Sakstittel: TILSYN - ALTA BRANNVESEN 2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 14/ Arkiv: M74 &58 Saksbehandler: Kjell-Erik Thomassen Sakstittel: TILSYN - ALTA BRANNVESEN 2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 14/5085-7 Arkiv: M74 &58 Saksbehandler: Kjell-Erik Thomassen Sakstittel: TILSYN - ALTA BRANNVESEN 2015 Planlagt behandling: Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Yrkesbetinget kreft hva med erstatning?

Yrkesbetinget kreft hva med erstatning? Yrkesbetinget kreft hva med erstatning? Bakgrunn Kreftregisteret og Rikstrygdeverket (nå: NAV) har siden 1998 samarbeidet om prosjektet Yrkesbetinget kreft og erstatning. Året før hadde to studier avdekket

Detaljer

Taktisk brannventilasjon

Taktisk brannventilasjon Taktisk brannventilasjon Rapport studietur Uke 3, 2008 Tinglev, Danmark Odd Magnar Opgård, Varabrannsjef Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS Side 1 av 7 Innledning Etter å ha fått innvilget min søknad

Detaljer

Nanopartikler kan bli spist av oss - Spises - og kommer ut Mer forskning Nytt i naturen Gambling?

Nanopartikler kan bli spist av oss - Spises - og kommer ut Mer forskning Nytt i naturen Gambling? Nanopartikler kan bli spist av oss - Adresseavisen - 1 - Nyhetsklipp 05.07.2010 - Retri... Page 1 of 2 Søkeord markert Nanopartikler kan bli spist av oss - Spises - og kommer ut Mer forskning Nytt i naturen

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

UTFORDRINGER KNYTTET TIL PÅLEGG OM OPPGRADERING AV AVLØPSANLEGG I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE AVLØP I SPREDT BEBYGGELSE

UTFORDRINGER KNYTTET TIL PÅLEGG OM OPPGRADERING AV AVLØPSANLEGG I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE AVLØP I SPREDT BEBYGGELSE UTFORDRINGER KNYTTET TIL PÅLEGG OM OPPGRADERING AV AVLØPSANLEGG I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE AVLØP I SPREDT BEBYGGELSE MØTE UMB ÅS 24.10.11 BAKGRUNN Jobbet på VAR-avdelingen med kommunalt avløp fra 1976 Godt

Detaljer

Møte med bedriftshelsetjenesten. Foredrag av Kenneth Wangen

Møte med bedriftshelsetjenesten. Foredrag av Kenneth Wangen Møte med bedriftshelsetjenesten Foredrag av Kenneth Wangen Kenneth Wangen Utrykningsleder/Brannmester Røykdykkerleder Høreapparatbruker og «Dævvhørt» Hva er støy? Støy er definert som uønsket lyd, og disse

Detaljer

10 mistak du vil unngå når du starter selskap

10 mistak du vil unngå når du starter selskap 10 mistak du vil unngå når du starter selskap Ove Brenna Senior Bedriftsrådgiver Kontakt: E-post: ove.brenna@norskbedriftstjenste.no Tlf: 21 89 92 37 Ove Brenna har over 20 års erfaring fra selskapetableringer

Detaljer

SLUTTRAPPORT. ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

SLUTTRAPPORT. ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Virksomhetsområde: Forebygging Prosjekt nr: 2012/1/0281 Prosjektnavn: Tobakk nei takk! Prosjektgruppe: Pustepilotenes leder (skiftet hvert år), Karl

Detaljer

dieseleksos Fremtidens løsninger i dag

dieseleksos Fremtidens løsninger i dag Å bli utsatt for dieseleksos Fremtidens løsninger i dag Hva er dieseleksos? Dieseleksos består av forbrenningspartikler og eksosgasser. Flere av gassene og de organiske stoffene som slippes ut er vist

Detaljer

Cancer in Norway 2015

Cancer in Norway 2015 Cancer in Norway 2015 Kreftinsidens, mortalitet, overlevelse og prevalens i Norge Norsk sammendrag CiN 2015 Image: Shutterstock Norsk sammendrag Kreft i Norge 2015 Hvordan forstå krefttall I vår årlige

Detaljer

Biologisk overvåking under Shut-down. Trond M. Schei ConocoPhillips

Biologisk overvåking under Shut-down. Trond M. Schei ConocoPhillips Biologisk overvåking under Shut-down Trond M. Schei ConocoPhillips Yrkeshygiene Yrkeshygiene - identifiserer fysiske, kjemiske og biologiske faktorer med risiko for eksponering som kan føre til uakseptable

Detaljer

Safer Births. Om prosjektet

Safer Births. Om prosjektet DEFINERE FOKUS Om prosjektet Laerdal Global Health deltar i Safer Births - et internasjonalt forskningsprogram som er støttet av Norges Forskningsråd. Prosjektet skal bidra med ny kunnskap og nye produkter

Detaljer

SAMMENDRAG AV. ROS ANALYSE Balsfjord Brann og redning

SAMMENDRAG AV. ROS ANALYSE Balsfjord Brann og redning SAMMENDRAG AV ROS ANALYSE Balsfjord Brann og redning SAMMENDRAG Et av de mest grunnleggende elementene i alt HMS arbeid er en vurdering av virksomhetens risiko og sårbarhet. Det er de svake punktene som

Detaljer

Vi tar det ekstra skrittet. Casco og miljøet

Vi tar det ekstra skrittet. Casco og miljøet Vi tar det ekstra skrittet Casco og miljøet Ansvarlige valg hele veien Hos Casco er helse- og miljøspørsmål ikke bare flotte ord det er en viktig del av det vi arbeider med og har store konsekvenser for

Detaljer

Målrettet helseovervåking for kvartseksponerte. Bedriftssykepleier Ellen H. Irgens Konsernlege Thomas R. Thomassen

Målrettet helseovervåking for kvartseksponerte. Bedriftssykepleier Ellen H. Irgens Konsernlege Thomas R. Thomassen Målrettet helseovervåking for kvartseksponerte Bedriftssykepleier Ellen H. Irgens Konsernlege Thomas R. Thomassen Hensikt og omfang med veiledningen Sektoravtalen Selektiv, målrettet helseovervåking av

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

Grenseverdier for kjemisk eksponering

Grenseverdier for kjemisk eksponering Grenseverdier for kjemisk eksponering Regelverket fastsetter grenser for hvor stor eksponeringer for kjemikalier på arbeidsplassen kan være. Grenseverdier for de enkelte kjemikaler angir maksimumsverdi

Detaljer

Tilsyn - FOSEN BRANN OG REDNINGSTJENESTE IKS

Tilsyn - FOSEN BRANN OG REDNINGSTJENESTE IKS VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 12 14.12.2016 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER ANNE MARIT KJELBERGNES, TLF. 95164428 FOSEN BRANN OG REDNINGSTJENESTE IKS Postboks 401 7129 BREKSTAD Orgnr 997104552

Detaljer

DEL 1: VAKTSENTRAL DEL 2: PATRULJE

DEL 1: VAKTSENTRAL DEL 2: PATRULJE Brannmester manus JHV Av Glenn André Viste Bøe (mai 2011) Rollebeskrivelse: En Brannmester er et forbilde. Brannmesteren er sikker i sin sak, og er forberedt på alle situasjoner. Oppstår det et problem,

Detaljer

Tilsyn - HEMNE KOMMUNE BRANNVESEN

Tilsyn - HEMNE KOMMUNE BRANNVESEN VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 13 18.05.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER ANNE MARIT KJELBERGNES, TLF. 95164428 HEMNE KOMMUNE Trondheimsveien 1 7200 KYRKSÆTERØRA Orgnr 940158893 Tilsyn - HEMNE

Detaljer

FEM REGLER FOR TIDSBRUK

FEM REGLER FOR TIDSBRUK FEM REGLER FOR TIDSBRUK http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Mange av oss syns at tiden ikke strekker til. Med det mener vi at vi har et ønske om å få gjort mer enn det vi faktisk får gjort. I

Detaljer

Timon og Pumbaas tips til brannsikkerhet

Timon og Pumbaas tips til brannsikkerhet Timon og Pumbaas tips til brannsikkerhet Timon og Pumbaa har lært mye om brannsikkerhet. Fyll ut feltene i boksen med ord. Bruk hvert ord bare én gang. varsleren ned knær fyrstikker vann plan 1. Sjekk

Detaljer

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften, 2 Innhold ARBEIDSTILSYNET... 3 LOV OM ARBEIDSMILJØ, ARBEIDSTID OG STILLINGSVERN MV. (ARBEIDSMILJØLOVEN)... 3 4-5. Særlig

Detaljer

«Siste nytt fra Arbeidstilsynet» Arbeidstilsynet. Elizabeth Ravn

«Siste nytt fra Arbeidstilsynet» Arbeidstilsynet. Elizabeth Ravn 1 «Siste nytt fra» Elizabeth Ravn Hovedtrekkene Hvilke prioriteringer har for 2016 på «kjemi området» Endringer i regelverket som har betydning for «kjemi området» EMF Radon EUs grenseverdiarbeid nye og

Detaljer

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold Fagforbundets kommunikasjonsstrategi 2012 2013 omtanke solidaritet samhold Fagforbundet for et likestilt samfunn og arbeidsliv Kommunikasjon er spennende. Kommunikasjon er nødvendig. Kommunikasjon gir

Detaljer

SOM PLOMMEN I EGGET: Studentene koser seg i septembersolen utenfor Tollboden. Mer sentralt kan det neppe bli: Midt på brygga og kun et par minutters

SOM PLOMMEN I EGGET: Studentene koser seg i septembersolen utenfor Tollboden. Mer sentralt kan det neppe bli: Midt på brygga og kun et par minutters 16 SOM PLOMMEN I EGGET: Studentene koser seg i septembersolen utenfor Tollboden. Mer sentralt kan det neppe bli: Midt på brygga og kun et par minutters gange fra togstasjonen i Larvik. I forgrunnen (til

Detaljer

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug Magne Helander ENGLEPAPPA Historien om Ylva og meg Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug 2014 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trine + Kim designstudio Omslagfoto: Bjørg Hexeberg Layout: akzidenz as Dag

Detaljer

Mann 42, Trond - ukodet

Mann 42, Trond - ukodet Mann 42, Trond - ukodet Målatferd: Begynne med systematisk fysisk aktivitet. 1. Fysioterapeuten: Bra jobba! Trond: Takk... 2. Fysioterapeuten: Du fikk gått ganske langt på de 12 minuttene her. Trond: Ja,

Detaljer

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker.

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker. BRANNSIKKERHET 3 E Seksjonseiers ansvar Hver leilighet skal i henhold til 2-5 i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn ha minst én godkjent røykvarsler plassert slik at den høres tydelig på alle

Detaljer

Journaldato: 1.5.2012-11.5.2012, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 02.05.

Journaldato: 1.5.2012-11.5.2012, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 02.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.5.2012-11.5.2012, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.05.2012 Diagnose på min avdøde mor Opplysnings-

Detaljer

Lobbykurs Sluttrapport

Lobbykurs Sluttrapport Lobbykurs Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Vi i Unge funksjonshemmede opplever at flere av våre medlemsorganisasjoner i stor grad nedprioriterer påvirkningsarbeid, fordi de ikke har nok

Detaljer

Angrep på demokratiet

Angrep på demokratiet Angrep på demokratiet Terroraksjonen 22. juli 2011 var rettet mot regjeringskvartalet i Oslo og mot AUFs politiske sommerleir på Utøya. En uke etter omtalte statsminister Jens Stoltenberg aksjonen som

Detaljer

Hvordan unngå brann i hjemmet:

Hvordan unngå brann i hjemmet: Hvordan unngå brann i hjemmet: 1. Gå aldri fra levende lys eller peis Gjenglemte lys og åpen peis er hvert år årsaken til et stort antall branner. En gnist fra peisen eller et nedbrent lys kan overtenne

Detaljer

Lyst på livet. Livscafé hvor nye muligheter kan vokse fram

Lyst på livet. Livscafé hvor nye muligheter kan vokse fram Lyst på livet Livscafé hvor nye muligheter kan vokse fram Lyst brosjyre 15x15.indd 1 09.01.12 16:23 2 Lyst brosjyre 15x15.indd 2 09.01.12 16:23 Jeg har blitt mer bevisst på hva som gir meg lyst på livet

Detaljer

Tilsyn - BALSFJORD KOMMUNE

Tilsyn - BALSFJORD KOMMUNE VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 12.12.2016 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER FRID MIKKOLA, TLF. 41543255 BALSFJORD KOMMUNE Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES Orgnr 940208580 Tilsyn - BALSFJORD KOMMUNE

Detaljer

RVR-seminar på Hamar 28. mai 2015

RVR-seminar på Hamar 28. mai 2015 RVR-seminar på Hamar 28. mai 2015 Forventninger fra nabobrannvesen ved RVR bistand Thomas Grue, Alarmsentral brann innlandet Alarmsentral Brann Innlandet dekker 46 kommuner i Hedmark og Oppland fylker.

Detaljer

* Fra Lykketyvene. Hvordan overkomme depresjon, Torkil Berge og Arne Repål, Aschehoug 2013.

* Fra Lykketyvene. Hvordan overkomme depresjon, Torkil Berge og Arne Repål, Aschehoug 2013. * Fra Lykketyvene. Hvordan overkomme depresjon, Torkil Berge og Arne Repål, Aschehoug 2013. Mange personer med depresjon og angstlidelser eller med søvnproblemer, vedvarende smerter og utmattelse bekymrer

Detaljer

Rapportering av uhell ved transport av farlig gods

Rapportering av uhell ved transport av farlig gods Rapportering av uhell ved transport av farlig gods Jan Øistein Kristoffersen, DSB 1 Innhold Om plikten til å melde uhell Oversikt over uhell meldt 2012 Utvikling og trender Jeg har valgt å være forsiktig

Detaljer

Kjemisk helsefare offshore Petromaks Norges forskningsråd 2006 Bente E. Moen, Magne Bråtveit Jorunn Kirkeleit, Kjersti Steinsvåg

Kjemisk helsefare offshore Petromaks Norges forskningsråd 2006 Bente E. Moen, Magne Bråtveit Jorunn Kirkeleit, Kjersti Steinsvåg Kjemisk helsefare offshore Petromaks Norges forskningsråd 2006 Bente E. Moen, Magne Bråtveit Jorunn Kirkeleit, Kjersti Steinsvåg Moen, Universitetet i Bergen, 2006 1 Oppgave for K4: Å etablere forskningsaktivitet

Detaljer

Innhold. Forord... 5. Innledning... 13. Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15

Innhold. Forord... 5. Innledning... 13. Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15 Innhold Forord... 5 Innledning... 13 Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15 Kapittel 1 Fra forskning til sosiale medier... 17 et eksempel Hva får deg til å klikke?... 17 Deling i sosiale

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Oppgaveark Innledning Arbeidsprosess Nordisk design og designer Skisser Arbeidstegning Egenvurdering

Innholdsfortegnelse. Oppgaveark Innledning Arbeidsprosess Nordisk design og designer Skisser Arbeidstegning Egenvurdering Innholdsfortegnelse Oppgaveark Innledning Arbeidsprosess Nordisk design og designer Skisser Arbeidstegning Egenvurdering Oppgave: Bruksgjenstand i leire Du skal designe en bruksgjenstand i leire. Du kan

Detaljer

Varsel om kritikkverdige forhold i Skaun brann- og redningsvesen

Varsel om kritikkverdige forhold i Skaun brann- og redningsvesen Fra Mannskapet i Skaun brann- og redningstjeneste ved tillitsvalgt og verneombud Til Brannsjef Leif Harald Bremnes Børsa, 9. november 2016 Teknisk sjef Frøydis Aarnseth Aalbu Rådmann Jan-Yngvar Kiel Kopi:

Detaljer

Vår erfaring - din trygghet

Vår erfaring - din trygghet Vår erfaring - din trygghet Anved Aarbakke Sr Solid Vedlikehold AS ble etablert i 1973 En av Nordens eldste korrosjonsentreprenør Vi har overflatebehandlet over 2.000.000 m2 innen kraftverk i Norden og

Detaljer

Eksosavsug fra utrykningskjøretøyer

Eksosavsug fra utrykningskjøretøyer Eksosavsug fra utrykningskjøretøyer Rent, sikkert og ikke helseskadelig Dieseleksos, som man finner på alle brannstasjoner og utrykningsstasjoner, oppstår når en motor forbrenner diesel. Det er en kompleks

Detaljer

Stillingsinstruks innsatsleder i strandsonen

Stillingsinstruks innsatsleder i strandsonen Stillingsinstruks innsatsleder i strandsonen Lede innsatsen i tildelt område fra IUA. Innsatsen kan flyttes til andre områder. Et innsatsområde kan være en kommune. Innsatsleder rapporterer til skadestedsleder

Detaljer

Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse

Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse Takk for at du velger å avsette noen minutter til å svare på denne undersøkelsen! Undersøkelsen handler om kommunikasjon og deltakelse i egen organisasjon.

Detaljer

Kjemisk helserisiko i elektriske anlegg. Vemund Digernes Fagsjef

Kjemisk helserisiko i elektriske anlegg. Vemund Digernes Fagsjef Kjemisk helserisiko i elektriske anlegg Vemund Digernes Fagsjef 1 Norsk Industri - Tall og fakta 2010 2 200 medlemsbedrifter Nærmere 120 000 ansatte i bedriftene Omsetning: ca 757 mrd kr Eksport: ca 300

Detaljer

Familiespeilet. Sluttrapport for prosjekt 2014/RBM9572

Familiespeilet. Sluttrapport for prosjekt 2014/RBM9572 Familiespeilet Sluttrapport for prosjekt 2014/RBM9572 Bakgrunn for søknaden Svært mange av de som ringer til Norsk Epilepsiforbund for å få rådgivning er foreldre til førskolebarn. Spørsmålene deres er

Detaljer

Mennesker er nysgjerrige

Mennesker er nysgjerrige Mennesker er nysgjerrige Vi mennesker har alltid vært nysgjerrige og undret oss over det som er rundt oss. Kanskje det er noe av det som gjør oss til mennesker? Hva hvis? Tenk om Så rart! Hvorfor er det

Detaljer

Benytter du dine rettigheter?

Benytter du dine rettigheter? Benytter du dine rettigheter? Om innsyn, opplysningsplikt og personvernerklæringer Delrapport 3 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Februar 2014 Innhold Innledning og hovedkonklusjoner... 3 Om undersøkelsen...

Detaljer

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet DITT BARN ER UNIKT! HVEM ER VI? Hvert år får rundt 150 barn i Norge diagnosen cerebral parese. Dette er 150 unike barn.

Detaljer

Innherred samkommune. Brann og redning. Årsmelding 2012

Innherred samkommune. Brann og redning. Årsmelding 2012 Innherred samkommune Brann og redning Årsmelding 2012 Med plan for brannvernarbeidet 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG.... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 2012....

Detaljer

«Å tro gjør ting mulige, ikke enkle!»

«Å tro gjør ting mulige, ikke enkle!» Petroleumstilsynet & Miljødirektoratets samarbeidsseminar: Kostnadskutt en miljørisiko? 17.03.2015 v/hilde-marit Rysst «Å tro gjør ting mulige, ikke enkle!» Er oljearbeideren opptatt av miljø? JA! Men,

Detaljer

2016 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Kine Røst Omslagsfoto: Per Heimly Sats og ebok: akzidenz as Dag Brekke ISBN:

2016 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Kine Røst Omslagsfoto: Per Heimly Sats og ebok: akzidenz as Dag Brekke ISBN: MICHAEL ANDREASSEN JEG HETER MICHAEL OG ER ALKOHOLIKER 2016 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Kine Røst Omslagsfoto: Per Heimly Sats og ebok: akzidenz as Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1901-8 Kagge Forlag AS

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR. - for barn og unge med et familiemedlem i fengsel

SPØRSMÅL OG SVAR. - for barn og unge med et familiemedlem i fengsel SPØRSMÅL OG SVAR - for barn og unge med et familiemedlem i fengsel For Fangers Parorende (FFP) er en organisasjon for de som kjenner noen som er i fengsel. Ta gjerne kontakt med oss! Hvorfor må noen sitte

Detaljer

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Merkevarebygging av Stavanger-regionen Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Lanseringskampanje for Universitetet i Stavanger under utarbeidelse. Nasjonal

Detaljer

5 Regelverk som omfatter utforming og bruk av verneutstyr

5 Regelverk som omfatter utforming og bruk av verneutstyr 5 Regelverk som omfatter utforming og bruk av verneutstyr Arbeidsmiljøloven av 4. februar 1977 skal blant annet sikre arbeidstagerne full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og en verneteknisk,

Detaljer

års Jubileum Nordiske Brannmenns studierdager 7-10. mai 2012

års Jubileum Nordiske Brannmenns studierdager 7-10. mai 2012 75 års Jubileum Nordiske Brannmenns studierdager 7-10. mai 2012 Nordiske Brannmenns studierdager 75 års jubileum 7-10. mai 2012 For 75. gang arrangeres det i 2012 NBS. NBS er en årlig samling av brannmenn

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen

Den europeiske samfunnsundersøkelsen V1 IO-nummer: Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen Du har allerede blitt intervjuet om noen av temaene her, men skjemaet stiller også spørsmål om noen helt nye emner. Vi håper du

Detaljer

VAR SAKSBEHANDLER Roar Wulff Førde tlf 906 '17 680. Kent Andreassen, brannsj ef Bård Fagerbakk, enhetsleder Bjøm Anton Larsen, hovedverneombud

VAR SAKSBEHANDLER Roar Wulff Førde tlf 906 '17 680. Kent Andreassen, brannsj ef Bård Fagerbakk, enhetsleder Bjøm Anton Larsen, hovedverneombud VAR DATO 19,03,2012 DERES DATO VAR REFERANSE 2012t3542 34041t2012 DERES REFERANSE Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER Roar Wulff Førde tlf 906 '17 680 8646 KORGEN Att. Rådmannen RAPPORT ETTER TILSYNSBESØK

Detaljer

Kjemisk arbeidsmiljø i Norge i dag

Kjemisk arbeidsmiljø i Norge i dag Kjemisk arbeidsmiljø i Norge i dag Pål Molander Direktør Prof. Dr. Status og kunnskap Kjemisk arbeidsmiljø Stavanger 13.12.2011 Hvilke informasjonskilder har vi? Overvåkingsdata? Levekårsdata nasjonalt

Detaljer

Over personer vil få en kreftdiagnose i Norge i 2015.

Over personer vil få en kreftdiagnose i Norge i 2015. Over 30 000 personer vil få en kreftdiagnose i Norge i 2015. Hvordan har utviklingen vært? Hvordan blir den fremover? Hva kan vi bidra med? Steinar Tretli, PhD, Professor Kreftregisteret/ NTNU- ISM Litt

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

Fysisk aktivitet. Utfordringer, tilrettelegging og velferdsgevinst. Henriette Øien, Avdelingsdirektør I Helsedirektoratet

Fysisk aktivitet. Utfordringer, tilrettelegging og velferdsgevinst. Henriette Øien, Avdelingsdirektør I Helsedirektoratet Fysisk aktivitet Utfordringer, tilrettelegging og velferdsgevinst Henriette Øien, Avdelingsdirektør I Helsedirektoratet Helsegevinst ved fysisk aktivitet Fysisk aktivitet fremmer helse, gir økt livskvalitet

Detaljer

Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år. Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog

Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år. Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog For 10 år siden: kursrekke for alle diagnosene våre over 45 år. jeg hadde ivret for lenge, opplevde det som kurs som

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk

Pedagogisk tilbakeblikk Pedagogisk tilbakeblikk Skjoldet august 2013 Hei alle sammen og hjertelig velkommen til et nytt barnehageår her på Skjoldet. I år er vi 19 barn til sammen, 15 gutter og 4 jenter. Vi er de samme voksne

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

Tilsyn - KVINNHERAD KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - KVINNHERAD KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 9 30.01.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER PETTER FLO, TLF. 91561122 KVINNHERAD KOMMUNE Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Orgnr 964967636 Tilsyn - KVINNHERAD KOMMUNE

Detaljer

Helserådgiver NAV - UTDANNELSE OG TILBAKE I ARBEID

Helserådgiver NAV - UTDANNELSE OG TILBAKE I ARBEID Helserådgiver NAV - UTDANNELSE OG TILBAKE I ARBEID Livreddende og livsforlengende produkter HEH - Healthcare Solutions «Vi har satt ny standard innen Helse og Trening» HEH METODEN NAV UTDANNELSE OG TILBAKE

Detaljer

Sikkerhetsrapport 1. halvår 2014

Sikkerhetsrapport 1. halvår 2014 Sikkerhetsrapport 1. halvår 2014 Introduksjon Denne rapporten har fokus på tilløp hendelser - ulykker som har oppstått i en gitt periode. Målsetting for disse rapportene er at de skal være offentlig tilgjengelige

Detaljer

SIKKERHET FØRST -KURSTILBUD FRA SASIRO- SAMFUNNSSIKKERHETSSENTERET I ROGALAND

SIKKERHET FØRST -KURSTILBUD FRA SASIRO- SAMFUNNSSIKKERHETSSENTERET I ROGALAND SIKKERHET FØRST -KURSTILBUD FRA SASIRO- SAMFUNNSSIKKERHETSSENTERET I ROGALAND TRYGGHET NÅR DET UVENTEDE SKJER I 2013 flyttet Rogaland brann og redning IKS sin seksjon for øvelse og opplæring inn i tidligere

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Vernerunde med risikovurdering

Vernerunde med risikovurdering Vernerunde med risikovurdering Vedtatt: AMU Levanger 13,03.17 Revidert: 17.03.17 1 Vernerunde og risikovurdering: (skal foretas i perioden februar april) Enhet/verneområde: Deltakere: Ansvarlig: Dato for

Detaljer

Etablering av skadested Farlige stoffer

Etablering av skadested Farlige stoffer Etablering av skadested Farlige stoffer Fareklasser og bekledning 8. Etsende 9. Andre 1. Eksplosiver 6.2 Infeksjon 6.1 Giftig 7. Radioaktiv 5.2 organiske peroksider 6. Helseskadelig 5. Brannfrem mende

Detaljer

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Bakgrunnen for møte 13 (I og II) I forbindelse med uønskede hendelser i Statoil, skal det skrives en Rapport Uønsket Hendelse (RUH). Rapporten skal inneholde

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

I India drikker alle saltvann

I India drikker alle saltvann I India drikker alle saltvann Hva er vann? Først legger man vann i en kopp, så setter man den i fryseren og da blir det til is. Så tar man bitte litt varmt vann oppi og da blir det lunka vann. Sara 5 år

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen DIAGNOSERAPPORT for Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med utgangspunkt i hvor

Detaljer

Felles miljødokument

Felles miljødokument Kriterier som gjør avfall til farlig avfall Vedlegget skal benyttes for avfallstyper i vedlegg 1 til kapitlet om farlig avfall (EAL) som har en generell henvisning til innhold av farlige stoffer. Vedlegget

Detaljer

Før jeg begynner med råd, synes jeg det er greit å snakke litt om motivasjonen. Hvorfor skal dere egentlig bruke tid på populærvitenskaplig

Før jeg begynner med råd, synes jeg det er greit å snakke litt om motivasjonen. Hvorfor skal dere egentlig bruke tid på populærvitenskaplig 1 Før jeg begynner med råd, synes jeg det er greit å snakke litt om motivasjonen. Hvorfor skal dere egentlig bruke tid på populærvitenskaplig formidling? 2 Samfunnsansvar folk har rett til å vite hva forskerne

Detaljer

VERDT Å VITE OM UTDANNING OG ARBEIDSLIV

VERDT Å VITE OM UTDANNING OG ARBEIDSLIV Yrkesveiledning Å velge yrke kan være vanskelig for alle, men en ekstra utfordring når man har en kronisk sykdom som medfødt hjertefeil å ta hensyn til. Her får du litt informasjon som kan være nyttig

Detaljer

Innhold DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG

Innhold DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG - V E R 1. 2 COACH CAFE 3 P C O A C H R O G E R K V A L Ø Y DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG Velkommen til Coach Cafe ebok. Coach Cafe AS ved 3P coach Roger Kvaløy hjelper mennesker i alle faser i livet. Brenner

Detaljer

Sluttrapport. «Du og jeg og stoffskiftet»

Sluttrapport. «Du og jeg og stoffskiftet» Sluttrapport for prosjektet «Du og jeg og stoffskiftet» Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2014/FBM9183 Stoffskifteforbundet 1 Forord Denne rapporten gir en oversikt over arbeidet som er gjort

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Styret for RBR IKS. Møtested : Møtedato : Kronen Gård. 12.12.2014 Tid: 10:00-12:30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Styret for RBR IKS. Møtested : Møtedato : Kronen Gård. 12.12.2014 Tid: 10:00-12:30. Til stede på møtet MØTEPROTOKOLL Styret for RBR IKS Møtested : Møtedato : Kronen Gård 12.12.2014 Tid: 10:00-12:30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamer: Fra adm. (evt. andre): Per-Endre Bjørnevik Mangor Malmin Frode

Detaljer