Tips til jobbsøking. Av Gunnar Krogh-Tonning, partner, BEST Consulting Group.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tips til jobbsøking. Av Gunnar Krogh-Tonning, partner, BEST Consulting Group. www.best-consult.no"

Transkript

1 Tips til jobbsøking Av Gunnar Krogh-Tonning, partner, BEST Consulting Group Søknad Søknaden er viktig og krever grundig forarbeid. Den bestemmer om du vil komme videre i søknadsprosessen. Innholdet vil arbeidsgiver sammenlikne med de kravene som stilles. Den skal være kort og informativ, og samtidig profilere deg. Ditt søknadsbrev bør utmerke seg. Tenk helhet når du skriver søknad og CV. Vær målrettet i søknaden, vis bredde i CV. Ikkeaktuelle kandidater lukes ut etter kort gjennomgang. Gå nøye gjennom annonsen og merk vesentlige elementer. Ønskene er ofte ikke direkte uttrykt gjennom erfarings- og utdanningskrav. Les mellom linjene, man er ute etter person så vel som kvalifikasjon. Forstå deg selv! Ta kontakt med aktuell arbeidsgiver på telefon eller ved oppmøte. Slik vil du få en mulighet til å presentere deg selv og innhente nyttig informasjon. Vær forberedt! Hvem som evaluerer din søknad og hvilke mennesketyper man søker, er slik informasjon. Sett deg inn i mottakers sted og tenk over hva denne vil høre. Først da vil du kunne treffe med ditt budskap. Vær presis! Unngå klisjeer, eksempelvis dynamisk, utadvendt og initiativrik. Skriv heller en historie om deg selv som beviser dine egenskaper. Tilpass disse til bedriftens behov. Unngå selvfølgeligheter som; "jeg liker å arbeide med mennesker". Skap et positivt bilde av deg selv uten å virke brautende. Vær ærlig, benytt gjerne eksempler som beskriver dette bildet. Fortell ikke mottaker hva du er, la det fremgå av teksten. Søknadsbrevet skal helst ikke overgå én A4 side. Elektronisk sendte søknader kan være noe lengre. Forsikre deg om at alle navn og adresser er riktig stavet. Ta for all del bort stavefeil, når du er ferdig med søknaden. Få noen til å lese igjennom og gi tilbakemeldinger. Dater søknadsbrevet før avsendelse. Bruk korrekte standardoppsett. Hvitt brevpapir, aldri et gammelt og falmet. Unngå å skrive for hånd, dersom dette ikke passer spesielt for den type arbeid du søker på. Generelle retningslinjer for søknadens oppsett. Vær gjerne kreativ med tekstens utforming, men få med viktige punkter. Det er helt essensielt at søknaden er tilpasset deg, din situasjon og det arbeidet du

2 søker på. Tenk relevans, bredden fremheves i CV. Det følgende er derfor kun en veiledning. Del 1 Hvilken jobb du søker. Hvor fant du stillingen. Hva har jeg å tilby denne stillingen. Del 2 Hvorfor interessert. Hvordan oppfyller du selskapets krav. Beskrivelse av relevante nøkkelkvalifikasjoner. Vis til resultater og fremgang. På hvilken måte er din bakgrunn av verdi for bedriften. Understrek bred erfaring gjennom eksempler. Ved liten erfaring, trekk frem studier, erfaring fra klubber, foreninger etc. Del 3 En kort oppsummering av søknadsbrevet. Fremhev informasjon som mottaker kan ha behov for ved intervju. Hvilken informasjon du kan gjøre tilgjengelig. Når du kan stille til intervju. Hvor mange vedlegg. Referanser Må nødvendigvis ikke oppgis i søknadsbrevet eller CV. Er ofte interessant først når du er en av de aktuelle. Dette vil variere, fasitsvar finnes ikke. Ha uansett en liste med dine referanser klar før du går til intervju. Forbered dine referanser på at de kan bli kontaktet. Ikke kom i en situasjon hvor referansene knapt husker deg. List opp referansene korrekt: Navn, tittel, firma evt. organisasjon evt. skole, adresse og e-post. Referanser kan være: Lærere, professorer, forelesere, arbeidsgivere, kolleger, kunder, leverandører og styremedlemmer. Mange kan være referanse for deg. Plukk ut de som har relevans. Pass på at eventuelle skriftlige referanser fremhever etterspurte egenskaper. Velg dine referanser med omhu! Å søke jobb og få den, vil si mye arbeid. Ta deg god tid! Kontakte arbeidsgiver (telefon) Du bør ta kontakt med bedriften før eller etter du sender søknaden. Dette avhenger av hvor godt du kjenner bedriften. Ved lav kjennskap bør du ta kontakt før du sender søknaden. Henger sammen med at søknaden skal være målrettet og relevant. Benytt anledningen til å innhente nyttig informasjon og samtidig vise interesse. Ta gjerne kontakt bare for å vise din interesse, men la ikke dette fremgå av samtalen. Still spørsmål angående stilling, bedrift, kvalifikasjoner, stillingsannonse. Forbered deg før du ringer/møter opp. Ha klart for deg hva som er av interesse for deg. Få kontaktperson til å fortelle om arbeidsplassen, kan være meget nyttig informasjon ved søknadskriving/intervju.

3 Føler du deg usikker og trenger hjelp? Kontakt Intervju Vær forberedt på de vanligste spørsmålene. Ved å tenke gjennom disse vil du ha mye å si, i en situasjon der det kan være vanskelig å svare direkte. Du skal kunne gi utfyllende resonnementer og svar i stikkordsform. Benytt gjerne eksempler for å illustrerer dine svar. Dette er eksempler på hva du kan bli spurt om. Arbeidsgiver ønsker å kartlegge deg. Det viktigste er å være konsistent, ikke gi avvikende svar. Spørsmålene er ment å iverksette tankevirksomhet du vil ha meget god nytte av under et intervju. Eksempler på spørsmål arbeidsgiver stiller deg Din person Hva gleder deg? Hva irriterer deg? Er du kreativ, beskriv? Er du selvstendig? Hva er humor for deg? Er du strukturert? Beskriv deg selv med tre ord? Er du analytisk av natur? Er du punktlig? Hvordan vil du beskrive ditt temperament? Hvordan vil dine venner beskrive deg? Hva er dine sterkeste/svakeste sider? Hva er vennskap for deg? Hva vektlegger du i ditt familieliv? Hvordan balanserer du familie med jobb? Hvordan takler du forsamlinger? Hvilket forhold har du til disiplin? Hva mener du om motivasjon? Gi et eksempel på dine samarbeidsevner? Gi et eksempel på hvordan du takler stress? Gi eksempel på hvordan du takler konflikter? Hvordan vil din kompetanse kunne brukes i denne stillingen? Din kompetanse og utdannelse gjør deg overkvalifisert for denne jobben, hva mener du om det? Hvordan relaterer din erfaring/utdanning til denne stillingen? Hvilken mennesketyper liker du best å jobbe sammen med? Interesser, fritidssysler etc. Hva slags litteratur/medier benytter du deg av? Liker du å reise? Hvor? Hvilke interesser har du (hobbyer, fritidsaktiviteter etc.)?

4 Hva bruker du sommerferien til? Holder du deg i form? Hvordan? Hvilke fag likte du på skolen? Fortell om deg selv? Hvordan angår forskning og utvikling deg? Hva engasjerer deg. Deltok du studentaktiviteter i din studietid? Ambisjoner: Hva er dine mål? Hvordan vil du nå dem? Hva håper du å gjøre om fem og ti år? Praktiske spørsmål: Når kan du begynne å jobbe? Er du geografisk bundet? Til hvilke tider kan du jobbe? Tilpasning til ny arbeidsplass Hva likte du best i din forrige jobb? Hva slags sjef ville du like å arbeide for? Hvorfor skal vi ansette deg, hva har du å bidra med. Hva vet du om bedriften vår? Hvorfor søker du denne stillingen? Hvilket type arbeid ville du helst jobbe med? Deg som arbeidstaker Hvorfor valgte du dette yrket? Hvorfor valgte du denne yrkesretningen? Hva i ditt tidligere arbeid vil du bli husket for? Hvilke resultater kan du vise til? Hvilke suksessfaktorer vil gjøre deg til en verdifull medarbeider? Har du søkt mange jobber? Beskriv din forrige arbeidsgiver? Hvorfor sluttet du/ble du sparket? Hvilke beslutninger synes du er vanskeligst å ta? Hva har du gjort for å utvikle deg de siste 3 år? Hva dine største feiltrinn, hvordan har du lært av dette? Dine forventninger Hvilken videreutdanning ser du for deg? Hvilken lønn forventer du (diplomatisk svar)? Hvordan er du innstilt til overtidsarbeid? Hvordan ser du for deg de første månedene i jobben? Hva forventer du av nye erfaringer i denne jobben? Avslutning Har du deler av livet ditt som ikke kan dokumenteres bør du ha en forklaring?

5 Er noe mer du ønsker å tilføye? Var du forberedt til intervjuet? Spørsmål til arbeidsgiver Gjør klar en god liste med spørsmål til arbeidsgiver. Det er viktig for deg å forstå hva som forventes og hva ditt arbeid vil gå ut på. Vær offensiv, still interessante spørsmål. Still ikke spørsmål det er en mulighet for at motparten ikke kan besvare. Ha gjerne med spørsmålene på intervju. Notèr! Eksempler på spørsmål du stiller Hvordan ser en dag på jobben ut? Hvem vil jeg rapportere til? Vil jeg lede noen? Hvor viktig er dette arbeidet for bedriften? Hvilken videreutdanning tilbys? Hvilke muligheter for avansement finnes? Hvordan er klimaet, de ansatte imellom, i forhold til avansement? Hvem hadde jobben før meg? Hva gjør denne personen nå? Hva er stillingens største utfordring? Hvordan gjør bedriften det.(spør om en relevant situasjon bedriften er i)? Operer bedriften i et voksende marked? Øker bedriftens omsetning i takt med markedet? Hvilke motivasjonsaktiviteter bruker bedriften. Finnes det bedriftsidrettslag? Tilrettelegges det for aktiviteter som tar sikte på å bedre det sosiale samværet? På hvilken måte er det av betydning for bedriften at det kollegiale miljøet er bra? Hvor mange søker på stillingen? Når kan jeg forvente en tilbakemelding på intervjuet? Er dette første intervjuet i en multippel intervju prosess, spør om det neste intervjuet Det er viktig at man innehar relevant kunnskap om selskap og bransje. Ikke gi inntrykk av uvitenhet. Under intervjuet Har du fulgt BEST sine råd bør du nå være godt forberedt. Du har gode kunnskaper om deg selv, stillingen og din potensielle arbeidsgiver. Tilslutt er det noen ting du kan tenke igjennom før du går til intervju. Gjerne kvelden før. Vær observant på hva du selv pleier å gjøre i liknende situasjoner. Øv gjerne hjemme med en bekjent.

6 Still i et antrekk tilpasset situasjon og stilling. Hva vet du om bedriftens kleskultur? Fast håndtrykk. Legg ikke det ene benet over det andre. Dette kan virke defensivt. Legg ikke armene i kors, kan virke defensivt. Se intervjuer i øynene. Sitt rett i stolen. Unngå å ta deg i ansiktet, gir nervøse signaler. Svar oppriktig på spørsmålene Vær deg selv. Lytt aktivt. Du skal kunne fange opp essens og nyanser i spørsmålene. Prøv og forstå hvordan intervjuer tenker og resonnerer. Kom gjerne med utfyllende innspill. Gi relevante og saklige svar på en naturlig og positiv måte. Snakk direkte til den som stiller spørsmålet. Unngå avklaringer. Ta med penn og papir, noter under intervjuet. Kun det viktigste. Ikke tegninger. Forberedelser Din fremgangsmåte er avgjørende. Det er viktig å inneha relevant kunnskap. Innhent informasjon om bedriften. Dette kan være å besøke hjemmesiden, lese årsrapport, avisartikler og annet skriv om selskapet. Dersom produktene er tilgjengelige, prøv et. Det forventes at du har gjort hjemmeleksen din. Nyheter om selskapet eller sortimentet deres bør du vite om. Kunnskapen vil komme godt med. Benytt deg av denne i søknad, ved henvendelser og på intervju. Du kan søke etter: Lokaliseringer av de forskjellige kontorene Produkt/tjeneste Konkurrenter Strategi Forretningsidé Kundegrunnlaget Bedriftens historie Finansiell informasjon Finn ut hva du kan om din potensielle leder. Denne skal etter all sannsynlighet delta på intervjuet. Kontaktpersonen vil i mange tilfeller være en god ressurs. Forstå bedriftens strategi og forretningsidé. Forklar hvordan du kan være interessant. Det offentlige har også felles mål man jobber etter. Kartlegg disse. Vær presis i dine uttalelser. Ikke la intervjuer tolke dine utsagn. Ha praktiske eksempler som understreker dine egenskaper. Vis til dine resultater. Fortell om dine tekniske egenskaper. Uttalelse fra kollega/sjef, evt. eksempler, gjør dette mer troverdig. Beste indikator på fremtidig suksess er tidligere suksess. Utnytt dette.

7 La arbeidsgiver ta opp lønn og naturalytelser. Men ha klart for deg det minste du vil godta. Husk at du markedsfører deg selv. Det er mye å holde orden på for deg som arbeidssøker. Viktigst er det at du har tenkt igjennom endel viktige forhold. Du er deg selv, og den skal du være. Men vær forberedt på hvem du er. Hvordan forberede seg til jobbintervjuet? Det kan være greit å tenke gjennom intervjuet på forhånd og forberede seg litt på det som skal skje. Vi gir deg noen tips som du kan ta med deg til intervjuet. Forberedelser: Før du går til intervjuet bør du lese gjennom utlysningsteksten og egen jobbsøknad, slik at det er samsvar mellom det du sier på intervjuet og det du skrev i søknaden. Deretter bør du finne ut mest mulig om firmaet og stillingen du har søkt på. Du kan også forberede en del spørsmål som du kan stille under intervjuet. Tenk gjennom hva du ønsker å vite om firmaet og stillingen. Forslag til spørsmål du kan stille: Hvilke konkrete oppgaver innbefatter i stillingen? Hvilke fremtidsutsikter har firmaet? Hvordan er utviklingsmulighetene i firmaet? Hvilken arbeidsform har firmaet? Jobber man i team, individuelt, annet? Klær Dersom du kler deg pent til jobbintervjuet, signaliserer du at du er interessert i jobben. Ta på deg det du syns passer seg for situasjonen. Sørg bare for at du har rene og hele klær og at du føler deg vel i det du har på deg. Målet med jobbintervjuet er å få et fyldigere inntrykk av deg som person. Det er derfor hovedsakelig den måten du sier tingene på og kroppspråket ditt som vil bli vektlagt i forhold til dine faglige og personlige kvalifikasjoner. Kroppsspråket betyr mer enn 50 % for det samlede inntrykk intervjueren får av deg. I løpet av samtalen danner han eller hun en mening om deg, og det er dette inntrykket du kan påvirke i positiv retning. Det er derfor viktig at du virker rolig og interessert. Gå intervjueren i møte, gi han/hun et godt håndtrykk og et smil. Lytt godt til hvordan vedkommende uttaler navnet sitt det tar seg dårlig ut hvis du ikke husker navnet eller sier det feil. Du skal selvsagt være deg selv, men vær likevel oppmerksom på kroppsspråket ditt. Sitt pent på stolen, snakk tydelig og vis interesse, særlig med øynene men også ved å nikke. Myk start Det kan være greit med en myk start på intervjuet. Litt small talk, hvor man snakker om andre ting enn den ledige stillingen er ganske vanlig. Du kan vende dette til noe positivt ved å komme med en åpen og naturlig bemerkning om virksomheten, mottakelsen, bygningen eller lignende. Dermed skaper du en god stemning, virker åpen, ærlig og interessert.

8 Prøv å sett deg i mottakerens sted. Snakk derfor om emner som interesserer intervjueren, og gi konkret informasjon om deg selv. Vis med kroppsspråket at du er en aktiv person man kan regne med. Er det flere tilstede under intervjuet, så sørg for at du har en passende øyenkontakt med alle, selv om det kan være vanskelig. Husk at alle som er tilstede skal ha en positiv opplevelse av deg og dine evner. Ta notater For å virke interessert, er det lurt å ta notater i begrenset omfang, særlig etter at du selv har stilt spørsmål. Prøv å lytte konsentrert, gi tilbakemeldinger på intervjueren sier. Ikke la intervjueren styre hele samtalen, men still spørsmål, vis selvstendighet og prøv å lede samtalen inn på dine sterke sider. Når jobbintervjuet og eventuelle tester er overstått kan du spørre hvor lang tid det går innen du hører nærmere. Det gir ro i sinnet i perioden du venter på svar. Hvordan opererer headhuntere? Headhunting eller Executive Search er et systematisk søk etter høyt kvalifiserte ledere og fagspesialister. Kandidaten finnes via de nettverk headhunteren har tilgang til og ikke gjennom en åpen utlysning av stillingen. Kombinasjonen av search og åpen utlysning forekommer imidlertid ofte. Bruk av nettverk til å skaffe kandidater til en stilling er ikke noe nytt, men betydningen av systematisk og målrettet headhunting/search sammenlignet med vanlig annonsering er sterkt økende. Det er en vanlig erfaring at dyktige ledere og fagspesialister ikke svarer på annonser. Headhunteren kan sees på som en utsendt ambassadør for oppdragsgiveren. På en diplomatisk og konfidensiell måte kan headhunteren informere interessante kandidater om stillingen og gjennomføre store deler av rekrutteringsprosessen uten å involvere oppdragsgiver og uten å synliggjøre for omverdene at en rekrutteringprosess er på gang. Headhuntere arbeider ofte i det skjulte, og de bedrifter som står bak headhunterne er også temmelig anonyme. Unntak finnes selvfølgelig, spesielt de firma som kombinerer search og vanlig rekruttering gjennom offentlig utlysning. Hovedkildene til rekruttering er: intern rekruttering, rekruttering via bedriftens nettverk (ansatte, styre, leverandører, kunder), ekstern rekruttering gjennom annonsering og/eller internett headhunting/search. Headhunting har mange fordeler ved rekruttering av dyktige ledere og fagspesialister som er lite mobile. Mange blir smigret over å bli kontaktet av en headhunter og går gjerne videre for å se nærmere på stillingen. Headhunteren kan m.a.o lokke frem den spesielle kandidaten som ellers ikke ville vært synlig. Headhunterne kan også finne frem til kandidater med en utradisjonell bakgrunn (f.eks. kvinner til ledende stillinger) som det ville være vanskelig å

9 sikte inn med en annonse. Headhunteren sikrer også anonymitet. Bedriften er klar over at kjernekompetente og dyktige medarbeidere kan bli kontaktet av headhuntere og vil derfor kanskje passe bedre på de enn det som ellers ville vært tilfelle. Headhunteren vil på mange måter ha rollen som en megler mellom oppdragsgiver og kandidat. Fra kandidatens ståsted er det godt å vite at headhunteren gjerne vil at kandidaten skal få stillingen. Det er jo den eneste måten headhunteren kan lykkes med oppdraget. Bedriften på sin side slipper å involvere seg i store deler av rekrutteringsprosessen. Hovedulempen med Search er at interessante kandidater som ikke er med i de rette nettverkene (f.eks. kvinner), blir ekskludert fra mange interessante jobber. Rykte og renome kan dessuten bli avgjørende i mange sammenhenger. Noen bærer med seg et positivt renomé det ikke er grunnlag for og vice versa. Uheldig ryktespredning kan skje den beste i dagens samfunn. Generelt arbeider search-firmaer profesjonelt - spesielt i de innledende faser med de mest aktuelle kandidater. Problemer oppstår gjerne når kandidater sjaltes ut i løpet av prosessen. Det kan være lite samsvar med den første innsmigrende og flatterende samtale for å få kandidaten på kroken og hvordan kandidaten behandles senere når han eller hun av en eller annen grunn ikke er like interessante lenger. Overlev som jobbsøker. 13 råd om hvordan du forholder deg i situasjonen som jobbsøker 1. Ingen skylder deg en jobb. Du må selv kjempe for å få en. 2. Erkjenn at det kan ta litt tid å få en jobb. 3. 2/3 av alle jobbsøkere bruker mindre end 5 timer i uken til jobbsøkningen. Bestem deg for å bruke seks ganger så mye. 4. Innstill deg på alternative jobbmuligheter ved alltid å ha en plan B. Altså hvis dette ikke lykkes, så gjør jeg Vær klar over dine kunnskaper, og prioriter dem. 6. Finn ut av om du er best til at omgås mennesker, behandle ting eller behandle informasjoner. 7. Bygg opp et nettverk som kan gi deg nødvendig informasjon om personer, jobbmuligheter og firmaer. 8. Følg opp, dersom du får avslag. Spør hvorfor du ikke fikk jobben. 9. Hvis du ønsker å oppnå resultater, lag en liste over feil du gjorde. Ha denne listen i hodet neste gang, slik at du ikke gjør de samme feilene. 10. Ta ikke noe for gitt. Du har ingen jobb før du har en skriftlig avtale. 11. Fortell venner og kjente at du er ute etter jobb, og fortell hva du kunne tenke deg. 12. Hvis du strever med å holde gnisten oppe, så finn andre i samme situasjon for å utveksle erfaringer med. 13. Ikke utsett ting!

10 Perioden mellom søknad og intervju Du har nettopp sendt søknad og CV til en bedrift du gjerne kunne tenke deg å jobbe i. Hva sier du når du ringer den aktuelle bedriften for å følge opp prosessen? Hvordan forbereder du deg hvis du blir innkalt til intervju? Telefonsamtalen Synes du det er vanskelig å løfte av røret for å ringe en potensiell arbeidsgiver etter at du har sendt inn CV og søknad? Her gir vi deg noen råd og tips på du takler slike telefonsamtaler, hvis du er litt usikker i den situasjonen. Presenter deg selv og noter deg navnet på personen du snakker med. Fortell hvorfor du ringer og hvem du ønsker å snakke med. Har du ringt dit før, gi et kort referat fra forrige samtale. Henvis til søknaden og CV en du har sendt dem, og spør hvor langt de er kommet i prosessen. Spør gjerne når du kan regne med å høre noe fra dem igjen. Husk å takke personen du snakker med, og sørg for å skrive ned navn, telefonnummer og eventuell mail-adresse. Og ikke glem Vær fokusert og hold deg til saken. Sørg for at samtalen blir mest mulig målrettet, men vær realistisk med hva du kan oppnå med samtalen. Dersom du kommer til en telefonsvarer - ikke vær sjenert, legg alltid igjen en beskjed. Spør om de har mottatt CV en og søknaden. Legg igjen navn og telefonnummer. Tips før intervjuet Blir du innkalt til jobbintervju, er det viktig å forberede seg - det viser at du virkelig er interessert i jobben. Undersøk så mye du kan rundt stillingen og den aktuelle bedriften. De fleste firmaer har egen web-side. Denne bør du gjøre deg godt kjent med, for her kan du skaffe deg mye informasjon. Få også tak i brosjyrer eller annet som kan gi deg de opplysningene du trenger. Opplysninger du bør være trygg på er for eksempel bedriftens produkter og tjenester, strukturen og dens konkurrenter. Hvordan ligger selskapet an økonomisk, hva slags målsetninger har de? Dersom du har mulighet til å skaffe informasjon om det, kan det være lurt å få et lite innblikk i kulturen innad i organisasjonen. Kanskje du kjenner noen som kjenner noen som jobber der? Ta kontakt og spør i vei! Forslag til spørsmål du kan stille: Hvilke konkrete oppgaver innbefatter i stillingen? Hvilke fremtidsutsikter har firmaet? Hvordan er utviklingsmulighetene i firmaet? Hvilken arbeidsform har firmaet? Jobber man i team, individuelt, annet? Spørsmål du bør være forberedt på å få: Hvorfor har du søkt jobb hos oss? Hva er dine positive sider? Hva er dine negative sider? Hvordan stiller du deg til overtid? Er du fleksibel? Kan du ta ting på sparket? Hva slags fritidsinteresser har du? Hvordan er du når det gjelder samarbeid? Hvordan takler du høyt arbeidstempo? Hva er viktig for deg i en jobb? Hvorfor passer du til denne stillingen? Hvorfor skal vi velge deg? Når du kommer til et jobbintervju, skal du i prinsippet selge deg selv. De du møter er i

11 utgangspunktet positive til deg siden du er innkalt, og dette inntrykket må du forsterke. Husk likevel at du ikke må gi deg ut for noe du ikke er! Lykke til med markedsføringen og ikke minst salget av deg selv! Ha et fargerikt jobbintervju Det er ikke helt likegyldig for førsteinntrykket hvilke farger du velger når du går i jobbintervju. Klesfargene kan nemlig være med på å fortelle om du er den rette for jobben eller ikke. Om du skal ha på deg drakt eller dress, ha smykker og veske eller heller velge noe mer uformelt, spiller ikke så stor rolle. Det er fargene på klærne som virkelig teller, skriver Aftenposten. Uttalelsene kommer fra fargepsykolog Angela Wright og forfatter av boken The beginners guid to colour psychology. Hun hevder at fargene underbevisst sier mer enn du tror til en fremtidig arbeidsgiver. Overfor den britiske avisen Independent påpeker Wright at lys lenge har vært brukt som terapi. Derfor burde ikke reaksjoner på farger bli undervurdert. Hun viser til at vi ofte assosierer enkelte farger med bestemte egenskaper. Rødt assosieres med sex og lidenskap ( Scarlet-kvinnen, red-light-district, kvinnen i rødt), i filmer slåss skurker i sort med heltene i hvitt, jenter i rosa oppfattes som søte og uskyldige. - Vi kler ikke alle farger, men i dag kan du alltid finne en fargeanalyse som passer for å gi det ønskelige inntrykket, mener hun. Rødt signaliserer lidenskap og utadvendthet. Kan oppfattes forskjellig av ulike nasjonaliteter: Et rødt slips kan fortelle en amerikansk sjef at du har spisse albuer og er ambisiøs, mens en britisk leder kan tro at slipsvalget har å gjøre med ditt politiske standpunkt. En bra farge hvis du er ute etter en sjefsstilling. Grønt står for balanse. Grønne mennesker er rettferdige, forholder seg rolig under press, og klarer å beholde et perspektiv under stress. Passer for fremtidige polititjenestemenn. Rosa bør du holde deg unna på jobbintervjuet. Det gir inntrykk av at du er underdanig og mangler stå-på-evne. Grått sier at du mangler personlighet, selvtillit og overbevisning. Helt upassende for en som vil bli aksjemegler, for eksempel. Gult forteller at du er morsom, elskelig og har masse humor. Passer fint for en som skal jobbe i team eller som skal underholde. Kan også fortelle arbeidsgiveren at du er litt av en klovn. Oransje står for kreativitet, lidenskap og sensualitet. Var lenge assosiert med hedenskap. Oransje uttrykker at du blir en glimrende underholder, kunstner eller skribent, men sender ut galt signal dersom du drømmer om å bli bibliotekar. Blått er intellektets farge. Assosieres med effektivitet, lojalitet, sanndruhet og integritet. Bra farge for advokater og revisorer, men ikke fullt så vellykket for kunstnere og håndverkslærere. Sort tar fremfor alt fargen fra ansiktet. Kan også signalisere at du mangler personlighet eller har noe å skjule. Godt valg for dem som skal bli prest eller nonne, men glem sort hvis du jakter på en kreativ jobb. Lilla har klare spirituelle undertoner. Fargen forteller intervjueren at du er en person som foretrekker å få være i fred for å meditere. Ja-farge for yoga-instruktører, nei-farge for kundebehandlere. Hvitt betyr renhet og uskylighet, og er best til prester. Akkurat som sort skjuler

12 hvitfargen ditt egentlige jeg. Leger og sykepleiere kan godt gå i hvitt, andre bør velge en annen farge. Er CVen din til å stole på? En britisk undersøkelse, utført av CV Validate.com, viser at hver tredje jobbsøker lyver og overdriver i sine søknader og CVer, og tallene kan etter all sannsynlighet overføres til norske forhold. Det kan kanskje være fristende å pynte litt på opplysningene om seg selv for å gjøre seg mer attraktiv i arbeidsmarkedet. Man skal jo prøve å markedsføre seg selv. Men vær oppmerksom på at mange rekrutterere har egne prosedyrer de går igjennom for å skille løgn fra sannhet. La oss si at du skriver at ansettelsesperioden hos en annen arbeidsgiver har vært lengre enn det som var tilfelle, kanskje for å dekke over at du har gått arbeidsledig en periode. Selv om firmaet du tidligere jobbet for ikke lenger eksisterer, kan rekruttereren likevel ta kontakt med personer som har jobbet der ja, selv om din tidligere sjef har gått av med pensjon eller flyttet til utlandet. Tenk deg dette scenariet: Rekruttereren: Du var på intervju forrige uke hos oss, og det er et par ting jeg ikke helt får til å stemme. Hvordan var det egentlig med tidspunktet på den ansettelsen? Du: Ehh... jo, eh... (og så kommer du med en tynn forklaring) Rekruttereren: Det er rart du sier det, for jeg har tatt kontakt med referansene dine, og begge sier det samme, at du ble ansatt på et annet tidspunkt. Du kommer mumlende med en dårlig bortforklaring, og rekruttereren sier: Dette er en klar indikasjon på at du ikke har vært åpen omkring din fortid. Du har med vilje skjult noe for meg. Jeg har dessverre ikke så mye tillit til deg mer. Derfor ønsker jeg ikke å gå videre med deg. Dette er en situasjon som ikke er særlig komfortabel, verken for rekrutterer eller søker, men vær forberedt på at alt i CV en og søknaden din skal kunne dobbeltsjekkes, og ikke undervurder rekruttereren. De kan være detektiver! Husk også at Norge er et lite land, og ting sprer seg raskt. Å få et rykte på seg som en uærlig søker, kan hindre deg senere i en jobbsøkerprosess.

Informasjonsark - Intervjuer

Informasjonsark - Intervjuer Informasjonsark - Intervjuer Innledning Et jobbintervju starter ofte med at arbeidsgiver forteller litt om bedriften, avdelingen og den aktuelle jobben. Lytt nøye og ta gjerne notater som du kan bruke

Detaljer

Jobbsøking. Tema i Grønn gruppe - januar 2007 JOBBSØKING... 2

Jobbsøking. Tema i Grønn gruppe - januar 2007 JOBBSØKING... 2 Jobbsøking Tema i Grønn gruppe - januar 2007 JOBBSØKING... 2 1. Stillingsannonser... 2 Hvorfor lese stillingsannonsen grundig?... 2 Hva må jeg se etter i annonsen?... 2 2. Slik finner du de ledige jobbene...

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS

SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS En ansettelsesprosess starter gjerne med et behov; virksomheten trenger ny kompetanse, oppdragsmengden øker, man må erstatte en som skal slutte/går

Detaljer

Intervjuguide. Generell disposisjon. 1. Før intervjuet - Forberedelser ----------------------------

Intervjuguide. Generell disposisjon. 1. Før intervjuet - Forberedelser ---------------------------- Intervjuguide Generell disposisjon 1. Før intervjuet - Forberedelser ---------------------------- 2. Selve intervjuet - hvordan starte intervjuet ---------------------------- 3. Kandidatens motivasjon

Detaljer

Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015

Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015 Oslo kommune Utdanningsetaten Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015 lllustrasjon: Herman Zander. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever på Bjørnholt

Detaljer

forberedelse. gjennomføring. suksess.

forberedelse. gjennomføring. suksess. forberedelse. gjennomføring. suksess. Kelly Services Intervjuguide til kandidater Kelly Services er opptatt av å levere ressurser og verktøy som kan hjelpe deg med å lykkes på arbeidsmarkedet. Denne guiden

Detaljer

Del 3. Mine muligheter Til deltaker

Del 3. Mine muligheter Til deltaker Arbeidshe e deltaker, del 3, side 1 av 7 Del 3. Mine muligheter Til deltaker SJEFiEGETLIV Navn: Arbeidshe edeltaker,del3,side2av7 Del 3: Mine muligheter Nå som du har vært gjennom de to første delene av

Detaljer

Manpower 2015 Voksenopplæringssenteret 9. Oktober 2015

Manpower 2015 Voksenopplæringssenteret 9. Oktober 2015 Manpower 2015 Voksenopplæringssenteret 9. Oktober 2015 Hvordan komme seg inn på arbeidsmarkedet? v/aase Askvig Berg Tuesday, December 01, 2015 Tema for dagen - Arbeidsmarkedet - Hvor finnes jobbene? -

Detaljer

Intervjuguide til rekruttering (unntatt offentlighet, legges på personalmappa)

Intervjuguide til rekruttering (unntatt offentlighet, legges på personalmappa) til rekruttering (unntatt offentlighet, legges på personalmappa) Presentasjon av arbeidsstedet Når intervjuutvalget er presentert, bør intervjuet begynne med en kort, målrettet og positiv beskrivelse av

Detaljer

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole:

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole: Opplæring i bedrift Søknad og formidling Hva skjer når? Søknad og CV Valg av lærefag Intervju Mine visittkort Logg for søknader Hvor finner du læreplassene Lærling eller lærekandidat Kontakter og adresser

Detaljer

For å få en realistisk arbeidsprosess kan programfaglærer delta på jobbintervjuet.

For å få en realistisk arbeidsprosess kan programfaglærer delta på jobbintervjuet. Du er ansatt! (Jobben er din!) Antatt tidsbruk: 6 skoletimer Oppgaver tilpasset: norsk VG1-2, tverrfaglig samarbeid mellom programfag (samarbeid med engelsklærer er også mulig.) Dette undervisningsopplegget

Detaljer

INNHOLDS- FORTEGNELSE

INNHOLDS- FORTEGNELSE INNHOLDS- FORTEGNELSE 1 Formål 2 Intervjugruppe 3 Intervjuet 3.1 Noen grunnregler 3.2 Hvordan starte intervjuet 3.3 Spørsmål 4 Oppsummering / vurdering 5 Referansesjekk 6 Innstilling 2 1 FORMÅL Formålet

Detaljer

INTERVJUGUIDE. Generell disposisjon

INTERVJUGUIDE. Generell disposisjon INTERVJUGUIDE Generell disposisjon 1. Formål og framgangsmåte 2. Selve intervjuet 2.1. Forberedelser 2.2. Selve intervjuet 2.3. Sjekk kandidatens motivasjon 2.4. Sjekk kandidatens kvalifikasjoner 2.5.

Detaljer

K A R R I E R E H O G A N U T V I K L I N G. Hogans Personlighetsinventorium for karriereutvikling. Rapport for: Jane Doe ID: HB290672

K A R R I E R E H O G A N U T V I K L I N G. Hogans Personlighetsinventorium for karriereutvikling. Rapport for: Jane Doe ID: HB290672 U T V E L G E L S E U T V I K L I N G L E D E R S K A P H O G A N U T V I K L I N G K A R R I E R E Hogans Personlighetsinventorium for karriereutvikling Rapport for: Jane Doe ID: HB290672 Dato: August

Detaljer

Utplassering for elever

Utplassering for elever Utplassering for elever Arbeidsbok Elevens navn:. Bedrift:. Kjære elev! Vi ønsker deg velkommen til et lite innblikk i bransjen! Når du nå skal prøve deg i arbeidslivet, vil vi først og fremst samarbeide

Detaljer

I MØTE MED NAV. Recoveryverksteder Asker Kommune 2014 0

I MØTE MED NAV. Recoveryverksteder Asker Kommune 2014 0 I MØTE MED NAV Recoveryverksteder Asker Kommune 2014 0 Innholdsfortegnelse Forord s. 2 Hva er Nav? S. 3 Når kan Nav være til hjelp? S. 3 Før, i og etter møte s. 5 Klage s. 8 Generelle tips s. 9 Kilder

Detaljer

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Når, hvor, hvem og hvordan Når: Begynn å tenke teambuilding med en gang; det er ikke bare for erfarne konsulenter. Det er ikke nødvendig

Detaljer

RECOVERYVERKSTEDER I MØTE MED NAV. Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Asker kommune

RECOVERYVERKSTEDER I MØTE MED NAV. Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Asker kommune RECOVERYVERKSTEDER I MØTE MED NAV Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Asker kommune Innholdsfortegnelse Forord s. 03 Hva er Nav? s. 04 Når kan Nav være til hjelp? s. 04 Før,

Detaljer

HSH Lederhusets medieguide

HSH Lederhusets medieguide HSH Lederhusets medieguide Det å kunne håndtere media er blitt en viktig rolle for en bedriftsleder både det å utnytte mediene til din for å skape positiv blest rundt din virksomhet, og å unngå å ramle

Detaljer

Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er

Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er Emerio Norge AS «Vi i Emerio mener at bemanning og rekruttering er mye mer enn å gjennomgå søknader og lese CV er.» En imponerende CV er ikke alt Svært

Detaljer

Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju:

Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju: Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju: 1. Hva er grunnen til at du søker denne stillingen? Jobben virker spennende for meg og jeg tror jeg har den riktige kompetansen og erfaringen som trengs

Detaljer

- Navn på utdanningen, lærested og hvilke år du brukte på å ta utdanningen.

- Navn på utdanningen, lærested og hvilke år du brukte på å ta utdanningen. CV, eller Curriculum Vitae, betyr en kort beskrivelse av eget livsløp og skal gi arbeidsgiver en oversiktlig, stikkordsmessig og kronologisk gjennomgang av deg og din bakgrunn. CVen skal fortelle hvem

Detaljer

Society and workplace diversity group

Society and workplace diversity group Rekruttering i flerkulturelle samfunn Professor Gro Mjeldheim Sandal, Universitetet i Bergen Ab-konferansen, Fornebu 08.november 2012 Society and workplace diversity group http://www.uib.no/psyfa/isp/diversity/index.htm

Detaljer

Intervjuets faser. Åpning Informasjon om bedriften Intervju etter CV Informasjon om stilling Mer inngående spørsmål Avslutning

Intervjuets faser. Åpning Informasjon om bedriften Intervju etter CV Informasjon om stilling Mer inngående spørsmål Avslutning Intervjuets faser Åpning Informasjon om bedriften Intervju etter CV Informasjon om stilling Mer inngående spørsmål Avslutning Åpning Etabler god kontakt og tillit - snakk med kandidaten om hverdagslige

Detaljer

Del 3. Mine muligheter Til kursholder

Del 3. Mine muligheter Til kursholder Veiledningshe e kursholder, del 3, side 1 av 10 Del 3. Mine muligheter Til kursholder SJEFiEGETLIV Veiledningshe ekursholder,del3,side2av10 Del 3) Mine muligheter Etter å ha vært gjennom de to første delene

Detaljer

KOMMUNIKASJON TRENER 1

KOMMUNIKASJON TRENER 1 KOMMUNIKASJON TRENER 1 INNLEDNING Bra lederskap forutsetter klar, presis og meningsfylt kommunikasjon. Når du ønsker å øve innflytelse på spillere, enten det være seg ved å lære dem noe, løse problemer,

Detaljer

8.4 Ansettelser tillegg

8.4 Ansettelser tillegg 8.4 Ansettelser tillegg De ansatte er i de fleste tilfeller den viktigste ressursen i bedriften. Derfor er det en svært viktig oppgave å finne de rette menneskene til de ulike stillingene i bedriften.

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse

Medarbeiderundersøkelse Medarbeiderundersøkelse Innledning Undersøkelsen skal gi den enkelte medarbeider mulighet til å gi tilbakemelding på hvordan han eller hun opplever sin arbeidssituasjon. Resultatene fra undersøkelsen vil

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

19.10.2015. Hensikten med stillingsannonsen? Stillingsannonser - Resultatorientert gjennomfører søkes. Rekrutteringsprosessen

19.10.2015. Hensikten med stillingsannonsen? Stillingsannonser - Resultatorientert gjennomfører søkes. Rekrutteringsprosessen Stillingsannonser - Resultatorientert gjennomfører søkes Ole I. Iversen (Dr. BA) oii@assessit.no Twitter: @OIIversen www.assessit.no Transparentene kan lastes ned fra www.oleiversen.no Rekrutteringsprosessen

Detaljer

MULTICONSULTS VERDIER

MULTICONSULTS VERDIER MULTICONSULTS VERDIER Kjære medarbeider Verden rundt oss forandrer seg stadig. En dynamisk verden vil også påvirke oss i MULTICONSULT, og vi kan ikke isolere oss fra det som skjer i omverdenen. Vi blir

Detaljer

Foredrag rekruttering, Narvik, 31. august 2011 Hugo Kjelseth hugo@kjelseth.no / www.kjelseth.no / mobil 915 33450

Foredrag rekruttering, Narvik, 31. august 2011 Hugo Kjelseth hugo@kjelseth.no / www.kjelseth.no / mobil 915 33450 Foredrag rekruttering, Narvik, 31. august 2011 Hugo Kjelseth hugo@kjelseth.no / www.kjelseth.no / mobil 915 33450 KJELSETH CONSULTING AS Daglig leder, eier og eneste ansatte er meg Stiftet 1.1.2006 under

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Kursholder: Bjarte Horn Rådgiver NITO Kompetanse

Kursholder: Bjarte Horn Rådgiver NITO Kompetanse Jobbsøkerseminar Kursholder: Bjarte Horn Rådgiver NITO Kompetanse Hva er NITO? Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer Muligheter og sikkerhet 50.000 medlemmer www.nito.no ..og som medlem

Detaljer

Hvordan gjenkjenne ulike personlighetstyper på jobben, og bruke dette på en positiv måte

Hvordan gjenkjenne ulike personlighetstyper på jobben, og bruke dette på en positiv måte Hvordan gjenkjenne ulike personlighetstyper på jobben, og bruke dette på en positiv måte Av Kristin Aase Energi Norges HR-konferanse 2.februar 2012 Bruksverdi Individ Forstå seg selv og andres sterke sider

Detaljer

Sjekkliste for leder. Samtalens innhold (momentliste)

Sjekkliste for leder. Samtalens innhold (momentliste) OPPLEGG FOR MEDARBEIDERSAMTALE Mål, status og utvikling 1. Innledning og formålet med samtalen 2. Rammer for medarbeidersamtalen innhold og forberedelse 3. Hvordan gjennomføre den gode samtalen? 4. Oppsummeringsskjema

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Medarbeidersamtaler. Universitetet for miljø- og biovitenskap

Medarbeidersamtaler. Universitetet for miljø- og biovitenskap Medarbeidersamtaler Universitetet for miljø- og biovitenskap 1 UMBs visjon Universitetet for miljø- og biovitenskap skal gjennom utdanning og forskning bidra til å sikre livsgrunnlaget til dagens og fremtidens

Detaljer

Personlig kompetanse. -Hva legger du i dette begrepet?

Personlig kompetanse. -Hva legger du i dette begrepet? Personlig kompetanse -Hva legger du i dette begrepet? Slik er jeg eller slik vil jeg bli? Vi kan velge å forholde oss til våre personlighetstrekk som vår skjebne, eller å forholde oss aktivt og se på mulighetene

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Hvordan bruke inkedin.com, finn.no og det uannonserte arbeidsmarkedet for bygge egen merkevare? Econa 14. April 2016 Finn Roger Bråthen

Hvordan bruke inkedin.com, finn.no og det uannonserte arbeidsmarkedet for bygge egen merkevare? Econa 14. April 2016 Finn Roger Bråthen Hvordan bruke inkedin.com, finn.no og det uannonserte arbeidsmarkedet for bygge egen merkevare? Econa 14. April 2016 Finn Roger Bråthen . og en av grunnene er.. Arbeidsmarkedet Uannonserte arbeidsmarkedet

Detaljer

Stillingsannonse. Vi har ledig stilling som konsulent i 100 % stilling i vårt veiledningsteam. Arbeidsområder og oppgaver vil være:

Stillingsannonse. Vi har ledig stilling som konsulent i 100 % stilling i vårt veiledningsteam. Arbeidsområder og oppgaver vil være: Stillingsannonse Motivasjon & Støtte er et senter som jobber med å gi mennesker mulighet til arbeid og aktivitet. Vi er en privat organisasjon som har som hovedmål å utvikle mennesker. Senteret ble etablert

Detaljer

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Definisjon lobbyvirksomhet Personers forsøk på å påvirke politikere/makthavere/beslutningstakere

Detaljer

En brosjyre for enkeltmedlemmer. Lønnsforhandlinger med sjefen

En brosjyre for enkeltmedlemmer. Lønnsforhandlinger med sjefen En brosjyre for enkeltmedlemmer Lønnsforhandlinger med sjefen 2 Lønnsforhandlinger med sjefen Denne brosjyren er for enkeltmedlemmer som forhandler lønn på egenhånd. Som enkeltmedlem har man ikke den fordelen

Detaljer

God tekst i stillingsannonser

God tekst i stillingsannonser God tekst i stillingsannonser I dag skal vi studere stillingsannonsen nærmere la oss inspirere av gode eksempler utfordre klisjeene og se på alternative formuleringer gå gjennom en sjekkliste for kvalitetssikring

Detaljer

Lønnspolitikk og vurderingskriterier

Lønnspolitikk og vurderingskriterier Lønnspolitikk og vurderingskriterier 2 INDIVIDUELL LØNNSFORDELING VED LOKALE LØNNSFORHANDLINGER Lønnspolitikk og vurderingskriterier Kjære tillitsvalgt! Dette heftet er et hjelpemiddel for deg som skal

Detaljer

DEN PROFESJONELLE ARBEIDSTAKER

DEN PROFESJONELLE ARBEIDSTAKER DEN PROFESJONELLE ARBEIDSTAKER http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner personer som blir godt likt av sine overordnede, blir oftere forfremmet enn sine kollegaer og får større lønnsøkninger

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Grunnleggende salg. Kommunikasjon er. Hvordan du sier det. Ordene du sier. Temaer. Hvorfor forsvinner kunder?

Grunnleggende salg. Kommunikasjon er. Hvordan du sier det. Ordene du sier. Temaer. Hvorfor forsvinner kunder? Grunnleggende salg Temaer Kundebehandling Kommunikasjon Kundens behov Argumentasjon Innvendingsbehandling Selgende tilbud Avslutte salget 1 2 Hvorfor forsvinner kunder? Kommunikasjon er 1 % dør 3 % flytter

Detaljer

Det er kostbart å feilrekruttere!

Det er kostbart å feilrekruttere! www.biztools.no Det er kostbart å feilrekruttere! All rekruttering er forbundet med risiko og avkastning. Gode ansettelser gir solid gevinst, mens svake ansettelser gir tap på flere hundre tusen kroner..

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

views personlig overblikk over preferanser

views personlig overblikk over preferanser views personlig overblikk over preferanser Kandidat: Ola Nordmann 20.05.2005 Rapport generert: 21.07.2006 cut-e norge as pb. 7159 st.olavsplass 0130 OSLO Tlf: 22 36 10 35 E-post: info.norge@cut-e.com www.cut-e.no

Detaljer

Selvinnsikt. Verdier personlige

Selvinnsikt. Verdier personlige Selvinnsikt Verdier personlige Variasjoner: Selvinnsikt. Elevene skal finne verdier som er viktige for dem som mennesker. I tillegg skal de gradere dem og prioritere dem. Slik blir dette en øvelse både

Detaljer

Salg! Business to business. v/ulf Rasmussen Partner, Euro Business School

Salg! Business to business. v/ulf Rasmussen Partner, Euro Business School Salg! Business to business v/ulf Rasmussen Partner, Euro Business School Mega trender for salgsorganisasjoner Kilde: McKinsey & Company - 2014 Side 3 Mega trender for salgsorganisasjoner Kilde: McKinsey

Detaljer

Historien om et godt menneske

Historien om et godt menneske Birger Emanuelsen Historien om et godt menneske Roman Til mine søstre Hei Thomas, Det føles veldig rart å skrive til deg. Tror aldri jeg har skrevet brev før. Men det er det eneste som passer. Jeg håper

Detaljer

Begreper fra arbeidslivet

Begreper fra arbeidslivet Begreper fra arbeidslivet Arbeidstid og ansettelse Laget ved Sjefsgården VO Arbeids-giver en som gir arbeid til noen sjefen Arbeids-taker en som får arbeid Heltid Du har full jobb. Full jobb er det samme

Detaljer

Anonymisert versjon - sak om diskriminering ved tilsetting som sosialkurator

Anonymisert versjon - sak om diskriminering ved tilsetting som sosialkurator Anonymisert versjon - sak om diskriminering ved tilsetting som sosialkurator Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage fra A av 3. juli 2007, samt etterfølgende korrespondanse i saken. A

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

Transkribering av intervju med respondent S3:

Transkribering av intervju med respondent S3: Transkribering av intervju med respondent S3: Intervjuer: Hvor gammel er du? S3 : Jeg er 21. Intervjuer: Hvor lenge har du studert? S3 : hm, 2 og et halvt år. Intervjuer: Trives du som student? S3 : Ja,

Detaljer

5. Ikke lenger enn 1 side Leseren bruker kort tid på å lese jobbsøknaden din. Det må være kortfattet, tydelig og målrettet.

5. Ikke lenger enn 1 side Leseren bruker kort tid på å lese jobbsøknaden din. Det må være kortfattet, tydelig og målrettet. Tips til søknaden Her er 7 tips til en god søknad. 1. Enhver søknad må skreddersys! Ja, det er mye arbeid, men det lønner seg. Hvis teksten minner om en masseutsendelse er det liten sjanse for at den treffer

Detaljer

Habilitet-Ansvar-Velvære

Habilitet-Ansvar-Velvære Intervju - stikkordsliste Presentasjon av deltakerne Si litt generelt om BPA-ordningen HAV er arbeidsgiver, står for lønn, ansettelser o Arbeidsleder tjenestemottaker o Arbeidssted hjemme hos bruker/arbeidsleder,

Detaljer

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no se mulighetene din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet avgjørende øyeblikk

Detaljer

Fra ord til handling Når resultatene teller!

Fra ord til handling Når resultatene teller! Fra ord til handling Når resultatene teller! Av Sigurd Lae, Considium Consulting Group AS Utvikling av gode ledelsesprosesser i et foretak har alltid til hensikt å sikre en resultatoppnåelse som er i samsvar

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FRA ELEV TIL LÆRLING1 INFORMASJON OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS I BUSKERUD

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FRA ELEV TIL LÆRLING1 INFORMASJON OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS I BUSKERUD Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FRA ELEV TIL LÆRLING1 INFORMASJON OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS I BUSKERUD HER FÅR DU SVAR PÅ: HVORDAN SØKER DU LÆREPLASS?... s. 3

Detaljer

Oppfølging av deltakere i AB Interne kravspesifikasjoner ved KIM-senteret.

Oppfølging av deltakere i AB Interne kravspesifikasjoner ved KIM-senteret. Oppfølging av deltakere i AB Interne kravspesifikasjoner ved KIM-senteret. 1. Før innsøkning 2. Mottatt søknad 3. Vedtak om inntak 4. Registrering i CAPITECH 5. Rådgivende Utvalg 6. Inntaksmelding 7. Oppstartsmelding

Detaljer

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med?

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? Helse sjekk SINN Bli god Å SNAKKE Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? med TEKST OG FOTO: TORGEIR W. SKANCKE På bordet er

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Transkribering: Intervju med L2

Transkribering: Intervju med L2 Transkribering: Intervju med L2 Intervjuer: Hvilken stilling har du i dag? L2: Jeg er HR-direktør i Norge. Intervjuer: har du flere ansvarsområder, eller hvilke andre ansvarsområder som ligger under den

Detaljer

FESTIVALPROGRAM 17-19. APRIL 2013

FESTIVALPROGRAM 17-19. APRIL 2013 FESTIVALPROGRAM 17-19. APRIL 2013 Vår visjon er å sette deg i fokus og virkelig finne ditt behov, som igjen gjør at du får den jobben som passer deg best. Det er tidligere laget arbeidssøkerkurs, men for

Detaljer

Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats

Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats Lønnssamtalen Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats Hva er en lønnssamtale? > I forkant av den årlige lønnsgjennomgangen foretar leder og ansatt en evaluering av den ansattes presta

Detaljer

RUTINER FOR TILSETTING

RUTINER FOR TILSETTING RUTINER FOR TILSETTING Dette dokumentet er ment som en veileder og rutiner for tilsettingsprosesser. Vurdering før utlysning En stillingsanalyse skal være konkret og tilstrekkelig detaljert og gi en oversikt

Detaljer

Du skal nå selge deg selv ved bruk av ditt kroppsspråk og din entusiasme.

Du skal nå selge deg selv ved bruk av ditt kroppsspråk og din entusiasme. INTERVJUFASEN 1 Innledning: Du har nå kommet til det tidspunkt at du skal til intervju. Du er vel forberedt til intervjuet med hensyn til innhenting av opplysninger om bedriften du skal intervjues av og

Detaljer

Veien til de beste kandidatene Lær å bruke Jobbsafari s CV-database effektivt

Veien til de beste kandidatene Lær å bruke Jobbsafari s CV-database effektivt Veien til de beste kandidatene Lær å bruke Jobbsafari s CV-database effektivt Innholdsfortegnelse Din direktelinje til kandidatene... 3 5 gode grunner... 4 Husk... 5 Slik kommer du i gang... 6 Søk i vei...

Detaljer

Studentevaluering av undervisning

Studentevaluering av undervisning Studentevaluering av undervisning En håndbok til bruk for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Utvalg for utdanningskvalitet Norges musikkhøgskole 2004 Generelt om studentevaluering av undervisning

Detaljer

Transkribering av Intervju med respondent S1 10.04.2015, varighet: 25,43 min

Transkribering av Intervju med respondent S1 10.04.2015, varighet: 25,43 min Transkribering av Intervju med respondent S1 10.04.2015, varighet: 25,43 min (fikk ikke tatt opp innledningen, men den var hyggelig og en forkortet versjon av det som står i intervjuguiden) Hvor gammel

Detaljer

Mal for vurderingsbidrag

Mal for vurderingsbidrag Mal for vurderingsbidrag Fag: Norsk Tema: Skrive søknad. Trinn: 7 Tidsramme: 3 skoletimer+ lekser. ----------------------------------------------------------------------------- Undervisningsplanlegging

Detaljer

Om utviklingssamtalen

Om utviklingssamtalen Om utviklingssamtalen NMH vektlegger i sin personalpolitiske plattform at systematisk oppfølging av den enkelte medarbeider gjennom blant annet regelmessige utviklingssamtaler er viktig. Formålet med utviklingssamtalen

Detaljer

Loppa kommune HMS hovedbok Vedlegg 7 Medarbeidersamtale Vedtatt i AMU dato: 02.06.2006 Godkjent av rådmannen Oppdatert dato: 28.10.

Loppa kommune HMS hovedbok Vedlegg 7 Medarbeidersamtale Vedtatt i AMU dato: 02.06.2006 Godkjent av rådmannen Oppdatert dato: 28.10. Utarbeidet av: Liss Eriksen, Bente Floer og Rita Hellesvik Studie: Pedagogisk ledelse og veiledning 2004 Side 1 av 12 Grunnen for å velge å bruke Løsningsfokusert tilnærming LØFT som metode for å ha medarbeider

Detaljer

FEM REGLER FOR TIDSBRUK

FEM REGLER FOR TIDSBRUK FEM REGLER FOR TIDSBRUK http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Mange av oss syns at tiden ikke strekker til. Med det mener vi at vi har et ønske om å få gjort mer enn det vi faktisk får gjort. I

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse - spørsmål om forbigåelse på grunn av kjønn ved ansettelse

Anonymisert versjon av uttalelse - spørsmål om forbigåelse på grunn av kjønn ved ansettelse Vår ref. Deres ref. Dato: 08/1395-19-AAS 28.04.2009 Anonymisert versjon av uttalelse - spørsmål om forbigåelse på grunn av kjønn ved ansettelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til As klage

Detaljer

Kognitiv terapi og arbeidsdeltakelse erfaringer fra praksis Senter for jobbmestring

Kognitiv terapi og arbeidsdeltakelse erfaringer fra praksis Senter for jobbmestring Kognitiv terapi og arbeidsdeltakelse erfaringer fra praksis Senter for jobbmestring Ingeborg Grøholt Kiær, psykolog Hilde Schei, psykologspesialist og teamleder Senter for jobbmestring Akershus Teoretiske

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse - språkkrav for flymekanikere

Anonymisert versjon av uttalelse - språkkrav for flymekanikere Anonymisert versjon av uttalelse - språkkrav for flymekanikere Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 2. september 2009 fra A. A hevder at han ble forskjellsbehandlet på grunn av språk

Detaljer

Jobbskygging. Innhold. Jobbskygging ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhold. Jobbskygging ELEVARK 10. trinn Jobbskygging Jobbskygging Innhold Håndverk, industri og primærnæring Begrepene håndverk, industri og primærnæring; Hva betyr begrepene? Lokalt næringsliv etter 1945 Hvordan har lokalt næringsliv utviklet

Detaljer

Clairvoyance «Den nye tids rådgiving».

Clairvoyance «Den nye tids rådgiving». Clairvoyance «Den nye tids rådgiving». Hva er Clairvoyance? Clairvoyance, er formidling av råd og veiledning fra den åndelige verden. Hva er Medium? Mediumskap er å ha kontakt/kommunisere med avdøde. En

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

Taler og appeller. Tipshefte. www.frp.no

Taler og appeller. Tipshefte. www.frp.no Taler og appeller Tipshefte Fremskrittspartiets Hovedorganisasjon Karl Johans gate 25-0159 OSLO Tlf.: 23 13 54 00 - Faks: 23 13 54 01 E-post: frp@frp.no - Web: www.frp.no www.frp.no Innledning: I dette

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

Kunsten å få andre til å lytte. Retorikk er kunsten å få andre til å lytte. Ethos - renome, rykte,omdømme 15.06.2015. Ikke kunsten å tale.

Kunsten å få andre til å lytte. Retorikk er kunsten å få andre til å lytte. Ethos - renome, rykte,omdømme 15.06.2015. Ikke kunsten å tale. Kunsten å få andre til å lytte Retorikk er kunsten å få andre til å lytte. Ikke kunsten å tale. Indirekte og direkte kommunikasjon hvordan du fremstår, hva du sier og måten du sier det på. Det første er

Detaljer

Gjennomføring av frisklivssamtalen

Gjennomføring av frisklivssamtalen Gjennomføring av frisklivssamtalen Veileder ved Frisklivssentralen har ansvar for å ta opp adferd som berører deltakers helse. Samtidig kan det oppleves som utfordrende å snakke om endring av helseadferd.

Detaljer

Vurderer du en fremtid i medie bransjen?

Vurderer du en fremtid i medie bransjen? Vurderer du en fremtid i medie bransjen? Vurderer du en fremtid i mediebransjen? Hvis svaret er ja, kan lærlingordningen være noe for deg! På nettstedet medielarling.no finner du all den informasjon du

Detaljer

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere Hvorfor skal du spisse ditt budskap opp mot et spesifikt marked, og hvor finner du nye mennesker å snakke med når du har snakket med alle? Du har antagelig hørt: Du kan snakke med ALLE, fordi alle er dine

Detaljer

Innvandrer på arbeidsmarkedet. Tor Noraas Scandic Dyreparken

Innvandrer på arbeidsmarkedet. Tor Noraas Scandic Dyreparken Innvandrer på arbeidsmarkedet Tor Noraas Scandic Dyreparken 23.09.2015 Dagens emner Tall og trender fra arbeidsmarkedet Lovregulering av arbeidslivet Partene i arbeidslivet Kulturforskjeller Jobbsøking

Detaljer

Oddvar Lavik Telefon: 9074 5909 e-mail: olavik@olavik.no Kommunikasjon Leder - Medarbeider Dato: 15. november 2010

Oddvar Lavik Telefon: 9074 5909 e-mail: olavik@olavik.no Kommunikasjon Leder - Medarbeider Dato: 15. november 2010 Oddvar Lavik Telefon: 9074 5909 e-mail: olavik@olavik.no Dato: 15. november 2010 Oddvar Lavik konsulent OL Kompetanseutvikling 56 år, gift og bosatt i Drammen Nøkkelkvalifikasjoner: Bred og variert erfaring

Detaljer

Kvinner møter kvinner

Kvinner møter kvinner 1 Kvinner møter kvinner I noen land er det vanlig at kvinner "skravler" i bussen med andre, helt ukjente kvinner, på veien hjem. I noen land er det vanlig å prate med en hjemløs kvinne på gata, en som

Detaljer