Tips til jobbsøking. Av Gunnar Krogh-Tonning, partner, BEST Consulting Group.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tips til jobbsøking. Av Gunnar Krogh-Tonning, partner, BEST Consulting Group. www.best-consult.no"

Transkript

1 Tips til jobbsøking Av Gunnar Krogh-Tonning, partner, BEST Consulting Group Søknad Søknaden er viktig og krever grundig forarbeid. Den bestemmer om du vil komme videre i søknadsprosessen. Innholdet vil arbeidsgiver sammenlikne med de kravene som stilles. Den skal være kort og informativ, og samtidig profilere deg. Ditt søknadsbrev bør utmerke seg. Tenk helhet når du skriver søknad og CV. Vær målrettet i søknaden, vis bredde i CV. Ikkeaktuelle kandidater lukes ut etter kort gjennomgang. Gå nøye gjennom annonsen og merk vesentlige elementer. Ønskene er ofte ikke direkte uttrykt gjennom erfarings- og utdanningskrav. Les mellom linjene, man er ute etter person så vel som kvalifikasjon. Forstå deg selv! Ta kontakt med aktuell arbeidsgiver på telefon eller ved oppmøte. Slik vil du få en mulighet til å presentere deg selv og innhente nyttig informasjon. Vær forberedt! Hvem som evaluerer din søknad og hvilke mennesketyper man søker, er slik informasjon. Sett deg inn i mottakers sted og tenk over hva denne vil høre. Først da vil du kunne treffe med ditt budskap. Vær presis! Unngå klisjeer, eksempelvis dynamisk, utadvendt og initiativrik. Skriv heller en historie om deg selv som beviser dine egenskaper. Tilpass disse til bedriftens behov. Unngå selvfølgeligheter som; "jeg liker å arbeide med mennesker". Skap et positivt bilde av deg selv uten å virke brautende. Vær ærlig, benytt gjerne eksempler som beskriver dette bildet. Fortell ikke mottaker hva du er, la det fremgå av teksten. Søknadsbrevet skal helst ikke overgå én A4 side. Elektronisk sendte søknader kan være noe lengre. Forsikre deg om at alle navn og adresser er riktig stavet. Ta for all del bort stavefeil, når du er ferdig med søknaden. Få noen til å lese igjennom og gi tilbakemeldinger. Dater søknadsbrevet før avsendelse. Bruk korrekte standardoppsett. Hvitt brevpapir, aldri et gammelt og falmet. Unngå å skrive for hånd, dersom dette ikke passer spesielt for den type arbeid du søker på. Generelle retningslinjer for søknadens oppsett. Vær gjerne kreativ med tekstens utforming, men få med viktige punkter. Det er helt essensielt at søknaden er tilpasset deg, din situasjon og det arbeidet du

2 søker på. Tenk relevans, bredden fremheves i CV. Det følgende er derfor kun en veiledning. Del 1 Hvilken jobb du søker. Hvor fant du stillingen. Hva har jeg å tilby denne stillingen. Del 2 Hvorfor interessert. Hvordan oppfyller du selskapets krav. Beskrivelse av relevante nøkkelkvalifikasjoner. Vis til resultater og fremgang. På hvilken måte er din bakgrunn av verdi for bedriften. Understrek bred erfaring gjennom eksempler. Ved liten erfaring, trekk frem studier, erfaring fra klubber, foreninger etc. Del 3 En kort oppsummering av søknadsbrevet. Fremhev informasjon som mottaker kan ha behov for ved intervju. Hvilken informasjon du kan gjøre tilgjengelig. Når du kan stille til intervju. Hvor mange vedlegg. Referanser Må nødvendigvis ikke oppgis i søknadsbrevet eller CV. Er ofte interessant først når du er en av de aktuelle. Dette vil variere, fasitsvar finnes ikke. Ha uansett en liste med dine referanser klar før du går til intervju. Forbered dine referanser på at de kan bli kontaktet. Ikke kom i en situasjon hvor referansene knapt husker deg. List opp referansene korrekt: Navn, tittel, firma evt. organisasjon evt. skole, adresse og e-post. Referanser kan være: Lærere, professorer, forelesere, arbeidsgivere, kolleger, kunder, leverandører og styremedlemmer. Mange kan være referanse for deg. Plukk ut de som har relevans. Pass på at eventuelle skriftlige referanser fremhever etterspurte egenskaper. Velg dine referanser med omhu! Å søke jobb og få den, vil si mye arbeid. Ta deg god tid! Kontakte arbeidsgiver (telefon) Du bør ta kontakt med bedriften før eller etter du sender søknaden. Dette avhenger av hvor godt du kjenner bedriften. Ved lav kjennskap bør du ta kontakt før du sender søknaden. Henger sammen med at søknaden skal være målrettet og relevant. Benytt anledningen til å innhente nyttig informasjon og samtidig vise interesse. Ta gjerne kontakt bare for å vise din interesse, men la ikke dette fremgå av samtalen. Still spørsmål angående stilling, bedrift, kvalifikasjoner, stillingsannonse. Forbered deg før du ringer/møter opp. Ha klart for deg hva som er av interesse for deg. Få kontaktperson til å fortelle om arbeidsplassen, kan være meget nyttig informasjon ved søknadskriving/intervju.

3 Føler du deg usikker og trenger hjelp? Kontakt Intervju Vær forberedt på de vanligste spørsmålene. Ved å tenke gjennom disse vil du ha mye å si, i en situasjon der det kan være vanskelig å svare direkte. Du skal kunne gi utfyllende resonnementer og svar i stikkordsform. Benytt gjerne eksempler for å illustrerer dine svar. Dette er eksempler på hva du kan bli spurt om. Arbeidsgiver ønsker å kartlegge deg. Det viktigste er å være konsistent, ikke gi avvikende svar. Spørsmålene er ment å iverksette tankevirksomhet du vil ha meget god nytte av under et intervju. Eksempler på spørsmål arbeidsgiver stiller deg Din person Hva gleder deg? Hva irriterer deg? Er du kreativ, beskriv? Er du selvstendig? Hva er humor for deg? Er du strukturert? Beskriv deg selv med tre ord? Er du analytisk av natur? Er du punktlig? Hvordan vil du beskrive ditt temperament? Hvordan vil dine venner beskrive deg? Hva er dine sterkeste/svakeste sider? Hva er vennskap for deg? Hva vektlegger du i ditt familieliv? Hvordan balanserer du familie med jobb? Hvordan takler du forsamlinger? Hvilket forhold har du til disiplin? Hva mener du om motivasjon? Gi et eksempel på dine samarbeidsevner? Gi et eksempel på hvordan du takler stress? Gi eksempel på hvordan du takler konflikter? Hvordan vil din kompetanse kunne brukes i denne stillingen? Din kompetanse og utdannelse gjør deg overkvalifisert for denne jobben, hva mener du om det? Hvordan relaterer din erfaring/utdanning til denne stillingen? Hvilken mennesketyper liker du best å jobbe sammen med? Interesser, fritidssysler etc. Hva slags litteratur/medier benytter du deg av? Liker du å reise? Hvor? Hvilke interesser har du (hobbyer, fritidsaktiviteter etc.)?

4 Hva bruker du sommerferien til? Holder du deg i form? Hvordan? Hvilke fag likte du på skolen? Fortell om deg selv? Hvordan angår forskning og utvikling deg? Hva engasjerer deg. Deltok du studentaktiviteter i din studietid? Ambisjoner: Hva er dine mål? Hvordan vil du nå dem? Hva håper du å gjøre om fem og ti år? Praktiske spørsmål: Når kan du begynne å jobbe? Er du geografisk bundet? Til hvilke tider kan du jobbe? Tilpasning til ny arbeidsplass Hva likte du best i din forrige jobb? Hva slags sjef ville du like å arbeide for? Hvorfor skal vi ansette deg, hva har du å bidra med. Hva vet du om bedriften vår? Hvorfor søker du denne stillingen? Hvilket type arbeid ville du helst jobbe med? Deg som arbeidstaker Hvorfor valgte du dette yrket? Hvorfor valgte du denne yrkesretningen? Hva i ditt tidligere arbeid vil du bli husket for? Hvilke resultater kan du vise til? Hvilke suksessfaktorer vil gjøre deg til en verdifull medarbeider? Har du søkt mange jobber? Beskriv din forrige arbeidsgiver? Hvorfor sluttet du/ble du sparket? Hvilke beslutninger synes du er vanskeligst å ta? Hva har du gjort for å utvikle deg de siste 3 år? Hva dine største feiltrinn, hvordan har du lært av dette? Dine forventninger Hvilken videreutdanning ser du for deg? Hvilken lønn forventer du (diplomatisk svar)? Hvordan er du innstilt til overtidsarbeid? Hvordan ser du for deg de første månedene i jobben? Hva forventer du av nye erfaringer i denne jobben? Avslutning Har du deler av livet ditt som ikke kan dokumenteres bør du ha en forklaring?

5 Er noe mer du ønsker å tilføye? Var du forberedt til intervjuet? Spørsmål til arbeidsgiver Gjør klar en god liste med spørsmål til arbeidsgiver. Det er viktig for deg å forstå hva som forventes og hva ditt arbeid vil gå ut på. Vær offensiv, still interessante spørsmål. Still ikke spørsmål det er en mulighet for at motparten ikke kan besvare. Ha gjerne med spørsmålene på intervju. Notèr! Eksempler på spørsmål du stiller Hvordan ser en dag på jobben ut? Hvem vil jeg rapportere til? Vil jeg lede noen? Hvor viktig er dette arbeidet for bedriften? Hvilken videreutdanning tilbys? Hvilke muligheter for avansement finnes? Hvordan er klimaet, de ansatte imellom, i forhold til avansement? Hvem hadde jobben før meg? Hva gjør denne personen nå? Hva er stillingens største utfordring? Hvordan gjør bedriften det.(spør om en relevant situasjon bedriften er i)? Operer bedriften i et voksende marked? Øker bedriftens omsetning i takt med markedet? Hvilke motivasjonsaktiviteter bruker bedriften. Finnes det bedriftsidrettslag? Tilrettelegges det for aktiviteter som tar sikte på å bedre det sosiale samværet? På hvilken måte er det av betydning for bedriften at det kollegiale miljøet er bra? Hvor mange søker på stillingen? Når kan jeg forvente en tilbakemelding på intervjuet? Er dette første intervjuet i en multippel intervju prosess, spør om det neste intervjuet Det er viktig at man innehar relevant kunnskap om selskap og bransje. Ikke gi inntrykk av uvitenhet. Under intervjuet Har du fulgt BEST sine råd bør du nå være godt forberedt. Du har gode kunnskaper om deg selv, stillingen og din potensielle arbeidsgiver. Tilslutt er det noen ting du kan tenke igjennom før du går til intervju. Gjerne kvelden før. Vær observant på hva du selv pleier å gjøre i liknende situasjoner. Øv gjerne hjemme med en bekjent.

6 Still i et antrekk tilpasset situasjon og stilling. Hva vet du om bedriftens kleskultur? Fast håndtrykk. Legg ikke det ene benet over det andre. Dette kan virke defensivt. Legg ikke armene i kors, kan virke defensivt. Se intervjuer i øynene. Sitt rett i stolen. Unngå å ta deg i ansiktet, gir nervøse signaler. Svar oppriktig på spørsmålene Vær deg selv. Lytt aktivt. Du skal kunne fange opp essens og nyanser i spørsmålene. Prøv og forstå hvordan intervjuer tenker og resonnerer. Kom gjerne med utfyllende innspill. Gi relevante og saklige svar på en naturlig og positiv måte. Snakk direkte til den som stiller spørsmålet. Unngå avklaringer. Ta med penn og papir, noter under intervjuet. Kun det viktigste. Ikke tegninger. Forberedelser Din fremgangsmåte er avgjørende. Det er viktig å inneha relevant kunnskap. Innhent informasjon om bedriften. Dette kan være å besøke hjemmesiden, lese årsrapport, avisartikler og annet skriv om selskapet. Dersom produktene er tilgjengelige, prøv et. Det forventes at du har gjort hjemmeleksen din. Nyheter om selskapet eller sortimentet deres bør du vite om. Kunnskapen vil komme godt med. Benytt deg av denne i søknad, ved henvendelser og på intervju. Du kan søke etter: Lokaliseringer av de forskjellige kontorene Produkt/tjeneste Konkurrenter Strategi Forretningsidé Kundegrunnlaget Bedriftens historie Finansiell informasjon Finn ut hva du kan om din potensielle leder. Denne skal etter all sannsynlighet delta på intervjuet. Kontaktpersonen vil i mange tilfeller være en god ressurs. Forstå bedriftens strategi og forretningsidé. Forklar hvordan du kan være interessant. Det offentlige har også felles mål man jobber etter. Kartlegg disse. Vær presis i dine uttalelser. Ikke la intervjuer tolke dine utsagn. Ha praktiske eksempler som understreker dine egenskaper. Vis til dine resultater. Fortell om dine tekniske egenskaper. Uttalelse fra kollega/sjef, evt. eksempler, gjør dette mer troverdig. Beste indikator på fremtidig suksess er tidligere suksess. Utnytt dette.

7 La arbeidsgiver ta opp lønn og naturalytelser. Men ha klart for deg det minste du vil godta. Husk at du markedsfører deg selv. Det er mye å holde orden på for deg som arbeidssøker. Viktigst er det at du har tenkt igjennom endel viktige forhold. Du er deg selv, og den skal du være. Men vær forberedt på hvem du er. Hvordan forberede seg til jobbintervjuet? Det kan være greit å tenke gjennom intervjuet på forhånd og forberede seg litt på det som skal skje. Vi gir deg noen tips som du kan ta med deg til intervjuet. Forberedelser: Før du går til intervjuet bør du lese gjennom utlysningsteksten og egen jobbsøknad, slik at det er samsvar mellom det du sier på intervjuet og det du skrev i søknaden. Deretter bør du finne ut mest mulig om firmaet og stillingen du har søkt på. Du kan også forberede en del spørsmål som du kan stille under intervjuet. Tenk gjennom hva du ønsker å vite om firmaet og stillingen. Forslag til spørsmål du kan stille: Hvilke konkrete oppgaver innbefatter i stillingen? Hvilke fremtidsutsikter har firmaet? Hvordan er utviklingsmulighetene i firmaet? Hvilken arbeidsform har firmaet? Jobber man i team, individuelt, annet? Klær Dersom du kler deg pent til jobbintervjuet, signaliserer du at du er interessert i jobben. Ta på deg det du syns passer seg for situasjonen. Sørg bare for at du har rene og hele klær og at du føler deg vel i det du har på deg. Målet med jobbintervjuet er å få et fyldigere inntrykk av deg som person. Det er derfor hovedsakelig den måten du sier tingene på og kroppspråket ditt som vil bli vektlagt i forhold til dine faglige og personlige kvalifikasjoner. Kroppsspråket betyr mer enn 50 % for det samlede inntrykk intervjueren får av deg. I løpet av samtalen danner han eller hun en mening om deg, og det er dette inntrykket du kan påvirke i positiv retning. Det er derfor viktig at du virker rolig og interessert. Gå intervjueren i møte, gi han/hun et godt håndtrykk og et smil. Lytt godt til hvordan vedkommende uttaler navnet sitt det tar seg dårlig ut hvis du ikke husker navnet eller sier det feil. Du skal selvsagt være deg selv, men vær likevel oppmerksom på kroppsspråket ditt. Sitt pent på stolen, snakk tydelig og vis interesse, særlig med øynene men også ved å nikke. Myk start Det kan være greit med en myk start på intervjuet. Litt small talk, hvor man snakker om andre ting enn den ledige stillingen er ganske vanlig. Du kan vende dette til noe positivt ved å komme med en åpen og naturlig bemerkning om virksomheten, mottakelsen, bygningen eller lignende. Dermed skaper du en god stemning, virker åpen, ærlig og interessert.

8 Prøv å sett deg i mottakerens sted. Snakk derfor om emner som interesserer intervjueren, og gi konkret informasjon om deg selv. Vis med kroppsspråket at du er en aktiv person man kan regne med. Er det flere tilstede under intervjuet, så sørg for at du har en passende øyenkontakt med alle, selv om det kan være vanskelig. Husk at alle som er tilstede skal ha en positiv opplevelse av deg og dine evner. Ta notater For å virke interessert, er det lurt å ta notater i begrenset omfang, særlig etter at du selv har stilt spørsmål. Prøv å lytte konsentrert, gi tilbakemeldinger på intervjueren sier. Ikke la intervjueren styre hele samtalen, men still spørsmål, vis selvstendighet og prøv å lede samtalen inn på dine sterke sider. Når jobbintervjuet og eventuelle tester er overstått kan du spørre hvor lang tid det går innen du hører nærmere. Det gir ro i sinnet i perioden du venter på svar. Hvordan opererer headhuntere? Headhunting eller Executive Search er et systematisk søk etter høyt kvalifiserte ledere og fagspesialister. Kandidaten finnes via de nettverk headhunteren har tilgang til og ikke gjennom en åpen utlysning av stillingen. Kombinasjonen av search og åpen utlysning forekommer imidlertid ofte. Bruk av nettverk til å skaffe kandidater til en stilling er ikke noe nytt, men betydningen av systematisk og målrettet headhunting/search sammenlignet med vanlig annonsering er sterkt økende. Det er en vanlig erfaring at dyktige ledere og fagspesialister ikke svarer på annonser. Headhunteren kan sees på som en utsendt ambassadør for oppdragsgiveren. På en diplomatisk og konfidensiell måte kan headhunteren informere interessante kandidater om stillingen og gjennomføre store deler av rekrutteringsprosessen uten å involvere oppdragsgiver og uten å synliggjøre for omverdene at en rekrutteringprosess er på gang. Headhuntere arbeider ofte i det skjulte, og de bedrifter som står bak headhunterne er også temmelig anonyme. Unntak finnes selvfølgelig, spesielt de firma som kombinerer search og vanlig rekruttering gjennom offentlig utlysning. Hovedkildene til rekruttering er: intern rekruttering, rekruttering via bedriftens nettverk (ansatte, styre, leverandører, kunder), ekstern rekruttering gjennom annonsering og/eller internett headhunting/search. Headhunting har mange fordeler ved rekruttering av dyktige ledere og fagspesialister som er lite mobile. Mange blir smigret over å bli kontaktet av en headhunter og går gjerne videre for å se nærmere på stillingen. Headhunteren kan m.a.o lokke frem den spesielle kandidaten som ellers ikke ville vært synlig. Headhunterne kan også finne frem til kandidater med en utradisjonell bakgrunn (f.eks. kvinner til ledende stillinger) som det ville være vanskelig å

9 sikte inn med en annonse. Headhunteren sikrer også anonymitet. Bedriften er klar over at kjernekompetente og dyktige medarbeidere kan bli kontaktet av headhuntere og vil derfor kanskje passe bedre på de enn det som ellers ville vært tilfelle. Headhunteren vil på mange måter ha rollen som en megler mellom oppdragsgiver og kandidat. Fra kandidatens ståsted er det godt å vite at headhunteren gjerne vil at kandidaten skal få stillingen. Det er jo den eneste måten headhunteren kan lykkes med oppdraget. Bedriften på sin side slipper å involvere seg i store deler av rekrutteringsprosessen. Hovedulempen med Search er at interessante kandidater som ikke er med i de rette nettverkene (f.eks. kvinner), blir ekskludert fra mange interessante jobber. Rykte og renome kan dessuten bli avgjørende i mange sammenhenger. Noen bærer med seg et positivt renomé det ikke er grunnlag for og vice versa. Uheldig ryktespredning kan skje den beste i dagens samfunn. Generelt arbeider search-firmaer profesjonelt - spesielt i de innledende faser med de mest aktuelle kandidater. Problemer oppstår gjerne når kandidater sjaltes ut i løpet av prosessen. Det kan være lite samsvar med den første innsmigrende og flatterende samtale for å få kandidaten på kroken og hvordan kandidaten behandles senere når han eller hun av en eller annen grunn ikke er like interessante lenger. Overlev som jobbsøker. 13 råd om hvordan du forholder deg i situasjonen som jobbsøker 1. Ingen skylder deg en jobb. Du må selv kjempe for å få en. 2. Erkjenn at det kan ta litt tid å få en jobb. 3. 2/3 av alle jobbsøkere bruker mindre end 5 timer i uken til jobbsøkningen. Bestem deg for å bruke seks ganger så mye. 4. Innstill deg på alternative jobbmuligheter ved alltid å ha en plan B. Altså hvis dette ikke lykkes, så gjør jeg Vær klar over dine kunnskaper, og prioriter dem. 6. Finn ut av om du er best til at omgås mennesker, behandle ting eller behandle informasjoner. 7. Bygg opp et nettverk som kan gi deg nødvendig informasjon om personer, jobbmuligheter og firmaer. 8. Følg opp, dersom du får avslag. Spør hvorfor du ikke fikk jobben. 9. Hvis du ønsker å oppnå resultater, lag en liste over feil du gjorde. Ha denne listen i hodet neste gang, slik at du ikke gjør de samme feilene. 10. Ta ikke noe for gitt. Du har ingen jobb før du har en skriftlig avtale. 11. Fortell venner og kjente at du er ute etter jobb, og fortell hva du kunne tenke deg. 12. Hvis du strever med å holde gnisten oppe, så finn andre i samme situasjon for å utveksle erfaringer med. 13. Ikke utsett ting!

10 Perioden mellom søknad og intervju Du har nettopp sendt søknad og CV til en bedrift du gjerne kunne tenke deg å jobbe i. Hva sier du når du ringer den aktuelle bedriften for å følge opp prosessen? Hvordan forbereder du deg hvis du blir innkalt til intervju? Telefonsamtalen Synes du det er vanskelig å løfte av røret for å ringe en potensiell arbeidsgiver etter at du har sendt inn CV og søknad? Her gir vi deg noen råd og tips på du takler slike telefonsamtaler, hvis du er litt usikker i den situasjonen. Presenter deg selv og noter deg navnet på personen du snakker med. Fortell hvorfor du ringer og hvem du ønsker å snakke med. Har du ringt dit før, gi et kort referat fra forrige samtale. Henvis til søknaden og CV en du har sendt dem, og spør hvor langt de er kommet i prosessen. Spør gjerne når du kan regne med å høre noe fra dem igjen. Husk å takke personen du snakker med, og sørg for å skrive ned navn, telefonnummer og eventuell mail-adresse. Og ikke glem Vær fokusert og hold deg til saken. Sørg for at samtalen blir mest mulig målrettet, men vær realistisk med hva du kan oppnå med samtalen. Dersom du kommer til en telefonsvarer - ikke vær sjenert, legg alltid igjen en beskjed. Spør om de har mottatt CV en og søknaden. Legg igjen navn og telefonnummer. Tips før intervjuet Blir du innkalt til jobbintervju, er det viktig å forberede seg - det viser at du virkelig er interessert i jobben. Undersøk så mye du kan rundt stillingen og den aktuelle bedriften. De fleste firmaer har egen web-side. Denne bør du gjøre deg godt kjent med, for her kan du skaffe deg mye informasjon. Få også tak i brosjyrer eller annet som kan gi deg de opplysningene du trenger. Opplysninger du bør være trygg på er for eksempel bedriftens produkter og tjenester, strukturen og dens konkurrenter. Hvordan ligger selskapet an økonomisk, hva slags målsetninger har de? Dersom du har mulighet til å skaffe informasjon om det, kan det være lurt å få et lite innblikk i kulturen innad i organisasjonen. Kanskje du kjenner noen som kjenner noen som jobber der? Ta kontakt og spør i vei! Forslag til spørsmål du kan stille: Hvilke konkrete oppgaver innbefatter i stillingen? Hvilke fremtidsutsikter har firmaet? Hvordan er utviklingsmulighetene i firmaet? Hvilken arbeidsform har firmaet? Jobber man i team, individuelt, annet? Spørsmål du bør være forberedt på å få: Hvorfor har du søkt jobb hos oss? Hva er dine positive sider? Hva er dine negative sider? Hvordan stiller du deg til overtid? Er du fleksibel? Kan du ta ting på sparket? Hva slags fritidsinteresser har du? Hvordan er du når det gjelder samarbeid? Hvordan takler du høyt arbeidstempo? Hva er viktig for deg i en jobb? Hvorfor passer du til denne stillingen? Hvorfor skal vi velge deg? Når du kommer til et jobbintervju, skal du i prinsippet selge deg selv. De du møter er i

11 utgangspunktet positive til deg siden du er innkalt, og dette inntrykket må du forsterke. Husk likevel at du ikke må gi deg ut for noe du ikke er! Lykke til med markedsføringen og ikke minst salget av deg selv! Ha et fargerikt jobbintervju Det er ikke helt likegyldig for førsteinntrykket hvilke farger du velger når du går i jobbintervju. Klesfargene kan nemlig være med på å fortelle om du er den rette for jobben eller ikke. Om du skal ha på deg drakt eller dress, ha smykker og veske eller heller velge noe mer uformelt, spiller ikke så stor rolle. Det er fargene på klærne som virkelig teller, skriver Aftenposten. Uttalelsene kommer fra fargepsykolog Angela Wright og forfatter av boken The beginners guid to colour psychology. Hun hevder at fargene underbevisst sier mer enn du tror til en fremtidig arbeidsgiver. Overfor den britiske avisen Independent påpeker Wright at lys lenge har vært brukt som terapi. Derfor burde ikke reaksjoner på farger bli undervurdert. Hun viser til at vi ofte assosierer enkelte farger med bestemte egenskaper. Rødt assosieres med sex og lidenskap ( Scarlet-kvinnen, red-light-district, kvinnen i rødt), i filmer slåss skurker i sort med heltene i hvitt, jenter i rosa oppfattes som søte og uskyldige. - Vi kler ikke alle farger, men i dag kan du alltid finne en fargeanalyse som passer for å gi det ønskelige inntrykket, mener hun. Rødt signaliserer lidenskap og utadvendthet. Kan oppfattes forskjellig av ulike nasjonaliteter: Et rødt slips kan fortelle en amerikansk sjef at du har spisse albuer og er ambisiøs, mens en britisk leder kan tro at slipsvalget har å gjøre med ditt politiske standpunkt. En bra farge hvis du er ute etter en sjefsstilling. Grønt står for balanse. Grønne mennesker er rettferdige, forholder seg rolig under press, og klarer å beholde et perspektiv under stress. Passer for fremtidige polititjenestemenn. Rosa bør du holde deg unna på jobbintervjuet. Det gir inntrykk av at du er underdanig og mangler stå-på-evne. Grått sier at du mangler personlighet, selvtillit og overbevisning. Helt upassende for en som vil bli aksjemegler, for eksempel. Gult forteller at du er morsom, elskelig og har masse humor. Passer fint for en som skal jobbe i team eller som skal underholde. Kan også fortelle arbeidsgiveren at du er litt av en klovn. Oransje står for kreativitet, lidenskap og sensualitet. Var lenge assosiert med hedenskap. Oransje uttrykker at du blir en glimrende underholder, kunstner eller skribent, men sender ut galt signal dersom du drømmer om å bli bibliotekar. Blått er intellektets farge. Assosieres med effektivitet, lojalitet, sanndruhet og integritet. Bra farge for advokater og revisorer, men ikke fullt så vellykket for kunstnere og håndverkslærere. Sort tar fremfor alt fargen fra ansiktet. Kan også signalisere at du mangler personlighet eller har noe å skjule. Godt valg for dem som skal bli prest eller nonne, men glem sort hvis du jakter på en kreativ jobb. Lilla har klare spirituelle undertoner. Fargen forteller intervjueren at du er en person som foretrekker å få være i fred for å meditere. Ja-farge for yoga-instruktører, nei-farge for kundebehandlere. Hvitt betyr renhet og uskylighet, og er best til prester. Akkurat som sort skjuler

12 hvitfargen ditt egentlige jeg. Leger og sykepleiere kan godt gå i hvitt, andre bør velge en annen farge. Er CVen din til å stole på? En britisk undersøkelse, utført av CV Validate.com, viser at hver tredje jobbsøker lyver og overdriver i sine søknader og CVer, og tallene kan etter all sannsynlighet overføres til norske forhold. Det kan kanskje være fristende å pynte litt på opplysningene om seg selv for å gjøre seg mer attraktiv i arbeidsmarkedet. Man skal jo prøve å markedsføre seg selv. Men vær oppmerksom på at mange rekrutterere har egne prosedyrer de går igjennom for å skille løgn fra sannhet. La oss si at du skriver at ansettelsesperioden hos en annen arbeidsgiver har vært lengre enn det som var tilfelle, kanskje for å dekke over at du har gått arbeidsledig en periode. Selv om firmaet du tidligere jobbet for ikke lenger eksisterer, kan rekruttereren likevel ta kontakt med personer som har jobbet der ja, selv om din tidligere sjef har gått av med pensjon eller flyttet til utlandet. Tenk deg dette scenariet: Rekruttereren: Du var på intervju forrige uke hos oss, og det er et par ting jeg ikke helt får til å stemme. Hvordan var det egentlig med tidspunktet på den ansettelsen? Du: Ehh... jo, eh... (og så kommer du med en tynn forklaring) Rekruttereren: Det er rart du sier det, for jeg har tatt kontakt med referansene dine, og begge sier det samme, at du ble ansatt på et annet tidspunkt. Du kommer mumlende med en dårlig bortforklaring, og rekruttereren sier: Dette er en klar indikasjon på at du ikke har vært åpen omkring din fortid. Du har med vilje skjult noe for meg. Jeg har dessverre ikke så mye tillit til deg mer. Derfor ønsker jeg ikke å gå videre med deg. Dette er en situasjon som ikke er særlig komfortabel, verken for rekrutterer eller søker, men vær forberedt på at alt i CV en og søknaden din skal kunne dobbeltsjekkes, og ikke undervurder rekruttereren. De kan være detektiver! Husk også at Norge er et lite land, og ting sprer seg raskt. Å få et rykte på seg som en uærlig søker, kan hindre deg senere i en jobbsøkerprosess.

Vil du vite en hemmelighet

Vil du vite en hemmelighet Vil du vite en hemmelighet... om overgangen fra studier til arbeid? Karrieresenteret ved høgskolene i Oslo og Akershus i samarbeid med Fagforbundet Oslo Redaksjon: Margot Fosen Frogner, Julie Sikin B.

Detaljer

Foto: Nicolas Tourrence. JOBBSØKING TRINN FOR TRINN Tips og råd fra BI Karriereservice

Foto: Nicolas Tourrence. JOBBSØKING TRINN FOR TRINN Tips og råd fra BI Karriereservice Foto: Nicolas Tourrence JOBBSØKING TRINN FOR TRINN Tips og råd fra BI Karriereservice Side 3 Oppdag dine muligheter Side 4 Hvor begynner jeg? BEVISSTGJØRING Side 6 Hvor leter jeg? ORIENTERING Side 8 Lag

Detaljer

Jobbsøkerguiden. adecco.no. Nyttig arbeidserfaring s. 5. Våre fagområder s. 7. Dette tilbyr vi s. 10. Noen av våre samarbeidspartnere s.

Jobbsøkerguiden. adecco.no. Nyttig arbeidserfaring s. 5. Våre fagområder s. 7. Dette tilbyr vi s. 10. Noen av våre samarbeidspartnere s. Jobbsøkerguiden Nyttig arbeidserfaring s. 5 Våre fagområder s. 7 Dette tilbyr vi s. 10 Noen av våre samarbeidspartnere s. 13 Hvordan skrive CV s. 14 Hvordan skrive søknad s. 17 Intervju s. 20 Ulike intervjuformer

Detaljer

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker Av rådgiver Terje Alnes, NAV Intro Bergen Innledning 2 Forberedelse

Detaljer

Din lønn. som leder og betrodd ansatt

Din lønn. som leder og betrodd ansatt Din lønn som leder og betrodd ansatt Påvirk lønnen din! Lønnsnivå skal fastsettes på grunnlag av arbeids- og ansvarsområde, erfaring og kompetanse. Ledere og betrodde ansatte er nøkkelpersoner i utviklingen

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Velkommen til KLART JEG KAN programmet

Velkommen til KLART JEG KAN programmet Innsyn gir utsyn Modul 1 Velkommen til KLART JEG KAN programmet - bli kjent Intensjonen med Klart jeg kan programmet er at du skal få innsyn i hvem du er, dine ressurser og muligheter. Du skal få økt utsyn,

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006. Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven

Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006. Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006 Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven Karrieresenterets program Flere nye tilbud til jobbsøkere

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater HÅNDBOK I E-POSTMARKEDSFØRING OPPDATERT MED E-POST FOR SOSIALE MEDIER OG MOBILE ENHETER INNHOLD 1. NØKLENE TIL FREMGANG 6 2. MER ENN

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen

MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen : FORORD Dette er en innføring i etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen. Her presenteres et utvalg av innsikter, begreper, figurer og verktøy

Detaljer

Revidert utgave av Mot og tillit. Versjon 05.07 2012. Det tas forbehold om at mindre endringer vil kunne bli gjort.

Revidert utgave av Mot og tillit. Versjon 05.07 2012. Det tas forbehold om at mindre endringer vil kunne bli gjort. Revidert utgave av Mot og tillit Versjon 05.07 2012. Det tas forbehold om at mindre endringer vil kunne bli gjort. Forord Dette er en innføring i etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen. Her presenteres

Detaljer

Hva er markedsføring og pr?

Hva er markedsføring og pr? Pr og Markedsføring Kurshefte 2007 Hva er markedsføring og pr? Markedsføring og public relations Markedsføring og Public Relations er to store og omfattende fag, med røtter langt tilbake i tid. I mange

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Organisasjonshåndboka

Organisasjonshåndboka Organisasjonshåndboka Organisasjonsarbeid for unge funksjonshemmede og kronisk syke organisasjonsanalyse rekruttering aktivisering styret arbeidsfordeling arrangementer økonomi utfordringer politisk arbeid

Detaljer

Steinar Olsen Daglig leder og Stormberggründer STORMBeRG. Veileder. Inkluderende rekruttering

Steinar Olsen Daglig leder og Stormberggründer STORMBeRG. Veileder. Inkluderende rekruttering Steinar Olsen Daglig leder og Stormberggründer STORMBeRG 1 Veileder Inkluderende rekruttering 2 3 00 Sitter du på mulighetene? Arbeidskraften er vår aller viktigste ressurs. Uansett konjunktursvingninger

Detaljer

Kvinnelig entreprenørskap

Kvinnelig entreprenørskap Kvinnelig entreprenørskap En kvalitativ studie av faktorer med betydning for andel kvinnelige gründere i Norge Helene Winther Dahl & Cecilie Flørenæs Handelshøgskolen ved UiS UNIVERSITETET I STAVANGER

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 1 PROSJEKTBESKRIVELSE... 4 1.1 NY SJANSE BYDEL GAMLE

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

Oversiktseminar. Prosjektplanlegging

Oversiktseminar. Prosjektplanlegging Oversiktseminar Prosjektplanlegging INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKSJON 4 2. PROSPEKTET OG PROSJEKTPLANEN 6 2.1 HVORFOR LAGE PROSPEKTER OG PLANER? 6 2.2 HVA KAN DU BRUKE PROSPEKTET TIL? 6 2.3 HVA KAN DU

Detaljer

Introduksjoner & Isbrytere Dag 1 Veileders eksemplar

Introduksjoner & Isbrytere Dag 1 Veileders eksemplar Introduksjoner & Isbrytere Dag 1 Veileders eksemplar - Veileder velger fra denne listen eller bruker sin egen liste: Tre spørsmålsleken Alle i gruppen skriver ned 3 tankevekkende spørsmål de gjerne vil

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER V HÅNDBOK MODELL ungdomsråd H ÅPNES HER FORORD 1 Barn og ungdoms rett til deltakelse og innflytelse er nedfelt både i FNs barnekonvensjon og i norsk lovgivning. På kommunenivå har det gjennom flere år

Detaljer

Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen. Skrive godt

Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen. Skrive godt Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen Skrive godt Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen Skrive godt Skrive godt Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Mars 2010 Forfattere: Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen

Detaljer

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG.

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG. 1 Velkommen til Totaljobs Vi er glade for å kunne tilby deg oppdrag i Totaljobs. I den forbindelse er det enkelte opplysninger som kan være nyttige. Denne personalhåndboken vil gi deg svar på en del spørsmål

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer