Skolelederen. Nr. 2 februar 2013 Fagblad for skoleledelse. s 8: Satsing på grunnleggende ferdigheter i Bergen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skolelederen. Nr. 2 februar 2013 Fagblad for skoleledelse. s 8: Satsing på grunnleggende ferdigheter i Bergen"

Transkript

1 Skolelederen Nr. 2 februar 2013 Fagblad for skoleledelse s 8: Satsing på grunnleggende ferdigheter i Bergen s 10: Sverige innfører karrieretrinn for lærere s. 8 s. 10 s. 20 s 18: IT som drivkraft til å fornye skolen

2 / innhold Leder 3 Redaktørens tastetrykk Bildet Hopp for hjertet 4 Skolelederens favoritter 5 Digital dømmekraft 6 Det regnes i Bergen 8 Regnebyen er ett av flere satsingsområder grunnskolene i Bergen kan velge. Fagavdelingen i kommunen bistår med gjennomføringen. Karriereveier for lærere 10 I Sverige innfører de nå to karrieretrinn for lærere. De har fått betegnelsene førstelærer og lektor. Lønnsforhøyelse følger med. 8: Janneke Tangen fra Fagavdelingen kurser personalet på Olsvik skole. Allsang i aulaen 12 På Ekeberg skole ønsker vi at kultur skal være limet som binder skolen sammen med fellesopplevelser, sier rektor Tom Wittenberg. Fra gymsal til Grieghall 16 Fargespill er en forestilling presentert av barn og ungdom, med musikk og dans fra hele verden. Musikerne Ole Hamre og Sissel Saue er drivkrefter og Fargespill får nå støtte på statsbudsjettet. Anson Primary School 20 Vi har besøkt en barneskole i London som dyrker kulturelt mangfold - og satser sterkt på IKT. s 12: Første trinn på scenen i aulaen med klovnesang På forbunds siden sist 24 Foredragsturne med Andy Hargreaves, lokallaget i Midt-Hordaland og årets vervevinner. Spørrespalten 26 Spørsmålene denne gangen dreier seg om frysing av lønn ved omorganisering og konsekvenser for seniortiltak ved delvis sykmelding Stort forsidefoto: shutterstock.com s 16: Profesjonell forestilling med sanger fra hele verden. (foto Paul Amundsen) / Mats og Margrete Per-Erik Pettersen/T. Smedstad

3 / Leder SKOLELEDEREN fagblad for skoleledelse Nr årgang Utgiver: Skolelederforbundet Øvre Vollgt. 11, 0158 Oslo Postadresse: Postboks 431 Sentrum, 0103 Oslo Tlf E-post: Web: Skolelederforbundet er medlem av YS Ansvarlig redaktør: Tormod Smedstad Tlf E-post: Sats og trykk: Merkur-Trykk AS Tlf Merkur-Trykk er godkjent som svanemerket bedrift. Merkur-Trykk er PSO-sertifisert. Godkjent opplag 2. halvår 2011 og 1. halvår 2012: 6048 eks. ISSN Signerte artikler gjenspeiler ikke nødvendigvis forbundets mening, og står for forfatterens egen regning. Annonse: Lars-Kristian Berg Brugata 14, 6. etg., 0186 Oslo Tlf E-post: Utgivelsesplan Nr Materialfrist Utgivelse Rektorer leder komplekse organisasjoner som forvalter og utvikler store menneskelige ressurser på vegne av samfunnet. Skolen skal levere aktive og kompetente deltakere til morgendagens samfunns- og arbeidsliv. Det stiller krav om rektorer som er visjonære strateger med god forståelse for oppdraget sitt. Men rektor kan ikke klare denne jobben uten å ha gode støttespillere å delegere oppgaver til. I første omgang er rektor avhengig av et godt pedagogisk lederteam som kan bistå i oppfølging av selve læringsarbeidet. Ikke mindre viktig er godt støtteapparat på administrativt, sosialt og teknisk område for å frigjøre rektors tid til å være den visjonære lederen han eller hun skal være. I tillegg er mange av oppgavene som lærerne forventes å løse, egentlig noe som helse- og omsorgssektoren burde håndtere for å sørge for kvalifisert og effektiv bistand for elevene. Dette understrekes av at også helsesøstre fortviler over mangel på tid til å følge opp elever på viktige områder. Særlig med tanke på mobbing, frafall og behovet for bedre rådgivningstjeneste, ser vi behov for å innlemme andre yrkesgrupper i skolen. Mange skoleeiere har heldigvis forståelse for dette. Dessverre er det langt færre som sørger for at de gode ambisjoner følges opp av tilstrekkelige ressurser når kommunebudsjettene vedtas. Selv om skolene etter hvert har fått større handlingsrom og fullmakter til å disponere tilgjengelige ressurser, oppleves ikke muligheten for å tilsette støttespillerne som reell. Ressursene er ikke der, eller kan ikke omdisponeres. Skoler som for eksempel har forsøkt seg på å veksle epler og bananer inn i økt voksentetthet, eller å flytte leksehjelp til klassetrinn der de mener de vil ha langt bedre effekt, har fått erfare det. Samtidig er det stor variasjon i forventninger og mellom hvilke resultater skoleeier vektlegger sterkest, og dette legger i stor grad føring på rektors arbeidshverdag. Er det antall klagesaker? Økonomistyring? Foreldretilfredshet? Resultater på nasjonale prøver og eksamen? Gode resultater på Elevundersøkelsen? Kriteriene kan være mange og detaljerte, noe rektorene i Oslo har fått erfare. I et oppslag i VG nylig kritiserer både leder for Skolelederforbundet Oslo og undertegnede Oslo kommunes detaljstyringsregime. Med 86 ulike kriterier i et boksinndelt skjema for måloppnåelse styres Oslo-lederne etter en poenggivningsordning, som noen hevder også kan påvirke deres lønnsutvikling. Her må vi være på vakt; hvis rektor blir for nærsynt, og bruker sin energi på å høste poeng hos en i overkant kontrollerende arbeidsgiver fremfor å sørge for enkeltelevenes helhetlige utvikling, kan vi ende opp med at skolen blir en samlebåndsvirksomhet som har lite med det å forvalte menneskelige ressurser å gjøre. Det innebærer ikke at vi ikke ser behov for tydelige krav og forventninger fra arbeidsgiver; undersøkelser blant våre medlemmer tyder på at de nettopp ønsker klarhet i hva de skal rette sin innsats inn mot. Men det er grenser for detaljnivå. Skoleeier skal etterspørre resultater, følge opp med støtte og veiledning, men skoleeier må også ha tillit til skoleledelsen og de vurderinger og disposisjoner som blir tatt på den enkelte skole. Med stadig bedre kompetanse på både skoleleder- og skoleeiernivå om hva som fører til bedre resultater, gode arenaer for dialog og tillit og respekt mellom skole og skoleeier, tror jeg at vi med svært detaljerte lederkontrakter risikerer dreining av skolelederens fokus i feil retning med mindre tid til det som virkelig gjelder Skolelederen 3

4 / redaktørens tastetrykk / bildet BETT BETT er verdens største messe når det gjelder læring og teknologi. Den begynte for 29 år siden som ei messe for skoler i London. Den vokser seg stadig større. Nå er det over mennesker fra store deler av verden som besøker messa. Det sies at det er godt over 3000 nordmenn som finner veien til London og denne messa i slutten av januar. I år var den flyttet fra good old Kensington Olympia i enden av Kensington High Street til det store utstillingsområde ExCel i Docklands-området. Det er veldig store forhold. Allerede på t-banen ut til messeområdet aner du at det dreier seg om forflytning av store folkemengder. I kjempehallen, som er fylt med små og store utstillere, er det opprettet fire små auditorier hvor det fortløpende er forelesninger om forskjellige temaer, mange for skoleledere. Et lite minus er det at lydene fra hallen høres litt for godt inne i auditoriet. Midt i hallen med utstillere hadde de i år opprettet noe de kalte for Bett-arena et auditorium med plass til 1000 (!) mennesker. Noen forelesninger foregår også på egne grupperom på galleriet. En egen seminar-rekke for skoleledere, school leaders summit, foregår også i løpet av de fire dagene messa varer. Her var det også norske innledere, blant annet Skolelederforbundets nesteleder Jens Nicolaisen, som redegjorde for IKT-situasjonen i Norge. Det er helt klart at det kan være forvirrende med så mange utstillere som det faktisk er representert her og alle har noe interessant å fortelle deg. En må bare velge noen å ta kontakt med. Det presenteres masse nytt innenfor kommunikasjon internt på skolen og eksternt med foreldregrupper. Det er systemer som kan sortere og samle undervisningsopplegg hvor en henter inn internettressurser. Nye 3D-løsninger. Matematiske spill. Og så videre. La meg til slutt nevne to som kan være nyttige å vite om: NAACE er en IKT-organisasjon som skoler og enkeltpersoner i England kan være medlemmer av. De arrangerer seminarer, samler ressurser og ideer og deler ut priser. London grid for learning hvor det er samlet en masse elektroniske undervisningsressurser og informasjon som kan være nyttig å bruke i Norge også. (www.lfgl.net). Hopp for hjertet Nesten 60 prosent av barneskolene deltok i 2012 Hopp for hjertet, Nasjonalforeningen for folkehelsens hoppetaukonkurranse, arrangeres i år for åttende gang fra april. Håpet er å få med alle elever i trinn. Elevene får poeng når de bruker friminutt eller 10 minutter av en undervisningstime til å hoppe tau. I fjor deltok elever fra 58 prosent av landets skoler. Målet med Hopp for hjertet er å vise barn at fysisk aktivitet kan være morsomt og samtidig bra for helsen. Lærere har gitt Nasjonalforeningen for folkehelsen tilbakemelding om at gjennom Hopp for hjertet blir hoppetau introdusert som en ny og morsom aktivitet. Det rapporteres om mindre mobbing i skolegården, ettersom alle samarbeider om konkurransen fordi man konkurrerer som grupper/klasser. Det viser seg at mange har fortsatt med å 4 Skolelederen

5 / skolelederens favoritter navn Magne Dahl stilling rektor skole Furuset skole skoleslag/elevtall Grunnskole 1 7, 280 elever Hva er din viktigste egenskap som skoleleder? Jeg håper og tror at jeg er god til å samarbeide, og at jeg gjennomfører nødvendige endringer. Hva er ditt beste råd til en nyansatt lærer? Bygg relasjoner til medansatte, elever og foreldre. Vær godt forberedt til undervisningen, og vis elevene at du stortrives med faget ditt. Hvilke egenskaper har din favorittlærer? Brenner for sitt fag, har god klasseledelse og formidlingsevne. Analyserer og følger opp resultater, og deler dem med kollegaer. (Foto: Paal Audestad.) Hvis du fikk være elev for en dag, hvordan ville din favorittdag se ut? En dag der teori og praksis utfyller hverandre, og vi ikke er i tvil om hva vi skal bruke den tilegnede kunnskap til. Hvis du skulle anbefale en perfekt ferietur hvor ville den gå? En tur i regnskogene i fjellene på Hawaii om formiddagen, og bading på stranda om kvelden. hoppe tau etter konkurransen også elever med motoriske problemer. Barn og unge bør være i aktivitet minst 60 minutter hver dag. Nasjonalforeningen for folkehelsen er opptatt av å gi barn gode fysiske aktivitetsvaner tidlig, for å forebygge livsstilssykdommer i voksen alder. Vårt engasjement og våre forskningsprosjekter har gitt oss mye kunnskap om hva som forebygger hjerte- og karsykdom og også demens. Fysisk aktivitet er en av de viktigste investeringene man kan gjøre i egen helse, sier Lisbet Rugtvedt, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen. Rugtvedt påpeker også at det er en positiv sammenheng mellom økt fysisk aktivitet og skoleprestasjoner, og økt fysisk aktivitet kan ha positiv effekt på konsentrasjon, hukommelse, atferd i klasserommet og på det sosiale miljøet. fakta Vi vet mye i dag om betydningen av fysisk aktivitet, samtidig som utviklingen går i gal retning: Hvert tredje dødsfall i Norge skyldes hjerte- og karsykdom. Verdens helseorganisasjon (WHO) anslår at fire av fem hjerteinfarkt kan forebygges med mer fysisk aktivitet, sunnere kosthold og røykfrihet. norge er blant den tredelen av landene i verden som har lavest fysisk aktivitetsnivå blant åringer. kun 50 % av 15-åringene er fysisk aktive 60 minutter daglig, dvs at de er mer stillesittende en åringer Kilde: Pressemelding fra Nasjonalforeningen for folkehelsen. Påmeldingsfristen er 26. februar, så ønsker din skole å delta kan påmeldingen gjøres på: nasjonalforeningen.no/hoppetau Hvilken bok er du glad for at du har lest? Når jeg kobler av, leser jeg helst krim. Bøkene til Stig Larson var vanskelige å legge fra seg. Hva slags musikk lytter du til når du er i godt humør? Musikk fra 60- og 70-tallet. Gjerne Beatles, Kinks, Jimi Hendrix og Clapton. Hva serverer du helst når du får gode venner på besøk? Gjerne en form for Tapas og godt drikke Skolelederen 5

6 Digital dømmekraft Norge var blant verdens første land til å sette digital dømmekraft på læreplanen. Likevel er det mange elever som ikke får undervisningen de skal ha. Derfor er digital dømmekraft i skolen hovedtema for Safer Internet Day foto: shutterstock.com Mediene rapporterer daglig om hvor alvorlige konsekvensene av manglende digital dømmekraft blant barn og unge kan bli. Digital dømmekraft handler om å behandle andre med like stor respekt online som offline, å kunne skille sannhet fra løgn på nett og kunne ivareta sitt personvern. Dette er helt nødvendig kunnskap i dagens digitale samfunn, sier Pia Lang, prosjektleder for Medietilsynet Trygg bruk. Med Kunnskapsløftet i 2006 ble Norge et foregangsland når det gjelder å innføre digitale ferdigheter herunder digital dømmekraft i skolens planverk. Likevel er det mange elever som ikke får undervisning i dette. 40 prosent av barn og unge mellom 9 og16 år oppgir at de ikke har lært om trygg nettbruk på skolen (Barn og medier-undersøkelsen 2012). Derfor har Trygg bruk satt saken øverst på dagsorden under årets Safer Internet Day som ble markert 5. februar, blant annet med et debattmøte på litteratur huset i Oslo. Safer Internet Day markeres i mer enn 100 land verden over første tirsdagen i februar. I Norge feires dagen med frisk debatt, utdeling av Trygg brukprisen og lokale aktiviteter. Formålet med Safer Internet Day er å skape bevissthet rundt barn og unges nettbruk slik at de får en tryggere digital hverdag. Årets tema Connect with respect retter søkelyset mot betydningen av digital dømmekraft. Det er tiende gang den internasjonale merkedagen feires. 1 av 2 barn har opplevd digital mobbing i omgangskretsen Digital mobbing er fremdeles et utbredt problem blant landets unge. Halvparten av barn og unge har opplevd mobbing Skoleopprør etter sex-rykter på Instagram Skulle mobbes til døde Nakenbilder florerer på Snapchat eller erting på nett eller mobil i omgangskretsen. På vegne av Telenor har Norstat nylig gjennomført en befolkningsundersøkelse som viser at 56 prosent av barn og unge mellom 10 og 15 år sier at de har noen i vennekretsen som har fått mobbemeldinger på internett eller mobilen. Den digitale mobbingen går verst utover jenter. Mer enn 1 av 3 norske jenter oppgir at de selv har mottatt sårende meldinger. Bruk Hue Telenor, Medietilsynet, Røde Kors og Barnevakten har jobbet sammen siden 2009 for å bekjempe digital mobbing gjennom den dialogbaserte holdningskampanjen Bruk Hue. Kampanjen gir både barn og voksne gode verktøy og råd for å forebygge og bekjempe digital mobbing, og kan vise til gode resultater. Telenors nye undersøkelse avdekker blant annet at 6 av 10 barn som har deltatt i Bruk Hues holdningskampanje, har fått kunnskapen de trenger for å håndtere mobbing via mobiltelefon og internett. 8 av 10 barn vet at det er ulovlig å legge ut bilder uten godkjenning fra personen som er avbildet. Bruk Hue-kampanjen er todelt og gjennomføres på dagtid for elevene, og på kveldstid for foreldre. I løpet av våren vil turneen ha besøkt 400 skoler, nærmere elever og foreldre. Ungdom benytter mobbefilter på mobilen Som en del av kampen mot digital mobbing har Telenor utviklet et eget mobbefilter som skal stenge mobberne ute fra mobilen. Erfaring viser at mange har behov for tjenesten. Målsettingen er å bidra til å etablere et sunt verdi- og normsett blant brukere av digitale tjenester. På sikt håper vi derfor at behovet for mobbefilter og lignende tjenester forsvinner. Foreløpig er det imidlertid ingen tvil om at behovet eksisterer og at mange har behov for ekstra beskyttelse. Her bidrar mobbefilteret på en viktig og helt konkret måte, sier Berit Svendsen. 6 Skolelederen

7 Det er litt av en jobb de gjør med Veilederen. Litt av min, faktisk. TELL Reklamebyrå CN104/5-R1A Før brukte jeg mye tid på å holde meg orientert i lover, regler og forskrifter. Jeg er fortsatt like godt orientert. Men jeg bruker ikke så mye av tiden min til det lenger. Jeg bruker Veilederen i stedet. Svein Harald Halvorsen Økonomi- og personalsjef Halden videregående skole

8 Det regnes i Bergen Regnebyen er ett av flere satsingsområder grunnskolene i Bergen kan velge. Fagavdelingen i kommunen bistår med gjennomføringen. Tekst: Tormod Smedstad Regning som grunnleggende ferdighet angår alle lærere. Vi er på Olsvik skole (1. 10.), litt utenfor Bergen sentrum. Lærerne er samlet, og Janneke Tangen og Vidar Hansen fra kommunens fagavdeling for barnehage og skole har halvdagssamling med personalet. Den inngår i et opplegg med fire interne fellessamlinger og fire nettverkssamlinger med andre skoler. Temaet for dagen er blant annet elevenes egne strategier for læring og en drøfting av begrepene målorientering og førforståelse. Janneke Tangen og Vidar Hansen veksler mellom engasjert formidling og å bruke gruppene til refleksjon og tilbakemeldinger. De går også nærmere inn på modellen for Regnebyen, som dette programmet heter. Iben regner i gymsalen (Foto Anne Mari Vatne) Praksiseksempler Mellom samlingene jobber skolene med praksiseksempler som de sender inn til Tangen og Hansen. Praksiseksemplene er egentlig grunnfjellet, sier Hansen. Det er praksisen som er viktigst. På denne måten bygger vi planen opp nedenfra. Gjennom samlingene får vi i gang tanker som bearbeides videre. Lærerne kan teste ut i elevgruppa. Det er også et mål å lage en eksempelsamling hvor en skriver ned praksis og reflekterer sammen med andre, sier Janneke Tangen. Etter første fellessamling var oppdraget å finne gylne øyeblikk med bruk av regning i forskjellige fag. Flere gode 8 Skolelederen

9 Rektor Rune Golf (i midten) i ivrig diskusjon om regning i alle fag med Vidar Hansen og Janneke Tangen fra kommunens fagavdeling. (Foto:Tormod Smedstad) eksempler ble presentert av lærerne; regnelek fra gymen på 1. trinn og løping og tidtaking for å konkretisere tid og fart på 10. trinn. To lærere fra 5. trinn forteller at de har gitt elevene i oppdrag å lage tripp-trapp spill på sløyden. De skulle skjære ut et kvadrat og dele det inn i ni like store ruter. Hva var nå et kvadrat? Hvordan skal vi dele det inn i like store ruter? Elevene ble utfordret til å finne fram til løsningene selv. Hansen fra fagavdelingen kommenterte Sofie har funnet løsningen! (Foto: Hildegunn Haram Lie) forskjellen på oppdrag og oppskrift i læringsarbeidet. Når elevene må spørre seg selv hvordan det er lurt å gjøre oppgaven, får regning en annen aktualitet. Bevisstgjøring av læring Ett av målene for den samlingen der vi er tilstede er altså å drøfte og klargjøre elevenes strategier for læring med spesiell fokus på målorientering og førforståelse. En strategi er et bevisst valg av en måte å lære på, forklarer Hansen. Elevene må ha derfor ha et repertoar av teknikker for å kunne gjøre valg. Elevene må kunne forklare hvorfor de velger en spesiell strategi, og de må forstå målet. De må også kunne bruke det de kan i en ny læringssituasjon. De må få et språk for sin egen læring og bli subjekt i sin egen læring. Valg av satsingsområder Grunnskolene i Bergen kan selv velge et tema de vil ha som satsingsområde, og temaene knytter seg til de grunnleggende ferdighetene. Foruten regning i alle fag, er det lesing som grunnleggende ferdighet og kommunikasjon skolene kan velge mellom. Kommunikasjon er et nytt satsingsområde, og innenfor dette finner en «språk og kultur» og «kommunikasjon i en digital hverdag». Tangen og Hansen forteller at det i år er ti skoler som er i gang med regning som satsingsområde i samarbeid med Fagavdelingen. Kvalitetsoppfølging Bergen kommune har en plan for kvalitetsutvikling; Sammen for kvalitet. Representanter fra kommunens fagavdeling har et heldagsmøte på alle skoler som et ledd i kvalitetsoppfølging. Møtet med skolen skal inneholde både «tellinger og fortellinger». Skolens, elevenes og foreldrenes syn skal høres, og planer og resultater gjennomgås. Skolene velger seg altså et satsingsområde som de kan få veiledning på. Fagavdelingen samarbeider tett med ledelsen og representanter fra skolen. Rune Golf er rektor på Olsvik skole. Han forteller at de har valgt regning som satsingsområde over en to-årsperiode, med vurdering som støttefunksjon. Skolen hadde allerede kommet et stykke på vei med regning i alle fag, og det er fint å få hjelp til å styrke denne utviklingen, sier Golf. Han sier også at fagavdelingen har dyktige folk på ulike felt, og de hjelper oss med økt bevissthet rundt læringsprosessen. Jeg har tro på at vi gjennom dette opplegget i sterkere grad legger til rette for livslang læring for elevene våre. Vi løfter dessuten temaet fram på fellesmøter, og det jobbes på avdelingsmøter. For oss er det viktig at ledelsen er tett knyttet til prosessen, slik at vi får Regnebyen tilpasset vårt ståsted. Vi gjennomfører også skolevandring for å bidra til pedagogisk videreutvikling, sier rektor Golf Skolelederen 9

10 Karriereveier for lærere? I Sverige innfører de nå to karrieretrinn for lærere. De har fått betegnelsene førstelærer og lektor. Lønnsforhøyelse følger med. Tekst: tormod smedstad Bakgrunnen for at de innfører to nye karrieretrinn for lærere i Sverige er at de ønsker å gjøre læreryrket mer attraktivt. Regjeringen regner med at dette kommer til å omfatte omtrent lærere og at de økte lønnskostnadene vil utgjøre 880 millioner kroner når ordningen er fullt utbygd i Betegnelsen som skal brukes på stillingene er førstelærer og lektor. Begge stillingskategoriene kan brukes både i grunnskole og på videregående, men lektor-betegnelsen kommer til å være mest aktuell i videregående. En førstelærer kan regne med et påslag på lønna på opp til 5000 kroner i måneden, mens en som rykker opp til lektor kan få et påslag på opp til kroner i måneden. Skoleeier må søke Skolverket om tilskudd, og det kommer til å være et tak i forhold til hvor mye penger hver kommune eller frittstående skoler kan få. Det er skoleeier som skal avgjøre hvem som skal utnevnes og hva stillingen skal inneholde. I hovedsak er dette undervisningsstillinger. En førstelærer kan bli tillagt Matz Nilsson er leder i Sveriges Skolledarförbund. Han mener at ordningen med karriereveier er en god ordning og gjør læreryrket mer attraktivt. å coache kolleger, være hovedlærer eller arbeide for å utvikle og forbedre undervisningen. En lektor skal, i tillegg til undervisningen, dele sine fagkunnskaper med andre, være eksamensansvarlig eller drive med forskning som kommer undervisningen til gode. Begge kan i tillegg få ansvaret for lærerstudenter. Skal du bli utnevnt til førstelærer, må du være en dyktig pedagog og anses som særskilt skikket i yrket. Det er rektor eller arbeidsgiver som vurderer kvalifikasjonene. En lektor er en dyktig lærer som har høyere eksamen i ett fag, samt didaktisk eller spesialpedagogisk ut - danning i faget. Sveriges undervisningsminister, Jan Bjørklund, har presisert at reformen ikke skal føre til ekstra kostnader for kommunene. Det er staten som finansierer dette. Det stilles ingen krav om at kommunen skal satse noe ekstra ut over statens bidrag, men det finnes selvfølgelig ikke noe forbud mot dette. Ordningen tar til fra høsten Hva sier Sveriges Skolledarförbund? Vi har spurt leder i Sveriges Skolledarförbund, Matz Nilsson, hvordan de ser på den nye ordningen med karriereveier for lærere? Jeg synes stort sett det er et godt det forslag. Læreryrket må være et attraktivt yrke. Det er også bra at det er skolelederen som avgjør hvem som blir førstelærer og lektor og hva stillingene skal inneholde med hensyn til oppgaver og ansvar. Vi skulle gjerne ha sett at det var kar- 10 Skolelederen

11 Ved å lytte skal vi finne nye svar riereveier som rettet seg mot ledelsesoppgaver også. Det er viktig at det er god rekruttering til lederrollene i skolen og at det oppleves som attraktivt å bli skoleleder. Lærerorganisasjonene i Sverige ønsket at staten skulle ha en mer aktiv rolle i å velge ut hvem som skulle få disse opprykksstillingene, mens det svenske skolelederforbundet er fornøyd med at det er skolelederen som skal vurdere kvalifikasjonene. Nilsson sier også at han er fornøyd med at det legges opp til at lærere som er gode til å undervise skal fortsette med det. Det finnes også noen uavklarte spørsmål. Ett er om utnevningen til førstelærer følger individet eller om den er koplet til en viss funksjon eller oppdrag. Hvis du bytter jobb, følger tittelen med da? Skolelederforbundet i Sverige mener at det ikke bør følge individet, men at det koples til et spesiselt oppdrag på en nærmere bestemt skole. Når det gjelder lektortittelen, stiller det seg litt annerledes. Den er mer knyttet til persosnen og skal fortsatt være det. Er karriereveier at aktuelt tiltak i Norge? Vi henvendte oss til Kunnskapsdepartementet for å høre om liknende tanker har vært tenkt i Norge. I St.meld. nr 11 ( ) Læreren. Rollen og utdanningen sa departementet at det er opp til partene i arbeidslivet å vurdere hvordan nye karriereveier best kan innføres i skolen. Departementets utgangspunkt er at statens ståsted ikke er endret siden den gang, svarer statssekretær Elisabeth Dahle. Vi får opplyst at departementet ser positivt på en dialog om karriereveier mellom partene i sektoren, og legger derfor til rette for dette i GNIST-partnerskapet, hvor også Skolelederforbundet er med. Det er i tråd med det partene har blitt enige om. Faglige karriereverier var også ett av temaene som ble drøftet på Teachers summit, det internasjonale møtet mellom utdanningsministre og fagforeningsledere fra 23 land, i New York i fjor, sier Elisabeth Dahle og viser til at blant annet Solveig Hvidsten Dahl fra Skolelederforbundet deltok på dette møtet. Vi tror på å LYTTE! Det å LYTTE er en av våre viktigste ledestjerner i kontakten med våre brukere og samarbeidspartnere, og ikke minst i arbeidet med å utvikle et biblioteksystem som møter og former fremtiden: En fremtid i stadig endring - akkurat som oss. Velkommen i vårt fellesskap! MIKROMARC Bibliotekenes beste venn Bibliotekenes IT-senter AS Malerhaugveien 20 Pb Etterstad 0605 Oslo Tlf: Faks:

12 Allsang i aulaen Ekeberg skole har kultursamling i aulaen for hele skolen en gang i måneden Tekst og foto: tormod smedstad Rektor Tom Wittenberg er opptatt av kultur som fellesopplevelser på Ekeberg skole. Ekeberg skole (1 7) i Oslo er så heldig at de har en stor aula. Den er likevel ikke stor nok til å romme de drøyt 600 elevene på skolen. På den månedlige kultursamlingen i aulaen deler de inn skolen i to partier med litt forskjellig program avhengig av hvilket trinn som har ansvar for samlingen. Salen fylles med tre hundre elever, og det hender ofte at noen foreldre stikker innom også. Her August Oscar Rudby, Irlin Arvnes og Peter Smestad leser egne vinterdikt på samling i aulaen. Alle går på 2. trinn. Fullt «trøkk» fra 2. trinn under framføring av Gangnam Style og dans. presenteres dikt, sanger, allsang og dans. Det er stort trykk på resultater og individuelle prestasjoner i skolen i dag. På Ekeberg ønsker vi at kultur skal være limet som binder skolen sammen med fellesopplevelser. Aulasamlingene våre er en viktig del av dette, forteller rektor Tom Wittenberg. Det å tørre å stå på en scene å framføre dikt og sanger blir også en viktig opplevelse for elevene. Vi fikk være tilstede på en aulasamling. Det starter med at hele 2. trinn går opp på scenen for å synge Snømannen Kalle. Et lærerband er på plass for å akkompagnere. En lærer dirigerer. Det er forøvrig 2. trinn som har ansvaret for programmet på denne samlingen og de har øvd inn både sanger og dans og skrevet vinterdikt som framføres med stor innlevelse. Innimellom er det allsanger og sanger ved 3. trinn og 1. trinn. Den skal tidlig krøkes 1. trinn trår til med klovnesang og innøvde bevegelser. Veldig sjarmerende, det skal innrømmes! Det hele avsluttes med dans, nemlig den populære Gangnam Style. Det er 2. trinn som sprer seg rundt i sal og på scene. Resten av salen får bli med etter hvert og det «koker» i bevegelse og danseglede. Det er svært individuelle tolkninger av dansen, men det bekymrer ingen. Kulturmodellen Rektor Wittenberg forteller om kulturmodellen på skolen. De legger stor vekt 12 Skolelederen

13 Her framfører 1. trinn Klovnesang fra scenen i aulaen. på de estetiske fagene og har ansatt lærere med spesialutdanning innenfor disse fagene. På 4. trinn fordeler de for eksempel 4 klasser på 5 grupper i økter på 60 minutter ved å legge sammen timene til kunst og håndverk og musikk. Hver gruppe arbeider med hvert sitt tema innenfor fagene, og alle elevene får en periode i hver gruppe. For og 7. trinn fordeles blokkene på to ukedager, og det settes i tillegg av 30 minutter til øvelse i stor-kor. Her innøves repertoar som framføres på aulasamlinger og skoleavslutning. 7. trinn konsentrerer sine øvrige timer om å lage en forestilling i form av revy eller musikal som også settes opp for foreldrene. Litteraturuke Det er lang tradisjon for kultursatsing på Ekeberg. De har også et godt samarbeid med Den kulturelle skolesekken. I forbindelse med Verdens bokdag arrangerer de hvert år ei litteraturuke. Her engasjerer de forfattere og eksterne kunstnere til å bidra. I fjor så de for eksempel på litteratur og illustrasjon hvor alle lærerne ble kurset i illustrasjon av en profesjonell kunstner. I år vil de se på metoder til å dramatisere litteratur og vil også her bringe inn profesjonelle krefter Skolelederen 13

14 Enkelt

15 er nå blitt enda enklere! TELL Reklamebyrå CN103-R1A Info Consensus lanserer nå Veilederen.no en utvidet og internettbasert utgave av våre suksessrike oppslagsverk. For våre eksisterende abonnenter vil Veilederen.no være inkludert i abonnementet for Du beholder naturligvis permen så lenge du ønsker.

16 Fargespill Fra gymsal til Grieghall Fargespill har opptrådt i mange sammenhenger med sine profesjonelle oppsetninger. (Foto: Paul Amundsen) 16 Skolelederen

Skolelederen. Kultur i skolen. Tema Sidene 12 17. Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Effekten av å være en MOT-skole

Skolelederen. Kultur i skolen. Tema Sidene 12 17. Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Effekten av å være en MOT-skole Skolelederen Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse Kultur i skolen Tema Sidene 12 17 s. 10 Effekten av å være en MOT-skole s. 12 Vi vant Gullsekken! s. 16 Stor søkning til kulturskolen s. 10 s. 12 s.

Detaljer

Skolelederen. God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8. Professor Viviane Robinson: Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8. Professor Viviane Robinson: Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse Professor Viviane Robinson: God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8 s. 14 s. 16 s.22 s 14: - Gjennom Respekt har vi jobba fram strukturar

Detaljer

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret.

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. Skolelederen Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse Mobbing Tema Sidene 6 9 s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. s 16: Skolelederes skjønn i møte med lovverket. s. 12 s. 16 s. 18 s 18: Balanse mellom

Detaljer

SKOLELEDEREN. Forandrer barns hjerne seg som følge av ny teknologi? Effektive strategier for skoleutvikling. Hjerneforsker (og baronesse):

SKOLELEDEREN. Forandrer barns hjerne seg som følge av ny teknologi? Effektive strategier for skoleutvikling. Hjerneforsker (og baronesse): SKOLELEDEREN Nr. 2 februar 2015 Fagblad for skoleledelse Hjerneforsker (og baronesse): Forandrer barns hjerne seg som følge av ny teknologi? Professor Michael Fullan: Effektive strategier for skoleutvikling

Detaljer

Skolelederen. Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8. Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8. Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8 s 12: Hvordan anvende positiv psykologi? s 16: Pilotering av skolebasert kompetanseutvikling.

Detaljer

SKOLELEDEREN. Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter. s. 26. Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter. s. 26. Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter s. 26 s 8: 900 skoleledere har deltatt på professor Robinsons kurs i Norge i vår s 14: Ny rapport om lærervurdering

Detaljer

SKOLELEDEREN. Tema: Er det økende behov for andre yrkesgrupper i skolen? s 17 21. Nr. 7 september 2014 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Tema: Er det økende behov for andre yrkesgrupper i skolen? s 17 21. Nr. 7 september 2014 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 7 september 2014 Fagblad for skoleledelse Tema: Er det økende behov for andre yrkesgrupper i skolen? s 17 21 s 8: Å spille et instrument har positiv innvirkning på et barns intelligens

Detaljer

Skolelederen. Mestringsgrupper. og tilpasset opplæring. Tema Sidene 14 17. Nr. 4 mai 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. Mestringsgrupper. og tilpasset opplæring. Tema Sidene 14 17. Nr. 4 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 4 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Mestringsgrupper Tema Sidene 14 17 og tilpasset opplæring s 6: Hva forventer næringslivet av skolen? s 8: Mer fra Skolelederforbundets idéverksted s.

Detaljer

SKOLELEDEREN. Skal vi møte hat og voldelig ekstremisme, må vi samarbeide. Workshop på St Olav vgs: Nr. 4 mai 2015 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Skal vi møte hat og voldelig ekstremisme, må vi samarbeide. Workshop på St Olav vgs: Nr. 4 mai 2015 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 4 mai 2015 Fagblad for skoleledelse Workshop på St Olav vgs: Skal vi møte hat og voldelig ekstremisme, må vi samarbeide s 8: Kunnskap om godt læringsmiljø må omsettes i handling s 10:

Detaljer

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år s 8: Aktiv skoleeier med mye på programmet s 12: Prof. Hargreaves og Sahlberg: Hvorfor

Detaljer

Skolelederen. Professor Mari Rege: Tidlig læring gir rentes rente! s. 16. Nr. 2 januar 2014 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. Professor Mari Rege: Tidlig læring gir rentes rente! s. 16. Nr. 2 januar 2014 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 2 januar 2014 Fagblad for skoleledelse Professor Mari Rege: Tidlig læring gir rentes rente! s. 16 s 8: Besøk på Den norske skolen I London s 12:Statsministerbesøk: Sandnes vgs satser på

Detaljer

Nr. 6. Juni 2011 www.nslf.no. Om digital mobbing. Veiledning for utvikling Bruk av digitale tavler Skolebiblioteket en ressurs

Nr. 6. Juni 2011 www.nslf.no. Om digital mobbing. Veiledning for utvikling Bruk av digitale tavler Skolebiblioteket en ressurs Nr. 6 Juni 2011 www.nslf.no Om digital mobbing Veiledning for utvikling Bruk av digitale tavler Skolebiblioteket en ressurs www.greentech.no SUPERBUNDLE Lenovo PC + Skjerm 21.5 Widescreen Windows 7 Core2Duo

Detaljer

Nr. 3. Mars 2008 www.nslf.no. Elevstatsråd s 4

Nr. 3. Mars 2008 www.nslf.no. Elevstatsråd s 4 Nr. 3 Mars 2008 www.nslf.no Elevstatsråd s 4 Ikke alle interaktive tavler er en - 10 ting du bør tenke på før du kjøper en interaktiv tavle Stadig flere skoler ønsker å benytte seg av interaktive tavler

Detaljer

Hvordan utvikler vi en bedre skole sammen?

Hvordan utvikler vi en bedre skole sammen? Nr. 3 Mars 2010 www.nslf.no Hvordan utvikler vi en bedre skole sammen? Dosent Knut Roald: Kvalitetsvurdering som organisasjonslæring. Pilotprosjekt KS og BI: Kunnskapsbasert dialog mellom administrasjon

Detaljer

Jubileumsnummer NSLF 30 år

Jubileumsnummer NSLF 30 år Nr. 7 September 2007 www.nslf.no Jubileumsnummer NSLF 30 år Solveig Hvdidsten Dahl har vært forbundsleder siden 2006. Jubileumsintervju med forbundslederen Hvor lenge har du vært medlem? Jeg ble tilsatt

Detaljer

Nr. 10. Desember 2008 www.nslf.no. i Tromsø 2008

Nr. 10. Desember 2008 www.nslf.no. i Tromsø 2008 Nr. 10 Desember 2008 www.nslf.no Landsmøte NSLF i Tromsø 2008 Hva skjer når reformideer skal nedfelles i praksis? s 11 Hvordan kan vi sikre atferd som fremmer beslutningsprosessen? s 18 Spørrespalten:

Detaljer

Til Hudøy med 130 foreldre på laget.

Til Hudøy med 130 foreldre på laget. Nr. 6 Juni 2008 www.nslf.no Til Hudøy med 130 foreldre på laget. side 6 Lektorlønn skaper press på lederlønn? s 10 Gruppeoppgaver og legobyging i stillingsintervju. s 12 Når forholdet til lederen er årsaken

Detaljer

Nr. 1. Januar 2011 www.nslf.no. På skolebesøk i Temeke District, Dar es Salaam

Nr. 1. Januar 2011 www.nslf.no. På skolebesøk i Temeke District, Dar es Salaam Nr. 1 Januar 2011 www.nslf.no På skolebesøk i Temeke District, Dar es Salaam Lystig lesing! Mange tiltak er satt i gang for å bedre lesekompetansen. Leselystaksjonen er ett av dem. Tekst og foto: Tormod

Detaljer

Nr. 6. TAF fagbrev som sveiser sveiseingeniør. Voksenopplæring en mangfoldig virksomhet s 20. Frafallsbegrepet er problematisk

Nr. 6. TAF fagbrev som sveiser sveiseingeniør. Voksenopplæring en mangfoldig virksomhet s 20. Frafallsbegrepet er problematisk Nr. 6 Juni 2009 www.nslf.no TAF fagbrev som sveiser sveiseingeniør Voksenopplæring en mangfoldig virksomhet s 20 Frafallsbegrepet er problematisk s 12 Tilbyderne av ny rektorutdanning s 14 Skolelederen

Detaljer

Nr. 6. August 2007 www.nslf.no. Nasjonal skolelederutdanning? s 6

Nr. 6. August 2007 www.nslf.no. Nasjonal skolelederutdanning? s 6 Nr. 6 August 2007 www.nslf.no Nasjonal skolelederutdanning? s 6 Ta GREP - for god skoleutvikling GREP er en database som gjør læreplanene lettere tilgjengelige. Det gjør GREP til et nyttig verktøy i planleggingen

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Arbeidslivsfag et praktisk pusterom

Arbeidslivsfag et praktisk pusterom Nr. 9 Oktober 2011 www.nslf.no Arbeidslivsfag et praktisk pusterom Skap dialog mellom skole og hjem Debatt om læreryrkets status En gull og to bronse! 20.000 timer m Lavere totalkost med Levetid på lampe

Detaljer

LEKTORBLADET. John Hattie. Møt lektorstudentene. Kunnskapssenter for utdanning. Intervju med. Tidsskrift for fag, kultur og utdanning

LEKTORBLADET. John Hattie. Møt lektorstudentene. Kunnskapssenter for utdanning. Intervju med. Tidsskrift for fag, kultur og utdanning Tidsskrift for fag, kultur og utdanning LEKTORBLADET Intervju med John Hattie Møt lektorstudentene Kunnskapssenter for utdanning w w w. n o r s k l e k t o r l a g. n o Nr 4/2013 12. årgang 1 Lektorbladet

Detaljer

Lær kidsa koding. Etter- og videreutdanning. Makt og misbruk. www.pedagogstudentene.no

Lær kidsa koding. Etter- og videreutdanning. Makt og misbruk. www.pedagogstudentene.no Lær kidsa koding Etter- og videreutdanning Makt og misbruk www.pedagogstudentene.no Unngå brann Av Tor Erik Skaar, Norsk brannvernforening Jula nærmer seg, eksamenstiden har begynt, og det er en hektisk

Detaljer

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2010 Tema Fremtidas førskolelærere Mitt første møte med barnehagen Konferansen 2009 Hilsning fra Helga Hjetland Vi skal bli

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

Bibliotekaren. Siri leder satsinga på skolebibliotek. Debatt om ansettelser av seniorer. Bibliotekfaget i den fusjonerte høgskolen i Oslo og Akerhus

Bibliotekaren. Siri leder satsinga på skolebibliotek. Debatt om ansettelser av seniorer. Bibliotekfaget i den fusjonerte høgskolen i Oslo og Akerhus [ SENIOR-DEBATT ] Ja, i velferdsstaten Norge Godt kvalifisert kontakt med NAV 1 gang. Da var det jeg Men nei, min egen hjemkommune som måtte ta initiativ. De erkjente at de er vi for gamle til å få ny

Detaljer

for mange oppgaver Rektorene: side 12 17 > synger høyere enn fabrikktuten > i løvefjellenes land > sangen for livet >

for mange oppgaver Rektorene: side 12 17 > synger høyere enn fabrikktuten > i løvefjellenes land > sangen for livet > 9 6. mai 2011 www.utdanningsnytt.no Rektorene: for mange oppgaver side 12 17 > synger høyere enn fabrikktuten > i løvefjellenes land > sangen for livet > leder. Økning som ikke holder > Årets tall fra

Detaljer

VERDEN PÅ TØYEN. Musikk- og kulturprogrammet. Læring gjennom musikk

VERDEN PÅ TØYEN. Musikk- og kulturprogrammet. Læring gjennom musikk VERDEN PÅ TØYEN Musikk- og kulturprogrammet Læring gjennom musikk Hvorfor gjenspeiler ikke barne- og ungdomsorganisasjonene det etniske mangfoldet vi har i Norge?! Hvordan øke mangfoldet i organisasjonene?

Detaljer

Engasjert! UnderUtdanning. Tema. Menneskebiblioteket: En date med fordommen din? Konferansen 2010. Engasjement koster

Engasjert! UnderUtdanning. Tema. Menneskebiblioteket: En date med fordommen din? Konferansen 2010. Engasjement koster P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2010 Engasjert! Tema Menneskebiblioteket: En date med fordommen din? Konferansen 2010 Engasjement koster Vi skal bli lærere

Detaljer