Sagn og eventyr over havet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sagn og eventyr over havet"

Transkript

1 Prosjektrapport Sagn og eventyr over havet Utsnitt fra Eventyrlandet i Borgafjordur. Litt av skogen og inngangen til slottet. Et samarbeidsprosjekt mellom Bø kommune og Bø Museum i Norge, og Kjarvalstofa Museum på Øst Island.

2 Innhold Innledning...3 Bakgrunn...3 Hva skulle vi gjøre?...4 Samarbeidspartnere...4 Organisering...5 Hva gjorde vi?...6 Forarbeidet...6 Eventyrlandet i Borgafjordur...6 Alveberget i Eventyrkommunen Bø...9 Åpning av Alveberget...11 Åpning av Eventyrlandet...11 Hvordan gikk det?

3 Innledning Denne rapporten er en oppsummering av prosjektet Sagn og eventyr over havet som er et resultat av mangeårig kultursamarbeid mellom Vesterålen og Øst-Island. Prosjektet befinner seg i skjæringspunktet mellom kultur og næring folkeminne og turisme, og ble gjennomført i perioden Rapporten tar for seg planer, gjennomføring og konkrete resultat av prosjektet. Bakgrunn Vesterålen og Øst Island har i en årrekke hatt et tett samarbeid innen kultur. Samarbeidet har også vært knyttet mot næring og reiseliv. Dette prosjektet kom ut fra det allerede etablerte kultursamarbeidet og er et direkte resultat av gjensidige besøk mellom regionene Vesterålen og Øst Island. Kontakt mellom Borgafjorur og Kjarvalstofa ved Arngrimur Vidar Asgeirsson og Bø kommune ved daværende kultursjef Ingrid Lekven var allerede knyttet gjennom besøk på Island. Ved besøk av en delegasjon fra Island til Bø høsten 2006 ble diskusjoner om konkret samarbeid mellom de to stedene tatt opp igjen. Blant deltakerne var det flere som arbeidet med reiseliv og kultur. På Bø Museum så de utstillingen Eventyrskogen og det var samtaler om muligheter for å arbeide sammen i forhold til utstillinger og turer. Inspirasjon til prosjektet: Eventyrskogen på Bø Museum. Både i Bø i Vesterålen og i Borgafjordur på Øst Island har man arbeidet mye med folkeminne og sett potensial i forhold til turisme og formidling av fortelling. Bø Museum har et tematisk fokus på sagn og eventyr. Bø har også vedtatt å være Norges Eventyrkommune, og har hatt vekst innen turisme uten at man har klart å utnytte det næringsmessige potensial i form av opplevelse og attraksjoner. I Borgafjordur eystri har man fokus på islandske alver på turistturer og på festival. Samtidig forsøkte man i Borgafjordur eystri å utvide tilbudet til turister i museet Kjarvalstofa, som opprinnelig er et museum for maleren Johannes Kjarval. I Eventyrkommunen Bø har man et 3

4 visjonsprosjekt om å bygge et opplevelses- og kunnskapssenter kalt Ringelihorn sagnog eventyrhule. Dette skal være et fyrtårn for turisme i regionene. I Borgafjordur ønsker man å få til et Alvesenter. Prosjektet Sagn og eventyr over havet kan sees som et steg mot å bygge kompetanse og produkter tilknyttet visjonsprosjektene. Hva skulle vi gjøre? Prosjektet er tenkt i flere faser. Det vi har gjennomført kan sees som begynnelsen på en rekke prosjekter i skjæringspunktet folkeminne og turisme. Målet i første fase var å presentere lokal og nordatlantisk kultur i form av lokale sagn og eventyr, til turister som besøker Bø og Borgafjordur. Endelig målsetting var å utvikle og markedsføre turprogram som bygger på lokal historie, dagligliv og naturopplevelser i flere utkantområder ved Nord-Atlanteren. Dette var et praktisk prosjekt som skulle gi helt konkrete og synlige resultater: 1. Et eventyrland i Borgafjordur. 2. Et Alveberg i Bø. 3. Starte arbeidet med å utvikle turer tilknyttet utstillingene og området rundt. 4. Forestillinger der artister fra begge land deltok. 5. Innlede en fase 2 der samarbeidet gjerne skulle utvides til andre land rundt Nord-Atlanteren og hvor nye prosjekter skulle initieres. Før vi kunne starte bygging og produksjon måtte vi gjøre en del forarbeid: Dette forarbeidet skulle gjøres i planleggingsmøter mellom samarbeidspartnerne i begge land. På møtene skulle vi planlegge innholdet og den fysiske utformingen av utstillingene. Vi skulle også diskutere turer, forestilling og ha en erfaringsutveksling. For mer informasjon om bakgrunnen for prosjektet, se prosjektsøknad. Samarbeidspartnere Prosjektet er organisert som et samarbeidsprosjekt mellom Bø kommune/museum Nord avdeling Bø og Kjarvalstofa i Borgafjordur eystri. - Museum Nord Museum Nord er en stiftelse der 11 museer i Vesterålen, Lofoten og Ofoten inngår. De har felles styre og ledelse, men ulik tematisk fokus ved den enkelte avdeling. Museet i Bø har som sitt tematiske område: muntlig fortelling og Regine Normann (lokal forfatter, eventyrdikter; ). Museet utarbeidet sommeren 2006 en utstilling i form av en eventyrhule der lokale sagn og eventyr presenteres i et eventyrmiljø gjennom 4

5 audiovisuell formidling. Museum Nord har faglig kompetanse på temaet og kompetanse på formidling og formgivning. - Eventyrkommunen Bø Bø kommune har i 10 år arbeidet med realisering av et opplevelsessenter kombinert med museum og bibliotek der sagn og eventyr og Regine Normanns forfatterskap er innholdsmessig fokus og der internasjonalt samarbeid med hensyn til presentasjon av muntlige kulturminner er en av målsettingene. Dette har hatt en rekke konsekvenser som etablering av festival, valg av tematisk fokus for museet etc. og et samarbeid med Museum Nord, avdeling Bø om utvikling av opplevelsessenteret Ringelihorn sagn og eventyrhule. Bø kommune deltar med eget arbeid i utvelgelse av materialet og har bred erfaring av formidling av sagn og eventyr gjennom ulike prosjekter, og med reiseliv gjennom drift av turistinformasjon, markedsføring og som medlem i Vesterålen reiseliv. Eventyrkommunen Bø har pr. i dag status som småsamfunnsprosjekt, støttet av KRD. I tillegg er prosjektet definert som en såkalt kulturnæringspilot der det gjøres forsøk på å gi overrislingseffekter og overføre erfaringer fra det langsiktige arbeidet og tematiseringen innenfor kulturområdet de siste 10 årene til reiselivet. Konkret jobbes det i prosjektet med profilering og merkevarebygging, produktutvikling og pakking, etablering av lokalt tilpasset guideutdanning, turløyper og manus/ tematisering av eventyrturer med ulike temaer: sagn og eventyr, natur, kultur og folkeliv med mer. Det inngår også i prosjektet å følge opp og videreføre det internasjonale samarbeidet på formidling av folkeminner inn i en neste fase. - Kjarvalstofa Kjarvalstofa i Borgafjordur eystri er et museum dedikert til Johannes Kjarval. Johannes Kjarval var født i Borgafjordur på slutten av 1800-tallet og ble en av Islands mest betydningsfulle samtidskunstnere utover 1900-tallet. Han ga bort bildene sine for mat og husly. Bildene hans er hovedsakelig tolkninger av den islandske naturen og er preget av mystikk og skjønnhet. Organisering Prosjektets styringsgruppe besto fra starten av Kine Anette Johnsen - Museum Nord (leder), Ingrid Lekven - Eventyrkommunen Bø, Arngrimur Vidar Asgeirsson - Kjarvalstofa, Helgi M. Arngrímsson - Kjarvalstofa. I løpet av prosjektperioden måtte Helgi trekke seg pga sykdom. Kine skiftet jobb og ble kultursjef i Bø kommune. Hun fortsatte imidlertid i prosjektet som før. Julie Sæther kom inn fra april 2008 som ny representant for Museum Nord. Arngrimur Vidar Asgeirsson er ansvarlig for økonomi og regnskap i prosjektet. I tillegg til styringsgruppen har en rekke personer vært med i det faglige arbeidet og deltatt på møter. Mest sentrale her er Bryndís Snjólfsdóttir og Unnur Sveinsdottir fra Island og Torgeir Thorsen og Ole Jonas Johansen fra Norge. Disse har også arbeidet praktisk med prosjektet. Signý Ormarsdóttír, regional kultursjef på Østisland, har også vært en god samarbeidspartner for prosjektet. 5

6 Hva gjorde vi? Forarbeidet I hvert land ble det avholdt flere planleggingsmøter. Det ble også arrangert samarbeidsmøter i Norge og på Island der prosjektgruppen med flere deltok. Det første møtet ble holdt i Borgafjordur mars i 2007 og det andre ble holdt i Bø juni i På disse innledende møtene avklarte vi hvordan prosjektet skulle administreres og hvilken arbeidsfordeling og hvilke tidsplaner vi skulle ha. Vi arbeidet også med å planlegge de forskjellige delene av prosjektet; Eventyrlandet på Island, Alveberget i Bø, og tilhørende vandringer og forestillinger. Vi diskuterte også hvordan vi skulle markedsføre prosjektet. Vi gjennomgikk bygget hvor eventyrlandet skulle ligge, vi planla hvor Alveberget skulle bygges og vi så på vandringsmuligheter på begge stedene. Et resultat av vårt ønske om å være ambisiøse var at arbeidsmengden og dugnadsinnsatsen ble større og mer krevende enn tenkt da vi søkte midler. Eventyrlandet i Borgafjordur Eventyrlandet er bygd i det gamle posthuset i Borgafjordur I løpet av vinteren lagde Kine Johnsen, Torgeir Thorsen og samarbeidspartnerne på Island arbeidsbeskrivelse, materialliste og skisser for eventyrlandet i Borgafjordur. Man valgt også ut fortellinger fra Vesterålen som kunne brukes. Beskrivelsen, materiallisten og skissene kunne man så på Island bruke som et utgangspunkt for å starte arbeidet. 6

7 Den første skissen av eventyrlandet: Det ble gjort endringer i forhold til skissen. Rom 1. ble et omgjort til et islandsk hus. Rom 2 ble i grove trekk som skissert. På Island startet Unnur Sveinsdottir og Bryndis Snjólfsdóttir arbeidet med å bygge eventyrlandet tidlig på våren Kine Johnsen og Torgeir Thorsen fra Norge kom til Island og arbeidet sammen med dem i en uke i mai. På Island fortsatte de arbeidet med byggingen mer eller mindre helt frem til åpningen i juni. Et berg blir til. 7

8 Om eventyrlandet Eventyrlandet er en utstilling som har en bred målgruppe. Den passer for store og for små, for turister og andre. Utstillingen er imidlertid særlig tilpassert barn og familier. Eventyrskogen består av et islandsk hus som er det første man kommer inn i. Her kan besøkende oppleve hvordan interiøret i et islandsk hus har sett ut. Her kan man ha fortellere og mindre grupper, og barn kan tegne eller skrive. Videre går man inn i en fantastisk skog. Her kan man velge å besøke et berg, et slott eller et hav. Berget, slottet og havet er innredet med passende tilbehør og man kan høre 2 3 sagn og eventyr som står i stil med interiøret. Berget er for eksempel tilknyttet fortellingen Risen i Blåberget av Regine Normann, mens slottet har en viss tilnytting til eventyret Det røde Gullbergslottet av samme forfatter, og derfor er interiøret rødt. Utstillingens uttrykk henger tett sammen med de fortellingene som skal formidles. Utstillingen skal samtidig være fleksibel slik at man kan bytte fortellinger og benytte eventyrlandet som et generelt fortellersted. Bilder fra det ferdige Eventyrlandet. 8

9 Alveberget i Eventyrkommunen Bø - Gammen I løpet av de to siste helgene i juni 2008 ble det bygget en tradisjonell buestangsgamme ved Bø museum. Sander Andersen fra Tysfjord holdt kurs i gammebygging. Sander Andersen fra Drag i Tysfjord kommune jobber til daglig i Oddasat og er journalist. Dette var hans tiende gammekurs. Deltagerne på kurset kom fra hele Vesterålen og utviste stor entusiasme over å få være med på prosjektet. Byggingsmaterialet i gammen var gran medbrakt fra Hamarøy, mens de kraftige buestengene av bjørk vokser i snørike skrenter i Ballangen og hentet derfra. Bjørka vokser i bue og egner seg godt til slike konstruksjoner. Utenpå treverkskonstruksjonen ble det lagt bjørkeris. På riset ble det lagt et lag med plast for å tette bygningen. Her skulle det egentlig vært brukt never, men på grunn av kostnadene ble det besluttet å bruke plast. På plasten, og som bekledning, ble det lagt torv fra den nærliggende potetåkeren. 9

10 Alveberg Andre uka i juli 2008 kom Unnur Sveinsdottir og Bryndis Snjolfsdottir fra Øst-Island for å bygge utstillingen i gammen. De sørget for at gammen ble omgjort til et alveberg. Da gammekurset var ferdig var kun det ytre på plass. I løpet av en hektisk uke ble det lagt gulv, snekret benker, bygd fortellertrone og ildsted, malt dør, lagt inn strøm og farget ull. Diverse innkjøp ble gjort underveis i arbeidet. I løpet av uken arbeidet foregikk var det flere som bidro til at arbeidet ble gjort; Brent Gooding, Torgeir Thorsen, Ole Johansen, Kine Johnsen og Julie Sæther. Den blåfargede ulla ble brukt som pynt og dekke på benkene og på veggene. Bryndis og Unnur hadde også med seg rekvisitter fra Island. Blant annet en stein som skulle hindre alvedronninga i å få hjemlengsel. I Borgafjordur på Øst-Island ligger Alveberget, som er et ordentlig fjell, og inni fjellet bor alvedronninga Borghild og med alvene sine. Alvedronninga har mange likhetstrekk med den norske huldra. Hun kan for eksempel være svært vakker og finne på fanteri for å lure menneskene. Det lønner seg med andre ord å være på godfot med alvene. En del av det Bryndis og Unnur hadde med seg til Bø var skatten til alvene. Det ble laget hull i benkene og satt inn pleksiglass, slik at man kan titte ned på skatten. Skattene skinner der de ligger i berget. Det er også montert blått lys langs buestengene som gir en trolsk stemning. I alveberget kan man høre alvesang og lytte til alvenes historier. Interiørbilder fra det ferdige Alveberget 10

11 Åpning av Alveberget Arngrimur holder tale. Rundt 150 deltok på åpningen av Alveberget. Den 23. juli 2008 åpnet Alveberget med sang og forestilling av Julie Willumsen og Frid Halmøy. Dette var den samme forestillingen som ble fremført på Island. Julie synger tekster basert på Regine Normanns liv og eventyr, mens Frid dramatiserte og var blant annet en flott blå alvedronning. Arngrimur åpnet Alveberget med velvalgte ord. Det var svært mange fremmøtte til denne begivenheten. Åpning av Eventyrlandet Lørdag 28. juni åpnet Eventyrlandet i Borgafjordur. Tilstede fra Norge var Ingrid Lekven, Julie Sæther, Frid Halmøy og Julie Willumsen. Ingrid Lekven og Julie Sæther holdt taler foran et stappfullt Kjarvalstofa som Arngrimur oversatte. Unnur og Bryndis fikk overrakt nyutgivelsen av Regine Normanns roman Stængt fra Deretter gikk vi ned i Eventyrlandet der Julie Willumsen sang egne tekster basert på Regine Normanns liv og forfatterskap. Frid Halmøy dramatiserte. Deretter sang Bryndis og flere andre damer tradisjonelle islandske alvesanger, mens barna kledde seg i gammeldagse klær og fremførte et skuespill. Eventyrlandet var nå behørig åpnet og alle krøp inn i skogen for å høre eventyr. Hulderdronningen kommer på besøk. 11

12 Store og små artister som deltok på åpningen av Eventyrlandet. Arbeidet videre i fase 2 Under vårt siste besøk på Island i juni ble det diskutert med Gunnarstofa/ Skridaklaustur på Island om deltakelse i videreførelse av prosjektet og i fase II. Skridaklaustur er et kultursenter for litteratur på Øst-Island. Gunnarstofa/ Skridaklaustur er også museum for Gunnar Gunnarson, og en bolig for kunstnere, forfattere, forskere og andre fra flere land. De stilte seg positivt til å delta i en fase II. I månedsskiftet mai-juni 2009 skal en delegasjon fra Vesterålen reise til Irland, nærmere bestemt til Donegal County, for å se nærmere på mulighetene for videre utvikling av kultursamarbeidet mellom Vesterålen og Donegal som vennskapsområder. Kultursjef i Bø kommune Kine Johnsen vil delta på turen og en av målsettingene vil være å se etter mulige samarbeidspartnere fra Irland for en fase II. Tema for fase II er sjøuhyrer. Landene rundt Nord-Atlanteren har alle forestillinger omkring hva som har eksistert på det store havdypet. I første omgang vil vi finne samarbeidspartnere i Irland men vi håper også på å utvide samarbeidet til Færøyene, Grønnland og muligens Russland. Innledningsvis i prosjektet vil vi kartlegge ulike sjøuhyrer i de forkjellige lands folketro. Dette skal ende opp med utstillinger, workshops og teaterforestillinger i samarbeidslandene. Vi vil også se på mulighetene for en bokutgivelse. 12

13 Hvordan gikk det? -resultatene sett i forhold til planen Vi har bygd et eventyrland i Borgafjordur og et Alveberg i Bø. Vi har startet arbeidet med å utvikle turer tilknyttet utstillingene og området rundt. Vi har gjennomført forestillinger der artister fra begge land deltok. Vi har innledet en fase 2 der samarbeidet gjerne skal utvides til andre land rundt Nord-Atlanteren og hvor nye prosjekter er initiert. Utstillingene, Eventyrlandet i Borgafjordur og Alverberget i Bø, ble større og mer omfattende enn hva vi forestilte oss i innledningen av prosjektet. Vi er svært fornøyde med resultatet og tilbakemeldingene fra publikum er svært gode. I ettertid har utstillingene vært godt besøkt, både av turister og av lokalbefolkning. Både Bø og Borgafjordur har vekst i turistnæringene og vi er sikre på at disse utstillingene vil et viktig bidrag i vårt arbeid med å utvikle områdene videre som attraksjoner. 13

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede "Lettere når jeg er aktiv" - betydningen kosthold og fysisk aktivitet i dagliglivet har for god helse og livskvalitet

Detaljer

Hvordan startet det egentlig ved to av dem.

Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Intervju med psykiatrisk sykepleier Ann Randi Haugen (AR) og sosionom Latha Nrugham (LN) 4.februar 2003. Intervjuet er gjort av FoU-rådgiver Bengt Karlsson (BK).

Detaljer

Arbeid med strategiske mål og utvikling av publikumstilbudene

Arbeid med strategiske mål og utvikling av publikumstilbudene Arbeid med strategiske mål og utvikling av publikumstilbudene Norsk Teknisk Museum har de siste årene hatt en betydelig vekst i publikumstilstrømningen. Etter i mange år å ha ligget relativt stabilt, har

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART Av Bent Aslak Brandtzæg, Heidi Stavrum og Knut Vareide Arbeidsrapport nr. 3 2007 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2007 Arbeidsrapport nr. 3 ISSN 0802-3662

Detaljer

døvblitte/sterkt tunghørtblitte og arbeid

døvblitte/sterkt tunghørtblitte og arbeid døvblitte/sterkt tunghørtblitte og arbeid ARbeidstilbud til døvblitte - sluttrapport Sluttrapport Hanna Louise Bovim Dette er Helse og rehabilitering Helse og Rehabilitering er en stiftelse bestående av

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Flyktningguiden som døråpner

Flyktningguiden som døråpner Veronika Paulsen Kristin Thorshaug Mette Portaas Haugen Berit Berg Flyktningguiden som døråpner Nasjonal evaluering av Flyktningguiden i Røde Kors Veronika Paulsen, Kristin Thorshaug, Mette Portaas Haugen

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste FoU-rapport nr. 6/2011 «Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste Randi Wærdahl Kathrine Bakke Tittel Forfattere Vi spør ikke, vi bare gjør Randi Wærdahl og Kathrine

Detaljer

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Sammen om språk Erfaringer fra prosjektene Språkløftet og Utviklingsprosjektet Forsidefoto: Marte Garmann forord Språk og språkutvikling er et viktig satsningsområde

Detaljer

LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK?

LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK? LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK? Evaluering av tiltaksplanen Gi rom for lesing! Delrapport 3 Trond Buland, i samarbeid med Liv Finbak, Kristianne V. Ervik og Trine Stene SINTEF Teknologi og samfunn

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Den verdifulle kystkulturen i Nordland

Den verdifulle kystkulturen i Nordland RAPPORT Riksantikvaren er som direktorat for kulturminneforvaltning Miljøverndepartementets rådgivende og utøvende Den verdifulle kystkulturen i Nordland med kulturarven som ressurs for utvikling faginstans

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Evaluering av Der Mennesker Møtes (DMM) som instrument i Fredskorpsets nettverksarbeid i Norge

Evaluering av Der Mennesker Møtes (DMM) som instrument i Fredskorpsets nettverksarbeid i Norge Kulturell Dialog AS Evaluering av Der Mennesker Møtes (DMM) som instrument i Fredskorpsets nettverksarbeid i Norge Ansvarlig for rapporten er Kulturell Dialog AS ved prosjektleder Trine Olsen-Slagman og

Detaljer

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Holbergprisen i skolen Innhold Innledning 4 1. Valg av tema og problemstilling 5 1.1 Forskning gir deg ny kunnskap.........................................6

Detaljer

Slipp eldrebølgen inn!

Slipp eldrebølgen inn! STATSARKIVET I TRONDHEIM Slipp eldrebølgen inn! Rapport fra et medvirkningsprosjekt Maria Press [6.3.2013] Prosjektet har hatt støtte fra Kulturrådet og Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik (NCK).

Detaljer

MER ENN ET TASTETRYKK:

MER ENN ET TASTETRYKK: MER ENN ET TASTETRYKK: Breivika studentbarnehage, Tromsø, v/ Torstein Unstad, Laila Breivik og Kristin Ryeng. Petter 3 år sitter på gulvet med et digitalt kamera i hendene, han snur det for å ta bilder

Detaljer

Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det

Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det Forpliktende, forskende samarbeid i skoleutvikling. Janne Madsen Avhandling for Ph.d. graden. Det samfunnsvitenskapelige fakultetet. Institutt for pedagogikk

Detaljer

FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK

FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK 1 JUSTISMINISTEREN HAR ORDET... Prosjektet FRI utfyller det offentlige på en glimrende måte ved å bygge på erfaringsbasert kunnskap.

Detaljer

«Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE

«Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE «Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE OPP KVAR DAG Å VIL BLI NÅ NYTT Æ» SKOLENS RÅDGIVING I MØRE OG ROMSDAL, SØR-TRØNDELAG OG NORD-TRØNDELAG Trond Buland, Ida Holth Mathiesen og Siri Mordal, med bidrag fra Christin

Detaljer

selvhjelpsgrupper over telefon

selvhjelpsgrupper over telefon Selvorganiserte selvhjelpsgrupper over telefon 2012 Selvorganiserte selvhjelpsgrupper skal være en mulighet for hele Norges befolkning. Norge er et land med store geografiske utfordringer. Selvorganiserte

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

Sett fra et brukerog fagperspektiv. Ressurshefte. Alternativer til tvang I. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse

Sett fra et brukerog fagperspektiv. Ressurshefte. Alternativer til tvang I. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Alternativer til tvang I Sett fra et brukerog fagperspektiv Ressurshefte Dagfinn Bjørgen, Aina Storvold, Reidun Norvoll og Tonje Lossius Husum

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Nordens barn Unge gjør en forskjell! Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer»

Nordens barn Unge gjør en forskjell! Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer» Nordens barn Unge gjør en forskjell! Nordens Velferdssenter Inspirasjonshefte Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer» 1 Nordens barn Unge gjør en forskjell! Utgiver: Nordens Välfärdscenter

Detaljer

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Tegn på god praksis Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Forord Dette er et hefte om skolevurderingsmetodikken slik den brukes av det nasjonale Veilederkorpset. Heftet

Detaljer