Referat FAU-møte. FAU Flåtestad skole Foreldrerådets arbeidsutvalg. Tirsdag Kl. 20:00-21:00. Flåtestad skole, A basen, 1. etg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat FAU-møte. FAU Flåtestad skole Foreldrerådets arbeidsutvalg. Tirsdag Kl. 20:00-21:00. Flåtestad skole, A basen, 1. etg."

Transkript

1 FAU Flåtestad skole Foreldrerådets arbeidsutvalg Referat FAU-møte Tirsdag Kl. 20:00-21:00 Møte innkalt av: FAU Styret Type møte: FAU møte Flåtestad skole, A basen, 1. etg. Møteleder: Vibeke Steen Referent: Stig Magne Olsen Møtedeltakere: FAU-representanter: Alle representanter listet uten gjennomstrykning deltok i møtet. 8A: Tom Henning Andersen Tone Grotmoll (vara) 9A: Stig Magne Olsen Sara N. Habberstad (vara) 10A: Vibeke Steen Ingen vara 8B: Vibeke Mjøsund Gro Maren M. Karlsen (vara) 9B: Kjetil Høntorp Anders Hattestad (vara) 10B: Ann Olsbø Kristin Myhre (vara) 8C: Mette Arnheim Anita C-H Rudiløkken (vara) 9C: Hans Jacob Samuelsen Hugo Widmer (vara) 10C: Anne Hognestad Eric Røss (vara) 8D: Henning Krosby Leif Henrik Hansen (vara) 9D: Jahn Otto N. Andersen Steven Blackman (vara) 10D: Annica Fiedler Karianne Hattestad (vara) 1

2 Saksbeskrivelse Ansvarlig Frist Sak 1: Godkjenning av innkalling og forrige referat Innkallingen og dagsorden godkjent. Ingen kommentarer til referatet. Referatet ble godkjent. Sak 2: Saker til eventuelt Saker til eventuelt er: Foreldreundersøkelsen Sak 3a: Arrangementer: OD-kvelden - Oppsummering Se egen vedlagt evaluering av OD-kvelden Skolen takker for innsatsen 8b dro inn mest penger med kr ,- Tilbakemelding fra FAU: o Skolen bør være tydeligere på at alle penger som tjenes inn skal overleveres til OD. Usikkert om noen har levert inn kun 300,- selv om det ble tjent inn mer. o Litt dårlig informasjon i forkant både til elever og foresatte. Informasjon om tider bør stemme. Sak 3b: Arrangementer: Vinterballet - status Status: Vinterball 2016 skal avholdes 29. januar. Påmeldingsfrist er 15. januar. Det vil bli sendt ut invitasjon i desember og påminnelse i januar. Alternative priser lagt frem for FAU for beslutning: o Ved 175,- pr pers er vi helt på 0, med et forsiktig budsjett - sammenlignet med vinterballet 2015 o Ved 200,- vil vi ha litt å gå på og et eventuelt overskudd vil gå tilbake til elevene på en eller annen form.. Vedtak: FAU vedtok pris på kr. 200,- Middag som i fjor, men det vil serveres pølse og lompe til nachspielet for 10.trinn ca Komitéen har hatt to møter med skolens administrasjon og ett med elevrepresentanter. Arrangementskomitéen rapporterer ellers o kontroll på mat, servise etc o kontroll på DJ, pynt etc o plan utarbeides for vakter, kontakt med skolen etc Vedrørende ballkjoler og limousinservice Tradisjonen tro har det igjen dukket opp diskusjoner om kjoler og limousin. Begge deler bidrar til gruppepress, økt pengebruk og 2

3 utestengelse. Politiet advarer dessuten at limousinservice medfører økt risiko for bruk av alkohol. FAU er ansvarlig arrangør av Vinterballet og ønsker at dette skal være et inkluderende sosialt arrangement for alle elevene. Det er derfor viktig å legge til rette for holdningsskapende tiltak og regler som gjør det enklere for den enkelte å bidra i dette viktige arbeid. Med bakgrunn i dette vedtok FAU enstemmig følgende regler for Vinterball ved Flåtestad Ungdomsskole: Vedtak: Det innføres f.o.m. inneværende skoleår forbud mot bruk av 2 kjoler. Dette er i samsvar med informasjon som ble sendt ut til alle elever og foresatte i oktober Vedtak: Det innføres f.o.m. inneværende skoleår forbud mot bruk av limousinservice til og fra arrangementet. Dette er i samsvar med politiets anbefalinger. AP: FAU-styret lager informasjon som skal distribueres til alle elever/foresatte via klassekontaktene ila uken. AP: FAU-leder informerer skolens ledelse og tar saken med til SU. FAU-styret FAU-leder Sak 3c: Arrangementer: Avslutningsfesten for 10. trinn - status Fortsatt tidlig i prosessen, men kontakt er iallfall opprettet med fjorårets komité. Sak 4: Orientering fra OKFU Det er fremsatt ønske om at FAU skal administrere nattravnene lokalt grunnet synkende interesse o FAU trenger mer info om saken før denne behandles. Jobber med LEV Mediasaken om mobbing har høyeste prioritet OKFU-repr Sak 5: Saker til årsmøtet Årsmøtet avholdes 8. desember kl. 20:00. Varsling må sendes ut snarest. Forslag til agenda: 1. Informasjon fra skolen 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Godkjenning av regnskap for FAU 4. Innkomne forslag (ingen så langt) 3

4 5. Informasjon om FAUs arbeid høsten Eventuelt Sak 6: FAUs økonomisk status Ble ikke redegjort for grunnet manglende underlag. AP: FAU-leder formidler kontakt mellom gammel og ny kasserer. FAU-leder Sak 7: Foreldrekontaktenes ansvar og oppgaver FAU-leder gjennomgikk oppgavene som tilfaller foreldrekontaktene. Det vises til skolens hjemmeside for «Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)»: Sak 8: Oppfølging trivselsundersøkelse blant elever Flåtestad Skole kom dårlig ut, mht mobbing, i Oppegård Kommunes Tilstandsrapport for Grunnskolen Rapporten baserer seg på undersøkelse gjennomført høsten 2014 men ble først godkjent og gjort tilgjengelig for allmennheten i september Rapporten ble fanget opp av Oppegård Avis ved starten av inneværende skoleår og vinklet veldig negativt for Flåtestad Skole. Elevråd og ledelse har kontaktet journalist i Oppegård Avis, men denne er ikke interessert i å skrive ny sak før ny undersøkelse foreligger. Ny undersøkelse vil bli gjennomført ila høstsemester FAU ønsker å understreke sin fulle tillit og støtte til skolens håndtering av saken. Tilstandsrapporter finnes på Oppegård Kommunes hjemmeside: Sak 9: Kontantfri kantine Det oppfordres til at flest mulig bruker kontantfri løsningen, men det understrekes samtidig at det fortsatt vil være mulig å bruke kontanter for dem som ikke har tilgang til mcash applikasjonen. Sak 10: Oppfølging bokforsvinning Ønsker å løse problemet på lavest mulig nivå. Viktig at elev/foresatt sier fra snarest til kontaktlærer hvis bøker blir borte. Merk imidlertid at alle bøker er scannet og registrert på elev, så ved 4

5 tilbakelevering vil riktig elev bli kreditert. Sak 11: FAUs innstilling til fremtidige skoleturer FAU må jobbe for og oppmuntre til at Prisnivå holdes nede Kostnad primært dekkes inn vha dugnadsarbeid Det er viktig at foresatte ser at dugnadsarbeid er holdningsskapende og at å betale seg fri undergraver muligheten for å gjennomføre dugnader. AP: FAU utarbeider kjøreregler og distribuerer. FAU-styret Sak 12: Informasjon vedr lukket skolegrense i skoletiden Det foreligger kommunestyrevedtak på at elever skal holde seg innenfor skolens område. Ledelsen ved Flåtestad skole opplyser at det er problematisk å sette konkrete grenser og håndheve kontroll av disse. FAU forstår ikke helt problemet med at lever beveger seg utenfor skolens område. Anbefaler å sende saken til OKFU. Sak 13: Saker fra FAU til SU Lukket skolegrense Beslutning i FAU vedrørende Vinterball SU Sak 14: Eventuelt Foreldreundersøkelse i 9. trinn sendes ut innom kort tid. Det er viktig at alle FAU-representanter sender ut mail til klassens foresatte og oppfordrer til deltagelse i undersøkelsen. FAU-repr