UNGD OMSb EDRIFT / STUDENT b EDRIFT Handel over grensene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNGD OMSb EDRIFT / STUDENT b EDRIFT Handel over grensene"

Transkript

1 UNGDOMSbedrift / studentbedrift Handel over grensene

2 FORORD Ungt Entreprenørskap arbeider med entreprenørskap i utdanningen. Vi vil gi unge mennesker mulighet til å utvikle sin kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Ved å styrke disse egenskapene mener vi at forutsetningene for å lykkes som fremtidig arbeidstakere, arbeidsgivere og arbeidsskapere bedres betraktelig. Dette heftet er skrevet for dere som driver ungdomsbedrift eller studentbedrift Når og som du starter ønsker egen å utforske virksomhet, internasjonale påtar du forretningsmuligheter. deg også en del formelle I heftet finner dere forpliktelser nyttig informasjon, overfor tips offentlige og råd myndigheter. om hva dere skal I dette ta hensyn heftet finner til når du dere skal foreta handel over landegrenser. en orientering om hvilke skatte- og avgiftsregler som gjelder både for ordinære Ungt Entreprenørskap bedrifter og for Norge ungdomsbedrifter takker handelsteknisk som er medlem avdeling i Ungt Innovasjon Norge Entreprenørskap. for all hjelp og faglig I heftet støtte bruker i forbindelse vi begrepet med ungdomsbedrift, utarbeidelsen av men heftet. Ungt likestilt Entreprenørskap med ungdomsbedrift Norge takker er også også Ungt elevbedrifter Entreprenørskap og studentbedrifter Buskerud som har ledet arbeidet med heftet. Ungt Entreprenørskap. Først i dette heftet finner du generelle regler, deretter reglene som gjelder for ungdomsbedrifter mv. INNHOLD Er du i tvil om hvilke regler som gjelder for ungdomsbedriften, kan du ta med dette heftet til ditt lokale skattekontor og spørre om råd. Oversikt over skattekontorene finner du på 21 FORORD 1 INTERNASJONAL HANDEL 2 Internasjonal skikk og bruk 2 Bedriftens samfunnsansvar 2 Forberedelser 2 KJØPSAVTALEN 3 Varen beskrivelse av produktet 3 Hvorfor betaler Prisen vi pris skatt? og enhet 3 Betalingsbetingelser 3 Forskjellige typer skatter og avgifter Når og hvor skal betalingen finne sted? 4 Bedriftens Betalingsform oppgaver i forhold til skatter og avgifter 4 6 Leveringsbetingelser 4 Registrering Forsikring i merverdiavgiftsmanntallet Fakturering Oppgjør mellom den næringsdrivende og staten Distributør/importør eller agent Virksomheter Valg som av transportmiddel ikke skal beregne og innbetale merverdiavgift 6 til staten Regnskapsføring EKSPORT og dokumentasjon Skatt IMPORT på formue og inntekt 8 Plikter som Tolltariff arbeidsgiver 8 Hva er klassifisering? 8 Ungt entreprenørskap Hvorfor er klassifisering viktig? 8 Tollverdi for ungdomsbedrifter Skatt for ungdomsbedrifter Tollavgifter Skattetrekk Skatter for ungdomsbedrifter Fritak fra for toll ungdomsbedrifter FRIHANDELSAVTALER OG OPPRINNELSESREGLER 11 Med opprinnelsesbevis menes: 11 Opprinnelsesbevis 11 Retur av varer 11 Vareprøver Importrestriksjoner MOTTAGELSE AV VAREN Betaling og kontroll NYTTIGE LENKER 14 SLUTTNOTER 14

3 FORORD INTERNASJONAL HANDEL Mange tror at internasjonal handel har oppstått i nyere tid, men det er ikke tilfellet. Ulike kulturer har gjennom krig og handel hatt kontakt med hverandre. Arkeologiske funn viser at varer er distribuert over avstander på flere hundre mil, så langt tilbake som for tre tusen år siden. Når Norge du er starter et lite land. egen Vi virksomhet, utgjør kun 0,1 påtar prosent du deg også Evnen en del til å formelle justere personlige preferanser, forpliktelser av verdens befolkning. overfor offentlige Allikevel står myndigheter. vi for 1,2 I dette slik heftet at samarbeidspartner finner du føler seg prosent av verdens eksport og 1,1 prosent av hjemme som gjest i en annen kultur en verdens orientering import. Handelen om hvilke med skatte- andre og land avgiftsregler er som gjelder både for ordinære viktig for Norge. bedrifter Alle land og for tjener ungdomsbedrifter på internasjonal som Det er kan medlem være klokt i Ungt å snakke med lærer eller handel ved å utnytte sine fortrinn. Internasjonal mentor og høre om de har kjennskap til dette. handel har bidratt til høyere levestandard og En annen idé er å kontakte en norsk bedrift, likestilt vil være med en forutsetning ungdomsbedrift for velstand er også elevbedrifter i Innovasjon og studentbedrifter Norges kontor eller den norske tiden fremover. Norge har de siste årene hatt ambassaden i det landet dere planlegger å overskudd i handelen med utlandet. Det betyr handle med. Her finnes førstehåndskunnskap om Ungt at verdien Entreprenørskap. av det vi eksporterer Først av i dette varer heftet og finner bedriftskulturen du generelle regler, i landet. 2 deretter tjenester reglene er større som enn det gjelder vi importerer. for ungdomsbedrifter Det mv. siste året med eksportunderskudd var 188. De ulike næringenes betydning endrer seg Er over du tid. i tvil Oljevirksomheten hvilke regler utgjør som nå gjelder om lag en for ungdomsbedriften, Bedriftens kan du ta firedel av bruttonasjonalproduktet (BNP), mens samfunnsansvar med denne dette næringen heftet ikke til eksisterte ditt lokale i. skattekontor Jordbruk og spørre Det er ikke om lenger råd. Oversikt likegyldig hvordan en vare eller over og industri skattekontorene har mindre andeler finner av du BNP på i dag tjeneste blir produsert. Kunden er opptatt av om enn for 30 år siden, mens de tjenesteytende næringene, som for eksempel databehandling og helsetjenester, betyr mer 1. varen eller tjenesten han/hun kjøper er produsert på en ansvarsfull måte. Investorer inkluderer etiske, miljømessige og sosiale risikoer når de vurderer hvilke investeringer de skal satse på. Internasjonal handel er regulert gjennom avtaler landene imellom. Den viktigste, WTO Verdens Samfunnsansvar betyr at bedrifter ser lengre enn handelsorganisasjon er en verdensomspennende kun egen økonomisk profitt. For virksomheter organisasjon som har til hensikt å fremme handel som tar samfunnsansvar på alvor er det økt ved å bygge ned ulike handelshindringer. I tillegg fokus på sosiale, miljømessige og etiske forhold. Hvorfor betaler vi skatt? finnes det mange andre handelsfremmende Når forholdene håndteres på en fordelaktig Forskjellige avtaler og organisasjoner typer skatter og som avgifter EØS, EU, ASEAN måte vil virksomhetens konkurransekraft øke. Bedriftens og NAFTA. oppgaver i forhold til skatter og avgifter Positivt omdømme, solide leverandørrelasjoner, 6 effektivisering av ressurser og økt markedsverdi kan være resultatet av en velutviklet strategi for Registrering i merverdiavgiftsmanntallet samfunnssansvar. Oppgjør Internasjonal mellom den næringsdrivende skikk og og bruk staten Virksomheter Det er viktig å som sette ikke seg skal inn beregne i forretningskulturen og innbetale merverdiavgift til staten i det landet man handler med. Forskjeller i kultur og væremåte er en utfordring ved internasjonal Forberedelser Skatt handel. på I formue Norge har og inntekt vi handlemåter, vaner, Før man setter i gang med å inngå avtaler om Plikter tradisjoner, som arbeidsgiver normer og regler som er unike for oss kjøp eller salg med internasjonale bedrifter Ungt nordmenn. entreprenørskap Ved å være oppmerksom på kulturelle er det viktig at man setter seg nøye inn i de utfordringer kan man unngå misforståelser og rammebetingelsene som gjelder slik at handelen for ungdomsbedrifter problemer som kan skade handel og relasjoner ikke blir ulønnsom. Ved salg til utlandet er det Skatt med utlandet. for ungdomsbedrifter Kunnskap om andre kulturer bedrer viktig å sjekke om det er spesielle betingelser Skattetrekk vår evne til for å fungere ungdomsbedrifter på tvers av grensene. knyttet til innførselen av den aktuelle varen. Kunnskapene kjennetegnes for ungdomsbedrifter av tre forhold: Det kan for eksempel være høye avgifter, Evnen til å kommunisere med mennesker med annen kultur på en måte som viser gjensidig respekt og tillit Evnen til å tilpasse sine faglige ferdigheter (både tekniske og ledelsesmessige) til lokale forhold og begrensninger innførselsrestriksjoner (forbud mot å innføre et produkt) eller spesielle produktkrav. Ved kjøp fra utlandet må også de samme betingelsene sjekkes i forbindelse med innførsel til Norge. På den måten unngås tap og eventuelle overraskelser om at varen ikke er lovlig å importere. 2

4 FORORD KJØPSAVTALEN Når partene du starter har egen blitt enige virksomhet, en handel, påtar bør du deg også Prisen del formelle pris og enhet forpliktelser kjøper og selger overfor inngå offentlige avtale. Det myndigheter. anbefales I dette Når man heftet blir finner enige om du prisen er det viktig å å utarbeide en skriftlig avtale som sendes med ta hensyn til hva denne faktisk inneholder en posten, orientering faks eller om elektronisk hvilke skatte- via mail. og Avtalen avgiftsregler bør foruten som gjelder den reelle både prisen for på produktet. Det kan ordinære underskrives bedrifter av begge og parter for ungdomsbedrifter og hver av partene som være er medlem frakt- og forsikringskostnader i Ungt (avhengig bør ha hvert sitt eksemplar. av avtalt leveringsbetingelse). I tillegg kan det også knyttes tjenester som opplæring og likestilt Innholdet med i en ungdomsbedrift skriftlig avtale kan formuleres også elevbedrifter og service og til studentbedrifter et produkt. Dersom dette er inkludert utformes på flere måter. Avtalen bør minimum i produktprisen er det viktig å spesifisere dette i inneholde følgende punkter: kjøpsavtalen. Ungt Entreprenørskap. Først i dette heftet finner du generelle regler, deretter v Beskrivelse reglene av varen som gjelder for ungdomsbedrifter Det er mv. viktig å avklare hvilken enhet som v Avtalt pris per enheter benyttes. De mest benyttede enheter er meter, v Betalingsvilkår Når skal varen betales og kilo, stykk og par. Hvilken valuta som skal brukes Er hvordan? du i tvil om hvilke regler som gjelder for ungdomsbedriften, både på pris og betaling kan du må ta også avtales. Ved v Leveransevilkår Hvem avtaler og hvem betaler å bruke egen valuta kan selgeren beskytte seg med frakten? dette heftet til ditt lokale skattekontor og spørre mot store om forandringer råd. Oversikt i valutamarkedet. Spesielt over v Ansvar skattekontorene Hvem har ansvaret finner ved du eventuelle på feil gjelder dette når kostnadene for produktet er og mangler? betalt i samme valuta. I tillegg vil en kjøpsavtale ofte ha klausuler som Eksempel: regulerer forhold som intellektuell eiendomsrett En norsk bedrift skal selge et produkt til Sverige: (patenter, varemerker og design), retningslinjer Produktet er hel-produsert i Norge av råvarer for hvordan juridiske forhold skal håndteres kjøpt av norske bedrifter. Alle kostnadene i (lovvalg) og i hvilket land eventuelle rettslige produksjonene er i norske kroner (NOK). For å tvister skal foregå (verneting). Ofte vil begge minimalisere risikoen bør avtalen presisere at partene i en avtale ønske at sitt hjemlands betalingen skal skje i NOK. Hvorfor betaler vi skatt? rett skal gjelde. Spørsmålet blir dermed en Forskjellige forhandlingssak. typer Det skatter viktig og avgifter å vite at enkelte Bedriftens lands domstoler oppgaver ikke i fungerer forhold til like skatter godt og som avgifter 6 domstolene i vår del av verden. Forhandlingene Betalingsbetingelser kan resultere i et kompromiss, og da kan man Når, hvor og hvordan man får betalt for varene Registrering som norsk avtalepartner i merverdiavgiftsmanntallet f. eks forsøke seg med sine er avhengig av flere forhold. Det er viktig å Oppgjør svensk eller mellom dansk den rett. næringsdrivende og staten gjøre grundig arbeid med å sjekke kunden slik at Virksomheter som ikke skal beregne og innbetale merverdiavgift man velger til rett staten oppgjørsform. De øvrige hovedelementene i avtalen omtales nedenfor. Det som blir beskrevet her er knyttet til Virkelige bedrifter vil forsikre seg om at Skatt ungdomsbedrift/studentbedrift. på formue og inntekt kunden har betalingsevne og vil innhente Plikter som arbeidsgiver kredittopplysninger om kunden. Slike Ungt entreprenørskap opplysninger kan kjøpes av kredittopplysningsbyråer, men kan være kostbare. Når det gjelder Varen beskrivelse for ungdomsbedrifter ungdomsbedrifter og studentbedrifter vil det Skatt av produktet for ungdomsbedrifter være mer relevant å be om noen referanser som Skattetrekk Beskrivelsen for av ungdomsbedrifter varen i kontrakten må være dere kan ringe. nøyaktig, slik at varen for ungdomsbedrifter kan identifiseres og slik at begge parter er enige om hvilket produkt man handler med. Varebeskrivelsen kan også følge som et vedlegg. En måte å definere produktet på er å oppgi de første seks sifrene i tolltariffnumrene. Dette nummeret (HS-koden) er felles for de fleste land 3. Viser det seg at kjøperen har hatt problemer med sine betalinger bør dere sørge for at vedkommende betaler på forskudd eller på annen måte viser til noen form for garanti for betalingen. Se også betalingsformer. 23

5 24 KJØPSAVTALEN FORORD Når du og starter hvor egen skal virksomhet, betalingen påtar du deg også Den en betalingsform del formelle som ivaretar begge parters forpliktelser finne sted? overfor offentlige myndigheter. I dette interesse heftet på finner en best du mulig måte ved handel over Når skal kjøperen betale for varen? Dette må landegrensene er Remburs (Letter of Credit). en avklares orientering på en tydelig om hvilke og presis skatte- måte. og Det avgiftsregler er Bruk som av gjelder remburs både innebærer for at kjøper er sikret ordinære vanlig at kjøperen bedrifter har og 30 for dagers ungdomsbedrifter betalingsfrist. som rettidig er medlem betaling, i Ungt mens selger er sikret rettidig 30 dager netto er et vanlig uttrykk, men det leveranse. Remburs kan også brukes ved handel er selvfølgelig mulig å bli enig om kortere eller innenlandsk. likestilt lengre kredittid. med ungdomsbedrift Et viktig punkt som er også lett glemmes elevbedrifter og studentbedrifter er å avklare dato som er utgangspunktet for Dersom kontantbetaling eller inkassoproduktet kredittiden. Er det den dagen kjøperen mottar benyttes er det viktig å reflektere over hvilken Ungt produktet Entreprenørskap. eller er det selgerens Først faktureringsdato? i dette heftet finner side du av generelle bordet man regler, sitter på, med andre ord deretter En måte å reglene løse dette som på er gjelder å fastsette for ungdomsbedrifter forfallsdato hvorvidt mv. man er kjøper eller selger. Er man kjøper på fakturaen. ønsker man å betale etter at varen er mottatt, og er man selger ønsker man å få oppgjør før man Er du i tvil om hvilke regler som gjelder for ungdomsbedriften, sender en vare fra kan seg. du ta med Betalingsform dette heftet til ditt lokale skattekontor og spørre For norske om kjøpere råd. Oversikt som handler med Kina er det over Det finnes skattekontorene ulike måter å betale finner på. du på vanlig å betale 30 % ved signering av kontrakt og Betalingsformen avgjøres ofte på bakgrunn av resterende 0 % når selger forteller at varen kan avstand og relasjonen mellom selger og kjøper. sendes. Dette innebærer i realiteten at norske Eksempler på ulike betalingsformer er: kjøpere betaler 0 % forskudd, og således har en Æ Kontant høy risiko. Æ Dokumentinkasso Æ Remburs Kontant betaling betyr at banken til kjøperen Kontant oppgjør via inkassoinstrumentet kan være greit for kjøper, men innebærer at kjøper ikke har kontroll over når varen vil mottas. For en betaler når kjøper har mottatt fakturaen dvs. selger har inkassoinstrumentet begrenset verdi, Hvorfor betaler vi skatt? bedriften gjør dette via sin nettbanktilgang. dersom kjøper ikke ønsker varen. Forskjellige Fremgangsmåten typer skatter beskrives og avgifter på de ulike bankenes Bedriftens nettsider. Kontant oppgaver betaling i forhold er til den skatter billigste og avgifter og Sjekk med deres bank hvordan 6 dere praktisk skal enkleste betalingsformen, men selger tar her gjennomføre en betaling til utlandet. risikoen dersom kjøper ikke betaler. Registrering i merverdiavgiftsmanntallet Oppgjør Vil selgeren mellom øke den sikkerheten næringsdrivende på betalingen, og staten Virksomheter kan dokumentinkasso som ikke eller skal beregne remburs og benyttes. innbetale merverdiavgift Leveringsbetingelser til staten Dokumentinkasso er mindre sikkert enn remburs. Ved en handel er det viktig at partene blir enige om hvordan varene skal leveres og om Skatt Dokumentinkasso: på formue og selgeren inntekt gir transport- det er selger eller kjøper som har ansvaret for Plikter dokumentet som arbeidsgiver sammen med et inkassooppdrag til punktene under. Ungt sin bank entreprenørskap når leveransen er gjort/varene er levert. Dokumentene sendes deretter til kjøpers bank, Æ Hvem skal betale frakten? for ungdomsbedrifter der dokumentene utløses mot betaling. Om kjøper Æ Hvem skal betale toll og avgifter? Skatt ikke henter for ungdomsbedrifter dokumentene, kan selger beholde Æ Hvem skal forsikre varen under transporten? Skattetrekk varen eller selge for ungdomsbedrifter varen til en annen kunde. Æ Hvem skal betale for tolldeklareringen? Banken har kun en for formidlende ungdomsbedrifter rolle i å håndtere Æ Hvem har ansvaret for eventuelle ut- og dokumentasjon og betaling. innførselstillatelser? Æ Hvem har risikoansvaret? Remburs fungerer på en liknende måte. Forskjellen her er at bankene har et større ansvar, Et problem i den internasjonale handelen, er siden kjøperens bank garanterer selger betaling. at flere parter, i tillegg til kjøper og selger er Dette gir større sikkerhet, da selger ikke behøver involvert. Vi har transportører, ekspeditører, å bekymre seg over om kjøper kan betale eller forsikringsbyråer, tollmyndigheter osv. som alle ikke. Remburs er derfor hensiktsmessig ved kan være involvert i handelen. Et annet spørsmål handel over lange avstander. Ulempen er at er hvem som er ansvarlig for leveransen og de Dette bankkostnaden heftet er utarbeidet kan bli av høy. Skattedirektoratet i samarbeid med risikoer Ungt Entreprenørskap som følger med den. Derfor er det viktig

6 FORORD Når fra starten du starter av å egen bli enige virksomhet, leveringsbetingelser påtar du deg også Fakturering en del formelle forpliktelser som vil avklare overfor denne ansvarsfordelingen. offentlige myndigheter. I dette Det er heftet viktig finner at det på du fakturaen fremkommer opplysninger som gjør det mulig for tolletaten å en Regelverket orientering som om normalt hvilke brukes skatte- til å og klarlegge avgiftsregler utføre som fortolling gjelder både for varepartiet. for ordinære selgers og bedrifter kjøpers leveringsforpliktelser og ungdomsbedrifter er de som er medlem i Ungt internasjonale leveringsbetingelsene INCOTERMS Følgende opplysninger bør minst være med 20. INCOTERMS handler om å fordele kostnader, i fakturaen: likestilt risiko og med ansvar ungdomsbedrift for eksport- og importformaliteter er også elevbedrifter Æ Selgers og studentbedrifter navn, adresse og organisasjonsnummer mellom selger og kjøper ved forsendelse av varer. Æ Kjøpers navn, adresse og eventuelt VAT nr Æ Fakturadato Ungt Innovasjon Entreprenørskap. Norge og ICC Norge Først har i dette laget heftet en finner Æ du Antall generelle kolli, slag regler, av kolli og varetype deretter oversiktsbrosjyre reglene på som INCOTERMS gjelder for 20. ungdomsbedrifter Denne Æ Vekt, mv. både brutto og netto for hver varetype er tilgjengelig i Eksperthandboken. Se mer Æ Merking og nummer på innpakkingen informasjon i UB-løypa og i SB-løypa. Æ Leveringsvilkår Er du i tvil om hvilke regler som gjelder for ungdomsbedriften, Æ Betalingsvilkårkan du ta Æ Pris for hver varetype, antall og med dette heftet til ditt lokale skattekontor og spørre varebenevnelse om råd. Oversikt over Forsikring skattekontorene finner du på Æ Opprinnelsesland Ved bruk av leveringsvilkårene CIF og Æ Opplysning om eventuelle rabatter CIP (INCOTERMS 20) skal selger tegne Æ HS nr: de seks første sifrene i varenummeret transportforsikring på vegne av kjøper. Ingen se beskrivelse om Tolltariff. Disse er like i alle av de andre leveringsvilkårene pålegger verken WTO land. kjøper eller selger å tegne transportforsikring, men vanligvis vil det være parten som har anvaret og risikoen for transporten i henhold til leveringsbetingelsene som bør tegne Distributør/importør forsikring. En vanlig misforståelse er at eller agent Hvorfor betaler vi skatt? transportselskapenes forsikring vil dekke Bruk av distributør eller agent er ikke så aktuelt Forskjellige eventuell skade typer eller skatter tap, og men avgifter en slik forsikring for ungdomsbedrifter og studentbedrifter, men Bedriftens vil ofte ikke oppgaver dekke tapet i forhold og det til skatter derfor og viktig avgifter å viktigere for bedrifter som har 6 lengre levetid. tegne forsikring. Registrering Forsikringen i bør merverdiavgiftsmanntallet dekke tap basert på CIFverdien mellom (dvs. vareverdien, den næringsdrivende fraktkostnaden og staten SAMMENDRAG Oppgjør Virksomheter og forsikringskostnaden) som ikke skal pluss beregne en beregnet og innbetale merverdiavgift Lag en skriftlig til staten avtale med motparten. Tenk handelsgevinst på %. nøye igjennom de ulike vilkårene som er aktuelle i handelen. Det er viktig å være kjent Skatt på formue og inntekt med bestemmelsene slik at dere ikke får noen Plikter som arbeidsgiver overraskelser eller blir lurt. Ungt entreprenørskap Æ Hvordan er kjøperens kredittverdighet, og hvor for ungdomsbedrifter lang kredittid skal han ha? Skatt for ungdomsbedrifter Æ Hvilken valuta skal brukes? NOK eller EURO? Skattetrekk for ungdomsbedrifter Æ Hvilken betalingsform? for ungdomsbedrifter Æ Hvem skal ordne transporten? Æ Hvem skal forsikre varepartiet? 2

7 KJØPSAVTALEN FORORD Når Valg du starter av transportmiddel egen virksomhet, påtar du deg også en del formelle forpliktelser Det er viktig å overfor velge riktig offentlige transporttype myndigheter. i forhold I dette heftet finner du til de leveringsbetingelser partene har blitt enige en om. orientering Valg av transportmiddel om hvilke skatte- er avhengig og avgiftsregler av: som gjelder både for ordinære bedrifter og for ungdomsbedrifter som er medlem i Ungt Æ Mengden gods som skal leveres? Æ Avstand til lossingsplassen? likestilt Æ Ønsket med leveringstidspunkt/ankomstdato? ungdomsbedrift er også elevbedrifter og studentbedrifter Æ Vekt på varepartiet? Ungt Hvis det Entreprenørskap. er en kort strekning, Først blir i dette mest heftet finner du generelle regler, deretter naturlig å reglene velge lastebil, som gjelder uansett for mengde ungdomsbedrifter gods. mv. Hvis det er lange avstander passer det best med båt, tog eller fly. Er det lang transportvei, må Er man du ta i tvil hensyn om til hvilke når man regler ønsker som levering gjelder og for ungdomsbedriften, kan du ta størrelsen eller vekten på sendingen. Mindre og med lette dette forsendelser heftet sendes til ditt med lokale fly hvis skattekontor det skal og spørre om råd. Oversikt over leveres skattekontorene raskt. Uansett hvilke finner transportmiddel du på man velger må lastebil brukes fra havn eller flyplass. Skaderisikoen er større når transporten innebærer flere omlastinger. Det stilles da større krav til emballasjen. Uansett hvilken transporttype som brukes, kan transportfirma eller speditør ordne med fortollingen. Vedleggene/dokumentene som selger/eksportør legger ved sendingen, brukes Hvorfor betaler vi skatt? som grunnlag for tolldeklarasjonen. Hvem av Forskjellige partene som typer har ansvaret skatter og for avgifter denne kostnaden, er Bedriftens avhengig avtalt oppgaver leveringsbetingelse. i forhold til skatter Speditøren og avgifter 6 kan også legge ut for selve tollavgiften til tollen, hvis bedriften ikke har egen tollkreditt. Registrering i merverdiavgiftsmanntallet Oppgjør mellom den næringsdrivende og staten Virksomheter som ikke skal beregne og innbetale merverdiavgift til staten HUSK PÅ: Æ Velg riktig transporttype Skatt Æ Bruk på riktig formue emballasje og inntekt i forhold til Plikter transporttype som arbeidsgiver Ungt Æ Muligheten entreprenørskap til å bruke speditør? for ungdomsbedrifter Skatt for ungdomsbedrifter Skattetrekk for ungdomsbedrifter for ungdomsbedrifter 26

8 FORORD EKSPORT Når Handelsdokumenter du starter egen gir virksomhet, viktig informasjon påtar om du deg også HUSK en del PÅ: formelle forpliktelser varene. Dokumentene overfor er offentlige til bruk for myndigheter. selger og I dette Æ Utførselsdeklarasjonen heftet finner du leveres kjøper, serviceytere som transportører, forsikringsselskaper orientering og banker om samt hvilke myndigheter skatte- og i avgiftsregler eksport- Æ som Undersøk gjelder om både det er for utførelsesrestriksjoner på enhetsdokument (ED) en ordinære og importlandet. bedrifter og for ungdomsbedrifter som er medlem i Ungt Det kreves i de fleste tilfeller flere opplysninger De vanligste og viktigste handelsdokumentene er: for import enn for eksport. Det er for eksempel likestilt Æ Handelsfaktura med ungdomsbedrift er også elevbedrifter lisenskrav og studentbedrifter på mange varer inn i EU fra visse land. Æ Utførselsdeklarasjon evt. lisenser Det skal i tillegg de opplysninger som er med Æ Opprinnelsesbevis på utførselen, beregnes innførselsavgifter og Ungt Æ Sertifikater Entreprenørskap. knyttet til standard Først i dette heftet finner kontrolleres du generelle importrestriksjoner. regler, Varer som er deretter og produktkrav reglene som gjelder for ungdomsbedrifter spesielt mv. følsomme er dagligvarer, leker, tekstiler Æ Forsikringsdokumenter og klær. Man bør kontrollere før eksporten Æ Fraktdokumenter skjer fra Norge, om all relevant dokumentasjon Er du i tvil om hvilke regler som gjelder for ungdomsbedriften, finnes. For å slippe kan tollavgifter du ta og lisenskrav Ved eksport skal utførselsdeklarasjon leveres til EU, kan man i de fleste tilfeller skrive et med til tollmyndighetene dette heftet til i Norge. ditt lokale Denne skattekontor kan leveres og spørre opprinnelsesdokument om råd. Oversikt på varer som er produsert over enten skattekontorene på papir, enhetsdokument finner du (ED), på eller via i Norge. Se også avsnittet om frihandelsavtaler tollens datasystem TVINN som er Tollvesenets og opprinnelsesregler. elektroniske fortollingssystem. Det skal ikke være nødvendig å fortolle varene i TVINN systemet dersom sendingens verdi er under NOK 000,- I utførselsdeklarasjonen skal det opplyses om hvem som er avsender og mottaker for sendingen, og hvilket land varene skal eksporteres til. I tillegg skal det tydelig fremkomme hvilken vare det er, Hvorfor betaler vi skatt? ved at varens varenummer oppgis (mer om dette Forskjellige i avsnittet om typer import), skatter verdien og avgifter på sendingen, Bedriftens netto- og bruttovekten, oppgaver i forhold antall til kolli skatter og i og noen avgifter 6 tilfeller skal også ytterligere opplysninger som for eksempel antall og liter oppgis. Veiledning Registrering om utfylling i av merverdiavgiftsmanntallet blanketten, finnes hos de norske Oppgjør tollmyndighetene mellom den på næringsdrivende denne nettsiden: og staten Virksomheter som ikke skal beregne og innbetale merverdiavgift til staten Ikke alle varer kan eksporteres og for enkelte Skatt varer på må formue det foreligge og inntekt tillatelse fra myndighetene. Plikter Et eksempel som arbeidsgiver på dette er krigsmateriell og varer Ungt som kan entreprenørskap brukes i produksjonen av dette. I slike tilfeller må man søke om tillatelse før varene kan for ungdomsbedrifter sendes. Skatt for ungdomsbedrifter Skattetrekk De aller fleste for varer ungdomsbedrifter kan eksporteres uten noen form for avgift. for Det ungdomsbedrifter viktigste med selve utførselsdeklarasjonen er kontrollen over eksportregulerte varer, og at opplysningene stemmer med landets handelsstatistikk. I tillegg vil utførselsdeklarasjonen være beviset for at varene er utført av Norge og være en bekreftelse for skattemyndighetene at varene kan selges uten norsk merverdiavgift. 2

9 28 FORORD IMPORT Når Innførsel du starter av varer egen til Norge virksomhet, er ikke så påtar komplisert du deg også Hva en er del klassifisering? formelle forpliktelser når det gjelder overfor dokumentasjonskrav offentlige myndigheter. og fortollings- I dette Klassifisering heftet finner å bestemme du rett varenummer rutiner. Avgiftsnivået er heller ikke så høyt og de ifølge tolltariffen på sine varer. Reglene for en fleste orientering varer er tollfrie. om hvilke De eneste skatte- varekategoriene og avgiftsregler klassifiseringen som gjelder både er gjengitt for i tolltariffens første ordinære som er tollbelagte bedrifter er landbruksvarer og for ungdomsbedrifter og klær. Alle som del er og medlem heter Alminnelige i Ungt fortolkningsregler. andre varer er tollfrie. Enkelte varer belastes med særavgifter (som for eksempel tobakksvarer, Det er til sammen seks ulike regler som skal likestilt alkohol, motorkjøretøyer med ungdomsbedrift osv.) i tillegg er også må man elevbedrifter benyttes og studentbedrifter i hierarkisk rekkefølge. Disse reglene ved innførselen betale for merverdiavgift. omhandler de prinsipielle retningslinjer som gjelder ved klassifisering i HS-nomenklaturen Ungt En vare Entreprenørskap. som ankommer Norge, Først skal i dette meldes heftet til finner og du sørger generelle for lik anvendelse regler, av tolltariffen. deretter fortolling. reglene På samme som måte gjelder som ved for eksporten ungdomsbedrifter Klassifisering mv. av varer skal så langt som skal dette skje på et enhetsdokument (ED) mulig baseres på objektive kriterier slik varen eller elektronisk via TVINN. I forbindelse fremstår på innførselstidspunktet (eventuelt Er med du innførselen i tvil om hvilke beregnes regler eventuell som gjelder toll, for ungdomsbedriften, utførselstidspunktet). kan du Varenes ta senere bruk er merverdiavgift og mulige særavgifter. Innen bare i helt spesielle tilfeller et kriterium som kan med varen dette ankommer heftet mottakelsesstedet til ditt lokale skattekontor bør man og spørre tillegges om vekt råd. ved Oversikt klassifisering av varer. over kjenne skattekontorene til alle regler som finner gjelder du for på importen av varen. På forhånd må man avtale hvem som skal gjøre fortollingen og påse at de som skal utføre fortollingen har den informasjonen som trengs. Tolltariff På internett kan man finne tolltariffen på Denne kan være vanskelig å lese før man har tilegnet seg litt erfaring. Derfor kan det fra starten av være hensiktsmessig for ungdomsbedrifter og studentbedrifter å kontakte tollvesenet direkte. Hvis det dreier seg om varer som til og med de ansatte i tollen har problemer med å tariffere, kan dere få skriftlig beskjed fra De fleste land i verden benytter seg av nasjonale tolltariffer som er basert på det Harmoniserte tollens eksperter. Fra enkelte land må man være Hvorfor betaler vi skatt? System (HS). Det Harmoniserte System er oppmerksom på at den samlede avgiften når Forskjellige beskrivelse typer og koding skatter av og varer avgifter og består av varen fortolles, ofte blir høyere en bedriften først Bedriftens seks siffer. oppgaver Utover de i forhold seks første til skatter sifrene og har avgifter antar. 6 landene egne nasjonale oppdelinger og hele tolltariffnummeret (varenummeret) består Registrering vanligvis av i åtte merverdiavgiftsmanntallet eller ti siffer. I Norge brukes Oppgjør åtte siffer mellom (varenummer), den næringsdrivende mens EU har og ti staten siffer Hvorfor er Virksomheter i sine tolltariffnumre. som ikke skal beregne og innbetale merverdiavgift klassifiseringen til staten viktig? I alle statistiske nummer i tolltariffen finnes Tolltariffen består av kapitler fordelt på 21 det en kobling til et antall restriksjoner og Skatt avsnitt på og formue klassifiserer og inntekt varer etter materialer, bestemmelser. Den viktigste av dem, er hvilken Plikter bruksområde arbeidsgiver og utseende. Selv om man ikke tollsats det er på varen. En vare må derfor først Ungt finner entreprenørskap produktet sitt beskrevet, vil alle fysiske klassifiseres iht. tolltariffens oppdelinger før den varer ha et tolltariffnummer. I Norge deles aktuelle tollsatsen kan bli fastsatt. Tollsatsen er for ungdomsbedrifter tolltariffnummeret i fire deler. knyttet til det varenummer i tolltariffen en vare Skatt for ungdomsbedrifter eller varegruppe tilhører. Man kan ta kontakt med Skattetrekk Eksempel: for ungdomsbedrifter tollvesenet for å få klassifisert varen. Kapittel: 8 for ungdomsbedrifter Posisjon: 8.03 HS nummer: 803. Varenummer: De to siste sifrene er nasjonale oppdelinger og det er til disse underoppdelingene som toll, avgifter og eventuelle restriksjoner er knyttet. Eksempel: En T-skjorte av bomull har varenummer Ved innførsel av denne til Norge er tollavgiften, % (det kreves ingen lisens). Skal T-skjorten eksporteres videre fra Norge til et land i EU, må det betales % toll til EU. På varer som reeksporteres fra Norge kan imidlertid tollen, som er betalt ved innførselen, refunderes slik at det kun blir % til EU som belastes varen. (Tollen som man betalte Dette heftet er utarbeidet av Skattedirektoratet i samarbeid med inn Ungt på Entreprenørskap, % kan bedriften få refundert.)

10 IMPORT FORORD Når Det er du viktig starter å være egen nøye virksomhet, med å få riktig påtar tolltariff du deg også Tollverdi en del formelle forpliktelser på varen som overfor importeres offentlige eller eksporteres. myndigheter. Derfor I dette I avsnittet heftet om finner leveringsbetingelser du og forsikring er det avgjørende å bruke riktig tolltariff for den omtaltes en vares CIF verdi. I de fleste tilfeller en aktuelle orientering varen. Importør/eksportør om hvilke skatte- må og sørge avgiftsregler for: er som det denne gjelder verdien både som for ligger til grunn for ordinære bedrifter og for ungdomsbedrifter som beregning medlem av tollen. i Ungt Denne verdien er først og Æ Å betale riktig toll, skatt og andre avgifter fremst beregnet på grunnlag av fakturaen, altså Æ Å bidra til riktig handelsstatistikk det som faktisk skal betales til selgeren 4. Utover likestilt Æ Å oppfylle med import- ungdomsbedrift og eksportreglene er også elevbedrifter dette og skal studentbedrifter også frakt og forsikringskostnader inngå i beregningsgrunnlaget, selv om de Når varen er klassifisert og har fått ikke inngår i fakturaens pris (som de da gjør i Ungt tolltariffnummer, Entreprenørskap. beregnes Først normalt i dette tollavgiften heftet finner leveransevilkåret du generelle regler, CIF). Det er transportkostnaden deretter etter fastsatte reglene regler som om gjelder varenes for tollverdi. ungdomsbedrifter fram mv. til grensen som gjelder, og ikke den til lossingsplassen. Er du i tvil om hvilke regler som gjelder for ungdomsbedriften, Det er viktig at den kan som du skriver ta tolledeklarasjonen har kjennskap til alle eventuelle kostnader som med dette heftet til ditt lokale skattekontor og spørre ikke inngår om i råd. fakturaen. Oversikt En feilaktig opplysning over skattekontorene finner du på i tolldeklarasjonen, kan gi straffegebyrer fra tollvesenet. Leverandør Hvorfor betaler vi skatt? Importør Forskjellige typer skatter og avgifter Bedriftens oppgaver i forhold til skatter og avgifter Antall 6kolli og Vareslag Registrering i merverdiavgiftsmanntallet Oppgjør mellom den næringsdrivende og staten Virksomheter som ikke skal beregne og innbetale merverdiavgift til staten Statistisk nummer Regnskapsføring og dokumentasjon Vekt Skatt på formue og inntekt Plikter som arbeidsgiver Ungt entreprenørskap Verdi for ungdomsbedrifter Skatt for ungdomsbedrifter Skattetrekk for ungdomsbedrifter Avgiftsberegning for ungdomsbedrifter 2 Bildet viser et eksempel på et enhetsdokument for import til Sverige Bildet viser et eksempel på et enhets dokument for import til Sver ige

- e n v e i l e d n i n g i r e g e l v e r k e t

- e n v e i l e d n i n g i r e g e l v e r k e t I N N H O L D S F O R T E G N E L S E I N T E R N A S J O N A LH A N D E L 4 K U LTUR OG KULT U R F O R S K J E L L E R 4 E TVESTERLANDSK PERSPEKTIV 4 I N T E R N A S J O N A SKIKK L OG BRUK 4 BESTIKKELSER

Detaljer

Søknad om autorisasjon til å utferdige fakturaerklæringer som godkjent eksportør

Søknad om autorisasjon til å utferdige fakturaerklæringer som godkjent eksportør Søknad om autorisasjon til å utferdige fakturaerklæringer som godkjent eksportør Autorisasjon Mottaker av søknaden Tollregionens navn Eksportøropplysninger 00 For Tollvesenet Firmanavn Organisasjonsnummer

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT. Skatter og avgifter. en veiledning i regelverket

UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT. Skatter og avgifter. en veiledning i regelverket UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT Skatter og avgifter en veiledning i regelverket Når du starter egen virksomhet, påtar du deg også en del formelle forpliktelser overfor offentlige myndigheter. I dette heftet

Detaljer

Refusjon og etterberegning av toll

Refusjon og etterberegning av toll Refusjon og etterberegning av toll Logistikk- og Transportindustriens Landsforening Tollregionen Oslo og Akershus, Omberegningskontoret kontorsjef Terje Nilsen, og tolloverinspektør Trond Johansen Tidsplan

Detaljer

Kongsberg Logistikkforum Hvor kommer varene dine fra?

Kongsberg Logistikkforum Hvor kommer varene dine fra? Kongsberg Logistikkforum Hvor kommer varene dine fra? Sjur Klætte Handelsteknikk Tyskland Betalingssikring Kontrakter/avtaler Handelsdokumenter Transport/logistikk Handelsavtaler Toll og avgifter Norge

Detaljer

Høring endringer i tollforskriften vedrørende foreløpig deklarering

Høring endringer i tollforskriften vedrørende foreløpig deklarering Høring endringer i tollforskriften vedrørende foreløpig deklarering 1. Innledning Tolldirektoratet sender med dette på høring forslag om endringer i reglene om bruk av foreløpig deklarasjon ved innførsel

Detaljer

Gjennom EØS-avtalen. Også en del av EU

Gjennom EØS-avtalen. Også en del av EU Gjennom EØS-avtalen Også en del av EU Opprettet i 2006 Europakommisjonen EØS ) BLD ( Barne, Likestillings og Inkluderingsdepartementet ) Grant Agreementmellom Forbrukerrådet og EU-kommisjonen ved EAHC

Detaljer

innovasjonnorge.no Opprinnelsesregler Veileder i bruk av opprinnelsesregler og opprinnelsesbevis

innovasjonnorge.no Opprinnelsesregler Veileder i bruk av opprinnelsesregler og opprinnelsesbevis innovasjonnorge.no Opprinnelsesregler Veileder i bruk av opprinnelsesregler og opprinnelsesbevis Innhold 1 Innledning... 3 2 Frihandelsavtaler... 4 2.1 Hva er en frihandelsavtale? 2.2 Hva er preferansetollbehandling?

Detaljer

Høringsnotat. Merverdiavgiftsloven 6-25, jf merverdiavgiftsforskriften 6-25-2 Turistsalgsordningen Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften

Høringsnotat. Merverdiavgiftsloven 6-25, jf merverdiavgiftsforskriften 6-25-2 Turistsalgsordningen Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften Høringsnotat Merverdiavgiftsloven 6-25, jf merverdiavgiftsforskriften 6-25-2 Turistsalgsordningen Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften 1. Innledning: Skattedirektoratet foreslår endringer i

Detaljer

Høringsnotat GSP (Generalized System of Preferences) nye opprinnelsesbevis fra 2017 REX-systemet

Høringsnotat GSP (Generalized System of Preferences) nye opprinnelsesbevis fra 2017 REX-systemet Tolldirektoratet Toll- og vareførselavdelingen Notat Type/tema: Høringsnotat GSP (Generalized System of Preferences) nye opprinnelsesbevis fra 2017 REX-systemet Til: Høringsinstansene Fra: Tariff- og opprinnelsesseksjonen

Detaljer

Tollkreditt. Her er et utdrag av en statlig informasjonsbrosjyre om tollkreditt.

Tollkreditt. Her er et utdrag av en statlig informasjonsbrosjyre om tollkreditt. Tollkreditt Her er et utdrag av en statlig informasjonsbrosjyre om tollkreditt. Originalteksten i venstre kolonne er delt opp i avsnitt med overskrifter. Flere av avsnittene inneholder så mye viktig (og

Detaljer

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser.

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser. Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Dryppvanning AS. 1. Generelt Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Dryppvanning AS («Selger») til kunder («Kjøper»). De

Detaljer

Iverksetting av Frihandelsavtale. mellom. EFTA-landene (Island, Liechtenstein, Norge, Sveits) Colombia. herunder iverksetting av

Iverksetting av Frihandelsavtale. mellom. EFTA-landene (Island, Liechtenstein, Norge, Sveits) Colombia. herunder iverksetting av Toll- og avgiftsdirektoratet Vår ref: 14/55652 Ark. nr.: 754 Avdeling for toll, merverdiavgift og vareførsel Vår dato: 22.08.14 Deres dato: Tariff- og opprinnelsesseksjonen Deres ref: RUNDSKRIV TIL TOLLVESENET

Detaljer

ya Shopping: 21 tips for smart og sikker shopping på nett

ya Shopping: 21 tips for smart og sikker shopping på nett ya Shopping: 21 tips for smart og sikker shopping på nett Hvordan vet du egentlig at du gjør den beste og tryggeste handelen på nett? Det finnes enormt mange nettbutikker, og det er ikke alltid like lett

Detaljer

VEDLEGG V OMTALT I ARTIKKEL 15 HANDELSFASILITERING

VEDLEGG V OMTALT I ARTIKKEL 15 HANDELSFASILITERING VEDLEGG V OMTALT I ARTIKKEL 15 HANDELSFASILITERING VEDLEGG V OMTALT I ARTIKKEL 15 HANDELSFASILITERING Artikkel 1 Generelle prinsipper Partene er, for å legge forholdene til rette for sine respektive næringsliv

Detaljer

Iverksetting av Frihandelsavtale. mellom. EFTA-landene (Island, Liechtenstein, Norge, Sveits) Chile

Iverksetting av Frihandelsavtale. mellom. EFTA-landene (Island, Liechtenstein, Norge, Sveits) Chile TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Vår dato: Vår referanse: Arkivnummer: 01.12.04 2002/2900 756.0 Chile Saksbehandler Deres dato: Deres referanse Sjur Klætte Tlf.: 22 86 04 57 Faks: 22 86 02

Detaljer

Omberegningssøknader. Logistikk- og Transportindustriens Landsforening. Tollregionen Oslo og Akershus, Omberegningskontoret

Omberegningssøknader. Logistikk- og Transportindustriens Landsforening. Tollregionen Oslo og Akershus, Omberegningskontoret Omberegningssøknader Logistikk- og Transportindustriens Landsforening Tollregionen Oslo og Akershus, Omberegningskontoret kontorsjef Terje Nilsen, tollinspektør Lene Løken og tolloverinspektør Trond Johansen

Detaljer

Notater. Anton Gautvedt Historisk oversikt over prosedyrekoder på tolldeklarasjonen Brukes i produksjon av statistikk over utenrikshandel med varer

Notater. Anton Gautvedt Historisk oversikt over prosedyrekoder på tolldeklarasjonen Brukes i produksjon av statistikk over utenrikshandel med varer Notater Documents 2015/9 Anton Gautvedt Historisk oversikt over prosedyrekoder på tolldeklarasjonen Brukes i produksjon av statistikk over utenrikshandel med varer Notater 2015/9 Anton Gautvedt Historisk

Detaljer

5 fakta. om Norges handel med EU og Europa EØS

5 fakta. om Norges handel med EU og Europa EØS 5 fakta om Norges handel med EU og Europa EØS 1. Handelsavtalen Norge inngikk med EU før EØS-avtalen gjelder fortsatt, og garanterer tollfri handel med varer Dersom EØS-avtalen sies opp, skal frihandelsavtalen

Detaljer

Iverksetting av Frihandelsavtale. mellom. EFTA-landene (Island, Liechtenstein, Norge, Sveits) L i b a n o n

Iverksetting av Frihandelsavtale. mellom. EFTA-landene (Island, Liechtenstein, Norge, Sveits) L i b a n o n TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Vår dato: Vår referanse: Arkivnummer: 12.12.2006 2003/01203 756.1 Libanon Saksbehandler Deres dato: Deres referanse Susann Nilsen Tlf.: 22 86 07 25 Faks:

Detaljer

Iverksetting av Frihandelsavtale. mellom. EFTA-landene (Island, Liechtenstein, Norge, Sveits) J o r d a n

Iverksetting av Frihandelsavtale. mellom. EFTA-landene (Island, Liechtenstein, Norge, Sveits) J o r d a n TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Vår dato: Vår referanse: Arkivnummer: 29.08.2002 2002/289 756.0 Jordan Saksbehandler Deres dato: Deres referanse Tone Olavsen Tlf.: 22 86 08 25 Faks: 22 86

Detaljer

Iverksetting av Frihandelsavtale. mellom. EFTA-landene (Island, Liechtenstein, Norge, Sveits) Albania. herunder iverksetting av

Iverksetting av Frihandelsavtale. mellom. EFTA-landene (Island, Liechtenstein, Norge, Sveits) Albania. herunder iverksetting av Toll- og avgiftsdirektoratet Avdeling for toll, merverdiavgift og vareførsel Vår dato: 01.08.11 Deres dato: Saksbehandler: Silje Gjerp Solstad Vår ref: 2010/29550 Deres ref: t: 22 86 08 24 f: 22 86 02

Detaljer

pr. uke pr. uke 100 (fritak) a), b), c), d) og e) fritak ikke tillatt Har firma en sunn økonomi? Ja Nei

pr. uke pr. uke 100 (fritak) a), b), c), d) og e) fritak ikke tillatt Har firma en sunn økonomi? Ja Nei Søknad om universalgaranti Søker Søkerens navn Adresse. Søknaden I samsvar med artikkel 44()(a) i Vedlegg I til Transitteringskonvensjonen, søker vi om Universalgaranti til bruk ved transport av varer.

Detaljer

Iverksetting av Frihandelsavtale. mellom. EFTA-landene (Island, Liechtenstein, Norge, Sveits) Singapore

Iverksetting av Frihandelsavtale. mellom. EFTA-landene (Island, Liechtenstein, Norge, Sveits) Singapore TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Vår dato: Vår referanse: Arkivnummer: 13.01.2003 2001/3897 756.0 Singapore Saksbehandler Deres dato: Deres referanse Leif-Ottar Pettersen Tlf.: 22 86 07 90

Detaljer

Kjøp av bil i Europa

Kjøp av bil i Europa Kjøp av bil i Europa Generell informasjon: Stadig flere nordmenn kjøper bil i utlandet. I denne brosjyren finner du generell informasjon om hva du bør huske på, for å gjøre et tryggest mulig kjøp. På de

Detaljer

REX Registrert Eksportør System

REX Registrert Eksportør System Tolldagen 14. november 2016 REX Registrert Eksportør System Helene Hval - Tariff- og opprinnelsesseksjonen, Tolldirektoratet REX-Prosjektet - REX Registrert Eksportør System - Bakgrunn: GSP - ordningen

Detaljer

Nr. 37/20 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 8. september 2000

Nr. 37/20 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 8. september 2000 Nr. 37/20 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning til

Detaljer

Kontrakt varekjøp. Trondheim kommune (Oppdragsgiver) Postadresse: Postboks 2300, Sluppen Org.nr.:

Kontrakt varekjøp. Trondheim kommune (Oppdragsgiver) Postadresse: Postboks 2300, Sluppen Org.nr.: Kontrakt varekjøp Trondheim kommune (Oppdragsgiver) Postadresse: Postboks 2300, Sluppen Org.nr.: 942 110 464 Telefonnr: Postnr.: 7004 E-post: Poststed: TRONDHEIM Kontaktperson: og Navn på leverandør (Leverandør)

Detaljer

Brukerveiledning - Spekter Online for SuperOffice

Brukerveiledning - Spekter Online for SuperOffice Brukerveiledning - Spekter Online for SuperOffice 1. Beregningsmenyen 2. Bestillingsmenyen Hovedmenyen i Spekter Online er delt opp i 2 deler og består av Beregningsmenyen og Bestillingsmenyen som du kan

Detaljer

Veiledning Hvordan finne nedsatt tollsats/råvaretoll for en bearbeidet vare?

Veiledning Hvordan finne nedsatt tollsats/råvaretoll for en bearbeidet vare? Veiledning Hvordan finne nedsatt tollsats/råvaretoll for en bearbeidet vare? Før du starter trenger du følgende opplysninger: - Gjeldene rundskriv Tollsatser ved import av bearbeidede landbruksvarer med

Detaljer

Råvaredeklarasjon erstattes med søknad. Tollmelding erstattes med tillatelse til nedsatt tollsats (TNT-RÅK).

Råvaredeklarasjon erstattes med søknad. Tollmelding erstattes med tillatelse til nedsatt tollsats (TNT-RÅK). Rundskriv «2014-5» Kontaktperson: Sigurd Siem Vår dato: 24.03.2014 Vår referanse: 14/1 Rundskriv erstatter: 17/13 Rundskriv 5/2014 - Rundskriv RÅK-import 1 Innledning I dette rundskrivet gir Statens landbruksforvaltning

Detaljer

KGH CUSTOMS ACADEMY KURSKATALOG 2014

KGH CUSTOMS ACADEMY KURSKATALOG 2014 KGH Customs Academy er etablert for å sikre høy kvalitet og kunnskap internt i KGH, samt for å tilby våre kunder tilsvarende kunnskap innen toll, moms og internasjonal handel. I vår kurskatalog ønsker

Detaljer

Importør/produsent: Organisasjonsnummer:

Importør/produsent: Organisasjonsnummer: Avtale om produsentansvar for kasserte EE-produkter er inngått mellom Elretur AS, organisasjonsnummer 979 736 355 og Batterigjenvinning AS under stiftelse (heretter samlet kalt Elretur) og: Importør/produsent:

Detaljer

Hva gjør Ungt Entreprenørskap

Hva gjør Ungt Entreprenørskap Hva gjør Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. UEs formål er i samspill

Detaljer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer 1 ANVENDELSE... 1 2 KONTRAKTEN... 1 3 PRIS M.V... 2 4 LEVERING... 2 5 BETALING... 3 6 KVALITET... 3 7 ANSVAR FOR FEIL OG MANGLER... 4 8 ENDRINGER

Detaljer

Iverksetting av frihandelsavtale. mellom. EFTA-landene (Island, Liechtenstein, Norge, Sveits) M a r o k k o. herunder iverksetting av

Iverksetting av frihandelsavtale. mellom. EFTA-landene (Island, Liechtenstein, Norge, Sveits) M a r o k k o. herunder iverksetting av TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Toll- og avgiftsavdelingen Vår dato Vår referanse Ark.nr 14.12.1999 96/3653 756/2-Marokko Saksbehandler Deres dato Deres referanse Per E. Ask Johannessen. Tlf.: 22860411. Faks:

Detaljer

Definisjon av begrepet opprinnelsesprodukter og metoder for administrativt samarbeid ----- INNHOLD OPPRINNELSESPRODUKTER

Definisjon av begrepet opprinnelsesprodukter og metoder for administrativt samarbeid ----- INNHOLD OPPRINNELSESPRODUKTER Tillegg I Definisjon av begrepet opprinnelsesprodukter og metoder for administrativt samarbeid ----- INNHOLD AVDELING I ALMINNELIGE BESTEMMELSER - ARTIKKEL 1 Definisjoner AVDELING II DEFINISJON AV BEGREPET

Detaljer

Iverksetting av Frihandelsavtale. mellom. EFTA-landene (Island, Liechtenstein, Norge, Sveits) Tunisia

Iverksetting av Frihandelsavtale. mellom. EFTA-landene (Island, Liechtenstein, Norge, Sveits) Tunisia TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Vår dato: Vår referanse: Arkivnummer: 21.09.2005 2003/3639 756.1 Tunisia Saksbehandler Deres dato: Deres referanse Tone Olavsen/Ulf Hoberg Tlf.: 22 86 04

Detaljer

KONTRAKT NR.: D

KONTRAKT NR.: D Side 1 av 5 KONTRAKT NR.: D-2015-083 Om LEVERANSE AV UTSTYR mellom

Detaljer

Stranda ungdomsskule møbler og utstyr. Stranda kommune og

Stranda ungdomsskule møbler og utstyr. Stranda kommune og Møbler og utstyr til Stranda ungdomsskule ER INNGÅTT MELLOM: Stranda kommune og (heretter kalt kunden) (heretter kalt leverandøren) Omfattende kontrakt K1, K2 og K3 AVTALEN GJELDER: Levering og montering

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Kjære kunde, det begynner som oftest med at foreningen, idrettslaget eller klassen gir uttrykk for å

Detaljer

Iverksetting av Frihandelsavtale. mellom. EFTA-landene (Island, Liechtenstein, Norge, Sveits) Hong Kong, Kina. herunder iverksetting av

Iverksetting av Frihandelsavtale. mellom. EFTA-landene (Island, Liechtenstein, Norge, Sveits) Hong Kong, Kina. herunder iverksetting av Toll- og avgiftsdirektoratet Avdeling for toll, merverdiavgift og vareførsel Vår dato: 22.10.2012 Deres dato: Saksbehandler: Svein Olav Grønlie Vår ref: 2010/00589 Deres ref: t: 22 86 04 27 f: 22 86 02

Detaljer

Ved tvil om det foreligger vareførsel som omfattes av loven, vil kontrollbestemmelsene gjelde, slik at forholdet kan avklares.

Ved tvil om det foreligger vareførsel som omfattes av loven, vil kontrollbestemmelsene gjelde, slik at forholdet kan avklares. Vareførsel Loven får anvendelse på enhver vareførsel til eller fra tollområdet. Begrepet vareførsel omfatter innførsel, utførsel og transitt. Innførsel innebærer å bringe en vare inn i tollområdet, mens

Detaljer

RAPPORT. Forstudie 3 Grensehinder 43: Retur av e-handelsvarer

RAPPORT. Forstudie 3 Grensehinder 43: Retur av e-handelsvarer Page 1 (10) RAPPORT Forstudie 3 Grensehinder 43: Retur av e-handelsvarer KGH Presentation June 14, 2011 Page 2 (10) 1. OPPSUMMERING I denne rapporten redegjør KGH for det eksisterende regelverket i Norge

Detaljer

WHEN TIME MATTERS FAKTURA IMPORT / EKSPORT. Vår faktura sendes deg så snart som mulig etter en transport sammen med tolldeklarasjonen.

WHEN TIME MATTERS FAKTURA IMPORT / EKSPORT. Vår faktura sendes deg så snart som mulig etter en transport sammen med tolldeklarasjonen. IMPORT / EKSPORT NORTRAIL Norsk Trailer Express AS håndterer import- og eksportforsendelser mellom Norge og Skandinavia / Europa for øvrig. På de fleste land har vi 2-3 avganger i uken, både import/eksport.

Detaljer

Transportvilka r DB SCHENKERocean

Transportvilka r DB SCHENKERocean [År] Transportvilka r DB SCHENKERocean Innhold 1. Generelle bestemmelser... 1 2. Vekt og volumberegning... 2 3. Farlig gods... 2 4. Henting/levering og ansvar... 3 Transportvilkår for SCHENKERocean Avtalene

Detaljer

VEDLEGG V REFERERT TIL I ARTIKKEL 2.8 HANDELSFASILITERING

VEDLEGG V REFERERT TIL I ARTIKKEL 2.8 HANDELSFASILITERING VEDLEGG V REFERERT TIL I ARTIKKEL 2.8 HANDELSFASILITERING VEDLEGG V REFERERT TIL I ARTIKKEL 2.8 HANDELSFASILITERING Artikkel 1 Generelt Partene er, med sikte på å legge forholdene til rette for sine respektive

Detaljer

Innkjøpsbetingelser for Felleskjøpet Agri SA

Innkjøpsbetingelser for Felleskjøpet Agri SA Innkjøpsbetingelser for Felleskjøpet Agri SA Versjon 1.04. Sist revidert 30.09.2015 Innholdsfortegnelse 1. ETISKE RETNINGSLINJER... 3 2. ETISK HANDEL... 3 3. MILJØ... 3 4. BÆREKRAFT... 3 5. SIKKERHETSDATABLAD...

Detaljer

Detektorer. - For tilstedeværelse og bevegelse KNX. stork as brynsveien 100 1352 kolsås. web: www.stork.no e-post: stork@stork.no

Detektorer. - For tilstedeværelse og bevegelse KNX. stork as brynsveien 100 1352 kolsås. web: www.stork.no e-post: stork@stork.no Detektorer - For tilstedeværelse og bevegelse KNX stork as brynsveien 100 1352 kolsås web: www.stork.no e-post: stork@stork.no PD2 TILSTEDEVÆRELSEDETEKTOR Vanlige bruksområder er kontorer, grupperom, stille

Detaljer

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet Skattedirektoratet meldinger SKD 12/04 26. november 2004 Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Fra 1. januar 2005 er satsene for

Detaljer

Thomas A. Reitan, SEB har flere års erfaring innenfor garantiområdet og har spesialkompetanse på URDG-baserte påkravsgarantier.

Thomas A. Reitan, SEB har flere års erfaring innenfor garantiområdet og har spesialkompetanse på URDG-baserte påkravsgarantier. Bakgrunn ICC, International Chamber of Commerce, er verdens største næringslivsorganisasjon med et globalt nettverk bestående av over 6 millioner selskaper, handelskamre og bransjeorganisasjoner i mer

Detaljer

Beregning og bokføring innførselsmva. Introduksjon og eksempler

Beregning og bokføring innførselsmva. Introduksjon og eksempler Beregning og bokføring innførselsmva Introduksjon og eksempler Om beregning Det er ingen endringer i reglene om beregningsgrunnlaget for innførselsmerverdiavgift (heretter mva-grunnlaget) Merverdiavgiftsloven

Detaljer

Veiledning for merverdiavgiftsområdet KJØP AV VARER FRA UTLANDET

Veiledning for merverdiavgiftsområdet KJØP AV VARER FRA UTLANDET Veiledning for merverdiavgiftsområdet KJØP AV VARER FRA UTLANDET Innførsel av varer Ved innførsel av varer fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen oppstår det en plikt til å betale merverdiavgift, jf. mval.

Detaljer

Beregning av innførselsmva

Beregning av innførselsmva Beregning av innførselsmva Om beregning Det er ingen endringer i reglene om beregningsgrunnlaget for innførselsmerverdiavgift (heretter mva-grunnlaget) Merverdiavgiftsloven 4-11 første ledd slår fast at

Detaljer

INTERNASJONAL HANDEL SUKSESS ELLER KATASTROFE. Kristoffer Sandal og Marianne Birkelund, Bisnode

INTERNASJONAL HANDEL SUKSESS ELLER KATASTROFE. Kristoffer Sandal og Marianne Birkelund, Bisnode INTERNASJONAL HANDEL SUKSESS ELLER KATASTROFE Kristoffer Sandal og Marianne Birkelund, Bisnode INTERNASJONAL HANDEL - SUKSESS ELLER KATASTROFE 2 INTERNASJONAL HANDEL SUKSESS ELLER KATASTROFE Agenda: Globale

Detaljer

KGH CUSTOMS ACADEMY KURSKATALOG 2012

KGH CUSTOMS ACADEMY KURSKATALOG 2012 KGH Customs Academy er etablert for å sikre høy kvalitet og kunnskap internt i KGH, samt for å tilby våre kunder tilsvarende kunnskap innen toll, moms og internasjonal handel. I vår kurskatalog ønsker

Detaljer

VEDLEGG IV REFERERT TIL I ARTIKKEL 14 HANDELSFASILITERING. Artikkel 1. Generelle prinsipper

VEDLEGG IV REFERERT TIL I ARTIKKEL 14 HANDELSFASILITERING. Artikkel 1. Generelle prinsipper VEDLEGG IV REFERERT TIL I ARTIKKEL 14 HANDELSFASILITERING Artikkel 1 Generelle prinsipper Partene er, med sikte på å legge forholdene til rette for sine respektive næringsliv og skape et miljø for handel

Detaljer

Om skatt, skattekort og selvangivelse

Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse skatteetaten.no Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som

Detaljer

Verdt å vite om leveringsbetingelser

Verdt å vite om leveringsbetingelser Verdt å vite om leveringsbetingelser Transportforsikring av varer Incoterms 2010 gjensidige.no/bedrift Leveringsbetingelser Incoterms 2010 Illustrasjonen viser når risikoen går over fra selger til kjøper,

Detaljer

Hjelp til oppfinnere. 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt?

Hjelp til oppfinnere. 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt? Hjelp til oppfinnere 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt? 05 Å få et patent 01 Beskyttelse av dine ideer Hvis du har en idé til et nytt produkt

Detaljer

TILLEGG 3 TIL VEDLEGG I VARESERTIFIKAT EUR.1 OG SØKNAD OM VARESERTIFIKAT EUR.1. Trykkingsinstruks

TILLEGG 3 TIL VEDLEGG I VARESERTIFIKAT EUR.1 OG SØKNAD OM VARESERTIFIKAT EUR.1. Trykkingsinstruks TILLEGG 3 TIL VEDLEGG I VARESERTIFIKAT EUR.1 OG SØKNAD OM VARESERTIFIKAT EUR.1 Trykkingsinstruks 1. Hvert formular skal være 210 x 297 mm. Det tillates dog en toleranse på høyst minus 5 mm eller pluss

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse skatteetaten.no Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som

Detaljer

Iverksetting av Frihandelsavtale. mellom. EFTA-landene (Island, Liechtenstein, Norge og Sveits) Costa Rica og Panama

Iverksetting av Frihandelsavtale. mellom. EFTA-landene (Island, Liechtenstein, Norge og Sveits) Costa Rica og Panama Toll- og avgiftsdirektoratet Avdeling for toll, merverdiavgift og vareførsel Vår dato: 12.08.2014 Deres dato: Saksbehandler: Svein Olav Grønlie Vår ref: 2013/01015 Deres ref: t: 22 86 04 27 f: 22 86 02

Detaljer

Avtale om kjøp av flytekai(er) mellom. Finnmark fylkeskommune (oppdragsgivere) for leverandør

Avtale om kjøp av flytekai(er) mellom. Finnmark fylkeskommune (oppdragsgivere) for leverandør Avtale om kjøp av flytekai(er) mellom Finnmark fylkeskommune (oppdragsgivere) og (leverandør) for oppdragsgiver for leverandør Sted / Dato Sted / Dato Side 2 av 7 1. KONTAKTPERSONER Hovedkontakt avtale,

Detaljer

Spesifikasjon av grunnlaget for inngående merverdiavgift ved innførsel av varer, samt dokumentasjons- og oppbevaringskrav

Spesifikasjon av grunnlaget for inngående merverdiavgift ved innførsel av varer, samt dokumentasjons- og oppbevaringskrav Uttalelse om god bokføringsskikk GBS 9 Vedtatt 10. oktober 2006. Oppdatert 20. desember 2006, 26. september 2014, 22. april 2015 og 14. desember 2016. Spesifikasjon av grunnlaget for inngående merverdiavgift

Detaljer

IMPORT AV LANDBRUKSVARER. 22. september 2015 Arbresha Shamolli og Helene Isaksen Seksjon industriell bearb. (RÅK) Aslak Berg Seksjon import

IMPORT AV LANDBRUKSVARER. 22. september 2015 Arbresha Shamolli og Helene Isaksen Seksjon industriell bearb. (RÅK) Aslak Berg Seksjon import IMPORT AV LANDBRUKSVARER 22. september 2015 Arbresha Shamolli og Helene Isaksen Seksjon industriell bearb. (RÅK) Aslak Berg Seksjon import Agenda del 1: import Kl. 8.30 10.00 Basis landbruksvarer RÅK-varer

Detaljer

Omsetningsoppgave for merverdiavgift Endringer fra Endring fra 1. januar Kursinnhold

Omsetningsoppgave for merverdiavgift Endringer fra Endring fra 1. januar Kursinnhold Omsetningsoppgave for merverdiavgift Endringer fra 01.01.2017 v/pål Dyrseth Spesialist på merverdiavgift og innførselsmerverdiavgift i Visma Endring fra 1. januar 2017 Ny Skattemelding for merverdiavgift

Detaljer

STANDARDKONTRAKT FOR KJØP AV HEST

STANDARDKONTRAKT FOR KJØP AV HEST NORGES RYTTERFORBUND NORWEGIAN EQUESTRIAN FEDERATION N 0840 OSLO Tlf: (+47) 21 02 96 50 Fax: (+47) 21 02 96 51 STANDARDKONTRAKT FOR KJØP AV HEST MEDLEM AV NORGES IDRETTSFORBUND FEDRATION EQUESTRE INTERNATIONALE

Detaljer

Skatteetaten. Skatt nord Gerd Lockertsen

Skatteetaten. Skatt nord Gerd Lockertsen Skatteetaten Skatt nord Gerd Lockertsen Hvorfor betaler vi skatt Du betaler skatt til staten Du mottar goder Staten betaler for goder 2 Skattesystemet i Norge Vi velger Stortinget stortingsvalg hvert 4.

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Har du sikte på en klassetur, en treningsleir eller en annen morsom aktivitet? Uansett hva du tar sikte

Detaljer

notat Skattedirektoratet

notat Skattedirektoratet Skattedirektoratet notat Dato Referanse 08.05.2017 2017/422804 Høringsnotat - forslag om endring i skatteforvaltningsforskriften - krav om elektronisk levering av skattemelding for særavgifter for registrerte

Detaljer

herunder iverksetting av Bilateral landbruksavtale mellom Norge og Mexico

herunder iverksetting av Bilateral landbruksavtale mellom Norge og Mexico Rundskriv til tollvesenet og næringslivet vedrørende iverksetting av Frihandelsavtale mellom EFTA-landene (Island, Liechtenstein, Norge, Sveits) og M e x i c o herunder iverksetting av Bilateral landbruksavtale

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom Side: 1 av 9 Avtaledokument Kontrakt nr. xx/xxx mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks 4404, Nydalen 0403 Oslo Org nr. 983744516 (heretter kalt Kunden) og [LEVERANDØR] [Navn, adresse, org.nr.] (heretter

Detaljer

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk Samordnet registermelding er en løsning for registrering av enheter og foretak og endring av registrerte opplysninger i Enhets-, Foretaks-

Detaljer

Rutiner for bruk av Miljøportalen

Rutiner for bruk av Miljøportalen Rutiner for bruk av Miljøportalen Hensikten med Miljøportalen er å: Rapportere til EE-registeret hva hver bedrift har importert, produsert og eksportert. Samle data for bedrifter for miljøgebyrberegning.

Detaljer

Iverksetting av Frihandelsavtale. mellom. EFTA-landene (Island, Liechtenstein, Norge, Sveits) Montenegro. herunder iverksetting av

Iverksetting av Frihandelsavtale. mellom. EFTA-landene (Island, Liechtenstein, Norge, Sveits) Montenegro. herunder iverksetting av Toll- og avgiftsdirektoratet Avdeling for toll, merverdiavgift og vareførsel Vår dato: 10.10.12 Deres dato: Saksbehandler: Leif-O. Pettersen Vår ref: 2011/46459 Deres ref: t: 22 86 07 90 f: 22 86 02 24

Detaljer

UTLENDINGSDIREKTORATET

UTLENDINGSDIREKTORATET Kontraktsnummer: xxxx/xxxx Kontrakt mellom UTLENDINGSDIREKTORATET Org nr 974760746 (som Kjøper) og XX Org nr xxx xxx xxx (som Leverandør) Kjøp av * 1 KONTRAKTSPARTER Parter i denne kontrakten er Utlendingsdirektoratet

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF KONKURRANSEGRUNNLAG FOR LEVERING AV 1 AMBULANSEBIL TIL UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF Mars 2008 Vedlegg: Vedlegg 1: spesifikasjon Vedlegg 2: HMS-egenerklæring KONKURRANSEGRUNNLAG

Detaljer

Matvareimporten 2013. Rapport mars 2014, Analyse og bransjeutvikling

Matvareimporten 2013. Rapport mars 2014, Analyse og bransjeutvikling Matvareimporten 2013 Rapport mars 2014, Analyse og bransjeutvikling Millioner kroner Matvareimport for 35,3 milliarder kroner Status import 2013: I følge SSB importerte vi matvarer og levende dyr for 35,3

Detaljer

Nr. 27/292 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 1788/2001. av 7. september 2001

Nr. 27/292 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 1788/2001. av 7. september 2001 Nr. 27/292 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 1788/2001 2005/EØS/27/43 av 7. september 2001 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av bestemmelsene

Detaljer

importere varer til Norge

importere varer til Norge Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet Tips og råd for deg som skal importere varer til Norge TEMAER I DETTE HEFTET: Trinn 1: Finn ut hva du vil importere, fra hvor og hvordan Trinn

Detaljer

VEDLEGG V OMTALT I ARTIKKEL 2.10 HANDELSFASILITERING

VEDLEGG V OMTALT I ARTIKKEL 2.10 HANDELSFASILITERING VEDLEGG V OMTALT I ARTIKKEL 2.10 HANDELSFASILITERING - 2 - VEDLEGG V OMTALT I ARTIKKEL 2.10 HANDELSFASILITERING Artikkel 1 Generelt Avtalepartene er, med sikte på å legge forholdene til rette for sine

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR RAMMEAVTALE

AVTALEDOKUMENT FOR RAMMEAVTALE AVTALEDOKUMENT FOR RAMMEAVTALE mellom OSLO KOMMUNE V/SYKEHJEMSETATEN (heretter kalt Kjøperen) Organisasjonsnummer: 990 612 498 og (heretter kalt Selgeren) Organisasjonsnummer: KJØP AV O2-kolber til bruk

Detaljer

DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER

DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 6 DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PRISKONTRAKT MED PRISGLIDNINGSBESTEMMELSE...

Detaljer

[Fyll inn leverandør]

[Fyll inn leverandør] Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Rådgivende ingeniørtjenester Statens vegvesen Region sør, avdeling Buskerud mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør

Detaljer

Håndtering av personlig informasjon

Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Du kan alltid besøke vår hjemmeside for å få informasjon og lese om våre tilbud og kampanjer uten å oppgi noen personopplysninger.

Detaljer

Hovedmenyen i Spekter Online

Hovedmenyen i Spekter Online Hovedmenyen i Spekter Online Hovedmenyen i Spekter Online består av søknadsmenyen og verktøymenyen som du kan benytte til å beregne et leietilbud ut til kunden. På de påfølgende sidene finner du en detaljert

Detaljer

Kontrakt for levering av lekeplassutstyr Rammeavtale Sak 2010/5474

Kontrakt for levering av lekeplassutstyr Rammeavtale Sak 2010/5474 Kontrakt for levering av lekeplassutstyr Rammeavtale Sak 2010/5474 Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 6,2b Halden Kommune Storgt 8 1771 Halden 1 Innhold 1. Avtale parter 3 2. Avtalen omfang, varighet og

Detaljer

Endringer i merverdiavgiftsforskriften

Endringer i merverdiavgiftsforskriften Endringer i merverdiavgiftsforskriften meldinger SKD 8/12, 17. april 2012 Rettavdelingen, avgift Meldingen gjengir Skattedirektoratets merknader til forskrift 6. januar 2012 om endring av merverdiavgiftsforskriften.

Detaljer

DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER

DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 9 DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER Side 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PRISKONTRAKT MED PRISGLIDNINGSBESTEMMELSE...

Detaljer

Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver.

Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. 1. Innledning Hvis du som arbeidstaker ikke får lønn og feriepenger

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester. Mellom. [Fyll inn leverandør]

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester. Mellom. [Fyll inn leverandør] Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester Mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Statens vegvesen Region sør Oppdragsgiver Dokumentets

Detaljer

Per person dobbelt - PAKKE 1 Rom Frok Lun Mid Frukt Kaffe

Per person dobbelt - PAKKE 1 Rom Frok Lun Mid Frukt Kaffe Til: Norges Bridgeforbund Att: Inger Hjellemarken Mail: hjellemarken@gmail.com Trondheim Lufthavn, 22.03.11 2011 TILBUD FRA RADISSON BLU HOTEL, TRONDHEIM AIRPORT Nye Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport

Detaljer

ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS. (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund)

ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS. (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund) ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund) 1 Formål De etiske normene har som formål å bidra til at rådgivning og omsetning av finansielle

Detaljer

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER RAMMEAVTALE FOR LEASING OG KJØP AV BILER Er inngått mellom: (heretter kalt Leverandør) og Frosta kommune, Stjørdal kommune, Meråker kommune, Selbu kommune og Tydal kommune (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

VEDLEGG IV OMTALT I ARTIKKEL 14 HANDELSFORENKLINGER

VEDLEGG IV OMTALT I ARTIKKEL 14 HANDELSFORENKLINGER VEDLEGG IV OMTALT I ARTIKKEL 14 HANDELSFORENKLINGER Artikkel 1 Generelt Avtalepartene er, med sikte på å legge forholdene til rette for sine respektive næringsliv og skape et miljø for handel som gir muligheter

Detaljer

VEDLEGG III OMTALT I ARTIKKEL 13 HANDELSFORENKLINGER

VEDLEGG III OMTALT I ARTIKKEL 13 HANDELSFORENKLINGER VEDLEGG III OMTALT I ARTIKKEL 13 HANDELSFORENKLINGER Artikkel 1 Generelt Avtalepartene er, med sikte på å legge forholdene til rette for sine respektive næringsliv og skape et miljø for handel som gir

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

GENERELLE INNKJØPSVILKÅR FOR KJØP AV VARER 1 Virkeområde 1.1 Dersom anskaffelsen gjelder både varer og tjenester, og tjenesten utgjør den overveiende del av Selgers forpliktelse, vil dokumentet Generelle

Detaljer

Kapittel 5.3 på side 102 byttes ut med denne teksten: 5.3 Avgiftsoppgjøret

Kapittel 5.3 på side 102 byttes ut med denne teksten: 5.3 Avgiftsoppgjøret Kapittel 5.3 på side 102 byttes ut med denne teksten: 5.3 Avgiftsoppgjøret Når den merverdiavgiftspliktige omsetning og uttak til en næringsdrivende overstiger kr 50 000 i løpet av en periode på 12 måneder,

Detaljer