UNGD OMSb EDRIFT / STUDENT b EDRIFT Handel over grensene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNGD OMSb EDRIFT / STUDENT b EDRIFT Handel over grensene"

Transkript

1 UNGDOMSbedrift / studentbedrift Handel over grensene

2 FORORD Ungt Entreprenørskap arbeider med entreprenørskap i utdanningen. Vi vil gi unge mennesker mulighet til å utvikle sin kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Ved å styrke disse egenskapene mener vi at forutsetningene for å lykkes som fremtidig arbeidstakere, arbeidsgivere og arbeidsskapere bedres betraktelig. Dette heftet er skrevet for dere som driver ungdomsbedrift eller studentbedrift Når og som du starter ønsker egen å utforske virksomhet, internasjonale påtar du forretningsmuligheter. deg også en del formelle I heftet finner dere forpliktelser nyttig informasjon, overfor tips offentlige og råd myndigheter. om hva dere skal I dette ta hensyn heftet finner til når du dere skal foreta handel over landegrenser. en orientering om hvilke skatte- og avgiftsregler som gjelder både for ordinære Ungt Entreprenørskap bedrifter og for Norge ungdomsbedrifter takker handelsteknisk som er medlem avdeling i Ungt Innovasjon Norge Entreprenørskap. for all hjelp og faglig I heftet støtte bruker i forbindelse vi begrepet med ungdomsbedrift, utarbeidelsen av men heftet. Ungt likestilt Entreprenørskap med ungdomsbedrift Norge takker er også også Ungt elevbedrifter Entreprenørskap og studentbedrifter Buskerud som har ledet arbeidet med heftet. Ungt Entreprenørskap. Først i dette heftet finner du generelle regler, deretter reglene som gjelder for ungdomsbedrifter mv. INNHOLD Er du i tvil om hvilke regler som gjelder for ungdomsbedriften, kan du ta med dette heftet til ditt lokale skattekontor og spørre om råd. Oversikt over skattekontorene finner du på 21 FORORD 1 INTERNASJONAL HANDEL 2 Internasjonal skikk og bruk 2 Bedriftens samfunnsansvar 2 Forberedelser 2 KJØPSAVTALEN 3 Varen beskrivelse av produktet 3 Hvorfor betaler Prisen vi pris skatt? og enhet 3 Betalingsbetingelser 3 Forskjellige typer skatter og avgifter Når og hvor skal betalingen finne sted? 4 Bedriftens Betalingsform oppgaver i forhold til skatter og avgifter 4 6 Leveringsbetingelser 4 Registrering Forsikring i merverdiavgiftsmanntallet Fakturering Oppgjør mellom den næringsdrivende og staten Distributør/importør eller agent Virksomheter Valg som av transportmiddel ikke skal beregne og innbetale merverdiavgift 6 til staten Regnskapsføring EKSPORT og dokumentasjon Skatt IMPORT på formue og inntekt 8 Plikter som Tolltariff arbeidsgiver 8 Hva er klassifisering? 8 Ungt entreprenørskap Hvorfor er klassifisering viktig? 8 Tollverdi for ungdomsbedrifter Skatt for ungdomsbedrifter Tollavgifter Skattetrekk Skatter for ungdomsbedrifter Fritak fra for toll ungdomsbedrifter FRIHANDELSAVTALER OG OPPRINNELSESREGLER 11 Med opprinnelsesbevis menes: 11 Opprinnelsesbevis 11 Retur av varer 11 Vareprøver Importrestriksjoner MOTTAGELSE AV VAREN Betaling og kontroll NYTTIGE LENKER 14 SLUTTNOTER 14

3 FORORD INTERNASJONAL HANDEL Mange tror at internasjonal handel har oppstått i nyere tid, men det er ikke tilfellet. Ulike kulturer har gjennom krig og handel hatt kontakt med hverandre. Arkeologiske funn viser at varer er distribuert over avstander på flere hundre mil, så langt tilbake som for tre tusen år siden. Når Norge du er starter et lite land. egen Vi virksomhet, utgjør kun 0,1 påtar prosent du deg også Evnen en del til å formelle justere personlige preferanser, forpliktelser av verdens befolkning. overfor offentlige Allikevel står myndigheter. vi for 1,2 I dette slik heftet at samarbeidspartner finner du føler seg prosent av verdens eksport og 1,1 prosent av hjemme som gjest i en annen kultur en verdens orientering import. Handelen om hvilke med skatte- andre og land avgiftsregler er som gjelder både for ordinære viktig for Norge. bedrifter Alle land og for tjener ungdomsbedrifter på internasjonal som Det er kan medlem være klokt i Ungt å snakke med lærer eller handel ved å utnytte sine fortrinn. Internasjonal mentor og høre om de har kjennskap til dette. handel har bidratt til høyere levestandard og En annen idé er å kontakte en norsk bedrift, likestilt vil være med en forutsetning ungdomsbedrift for velstand er også elevbedrifter i Innovasjon og studentbedrifter Norges kontor eller den norske tiden fremover. Norge har de siste årene hatt ambassaden i det landet dere planlegger å overskudd i handelen med utlandet. Det betyr handle med. Her finnes førstehåndskunnskap om Ungt at verdien Entreprenørskap. av det vi eksporterer Først av i dette varer heftet og finner bedriftskulturen du generelle regler, i landet. 2 deretter tjenester reglene er større som enn det gjelder vi importerer. for ungdomsbedrifter Det mv. siste året med eksportunderskudd var 188. De ulike næringenes betydning endrer seg Er over du tid. i tvil Oljevirksomheten hvilke regler utgjør som nå gjelder om lag en for ungdomsbedriften, Bedriftens kan du ta firedel av bruttonasjonalproduktet (BNP), mens samfunnsansvar med denne dette næringen heftet ikke til eksisterte ditt lokale i. skattekontor Jordbruk og spørre Det er ikke om lenger råd. Oversikt likegyldig hvordan en vare eller over og industri skattekontorene har mindre andeler finner av du BNP på i dag tjeneste blir produsert. Kunden er opptatt av om enn for 30 år siden, mens de tjenesteytende næringene, som for eksempel databehandling og helsetjenester, betyr mer 1. varen eller tjenesten han/hun kjøper er produsert på en ansvarsfull måte. Investorer inkluderer etiske, miljømessige og sosiale risikoer når de vurderer hvilke investeringer de skal satse på. Internasjonal handel er regulert gjennom avtaler landene imellom. Den viktigste, WTO Verdens Samfunnsansvar betyr at bedrifter ser lengre enn handelsorganisasjon er en verdensomspennende kun egen økonomisk profitt. For virksomheter organisasjon som har til hensikt å fremme handel som tar samfunnsansvar på alvor er det økt ved å bygge ned ulike handelshindringer. I tillegg fokus på sosiale, miljømessige og etiske forhold. Hvorfor betaler vi skatt? finnes det mange andre handelsfremmende Når forholdene håndteres på en fordelaktig Forskjellige avtaler og organisasjoner typer skatter og som avgifter EØS, EU, ASEAN måte vil virksomhetens konkurransekraft øke. Bedriftens og NAFTA. oppgaver i forhold til skatter og avgifter Positivt omdømme, solide leverandørrelasjoner, 6 effektivisering av ressurser og økt markedsverdi kan være resultatet av en velutviklet strategi for Registrering i merverdiavgiftsmanntallet samfunnssansvar. Oppgjør Internasjonal mellom den næringsdrivende skikk og og bruk staten Virksomheter Det er viktig å som sette ikke seg skal inn beregne i forretningskulturen og innbetale merverdiavgift til staten i det landet man handler med. Forskjeller i kultur og væremåte er en utfordring ved internasjonal Forberedelser Skatt handel. på I formue Norge har og inntekt vi handlemåter, vaner, Før man setter i gang med å inngå avtaler om Plikter tradisjoner, som arbeidsgiver normer og regler som er unike for oss kjøp eller salg med internasjonale bedrifter Ungt nordmenn. entreprenørskap Ved å være oppmerksom på kulturelle er det viktig at man setter seg nøye inn i de utfordringer kan man unngå misforståelser og rammebetingelsene som gjelder slik at handelen for ungdomsbedrifter problemer som kan skade handel og relasjoner ikke blir ulønnsom. Ved salg til utlandet er det Skatt med utlandet. for ungdomsbedrifter Kunnskap om andre kulturer bedrer viktig å sjekke om det er spesielle betingelser Skattetrekk vår evne til for å fungere ungdomsbedrifter på tvers av grensene. knyttet til innførselen av den aktuelle varen. Kunnskapene kjennetegnes for ungdomsbedrifter av tre forhold: Det kan for eksempel være høye avgifter, Evnen til å kommunisere med mennesker med annen kultur på en måte som viser gjensidig respekt og tillit Evnen til å tilpasse sine faglige ferdigheter (både tekniske og ledelsesmessige) til lokale forhold og begrensninger innførselsrestriksjoner (forbud mot å innføre et produkt) eller spesielle produktkrav. Ved kjøp fra utlandet må også de samme betingelsene sjekkes i forbindelse med innførsel til Norge. På den måten unngås tap og eventuelle overraskelser om at varen ikke er lovlig å importere. 2

4 FORORD KJØPSAVTALEN Når partene du starter har egen blitt enige virksomhet, en handel, påtar bør du deg også Prisen del formelle pris og enhet forpliktelser kjøper og selger overfor inngå offentlige avtale. Det myndigheter. anbefales I dette Når man heftet blir finner enige om du prisen er det viktig å å utarbeide en skriftlig avtale som sendes med ta hensyn til hva denne faktisk inneholder en posten, orientering faks eller om elektronisk hvilke skatte- via mail. og Avtalen avgiftsregler bør foruten som gjelder den reelle både prisen for på produktet. Det kan ordinære underskrives bedrifter av begge og parter for ungdomsbedrifter og hver av partene som være er medlem frakt- og forsikringskostnader i Ungt (avhengig bør ha hvert sitt eksemplar. av avtalt leveringsbetingelse). I tillegg kan det også knyttes tjenester som opplæring og likestilt Innholdet med i en ungdomsbedrift skriftlig avtale kan formuleres også elevbedrifter og service og til studentbedrifter et produkt. Dersom dette er inkludert utformes på flere måter. Avtalen bør minimum i produktprisen er det viktig å spesifisere dette i inneholde følgende punkter: kjøpsavtalen. Ungt Entreprenørskap. Først i dette heftet finner du generelle regler, deretter v Beskrivelse reglene av varen som gjelder for ungdomsbedrifter Det er mv. viktig å avklare hvilken enhet som v Avtalt pris per enheter benyttes. De mest benyttede enheter er meter, v Betalingsvilkår Når skal varen betales og kilo, stykk og par. Hvilken valuta som skal brukes Er hvordan? du i tvil om hvilke regler som gjelder for ungdomsbedriften, både på pris og betaling kan du må ta også avtales. Ved v Leveransevilkår Hvem avtaler og hvem betaler å bruke egen valuta kan selgeren beskytte seg med frakten? dette heftet til ditt lokale skattekontor og spørre mot store om forandringer råd. Oversikt i valutamarkedet. Spesielt over v Ansvar skattekontorene Hvem har ansvaret finner ved du eventuelle på feil gjelder dette når kostnadene for produktet er og mangler? betalt i samme valuta. I tillegg vil en kjøpsavtale ofte ha klausuler som Eksempel: regulerer forhold som intellektuell eiendomsrett En norsk bedrift skal selge et produkt til Sverige: (patenter, varemerker og design), retningslinjer Produktet er hel-produsert i Norge av råvarer for hvordan juridiske forhold skal håndteres kjøpt av norske bedrifter. Alle kostnadene i (lovvalg) og i hvilket land eventuelle rettslige produksjonene er i norske kroner (NOK). For å tvister skal foregå (verneting). Ofte vil begge minimalisere risikoen bør avtalen presisere at partene i en avtale ønske at sitt hjemlands betalingen skal skje i NOK. Hvorfor betaler vi skatt? rett skal gjelde. Spørsmålet blir dermed en Forskjellige forhandlingssak. typer Det skatter viktig og avgifter å vite at enkelte Bedriftens lands domstoler oppgaver ikke i fungerer forhold til like skatter godt og som avgifter 6 domstolene i vår del av verden. Forhandlingene Betalingsbetingelser kan resultere i et kompromiss, og da kan man Når, hvor og hvordan man får betalt for varene Registrering som norsk avtalepartner i merverdiavgiftsmanntallet f. eks forsøke seg med sine er avhengig av flere forhold. Det er viktig å Oppgjør svensk eller mellom dansk den rett. næringsdrivende og staten gjøre grundig arbeid med å sjekke kunden slik at Virksomheter som ikke skal beregne og innbetale merverdiavgift man velger til rett staten oppgjørsform. De øvrige hovedelementene i avtalen omtales nedenfor. Det som blir beskrevet her er knyttet til Virkelige bedrifter vil forsikre seg om at Skatt ungdomsbedrift/studentbedrift. på formue og inntekt kunden har betalingsevne og vil innhente Plikter som arbeidsgiver kredittopplysninger om kunden. Slike Ungt entreprenørskap opplysninger kan kjøpes av kredittopplysningsbyråer, men kan være kostbare. Når det gjelder Varen beskrivelse for ungdomsbedrifter ungdomsbedrifter og studentbedrifter vil det Skatt av produktet for ungdomsbedrifter være mer relevant å be om noen referanser som Skattetrekk Beskrivelsen for av ungdomsbedrifter varen i kontrakten må være dere kan ringe. nøyaktig, slik at varen for ungdomsbedrifter kan identifiseres og slik at begge parter er enige om hvilket produkt man handler med. Varebeskrivelsen kan også følge som et vedlegg. En måte å definere produktet på er å oppgi de første seks sifrene i tolltariffnumrene. Dette nummeret (HS-koden) er felles for de fleste land 3. Viser det seg at kjøperen har hatt problemer med sine betalinger bør dere sørge for at vedkommende betaler på forskudd eller på annen måte viser til noen form for garanti for betalingen. Se også betalingsformer. 23

5 24 KJØPSAVTALEN FORORD Når du og starter hvor egen skal virksomhet, betalingen påtar du deg også Den en betalingsform del formelle som ivaretar begge parters forpliktelser finne sted? overfor offentlige myndigheter. I dette interesse heftet på finner en best du mulig måte ved handel over Når skal kjøperen betale for varen? Dette må landegrensene er Remburs (Letter of Credit). en avklares orientering på en tydelig om hvilke og presis skatte- måte. og Det avgiftsregler er Bruk som av gjelder remburs både innebærer for at kjøper er sikret ordinære vanlig at kjøperen bedrifter har og 30 for dagers ungdomsbedrifter betalingsfrist. som rettidig er medlem betaling, i Ungt mens selger er sikret rettidig 30 dager netto er et vanlig uttrykk, men det leveranse. Remburs kan også brukes ved handel er selvfølgelig mulig å bli enig om kortere eller innenlandsk. likestilt lengre kredittid. med ungdomsbedrift Et viktig punkt som er også lett glemmes elevbedrifter og studentbedrifter er å avklare dato som er utgangspunktet for Dersom kontantbetaling eller inkassoproduktet kredittiden. Er det den dagen kjøperen mottar benyttes er det viktig å reflektere over hvilken Ungt produktet Entreprenørskap. eller er det selgerens Først faktureringsdato? i dette heftet finner side du av generelle bordet man regler, sitter på, med andre ord deretter En måte å reglene løse dette som på er gjelder å fastsette for ungdomsbedrifter forfallsdato hvorvidt mv. man er kjøper eller selger. Er man kjøper på fakturaen. ønsker man å betale etter at varen er mottatt, og er man selger ønsker man å få oppgjør før man Er du i tvil om hvilke regler som gjelder for ungdomsbedriften, sender en vare fra kan seg. du ta med Betalingsform dette heftet til ditt lokale skattekontor og spørre For norske om kjøpere råd. Oversikt som handler med Kina er det over Det finnes skattekontorene ulike måter å betale finner på. du på vanlig å betale 30 % ved signering av kontrakt og Betalingsformen avgjøres ofte på bakgrunn av resterende 0 % når selger forteller at varen kan avstand og relasjonen mellom selger og kjøper. sendes. Dette innebærer i realiteten at norske Eksempler på ulike betalingsformer er: kjøpere betaler 0 % forskudd, og således har en Æ Kontant høy risiko. Æ Dokumentinkasso Æ Remburs Kontant betaling betyr at banken til kjøperen Kontant oppgjør via inkassoinstrumentet kan være greit for kjøper, men innebærer at kjøper ikke har kontroll over når varen vil mottas. For en betaler når kjøper har mottatt fakturaen dvs. selger har inkassoinstrumentet begrenset verdi, Hvorfor betaler vi skatt? bedriften gjør dette via sin nettbanktilgang. dersom kjøper ikke ønsker varen. Forskjellige Fremgangsmåten typer skatter beskrives og avgifter på de ulike bankenes Bedriftens nettsider. Kontant oppgaver betaling i forhold er til den skatter billigste og avgifter og Sjekk med deres bank hvordan 6 dere praktisk skal enkleste betalingsformen, men selger tar her gjennomføre en betaling til utlandet. risikoen dersom kjøper ikke betaler. Registrering i merverdiavgiftsmanntallet Oppgjør Vil selgeren mellom øke den sikkerheten næringsdrivende på betalingen, og staten Virksomheter kan dokumentinkasso som ikke eller skal beregne remburs og benyttes. innbetale merverdiavgift Leveringsbetingelser til staten Dokumentinkasso er mindre sikkert enn remburs. Ved en handel er det viktig at partene blir enige om hvordan varene skal leveres og om Skatt Dokumentinkasso: på formue og selgeren inntekt gir transport- det er selger eller kjøper som har ansvaret for Plikter dokumentet som arbeidsgiver sammen med et inkassooppdrag til punktene under. Ungt sin bank entreprenørskap når leveransen er gjort/varene er levert. Dokumentene sendes deretter til kjøpers bank, Æ Hvem skal betale frakten? for ungdomsbedrifter der dokumentene utløses mot betaling. Om kjøper Æ Hvem skal betale toll og avgifter? Skatt ikke henter for ungdomsbedrifter dokumentene, kan selger beholde Æ Hvem skal forsikre varen under transporten? Skattetrekk varen eller selge for ungdomsbedrifter varen til en annen kunde. Æ Hvem skal betale for tolldeklareringen? Banken har kun en for formidlende ungdomsbedrifter rolle i å håndtere Æ Hvem har ansvaret for eventuelle ut- og dokumentasjon og betaling. innførselstillatelser? Æ Hvem har risikoansvaret? Remburs fungerer på en liknende måte. Forskjellen her er at bankene har et større ansvar, Et problem i den internasjonale handelen, er siden kjøperens bank garanterer selger betaling. at flere parter, i tillegg til kjøper og selger er Dette gir større sikkerhet, da selger ikke behøver involvert. Vi har transportører, ekspeditører, å bekymre seg over om kjøper kan betale eller forsikringsbyråer, tollmyndigheter osv. som alle ikke. Remburs er derfor hensiktsmessig ved kan være involvert i handelen. Et annet spørsmål handel over lange avstander. Ulempen er at er hvem som er ansvarlig for leveransen og de Dette bankkostnaden heftet er utarbeidet kan bli av høy. Skattedirektoratet i samarbeid med risikoer Ungt Entreprenørskap som følger med den. Derfor er det viktig

6 FORORD Når fra starten du starter av å egen bli enige virksomhet, leveringsbetingelser påtar du deg også Fakturering en del formelle forpliktelser som vil avklare overfor denne ansvarsfordelingen. offentlige myndigheter. I dette Det er heftet viktig finner at det på du fakturaen fremkommer opplysninger som gjør det mulig for tolletaten å en Regelverket orientering som om normalt hvilke brukes skatte- til å og klarlegge avgiftsregler utføre som fortolling gjelder både for varepartiet. for ordinære selgers og bedrifter kjøpers leveringsforpliktelser og ungdomsbedrifter er de som er medlem i Ungt internasjonale leveringsbetingelsene INCOTERMS Følgende opplysninger bør minst være med 20. INCOTERMS handler om å fordele kostnader, i fakturaen: likestilt risiko og med ansvar ungdomsbedrift for eksport- og importformaliteter er også elevbedrifter Æ Selgers og studentbedrifter navn, adresse og organisasjonsnummer mellom selger og kjøper ved forsendelse av varer. Æ Kjøpers navn, adresse og eventuelt VAT nr Æ Fakturadato Ungt Innovasjon Entreprenørskap. Norge og ICC Norge Først har i dette laget heftet en finner Æ du Antall generelle kolli, slag regler, av kolli og varetype deretter oversiktsbrosjyre reglene på som INCOTERMS gjelder for 20. ungdomsbedrifter Denne Æ Vekt, mv. både brutto og netto for hver varetype er tilgjengelig i Eksperthandboken. Se mer Æ Merking og nummer på innpakkingen informasjon i UB-løypa og i SB-løypa. Æ Leveringsvilkår Er du i tvil om hvilke regler som gjelder for ungdomsbedriften, Æ Betalingsvilkårkan du ta Æ Pris for hver varetype, antall og med dette heftet til ditt lokale skattekontor og spørre varebenevnelse om råd. Oversikt over Forsikring skattekontorene finner du på Æ Opprinnelsesland Ved bruk av leveringsvilkårene CIF og Æ Opplysning om eventuelle rabatter CIP (INCOTERMS 20) skal selger tegne Æ HS nr: de seks første sifrene i varenummeret transportforsikring på vegne av kjøper. Ingen se beskrivelse om Tolltariff. Disse er like i alle av de andre leveringsvilkårene pålegger verken WTO land. kjøper eller selger å tegne transportforsikring, men vanligvis vil det være parten som har anvaret og risikoen for transporten i henhold til leveringsbetingelsene som bør tegne Distributør/importør forsikring. En vanlig misforståelse er at eller agent Hvorfor betaler vi skatt? transportselskapenes forsikring vil dekke Bruk av distributør eller agent er ikke så aktuelt Forskjellige eventuell skade typer eller skatter tap, og men avgifter en slik forsikring for ungdomsbedrifter og studentbedrifter, men Bedriftens vil ofte ikke oppgaver dekke tapet i forhold og det til skatter derfor og viktig avgifter å viktigere for bedrifter som har 6 lengre levetid. tegne forsikring. Registrering Forsikringen i bør merverdiavgiftsmanntallet dekke tap basert på CIFverdien mellom (dvs. vareverdien, den næringsdrivende fraktkostnaden og staten SAMMENDRAG Oppgjør Virksomheter og forsikringskostnaden) som ikke skal pluss beregne en beregnet og innbetale merverdiavgift Lag en skriftlig til staten avtale med motparten. Tenk handelsgevinst på %. nøye igjennom de ulike vilkårene som er aktuelle i handelen. Det er viktig å være kjent Skatt på formue og inntekt med bestemmelsene slik at dere ikke får noen Plikter som arbeidsgiver overraskelser eller blir lurt. Ungt entreprenørskap Æ Hvordan er kjøperens kredittverdighet, og hvor for ungdomsbedrifter lang kredittid skal han ha? Skatt for ungdomsbedrifter Æ Hvilken valuta skal brukes? NOK eller EURO? Skattetrekk for ungdomsbedrifter Æ Hvilken betalingsform? for ungdomsbedrifter Æ Hvem skal ordne transporten? Æ Hvem skal forsikre varepartiet? 2

7 KJØPSAVTALEN FORORD Når Valg du starter av transportmiddel egen virksomhet, påtar du deg også en del formelle forpliktelser Det er viktig å overfor velge riktig offentlige transporttype myndigheter. i forhold I dette heftet finner du til de leveringsbetingelser partene har blitt enige en om. orientering Valg av transportmiddel om hvilke skatte- er avhengig og avgiftsregler av: som gjelder både for ordinære bedrifter og for ungdomsbedrifter som er medlem i Ungt Æ Mengden gods som skal leveres? Æ Avstand til lossingsplassen? likestilt Æ Ønsket med leveringstidspunkt/ankomstdato? ungdomsbedrift er også elevbedrifter og studentbedrifter Æ Vekt på varepartiet? Ungt Hvis det Entreprenørskap. er en kort strekning, Først blir i dette mest heftet finner du generelle regler, deretter naturlig å reglene velge lastebil, som gjelder uansett for mengde ungdomsbedrifter gods. mv. Hvis det er lange avstander passer det best med båt, tog eller fly. Er det lang transportvei, må Er man du ta i tvil hensyn om til hvilke når man regler ønsker som levering gjelder og for ungdomsbedriften, kan du ta størrelsen eller vekten på sendingen. Mindre og med lette dette forsendelser heftet sendes til ditt med lokale fly hvis skattekontor det skal og spørre om råd. Oversikt over leveres skattekontorene raskt. Uansett hvilke finner transportmiddel du på man velger må lastebil brukes fra havn eller flyplass. Skaderisikoen er større når transporten innebærer flere omlastinger. Det stilles da større krav til emballasjen. Uansett hvilken transporttype som brukes, kan transportfirma eller speditør ordne med fortollingen. Vedleggene/dokumentene som selger/eksportør legger ved sendingen, brukes Hvorfor betaler vi skatt? som grunnlag for tolldeklarasjonen. Hvem av Forskjellige partene som typer har ansvaret skatter og for avgifter denne kostnaden, er Bedriftens avhengig avtalt oppgaver leveringsbetingelse. i forhold til skatter Speditøren og avgifter 6 kan også legge ut for selve tollavgiften til tollen, hvis bedriften ikke har egen tollkreditt. Registrering i merverdiavgiftsmanntallet Oppgjør mellom den næringsdrivende og staten Virksomheter som ikke skal beregne og innbetale merverdiavgift til staten HUSK PÅ: Æ Velg riktig transporttype Skatt Æ Bruk på riktig formue emballasje og inntekt i forhold til Plikter transporttype som arbeidsgiver Ungt Æ Muligheten entreprenørskap til å bruke speditør? for ungdomsbedrifter Skatt for ungdomsbedrifter Skattetrekk for ungdomsbedrifter for ungdomsbedrifter 26

8 FORORD EKSPORT Når Handelsdokumenter du starter egen gir virksomhet, viktig informasjon påtar om du deg også HUSK en del PÅ: formelle forpliktelser varene. Dokumentene overfor er offentlige til bruk for myndigheter. selger og I dette Æ Utførselsdeklarasjonen heftet finner du leveres kjøper, serviceytere som transportører, forsikringsselskaper orientering og banker om samt hvilke myndigheter skatte- og i avgiftsregler eksport- Æ som Undersøk gjelder om både det er for utførelsesrestriksjoner på enhetsdokument (ED) en ordinære og importlandet. bedrifter og for ungdomsbedrifter som er medlem i Ungt Det kreves i de fleste tilfeller flere opplysninger De vanligste og viktigste handelsdokumentene er: for import enn for eksport. Det er for eksempel likestilt Æ Handelsfaktura med ungdomsbedrift er også elevbedrifter lisenskrav og studentbedrifter på mange varer inn i EU fra visse land. Æ Utførselsdeklarasjon evt. lisenser Det skal i tillegg de opplysninger som er med Æ Opprinnelsesbevis på utførselen, beregnes innførselsavgifter og Ungt Æ Sertifikater Entreprenørskap. knyttet til standard Først i dette heftet finner kontrolleres du generelle importrestriksjoner. regler, Varer som er deretter og produktkrav reglene som gjelder for ungdomsbedrifter spesielt mv. følsomme er dagligvarer, leker, tekstiler Æ Forsikringsdokumenter og klær. Man bør kontrollere før eksporten Æ Fraktdokumenter skjer fra Norge, om all relevant dokumentasjon Er du i tvil om hvilke regler som gjelder for ungdomsbedriften, finnes. For å slippe kan tollavgifter du ta og lisenskrav Ved eksport skal utførselsdeklarasjon leveres til EU, kan man i de fleste tilfeller skrive et med til tollmyndighetene dette heftet til i Norge. ditt lokale Denne skattekontor kan leveres og spørre opprinnelsesdokument om råd. Oversikt på varer som er produsert over enten skattekontorene på papir, enhetsdokument finner du (ED), på eller via i Norge. Se også avsnittet om frihandelsavtaler tollens datasystem TVINN som er Tollvesenets og opprinnelsesregler. elektroniske fortollingssystem. Det skal ikke være nødvendig å fortolle varene i TVINN systemet dersom sendingens verdi er under NOK 000,- I utførselsdeklarasjonen skal det opplyses om hvem som er avsender og mottaker for sendingen, og hvilket land varene skal eksporteres til. I tillegg skal det tydelig fremkomme hvilken vare det er, Hvorfor betaler vi skatt? ved at varens varenummer oppgis (mer om dette Forskjellige i avsnittet om typer import), skatter verdien og avgifter på sendingen, Bedriftens netto- og bruttovekten, oppgaver i forhold antall til kolli skatter og i og noen avgifter 6 tilfeller skal også ytterligere opplysninger som for eksempel antall og liter oppgis. Veiledning Registrering om utfylling i av merverdiavgiftsmanntallet blanketten, finnes hos de norske Oppgjør tollmyndighetene mellom den på næringsdrivende denne nettsiden: og staten Virksomheter som ikke skal beregne og innbetale merverdiavgift til staten Ikke alle varer kan eksporteres og for enkelte Skatt varer på må formue det foreligge og inntekt tillatelse fra myndighetene. Plikter Et eksempel som arbeidsgiver på dette er krigsmateriell og varer Ungt som kan entreprenørskap brukes i produksjonen av dette. I slike tilfeller må man søke om tillatelse før varene kan for ungdomsbedrifter sendes. Skatt for ungdomsbedrifter Skattetrekk De aller fleste for varer ungdomsbedrifter kan eksporteres uten noen form for avgift. for Det ungdomsbedrifter viktigste med selve utførselsdeklarasjonen er kontrollen over eksportregulerte varer, og at opplysningene stemmer med landets handelsstatistikk. I tillegg vil utførselsdeklarasjonen være beviset for at varene er utført av Norge og være en bekreftelse for skattemyndighetene at varene kan selges uten norsk merverdiavgift. 2

9 28 FORORD IMPORT Når Innførsel du starter av varer egen til Norge virksomhet, er ikke så påtar komplisert du deg også Hva en er del klassifisering? formelle forpliktelser når det gjelder overfor dokumentasjonskrav offentlige myndigheter. og fortollings- I dette Klassifisering heftet finner å bestemme du rett varenummer rutiner. Avgiftsnivået er heller ikke så høyt og de ifølge tolltariffen på sine varer. Reglene for en fleste orientering varer er tollfrie. om hvilke De eneste skatte- varekategoriene og avgiftsregler klassifiseringen som gjelder både er gjengitt for i tolltariffens første ordinære som er tollbelagte bedrifter er landbruksvarer og for ungdomsbedrifter og klær. Alle som del er og medlem heter Alminnelige i Ungt fortolkningsregler. andre varer er tollfrie. Enkelte varer belastes med særavgifter (som for eksempel tobakksvarer, Det er til sammen seks ulike regler som skal likestilt alkohol, motorkjøretøyer med ungdomsbedrift osv.) i tillegg er også må man elevbedrifter benyttes og studentbedrifter i hierarkisk rekkefølge. Disse reglene ved innførselen betale for merverdiavgift. omhandler de prinsipielle retningslinjer som gjelder ved klassifisering i HS-nomenklaturen Ungt En vare Entreprenørskap. som ankommer Norge, Først skal i dette meldes heftet til finner og du sørger generelle for lik anvendelse regler, av tolltariffen. deretter fortolling. reglene På samme som måte gjelder som ved for eksporten ungdomsbedrifter Klassifisering mv. av varer skal så langt som skal dette skje på et enhetsdokument (ED) mulig baseres på objektive kriterier slik varen eller elektronisk via TVINN. I forbindelse fremstår på innførselstidspunktet (eventuelt Er med du innførselen i tvil om hvilke beregnes regler eventuell som gjelder toll, for ungdomsbedriften, utførselstidspunktet). kan du Varenes ta senere bruk er merverdiavgift og mulige særavgifter. Innen bare i helt spesielle tilfeller et kriterium som kan med varen dette ankommer heftet mottakelsesstedet til ditt lokale skattekontor bør man og spørre tillegges om vekt råd. ved Oversikt klassifisering av varer. over kjenne skattekontorene til alle regler som finner gjelder du for på importen av varen. På forhånd må man avtale hvem som skal gjøre fortollingen og påse at de som skal utføre fortollingen har den informasjonen som trengs. Tolltariff På internett kan man finne tolltariffen på Denne kan være vanskelig å lese før man har tilegnet seg litt erfaring. Derfor kan det fra starten av være hensiktsmessig for ungdomsbedrifter og studentbedrifter å kontakte tollvesenet direkte. Hvis det dreier seg om varer som til og med de ansatte i tollen har problemer med å tariffere, kan dere få skriftlig beskjed fra De fleste land i verden benytter seg av nasjonale tolltariffer som er basert på det Harmoniserte tollens eksperter. Fra enkelte land må man være Hvorfor betaler vi skatt? System (HS). Det Harmoniserte System er oppmerksom på at den samlede avgiften når Forskjellige beskrivelse typer og koding skatter av og varer avgifter og består av varen fortolles, ofte blir høyere en bedriften først Bedriftens seks siffer. oppgaver Utover de i forhold seks første til skatter sifrene og har avgifter antar. 6 landene egne nasjonale oppdelinger og hele tolltariffnummeret (varenummeret) består Registrering vanligvis av i åtte merverdiavgiftsmanntallet eller ti siffer. I Norge brukes Oppgjør åtte siffer mellom (varenummer), den næringsdrivende mens EU har og ti staten siffer Hvorfor er Virksomheter i sine tolltariffnumre. som ikke skal beregne og innbetale merverdiavgift klassifiseringen til staten viktig? I alle statistiske nummer i tolltariffen finnes Tolltariffen består av kapitler fordelt på 21 det en kobling til et antall restriksjoner og Skatt avsnitt på og formue klassifiserer og inntekt varer etter materialer, bestemmelser. Den viktigste av dem, er hvilken Plikter bruksområde arbeidsgiver og utseende. Selv om man ikke tollsats det er på varen. En vare må derfor først Ungt finner entreprenørskap produktet sitt beskrevet, vil alle fysiske klassifiseres iht. tolltariffens oppdelinger før den varer ha et tolltariffnummer. I Norge deles aktuelle tollsatsen kan bli fastsatt. Tollsatsen er for ungdomsbedrifter tolltariffnummeret i fire deler. knyttet til det varenummer i tolltariffen en vare Skatt for ungdomsbedrifter eller varegruppe tilhører. Man kan ta kontakt med Skattetrekk Eksempel: for ungdomsbedrifter tollvesenet for å få klassifisert varen. Kapittel: 8 for ungdomsbedrifter Posisjon: 8.03 HS nummer: 803. Varenummer: De to siste sifrene er nasjonale oppdelinger og det er til disse underoppdelingene som toll, avgifter og eventuelle restriksjoner er knyttet. Eksempel: En T-skjorte av bomull har varenummer Ved innførsel av denne til Norge er tollavgiften, % (det kreves ingen lisens). Skal T-skjorten eksporteres videre fra Norge til et land i EU, må det betales % toll til EU. På varer som reeksporteres fra Norge kan imidlertid tollen, som er betalt ved innførselen, refunderes slik at det kun blir % til EU som belastes varen. (Tollen som man betalte Dette heftet er utarbeidet av Skattedirektoratet i samarbeid med inn Ungt på Entreprenørskap, % kan bedriften få refundert.)

10 IMPORT FORORD Når Det er du viktig starter å være egen nøye virksomhet, med å få riktig påtar tolltariff du deg også Tollverdi en del formelle forpliktelser på varen som overfor importeres offentlige eller eksporteres. myndigheter. Derfor I dette I avsnittet heftet om finner leveringsbetingelser du og forsikring er det avgjørende å bruke riktig tolltariff for den omtaltes en vares CIF verdi. I de fleste tilfeller en aktuelle orientering varen. Importør/eksportør om hvilke skatte- må og sørge avgiftsregler for: er som det denne gjelder verdien både som for ligger til grunn for ordinære bedrifter og for ungdomsbedrifter som beregning medlem av tollen. i Ungt Denne verdien er først og Æ Å betale riktig toll, skatt og andre avgifter fremst beregnet på grunnlag av fakturaen, altså Æ Å bidra til riktig handelsstatistikk det som faktisk skal betales til selgeren 4. Utover likestilt Æ Å oppfylle med import- ungdomsbedrift og eksportreglene er også elevbedrifter dette og skal studentbedrifter også frakt og forsikringskostnader inngå i beregningsgrunnlaget, selv om de Når varen er klassifisert og har fått ikke inngår i fakturaens pris (som de da gjør i Ungt tolltariffnummer, Entreprenørskap. beregnes Først normalt i dette tollavgiften heftet finner leveransevilkåret du generelle regler, CIF). Det er transportkostnaden deretter etter fastsatte reglene regler som om gjelder varenes for tollverdi. ungdomsbedrifter fram mv. til grensen som gjelder, og ikke den til lossingsplassen. Er du i tvil om hvilke regler som gjelder for ungdomsbedriften, Det er viktig at den kan som du skriver ta tolledeklarasjonen har kjennskap til alle eventuelle kostnader som med dette heftet til ditt lokale skattekontor og spørre ikke inngår om i råd. fakturaen. Oversikt En feilaktig opplysning over skattekontorene finner du på i tolldeklarasjonen, kan gi straffegebyrer fra tollvesenet. Leverandør Hvorfor betaler vi skatt? Importør Forskjellige typer skatter og avgifter Bedriftens oppgaver i forhold til skatter og avgifter Antall 6kolli og Vareslag Registrering i merverdiavgiftsmanntallet Oppgjør mellom den næringsdrivende og staten Virksomheter som ikke skal beregne og innbetale merverdiavgift til staten Statistisk nummer Regnskapsføring og dokumentasjon Vekt Skatt på formue og inntekt Plikter som arbeidsgiver Ungt entreprenørskap Verdi for ungdomsbedrifter Skatt for ungdomsbedrifter Skattetrekk for ungdomsbedrifter Avgiftsberegning for ungdomsbedrifter 2 Bildet viser et eksempel på et enhetsdokument for import til Sverige Bildet viser et eksempel på et enhets dokument for import til Sver ige

Eksportdokumenter. Veileder i bruk av eksportdokumenter VI GIR LOKALE IDEER GLOBALE MULIGHETER

Eksportdokumenter. Veileder i bruk av eksportdokumenter VI GIR LOKALE IDEER GLOBALE MULIGHETER Eksportdokumenter Veileder i bruk av eksportdokumenter VI GIR LOKALE IDEER GLOBALE MULIGHETER Veilederen er utarbeidet av Innovasjon Norge i samarbeid med Euro Info Centre Innovasjon Norge 2004 Telefon

Detaljer

Kan du, vil du, bør du starte bedrift?

Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Innhold i denne guiden: Innledning... 1 Avklaringer... 2 Planlegging... 5 Forretningsplanen... 5 Organisasjonsform... 7 Tillatelser... 7 Avklaringer og tips... 7

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR Innhold FORORD / Innledning 4 Del I: FORSLAG TIL Bruk av veilederen 7 Hvordan starte arbeidet i egen bedrift? 7 Del II:

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

Å bygge opp en bedrift

Å bygge opp en bedrift Å bygge opp en bedrift Du vurderer å starte eget foretak. Gratulerer! Å starte og drive egen bedrift er en stor utfordring. Hvis du gjør de rette tingene i rett rekkefølge er det stor sannsynlighet for

Detaljer

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte VEILEDERHEFTE Gjør noe med det! -Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte SE MULIGHETENE! Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 1 Gjør

Detaljer

Praktisk guide til patentering

Praktisk guide til patentering Praktisk guide til patentering Spesielt for små og mellomstore bedrifter. Gjør ideer til verdier Hvem er Patentstyret, og hva gjør vi? Patentstyret er en statlig myndighet og et nasjonalt senter for immaterielle

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

VEILEDER TIL LOV OM OPPLYSNINGSPLIKT OG ANGRERETT VED FJERNSALG OG SALG UTENOM FASTE FORRETNINGSLOKALER (ANGRERETTLOVEN)

VEILEDER TIL LOV OM OPPLYSNINGSPLIKT OG ANGRERETT VED FJERNSALG OG SALG UTENOM FASTE FORRETNINGSLOKALER (ANGRERETTLOVEN) www.forbrukerrådet.no VEILEDER TIL LOV OM OPPLYSNINGSPLIKT OG ANGRERETT VED FJERNSALG OG SALG UTENOM FASTE FORRETNINGSLOKALER (ANGRERETTLOVEN) (gjennomføring av direktiv 2011/82/EU om forbrukerrettigheter)

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Rapport fra "INFRA-samhandlingsutvalget" oppnevnt av Universitets-

Detaljer

www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital

www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital Ansvarlig utgiver PwC Opplag 500 Redaksjonell tilrettelegging og grafisk produksjon PwC Distribusjon Gratis magasin

Detaljer

Ting vil bli enklere og ta kortere tid

Ting vil bli enklere og ta kortere tid Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett Rapport 2-2006 Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett ISBN 82-92447-09-1

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen Sikker håndtering av personopplysninger i skolen veiledning Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Senterets oppgave er å bidra

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

Globale retningslinjer for god opptreden

Globale retningslinjer for god opptreden Globale retningslinjer for god opptreden Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Du kan når som helst stille spørsmål eller komme med bekymringsmeldinger ved å bruke Rolls Royce Ethics Line. Budskap

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

Søknad om autorisasjon til å utferdige fakturaerklæringer som godkjent eksportør

Søknad om autorisasjon til å utferdige fakturaerklæringer som godkjent eksportør Søknad om autorisasjon til å utferdige fakturaerklæringer som godkjent eksportør Autorisasjon Mottaker av søknaden Tollregionens navn Eksportøropplysninger 00 For Tollvesenet Firmanavn Organisasjonsnummer

Detaljer

Regler for god opptreden. Compass Group PLC. Februar 2011

Regler for god opptreden. Compass Group PLC. Februar 2011 Regler for god opptreden Compass Group PLC Februar 2011 INNHOLD Introduksjon Melding fra Richard Cousins 3 Regler for god opptreden 4 Få hjelp og råd 5 Speak Up 6 Visjoner og verdier 7 Compass-metoden

Detaljer

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser Veileder Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser 2 SSØ 10/2010, 1. opplag 1500 eks. Forord Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for

Detaljer

ET KONTANTFRITT NORGE INNEN 10 ÅR

ET KONTANTFRITT NORGE INNEN 10 ÅR ET KONTANTFRITT NORGE INNEN 10 ÅR Kai A. Olsen Professor i informatikk, Universitetet i Bergen og Høgskolen i Molde Kjetil Staalesen Seniorrådgiver, Finansforbundet 07.06.2011 FORORD Vår visjon er et kontantfritt

Detaljer

Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene

Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene - anbefalinger om fremtidig samarbeid mellom Forbrukerrådet, Forbrukerombudet og Konkurransetilsynet INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 2 FORBRUKERPOLITIKK

Detaljer

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Holbergprisen i skolen Innhold Innledning 4 1. Valg av tema og problemstilling 5 1.1 Forskning gir deg ny kunnskap.........................................6

Detaljer

fortelling funn fortolkning formidling En praktisk veileder for legers attestarbeid i spennet mellom innsikt, innlevelse, rammer og ressurser

fortelling funn fortolkning formidling En praktisk veileder for legers attestarbeid i spennet mellom innsikt, innlevelse, rammer og ressurser fortelling funn fortolkning formidling En praktisk veileder for legers attestarbeid i spennet mellom innsikt, innlevelse, rammer og ressurser April 2008 Innhold Forord... 4 1 Gjeldende lover og regler...

Detaljer

Forhandlinger teori anvendt på et case Studentarbeid i APL306

Forhandlinger teori anvendt på et case Studentarbeid i APL306 ILP - UMB Forhandlinger teori anvendt på et case Studentarbeid i APL306 Berit Helene Handeland Høsten 2009 Forhandling i en alminnelig kontekst i fagområdet jordskifte. Det brukte caset er like mye oppdiktet

Detaljer