Omberegningssøknader. Logistikk- og Transportindustriens Landsforening. Tollregionen Oslo og Akershus, Omberegningskontoret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Omberegningssøknader. Logistikk- og Transportindustriens Landsforening. Tollregionen Oslo og Akershus, Omberegningskontoret"

Transkript

1 Omberegningssøknader Logistikk- og Transportindustriens Landsforening Tollregionen Oslo og Akershus, Omberegningskontoret kontorsjef Terje Nilsen, tollinspektør Lene Løken og tolloverinspektør Trond Johansen

2 Tidsplan 10.00: Åpning ved kontorsjef Terje Nilsen 10.10: Søknad om omberegninger Volum og saksbehandlingstid ved kontoret i dag samt prioriteringer som gjøres Hva kreves av en søknad Tiltak som er gjort og som kan gjøres 11.15: Pause 11.30: Handelsavtaler ved tollinspektør Lene Løken 12.00: Refusjon av varer som gjenutføres/ destrueres ved tolloverinspektør Trond Johansen 12.50: Avslutning/ oppsummering Side 2

3 Søknad om omberegning Mål: bedre kvaliteten på søknadene 1.Informasjon hva vi krever av søknad 2.Konsekvenser av dårlige søknader 3.Virkemidder vi kan bruke 4.Gjennomgang av noen vanskelige fagområder Etter foredraget skal alle forstå hva vi krever av en søknad Side 3

4 Utviklingen gjennom de siste månedene Antall innkommende saker 2010/ Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Side 4

5 Utviklingen gjennom de siste månedene Antall saker som er avsluttet: Jan Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des. Jan Feb Mar Apr Jan Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des. Jan Feb Mar Apr Mai Side 5

6 Utviklingen gjennom de siste månedene Brev ut: vedtak, returbrev, oversendelse TAD Jan Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des. Jan Feb Mar Apr Mai Jan Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des. Jan Feb Mar Apr Mai Side 6

7 Saksbehandlingstid, hva sier regelverket? Forvaltningsloven 11 a Avgjøre saken uten ugrunnet opphold Uforholdsmessig lang tid foreløpig melding Uforholdmessig lang tid = 1. mnd Ikke nødvendig med foreløpig melding dersom det anses som åpenbart unødvendig Faste søkere/ speditør mottar ikke foreløpig melding Side 7

8 Saksbehandlingstid pr. 13. mars 2011: EMNE JOURNALDATO (FØRSTE SAK) FAKTISK BEHANDLINGSTID (uker) PLANLAGT BEHANDLINGSTID (uker) DIFFERANSE (uker) FORESPØRSLER 23. mars PRIVATKUNDER 16. februar GJENUTFØRSEL 14. mars PREFERANSE 7. februar FEIL FORTOLLING 14. desember FEIL TOLLVERDI, VALUTA OG VERDI 15. oktober UTEGLEMT FAKTURA 25. november DOBBELT FORTOLLET 13. oktober FEIL VEKT 20. desember UTEGLEMT UTB 11. november DIV FRITAK 7. desember FEIL TARIFFERING 14. desember REFUSJON SÆRAVG. 29. oktober ETTERBER. SÆRAVG. 15. oktober FEIL KUNDE 31. august Side 8

9 Nøkkeltall Det kommer i snitt inn ca 620 saker hver måned Det avsluttes i snitt ca 615 saker hver måned Vi skriver ca 790 brev i måneden 19 medarbeider jobber med saksbehandling 70% av alle søknader på landsbasis er slurv, andelen er mindre i Oslo og Akershus Side 9

10 Hva kan vi kreve av en søknad? Hva sier regelverket: Forvaltningsloven 16 er i utgangspunktet en varslingsbestemmelse Hensikten er at søker skal kjenner til faktum i saken og få muligheten for å komme med innspill før vedtak fattes Vi må derfor vite hva søker mener / ønsker før vi fatter vedtak. Mener vi noe annet enn søker, skal vi varsle før vedtak fattes. Side 10

11 Hva skal en søknad inneholde? Begrunnelse for søknad, eksempelvis preferanse, feil valuta, gjenutførsel. Det skal fremgå om det søkes om refusjon eller etterberegning. Ønsket refusjonsbeløp / etterberegningsbeløp skal fremgå i søknaden. Hvilke avgifter søkes det på All dokumentasjon tilhørende opprinnelig fortolling. Fortollingsforslag skal som hovedregel medfølge Side 11

12 Hva skal en søknad inneholde? Ny relevant dokumentasjon som underbygger søknaden, eksempelvis originalt EUR 1 sertifikat, mva-erklæring fra feilbelastet firma. I forbindelse med søknad om refusjon grunnet feil kunde: fortolling på riktig kunde med ekspedisjons- og løpenummer må fremlegges. Ved refusjon på dagsoppgjørsfortollinger, må rett mottaker av refusjonsbeløpet fremgå. Skal beløpet utbetales speditør, må skriftlig bekreftelse fra kunden om dette medfølge. Kontonummer må oppgis ved kontant utbetaling. Side 12

13 Hva er en omberegning? Søknad om refusjon Søknad om etterberegning Søknad om oppretting av kontoutskrift Søknad om oppretting på inneværende måned Søknad om statistisk oppretting Side 13

14 Hvem skal ha søknaden Omberegningskontoret: Søknad om refusjon, etterberegning og oppretting av kontoutskrift Samordningskontoret: Søknad om oppretting på inneværende måned og statistisk oppretting Søknad sendes i brevs form (faks hvis det haster) NB!! Ikke på e- post Side 14

15 Søknad om oppretting på inneværende måned Fortollinger på feil kunde med store beløp Små beløp sendes til omberegningskontoret for behandling Tastefeil med urimelig høye beløp Side 15

16 Spesialordninger i dag Oppretting før betaling på inneværende måned Oppretting av kontoutskrift Månedssøknader: Enkelte speditører kan søke pr måned i forbindelse med feil kunde foretatt på dagsoppgjør. Side 16

17 Hva kan/skal gjøres i fremtiden? Gebyr på omberegninger som omhandler slurv Prioritere gode søknader. Det vil si lengre saksbehandlingstid på dårlige søknader Omberegning over linje Åpne for muligheten å sende søknad til en egen e- postadresse Fortolling på feil kunde må rettes av speditør selv Elektronisk arkiv/ saksbehandling Side 17

18 Preferansetollbehandling Logistikk- og Transportindustriens Landsforening Lene Marie Løken, tollinspektør, Tollregion Oslo og Akershus

19 Oversikt Hva er preferansetollbehandling og hvilke handelsavtaler har Norge? EØS-avtalen / EFTA-avtalene GSP-avtalen Side 19

20 Preferansetollbehandling Preferansetollbehandling er innførsel av varer med redusert toll, tollfritt eller annen tollmessig justering I henhold til tolloven 8-1 kan varer som er omfattet av en frihandelsavtale innrømmes preferansetollbehandling Side 20

21 EFTA - European Free Trade Association Norge Island Liechtenstein Sveits Side 21

22 EU Belgia Danmark Finland Frankrike Hellas Irland Italia Luxembourg Nederland Portugal Spania Storbritannia Sverige Tyskland Østerrike Den tsjekkiske republikk Estland Latvia Litauen Ungarn Polen Slovenia Den slovakiske republikk Republikken Kypros Malta Bulgaria Romania Side 22

23 Norges frihandelsavtaler Handel med EU/EFTA Frihandelsavtalen EF / Norge EØS-avtalen EFTA-konvensjonen EFTA-avtalene Bilaterale avtaler Norge / Færøyene Norge / Grønland GSP-avtalen Side 23

24 Frihandelsavtaler EFTA avtaler: EFTA / Tyrkia EFTA / Makedonia EFTA / Jordan EFTA / Singapore EFTA / Chile EFTA / Israel EFTA / Marokko EFTA / PLO EFTA / Mexico EFTA / Kroatia EFTA / Sør-Korea EFTA / Libanon EFTA / Egypt EFTA / SACU EFTA / Canada EFTA / Tunisia Side 24

25 Vilkår for preferansetollbehandling ved innførsel til Norge Varene må være med i avtalens vareomfang Importøren må sette frem krav Det må legges frem et gyldig opprinnelsesbevis Varene må oppfylle transportregelen Side 25

26 Transportregelen Produksjonen av et opprinnelsesprodukt må skje uten avbrudd i EØS / de land som er med i kumulasjonssystemet. Det ferdige produktet må sendes direkte fra produsent- / avsenderlandet til mottakerlandet. Likevel er det tillatt med: transport via andre avtaleparter transitt gjennom tredjeland - under tollkontroll varer på utstilling i tredjeland Side 26

27 Vareomfang i EØS Kapittel 1 24 Kapittel Ingen varer med i vareomfanget Unntak: Alle varer med i vareomfanget Unntak: Protokoll 3 Protokoll 2 Protokoll 9 Ulikt vareomfang i alle våre frihandelsavtaler Side 27

28 Opprinnelsesreglene Fastsetter hvordan en vare må produseres for at den skal få status som en frihandelsvare Regulerer hvor mye innsatsmaterialer fra tredjeland som kan brukes i produksjonen, og hvor mye disse materialene må bearbeides Tollforskriftens til Side 28

29 Opprinnelsesreglene Protokoll 4 til EØS-avtalen Hovedregelen er artikkel 2 nr. 1, et produkt skal anse å ha opprinnelse dersom det enten er: Fremstilt i sin helhet i EØS Tilstrekkelig bearbeidet eller foredlet i EØS Side 29

30 Fremstilt i sin helhet Følgende produkter skal anses som fremstilt i sin helhet i EØS: - mineralske produkter utvunnet der - vegetabilske produkter høstet der - levende dyr født og alet der - produkter fra jakt og fiske drevet der - produkter fra sjøfiske og andre produkter tatt opp av havet utenfor avtalepartenes sjøterritorium av EØS-fartøyer - brukte varer innsamlet der, bare egnet til gjenvinning av råstoffer - produkter fremstilt utelukkende av ovennevnte varer - m.m. Artikkel 4 til Protokoll 4 til EØS-avtalen Side 30

31 Tilstrekkelig bearbeiding eller foredling Artikkel 5 i protokoll 4 til EØS- avtalen, henviser til vedlegg II og listereglene eller prosessreglene. Denne listen forteller hva som skal til for at en vare / produkt er å betrakte som opprinnelsesvare etter tilstrekkelig bearbeiding eller foredling i EØS-området. Listen er basert på HS-nomenklaturen (6-siffer) Side 31

32 Opprinnelseskriterier - Listeregler Klassifisering i tolltariffen Produkt beskrivelse Gjeldende regel Posisjon i tolltariffen (HS) Varebeskrivelse Bearbeiding eller foredling utført på ikkeopprinnelsesmaterialer som gir opprinnelsesstatus (1) (2) (3) eller (4) Kap. 18 Kakao og varer derav Fremstilling hvor: - Alle anvendte materialer skifter posisjon, og - verdien av alle anvendte materialer fra kapittel 17 ikke overstiger 30 % av ferdigvarens pris fra fabrikk Side 32

33 Eksempel Skoleransel HS-pos Materialer Oppr.land HS-pos Vevnad Hong Kong Glidelås Taiwan Spenner Taiwan Knepplås USA Side 33

34 Utilstrekkelig bearbeiding eller foredling Artikkel 6 i protokoll 4 til EØS- avtalen Denne listen forteller hva som anses som utilstrekkelig bearbeiding eller foredling til å gi status som opprinnelsesprodukter Side 34

35 Vilkår for opprinnelsesstatus ved eksport fra Norge Varen må være med i vareomfanget Varen er fremstilt i samsvar med opprinnelsesreglene Opprinnelsesbeviset må være korrekt utfylt Side 35

36 Dokumentasjonskrav Eksportøren som utsteder opprinnelsesbevis, plikter på utstedelsestidspunktet å dokumentere varens opprinnelsesstatus Grunnlagsdokumentene må oppbevares i minimum 10 år. Side 36

37 Opprinnelsesbevis / Fakturaerklæring EØS-avtalen / EFTA-avtalen: - Varesertifikat EUR.1 / EUR- MED; - Sertifikatet skal være attestert av tollmyndighetene i eksportlandet - Fakturaerklæring; - Varens verdi kan ikke overstige kroner - Godkjent eksportør - ingen verdibegrensning Side 37

38 Gyldighet for opprinnelsesbevis EØS-avtalen / EFTA-avtalene Opprinnelsesbevis er gyldig i fire måneder fra det er utstedt til det legges frem for tollvesenet i importlandet. Det kan gis dispensasjon fra gyldighetstiden dersom varene er fremlagt for tollvesenet før utløpet av fristen. Tollforskriftens Side 38

39 GSP - Det generelle preferansesystem Inngått 3. september 1971, Finansdepartementet Dette er en avtale Norge har med utviklingslandene i verden. Avtalen er delt inn i to hovedgrupper: 1. MUL Land (minst utviklet land) 2. ordinære utviklingsland Dette er en frihandelsavtale som kun er gyldig ved kjøp av varer direktesendt fra nevnte land til Norge Side 39

40 Betingelser For å kunne oppnå tollfrihet eller tollnedsettelse, er det en del betingelser som må tilfredsstilles Varen må være helt eller delvis produsert innenfor den staten Norge har inngått avtale med Produsent eller avsender/eksportør må utstede et opprinnelsesbevis tilhørende den gjeldende avtalen Vareslaget må inngå i avtalen Transportbetingelser må være oppfylt Side 40

41 GSP-opprinnelsesbevis Formular A: Attesteres av eksportøren Må være utfylt på engelsk eller fransk Må attesteres av de kompetente myndigheter i GSP-landet Fakturaerklæring: Varens verdi må ikke overstige NOK Side 41

42 Gyldighet for opprinnelsesbevis (Formular A) Opprinnelsesbeviset er gyldig i 10 måneder fra utstedelse til fremleggelse for Tollvesenet i importlandet Det kan gis dispensasjon fra gyldighetstiden dersom varene er fremlagt for tollvesenet før utløpet av fristen Tollforskriftens Side 42

43 Ved søknad om refusjon - preferansesaker Søknad om refusjon må legges frem for tollvesenet senest innen tre år regnet fra fortollingstidspunktet Opprinnelsesbeviset må være innenfor gyldighetsfristen Opprinnelsesbeviset må legges frem originalt Unntak: fakturaerklæring utstedt av godkjent eksportør Det skal legges ved fortollingsmal som viser korrekt fortolling Side 43

44 Refusjon av toll og avgifter etter gjenutførsel / destruksjon Logistikk- og Transportindustriens Landsforening Trond Petter Johansen, tolloverinspektør, Tollregion Oslo og Akershus

45 Regelverk Toll og råvaretoll - tolloven 11-4, tollovforskriften Selgeren må akseptere at de leverte varene ikke var i samsvar med inngått avtale Selgers aksept vises normalt ved refusjon av kjøpesum, godskriving av kundekonto eller ved levering av gratis erstatningsleveranse Frist for gjenutførsel / destruksjon er 2 år fra fortollingen Frist for søknad om refusjon er 1 år etter utførselen Side 45

46 Særlige grunner Lov om toll 11-4 (1) - Varer returnert til utlandet som gavesending i forbindelse med humanitær hjelp - Retur av kommisjonsvarer - Retur av uavhentede pakker fra tollager - Retur av varer som feilaktig er fortollet til Norge som videresendes til utlandet - Varer som returneres til utlandet på grunn av manglende salgbarhet (miljøkrav, merkingsbestemmelser etc.) Side 46

47 Forts. særlige grunner Vilkår Varene må gjenutføres i uendret og ubrukt stand Kun Toll- og avgiftsdirektoratet som kan vurdere andre tilbakebetalingsgrunner Side 47

48 Forskningsavgift (FA) forskrift om forskningsavgift 10 Kan refunderes etter samme regler som for toll etter tolloven Dvs avgiften må ha vært feilaktig oppkrevd på fortollingstidspunktet Matproduksjonsavgift (NP) forskrift om avgift og gebyr i matforvaltningen 4 Kan refunderes etter samme regler som for toll etter tolloven Dvs avgiften må ha vært feilaktig oppkrevd på fortollingstidspunktet Side 48

49 Særavgiftene stortingsvedtakene 2 Ikke-registrerte virksomheter (UTB-registrering) oppnår normalt refusjon ved gjenutførsel OBS! Kan være særlige regler for den enkelte avgift. Oppnår ikke refusjon ved destruksjon Side 49

50 Merverdiavgift merverdiavgiftsloven 10-7 Gjenutførselsfrist 1 år. Ellers samme vilkår som for toll. Husk! Avgiftssubjekter (mva-registrerte) oppnår ikke refusjon, jf merverdiavgiftsloven Side 50

51 CASE 1: Oppkrevd følgende avgifter ved fortolling: TL, RT, FA, NP, SJ OG MV Et ikke mva-registrert firma destruerer varepartiet 15 måneder etter innførsel og søker refusjon med det samme. Selgeren godtgjør ikke kjøperen for kjøpesummen. Varene har ligget på importørens lager frem til destruksjonen. HVILKE AVGIFTER KAN REFUNDERES? Side 51

52 SVAR - CASE 1: INGEN TL, RT : FA, NP : Ingen godtgjøring av kjøpesum fra selger Ikke feil ved innfortollingen SJ : Ikke refusjon ved destruksjon MV : Samme som for TL og RT, samt at gjenutførselsfristen er oversittet Side 52

53 CASE 2: Oppkrevd følgende avgifter ved fortolling BM OG MV Et mva-registrert firma innfører en båtmotor (50 hk) fra utlandet og destruerer motoren hos tollvesenet 3 måneder etter fortollingen. Søknad om refusjon blir sendt tollvesenet like etter. Utenlandsk selger tilbakebetaler kjøpesummen. BM-avgift ble betalt ved fortollingen. Motoren har blitt returnert til den norske importøren fra norsk sluttbruker. HVILKE AVGIFTER KAN REFUNDERES? Side 53

54 SVAR - CASE 2: Destruksjon gir ikke refusjon av særavgifter. Motoren ble også destruert etter at den hadde vært tatt ut av importørens lager. Derfor ingen refusjon av BM-avgift. MVA-registrert firma, derfor ingen MVA-refusjon etter MVA-loven 10-9 Ingen avgifter å refundere Side 54

55 CASE 3: Oppkrevd følgende avgifter ved fortolling: TL OG MV En privatperson innfører klær fra utlandet og varene destrueres 13 måneder etter fortollingen. Refusjonssøknad sendes like etter. Selgeren sender gratis erstatningsleveranse, og denne forsendelsen fortolles. HVILKE AVGIFTER KAN REFUNDERES? Side 55

56 SVAR - CASE 3: Vilkårene for refusjon av TL eller tolloven 11-4 og tollforskriften er oppfylt. Gjenutførselsfristen for MVA er oversittet. MVA refunderes ikke. Toll kan tilbakebetales MVA tilbakebetales ikke Side 56

57 Oppsummering: Full fokus på hvorfor det søkes og hvilke avgifter, henvis gjerne til regelverk Husk å legge med alle dokumenter Husk riktige erklæringer mv fra firma Beløp!!!!!!!!!!!!!!! Ta kontakt hvis noe er uklart før søknad sendes Husk hvilken tollregion som skal ha søknaden Side 57

58 Vet alle hva vi krever av en søknad? Side 58

EN EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 71/2015. av 20. mars 2015. om endring av EØS-avtalens protokoll 4 (Opprinnelsesregler)

EN EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 71/2015. av 20. mars 2015. om endring av EØS-avtalens protokoll 4 (Opprinnelsesregler) EN EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 71/2015 av 20. mars 2015 om endring av EØS-avtalens protokoll 4 (Opprinnelsesregler) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,

Detaljer

Ved tvil om det foreligger vareførsel som omfattes av loven, vil kontrollbestemmelsene gjelde, slik at forholdet kan avklares.

Ved tvil om det foreligger vareførsel som omfattes av loven, vil kontrollbestemmelsene gjelde, slik at forholdet kan avklares. Vareførsel Loven får anvendelse på enhver vareførsel til eller fra tollområdet. Begrepet vareførsel omfatter innførsel, utførsel og transitt. Innførsel innebærer å bringe en vare inn i tollområdet, mens

Detaljer

Vedlegg I DEFINISJON AV BEGREPET OPPRINNELSESPRODUKTER OG METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEID -------- Innhold:

Vedlegg I DEFINISJON AV BEGREPET OPPRINNELSESPRODUKTER OG METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEID -------- Innhold: 1 Vedlegg I DEFINISJON AV BEGREPET OPPRINNELSESPRODUKTER OG METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEID -------- Innhold: AVDELING I - ALMINNELIGE BESTEMMELSER - Art. 1 Definisjoner AVDELING II - DEFINISJON AV

Detaljer

UNGD OMSb EDRIFT / STUDENT b EDRIFT Handel over grensene

UNGD OMSb EDRIFT / STUDENT b EDRIFT Handel over grensene UNGDOMSbedrift / studentbedrift Handel over grensene FORORD Ungt Entreprenørskap arbeider med entreprenørskap i utdanningen. Vi vil gi unge mennesker mulighet til å utvikle sin kreativitet, skaperglede

Detaljer

Søknad om autorisasjon til å utferdige fakturaerklæringer som godkjent eksportør

Søknad om autorisasjon til å utferdige fakturaerklæringer som godkjent eksportør Søknad om autorisasjon til å utferdige fakturaerklæringer som godkjent eksportør Autorisasjon Mottaker av søknaden Tollregionens navn Eksportøropplysninger 00 For Tollvesenet Firmanavn Organisasjonsnummer

Detaljer

AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT. Rundskriv nr. 10/2015 S. Avgiftskode EL Oslo 1. januar 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET

AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT. Rundskriv nr. 10/2015 S. Avgiftskode EL Oslo 1. januar 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT 2015 Rundskriv nr. 10/2015 S Avgiftskode EL Oslo 1. januar 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Internett: www.toll.no

Detaljer

AVGIFT PÅ SJOKOLADE- OG SUKKERVARER MV. 2007 Rundskriv nr. 5/2007 S Avgiftskode SJ Oslo 12. januar 2007

AVGIFT PÅ SJOKOLADE- OG SUKKERVARER MV. 2007 Rundskriv nr. 5/2007 S Avgiftskode SJ Oslo 12. januar 2007 AVGIFT PÅ SJOKOLADE- OG SUKKERVARER MV. 2007 Rundskriv nr. 5/2007 S Avgiftskode SJ Oslo 12. januar 2007 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon

Detaljer

importere varer til Norge

importere varer til Norge Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet Tips og råd for deg som skal importere varer til Norge TEMAER I DETTE HEFTET: Trinn 1: Finn ut hva du vil importere, fra hvor og hvordan Trinn

Detaljer

INFORMASJON vedrørende innsending av klage til DEN EUROPEISKE MENNESKERETTIGHETSDOMSTOL

INFORMASJON vedrørende innsending av klage til DEN EUROPEISKE MENNESKERETTIGHETSDOMSTOL (Nor) (14/01/2004) INFORMASJON vedrørende innsending av klage til DEN EUROPEISKE MENNESKERETTIGHETSDOMSTOL I. HVILKE SAKER KAN MENNESKERETTIGHETSDOMSTOLEN BEHANDLE? 1. Den europeiske menneskerettighetsdomstol

Detaljer

SJEKKLISTE FOR BRUK AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT

SJEKKLISTE FOR BRUK AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT SJEKKLISTE FOR BRUK AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT - et praktisk verktøy for norske bedrifter - Oppdatert pr. 12. februar 2009 0 Innledning 1 Ansettelse 2 Innleie 3 Innleie 4 Innleie 5 Avtale 6 Oppdragsavtale

Detaljer

ELEKTRISK KRAFT 2005

ELEKTRISK KRAFT 2005 FORBRUKSAVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT 2005 Rundskriv nr. 10/2005 S Oslo 28. desember 2004 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon 22 86 03 00

Detaljer

Lov om barnetrygd Bokmål 2004. Barnetrygd

Lov om barnetrygd Bokmål 2004. Barnetrygd Lov om barnetrygd Bokmål 2004 Barnetrygd Barnetrygden skal bidra til å dekke utgifter i forbindelse med det å ha barn. Den skal dessuten virke omfordelende mellom familier med og uten barn, og siktemålet

Detaljer

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Senter for statlig økonomistyring, 01.02.2006 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 5 2 ANSKAFFELSESPROSESSEN 7 2.1 Grunnlag og

Detaljer

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV.

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. 2009 Rundskriv nr. 1/2009 Mo Oslo 19. desember 2008 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon 22 86 03 00

Detaljer

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV.

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. 2014 Rundskriv nr. 1/2014 Mo Oslo 1. januar 2014 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Internett: www.toll.no

Detaljer

Registrering: Priser: Tilgjengelighet: Betaling med kort og sikkerhet: Betaling med faktura: Gavekort:

Registrering: Priser: Tilgjengelighet: Betaling med kort og sikkerhet: Betaling med faktura: Gavekort: Kjøpsbetingelser Registrering: For å handle i nettbutikken må du registrere deg som kunde. Dette koster ingenting og er lett å gjøre enten under Min side eller før du foretar ditt første kjøp. Du finner

Detaljer

Veileder. Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten

Veileder. Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten Veileder Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten FORORD Statlige virksomheter hadde nær 59 millioner betalingstransaksjoner i 2009. Det er

Detaljer

Identifikasjon av utenlandske statsborgere i Norsk Pensjon. Rapport 2012 2

Identifikasjon av utenlandske statsborgere i Norsk Pensjon. Rapport 2012 2 Identifikasjon av utenlandske statsborgere i Norsk Pensjon Rapport 2012 2 FORORD Actecan har på oppdrag for Norsk Pensjon AS gjennomført en analyse av mulige løsninger som vil kunne bidra til at utenlandske

Detaljer

Bygge på, eller bare pusse opp litt?

Bygge på, eller bare pusse opp litt? Oslo kommune Kemnerkontoret Bygge på, eller bare pusse opp litt? Informasjon til privatpersoner Tips, gode råd, lover og regler for deg som skal benytte håndverkere til å bygge bygge på endre eller pusse

Detaljer

VEILEDER UTSTEDELSE AV EKSPORTDOKUMENTER PÅ FISK OG SJØMAT FOR EKSPORTØRER OG ANDRE EKSTERNE AKTØRER VERSJON 1.3, februar 2011

VEILEDER UTSTEDELSE AV EKSPORTDOKUMENTER PÅ FISK OG SJØMAT FOR EKSPORTØRER OG ANDRE EKSTERNE AKTØRER VERSJON 1.3, februar 2011 EKSPORT AV NORSK SJØMAT VEILEDER UTSTEDELSE AV EKSPORTDOKUMENTER PÅ FISK OG SJØMAT FOR EKSPORTØRER OG ANDRE EKSTERNE AKTØRER VERSJON 1.3, februar 2011 Norsk fisk og sjømat eksporteres til ca. 140 ulike

Detaljer

Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015. Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger

Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015. Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015 Turnus for leger Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Publikasjonens tittel: Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Utgitt:

Detaljer

Takk til Oslo kommune, Barne- og familiedepartementet og Arbeidsog inkluderingsdepartementet for økonomiske bidrag.

Takk til Oslo kommune, Barne- og familiedepartementet og Arbeidsog inkluderingsdepartementet for økonomiske bidrag. Utlendingsrett 2 Forord Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgiving for kvinner (JURK). JURK drives av kvinnelige jusstudenter, som gir gratis rettshjelp til kvinner i hele Norge. Brosjyren handler

Detaljer

Bruk av utenlandsk arbeidskraft

Bruk av utenlandsk arbeidskraft Februar 2009 AKTUELT Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Bruk av utenlandsk arbeidskraft NHO Mat og Bio registrerer at bruk av utenlandsk arbeidskraft både har og ventelig vil

Detaljer

MVA for energibedrifter. 27. mars 2012. Adv. Erlend Øen, 971 80 599. eoen@deloitte.no. Adv. Eirik Bjørhusdal, 480 14 088. ebjorhusdal@deloitte.

MVA for energibedrifter. 27. mars 2012. Adv. Erlend Øen, 971 80 599. eoen@deloitte.no. Adv. Eirik Bjørhusdal, 480 14 088. ebjorhusdal@deloitte. MVA for energibedrifter 27. mars 2012 Adv. Erlend Øen, 971 80 599 eoen@deloitte.no Adv. Eirik Bjørhusdal, 480 14 088 ebjorhusdal@deloitte.no Deloitte Advokatfirma AS Deloitte Advokatfirma AS, foreleserne

Detaljer

Magasinet. Personal og HMS - nytt i 2010. Rutinemessig tjenesteoppdrag. Anleggskontrakter. Endringer i ny merverdiavgiftslov. Side 22. Side 4.

Magasinet. Personal og HMS - nytt i 2010. Rutinemessig tjenesteoppdrag. Anleggskontrakter. Endringer i ny merverdiavgiftslov. Side 22. Side 4. Magasinet Kundemagasin 1-2010 Personal og HMS - nytt i 2010 Side 22 Rutinemessig tjenesteoppdrag Side 4 Anleggskontrakter Side 10 Endringer i ny merverdiavgiftslov Side 28 INNHOLD Rutinemessig tjenesteoppdrag................................................

Detaljer

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner VPO NOK Regelverket Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner 1 Kort om VPO NOK VPO NOK er et verdipapiroppgjørssystem for Avregning og Oppgjør av handler i finansielle instrumenter i norske

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste Utsendt: 20. juni 2012 Høringsfrist: 20. september 2012 1 Høringsnotat forskriftsendringer

Detaljer

Anskaffelsessak 2012-100. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Arbeidstøy. For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.

Anskaffelsessak 2012-100. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Arbeidstøy. For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5. Anskaffelsessak 2012-100 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Arbeidstøy For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.2012 Doffin ref.: 249349 INNHOLDSFORTEGNELSE: INNBYDELSE...4 1

Detaljer

Hans Kristian Østereng, Anne B. Dahle og Arne Bråten

Hans Kristian Østereng, Anne B. Dahle og Arne Bråten orge for N 94/26 Notater 1994 Hans Kristian Østereng, Anne B. Dahle og Arne Bråten Forberedelse til et NTRASTATSYSTEM I Avdeling for økonomisk statistikk / Seksjon for industri og utenrikshandel Om notatet

Detaljer

EFTAs overvåkningsorgan ESA. Årsrapport 2012

EFTAs overvåkningsorgan ESA. Årsrapport 2012 EFTAs overvåkningsorgan ESA Årsrapport 2012 EFTA Surveillance Authority Rue Belliard 35 B-1040 Brussels Belgium Tel. +32 2 286 18 11 Faks +32 2 286 18 10 E-post: registry@eftasurv.int Nettsted: http://www.eftasurv.int

Detaljer