Medbestemmelsesmøte Karakter og fravær 1. termin oppfølging Oversikt over svake elever etter T1. Telling. Overgang T1/T2. 01.okt. Utdanning.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medbestemmelsesmøte Karakter og fravær 1. termin oppfølging Oversikt over svake elever etter T1. Telling. Overgang T1/T2. 01.okt. Utdanning."

Transkript

1 Rådgiversamlinger Budsjett arbeid Medbestemmelsesmøte Karrisamling Rektormøte utd Politisk forberedelse Skolestruktur Medbestemmelsesmøte YON Tiltak for fagmangler Medbestemmelsesmøte Rektormøte utd Medbestemmelsesmøte Karakter og fravær 1. termin oppfølging Oversikt over svake elever etter T1 Medbestemmelsesmøte Skole start Telling 01.okt Skole slutt Overgang T1/T2 Telling 01. mars Søknadsfrist 1.februar Elevundersøkelsen PTF konferanse Oppstart Tilstandsrapport Medbestemmelsesmøte Rektormøte utd, Søknadsfrist 1.mars Rapport og tiltak ikke søkere skole. Rapport og tiltak ikke formidlingsbare søkere Medbestemmelsesmøte Vurdering av ikkekvalifiserte søkere Ikke-søkere til Inntak Handlingsplaner for skolene Medbestemmelsesmøte Rektormøte utd, Medbestemmelsesmøte Uttak søkerønske NY GIV elever Sommercampus NyGIV Skolestart Oppstart Vg3 i skole Medbestemmelsesmøte Inntak: - vgo -Sommerskole Vg1-Vg2 -Sommer Campus Behandling av Vg3 tilbud Medbestemmelsesmøte Medbestemmelsesmøte Rektormøte utd

2 Rådgiversamlinger Nettverksmøte NyGIV rektor Nettverksgruppemøte NyGIV lærere Evaluering samarbeid fylkeskommune-ny GIV regioner. Nettverksmøte NyGIV rektor Nettverksgruppemøte NyGIV lærere Forberedelse til oppstart NyGIV i grunnskoler Nye kommuner NyGIV Møter vgs NyGIV Nettverksmøte NyGIV rektor Nettverksgruppemøte NyGIV lærere Medbestemmelsesmøte Evaluering samarbeid fylkeskommune-ny GIV regioner. Skolestart NyGIV i vgo Konferanse med rådgiverlaget, Ny GIV og Karriere Troms Planer Knutepunktskole Nasjonal skolering NyGIV lærere Konferanse med rådgiverlaget, Ny GIV og Karriere Troms Medbestemmelsesmøte Halvårsrapport KD Skole start Telling 01.okt Overgang Skole slutt Oversikt inntak av NyGIV elever i vgo Inntak Sommer Campus Start Ny giv 10. kl Karakter og fravær 1. termin overgang Nettverksmøte NyGIV rektor Nettverksmøte grunnskole lærere Overgang T1/T2 Telling 01. mars Nettverksmøte NyGIV rektor Planlegging sommercampus/aktiviteter Medbestemmelsesmø te Halvårsrapport KD Oversikt særskilt inntak Nasjonal skolering NyGIV lærere Nettverksmøte NyGIV rektor 1. febr økonomirapport KD Evaluering samarbeid fylkeskommune-ny GIV regioner. Nettverksmøte NyGIV rektor Nettverksgruppe møte for lærere NyGIV Nettverksmøte NyGIV rektor Nettverksgruppe møte for lærere NyGIV Konferanse med rådgiverlaget, Ny GIV og Karriere Troms Lokal skoleringssamling lærere Evaluering samarbeid fylkeskommune-ny GIV regioner. Rapportering fra grunnskolen NyGIV Nettverksmøte NyGIV rektor Nettverksgruppe møte for lærere NyGIV Rapportering forskning Questback til skoler og lærere Årsrapport Knutepunktskole

3 TT4 Praksisnær opplæring TT7 Ny GIV Team på skole TT8 Tidlig formidling TT12 Eksamensverksted Rådgiversamlinger Rektormøte Medbestemmelsesmøte TT9 Inntakskrav Påbygging Politisk forberedelse Skolestruktur Medbestemmelsesmøte TT13 Knutepunktskole TT14 Intensivopplæring skriving, lesing og regning Rektormøte Nye kommuner NyGIV Møter vgo Tromsø region Nasjonal skolering NyGIV lærere Konferanse med rådgiverlaget, Ny GIV og Karriere Troms Skole start Telling 01.okt Skole slutt TT3 oppfølging av stryk og IV etter 1. termin TT14 Intensivopplæring skriving, lesing og regning Medbestemmelsesmøte Overgang T1/T2 Telling 01. mars Søknadsfrist særskilt inntak PTF konferanse Medbestemmelsesmøte TT10 Kompetansegivende kurs Oppfølging av OT rapport TT2 Oppfølging av Ikke søkere Vg1 og Vg2 TT5 Vurdering av ikke kvalifiserte søkere TT1 Lærlingtilskudd som virkemiddel TT15 Utvidelse av frist for å gjennomføre vgo Medbestemmelsesmøte TT2 Oppfølging av Ikkesøkere Vg1 og Vg2 TT10 Kompetansegivende kurs Handlingsplaner for skolene Konferanse med rådgiverlaget, Ny GIV og Karriere Troms TT11 Vg3 i skole for lærefag TT16 Tidlig inn med oppfølging Konferanse med rådgiverforum Troms, Ny GIV og Karriere Troms Medbestemmelsesmøte Oppfølging av OT rapport TT6 Sommerskole TT11 Vg3 i skole for lærefag Medbestemmelses møte TT12 Eksamensverksted TT5 Vurdering og hjelp ikke kvalifiserte søkere Medbestemmelsesmøte

4 TT12 Eksamensverksted Telling 01.okt Overgang T1/T2 Skole start Flinke stud.spes elev Skole slutt Telling 01. mars TT12 Eksamensverksted

5 TT3 oppfølging av stryk og IV etter 1. termin TT14 Intensivopplæring skirving, lesing og regning TT7 Ny GIV Team på skole TT12 Eksamensverksted Telling 01.okt Overgang T1/T2 TT2 Oppfølging av Ikke søkere Vg1 og Vg2 TT15 Utvidelse av frist for å gjennomføre vgo TT14 Intensivopplæring skirving, lesing og regning Skole start Middels stud.spes elev Skole slutt Telling 01. mars TT2 Oppfølging av Ikkesøkere Vg1 og Vg2 TT16 Tidlig inn med oppfølging TT6 Sommerskole TT12 Eksamensverksted

6 TT3 oppfølging av stryk og IV etter 1. termin TT14 Intensivopplæring skirving, lesing og regning TT7 Ny GIV Team på skole TT12 Eksamensverksted Telling 01.okt Overgang T1/T2 TT2 Oppfølging av Ikke søkere Vg1 og Vg2 TT5 Vurdering av ikke kvalifiserte søkere TT15 Utvidelse av frist for å gjennomføre vgo TT14 Intensivopplæring skirving, lesing og regning Skole start Svak stud.spes elev Skole slutt Telling 01. mars TT2 Oppfølging av Ikkesøkere Vg1 og Vg2 TT16 Tidlig inn med oppfølging TT6 Sommerskole TT12 Eksamensverksted TT5 Vurdering og hjelp ikke kvalifiserte søkere

7 TT10 Kompetansegivende kurs TT7 Ny GIV Team på skole TT8 Tidlig formidling TT12 Eksamensverksted TT9 Inntakskrav Påbygging TT13 Knutepunktskole Skole start Telling 01.okt Flink yrkes elev Skole slutt Overgang T1/T2 Telling 01. mars TT1 Lærlingtilskudd som virkemiddel TT15 Utvidelse av frist for å gjennomføre vgo TT10 Kompetansegivende kurs TT11 Vg3 i skole for lærefag TT6 Sommerskole TT11 Vg3 i skole for lærefag TT12 Eksamensverksted

8 TT14 Intensivopplæring skirving, lesing og regning TT10 Kompetansegivende kurs TT4 Praksisnær opplæring TT7 Ny GIV Team på skole TT8 Tidlig formidling TT12 Eksamensverksted TT9 Inntakskrav Påbygging TT13 Knutepunktskole TT14 Intensivopplæring skirving, lesing og regning Skole start Telling 01.okt Middels yrkes elev Skole slutt Overgang T1/T2 Telling 01. mars TT2 Oppfølging av Ikke søkere Vg1 og Vg2 TT1 Lærlingtilskudd som virkemiddel TT15 Utvidelse av frist for å gjennomføre vgo TT2 Oppfølging av Ikkesøkere Vg1 og Vg2 TT10 Kompetansegivende kurs TT11 Vg3 i skole for lærefag TT16 Tidlig inn med oppfølging TT6 Sommerskole TT11 Vg3 i skole for lærefag TT12 Eksamensverksted

9 TT3 oppfølging av stryk og IV etter 1. termin TT14 Intensivopplæring skirving, lesing og regning TT10 Kompetansegivende kurs TT4 Praksisnær opplæring TT7 Ny GIV Team på skole TT8 Tidlig formidling TT12 Eksamensverksted TT9 Inntakskrav Påbygging TT13 Knutepunktskole TT14 Intensivopplæring skirving, lesing og regning Skole start Telling 01.okt Svak yrkes elev Skole slutt Overgang T1/T2 Telling 01. mars TT2 Oppfølging av Ikke søkere Vg1 og Vg2 TT5 Vurdering av ikke kvalifiserte søkere TT1 Lærlingtilskudd som virkemiddel TT15 Utvidelse av frist for å gjennomføre vgo TT2 Oppfølging av Ikkesøkere Vg1 og Vg2 TT10 Kompetansegivende kurs TT11 Vg3 i skole for lærefag TT16 Tidlig inn med oppfølging TT6 Sommerskole TT11 Vg3 i skole for lærefag TT12 Eksamensverksted TT5 Vurdering og hjelp ikke kvalifiserte søkere

10 TT2: Oppfølging av ikke søkere i Vg1 og Vg2 TT3: Oppfølging av stryk og IV etter 1. termin TT16: Tidlig inn med Oppfølging TT9: Inntakskrav for Påbygging TT5: Vurdering inntak og hjelpe ikke kvalifiserte søkere Foreldrekontakt Vurdering for læring TT6: Sommerskole/ sommeraktivitet/ sommerjobb TT7: Ny GIV team TT13: Knutepunktskole TT12: Eksamensverksted TT14: Intensivopplæring i lesing, skriving og regning. TT15: Utvidelse av frist for uttak av rett Oppfølging av fravær Oppfølging Tilrettelegging Vurderingskriterier Alternativ Opplæringsarena Formidling TT4: Praksisnær opplæring TT10: Kompetansegivende kurs TT11: Vg3 i skole og lærefag Fagsamtaler Elevsamtaler TT1: Lærlingtilskudd som virkemiddel TT8: Tidlig formidling av læreplass TT10: Kompetansegivende kurs TT11: Vg3 i skole og lærefag

11 Januar TT3 oppfølging av stryk og IV etter 1. termin TT14 Intensivopplæring skirving, lesing og regning Karakter og fravær 1. termin oppfølging Rektormøte utd Oversikt over svake elever etter T1 Medbestemmelsesmøte

12 Februar Elevundersøkelsen PTF konferanse Oppstart Tilstandsrapport Medbestemmelsesmøte Søknadsfrist særskilt inntak PTF konferanse TT10 Kompetansegivende kurs Oppfølging av OT rapport

13 Mars TT2 Oppfølging av Ikke søkere Vg1 og Vg2 TT5 Vurdering av ikke kvalifiserte søkere TT1 Lærlingtilskudd som virkemiddel TT15 Utvidelse av frist for å gjennomføre vgo Medbestemmelsesmøte Søknadsfrist 1.mars Rapport og tiltak ikke formidlingsbare søkere Rektormøte utd.

14 April TT2 Oppfølging av Ikke-søkere Vg1 og Vg2 TT10 Kompetansegivende kurs Handlingsplaner for skolene Konferanse med rådgiverlaget, Ny GIV og Karriere Troms Medbestemmelsesmøte

15 Mai TT5 Vurdering og hjelp ikke kvalifiserte søkere Medbestemmelsesmøte Uttak søkerønske NYGIV elever

16 Juni TT12 Eksamensverksted Rektormøte utd Medbestemmelsesmøte

17 Juli TT6 Sommerskole TT11 Vg3 i skole for lærefag Inntak: Vgo Sommerskole Vg1-Vg2 Sommer Campus Medbestemmelsesmøte

18 August TT11 Vg3 i skole for lærefag TT16 Tidlig inn med oppfølging Konferanse med rådgiverforum Troms, Ny GIV og Karriere Troms Medbestemmelsesmøte Oppfølging av OT rapport Sommercampus Ny GIV Skolestart Oppstart Vg3 i skole

19 September TT13 Knutepunktskole TT14 Intensivopplæring skriving, lesing og regning Rektormøte Nye kommuner NyGIV Møter vgo Tromsø region Tiltak for fagmangler Rektormøte utd Medbestemmelsesmøte

20 Oktober TT9 Inntakskrav Påbygging Politisk forberedelse Skolestruktur Medbestemmelsesmøte Politisk forberedelse Skolestruktur YON

21 November TT4 Praksisnær opplæring TT7 Ny GIV Team på skole TT8 Tidlig formidling TT12 Eksamensverksted Rådgiversamlinger Medbestemmelsesmøte Budsjett arbeid Rektormøte utd Karrisamling

22 Desember Nasjonal skolering Ny GIV lærere Konferanse med rådgiverlaget, Ny GIV og Karriere Troms Medbestemmelsesmøte

23

24 Forbedringstiltak nr fra Ny Giv oppfølgingsprosjektet Handlingsplan for forbedringstiltak Navn på tiltaket Jf prosjektplan Hvilke mål i Ny Giv er tiltaket et tilsvar på? Prioritering Ressursbruk (tidsbruk, andre kostnader) Arbeidsperiode for tiltaket Ansvarlig for gjennomføring Tiltaket godkjent av Lærlingtilskudd som virkemiddel Økt ressurs ved administrering av tilskudd dersom dette differensieres mer enn i dag. Skoleåret xxxx Frist for implementering Fylkesutdan.sjef Deltakere Avdeling for inntak og formidling. Rådgivere prosjektmedarb, rektor, lærere, Karri Fylkesutdan.sjef Dato for godkjenning 1. Formål med forbedringstiltaket Øke andel av elever blir formidlet til læreplass. 2. Kvalitetskriterier Redusere andel som ikke er i vgo ett år etter Vg2. 3. Organisering Gjennom bruk av lærlingetilskuddet å motivere virksomheter til å tegne lærekontrakter og opplæringskontrakter tidlig, eller motivere til inntak av elever som skal ha verdiskapingstid i bedrift etter Vg3 i skole. 4. Aktiviteter og handlinger Lage retningslinjer for bruk av ekstraordinære midler til formidling. Informere skoler, bedrifter og opplæringskontor. Drive kampanjer. 5. Evaluering Tiltaket evalueres i tilstandsrapport.

25 Handlingsplan for forbedringstiltak Navn på tiltaket Jf prosjektplan Hvilke mål i Ny Giv er tiltaket et tilsvar på? Prioritering Ressursbruk (tidsbruk, andre kostnader) Arbeidsperiode for tiltaket Ansvarlig for gjennomføring Tiltaket godkjent av Forbedringstiltak nr fra Ny Giv oppfølgingsprosjektet Oppfølging av ikke søkere i Vg1 og Vg2 Økt arbeidsbelastning rådgivere vgo. OT får oppgaven lagt til et annet tidspunkt. Opplæring og utarbeiding av rutiner vil være ny oppgave for utdanningsetat. Skoleåret xxxx Frist for Fylkesutdan.sjef Rektor OT Fylkesutdan.sjef implementering Deltakere Dato for godkjenning Avdelingsleder opplæring i skole og bedrift. Avdeling for inntak og formidling. Prosjektmedarb, rektor, rådgivere og klassekontakter ved skole, oppfølgingstjeneste n Formål med forbedringstiltaket Øke andelen som søker seg inn i Vg2 og søker læreplass etter Vg1 og Vg2 2. Kvalitetskriterier Reduksjon av elever som slutter mellom trinnene i videregående opplæring. 3. Organisering Implementeres som en oppgave i årshjul for utdanningsetaten og skolene. Det skal tas ut rapporter på hver enkelt skole for egne elever som ikke søker seg videre pr 1. mars. Skolene skal i løpet av mars kontakte elever som ikke har søkt. I løpet av april må OT ha fått oversikt over elever som uten grunngiving lar være å søke. Skolen i samarbeid med OT lager et avklaringsmøte med eleven. Enten kan eleven søke seg inn gjennom OT eller eleven blir registrert i OTTO som ikke søker for neste skoleår. Ha ordning for poengberegning av søkere slik at de ikke blir trukket i inntakspoeng ved for sein søkning 4. Aktiviteter og handlinger Kartlegge ikke søkere, samhandle med skolene om oppfølging av de som ikke søker fra 1. mars til skoleslutt. Bruk av Vigo Skole. 5. Evaluering Evalueres i Ny GIV prosjektet

26 Forbedringstiltak nr fra Ny Giv overgangsprosjektet Handlingsplan for forbedringstiltak Navn på tiltaket Jf prosjektplan Hvilke mål i Ny Giv er tiltaket et tilsvar på? Prioritering Ressursbruk (tidsbruk, andre kostnader) Arbeidsperiode for tiltaket Ansvarlig for gjennomføring Tiltaket godkjent av Oppfølging av stryk og ikke vurdering etter 1. termin i Vg1 og Vg2 Tilpasset opplæring er et krav i forhold til oppl. loven. Tiltaket krever ikke ressurser ut over det som i dag tildeles skolene Skoleåret xxxx Frist for implementering Fylkesutdan.sjef Deltakere Avdelingsleder inntak, prosjektmedarb, rådgivere og klassekontakter ved skole Fylkesutdan.sjef Dato for godkjenning 1 Formål med forbedringstiltaket Øke andelen som består og får vurdering etter Vg1, Vg2 og Vg3. Redusere antall elever som repeterer på samme nivå og område. 2 Kvalitetskriterier Reduksjon av elever får ikke vurdert eller 1i standpunkt. 3 Organisering Skolene skal ta ut rapporter etter 1. termin og følger opp med tilpasset opplæring. Alle nye opplæringstiltak og planer for elever knyttes opp til krav om tilpasset opplæring. Tiltakende kan gjennomføres i samarbeid med Ny GIV team, men skal også gjennomføres på skoler som ikke har NyGIV elever eller har startet i prosjektet. 4 Aktiviteter og handlinger Kartlegge IV og 1, samhandle med skolene om oppfølging. Initiere oppstart av intensivopplæring eller endringa av studieplan for elev. Uttak av rapporter i Sats og Puls. For de svakest presterende skal det igangsettes intensivopplæring Det lages en individuell opplæringsplan for aktuelle elever, 5 Evaluering Evalueres i Puls

27 Forbedringstiltak nr fra Ny Giv oppfølgingsprosjektet Handlingsplan for forbedringstiltak Navn på tiltaket Jf prosjektplan Hvilke mål i Ny Giv er tiltaket et tilsvar på? Prioritering Ressursbruk (tidsbruk, andre kostnader) Arbeidsperiode for tiltaket Ansvarlig for gjennomføring Tiltaket godkjent av Praksisnær opplæring Gjennomføring på skolene Skoleåret xxxx Frist for implementering Fylkesutdan.sjef Deltakere Avdelingsleder inntak og formidling, prosjektmedarb, rådgivere, lærere Fylkesutdan.sjef Dato for godkjenning 1. Formål med forbedringstiltaket Øke andelen som fullfører videregående opplæring ved å oppnå grunnkompetanse eller full kompetanse. 2. Kvalitetskriterier Reduksjon av antall elever som slutter i videregående opplæring eller ikke går videre mellom trinnene. 3. Organisering Fylkeskommunen har tidligere gjennomført flere praksisnære opplæringsløp; Kyss, Blino, Pykk, disse foreslås nå samlet under paraplyen praksisnære opplæringsløp. Tilbudet skal være søkbart og fleksibelt. Målgruppe er både årssluttere, overgangssluttere og elever somh ar vært lenge ute av vgo. 4. Aktiviteter og handlinger Opplæring i yrkesfag gjennom praktisk arbeid i bedrift. Inngåelse av kontrakt som lærekandidat. Utarbeidelse av kompetanseplan. Kartlegging av ferdigheter. Gi tilbud om opplæring i grunnleggende ferdigheter og programfag. 5. Evaluering

28 Forbedringstiltak nr fra Ny Giv overgangsprosjektet Handlingsplan for forbedringstiltak Navn på tiltaket Jf prosjektplan Hvilke mål i Ny Giv er tiltaket et tilsvar på? Prioritering Ressursbruk (tidsbruk, andre kostnader) Arbeidsperiode for tiltaket Ansvarlig for gjennomføring Tiltaket godkjent av Vurdere inntak og hjelpe ikke kvalifiserte søkere til Vg2 og Vg3 Dette ligger innenfor oppgaversom er pålagt rektor i forskrift til oppl. lov Skoleåret xxxx Frist for implementering Fylkesutdan.sjef Deltakere Rektor, avdelingsleder inntak og formidling, prosjektmedarb, rådgivere, lærere Fylkesutdan.sjef Dato for godkjenning 1. Formål med forbedringstiltaket Øke andelen som består videregående opplæring og bedre kvalitet på søkere til formidling. 2. Kvalitetskriterier Reduksjon av antall elever som går videre til neste trinn med IV eller 1 videregående opplæring. 3. Organisering Skolene skal systematisk kartlegge 1. termin karakter og iverksette tiltak i 2 termin for elever. Må ses i sammenheng med tiltak for oppfølging av stryk og ikke vurdert i Vg1 og Vg2. For disse elevene må alle andre tiltak være utprøvd Hjemling av tiltak i forhold til forskrift 6-22 og Aktiviteter og handlinger Kartlegging av søkere med 1 og IV i standpkt, rådgiving av søkere omgjøring av søknader, sommerkurs. Motivere målgruppen til å delta i sommerskole. 5. Evaluering

29 Forbedringstiltak nr fra Ny Giv oppfølgingsprosjektet Handlingsplan for forbedringstiltak Navn på tiltaket Jf prosjektplan Hvilke mål i Ny Giv er tiltaket et tilsvar på? Prioritering Ressursbruk (tidsbruk, andre kostnader) Arbeidsperiode for tiltaket Ansvarlig for gjennomføring Tiltaket godkjent av Sommerskole Kartlegging av elever. Lærerressurser. Bruk av ressurser for å motivere elever til deltakelse. Skoleåret xxxx Frist for implementering Fylkesutdan.sjef Deltakere Avdelingsleder opplæring i skole og bedrift, prosjektmedarb, rådgivere, lærere Fylkesutdan.sjef Dato for godkjenning 1. Formål med forbedringstiltaket Øke andelen som går mellom trinnene i vgo uten stryk eller IV. 2. Kvalitetskriterier Reduksjon av antall elever som ikke går videre til neste trinn med IV eller 1 videregående opplæring. 3. Organisering setaten fastsetter hvor sommerskole skal gjennomføres. Skolene tar inn deltakere og gjennomfører. Informasjonsansvar og eksamensavvikling ligger til utdanningsetaten. Dette er en forlengelse av andre tiltak i løpet av skoleåret som; oppfølging etter 1. termin og tiltak som skal forhindre at elever kommer inn i vgo med karakter 1 eller IV. 4. Aktiviteter og handlinger. Gi tilbud om opplæring i fag og avvikle lokalt gitte eksamener i perioden mellom skoleavslutning og oppstart nytt skoleår 5. Evaluering

30 Forbedringstiltak nr fra Ny Giv oppfølgingsprosjektet Handlingsplan for forbedringstiltak Navn på tiltaket Jf prosjektplan Hvilke mål i Ny Giv er tiltaket et tilsvar på? Prioritering Ressursbruk (tidsbruk, andre kostnader) Arbeidsperiode for tiltaket Ansvarlig for gjennomføring Tiltaket godkjent av Ny GIV team ved skolene. Kartlegging av elever. Lærerressurser. Ressurstildeling gjennom prosjektet Skoleåret xxxx Frist for implementering Fylkesutdan.sjef Deltakere Avdelingsleder opplæring i skole og bedr, prosjektmedarb, rektor, lærere Fylkesutdan.sjef Dato for godkjenning 1. Formål med forbedringstiltaket Øke andelen som består og fullfører. 2. Kvalitetskriterier Reduksjon av antall elever med IV eller 1 videregående opplæring. Reduksjon av frafall i overgangene mellom trinn. 3. Organisering Ny Giv team blir organisert ved skolene etter hvert som prosjektet rulles ut til alle skolene i Troms fylkekommune. 4. Aktiviteter og handlinger Opprette team ved alle skoler. Teamene skal stå for intensivopplæring av de aller svakeste elevene ved skolene. Dette gjelder ikke bare Ny GIV elevene. 5. Evaluering

31 Handlingsplan for forbedringstiltak Navn på tiltaket Jf prosjektplan Hvilke mål i Ny Giv er tiltaket et tilsvar på? Prioritering Ressursbruk (tidsbruk, andre kostnader) Arbeidsperiode for tiltaket Ansvarlig for gjennomføring Tiltaket godkjent av Forbedringstiltak nr fra Ny Giv overgangsprosjektet Tidlig formidling av læreplass Ressurs ved skolene. Gi faglærere en ny rolle som bedriftskontakt, formidler av læreplass. Skoleåret 2011/12 Frist for implementering Fylkesutdan.sjef Deltakere Avdeling for inntak og formidling. Prosjektmedarb, rektor, lærere Fylkesutdan.sjef Dato for godkjenning 1. Formål med forbedringstiltaket Øke andelen som blir formidlet til læreplass. Gjennomføre formidlingen på et tidligere tidspunkt. 2. Kvalitetskriterier Øke antall formidlet ved tellepunkt i august. 3. Organisering Gjennom bruk av faget prosjekt til fordypning lage intensjonsavtaler om formidling. Skolene skal samarbeide med opplæringskontor og avdeling for inntak og formidling. Skolene skal formidle til bedrifter. setat godkjenner i utgpunkt lærebedrift og kontrakt. Skolene skal få overført kompetanse og myndighet for å godkjenne kontrakter. Tiltaket må samordnes med tiltaket; Kompetansegivende kurs 4. Aktiviteter og handlinger Ansvarliggjøre skolen i forhold til formidling, opprette formidlingsansvarlig ved skolen. Starte arbeidet med formidling mens eleven er i skole. Bruke Prosjekt til fordypning som en del av arbeidet for bedre formidling. Kartlegge ikke formidlingsbare elever ved skolene og iverksette tiltak for disse i regi av skolene. 5. Evaluering

32 Vg1 Vg2 Formidling T1/T2 Restformidling Opplæringskontor- /bedrift/skole Lokal læreplan i PTF (4.2) Lokal utdanningsmesse Ung informerer ung Parallellsesjoner OK/Bedrift/NAV Presentasjon av arbeidslivet/-markedet Mulighetsorientering Opplæringskontor- /bedrift/skole Lokal læreplan i PTF (4.2) Opplæring i bedrift PTF Formidling Lokal utdanningsmesse OK/Bedrift/NAV (mini messer på vgs) Presentasjon av arbeidslivet/-markedet Mulighetsorientering Hvilke bedrifter tar lærlinger Opplæringskontor- /bedrift/skole Opplæring i bedrift PTF Formidling Intensjonsavtale om læreplass Kompetansegivende kurs Kontrakt Restformidling Sommerjobb Ny GIV Overgangsordning NAV Kompetansegivende kurs Praksisnær opplæring Understøttende tiltak: Oppfølging av stryk og IV etter 1. termin Kompetansegivende kurs Oppfølging av Ikke søkere Vg1 og Vg2 Lærlingtilskudd som virkemiddel Vg3 i skole for lærefag Inntakskrav Påbygging Ny GIV Team på skole Intensivopplæring Skolens ansvar PTF som en rød tråd Understøttende tiltak: Kompetansegivende kurs Lærlingtilskudd som virkemiddel Vg3 i skole for lærefag Avd. for opplæring i skole og bedrift /OK/OT/NAV

33 Vg1 Vg2 Formidling T1/T2 Restformidling Opplæringskontor- /bedrift/skole Lokal læreplan i PTF (4.2) Lokal utdanningsmesse Ung informerer ung Parallellsesjoner OK/Bedrift/NAV Presentasjon av arbeidslivet/-markedet Mulighetsorientering Opplæringskontor- /bedrift/skole Lokal læreplan i PTF (4.2) Opplæring i bedrift PTF Formidling Lokal utdanningsmesse OK/Bedrift/NAV (mini messer på vgs) Presentasjon av arbeidslivet/-markedet Mulighetsorientering Hvilke bedrifter tar lærlinger Opplæringskontor- /bedrift/skole Opplæring i bedrift PTF Formidling Intensjonsavtale om læreplass Kompetansegivende kurs Kontrakt Restformidling Sommerjobb Ny GIV Overgangsordning NAV Kompetansegivende kurs Praksisnær opplæring Understøttende tiltak: Oppfølging av stryk og IV etter 1. termin Kompetansegivende kurs Oppfølging av Ikke søkere Vg1 og Vg2 Lærlingtilskudd som virkemiddel Vg3 i skole for lærefag Inntakskrav Påbygging Ny GIV Team på skole Intensivopplæring Skolens ansvar PTF som en rød tråd Understøttende tiltak: Kompetansegivende kurs Lærlingtilskudd som virkemiddel Vg3 i skole for lærefag Avd. for opplæring i skole og bedrift /OK/OT/NAV

34 Forbedringstiltak nr fra Ny Giv oppfølgingsprosjektet Handlingsplan for forbedringstiltak Navn på tiltaket Jf prosjektplan Hvilke mål i Ny Giv er tiltaket et tilsvar på? Prioritering Ressursbruk (tidsbruk, andre kostnader) Arbeidsperiode for tiltaket Ansvarlig for gjennomføring Tiltaket godkjent av Innføre inntakskrav for påbygning Vg3 Innebærer endring av rutiner ved skolene og avdeling for inntak og formidling Skoleåret 2012/13 Frist for implementering Fylkesutdan.sjef Deltakere Avdeling for inntak og formidling. Rådgivere prosjektmedarb, rektor, lærere Fylkesutdan.sjef Dato for godkjenning 1. Formål med forbedringstiltaket Redusere andelen elever som begynner i påbygning uten å være kvalifisert til dette. 2. Kvalitetskriterier Øke andelen elever som består påbygning. 3. Organisering Avdeling for inntak og formidling må vurdere om tiltaket ligger innenfor forskriften. Politisk behandling i sak om dimensjonering opplæringstilbud i Troms. 4. Aktiviteter og handlinger Skolene skal sikre at alle fag som videreføres i påbygning er bestått. Innføre minste karakter 3 for inntak i norsk, engelsk, matematikk. Lage retningslinjer for inntak påbygning. Iverksette rutiner for inntak påbygning 5. Evaluering

35 Forbedringstiltak nr fra Ny Giv oppfølgingsprosjektet Handlingsplan for forbedringstiltak Navn på tiltaket Jf prosjektplan Hvilke mål i Ny Giv er tiltaket et tilsvar på? Prioritering Ressursbruk (tidsbruk, andre kostnader) Arbeidsperiode for tiltaket Ansvarlig for gjennomføring Tiltaket godkjent av Kompetansegivende kurs for elever som det er vanskelig å formidle Ressurs ved skolene til opplæring av lærere. Gjennomføring kurs. Skoleåret 2011/12 Frist for implementering Fylkesutdan.sjef Deltakere Avdeling for opplæring i skole og bedrift. Rådgivere prosjektmedarb, rektor, lærere Fylkesutdan.sjef Dato for godkjenning 1. Formål med forbedringstiltaket Øke andel av elever som formidles til lærebedrifter. Føre elever fra OT målgruppen tilbake til opplæring i skole eller bedrift. Kursene skal også være en formidlingsarena for skoler og bedrifter. Tiltaket kan være en motivasjonsfaktor for elever som planlegger grunnkompetanse. 2. Kvalitetskriterier Redusere andel som ikke er i vgo ett år etter Vg2. 3. Organisering Prosjektet gjennomfører kurs for lærere og etablerer kompetansegivende kurs ved yrkesfaglige skoler i Troms. Skolene viderefører kurstilbudene. 4. Aktiviteter og handlinger Etablering av kurs. Opplæring av lærere. Kartlegging av elever. 5. Evaluering

36 Forbedringstiltak nr fra Ny Giv oppfølgingsprosjektet Handlingsplan for forbedringstiltak Navn på tiltaket Jf prosjektplan Hvilke mål i Ny Giv er tiltaket et tilsvar på? Prioritering Ressursbruk (tidsbruk, andre kostnader) Arbeidsperiode for tiltaket Ansvarlig for gjennomføring Tiltaket godkjent av Vg3 i skole for lærefag Ressurs ved skolene til lærere. Gjennomføring kurs. Skoleåret 2012/13 Frist for implementering Fylkesutdan.sjef Deltakere Avdeling for opplæring i skole og bedrift, og avdeling for inntak og formidling. Rådgivere prosjektmedarb, rektor, lærere Fylkesutdan.sjef Dato for godkjenning 1. Formål med forbedringstiltaket Øke andel av elever fullfører Vg3 uten å bli formidlet til læreplass. 2. Kvalitetskriterier Redusere andel som ikke er i vgo ett år etter Vg2. 3. Organisering Oppretting av Vg3 klasser for elever i yrkesfag som ikke formidles til læreplass. Delta i signaliserte prosjekter i Ny GIV regi. 4. Aktiviteter og handlinger Etablering av Vg3 i skole. Utvikle modeller for Vg3 i skole. Avtale med skoler om rammer for tiltaket, og tidspunkt for oppstart. Gi tilbud til deltakere. 5. Evaluering Tiltaket evalueres i tilstandsrapport.

37 Handlingsplan for forbedringstiltak Navn på tiltaket Jf prosjektplan Hvilke mål i Ny Giv er tiltaket et tilsvar på? Prioritering Ressursbruk (tidsbruk, andre kostnader) Arbeidsperiode for tiltaket Ansvarlig for gjennomføring Tiltaket godkjent av Forbedringstiltak nr fra Ny Giv overgangsprosjektet Eksamensverksted Ressurs ved skolene til lærere og lokaler. Gjennomføring verksted. Skoleåret 2011/12 Frist for implementering Våren 2011 Fylkesutdan.sjef Deltakere Avdeling for opplæring i skole og bedrift. Eksamensansvarlig prosjektmedarb, rektor, lærere Fylkesutdan.sjef Dato for godkjenning 1. Formål med forbedringstiltaket Øke andel av elever som fullfører. Redusere andelen elever som tar med seg hengefag mellom trinn i vgo. 2. Kvalitetskriterier Redusere andel som ikke består eksamen Vg1, Vg2 og Vg3. 3. Organisering Organiseres som et samarbeid mellom flere skole. Der det er ny Giv team må dette ses i sammenheng med teamets andre oppgaver. 4. Aktiviteter og handlinger Kartlegging av deltakere, etablering av eksamenskurs ved skolene foran eksamen og ved eventuelt utsatt eksamen om høsten. 5. Evaluering

38 Handlingsplan for forbedringstiltak Navn på tiltaket Jf prosjektplan Hvilke mål i Ny Giv er tiltaket et tilsvar på? Prioritering Ressursbruk (tidsbruk, andre kostnader) Arbeidsperiode for tiltaket Ansvarlig for gjennomføring Tiltaket godkjent av Forbedringstiltak nr fra Ny Giv overgangsprosjektet Knutepunktskole Skolen tildeles ressurser fra Ny Giv prosjekt Skoleåret 2011/12- Frist for implementering 2011 Fylkesutdan.sjef Deltakere Avdeling opplæring i skole og bedrift. Rektor og lærere prosjektmedarb, Fylkesutdan.sjef Dato for godkjenning 1. Formål med forbedringstiltaket Målet er at alle skoler med yrkesfaglige utdanningsprogram knyttes opp i et nettverk som har som felles anliggende å utvikle opplæringen i fellesfagene slik at elevene på disse utdanningsprogrammene i større grad opplever fellesfagene som relevante for det yrket de sikter mot. 2. Kvalitetskriterier Øke andelen elever i yrkesfag som består fellesfag. 3. Organisering Gjennom Overgangsprosjektet skal det i første omgang etablert et samarbeid mellom videregående skoler i Troms. Allerede utviklede ressurser for yrkesretting av fellesfag skal spres mellom skolene. Det skal i tillegg utvikles undervisningsressurser nettbaserte og andre, som kan ha direkte overføringsverdi til den undervisningssituasjonen lærerne er i både i klasserom og verksted. 4. Aktiviteter og handlinger Engasjere Knutepunktskole for yrkesretting. Lede arbeidet og samordne skolene i Troms fylkeskommune. 5. Evaluering

39 Handlingsplan for forbedringstiltak Forbedringstiltak nr fra Ny Giv overgangsprosjektet Intensivopplæring i lesing, regning og skriving Navn på tiltaket Jf prosjektplan Hvilke mål i Ny Giv er tiltaket et tilsvar på? Prioritering 1. Ressursbruk Skolene tildeles ressurser fra Ny Giv prosjekt (tidsbruk, andre kostnader) Arbeidsperiode for Skoleåret 2010/11- Frist for tiltaket implementering Ansvarlig for Fylkesutdan.sjef Deltakere Avdeling opplæring gjennomføring i skole og bedrift. Rektor og lærere Tiltaket godkjent av Fylkesutdan.sjef Dato for godkjenning prosjektmedarb, Formål med forbedringstiltaket De svakest presterende elevene skal få tilbud om intensivopplæring i lesing, skriving og regning slik at de får bedre forutsetninger for å gjennomføre videregående opplæring. 2. Kvalitetskriterier Øke andelen elever i videregående skole består og gjennomfører. 3. Organisering De 10% svakest presterende lever i 10 klasse får tilbud om intensivopplæring i fagene i siste termin. Elevene skal få samme tilbud i fire terminer i vgo. 4. Aktiviteter og handlinger Opplæring av lærere i grunnskole og videregående skole. Etablering av team, oppfølging av rektorer. 5. Evaluering Egen undersøkelse blant lærere. Resultater i Vigo på Ny GIV elever.

40 Forbedringstiltak nr fra Ny Giv oppfølgingsprosjektet Handlingsplan for forbedringstiltak Navn på tiltaket Jf prosjektplan Hvilke mål i Ny Giv er tiltaket et tilsvar på? Prioritering Ressursbruk (tidsbruk, andre kostnader) Arbeidsperiode for tiltaket Ansvarlig for gjennomføring Tiltaket godkjent av Utvidelse avfrist for gjennomføring av vgo i Troms Kostnader ved å ta inn noen flere elever Skoleåret 2011/12 Frist for implementering Inntak 2012 Fylkesutdan.sjef Deltakere Avdelingsleder inntak og formidling, prosjektmedarb, rektorer, rådgivere og lærere Fylkesutdan.sjef Dato for godkjenning 1. Formål med forbedringstiltaket Øke andelen elever som fullfører videregående opplæring. 2. Kvalitetskriterier Øke den prosentvise andelen av elever som fullfører etter 7 år. 3. Organisering Avdeling for inntak og formidling endrer praksis for inntak av elever til vgo. 4. Aktiviteter og handlinger Tiltaket vil gi elever som har begynt i vgo, uten å ha fullført, rett til å fortsette også i vgo etter at den sammenhengende perioden på 5 (6) år er oppbrukt (jamfør Oppl.loven 3-1, 3 avsn.). Utredning av konsekvenser, økonomisk og nytteverdi. Politisk behandling i fylkesting. Endringa av praksis ved avdeling for Inntak og formidling. Informasjon. 5. Evaluering

41 Forbedringstiltak nr fra Ny Giv oppfølgingsprosjektet Handlingsplan for forbedringstiltak Navn på tiltaket Jf prosjektplan Hvilke mål i Ny Giv er tiltaket et tilsvar på? Prioritering Ressursbruk (tidsbruk, andre kostnader) Arbeidsperiode for tiltaket Ansvarlig for gjennomføring Tiltaket godkjent av Tidlig inn med oppfølging Økt engasjement fra Oppfølgingstjenesten(OT) og NAV i forhold til fylkes videregående skoler. Skoleåret 2011/12 Frist for implementering Fylkesutdan.sjef Deltakere Oppfølgingstjenes ten, NAV, prosjektmedarb, rektorer, rådgivere og kontaktlærere Fylkesutdan.sjef Dato for godkjenning 1. Formål med forbedringstiltaket Øke andelen elever som fullfører videregående opplæring. 2. Kvalitetskriterier Reduser antall årsluttere på hver enkelt videregående skole 3. Organisering Skolene skal organisere og tilrettelegge for deltakelse fra OT og NAV ved oppfølgingssamtaler og sluttsamtaler med elever som vurdere å avbryte videregående skole. 4. Aktiviteter og handlinger Det skal etableres forpliktende samarbeid mellom de videregående skolene, OT og NAV. Oppfølgingen skal starte før frafallet formaliseres. Skolene skal gjennomføre sluttsamtale med elevene. Sluttsamtalenes mål er å fastsette en plan for videre oppfølging. Planen skal formaliseres som en oppfølgingsavtale. 5. Evaluering Tiltaket skal evalueres gjennom Oppfølgingsprosjektet

42 Tiltakene sett i sammenheng 3 hovedtemaer på tiltakene: Oppfølging og tilrettelegging: faglig, karriere og sosialt Formidling: Underveis og ved overgang til lære Alternativ opplæringsarenaer Både som eget tilbud og deler av programfag/ptf

43 Oppfølging Tilrettelegging TT2: Oppfølging av ikke søkere i Vg1 og Vg2 TT3: Oppfølging av stryk og IV etter 1. termin TT16: Tidlig inn med Oppfølging TT9: Inntakskrav for Påbygging TT5: Vurdering inntak og hjelpe ikke kvalifiserte søkere TT6: Sommerskole/ sommeraktivitet/sommerjobb TT7: Ny GIV team TT13: Knutepunktskole TT12: Eksamensverksted TT14: Intensivopplæring i lesing, skriving og regning. TT15: Utvidelse av frist for uttak av rett

44 Formidling TT1: Lærlingtilskudd som virkemiddel TT8: Tidlig formidling av læreplass TT10: Kompetansegivende kurs TT11: Vg3 i skole og lærefag Alternativ opplæringsarena TT4: Praksisnær opplæring TT10: Kompetansegivende kurs TT11: Vg3 i skole og lærefag

45 Fylkesråd for utdanning setaten - Ny organisering 2011 Controller Sak/Prosjekt Fylkesutdanningssjef Adm. service Lokal støtte: Personal Sentral støtte: Økonomi Personal IT Jus Arkiv Bygg og eiendom Avdeling for Inntak, formidling og tilbud Avdeling for Opplæring i skole og bedrift Avdeling for Vurdering, dokumentasjon og kvalitet

46 Avdeling for Inntak, formidling og tilbud Avdeling for Opplæring i skole og bedrift Avdeling for Vurdering, dokumentasjon og kvalitet

47 Avdeling for Inntak, formidling og tilbud Avdeling for Opplæring i skole og bedrift Avdeling for Vurdering, dokumentasjon og kvalitet TT3: Oppfølging av stryk og IV etter 1. termin TT4: Praksisnær opplæring TT8: Tidlig formidling av læreplass TT5: Vurdering inntak og hjelpe ikke kvalifiserte søkere TT15: Utvidelse av frist for uttak av rett TT11: Vg3 i skole og lærefag TT9: Inntakskrav for Påbygging TT6: Sommerskole/ sommeraktivitet/ sommerjobb TT7: Ny GIV team TT13: Knutepunktskole TT12: Eksamensverksted TT14: Intensivopplæring i lesing, skriving og regning. TT10: Kompetansegivende kurs TT2: Oppfølging av ikke søkere i Vg1 og Vg2 TT11: Vg3 i skole og lærefag TT16: Tidlig inn med Oppfølging

48 Kontakt og informasjon setaten Tore Arnesen, koordinator for tilbudet E-post: Skoler Bruk skolenes e-post adresse for kontakt med skolene. Sett inn den respektive skoles navn der det står skolensnavn. Oversikt over tilbud pr. skole sprogram/ Teknikk og industriell Helse- og Service og Restaurant- Bygg og Design og Vidergående skole produksjon sosialfag Samferdsel og matfag anleggsteknikk håndverk Naturbruk Stangnes vgs X X X Rå vgs X X Sjøvegan X X X Bardufoss Høgtun vgs X X X Senja vgs X X X Nordkjosbotn vgs X X X Breivika vgs X X X Tromsø Maritim vgs X Breivang vgs X X Kvaløya vgs X Nord-Troms vgs X X X X X X Praksisnær opplæring Et opplæringstilbud for ungdom der størst mulig del av opplæringen foregår gjennom praktisk arbeid i bedrift Mål: Full-/ Grunnkompetanse Tilbys i alle regioner i Troms : Sør-Troms: Stangnes og Rå videregående skoler Midt-Troms: Bardufoss Høgtun, Sjøvegan og Senja videregående skoler Tromsø: Breivika, Breivang, Tromsø Maritim, Kvaløya og Nordkjosbotn videregående skoler Nord-Troms: Nord-Troms videregående skole

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom 1 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 1. Innledning Fylkesrådmannen la i desember 2008 for første gang frem en samlet fremstilling av videregående opplæring i Oppland for fylkestinget.

Detaljer

Årsrapport 2011. Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015. Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal

Årsrapport 2011. Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015. Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Besøksadresse: Ragnvald Blakstadsvei 1 4838 Arendal Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015 Org.nr.: 943 039 046 E-post: postmottak@austagderfk.no

Detaljer

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN Fagopplæring tilpasset den enkelte Mai 2011 LÆREKANDIDAT GRUNNKOMPETANSE Forord I Buskerud har vi gode erfaringer med lærekandidatordningen, men vi ønsker å bli enda

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Aust-Agder fylkeskommune 2014

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Aust-Agder fylkeskommune 2014 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Aust-Agder fylkeskommune 2014 Innhold Sammendrag... 3 1 Introduksjon... 4 1 1.1 Leseveiledning... 4 1.2 Målsettinger... 5 2 Gjennomføring... 6 2.1 Program

Detaljer

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport Flere gjennom 2007-2010 Sluttrapport 1 Forord Prosjektet Flere gjennom har de siste tre årene vært Nord-Trøndelag fylkeskommunes hovedsatsing på gjennomføring og fullføring av videregående opplæring. Prosjektet

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT. for videregående opplæring i Akershus

TILSTANDSRAPPORT. for videregående opplæring i Akershus TILSTANDSRAPPORT for videregående opplæring i SKOLEÅRET 20132014 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM 23 30 NES 20 SØRUM OSLO BÆRUM 6 8 7 9 5 12

Detaljer

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2013 behandles i følgende politiske utvalg:

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2013 behandles i følgende politiske utvalg: KVALITETSMELDING Videregående opplæring 2013 Forord Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2013 behandles i følgende politiske utvalg: - Yrkesopplæringsnemda 31. januar 2014 - Fellesrådet for funksjonshemmede

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 UTARBEIDET AV www.vestfoldkommunerevisjon.no INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Representantforslag nr. 53

Representantforslag nr. 53 Representantforslag nr. 53 (2008 2009) fra stortingsrepresentantene Anders Anundsen, Jon Jæger Gåsvatn og Åse M. Schmidt Dokument nr. 8:53 (2008 2009) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anders

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger.

Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger. Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger. Innhold Innledning Innledning...3 Tusen takk!...3 Oppsummering av sentrale funn i rapporten:...4 På bakgrunn

Detaljer

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten 2/2010 Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten Lokal medvirkning for økt fokus på rekruttering av ungdom, lærlinger og lærebedrifter Gry Bårnes, KUN Senter for

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 ISBN 978-82-7894-484-4 ISSN 0808-5013 Ny GIV En kartleggingsundersøkelse MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 Rapport nr 13/13 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo

Detaljer

Prosjekt til fordyping

Prosjekt til fordyping Virksomhet: Østfold fylkeskommune Omfatter: Prosjekt til fordyping Hjemmel: Opplæringsloven 13-10 Ansvarsomfang 2. ledd Godkjent av: Direktør for Opplæringsavdelingen Dokumentutgave: Dokumentdato: Versjon

Detaljer

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015 - et løft og et løfte Innhold 1 Innledning...5 2 Visjon, posisjon og hovedstrategier...6 3 Hvordan ser den gode akershusopplæringen ut?...9 4 Generelle kvalitetsbeskrivelser

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 27.01.2015

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 27.01.2015 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 27.01.2015 Møtested Bleiker videregående skole, Brages vei 1, 1387 ASKER Møtedato 27.01.2015 Tid 15:00 1 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møtested Utdanningsetaten, Strømsveien 102 Grønvoll Møtedato 08.09.2014 Tid 13:00 NB! Fellesmøte med Oslo først. Program for samlingen:

Detaljer

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013 Ringsaker videregående skole Årsmelding for skoleåret 2012/2013 30. august 2013 Årsmelding 2012-2013: Ringsaker videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 4 VIRKSOMHETSDATA... 4 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer

Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring

Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring Om jeg vil lykkes Om jeg vil lykkes i å føre et menneske mot et bestemt mål, Må jeg først finne mennesket der det er, å begynne akkurat der.

Detaljer

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2 Håndbok for lærebedrifter Lærling en lur investering Utgitt av Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg Telefon:

Detaljer

1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS

1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS 1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS OPPLÆRING I SKOLE Den gode akershusskolen Et hovedsatsingsområde for Akershus fylkeskommune som skoleeier i årene framover er Den gode akershusskolen. Formålet er økt

Detaljer

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger.

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Rapport fra prosjektgruppe 1. juli 2010 Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Innhold: 1. Innledning

Detaljer

DEL III FORDELT ÅRSBUDSJETT 2012 DE BLÅ SIDER 60 FOLKEVALGTE, STYRINGS- OG KONTROLLORGAN 64 UTDANNING 65 REGIONALE TJENESTER 78

DEL III FORDELT ÅRSBUDSJETT 2012 DE BLÅ SIDER 60 FOLKEVALGTE, STYRINGS- OG KONTROLLORGAN 64 UTDANNING 65 REGIONALE TJENESTER 78 FORDELT ÅRSBUDSJETT 2012 DEL III FORDELT ÅRSBUDSJETT 2012 DE BLÅ SIDER 60 FOLKEVALGTE, STYRINGS- OG KONTROLLORGAN 64 UTDANNING 65 Pedagogisk utvikling 65 Inntak og rådgivning 66 Fagopplæring 67 PP-tjenesten

Detaljer

Ny start med Ny GIV? Rapport. Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11. nr 23/11

Ny start med Ny GIV? Rapport. Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11. nr 23/11 Ny start med Ny GIV? Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HEDDA HAAKESTAD Rapport nr 23/11 NOva Norsk institutt for forskning

Detaljer

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Vår saksbehandler: Vår dato: 14.08.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/ Deres referanse: Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Innhold 1. Innledning... 3 Del 1

Detaljer