Medbestemmelsesmøte Karakter og fravær 1. termin oppfølging Oversikt over svake elever etter T1. Telling. Overgang T1/T2. 01.okt. Utdanning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medbestemmelsesmøte Karakter og fravær 1. termin oppfølging Oversikt over svake elever etter T1. Telling. Overgang T1/T2. 01.okt. Utdanning."

Transkript

1 Rådgiversamlinger Budsjett arbeid Medbestemmelsesmøte Karrisamling Rektormøte utd Politisk forberedelse Skolestruktur Medbestemmelsesmøte YON Tiltak for fagmangler Medbestemmelsesmøte Rektormøte utd Medbestemmelsesmøte Karakter og fravær 1. termin oppfølging Oversikt over svake elever etter T1 Medbestemmelsesmøte Skole start Telling 01.okt Skole slutt Overgang T1/T2 Telling 01. mars Søknadsfrist 1.februar Elevundersøkelsen PTF konferanse Oppstart Tilstandsrapport Medbestemmelsesmøte Rektormøte utd, Søknadsfrist 1.mars Rapport og tiltak ikke søkere skole. Rapport og tiltak ikke formidlingsbare søkere Medbestemmelsesmøte Vurdering av ikkekvalifiserte søkere Ikke-søkere til Inntak Handlingsplaner for skolene Medbestemmelsesmøte Rektormøte utd, Medbestemmelsesmøte Uttak søkerønske NY GIV elever Sommercampus NyGIV Skolestart Oppstart Vg3 i skole Medbestemmelsesmøte Inntak: - vgo -Sommerskole Vg1-Vg2 -Sommer Campus Behandling av Vg3 tilbud Medbestemmelsesmøte Medbestemmelsesmøte Rektormøte utd

2 Rådgiversamlinger Nettverksmøte NyGIV rektor Nettverksgruppemøte NyGIV lærere Evaluering samarbeid fylkeskommune-ny GIV regioner. Nettverksmøte NyGIV rektor Nettverksgruppemøte NyGIV lærere Forberedelse til oppstart NyGIV i grunnskoler Nye kommuner NyGIV Møter vgs NyGIV Nettverksmøte NyGIV rektor Nettverksgruppemøte NyGIV lærere Medbestemmelsesmøte Evaluering samarbeid fylkeskommune-ny GIV regioner. Skolestart NyGIV i vgo Konferanse med rådgiverlaget, Ny GIV og Karriere Troms Planer Knutepunktskole Nasjonal skolering NyGIV lærere Konferanse med rådgiverlaget, Ny GIV og Karriere Troms Medbestemmelsesmøte Halvårsrapport KD Skole start Telling 01.okt Overgang Skole slutt Oversikt inntak av NyGIV elever i vgo Inntak Sommer Campus Start Ny giv 10. kl Karakter og fravær 1. termin overgang Nettverksmøte NyGIV rektor Nettverksmøte grunnskole lærere Overgang T1/T2 Telling 01. mars Nettverksmøte NyGIV rektor Planlegging sommercampus/aktiviteter Medbestemmelsesmø te Halvårsrapport KD Oversikt særskilt inntak Nasjonal skolering NyGIV lærere Nettverksmøte NyGIV rektor 1. febr økonomirapport KD Evaluering samarbeid fylkeskommune-ny GIV regioner. Nettverksmøte NyGIV rektor Nettverksgruppe møte for lærere NyGIV Nettverksmøte NyGIV rektor Nettverksgruppe møte for lærere NyGIV Konferanse med rådgiverlaget, Ny GIV og Karriere Troms Lokal skoleringssamling lærere Evaluering samarbeid fylkeskommune-ny GIV regioner. Rapportering fra grunnskolen NyGIV Nettverksmøte NyGIV rektor Nettverksgruppe møte for lærere NyGIV Rapportering forskning Questback til skoler og lærere Årsrapport Knutepunktskole

3 TT4 Praksisnær opplæring TT7 Ny GIV Team på skole TT8 Tidlig formidling TT12 Eksamensverksted Rådgiversamlinger Rektormøte Medbestemmelsesmøte TT9 Inntakskrav Påbygging Politisk forberedelse Skolestruktur Medbestemmelsesmøte TT13 Knutepunktskole TT14 Intensivopplæring skriving, lesing og regning Rektormøte Nye kommuner NyGIV Møter vgo Tromsø region Nasjonal skolering NyGIV lærere Konferanse med rådgiverlaget, Ny GIV og Karriere Troms Skole start Telling 01.okt Skole slutt TT3 oppfølging av stryk og IV etter 1. termin TT14 Intensivopplæring skriving, lesing og regning Medbestemmelsesmøte Overgang T1/T2 Telling 01. mars Søknadsfrist særskilt inntak PTF konferanse Medbestemmelsesmøte TT10 Kompetansegivende kurs Oppfølging av OT rapport TT2 Oppfølging av Ikke søkere Vg1 og Vg2 TT5 Vurdering av ikke kvalifiserte søkere TT1 Lærlingtilskudd som virkemiddel TT15 Utvidelse av frist for å gjennomføre vgo Medbestemmelsesmøte TT2 Oppfølging av Ikkesøkere Vg1 og Vg2 TT10 Kompetansegivende kurs Handlingsplaner for skolene Konferanse med rådgiverlaget, Ny GIV og Karriere Troms TT11 Vg3 i skole for lærefag TT16 Tidlig inn med oppfølging Konferanse med rådgiverforum Troms, Ny GIV og Karriere Troms Medbestemmelsesmøte Oppfølging av OT rapport TT6 Sommerskole TT11 Vg3 i skole for lærefag Medbestemmelses møte TT12 Eksamensverksted TT5 Vurdering og hjelp ikke kvalifiserte søkere Medbestemmelsesmøte

4 TT12 Eksamensverksted Telling 01.okt Overgang T1/T2 Skole start Flinke stud.spes elev Skole slutt Telling 01. mars TT12 Eksamensverksted

5 TT3 oppfølging av stryk og IV etter 1. termin TT14 Intensivopplæring skirving, lesing og regning TT7 Ny GIV Team på skole TT12 Eksamensverksted Telling 01.okt Overgang T1/T2 TT2 Oppfølging av Ikke søkere Vg1 og Vg2 TT15 Utvidelse av frist for å gjennomføre vgo TT14 Intensivopplæring skirving, lesing og regning Skole start Middels stud.spes elev Skole slutt Telling 01. mars TT2 Oppfølging av Ikkesøkere Vg1 og Vg2 TT16 Tidlig inn med oppfølging TT6 Sommerskole TT12 Eksamensverksted

6 TT3 oppfølging av stryk og IV etter 1. termin TT14 Intensivopplæring skirving, lesing og regning TT7 Ny GIV Team på skole TT12 Eksamensverksted Telling 01.okt Overgang T1/T2 TT2 Oppfølging av Ikke søkere Vg1 og Vg2 TT5 Vurdering av ikke kvalifiserte søkere TT15 Utvidelse av frist for å gjennomføre vgo TT14 Intensivopplæring skirving, lesing og regning Skole start Svak stud.spes elev Skole slutt Telling 01. mars TT2 Oppfølging av Ikkesøkere Vg1 og Vg2 TT16 Tidlig inn med oppfølging TT6 Sommerskole TT12 Eksamensverksted TT5 Vurdering og hjelp ikke kvalifiserte søkere

7 TT10 Kompetansegivende kurs TT7 Ny GIV Team på skole TT8 Tidlig formidling TT12 Eksamensverksted TT9 Inntakskrav Påbygging TT13 Knutepunktskole Skole start Telling 01.okt Flink yrkes elev Skole slutt Overgang T1/T2 Telling 01. mars TT1 Lærlingtilskudd som virkemiddel TT15 Utvidelse av frist for å gjennomføre vgo TT10 Kompetansegivende kurs TT11 Vg3 i skole for lærefag TT6 Sommerskole TT11 Vg3 i skole for lærefag TT12 Eksamensverksted

8 TT14 Intensivopplæring skirving, lesing og regning TT10 Kompetansegivende kurs TT4 Praksisnær opplæring TT7 Ny GIV Team på skole TT8 Tidlig formidling TT12 Eksamensverksted TT9 Inntakskrav Påbygging TT13 Knutepunktskole TT14 Intensivopplæring skirving, lesing og regning Skole start Telling 01.okt Middels yrkes elev Skole slutt Overgang T1/T2 Telling 01. mars TT2 Oppfølging av Ikke søkere Vg1 og Vg2 TT1 Lærlingtilskudd som virkemiddel TT15 Utvidelse av frist for å gjennomføre vgo TT2 Oppfølging av Ikkesøkere Vg1 og Vg2 TT10 Kompetansegivende kurs TT11 Vg3 i skole for lærefag TT16 Tidlig inn med oppfølging TT6 Sommerskole TT11 Vg3 i skole for lærefag TT12 Eksamensverksted

9 TT3 oppfølging av stryk og IV etter 1. termin TT14 Intensivopplæring skirving, lesing og regning TT10 Kompetansegivende kurs TT4 Praksisnær opplæring TT7 Ny GIV Team på skole TT8 Tidlig formidling TT12 Eksamensverksted TT9 Inntakskrav Påbygging TT13 Knutepunktskole TT14 Intensivopplæring skirving, lesing og regning Skole start Telling 01.okt Svak yrkes elev Skole slutt Overgang T1/T2 Telling 01. mars TT2 Oppfølging av Ikke søkere Vg1 og Vg2 TT5 Vurdering av ikke kvalifiserte søkere TT1 Lærlingtilskudd som virkemiddel TT15 Utvidelse av frist for å gjennomføre vgo TT2 Oppfølging av Ikkesøkere Vg1 og Vg2 TT10 Kompetansegivende kurs TT11 Vg3 i skole for lærefag TT16 Tidlig inn med oppfølging TT6 Sommerskole TT11 Vg3 i skole for lærefag TT12 Eksamensverksted TT5 Vurdering og hjelp ikke kvalifiserte søkere

10 TT2: Oppfølging av ikke søkere i Vg1 og Vg2 TT3: Oppfølging av stryk og IV etter 1. termin TT16: Tidlig inn med Oppfølging TT9: Inntakskrav for Påbygging TT5: Vurdering inntak og hjelpe ikke kvalifiserte søkere Foreldrekontakt Vurdering for læring TT6: Sommerskole/ sommeraktivitet/ sommerjobb TT7: Ny GIV team TT13: Knutepunktskole TT12: Eksamensverksted TT14: Intensivopplæring i lesing, skriving og regning. TT15: Utvidelse av frist for uttak av rett Oppfølging av fravær Oppfølging Tilrettelegging Vurderingskriterier Alternativ Opplæringsarena Formidling TT4: Praksisnær opplæring TT10: Kompetansegivende kurs TT11: Vg3 i skole og lærefag Fagsamtaler Elevsamtaler TT1: Lærlingtilskudd som virkemiddel TT8: Tidlig formidling av læreplass TT10: Kompetansegivende kurs TT11: Vg3 i skole og lærefag

11 Januar TT3 oppfølging av stryk og IV etter 1. termin TT14 Intensivopplæring skirving, lesing og regning Karakter og fravær 1. termin oppfølging Rektormøte utd Oversikt over svake elever etter T1 Medbestemmelsesmøte

12 Februar Elevundersøkelsen PTF konferanse Oppstart Tilstandsrapport Medbestemmelsesmøte Søknadsfrist særskilt inntak PTF konferanse TT10 Kompetansegivende kurs Oppfølging av OT rapport

13 Mars TT2 Oppfølging av Ikke søkere Vg1 og Vg2 TT5 Vurdering av ikke kvalifiserte søkere TT1 Lærlingtilskudd som virkemiddel TT15 Utvidelse av frist for å gjennomføre vgo Medbestemmelsesmøte Søknadsfrist 1.mars Rapport og tiltak ikke formidlingsbare søkere Rektormøte utd.

14 April TT2 Oppfølging av Ikke-søkere Vg1 og Vg2 TT10 Kompetansegivende kurs Handlingsplaner for skolene Konferanse med rådgiverlaget, Ny GIV og Karriere Troms Medbestemmelsesmøte

15 Mai TT5 Vurdering og hjelp ikke kvalifiserte søkere Medbestemmelsesmøte Uttak søkerønske NYGIV elever

16 Juni TT12 Eksamensverksted Rektormøte utd Medbestemmelsesmøte

17 Juli TT6 Sommerskole TT11 Vg3 i skole for lærefag Inntak: Vgo Sommerskole Vg1-Vg2 Sommer Campus Medbestemmelsesmøte

18 August TT11 Vg3 i skole for lærefag TT16 Tidlig inn med oppfølging Konferanse med rådgiverforum Troms, Ny GIV og Karriere Troms Medbestemmelsesmøte Oppfølging av OT rapport Sommercampus Ny GIV Skolestart Oppstart Vg3 i skole

19 September TT13 Knutepunktskole TT14 Intensivopplæring skriving, lesing og regning Rektormøte Nye kommuner NyGIV Møter vgo Tromsø region Tiltak for fagmangler Rektormøte utd Medbestemmelsesmøte

20 Oktober TT9 Inntakskrav Påbygging Politisk forberedelse Skolestruktur Medbestemmelsesmøte Politisk forberedelse Skolestruktur YON

21 November TT4 Praksisnær opplæring TT7 Ny GIV Team på skole TT8 Tidlig formidling TT12 Eksamensverksted Rådgiversamlinger Medbestemmelsesmøte Budsjett arbeid Rektormøte utd Karrisamling

22 Desember Nasjonal skolering Ny GIV lærere Konferanse med rådgiverlaget, Ny GIV og Karriere Troms Medbestemmelsesmøte

23

24 Forbedringstiltak nr fra Ny Giv oppfølgingsprosjektet Handlingsplan for forbedringstiltak Navn på tiltaket Jf prosjektplan Hvilke mål i Ny Giv er tiltaket et tilsvar på? Prioritering Ressursbruk (tidsbruk, andre kostnader) Arbeidsperiode for tiltaket Ansvarlig for gjennomføring Tiltaket godkjent av Lærlingtilskudd som virkemiddel Økt ressurs ved administrering av tilskudd dersom dette differensieres mer enn i dag. Skoleåret xxxx Frist for implementering Fylkesutdan.sjef Deltakere Avdeling for inntak og formidling. Rådgivere prosjektmedarb, rektor, lærere, Karri Fylkesutdan.sjef Dato for godkjenning 1. Formål med forbedringstiltaket Øke andel av elever blir formidlet til læreplass. 2. Kvalitetskriterier Redusere andel som ikke er i vgo ett år etter Vg2. 3. Organisering Gjennom bruk av lærlingetilskuddet å motivere virksomheter til å tegne lærekontrakter og opplæringskontrakter tidlig, eller motivere til inntak av elever som skal ha verdiskapingstid i bedrift etter Vg3 i skole. 4. Aktiviteter og handlinger Lage retningslinjer for bruk av ekstraordinære midler til formidling. Informere skoler, bedrifter og opplæringskontor. Drive kampanjer. 5. Evaluering Tiltaket evalueres i tilstandsrapport.

25 Handlingsplan for forbedringstiltak Navn på tiltaket Jf prosjektplan Hvilke mål i Ny Giv er tiltaket et tilsvar på? Prioritering Ressursbruk (tidsbruk, andre kostnader) Arbeidsperiode for tiltaket Ansvarlig for gjennomføring Tiltaket godkjent av Forbedringstiltak nr fra Ny Giv oppfølgingsprosjektet Oppfølging av ikke søkere i Vg1 og Vg2 Økt arbeidsbelastning rådgivere vgo. OT får oppgaven lagt til et annet tidspunkt. Opplæring og utarbeiding av rutiner vil være ny oppgave for utdanningsetat. Skoleåret xxxx Frist for Fylkesutdan.sjef Rektor OT Fylkesutdan.sjef implementering Deltakere Dato for godkjenning Avdelingsleder opplæring i skole og bedrift. Avdeling for inntak og formidling. Prosjektmedarb, rektor, rådgivere og klassekontakter ved skole, oppfølgingstjeneste n Formål med forbedringstiltaket Øke andelen som søker seg inn i Vg2 og søker læreplass etter Vg1 og Vg2 2. Kvalitetskriterier Reduksjon av elever som slutter mellom trinnene i videregående opplæring. 3. Organisering Implementeres som en oppgave i årshjul for utdanningsetaten og skolene. Det skal tas ut rapporter på hver enkelt skole for egne elever som ikke søker seg videre pr 1. mars. Skolene skal i løpet av mars kontakte elever som ikke har søkt. I løpet av april må OT ha fått oversikt over elever som uten grunngiving lar være å søke. Skolen i samarbeid med OT lager et avklaringsmøte med eleven. Enten kan eleven søke seg inn gjennom OT eller eleven blir registrert i OTTO som ikke søker for neste skoleår. Ha ordning for poengberegning av søkere slik at de ikke blir trukket i inntakspoeng ved for sein søkning 4. Aktiviteter og handlinger Kartlegge ikke søkere, samhandle med skolene om oppfølging av de som ikke søker fra 1. mars til skoleslutt. Bruk av Vigo Skole. 5. Evaluering Evalueres i Ny GIV prosjektet

26 Forbedringstiltak nr fra Ny Giv overgangsprosjektet Handlingsplan for forbedringstiltak Navn på tiltaket Jf prosjektplan Hvilke mål i Ny Giv er tiltaket et tilsvar på? Prioritering Ressursbruk (tidsbruk, andre kostnader) Arbeidsperiode for tiltaket Ansvarlig for gjennomføring Tiltaket godkjent av Oppfølging av stryk og ikke vurdering etter 1. termin i Vg1 og Vg2 Tilpasset opplæring er et krav i forhold til oppl. loven. Tiltaket krever ikke ressurser ut over det som i dag tildeles skolene Skoleåret xxxx Frist for implementering Fylkesutdan.sjef Deltakere Avdelingsleder inntak, prosjektmedarb, rådgivere og klassekontakter ved skole Fylkesutdan.sjef Dato for godkjenning 1 Formål med forbedringstiltaket Øke andelen som består og får vurdering etter Vg1, Vg2 og Vg3. Redusere antall elever som repeterer på samme nivå og område. 2 Kvalitetskriterier Reduksjon av elever får ikke vurdert eller 1i standpunkt. 3 Organisering Skolene skal ta ut rapporter etter 1. termin og følger opp med tilpasset opplæring. Alle nye opplæringstiltak og planer for elever knyttes opp til krav om tilpasset opplæring. Tiltakende kan gjennomføres i samarbeid med Ny GIV team, men skal også gjennomføres på skoler som ikke har NyGIV elever eller har startet i prosjektet. 4 Aktiviteter og handlinger Kartlegge IV og 1, samhandle med skolene om oppfølging. Initiere oppstart av intensivopplæring eller endringa av studieplan for elev. Uttak av rapporter i Sats og Puls. For de svakest presterende skal det igangsettes intensivopplæring Det lages en individuell opplæringsplan for aktuelle elever, 5 Evaluering Evalueres i Puls

27 Forbedringstiltak nr fra Ny Giv oppfølgingsprosjektet Handlingsplan for forbedringstiltak Navn på tiltaket Jf prosjektplan Hvilke mål i Ny Giv er tiltaket et tilsvar på? Prioritering Ressursbruk (tidsbruk, andre kostnader) Arbeidsperiode for tiltaket Ansvarlig for gjennomføring Tiltaket godkjent av Praksisnær opplæring Gjennomføring på skolene Skoleåret xxxx Frist for implementering Fylkesutdan.sjef Deltakere Avdelingsleder inntak og formidling, prosjektmedarb, rådgivere, lærere Fylkesutdan.sjef Dato for godkjenning 1. Formål med forbedringstiltaket Øke andelen som fullfører videregående opplæring ved å oppnå grunnkompetanse eller full kompetanse. 2. Kvalitetskriterier Reduksjon av antall elever som slutter i videregående opplæring eller ikke går videre mellom trinnene. 3. Organisering Fylkeskommunen har tidligere gjennomført flere praksisnære opplæringsløp; Kyss, Blino, Pykk, disse foreslås nå samlet under paraplyen praksisnære opplæringsløp. Tilbudet skal være søkbart og fleksibelt. Målgruppe er både årssluttere, overgangssluttere og elever somh ar vært lenge ute av vgo. 4. Aktiviteter og handlinger Opplæring i yrkesfag gjennom praktisk arbeid i bedrift. Inngåelse av kontrakt som lærekandidat. Utarbeidelse av kompetanseplan. Kartlegging av ferdigheter. Gi tilbud om opplæring i grunnleggende ferdigheter og programfag. 5. Evaluering

28 Forbedringstiltak nr fra Ny Giv overgangsprosjektet Handlingsplan for forbedringstiltak Navn på tiltaket Jf prosjektplan Hvilke mål i Ny Giv er tiltaket et tilsvar på? Prioritering Ressursbruk (tidsbruk, andre kostnader) Arbeidsperiode for tiltaket Ansvarlig for gjennomføring Tiltaket godkjent av Vurdere inntak og hjelpe ikke kvalifiserte søkere til Vg2 og Vg3 Dette ligger innenfor oppgaversom er pålagt rektor i forskrift til oppl. lov Skoleåret xxxx Frist for implementering Fylkesutdan.sjef Deltakere Rektor, avdelingsleder inntak og formidling, prosjektmedarb, rådgivere, lærere Fylkesutdan.sjef Dato for godkjenning 1. Formål med forbedringstiltaket Øke andelen som består videregående opplæring og bedre kvalitet på søkere til formidling. 2. Kvalitetskriterier Reduksjon av antall elever som går videre til neste trinn med IV eller 1 videregående opplæring. 3. Organisering Skolene skal systematisk kartlegge 1. termin karakter og iverksette tiltak i 2 termin for elever. Må ses i sammenheng med tiltak for oppfølging av stryk og ikke vurdert i Vg1 og Vg2. For disse elevene må alle andre tiltak være utprøvd Hjemling av tiltak i forhold til forskrift 6-22 og Aktiviteter og handlinger Kartlegging av søkere med 1 og IV i standpkt, rådgiving av søkere omgjøring av søknader, sommerkurs. Motivere målgruppen til å delta i sommerskole. 5. Evaluering

29 Forbedringstiltak nr fra Ny Giv oppfølgingsprosjektet Handlingsplan for forbedringstiltak Navn på tiltaket Jf prosjektplan Hvilke mål i Ny Giv er tiltaket et tilsvar på? Prioritering Ressursbruk (tidsbruk, andre kostnader) Arbeidsperiode for tiltaket Ansvarlig for gjennomføring Tiltaket godkjent av Sommerskole Kartlegging av elever. Lærerressurser. Bruk av ressurser for å motivere elever til deltakelse. Skoleåret xxxx Frist for implementering Fylkesutdan.sjef Deltakere Avdelingsleder opplæring i skole og bedrift, prosjektmedarb, rådgivere, lærere Fylkesutdan.sjef Dato for godkjenning 1. Formål med forbedringstiltaket Øke andelen som går mellom trinnene i vgo uten stryk eller IV. 2. Kvalitetskriterier Reduksjon av antall elever som ikke går videre til neste trinn med IV eller 1 videregående opplæring. 3. Organisering setaten fastsetter hvor sommerskole skal gjennomføres. Skolene tar inn deltakere og gjennomfører. Informasjonsansvar og eksamensavvikling ligger til utdanningsetaten. Dette er en forlengelse av andre tiltak i løpet av skoleåret som; oppfølging etter 1. termin og tiltak som skal forhindre at elever kommer inn i vgo med karakter 1 eller IV. 4. Aktiviteter og handlinger. Gi tilbud om opplæring i fag og avvikle lokalt gitte eksamener i perioden mellom skoleavslutning og oppstart nytt skoleår 5. Evaluering

30 Forbedringstiltak nr fra Ny Giv oppfølgingsprosjektet Handlingsplan for forbedringstiltak Navn på tiltaket Jf prosjektplan Hvilke mål i Ny Giv er tiltaket et tilsvar på? Prioritering Ressursbruk (tidsbruk, andre kostnader) Arbeidsperiode for tiltaket Ansvarlig for gjennomføring Tiltaket godkjent av Ny GIV team ved skolene. Kartlegging av elever. Lærerressurser. Ressurstildeling gjennom prosjektet Skoleåret xxxx Frist for implementering Fylkesutdan.sjef Deltakere Avdelingsleder opplæring i skole og bedr, prosjektmedarb, rektor, lærere Fylkesutdan.sjef Dato for godkjenning 1. Formål med forbedringstiltaket Øke andelen som består og fullfører. 2. Kvalitetskriterier Reduksjon av antall elever med IV eller 1 videregående opplæring. Reduksjon av frafall i overgangene mellom trinn. 3. Organisering Ny Giv team blir organisert ved skolene etter hvert som prosjektet rulles ut til alle skolene i Troms fylkekommune. 4. Aktiviteter og handlinger Opprette team ved alle skoler. Teamene skal stå for intensivopplæring av de aller svakeste elevene ved skolene. Dette gjelder ikke bare Ny GIV elevene. 5. Evaluering

31 Handlingsplan for forbedringstiltak Navn på tiltaket Jf prosjektplan Hvilke mål i Ny Giv er tiltaket et tilsvar på? Prioritering Ressursbruk (tidsbruk, andre kostnader) Arbeidsperiode for tiltaket Ansvarlig for gjennomføring Tiltaket godkjent av Forbedringstiltak nr fra Ny Giv overgangsprosjektet Tidlig formidling av læreplass Ressurs ved skolene. Gi faglærere en ny rolle som bedriftskontakt, formidler av læreplass. Skoleåret 2011/12 Frist for implementering Fylkesutdan.sjef Deltakere Avdeling for inntak og formidling. Prosjektmedarb, rektor, lærere Fylkesutdan.sjef Dato for godkjenning 1. Formål med forbedringstiltaket Øke andelen som blir formidlet til læreplass. Gjennomføre formidlingen på et tidligere tidspunkt. 2. Kvalitetskriterier Øke antall formidlet ved tellepunkt i august. 3. Organisering Gjennom bruk av faget prosjekt til fordypning lage intensjonsavtaler om formidling. Skolene skal samarbeide med opplæringskontor og avdeling for inntak og formidling. Skolene skal formidle til bedrifter. setat godkjenner i utgpunkt lærebedrift og kontrakt. Skolene skal få overført kompetanse og myndighet for å godkjenne kontrakter. Tiltaket må samordnes med tiltaket; Kompetansegivende kurs 4. Aktiviteter og handlinger Ansvarliggjøre skolen i forhold til formidling, opprette formidlingsansvarlig ved skolen. Starte arbeidet med formidling mens eleven er i skole. Bruke Prosjekt til fordypning som en del av arbeidet for bedre formidling. Kartlegge ikke formidlingsbare elever ved skolene og iverksette tiltak for disse i regi av skolene. 5. Evaluering

32 Vg1 Vg2 Formidling T1/T2 Restformidling Opplæringskontor- /bedrift/skole Lokal læreplan i PTF (4.2) Lokal utdanningsmesse Ung informerer ung Parallellsesjoner OK/Bedrift/NAV Presentasjon av arbeidslivet/-markedet Mulighetsorientering Opplæringskontor- /bedrift/skole Lokal læreplan i PTF (4.2) Opplæring i bedrift PTF Formidling Lokal utdanningsmesse OK/Bedrift/NAV (mini messer på vgs) Presentasjon av arbeidslivet/-markedet Mulighetsorientering Hvilke bedrifter tar lærlinger Opplæringskontor- /bedrift/skole Opplæring i bedrift PTF Formidling Intensjonsavtale om læreplass Kompetansegivende kurs Kontrakt Restformidling Sommerjobb Ny GIV Overgangsordning NAV Kompetansegivende kurs Praksisnær opplæring Understøttende tiltak: Oppfølging av stryk og IV etter 1. termin Kompetansegivende kurs Oppfølging av Ikke søkere Vg1 og Vg2 Lærlingtilskudd som virkemiddel Vg3 i skole for lærefag Inntakskrav Påbygging Ny GIV Team på skole Intensivopplæring Skolens ansvar PTF som en rød tråd Understøttende tiltak: Kompetansegivende kurs Lærlingtilskudd som virkemiddel Vg3 i skole for lærefag Avd. for opplæring i skole og bedrift /OK/OT/NAV

33 Vg1 Vg2 Formidling T1/T2 Restformidling Opplæringskontor- /bedrift/skole Lokal læreplan i PTF (4.2) Lokal utdanningsmesse Ung informerer ung Parallellsesjoner OK/Bedrift/NAV Presentasjon av arbeidslivet/-markedet Mulighetsorientering Opplæringskontor- /bedrift/skole Lokal læreplan i PTF (4.2) Opplæring i bedrift PTF Formidling Lokal utdanningsmesse OK/Bedrift/NAV (mini messer på vgs) Presentasjon av arbeidslivet/-markedet Mulighetsorientering Hvilke bedrifter tar lærlinger Opplæringskontor- /bedrift/skole Opplæring i bedrift PTF Formidling Intensjonsavtale om læreplass Kompetansegivende kurs Kontrakt Restformidling Sommerjobb Ny GIV Overgangsordning NAV Kompetansegivende kurs Praksisnær opplæring Understøttende tiltak: Oppfølging av stryk og IV etter 1. termin Kompetansegivende kurs Oppfølging av Ikke søkere Vg1 og Vg2 Lærlingtilskudd som virkemiddel Vg3 i skole for lærefag Inntakskrav Påbygging Ny GIV Team på skole Intensivopplæring Skolens ansvar PTF som en rød tråd Understøttende tiltak: Kompetansegivende kurs Lærlingtilskudd som virkemiddel Vg3 i skole for lærefag Avd. for opplæring i skole og bedrift /OK/OT/NAV

34 Forbedringstiltak nr fra Ny Giv oppfølgingsprosjektet Handlingsplan for forbedringstiltak Navn på tiltaket Jf prosjektplan Hvilke mål i Ny Giv er tiltaket et tilsvar på? Prioritering Ressursbruk (tidsbruk, andre kostnader) Arbeidsperiode for tiltaket Ansvarlig for gjennomføring Tiltaket godkjent av Innføre inntakskrav for påbygning Vg3 Innebærer endring av rutiner ved skolene og avdeling for inntak og formidling Skoleåret 2012/13 Frist for implementering Fylkesutdan.sjef Deltakere Avdeling for inntak og formidling. Rådgivere prosjektmedarb, rektor, lærere Fylkesutdan.sjef Dato for godkjenning 1. Formål med forbedringstiltaket Redusere andelen elever som begynner i påbygning uten å være kvalifisert til dette. 2. Kvalitetskriterier Øke andelen elever som består påbygning. 3. Organisering Avdeling for inntak og formidling må vurdere om tiltaket ligger innenfor forskriften. Politisk behandling i sak om dimensjonering opplæringstilbud i Troms. 4. Aktiviteter og handlinger Skolene skal sikre at alle fag som videreføres i påbygning er bestått. Innføre minste karakter 3 for inntak i norsk, engelsk, matematikk. Lage retningslinjer for inntak påbygning. Iverksette rutiner for inntak påbygning 5. Evaluering

35 Forbedringstiltak nr fra Ny Giv oppfølgingsprosjektet Handlingsplan for forbedringstiltak Navn på tiltaket Jf prosjektplan Hvilke mål i Ny Giv er tiltaket et tilsvar på? Prioritering Ressursbruk (tidsbruk, andre kostnader) Arbeidsperiode for tiltaket Ansvarlig for gjennomføring Tiltaket godkjent av Kompetansegivende kurs for elever som det er vanskelig å formidle Ressurs ved skolene til opplæring av lærere. Gjennomføring kurs. Skoleåret 2011/12 Frist for implementering Fylkesutdan.sjef Deltakere Avdeling for opplæring i skole og bedrift. Rådgivere prosjektmedarb, rektor, lærere Fylkesutdan.sjef Dato for godkjenning 1. Formål med forbedringstiltaket Øke andel av elever som formidles til lærebedrifter. Føre elever fra OT målgruppen tilbake til opplæring i skole eller bedrift. Kursene skal også være en formidlingsarena for skoler og bedrifter. Tiltaket kan være en motivasjonsfaktor for elever som planlegger grunnkompetanse. 2. Kvalitetskriterier Redusere andel som ikke er i vgo ett år etter Vg2. 3. Organisering Prosjektet gjennomfører kurs for lærere og etablerer kompetansegivende kurs ved yrkesfaglige skoler i Troms. Skolene viderefører kurstilbudene. 4. Aktiviteter og handlinger Etablering av kurs. Opplæring av lærere. Kartlegging av elever. 5. Evaluering

36 Forbedringstiltak nr fra Ny Giv oppfølgingsprosjektet Handlingsplan for forbedringstiltak Navn på tiltaket Jf prosjektplan Hvilke mål i Ny Giv er tiltaket et tilsvar på? Prioritering Ressursbruk (tidsbruk, andre kostnader) Arbeidsperiode for tiltaket Ansvarlig for gjennomføring Tiltaket godkjent av Vg3 i skole for lærefag Ressurs ved skolene til lærere. Gjennomføring kurs. Skoleåret 2012/13 Frist for implementering Fylkesutdan.sjef Deltakere Avdeling for opplæring i skole og bedrift, og avdeling for inntak og formidling. Rådgivere prosjektmedarb, rektor, lærere Fylkesutdan.sjef Dato for godkjenning 1. Formål med forbedringstiltaket Øke andel av elever fullfører Vg3 uten å bli formidlet til læreplass. 2. Kvalitetskriterier Redusere andel som ikke er i vgo ett år etter Vg2. 3. Organisering Oppretting av Vg3 klasser for elever i yrkesfag som ikke formidles til læreplass. Delta i signaliserte prosjekter i Ny GIV regi. 4. Aktiviteter og handlinger Etablering av Vg3 i skole. Utvikle modeller for Vg3 i skole. Avtale med skoler om rammer for tiltaket, og tidspunkt for oppstart. Gi tilbud til deltakere. 5. Evaluering Tiltaket evalueres i tilstandsrapport.

37 Handlingsplan for forbedringstiltak Navn på tiltaket Jf prosjektplan Hvilke mål i Ny Giv er tiltaket et tilsvar på? Prioritering Ressursbruk (tidsbruk, andre kostnader) Arbeidsperiode for tiltaket Ansvarlig for gjennomføring Tiltaket godkjent av Forbedringstiltak nr fra Ny Giv overgangsprosjektet Eksamensverksted Ressurs ved skolene til lærere og lokaler. Gjennomføring verksted. Skoleåret 2011/12 Frist for implementering Våren 2011 Fylkesutdan.sjef Deltakere Avdeling for opplæring i skole og bedrift. Eksamensansvarlig prosjektmedarb, rektor, lærere Fylkesutdan.sjef Dato for godkjenning 1. Formål med forbedringstiltaket Øke andel av elever som fullfører. Redusere andelen elever som tar med seg hengefag mellom trinn i vgo. 2. Kvalitetskriterier Redusere andel som ikke består eksamen Vg1, Vg2 og Vg3. 3. Organisering Organiseres som et samarbeid mellom flere skole. Der det er ny Giv team må dette ses i sammenheng med teamets andre oppgaver. 4. Aktiviteter og handlinger Kartlegging av deltakere, etablering av eksamenskurs ved skolene foran eksamen og ved eventuelt utsatt eksamen om høsten. 5. Evaluering

38 Handlingsplan for forbedringstiltak Navn på tiltaket Jf prosjektplan Hvilke mål i Ny Giv er tiltaket et tilsvar på? Prioritering Ressursbruk (tidsbruk, andre kostnader) Arbeidsperiode for tiltaket Ansvarlig for gjennomføring Tiltaket godkjent av Forbedringstiltak nr fra Ny Giv overgangsprosjektet Knutepunktskole Skolen tildeles ressurser fra Ny Giv prosjekt Skoleåret 2011/12- Frist for implementering 2011 Fylkesutdan.sjef Deltakere Avdeling opplæring i skole og bedrift. Rektor og lærere prosjektmedarb, Fylkesutdan.sjef Dato for godkjenning 1. Formål med forbedringstiltaket Målet er at alle skoler med yrkesfaglige utdanningsprogram knyttes opp i et nettverk som har som felles anliggende å utvikle opplæringen i fellesfagene slik at elevene på disse utdanningsprogrammene i større grad opplever fellesfagene som relevante for det yrket de sikter mot. 2. Kvalitetskriterier Øke andelen elever i yrkesfag som består fellesfag. 3. Organisering Gjennom Overgangsprosjektet skal det i første omgang etablert et samarbeid mellom videregående skoler i Troms. Allerede utviklede ressurser for yrkesretting av fellesfag skal spres mellom skolene. Det skal i tillegg utvikles undervisningsressurser nettbaserte og andre, som kan ha direkte overføringsverdi til den undervisningssituasjonen lærerne er i både i klasserom og verksted. 4. Aktiviteter og handlinger Engasjere Knutepunktskole for yrkesretting. Lede arbeidet og samordne skolene i Troms fylkeskommune. 5. Evaluering

39 Handlingsplan for forbedringstiltak Forbedringstiltak nr fra Ny Giv overgangsprosjektet Intensivopplæring i lesing, regning og skriving Navn på tiltaket Jf prosjektplan Hvilke mål i Ny Giv er tiltaket et tilsvar på? Prioritering 1. Ressursbruk Skolene tildeles ressurser fra Ny Giv prosjekt (tidsbruk, andre kostnader) Arbeidsperiode for Skoleåret 2010/11- Frist for tiltaket implementering Ansvarlig for Fylkesutdan.sjef Deltakere Avdeling opplæring gjennomføring i skole og bedrift. Rektor og lærere Tiltaket godkjent av Fylkesutdan.sjef Dato for godkjenning prosjektmedarb, Formål med forbedringstiltaket De svakest presterende elevene skal få tilbud om intensivopplæring i lesing, skriving og regning slik at de får bedre forutsetninger for å gjennomføre videregående opplæring. 2. Kvalitetskriterier Øke andelen elever i videregående skole består og gjennomfører. 3. Organisering De 10% svakest presterende lever i 10 klasse får tilbud om intensivopplæring i fagene i siste termin. Elevene skal få samme tilbud i fire terminer i vgo. 4. Aktiviteter og handlinger Opplæring av lærere i grunnskole og videregående skole. Etablering av team, oppfølging av rektorer. 5. Evaluering Egen undersøkelse blant lærere. Resultater i Vigo på Ny GIV elever.

40 Forbedringstiltak nr fra Ny Giv oppfølgingsprosjektet Handlingsplan for forbedringstiltak Navn på tiltaket Jf prosjektplan Hvilke mål i Ny Giv er tiltaket et tilsvar på? Prioritering Ressursbruk (tidsbruk, andre kostnader) Arbeidsperiode for tiltaket Ansvarlig for gjennomføring Tiltaket godkjent av Utvidelse avfrist for gjennomføring av vgo i Troms Kostnader ved å ta inn noen flere elever Skoleåret 2011/12 Frist for implementering Inntak 2012 Fylkesutdan.sjef Deltakere Avdelingsleder inntak og formidling, prosjektmedarb, rektorer, rådgivere og lærere Fylkesutdan.sjef Dato for godkjenning 1. Formål med forbedringstiltaket Øke andelen elever som fullfører videregående opplæring. 2. Kvalitetskriterier Øke den prosentvise andelen av elever som fullfører etter 7 år. 3. Organisering Avdeling for inntak og formidling endrer praksis for inntak av elever til vgo. 4. Aktiviteter og handlinger Tiltaket vil gi elever som har begynt i vgo, uten å ha fullført, rett til å fortsette også i vgo etter at den sammenhengende perioden på 5 (6) år er oppbrukt (jamfør Oppl.loven 3-1, 3 avsn.). Utredning av konsekvenser, økonomisk og nytteverdi. Politisk behandling i fylkesting. Endringa av praksis ved avdeling for Inntak og formidling. Informasjon. 5. Evaluering

41 Forbedringstiltak nr fra Ny Giv oppfølgingsprosjektet Handlingsplan for forbedringstiltak Navn på tiltaket Jf prosjektplan Hvilke mål i Ny Giv er tiltaket et tilsvar på? Prioritering Ressursbruk (tidsbruk, andre kostnader) Arbeidsperiode for tiltaket Ansvarlig for gjennomføring Tiltaket godkjent av Tidlig inn med oppfølging Økt engasjement fra Oppfølgingstjenesten(OT) og NAV i forhold til fylkes videregående skoler. Skoleåret 2011/12 Frist for implementering Fylkesutdan.sjef Deltakere Oppfølgingstjenes ten, NAV, prosjektmedarb, rektorer, rådgivere og kontaktlærere Fylkesutdan.sjef Dato for godkjenning 1. Formål med forbedringstiltaket Øke andelen elever som fullfører videregående opplæring. 2. Kvalitetskriterier Reduser antall årsluttere på hver enkelt videregående skole 3. Organisering Skolene skal organisere og tilrettelegge for deltakelse fra OT og NAV ved oppfølgingssamtaler og sluttsamtaler med elever som vurdere å avbryte videregående skole. 4. Aktiviteter og handlinger Det skal etableres forpliktende samarbeid mellom de videregående skolene, OT og NAV. Oppfølgingen skal starte før frafallet formaliseres. Skolene skal gjennomføre sluttsamtale med elevene. Sluttsamtalenes mål er å fastsette en plan for videre oppfølging. Planen skal formaliseres som en oppfølgingsavtale. 5. Evaluering Tiltaket skal evalueres gjennom Oppfølgingsprosjektet

42 Tiltakene sett i sammenheng 3 hovedtemaer på tiltakene: Oppfølging og tilrettelegging: faglig, karriere og sosialt Formidling: Underveis og ved overgang til lære Alternativ opplæringsarenaer Både som eget tilbud og deler av programfag/ptf

43 Oppfølging Tilrettelegging TT2: Oppfølging av ikke søkere i Vg1 og Vg2 TT3: Oppfølging av stryk og IV etter 1. termin TT16: Tidlig inn med Oppfølging TT9: Inntakskrav for Påbygging TT5: Vurdering inntak og hjelpe ikke kvalifiserte søkere TT6: Sommerskole/ sommeraktivitet/sommerjobb TT7: Ny GIV team TT13: Knutepunktskole TT12: Eksamensverksted TT14: Intensivopplæring i lesing, skriving og regning. TT15: Utvidelse av frist for uttak av rett

44 Formidling TT1: Lærlingtilskudd som virkemiddel TT8: Tidlig formidling av læreplass TT10: Kompetansegivende kurs TT11: Vg3 i skole og lærefag Alternativ opplæringsarena TT4: Praksisnær opplæring TT10: Kompetansegivende kurs TT11: Vg3 i skole og lærefag

45 Fylkesråd for utdanning setaten - Ny organisering 2011 Controller Sak/Prosjekt Fylkesutdanningssjef Adm. service Lokal støtte: Personal Sentral støtte: Økonomi Personal IT Jus Arkiv Bygg og eiendom Avdeling for Inntak, formidling og tilbud Avdeling for Opplæring i skole og bedrift Avdeling for Vurdering, dokumentasjon og kvalitet

46 Avdeling for Inntak, formidling og tilbud Avdeling for Opplæring i skole og bedrift Avdeling for Vurdering, dokumentasjon og kvalitet

47 Avdeling for Inntak, formidling og tilbud Avdeling for Opplæring i skole og bedrift Avdeling for Vurdering, dokumentasjon og kvalitet TT3: Oppfølging av stryk og IV etter 1. termin TT4: Praksisnær opplæring TT8: Tidlig formidling av læreplass TT5: Vurdering inntak og hjelpe ikke kvalifiserte søkere TT15: Utvidelse av frist for uttak av rett TT11: Vg3 i skole og lærefag TT9: Inntakskrav for Påbygging TT6: Sommerskole/ sommeraktivitet/ sommerjobb TT7: Ny GIV team TT13: Knutepunktskole TT12: Eksamensverksted TT14: Intensivopplæring i lesing, skriving og regning. TT10: Kompetansegivende kurs TT2: Oppfølging av ikke søkere i Vg1 og Vg2 TT11: Vg3 i skole og lærefag TT16: Tidlig inn med Oppfølging

48 Kontakt og informasjon setaten Tore Arnesen, koordinator for tilbudet E-post: Skoler Bruk skolenes e-post adresse for kontakt med skolene. Sett inn den respektive skoles navn der det står skolensnavn. Oversikt over tilbud pr. skole sprogram/ Teknikk og industriell Helse- og Service og Restaurant- Bygg og Design og Vidergående skole produksjon sosialfag Samferdsel og matfag anleggsteknikk håndverk Naturbruk Stangnes vgs X X X Rå vgs X X Sjøvegan X X X Bardufoss Høgtun vgs X X X Senja vgs X X X Nordkjosbotn vgs X X X Breivika vgs X X X Tromsø Maritim vgs X Breivang vgs X X Kvaløya vgs X Nord-Troms vgs X X X X X X Praksisnær opplæring Et opplæringstilbud for ungdom der størst mulig del av opplæringen foregår gjennom praktisk arbeid i bedrift Mål: Full-/ Grunnkompetanse Tilbys i alle regioner i Troms : Sør-Troms: Stangnes og Rå videregående skoler Midt-Troms: Bardufoss Høgtun, Sjøvegan og Senja videregående skoler Tromsø: Breivika, Breivang, Tromsø Maritim, Kvaløya og Nordkjosbotn videregående skoler Nord-Troms: Nord-Troms videregående skole

tromsfylke.no Ny GIV tiltak Quality Hotel Saga 28.03.2012 Tore Arnesen Prosjektleder Ny GIV

tromsfylke.no Ny GIV tiltak Quality Hotel Saga 28.03.2012 Tore Arnesen Prosjektleder Ny GIV Ny GIV tiltak Quality Hotel Saga 28.03.2012 Tore Arnesen Prosjektleder Ny GIV TT4 Praksisnær opplæring TT7 Ny GIV Team på skole TT8 Tidlig formidling TT12 Eksamensverksted Rådgiversamlinger Rektormøte

Detaljer

NY GIV. Kurs ATV-VGO 12.-13. okt 2011, Tromsø

NY GIV. Kurs ATV-VGO 12.-13. okt 2011, Tromsø NY GIV Kurs ATV-VGO 12.-13. okt 2011, Tromsø Ny GIV. Organisering i Troms Kurs ATV-VGO 12.-13. okt 2011, Tromsø Overgangsprosjektet Målgruppen for prosjektet er de 10 % svakest presterende elevene etter

Detaljer

tromsfylke.no Troms Randi Ovesen Tore Arnesen

tromsfylke.no Troms Randi Ovesen Tore Arnesen Troms Randi Ovesen Tore Arnesen Organisering av prosjektlederne Prosjektlederne organisert direkte under fylkesutdanningssjefen med delegert fag- og personalansvar på siden av linjeorganisasjonen men i

Detaljer

Fra Ny GIV til helhetlig kvalitetsutvikling

Fra Ny GIV til helhetlig kvalitetsutvikling Fra Ny GIV til helhetlig kvalitetsutvikling Sture Flaaten og Renate Thomassen Tromsø 28. mai 2013 Utdanningsetaten Årsbudsjett 2013; 977 mill. kroner 15 skoler inkl SMI Ca 1500 ansatte Ca 6200 elever Ca

Detaljer

Frafall i videregående skole

Frafall i videregående skole Frafall i videregående skole Dato: 26.august 2015 Vårres unga vårres framtid Knut Nikolaisen og Else Marie Ness, Utdanningsavdelingen Foto: Hans Erik Elmholdt 4 grunner til frafall Elever som har: Svakt

Detaljer

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til læreplass Liv Marit Meyer Petersen Teamleder Vestfold fylkeskommune, Inntak og fagopplæring Skolenes økte formidlingsansvar og oppfølgingsansvar og Vg3 fagopplæring

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Alternative opplæringsmodeller. Rådgiverkonferanse, Mo i Rana

Alternative opplæringsmodeller. Rådgiverkonferanse, Mo i Rana Alternative opplæringsmodeller Rådgiverkonferanse, Mo i Rana 29.11.2017 Fag- og yrkesopplæringa har en komplisert struktur Åtte utdanningsprogram som sprer seg i store vifter til mange Vg2-tilbud som fører

Detaljer

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Hvorfor er fagutdanning viktig? Trend mot høyere utdanning Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Nye retningslinjer for Prosjekt til fordypning i Troms

Nye retningslinjer for Prosjekt til fordypning i Troms Nye retningslinjer for Prosjekt til fordypning i Troms -bakgrunn, prosess, innhold Tromsø den 1. og 2. februar Tilbakeblikk Som et ledd i kvalitetsarbeidet og satsing på økt kompetanse innenfor viktige

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune Kvalitetsområder Struktur: Persondata om den som er i opplæring Fagopplæringens oppbygging og organisering Læreplan Dimensjonering

Detaljer

Meld. St. 20 PÅ RETT VEI

Meld. St. 20 PÅ RETT VEI Tiltak 39 Meld. St. 20 PÅ RETT VEI Utvikle modeller for kvalifisering til læreplass eller Vg3 påbygg Oppdraget i Meld.St. 20 Elever som ikke får læreplass og som mangler faglige forutsetninger for påbygging

Detaljer

Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring

Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring Om jeg vil lykkes Om jeg vil lykkes i å føre et menneske mot et bestemt mål, Må jeg først finne mennesket der det er, å begynne akkurat der.

Detaljer

Praksisbrevordningen delmål på veien til fagbrevet?

Praksisbrevordningen delmål på veien til fagbrevet? Praksisbrevordningen delmål på veien til fagbrevet? Rådgiversamling Scandic Hell 23. 24.10.2017 Per-Kristian Storstad Bakgrunn for praksisbrevordningen Motvirke frafall i vgo Innført som prøveordning /

Detaljer

Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter

Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Nord- Trøndelag fylkeskommune Avdeling videregående opplæring Arne Jostein Vestnor Temaer for kurset: BLI KJENT MED GRUNNLEGGENDE ORGANISERING

Detaljer

Saknr. 10/ Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Eirik Løkke/ Eli Ruud Olsen NY GIV STATUS OG MÅLSETTINGER I HEDMARK

Saknr. 10/ Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Eirik Løkke/ Eli Ruud Olsen NY GIV STATUS OG MÅLSETTINGER I HEDMARK Saknr. 10/6445-37 Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Eirik Løkke/ Eli Ruud Olsen NY GIV STATUS OG MÅLSETTINGER I HEDMARK Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1.For

Detaljer

"Samspill for økt gjennomføring" Lærerutdanningskonferansen April 2017

Samspill for økt gjennomføring Lærerutdanningskonferansen April 2017 "Samspill for økt gjennomføring" Lærerutdanningskonferansen 2017 20.April 2017 Utfordringen 10% Vg 3 skole 11% 8,6% 23,7% Påbygg GS VG1 VG 2 27,4% Læretid 40% 4,1 % 8,2% 14,7% 7,5% 28,8% 7% 11,3% Utvikling

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet Håndbok for skoler og kommuner 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgangsprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5

Detaljer

Gjennomføring høst 2013

Gjennomføring høst 2013 Gjennomføring høst 2013 Tone Vangen 8. okotber 2013 Skulpturlandskap Nordland Meløy Foto: Aina Sprauten Videregående opplæring er viktig! SSB: Undersøkelse knyttet til ungdom som begynte i vg 1999-2000,

Detaljer

Heilskapleg arbeid med kvalitet i yrkesfaga

Heilskapleg arbeid med kvalitet i yrkesfaga Akershus Fylkeskommune/Jessheim vgs Heilskapleg arbeid med kvalitet i yrkesfaga Assisterende rektor Kristina Samsing Akershus fylkeskommune Yrkesfagsløftet Både bedrifter og offentlig sektor vil i fremtiden

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015 Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015 Formidling og læreplasser 2014 Innledning I Nordland er det en overvekt av elever

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015 Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Elever i videregående skole som ønsker læreplass og ikke har fått dette har rett til et Vg3 i skole som bygger på det Vg2 søkeren

Detaljer

Not everything that can be counted counts Not everything that counts can be counted

Not everything that can be counted counts Not everything that counts can be counted Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2015 Not everything that can be counted counts Not everything that counts can be counted Elever og lærlinger elevtallet i Nordland er for nedadgående

Detaljer

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31.01.2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Ulike veier til fag- og svennebrev

Ulike veier til fag- og svennebrev Ulike veier til fag- og svennebrev FOKO, Sundvolden Hotell 20.oktober 2011 Liv Marit Meyer Petersen Formidlingsansvarlig Utdanningsavdelingen, fagopplæringseksjonen Vestfold Fylkeskommune Fengselsdrift

Detaljer

Ny LederGIV i Rogaland, september 2012

Ny LederGIV i Rogaland, september 2012 Ny LederGIV i Rogaland, september 2012 Knut Alfarnæs, prosjektleder FRAFALLSPAKKA Partnerskap og Referansegruppe Oppfølgingsprosjektet Overgangsprosjektet Arbeidslivsfaget Skolelederutdanning Prosjekt

Detaljer

Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune

Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget i Telemark 18.06.14 med hjemmel i forskrift til opplæringsloven 6-2 og 6A-2. I. Generelle vilkår 1 Virkeområde Denne

Detaljer

Vekslingsmodellene i Oslo

Vekslingsmodellene i Oslo Avdeling for fagopplæring Vekslingsmodellene i Oslo Nasjonal nettverkssamling 13.-14. oktober 2014 Anita Tjelta prosjektleder Avdeling for fagopplæring Kjell Ove Hauge rektor Kuben videregående Kirsti

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune Mål og strategi 10 % økt gjennomføring Skal vi lykkes, krever det endringer i det enkelte klasserom.

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2011 2012 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet Oppfølgings prosjektet Partnerskap Overgangs prosjektet Arbeidslivsfaget Skolelederutdanning Prosjekt til fordypning Innsats for yrkesretting Samfunnskontrakt Læreplasser i offentlig sektor 190 mill -

Detaljer

RÅDGIVERSAMLING LANGESUND 20.11.2014

RÅDGIVERSAMLING LANGESUND 20.11.2014 RÅDGIVERSAMLING LANGESUND 20.11.2014 INFORMASON FRA FAGOPPLÆRING: KOMPETANSESENTERET PTF AV RANVEIG HAGLUND VGO KVALITET OG UTVIKLING WWW.TELEMARK.NO/FAGOPPLARING Kompetansesenteret, målgruppe 1. Grunnkompetanseelever

Detaljer

Rådgiversamling OLA, OLK og Alternativt Vg3 i skole. Sigurd Vabekk Hjelle Solveig Ljødal

Rådgiversamling OLA, OLK og Alternativt Vg3 i skole. Sigurd Vabekk Hjelle Solveig Ljødal Rådgiversamling 02.12.15 OLA, OLK og Alternativt Vg3 i skole Sigurd Vabekk Hjelle Solveig Ljødal Videregående skole Lærling Lærekandidat Skoleelev og lærekandidat Påbygg4, Fagskole, Y-veien til Høgskole

Detaljer

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring Johan Raaum rand Hotell Oslo 6. oktober 2014 Status Flere fylker har en jevn positiv utvikling, særlig i yrkesfagene Noen fylker har kanskje snudd en negativ trend? Mange elever som slutter har fullført

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

Overgangsprosjektet. Knut Alfarnæs, prosjektleder

Overgangsprosjektet. Knut Alfarnæs, prosjektleder Overgangsprosjektet Knut Alfarnæs, prosjektleder Bakgrunn premisser status Partnerskap og Referansegruppe Oppfølgingsprosjektet Overgangsprosjektet Arbeidslivsfaget Skolelederutdanning Prosjekt til fordypning

Detaljer

Prosjektet En bedre skole for elevene våre s. 1 Foto: Crestock.com

Prosjektet En bedre skole for elevene våre s. 1 Foto: Crestock.com Prosjektet En bedre skole for elevene våre 2009-2012 s. 1 Foto: Crestock.com Utviklingsmål for videregående opplæring i Nordland, FT-sak 8/2007 Å bedre gjennomføring og redusere frafall slik at Nordland

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Etterstad vgs

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Etterstad vgs Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Etterstad vgs Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle skal lære mer - Elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfag

Detaljer

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014 Dato: Arkivref: 03.03.2011 2010/706-3733/2011 / 243/A50 Saksframlegg Saksbehandler: Erling Steen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Hovedsamarbeidsutvalget Administrasjonsutvalget Fylkesutvalget

Detaljer

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 AKTIVITET HENVISNING TIL LOV OG FORSKRIFT RUTINEBESKRIVELSER Rett til opplæring for ungdom Opplæringsordningen

Detaljer

Styrende dokumenter. Dokumentnavn: Rutine Organisering i forhold til skolenes økte formidlingsansvar og oppfølgingsansvar og vg3 fagopplæring i skole

Styrende dokumenter. Dokumentnavn: Rutine Organisering i forhold til skolenes økte formidlingsansvar og oppfølgingsansvar og vg3 fagopplæring i skole Organisasjonsnivå: Styrende dokumenter Område: Opplæring i skole og bedrift Utdanningsdirektøren Dokumentnavn: Rutine Organisering i forhold til skolenes økte formidlingsansvar og oppfølgingsansvar og

Detaljer

Ny GIV og videre satsning på u-trinn og videregående opplæring

Ny GIV og videre satsning på u-trinn og videregående opplæring Ny GIV og videre satsning på u-trinn og videregående opplæring Ny GIV nasjonalt for u-trinnet stopper i 2013. Oppfølging for videregående opplæring fra høsten 2013 Kurs for nye 300 lærere i videregående

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Skoleringskonferanser høst 2012

Skoleringskonferanser høst 2012 Skoleringskonferanser høst 2012 Knut Alfarnæs, prosjektleder Mål for prosjektet Øke andelen som fullfører og består videregående opplæring Skape varige samarbeidsrelasjoner mellom kommuner, fylkeskommuner

Detaljer

Oppfølgingsprosjektet i Ny GIV

Oppfølgingsprosjektet i Ny GIV Oppfølgingsprosjektet i Ny GIV Partnerskap for å styrke samarbeidet mellom skoler, oppfølgingstjeneste (OT), fagopplæring og NAV Seniorrådgiver Erik SANDVIK Kunnskapsdepartementet Fakta Årsverk totalt

Detaljer

Ny GIV - Overgangsprosjektet

Ny GIV - Overgangsprosjektet Ny GIV - Overgangsprosjektet Presentasjon kurs for tillitsvalgte i vgo Utdanningsforbundet 15. og 16. mars 2011. Presentasjon fra prosjektleder Troms fylkeskommune: Randi Ovesen og prosjektleder Tromsø

Detaljer

Vekslingsmodellene i Oslo Arena for kvalitet i fagopplæringen, Tromsø 11. september 2014

Vekslingsmodellene i Oslo Arena for kvalitet i fagopplæringen, Tromsø 11. september 2014 Avdeling for fagopplæring Vekslingsmodellene i Oslo Arena for kvalitet i fagopplæringen, Tromsø 11. september 2014 Anita Tjelta, prosjektleder Bakgrunn for vekslingsmodeller Økt kvalitet og økt andel som

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2013 2014 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Ny Giv - Partnerskap for økt gjennomføring i videregående opplæring

Ny Giv - Partnerskap for økt gjennomføring i videregående opplæring Dato: 31. januar 2011 Byrådssak /11 Byrådet Ny Giv - Partnerskap for økt gjennomføring i videregående opplæring ASKI SARK-223-201005976-4 Hva saken gjelder: Frafall i videregående opplæring er en stor

Detaljer

www.tromsfylke.no Fylkesutdanningssjef Sedolf Slettli Bodø 28. mai 2015

www.tromsfylke.no Fylkesutdanningssjef Sedolf Slettli Bodø 28. mai 2015 Fylkesutdanningssjef Sedolf Slettli Bodø 28. mai 2015 Status og utfordringer for Troms 2006 «Dårligst på alt» - på tross av mange svært dyktige ansatte Dyrest i landet Skåret dårlig på nasjonale målinger

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune Skoleåret 2014/2015 UTDANNINGSMESSA UKE 41 Tirsdag 7. oktober og onsdag 8. oktober Sted:

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Blindern vgs

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Blindern vgs Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Blindern vgs Innhold Skolens profil... 3 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune Skoleåret 2010/2011 UTDANNINGSMESSA UKE 43 Tirsdag 26. og onsdag 27. oktober Sted: Tromsøhallen

Detaljer

Prosjekt til fordypning

Prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning Retningslinjer 2011 2 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Føringer fra fylkesutdanningssjefen... 3 3. Omfang og formål... 4 3.1 Presisering fra fylkesutdanningssjefen... 4 4. Planlegging...

Detaljer

Yrkesfagleg Grunnutdanning

Yrkesfagleg Grunnutdanning Yrkesfagleg Grunnutdanning Innhold Hvem passer Yrkesfaglig grunnutdanning for? Hva oppnår eleven ved å velge Yrkesfaglig grunnutdanning? Hvilke sosiale kompetanser trenger elever lære seg for å få jobb?

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2016 2017 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015. Trond Reinhardtsen

Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015. Trond Reinhardtsen Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015 Trond Reinhardtsen Videregående opplæring 3-1 og 3-3 Rett til 3 års videregående opplæring (ikke plikt) Opplæringen skal føre frem til: Studiekompetanse

Detaljer

NyGIV konsekvenser i skolen. Edvard Odberg NAFO-konferanse, Halden 15.05.12 Prosjektleder NyGIV Halden og Aremark

NyGIV konsekvenser i skolen. Edvard Odberg NAFO-konferanse, Halden 15.05.12 Prosjektleder NyGIV Halden og Aremark NyGIV konsekvenser i skolen Edvard Odberg NAFO-konferanse, Halden 15.05.12 Prosjektleder NyGIV Halden og Aremark Hva er NyGIV? Prosjektene i Ny GIV er: 1. Gjennomføringsbarometeret felles mål for bedre

Detaljer

Grunnkompetanse Fagsamling OFK

Grunnkompetanse Fagsamling OFK Grunnkompetanse Fagsamling OFK 13. November 2012 Rådgiver Helene Ruud Lunner Mulighetenes Oppland 1 Ole: Yrkesønske & skolevalg Ole går i 9. klasse. Han har faglige vansker & ADHD. Ole har vedtak om spesialundervisning

Detaljer

NyGIV overgangsprosjektet i Oppland

NyGIV overgangsprosjektet i Oppland NyGIV overgangsprosjektet i Oppland Sluttrapport 01.02.2014, Ingerid Myrvold 1. Økonomioversikt (4.265.653 tildelte midler, pr brev datert 17.04.2013) a. Lønnsmidler (2 939 660) i. VIGO (lønn/sos 831 000+

Detaljer

Virkelighetens utfordringer

Virkelighetens utfordringer Virkelighetens utfordringer Fungerende rektor Lasse Eide, Godalen vgs 27.11.13 Ca 850 elever Ca 150 ansatte 5 yrkesfaglige utdanningsprogram Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Restaurant-

Detaljer

Overgangsprosjektet. Oppdraget Avdelingsdirektør Knut Alfarnæs Oslo 13.12.10

Overgangsprosjektet. Oppdraget Avdelingsdirektør Knut Alfarnæs Oslo 13.12.10 Overgangsprosjektet Oppdraget Avdelingsdirektør Knut Alfarnæs Oslo 13.12.10 Premisser Tar konsekvensen av den nære sammenhengen mellom faglige prestasjoner på u-trinnet og senere frafall i vgo Gir de svakest

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer

Nettverksarbeid i Troms: "Samspill for økt gjennomføring" «Finn lærebedrift på utdanning.no» Satsing på yrkesfag i Troms fylkeskommune

Nettverksarbeid i Troms: Samspill for økt gjennomføring «Finn lærebedrift på utdanning.no» Satsing på yrkesfag i Troms fylkeskommune Nettverksarbeid i Troms: "Samspill for økt gjennomføring" «Finn lærebedrift på utdanning.no» Satsing på yrkesfag i Troms fylkeskommune Samarbeid Sjøvegan vgs - arbeidsliv Faget Yrkesfaglig fordypning (YFF)

Detaljer

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Bry deg lær deg vær deg Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess Det er du som må gå på skolen. Bruk dine evner, følge dine drømmer. Skape din

Detaljer

Stortingsmelding 20, 2013

Stortingsmelding 20, 2013 Stortingsmelding 20, 2013 Ny GIV nasjonalt for u-trinnet stopper i 2013. Oppfølging for videregående opplæring fra høsten 2013 Kurs for nye 300 lærere i videregående skole x 2/3/4. Fylkeskommunal prosjektleder

Detaljer

Overgang mellom grunnskole og videregående. Rutiner for grunnskolene i Vadsø

Overgang mellom grunnskole og videregående. Rutiner for grunnskolene i Vadsø Overgang mellom grunnskole og videregående Rutiner for grunnskolene i Vadsø Overgang mellom Plan for overgang grunnskole- Mål: Sikre god overgang fra grunnskole til Unngå omvalg /frafall Opprettholde og

Detaljer

God oppvekst Regional plan for et helhetlig opplæringsløp

God oppvekst Regional plan for et helhetlig opplæringsløp God oppvekst 2008 2018 Regional plan for et helhetlig opplæringsløp Nasjonale og regionale utfordringer Fullført videregående opplæring er den aller viktigste enkeltfaktoren for et godt voksenliv, aktiv

Detaljer

Struktur og programmer i VGO

Struktur og programmer i VGO Struktur og programmer i VGO Yrkesfaglig utdanning Studieforberedene utdanning Dette fører frem til en yrkeskompetanse eller et fag-/ svennebrev. Gir generell eller spesiell studiekompetanse Mandal videregående

Detaljer

Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Modell 1 «Veien til læreplass» Formål Modellen består av et kort kurs som skal

Detaljer

Plan for tilpasset opplæring

Plan for tilpasset opplæring Plan for tilpasset opplæring Horten videregående skole skoleåret 2013-2014 Fra Opplæringslova 1-3: Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten.

Detaljer

Fylkesdirektøren rapporterer til fylkesrådet for bruken av udisponerte midler i forkant av disponeringen.

Fylkesdirektøren rapporterer til fylkesrådet for bruken av udisponerte midler i forkant av disponeringen. Saknr. 12/60-96 Saksbehandler: Svein Risbakken Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Innenfor den nasjonale satsningen Ny GIV er det utarbeidet egne målsettinger

Detaljer

Høring Fleksibilitet i fag- timefordelingen i videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune - Dobbeltkompetanse

Høring Fleksibilitet i fag- timefordelingen i videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune - Dobbeltkompetanse KOMPETANSE- OG PEDAGOGISK ENHET Adressater i følge liste Vår dato: 01.02.2017 Vår referanse: 2017/3340-1 Vår saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Sigrun Bergseth, tlf. 32808792 Høring Fleksibilitet

Detaljer

Videregående opplæring i Follo

Videregående opplæring i Follo Videregående opplæring i Follo F Y L K E N E S I N F O R M A S J O N S T J E N E S T E F O R S Ø K E R E T I L V I D E R E G Å E N D E O P P L Æ R I N G Flåtestad skole 8. januar 2018 Veiledningssenteret

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget

Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 06.05.2016 2015/4725-16677/2016 / A02 Saksbehandler: Trine Nilsen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget BUDSJETT 2016 - FORDELING AV MIDLER TIL VOKSENOPPLÆRINGSTILTAK

Detaljer

Informasjon til bedrifter og rådgivere i skolene LÆRLINGSKOLEN I MO I RANA

Informasjon til bedrifter og rådgivere i skolene LÆRLINGSKOLEN I MO I RANA Informasjon til bedrifter og rådgivere i skolene LÆRLINGSKOLEN I MO I RANA FORDELER FOR BEDRIFTEN Du kan velge lokal lærling og være med på å forme holdninger og utvikle ferdigheter og kompetanse for dine

Detaljer

Karrieretjenesten ved Veiledningssenteret Romerike. Vårkonferansen 18. - 19. april 2013

Karrieretjenesten ved Veiledningssenteret Romerike. Vårkonferansen 18. - 19. april 2013 Karrieretjenesten ved Veiledningssenteret Romerike Vårkonferansen 18. - 19. april 2013 Fortid Partnerskap for Karriereveiledning Karriere Akershus Prosjekt lærling-ansvarlig Prosjekt rådgiver mot ungdomsskolen

Detaljer

Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013

Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013 Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013 Lærlingundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse blant lærlinger og lærekandidater, som skal gi informasjon om deres lærings- og arbeidsmiljø slik lærlingen

Detaljer

Overgang Oppfølging Gjennomføringsbarometer

Overgang Oppfølging Gjennomføringsbarometer Litt status pr 28. okt 2013 Ny GIV-prosjekter Overgang Oppfølging Gjennomføringsbarometer Ny GIV Et treårig prosjekt for å redusere frafall i videregående skole Hva er Ny GIV? 3-årig nasjonalt prosjekt

Detaljer

Ny GIV. Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Statistikk- og indikatorprosjektet

Ny GIV. Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Statistikk- og indikatorprosjektet Ny GIV Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Statistikk- og indikatorprosjektet Ny GIV overgangsprosjektet - bakgrunn - oppstart - utfordringer Bakgrunn Oppdrag fra Kunnskapsdepartementet for å øke

Detaljer

Faglig råd for restaurant- og matfag

Faglig råd for restaurant- og matfag Oslo, 26.1.2009 Høringsuttalelse NOU 2008:18 fra har lest og drøftet utredningen med stor interesse. Vi vil berømme utvalget for en grundig gjennomgang av norsk fag- og yrkesopplæring og sekretariatet

Detaljer

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet. Utdanningsforbundet Scandic hotell 24.03.2011

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet. Utdanningsforbundet Scandic hotell 24.03.2011 Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Utdanningsforbundet Scandic hotell 24.03.2011 Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Et prosjekt for å styrke samarbeidet mellom skoler, oppfølgingstjeneste (OT), fagopplæring og NAV

Detaljer

Rundt elever og lærlinger 685 ungdommer i OT sin målgruppe

Rundt elever og lærlinger 685 ungdommer i OT sin målgruppe Ny GIV som et bidrag til skoleeiers forsvarlige kvalitetssystem 13. september 2013 Arly Hauge folkestyre kompetanse - samarbeid Vest-Agder fylkeskommune noen nøkkeltall Rundt 6.800 elever og 1.950 lærlinger

Detaljer

1 OM OPPDRAGSGIVER Akershus fylkeskommune Praksisbasert opplæring i Vg2 byggteknikk RAMMEAVTALENS INNHOLD...

1 OM OPPDRAGSGIVER Akershus fylkeskommune Praksisbasert opplæring i Vg2 byggteknikk RAMMEAVTALENS INNHOLD... VEDLEGG 1: KRAVSPESIFIKASJON INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM OPPDRAGSGIVER... 2 1.1 Akershus fylkeskommune... 2 1.2 Praksisbasert opplæring i Vg2 byggteknikk... 2 2 RAMMEAVTALENS INNHOLD... 2 2.1 Innledning...

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT 1 Å ha lærlinger tilfører min bedrift kreativitet, engasjement, energi og glede Rasim Osmani daglig leder

Detaljer

Hva er videregående opplæring?

Hva er videregående opplæring? Hva er videregående opplæring? 13 utdanningsprogram; 5 studieforberedende Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering 13 utdanningsprogram;

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Svein Risbakken. Tilsagn Ny GIV / Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/ Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Svein Risbakken. Tilsagn Ny GIV / Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/60-47 Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Svein Risbakken Tilsagn Ny GIV - 2011 / 2012 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet gir fylkesjefen

Detaljer

MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede.

MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede. MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede. Nr. Kvalitetsområder Kvalitetskjennetegn 1.1 Tilrettelegge

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune UTDANNINGSMESSA UKE 42 Tirsdag 17. oktober og onsdag 18. oktober Sted: Tromsøhallen Presentasjon

Detaljer

Hva skjer i pilotprosjektet der Bardufoss Høgtun VGS får ansvaret for de som ikke får læreplass? Børre Krudtå rektor Bardufoss Høgtun vgs i Troms

Hva skjer i pilotprosjektet der Bardufoss Høgtun VGS får ansvaret for de som ikke får læreplass? Børre Krudtå rektor Bardufoss Høgtun vgs i Troms Hva skjer i pilotprosjektet der Bardufoss Høgtun VGS får ansvaret for de som ikke får læreplass? Børre Krudtå rektor Bardufoss Høgtun vgs i Troms Hva skjer i pilotprosjektet der Bardufoss Høgtun VGS får

Detaljer

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen Lærebedrift Bli en godkjent lærebedrift Hvordan rekruttere lærlinger Hvor lang er læretiden Hva har lærebedriften ansvaret for Hvilke fordeler har en lærebedrift Tilskudd Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder

Veileder for lærebedrifter i Agder Veileder for lærebedrifter i Agder Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs og veiledning

Detaljer

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2.

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2. Kapitteloversikt: I. Inntak II. Formidling III. Felles bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og

Detaljer