tromsfylke.no Ny GIV tiltak Quality Hotel Saga Tore Arnesen Prosjektleder Ny GIV

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "tromsfylke.no Ny GIV tiltak Quality Hotel Saga 28.03.2012 Tore Arnesen Prosjektleder Ny GIV"

Transkript

1 Ny GIV tiltak Quality Hotel Saga Tore Arnesen Prosjektleder Ny GIV

2 TT4 Praksisnær opplæring TT7 Ny GIV Team på skole TT8 Tidlig formidling TT12 Eksamensverksted Rådgiversamlinger Rektormøte Medbestemmelsesmøte TT9 Inntakskrav Påbygging Politisk forberedelse Skolestruktur Medbestemmelsesmøte TT13 Knutepunktskole TT14 Intensivopplæring skriving, lesing og regning Rektormøte Nye kommuner NyGIV Møter vgo Tromsø region Nasjonal skolering NyGIV lærere Konferanse med rådgiverlaget, Ny GIV og Karriere Troms Skole start Telling 01.okt Tiltak Ny GIV Skole slutt TT3 oppfølging av stryk og IV etter 1. termin TT14 Intensivopplæring skriving, lesing og regning Medbestemmelsesmøte Overgang T1/T2 Telling 01. mars Søknadsfrist særskilt inntak PTF konferanse tromsfylke.no Medbestemmelsesmøte TT10 Kompetansegivende kurs Oppfølging av OT rapport TT2 Oppfølging av Ikke søkere Vg1 og Vg2 TT5 Vurdering av ikke kvalifiserte søkere TT1 Lærlingtilskudd som virkemiddel TT15 Utvidelse av frist for å gjennomføre vgo Medbestemmelsesmøte TT2 Oppfølging av Ikkesøkere Vg1 og Vg2 TT10 Kompetansegivende kurs Handlingsplaner for skolene Konferanse med rådgiverlaget, Ny GIV og Karriere Troms TT16 Tidlig inn med oppfølging TT11 Vg3 i skole for lærefag Konferanse med rådgiverforum Troms, Ny GIV og Karriere Troms Medbestemmelsesmøte Oppfølging av OT rapport Skolens handlingsrom TT6 Sommerskole TT11 Vg3 i skole for lærefag Medbestemmelses møte TT12 Eksamensverksted TT5 Vurdering og hjelp ikke kvalifiserte søkere Medbestemmelsesmøte

3 Tilpasset opplæring Opplæringslovens 1-3 sier at opplæringen skal tilpasses den enkeltes evner og forutsetninger. Dette er et gjennomgående prinsipp i hele grunnopplæringen også innenfor opplæring i bedrift. Begrepet tilpasset opplæring er ikke entydig definert. Mer er et politisk prinsipp enn et faglig begrep. Det er dermed ulike tolkninger av hva dette skal bety i praksis. Kjernen i prinsippet er at opplæringen skal ta utgangspunkt i den enkelte eleven, lærlingen eller lærekandidaten og legges til rette på en slik måte at de får et tilfredsstillende utbytte av opplæringen. Kilde: UDIR

4 Tilpasset opplæring forts. St.meld nr 16 ( ) konkretiserer prinsippet om tilpasset opplæring slik: kjennetegnes av variasjon i bruk av arbeidsoppgaver, lærestoff og arbeidsmåter og i organiseringen av og intensiteten i opplæringen innebærer høy bevissthet i valg av virkemidler med sikte på å fremme den enkelte og fellesskapets læring læreren må bruke elevenes ulike forutsetninger, sammensetning av elevgruppen og hele læringsmiljøet som ressurser i læringen opplæringen skal ikke bare tilpasses faget og lærestoffet, men også eleven - dvs dennes alder og utviklingsnivå «alle skal møte utfordringer de kan strekke seg mot og som de kan mestre enten på egen hånd eller sammen med andre» Kilde: UDIR

5 Læringsarena som virkemiddel Teoretisk Praksisnær Opplæringsarena

6 Grad av tilpassing Læringsarena som virkemiddel Teoretisk Praksisnær Opplæringsarena

7 Læringsarena som virkemiddel tromsfylke.no Elevens mestring Teoretisk Praksisnær Opplæringsarena

8 Grad av tilpassing Læringsarena som virkemiddel Elevens mestring Teoretisk Praksisnær Opplæringsarena

9 Grad av tilpassing Læringsarena som virkemiddel Elevens mestring FYR (Fellesfag, Yrkesretting, Relevans) Teoretisk Praksisnær Opplæringsarena

10 Grad av tilpassing Læringsarena som virkemiddel Elevens mestring FYR PTF (Fellesfag, Yrkesretting, Prosjekt til fordypning Relevans) Teoretisk Praksisnær Opplæringsarena

11 Grad av tilpassing Læringsarena som virkemiddel Elevens mestring FYR PTF Praksisnær (Fellesfag, Yrkesretting, Prosjekt til fordypning opplæring Relevans) Teoretisk Praksisnær Opplæringsarena

12 Grad av tilpassing Læringsarena som virkemiddel Elevens mestring FYR PTF Praksisnær (Fellesfag, Yrkesretting, Prosjekt Tilpasset PTF til fordypning opplæring opplæring Relevans) Prosjekt til fordypning Teoretisk Praksisnær Opplæringsarena

13 Hvilke Ny GIV tiltak kan sees på som tilpasset opplæring? Tidlig formidling - PTF Praksisnær opplæringstilbud Kompetansegivende kurs

14 Tidlig Formidling tromsfylke.no

15 Vg1 Formidling Vg2 T1/T2 tromsfylke.no Restformidling ut året etter Vg2 Opplæringskontor- /bedrift/skole Lokal læreplan i PTF (4.2) Lokal utdanningsmesse Ung informerer ung Parallellsesjoner OK/Bedrift/NAV Presentasjon av arbeidslivet/-markedet Mulighetsorientering Opplæringskontor- /bedrift/skole Lokal læreplan i PTF (4.2) Opplæring i bedrift PTF Formidling Lokal utdanningsmesse OK/Bedrift/NAV (mini messer på vgs) Presentasjon av arbeidslivet/-markedet Mulighetsorientering Hvilke bedrifter tar lærlinger Opplæringskontor- /bedrift/skole Opplæring i bedrift PTF Formidling Intensjonsavtale om læreplass Kompetansegivende kurs Informasjon: skole/ok/elev/foreldre Kontrakt Understøttende tiltak: Oppfølging av stryk og IV etter 1. termin Oppfølging av Ikke søkere Vg1 og Vg2 Inntakskrav Påbygging Ny GIV Team på skole Intensivopplæring Lærlingtilskudd som virkemiddel Kompetansegivende kurs Vg3 i skole for lærefag Skolens ansvar PTF som en rød tråd

16 Formidling: Termin 2 Konferanse PTF Elever bestått alle fag Tiltak for: Elever bestått alle fag Karri-samling Tiltak for de som ikke har «Intensjonsavtale om læreplass» Samarbeid med NAV ang. «Vise seg fram»- formidling Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Brev om planer for formidlingsarbeidet Skolene OK Store enkeltstående bedrifter Analyse og melding til skolene ang. kandidater til formidling Brev for lærlingebedrifter og Opplæringskontor for å be om intensjonstall for antall lærlinger Oversikt over «Ikke søkere» Vigo Bedrift: Digital samhandling om formidling Utdanningsetaten OK Regionale konferanser i PTF Infomøter på vgs Elever som har søkt formidling OK Lærere Foresatte Oversikt over hvem som har «Intensjonsavtale om læreplass» Tiltak for de som ikke har «Intensjonsavtale om læreplass» Samarbeid med NAV ang. «Vise seg fram»- formidling Sommerjobb i regi av Ny GIV

17 Formidling til læreplass med spesielt fokus på restformidling Formidling Vg1 Vg2 Restformidling ut året etter Vg2 Tidlig formidling skolens ansvar Restformiding Aktiviteter i denne fasen: Avklaring Praksis Kompetansegivende kurs Opplæring i fellesfag som mangles Aktiv formidling Samhandlingsaktører: VGS Bedrift/OK OT NAV FK - Lånekassen

18 Tiltakstrapp Restformidling ut året etter Vg2 Restformiding Jobbsøk Praksis Kompetansegivende kurs Lærlingtilskudd som virkemiddel Læreplass Jobbsøk Kompetansegivende kurs Intensiv opplæring, fellesfag Læreplass Jobbsøk Veiledning Avklaring Læreplass Aktiv formidling og bedriftskontakt

19 Praksisnær opplæring Nytt opplæringstilbud i Troms

20 Hvorfor Praksisnær opplæring Forhindre frafall og styrke de elevene som ikke takler VGS Få bedre uttelling av tilpasset innsats rundt elevene Prøve ut andre typer læringsarenaer for denne elevgruppen og dermed økt mestringsopplevelse for disse Utvikle en vei inn i videregående opplæring for de som har vært utenfor skole og arbeid ett år eller mer

21 Videregående opplæring Skolen har ansvaret! Men opplæringsarena kan like gjerne være bedrift som skole. En kombinasjon er vanlig.

22 Praksisnær opplæring Et opplæringstilbud for ungdom der størst mulig del av opplæringen foregår gjennom praktisk arbeid i bedrift. Mål: Grunn-/Fullkompetanse

23 Tilbudet 3 faser Avklaringsfasen Mulighetsorientering Kartlegging Individuell kompetanseplan Opplæring Skole/bedrift Opplæring Kompetansegivende kurs Sosial trening Arbeidpraksis Opplæring Bedrift/skole Lærekandidat Praksisbrev Lærekontrakt full opplæring i bedrift 1-2 mnd 0-8 mnd 3(4) år

24 Viktige fellesopplysninger: Tilbudet kan søkes både med frist 1. februar og 1. mars. Alle som søker dette tilbudet, må sette dette som første ønske av tre valgte utdanningsprogram. Tilbudet kan tilbys som et tiltak for ungdom i aldersgruppen år som er registrert hos Oppfølgingstjenesten eller hos NAV Tilbudet kan også benyttes som et alternativ til elever som av ulike grunner ønsker å avbryte videregående opplæring. De som søker eller blir tilbudt dette til tilbudet må kunne samhandle i arbeidslivet uten betydelige tilleggsressurser.

25 Søkere til Praksisnær Opplæring i Troms tromsfylke.no

26 Søkere til Praksisnær Opplæring i Troms tromsfylke.no

27 Kompetansegivende kurs Praktisk opplæring ved videregående skoler i Troms

28 Målgruppe Ungdom som venter på lærlingplass for å kunne fullføre sin videregående opplæring. Disse ungdommene skal være registrert hos Oppfølgingstjenesten i Troms eller hos NAV. Elever i videregående opplæring som har læreplanmål innenfor noen av disse temaene. Gjelder både Vg1, Vg2 og Vg3 og bør knyttes opp mot prosjekt til fordypning (PTF) (Deltakere fra næringslivet, forbeholdt bedrifter som tilbyr lærlingeplass innenfor de yrkene som krever slike kurs.) (Registrerte a-søkere hos NAV hvis disse kursene er relevant for å få arbeid)

29 Typer kurs Aktualitetsområd for kurset Kurs Land Offshore Stillaskurs X X Tilkomstteknikk X X Stropp- og anhuker / riggingkurs X X EX-opplæring X Varmtarbeid X X Kran X X Liftkurs X X Truck X VHF X X Livbåtfører X X Førstehjelp X X ISO-tegning X X HMS vernekurs X X Farlig gods X X Sikkerhetskurs (Nivå 1&2) X Epoxykurs X Hjertestarter X X Kalde omgivelser X X Kurspakke Helse og Sosialfag (1) X [1] Sammensatte kurspakker innen helsestell både praktiske og teoretiske F.eks.: Praktisk - Tann- og munnstell - Førstehjelp - Hygiene i institusjon og hjemmetjeneste - Forflytning - Bruk av små og store hjelpemidler - Måltid og mating - Stell av stomier - Sengereing med og uten pasient - Blodtrykks- og pulsmåling - Blodsukkermåling - Kateterisering og stell av permanent urinkateter Teoretiske - Innføring i Helsepersonelloven - Innføring i Pasientrettighetsloven - Taushetsplikt - Demensomsorg - Taleforstyrrelser og afasi

30 Hvordan vil disse kursene virke mot frafall i vgo? Styrke elever ut mot lærlingekontrakt Tiltak for ungdom som ikke har lærlingeplass, alternativ til vg3 i skole Løfte Vg2 elever som er vanskelige å formidle Som et verktøy i PTF Brukes i Vg2 som alternativ til opplæring i bedrift Smakebit på Vg1 som yrkesrealisering Som et motiverende element i forhold til praksisnært opplæringsløp Både for bedrift og elev Kan putte inn generelle kompetansekurs, lesing, skriving og regning Lage formidlingsarena skole næringsliv Tiltak for arbeidsledig ungdom registrert i NAV og OT Få mer næringslivstroverdighet inn i skolen Brukes til å undervise i kompetansemål i programfag Bruke i PTF Delt løsning teori (vgs) praksis (bedrift) eks Kran

Medbestemmelsesmøte Karakter og fravær 1. termin oppfølging Oversikt over svake elever etter T1. Telling. Overgang T1/T2. 01.okt. Utdanning.

Medbestemmelsesmøte Karakter og fravær 1. termin oppfølging Oversikt over svake elever etter T1. Telling. Overgang T1/T2. 01.okt. Utdanning. Rådgiversamlinger Budsjett arbeid Medbestemmelsesmøte Karrisamling Rektormøte utd. 28.-29. Politisk forberedelse Skolestruktur Medbestemmelsesmøte YON Tiltak for fagmangler Medbestemmelsesmøte Rektormøte

Detaljer

GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018. Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og

GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018. Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og 1 Mai/2009 GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018 Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og kvalifiseres til videre utdanning eller arbeid Rapport fra arbeidsgruppe

Detaljer

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom 1 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

1. Innledning/sammendrag 3 2. Bakgrunn 3 3. Skoleeiers forsvarlige system 4 4. Regionale prioriteringer og virksomhetsmål 4 Frafallsproblematikk 4

1. Innledning/sammendrag 3 2. Bakgrunn 3 3. Skoleeiers forsvarlige system 4 4. Regionale prioriteringer og virksomhetsmål 4 Frafallsproblematikk 4 Innholdsfortegnelse 1. Innledning/sammendrag 3 2. Bakgrunn 3 3. Skoleeiers forsvarlige system 4 4. Regionale prioriteringer og virksomhetsmål 4 Frafallsproblematikk 4 Individuell utviklingsplan (IUP) 5

Detaljer

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN Fagopplæring tilpasset den enkelte Mai 2011 LÆREKANDIDAT GRUNNKOMPETANSE Forord I Buskerud har vi gode erfaringer med lærekandidatordningen, men vi ønsker å bli enda

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Tilstandsrapport 2013 Forord Tilstandsrapporten for 2013 dokumenterer positive resultater på flere områder, og gir et helhetlig bilde på status innen videregående opplæring

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 1. Innledning Fylkesrådmannen la i desember 2008 for første gang frem en samlet fremstilling av videregående opplæring i Oppland for fylkestinget.

Detaljer

Heilskapleg arbeid med kvalitet i yrkesfaga

Heilskapleg arbeid med kvalitet i yrkesfaga Akershus Fylkeskommune/Jessheim vgs Heilskapleg arbeid med kvalitet i yrkesfaga Assisterende rektor Kristina Samsing Akershus fylkeskommune Yrkesfagsløftet Både bedrifter og offentlig sektor vil i fremtiden

Detaljer

Representantforslag nr. 53

Representantforslag nr. 53 Representantforslag nr. 53 (2008 2009) fra stortingsrepresentantene Anders Anundsen, Jon Jæger Gåsvatn og Åse M. Schmidt Dokument nr. 8:53 (2008 2009) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anders

Detaljer

Overgangsprosjektet. Oppdraget Avdelingsdirektør Knut Alfarnæs Oslo 13.12.10

Overgangsprosjektet. Oppdraget Avdelingsdirektør Knut Alfarnæs Oslo 13.12.10 Overgangsprosjektet Oppdraget Avdelingsdirektør Knut Alfarnæs Oslo 13.12.10 Premisser Tar konsekvensen av den nære sammenhengen mellom faglige prestasjoner på u-trinnet og senere frafall i vgo Gir de svakest

Detaljer

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport Flere gjennom 2007-2010 Sluttrapport 1 Forord Prosjektet Flere gjennom har de siste tre årene vært Nord-Trøndelag fylkeskommunes hovedsatsing på gjennomføring og fullføring av videregående opplæring. Prosjektet

Detaljer

Prosjekt til fordyping

Prosjekt til fordyping Virksomhet: Østfold fylkeskommune Omfatter: Prosjekt til fordyping Hjemmel: Opplæringsloven 13-10 Ansvarsomfang 2. ledd Godkjent av: Direktør for Opplæringsavdelingen Dokumentutgave: Dokumentdato: Versjon

Detaljer

12: Ny GIV. UTDANNINGSAVDELINGEN Fagopplæring. Nyhetsbrev 2.12. 3: Aksjon lærebedrift. Mange søkere har fått 5: læreplass

12: Ny GIV. UTDANNINGSAVDELINGEN Fagopplæring. Nyhetsbrev 2.12. 3: Aksjon lærebedrift. Mange søkere har fått 5: læreplass UTDANNINGSAVDELINGEN Fagopplæring Nyhetsbrev 2.12 3: Aksjon lærebedrift Mange søkere har fått 5: læreplass 12: Ny GIV Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlinger i bedrift, rådgivere

Detaljer

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning.

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 TEKNIKK OG INDUSTRIEL PRODUKSJON KJEMI OG PROSESSFAG 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Aust-Agder fylkeskommune 2014

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Aust-Agder fylkeskommune 2014 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Aust-Agder fylkeskommune 2014 Innhold Sammendrag... 3 1 Introduksjon... 4 1 1.1 Leseveiledning... 4 1.2 Målsettinger... 5 2 Gjennomføring... 6 2.1 Program

Detaljer

Innhold. Copyright 2011 1

Innhold. Copyright 2011 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn for NY GIV... 3 3 Organisering av NY GIV Aust-Agder... 4 3.1 Overgangsprosjektet... 4 3.2 Oppfølgingsprosjektet... 4 3.3 Formidlingsprosjektet... 5 3.4 Statistikkprosjektet...

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012 gode ideer Innhold 1. Forord... 3 2. Styringskortet, styringsperspektiv elever... 4 3. Antall elever og lærlinger... 6 4. Læringsmiljø blant

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Utdanningsavdelingen Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Vest-Agder fylkeskommune 1 Vest-Agder Innhold 1. Innledning... 3 2. Sammendrag... 5 3. Gjennomføring... 6 3.1. Resultater... 6 3.2.

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Bedriften som lærested Tema 4

Bedriften som lærested Tema 4 Bedriften som lærested Tema 4 Arbeid og læring hånd i hånd Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole:

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole: Opplæring i bedrift Søknad og formidling Hva skjer når? Søknad og CV Valg av lærefag Intervju Mine visittkort Logg for søknader Hvor finner du læreplassene Lærling eller lærekandidat Kontakter og adresser

Detaljer

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015 Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015 Videregående opplæring skoleåret 13/14 Bildet eies av Lier videregående skole Bildet eies av Lier videregående skole Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen

Detaljer

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31.01.2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring

Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring Om jeg vil lykkes Om jeg vil lykkes i å føre et menneske mot et bestemt mål, Må jeg først finne mennesket der det er, å begynne akkurat der.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1 FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013 Ringsaker videregående skole Årsmelding for skoleåret 2012/2013 30. august 2013 Årsmelding 2012-2013: Ringsaker videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 4 VIRKSOMHETSDATA... 4 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer

TILSTANDS- RAPPORT for videregående opplæring i Østfold 2011

TILSTANDS- RAPPORT for videregående opplæring i Østfold 2011 TILSTANDS- RAPPORT for videregående opplæring i Østfold 2011 Foto: Tone E. Stenbek, Arne Glomdal, istock, Kristin Josefsen, Anne Cathrine Sandø Innhold Kap.: Innledning... 4 Begreper, forkortelser og definisjoner...

Detaljer

Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger.

Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger. Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger. Innhold Innledning Innledning...3 Tusen takk!...3 Oppsummering av sentrale funn i rapporten:...4 På bakgrunn

Detaljer