Foreløpig kursprogram for 4 dagers BU-kurs 6.-9.august Nyborg Pedagogikk i samarbeid med Norheimsund Friskule

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foreløpig kursprogram for 4 dagers BU-kurs 6.-9.august Nyborg Pedagogikk i samarbeid med Norheimsund Friskule"

Transkript

1 Foreløpig kursprogram for 4 dagers BU-kurs 6.-9.august Nyborg Pedagogikk i samarbeid med Norheimsund Friskule Pris for kurs inkl lunsj og kaffi 4 dager: 3000 kr for INAP medlemmer 3500 kr for ikke-medlemmer Studentrabatt 50% (personlig medlemskap i INAP 180kr /år, innmelding via nettsiden Gratis medlemskap i diskusjonsforum for begrepsundervisning ut året for kursdeltakere. Overnatting: Mulighet for gratis overnatting (madrass på gulvet) ved Norheimsund Friskule. Her kan du også lage mat selv. Ellers finnes flere greie overnattingsmuligheter i ulike prisklasser i Norheimsund (se Påmelding og mer info: Meld din interesse så snart som mulig for disponering av plasser. Bindende påmelding innen 31.mai-13. Adresse: Norheimsund Friskule, Steinsdalsvegen Norheimsund Tlf Steinsdalfossen Veibeskrivelse: Skolen ligger på venstre side av R7 en liten kilometer etter at du har passert bomstasjonen øverst i Steinsdalen på vei inn mot Norheimsund fra Bergen. Fra Norheimsund sentrum er det ca 3,5 km retning Bergen. Buss fra Bergen har holdeplass ved skolen ta Hardangerlinja nr 925 ( for rutetider se Forberedelse: Kursdeltakere vil få tilsendt en del lesestoff i forkant av kurset for bedre utbytte av kurset.

2 Tirsdag 6.august, kl ca kl økt: Begrepsundervisningens mål: Fra usikre forestillinger til sikre begrep, oversikt og læring med forståelse. Hvordan kan vi legge til rette for sikker begrepslæring og forståelse av sammenheng? Hvorfor er de grunnleggende begrepene så viktige for ferdighetslæring og fagforståelse i skolen? Målet for økta er bedre forståelse for hvordan de grunnleggende begrepene danner viktige læreforutsetninger for elevene og hvordan vi derfor gjennom begrepsundervisning aktivt kan bidra til bedre læreforutsetninger for all videre fag- og ferdighetslæring. Når vi oppdager nøkkelrollen god begrepsforståelse har i all menneskelig aktivitet og læring, vil vi begynne å se begrepsundervisningen i sitt rette perspektiv. 2.økt: BU-modellen en undervisningsmodell for undervisning både av grunnleggende og mer komplekse begrep og begrepssystem. Assosiasjons-, diskriminasjons- og generaliseringsfase, og typiske oppgaver/aktiviteter/læringsstrategier som kan knyttes opp mot disse. Modellundervisning der vi bruker konkretiseringsmateriell fra Friskulen sin BU-samling. Vi ser bl.a. på betydningen av konkretisering og på bevisst språkføring. Vi vil også gå inn på ulike typer tankekart og notatmetoder/diagram som er i vanlig bruk og hvordan de kan anvendes mer målrettet i forbindelse med undervisning av fagbegrep. Målet for økta er å bli godt kjent med de ulike fasene i BU-modellen, både for undervisning av grunnleggende begrep og mer sammensatte begrep. Du skal ut fra dette kunne velge hensiktsmessige aktiviteter/oppgaver for elevene, og også kunne vurdere hvor egnet lærebøkenes oppgaver og spørsmål er. 3. økt: Øvinger i grunnleggende kognitive ferdigheter som observasjon, abstraksjon, analyse, analytisk koding, fleksibelt oppmerksomhetsskifte, gruppering, systematisering og memorering av ny kunnskap. Hva skal til for å skape orden og oversikt i langtidsminnet? Hvordan kan nødvendige delprosesser i læringen øves? Hvilken rolle spiller grunnleggende begrepssystem i dette? Hvilken rolle spiller verbale ferdigheter i systematiseringen, lagringen og gjenkallingen av kunnskap? Målet for økta er å lære mer om å ta metakognitive perspektiv i undervisningen, dvs bli mer bevisst på hvordan vi hjelper elevene til å lære å lære. Kveld: Felles grilling ved fjorden? Spleiselag, litt avhengig av vær. Transport med minibuss.

3 Onsdag 7.august, kl økt: Praktisk begrepsundervisning Gruppearbeid, modellundervisning, rollespill, diskusjon og ideverksted rundt gårsdagens tema. Målet for økta er å samle mer erfaring med systematisk begrepsundervisning. Etter den teoretiske innføringen med noen praktiske småøkter første kursdag, vil i dag bruke mesteparten av tiden til prøve ut BU-modellen i praksis, både når det gjelder grunnleggende begrep og fagbegrep. 2.økt: Nyborg sin læringsmodell, PSI-modellen, kort skissert og forklart. Læringsmodellen viser hvordan vi kan stimulere men også i verste fall blokkerelæringsprosesser i eleven gjennom vår undervisningspraksis. Vi ser på både utvikling av viten, ferdigheter, motivasjon og holdninger hos elevene og oss selv. Vi ser på hvordan modellen med små endringer kan vise hvordan vi gjennom tenkning bearbeider og strukturerer tidligere erfaringer og viten og får brikker til å falle på plass. Målet for økta er å kunne se begrepsundervisningen i et større perspektiv og både forstå og kunne rekonstruere PSI-modellen. Har man virkelig forstått denne læringsmodellen, blir mye mer av det som skjer eller ikke skjer - i klasserommet mer forståelig. 3.økt: PSI-modellen er et svært nyttig redskap i vurderingen av samspillet mellom elever og lærer i undervisningen. Den blir et nyttig redskap i tilpasningen av undervisningen og også i videreutvikling av egen undervisningspraksis. Vi ser på og diskuterer hvordan mangel på ulike læreforutsetninger spiller inn på læringsprosessen og hvordan vi kan gjøre grep for å imøtekomme spesielle behov. Presentasjon av 2-3 case fra virkeligheten for å vise praktisk tilrettelegging for læring. Målet for økta er å se hvordan læreforutsetninger aktivt kan endres gjennom systematisk begrepsundervisning og hvordan vi kan utforme undervisningsøktene bedre ut ifra forståelse av læreprosessene. Kveld Seiltur på Hardangerfjorden for de som har lyst til dette. Vi krysser fjorden og besøker den idylliske bygda Herand i Jondal kommune. Her kan vi også legge veien om Restaurant Meieriet. Meieriet sin spesialitet er ekte "Herandspizza" steikt i vedfyrt ovn. "Steike god pizza"!

4 Torsdag 8.august, kl økt: Vi bruker litt tid til å oppsummere og repetere stoff fra de første to kursdagene, med noen nye eksempler knyttet til. 2.økt: Ferdighetslæringsmodellen etter Magne Nyborg Vi blir kjent med ferdighetslæringsmodellen og de ulike fasene i denne (kognisjonsfasen, imitasjons-,fikserings og øvingsfasen, automasjonsfasen). Det spesielle med denne modellen er hvordan en også her aktivt bruker grunnleggende begrep og begrepssystem i forklaring, instruksjon og selvinstruksjon og slik styrer oppmerksomheten mot og analyserer ulike ledd i et hendelsesforløp, enten det gjelder å stå på ski, blande en deig, skrive et ord, løse et problem eller holde et foredrag. Mål for økta er større bevisstgjøring på hvordan man ved hjelp av grunnleggende begrep og begrepssystem kan gi nøyaktig og målrettet instruksjon og hjelp til elevene. Vurdering og egenvurdering av elevens prestasjon og den veiledende tilbakemeldingen blir mer konstruktiv og effektiv. 3.økt: Ferdighetslæringsmodellen anvendt i ulike fag Vi går inn på ulike ferdigheter som lesing, skriving og matematikk på grunnleggende og litt viderekommende nivå ved hjelp av eksempler og presentasjon/demonstrasjon av aktuelle læringsverktøy. Vi ser også hvordan ferdighetslæringsmodellen i stor grad samsvarer med prinsippene for Vurdering for læring. Mål for økta er å diskutere en rekke praktiske eksempel på ferdighetsundervisning, kunne vurdere ulike typer oppgaver ut ifra hvor man befinner seg i ferdighetsinnlæringen og forstå hvordan ferdighetslæring samspiller med både begrepsforståelse og disposisjoner. Kveld Fjelltur, evt. sight-seeing om dårlig vær.

5 Fredag 9.august, kl ca kl økt: Presentasjon av ulikt konkretiseringsmateriell innen matematikk og hjelpemidler ved språkopplæring. Jeg vil gå spesielt inn på bruk av Numicon i kombinasjon med BU. Ta gjerne med konkretiseringsmateriell eller oppgaver/aktiviteter som du har god erfaring med. Mål for økta er å bli orientert om ulike hjelpemidler som finnes for å gjøre undervisningen mer konkret og spennende. 2.økt: Ideverksted rundt begreps- og ferdighetslæring i ulike fag og emner. Vi arbeider gruppevis med ulike tema som deretter presenteres for hverandre og gir utgangspunkt for videre spørsmål og diskusjoner. Mål for økta: Få ideer og inspirasjon til hvordan undervisning etter BU-prinsipp kan legges opp på ulike nivå i ulike fag. 3.økt: Oppsummering av kurset og strategi for videre arbeid med BU i egen klasse/skole. Nettverksbygging. Mål for økta: Evaluering av kurset og noen konkrete råd om hvordan man kan gå fram for å komme i gang med BU enten man er alene om dette eller om man ønsker å satse mer helhetlig i et team eller ved en skole. Buss fra Norheimsund til Bergen går kl og kl Litt turistinfo om Norheimsund: Norheimsund ligger midt i Hardanger med flott utsikt til Folgefonna på andre siden av fjorden. Tettstedet har noe å by på for de fleste og er også et godt utgangspunkt for å oppleve resten av Hardanger og Bergen. Opplev den flotte Steinsdalsfossen fra baksiden eller prøv deg som reipslager og båtbygger på det internasjonalt anerkjente Hardanger Fartøyvernsenter. I handlegata Grova finner du en rekke spennende butikker, og i nabobygda Øystese finner du Hordalands tusenårssted, kunsthuset Kabuso og Ingebrikt Vik museet. Overnattingsmulighetene er mange, fra ærverkig Sandven hotell fra 1857, til campingplasser og hytter langsmed fjorden. Her finner du også en lang rekke fine badeplasser. Norheimsund er i disse dager blitt plukket ut til finalen både for landets mest attraktive sted og til finalen for årets kulturkommune. Norheimsund og Norheimsund Friskule i Steinsdalen.

Hvordan kan man organisere undervisning for elever som har behov for systematisk begrepsundervisning? - en kasussamling

Hvordan kan man organisere undervisning for elever som har behov for systematisk begrepsundervisning? - en kasussamling Hvordan kan man organisere undervisning for elever som har behov for systematisk begrepsundervisning? - en kasussamling Spesialpedagogisk prosjekt Kurs i spesialpedagogikk HiT/NKS, 2010 Solveig Nyborg,

Detaljer

L Æ R I N G S S T R A T E G I E R. Plan for læringsstrategier. Skatval skole

L Æ R I N G S S T R A T E G I E R. Plan for læringsstrategier. Skatval skole L Æ R I N G S S T R A T E G I E R Plan for læringsstrategier Skatval skole Læringsstrategier Teori om læringsstrategier "Læringsstrategier er framgangsmåter elevene bruker for å organisere sin egen læring.

Detaljer

Kurslederhefte Tema 5

Kurslederhefte Tema 5 Kurslederhefte Tema 5 Instruksjon og veiledning Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring 2 EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING 3 Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten

Detaljer

Kurslederhefte Tema 1

Kurslederhefte Tema 1 Kurslederhefte Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

Individuell plan for norskopplæring

Individuell plan for norskopplæring Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring Sluttrapport Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram/ fleksibelt læringsmiljø Individuell plan for norskopplæring Therese Granås

Detaljer

Sosiale og emosjonelle kompetanser i fremtidens skole

Sosiale og emosjonelle kompetanser i fremtidens skole Sosiale og emosjonelle kompetanser i fremtidens skole av sven oscar lindbäck og patrick glavin Sosial kompetanse handler om de ferdighetene som elevene tar i bruk når de skal omgås andre. Emosjonell kompetanse

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Nasjonale prøver 18.09.2013

Nasjonale prøver 18.09.2013 Nasjonale prøver 18.09.2013 Veiledning til lærere Regning 8. og 9. trinn. Del 2 Bokmål Innhold Hvordan bruke resultatene i undervisningen?... 3 Oversikt over oppgavene til nasjonal prøve i regning 2013...

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø En kvalitativ studie av Linn Jeanette Haga Lunde, kandidatnr. 221 Agnete Havig Skar, kandidatnr. 202 P.E teacher- ways to improve the learningenviroment

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

Å sette lesingen i system!

Å sette lesingen i system! Å sette lesingen i system! Det finnes trolig ikke en rektor, spesialpedagog eller lærer som ikke vil skrive under på at lesing er en av de viktigste ferdighetene elevene skal tilegne seg i løpet av grunnskolen.

Detaljer

7 Hvordan komme i gang Kartlegging, samarbeidsbygging, pedagogisk planlegging og økonomi i oppstartsfasen

7 Hvordan komme i gang Kartlegging, samarbeidsbygging, pedagogisk planlegging og økonomi i oppstartsfasen 7 Hvordan komme i gang Kartlegging, samarbeidsbygging, pedagogisk planlegging og økonomi i oppstartsfasen Kristina Parow Vår erfaring er at økonomien i oppstartingsfasen sjelden utgjør noen hindring selv

Detaljer

Her skriver vi inn delene som vi skriver. Legg det i den rekkefølgen det står over:

Her skriver vi inn delene som vi skriver. Legg det i den rekkefølgen det står over: Her skriver vi inn delene som vi skriver. Legg det i den rekkefølgen det står over: Innledning: Felles for medlemmene i gruppa er den overordnede problemstillingen: "Hvordan kan elevene motiveres i naturfag?"

Detaljer

På leting i hverdagen 5 øvelser Anbefales brukt som forarbeid og i fase 1. DET KUNNE VÆRT ANNERLEDES!

På leting i hverdagen 5 øvelser Anbefales brukt som forarbeid og i fase 1. DET KUNNE VÆRT ANNERLEDES! På leting i hverdagen 5 øvelser Anbefales brukt som forarbeid og i fase 1. DET KUNNE VÆRT ANNERLEDES! MÅL Å trene elevenes evne til problemløsing At elevene skaffer seg grunnlag til å lage problemstillinger

Detaljer

Flere hoder tenker bedre enn ett. Rapport fra et prosjekt der en prøver ut noen utvalgte læringsstrategier for elever med AD/HD

Flere hoder tenker bedre enn ett. Rapport fra et prosjekt der en prøver ut noen utvalgte læringsstrategier for elever med AD/HD Flere hoder tenker bedre enn ett Rapport fra et prosjekt der en prøver ut noen utvalgte læringsstrategier for elever med AD/HD Grete Hoven Anne Lise Angen Rye STATPED SKRIFTSERIE NR. 30, Trøndelag kompetansesenter,

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Vurdering og dokumentasjon Tema 6

Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Underveisvurdering for læring og sluttvurdering av læring knyttet til opplæring i bedrift Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag

Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag 1 Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag Kapittel 1: Innledning Denne veiledningen gir praktiske eksempler på hvordan du som lærer kan arbeide med læreplanene i matematikk fellesfag og matematikk

Detaljer

Språk- og begrepsforståelse hos minoritetselever

Språk- og begrepsforståelse hos minoritetselever Språk- og begrepsforståelse hos minoritetselever Denne artikkelen handler om hvorfor begrepsundervisning er nødvendig for minoritetselever, pluss en del om hvilke tiltak som kan iverksettes. I tillegg

Detaljer

Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever

Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever Innhold 1. Om veiledningsmateriellet 4 2. Arbeid med kompetansemål og vurdering 7 3. Arbeid med kompetansemål

Detaljer

Hva er matematisk kompetanse?

Hva er matematisk kompetanse? Mona Røsseland Hva er matematisk kompetanse? Norge har nok en gang kommet dårlig ut i undersøkelser som viser elevers kompetanse i matematikk. Vi leter etter årsaker, og vi prøver å finne den riktige veien

Detaljer

Bidra til debatten om reisers plass i folkehøgskolen og ressursbruken som denne medfører

Bidra til debatten om reisers plass i folkehøgskolen og ressursbruken som denne medfører Bakgrunn for utviklingen av opplegget/rapporten Bakgrunnen for denne rapporten er tildeling av midler fra Folkehøgskolerådet til utvikling av et opplegg for miljøvennlige reiser. Temaet er svært bredt,

Detaljer

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Tegn på god praksis Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Forord Dette er et hefte om skolevurderingsmetodikken slik den brukes av det nasjonale Veilederkorpset. Heftet

Detaljer

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid Kurs for tillitsvalgte 2015 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Fullstendig oversikt over alle kurs og arrangementer, samt program og påmelding finner

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer