INNKALLING ÅRSMØTE I GJØ-VARD O-LAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING ÅRSMØTE I GJØ-VARD O-LAG"

Transkript

1 INNKALLING ÅRSMØTE I GJØ-VARD O-LAG STED: SKISTUA TID: 23. NOVEMBER 2008 KL AGENDA 1. ÅPNING / GODKJENNING AV INNKALLING 2. KONSTITUERING 3. ÅRSMELDING 4. REGNSKAP 5. INNKOMNE SAKER 6. FASTSETTELSE AV KONTINGENT 7. BUDSJETT 8. VALG Styret Regnskap og budsjett legges fram på årsmøtet. 1

2 GJØ-VARD ORIENTERINGSLAG stiftet 13. desember 1949 ÅRSMELDING

3 STYRETS BERETNING Styret i Gjø-Vard har avholdt 8 styremøter siden siste årsmøte. På styrets møte i februar deltok også representanter fra trenings- og rekrutteringskomiteen. I tillegg til dette var flere komiteledere samlet til budsjettkonferanse i oktober. Styret arrangerte også strategikveld på Skistua 6.oktober, samt sesongavslutning 2.november, også dette på Skistua. Pr hadde klubben 146 medlemmer, en økning med 9 medlemmer i forhold til 2007 (137). Medlemmene fordeler seg på 63 kvinner (57 i 2007) og 83 menn (80 i 2007). 46 medlemmer er under 17 år (52 i 2007) mens 100 medlemmer er over 17 år (85 i 2007). Økningen i medlemstallet er positivt for klubben, og i og med at en del av nyrekrutteringen kommer som følge av rekruttkomiteens arbeid, håper vi denne utviklingen kan fortsette også i årene fremover. Selv om medlemstallet har økt det siste året har antallet løpere med minst en start i løpet av sesongen, samt antall starter totalt blitt betydelig redusert. Dette er dessverre en utvikling som går i motsatt retning av ambisjonene i den handlingsplanen som forhåpentligvis blir vedtatt på årets årsmøte. Fra å ligge relativt stabilt på løpere med minst en start i sesongen ( ), er det kun 78 løpere som har startet minst en gang i Dette, samt at klubben mistet 7 av sine mest aktive løpere før årets sesong, har redusert totalt antall starter fra 972 i 2007 til 808 i I gruppa herrer over 17 år er antall starter faktisk redusert fra 500 i 2007 til 333 i Heldigvis har det vært en liten økning i antall starter for gruppa gutter under 17 år og damer over 17 år. Av sportslige resultater er det en liten økning i antall 1. premier i forhold til i fjor, henholdsvis 67 i 2007 og 70 i I tillegg kan det vises til en rekke gode resultater i hovedløp, NM, NM jr., O- festivalen, O- ringen, Smålandskavlen, KM og Aries cup. Tatt i betraktning de løperne som valgte å forlate Gjø-Vard før årets sesong, så er dette resultater som klubben virkelig bør være stolte av. Kvaliteten er det heldigvis ikke noe å si på! Oppmann Gunnar Haug har for øvrig i sin årsrapport gitt en grundig redegjørelse for årets resultater og styret velger å la denne tale for seg selv. Rekrutteringskomiteen har også i år lagt ned en betydelig og beundringsverdig innsats i rekrutteringsarbeidet. Dette arbeidet er av stor betydning for klubben, og for at arbeidsbelastningen for medlemmene i rekruttgruppa ikke skal bli for stor har styret bedt valgkomiteen om, for neste år, å øke antall medlemmer i komiteen. Styret har for øvrig også sett behovet for å endre noe på organiseringen av komiteer og nøkkelfunksjoner i Gjø-Vard, og nytt for neste sesong vil være en nyopprettet funksjon som sportslig leder som bl.a. skal koordinere aktiviteten mellom rekruttkomiteen og treningskomiteen. Treningskomiteen har lagt til rette for et godt treningstilbud for klubbens medlemmer. Det er også gjennomført klubbsamling samt flere kveldsmatsamlinger der klubbens treningsopplegg har vært tema. I tilegg er det lagt ned mye innsats i å organisere og koordinere deltagelse på årets stafetter. Totalt har Gjø-Vard stilt lag i 9 stafetter i årets sesong til sammen 28 lag har deltatt på disse. Det har også i år vært et godt tilbud til de yngre løperne gjennom Mjøs-O samarbeidet. Trimkomiteen har også dette året lagt ned en stor innsats i å organisere tur-orienteringstilbudet. Salget av tur-o-poser har dessverre sunket noe i forhold til 2007 (129 mot 150 i fjor). Til tross for nedgangen i salget har Trimkomiteen likevel generert gode inntekter til klubben. Det ble søkt om kr ,- fra Fylkeshelseprogrammet (Opplandsresepten). På grunn av få søkere ble vi tildelt kr ,-! Det må bemerkes at dette er økonomisk støtte som det offentlige gir for å stimulere en ønsket utvikling. I dette tilfellet ønsker det offentlige å støtte lokale trimtiltak som når grupper utenfor den organiserte idretten. Her er tur- orientering i en særskilt posisjon. Styret tror det bør være mulig å få omsatt enda flere Stifinnerposer gjennom noe mer aktivt salg til byens næringsliv og ved for eksempel å tilby Stifinnerposene som en alternativ julepresang til den som har alt. Dette forutsetter imidlertid at noen gjør et lite stykke arbeid med å markedsføre Stifinnerposene, samt at planleggingen av neste sesong må starte tidlig høsten før. Ballen er herved kastet! 3

4 Årets Skistua- sesong har vært svært gunstig for Gjø-Vard. En god vinter og godt belegg på utleiesiden har gitt klubben gode inntekter. Selv om det gjennom året går med noen dugnadstimer, må vi nok innse at Skistua vil være vår sikreste (og sannsynligvis) viktigste inntektskilde i årene framover. Dessverre er inntektene litt for mye avhengige av vær og snøforhold, men det er det dessverre ikke så mye å få gjort med. Etter at vi mistet katalogombæringen er dette for tiden vår eneste dugnad, og forhåpentligvis finner medlemmene at dette er et overkommelig nivå. Økonomien i klubben er fortsatt tilfredsstillende. Regnskapet for 2008 gjøres opp med et overskudd på nær kr ,-, noe som i all hovedsak skyldes lavere aktivitet på kartfronten. Klubbens kontantbeholdning har derved økt og utgjør et relativt solid fundament for klubbens drift. Det må imidlertid bemerkes at de fleste av Gjø-Vard sine inntekter er relativt usikre, og det må ikke tas som en selvfølge at inntektene vil holde seg på samme nivå i all framtid. Det vil derved også være en kontinuerlig utfordring for klubben, primært økonomikomiteen og styret, å søke alternative inntektskilder. Selv om det til enhver tid skal budsjetteres fornuftig, bør klubben likevel være åpen for at det i enkelte år kan være fornuftig å bruke av oppsparte midler dersom det er nødvendig for å sikre en positiv utvikling av klubbens sportslige aktivitet. Styret har valgt å foreslå uendret kontingent for 2009, og vi foreslår heller ingen endring i reglene for dekning av startkontingent. På siste årsmøte ble det etterlyst klarere regler for økonomisk dekning av samlinger, deltagelse på hovedlandsleier etc. Styret er av den oppfatning at det til enhver tid må være den gjeldende økonomiske situasjonen som må avgjøre dette, og styret mener derfor at det heller ikke er hensiktsmessig å lansere regler for hvor mye klubben skal dekke av slike utgifter. For å gi en god forutsigbarhet bør imidlertid slike kostnader legges inn i budsjettet for kommende sesong, hvor det også fremgår hva den enkelte løper selv må påregne i egenandel for de aktuelle arrangementene. På kartfronten er det ikke gjennomført noen store kartprosjekter i år. En del kart har imidlertid blitt revidert, samt at det er igangsatt revidering av kart over Skistua. I tillegg vil det skje en revidering av kartet over Reviholen i forbindelse med Gjø-Vard løpet Det er ellers gledelig at flere av klubbens unge løpere har fattet interesse for kartarbeidet. Gjø-Vard har fått tildelt lørdag 6. juni 2009 som sin løpsdag neste år. Raufoss vil som vanlig arrangere sin Skumsjøstafett dagen etter. Gjø-Vard løpet vil gå med samlingsplass på Reviholen. Det er fra vår side søkt om å få arrangere KM mellomdistanse. Hedmark ønsket ikke dette, og pr. skrivende stund er det uavklart om det blir felles KM for Oppland og Hedmark i Hedmark eller om Gjø- Vard løpet blir KM mellomdistanse for Oppland krets. Forberedelsene til O-Festivalen 2010 går sin gang, og det er nå omsider fastsatt tidspunkt for arrangementet samt hva slags arrangement det skal være. Fredag 25. juni på ettermiddagen blir det sprint i Raufoss sentrum/raufoss Industripark. Lørdag 26. juni blir det individuelle distanser med innlagt finale i Nordic O-tour og verdenscup fra flystripa på Reinsvoll og søndag 27. juni blir det tradisjonell stafett, også det fra flystripa på Reinsvoll. Nødvendige arbeider med nye kart er godt i rute, og når vi nå endelig har fått avklart hva slags arrangement som skal arrangeres vil det videre arbeidet med å planlegge og forberede arrangementet etter hvert intensiveres. Ellers har styret i året som har gått lagt ned mye innsats i å revidere tillitsmannshåndboka samt utarbeide en treårig handlingsplan for klubben. Denne, sammen med de justeringer som ellers er gjort i organiseringen av komiteene vil forhåpentligvis bidra til å gjøre klubbens arbeid mer strukturert og utviklingsrettet, samtidig som det blir klarere for medlemmene hva som forventes av den enkelte i forhold til verv og funksjoner. Avslutningsvis vil styret takke medlemmene i data- og informasjonsutvalget for en glimrende jobb med klubbens hjemmeside. En takk også til alle dere som bidrar med stoff til hjemmesiden og som gjør hjemmesiden til en dynamisk informasjonskanal. Styret ønsker å takke alle klubbens medlemmer for god innsats i 2008! 4

5 REPRESENTASJONER FRA GJØ-VARD I 2008 HAR VÆRT: Knut Sterten - Olaf Småstuen - Torunn Ølstad - Leder av Oppland O-krets Styremedlem Gjøvik Idrettsråd Kretsens koordinator for Hovedløp/O-landsleir Bård Hjorth - Deltatt på årsmøte i Oppland O-krets Torunn Ølstad - Bjørn Godager - Tommy Gullord - Tommy Gullord - Deltatt på årsmøte i Oppland O-krets Deltatt på årsmøte i Oppland O-krets Styremedlem i Trenerforeningen Norsk Orientering Gjø-Vards Mjøs-O kontakt SAMMENSETNING AV STYRE OG UTVALG 2008 Leder: Bård Hjorth (på valg) Nestleder: Terje Gullord (ikke på valg) Sekretær: Ingvild Strandlie Enger (på valg) Kasserer: Michael Sætvedt (på valg) Ungdomsrep.: Kjersti Gullord (på valg) Styremedlem: Torbjørn Kravdal (på valg) Oppmann: Materialforvalter: Tekstilforvalter: Kartutvalg: Treningskomite: Gunnar Haug Materialforvalter Kai Byfuglien meldte seg ut av Gjø-Vard kort tid etter årsmøtet i 2007 Torunn Ølstad Bjørn Godager Torbjørn Kravdal Sindre Godager Hans Jørgen Bergum Arnfinn Pedersen Vegard Ølstad Lars Ølstad Rekrutteringskomite: Astrid Kravdal Sofie Skre Kari Waage Data- og informasjonsutvalg: Eirik Gullord Eskil Sande Gullord Falk von Nessen 5

6 Trimutvalg: Skistuakomite: Økonomiutvalg: Arne Strandlie Svein Skoglund Rune Engen Einar Sigstad Åshild Stuve Strandlie Ann-Magritt Sande Øystein Ingvaldsen Harald Bakke Michael Sætvedt Arnfinn Pedersen Valgkomite: Tommy Gullord (på valg) Kristin Gullord (på valg) Revisorer: Erik Slettum (på valg) Randi Skaaraaen (på valg) ÅRSRAPPORT FRA TRENINGSKOMITEEN 2008 Treningskomiteen har i år bestått av: Hans Jørgen Bergum Arnfinn Pedersen Vegard Ølstad Lars Ølstad Utvalget har i løpet av året hatt 3 møter. Da flere av komiteens medlemmer har hatt stor reiseaktivitet i jobber har det vært mange telefonmøter utover dette. Treningskomiteen har forsøkt å tilrettelegge et trenings- og aktivitetsopplegg for klubbens løpere. Prioritet har vært på aldersgruppen år, men mye av dette opplegget er også samtidig et nyttig tilbud til klubbens øvrige aldersgrupper. SAMLINGER /ARRANGEMENT I februar ble det arrangert klubbsamling på Skistua med 15 deltagere. I tillegg arrangerte ungdommene på eget initiativ ei samling hos familien Waage med 12 deltagere i oktober. Det har videre vært avholdt 3 kveldsmatsamlinger og møter med ungdommene hos Ølstad. Det har også i år vært et godt tilbud til klubbens yngre løpere gjennom Mjøs-O- samarbeidet. Treningskomiteen har også hatt ansvaret for stafettdeltagelser i sesongen som har gått. Klubben har stilt lag i Vårstafetten (4 lag), 10-mila (3 ungdomslag), 15-stafetten (1 lag), Skumsjøstafetten (6 lag), O-festivalen (2 lag), KM stafett (4 lag), NM jr stafett (et damelag og et herrelag), Ringreven (3 lag) og Smålandskavlen (1 ungdomslag). Av resultater fra de nevnte stafettene er det verdt å nevne NM jr stafett hvor damene ble nr 16 og herrene ble nr 14. Tatt i betraktning de unge lagene, er dette svært sterke prestasjoner. Ellers har ungdomslaget på guttesida 2.plass i O-festivalen og 8.plass i Smålandskavlen som de sterkeste plasseringene. I Smålandskavlen var Gjø-Vard 4.beste klubb med rent klubblag i konkurranse med alle de beste svenske klubbene. 6

7 På vegne av Oppland O-krets arrangerte hovedløpskoordinator Torunn Ølstad treningssamling i Sandefjord for aktuelle deltagere til Hovedløpet. Her deltok klubben med 9 løpere og tre ledere. Dette var et godt tilrettelagt opplegg som ga stort treningsutbytte og fin forberedelse til årets Hovedløp for yngre. Klubbmesterskapet ble avviklet 4.juni fra friarealet ved Skumsjøen. Arrangementet samlet ca 75 deltagere i flott sommervær. Det ble grilling og sosialt samvær etter løpet. Tommy Gullord var arrangør og hadde laget gode løyper med tilbud til alle klubbens medlemmer. Det ble i år arrangert klubbmesterskap i sprintorientering fra ballplassen i Tranbergdalen. Her deltok ca 20 løpere. TRENINGER I vinterhalvåret hadde vi tilbud om fellestrening på onsdager fra Gjøvik Skole. Fremmøtet var veldig bra gjennom hele sesongen. Det ble i år lagt vekt på basistrening i kombinasjon med o-tekniske øvelser. På lørdagene var det tilbud om svømming i Tranberghallen. I sommerhalvåret har vi hatt tilbud om treningsløp på onsdager. Kvaliteten på løyper har gjennomgående vært god. Vi har i år forsøkt å legge inn mer o-tekniske moment og øvelser fremfor rene løp. Utover onsdagstreningene har det vært tilbud om løpeteknisk trening alternativt o-tekniske treninger når det ikke har vært Mjøs-O- arrangementet innenfor aksen Toten-Lillehammer-Brummundal. Frammøtet har vært ganske tynt og dette er kanskje et tilbud som trenger litt tid til å etablere seg. For treningskomiteen Lars Ølstad ÅRSBERETNING REKRUTTER 2008 Rekrutt-komitèens medlemmer: Kari Waage Astrid Kravdal Sofie Skre Komiteens hjelpende hender har vært mange og nødvendige. I sesongen har vi hatt mange hjelpere som har fulgt grupper rundt løypene, eller som har vært stasjonert på punkter i løypen, samt ved vaffelsteking o.l. Spesielt nevnes: Torbjørn Kravdal, kartansvarlig og printer i tillegg til hjelper i gymsal og rundt i løypene. Wenke og Øystein Kleppe, medtrenere i gymsal og i løypene. Mål for rekrutt-trening: Gjø-Vard har et helårs treningstilbud til klubbens medlemmer i aldersgruppen 5-12 år med: a) Grunnleggende motorisk trening, b) grunnleggende o-teknikk, samt c) lek og morro! Målsetningene er oppnådd for innesesongens, del 1, (januar-30.april) og for utesesongen (30.april- 24.september). I utesesongen delte vi rekruttene i to; gruppe 5-8 år, og gruppe 9-12år. Sommertreningene til rekruttene er i år samordnet med treningsløpslisten. Dette letter utviklingen 7

8 av klubbfølelse, og gir sosial gevinst for rekruttgruppens store og små. Vi ser frem til samarbeid også vedrørende neste sesong og gjerne. Rekruttene har alle fått t-skjorte med Gjø-Vard o-lag påskrevet samt med klubbens logo. Disse er delt ut til alle nye rekrutter etter 1-2 gangers oppmøte. Videre er sommersesongens treninger avsluttet med vaffelsteking ved hjelp av foreldre, grilling på Skumsjøen sammen med resten av Gjø- Vards medlemmer, sommeravslutning ved Mjøsa med is, boller på Øverby, samt hyggelig sesongavslutning med vafler, diplom og medalje på Eiktunet kafè velvillig lånt ut av Karlsrudekteparet. Innesesongens del 2 (6.oktober ->dd) bærer preg av at vi ikke har nok treningsansvarlige til å dele opp gruppen i to deler. Vi har også hatt utetrening hver onsdag frem til 5.nov, da vi fikk gymsal-tid fra kl Vi arbeider med dette, og håper å komme sterkere for gruppe 9-12 år fremover. For rekruttene, Sofie Skre ÅRSBERETNING OPPMANNEN 2008 Generelle kommentarer Det er 78 løpere i klubben som har startet i 808 individuelle terminfestede løp. Statistikken nedenfor viser med dette en nedgang fra tidligere år. (Starter i stafett, Aries-cup og klubbløp kommer i tillegg.) Nedgangen har sammenheng med utveksling av løpere mellom klubber og utilstrekkelig rekruttering. Tross en viss tilbakegang av antall aktive løpere og antall starter, kan klubben glede seg og over stor sportslig framgang for de yngre løperne. Vi har få, men gode jenteløpere som kan vise vei for nye løpere. Godt arbeid med unge rekrutter gir store forhåpninger for framtida, men det vil ta litt tid før de kommer opp i konkurranseklassene. På guttesida er situasjonen vesentlig bedre, og flere av løperne ligger helt i toppen på krets- og landsplan. Neste år vil en del løperne rykke opp i yngre junior hvor det har manglet gutteløpere inneværende år. Av resultater bør vi nevne 30 medaljer i KM hvorav 15 var gull i individuelle løp. Sindre Godager og Vegard Ølstad tok begge gull, sølv og bronse på de 3 KM-distansene, mens Belinda Østvik Jørandli tok 2 gull og 1 sølv. I Hovedløpet for yngre i Sandfjord stilte klubben med 2 jenter og 8 gutter. Av mange gode plasseringer ble Sindre Godager best med 4. og 12. plass i H16 på henholdsvis langdistanse og sprint. Lone Sørlien Molstad kan se tilbake på en meget god sesong i D19-20: nr. 9 og 15 sammenlagt i E- klassa på O-festivalen og i O-Ringen, nr. 6 på NM sprint og nr. 14 på NM mellom- og langdistanse samt en god 8. plass i Norgescupen. (Studiene fører dessverre til at hun skifter klubb på nyåret. Vi ønsker henne lykke til videre i o-løypa.) Etappeseire til Sindre Godager H16 og Arnfinn Pederensen H50K ble høydepunkter i O-Ringen for de 26 deltakerne fra klubben, foruten 2. sammenlagt til Arnfinn. I Blodslitet stilte klubben med 19 løpere. Her ble det 8. og 15. plass på Sindre Godager og Vegard Ølstad og 30. og 31. på Kristin Waage og Belinda Østvik Jørandli i års klassene. I de eldre klassene sikret Torunn Ølstad D35, Åshild Stuve Strandlie D45 og Tormod Dahlen H65 sterke 2., 4. og 6. plass. Foruten deltakelse på kretslaget i Hovedløpet har klubben stilt 28 lag fordelt på 9 stafetter. En bevisst satsing på stafetter har gitt mange gode plasseringer, spesielt for ungdommene. 8

9 Vi nevner gjerne gull til Vegard Ølstad på kretsens førstelag i Hovedløpet. Videre tok Sindre Godager, Eskil Gullord og Vegard Ølstad 9. plass i H13-16 i Vårspretten, 2. på O-festivalen, gull i KM, 14. i NMjunior H17-20 (utrolig bra av sekstenåringene) og med hjelp av Hans Alexander Herberg ble det 8. plass i Smålandsstafetten. Ungjentene Lone Sørlien Molstad, Kjersti Gullord og Belinda Østvik Jørandli tok bronse i KM D17, og i NM-junior D17-20 tok Lone Sørlien Molstad (20 år), Kristin Waage (15) og Belinda Østvik Jørandli (16) en flott 16. plass. En 2. plass for ungdomslaget i Skumsjøstafetten (Sindre Godager, Belinda Østvik Jørandli, Vegard Ølstad, Anders Bergum og Lone Sørlien Molstad) var svært bra. I Ringreven ble beste plassering nr. 7. Den bør vi ha som mål å forbedre neste år. 15-staffeten i Oppsal måtte vi bryte etter at Eskil Gullord tråkka over meget stygt på sin etappe. To fine dager på 10-mila i Sigtuna ga meget gode plasseringer for 3 ungdomslag som dessverre måtte trekkes etter målgang på grunn av feil alderssammensetning og for få jenter på lagene (58 år og 2 jenter). Neste år må sakene endres og kjærringa reises! Honnør til arrangørene av klubbmesterskapet på Osbakken 4. juni for fine løyper, fin ramme og mange rekrutter. Stemningen var på topp med grilling og lek samt bading for de tøffeste. Statistikk, spesifiserte resultater for stafetter og en del løp følger nedenfor. Bestemannspremier O-kresens vandrepremie Beste innsats KM: Sindre Godager (i sterk konkurranse med Audun Strandlie) Toten trollet Beste innsats HL: Sindre Godager (4) G-V ranking pokal Flest starter damer: Belinda Østvik Jørandli (32) Flest starter herrer: Sindre Godager (41) Innsatspremie Flest seire damer: Belinda Østvik Jørandli (7) Flest seire herrer: Sindre Godager (9) Dahl Andreassen Flest starter nybegynner: Håvard Bergum (8 ) Statistikk Antall løpere med minst en start Herav 16 år og yngre gutter jenter Herav 17 år og eldre - gutter jenter Total antall individuelle starter Derav Herrer over 17 år Herrer under 17 år Damer over 17 år Damer under 17 år Ekskl. Arias-cup, klubbmesterskap og skolekonkurranser Antall stafett deltakere Antall 1. premier

10 Klubbmestere på Osbakken 4. Juni H11-12 (2,3 km) Lars Waage D11-12 (1,5 km) Thea Forberg N-åpen (fullført): Håvard Bergum D15-16 (3,0 km) Belinda Østvik Jørandli Rikke Haugen H13-14 (3,0 km) Hans Bergum Kristin Waage Inger Skre Moen Erlend Godager D17 (4,0) Torunn Ølstad Nora Nicolaisen H15-16 (4,0 km) Sindre Godager Elisabeth Haug Samuel Herberg Vegard Ølstad Guro Ingvaldsen Martin Kristensen Eide Andreas Hjort Hans Herberg Gina Aarestrup H17 (6 km) Audun Strandlie D50 (3,0 km) Anna-Marit Ingvaldseb Oda Kippe Pettersen Michael Sætvedt D60 (2,3 km) Kirsten Bakke Sigurd Snuggerud Arnfinn Pedersen Lise Loeng Halvorsen Terje Gullord H60 (3,0 km) Knut Sterten Jørgen Ophus Hans Jørgen Berum H70 (3,0 km) Gunnar Haug Guro Ophus Bjørn Godager Roald Kleppe Karina Lillestrøm Bengt Erik Johansson H70 (2,3 km) Olaf Småstuen (C-åpen: Ann-Magritt Sande og Sondre Ramsrud Skogli) Klubbmesterskap sprint - Ballsletta ved Tranbergveien 13. august Sprint (2-3 km) Herrer: Damer: 1 Eskil Sande Gullord 1 Belinda Østvik Jørandli 2 Audun Strandlie 2 Kjersti Gullord 3 Lars Ølstad 3 Kristin Bakke KM mellomdistanse i Mjølnerløpet 8 juni H13-14 bronse Erlend Godager D17-20 sølv Kjersti Gullord H15-16 gull Sindre Godager D15-16 gull Belinda Østvik Jørandli Sølv Vegard Ølstad sølv Kristin Waage 4 Hans Alexsander Herberg D21 gull Astrid Kravdal H21 gull Lars Ølstad KM sprint i Myrsprinten, Ingeberg skole 22. august H13-14 sølv Elling Fossheim Asplin D15-16 gull Belinda Østvik Jørandli 4 Erlend Godager D Kirstin Waage H15-16 gull Vegard Ølstad D17-20 sølv Lone Sørlien Molstad bronse Sindre Godager bronse Kjersti Gullord 5 Hans Alexander Herberg KM langdistanse i Myrtrampen, St Olav 23. august D15-16 sølv Belinda Østvik Jørandli H15-16 sølv Sindre Godager bronse Kristin Waage bronse Vegard Ølstad D17-18 sølv Kjersti Gullord 5 Hans Alexander Herberg D21A gull Torunn Larsen Ølstad H40 gull Michael Sætvedt D45 gull Åshild Stuve Strandlie H45 gull Audun Strandlie 3 Elisabeth Haug H45 3 Lars Ølstad gull D60 gull Kirsten Bakke 6 Terje Gullord D65 gull Elin Dahlen H50 2 Arnfinn Perdersen H11-12N 1 Peder Asplin Fossheim H60 gull Knut Sterten 3 Håvard Bergum 2 Harald Bakke H13-14 sølv Elling Asplin Fossheim H65 gull Tormod Dahlen bronse Anders Bergum H70 3 Gunnar Haug 4 Jens Waage 4 Arne Strandlie 5 Erlend Godager H75 gull Olaf Småstuen KM stafett på Fossbergmyra ved Harasjøen 24. august D17 bronse Lone Sørlien Molstad, Kjersti Gullord og Belinda Østvik Jørandli D150 sølv Elin Dahlen, Kirsten Bakke og Elisabeth Haug H13-16 gull Sindre Godager, Eskil Sande Gullord og Vegard Ølstad bronse Kirstin Waage, Kristian Hjort og Erlend Godager H150 brutt Audun Strandlig (skadet). Arnfinn Pedersen,og Lars Ølstad H180 gull Tormod Dahlen, Harald Bakke og Knut Sterten brutt Norgesmesterskap NM sprint 13. september i Larvik Bengt Erik Johansson, Gunnar Haug og Arne Strandlie 10

11 D17-20 nr. 6 Lone Sørlien Molstad (etter å vunnet sitt kvalifiseringsheat) (Kjersti Gullord slått ut i kvalifiseringen) NM-jr. langdistanse Straumhella, Tromsø 29. august D19-20 nr. 14 Lone Sørlien Molstad NM-jr. mellomdistanse Kaldfjord, Tromsø 30. august D19-20 nr. 14 Lone Sørlien Molstad nr. 47 Kjersti Gullord NM-jr. stafett i Larvik 14. september D17-20 nr, 16 Lone Sørlien Molstad, Kristin Waage og Belinda Østvik Jørandli H17-20 nr. 14 Sindre Godager, Eskil Sande Gullord og Vegard Ølstad Hovedløp i Sandefjord Badeparken Hjertås Sprint 2. aug. Langdistanse 3. aug D16 nr. 46 nr. 20 Kristin Waage D16 nr. 18 nr. 54 Belinda Østvik Jørandli H14 nr. 54 nr. 56 Kristian Hjorth H14 nr. 47 Erlend Godager H15 nr. 37 nr. 36 Hans Herberg H16 nr. 12 nr. 4 Sindre Godager H16 nr, 36 nr. 17 Eskil Sande Gullord H16 nr. 28 nr. 39 Vegard Ølstad H16 nr. 61 nr. 51 Andreas Hjorth H14-16C nr. 10 Jørgen Kleppe Kretsstafett Hovedløp Oppland jenter 1 nr. 29 Belinda Østvik Jørandli, Thea Hasli og Kristin Waage Oppland gutter 1 - nr. 1 Dag Lothus, Vegard Berkreim Nilsen og Vegard Ølstad 2 - nr. 14 Andreas Hjorth, Henrik Dukefoss og Sindre Godager 3 nr. 35 Eirik Sunvold, Jørgen Kleppe og Kristian Hjorth Veteranmesterskap i Furnes almenning i Ringsaker 30. og 31. august (langdistanse / kortdistanse) H40 nr. -/ 10 Rune Engen D45 nr. -/1 Åshild Strandlie H50 nr. - /12 Arnfinn Pedersen H55 nr. 16/7 Einar Sigstad H60 nr. 21/22 Knut Sterten H60 nr. 26 / 13 Harald Bakke D60 nr. 19 /24 Kirsten Bakke H65 nr. 8 / 4 Tormod Dahlen D65 nr. - / 2 Elin Dahlen H70 nr. 44 / - Gunnar Haug nr - / 7 Lajla Tidemann H70 nr. 45 / 34 Arne Strandlie H75 nr. 29/6 Olaf Småstuen Aries-cupen Klubben hadde 19 deltaker med i Aries-cupen fordelt på 4 jenter og 15 gutter. 13 løpere hadde 3 løp eller flere. I tilegg kommer løpere i N-åpen klassen. Her stilte klubben med hele 33 løpere i et av løpene. Klubbens løpere kan vise til mange gode plasseringen i året løp selv om topplaseringen sammenlagt uteble. Løne Sørlien Molstad startet i 3 løp som hun vant. Norgescupen (craft-cup) 2008 (sammenlagt): D19-20 nr. 8 Lone Sørlien Molstad O-festivalen Siggerud juni D19-20E Lone Sørlien Molstad ble nr. 5 og 12 og sammenlagt nr løpere fra klubben O-ringen i Sverige Klubben stilte med 26 løpere som oppnådde mange gode resultater. Arnfinn Pedersen markerte seg på ny i O-ringen med en 1. plass og 2. sammenlagt i H50K. Sindre Godager kom på 8. plass sammenlagt etter å ha oppnådd bestetid på jaktstarten. Lone Sørlien Molstad i D20E kom på 15. sammenlagt. 11

12 Blodslitet 18. oktober Klubben stilte med 19 løpere. Ungdommene nevnt nedenfor, med Sindre og Vegard i tetbildet, kan vise til gode plasseringer samtidig som de skaffer seg erfaringer med fellestart i store sterke klasser. Torunn Ølstad D35 og Åshild Stuve Strandlie D45 gratuleres med kjempesterke løp som ført til henoldsvis 2. og 4. plass i D35 og D45. Tormod Dahlens 6. plass i H65 og Lars Ølstads 25 plass i H45 bør også nevnes. H11-12 nr. 38 Lars Waage D15-16 nr. 30 Kristin Waage H13-14 nr. 50 Anders Bergum D15-16 nr. 31 Belinda Østvik Jørandli H13-14 nr. 60 Jens Waage H13-14 nr. 67 Erlend Godager H15-16 nr. 8 Sindre Godager H15-16 nr. 15 Vegard Ølstad Stafetter Foruten mesterskapene nevnt ovenfor har klubben stilt lag i 7 stafetter. Norwegian Spring, Vårstafetten 12. april H plass Sindre Godager, Eskil Gullord og Vegard Ølstad 34. plass Belinda Østvik Jørandli, Anders Bergum og Erlend Godager H plass - Lars Ølstad, Michael Sætvedt og Hans Jørgen Bergum 10-mila ved Rosersbergs slott i Sigtuna april Kubben stilte med 3 ungdomslag, som ble nr. 7, 89 og 149, men lagene ble underkjent på grunn av for høy alder sammenlagt (58 år) og/eller for få jenter (dvs 2). 15-stafetten 13. mai - Oppsal Eskil Gullord tråkket kraftig over på sin etappe og måtte bryte. Skumsjøstafetten søndag 15. Juni Klubben stilte med 5 lag. Ungdomslaget med Sindre Godager, Belinda Østvik Jørandli, Vegard Ølstad, Anders Bergum og Lone Sørlien Molstad tok 2. plass etter Hein OL. Arnfinn Pedersen, Åshild S. Strandlie, Lars Ølstad, Harald Bakke Michael Sætvedt kom på 4. plass. Øvrige plasseringer ble 7., 13, og 19. plass. O-festivalen Siggerud 22. juni Gjø-Vard stilte med 2 lag i H13-16 som hadde ca. 80 lag: Plassering nr. 2 (Sindre Godager, Eskil Sande Gullord og Vegard Ølstad) nr. 59 (Hans Herberg, Erland Godager og Anders Bergum) Ringreven Svarthaugen ved Sjusjøen 28.september Klubben deltok med 3 lag. Plasseringene ble 7, 12 og en disk Smålandskavlen i Isaberg oktober Ungdomslaget H13-16 med Sindre Godager, Eskil Sande Gullord, Hans Alexander Herberg og Vegard Ølstad gjennomførte en meget god stafett og kom på 8. plass av 55 lag. Vegard med en sterk avslutningsetappe som vanlig. Gunnar. oppmann 12

13 ÅRSRAPPORT SKISTUAKOMITEEN 2008 Skistuakomiteen har bestått av følgende medlemmer: Ann-Magritt Sande Åshild Stuve Strandlie Øystein Ingvaldsen Komiteen har tradisjonelt bestått av firemedlemmer. Vi har kun bestått av tre medlemmer siden 2005, fordi det er vanskelig å bemanne denne komiteen. Anna Marit Ingvaldsen har i år vært Øystein sin assistent. De to har hatt ansvar for utleie, vasking og diverse vedlikehold. Begge to har gjort en kjempejobb. Utover dette har Ann-Magritt og Åshild sine faste jobber med kasse, vaktlister, innkjøp osv. Vi har hatt tre møter i løpet av året, i tillegg har vi hatt mye uformell kontakt. Driften på Skistua har vært som tidligere år. Vi har hatt åpent lørdager og søndager i vintersesongen, og søndager på høsten. Vinterbesøket er preget av mange barnefamilier, mens høstgjestene stort sett er av den eldre garde. Vårt inntrykk er at alle setter pris på en tur innom Skistua startet svært bra med god omsetning både i januar og februar. Omsetningen for vintersesongen var i overkant av kr I skrivende stund har jeg ikke helt oversikt over høsten, men sannsynligvis er den som tidligere år. Utleien av Skistua til festlige anledninger har vært meget bra i Vi oppfordrer likevel alle til å reklamere for stedet. Inntektene fra Skistua har økt en del dette året. Gode snøforhold, mye utleie og økte priser på utleie ( kr 2000,- )og parkering er trolig årsakene til det. Vinteren 2008 hadde vi inspeksjon fra Mattilsynet for første gang på mange år. Det resulterte i pålegg om å ha internkontrollsystem og kontroll av drikkevannet. Internkontrolloversikt er laget og henger på oppslagstavla på kjøkkenet. Vi har også analysert drikkevannet. Resultatet fra Mjøs Lab var at vannet hadde god hygienisk kvalitet. Andre aktiviteter Skistuakomiteen har hatt, kan nevnes at Skistuas venner og Skistuakomiteen har begynt å ha et fast årlig møte. Der tar vi opp ting som er viktig for at samarbeidet skal fungere best mulig. Vi i Skistuakomiteen vil takke alle som på en eller annen måte har hjulpet til for god innsats og velvilje i året som har gått for Skistuakomiteen Åshild Stuve Strandlie ÅRSMELDING FRA KARTUTVALGET 2008 Kartutvalget 2008 har bestått av: Torbjørn Kravdal, Bjørn Godager og Sindre Godager Oppsummering Klubben har nå flere yngre medlemmer som viser en fin interesse for kartarbeid og samtidig en rask utvikling både på synfaring og rentegning. Kartuvalget må allikevel vurdere om vi må leie inn eksterne synfarere, spesielt hvis vi får større synfaringsjobber i framtiden. Klubben nå bygd opp en habil kompetanse på synfaring og rentegning med sprintnormen som oppleves som mer krevende enn den ordinære kartnormen. Klubben har også mange sprintkart. 13

14 Kartutvalget har som mål å bygge opp kompetanse på bruk av laserdata som supplement i produksjon av o-kart. Laserdata kan benyttes til meget nøydaktige høydekurver, men det kan også være aktuelt å få klassifisert vegetasjon og bekker/grøfter. Gjøvik kommene har i 2007 utført laserskanning av hele kommunen. Vi jobber i skrivende stund med å få tilgang til disse dataene. Møtevirksomhet Kartutvalget har kun hatt et felles møte, men det har vært jevn kontakt i forbindelse med kartprosjekter, utskrift av kart med løyper og andre kartrelaterte aktiviteter. Representasjon Bjørn Godager er påmeldt til O-gallaen 2008 der NOF's kartuvalgs årlige kartmøte er innbakt i programmet. Laserskanning som vi ønsker å bygge opp kompetanse på er hovedtema på kartmøtet. Kartprosjekter Skumsjøen øst og Osbakken 2006, avsluttet med regnskap og søknad om spillemidler/kommunal støtte. Biri travbane 2007 (sprintkartet på Biri) er ikke ferdig med tanke på regnskap og søknad om spillemidler/kommunal støtte siden dette slås sammen med kartprosjektene på Øverby. Øverbykartet er revidert til Gjø-Vard-løpet. Sondre Gullord og Bjørn Godager har synfart og digitalisert kartet. Sprintkartet Øverby ble revidert og utvidet til løpet. Sindre Godager har lagt ned en flott innsats med synfaring og digitalisering av sprintkartet. Vi fikk 5000,- kr i støtte til sprintkartet av NOF's skolekartprosjekt i 2007 og har fått tilsagn om 4000,- kr i Skolegårdskartet Gjøvik skole er revidert siden det er laget amfi og det er satt opp mange nye lekeapparater i skolegården. Skistua 2008/2009. Sondre Gullord har så vidt startet revisjon av kart rundt Skistua. På grunn av sykdom i høst har arbeidet stoppet opp. Et revidert kart her vil gi større muligheter for å bruke Skistua for både rekruttkomiteen og treningskomiteen. I tillegg jobber kartutvalget med et treningskart i et spennende terreng i nærheten av Mobrua. Sprintkart Fastland/Tranberg VGS Kartutvalget har så vidt begynt arbeidet med å utvide sprintkartet rundt Hovdetoppen/Fastland fra Det nye kartet er planlagt brukt til Aries-cup i mai. Det er søkt om støtte fra Tranberg VGS til kartprosjektet. Utskrift av kart og løyper/ kartsalg Utskrift av kart og løyper har blitt en meget stor jobb for kartutvalget. Spesielt har vi merket den gledelige økningen i rekrutter i klubben, noe som har ført til større jobb med utskrift av kart. Kartutvalget oppfordrer alle andre komiteer om å komme med ønsker om utskrift av kart og løyper tidligere. Det er nå satt opp retningslinjer for dette på hjemmesida. Følgende utskriftsjobber er utført Gjø-Vard-løpet, 2 løp Turorientering O-land for Snertingdal for 4. året på rad (avtale inkl betaling) 14

15 Ariestrening vintertrening på Biri og Aries-cup Skumsjøen Klubbmesterskap Osbakken Klubbmesterkskap sprint Bjørnsveen Treningsløp Øverby og Veset Nesten ukentlige løyper til rekruttgruppa på treningsløpene Faste opplegg med løyper til rekruttgruppa i vinterhalvåret (Gjøvik skole) Kart til skole på Biri ungdomskole (salg) Kart til Speideren, Biri (salg) Turistkontoret (mottatt trykte kart) Kartplan Kartutvalget har revidert kartplanen fram til Vi har nå i den situasjonen at det ikke er nødvendig å produsere kart til løpsarrangement i 2010 og 2011 på grunn av O-festivalen. Andre kartprosjekter kan derfor prioriteres. Alle klubbens medlemmer og spesielt enkelte komiteer ble oppfordret til å komme med innspill til kartplanen. Kun rekruttkomiteen og et medlem har kommet med innspill til den reviderte planen som ligger på websida.. NOF's anleggsregister og kretsens kartregister Kartutvalget oppdaterer nå informasjon i NOF's anleggregister fortløpende. Klubben har en gjenstående jobb med å sende inn ferdige kart til Oppland o-krets. Dette vil bli gjort i løpet av kommende vinter. Informasjon om kart på hjemmesida Katutvalget har oppdatert informasjonen om våre kart på hjemmesida betraktelig. Det finnes nå informasjon om utgitte kart, kartsalg/priser, retningslinjer for utskrift av kart, priser og oversiktskart på hjemmesida. Oversiktskartene som er lagt ut her er hentet fra NOF's anleggsregister. Veiviser på hjemmesida Etter ønske fra rekruttgruppa laget kartutvalget kart med kjøreanvisning til oppmøtestedene for treningene. Kartlager Kartlageret ble flyttet til Torbjørn Kravdal foran årets sesong. Et tilstrekkelig antall kart for å arrangere treningsløp har vært oppbevart sammen med treningsløpsutstyret hos familien Ølstad. Kart til skoler Kartutvalget har diskutert politikk i forhold til kart til skoler. En mulighet er å gi skolene kart vederlagsfritt dersom de skriver ut kart selv. Saken legges fram for det nye styret. Programvare Gjø-Vard har nå lisens på OCAD9 (som er siste versjon av programmet). OCAD har nå kommet med en egen lisens kun for løypelegging. Dersom man har en standard OCAD lisens slik Gjø- Vard har får man med en slik løypeleggingslisens. Gjø-Vard har dermed følgende lisenser: OCAD 9 standard OCAD 9 Course setting Kartutvalget 2008 Torbjørn Kravdal, Bjørn Godager og Sindre Godager 15

16 ÅRSRAPPORT TRIMUTVALGET 2008 Trimutvalget har bestått av Arne Strandlie, Svein Skoglund, Rune Engen og Einar Sigstad. Utvalget har hatt 2 møter, ett på våren og ett på høsten, samt noe telefonkontakt. Stifinneren 2008 ble arrangert for 39. gang. Følgende kart ble benyttet: Øverby Skumsjøen Sør Vindhytta Glæstadhøgda I år som i fjor har utprinting av kart og trykk på poser blitt ordnet av klubbens egne medlemmer. Vi har også som i fjor søkt Fylkesmannen v/folkehelseprogrammet (Opplandsresepten) om Stimuleringsmidler til lokalt folkehelsearbeid. Disse midlene skal gå til trimtiltak som når grupper utenfor den organiserte idretten, for eksempel barnefamilier. Søknaden ble i år behandlet av kommunen. Vi søkte om kr og fikk kr ! Postene ble satt ut i midten av mai. Vi deltok på Naturens Dag 1. juni hvor vi solgte 15 poser. Nytt i år var at vi hadde tilrettelagt noen poster for funksjonshemmede omkring Øverby. Det ble solgt 129 poser pluss noen ekstra klippekort, noe som er en liten nedgang fra i fjor (150 poser solgt). 16 stifinnere har sendt inn klippekortene etter endt sesong. Til neste år vil vi se nærmere på behovet for spesiell tilrettelegging for handicappede. Vi må også prøve å få bedre mediedekning omkring Stifinneråpningen. Vi har vel ingen nye kart, så da blir det de samme områdene som er brukt tidligere. Stifinneravslutningen vil bli sammen med årsmøtet på Skistua 23. november. Alle som sendte inn klippekortene blir invitert pr. brev, og annonsering skjer i OA og på For Trimutvalget Einar Sigstad. 16

17 ÅRSRAPPORT FRA MATERIALFORVALTER 2008 Materialforvalteren meldte seg ut av klubben i desember 2007, og klubben har vært uten materialforvalter i Etter en opprydding i mai skal alle Gjø-Vard sine eiendeler nå være lagret i garasjen på Skistua og i boden til Torunn og Lars i Tranberglia. ÅRSRAPPORT FRA TØYFORVALTER 2008 Tøyforvalters årsrapport Leveranse i april/mai 2008: ,00 Leveranse i april/mai 2008: 1 198,00 Leveranse i juli 2008: ,00 Til sammen er det kjøpt tøy for kr ,00 Det er fra 1. jan. til 1. nov. solgt tøy for kr ,00 Lagerbeholdning pr Extreme-bukse: 430,- XS S M L XL * * * * * * * * * * * * * * * * Extreme-trøye: 450,- XS S M L XL XXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * O-bluse kort arm: 320,- ny:330,- XS S M L XL * * * * * * * * * * * * * * * O-bluse lang arm: 330,- ny:380,- XS S M L XL * * B. Lajla T * * * * * * * * * Overtrekksjakke: 700,- 17

18 XXS XS S M L XL * * * B. Lajla T * * * * * Overtrekksbukse: 460,- #: Kämpelä-bukse: 340,- XS S M L XL * # * * * # * # O-bluse gammel modell: 130,- XXS XS S M L XL * * * * * * * * * * * * * * * O-bukse gammel modell: 140,- XS S M L XL *lang *lang *lang Arnfinn * Per Fløystad *lang *lang *lang *lang *lang *lang *lang *lang *kort *lang *kort *kort *lang *kort *lang *kort *lang *lang *lang Torunn Ølstad, tøyforvalter ÅRSRAPPORT FRA DATA- OG INFORMASJONSUTVALGET 2008 Utvalget har bestått av: Hjemmeside: Eirik Gullord og Eskil Gullord EKT: Falk von Nessen Utvalget har i perioden ikke hatt noen formelle møter. Det har imidlertid vært mye uformell kontakt både på telefon og e-post mellom medlemmene og arbeidsfordelingen er grei. Utvalget også denne perioden fokusert arbeidet rundt hjemmesiden. Det nye online oppdateringssystemet fungerer bra og arbeidet på utvalgets to medlemmer har blitt betydelig lettet. Dette har i tillegg vært klubbens første år uten klubbavis. Enkelte av klubbens medlemmer, da først og fremst de eldre, mener at det nå har blitt litt vanskeligere å følge med på hva som skjer i klubben, men de aller fleste later ikke til å savne dette tilbudet. Hjemmesida Hjemmesida har også denne sesongen fungert helt optimalt. Med nærmere besøk fra januar til oktober viser hjemmesida en stabil besøksrate, selv om toppene er noe skuffende i forhold til fjoråret med 3000 besøk som topp i juli. Dette kan tyde på at utvalget har en jobb å gjøre når det gjelder oppdateringer, reportasjer og saker fra løp gjennom sommersesongen. 18

19 Som nevnt fungerer det nye oppdateringssystemet svært godt. Jobben er blitt enklere ved at den nå er fordelt på flere og nyhetsflyten er god. Designmessig har det ikke vært større endringer av hjemmesida det siste året. De fleste av klubbens medlemmer begynner nå å venne seg til designet som har vært på plass i et års tid, men Data- og informasjonsutvalget er av den oppfatning at sidas design slik den fremstår nå ikke fungerer optimalt. Vi håper at det i løpet av det neste året vil komme et mer funksjonelt, mer moderne og tilpasset design Dessverre har aktivitetskalenderen vært nede store deler av sesongen. Dette er i all hovedsak utvalgets feil, som ikke har vært flinke nok til å legge inn løp, treninger og samlinger langt nok fram i tid, slik at arbeidet har blitt for tungt. Samtidig var det en periode mye endringer på treningsløpslista fra treningskomiteen som heller ikke har bidratt til å lette jobben. Dette er noe utvalget skal sørge for at bedrer seg neste sesong, ved at løp og samlinger legges inn god tid i forvegen, mens vi må forbedre samarbeidet rundt aktivitetskalender både med Treningskomiteen og Rekruttkomiteen. Tidtaking Også denne perioden har Falk von Nessen vært ansvarlig for tidtakingen og EKT systemet i klubben. Under årets arrangement, har Falk hatt god hjelp av Harald Rognlien fra Toten- Troll. I tillegg var Are Strandlie med under arrangementet, i forbindelse med planlagt overtaking etter Falk. Det var i år noe mer problemer med online påmeldingen enn det var i fjor. Dette skyldes at begge løpene hadde påmelding via samme database. Dersom klubben også i 2009 velger å arrangere to løp på en dag er det viktig at arrangementssøknaden som opprettes i EntryOnline-systemet består av to søknader og ikke bare en. Alt i alt gikk det hele meget bra, og med et par timer ekstra arbeid var startlistene klare. Utvalget oppfordrer til at klubben også i framtida benytter EntryOnline som påmelding. Alt utstyret for tidtaking fungerte knirkefritt under arrangementet. Fremdeles så mangler Gjø-Vard sin lisens til Emit-programmet, en lisens vi nå etterlyser for femte året på rad. Dette har aldri vært noe stort problem og spesielt ikke i år, siden Harald var med og Gjø-Vard benytter Toten-Trolls lisens, men likevel kan det være greit å få orden i klubbens papirer. Til slutt kan det sies at det ikke har kommet noen klager på tidtakingen under arrangementet. For Data- og informasjonsutvalget Eirik Gullord 19

20 ÅRSRAPPORT FRA ØKONOMIUTVALGET 2008 Utvalget har bestått av Harald Bakke, Michael Sætvedt og Arnfinn Pedersen. Hovedmålsettingen med utvalget er å sørge for inntektsbringende tiltak. Regnskapet for 2008 gjøres opp med et overskudd på kr ,19 mot budsjettert 6.600,-. Årsaken til det skyldes i stor grad lav aktivitet på kartsiden der totalbelastningen er ca ,- mindre enn budsjettert. Inntekten fra bingoen ble på ca kr ,-. Dette er differansen mellom den estimerte inntekten på 2007 budsjettet og det utbetalte beløpet. Innbetalingen for bingoen for annet halvår 2008 utbetales i begynnelsen av Det er da mer naturlig å føre denne inntekten på 2009 regnskapet. Derfor er det i regnskapet for 2008 ikke satt et beløp som utestående. Budsjettet var på kr Av offentlig driftsstøtte har vi fått kr ,-. Av dette er kr ,- i driftsstøtte fra Gjøvik kommune samt ,- i tilskudd fra NOF Sponsorinntekter er på kr ,-. I tillegg kommer premier for kr ,- Budsjettet var på kr ,-. I løpet av året er det bytte hovedsponsor fra Nordea til Totenbanken og sponsorbeløpet har øket fra ,- pr. år til ,- pr. år. Pt. er det klart at det inngås en ny sponsoravtale med EAB Engineering. I tillegg er Eidsiva, Sagstuen og Torkehagen sponsorer. Årets løp gav et overskudd på kr ,-. Da er posten kartsalg kreditert med kr ,- (kr. 20,- pr. kart). Budsjettet var på 8.600,-. Stifinneren har et netto overskudd på kr ,20. Av dette er kr ,- i såkalte fysak midler fra Fylkeskommunen. Vi hadde budsjettert med kr ,-. Skistua har gitt et netto overskudd på ca. kr ,33 mot budsjettert kr ,- Innværende regnskap er belastet med Skistuas Venner s andel av parkeringsinntektene for 2007 med kr ,75, dvs. at det reelle resultatet for 2008 er ,08. Utgiftene til kartproduksjon var på kr ,- og tilskuddet var på kr ,- Det var budsjettert med kr ,- i tilskudd og kr ,- i utgifter. Det er ikke ført annonseinntekter i 2008 på grunn av uklare avtaler med annonsørene. Det vil bli sendt ut fakturaer med oppfordring til å betale. Kontantbeholdningen inklusive kortsiktige fordringer har økt fra kr ,- pr. 31/10-07, til kr ,- pr. 31/ Gjø-Vards økonomi sies å være god, men vi må passe på så vi ikke får utgifter som ikke står i forhold til inntektene. Inntektsgrunnlaget er under press. Økonomiutvalget Harald, Michael og Arnfinn 20

21 4. REGNSKAP GJØ-VARD OL Resultatoversikt Regnskap Budsjett Inntekter: Medlemskontigent: ,00 O-løp, overskudd ,00 Salg kart: ,00 Tilskudd kart ,00 Offentlig driftsstøtte ,00 Sponsorer ,00 Dugnad 0 0,00 Salg o-tøy ,00 Overskudd Skistua 69057, ,00 Diverse inntekter ,00 Bingo/spilleautomat ,00 Annonseinntekter ,00 Overskudd Stifinneren: 32107, ,00 Overskudd Laserprinter: ,00 Renter: 13193, ,00 Totalt , ,00 Utgifter: Startkontingenter 79260, ,00 Treningskomite , ,00 Rekrutt ,00 Miljøtiltak ,00 Administrasjon ,00 Kurs ,00 Kartproduksjon ,00 Kontingent OOK ,00 Kontingent Mjøs-O Reiser: 16778, ,00 Innkjøp O-tøy ,00 Innkjøp, Materiell ,00 Diverse utgifter 5746, ,00 Avskrivninger og beh.endr: 0 0,00 Stikrysset/gjovard.no: ,00 Gaver ,00 Tap på fordringer ,00 - Underskudd/overskudd 43978, ,00 Totalt , ,00 21

22 5. INNKOMNE FORSLAG FORSLAG FRA STYRET (1): Endring av Gjø-Vards lover 3 Styret foreslår at ordlyden i 3.1 endres fra ved innmelding oppgis alder, bopel og yrke og om søkeren før har vært medlem av lag tilsluttet Norges Idrettsforbund til ved innmelding oppgis fødselsdato, adresse, mailadresse og mobilnummer. Begrunnelse: Endringen foreslås for å få en harmonisering av hva som har vært, og er gjeldende praksis, og hva som kreves i Gjø-Vards lover. Styrets innstilling: Forslaget vedtas FORSLAG FRA STYRET (2): Endring av Gjø-Vards lover 9 Styret foreslår at ordlyden i 9.1 endres fra Lagets høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år i månedsskifte januar/februar til Lagets høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år i månedsskifte november/desember. Begrunnelse: Endringen foreslås for å få en harmonisering av hva som har vært, og er gjeldende praksis, og hva som kreves i Gjø-Vards lover. Styrets innstilling: Forslaget vedtas Styret foreslår at ordlyden i 9.2 endres fra fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet til fullstendig saksliste, årsmelding og regnskap må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet. Begrunnelse: Endringen foreslås for å få en harmonisering av hva som har vært, og er gjeldende praksis, og hva som kreves i Gjø-Vards lover. Styrets innstilling: Forslaget vedtas FORSLAG FRA STYRET (3): Innføring av treårig strategiplan/handlingsplan for Gjø-Vard Styret foreslår at årsmøtet vedtar foreliggende forslag til treårig handlingsplan for Gjø- Vard O- lag. 22

23 Begrunnelse: På oppdrag fra årsmøte 2007 har styret gjennomført en prosess for å utarbeide en treårig handlingsplan for Gjø-Vard orienteringslag. Handlingsplanen skal være et dokument som angir hvordan Gjø-Vard som klubb skal har utvikle seg i kommende treårsperiode. Handlingsplanen vil primært være et styrings- og arbeidsverktøy for klubbens styre og ulike komiteer. Styret har tenkt at handlingsplanen skal være et dynamisk dokument som skal oppdateres i takt med endringer i forutsetninger, rammevilkår og ambisjoner. Styrets innstilling: Forslaget vedtas FORSLAG FRA STYRET (4): Endring av obligatorisk styremedlem i Gjø-Vard sitt styre Styret foreslår at sportslig leder bytter plass med leder for kartkomiteen som obligatorisk styremedlem i Gjø-Vard sitt styre. Begrunnelse: For Gjø-Vard er den sportslige aktiviteten kjernen i klubbens eksistens. Det vil av den grunn være en styrke for driften av klubben at den personen som har som funksjon å koordinere den sportslige aktiviteten også sitter som styremedlem i styret. Styrets innstilling: Forslaget vedtas 6. FASTSETTING AV KONTINGENT Styret foreslår uendret kontingent: Enkeltmedlem tom. 16 år, kr. 100,- Enkeltmedlem fom. 17 år, kr. 300,- Familiemedlemsskap, kr. 600,- 7. BUDSJETT Budsjett for 2009 deles ut på årsmøtet 8. VALG 23

INNKALLING ÅRSMØTE I GJØ-VARD O-LAG

INNKALLING ÅRSMØTE I GJØ-VARD O-LAG INNKALLING ÅRSMØTE I GJØ-VARD O-LAG STED: SKISTUA TID: SØNDAG 21. NOVEMBER 2010 KL. 18.00 AGENDA 1. ÅPNING Godkjenning av de stemmeberettigede Godkjenning av innkallingen, sakliste og forretningsorden

Detaljer

Gjø-Vard orienteringslag Sesongen 2012

Gjø-Vard orienteringslag Sesongen 2012 Gjø-Vard orienteringslag Sesongen 2012 Jukolalaget 2011 Hovedsponsor: Styret 2012 Leder Bjørn Godager Tlf 412 52 468 mailto:bjoern.godager@hotmail.com Nestleder Bengt Johansson Tlf 416 42 459 mailto:beejoh@online.no

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE I GJØ-VARD O-LAG

INNKALLING ÅRSMØTE I GJØ-VARD O-LAG INNKALLING ÅRSMØTE I GJØ-VARD O-LAG STED: SKISTUA TID: SØNDAG 22. NOVEMBER 2009 KL. 18.00 AGENDA 1. ÅPNING Godkjenning av de stemmeberettigede Godkjenning av innkallingen, sakliste og forretningsorden

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE I GJØ-VARD O-LAG

INNKALLING ÅRSMØTE I GJØ-VARD O-LAG INNKALLING ÅRSMØTE I GJØ-VARD O-LAG STED: SKISTUA TID: SØNDAG 20. NOVEMBER 2011 KL. 18.00 AGENDA 1. ÅPNING Godkjenning av de stemmeberettigede Godkjenning av innkallingen, sakliste og forretningsorden

Detaljer

Gjø-Vard Orienteringslag Sesongen 2011

Gjø-Vard Orienteringslag Sesongen 2011 Gjø-Vard Orienteringslag Sesongen 2011 www.gjovard.no Hovedsponsor: Gjø-Vards sponsorer 2011 Hovedsponsor: Andre sponsorer: Kontaktinformasjon Styret Leder Bjørn Godager 412 52 468 bjoern.godager@hotmail.com

Detaljer

INSTRUKSER, STATUTTER OG RETNINGSLINJER FOR HEDRUM ORIENTERINGSLAG. GODKJENT AV STYRET 3. FEBRUAR 2014.

INSTRUKSER, STATUTTER OG RETNINGSLINJER FOR HEDRUM ORIENTERINGSLAG. GODKJENT AV STYRET 3. FEBRUAR 2014. 1 INSTRUKSER, STATUTTER OG RETNINGSLINJER FOR HEDRUM ORIENTERINGSLAG. GODKJENT AV STYRET 3. FEBRUAR 2014. INSTRUKS FOR STYRETS ARBEID LEDEREN Lederen har den daglige ledelse av idrettslaget. Lederen skal

Detaljer

TILLITSMANNSHÅNDBOK GJØ-VARD O-LAG

TILLITSMANNSHÅNDBOK GJØ-VARD O-LAG 1 TILLITSMANNSHÅNDBOK GJØ-VARD O-LAG 1. Arbeidsfordeling med funksjonsbeskrivelse. 1.1. Oversikt over ansvarsforhold og arbeidsfordeling i styre og utvalg Arbeidsfordeling bør ikke være statisk. Målet

Detaljer

MØTEREFERAT Styremøte Gjø Vard o lag

MØTEREFERAT Styremøte Gjø Vard o lag MØTEREFERAT Styremøte Gjø Vard o lag Tid: Tirsdag 19.02.13. 20.00 22.00 Sted: Knut Åge Berge, Nevervegen 1, Hunndalen Til stede: Bengt Erik Johansson (,leder), Arnfinn Pedersen (, nestleder), Knut Sterten

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE I GJØ-VARD O-LAG

INNKALLING ÅRSMØTE I GJØ-VARD O-LAG INNKALLING ÅRSMØTE I GJØ-VARD O-LAG STED: SKISTUA TID: SØNDAG 2. DESEMBER 2012 KL. 18.00 AGENDA 1. ÅPNING Godkjenning av de stemmeberettigede Godkjenning av innkallingen, sakliste og forretningsorden Valg

Detaljer

Nr Sak Tiltak Frist Ansvar 1.13 Godkjenning av Innkalling til styremøte nr 1 2013 ble godkjent.

Nr Sak Tiltak Frist Ansvar 1.13 Godkjenning av Innkalling til styremøte nr 1 2013 ble godkjent. MØTEREFERAT Styremøte Gjø Vard o lag Tid: Mandag 21.01. 1900 2215 Sted: Bengt Erik Johansson, Plassvingen 18 Til stede: Knut Sterten (, kasserer), Martin Öhman (, rekruttkomite), Anders Bergum (AB, ungdomsrepresentant),

Detaljer

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Vedtatt av årsmøtet 2. februar 2016 1. Innledning Formålet med disse retningslinjer er å bidra til at orienteringsavdelingen drives på en ryddig og

Detaljer

Årsberetning og Regnskap for Rond O-lag

Årsberetning og Regnskap for Rond O-lag Årsberetning og Regnskap for Rond O-lag 2008 Styrets virksomhet Styret har i 2008 hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Ungdomsrepresentant: Leder instruksjon og treningskomiteen:

Detaljer

SAKSLISTE ÅRSMØTET 27.2.2012. Styret viser til innkalling i Trekanten nr. 1/2012, og har fastsatt følgende saksliste:

SAKSLISTE ÅRSMØTET 27.2.2012. Styret viser til innkalling i Trekanten nr. 1/2012, og har fastsatt følgende saksliste: SAKSLISTE ÅRSMØTET 27.2.2012 Styret viser til innkalling i Trekanten nr. 1/2012, og har fastsatt følgende saksliste: 1. Godkjenning av innkalling, valg av ordstyrer, referent og to protokoll-underskrivere

Detaljer

Årsberetning for. Rond O-lag

Årsberetning for. Rond O-lag Årsberetning for Rond O-lag 2009 Styrets virksomhet Styret har i 2009 hatt følgende sammensetning: Leder: Kai Solum Nestleder: Astri Storberget Sekretær: Turid Giil Kasserer: Espen Hagberg Ungdomsrepresentant:

Detaljer

ADMINISTRATIV REPRESENTASJON Espen Hagberg har sittet som kasserer i Oppland O krets.

ADMINISTRATIV REPRESENTASJON Espen Hagberg har sittet som kasserer i Oppland O krets. Styrets virksomhet Styret har i 2010 hatt følgende sammensetning: Leder: Kai Solum Nestleder: Torstein Fretheim Sekretær: Turid Giil Kasserer: Espen Hagberg Ungdomsrepresentant: Tone Vollen Leder instruksjon

Detaljer

O-gruppa i Nesodden IF avholdt årsmøte på Berger mandag 9. februar 2009.

O-gruppa i Nesodden IF avholdt årsmøte på Berger mandag 9. februar 2009. PROTOKOLL O-gruppa i Nesodden IF avholdt årsmøte på Berger mandag 9. februar 2009. 1. Innkalling Det var ingen bemerkninger til innkallingen. 2. Valg av møteleder og referent Tormod Strand ble valgt til

Detaljer

Året som er gått - trening og turer

Året som er gått - trening og turer Året som er gått - trening og turer Av Marit Johnsen Trening: Oppkjøringen til 2012 sesongen startet vi allerede i november 2011, da startet vi opp tirsdagstreningene med løpetur ute fulgt av en times

Detaljer

Årsberetning 2016 Røros IL Orientering

Årsberetning 2016 Røros IL Orientering Årsberetning 2016 Røros IL Orientering Styret i 2016 har bestått av: Leder Frode Sjøvold Kasserer Petter Gullikstad Styremedlem Kari Ryttervoll Styremedlem Wenche Olsson Styremedlem Beate Møller Varamedlem

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Årsberetning for Lierbygda o lag 2007

Årsberetning for Lierbygda o lag 2007 Årsberetning for Lierbygda o lag 2007 Styret i Lierbygda O lag har i 2007 hatt følgende sammensetning: Leder: Kari Strand Sekretær: Roger Olsson Kasserer: Kim Farnes Hansen Leder anleggsutvalget: Ingemar

Detaljer

Årsberetning 2014 for Rond O-lag

Årsberetning 2014 for Rond O-lag Årsberetning 2014 for Rond O-lag STYRETS VIRKSOMHET Styret har i 2014 hatt følgende sammensetning: Leder: Thorstein Fretheim Nestleder: Bjørn Myhrmoen Sekretær: Turid Giil Kasserer: Tea Forberg Leder trimkomite:

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Retningslinjer for drift av Fana Idrettslag orienteringsgruppen

Retningslinjer for drift av Fana Idrettslag orienteringsgruppen Retningslinjer for drift av Fana Idrettslag orienteringsgruppen 1. INNLEDNING Formålet med disse retningslinjer er at driften av gruppen skal være i så faste og gode former som mulig. Dette for at gruppestyret

Detaljer

Årsberetning fra Ås NMBU Orientering for 2014

Årsberetning fra Ås NMBU Orientering for 2014 Årsberetning fra Ås NMBU Orientering for 2014 1. Om Ås-NMBU Orientering O-gruppa i Ås IL samarbeidet med studentidrettslaget NMBUI Orientering om dannelsen av løperklubben Ås-NMBU Orientering i 2001. Medlemmene

Detaljer

Buskerud o-krets handlingsprogram 2015

Buskerud o-krets handlingsprogram 2015 Buskerud o-krets handlingsprogram 2015 Hovedmålsetting Orientering skal være en åpen og tilgjengelig idrett for folk flest. Orienteringsidrettens organisasjon skal tilpasses fremtidens behov og skal samles

Detaljer

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim REFERAT Deltakere: Ingar Ballo Sandum, Sigrid Ballo Sandum, Stig Rune Øyra, Lars Jakob Furunes og Hans-Christian Ristad

Detaljer

UTKAST Årsmelding 2016/2017. Skiskyttergruppa

UTKAST Årsmelding 2016/2017. Skiskyttergruppa UTKAST Årsmelding 2016/2017 Skiskyttergruppa Bilde xx Vemun Kragh ble nr 4 i G15 i hovedlandsrennet i Meråker 2017. 1 Denne årsberetningen dekker perioden fra fjorårets årsmøte til årets årsmøte, dvs sesongen

Detaljer

Årsmelding 2015 IL Gular, orienteringsgruppa

Årsmelding 2015 IL Gular, orienteringsgruppa Årsmelding 2015 IL Gular, orienteringsgruppa Tillitsvalde i 2015 Følgjande styre blei vald på årsmøtet 5. mars 2015 Leiar: Kartansvarleg: Arrangementsansvarleg: Kasserar: Sportsleg leiar: Bård Hekland

Detaljer

Birkenes IL Orienteringsgruppa. Innkalling til årsmote 2011 Onsdag 19. januar 2011, kl. 19.00 Sted: Idrettshuset, Birkenesparken, Birkeland.

Birkenes IL Orienteringsgruppa. Innkalling til årsmote 2011 Onsdag 19. januar 2011, kl. 19.00 Sted: Idrettshuset, Birkenesparken, Birkeland. Birkenes IL Orienteringsgruppa Innkalling til årsmote 2011 Onsdag 19. januar 2011, kl. 19.00 Sted: Idrettshuset, Birkenesparken, Birkeland Saksliste 1. Godkjenning av saksliste 2. Valg av dirigent og sekretær

Detaljer

Årsmøte Notodden Bridgeklubb 2013 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014. Side 1 av 11

Årsmøte Notodden Bridgeklubb 2013 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014. Side 1 av 11 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014 Side 1 av 11 Agenda 1 Godkjennelse av innkalling. 2 Valg av dirigent 3 Valg av sekretær 4 Valg av 2 protokollunderskrivere 5 Godkjennelse

Detaljer

Varanger Sportsklubb Årsberetning 2012

Varanger Sportsklubb Årsberetning 2012 Årsberetningen er ment å gi et bilde av klubbens aktiviteter gjennom året som er gått. Vi anbefaler leserne av årsmeldingen som ønsker mer informasjon om klubben og aktiviteter i året som er gått om å

Detaljer

Årsmelding for orienteringsåret 2015

Årsmelding for orienteringsåret 2015 Årsmelding for orienteringsåret 2015 Til Årsmøtet i Askøy Orienteringslag 25. februar 2016 TRENINGS- OG BARNEIDRETTSKOMITEEN av Andreas og Lise Balestrand Grønbech I år har vi hatt 15 treningsløp, 9 på

Detaljer

REKRUTTERING. - Turorientering videreføres som et viktig rekrutterings- og breddearrangement. Mulighet for nye brukergrupper og rekrutteringsarenaer

REKRUTTERING. - Turorientering videreføres som et viktig rekrutterings- og breddearrangement. Mulighet for nye brukergrupper og rekrutteringsarenaer REKRUTTERING O-KARUSELLEN TURORIENTERING SAMARBEID NYBEGYNNERKURS KVALITET - O-karusellen skal videreføres som det viktigste rekrutteringstiltaket og rekruttaktivitet gjennom opplegg i Trinn 1, 7 9 år

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan. Raumar orientering

VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan. Raumar orientering VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan Raumar orientering 2017-2020 Visjon: Raumar orientering et ledende miljø innen utholdenhetsidretter på Øvre Romerike Virksomhetsidé: Raumar orientering er et samarbeid

Detaljer

GJØ-VARD ORIENTERINGSLAG. stiftet 13. desember 1949 ÅRSMELDING 2013

GJØ-VARD ORIENTERINGSLAG. stiftet 13. desember 1949 ÅRSMELDING 2013 GJØ-VARD ORIENTERINGSLAG stiftet 13. desember 1949 ÅRSMELDING 2013 1 2. STYRETS BERETNING Styret i Gjø-Vard har avholdt 7 møter siden siste årsmøte. I tillegg har det vært mange uformelle møter. Alle styrereferater

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Årlig møte i Orienteringsgruppa i Driv IL. Torsdag 26. januar 2017 kl på Klubbhuset

Årlig møte i Orienteringsgruppa i Driv IL. Torsdag 26. januar 2017 kl på Klubbhuset Årlig møte i Orienteringsgruppa i Torsdag 26. januar 2017 kl. 19.00 på Klubbhuset Sakliste: 1. Møtedirigenten ønsker velkommen 2. Informere om referent og hvem som signerer. 3. Godkjenne antall stemmeberettigede

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

Raumar-info 1-2003 5. april

Raumar-info 1-2003 5. april Raumar-info 1-2003 5. april Innhold: Nytt styre/treningskomite 2003 Retningslinjer for drift av Raumar O-lag Medlemslister Trener gruppe 13 20 O-karusellen Sommerkarusellen O-teknisk trening Klubbmesterskap

Detaljer

Retningslinjer for Raumar orientering

Retningslinjer for Raumar orientering Retningslinjer for Raumar orientering 05.02.2013 Årsmøte Raumar Endret 13.03.2012 Årsmøte Raumar Vedtatt 06.03.2012 Styre i Raumar 29.02.2012 Treningskomiteen i Raumar E01 29.02.2012 Til godkjenning på

Detaljer

TRIATLON Årsberetning 2013

TRIATLON Årsberetning 2013 TRIATLON Årsberetning 2013 Innhold 1 ÅRSRAPPORT... 3 2 SPORTSLIG RESULTATOVERSIKT 2013... 5 3 REGNSKAP 2013... 7 4 BUDSJETT 2014 M/ KOMMENTARER... 10 5 VEDLEGG... 11 2 1 ÅRSRAPPORT Styrets sammensetning

Detaljer

Retningslinjer for Raumar orientering

Retningslinjer for Raumar orientering Retningslinjer for Raumar orientering Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 13. mars 2012 1. Medlemskap Alle som representerer Raumar orientering skal være medlem av klubben. Som medlem regnes alle som har

Detaljer

Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012

Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012 Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012 Gruppestyret har i perioden bestått av: John Birger Tronsaune Leder På valg 2013 Britt Laila Nilsgård Kasserer På valg 2014 Rune Moan Sekretær På valg 2014 Haldis

Detaljer

Årsmelding for orienteringsåret 2016

Årsmelding for orienteringsåret 2016 Årsmelding for orienteringsåret 2016 Til Årsmøtet i Askøy Orienteringslag 7. mars 2017 TRENINGS- OG BARNEIDRETTSKOMITEEN Av Lise Balestrand Grønbech Treningsløpene har vi år også hatt bra oppmøte på. Fordelt

Detaljer

Årsberetning og Regnskap for Rond O-lag

Årsberetning og Regnskap for Rond O-lag Årsberetning og Regnskap for Rond O-lag 2006-1 - Styrets virksomhet Styret har i 2006 hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Ungdomsrepresentant: Leder instruksjon og treningskomiteen:

Detaljer

Årsmelding IL Gular orienteringsgruppa 2014

Årsmelding IL Gular orienteringsgruppa 2014 Årsmelding IL Gular orienteringsgruppa 2014 Tillitsvalde i 2014 Følgjande styre blei vald på årsmøtet 20. mars 2014 Leiar: Kartansvarleg: Arrangementsansvarleg: Kasserar: Bård Hekland Svein Linga Tore

Detaljer

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen Tromsø Taekwon-Do klubb Årsmelding 2013 Styret har hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem Varamedlem: Martin J. Svendsen Silje Mari Mathiassen Hilde C. Thoresen

Detaljer

ÅRSMØTE 24 JANUAR 2017 kl 18:00 - rådhus 1, møterom 1

ÅRSMØTE 24 JANUAR 2017 kl 18:00 - rådhus 1, møterom 1 ÅRSBERETNING 2016 SORTLAND O-LAG ÅRSMØTE 24 JANUAR 2017 kl 18:00 - rådhus 1, møterom 1 Saksliste: 1. Godkjenning stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Valg av

Detaljer

Ringerike o-lag www.ringerike-o-lag.no

Ringerike o-lag www.ringerike-o-lag.no Ringerike o-lag www.ringerike-o-lag.no Referat fra styremøte Torsdag 14. november 2013 kl 19:00 21:30 Klubbrommet Schjongshallen Tilstede: Morten Dåsnes, Mette Eline Heimstad, Ivar Lindseth, Ellen Grønlund,

Detaljer

Rekrutterings/treningsråd: Leder Åsulv Birkeland Stormoen,

Rekrutterings/treningsråd: Leder Åsulv Birkeland Stormoen, Birkenes IL Orienteringsgruppa Innkalling til årsmøte 2011 Onsdag 19. januar 2011, kl. 19.00 Sted: Idrettshuset, Birkenesparken, Birkeland Saksliste 1. Godkjenning av saksliste 2. Valg av dirigent og sekretær

Detaljer

ARIES-Cupen 2008 Trøyevinnerne i ARIES-cupen 2007 og Anne Margrethe Hausken fotografert etter finalen på Biri Travbane.

ARIES-Cupen 2008 Trøyevinnerne i ARIES-cupen 2007 og Anne Margrethe Hausken fotografert etter finalen på Biri Travbane. inviterer til ARIES-Cupen 2008 Trøyevinnerne i ARIES-cupen 2007 og Anne Margrethe Hausken fotografert etter finalen på Biri Travbane. 23. april - Mellomdistanse 21. mai - Sprint 11. juni - Fjelletappen

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2011-2015

HANDLINGSPLAN 2011-2015 NOTODDEN ORIENTERINGSLAG STIFTET 31.10.1945. HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2011-2015 1 INNHOLD : SIDE 3 - HOVEDMÅL FOR PERIODEN 2011 TIL 2015. SIDE 4 - ORGANISASJONSPLAN. SIDE 5 - MARKEDSFØRING OG ØKONOMI.

Detaljer

-cupen. Mjøs-O. inviterer til. www.mjoso.com

-cupen. Mjøs-O. inviterer til. www.mjoso.com Mjøs-O inviterer til -cupen 2010 Foto av trøyevinnere sesongen 2009. Foto: Tommy Gullord 28. april - GPS/Storskjerm etappen 26. mai - Longa-Bush etappen 9. juni - Tekn-O etappen 25. august - g-o-kart etappen

Detaljer

Styremøte Raumar Orientering. Sak nr. Sak Ansvarlig Politiattester Alle i styret må ha, samt trenere i Raumar-regi. Mangler fra Katja.

Styremøte Raumar Orientering. Sak nr. Sak Ansvarlig Politiattester Alle i styret må ha, samt trenere i Raumar-regi. Mangler fra Katja. Styremøte Raumar Orientering Tid: 08.11.2016 Sted: Tilstede: Forfall: Hovin,,, Anne og og Sak nr. Sak Ansvarlig 2.6.2 Politiattester Alle i styret må ha, samt trenere i Raumar-regi. Mangler fra. og Anne

Detaljer

D13-16 Gull Ingvild Tømta Sølv Torunn Hermansen Bronse Ragnhild Aas D17 Gull Anne Grete Rustad Sølv Ida Engen Gull Karin Olsen

D13-16 Gull Ingvild Tømta Sølv Torunn Hermansen Bronse Ragnhild Aas D17 Gull Anne Grete Rustad Sølv Ida Engen Gull Karin Olsen Klubbmesterskapene: Klassisk arr.: Nes O-lag 12.juni D10-12 Gull Ragnhild Haga D15-16 Gull Ingvild Tømta Sølv Torunn Hermansen D17 Gull Anne Grete Rustad Sølv Liv Bakken Haga Bronse Hanne Sørensen D40

Detaljer

Telemark O-krets 2012 Styremøte nr. 2

Telemark O-krets 2012 Styremøte nr. 2 Telemark O-Krets Styre 2012 Styremøte nr. 2-2012 Sted: POLs klubbhus, Kjølnes Gård Tid: 11. juni. 2012, kl. 19:00 Tilstede: Britt Fossøy, Rekruttering Tone Grande, Teknisk Jens Harald Aarnes. Anlegg /

Detaljer

Årsmelding 2013 IL Gular Orientering

Årsmelding 2013 IL Gular Orientering Årsmelding 2013 IL Gular Orientering Lagbilde fra Kompisstafetten Valg av styre og komite er 2013 Styre Leiar Kartansvarlig Arrangementsansvarlig Kasserer Sportslig leder Jan Harald Bakkejord Svein Linga

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB Scandic Hotel Narvik Torsdag 18. juni 2015 1 Saksliste til Årsmøtet i Narvik Slalåmklubb 1. Åpning og konstituering a) Godkjenning av innkalling b) Godkjenning av saksliste

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

Årsberetning 2013 for Rond O-lag

Årsberetning 2013 for Rond O-lag Årsberetning 2013 for Rond O-lag STYRETS VIRKSOMHET Styret har i 2013 hatt følgende sammensetning: Leder: Thorstein Fretheim Nestleder: Bjørn Myhrmoen Sekretær: Turid Giil Kasserer: Tea Forberg Leder trimkomite:

Detaljer

LAGLEDERMØTE 2011. Bardufosstun Lørdag 5. februar kl. 10:30-13:50 SAKSLISTE INNSTILLINGER

LAGLEDERMØTE 2011. Bardufosstun Lørdag 5. februar kl. 10:30-13:50 SAKSLISTE INNSTILLINGER Møteprotokoll LAGLEDERMØTE 2011 Bardufosstun Lørdag 5. februar kl. 10:30-13:50 SAKSLISTE INNSTILLINGER Til stede: Bardu Bjerkvik BUL-Tromsø Harstad Kvæfjord Mellembygd Målselv Nordreisa Silsand Storsteinnes

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning

Trondheim Bryteklubb Årsberetning Årsberetning 2016 / 2017 Årsberetning 2016/2017 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 68.ordinære årsmøte 27.mars 2017 kl 1900. Sted: Ladesletta Helse- og Velferdssenter i Lade Alle 80. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTET 20. JANUAR 2010 TRONRUD-BYGGET, EGGEMOEN

REFERAT ÅRSMØTET 20. JANUAR 2010 TRONRUD-BYGGET, EGGEMOEN Ringerike o-lag www.ringerike-o-lag.no REFERAT ÅRSMØTET 20. JANUAR 2010 TRONRUD-BYGGET, EGGEMOEN Sak 1: Åpning ved Morten Dåsnes Innkalling ble godkjent Stemmeberettiget: 22 medlemmer Saksliste godkjent

Detaljer

STAVANGER ORIENTERINGSKLUBB Årsmelding 2010

STAVANGER ORIENTERINGSKLUBB Årsmelding 2010 STAVANGER ORIENTERINGSKLUBB Årsmelding 2010 ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag 10. februar 2010 kl 18.00 på Hanssons Minde DAGSORDEN: 1. Åpning 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg av ordstyrer, referent

Detaljer

Årsmelding Mo orienteringsklubb 2010

Årsmelding Mo orienteringsklubb 2010 Årsmelding 2010 Styret: Leder Årsmøtet 2010 valgte ikke leder, men ga styret fullmakt til å innhente leder. Tore Kolstad har fungert som leder fra ca 1. juni 2010. Nestleder Jan Kåre Vatne (2010-2011)

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 www.stokkeil.no epost:ski@stokkeil.no Styret. Roller Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Sportslig leder Styremedlem - Skileik Varamedlem Varamedlem - Uteanlegget

Detaljer

Tiltaksplan for norsk bordtennis (Norsk modell for bordtennis)

Tiltaksplan for norsk bordtennis (Norsk modell for bordtennis) Alder Hva skal gjøres? (Tiltak/trening/konkurranse.) 6-7 år Besøke/samarbeide med barneidrettsskoler. Tiltaksplan for norsk bordtennis (Norsk modell for bordtennis) Hvem skal gjøre det? (Ansvarlig.). Hvordan

Detaljer

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår.

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Årsmøte 2005 3. Mars 2006 Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Vedlagt følger: Saksliste Årsmelding 2005 Regnskap 2005 Innkomne forslag Fastsettelse av kontingent Budsjettforslag

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Valg av referent 3. Styrets beretning 4. Regnskap 2011 5. Fastsette kontingent 6. Vedta budsjett for 2012

Detaljer

3. Regnskap 2015 Regnskapet med et overskudd på kr ,- ble presentert av Marianne Nummedal. Årsmøtet godkjente regnskapet.

3. Regnskap 2015 Regnskapet med et overskudd på kr ,- ble presentert av Marianne Nummedal. Årsmøtet godkjente regnskapet. Referat årsmøte Fana IL Orienteringsgruppen 2016 Tid: Torsdag 18.02.16, kl 19:00 Sted: Fana Stadion Pokalrommet Tilstede: 9 medlemmer Referent: Karen Clementsen Kayser 1. Konstituering Innkalling godkjent

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

SAKSLISTE ÅRSMØTET 1.2.2010. Styret viser til innkalling i Trekanten nr. 4/2009, og har fastsatt følgende saksliste:

SAKSLISTE ÅRSMØTET 1.2.2010. Styret viser til innkalling i Trekanten nr. 4/2009, og har fastsatt følgende saksliste: SAKSLISTE ÅRSMØTET 1.2.2010 Styret viser til innkalling i Trekanten nr. 4/2009, og har fastsatt følgende saksliste: 1. Godkjenning av innkalling, valg av ordstyrer og referent 2. Styrets årsberetning 3.

Detaljer

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 SAKSLISTE 1. KONSTITUERING Godkjenning av innkalling til Årsmøtet Valg av dirigent og referent Valg av to til å undertegne

Detaljer

TRIATLON Årsberetning 2013

TRIATLON Årsberetning 2013 TRIATLON Årsberetning 2013 Innhold 1 ÅRSRAPPORT... 3 2 SPORTSLIG RESULTATOVERSIKT 2012... 4 3 REGNSKAP 2012... 6 4 BUDSJETT 2013 M/ KOMMENTARER... 9 5 VEDLEGG... 10 2 1 ÅRSRAPPORT Styrets sammensetning

Detaljer

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 Styret i HTK i 2012 har vært slik: Leder Knut Botten Heieren, 2012 Nestleder Kurt E. Brinch, 2012 Sekretær Ivaretas av leder. Kasserer Steffen Mørtvedt, 2012 Styremedlem Stein

Detaljer

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Stockfleths gate 26 Tirsdag 10. februar 2015 SBKs generalforsamling tirsdag 10.02.2015 I: Godkjennelse av innkalling og dagsorden II: III: IV: Åpning Valg av

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE I GJØ-VARD O-LAG

INNKALLING ÅRSMØTE I GJØ-VARD O-LAG INNKALLING ÅRSMØTE I GJØ-VARD O-LAG STED: SKISTUA TID: TORSDAG 27. NOVEMBER 2014 KL. 18.00 AGENDA 1. ÅPNING Godkjenning av de stemmeberettigede Godkjenning av innkallingen, sakliste og forretningsorden

Detaljer

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest 1 Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest Årsmøtet er sendt til alle lokallag på epost og annonsert på hjemmesiden til Mental Helse Finnmark 21 februar 2016 Frist for innkomne

Detaljer

GJØ-VARD ORIENTERINGSLAG. stiftet 13. desember 1949 ÅRSMELDING 2014

GJØ-VARD ORIENTERINGSLAG. stiftet 13. desember 1949 ÅRSMELDING 2014 GJØ-VARD ORIENTERINGSLAG stiftet 13. desember 1949 ÅRSMELDING 2014 1 2. STYRETS BERETNING Styret i Gjø-Vard har avholdt 7 møter siden siste årsmøte. I tillegg har det vært mange uformelle møter. Alle styrereferater

Detaljer

ARIES-Cupen 2007. inviterer til

ARIES-Cupen 2007. inviterer til inviterer til ARIES-Cupen 2007 Utegående reporter Tommy Gullord intervjuer sammenlagtvinner Marte Narum (63) og nr. 2 Marte Mari Johansen under ARIESCup-finalen 2006. Foto: Margrete Ruud Skjeseth 09. mai

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Årsmelding for langrenn/skiskyttergruppa 2016

Årsmelding for langrenn/skiskyttergruppa 2016 Årsmelding for langrenn/skiskyttergruppa 2016 1 STYRETS SAMMENSETNING: Følgende styre ble valgt på årsmøtet 22. februar 2016: Leder: Styremedlemmer: Sportslig ansvarlig: Økonomi ansvarlig Valgkomite: Torgeir

Detaljer

8. 9. april Merket fra E6 ved Sykehuset i Østfold på Kalnes (Avkjørsel nr. 8 fra E6). 5 km nordøst for Sarpsborg.

8. 9. april Merket fra E6 ved Sykehuset i Østfold på Kalnes (Avkjørsel nr. 8 fra E6). 5 km nordøst for Sarpsborg. 8. 9. april 2017 Halden SK og Sarpsborg OL innbyr til nasjonale løp med Vårspretten (mellomdistanse) og Vårstafetten (ungdomsstafett) lørdag 8. april og SOLrenningen (langdistanse) søndag 9. april. Det

Detaljer

Mars 2014. Ny sponsor i klubben

Mars 2014. Ny sponsor i klubben 7.-8. mars 9. mars 21. mars 21. mars 29. mars Ny sponsor i klubben Mars 2014 Viktige hendelser denne måned: Svartbeltesamling, Bergen Årsmøte JKA Norway, Bergen Klubbmesterskap senior, Fudoshin Dojo Japan

Detaljer

Raumar-info 2010. 23. mai 2010

Raumar-info 2010. 23. mai 2010 Raumar-info 2010 23. mai 2010 Vår hjemmeside, www.raumar.net, er vår hovedinformasjonskilde gjennom hele året. Hjemmesiden blir hele tiden oppdatert med planer, reportasjer og generell info. Informasjon

Detaljer

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014 Årsmøte i Haslum IL Håndball 13. Februar 2014 Stor idrettsglede i mange årsklasser 2 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg av dirigent 3. Oppsummering

Detaljer

Frol IL Orientering Handlings-/tiltaksplan Visjon: Frol IL Orientering skal være en attraktiv klubb for alle, uansett ambisjonsnivå.

Frol IL Orientering Handlings-/tiltaksplan Visjon: Frol IL Orientering skal være en attraktiv klubb for alle, uansett ambisjonsnivå. Visjon: Frol IL Orientering skal være en attraktiv klubb for alle, uansett ambisjonsnivå. Styrets arbeid Bli bedre på informasjon Flere medlemmer Klart definerte arbeidsoppgaver for tillitsvalgte Synliggjøring

Detaljer

MIDTSOMMERSPRINTEN MIDTSOMMERLØPET CAMP STOKKE CAMP OSLOFJORD 16, 17. OG 18. JUNI 2017 MIDT I VESTFOLD

MIDTSOMMERSPRINTEN MIDTSOMMERLØPET CAMP STOKKE CAMP OSLOFJORD 16, 17. OG 18. JUNI 2017 MIDT I VESTFOLD Stokke IL MIDTSOMMERSPRINTEN MIDTSOMMERLØPET CAMP STOKKE CAMP OSLOFJORD 16, 17. OG 18. JUNI 2017 MIDT I VESTFOLD Stokke IL arrangerer Midtsommerløpene 17. og 18. juni. I år arrangeres løpene på nye kart

Detaljer

VAALER IF Renninnbydelse til Junior NM Ski Nordiske grener Vang-Våler 22. - 25. februar 2007

VAALER IF Renninnbydelse til Junior NM Ski Nordiske grener Vang-Våler 22. - 25. februar 2007 VAALER IF Renninnbydelse til Junior NM Ski Nordiske grener Vang-Våler 22. - 25. februar 2007 På vegne av Norges Skiforbund har Vang Skiløperforening og Vaaler Idrettsforening gleden av å innby til Junior

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan. Raumar orientering 2012-2015

VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan. Raumar orientering 2012-2015 VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan Revidert 22.11.2011etter behandling på styreråd 08.11.11 Raumar orientering 2012-2015 Visjon: Raumar orientering et ledende miljø innen utholdenhetsidretter på Øvre Romerike

Detaljer

Saksliste årsmøte Ås-UMB Orientering 17/2-2011 Sted: Tekniske fag, Drøbakveien. Kl 20.00.

Saksliste årsmøte Ås-UMB Orientering 17/2-2011 Sted: Tekniske fag, Drøbakveien. Kl 20.00. Saksliste årsmøte Ås-UMB Orientering 17/2-2011 Sted: Tekniske fag, Drøbakveien. Kl 20.00. Sak 1: Godkjenning av innkallelse og saksliste. Sak 2: Valg av dirigent og referent. Sak 3: Valg av to til å underskrive

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 4

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 4 Telemark O-Krets 2013 Styremøte nr. 4-2013 Sted: POLs klubbhus, Kjølnes Gård Tid: 26. august. 2013, kl. 19:00 Tilstede: Tron Solberg, Teknisk Ole-Johan Waaler, Pre-O Britt Fossøy, Rekruttering Grete S.

Detaljer

ÅRSMØTE FOR 2015 AVHOLDES TORSDAG 3. MARS 2016 KL. 19.00 I DET STORE KLUBBHUSET PÅ SVEUM

ÅRSMØTE FOR 2015 AVHOLDES TORSDAG 3. MARS 2016 KL. 19.00 I DET STORE KLUBBHUSET PÅ SVEUM Organisasjonsnummer 985 864 403 ÅRSMØTE FOR 2015 AVHOLDES TORSDAG 3. MARS 2016 KL. 19.00 I DET STORE KLUBBHUSET PÅ SVEUM DAGSORDEN 1. godkjenning av de stemmeberettigede 2. godkjenning av innkalling og

Detaljer

Thorstein Fretheim Ny

Thorstein Fretheim Ny Styrets virksomhet Styret har i 2011 hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Ungdomsrepresentant: Leder instruksjon og treningskomiteen: Leder kartkomiteen: Leder trimkomiteen:

Detaljer

Buskerud o-krets handlingsprogram 2016

Buskerud o-krets handlingsprogram 2016 Buskerud o-krets handlingsprogram 2016 Hovedmålsetting Orientering skal være en åpen og tilgjengelig idrett for folk flest. Orienteringsidrettens organisasjon skal tilpasses fremtidens behov og skal samles

Detaljer

SUKSESS HISTORIER. Neste generasjon Junior jentene 2015-11-02

SUKSESS HISTORIER. Neste generasjon Junior jentene 2015-11-02 SUKSESS HISTORIER Neste generasjon Junior jentene CLASSIFICATION: INTERNAL 2015-11-02 SUKSESSHISTORIER HVORDAN REKRUTTERE OG BEHOLDE - OPPSUMMERT Rekruttere Vi må ha noe å tilby: Ukentlig fellestrening

Detaljer

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen.

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle idrettslagets

Detaljer

UK : Halgeir Ludvigsen 2008 2009 Tore Rokkones 2008 2009 Arne Edgar Larsen 2008 2009

UK : Halgeir Ludvigsen 2008 2009 Tore Rokkones 2008 2009 Arne Edgar Larsen 2008 2009 MUNKEN BK Årsmelding Munken BK 2008 STYRET Styret har hatt følgende sammensetning: Valgt På valg Leder: Frode Næss, ( 2 år) 2007 2009 Nestleder: Magnar Dyrnes, ( 2 år) 2008 2010 Kasserer: Anne Grete Berg,

Detaljer