INNKALLING ÅRSMØTE I GJØ-VARD O-LAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING ÅRSMØTE I GJØ-VARD O-LAG"

Transkript

1 INNKALLING ÅRSMØTE I GJØ-VARD O-LAG STED: SKISTUA TID: SØNDAG 2. DESEMBER 2012 KL AGENDA 1. ÅPNING Godkjenning av de stemmeberettigede Godkjenning av innkallingen, sakliste og forretningsorden Valg av dirigent, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 2. STYRETS ÅRSMELDING - behandling 3. REGNSKAP behandling av revidert regnskap 4. INNKOMNE FORSLAG OG SAKER - behandling 5. FASTSETTELSE AV MEDLEMSKONTINGENT 6. BUDSJETT - vedtak 7. VALG Styret 1

2 GJØ-VARD ORIENTERINGSLAG stiftet 13. desember 1949 ÅRSMELDING

3 2. STYRETS BERETNING Styret i Gjø-Vard har avholdt 8 styremøter siden siste årsmøte. I tillegg har det vært mange uformelle møter og kommunikasjon. De fleste komiteer og utvalg har vært invitert minst en gang i styremøter, men dette har kun skjedd etter sakenes behov. Alle styrereferater fra styreperioden har blitt lagt ut på hjemmesida kort tid i etterkant, slik at alle som er interessert kan følge styrets arbeid og være informert. Det er klubbens web-side som er viktigste informasjonskilde, men vi har egentlig ikke hatt et eget Data- og informasjonsutvalg sist året, men enkeltpersoner har stilt opp og løst behovet på en god måte, slik at informasjonsflyten vurderes å ha vært god med utstrakt bruk av bilder og utlegging av aktiviteter på aktivitetskalenderen. Skistuakomiteen manglet en person for utleiedelen etter årsmøtet, og dette har blitt løst på en god og fleksibel måte. Skistuakomiteen har selv tatt initiativet til å videreutvikle Skistuadelen av websida, og det er gledelig. I tillegg arbeides det fint med å markedsføre Skistua ytterligere på flere måter. Styret har også gitt klarsignal til å skifte ut gardiner i løpet av neste styreperiode. Styret har som de siste årene lagd informasjonsbrosjyre til sesongstart. Denne ligger på websiden, men er også delt ut til de fleste medlemmer og sendt til alle sponsorer. I forbindelse med O-Festivalen på Beitostølen hadde klubben en meget vellykket og trivelig miljøsamling som høstet mye ros og som samtidig gjorde at vi fikk bygd bedre bro mellom gamle og nye medlemmer. Styret har mottatt signaler om at noe tilsvarende ønskes neste år i forbindelse med O-Festivalen i Kristiansand, og er innstilt på følge opp dette. Årets styre har også i år videreført tradisjonen med å markere både sesongstart- og sesongavslutning på Skistua, og begge disse arrangementene har hatt flott oppslutning. Pr hadde klubben 132 medlemmer. Medlemmene fordeler seg på 84 menn hvorav 25 under 17 år og 48 kvinner, hvorav 23 under 17 år. Gjø-Vard har arrangert fine konkurranser med Aries Cup på Eiktunet og KM langdistanse og KM stafett for Hedmark og Oppland på Skjelbreiakartet i august. Statistikkførers grundige rapport viser mye aktivitet og gode resultater. Det er gledelig at det har vært 106 medlemmer som har deltatt i minst et løp i løpet av sesongen, og at antall starter blant de yngre er i fin utvikling. For 4. året på rad vant Gjø-Vard lagkonkurransen for flest deltagere i Aries-cup'n! Årets beste mesterskapsresultat hadde Sindre Godager med 8. og 10. plass i H19-20 i henholdsvis Ultralang NM og Natt-NM. Det henvises her til for øvrig oppmannens rapport for øvrige detaljer. Utdeling av vandrepremier ble foretatt på sesongavslutningen 17. november. Trimkomiteen har også dette året lagt ned en flott innsats i å organisere tur-orienteringstilbudet. Antall solgte tur-o-poser for året er 149 mot 148 og 156 årene i forkant. Styret har konkrete planer om å lage et nærmiljøbasert tur-o opplegg for å nå lettere og bedre fram til nye orientere. Økonomien i klubben er meget god. Overskuddet på er rekordhøyt, men vil nok ikke være et typisk resultat i årene framover. Det har vært mindre utgifter til kartproduksjon en forutsatt, restdelen av overskudd fra O-Festivalen er relativt høyt, sponsorinntektene er meget flotte og også større enn budsjettert. Offentlig driftsstøtte er også betydelig høyere enn budsjettert, samt at Skistua har et bedre resultat enn et nøkternt budsjett. Reisene og utgiftene til NM og Norges-cup har vært lave i år og lavere enn budsjettert. Et normalår vil av ovennevnte grunner ha lavere inntekter og også mer utgifter, og da spesielt til kartproduksjon som i noen år har ligget veldig. Dette skyldes at vi har utnyttet Skjelbreiakartet fra O- Festivalen til mange løp i 2011 og 2012, uten at de øvrige kartproduksjonsutgiftene har vært høye. 3

4 Klubbens kontantbeholdning er dermed meget og utgjør et solid fundament for klubbens videre drift. Reelt sett sitter vi igjen med betydelige mer verdier etter O-festivalen pga en oppdatert og verdifull kartdatabase, trykte kart, mye innkjøpt utstyr og gjenværende premier. Selv om det er brukt mindre penger enn budsjettert på kartproduksjon har det vært god aktivitet. Det er ferdigstilt nytt sprintkart ved Kopperud og ved Bjørnsveen. I tillegg er kartet på Øverby/ Eiktunet revidert i forbindelse med Aries-cup'n. Turkartprosjektet har pågått gjennom året og skal være ferdig til sommeren. Anders Bergum har gjort en fremragende innsats ved å både synfare og rentegne 2 kart i år, samtidig er han sentral i turkartprosjektet. Neste års 2-dagers løp er forøvrig planlagt til Kopperud (sprint) og mellomdistanse på Osbakken august. O-Festival-regnskapet har blitt ferdigstilt i løpet av året, og den siste delen av overskuddet har på sensommeren blitt overført til arrangementsklubbene. Styret har valgt å fordeler inntektene i budsjett og regnskap over flere år. Totalt overskudd for Gjø-Vard ble , men den reelle gevinsten er langt høyere siden vi sitter igjen med verdifulle kartbaser og arrangementsutstyr. Styret ser at det har kommet mange nye orienteringsfamilier i Gjø-vard de siste årene, og på mange måter pågår nå et generasjonsskifte. Samtidig har styret gjennom året arbeidet med å revidere både strategi- og handlingsplan for de nærmeste årene, og denne vil følges opp av det nye styret. Planene vil være tilgjengelig fra klubbens web-side. Styret har valgt å legge seg på en offensiv linje hvor vi også vil legge til rette for høyt aktivitetsnivåer på både barne- og ungdomsnivå, samt på seniornivå. Avslutningsvis vil vi rette en kjempestor takk til våre samarbeidspartnere og sponsorer for sesongen Styret ønsker også å takke alle klubbens medlemmer for flott innsats i 2012 både i form av alt frivillig arbeid og sportslig innsats! Styret ved leder 4

5 REPRESENTASJONER FRA GJØ-VARD I 2012 HAR VÆRT: Eskil Gullord Aktivitetsleder Mjøs-O Jens Harald Fossheim Lagleder for Oppland på Hovedløp/ O-landsleir Bjørn Godager Deltatt på lagledermøte for O-kretsen Bjørn Godager Deltatt på Årsmøte i Idrettsrådet Tommy Gullord Deltatt på Årsmøte i Mjøs-O Tommy Gullord Gjø-Vard s Mjøs-O-kontakt Knut Sterten Leder Valgkomite Oppland O-krets I tillegg har Bengt Erik Johansson, Jens Harald Fossheim, Astrid Kravdal, Tommy Gullord, Sondre Gullord og Bjørn Godager deltatt på Forbundets Rekrutteringsseminar for Oppland o-krets. Til opplysning har det ikke blitt avholdt kretsting i verken 2011 eller 2012, men dette blir avholdt 6. januar SAMMENSETNING AV STYRE OG UTVALG 2012 Leder: Bjørn Godager (på valg) Nestleder: Bengt Erik Johansson (ikke på valg) Sekretær: Margrete Jørandli (på valg) Kasserer: Knut Sterten (ikke på valg) Styremedlem: Martin Øhman (ikke på valg) Ungdomsreprentant: Anders Bergum (på valg) Varamedlem: Arnfinn Pedersen (på valg) Statistikkfører: Materialforvalter: Tekstilforvalter: Kartutvalg: Treningskomite : Data- og informasjonsutvalg: Trimutvalg: Skistuakomite: Arnfinn Pedersen Ingen Knut Sterten Hans Jørgen Bergum Torbjørn Kravdal Sindre Godager Anders Bergum Audun Strandlie Are Strandlie Astrid Kravdal Martin Øhman (ansvar Bengt Erik Johansson Praktisk løsning iverksatt av styret med arbeidsdeling mellom: Anders Bergum, Torbjørn Kravdal og Bjørn Godager Einar Sigstad Arne Strandlie Rune Engen Svein Skoglund Åshild Stuve Strandlie Ann-Magritt Sande Olaf Småstuen til 17/6 Aneta Laskowska fra 17/6 Mjøs o kontakt: Valgkomite: Revisorer: Tommy Gullord Eirik Gullord (leder), Hege Solerød, Tore Jøranlid, Sondre Sande Gullord (vara) Erik Slettum (på valg) Randi Skaaraaen (på valg) Bjørn Godager (sign) Bengt Erik Johansson (sign) Martin Øhman (sign) (Leder) (Nestleder) (Styremedlem) Knut Sterten (sign) Margrete Jørandli (sign) Anders Bergum (sign) (Kasserer) (Sekretær) (Ungdomsrepresentant) 5

6 ÅRSRAPPORT FRA JUNIOR-SENIOR GRUPPEN Arbeidsgruppe: Bengt Erik Johansson (Leder) Hans Jørgen Bergum Audun Strandlie Jens Harald Fossheim Eskil Gullord Under 2011 har Gjø-Vard hatt fem aktive juniorløpere; H19-20: Sindre Godager Eskil Gullord H17-18: Anders Bergum Elling Fossheim Asplin Jens Waage Klubben har ikke hatt aktive seniorløpere under året. Oppgavene til junior-senior gruppen har vært å støtte løpere ved deltakelse i NM og NC, samt organisere lag til TIOMILA og JUKOLA. Løpere har deltatt ved NM-natt, NM-sprint, NM-ultralang, NM-lang, NM-mellom, NM-stafett junior og NM-stafett senior. Resultatene framgår av årsstatistikken. Klubben har deltatt med lag i følgende stafetter: TIOMILA plass 164 (246) Sindre Godager Anders Bergum Martin Öhman Øyvind Lien Eskil Sande Gullord Nils Harald Staff (Toten-Troll) Elling Fossheim Asplin Are Strandlie Jens Waage Audun Strandlie JUKOLA plass 282 (1391) Sindre Godager Martin Öhman Eskil Sande Gullord Jens Waage Elling Fossheim Asplin Anders Bergum Vegard Ølstad Gjø-Vards styre har under 2012 tatt et beslutt om at klubben ønsker å etablere en aktiv junior-senior gruppe med målsetting fem aktive seniorløpere om fem år. Ledergruppen for junior-senior har derfor satt opp følgende arbeidsmål: 1. Skape gode forutsettinger for løpere i målgruppen, inkludert løpere som ikke bor i Gjøvik 6

7 2. Opprette et utviklingsprogram der klubben beskriver hvordan løpere i målgruppens ulike alderskategorier skal ivaretas. 3. Krav til løpere: Viset interesse og aktivitet. Ingen krav til prestasjon. Alle aktive løpere i målgruppen skal ivaretas. Handlingsplan før målgruppen: 1. Definere rolle for sportslig leder 2. Individuelle treningsprogram 3. Ukentlig fellestrening under vintersesong 4. O-teknisk trening 5. Utvikle prosedyre og verktøy for å muliggjøre bruk av GPS-sporanalyse 6. Årlig deltagelse i 10MILA og Jukola 7. Støtteordninger for jr-sr løpere ved deltakelse i NM, NC, prioriterte stafetter og øvrige prioriterte løp. 8. Klubbens aktiviteter skal planlegges så at de ikke konkurrerer med aktiviteter arrangert av Mjøs-O. Under høsten har klubben etablert et treningssamarbeid med Erlend Slokvik, leder på treningssenter 360- grader CC Gjøvik og med stor trenererfaring bl.a. landslagstrener i orientering og skiskytte. Treningene blir på torsdager gjennom vintersesongen, intervall og styrke Treningene er åpne for klubbens medlemmer fra 13 år. Erlend Slokvik kommer at lede o-tekniske treninger under våren 2013 og kan i tillegg opprette individuelle treningsplaner for jr-sr løpere. Klubbens medlemmer kommer å få tilbud om medlemskap i treningssenter 360-grader. Rekrutt 2012 (Barn födda 1998 eller senare) Tränare för de äldre barnen har varit Astrid Kravdal, Are Strandlie och Martin Öhman. Tränare för de yngre har varit Hege Solerød med stöd från aktiva föräldrar. Vi har haft aktivitet fördelat på 2 grupper födda och Sammanlagt har vi ca 40 aktiva ungdommar där 35 st av dessa är så pass aktiv att man minst får en liten pokal i "Pokal cup". I pokal cup har vi valt ut 12 tävlingar (5 aries cuper och 7 andra löp) där barn födda 2002 eller tidigare får en liten pokal för deltagande i minst 5 löp och där barn födda 2003 eller senare får liten pokal för deltagande i minst 3 tävlingar. Väldigt positiv utveckling. Klubben tog återigen hem aktivitetspremien för flest deltagare på Aries cup. Träning har varit förlagd till tisdagar medan Mjøs O aktiviteter, däribland Aries cup, har varit förlagd till onsdagar. Den aktiva träningsperioden har varit mitten av april till mitten av juni samt mitten av augusti till början av oktober. Flera av rekrutterna har tagit steget upp till C nivå och detta har medfört upplägg på träning på flera nivåer. Utövare från äldsta gruppen har deltagit både på O troll läger och Mjøs O samling med övernattning. Flera har löpt stafett för första gång (TiOmila, KM och Ringreven). Vi hade också lag på ungdomstävling på O festivalen. Vi har också jobbat aktivt för att få med föräldrar till att löpa själv. Hälsningar Rekruttkommiteen 7

8 TRIMUTVALGET, ÅRSRAPPORT 2012 Trimutvalget har bestått av Arne Strandlie, Svein Skoglund, Rune Engen og Einar Sigstad. Utvalget har i 2012 hatt 2 møter utenom telefonkontakt. Stifinneren 2012 ble arrangert for 43. gang. Følgende kart ble benyttet: Øverby Bymarka Vindhytta Vesterås Flystripa, Reinsvoll, i samarbeid med Toten-Troll Utprinting av kart og trykk på poser blitt ordnet av klubbens egne medlemmer. Postene ble satt ut til 1. mai. Vi deltok på Naturens Dag i juni med stand og enkel innføring i kart og kompass og på Øverbydagen i september med merket postløype. Det ble som i fjor, lagt ut sykkelposter på Bymarka-kartet. Vi fikk noen kommentarer på at enkelte poster var lite tilgjengelig med sykkel, og at kartet var gammelt. Det ble til sammen solgt 149 poser på 6 utsalgssteder, en økning på 28 poser i forhold til i fjor. 14 stifinnere har levert inn klippekort etter endt sesong, mange med positive merknader. Til neste år bør vi prøve å få til registrering/klipping på nett, da flere har etterspurt dette. Vi har i år søkt og fått kr fra NOF til kulturminneposter. Tilsagnet fra NOF kom imidlertid etter at vi hadde satt ut postene. Og i påvente av det nye turkartet som kommer neste år, ble vi derfor enige om å vente med kulturminneposter til neste år. Vi håper likevel at vi får tilskuddet fra NOF for i år. For Trimutvalget Einar Sigstad 8

9 ÅRSMELDING KARTUTVALGET Kartutvalget 2012 har bestått av: Torbjørn Kravdal, Sindre Godager, Anders Bergum og Hans Jørgen Bergum (leder) Møtevirksomhet Kartutvalget har hatt 3 møter, samt korrespondanse på telefon og e post. I tillegg har det vært avholdt 2 møter i tur-kart prosjektet. Status kartprosjekter 2012 Sprintkart/skolekart Kopperud 2012, ferdigstilt. Synfart og digitalisert av Anders Bergum. Det er aktuelt å benytte kartet til sprintløp neste år, samt til trening. I tillegg vil kartet bli gjort tilgjengelig for Kopperud skole. Sprintkart/skolekart Bjørnsveen 2011/2012, Ferdigstilt. Synfart og digitalisert av Anders Bergum. Flyplassen 2012, Mindre endringer gjort ifm KM. Synfart av Tommy Gullord og digitalisert av Anders Bergum. Sprintkart Øverby/Eiktunet, revidert i forkant av ARIES Cup i vår. Både synfaring og digitalisering utført av Sindre Godager. Skumsjøen øst 2012/2013, oppstart revidering. Noe synfaring er utført av Bjørn Godager. Turkart Bymarka 2012/2013. Gjø Vard har fått fra Sparebankstiftelsen DnB NOR til utarbeidelse av et stort Turorienteringskart over Gjøvikmarka Åslendet - Glæstad. Kartet skal være i målestokk 1: og vil dekke et område på ca. 36 km2. Området er i høst grovsynfart av Einar Sigstad, Svein Skoglund og Hans Jørgen Bergum. I tillegg Øystein Ingvaldsen startet arbeidet med å skrive små artikler over aktuelle turmål. Disse er tenkt trykt på baksiden av kartet. Torbjørn Kravdal arbeider med å legge til rette grunnlagsdataene. Svein Skoglund og Anders Bergum vil i løpet av vinteren digitalisere kartet. Kartet utgis våren Kartplan Kartplan er revidert og går nå fram til og med Kartprosjektene vil dekke kart til trening og ordinære løp i perioden. Klubben har over tid vært heldige som har hatt kvalifiserte synfarere som har hatt kapasitet i egne rekker. På noen av prosjektene vi nå står overfor kan det være aktuelt å leie inn eksterne synfarere. Nye kartprosjekter Følgende nye kartprosjekter vil bli prioritert i 2013: 1. Skumsjøen øst. 1. halvår: Ferdigstille revidering av området som skal benyttes under Gjø-Vard sitt løp. 2. halvår legges det opp til å revidere resten av kartet dersom det lar seg gjøre å skaffe synfarer. 2. Sprintkart/skolekart Myrvang Biri, synfart og digitalisert av Anders Bergum Vi håper å ferdigstille kartet i løpet av Øverbymarka. Revidering/utvidelse av Øverbymarka. Synfarerkapasiteten vil være avgjørende for hvor mye som vil bli synfart på dette prosjektet neste år. Utskrift av kart og løyper Utskrift av kart og løyper har blitt en stor jobb for kartutvalget. Derfor har utvalget delt på denne oppgaven ved at Torbjørn har printet kart til treningene, mens Hans Jørgen har printet til løpene. I høst ble det kjøpt inn et opplag med vannfast papir til printing av kart. Papiret ble testet ut på det siste treningsløpet nå i høst med godt resultat. Kartlageret Opplaget av trykte kart ligger hjemme hos Torbjørn Kravdal. Eldre kart ligger på Skistua. NOF's anleggsregister Kartutvalget oppdaterer informasjon i NOF's anleggsregister fortløpende. 9

10 Kartarkiv på hjemmesida Kartutvalget har installert programvare (Doma) for visning av kart på Gjø Vards nye webserver. Alle digitale kart er lagt og arkivet oppdateres forløpende. Utlegging av eldre analoge kart vil kreve skanning og er mer tidskrevende og vil ikke bli en prioritert oppgave. Se: Kartarkiv for løpere Programvaren som er installert for kartarkivet på hjemmesida gir mulighet til å opprette flere brukerkontoer. Alle aktive medlemmer kan nå få brukernavn og passord for å legge ut sine egne kart med veivalg fra løp. Torbjørn tildeler brukernavn og passord til nye brukere. Få har tatt muligheten i bruk. Se: Laserskanning Kartutvalget har testet ut programvare som generer høydekurver, høydepunkt, vegetasjon og skrenter fra laserskanning. Programvaren kommer fra Finland og testene ser meget lovende ut. Kartutvalget ser for seg at de genererte grafikkfilene kan brukes som synfaringsgrunnlag i tillegg til gamle o-kart, kommunale kartdata og kommunale flybilder. Se: Veivalgstegning Kartutvalget har installert programvare (RouteGadget) for inntegning av veivalg etter våre arrangementer. Det ble planlagt å tilrettelegge for veivalgstegning i forbindelse med KM, men dette ble ikke gjennomført da vi ikke fikk ut strekktider fra tidtakerprogrammet. Systemet krever at kart og løyper legges ut i tillegg til strekktider fra tidstakningsprogramvaren. Se: bin/reitti.cgi Kart til skoler Kartutvalget har laget PDF filer av alle oppdaterte kart i nærheten av skoler slik at disse kan lastes ned og skrives ut av skolene gratis. Det er sendt informasjonsbrev til skolene om dette tilbudet og dette vil følges opp hver vinter/vår. Programvare Gjø Vard har i sommer oppgradert til OCAD 11 og har nå følgende lisenser på OCAD: 3 x OCAD 11 standard 5 x OCAD 10 Course setting For kartutvalget Hans Jørgen Bergum 10

11 ÅRSMELDING DATA- OG INFORMASJONSUTVALGET Det har ikke vært noe eget utvalg dette året, men Anders Bergum og Jens Vaage har sammen med Bjørn Godager og Torbjørn Kravdal sammen driftet hjemmesiden. Aktivitetskalenderen har vært flittig brukt, og det er forsøkt å bruke bilder for å friske opp de ulike nyhetssakene. Det er utarbeidet gode løsninger for å få fram en banner med alle sponsorene, samt få god kobling til nyhetssaker fra Mjøs-O, Norsk orientering og OPN. Det er nå meget enkelt å legge ut stoff, og det er å håpe at flere kan bidra med stoff fra ulike aktiviteter. Styret har i samarbeid med Skistuakomiteen ved Aneta Laskowska satt i gang et arbeid for å videreutvikle websida for Skistua, og denne har allerede blitt mye bedre. Styret ved leder ÅRSRAPPORT SPONSORUTVALGET Utvalget har bestått av Arnfinn Pedersen og Terje Gullord. Vi fortsatte på det gode arbeidet som har gitt gode resultater de siste årene. Flere av våre sponsorer/ samarbeidspartnere har stilt positivt opp for Gjø-Vard i flere år nå og vi har kun gode erfaringer med samarbeidet. Målet var derfor å forlenge samarbeidet med disse firmaene samt å se på muligheten for å knytte til oss enda noen nye sponsorer. Arbeidet med reforhandling av tidligere avtaler gikk lettere enn forventet. Vi har også klart å skaffe noen nye sponsorer i løpet av året. Vi erfarer at Gjø Vard har god standing i det lokale næringslivet. Ikke minst er lagets bidrag til folkehelse godt likt. Lagets innsats med drifting av Skistua, tilbud om turorientering og aktivisering av barn og unge har stor verdi da sponsoravtaler skal inngås. Vi har nå 12 sponsoravtaler til en verdi av , kroner. For utvalget, Terje Gullord 11

12 ÅRSRAPPORT SKISTUAKOMITEEN Skistuakomiteen har bestått av følgende medlemmer: Ann-Magritt Sande Åshild Stuve Strandlie Olaf Småstuen (kun enkelte oppgaver) Komiteen har tradisjonelt bestått av firemedlemmer. Vi har kun bestått av tre medlemmer siden 2005, fordi det er vanskelig å bemanne denne komiteen. I år 2,5 medlemmer fra klubben. Olaf hadde ønske om å trekke seg fra komiteen på forrige årsmøte. Da ingen var villig til å ta på seg vervet etter Olaf, var han så snill å bli med litt til. Han har hatt ansvar for utleie fram til sommerferien. Etter den tid har vi måtte henvende oss til personer utenfor klubben for å få noen til å ta ansvar for utleien. Aneta Laskowska har tatt ansvar for utleie av Skistua mot en godtgjøring. Hun er veldig positiv, hjelpsom og bor rett ved Skistua, så vi er godt fornøyd med ordningen. Hun har også redigert Skistuasidene som ligger ute på nettet. Olaf har nå kun forefallende oppgaver som vi avtaler med han. Vi to andre i komiteen er veldig glade for at Olaf er villig til å være litt altmuligmann når det trengs. Ann-Magritt og Åshild har sine faste jobber med kasse, vaktlister, innkjøp osv. Vi har hatt to møter i løpet av året, i tillegg har vi hatt mye uformell kontakt. Møtet med Skistuas venner er avholdt i høst. Dette er et årlig møte hvor vi avklarer ulike spørsmål om vedlikehold, nødvendige investeringer m.m. Alle involverte opplever dette som et meget konstruktivt møte som gir økt innsats for Skistua. Driften på Skistua har vært som tidligere år. Vi har hatt åpent lørdager og søndager i vintersesongen, og søndager på høsten. Årets vinter startet sent og sluttet tidlig. Dette medførte at inntjeningen ble litt lavere enn året før. Det som er positivt er at de helgene som vi hadde åpent, var stort sett helger med bra besøk. Utleien gjennom året har vært meget bra. Også i år ble Skistuadagen arrangert i februar. Skistuas Venner og Gjø-Vard samarbeidet om denne dagen. Det ble delt ut gratis pølser, samt solgt tradisjonelle varer. Jordet ved siden av var kjørt opp til skileik. Været var ikke helt topp i år, men til tross for det var mange gjester innom denne dagen. Vedlikehold som er utført i år er maling av alle vinduer i kafeen og vegger innerst i kafeen. Inntektene fra Skistua kan leses i regnskapet. Vi i Skistuakomiteen vil takke alle som har hjulpet til i året som har gått for Skistuakomiteen Åshild Stuve Strandlie 12

13 ÅRSRAPPORT TØYFORVALTNING Knut Sterten har i styreperioden sagt seg villig til å overta tøyforvaltningen etter at dette har vært hos Torunn Ølstad i veldig mange år. Det har vært stort salg av tøy etter at styret besluttet å kjøpe inn nye løpsdrakter, samt å subsidiere prisene på klubbtøy relativt mye. Løpsdraktene har ferdig påtrykt logoer fra sponsorer, samt egen klubblogo, og dette har høstet meget gode tilbakemeldinger. Det må rettes en helt spesiell takk til Arnfinn Pedersen som har koordinert prosessen med de nye draktene! Omsetningen er å finne i regnskapet. Gjeldene priser er å finne på klubbens hjemmeside. Styret har på slutten av året besluttet å sette i gang en prosess for å lage ny Gjø-Vard-klubblue. Styret ved leder 13

14 ÅRSRAPPORT STATISTIKKFØRER 14

15 15

16 3. REGNSKAP 16

17 4. INNKOMNE FORSLAG Ingen innkomne forslag. 5. FASTSETTING AV KONTINGENT Styret foreslår uendret kontingent: Enkeltmedlem tom. 16 år, kr. 150,- Enkeltmedlem fom. 17 år, kr. 400,- Familiemedlemsskap, kr. 800,- 6. BUDSJETT Forslag til budsjett er satt opp sammen med regnskap. 7. VALG 17

Gjø-Vard orienteringslag Sesongen 2012

Gjø-Vard orienteringslag Sesongen 2012 Gjø-Vard orienteringslag Sesongen 2012 Jukolalaget 2011 Hovedsponsor: Styret 2012 Leder Bjørn Godager Tlf 412 52 468 mailto:bjoern.godager@hotmail.com Nestleder Bengt Johansson Tlf 416 42 459 mailto:beejoh@online.no

Detaljer

GJØ-VARD ORIENTERINGSLAG. stiftet 13. desember 1949 ÅRSMELDING 2013

GJØ-VARD ORIENTERINGSLAG. stiftet 13. desember 1949 ÅRSMELDING 2013 GJØ-VARD ORIENTERINGSLAG stiftet 13. desember 1949 ÅRSMELDING 2013 1 2. STYRETS BERETNING Styret i Gjø-Vard har avholdt 7 møter siden siste årsmøte. I tillegg har det vært mange uformelle møter. Alle styrereferater

Detaljer

MØTEREFERAT Styremøte Gjø Vard o lag

MØTEREFERAT Styremøte Gjø Vard o lag MØTEREFERAT Styremøte Gjø Vard o lag Tid: Tirsdag 19.02.13. 20.00 22.00 Sted: Knut Åge Berge, Nevervegen 1, Hunndalen Til stede: Bengt Erik Johansson (,leder), Arnfinn Pedersen (, nestleder), Knut Sterten

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE I GJØ-VARD O-LAG

INNKALLING ÅRSMØTE I GJØ-VARD O-LAG INNKALLING ÅRSMØTE I GJØ-VARD O-LAG STED: SKISTUA TID: SØNDAG 20. NOVEMBER 2011 KL. 18.00 AGENDA 1. ÅPNING Godkjenning av de stemmeberettigede Godkjenning av innkallingen, sakliste og forretningsorden

Detaljer

Nr Sak Tiltak Frist Ansvar 1.13 Godkjenning av Innkalling til styremøte nr 1 2013 ble godkjent.

Nr Sak Tiltak Frist Ansvar 1.13 Godkjenning av Innkalling til styremøte nr 1 2013 ble godkjent. MØTEREFERAT Styremøte Gjø Vard o lag Tid: Mandag 21.01. 1900 2215 Sted: Bengt Erik Johansson, Plassvingen 18 Til stede: Knut Sterten (, kasserer), Martin Öhman (, rekruttkomite), Anders Bergum (AB, ungdomsrepresentant),

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE I GJØ-VARD O-LAG

INNKALLING ÅRSMØTE I GJØ-VARD O-LAG INNKALLING ÅRSMØTE I GJØ-VARD O-LAG STED: SKISTUA TID: SØNDAG 21. NOVEMBER 2010 KL. 18.00 AGENDA 1. ÅPNING Godkjenning av de stemmeberettigede Godkjenning av innkallingen, sakliste og forretningsorden

Detaljer

Gjø-Vard Orienteringslag Sesongen 2011

Gjø-Vard Orienteringslag Sesongen 2011 Gjø-Vard Orienteringslag Sesongen 2011 www.gjovard.no Hovedsponsor: Gjø-Vards sponsorer 2011 Hovedsponsor: Andre sponsorer: Kontaktinformasjon Styret Leder Bjørn Godager 412 52 468 bjoern.godager@hotmail.com

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE I GJØ-VARD O-LAG

INNKALLING ÅRSMØTE I GJØ-VARD O-LAG INNKALLING ÅRSMØTE I GJØ-VARD O-LAG STED: SKISTUA TID: TORSDAG 27. NOVEMBER 2014 KL. 18.00 AGENDA 1. ÅPNING Godkjenning av de stemmeberettigede Godkjenning av innkallingen, sakliste og forretningsorden

Detaljer

GJØ-VARD ORIENTERINGSLAG. stiftet 13. desember 1949 ÅRSMELDING 2014

GJØ-VARD ORIENTERINGSLAG. stiftet 13. desember 1949 ÅRSMELDING 2014 GJØ-VARD ORIENTERINGSLAG stiftet 13. desember 1949 ÅRSMELDING 2014 1 2. STYRETS BERETNING Styret i Gjø-Vard har avholdt 7 møter siden siste årsmøte. I tillegg har det vært mange uformelle møter. Alle styrereferater

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE I GJØ-VARD O-LAG

INNKALLING ÅRSMØTE I GJØ-VARD O-LAG INNKALLING ÅRSMØTE I GJØ-VARD O-LAG STED: SKISTUA TID: 23. NOVEMBER 2008 KL. 18.00 AGENDA 1. ÅPNING / GODKJENNING AV INNKALLING 2. KONSTITUERING 3. ÅRSMELDING 4. REGNSKAP 5. INNKOMNE SAKER 6. FASTSETTELSE

Detaljer

TILLITSMANNSHÅNDBOK GJØ-VARD O-LAG

TILLITSMANNSHÅNDBOK GJØ-VARD O-LAG 1 TILLITSMANNSHÅNDBOK GJØ-VARD O-LAG 1. Arbeidsfordeling med funksjonsbeskrivelse. 1.1. Oversikt over ansvarsforhold og arbeidsfordeling i styre og utvalg Arbeidsfordeling bør ikke være statisk. Målet

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE I GJØ-VARD O-LAG

INNKALLING ÅRSMØTE I GJØ-VARD O-LAG INNKALLING ÅRSMØTE I GJØ-VARD O-LAG STED: SKISTUA TID: SØNDAG 22. NOVEMBER 2009 KL. 18.00 AGENDA 1. ÅPNING Godkjenning av de stemmeberettigede Godkjenning av innkallingen, sakliste og forretningsorden

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan. Raumar orientering

VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan. Raumar orientering VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan Raumar orientering 2017-2020 Visjon: Raumar orientering et ledende miljø innen utholdenhetsidretter på Øvre Romerike Virksomhetsidé: Raumar orientering er et samarbeid

Detaljer

Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015

Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015 Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015 Årsmøte 2015 Lausgarda Salongskytterlag Side 1 av 7 ÅRSMØTET I LAUSGARDA SSL 2015 ****** Møtested sportshytta Hov stadion Mandag 16. mars 2015 kl. 18.30 1. Godkjenne

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

SAKSLISTE ÅRSMØTET 27.2.2012. Styret viser til innkalling i Trekanten nr. 1/2012, og har fastsatt følgende saksliste:

SAKSLISTE ÅRSMØTET 27.2.2012. Styret viser til innkalling i Trekanten nr. 1/2012, og har fastsatt følgende saksliste: SAKSLISTE ÅRSMØTET 27.2.2012 Styret viser til innkalling i Trekanten nr. 1/2012, og har fastsatt følgende saksliste: 1. Godkjenning av innkalling, valg av ordstyrer, referent og to protokoll-underskrivere

Detaljer

GJØ-VARD ORIENTERINGSLAG INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015

GJØ-VARD ORIENTERINGSLAG INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 GJØ-VARD ORIENTERINGSLAG stiftet 13. desember 1949 INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 STED: SKISTUA TID: SØNDAG 29. NOVEMBER 2015 KL. 18.00 AGENDA 1. ÅPNING Godkjenning av de stemmeberettigede Godkjenning av

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2016 Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

ADMINISTRATIV REPRESENTASJON Espen Hagberg har sittet som kasserer i Oppland O krets.

ADMINISTRATIV REPRESENTASJON Espen Hagberg har sittet som kasserer i Oppland O krets. Styrets virksomhet Styret har i 2010 hatt følgende sammensetning: Leder: Kai Solum Nestleder: Torstein Fretheim Sekretær: Turid Giil Kasserer: Espen Hagberg Ungdomsrepresentant: Tone Vollen Leder instruksjon

Detaljer

Årsmelding for orienteringsåret 2015

Årsmelding for orienteringsåret 2015 Årsmelding for orienteringsåret 2015 Til Årsmøtet i Askøy Orienteringslag 25. februar 2016 TRENINGS- OG BARNEIDRETTSKOMITEEN av Andreas og Lise Balestrand Grønbech I år har vi hatt 15 treningsløp, 9 på

Detaljer

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 28. mars kl.

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Styremøte Raumar Orientering

Styremøte Raumar Orientering Styremøte Raumar Orientering Tid: 17. mars 2015 Sted: Tilstede: Forfall: Hovin,,,, og Sak nr. Sak Ansvarlig 1.2 KlubbAdmin KlubbAdmin vil på sikt erstatte nåværende idrettsregistrering. tar seg av driften.

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Vedtatt av årsmøtet 2. februar 2016 1. Innledning Formålet med disse retningslinjer er å bidra til at orienteringsavdelingen drives på en ryddig og

Detaljer

INSTRUKSER, STATUTTER OG RETNINGSLINJER FOR HEDRUM ORIENTERINGSLAG. GODKJENT AV STYRET 3. FEBRUAR 2014.

INSTRUKSER, STATUTTER OG RETNINGSLINJER FOR HEDRUM ORIENTERINGSLAG. GODKJENT AV STYRET 3. FEBRUAR 2014. 1 INSTRUKSER, STATUTTER OG RETNINGSLINJER FOR HEDRUM ORIENTERINGSLAG. GODKJENT AV STYRET 3. FEBRUAR 2014. INSTRUKS FOR STYRETS ARBEID LEDEREN Lederen har den daglige ledelse av idrettslaget. Lederen skal

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

Årsberetning for Lierbygda o lag 2007

Årsberetning for Lierbygda o lag 2007 Årsberetning for Lierbygda o lag 2007 Styret i Lierbygda O lag har i 2007 hatt følgende sammensetning: Leder: Kari Strand Sekretær: Roger Olsson Kasserer: Kim Farnes Hansen Leder anleggsutvalget: Ingemar

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 www.stokkeil.no epost:ski@stokkeil.no Styret. Roller Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Sportslig leder Styremedlem - Skileik Varamedlem Varamedlem - Uteanlegget

Detaljer

PROTOKOLL FRA KRETSTING SØR-TRØNDELAG SKISKYTTERKRETS (STSSK)

PROTOKOLL FRA KRETSTING SØR-TRØNDELAG SKISKYTTERKRETS (STSSK) Sør-Trøndelag Skiskytterkrets www.skiskyting.no/kretser/sortrondelag PROTOKOLL FRA KRETSTING SØR-TRØNDELAG SKISKYTTERKRETS (STSSK) Mandag 04.05.15 Løvåsen Leir, Haltdalen Leder Knut Sand ønsket velkommen

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan. Raumar orientering 2012-2015

VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan. Raumar orientering 2012-2015 VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan Revidert 22.11.2011etter behandling på styreråd 08.11.11 Raumar orientering 2012-2015 Visjon: Raumar orientering et ledende miljø innen utholdenhetsidretter på Øvre Romerike

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning

Trondheim Bryteklubb Årsberetning Årsberetning 2016 / 2017 Årsberetning 2016/2017 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 68.ordinære årsmøte 27.mars 2017 kl 1900. Sted: Ladesletta Helse- og Velferdssenter i Lade Alle 80. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

O-gruppa i Nesodden IF avholdt årsmøte på Berger mandag 9. februar 2009.

O-gruppa i Nesodden IF avholdt årsmøte på Berger mandag 9. februar 2009. PROTOKOLL O-gruppa i Nesodden IF avholdt årsmøte på Berger mandag 9. februar 2009. 1. Innkalling Det var ingen bemerkninger til innkallingen. 2. Valg av møteleder og referent Tormod Strand ble valgt til

Detaljer

PROTOKOLL - KRETSTING 2013

PROTOKOLL - KRETSTING 2013 PROTOKOLL - KRETSTING 2013 NORD-NORSK SKØYTEKRETS Tid og sted: Møtet ble avhold på Rica hotell i Harstad, lørdag 4. mai. Kl 11.00 Til stede: Fra styret - Janniken Høybakk, Gunnar Lødding og Geir Hestad

Detaljer

LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG PROTOKOLL ÅRSMØTET 2016 ONSDAG 9. MARS 2016 LILLOSTUA

LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG PROTOKOLL ÅRSMØTET 2016 ONSDAG 9. MARS 2016 LILLOSTUA LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG PROTOKOLL ÅRSMØTET 2016 ONSDAG 9. MARS 2016 LILLOSTUA Lillomarka Orienteringslag Side 2 Innholdsfortegnelse Side DAGSORDEN... 3 SAK 1 ÅPNING... 3 SAK 2 INNKALLING OG DAGSORDEN...

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I NMK VALDRES. Torsdag 7. Mars 2013 Kl. 19.00 PÅ Fagerlund hotell

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I NMK VALDRES. Torsdag 7. Mars 2013 Kl. 19.00 PÅ Fagerlund hotell PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I NMK VALDRES Torsdag 7. Mars 2013 Kl. 19.00 PÅ Fagerlund hotell SAKSLISTE: 1. Konstituering 2. Årsmelding 3. Regnskap 4. Valg 5. Handlingsplan 2013 6. Budsjett for 2013 7. Fastsetting

Detaljer

SAKSLISTE ÅRSMØTET 1.2.2010. Styret viser til innkalling i Trekanten nr. 4/2009, og har fastsatt følgende saksliste:

SAKSLISTE ÅRSMØTET 1.2.2010. Styret viser til innkalling i Trekanten nr. 4/2009, og har fastsatt følgende saksliste: SAKSLISTE ÅRSMØTET 1.2.2010 Styret viser til innkalling i Trekanten nr. 4/2009, og har fastsatt følgende saksliste: 1. Godkjenning av innkalling, valg av ordstyrer og referent 2. Styrets årsberetning 3.

Detaljer

Retningslinjer for drift av Fana Idrettslag orienteringsgruppen

Retningslinjer for drift av Fana Idrettslag orienteringsgruppen Retningslinjer for drift av Fana Idrettslag orienteringsgruppen 1. INNLEDNING Formålet med disse retningslinjer er at driften av gruppen skal være i så faste og gode former som mulig. Dette for at gruppestyret

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015 Årsberetning 2014 / 2015 Årsberetning 2014/2015 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 66.ordinære årsmøte 28.april 2015 kl 1900. Sted: Arne L. Fallrø AS sine lokaler i Heimdalsveien 18. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

Årsmelding 2013 IL Gular Orientering

Årsmelding 2013 IL Gular Orientering Årsmelding 2013 IL Gular Orientering Lagbilde fra Kompisstafetten Valg av styre og komite er 2013 Styre Leiar Kartansvarlig Arrangementsansvarlig Kasserer Sportslig leder Jan Harald Bakkejord Svein Linga

Detaljer

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim REFERAT Deltakere: Ingar Ballo Sandum, Sigrid Ballo Sandum, Stig Rune Øyra, Lars Jakob Furunes og Hans-Christian Ristad

Detaljer

Birkenes IL Orienteringsgruppa. Innkalling til årsmote 2011 Onsdag 19. januar 2011, kl. 19.00 Sted: Idrettshuset, Birkenesparken, Birkeland.

Birkenes IL Orienteringsgruppa. Innkalling til årsmote 2011 Onsdag 19. januar 2011, kl. 19.00 Sted: Idrettshuset, Birkenesparken, Birkeland. Birkenes IL Orienteringsgruppa Innkalling til årsmote 2011 Onsdag 19. januar 2011, kl. 19.00 Sted: Idrettshuset, Birkenesparken, Birkeland Saksliste 1. Godkjenning av saksliste 2. Valg av dirigent og sekretær

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET Torsdag 12. april - kl. 19.00 Knyken skisenter 1 Årsmelding 2011 Orkdal idrettslag - Hovedlaget STYRET: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Oddbjørn

Detaljer

Årsmelding IL Gular orienteringsgruppa 2014

Årsmelding IL Gular orienteringsgruppa 2014 Årsmelding IL Gular orienteringsgruppa 2014 Tillitsvalde i 2014 Følgjande styre blei vald på årsmøtet 20. mars 2014 Leiar: Kartansvarleg: Arrangementsansvarleg: Kasserar: Bård Hekland Svein Linga Tore

Detaljer

Årsmelding 2015 IL Gular, orienteringsgruppa

Årsmelding 2015 IL Gular, orienteringsgruppa Årsmelding 2015 IL Gular, orienteringsgruppa Tillitsvalde i 2015 Følgjande styre blei vald på årsmøtet 5. mars 2015 Leiar: Kartansvarleg: Arrangementsansvarleg: Kasserar: Sportsleg leiar: Bård Hekland

Detaljer

Thorstein Fretheim Ny

Thorstein Fretheim Ny Styrets virksomhet Styret har i 2011 hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Ungdomsrepresentant: Leder instruksjon og treningskomiteen: Leder kartkomiteen: Leder trimkomiteen:

Detaljer

Årsberetning 2014 for Rond O-lag

Årsberetning 2014 for Rond O-lag Årsberetning 2014 for Rond O-lag STYRETS VIRKSOMHET Styret har i 2014 hatt følgende sammensetning: Leder: Thorstein Fretheim Nestleder: Bjørn Myhrmoen Sekretær: Turid Giil Kasserer: Tea Forberg Leder trimkomite:

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Åpning med orientering om opplegget for møtet samt om klubben 2015 generelt ved styreleder.

Åpning med orientering om opplegget for møtet samt om klubben 2015 generelt ved styreleder. DAGSORDEN OG SAKER TIL ÅRSMØTET SØNAG 13. DESEMBER 2015 KL. 18.00 KLUBBHUSET Åpning med orientering om opplegget for møtet samt om klubben 2015 generelt ved styreleder. SAK 1: GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE.

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB Scandic Hotel Narvik Torsdag 18. juni 2015 1 Saksliste til Årsmøtet i Narvik Slalåmklubb 1. Åpning og konstituering a) Godkjenning av innkalling b) Godkjenning av saksliste

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Nydalens Skiklub skal være Norges beste klubb å være o-løper i. Vi har unik bredde og sterkt sosialt samhold!

Nydalens Skiklub skal være Norges beste klubb å være o-løper i. Vi har unik bredde og sterkt sosialt samhold! Nydalens Skiklub skal være Norges beste klubb å være o-løper i Vi har unik bredde og sterkt sosialt samhold! Agenda 1. Oppsummering 2011 2. Sesongen 2012 Målsettinger Ressurspersoner og støtteapparat Sesongplan

Detaljer

Styremøte Raumar Orientering. Sak nr. Sak Ansvarlig Politiattester Alle i styret må ha, samt trenere i Raumar-regi. Mangler fra Katja.

Styremøte Raumar Orientering. Sak nr. Sak Ansvarlig Politiattester Alle i styret må ha, samt trenere i Raumar-regi. Mangler fra Katja. Styremøte Raumar Orientering Tid: 08.11.2016 Sted: Tilstede: Forfall: Hovin,,, Anne og og Sak nr. Sak Ansvarlig 2.6.2 Politiattester Alle i styret må ha, samt trenere i Raumar-regi. Mangler fra. og Anne

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE Stathelle 22.02.2015 Side 1 av 12 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 16/2-15 Saksliste og sakspapirer(7 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 31/1-2015 Torsdag

Detaljer

ÅRSMØTEREFERAT 2013. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen.

ÅRSMØTEREFERAT 2013. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen. ÅRSMØTEREFERAT 2013 OK Moss avholdt Årsmøte på Noreødegården torsdag 28.februar 2013 kl.19.00. 19 stemmeberettigede møtte fram. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen. 2. Valg

Detaljer

Årsmøte Onsdag 13. januar

Årsmøte Onsdag 13. januar Årsmøte 2016 Onsdag 13. januar Agenda 1. Godkjenne de stemmeberettigete. 2. Godkjenne av innkalling og saklisten 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen. 4. Årsberetning

Detaljer

O-gruppa mot 2020. Hvor går vi? Topp og bredde - Ung og gammel Arrangementer - Rekruttering Aktivitet for alle. FIF Orientering Torsdag 28.

O-gruppa mot 2020. Hvor går vi? Topp og bredde - Ung og gammel Arrangementer - Rekruttering Aktivitet for alle. FIF Orientering Torsdag 28. O-gruppa mot 2020 Hvor går vi? Topp og bredde - Ung og gammel Arrangementer - Rekruttering Aktivitet for alle FIF Orientering Torsdag 28.januar 2015 Strategi hva har vi gjort.. FIFs ambisjon forankring

Detaljer

Årsmelding 2008. for. Stjørdals-Blink Orientering

Årsmelding 2008. for. Stjørdals-Blink Orientering Årsmelding 2008 for Stjørdals-Blink Orientering 1. Styret har bestått av: Leder: Nestleder: Sportslig leder: Teknisk leder: Kasserer: Ungdomsrepresentant: Jakob Haugen Jan-Dag Aaen Margit Eide Tore Solheim

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet Ringsaker Orienteringsklubb 2012

Protokoll fra årsmøtet Ringsaker Orienteringsklubb 2012 Protokoll fra årsmøtet Ringsaker Orienteringsklubb 2012 Tid: Torsdag 26. januar 2012 Sted: Brumunddal ungdomsskole 1. Åpning Leder Jon Anders Bordal ønsket velkommen. 2. Konstituering Godkjenning av de

Detaljer

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

MØTEREFERAT FRA ÅRSMØTET I GAUSDAL SKILAG Mandag 28.april 2014

MØTEREFERAT FRA ÅRSMØTET I GAUSDAL SKILAG Mandag 28.april 2014 MØTEREFERAT FRA ÅRSMØTET I GAUSDAL SKILAG Mandag 28.april 2014 Klubbhuset, Idrettsplassen kl. 19.00 Tilstede: Ola Idar Løkken, Lene Johanssen, Linda Svendsrud, Jon Fjeldet, Unn Kristin Haupberg, Torger

Detaljer

HORTEN SKIKLUBB. Saksliste for årsmøtet 30. mars Godkjenne de stemmeberettigete. 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

HORTEN SKIKLUBB. Saksliste for årsmøtet 30. mars Godkjenne de stemmeberettigete. 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. HORTEN SKIKLUBB Saksliste for årsmøtet 30. mars 2017. 1. Godkjenne de stemmeberettigete. 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan. Raumar orientering 2012-2015

VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan. Raumar orientering 2012-2015 VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan Revidert 22.11.2011etter behandling på styreråd 08.11.11 Raumar orientering 2012-2015 Visjon: Raumar orientering et ledende miljø innen utholdenhetsidretter på Øvre Romerike

Detaljer

Årsmøte Bø Dykkerklubb

Årsmøte Bø Dykkerklubb Årsmøte Bø Dykkerklubb TID: Lørdag 12/3-2011. Kl. 1900 STED: Toms Bar, Vinjesjøen Saksliste: Åpning Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter underskrive protokoll. Godkjenne representanter Godkjenne

Detaljer

FORSLAG FRA STYRET. Styret foreslår revidering av følgende retningslinjer for Raumar orientering (revidering er markert i rødt):

FORSLAG FRA STYRET. Styret foreslår revidering av følgende retningslinjer for Raumar orientering (revidering er markert i rødt): FORSLAG FRA STYRET Styret foreslår revidering av følgende retningslinjer for Raumar orientering (revidering er markert i rødt): 1. Medlemskap Alle som representerer Raumar orientering skal være medlem

Detaljer

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår.

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Årsmøte 2005 3. Mars 2006 Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Vedlagt følger: Saksliste Årsmelding 2005 Regnskap 2005 Innkomne forslag Fastsettelse av kontingent Budsjettforslag

Detaljer

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Stockfleths gate 26 Tirsdag 10. februar 2015 SBKs generalforsamling tirsdag 10.02.2015 I: Godkjennelse av innkalling og dagsorden II: III: IV: Åpning Valg av

Detaljer

Rekrutterings/treningsråd: Leder Åsulv Birkeland Stormoen,

Rekrutterings/treningsråd: Leder Åsulv Birkeland Stormoen, Birkenes IL Orienteringsgruppa Innkalling til årsmøte 2011 Onsdag 19. januar 2011, kl. 19.00 Sted: Idrettshuset, Birkenesparken, Birkeland Saksliste 1. Godkjenning av saksliste 2. Valg av dirigent og sekretær

Detaljer

3. GODKJENNING AV INNKALLING, SAKSLISTE OG STEMMEBERETTIGEDE.

3. GODKJENNING AV INNKALLING, SAKSLISTE OG STEMMEBERETTIGEDE. Årsmøte saker ÅRSMØTE NARVIK CYKLEKLUBB TORSDAG 19 Februar 2014 SAKSLISTE 1. VALG AV ORDSTYRER 2. VALG AV SEKRETÆR 3. GODKJENNING AV INNKALLING, SAKSLISTE OG STEMMEBERETTIGEDE. 4. ÅRSBERETNING FOR 2013

Detaljer

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 4

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 4 Telemark O-Krets 2013 Styremøte nr. 5-2013 Sted: POLs klubbhus, Kjølnes Gård Tid: 21. oktober. 2013, kl. 19:00 Tilstede: Tron Solberg, Teknisk Ole-Johan Waaler, Pre-O Britt Fossøy, Rekruttering Grete S.

Detaljer

Bamble Modell Fly Klubb BMFK

Bamble Modell Fly Klubb BMFK Stathelle 20.02.2016 Side 1 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 20.02.2016 Saksliste og sakspapirer(8 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 25/1-2016 Torsdag 25.

Detaljer

ÅRSMELDING Raufoss IL Allianse

ÅRSMELDING Raufoss IL Allianse ÅRSMELDING 2016 Raufoss IL Allianse Årsmøte 5. april 2017 1. STYRET I RAUFOSS IL ALLIANSE HAR BESTÅTT AV: Onno Verberne Jostein Lundgaard Gunnor Andersen Gerda L. Nubdal Kåre Gulbrandsen Ulrikke H Tverbekkmo

Detaljer

Årsberetning for. Rond O-lag

Årsberetning for. Rond O-lag Årsberetning for Rond O-lag 2009 Styrets virksomhet Styret har i 2009 hatt følgende sammensetning: Leder: Kai Solum Nestleder: Astri Storberget Sekretær: Turid Giil Kasserer: Espen Hagberg Ungdomsrepresentant:

Detaljer

Kongsberg Orienteringslag Kartplan 2013-2017. Innhold

Kongsberg Orienteringslag Kartplan 2013-2017. Innhold Kartplan 2013-2017 Innhold 1 Formål... 3 2 Framstilling av orienteringskart... 3 2.1 Metodikk... 3 2.2 er... 3 3 Kartoversikt... 5 4 Prosjekter, 2013-2017... 6 4.1 Kartbehov... 6 4.1.1 Terminfestede løp...

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Sak 3. Velge dirigent(er)/ordstyrer(e), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Sak 3. Velge dirigent(er)/ordstyrer(e), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE Protokoll fra årsmøte i Fusa Karateklubb Fusa Samfunnshus 4. April 2017, kl. 19:00 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 7 stemmeberettigede ved start av møtet. Sak 2. Godkjenne

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Velkommen til Orienteringsgruppa Konnerud IL 2017

Velkommen til Orienteringsgruppa Konnerud IL 2017 Velkommen til Orienteringsgruppa Konnerud IL 2017 Velkommen til o-gruppa. I dette dokumentet har vi forsøkt å samle informasjon om aktiviteten i o-gruppa generelt, og spesielt for sesongen 2017. Vi vil

Detaljer

Årsberetning 2013 for Rond O-lag

Årsberetning 2013 for Rond O-lag Årsberetning 2013 for Rond O-lag STYRETS VIRKSOMHET Styret har i 2013 hatt følgende sammensetning: Leder: Thorstein Fretheim Nestleder: Bjørn Myhrmoen Sekretær: Turid Giil Kasserer: Tea Forberg Leder trimkomite:

Detaljer

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Postboks 357 4349 BRYNE BANKGIRO : 3325.05.03259 STIFTET 1976 ÅRSMØTE I BRYNE TENNISKLUBB 2014 ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Side 1 av 7 Årsmøte i Bryne Tennisklubb 2014 Klubbhuset onsdag 18 februar

Detaljer

Ringerike o-lag www.ringerike-o-lag.no

Ringerike o-lag www.ringerike-o-lag.no Ringerike o-lag www.ringerike-o-lag.no Referat fra styremøte Torsdag 14. november 2013 kl 19:00 21:30 Klubbrommet Schjongshallen Tilstede: Morten Dåsnes, Mette Eline Heimstad, Ivar Lindseth, Ellen Grønlund,

Detaljer

SAKSLISTE OG SAKSDOKUMENTER TIL ÅRSMØTET

SAKSLISTE OG SAKSDOKUMENTER TIL ÅRSMØTET SAKSLISTE OG SAKSDOKUMENTER TIL ÅRSMØTET Til Medlemmer i SFK Ajaks 18.03.2015 Kleiva Sakliste og saksdokumenter for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 3.mars 2015 Sted: Kjellerstua på Kleiva

Detaljer

Vedtak: Innkalling og sakliste ble godkjent med følgende kommentarer: I innkallingen var det satt feil dag, samt at tidspunkt var ikke satt.

Vedtak: Innkalling og sakliste ble godkjent med følgende kommentarer: I innkallingen var det satt feil dag, samt at tidspunkt var ikke satt. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE Protokoll fra årsmøte i Fusa Karateklubb Fusa Samfunnshus 8 mars 2016, kl. 18:00 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 9 stemmeberettigede ved start av møtet. Sak 2. Godkjenne

Detaljer

VEL MØTT! Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015. Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb. Onsdag 18.2.

VEL MØTT! Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015. Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb. Onsdag 18.2. Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015 Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb Dato: Tid: Sted: Onsdag 18.2.2015 Kl 18:00 Quality Hotel & Resort Fagernes Saksliste: 1. Godkjenning

Detaljer

UTKAST Årsmelding 2016/2017. Skiskyttergruppa

UTKAST Årsmelding 2016/2017. Skiskyttergruppa UTKAST Årsmelding 2016/2017 Skiskyttergruppa Bilde xx Vemun Kragh ble nr 4 i G15 i hovedlandsrennet i Meråker 2017. 1 Denne årsberetningen dekker perioden fra fjorårets årsmøte til årets årsmøte, dvs sesongen

Detaljer

REKRUTTERING. - Turorientering videreføres som et viktig rekrutterings- og breddearrangement. Mulighet for nye brukergrupper og rekrutteringsarenaer

REKRUTTERING. - Turorientering videreføres som et viktig rekrutterings- og breddearrangement. Mulighet for nye brukergrupper og rekrutteringsarenaer REKRUTTERING O-KARUSELLEN TURORIENTERING SAMARBEID NYBEGYNNERKURS KVALITET - O-karusellen skal videreføres som det viktigste rekrutteringstiltaket og rekruttaktivitet gjennom opplegg i Trinn 1, 7 9 år

Detaljer

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 25.02.2015

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 25.02.2015 Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 25.02.2015 Side 1 Agenda for årsmøtet 1. Godkjenning av fremmøtte representanter. 2. Valg av ordstyrer, referent, og to til å undertegne protokollen. 3. Godkjenne

Detaljer

Fagernes 2.2.05. Årsmøte 2004, 2/2-2005 kl.18:00

Fagernes 2.2.05. Årsmøte 2004, 2/2-2005 kl.18:00 Årsmøte 2004, 2/2-2005 kl.18:00 Fagernes 2.2.05 Valdres Flyklubb Modell årsmøte: Hovedklubben har årsmøte 19.februar kl.17:00 på Sanderstølen 14 tilstede, 11 stemmeberettigede 1. Valg av Dirigent. Kåre

Detaljer

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 24. mars kl.

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG PROTOKOLL ÅRSMØTET 2015 ONSDAG 4. MARS 2015 LILLOSTUA

LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG PROTOKOLL ÅRSMØTET 2015 ONSDAG 4. MARS 2015 LILLOSTUA LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG PROTOKOLL ÅRSMØTET 2015 ONSDAG 4. MARS 2015 LILLOSTUA Lillomarka Orienteringslag Side 2 Innholdsfortegnelse Side DAGSORDEN... 3 SAK 1 ÅPNING... 3 SAK 2 INNKALLING OG DAGSORDEN...

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET FOR ÅRET 2016

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET FOR ÅRET 2016 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET FOR ÅRET 2016 MANDAG 12. DESEMBER 2016 KL. 18.00 KLUBBHUSET Klubbens leder, Rigmor Reistad, ønsket velkommen og orienterte om opplegget for møtet, samt om året 2016 generelt. SAK

Detaljer