Årsberetning for. Rond O-lag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning for. Rond O-lag"

Transkript

1 Årsberetning for Rond O-lag 2009

2 Styrets virksomhet Styret har i 2009 hatt følgende sammensetning: Leder: Kai Solum Nestleder: Astri Storberget Sekretær: Turid Giil Kasserer: Espen Hagberg Ungdomsrepresentant: Tone Vollen Leder instruksjon og treningskomiteen: Kristin Vollen Leder kartkomiteen: Thorstein Fretheim Leder trimkomiteen: Mikal Myrland Vararepresentant 1 til styret: Helge Giil Vararepresentant 2 til styret: Åge Sløttet Oppmann: Tea Forberg Instruksjonskomiteen og Treningskomiteen: Kristin Vollen, Odd Fløyten og Jon Eivind Vollen Kartkomiteen: Thorstein Fretheim, Per-Arne Perstuen og Bjørn Myhrmoen Trimkomiteen: Mikal Myrland, Håkon Solum, Finn Hagen og Jan Kristian Fremstad. Økonomikomiteen: Ikke valgt Festkomiteen: Tove Johansen og Anne Storberget Materialforvalter: Kai Solum. Assistent for sekretær: Sidsel Raaum. Uttakingskomiteen: Kristin Vollen og Tea Forberg Revisorer: Thorstein Fretheim og Liv Sløttet. Valgkomiteen: Steinar Fretheim og Dag Skjølaas Representant til idrettsrådet: Helge Giil. Karl Dunkers minnefond: Elin Dunker (for familien) Kai Solum (leder ROND) Bjørn Myhrmoen Rond O-lag har i 2009 hatt 77 medlemmer. Styret har i år hatt to møter. Utenom det har styret hatt kontakt via telefon og mail. Informasjon til medlemmene har foregått via Rond sin nettside og Rondinfo. ADMINISTRATIV REPRESENTASJON Espen Hagberg har sittet som kasserer i Oppland O krets. Helge Giil og Kai Solum har representert Rond i Idrettsrådet. Kai Solum og Turid Giil møtte til kretstinget. LØPSARRANGEMANG SESONGEN Rond arrangerte første løpet på O-Land. Torstein Fretheim var løpsleder og Helge Stenersen var løypelegger. Løpet gikk på Trevatnkartet. Det var 206 startende. Rondslitet ble arrangert den 11.oktober. Kai Solum var løypelegger. Det gikk på Brennabakkenkartet med 68 løpere som fullførte.

3 Årsberetning for 2009-sesongen fra Trimkomitéen Den har i 2009-sesongen bestått av: Mikal Myrland (leder) Håkon Solum Jan Kristian Fremstad Finn Hagen Denne sesongen har komitéen organisert turorienteringa, og sammen med O-lagets leder avviklet den Rondslitet. Gjennom turorienteringa har folk hatt muligheter til å oppsøke 50 poster i variert skogsterreng i kommunen, samt ta seg fram til 12 sykkelposter som i år var plassert langs vegsystemet opp mot Solliakollektivet og på østsida av elva Skjerra mot Solvoll idrettsplass. Skogspostene har vært utplassert slik: Hovde-Haraldsrud 25 poster. Trevatn - 25 Komitéens medlemmer har fordelt utsettinga av skogspostene mellom seg og kontrollert hverandres arbeid. Vi har i år hatt god hjelp av Roar Åsheim til kontroll av postplasseringa. Lederen har plassert sykkelpostene. Trimkomiteen deltok på helsetorget under Hovdagene og solgte tur o poser. Turorienteringsseongen tok til lørdag 9.mai kl med samlingsplass Vassendlandet. Herfra kunne tur-o-folket oppsøke poster på Trevatn-kartet. Senere har det vært mulig å kjøpe enkelposer, familieposer (doble sett kart og kort) og sykkelposer i Hov Spill og Leker og i Servicetorget, Rådhuset. Ved oppsumering har antall poser blitt solgt slik: 21 enkelposer ( 21, 15, 27, 28), 15 dobbelposer ( 23, 9, 10, 10) og 10 sykkelposer (7, 5). Fredag 23.oktober var 15 tur- og sykkelorienterere samlet til oppsumeringstreff hjemme hos komitéens leder. Der gikk en gjennom hvilke utfordringer folket hadde støtt på under skogsvandringa og syklinga i år. Komitéen fikk ros for sitt arbeid, særlig for variasjonen i vanskegrad på postene og at de var samlet i grupper som passet for rimelige dagsturer. 24 personer (20, 22, 20, 18) hadde sendt inn sine klippekort i år, derav 2 bare sykkelkort. Av innsenderne hadde 5 stk. vært på sykkelpostene. For skogsvandrerne besto en ekstra oppgave i år samle 10 bokstaver og sette sammen til ett ord. For sykkelorientererne besto oppgaven i å lage så mange ord som mulig på minst 5 bokstaver av de 12 bokstavene som var å finne på postene. Premier ble trukket ut for begge oppgaveløsningene. Følgende utmerkelser ble utdelt: Gullmerket: Veronica von Hirsch og Mette og Steinar Skjerven Bronseplakett: Mette og Harald Olstad

4 Sølvplakett: Gullplakett: Elisabeth von Hirsch og Egil Raa Hilda Hagberg 20 årsplakett: Sonja Eide Diplomer: 15 personer, derav 2 sykkeldiplomer RAPPORT FRA KARTKOMMITEEN Kartkomiteen har i 2009 bestått av: Thorstein Fretheim(leder), Bjørn Myhrmoen og Per Arne Perstuen Det har ikke vært avholdt møter i 2009, men komiteen har utvekslet informasjon pr. mail. I løpet av sommeren har arbeidet med vårt neste prosjekt, revidert Attjern, kommet godt i gang. Vegetasjonsgrunnlag ble levert fra Tore Lund i vår, og i løpet av sommeren har Kristen Treekrem foretatt nødvendig synfaring. Gjenstående arbeid blir å fange opp eventuell tømmerhogst gjennom vinteren før ferdigstillelse. Dette blir en oppgave for komiteen fram mot neste vår. Nyutgaven av Attjern blir ca 7 km2 og i forhold til forrige utgivelse blir kartet noe beskåret østlig. Vi vil ha fine muligheter både i sør og nord i forhold til samlingsplasser. Kartarbeid er dyrt, og kostnadene kan nok strekke seg opp mot kr. Vi leverte søknad om spillemidler allerede i fjor, og ble da innstilt fra Kommunen. Vi skal derfor ikke behøve å forskuttere hele kostnaden over lang tid. I løpet av høsten ble det også brakt opp som styresak å få til et nytrykk av Hov gatekart. I forhold til å markedsføre Rond mot skoleelevene ble dette vedtatt å være et viktig verktøy. Dette kommer da som et tillegg til eksisterende kartplan, og komiteen må jobbe for å realisere nytt gatekart så raskt som mulig. Vi regner ikke dette å skulle bli noe dyrt prosjekt all den tid Kommunen har vært meget velvillige i forhold til å dele med oss dataene de har fra flyfotoer. STATISTIKK OG RESULTATER STATISTIKK OG RESULTATER. Antall medlemmer som har deltatt i individuelle konkurranser i sesongen 2009 (tallene for 2008 og 2007 i parentes): 15 (26 inkl Rondslit) (19-22) medlemmer har deltatt i 36 individuelle konkurranser i 3 (5-3) land. De 15 medlemmene har til sammen 76 (+18 i Rondslitet)(137-97)starter. Det har gitt 13 (3-8)førsteplasser, 6 (9-9)andreplasser og 2 (4-3) tredjeplasser.

5 Stafetter: Vi har hatt 3 deltakere på Norges lag i EFOL (Europeisk skogmesterskap). Pre O 1 løper har deltatt i 2 konkuranser 2 løpere under 18 år har deltatt en gang hver i løp arrangert av Rond. Bjørn Eriksrud, Roar Åsheim og Tea Forberg har deltatt i EFOL i Tsjekkia. MEDALJER: KM sprint: Gull, Tea Forberg D 65 KM lang: 3. pl: Thorstein Fretheim H pl: Helge Stenersen H 50 Kai Solum H 40 Gull: Bjørn Eriksrud H 65 Tea Forberg D 65 VETERANMESTERSKAPET: Langdistanse: Sølv: Tea Forberg D 65 Kortdistanse: Gull: Tea Forberg D 65 EFOL: Gull i sprint og langdistanse, Tea D 65 Rondslitet : 16 KM: 1. Sigurd Ravnan Toten-Troll KM: 1. Geir Nilsen, Ringerike OK KM: 1. Torbjørn Vollen, Rond Trenings- og instruksjonskomiteen Komiteen har i 2009, som i fjor, bestått av Kristin Vollen (leder) Odd Fløyten Jon Eivind Vollen I løpet av året har komiteen utvekslet informasjon via telefon og mail. Det er i år blitt arrangert 7 treningsløp, 4 før og 3 etter sommerferien. I alt har 17 personer til sammen hatt 36 starter. Dette viser at selv om det er blitt arrangert totalt færre treningsløp i år, er antall løpere og deltakelsen som i fjor. Arrangøransvarlig på treningsløpene har i år selv stått for det tekniske opplegget. Treningskomiteen laget løype og organiserte skolemesterskap for ungdomsskolen

6 Det er i år ikke blitt arrangert Gildesprint som rekrutteringstiltak. Gildesprinten har tidligere år hatt en god oppslutning med mange positive tilbakemeldinger, men har ikke i seg selv vært nok til å øke antall unge løpere i klubben. Det trengs et godt planlagt opplegg som kan følge ungene også utenom dette arrangementet. Rekruttering bør være et satsningsområde i klubben, men er da avhengige av nye ideer og tiltak, samt personer som vil ta på seg ansvar i forhold til dette utover trenings- og instruksjonskomiteen.. Sluttbetraktninger Tallene i årsmeldinga viser at Rond har hatt et stabilt antall medlemmer, 77 i år som i fjor. Deltagelsen på treningsløpene har vært forholdsvis dårlig. Når vi sammenligner deltagelsen på krets- og nasjonale løp med aktiviteten de foregående årene, ser vi samme trenden her. Det er stort sett de samme løperne som stiller til start i løp. Styret har i år gitt ut ett nummer av Rond-info. Styret vil rette en takk til Søndre Land kommune som har bidratt med støtte til drift og til arbeidet med kart. Avslutningsvis vil styret få rette en takk til alle medlemmer som gjennom året har bidratt til gjennomføring av lagets aktiviteter. Styret.

ADMINISTRATIV REPRESENTASJON Espen Hagberg har sittet som kasserer i Oppland O krets.

ADMINISTRATIV REPRESENTASJON Espen Hagberg har sittet som kasserer i Oppland O krets. Styrets virksomhet Styret har i 2010 hatt følgende sammensetning: Leder: Kai Solum Nestleder: Torstein Fretheim Sekretær: Turid Giil Kasserer: Espen Hagberg Ungdomsrepresentant: Tone Vollen Leder instruksjon

Detaljer

Årsberetning 2014 for Rond O-lag

Årsberetning 2014 for Rond O-lag Årsberetning 2014 for Rond O-lag STYRETS VIRKSOMHET Styret har i 2014 hatt følgende sammensetning: Leder: Thorstein Fretheim Nestleder: Bjørn Myhrmoen Sekretær: Turid Giil Kasserer: Tea Forberg Leder trimkomite:

Detaljer

Årsberetning og Regnskap for Rond O-lag

Årsberetning og Regnskap for Rond O-lag Årsberetning og Regnskap for Rond O-lag 2004-1 - Styrets virksomhet Styret har i 2004 hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Ungdomsrepresentant: Leder treningskomiteen: Leder

Detaljer

Årsberetning. Rond O-lag. Årsberetning Rond O-lag 2002-1 -

Årsberetning. Rond O-lag. Årsberetning Rond O-lag 2002-1 - Årsberetning Rond O-lag 2002-1 - Styrets virksomhet Styret har i 2002 hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Ungdomsrepresentant: Leder trenings- og instruksjonskomiteen: Leder

Detaljer

Årsmelding for Løten O-lag 2012

Årsmelding for Løten O-lag 2012 Årsmelding for Løten O-lag 2012 Årsmøtet avholdes i kommunestyresalen på Tingberg mandag 04.02.2012 kl. 19.00 Våre hovedsponsorer i 2012 Side 2 av 23 Innholdsfortegnelse årsmøtedokumenter 2012 LØTEN O-LAG

Detaljer

FINNMARK ORIENTERINGSKRETS ÅRSBERETNING 2013. Fra starten av KM- mellom i Alta 2013, Owe Witte, Mathias Witte og Lars Mauritzen

FINNMARK ORIENTERINGSKRETS ÅRSBERETNING 2013. Fra starten av KM- mellom i Alta 2013, Owe Witte, Mathias Witte og Lars Mauritzen FINNMARK ORIENTERINGSKRETS ÅRSBERETNING 2013 Fra starten av KM- mellom i Alta 2013, Owe Witte, Mathias Witte og Lars Mauritzen 1 1. TILLITSVALGTE Finnmark orienteringskrets har i tingperioden hatt følgende

Detaljer

ÅRSBERETNING 01.01.14-31.12.14

ÅRSBERETNING 01.01.14-31.12.14 VANG ORIENTERINGSLAG ÅRSBERETNING 010114-311214 2 Framsida: Vår Hovedløpsvinner Eskil Frøisland i fint driv 3 Å R S M Ø T E 2014 SAKSLISTE 1 Åpning Onsdag 25 Februar 2015 kl 2000 Ingeberg skole 2 Konstituering

Detaljer

ÅRSMØTE FOR 2011 30. januar 2012 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA

ÅRSMØTE FOR 2011 30. januar 2012 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA ÅRSMØTE FOR 2011 30. januar 2012 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA DAGSORDEN: 1.Valg av ordstyrer, referent, protokollunderskrivere 2.Godkjenning av dagsorden 3.Årsmelding 4.Regnskap 2011 5.Innkomne forslag 6.Budsjett

Detaljer

ÅRSMØTE. Tirsdag 18.November 2003 SAKLISTE. ÅRSMELDINGER REGNSKAP BUDSJETT

ÅRSMØTE. Tirsdag 18.November 2003 SAKLISTE. ÅRSMELDINGER REGNSKAP BUDSJETT ÅRSMØTE Tirsdag 18.November 2003 SAKLISTE. ÅRSMELDINGER REGNSKAP BUDSJETT VERDAL ORIENTERINGSKLUBB ÅRSMØTE 2003 I kantina, Finstadgården Tirsdag den 18.november kl 19.00 SAKLISTE 1. ÅPNING. 2. VALG AV

Detaljer

ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012

ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012 ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012 1. Organisasjonsoversikt 1.1 Styret 1.2 Utvalg Leder: Torkel Irgens Nestleder: Morten Selnes Styremedlemmer: Irene M Skiri, Aviaja Kleist Varamedlemmer: Anne Berit Vikhals,

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2009 - Nr. 1-33. Årgang. www.bergeril.no. Fra årets Blindevannsmarsjen

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2009 - Nr. 1-33. Årgang. www.bergeril.no. Fra årets Blindevannsmarsjen BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2009 - Nr. 1-33. Årgang Fra årets Blindevannsmarsjen www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er det jul igjen, og klubbhuset er nå klart til utleie etter å ha

Detaljer

STAVANGER ORIENTERINGSKLUBB

STAVANGER ORIENTERINGSKLUBB STAVANGER ORIENTERINGSKLUBB Årsmelding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 12. februar 2015 kl. 18.00 på Solborg Folkehøgskole DAGSORDEN: 1. Åpning 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg av ordstyrer,

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Lierbygda o-lag 1. februar 2010, kl. 19.00 Sted: Hallingstadtunet, underetasjen

Velkommen til årsmøte i Lierbygda o-lag 1. februar 2010, kl. 19.00 Sted: Hallingstadtunet, underetasjen Velkommen til årsmøte i Lierbygda o-lag 1. februar 2010, kl. 19.00 Sted: Hallingstadtunet, underetasjen Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to

Detaljer

ÅRSMØTE FOR 2014 28. januar 2015 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA

ÅRSMØTE FOR 2014 28. januar 2015 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA ÅRSMØTE FOR 2014 28. januar 2015 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA DAGSORDEN: 1. Valg av ordstyrer, referent, protokollunderskrivere 2. Godkjenning av dagsorden 3. Årsmelding 4. Regnskap 2014 5. Innkomne forslag

Detaljer

Årsmelding for Løten O-lag 2010

Årsmelding for Løten O-lag 2010 Årsmelding for Løten O-lag 2010 Årsmøtet avholdes i kommunestyresalen på Tingberg onsdag 02.02.2011 kl. 19.00 Samling i Danmark våren 2010: Bak fra venstre: Sindre Bæk, Arild Hesselberg Indby, Marte Fallbakken

Detaljer

Årsmeldingsutgave 1/04 HOVEDSAMARBEIDSPARTNER. Årsmøte mandag 26. Januar kl. 18.30 på klubbhytta. Informasjon Jukola. Årsmeldingen for 2003

Årsmeldingsutgave 1/04 HOVEDSAMARBEIDSPARTNER. Årsmøte mandag 26. Januar kl. 18.30 på klubbhytta. Informasjon Jukola. Årsmeldingen for 2003 Informasjonsblad utgitt av Notodden Orienteringslag Årgang 14 1/04 Årsmeldingsutgave Årsmøte mandag 26. Januar kl. 18.30 på klubbhytta Årsmeldingen for 2003 Se s. 5-15 Informasjon Jukola Se s. 24 Påmelding

Detaljer

ÅRSMØTE FOR 2008 26. JANUAR 2009 I KLUBBHYTTA

ÅRSMØTE FOR 2008 26. JANUAR 2009 I KLUBBHYTTA ÅRSMØTE FOR 2008 26. JANUAR 2009 I KLUBBHYTTA DAGSORDEN: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden 3. Årsmelding 4. Regnskap 2008 5. Innkomne forslag 6. Budsjett 2009 7. Valg NOTODDEN

Detaljer

TROLLELGNYTT 1 2015 Årsrapport

TROLLELGNYTT 1 2015 Årsrapport TROLLELGNYTT 1 2015 Årsrapport Trollelgnytt og årsrapport Januar 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Side 2 Side 4 Side 5 Side 9 Side 24 Side 28 Årsrapport styret Årsrapport administrasjonsstaben Årsrapport

Detaljer

GJØ-VARD ORIENTERINGSLAG. stiftet 13. desember 1949 ÅRSMELDING 2014

GJØ-VARD ORIENTERINGSLAG. stiftet 13. desember 1949 ÅRSMELDING 2014 GJØ-VARD ORIENTERINGSLAG stiftet 13. desember 1949 ÅRSMELDING 2014 1 2. STYRETS BERETNING Styret i Gjø-Vard har avholdt 7 møter siden siste årsmøte. I tillegg har det vært mange uformelle møter. Alle styrereferater

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang Mandagsløpet Lederen har ordet Nå er det jul igjen og med den kommer også et nytt nummer av BIL-posten som avspeiler hva Berger IL

Detaljer

Hele verdenseliten på plass under KM langdistanse: sammen med flotte O-rekrutter på vei opp og inn i O-idretten:

Hele verdenseliten på plass under KM langdistanse: sammen med flotte O-rekrutter på vei opp og inn i O-idretten: 1 Hele verdenseliten på plass under KM langdistanse: sammen med flotte O-rekrutter på vei opp og inn i O-idretten: 2 Sigve nr. 1 KM langdistanse Mali nr. 1 KM sprint Truls i herlig driv inn til 3.plass

Detaljer

ÅRSBERETNING Perioden 01.01.2014 31.12.2014

ÅRSBERETNING Perioden 01.01.2014 31.12.2014 ÅRSBERETNING Perioden 01.01.2014 31.12.2014 1 INNHOLD Innkalling til årsmøte i OK Moss...4 STYRET MED KOMITÉER...5 1. STYRETS BERETNING:...7 2. KLUBBENS MØTEVIRKSOMHET...7 3. MEDLEMSTALL...8 4. STIPENDER...8

Detaljer

Organ for Eiker o - lag 3-2009

Organ for Eiker o - lag 3-2009 Organ for Eiker o - lag 3-2009 Eiker o-lag, postboks 73, 3301 Hokksund. Bankgiro: 2220 20 50356 Hjemmeside: www.eikerol.no Redaktør: Ellen Ruud Leder O-sporten står sterkt i Buskerud. Vi har all grunn

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

ÅRSMØTE Østmarka Orienteringsklubb Fredag 16. januar 2014 kl. 18:00, Skihytta Lørenskog

ÅRSMØTE Østmarka Orienteringsklubb Fredag 16. januar 2014 kl. 18:00, Skihytta Lørenskog ÅRSMØTE Østmarka Orienteringsklubb Fredag 16. januar 2014 kl. 18:00, Skihytta Lørenskog Saksliste årsmøte ( 12 1 ) 1. Åpning a. Godkjenning av innkalling b. Godkjenning av saksliste c. Valg av møteleder

Detaljer

SJETNE IL Skiavdelinga

SJETNE IL Skiavdelinga SJETNE IL Skiavdelinga Kort om de første 20 åra Helt fra den spede start for Sjetne Idrettslag høsten 1970 var det selvsagt at ski skulle være en av de aktiviteter laget skulle drive med. Ski hadde på

Detaljer

STYRETS ÅRSMELDING FOR RINDAL IDRETTSLAG 2013

STYRETS ÅRSMELDING FOR RINDAL IDRETTSLAG 2013 STYRETS ÅRSMELDING FOR RINDAL IDRETTSLAG 2013 Oversikt over tillitsvalgte i styret, valgkomiteen, revisor, redaktører og viktige aktiviteter 2013 har vært det første ordinære driftsåret for det nye fleridrettslaget

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Innhold S 2 Tulipanaksjonen S 3 Klubbmøte april S 4 Styremøte mai og klubbens maibarn Innhold S 8-10 Sonemøte Referat(mars) S 11 Månedsbrev mai S 12 Til egne notater S5-6 Riksmøte mai S 7 Lions quarterly

Detaljer

STAVANGER ORIENTERINGSKLUBB Årsmelding 2009

STAVANGER ORIENTERINGSKLUBB Årsmelding 2009 STAVANGER ORIENTERINGSKLUBB Årsmelding 2009 ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag 18. februar 2010 kl 18.00 på Verket i kjelleren på Kampen skole, Seehusens gate 33 DAGSORDEN: 1. Åpning 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT ÅS IL FRIIDRETT ÅRSMØTE

Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT ÅS IL FRIIDRETT ÅRSMØTE Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT Friidrett ÅS IL FRIIDRETT ÅRSMØTE 25. februar 2015 Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT Friidrettsgruppa har hatt følgende styre i 2014 Styre: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær:

Detaljer