INNKALLING ÅRSMØTE I GJØ-VARD O-LAG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING ÅRSMØTE I GJØ-VARD O-LAG"

Transkript

1 INNKALLING ÅRSMØTE I GJØ-VARD O-LAG STED: SKISTUA TID: SØNDAG 20. NOVEMBER 2011 KL AGENDA 1. ÅPNING Godkjenning av de stemmeberettigede Godkjenning av innkallingen, sakliste og forretningsorden Valg av dirigent, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 2. STYRETS ÅRSMELDING behandling 3. REGNSKAP behandling av revidert regnskap 4. INNKOMNE FORSLAG OG SAKER behandling 5. FASTSETTELSE AV MEDLEMSKONTINGENT 6. BUDSJETT vedtak 7. Utnevnelse av ÆRESMEDLEMSKAP 8. VALG Styret 1

2 GJØ-VARD ORIENTERINGSLAG stiftet 13. desember 1949 ÅRSMELDING

3 2. STYRETS BERETNING Styret i Gjø Vard har avholdt 8 styremøter siden siste årsmøte. I tillegg har det vært mange og jevnlige, uformelle møter og kommunikasjon for å forberede utvalgte saker og annen korrespondanse. Komiteer og utvalg har vært invitert kun etter sakenes behov. Alle styrereferater, informasjonsmateriell mm i styreperioden ligger tilgjengelig på den nye web sida. Denne nye websida ble åpnet 1. september og har en del mer moderne funksjonalitet. For øvrig ble en egen informasjonsbrosjyre også i år utarbeidet til sesongstart. Pr hadde klubben 157 medlemmer. 69 medlemmer er barn under 17 år. Tilsvarende tall i fjor var 155 medlemmer. Årets styre har videreført tradisjonen med å markere både sesongstart og sesongavslutning på Skistua, og disse arrangementene har hatt fin oppslutning. Utdeling av vandrepremier ble foretatt på sesongavslutningen 6. november. På samme arrangement overrakte Oppland idrettskrets Ungdomsmedvirkningsprisen for 2010 til Gjøvards ungdommer, prisen var på kr ,. Prisen ble vunnet i konkurranse med 17 klubber og var meget gledelig! Dette viser at ungdommene virkelig bidrar i klubbdriften og de samtidig utvikler en flott realkompetanse som er nyttig på mange måter. Løpsstatistikkførers grundige rapport viser mye aktivitet og gode resultater. Det er mange som har levert gode resultater, men Sindre Godager sin sølvmedalje i eldste jr klasse i natt NM er årets beste prestasjon. For tredje året på rad vant Gjø Vard Aries cupen sammenlagt. Det henvises for øvrig til rapportene fra sportslig utvalg og statistikkfører for ytterligere detaljer. Styret erfarer at klubben står ovenfor et lite skifte ved at en god del jr løpere flytter eller deltar mindre, mens nye rekrutter kommer nedenfra. Det er derfor naturlig at disse yngre løperne kommer gradvis mer i fokus og at det prioriteres å utvikle disse i den daglige driften av klubben. Trimkomiteen har som vanlig koordinert og organiser tur orienteringstilbudet på en god måte. Antall solgte tur o poser viser en del nedgang til 121 mot 148 (2010) og 156 (2009). Økonomien i klubben er fortsatt meget god. Regnskap viser et årsresultat på , men overskuddet fra O Festivalen er fortsatt dessverre ikke overført. Det forventes at dette vil skje i løpet av kort tid. Gjø Vards andel herfra vil anslagsvis være ca , hvorav har blitt inntektsført i fjor. Årsaken til avviket fra budsjettet skyldes blant annet økte sponsorinntekter, vesentlig mindre kartaktivitet, en del mer offentlig støtte, sen fakturering av et par aktører og noe mindre forbruk på sportslig aktivitet enn budsjettert. Som nevnt i fjorårets beretning sitter vi igjen med betydelige mer verdier etter O festivalen pga en oppdatert og verdifull kartdatabase og innkjøpt utstyr. Klubbens økonomi og sponsorutvalg gjør en kjempejobb og bidrar med svært verdifulle midler til klubben. Omfanget av sponsormidler økte med i fjor og har økt ytterligere med i år! Samtidig har vi som klubb blitt flinkere og flinkere til å pleie og samhandle med våre samarbeidspartnere både på sponsorsida og i Skistuas venner, og dette ser ut til å styrke klubben på flere måter. Klubbens kontantbeholdning er fortsatt god og utgjør et solid fundament for klubbens drift. Bingoinntektene har vært på fjorårets nivå, ca Styret har også i 2011 satt i gang en Bonus guidedugnad som har gitt et bra økonomibidrag. Skistua har hatt en god sesong med god omsetning, mye utleie og vellykket markering av Skistuadagen også i år. Skistuakomiteen har ellers med støtte fra styret gjennomført mange nye og flotte tiltak. Det er nå nye krus, middagsservice, bestikk, farrisglass, kjøleskap, samt premieskap og noen nye møbler! Skistuas venner som eier Skistua, er en meget god samarbeidspartner. De har finansiert ansiktsløftningen sammen med 3

4 Gjø Vard. Omsetningen og utleien har også vært meget bra. Dessverre har det vært tyveri i høst hvor begge tv ene ble stjålet. På kartsida har det vært stor aktivitet, men ingen store prosjekter. Men det har vært synfaring av kart i Brusvehagen og noe synfaring i nye hogstfelt på Vesterås. Gjø Vard ved søknad fra Trimutvalget har ellers fått fra Sparebankstiftelsen DnB NOR til utarbeidelse av et stort Turorienteringskart over Bymarka, og dette arbeidet ventes ferdig i 2013 og virker veldig spennende. Den nye A3 printeren leverer flotte kart til løp, trening og turorientering. På arrangementssida har vi hatt 2 KM for Hedmark og Oppland (sprint og mellomdistanse). Disse ble flott gjennomført under god ledelse av Terje Gullord og Knut Sterten. I tillegg har vi arrangert en flott og vellykket ARIES Cup med uttesting av ny type løypelegging, GPS og storskjerm teknologi. For arbeid med løypelegging rettes en stor takk til juniorene Sindre Godager og Eskil Gullord for Sprint KM, samt Tommy Gullord og Arnfinn Pedersen for flott arbeid med løyper til både Mellomdistanse KM og ARIES Cup! I mars ble det på Osbakken arrangert en flott og verdig dugnadsfest som en takk til alle de som stilte opp og hjalp til med O Festivalarrangementet. En stor takk bør rettes til festkomiteen! På bakgrunn av erfaringene bør styret vurdere om tilsvarende arrangement bør avholdes oftere for å styrke klubbmiljøet ytterligere. Styret har ellers besluttet, etter innkommet forslag, å utnevne Gunnar Haug og Olaf Småstuen som æresmedlemmer og disse får overrakt gave, blomst og diplom på årsmøtet. I tillegg har Knut Sterten fått Oppland idrettskrets hederstegn og hederspris for sin flotte innsats både på klubb og kretsnivå gjennom en årrekke. Styret gratulerer alle tre hjerteligst! Avslutningsvis vil vi rette en kjempestor takk til alle våre samarbeidspartnere og sponsorer for sesongen Styret ønsker også å takke alle klubbens medlemmer for flott innsats i 2011 både i form av alt frivillig arbeid og sportslig innsats! 4

5 REPRESENTASJONER FRA GJØ-VARD I 2011 HAR VÆRT: Lone Molstad Aktivitetsleder Mjøs O (40 %) til Eskil Gullord Aktivitetsleder Mjøs O (40 %) fra Jens Harald Fossheim På vegne av Gjø Vard hovedleder for OLL HLL Hans Jørgen Bergum Ass. for Oppland, 1. del av O landsleir Bjørn Godager Deltatt på Kretstinget i Oppland O krets Åshild Stuve Strandlie Deltatt på Kretstinget i Oppland O krets Bjørn Godager Deltatt på Årsmøte i Mjøs O Tommy Gullord Deltatt på Årsmøte i Mjøs O Tommy Gullord Gjø Vards Mjøs O kontakt SAMMENSETNING AV STYRE OG UTVALG 2011 Leder: Bjørn Godager (ikke på valg) Nestleder: Terje Gullord (på valg) Sekretær: Margrete Jøranli (ikke på valg) Kasserer: Jan Molstad (på valg) Sportslig leder/ styremedlem: Hans Jørgen Bergum (på valg) Ungdomsrep.: Anders Bergum (på valg) Vararepresentant: Arnfinn Pedersen (på valg) Statistikkfører: Materialforvalter: Tekstilforvalter: Kartutvalg: Sportslig utvalg: Data og informasjonsutvalg: Trimutvalg: Skistuakommite: Sponsor/økonomiutvalg: Valgkommite: Revisorer: Arnfinn Pedersen Ingen Torunn Ølstad Torbjørn Kravdal Sindre Godager Knut Sterten Hans Jørgen Bergum Audun Strandlie Eskil Gullord Bengt Erik Johansson Eirik Gullord Eskil Sande Gullord Erlend Godager Einar Sigstad Arne Strandlie Rune Engen Åshild Stuve Strandlie Ann Magritt Sande Olaf Småstuen Arnfinn Pedersen Terje Gullord Øystein Snuggerud Even Erlien Eirik Gullord (på valg) Lars Ølstad (på valg) Kristin Vaage (på valg) Sondre Gullord (vara, på valg) Erik Slettum (på valg) Roald Kleppe (på valg) Bjørn Godager (sign) Terje Gullord (sign) Hans Jørgen Bergum (sign) (Leder) (Nestleder) (Sportslig leder) Jan Molstad (sign) Margrete Jøranli (sign) Anders Bergum (sign) (Kasserer) (Sekretær) (Ungdomsrepresentant) 5

6 ÅRSRAPPORT FRA SPORTSLIG UTVALG Utvalget har bestått av: Hans Jørgen Bergum (leder) Audun Strandlie Eskil Sande Gullord Bengt Erik Johansson Oppgavene til utvalget har vært å organisere den sportslige aktiviteten i klubben, både det som gjelder rekrutteringsarbeid, treninger og samlinger. Det sportslige har vært organisert i 4 treningsgrupper. Gruppe 1 (1. 2. klasse) Hovedtrener: Ingen Trener: Rullering blant aktive foresatte Det lykkes ikke utvalget å skaffe hovedansvarlig for denne gruppa, men Astrid Kravdal utarbeidet et flott opplegg som ansvarlige for treningene satte ut. Ressurspersoner blant de foresatte har ledet treningene gjennom sesongen. Vi satte som krav at alle foresatte måtte følge opp egne barn på treningene. Astrid sitt bidrag i forkant av sesongen medførte at selve gjennomføringen av treningene ble effektiv, samt at vi fikk sikret at nivået på oppleggene ble tilpasset gruppen. Utvalget mener det er en fordel å ha en fast person som har ansvaret for treningene også for den yngste gruppa. Spesielt viktig for de yngste med forutsigbare og trygge omgivelser, inkludert en fast person å forholde seg til. Derfor må det prioriteres å skaffe en hovedtrener for gruppe 1 til neste sesong. Gruppe 1a (3. 4. klasse) Hovedtrener: Astrid Kravdal Også for denne gruppen har Astrid stått for opplegget på tilsvarende måte som for gruppe 1. Foresatte har bidratt til gjennomføring av disse treningene også. Gruppe 2 (5. 7. klasse) Hovedtrener: Are Strandlie og Martin Øhman For sommertreningene ble samme mal som for gruppe 1 benyttet, dvs. opplegget for den enkelte trening ble utarbeidet i forkant av sesongen. Are og Martin tilpasset opplegget slik at det passet for utøverne i gruppe 2. Noen av utøverne i denne gruppa har også prøvd seg i ordinære treningsløyper. Felles for de 3 yngste gruppene har vært et godt oppmøte gjennom sesongen. På det meste har det vært utøvere på trening. Det er også svært gledelig å registrere at antall starter i ordinære løp (inkl. ARIES Cupen) blant de under 16 år er mer en doblet siden forrige sesong. Hele 64 forskjellige utøvere har deltatt i et eller flere løp. Dette gir et godt grunnlag å bygge videre på neste sesong. 6

7 Sportslig utvalg vil spesielt takke Astrid Kravdal, Are Strandlie og Martin Øhman for det svært gode arbeidet de har gjort med rekruttene denne sesongen. Gruppe 3 (8. klasse og eldre) Hovedtrener: Eskil S. Gullord (vintersesongen) Vintertreningene startet 10. november med Eskil som ansvarlige for treningene. Ros til Eskil for gode treninger med spenst, styrke og innebandy. Dessverre var oppmøtet generelt dårlig. Det varierte mellom 3 og 10 utøvere. I sommersesongen har det ikke vært noen med et fast treneransvar. Tilbudet har vært de ukentlige treningsløpene. Også i år har Mjøs O hatt fast treningsdag onsdag, samt at ARIES Cupen også er arrangert på onsdager. Dette har medført at oppmøtet på mange av treningene i sommer har vært dårlig. Sportslig utvalg anbefaler derfor å bytte treningsdag neste år, slik at den ikke kolliderer med Mjøs O treningene på onsdager. Juniorene har hatt tilgang til trenere via Mjøs O. For å skape et større treningsmiljø og for å kunne gi et tilbud til alle i klubben, har utvalget nå inngått et samarbeide med Gjøvik Skiklubb om vintertreningen på Gjøvik skole for 2012 sesongen. Sportslige resultater Våre utøvere har markert seg godt også denne sesongen. Av spesielt gode prestasjoner nevnes følgende: NM sprint: Lone Sørlien Molstad kom til finalen i D21 og ble nr. 13. NM ultralang: Sindre Godager nr. 9 i H19 20 NM natt: Sindre Godager nr. 2 og sølvmedalje i H19 20 NM jr. stafett: Sindre Godager, Anders Bergum og Eskil S. Gullord nr. 13. KM mellom: Eskil S. Gullord totalvant klasse H19 20 KM stafett: Anders Bergum, Peder Fossheim Asplin og Elling Fossheim Asplin totalvant klasse H Veteran NM: Elin Dahlen tok sølvmedalje på mellomdistanse. i klasse D65. Tormod Dahlen tok bronsemedalje både på sprinten og langdistansen, mens det ble sølvmedalje på mellomdistansen i klasse H70. Blodslitet: Margrete Jøranli nr. 3 i klasse D55 Audun Strandlie nr. 3 i klasse H50 Åshild Stuve Strandlie nr. 5 i klasse D45 Kristine Strandlie nr. 10 i klasse D

8 Evaluering av de sportslige målene for

9 ÅRSRAPPORT TRIMUTVALGET Trimutvalget har bestått av Arne Strandlie, Svein Skoglund, Rune Engen og Einar Sigstad. Utvalget har i 2011 hatt 2 møter utenom telefonkontakt. Stifinneren 2011 ble arrangert for 42. gang. Følgende kart ble benyttet: Øverby Bymarka Glæstadhøgda Skumsjøen øst Flystripa, Reinsvoll, i samarbeid med Toten Troll Også i år har utprinting av kart og trykk på poser blitt ordnet av klubbens egne medlemmer. Postene ble satt ut til 10. mai. Vi deltok på Naturens Dag i juni og på Øverbydagen i september med stand og enkel innføring i kart og kompass. Nytt av året var at det var lagt ut sykkelposter på Bymarka kartet, og 4 kulturminne poster på Øverbykartet. Det ble til sammen solgt 121 poser på 6 utsalgssteder. 12 stifinnere har levert inn klippekort etter endt sesong, mange med positive merknader. Sykkelposter virket populære. Vi har i år søkt og fått kr fra Sparebankstiftelsen til utarbeidelse av nytt utvidet kart over hele Bymarka. Kartet blir i målestokk 1: og skal være klart til sesongen Dette prosjektet har vi hatt ett møte på og er nå i startfasen. For Trimutvalget Einar Sigstad ÅRSRAPPORT SPONSOR- OG ØKONOMIUTVALGET Utvalget har bestått av Arnfinn Pedersen, Terje Gullord, Øystein Snuggerud og Even Erlien. Vi startet arbeidet med å se på hvordan vi på best mulig måte kan pleie de sponsorene vi har og så vurderte vi potensielle nye sponsorer. Vi utarbeidet ulike sponsorpakker til ulike priser slik at vi hadde et produkt å selge. Vi fordelte ansvar og da var jobben i gang. Målet var å skaffe sponsorinntekter til over , kroner. Dette mente vi var realistisk da vi allerede hadde mange gode samarbeidspartnere som vi håpet ville fortsette å støtte opp om Gjø Vard. I tillegg fikk vi opp ei ganske lang liste med firmaer vi ønsket å kontakte med håp om å få til nye avtaler. Arbeidet med reforhandling av tidligere avtaler gikk over forventning da de aller fleste av dem ser at deres bidrag til Gjø Vard gir positive resultater. Arbeidet med å skaffe nye sponsorer har også gått bedre enn forventet. Gjø Vard har god standing i det lokale næringslivet. Ikke minst er lagets bidrag til folkehelse godt likt. Lagets innsats med drifting av Skistua, tilbud om turorientering og aktivisering av barn og unge har stor verdi da sponsoravtaler skal inngås. Målet ble nådd, vi har inngått 10 sponsoravtaler til en verdi av kr ,. For utvalget, Terje Gullord 9

10 ÅRSMELDING KARTUTVALGET Kartutvalget 2011 har bestått av: Torbjørn Kravdal, Knut Sterten og Sindre Godager Oppsummering Arbeidet i kartutvalget har vært et ganske normalt år. Utskrift av kart og løyper er fortsatt en stor oppgave til ukentlige treninger, samt våre løpsarrangement. Test av spredningsmetoden «Runners choice» ga kartutvalget en ny erfaring og Gjø Vard sitter her på en erfaring som flere vil ha bruk for, dersom denne spredningsmetoden tas i bruk. Møtevirksomhet Kartutvalget har kun hatt korrespondanse på telefon og e post. Status kartprosjekter 2011 Sprintkart Bassengparken 2011, synfart og digitalisert av Sindre Godager Sprintbasen for Gjøvik sentrum ble utvidet i området Bassengparken og korrigert på Fastland/ Hovdetoppen. Kartet ble utgitt til KM sprint i juni og fikk meget gode tilbakemeldinger fra løperne. Kartutvalget laget også en sak til nettstedet OPN.no (søk på grop på OPN.no). Sprintkart/skolekart Holmen 2010/2011, synfart og digitalisert av Anders Bergum Kartet ble ferdig synfart 2010, men er korrigert litt høsten Kartet vil bli stilt til disposisjon for Vardal ungdomsskole og Blomhaug skole. Kartet vil også bli lagt inn i sprintbasen for Gjøvik sentrum Sprintkart/skolekart Bjørnsveen 2011/2012, synfart og digitalisert av Anders Bergum Sommer/høst 2011 er det startet opp synfaring og digitalisering på kartet. Arbeidet er ikke ferdig og vil fortsette neste år. Sprintkart/skolekart Kopperud Kartet sto på kartplanen i 2010 og oppstart ble utsatt. Det har ikke vært mulig å starte opp prosjektet i 2011 på grunn av manglende synfaringskapasitet og det er tvilsomt om vi får startet opp dette i 2012 også. Flyplassen 2011, synfart og digitalisert av Bjørn Godager Det ble gjort noen få korreksjoner på kartet til ARIES Cup i august. Kartet er utgitt sammen med Toten Troll og Raufoss, men Gjø Vard har kostet korreksjonen alene. Korreksjonene er oversendt de to andre klubbene. Vesterås 2011, synfart og digitalisert av Sindre Godager Det er utført en del hogst i området rundt Revhiholen skytterbane. Revisjon har startet, men det er fortsatt behov for ytterligere arbeid med kartet. Kartplan Gjeldene kartplan går nå fram til 2013, og burde vært revidert. Det er imidlertid vanskelig å planlegge kartarbeider i lang tid framover både på grunn av litt dårlig synfaringskapasitet internt i klubben og på grunn av en manglende langsiktig arrangementsplan. Nye kartprosjekter Følgende nye kartprosjekter vil bli prioritert i 2012: 1. Kart til Gjø Vard løp/km. Styret har søkt om å arrangere KM langdistanse og stafett for Oppland og Hedmark i august. Det må påregnes revisjon til arrangementet uavhengig av hvor dette blir lagt. 2. Sprintkart/skolekart Bjørnsveen 2011/2012, synfart og digitalisert av Anders Bergum Vi håper å ferdigstille kartet i løpet av Kopperud 10

11 Kartet sto på kartplanen i 2010 og oppstart ble utsatt. Det har ikke vært mulig å starte opp prosjektet i 2011 på grunn av manglende synfaringskapasitet og det er tvilsomt om vi får startet opp dette i 2012 også. 4. Turkart Bymarka Gjø Vard har fått fra Sparebankstiftelsen DnB NOR til utarbeidelse av et stort Turorienteringskart over Bymarka. Kartet skal være i målestokk 1: og skal dekke et område på km2, og baseres på eldre o kart/turkart og kommunale geodata. Det kreves noe synfaring/markarbeid, men mest digitalisering. Søknaden har blitt lagd av trimutvalget i regi av Einar Sigstad. Kartutvalget har stilt opp på symbolsk gavesjekkutdeling utenfor Skistua sammen med trimutvalget og leder. Det har også vært et møte mellom trimutvalget, kartutvalget og leder for å avklare avgrensningen av området. Utskrift av kart og løyper Utskrift av kart og løyper har blitt en meget stor jobb for kartutvalget. Spesielt har vi merket den gledelige økningen i rekrutter i klubben, noe som har ført til større jobb med utskrift av kart. Kartutvalget oppfordrer alle andre komiteer om å komme med ønsker om utskrift av kart og løyper tidligere. Det er få som overholder fristene som er satt. Utskrift av løyper til ARIES Cup i august fra Vestbakken (Flyplassen) ble en ny utfordring for kartutvalget. Vi testet ut den nye spredningsmetoden «Runners choice». Da programvaren ikke har noen god løsning for dette, ble det mye manuelt arbeid. Det ble derfor laget en «demoløype» på forhånd, både for trening for kartutvalget og for enkelt å kunne informere løpere om hvordan spredningsmetoden fungerte. Demoløypa ble lagt ut på nett og vi inviterte hele o Norge til å komme med innspill om hvordan løypetrykken var løst. Vi fikk opplag hos NOF og link ble sendt til mange personer i Hedmark og Oppland uten at det kom inn spesielle kommentarer på forhånd. Under arrangementet kom det heller ikke inn kommentarer på løypetrykken, så vi tolker dette som et signal på at løypetrykken var løst på en god måte. Kartutvalget i Gjø Vard sitter nå på en erfaring som flere andre vil trenge dersom spredningsmetoden tas i bruk. Det kan derfor være aktuelt med en artikkel i Veivalg. Utførte utskriftsjobber: KM sprint og mellomdistanse Turorientering/ Stifinneren ARIES Cup på Vestbakken/Flyplassen Nesten ukentlige treningsløp og rekruttreninger Treningssamling for rekruttene Bedriftsløp (eksternt betalt oppdrag) Bacheloroppgave ved Høgskolen i Gjøvik Gjø Vard orienteringslag ved leder Bjørn Godager var «oppdragsgiver» for en bacheloroppgave gitt ved Høgskolen i Gjøvik våren Oppgaven er skrevet av student Helene Meum Johansen (også o løper i OK Moss) og har tittelen «Bruk av laserskanning ved fremstilling av orienteringskart». Torbjørn Kravdal (som ansatt ved HIG) var veileder. Spesielt interesserte kan få oppgaven elektronisk ved å kontakte kartutvalget. Kartlageret I forbindelse med den årlige vårdugnaden på Skistua, gjennomførte kartutvalget en opprydding av kartlageret. Mange gamle kart ble kastet, men vi tar selvfølgelig vare på noen eksemplarer av alle utgitte kart. Opplaget av trykte kart ligger hjemme hos Torbjørn Kravdal, men noen eldre kart ligger på Skistua. NOF's anleggsregister Kartutvalget oppdaterer informasjon i NOF's anleggsregister fortløpende. Kartarkiv på hjemmesida 11

12 Kartutvalget har installert programvare (Doma) for visning av kart på Gjø Vards nye webserver. Alle digitale kart er lagt ut i løpet av høsten Utlegging av eldre analoge kart vil kreve skanning og er mer tidskrevende og vil ikke bli en prioritert oppgave. Se: Kartarkiv for løpere Programvaren som er installert for kartarkivet på hjemmesida gir mulighet til å opprette flere brukerkontoer. Alle aktive medlemmer kan nå få brukernavn og passord for å legge ut sine egne kart med veivalg fra løp. Det er foreløpig ikke avklart om utdeling av brukernavn og passord skal gjøres av data/infoutvalget eller kartutvalget. Se: Veivalgstegning Kartutvalget har installert programvare (RouteGadget) for inntegning av veivalg etter våre arrangementer. Vi håper å ta dette i bruk til arrangement i Systemet krever at kart og løyper legges ut i tillegg til strekktider fra tidstakningsprogramvaren. Se: bin/reitti.cgi Kart til skoler Kartutvalget har laget PDF filer av alle oppdaterte kart i nærheten av skoler slik at disse kan lastes ned og skrives ut av skolene. Kartene er foreløpig ikke lagt ut på den nye webserveren. Ny hjemmeside Kartutvalget har flyttet aktuell informasjonen på den gamle hjemmesida over på den nye hjemmesida. Kartutvalget har også deltatt på møte med ekstern webutvikler sammen med leder. Kurvekart Kartutvalget laget på forespørsel fra sportslig utvalg i stand kurvekart av alle våre konkurransekart til bruk på spesialtreninger. Kartene ble imidlertid ikke blitt brukt i Offentlige geodata Gjø Vard har tilgang til offentlige geodata gjennom Gjøvik kommune. Vi kan fritt benytte FKB data (kart), ortofoto (flybilder) og laserdata (høydedata). Bruken av disse er svært nyttig ved revisjoner og fører til at behovet for nykonstruksjon blir mindre. Programvare Gjø Vard har følgende lisenser på OCAD: 2 x OCAD 10 standard 5 x OCAD 10 Course setting For kartutvalget Torbjørn Kravdal 12

13 ÅRSRAPPORT SKISTUAKOMITEEN Skistuakomiteen har bestått av følgende medlemmer: Ann Magritt Sande, Åshild Stuve Strandlie og Olaf Småstuen Komiteen har tradisjonelt bestått av fire medlemmer. Vi har kun bestått av tre medlemmer siden 2005, fordi det er vanskelig å bemanne denne komiteen. Olaf har hatt ansvar for all utleie og forefallende arbeid som dukker opp. Ann Magritt og Åshild har sine faste jobber med kasse, vaktlister, innkjøp osv. Vi har hatt to møter i løpet av året, i tillegg har vi hatt mye uformell kontakt. Møtet med Skistuas venner er avholdt i høst. Dette er et årlig møte hvor vi avklarer ulike spørsmål om vedlikehold, nødvendige investeringer m.m. Alle involverte opplever dette som et meget konstruktivt møte som gir økt innsats for Skistua. Driften på Skistua har vært som tidligere år. Vi har hatt åpent lørdager og søndager i vintersesongen, og søndager på høsten. Årets vinter var meget kald. Dette preget besøket noe, men vi synes besøket var bra allikevel. Flere helger var meget godt besøkt. På grunn av mye utleie denne høsten åpnet vi kafeen for sesongen litt senere. I skrivende stund er det derfor vanskelig å si noe om høstsesongen. Undertegnede hadde vakt første helgen i høst. Det var tydelig at de gamle gode gjestene satte pris på at vi åpnet. Kommentarer som: Nå har vi ventet på at dere skal åpne. Vi har fulgt med i avisen for å få med oss når det åpner. Så koselig at det er åpent nå. sier noe om at folk setter pris på tilbudet også om høsten. Også i år ble Skistuadagen arrangert første søndag i februar. Skistuas Venner og Gjø Vard samarbeidet om denne dagen. Det ble delt ut gratis pølser, samt solgt tradisjonelle varer. Jordet ved siden av var kjørt opp med dumpeløype. Været viste seg fra sin beste side. Det krydde av store og små overalt. Klok av skade fra året før hadde vi parkeringsvakter på plass fra morgenen av, og masse varer for salg. Omsetningen ble meget bra, ca ,. Utleien av Skistua til festlige anledninger har vært meget bra i Vi oppfordrer allikevel alle til og reklamere for stedet. Skistua har gjennomgått en ansiktsløfting dette året. Nye krus med tegning av Skistua er på plass. Tegningen er tegnet av Karl Aksel Klevenberg, leder i Skistuas Venner. I tillegg er nytt middagsservice, nytt bestikk og nye farrisglass på plass. Av inventar er det kjøpt inn nytt kjøleskap på kjøkkenet, noen (gamle) nye møbler i lillesalen og et premieskap som står i gangen. Dette er et spleiselag mellom Skistuas Venner og Gjø Vard. Alt i alt synes vi det har vært et godt år for Skistua, både med tanke på besøk, utleie og økonomi. Inntektene fra Skistua kan leses i regnskapet. Vi i Skistuakomiteen vil takke alle som har hjulpet til i året som har gått for Skistuakomiteen Åshild Stuve Strandlie 13

14 ÅRSRAPPORT FRA TØYFORVALTER Det er solgt tøy for kr 4 860, i 2011 mot kr i 2010 Extreme-bukse: XS S M L XL lager: 1 / solgt: 0 lager: 4/ solgt: 0 lager: 1 / solgt: 0 lager: 4 / solgt:1 lager: 2 / solgt: 0 Extreme-trøye: XS S M L XL XXL lager: 0 / solgt: 0 lager: 1 / solgt: 3 lager: 3 / solgt: 2 lager: 2 /solgt: 2 lager: 4 / solgt: 0 lager: 2 / solgt: 0 O-bluse kort arm: XS S M L XL lager: 0 /solgt: 0 lager: 0 / solgt: 1 lager: 5 /solgt: 0 lager: 1 / solgt: 0 lager: 0 / solgt: 0 O-bluse lang arm: XS S M L XL lager: 0 / solgt: 0 lager 5 / solgt: 0 lager: 6 / solgt: 0 lager: 4 / solgt: 0 lager: 0 / solgt: 0 Overtrekksjakke: XXS/150 XS S M L XL lager: 2 / solgt: 1 lager: 7 / solgt: 0 lager: 7 / solgt: 0 lager: 8 / solgt: 1 lager: 7 / solgt: 1 lager: 6 / solgt: 0 Diverse rester på lager: Overtrekksbukse: #: Kämpelä-bukse: XS S M L XL lager: 3/ solgt: 0 lager: 2/ solgt: 0 lager: 1/ solgt: 2 lager: 2/ solgt: 0 O-bluse gammel modell: XXS XS S M L XL lager: 1/solgt 0 lager: 1 lager: 2 lager: 3 lager: 1 * O-bukse gammel modell: XS S M L XL lager: 3/ solgt: 0 lager: 3/ solgt: 0 lager: 7 / solgt: 1 lager: 4 / solgt: 0 Torunn Ølstad ÅRSMELDING DATA- OG INFORMASJONSUTVALGET Utvalget har bestått av: Eirik Gullord, Eskil Gullord og Erlend Godager Ingen rapport mottatt. 14

15 ÅRSRAPPORT STATISTIKKFØRER Generelle kommentarer Det er 109 løpere i klubben som til sammen har startet i 723 individuelle terminfestede løp. LØPSSTATISTIKK Antall løpere med minst en start Herav 16 år og yngre gutter Herav 16 år og yngre jenter Herav 17 år og eldre herrer Herav 17 år og eldre damer Totalt antall individuelle starter Herav 16 år og yngre gutter Herav 16 år og yngre jenter Herav 17 år og eldre herrer Herav 17 år og eldre damer inkluderer ARIES Cupen Deltagere stafett Antall 1. premier KM Gjø Vard Vingelen Sprint Mellom Lang Stafett H Peder Asplin Fossheim Bronse Sølv H Jens Waage Gull H Anders Bergum Gull H Elling Asplin Fossheim Bronse H Eskil Sand Gullord Gull Gull D Marthe Ruttenborg Gull H 55 Arnfinn Pedersen Gull H Anders, Peder og Elling Gull H 17 Hans J, Arnfinn og Eskil Gull HOVEDLØPET FOR YNGRE Fossum Beitostølen Ski o Sprint Lang H 14 Tobias Lerche Fodstad 62 H 15 Peder Asplin Fossheim 10 x 70 H 16 Elling Aspelin Fossheim x H 16 Anders Bergum H 16 Jens Waage H 14 16C Tobias Lerche Fodstad 4 Par staf Peder og Elling 7 15

16 NM Sandef Raumar Fr.stad Larvik Asker Sprint Lang Mellom Stafett Ultra Natt Stafett D Marthe Ruttenborg 24 H Hans Herberg x H Eskil Sande Gullord x H Sindre Godager Sølv D21 Astrid Kravdal 22*) D 21 Lone Sørlien Molstad 13 D Belinda Østvik Jøranli 31 H Senior Sindre, Hans og Eskil 55 H Junior Sindre, Anders og Eskil 13 *) Heat 3 Kvalik. VETERAN WMOC Ungarn NM Kristiansand Sprint Lang Sprint Lang Mellom D 65 Kirsten Bakke 16(A) 7(B) D 65 Elin Dahlen 31(A) 31(A) 9 14 Sølv H 75 Olaf Småstuen 32(A) X(B) H 70 Tormod Dahlen 15(C) 39(B) Bronse Bronse Sølv H 55 Arnfinn Pedersen 40(A) X(A) STAFETTER (UTENOM NM) G13 16 Ski o stafett (par) 1 Anders Bergum og Elling Asplin Fossheim 16

17 3. REGNSKAP Se eget vedlegg. Kommentar til regnskap pr i vedlegget. 4. INNKOMNE FORSLAG Ingen innkomne forslag. 5. FASTSETTING AV KONTINGENT Styret foreslår uendret kontingent: Enkeltmedlem tom. 16 år, kr. 150,- Enkeltmedlem fom. 17 år, kr. 400,- Familiemedlemsskap, kr. 800,- 6. BUDSJETT Forslag til budsjett er satt opp sammen med regnskap. 7. ÆRESMEDLEMSKAP Utnevnelse av 2 æresmedlemmer. 8. VALG 17

GJØ-VARD ORIENTERINGSLAG. stiftet 13. desember 1949 ÅRSMELDING 2014

GJØ-VARD ORIENTERINGSLAG. stiftet 13. desember 1949 ÅRSMELDING 2014 GJØ-VARD ORIENTERINGSLAG stiftet 13. desember 1949 ÅRSMELDING 2014 1 2. STYRETS BERETNING Styret i Gjø-Vard har avholdt 7 møter siden siste årsmøte. I tillegg har det vært mange uformelle møter. Alle styrereferater

Detaljer

Gjø-Vard Orienteringslag Sesongen 2011

Gjø-Vard Orienteringslag Sesongen 2011 Gjø-Vard Orienteringslag Sesongen 2011 www.gjovard.no Hovedsponsor: Gjø-Vards sponsorer 2011 Hovedsponsor: Andre sponsorer: Kontaktinformasjon Styret Leder Bjørn Godager 412 52 468 bjoern.godager@hotmail.com

Detaljer

ÅRSMØTE FOR 2014 28. januar 2015 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA

ÅRSMØTE FOR 2014 28. januar 2015 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA ÅRSMØTE FOR 2014 28. januar 2015 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA DAGSORDEN: 1. Valg av ordstyrer, referent, protokollunderskrivere 2. Godkjenning av dagsorden 3. Årsmelding 4. Regnskap 2014 5. Innkomne forslag

Detaljer

Årsmelding for Løten O-lag 2012

Årsmelding for Løten O-lag 2012 Årsmelding for Løten O-lag 2012 Årsmøtet avholdes i kommunestyresalen på Tingberg mandag 04.02.2012 kl. 19.00 Våre hovedsponsorer i 2012 Side 2 av 23 Innholdsfortegnelse årsmøtedokumenter 2012 LØTEN O-LAG

Detaljer

Årsberetning og Regnskap for Rond O-lag

Årsberetning og Regnskap for Rond O-lag Årsberetning og Regnskap for Rond O-lag 2004-1 - Styrets virksomhet Styret har i 2004 hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Ungdomsrepresentant: Leder treningskomiteen: Leder

Detaljer

ÅRSMØTE FOR 2011 30. januar 2012 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA

ÅRSMØTE FOR 2011 30. januar 2012 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA ÅRSMØTE FOR 2011 30. januar 2012 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA DAGSORDEN: 1.Valg av ordstyrer, referent, protokollunderskrivere 2.Godkjenning av dagsorden 3.Årsmelding 4.Regnskap 2011 5.Innkomne forslag 6.Budsjett

Detaljer

ÅRSMØTE Østmarka Orienteringsklubb Fredag 16. januar 2014 kl. 18:00, Skihytta Lørenskog

ÅRSMØTE Østmarka Orienteringsklubb Fredag 16. januar 2014 kl. 18:00, Skihytta Lørenskog ÅRSMØTE Østmarka Orienteringsklubb Fredag 16. januar 2014 kl. 18:00, Skihytta Lørenskog Saksliste årsmøte ( 12 1 ) 1. Åpning a. Godkjenning av innkalling b. Godkjenning av saksliste c. Valg av møteleder

Detaljer

ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012

ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012 ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012 1. Organisasjonsoversikt 1.1 Styret 1.2 Utvalg Leder: Torkel Irgens Nestleder: Morten Selnes Styremedlemmer: Irene M Skiri, Aviaja Kleist Varamedlemmer: Anne Berit Vikhals,

Detaljer

ÅRSMØTE FOR 2008 26. JANUAR 2009 I KLUBBHYTTA

ÅRSMØTE FOR 2008 26. JANUAR 2009 I KLUBBHYTTA ÅRSMØTE FOR 2008 26. JANUAR 2009 I KLUBBHYTTA DAGSORDEN: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden 3. Årsmelding 4. Regnskap 2008 5. Innkomne forslag 6. Budsjett 2009 7. Valg NOTODDEN

Detaljer

Årsberetning. Rond O-lag. Årsberetning Rond O-lag 2002-1 -

Årsberetning. Rond O-lag. Årsberetning Rond O-lag 2002-1 - Årsberetning Rond O-lag 2002-1 - Styrets virksomhet Styret har i 2002 hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Ungdomsrepresentant: Leder trenings- og instruksjonskomiteen: Leder

Detaljer

ÅRSRAPPORT HEDRUM O-LAG 2010

ÅRSRAPPORT HEDRUM O-LAG 2010 ÅRSRAPPORT HEDRUM O-LAG 2010 Liv og røre på klubbmesterskapet SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I HEDRUM O-LAG 26. JANUAR 2011 KL 18.30 PÅ ÅSHALL 1. Åpning 2. Godkjenning 3. Valg av ordstyrer og referent 4. Årsmelding

Detaljer

Årsmeldingsutgave 1/04 HOVEDSAMARBEIDSPARTNER. Årsmøte mandag 26. Januar kl. 18.30 på klubbhytta. Informasjon Jukola. Årsmeldingen for 2003

Årsmeldingsutgave 1/04 HOVEDSAMARBEIDSPARTNER. Årsmøte mandag 26. Januar kl. 18.30 på klubbhytta. Informasjon Jukola. Årsmeldingen for 2003 Informasjonsblad utgitt av Notodden Orienteringslag Årgang 14 1/04 Årsmeldingsutgave Årsmøte mandag 26. Januar kl. 18.30 på klubbhytta Årsmeldingen for 2003 Se s. 5-15 Informasjon Jukola Se s. 24 Påmelding

Detaljer

Årsmøte mandag 8. desember 2014 kl 19.00 Klubbhuset Ormåsen

Årsmøte mandag 8. desember 2014 kl 19.00 Klubbhuset Ormåsen Organ for Eiker o - lag 4-2014 FOTOSESSION PÅ PINSELØPET PÅ KONGSBERG FOTO: Hans Roar Bakken ÅRSMELDING 2014 Årsmøte mandag 8. desember 2014 kl 19.00 Klubbhuset Ormåsen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAKLISTE

Detaljer

TROLLELGNYTT 1 2015 Årsrapport

TROLLELGNYTT 1 2015 Årsrapport TROLLELGNYTT 1 2015 Årsrapport Trollelgnytt og årsrapport Januar 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Side 2 Side 4 Side 5 Side 9 Side 24 Side 28 Årsrapport styret Årsrapport administrasjonsstaben Årsrapport

Detaljer

ÅRSBERETNING Perioden 01.01.2014 31.12.2014

ÅRSBERETNING Perioden 01.01.2014 31.12.2014 ÅRSBERETNING Perioden 01.01.2014 31.12.2014 1 INNHOLD Innkalling til årsmøte i OK Moss...4 STYRET MED KOMITÉER...5 1. STYRETS BERETNING:...7 2. KLUBBENS MØTEVIRKSOMHET...7 3. MEDLEMSTALL...8 4. STIPENDER...8

Detaljer

Årsberetning Porsgrunn O-lag 2011 Det kryr av o-rekrutter i Hovet-skogen! (fra siste trening i årets POL-karusell)

Årsberetning Porsgrunn O-lag 2011 Det kryr av o-rekrutter i Hovet-skogen! (fra siste trening i årets POL-karusell) Årsberetning Porsgrunn O-lag 2011 Det kryr av o-rekrutter i Hovet-skogen! (fra siste trening i årets POL-karusell) 1. Styrets beretning Dette året er det 75 år siden o-idretten så dagens lys i Porsgrunn

Detaljer

Årsmøte i NTNUI Orientering 2015. Vedlegg til sakspapirer til årsmøte 28.01.2015

Årsmøte i NTNUI Orientering 2015. Vedlegg til sakspapirer til årsmøte 28.01.2015 Årsmøte i NTNUI Orientering 2015 Vedlegg til sakspapirer til årsmøte 28.01.2015 21. januar 2015 Innholdsfortegnelse 1 Årsrapporter... 3 1.1 NTNUI Orientering... 3 1.1.1 Møtevirksomhet og representasjon...

Detaljer

Årsmøteinnkalling Skedsmo Skiklubb 23. januar 2014

Årsmøteinnkalling Skedsmo Skiklubb 23. januar 2014 Årsmøteinnkalling Skedsmo Skiklubb 23. januar 2014 Innhold Side 1. Åpning... 3 2. Godkjenne stemmeberettigede medlemmer... 3 3. Godkjenne den oppsatte dagsorden... 3 4. Valg av møteleder og referent...

Detaljer

årsmøte Gjøvik Håndballklubb Onsdag 30. mars 2011 kl. 19.00 på Comfort Grand Hotel

årsmøte Gjøvik Håndballklubb Onsdag 30. mars 2011 kl. 19.00 på Comfort Grand Hotel årsmøte Gjøvik Håndballklubb Onsdag 30. mars 2011 kl. 19.00 på Comfort Grand Hotel Innhold Agenda...3 Styrets årsrappport for 2010... 4 Årsregnskap 2010... 12 Noter til årsregnskap... 15 Revisjonsberetning...

Detaljer

HALDEN SKIKLUBB. Årsmøte 2013. ONSDAG 23.01.2013, kl 18.30, på Høiås

HALDEN SKIKLUBB. Årsmøte 2013. ONSDAG 23.01.2013, kl 18.30, på Høiås HALDEN SKIKLUBB Årsmøte 2013 ONSDAG 23.01.2013, kl 18.30, på Høiås SAKSLISTE 1. Godkjenne antall stemmeberettigede 2. Godkjenne innkalling 3. Godkjenne saksliste 4. Valg av møteleder, referent og 2 til

Detaljer

Årsmelding 2010. www.asil.no

Årsmelding 2010. www.asil.no Årsmelding 2010 www.asil.no I Vinterbro Kundeklubb får du nyttig informasjon og mange gode medlemstilbud fra senteret og senterets samarbeidspartnere. Medlemsskapet er gratis og det er enkelt å melde seg

Detaljer

Sp.kl. Freidig O-avdelings interne organ Februar 2013 Nr. 1 35. årgang

Sp.kl. Freidig O-avdelings interne organ Februar 2013 Nr. 1 35. årgang Sp.kl. Freidig O-avdelings interne organ Februar 2013 Nr. 1 35. årgang HU & HEI -Årsmelding - Ungdomsløp -Samlinger - Vintertrening -Store bommer - mm M N M M O L D E Ungdomsløp 2012 (..og 2013..) Som

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 Årsmøte på KK- hytta, møterommet onsdag 28. januar 2015 kl. 19.00

ÅRSBERETNING 2014 Årsmøte på KK- hytta, møterommet onsdag 28. januar 2015 kl. 19.00 ÅRSBERETNING 2014 Årsmøte på KK- hytta, møterommet onsdag 28. januar 2015 kl. 19.00 Støtt ditt idrettslag gjennom: Vår hovedsponsor: Oppgi vårt org.nr. 975567346 neste gang du skall tippe! Saksliste årsmøte

Detaljer

Årsmelding for Løten O-lag 2010

Årsmelding for Løten O-lag 2010 Årsmelding for Løten O-lag 2010 Årsmøtet avholdes i kommunestyresalen på Tingberg onsdag 02.02.2011 kl. 19.00 Samling i Danmark våren 2010: Bak fra venstre: Sindre Bæk, Arild Hesselberg Indby, Marte Fallbakken

Detaljer

Årsberetning Eidsvoll Sykkelklubb 2010

Årsberetning Eidsvoll Sykkelklubb 2010 Årsberetning Eidsvoll Sykkelklubb 2010 Grendehuset Dal 16.11.2010 1 Innholdsfortegnelse Årsberetning Eidsvoll Sykkelklubb 2010... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Agenda for årsmøtet 16. november 2010:... 3

Detaljer

KRETSTING 2008. Protokoll

KRETSTING 2008. Protokoll SØR-TRØNDELAG ORIENTERINGSKRETS KRETSTING 2008 Protokoll Side 1 SØR TRØNDELAG ORIENTERINGSKRETS KRETSTING 2008 TID: Lørdag 31. januar 2009 kl. 11.00- ca. 13.00 STED: Kretstinget ble holdt på Tiller i Trondheim

Detaljer

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 NORDLAND SKIKRETS TING SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 PROGRAM OG SAKSLISTE SAKENES BEHANDLING BERETNINGER REGNSKAP OG BUDSJETT HANDLINGSPLAN ORGANISASJONSPLAN LAGSOVERSIKT Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsmøte 2010. Sandnes Turnhall, tirsdag 2. Mars 2010. Dagsorden: 1. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Årsmøte 2010. Sandnes Turnhall, tirsdag 2. Mars 2010. Dagsorden: 1. Godkjenning av innkallingen og dagsorden ÅRSBERETNING 2009 1 Årsmøte 2010 Sandnes Turnhall, tirsdag 2. Mars 2010 Dagsorden: 1. Godkjenning av innkallingen og dagsorden 2. Valg av: a. Ordstyrer b. Referent c. 2 medlemmer til undertegnelse av protokoll

Detaljer

LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG REVIDERT ÅRSBERETNING ÅRSMØTET 2013 ONSDAG 26. MARS 2014 LILLOSTUA

LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG REVIDERT ÅRSBERETNING ÅRSMØTET 2013 ONSDAG 26. MARS 2014 LILLOSTUA LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG REVIDERT ÅRSBERETNING ÅRSMØTET 2013 ONSDAG 26. MARS 2014 LILLOSTUA Lillomarka Orienteringslag Side 2 Innholdsfortegnelse DAGSORDEN... 4 SAK 4 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2012... 5

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer