INNKALLING ÅRSMØTE I GJØ-VARD O-LAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING ÅRSMØTE I GJØ-VARD O-LAG"

Transkript

1 INNKALLING ÅRSMØTE I GJØ-VARD O-LAG STED: SKISTUA TID: SØNDAG 20. NOVEMBER 2011 KL AGENDA 1. ÅPNING Godkjenning av de stemmeberettigede Godkjenning av innkallingen, sakliste og forretningsorden Valg av dirigent, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 2. STYRETS ÅRSMELDING behandling 3. REGNSKAP behandling av revidert regnskap 4. INNKOMNE FORSLAG OG SAKER behandling 5. FASTSETTELSE AV MEDLEMSKONTINGENT 6. BUDSJETT vedtak 7. Utnevnelse av ÆRESMEDLEMSKAP 8. VALG Styret 1

2 GJØ-VARD ORIENTERINGSLAG stiftet 13. desember 1949 ÅRSMELDING

3 2. STYRETS BERETNING Styret i Gjø Vard har avholdt 8 styremøter siden siste årsmøte. I tillegg har det vært mange og jevnlige, uformelle møter og kommunikasjon for å forberede utvalgte saker og annen korrespondanse. Komiteer og utvalg har vært invitert kun etter sakenes behov. Alle styrereferater, informasjonsmateriell mm i styreperioden ligger tilgjengelig på den nye web sida. Denne nye websida ble åpnet 1. september og har en del mer moderne funksjonalitet. For øvrig ble en egen informasjonsbrosjyre også i år utarbeidet til sesongstart. Pr hadde klubben 157 medlemmer. 69 medlemmer er barn under 17 år. Tilsvarende tall i fjor var 155 medlemmer. Årets styre har videreført tradisjonen med å markere både sesongstart og sesongavslutning på Skistua, og disse arrangementene har hatt fin oppslutning. Utdeling av vandrepremier ble foretatt på sesongavslutningen 6. november. På samme arrangement overrakte Oppland idrettskrets Ungdomsmedvirkningsprisen for 2010 til Gjøvards ungdommer, prisen var på kr ,. Prisen ble vunnet i konkurranse med 17 klubber og var meget gledelig! Dette viser at ungdommene virkelig bidrar i klubbdriften og de samtidig utvikler en flott realkompetanse som er nyttig på mange måter. Løpsstatistikkførers grundige rapport viser mye aktivitet og gode resultater. Det er mange som har levert gode resultater, men Sindre Godager sin sølvmedalje i eldste jr klasse i natt NM er årets beste prestasjon. For tredje året på rad vant Gjø Vard Aries cupen sammenlagt. Det henvises for øvrig til rapportene fra sportslig utvalg og statistikkfører for ytterligere detaljer. Styret erfarer at klubben står ovenfor et lite skifte ved at en god del jr løpere flytter eller deltar mindre, mens nye rekrutter kommer nedenfra. Det er derfor naturlig at disse yngre løperne kommer gradvis mer i fokus og at det prioriteres å utvikle disse i den daglige driften av klubben. Trimkomiteen har som vanlig koordinert og organiser tur orienteringstilbudet på en god måte. Antall solgte tur o poser viser en del nedgang til 121 mot 148 (2010) og 156 (2009). Økonomien i klubben er fortsatt meget god. Regnskap viser et årsresultat på , men overskuddet fra O Festivalen er fortsatt dessverre ikke overført. Det forventes at dette vil skje i løpet av kort tid. Gjø Vards andel herfra vil anslagsvis være ca , hvorav har blitt inntektsført i fjor. Årsaken til avviket fra budsjettet skyldes blant annet økte sponsorinntekter, vesentlig mindre kartaktivitet, en del mer offentlig støtte, sen fakturering av et par aktører og noe mindre forbruk på sportslig aktivitet enn budsjettert. Som nevnt i fjorårets beretning sitter vi igjen med betydelige mer verdier etter O festivalen pga en oppdatert og verdifull kartdatabase og innkjøpt utstyr. Klubbens økonomi og sponsorutvalg gjør en kjempejobb og bidrar med svært verdifulle midler til klubben. Omfanget av sponsormidler økte med i fjor og har økt ytterligere med i år! Samtidig har vi som klubb blitt flinkere og flinkere til å pleie og samhandle med våre samarbeidspartnere både på sponsorsida og i Skistuas venner, og dette ser ut til å styrke klubben på flere måter. Klubbens kontantbeholdning er fortsatt god og utgjør et solid fundament for klubbens drift. Bingoinntektene har vært på fjorårets nivå, ca Styret har også i 2011 satt i gang en Bonus guidedugnad som har gitt et bra økonomibidrag. Skistua har hatt en god sesong med god omsetning, mye utleie og vellykket markering av Skistuadagen også i år. Skistuakomiteen har ellers med støtte fra styret gjennomført mange nye og flotte tiltak. Det er nå nye krus, middagsservice, bestikk, farrisglass, kjøleskap, samt premieskap og noen nye møbler! Skistuas venner som eier Skistua, er en meget god samarbeidspartner. De har finansiert ansiktsløftningen sammen med 3

4 Gjø Vard. Omsetningen og utleien har også vært meget bra. Dessverre har det vært tyveri i høst hvor begge tv ene ble stjålet. På kartsida har det vært stor aktivitet, men ingen store prosjekter. Men det har vært synfaring av kart i Brusvehagen og noe synfaring i nye hogstfelt på Vesterås. Gjø Vard ved søknad fra Trimutvalget har ellers fått fra Sparebankstiftelsen DnB NOR til utarbeidelse av et stort Turorienteringskart over Bymarka, og dette arbeidet ventes ferdig i 2013 og virker veldig spennende. Den nye A3 printeren leverer flotte kart til løp, trening og turorientering. På arrangementssida har vi hatt 2 KM for Hedmark og Oppland (sprint og mellomdistanse). Disse ble flott gjennomført under god ledelse av Terje Gullord og Knut Sterten. I tillegg har vi arrangert en flott og vellykket ARIES Cup med uttesting av ny type løypelegging, GPS og storskjerm teknologi. For arbeid med løypelegging rettes en stor takk til juniorene Sindre Godager og Eskil Gullord for Sprint KM, samt Tommy Gullord og Arnfinn Pedersen for flott arbeid med løyper til både Mellomdistanse KM og ARIES Cup! I mars ble det på Osbakken arrangert en flott og verdig dugnadsfest som en takk til alle de som stilte opp og hjalp til med O Festivalarrangementet. En stor takk bør rettes til festkomiteen! På bakgrunn av erfaringene bør styret vurdere om tilsvarende arrangement bør avholdes oftere for å styrke klubbmiljøet ytterligere. Styret har ellers besluttet, etter innkommet forslag, å utnevne Gunnar Haug og Olaf Småstuen som æresmedlemmer og disse får overrakt gave, blomst og diplom på årsmøtet. I tillegg har Knut Sterten fått Oppland idrettskrets hederstegn og hederspris for sin flotte innsats både på klubb og kretsnivå gjennom en årrekke. Styret gratulerer alle tre hjerteligst! Avslutningsvis vil vi rette en kjempestor takk til alle våre samarbeidspartnere og sponsorer for sesongen Styret ønsker også å takke alle klubbens medlemmer for flott innsats i 2011 både i form av alt frivillig arbeid og sportslig innsats! 4

5 REPRESENTASJONER FRA GJØ-VARD I 2011 HAR VÆRT: Lone Molstad Aktivitetsleder Mjøs O (40 %) til Eskil Gullord Aktivitetsleder Mjøs O (40 %) fra Jens Harald Fossheim På vegne av Gjø Vard hovedleder for OLL HLL Hans Jørgen Bergum Ass. for Oppland, 1. del av O landsleir Bjørn Godager Deltatt på Kretstinget i Oppland O krets Åshild Stuve Strandlie Deltatt på Kretstinget i Oppland O krets Bjørn Godager Deltatt på Årsmøte i Mjøs O Tommy Gullord Deltatt på Årsmøte i Mjøs O Tommy Gullord Gjø Vards Mjøs O kontakt SAMMENSETNING AV STYRE OG UTVALG 2011 Leder: Bjørn Godager (ikke på valg) Nestleder: Terje Gullord (på valg) Sekretær: Margrete Jøranli (ikke på valg) Kasserer: Jan Molstad (på valg) Sportslig leder/ styremedlem: Hans Jørgen Bergum (på valg) Ungdomsrep.: Anders Bergum (på valg) Vararepresentant: Arnfinn Pedersen (på valg) Statistikkfører: Materialforvalter: Tekstilforvalter: Kartutvalg: Sportslig utvalg: Data og informasjonsutvalg: Trimutvalg: Skistuakommite: Sponsor/økonomiutvalg: Valgkommite: Revisorer: Arnfinn Pedersen Ingen Torunn Ølstad Torbjørn Kravdal Sindre Godager Knut Sterten Hans Jørgen Bergum Audun Strandlie Eskil Gullord Bengt Erik Johansson Eirik Gullord Eskil Sande Gullord Erlend Godager Einar Sigstad Arne Strandlie Rune Engen Åshild Stuve Strandlie Ann Magritt Sande Olaf Småstuen Arnfinn Pedersen Terje Gullord Øystein Snuggerud Even Erlien Eirik Gullord (på valg) Lars Ølstad (på valg) Kristin Vaage (på valg) Sondre Gullord (vara, på valg) Erik Slettum (på valg) Roald Kleppe (på valg) Bjørn Godager (sign) Terje Gullord (sign) Hans Jørgen Bergum (sign) (Leder) (Nestleder) (Sportslig leder) Jan Molstad (sign) Margrete Jøranli (sign) Anders Bergum (sign) (Kasserer) (Sekretær) (Ungdomsrepresentant) 5

6 ÅRSRAPPORT FRA SPORTSLIG UTVALG Utvalget har bestått av: Hans Jørgen Bergum (leder) Audun Strandlie Eskil Sande Gullord Bengt Erik Johansson Oppgavene til utvalget har vært å organisere den sportslige aktiviteten i klubben, både det som gjelder rekrutteringsarbeid, treninger og samlinger. Det sportslige har vært organisert i 4 treningsgrupper. Gruppe 1 (1. 2. klasse) Hovedtrener: Ingen Trener: Rullering blant aktive foresatte Det lykkes ikke utvalget å skaffe hovedansvarlig for denne gruppa, men Astrid Kravdal utarbeidet et flott opplegg som ansvarlige for treningene satte ut. Ressurspersoner blant de foresatte har ledet treningene gjennom sesongen. Vi satte som krav at alle foresatte måtte følge opp egne barn på treningene. Astrid sitt bidrag i forkant av sesongen medførte at selve gjennomføringen av treningene ble effektiv, samt at vi fikk sikret at nivået på oppleggene ble tilpasset gruppen. Utvalget mener det er en fordel å ha en fast person som har ansvaret for treningene også for den yngste gruppa. Spesielt viktig for de yngste med forutsigbare og trygge omgivelser, inkludert en fast person å forholde seg til. Derfor må det prioriteres å skaffe en hovedtrener for gruppe 1 til neste sesong. Gruppe 1a (3. 4. klasse) Hovedtrener: Astrid Kravdal Også for denne gruppen har Astrid stått for opplegget på tilsvarende måte som for gruppe 1. Foresatte har bidratt til gjennomføring av disse treningene også. Gruppe 2 (5. 7. klasse) Hovedtrener: Are Strandlie og Martin Øhman For sommertreningene ble samme mal som for gruppe 1 benyttet, dvs. opplegget for den enkelte trening ble utarbeidet i forkant av sesongen. Are og Martin tilpasset opplegget slik at det passet for utøverne i gruppe 2. Noen av utøverne i denne gruppa har også prøvd seg i ordinære treningsløyper. Felles for de 3 yngste gruppene har vært et godt oppmøte gjennom sesongen. På det meste har det vært utøvere på trening. Det er også svært gledelig å registrere at antall starter i ordinære løp (inkl. ARIES Cupen) blant de under 16 år er mer en doblet siden forrige sesong. Hele 64 forskjellige utøvere har deltatt i et eller flere løp. Dette gir et godt grunnlag å bygge videre på neste sesong. 6

7 Sportslig utvalg vil spesielt takke Astrid Kravdal, Are Strandlie og Martin Øhman for det svært gode arbeidet de har gjort med rekruttene denne sesongen. Gruppe 3 (8. klasse og eldre) Hovedtrener: Eskil S. Gullord (vintersesongen) Vintertreningene startet 10. november med Eskil som ansvarlige for treningene. Ros til Eskil for gode treninger med spenst, styrke og innebandy. Dessverre var oppmøtet generelt dårlig. Det varierte mellom 3 og 10 utøvere. I sommersesongen har det ikke vært noen med et fast treneransvar. Tilbudet har vært de ukentlige treningsløpene. Også i år har Mjøs O hatt fast treningsdag onsdag, samt at ARIES Cupen også er arrangert på onsdager. Dette har medført at oppmøtet på mange av treningene i sommer har vært dårlig. Sportslig utvalg anbefaler derfor å bytte treningsdag neste år, slik at den ikke kolliderer med Mjøs O treningene på onsdager. Juniorene har hatt tilgang til trenere via Mjøs O. For å skape et større treningsmiljø og for å kunne gi et tilbud til alle i klubben, har utvalget nå inngått et samarbeide med Gjøvik Skiklubb om vintertreningen på Gjøvik skole for 2012 sesongen. Sportslige resultater Våre utøvere har markert seg godt også denne sesongen. Av spesielt gode prestasjoner nevnes følgende: NM sprint: Lone Sørlien Molstad kom til finalen i D21 og ble nr. 13. NM ultralang: Sindre Godager nr. 9 i H19 20 NM natt: Sindre Godager nr. 2 og sølvmedalje i H19 20 NM jr. stafett: Sindre Godager, Anders Bergum og Eskil S. Gullord nr. 13. KM mellom: Eskil S. Gullord totalvant klasse H19 20 KM stafett: Anders Bergum, Peder Fossheim Asplin og Elling Fossheim Asplin totalvant klasse H Veteran NM: Elin Dahlen tok sølvmedalje på mellomdistanse. i klasse D65. Tormod Dahlen tok bronsemedalje både på sprinten og langdistansen, mens det ble sølvmedalje på mellomdistansen i klasse H70. Blodslitet: Margrete Jøranli nr. 3 i klasse D55 Audun Strandlie nr. 3 i klasse H50 Åshild Stuve Strandlie nr. 5 i klasse D45 Kristine Strandlie nr. 10 i klasse D

8 Evaluering av de sportslige målene for

9 ÅRSRAPPORT TRIMUTVALGET Trimutvalget har bestått av Arne Strandlie, Svein Skoglund, Rune Engen og Einar Sigstad. Utvalget har i 2011 hatt 2 møter utenom telefonkontakt. Stifinneren 2011 ble arrangert for 42. gang. Følgende kart ble benyttet: Øverby Bymarka Glæstadhøgda Skumsjøen øst Flystripa, Reinsvoll, i samarbeid med Toten Troll Også i år har utprinting av kart og trykk på poser blitt ordnet av klubbens egne medlemmer. Postene ble satt ut til 10. mai. Vi deltok på Naturens Dag i juni og på Øverbydagen i september med stand og enkel innføring i kart og kompass. Nytt av året var at det var lagt ut sykkelposter på Bymarka kartet, og 4 kulturminne poster på Øverbykartet. Det ble til sammen solgt 121 poser på 6 utsalgssteder. 12 stifinnere har levert inn klippekort etter endt sesong, mange med positive merknader. Sykkelposter virket populære. Vi har i år søkt og fått kr fra Sparebankstiftelsen til utarbeidelse av nytt utvidet kart over hele Bymarka. Kartet blir i målestokk 1: og skal være klart til sesongen Dette prosjektet har vi hatt ett møte på og er nå i startfasen. For Trimutvalget Einar Sigstad ÅRSRAPPORT SPONSOR- OG ØKONOMIUTVALGET Utvalget har bestått av Arnfinn Pedersen, Terje Gullord, Øystein Snuggerud og Even Erlien. Vi startet arbeidet med å se på hvordan vi på best mulig måte kan pleie de sponsorene vi har og så vurderte vi potensielle nye sponsorer. Vi utarbeidet ulike sponsorpakker til ulike priser slik at vi hadde et produkt å selge. Vi fordelte ansvar og da var jobben i gang. Målet var å skaffe sponsorinntekter til over , kroner. Dette mente vi var realistisk da vi allerede hadde mange gode samarbeidspartnere som vi håpet ville fortsette å støtte opp om Gjø Vard. I tillegg fikk vi opp ei ganske lang liste med firmaer vi ønsket å kontakte med håp om å få til nye avtaler. Arbeidet med reforhandling av tidligere avtaler gikk over forventning da de aller fleste av dem ser at deres bidrag til Gjø Vard gir positive resultater. Arbeidet med å skaffe nye sponsorer har også gått bedre enn forventet. Gjø Vard har god standing i det lokale næringslivet. Ikke minst er lagets bidrag til folkehelse godt likt. Lagets innsats med drifting av Skistua, tilbud om turorientering og aktivisering av barn og unge har stor verdi da sponsoravtaler skal inngås. Målet ble nådd, vi har inngått 10 sponsoravtaler til en verdi av kr ,. For utvalget, Terje Gullord 9

10 ÅRSMELDING KARTUTVALGET Kartutvalget 2011 har bestått av: Torbjørn Kravdal, Knut Sterten og Sindre Godager Oppsummering Arbeidet i kartutvalget har vært et ganske normalt år. Utskrift av kart og løyper er fortsatt en stor oppgave til ukentlige treninger, samt våre løpsarrangement. Test av spredningsmetoden «Runners choice» ga kartutvalget en ny erfaring og Gjø Vard sitter her på en erfaring som flere vil ha bruk for, dersom denne spredningsmetoden tas i bruk. Møtevirksomhet Kartutvalget har kun hatt korrespondanse på telefon og e post. Status kartprosjekter 2011 Sprintkart Bassengparken 2011, synfart og digitalisert av Sindre Godager Sprintbasen for Gjøvik sentrum ble utvidet i området Bassengparken og korrigert på Fastland/ Hovdetoppen. Kartet ble utgitt til KM sprint i juni og fikk meget gode tilbakemeldinger fra løperne. Kartutvalget laget også en sak til nettstedet OPN.no (søk på grop på OPN.no). Sprintkart/skolekart Holmen 2010/2011, synfart og digitalisert av Anders Bergum Kartet ble ferdig synfart 2010, men er korrigert litt høsten Kartet vil bli stilt til disposisjon for Vardal ungdomsskole og Blomhaug skole. Kartet vil også bli lagt inn i sprintbasen for Gjøvik sentrum Sprintkart/skolekart Bjørnsveen 2011/2012, synfart og digitalisert av Anders Bergum Sommer/høst 2011 er det startet opp synfaring og digitalisering på kartet. Arbeidet er ikke ferdig og vil fortsette neste år. Sprintkart/skolekart Kopperud Kartet sto på kartplanen i 2010 og oppstart ble utsatt. Det har ikke vært mulig å starte opp prosjektet i 2011 på grunn av manglende synfaringskapasitet og det er tvilsomt om vi får startet opp dette i 2012 også. Flyplassen 2011, synfart og digitalisert av Bjørn Godager Det ble gjort noen få korreksjoner på kartet til ARIES Cup i august. Kartet er utgitt sammen med Toten Troll og Raufoss, men Gjø Vard har kostet korreksjonen alene. Korreksjonene er oversendt de to andre klubbene. Vesterås 2011, synfart og digitalisert av Sindre Godager Det er utført en del hogst i området rundt Revhiholen skytterbane. Revisjon har startet, men det er fortsatt behov for ytterligere arbeid med kartet. Kartplan Gjeldene kartplan går nå fram til 2013, og burde vært revidert. Det er imidlertid vanskelig å planlegge kartarbeider i lang tid framover både på grunn av litt dårlig synfaringskapasitet internt i klubben og på grunn av en manglende langsiktig arrangementsplan. Nye kartprosjekter Følgende nye kartprosjekter vil bli prioritert i 2012: 1. Kart til Gjø Vard løp/km. Styret har søkt om å arrangere KM langdistanse og stafett for Oppland og Hedmark i august. Det må påregnes revisjon til arrangementet uavhengig av hvor dette blir lagt. 2. Sprintkart/skolekart Bjørnsveen 2011/2012, synfart og digitalisert av Anders Bergum Vi håper å ferdigstille kartet i løpet av Kopperud 10

11 Kartet sto på kartplanen i 2010 og oppstart ble utsatt. Det har ikke vært mulig å starte opp prosjektet i 2011 på grunn av manglende synfaringskapasitet og det er tvilsomt om vi får startet opp dette i 2012 også. 4. Turkart Bymarka Gjø Vard har fått fra Sparebankstiftelsen DnB NOR til utarbeidelse av et stort Turorienteringskart over Bymarka. Kartet skal være i målestokk 1: og skal dekke et område på km2, og baseres på eldre o kart/turkart og kommunale geodata. Det kreves noe synfaring/markarbeid, men mest digitalisering. Søknaden har blitt lagd av trimutvalget i regi av Einar Sigstad. Kartutvalget har stilt opp på symbolsk gavesjekkutdeling utenfor Skistua sammen med trimutvalget og leder. Det har også vært et møte mellom trimutvalget, kartutvalget og leder for å avklare avgrensningen av området. Utskrift av kart og løyper Utskrift av kart og løyper har blitt en meget stor jobb for kartutvalget. Spesielt har vi merket den gledelige økningen i rekrutter i klubben, noe som har ført til større jobb med utskrift av kart. Kartutvalget oppfordrer alle andre komiteer om å komme med ønsker om utskrift av kart og løyper tidligere. Det er få som overholder fristene som er satt. Utskrift av løyper til ARIES Cup i august fra Vestbakken (Flyplassen) ble en ny utfordring for kartutvalget. Vi testet ut den nye spredningsmetoden «Runners choice». Da programvaren ikke har noen god løsning for dette, ble det mye manuelt arbeid. Det ble derfor laget en «demoløype» på forhånd, både for trening for kartutvalget og for enkelt å kunne informere løpere om hvordan spredningsmetoden fungerte. Demoløypa ble lagt ut på nett og vi inviterte hele o Norge til å komme med innspill om hvordan løypetrykken var løst. Vi fikk opplag hos NOF og link ble sendt til mange personer i Hedmark og Oppland uten at det kom inn spesielle kommentarer på forhånd. Under arrangementet kom det heller ikke inn kommentarer på løypetrykken, så vi tolker dette som et signal på at løypetrykken var løst på en god måte. Kartutvalget i Gjø Vard sitter nå på en erfaring som flere andre vil trenge dersom spredningsmetoden tas i bruk. Det kan derfor være aktuelt med en artikkel i Veivalg. Utførte utskriftsjobber: KM sprint og mellomdistanse Turorientering/ Stifinneren ARIES Cup på Vestbakken/Flyplassen Nesten ukentlige treningsløp og rekruttreninger Treningssamling for rekruttene Bedriftsløp (eksternt betalt oppdrag) Bacheloroppgave ved Høgskolen i Gjøvik Gjø Vard orienteringslag ved leder Bjørn Godager var «oppdragsgiver» for en bacheloroppgave gitt ved Høgskolen i Gjøvik våren Oppgaven er skrevet av student Helene Meum Johansen (også o løper i OK Moss) og har tittelen «Bruk av laserskanning ved fremstilling av orienteringskart». Torbjørn Kravdal (som ansatt ved HIG) var veileder. Spesielt interesserte kan få oppgaven elektronisk ved å kontakte kartutvalget. Kartlageret I forbindelse med den årlige vårdugnaden på Skistua, gjennomførte kartutvalget en opprydding av kartlageret. Mange gamle kart ble kastet, men vi tar selvfølgelig vare på noen eksemplarer av alle utgitte kart. Opplaget av trykte kart ligger hjemme hos Torbjørn Kravdal, men noen eldre kart ligger på Skistua. NOF's anleggsregister Kartutvalget oppdaterer informasjon i NOF's anleggsregister fortløpende. Kartarkiv på hjemmesida 11

12 Kartutvalget har installert programvare (Doma) for visning av kart på Gjø Vards nye webserver. Alle digitale kart er lagt ut i løpet av høsten Utlegging av eldre analoge kart vil kreve skanning og er mer tidskrevende og vil ikke bli en prioritert oppgave. Se: Kartarkiv for løpere Programvaren som er installert for kartarkivet på hjemmesida gir mulighet til å opprette flere brukerkontoer. Alle aktive medlemmer kan nå få brukernavn og passord for å legge ut sine egne kart med veivalg fra løp. Det er foreløpig ikke avklart om utdeling av brukernavn og passord skal gjøres av data/infoutvalget eller kartutvalget. Se: Veivalgstegning Kartutvalget har installert programvare (RouteGadget) for inntegning av veivalg etter våre arrangementer. Vi håper å ta dette i bruk til arrangement i Systemet krever at kart og løyper legges ut i tillegg til strekktider fra tidstakningsprogramvaren. Se: bin/reitti.cgi Kart til skoler Kartutvalget har laget PDF filer av alle oppdaterte kart i nærheten av skoler slik at disse kan lastes ned og skrives ut av skolene. Kartene er foreløpig ikke lagt ut på den nye webserveren. Ny hjemmeside Kartutvalget har flyttet aktuell informasjonen på den gamle hjemmesida over på den nye hjemmesida. Kartutvalget har også deltatt på møte med ekstern webutvikler sammen med leder. Kurvekart Kartutvalget laget på forespørsel fra sportslig utvalg i stand kurvekart av alle våre konkurransekart til bruk på spesialtreninger. Kartene ble imidlertid ikke blitt brukt i Offentlige geodata Gjø Vard har tilgang til offentlige geodata gjennom Gjøvik kommune. Vi kan fritt benytte FKB data (kart), ortofoto (flybilder) og laserdata (høydedata). Bruken av disse er svært nyttig ved revisjoner og fører til at behovet for nykonstruksjon blir mindre. Programvare Gjø Vard har følgende lisenser på OCAD: 2 x OCAD 10 standard 5 x OCAD 10 Course setting For kartutvalget Torbjørn Kravdal 12

13 ÅRSRAPPORT SKISTUAKOMITEEN Skistuakomiteen har bestått av følgende medlemmer: Ann Magritt Sande, Åshild Stuve Strandlie og Olaf Småstuen Komiteen har tradisjonelt bestått av fire medlemmer. Vi har kun bestått av tre medlemmer siden 2005, fordi det er vanskelig å bemanne denne komiteen. Olaf har hatt ansvar for all utleie og forefallende arbeid som dukker opp. Ann Magritt og Åshild har sine faste jobber med kasse, vaktlister, innkjøp osv. Vi har hatt to møter i løpet av året, i tillegg har vi hatt mye uformell kontakt. Møtet med Skistuas venner er avholdt i høst. Dette er et årlig møte hvor vi avklarer ulike spørsmål om vedlikehold, nødvendige investeringer m.m. Alle involverte opplever dette som et meget konstruktivt møte som gir økt innsats for Skistua. Driften på Skistua har vært som tidligere år. Vi har hatt åpent lørdager og søndager i vintersesongen, og søndager på høsten. Årets vinter var meget kald. Dette preget besøket noe, men vi synes besøket var bra allikevel. Flere helger var meget godt besøkt. På grunn av mye utleie denne høsten åpnet vi kafeen for sesongen litt senere. I skrivende stund er det derfor vanskelig å si noe om høstsesongen. Undertegnede hadde vakt første helgen i høst. Det var tydelig at de gamle gode gjestene satte pris på at vi åpnet. Kommentarer som: Nå har vi ventet på at dere skal åpne. Vi har fulgt med i avisen for å få med oss når det åpner. Så koselig at det er åpent nå. sier noe om at folk setter pris på tilbudet også om høsten. Også i år ble Skistuadagen arrangert første søndag i februar. Skistuas Venner og Gjø Vard samarbeidet om denne dagen. Det ble delt ut gratis pølser, samt solgt tradisjonelle varer. Jordet ved siden av var kjørt opp med dumpeløype. Været viste seg fra sin beste side. Det krydde av store og små overalt. Klok av skade fra året før hadde vi parkeringsvakter på plass fra morgenen av, og masse varer for salg. Omsetningen ble meget bra, ca ,. Utleien av Skistua til festlige anledninger har vært meget bra i Vi oppfordrer allikevel alle til og reklamere for stedet. Skistua har gjennomgått en ansiktsløfting dette året. Nye krus med tegning av Skistua er på plass. Tegningen er tegnet av Karl Aksel Klevenberg, leder i Skistuas Venner. I tillegg er nytt middagsservice, nytt bestikk og nye farrisglass på plass. Av inventar er det kjøpt inn nytt kjøleskap på kjøkkenet, noen (gamle) nye møbler i lillesalen og et premieskap som står i gangen. Dette er et spleiselag mellom Skistuas Venner og Gjø Vard. Alt i alt synes vi det har vært et godt år for Skistua, både med tanke på besøk, utleie og økonomi. Inntektene fra Skistua kan leses i regnskapet. Vi i Skistuakomiteen vil takke alle som har hjulpet til i året som har gått for Skistuakomiteen Åshild Stuve Strandlie 13

14 ÅRSRAPPORT FRA TØYFORVALTER Det er solgt tøy for kr 4 860, i 2011 mot kr i 2010 Extreme-bukse: XS S M L XL lager: 1 / solgt: 0 lager: 4/ solgt: 0 lager: 1 / solgt: 0 lager: 4 / solgt:1 lager: 2 / solgt: 0 Extreme-trøye: XS S M L XL XXL lager: 0 / solgt: 0 lager: 1 / solgt: 3 lager: 3 / solgt: 2 lager: 2 /solgt: 2 lager: 4 / solgt: 0 lager: 2 / solgt: 0 O-bluse kort arm: XS S M L XL lager: 0 /solgt: 0 lager: 0 / solgt: 1 lager: 5 /solgt: 0 lager: 1 / solgt: 0 lager: 0 / solgt: 0 O-bluse lang arm: XS S M L XL lager: 0 / solgt: 0 lager 5 / solgt: 0 lager: 6 / solgt: 0 lager: 4 / solgt: 0 lager: 0 / solgt: 0 Overtrekksjakke: XXS/150 XS S M L XL lager: 2 / solgt: 1 lager: 7 / solgt: 0 lager: 7 / solgt: 0 lager: 8 / solgt: 1 lager: 7 / solgt: 1 lager: 6 / solgt: 0 Diverse rester på lager: Overtrekksbukse: #: Kämpelä-bukse: XS S M L XL lager: 3/ solgt: 0 lager: 2/ solgt: 0 lager: 1/ solgt: 2 lager: 2/ solgt: 0 O-bluse gammel modell: XXS XS S M L XL lager: 1/solgt 0 lager: 1 lager: 2 lager: 3 lager: 1 * O-bukse gammel modell: XS S M L XL lager: 3/ solgt: 0 lager: 3/ solgt: 0 lager: 7 / solgt: 1 lager: 4 / solgt: 0 Torunn Ølstad ÅRSMELDING DATA- OG INFORMASJONSUTVALGET Utvalget har bestått av: Eirik Gullord, Eskil Gullord og Erlend Godager Ingen rapport mottatt. 14

15 ÅRSRAPPORT STATISTIKKFØRER Generelle kommentarer Det er 109 løpere i klubben som til sammen har startet i 723 individuelle terminfestede løp. LØPSSTATISTIKK Antall løpere med minst en start Herav 16 år og yngre gutter Herav 16 år og yngre jenter Herav 17 år og eldre herrer Herav 17 år og eldre damer Totalt antall individuelle starter Herav 16 år og yngre gutter Herav 16 år og yngre jenter Herav 17 år og eldre herrer Herav 17 år og eldre damer inkluderer ARIES Cupen Deltagere stafett Antall 1. premier KM Gjø Vard Vingelen Sprint Mellom Lang Stafett H Peder Asplin Fossheim Bronse Sølv H Jens Waage Gull H Anders Bergum Gull H Elling Asplin Fossheim Bronse H Eskil Sand Gullord Gull Gull D Marthe Ruttenborg Gull H 55 Arnfinn Pedersen Gull H Anders, Peder og Elling Gull H 17 Hans J, Arnfinn og Eskil Gull HOVEDLØPET FOR YNGRE Fossum Beitostølen Ski o Sprint Lang H 14 Tobias Lerche Fodstad 62 H 15 Peder Asplin Fossheim 10 x 70 H 16 Elling Aspelin Fossheim x H 16 Anders Bergum H 16 Jens Waage H 14 16C Tobias Lerche Fodstad 4 Par staf Peder og Elling 7 15

16 NM Sandef Raumar Fr.stad Larvik Asker Sprint Lang Mellom Stafett Ultra Natt Stafett D Marthe Ruttenborg 24 H Hans Herberg x H Eskil Sande Gullord x H Sindre Godager Sølv D21 Astrid Kravdal 22*) D 21 Lone Sørlien Molstad 13 D Belinda Østvik Jøranli 31 H Senior Sindre, Hans og Eskil 55 H Junior Sindre, Anders og Eskil 13 *) Heat 3 Kvalik. VETERAN WMOC Ungarn NM Kristiansand Sprint Lang Sprint Lang Mellom D 65 Kirsten Bakke 16(A) 7(B) D 65 Elin Dahlen 31(A) 31(A) 9 14 Sølv H 75 Olaf Småstuen 32(A) X(B) H 70 Tormod Dahlen 15(C) 39(B) Bronse Bronse Sølv H 55 Arnfinn Pedersen 40(A) X(A) STAFETTER (UTENOM NM) G13 16 Ski o stafett (par) 1 Anders Bergum og Elling Asplin Fossheim 16

17 3. REGNSKAP Se eget vedlegg. Kommentar til regnskap pr i vedlegget. 4. INNKOMNE FORSLAG Ingen innkomne forslag. 5. FASTSETTING AV KONTINGENT Styret foreslår uendret kontingent: Enkeltmedlem tom. 16 år, kr. 150,- Enkeltmedlem fom. 17 år, kr. 400,- Familiemedlemsskap, kr. 800,- 6. BUDSJETT Forslag til budsjett er satt opp sammen med regnskap. 7. ÆRESMEDLEMSKAP Utnevnelse av 2 æresmedlemmer. 8. VALG 17

INNKALLING ÅRSMØTE I GJØ-VARD O-LAG

INNKALLING ÅRSMØTE I GJØ-VARD O-LAG INNKALLING ÅRSMØTE I GJØ-VARD O-LAG STED: SKISTUA TID: SØNDAG 21. NOVEMBER 2010 KL. 18.00 AGENDA 1. ÅPNING Godkjenning av de stemmeberettigede Godkjenning av innkallingen, sakliste og forretningsorden

Detaljer

Gjø-Vard orienteringslag Sesongen 2012

Gjø-Vard orienteringslag Sesongen 2012 Gjø-Vard orienteringslag Sesongen 2012 Jukolalaget 2011 Hovedsponsor: Styret 2012 Leder Bjørn Godager Tlf 412 52 468 mailto:bjoern.godager@hotmail.com Nestleder Bengt Johansson Tlf 416 42 459 mailto:beejoh@online.no

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE I GJØ-VARD O-LAG

INNKALLING ÅRSMØTE I GJØ-VARD O-LAG INNKALLING ÅRSMØTE I GJØ-VARD O-LAG STED: SKISTUA TID: SØNDAG 2. DESEMBER 2012 KL. 18.00 AGENDA 1. ÅPNING Godkjenning av de stemmeberettigede Godkjenning av innkallingen, sakliste og forretningsorden Valg

Detaljer

MØTEREFERAT Styremøte Gjø Vard o lag

MØTEREFERAT Styremøte Gjø Vard o lag MØTEREFERAT Styremøte Gjø Vard o lag Tid: Tirsdag 19.02.13. 20.00 22.00 Sted: Knut Åge Berge, Nevervegen 1, Hunndalen Til stede: Bengt Erik Johansson (,leder), Arnfinn Pedersen (, nestleder), Knut Sterten

Detaljer

Gjø-Vard Orienteringslag Sesongen 2011

Gjø-Vard Orienteringslag Sesongen 2011 Gjø-Vard Orienteringslag Sesongen 2011 www.gjovard.no Hovedsponsor: Gjø-Vards sponsorer 2011 Hovedsponsor: Andre sponsorer: Kontaktinformasjon Styret Leder Bjørn Godager 412 52 468 bjoern.godager@hotmail.com

Detaljer

Nr Sak Tiltak Frist Ansvar 1.13 Godkjenning av Innkalling til styremøte nr 1 2013 ble godkjent.

Nr Sak Tiltak Frist Ansvar 1.13 Godkjenning av Innkalling til styremøte nr 1 2013 ble godkjent. MØTEREFERAT Styremøte Gjø Vard o lag Tid: Mandag 21.01. 1900 2215 Sted: Bengt Erik Johansson, Plassvingen 18 Til stede: Knut Sterten (, kasserer), Martin Öhman (, rekruttkomite), Anders Bergum (AB, ungdomsrepresentant),

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE I GJØ-VARD O-LAG

INNKALLING ÅRSMØTE I GJØ-VARD O-LAG INNKALLING ÅRSMØTE I GJØ-VARD O-LAG STED: SKISTUA TID: 23. NOVEMBER 2008 KL. 18.00 AGENDA 1. ÅPNING / GODKJENNING AV INNKALLING 2. KONSTITUERING 3. ÅRSMELDING 4. REGNSKAP 5. INNKOMNE SAKER 6. FASTSETTELSE

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE I GJØ-VARD O-LAG

INNKALLING ÅRSMØTE I GJØ-VARD O-LAG INNKALLING ÅRSMØTE I GJØ-VARD O-LAG STED: SKISTUA TID: SØNDAG 22. NOVEMBER 2009 KL. 18.00 AGENDA 1. ÅPNING Godkjenning av de stemmeberettigede Godkjenning av innkallingen, sakliste og forretningsorden

Detaljer

TILLITSMANNSHÅNDBOK GJØ-VARD O-LAG

TILLITSMANNSHÅNDBOK GJØ-VARD O-LAG 1 TILLITSMANNSHÅNDBOK GJØ-VARD O-LAG 1. Arbeidsfordeling med funksjonsbeskrivelse. 1.1. Oversikt over ansvarsforhold og arbeidsfordeling i styre og utvalg Arbeidsfordeling bør ikke være statisk. Målet

Detaljer

GJØ-VARD ORIENTERINGSLAG. stiftet 13. desember 1949 ÅRSMELDING 2013

GJØ-VARD ORIENTERINGSLAG. stiftet 13. desember 1949 ÅRSMELDING 2013 GJØ-VARD ORIENTERINGSLAG stiftet 13. desember 1949 ÅRSMELDING 2013 1 2. STYRETS BERETNING Styret i Gjø-Vard har avholdt 7 møter siden siste årsmøte. I tillegg har det vært mange uformelle møter. Alle styrereferater

Detaljer

ADMINISTRATIV REPRESENTASJON Espen Hagberg har sittet som kasserer i Oppland O krets.

ADMINISTRATIV REPRESENTASJON Espen Hagberg har sittet som kasserer i Oppland O krets. Styrets virksomhet Styret har i 2010 hatt følgende sammensetning: Leder: Kai Solum Nestleder: Torstein Fretheim Sekretær: Turid Giil Kasserer: Espen Hagberg Ungdomsrepresentant: Tone Vollen Leder instruksjon

Detaljer

O-gruppa i Nesodden IF avholdt årsmøte på Berger mandag 9. februar 2009.

O-gruppa i Nesodden IF avholdt årsmøte på Berger mandag 9. februar 2009. PROTOKOLL O-gruppa i Nesodden IF avholdt årsmøte på Berger mandag 9. februar 2009. 1. Innkalling Det var ingen bemerkninger til innkallingen. 2. Valg av møteleder og referent Tormod Strand ble valgt til

Detaljer

Årsberetning for Lierbygda o lag 2007

Årsberetning for Lierbygda o lag 2007 Årsberetning for Lierbygda o lag 2007 Styret i Lierbygda O lag har i 2007 hatt følgende sammensetning: Leder: Kari Strand Sekretær: Roger Olsson Kasserer: Kim Farnes Hansen Leder anleggsutvalget: Ingemar

Detaljer

Årsberetning 2016 Røros IL Orientering

Årsberetning 2016 Røros IL Orientering Årsberetning 2016 Røros IL Orientering Styret i 2016 har bestått av: Leder Frode Sjøvold Kasserer Petter Gullikstad Styremedlem Kari Ryttervoll Styremedlem Wenche Olsson Styremedlem Beate Møller Varamedlem

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

UTKAST Årsmelding 2016/2017. Skiskyttergruppa

UTKAST Årsmelding 2016/2017. Skiskyttergruppa UTKAST Årsmelding 2016/2017 Skiskyttergruppa Bilde xx Vemun Kragh ble nr 4 i G15 i hovedlandsrennet i Meråker 2017. 1 Denne årsberetningen dekker perioden fra fjorårets årsmøte til årets årsmøte, dvs sesongen

Detaljer

Årsmelding Mo orienteringsklubb 2010

Årsmelding Mo orienteringsklubb 2010 Årsmelding 2010 Styret: Leder Årsmøtet 2010 valgte ikke leder, men ga styret fullmakt til å innhente leder. Tore Kolstad har fungert som leder fra ca 1. juni 2010. Nestleder Jan Kåre Vatne (2010-2011)

Detaljer

Årsberetning for. Rond O-lag

Årsberetning for. Rond O-lag Årsberetning for Rond O-lag 2009 Styrets virksomhet Styret har i 2009 hatt følgende sammensetning: Leder: Kai Solum Nestleder: Astri Storberget Sekretær: Turid Giil Kasserer: Espen Hagberg Ungdomsrepresentant:

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

Årsmelding for langrenn/skiskyttergruppa 2016

Årsmelding for langrenn/skiskyttergruppa 2016 Årsmelding for langrenn/skiskyttergruppa 2016 1 STYRETS SAMMENSETNING: Følgende styre ble valgt på årsmøtet 22. februar 2016: Leder: Styremedlemmer: Sportslig ansvarlig: Økonomi ansvarlig Valgkomite: Torgeir

Detaljer

Årsberetning 2013 for Rond O-lag

Årsberetning 2013 for Rond O-lag Årsberetning 2013 for Rond O-lag STYRETS VIRKSOMHET Styret har i 2013 hatt følgende sammensetning: Leder: Thorstein Fretheim Nestleder: Bjørn Myhrmoen Sekretær: Turid Giil Kasserer: Tea Forberg Leder trimkomite:

Detaljer

PROTOKOLL FRA KRETSTING SØR-TRØNDELAG SKISKYTTERKRETS (STSSK)

PROTOKOLL FRA KRETSTING SØR-TRØNDELAG SKISKYTTERKRETS (STSSK) Sør-Trøndelag Skiskytterkrets www.skiskyting.no/kretser/sortrondelag PROTOKOLL FRA KRETSTING SØR-TRØNDELAG SKISKYTTERKRETS (STSSK) Mandag 04.05.15 Løvåsen Leir, Haltdalen Leder Knut Sand ønsket velkommen

Detaljer

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen.

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle idrettslagets

Detaljer

Årsberetning og Regnskap for Rond O-lag

Årsberetning og Regnskap for Rond O-lag Årsberetning og Regnskap for Rond O-lag 2008 Styrets virksomhet Styret har i 2008 hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Ungdomsrepresentant: Leder instruksjon og treningskomiteen:

Detaljer

SAKSLISTE ÅRSMØTET 27.2.2012. Styret viser til innkalling i Trekanten nr. 1/2012, og har fastsatt følgende saksliste:

SAKSLISTE ÅRSMØTET 27.2.2012. Styret viser til innkalling i Trekanten nr. 1/2012, og har fastsatt følgende saksliste: SAKSLISTE ÅRSMØTET 27.2.2012 Styret viser til innkalling i Trekanten nr. 1/2012, og har fastsatt følgende saksliste: 1. Godkjenning av innkalling, valg av ordstyrer, referent og to protokoll-underskrivere

Detaljer

Styremøte i Vestfold o-krets torsdag 21.08.2014 klokken 18.00

Styremøte i Vestfold o-krets torsdag 21.08.2014 klokken 18.00 Styremøte i Vestfold o-krets torsdag 21.08.2014 klokken 18.00 Tilstede: Berit Horvei, Trond Gjelstad, Ingvild Eckdahl, Ole Petter Ruud og L. Stenerud 1. Gjennomgang av forrige møtereferat Møtet tok en

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan. Raumar orientering

VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan. Raumar orientering VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan Raumar orientering 2017-2020 Visjon: Raumar orientering et ledende miljø innen utholdenhetsidretter på Øvre Romerike Virksomhetsidé: Raumar orientering er et samarbeid

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

Årsmøte Bø Dykkerklubb

Årsmøte Bø Dykkerklubb Årsmøte Bø Dykkerklubb TID: Lørdag 12/3-2011. Kl. 1900 STED: Toms Bar, Vinjesjøen Saksliste: Åpning Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter underskrive protokoll. Godkjenne representanter Godkjenne

Detaljer

Årsmelding IL Gular orienteringsgruppa 2014

Årsmelding IL Gular orienteringsgruppa 2014 Årsmelding IL Gular orienteringsgruppa 2014 Tillitsvalde i 2014 Følgjande styre blei vald på årsmøtet 20. mars 2014 Leiar: Kartansvarleg: Arrangementsansvarleg: Kasserar: Bård Hekland Svein Linga Tore

Detaljer

Retningslinjer for drift av Fana Idrettslag orienteringsgruppen

Retningslinjer for drift av Fana Idrettslag orienteringsgruppen Retningslinjer for drift av Fana Idrettslag orienteringsgruppen 1. INNLEDNING Formålet med disse retningslinjer er at driften av gruppen skal være i så faste og gode former som mulig. Dette for at gruppestyret

Detaljer

Bamble Modell Fly Klubb BMFK

Bamble Modell Fly Klubb BMFK Stathelle 20.02.2016 Side 1 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 20.02.2016 Saksliste og sakspapirer(8 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 25/1-2016 Torsdag 25.

Detaljer

INSTRUKSER, STATUTTER OG RETNINGSLINJER FOR HEDRUM ORIENTERINGSLAG. GODKJENT AV STYRET 3. FEBRUAR 2014.

INSTRUKSER, STATUTTER OG RETNINGSLINJER FOR HEDRUM ORIENTERINGSLAG. GODKJENT AV STYRET 3. FEBRUAR 2014. 1 INSTRUKSER, STATUTTER OG RETNINGSLINJER FOR HEDRUM ORIENTERINGSLAG. GODKJENT AV STYRET 3. FEBRUAR 2014. INSTRUKS FOR STYRETS ARBEID LEDEREN Lederen har den daglige ledelse av idrettslaget. Lederen skal

Detaljer

REKRUTTERING. - Turorientering videreføres som et viktig rekrutterings- og breddearrangement. Mulighet for nye brukergrupper og rekrutteringsarenaer

REKRUTTERING. - Turorientering videreføres som et viktig rekrutterings- og breddearrangement. Mulighet for nye brukergrupper og rekrutteringsarenaer REKRUTTERING O-KARUSELLEN TURORIENTERING SAMARBEID NYBEGYNNERKURS KVALITET - O-karusellen skal videreføres som det viktigste rekrutteringstiltaket og rekruttaktivitet gjennom opplegg i Trinn 1, 7 9 år

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET Torsdag 12. april - kl. 19.00 Knyken skisenter 1 Årsmelding 2011 Orkdal idrettslag - Hovedlaget STYRET: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Oddbjørn

Detaljer

Thorstein Fretheim Ny

Thorstein Fretheim Ny Styrets virksomhet Styret har i 2011 hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Ungdomsrepresentant: Leder instruksjon og treningskomiteen: Leder kartkomiteen: Leder trimkomiteen:

Detaljer

GJØ-VARD ORIENTERINGSLAG INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015

GJØ-VARD ORIENTERINGSLAG INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 GJØ-VARD ORIENTERINGSLAG stiftet 13. desember 1949 INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 STED: SKISTUA TID: SØNDAG 29. NOVEMBER 2015 KL. 18.00 AGENDA 1. ÅPNING Godkjenning av de stemmeberettigede Godkjenning av

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2012 Styret Rolle Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Navn Edvard Gundersen Christian Anholt Jarle Skaug Grete Hangerhagen (Beate

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

Årsmelding 2015 IL Gular, orienteringsgruppa

Årsmelding 2015 IL Gular, orienteringsgruppa Årsmelding 2015 IL Gular, orienteringsgruppa Tillitsvalde i 2015 Følgjande styre blei vald på årsmøtet 5. mars 2015 Leiar: Kartansvarleg: Arrangementsansvarleg: Kasserar: Sportsleg leiar: Bård Hekland

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning

Trondheim Bryteklubb Årsberetning Årsberetning 2016 / 2017 Årsberetning 2016/2017 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 68.ordinære årsmøte 27.mars 2017 kl 1900. Sted: Ladesletta Helse- og Velferdssenter i Lade Alle 80. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

ÅRSMØTE 24 JANUAR 2017 kl 18:00 - rådhus 1, møterom 1

ÅRSMØTE 24 JANUAR 2017 kl 18:00 - rådhus 1, møterom 1 ÅRSBERETNING 2016 SORTLAND O-LAG ÅRSMØTE 24 JANUAR 2017 kl 18:00 - rådhus 1, møterom 1 Saksliste: 1. Godkjenning stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Valg av

Detaljer

Mars 2014. Ny sponsor i klubben

Mars 2014. Ny sponsor i klubben 7.-8. mars 9. mars 21. mars 21. mars 29. mars Ny sponsor i klubben Mars 2014 Viktige hendelser denne måned: Svartbeltesamling, Bergen Årsmøte JKA Norway, Bergen Klubbmesterskap senior, Fudoshin Dojo Japan

Detaljer

Årsberetning 2014 for Rond O-lag

Årsberetning 2014 for Rond O-lag Årsberetning 2014 for Rond O-lag STYRETS VIRKSOMHET Styret har i 2014 hatt følgende sammensetning: Leder: Thorstein Fretheim Nestleder: Bjørn Myhrmoen Sekretær: Turid Giil Kasserer: Tea Forberg Leder trimkomite:

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE I GJØ-VARD O-LAG

INNKALLING ÅRSMØTE I GJØ-VARD O-LAG INNKALLING ÅRSMØTE I GJØ-VARD O-LAG STED: SKISTUA TID: TORSDAG 27. NOVEMBER 2014 KL. 18.00 AGENDA 1. ÅPNING Godkjenning av de stemmeberettigede Godkjenning av innkallingen, sakliste og forretningsorden

Detaljer

Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015

Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015 Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015 Årsmøte 2015 Lausgarda Salongskytterlag Side 1 av 7 ÅRSMØTET I LAUSGARDA SSL 2015 ****** Møtested sportshytta Hov stadion Mandag 16. mars 2015 kl. 18.30 1. Godkjenne

Detaljer

ÅRSMØTEREFERAT 2013. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen.

ÅRSMØTEREFERAT 2013. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen. ÅRSMØTEREFERAT 2013 OK Moss avholdt Årsmøte på Noreødegården torsdag 28.februar 2013 kl.19.00. 19 stemmeberettigede møtte fram. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen. 2. Valg

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013 Klubbhuset Setnesmoen, mandag 09.desember 2013 kl.18.00 Åpning Klubbens leder Lars Ramstad åpnet møtet og ønsket de frammøtte hjertelig velkommen. Det var gledelig at

Detaljer

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Vedtatt av årsmøtet 2. februar 2016 1. Innledning Formålet med disse retningslinjer er å bidra til at orienteringsavdelingen drives på en ryddig og

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015 Årsberetning 2014 / 2015 Årsberetning 2014/2015 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 66.ordinære årsmøte 28.april 2015 kl 1900. Sted: Arne L. Fallrø AS sine lokaler i Heimdalsveien 18. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

GJØ-VARD ORIENTERINGSLAG. stiftet 13. desember 1949 ÅRSMELDING 2014

GJØ-VARD ORIENTERINGSLAG. stiftet 13. desember 1949 ÅRSMELDING 2014 GJØ-VARD ORIENTERINGSLAG stiftet 13. desember 1949 ÅRSMELDING 2014 1 2. STYRETS BERETNING Styret i Gjø-Vard har avholdt 7 møter siden siste årsmøte. I tillegg har det vært mange uformelle møter. Alle styrereferater

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB Scandic Hotel Narvik Torsdag 18. juni 2015 1 Saksliste til Årsmøtet i Narvik Slalåmklubb 1. Åpning og konstituering a) Godkjenning av innkalling b) Godkjenning av saksliste

Detaljer

Årsmøtedokumenter for årsmøtet i. Eidskog o-lag. 18. februar kl. 19:30 på Matrand Aktivitetshus

Årsmøtedokumenter for årsmøtet i. Eidskog o-lag. 18. februar kl. 19:30 på Matrand Aktivitetshus Årsmøtedokumenter for årsmøtet i Eidskog o-lag 18. februar 2016 kl. 19:30 på Matrand Aktivitetshus Saksliste... 2 Styrets årsrapport for 2015... 3 Årsrapport for kartutvalget 2015... 5 Årsrapport for trenings-

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 www.stokkeil.no epost:ski@stokkeil.no Styret. Roller Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Sportslig leder Styremedlem - Skileik Varamedlem Varamedlem - Uteanlegget

Detaljer

Årsmelding for orienteringsåret 2016

Årsmelding for orienteringsåret 2016 Årsmelding for orienteringsåret 2016 Til Årsmøtet i Askøy Orienteringslag 7. mars 2017 TRENINGS- OG BARNEIDRETTSKOMITEEN Av Lise Balestrand Grønbech Treningsløpene har vi år også hatt bra oppmøte på. Fordelt

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015 Tidspunkt: 05 03 2015 Sted: UKI Arena Tilstede: 12 Stemmeberettige medlemmer Referent: Tove Irene Jonas Åpning Leder Ole Kristian Wiig ønsket velkommen

Detaljer

Sak 3. Velge dirigent(er)/ordstyrer(e), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Sak 3. Velge dirigent(er)/ordstyrer(e), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE Protokoll fra årsmøte i Fusa Karateklubb Fusa Samfunnshus 4. April 2017, kl. 19:00 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 7 stemmeberettigede ved start av møtet. Sak 2. Godkjenne

Detaljer

Styremøte Raumar Orientering

Styremøte Raumar Orientering Styremøte Raumar Orientering Tid: 17. mars 2015 Sted: Tilstede: Forfall: Hovin,,,, og Sak nr. Sak Ansvarlig 1.2 KlubbAdmin KlubbAdmin vil på sikt erstatte nåværende idrettsregistrering. tar seg av driften.

Detaljer

Styremøte Raumar Orientering. Sak nr. Sak Ansvarlig Politiattester Alle i styret må ha, samt trenere i Raumar-regi. Mangler fra Katja.

Styremøte Raumar Orientering. Sak nr. Sak Ansvarlig Politiattester Alle i styret må ha, samt trenere i Raumar-regi. Mangler fra Katja. Styremøte Raumar Orientering Tid: 08.11.2016 Sted: Tilstede: Forfall: Hovin,,, Anne og og Sak nr. Sak Ansvarlig 2.6.2 Politiattester Alle i styret må ha, samt trenere i Raumar-regi. Mangler fra. og Anne

Detaljer

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle

Detaljer

ÅRSMØTE NARVIK SLALÅMKLUBB

ÅRSMØTE NARVIK SLALÅMKLUBB ÅRSMØTE 2017 1.1.2016 31.12.2016 NARVIK SLALÅMKLUBB Scandic Hotel Narvik Torsdag 9. mars 2017 Saksliste til Årsmøtet i Narvik Slalåmklubb Velkommen og kort redegjørelse fra klubbens leder 1. Godkjenning

Detaljer

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 4

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 4 Telemark O-Krets 2013 Styremøte nr. 4-2013 Sted: POLs klubbhus, Kjølnes Gård Tid: 26. august. 2013, kl. 19:00 Tilstede: Tron Solberg, Teknisk Ole-Johan Waaler, Pre-O Britt Fossøy, Rekruttering Grete S.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen Tromsø Taekwon-Do klubb Årsmelding 2013 Styret har hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem Varamedlem: Martin J. Svendsen Silje Mari Mathiassen Hilde C. Thoresen

Detaljer

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014 Årsberetning 2013-2014 Side 1 av 8 Klubbstyret 2013-2014 President Sekretær Kasserer Visepresident Past president Styremedlemmer Varamenn Revisorer Per Gulbrandsen Odd Andersen Øyvinn Røsholdt Stig Johansen

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE Stathelle 22.02.2015 Side 1 av 12 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 16/2-15 Saksliste og sakspapirer(7 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 31/1-2015 Torsdag

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

Styremøte Raumar Orientering

Styremøte Raumar Orientering Styremøte Raumar Orientering Tid: 17. november 2015 Sted: Tilstede: Forfall: Hovin,,,,, Sak nr. Sak Ansvarlig 1.2 KlubbAdmin KlubbAdmin vil på sikt erstatte nåværende idrettsregistrering. tar seg av driften.

Detaljer

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . GeoForum Hedmark og Oppland 2016 ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 28. mars 2017 kl. 09:00 Årsmøtet avholdes i forbindelse med Geomatikkdagene 2017. Sted: Saksliste: Lillehammer Hotel,

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895 VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG Stiftet 1895 Berger idrettslags formål Berger idrettslag skal gi et godt sportslig tilbud til barn og ungdom som naturlig tilhører Berger. Tilbudet skal gis i idretter laget

Detaljer

PROTOKOLL - KRETSTING 2013

PROTOKOLL - KRETSTING 2013 PROTOKOLL - KRETSTING 2013 NORD-NORSK SKØYTEKRETS Tid og sted: Møtet ble avhold på Rica hotell i Harstad, lørdag 4. mai. Kl 11.00 Til stede: Fra styret - Janniken Høybakk, Gunnar Lødding og Geir Hestad

Detaljer

Årsmelding for orienteringsåret 2015

Årsmelding for orienteringsåret 2015 Årsmelding for orienteringsåret 2015 Til Årsmøtet i Askøy Orienteringslag 25. februar 2016 TRENINGS- OG BARNEIDRETTSKOMITEEN av Andreas og Lise Balestrand Grønbech I år har vi hatt 15 treningsløp, 9 på

Detaljer

Oppstartsmøte LK Nordland den 30.5.2013

Oppstartsmøte LK Nordland den 30.5.2013 Tid/sted: 30.5.2013 kl. 18.00 Bodø(Norconsult sine lokaler ) Deltakere: I Bodø: Lena Cecilie Pedersen, Marit Elveos Skype: Elin Abelsen(Mosjøen), Marte Glad Remen (Stokmarknes), Åke Holmstrøm (Fauske)

Detaljer

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 7

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 7 Telemark O-Krets 2013 Styremøte nr. 7-2013 Sted: POLs klubbhus, Kjølnes Gård Tid: 3. februar. 2014, kl. 19:00 Tilstede: Britt Fossøy, Rekruttering Tron Solberg, Teknisk Ole-Johan Waaler, Pre-O Grete S.

Detaljer

Årsrapport sesongen 2009-2010

Årsrapport sesongen 2009-2010 Årsrapport sesongen 2009-2010 1 1 Administrativt... 3 1.1 Organisasjon... 3 1.2 Styremøter... 3 1.3 Økonomi... 3 1.4 Sponsor... 3 1.5 Annet... 3 2 Dugnad... 4 3 Arrangement... 4 3.1 Renn/konkurranser...

Detaljer

Årsmøte Notodden Bridgeklubb 2013 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014. Side 1 av 11

Årsmøte Notodden Bridgeklubb 2013 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014. Side 1 av 11 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014 Side 1 av 11 Agenda 1 Godkjennelse av innkalling. 2 Valg av dirigent 3 Valg av sekretær 4 Valg av 2 protokollunderskrivere 5 Godkjennelse

Detaljer

Kretsting 2011. Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET

Kretsting 2011. Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET Kretsting 2011 Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET Styrets sammensetning Leder: Svenn Erik Ødegaard, Sand IF Nestleder: Lillian Arnesen, Storhamar Kunstløp Sekretær: Gunnar Nygård,

Detaljer

Retningslinjer for Raumar orientering

Retningslinjer for Raumar orientering Retningslinjer for Raumar orientering 05.02.2013 Årsmøte Raumar Endret 13.03.2012 Årsmøte Raumar Vedtatt 06.03.2012 Styre i Raumar 29.02.2012 Treningskomiteen i Raumar E01 29.02.2012 Til godkjenning på

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl. 19 30 Kommunestyrekantina - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen,, Johan Kvernland, Harald Nilsen, Hans Petter Hestmo, Trond Åsegg,

Detaljer

VEL MØTT! Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015. Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb. Onsdag 18.2.

VEL MØTT! Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015. Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb. Onsdag 18.2. Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015 Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb Dato: Tid: Sted: Onsdag 18.2.2015 Kl 18:00 Quality Hotel & Resort Fagernes Saksliste: 1. Godkjenning

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Revisor har vært Jill Sørå og Geir Vestrheim. Valgkomiteen har bestått av Roar Jystad, Lasse Myrdal og Kurt Johansen.

Revisor har vært Jill Sørå og Geir Vestrheim. Valgkomiteen har bestått av Roar Jystad, Lasse Myrdal og Kurt Johansen. ÅRSMELDING 2008 Lillestrøm & Omegns Bueskyttere er gjennom Akershus Idrettskrets medlem av Norges Bueskytterforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Styrets sammensetning Styret

Detaljer

Rekruttere og beholde i o-idretten

Rekruttere og beholde i o-idretten Rekruttere og beholde i o-idretten Hvordan rekrutterer og beholder vi barn og ungdom i o-idretten. Samarbeid, planlegging, ressursutnyttelse. Erfaringer fra Østmarka OK. Terje Linløkken, Jørn Mjøster og

Detaljer

ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2012

ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2012 ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2012 Styret har i 2012 bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Vara Vara Utvalg og annet Revisor Ungdomsrepresentant Raftingutvalg Web Materialforvalter

Detaljer

MØTEREFERAT FRA ÅRSMØTET I GAUSDAL SKILAG Mandag 28.april 2014

MØTEREFERAT FRA ÅRSMØTET I GAUSDAL SKILAG Mandag 28.april 2014 MØTEREFERAT FRA ÅRSMØTET I GAUSDAL SKILAG Mandag 28.april 2014 Klubbhuset, Idrettsplassen kl. 19.00 Tilstede: Ola Idar Løkken, Lene Johanssen, Linda Svendsrud, Jon Fjeldet, Unn Kristin Haupberg, Torger

Detaljer

Årsmelding for år 2002. Ringerike Tae kwon do klubb

Årsmelding for år 2002. Ringerike Tae kwon do klubb Årsmelding for år 2002 Ringerike Tae kwon do klubb Styre har i perioden bestått av. Forman Kasserer Sekretær Geir Karlsen Kai-Herman Wiik Charlotte Svensen. Roger A Lippert Biljana Mandaric Per-Ivar Pedersen

Detaljer

Stein Turtumøygard. Tormod Strand og Morten Karlsen. Stein Turtumøygard og Per Hermann Krøger. Tormod Strand og Gro Hege Ludvigsen.

Stein Turtumøygard. Tormod Strand og Morten Karlsen. Stein Turtumøygard og Per Hermann Krøger. Tormod Strand og Gro Hege Ludvigsen. ÅRSBERETNING 2016 FOR ADMINISTRASJON Styret: Leder: Per Hermann Krøger Kasserer: Kjersti Holt Hanssen Styremedlem: Audun Bjerknes Styret har hatt tre styremøter ellers har saker vært avgjort ved e-post.

Detaljer

Årsmelding for. Stjørdals-Blink Orientering

Årsmelding for. Stjørdals-Blink Orientering Årsmelding 2015 for Stjørdals-Blink Orientering Fra stafetten i Östersund. Foto: Ellen Nielsen 1. Innledning Klubben hadde pr. 31.12.2015 170 registrerte medlemmer, mot 169 på samme tidspunkt i 2014. På

Detaljer

Året som er gått - trening og turer

Året som er gått - trening og turer Året som er gått - trening og turer Av Marit Johnsen Trening: Oppkjøringen til 2012 sesongen startet vi allerede i november 2011, da startet vi opp tirsdagstreningene med løpetur ute fulgt av en times

Detaljer

Retningslinjer for Raumar orientering

Retningslinjer for Raumar orientering Retningslinjer for Raumar orientering Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 13. mars 2012 1. Medlemskap Alle som representerer Raumar orientering skal være medlem av klubben. Som medlem regnes alle som har

Detaljer

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Nyheter fra 2012 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Sesongens andre runde i det individuelle divisjonsspillet for Møre og Romsdal ble arrangert av Molde BTK i Skytterhallen i Molde i romjulen.

Detaljer

Frol IL Orientering Handlings-/tiltaksplan Visjon: Frol IL Orientering skal være en attraktiv klubb for alle, uansett ambisjonsnivå.

Frol IL Orientering Handlings-/tiltaksplan Visjon: Frol IL Orientering skal være en attraktiv klubb for alle, uansett ambisjonsnivå. Visjon: Frol IL Orientering skal være en attraktiv klubb for alle, uansett ambisjonsnivå. Styrets arbeid Bli bedre på informasjon Flere medlemmer Klart definerte arbeidsoppgaver for tillitsvalgte Synliggjøring

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer