GJØ-VARD ORIENTERINGSLAG. stiftet 13. desember 1949 ÅRSMELDING 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GJØ-VARD ORIENTERINGSLAG. stiftet 13. desember 1949 ÅRSMELDING 2013"

Transkript

1 GJØ-VARD ORIENTERINGSLAG stiftet 13. desember 1949 ÅRSMELDING

2 2. STYRETS BERETNING Styret i Gjø-Vard har avholdt 7 møter siden siste årsmøte. I tillegg har det vært mange uformelle møter. Alle styrereferater fra perioden har blitt lagt ut på hjemmesida kort tid i etterkant, slik at alle som er interessert kan følge styrets arbeid og være informert. Klubbens web-side er viktigste informasjonskilde. Styret har tidlig 2013 registrert samtlige nye styremedlemmer i Brønnøysundsregistret. Klubbens organisasjonsnummer i registret er Klubben hadde medlemmer. Medlemmene fordeler seg på 61 menn hvorav 18 under 17 år og 54 kvinner, hvorav 25 under 17 år. Styret har under året opprettet nytt system for medlemslisten. Under 2013 har leder og kasserer deltatt ved Norges Idrettsforbunds informasjonsmøte om ny programvare «KlubbAdmin» for å administrere idrettsklubber. Dette arbeid kommer å fortsette i 2014, og styret ønsker at klubben skal ta i bruk tilbudet fra Norges Idrettsforbund. Den opprettede medlemslisten kan importeres og holdes oppdatert i KlubbAdmin. KlubbAdmin kommuniserer med MinIdrett og SportsAdmin og kommer i framtiden bl a å tilby betalingsløsninger. Betalingsløsningene meldes via e-post og kan betales via MinIdrett eller KID. Systemet har lave avgifter og tilbyr en betydelig redusering av arbeidsmengde for kasserer og resten av styret. I framtiden kommer systemet å bli obligatorisk og bl a erstatte den nåværende formen for idrettsregistreringen. Styret kommer å gi informasjon på hjemmesiden om betydningen for den enkelte medlem ved overgang til nytt administrativt system. Sportslig har klubbens juniorløpere representert ved 10-MILA og Jukola stafettene i sammensatte lag fra Mjøs-O/Innlands-O. Juniorløpere har også deltatt i NC og NM med gode resultater. Klubben har også hatt deltakere i NC ski-o. Under året har 97 medlemmer deltatt i minst ett løp og antallet starter blant de yngre er i fin utvikling. O-festivalen foregikk i Kristiansand med løp i Dyreparken og ved travbanen. Gjø-Vard hadde som tidligere år ønske om å bruke O-festivalen som en miljøsamling med mulighet for å bli bedre kjent med medlemmer innad i klubben. Klubben hadde derfor reservert hotellrom ved Quality hotell med gangavstand til begge arenaer. Oppslutningen var god med ca 40 deltakende medlemmer, spesielt trivelig med deltakelse av mange barn og ungdommer. Tilbakemeldingene var meget positive til tross for litt kaotiske forhold i hotellets matsal i forbindelse med frokost og middag. Styret ønsker å videreføre tradisjonen med miljøsamling under O-festivalen, og klubben har reservert leiligheter for O-festivalen 2014 ved Norefjell. Informasjon og mulighet til påmelding finnes på hjemmesiden. Gjø-Vard var teknisk delarrangør for O-land juni 2013 ved Skei Resort. O-Land har ikke blitt arrangert på flere år og arrangementet 2013 ble gjennomført etter stor arbeidsinnsats fra Jens Harald Fossheim. Jens Harald tok tidlig initiativ for å få i gang O-Land og presenterte en arrangementsplan ved et møte i o-kretsen basert på samarbeid med Skei Resort. Kretsen støttet planen. Jens Harald tok rollen som løpsleder og gjennomførte et fint arrangement ved Skei Resort sammen med sønnene Elling og Peder samt Hans Jørgen Bergum. Gjø-Vard følger opp satsningen og skal derfor arrangere O-Land juni Gjø-Vard 2-dagers ble gjennomført august med sprint ved Kopperud skole og mellomdistanse ved Skumsjøen. Ved Kopperud skole gjennomførte rekruttkomiteen en åpen Finn Fram Dag. Under helgen arrangerte Gjø-Vard i tillegg kretsens o-troll-leir ved Skistua. Sprek i Gjøvik har vært årets store prosjekt for Gjø-Vard, gjennomført med meget stor innsats fra en arbeidsgruppe med Arnfinn Pedersen, Tommy Gullord, Bjørn Godager, Terje Gullord, Sondre Sande Gullord og Olaf Anders Pedersen. Sprek i Gjøvik med stolpejakt ble en suksess med ca 2500 deltaker og stort medialt interesse. Arrangementet er planlagt å drives over flere år med tenkt utvidelse for Prosjektet er selvfinansiert med en egen post i Gjø-Vards regnskap. Sesongavslutning ble gjennomført på skistua lørdag 26. oktober med ca 50 deltaker, deriblant mange rekrutter. Det ble gjennomført en oppsummering av sesongen 2013 og en presentasjon av noen interessante arrangement 2014, samt premiering for klubbmesterskap, utdeling av vandringspremier og 2

3 premiering fra rekruttenes pokalcup. Klubben hadde også i år flest deltakere på Moelven cup hvilket viser på en flott rekruttvirksomhet og god tilvekst. Kartproduksjonen omfattet utgivelse av nytt og meget oppskattet Bymarka kart, kart til Sprek i Gjøvik samt revidering av flere eksisterende kart bl a skolekart. For 2014 vises til kartplanen i årsrapporten fra kartutvalget. Økonomien i klubben er god med et resultat på ca ,- for 2013, herav ca ,- fra Sprek i Gjøvik som skal håndteres med egen budsjettpost. For 2013 var det budsjettert med et underskudd på ca ,-, men inntektene var ca ,- og utgiftene ca ,- over budsjettert. De to største utgiftspostene er startkontingenter og kartproduksjon, hvilket er helt grunnleggende for klubbens virksomhet. Klubbens kontantbeholdning er god og bidrar til å sikre klubbens videre drift. Styret vil rette en stor takk til våre samarbeidspartnere og sponsorer for sesongen Klubbens komiteer og utvalg utgjør kjernen i klubbarbeidet og er meget betydelsesfulle for den omfattende virksomhet som klubben har. Styret ønsker å gi god støtte til komiteer og utvalg og vil rette en stor takk fra klubbens medlemmer til alle dem som legger ned stor arbeidsinnsats i komiteer og utvalg. Styret ønsker også å takke alle klubbens medlemmer for god innsats i 2013 både i form av frivillig arbeid og sportslig innsats. Styret ved leder 3

4 REPRESENTASJONER FRA GJØ-VARD I 2013 HAR VÆRT: Bengt Erik Johansson Deltatt på lagledermøte for O-kretsen Arnfinn Pedersen Deltatt på Årsmøte i Idrettsrådet Tommy Gullord Deltatt på Årsmøte i Mjøs-O Tommy Gullord Gjø-Vard Mjøs-O-kontakt Knut Sterten Leder Valgkomite Oppland O-krets Sonja Snuggerud Deltatt på Ting i Oppland O-krets Anders Bergum Deltatt på Ting i Oppland O-krets Bengt Erik Johansson Deltatt på Ting i Oppland O-krets Jens Harald Fossheim Klubbansvarlig for 10-MILA Hans Jørgen Bewrgum Klubbansvarlig for Jukola Kretsting ble avholdt 1. desember 2013, SAMMENSETNING AV STYRE OG UTVALG 2013 Leder: Bengt Erik Johansson (på valg) Nestleder: Arnfinn Pedersen (på valg) Sekretær: Sonja Snuggerud (ikke på valg) Kasserer: Knut Sterten (ikke på valg) Styremedlem: Martin Øhman (på valg) Ungdomsrepresentant: Anders Bergum (på valg) Varamedlem: Knut Åge Berge (ikke på valg) Statistikkfører: Materialforvalter: Tøyforvalter: Kartutvalg: Arnfinn Pedersen Ingen Knut Sterten Hans Jørgen Bergum Torbjørn Kravdal Trenings og rekrutteringskomite: Audun Strandlie Are Strandlie Astrid Kravdal Martin Øhman (ansvarlig) Web-utvalg: Trimutvalg: Skistuakomite: Praktisk løsning med arbeidsdeling mellom: Anders Bergum, Eirik Gullord og Torbjørn Kravdal Tommy Gullord Einar Sigstad Arne Strandlie Åshild Stuve Strandlie Ann-Magritt Sande Aneta Laskowska (utleieansvarlig) Mjøs-o-kontakt: Valgkomite: Revisorer: Tommy Gullord Bjørn Godager (leder), Eirik Gullord, og Øyvind Lien, Tommy Gullord (vara) Erik Slettum (på valg) Gunnar Haug (på valg) Bengt Erik Johansson (sign) Arnfinn Pedersen (sign) Martin Øhman (sign) (Leder) (Nestleder) (Styremedlem) Knut Sterten (sign) Sonja Snuggerud (sign) Anders Bergum (sign) (Kasserer) (Sekretær) (Ungdomsrepresentant) 4

5 JUNIOR-SENIOR GRUPPEN, ÅRSRAPPORT 2013 Anders Bergum, Jens Waage, Elling Fossheim Asplin og Peder Fossheim Asplin har representert juniorløperne i klubben siste sesong. Alle har deltatt i klasse H på elitenivå i Norge. Guttene har vært svært ivrige og deltatt i stafettene Tio-Mila, Jukola og NM junior. I individuelle løp har det vært junior NM er og Norgescuper som de høyeste rangerte løpene. På lokalt plan har Mjøs-O sin Moelven Cup vært prioritert og guttene har vist seg frem på en verdig måte i klassen H I tillegg har det vært deltagelse i Norges Cupen i Skiorientering, hvor Elling ble nr 11 sammenlagt i klassen H Av resultater er Ellings 24 plass fra Junior NM lang på Kongsberg det beste. For øvrig varierte resultatene en god del. I 5-dages ble Anders nr 6 og Elling nr 8 i klasse H18L sammenlagt, noe som må sier å være meget bra. Her ble forøvrig Elling nr 2 på etappe 3 og 4. Øvrige resultater vises til løpsstatestikken. Med bred deltagelse i årets løp har erfaringsgrunnlaget i gruppa økt betydelig, noe som forhåpentlig vil gi seg utslag i bedre resultater de kommende år, noe klubben ser med glede frem til. For juniorgruppen Jens Harald Fossheim TRENINGS OG REKRUTTERINGSKOMITE, ÅRSRAPPORT 2013 (Barn födda 1998 eller senare) Vi har haft aktivitet fördelat på 3 grupper födda , och 2005-yngre. Sammanlagt har vi ca 40 aktiva ungdommar där 23 st av dessa är så pass aktiv att man har fått pokal i "Pokal cup". I pokal cup har vi valt ut 10 tävlingar (5 Moelven cuper och 5 andra löp) där barn födda 2003 eller tidigare får pokal för deltagande i minst 6 löp och där barn födda 2004 eller senare får pokal för deltagande i minst 4 tävlingar. Fortsatt positiv utveckling. Klubben hade i år igen flest deltagare på Moelven cup. Tränare för de äldre barnen har varit Astrid Kravdal, Are Strandlie och Martin Öhman. Tränare för de ynge har varit Hege Solerød och Espen Torseth. Träning har varit förlagd till tisdagar medan Mjøs O aktiviteter, däribland Moelven cup, har varit förlagd till onsdagar. Den aktiva träningsperioden har varit mitten av april till mitten av juni samt mitten av augusti till början av oktober. Flera av rekrutterna har tagit steget upp till B nivå och detta har medfört träningsupplägg på N,C och B nivå. Sesången inleddes med en ta med vän-kväll som resulterat i ny o familj som löpande deltagit. Vi har också arrangerat introduktionskurs, med några nya rekrutter i yngsta gruppen. I år har vi haft förmånen att arrangera O trolläger för Opplands rekrutter. Det var ca 20 ivriga orienteringslöpare som deltog uppe på skistua. På O festivalen var det ca 40 st från klubben som valde att ta turen ned till Kristiansand. Kapten Sabeltands hemtrakter utgjorde bas för årets tävlingar. Även i år tog vi också bussturen till Holmenkollen med efterföljande pizza på Peppes i Løren. Barnen koste sig. Hälsningar Rekruttkommitte 5

6 TRIMUTVALGET, ÅRSRAPPORT 2013 Trimutvalget har bestått av Einar Sigstad, Arne Strandlie og Tommy Gullord. I tillegg har Svein Skoglund vært assosiert medlem av utvalget. Utvalget har i perioden hatt to møter utenom telefonkontakt. Stifinner n 2013 ble arrangert for 44. gang. Følgende kart ble benyttet: * Øverby 10 poster * Vesterås 15 poster * Glæstadhøgda 15 poster * Flyplassen (Skjelbreia) sammen med Toten-Troll og Raufoss 10 poster * Turkart Gjøvik (utsnitt Åslendet) med sykkelposter 10 poster Det ble i år forsøkt en ordning med betaling per nettbank i stedet for ved det enkelte utsalgssted. Dette har fungert tilfredsstillende, men det er dessverre cirka 15 personer som ikke har betalt tross purring. Neste års trimutvalg må vurdere om de vil fortsette med årets praksis, eller gå tilbake til kontant betaling ved kjøp av Stifinner-konvolutt. Postene ble satt ut i starten av mai, og Stifinner-konvoluttene lagt ut for salg samtidig. I alt er det solgt 123 konvolutter i år. Det er dessverre en nedgang på 26 konvolutter fra i fjor. Nedgangen kan ha sammenheng med tilbudet trimglade folk har fått gjennom Sprek i Gjøvik i tillegg til at ikke alle har betalt. Stifinner n har også vært tilgjengelig via nettportalen turorientering.no. Bare ni personer har levert inn klippekort etter endt sesong. Av de få tilbakemeldingene vi har fått, er de fleste positive. Men noen ønsker også at vi blir flinkere til å velge de beste delene av terrenget på hvert kartområde, og at postene gjerne må gjøres mer barne- og familievennlige (flere innenfor et mindre område). Det er utvalgets oppfatning at neste års utgave at Stifinner n bør koordineres med Sprek i Gjøvik i området Øverby Bergstoppen, der det neste år legges opp til stolpejakt med kartslipp i forbindelse med Gjø-Vard 2-dagers (O-Land) tredje helga i juni. For trimutvalget Tommy Gullord 6

7 KARTUTVALGET, ÅRSRAPPORT 2013 Kartutvalget 2013 har bestått av: Torbjørn Kravdal, Sindre Godager (ikke deltatt), Anders Bergum og Hans Jørgen Bergum (leder) Møtevirksomhet Kartutvalget har hatt 2 møter, samt korrespondanse på telefon og e-post. Status kartprosjekter 2013 Sprintkart/skolekart Kopperud, mindre justeringer i forbindelse med Gjø-Vard 2 dagers. ferdigstilt. Skumsjøen øst 2013, området sør vest for Skonhovdvegen revidert i forbindelse med Gjø-Vard 2 dagers. Arbeidet er utført av Bjørn Godager. Turkart Bymarka Kartet ble ferdigstilt i vår og utgitt i juni. Utvalget er meget godt fornøyd med sluttresultatet. Kartet er i målestokk 1:25000 og det dekker et område på ca. 36 km2. På baksiden av kartet er det trykt små artikler over aktuelle turmål, samt info om både Gjø-Vard og Skistua. Det hadde ikke vært mulig å gi ut dette kartet uten støtte i fra Sparebankstiftelsen DnB som har bidratt med kroner ,-. I forbindelse med lansering fikk vi en fin reportasje i Gjøviks Blad, samt at vi annonserte salg med annonse i OA. Kartet har blitt veldig godt mottatt og så langt er det solgt/distribuert ca. 600 kart. Øverbymarka av 5 parseller er ferdig revidert i år. Kartet utarbeidet etter vanlig kartnorm og blir således et ordinært konkurransekart. Sindre Godager har utført både synfaring og rentegning. Planen er å ferdigstille de 2 siste parsellene i Kart til Sprek i Gjøvik. For å kunne «levere» nødvendig kart til prosjektet, ble utvalget nødt til å omprioritere synfarings- og reintegningsressursene før sommerferien. Da ble sentrum og Engelandsjordet kartlagt. Etter ferien har det vært arbeidet med utvidelsen som skal bruke neste år. Det gjelder Kallerud, Tongjordet, Mjøspromenaden/Vikodden samt resten av Nordbyen slik at eksisterende kart kan knyttes sammen med Øverby/Eiktunet. I tillegg er det foretatt en mindre revidering av Holmen/Blomhaug. Alt er synfart, men det gjenstår en del rentegning som vil bli utført i løpet av vinteren. Vegard Ruttenborg og Anders Bergum er de som jobber med dette prosjektet. Sprintkart/skolekart Myrvang Biri. Planen var å ferdigstille dette kartet i år, men pga. mangel på synfaringsressurser har det ikke vært mulig å komme i mål. Synfaringsjobben har startet, men kartet vil ført bli ferdig til sommerferien Anders Bergum jobber med dette prosjektet. Kartplan Kartplan er revidert og går nå fram til og med 2018, se vedlegg. Kartprosjektene vil dekke kart til trening, ordinære løp og til Sprek i Gjøvik i perioden. Klubben har over tid vært heldige som har hatt kvalifiserte synfarere egne rekker, men nå er situasjonen at kapasiteten er for liten i forhold til planene framover. Det er også «kamp» om de profesjonelle synfarerne, slik at dette kan bli en kritisk faktor for kommende kartprosjekter. Kartprosjekter i Følgende nye kartprosjekter vil bli prioritert i 2014: 1. Skumsjøen øst. Ferdigstille revidering av området nord-vest for Skonhovdvegen. Det arbeides for å skaffe synfarer til dette prosjektet. 2. Sprintkart/skolekart Myrvang Biri, ferdigstilles 1. halvår 2014 av Anders Bergum 3. Kart til Sprek i Gjøvik. I tillegg til ferdigstilling av kartet som skal brukes i 2014, vil det også bli arbeidet med å kartlegge resten av sørbyen, dvs. området sør for Vestre Toten vei, samt Kopperud nord. Dette kart som vil bli brukt til Sprek i Gjøvik Vegard Ruttenborg og Anders Bergum vil jobbe med dette prosjektet. 7

8 Spillemidler Det er sendt spillemiddelsøknad for alle sprintkartene som er ferdigstilt de 2 siste årene, på til sammen ,-. I tillegg er det søkt for det nye Øverbymarka-kartet. Det er lite trolig at vi får noe til utbetaling i Det vil også bli søkt for sprintkart over sørbyen til bruk for Sprek i Gjøvik i I fra 2014 kommer det nye retningslinjer for spillemidler. De søknadene som er levert før den tid, vil bli behandlet etter gamle retningslinjer. Utskrift av kart og løyper Utskrift av kart og løyper har også i år vært en stor jobb for kartutvalget. Derfor har utvalget delt på denne oppgaven ved at Torbjørn har printet kart til treningene, mens Hans Jørgen og Anders har printet til løpene, Utsnitt av Sprek i Gjøvik til skolene, samt til Bedriftskarusellen Kartlageret Opplaget av trykte kart ligger hjemme hos Torbjørn Kravdal. Eldre kart ligger på Skistua. NOF's anleggsregister Kartutvalget oppdaterer informasjon i NOF's anleggsregister fortløpende. Kartarkiv på hjemmesida Alle digitale kart er lagt og arkivet oppdateres forløpende. Utlegging av eldre analoge kart vil kreve skanning og er mer tidskrevende og vil ikke bli en prioritert oppgave. Se: Kartarkiv for løpere Programvaren som er installert for kartarkivet på hjemmesida gir mulighet til å opprette flere brukerkontoer. Alle aktive medlemmer kan nå få brukernavn og passord for å legge ut sine egne kart med veivalg fra løp. Torbjørn tildeler brukernavn og passord til nye brukere. Få har tatt muligheten i bruk. Se: Kart til skoler Kartutvalget har laget PDF-filer av alle oppdaterte kart i nærheten av skoler slik at disse kan lastes ned og skrives ut av skolene gratis. Det er sendt informasjonsbrev til skolene om dette tilbudet, linker til relevant kursmateriell, samt tilbud om print av kart. For kartutvalget 27. november 2013 Hans Jørgen Bergum 8

9 WEB-UTVALGET, ÅRSRAPPORT 2013 Web-utvalget har under 2013 bestått av Anders Bergum og Eirik Gullord. Anders og Eirik har sammen med Torbjørn Kravdal driftet hjemmesiden. Flere andre medlemmer har i tillegg lagt ut informasjon og bilder på hjemmesiden. Torbjørn har vært hovedansvarlig for Eventor. Hjemmesiden inneholder en aktivitetskalender som oppdateres regelmessig samt linker til ulike aktiviteter. Skistua ligger under egen fane. Styret ved leder SPONSORUTVALGET, ÅRSRAPPORT 2013 Utvalget har bestått av Arnfinn Pedersen og Terje Gullord. Vi har fortsatt på det gode arbeidet som har gitt gode resultater over flere år. Flere av våre sponsorer/samarbeidspartnere har stilt positivt opp for Gjø-Vard i flere år og vi har mange gode erfaringer med samarbeidet. Målet var derfor å forlenge avtalene med disse firmaene samt å se på muligheten for å knytte til oss enda noen nye sponsorer. Arbeidet med reforhandling av tidligere avtaler gikk som ønsket. Vi har skaffet noen nye sponsorer i løpet av året og erfarer at Gjø-Vard har god standing i det lokale næringslivet. Ikke minst er lagets bidrag til folkehelse godt likt. Lagets innsats med drifting av Skistua, tilbud om turorientering og aktivisering av barn og unge har stor verdi da sponsoravtaler skal inngås. Gjø-Vard har nå 13 sponsoravtaler til en verdi av ,- kroner. For utvalget, Terje Gullord 9

10 SKISTUAKOMITEEN, ÅRSRAPPORT 2013 Skistuakomiteen har bestått av følgende medlemmer: Ann-Magritt Sande Åshild Stuve Strandlie Olaf Småstuen (kun enkelte oppgaver) Aneta Laskowska (Ikke Gjø-Vard medlem) Olaf har nå kun forefallende oppgaver som vi avtaler med han. Vi to andre i komiteen er veldig glade for at Olaf er villig til å være litt altmuligmann når det trengs. Ann-Magritt og Åshild har sine faste jobber med kasse, vaktlister, innkjøp osv. Aneta har hatt ansvar for utleie. Vi har hatt to møter i løpet av året, i tillegg har vi hatt mye uformell kontakt. Møtet med Skistuas venner er avholdt i høst. Dette er et årlig møte hvor vi avklarer ulike spørsmål om vedlikehold, nødvendige investeringer m.m. Alle involverte opplever dette som et meget konstruktivt møte som gir økt innsats for Skistua. Driften på Skistua har vært som tidligere år. Vi har hatt åpent lørdager og søndager i vintersesongen, og søndager på høsten. I vinterhalvåret var Skistua godt besøkt. Høsthalvåret har ikke svart til forventningene. Neste år vil vi vurdere å åpne Skistua først når skiføret kommer. Dette har Styret i Skistuas venner sagt seg enig i. Utleien første halvår var bra, mens vi i høstsesongen ikke har hatt så stor pågang. Også i år ble Skistuadagen arrangert i februar. Skistuas Venner og Gjø-Vard samarbeidet om denne dagen. Det ble delt ut gratis pølser, samt solgt tradisjonelle varer. Jordet ved siden av var kjørt opp til skileik. Været var ikke helt topp i år, men til tross for det var mange gjester innom denne dagen. Vedlikehold som er utført i år er maling av yttergangen, samt skifting av vinduene mot sør øst i yttergang og lillesalen. I lillesalen er det også byttet en del panel under de nye vinduene. Vedlikeholdet er utført av Skistuas venner. Inntektene fra Skistua kan leses i regnskapet. Vi i Skistuakomiteen vil takke alle som har hjulpet til i året som har gått for Skistuakomiteen Åshild Stuve Strandlie 10

11 TØYFORVALTNING, ÅRSRAPPORT 2013 Knut Sterten har hatt ansvaret som tøyforvalter under Det har vært relativt stort salg av de nye løpsdraktene fra Nytt for året er overtrekksjakker med ferdig påtrykt logoer fra sponsorene samt nye klubbluer. Klubbluene ble meget oppskattet og ble bl a delt ut som premier for klubbmesterskapet. Klubben subsidierer prisene på klubbtøy og aktuell prisliste ligger på hjemmesiden. Styret ved leder SPREK I GJØVIK, ÅRSRAPPORT 2013 Sprek i Gjøvik har etter initiativ og stor arbeidsinnsats fra Arnfinn Pedersen, Tommy Gullord, Bjørn Godager og Terje Gullord gjennomført en Over 1000 personer i alle aldre har registrert seg digitalt eller manuelt som deltakere i høstens Sprek i Gjøvik. Over 1200 skolelever har benyttet seg av tilbudet. Klubben hadde et mål om 500 deltakere da vi startet lavterskeltilbudet Sprek i Gjøvik i midten av august. De endte på minst fire ganger så mange deltakere. Det er vanskelig å fastslå det eksakte antallet. Vi vet ikke hvor mange av skoleelevene som har registrert seg digitalt. Vi vet heller ikke hvor mange som har gått på stolpejakt uten å gi noen tilbakemelding. Men at det har vært mellom 2000 og 3000 stolpejegere i Gjøvik denne høsten, føler vi oss sikre på. I alt har de som har registrert seg, sanket til sammen nesten stolper. Nesten 350 av disse har oppsøkt samtlige 50 stolper. Drøyt 1000 registrerte sprekinger har totalt tilbakelagt en strekning på nesten kilometer. I tillegg kommer altså skoleelever og andre som ikke har dokumentert sin deltakelse. Vi var spente på mottakelsen da vi satte i gang tidligere i høst. Responsen har vært over all forventning. Vi er både ydmyke og takknemlige i forhold til den oppslutningen vi har fått om Sprek i Gjøvik. Sprek i Gjøvik hadde et budsjett på kr ,-. Kostnadene har blitt på kr ,- Prosjektet er finansiert med midler fra Gjøvik Kommune, Oppland Fylkeskommune, NOF og det lokale næringsliv. Det vises til ellers til årets regnskap. Neste år utvides prosjektet. Deler av sørbyen blir med, det samme området opp mot Hunndalen. Og klubben lover enda flere stolper når de presenterer neste års Sprek i Gjøvik til våren. I tillegg vil vi ha et slipp med stolper i Gjøvikmarka før sommerferien, for de som ønsker litt mer skogsterreng. Og til høsten blir det stolpejakt både i Biri, Snertingdal og på Kopperud. Arnfinn Pedersen 11

12 STATISTIKKFØRER, ÅRSRAPPORT 2013 LØPSSTATISTIKK Antall løpere med minst en start Herav 16 år og yngre - gutter Herav 16 år og yngre - jenter Herav 17 år og eldre - herrer Herav 17 år og eldre - damer Totalt antall individuelle starter Herav 16 år og yngre - gutter Herav 16 år og yngre - jenter Herav 17 år og eldre - herrer Herav 17 år og eldre - damer inkluderer Ariescupen Deltagere stafett Antall 1. premier KM Brandv.Kong Grue il Vang o-lag Sprint Mellom Lang Stafett H Anders Bergum Gull 1 av 9 H Elling Fossheim Aspelin Sølv Sølv 5 av 9 4 av 9 H Peder Fossheim Aspelin Bronse 6 av 9 H 35 Øyvind Lien Gull Gull 3 av 4 2 av 3 H 75 Gunnar Haug Gull 3 av 3 D 21 Astrid Kravdal Gull 1 av 3 H 65 Knut Sterten Gull 3 av 5 H 45 Are Strandlie Gull 3 av 8 H 50 Audun Strandlie Gull 1 av 9 D Kristine Haanes Strandlie Gull 2 av 2 Nordmar NM ka ski o klubb Ås Porsgrunn Nitte-dal Kongsberg NM lang Natt Sprint Ultralang Lang Mellom H Anders Bergum 17 H Elling Fossheim Aspelin 8 (17-20) x x H Peder Fossheim Aspelin 9 (17-20) x x 35 12

13 VETERAN WMOC Italia NM Øystre Slidre Sprint Lang Mellom Lang Sprint D 65 Kirsten Bakke D 65 Elin Dahlen D 55 Margrete Jørandli D 55 Barbro Falck-Ytter 58 B D 50 Åshild Stuve Strandlie 6 x H 80 Olaf Småstuen B Gull H 75 Gunnar Haug x H 75 Arne Strandlie 23 x H 65 Harald Bakke C H 55 Arnfinn Pedersen H 50 Audun Strandlie 11 3 H 45 Michael Sætvedt 11 STAFETTER Tiomila Anders Bergum, Elling Fossheim Aspelin og Peder Fossheim Aspelin på to sammensatte Mjøs-o Lag Jukola 196 Anders, Sindre, Peder og Jens Waage samt tre løpere fra andre lag BESTEMANNSPRISER Beste innsats KM Audun Strandlie Gull lang Beste innsats Hovedløpet Ingen Flest starter D u16 Kristine Kravdal 36 Flest starter H u16 Annar Erlien Solerød 18 Flest starter nybegynnere Marie Kravdal 28 Flest seiere Damer Astrid Kravdal og Margrete Jørandli 5 Flest seiere Herrer Torbjørn Kravdal og Audun Starndlie 4 13

INNKALLING ÅRSMØTE I GJØ-VARD O-LAG

INNKALLING ÅRSMØTE I GJØ-VARD O-LAG INNKALLING ÅRSMØTE I GJØ-VARD O-LAG STED: SKISTUA TID: SØNDAG 2. DESEMBER 2012 KL. 18.00 AGENDA 1. ÅPNING Godkjenning av de stemmeberettigede Godkjenning av innkallingen, sakliste og forretningsorden Valg

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE I GJØ-VARD O-LAG

INNKALLING ÅRSMØTE I GJØ-VARD O-LAG INNKALLING ÅRSMØTE I GJØ-VARD O-LAG STED: SKISTUA TID: TORSDAG 27. NOVEMBER 2014 KL. 18.00 AGENDA 1. ÅPNING Godkjenning av de stemmeberettigede Godkjenning av innkallingen, sakliste og forretningsorden

Detaljer

GJØ-VARD ORIENTERINGSLAG. stiftet 13. desember 1949 ÅRSMELDING 2014

GJØ-VARD ORIENTERINGSLAG. stiftet 13. desember 1949 ÅRSMELDING 2014 GJØ-VARD ORIENTERINGSLAG stiftet 13. desember 1949 ÅRSMELDING 2014 1 2. STYRETS BERETNING Styret i Gjø-Vard har avholdt 7 møter siden siste årsmøte. I tillegg har det vært mange uformelle møter. Alle styrereferater

Detaljer

MØTEREFERAT Styremøte Gjø Vard o lag

MØTEREFERAT Styremøte Gjø Vard o lag MØTEREFERAT Styremøte Gjø Vard o lag Tid: Tirsdag 19.02.13. 20.00 22.00 Sted: Knut Åge Berge, Nevervegen 1, Hunndalen Til stede: Bengt Erik Johansson (,leder), Arnfinn Pedersen (, nestleder), Knut Sterten

Detaljer

Gjø-Vard orienteringslag Sesongen 2012

Gjø-Vard orienteringslag Sesongen 2012 Gjø-Vard orienteringslag Sesongen 2012 Jukolalaget 2011 Hovedsponsor: Styret 2012 Leder Bjørn Godager Tlf 412 52 468 mailto:bjoern.godager@hotmail.com Nestleder Bengt Johansson Tlf 416 42 459 mailto:beejoh@online.no

Detaljer

Nr Sak Tiltak Frist Ansvar 1.13 Godkjenning av Innkalling til styremøte nr 1 2013 ble godkjent.

Nr Sak Tiltak Frist Ansvar 1.13 Godkjenning av Innkalling til styremøte nr 1 2013 ble godkjent. MØTEREFERAT Styremøte Gjø Vard o lag Tid: Mandag 21.01. 1900 2215 Sted: Bengt Erik Johansson, Plassvingen 18 Til stede: Knut Sterten (, kasserer), Martin Öhman (, rekruttkomite), Anders Bergum (AB, ungdomsrepresentant),

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE I GJØ-VARD O-LAG

INNKALLING ÅRSMØTE I GJØ-VARD O-LAG INNKALLING ÅRSMØTE I GJØ-VARD O-LAG STED: SKISTUA TID: SØNDAG 20. NOVEMBER 2011 KL. 18.00 AGENDA 1. ÅPNING Godkjenning av de stemmeberettigede Godkjenning av innkallingen, sakliste og forretningsorden

Detaljer

GJØ-VARD ORIENTERINGSLAG INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015

GJØ-VARD ORIENTERINGSLAG INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 GJØ-VARD ORIENTERINGSLAG stiftet 13. desember 1949 INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 STED: SKISTUA TID: SØNDAG 29. NOVEMBER 2015 KL. 18.00 AGENDA 1. ÅPNING Godkjenning av de stemmeberettigede Godkjenning av

Detaljer

Gjø-Vard Orienteringslag Sesongen 2011

Gjø-Vard Orienteringslag Sesongen 2011 Gjø-Vard Orienteringslag Sesongen 2011 www.gjovard.no Hovedsponsor: Gjø-Vards sponsorer 2011 Hovedsponsor: Andre sponsorer: Kontaktinformasjon Styret Leder Bjørn Godager 412 52 468 bjoern.godager@hotmail.com

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE I GJØ-VARD O-LAG

INNKALLING ÅRSMØTE I GJØ-VARD O-LAG INNKALLING ÅRSMØTE I GJØ-VARD O-LAG STED: SKISTUA TID: SØNDAG 21. NOVEMBER 2010 KL. 18.00 AGENDA 1. ÅPNING Godkjenning av de stemmeberettigede Godkjenning av innkallingen, sakliste og forretningsorden

Detaljer

Retningslinjer for drift av Fana Idrettslag orienteringsgruppen

Retningslinjer for drift av Fana Idrettslag orienteringsgruppen Retningslinjer for drift av Fana Idrettslag orienteringsgruppen 1. INNLEDNING Formålet med disse retningslinjer er at driften av gruppen skal være i så faste og gode former som mulig. Dette for at gruppestyret

Detaljer

TILLITSMANNSHÅNDBOK GJØ-VARD O-LAG

TILLITSMANNSHÅNDBOK GJØ-VARD O-LAG 1 TILLITSMANNSHÅNDBOK GJØ-VARD O-LAG 1. Arbeidsfordeling med funksjonsbeskrivelse. 1.1. Oversikt over ansvarsforhold og arbeidsfordeling i styre og utvalg Arbeidsfordeling bør ikke være statisk. Målet

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE I GJØ-VARD O-LAG

INNKALLING ÅRSMØTE I GJØ-VARD O-LAG INNKALLING ÅRSMØTE I GJØ-VARD O-LAG STED: SKISTUA TID: 23. NOVEMBER 2008 KL. 18.00 AGENDA 1. ÅPNING / GODKJENNING AV INNKALLING 2. KONSTITUERING 3. ÅRSMELDING 4. REGNSKAP 5. INNKOMNE SAKER 6. FASTSETTELSE

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE I GJØ-VARD O-LAG

INNKALLING ÅRSMØTE I GJØ-VARD O-LAG INNKALLING ÅRSMØTE I GJØ-VARD O-LAG STED: SKISTUA TID: SØNDAG 22. NOVEMBER 2009 KL. 18.00 AGENDA 1. ÅPNING Godkjenning av de stemmeberettigede Godkjenning av innkallingen, sakliste og forretningsorden

Detaljer

Årsberetning for Lierbygda o lag 2007

Årsberetning for Lierbygda o lag 2007 Årsberetning for Lierbygda o lag 2007 Styret i Lierbygda O lag har i 2007 hatt følgende sammensetning: Leder: Kari Strand Sekretær: Roger Olsson Kasserer: Kim Farnes Hansen Leder anleggsutvalget: Ingemar

Detaljer

INSTRUKSER, STATUTTER OG RETNINGSLINJER FOR HEDRUM ORIENTERINGSLAG. GODKJENT AV STYRET 3. FEBRUAR 2014.

INSTRUKSER, STATUTTER OG RETNINGSLINJER FOR HEDRUM ORIENTERINGSLAG. GODKJENT AV STYRET 3. FEBRUAR 2014. 1 INSTRUKSER, STATUTTER OG RETNINGSLINJER FOR HEDRUM ORIENTERINGSLAG. GODKJENT AV STYRET 3. FEBRUAR 2014. INSTRUKS FOR STYRETS ARBEID LEDEREN Lederen har den daglige ledelse av idrettslaget. Lederen skal

Detaljer

Styremøte Raumar Orientering. Sak nr. Sak Ansvarlig Politiattester Alle i styret må ha, samt trenere i Raumar-regi. Mangler fra Katja.

Styremøte Raumar Orientering. Sak nr. Sak Ansvarlig Politiattester Alle i styret må ha, samt trenere i Raumar-regi. Mangler fra Katja. Styremøte Raumar Orientering Tid: 08.11.2016 Sted: Tilstede: Forfall: Hovin,,, Anne og og Sak nr. Sak Ansvarlig 2.6.2 Politiattester Alle i styret må ha, samt trenere i Raumar-regi. Mangler fra. og Anne

Detaljer

Årsmelding 2015 IL Gular, orienteringsgruppa

Årsmelding 2015 IL Gular, orienteringsgruppa Årsmelding 2015 IL Gular, orienteringsgruppa Tillitsvalde i 2015 Følgjande styre blei vald på årsmøtet 5. mars 2015 Leiar: Kartansvarleg: Arrangementsansvarleg: Kasserar: Sportsleg leiar: Bård Hekland

Detaljer

Årsmelding IL Gular orienteringsgruppa 2014

Årsmelding IL Gular orienteringsgruppa 2014 Årsmelding IL Gular orienteringsgruppa 2014 Tillitsvalde i 2014 Følgjande styre blei vald på årsmøtet 20. mars 2014 Leiar: Kartansvarleg: Arrangementsansvarleg: Kasserar: Bård Hekland Svein Linga Tore

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 www.stokkeil.no epost:ski@stokkeil.no Styret. Roller Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Sportslig leder Styremedlem - Skileik Varamedlem Varamedlem - Uteanlegget

Detaljer

Årsberetning 2014 for Rond O-lag

Årsberetning 2014 for Rond O-lag Årsberetning 2014 for Rond O-lag STYRETS VIRKSOMHET Styret har i 2014 hatt følgende sammensetning: Leder: Thorstein Fretheim Nestleder: Bjørn Myhrmoen Sekretær: Turid Giil Kasserer: Tea Forberg Leder trimkomite:

Detaljer

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Vedtatt av årsmøtet 2. februar 2016 1. Innledning Formålet med disse retningslinjer er å bidra til at orienteringsavdelingen drives på en ryddig og

Detaljer

Årsmelding Mo orienteringsklubb 2010

Årsmelding Mo orienteringsklubb 2010 Årsmelding 2010 Styret: Leder Årsmøtet 2010 valgte ikke leder, men ga styret fullmakt til å innhente leder. Tore Kolstad har fungert som leder fra ca 1. juni 2010. Nestleder Jan Kåre Vatne (2010-2011)

Detaljer

Årsmelding for orienteringsåret 2015

Årsmelding for orienteringsåret 2015 Årsmelding for orienteringsåret 2015 Til Årsmøtet i Askøy Orienteringslag 25. februar 2016 TRENINGS- OG BARNEIDRETTSKOMITEEN av Andreas og Lise Balestrand Grønbech I år har vi hatt 15 treningsløp, 9 på

Detaljer

Styremøte Raumar Orientering

Styremøte Raumar Orientering Styremøte Raumar Orientering Tid: 17. mars 2015 Sted: Tilstede: Forfall: Hovin,,,, og Sak nr. Sak Ansvarlig 1.2 KlubbAdmin KlubbAdmin vil på sikt erstatte nåværende idrettsregistrering. tar seg av driften.

Detaljer

Årsberetning for. Rond O-lag

Årsberetning for. Rond O-lag Årsberetning for Rond O-lag 2009 Styrets virksomhet Styret har i 2009 hatt følgende sammensetning: Leder: Kai Solum Nestleder: Astri Storberget Sekretær: Turid Giil Kasserer: Espen Hagberg Ungdomsrepresentant:

Detaljer

Årlig møte i Orienteringsgruppa i Driv IL. Torsdag 26. januar 2017 kl på Klubbhuset

Årlig møte i Orienteringsgruppa i Driv IL. Torsdag 26. januar 2017 kl på Klubbhuset Årlig møte i Orienteringsgruppa i Torsdag 26. januar 2017 kl. 19.00 på Klubbhuset Sakliste: 1. Møtedirigenten ønsker velkommen 2. Informere om referent og hvem som signerer. 3. Godkjenne antall stemmeberettigede

Detaljer

Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012

Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012 Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012 Gruppestyret har i perioden bestått av: John Birger Tronsaune Leder På valg 2013 Britt Laila Nilsgård Kasserer På valg 2014 Rune Moan Sekretær På valg 2014 Haldis

Detaljer

Velkommen til Orienteringsgruppa Konnerud IL 2017

Velkommen til Orienteringsgruppa Konnerud IL 2017 Velkommen til Orienteringsgruppa Konnerud IL 2017 Velkommen til o-gruppa. I dette dokumentet har vi forsøkt å samle informasjon om aktiviteten i o-gruppa generelt, og spesielt for sesongen 2017. Vi vil

Detaljer

Ringerike o-lag www.ringerike-o-lag.no

Ringerike o-lag www.ringerike-o-lag.no Ringerike o-lag www.ringerike-o-lag.no Referat fra styremøte Torsdag 14. november 2013 kl 19:00 21:30 Klubbrommet Schjongshallen Tilstede: Morten Dåsnes, Mette Eline Heimstad, Ivar Lindseth, Ellen Grønlund,

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Årsmelding 2013 IL Gular Orientering

Årsmelding 2013 IL Gular Orientering Årsmelding 2013 IL Gular Orientering Lagbilde fra Kompisstafetten Valg av styre og komite er 2013 Styre Leiar Kartansvarlig Arrangementsansvarlig Kasserer Sportslig leder Jan Harald Bakkejord Svein Linga

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

ÅRSMØTE 2016. Onsdag 17. februar kl. 18.00, Skistua, Eidsvoll Verk

ÅRSMØTE 2016. Onsdag 17. februar kl. 18.00, Skistua, Eidsvoll Verk ÅRSMØTE 2016 Onsdag 17. februar kl. 18.00, Skistua, Eidsvoll Verk Saksliste: 1. Åpning 2. Godkjennelse av stemmeberettigede 3. Valg av møteleder og referent 4. Valg av to medlemmer til å skrive under protokollen.

Detaljer

MIDTSOMMERSPRINTEN MIDTSOMMERLØPET CAMP STOKKE CAMP OSLOFJORD 16, 17. OG 18. JUNI 2017 MIDT I VESTFOLD

MIDTSOMMERSPRINTEN MIDTSOMMERLØPET CAMP STOKKE CAMP OSLOFJORD 16, 17. OG 18. JUNI 2017 MIDT I VESTFOLD Stokke IL MIDTSOMMERSPRINTEN MIDTSOMMERLØPET CAMP STOKKE CAMP OSLOFJORD 16, 17. OG 18. JUNI 2017 MIDT I VESTFOLD Stokke IL arrangerer Midtsommerløpene 17. og 18. juni. I år arrangeres løpene på nye kart

Detaljer

UTKAST Årsmelding 2016/2017. Skiskyttergruppa

UTKAST Årsmelding 2016/2017. Skiskyttergruppa UTKAST Årsmelding 2016/2017 Skiskyttergruppa Bilde xx Vemun Kragh ble nr 4 i G15 i hovedlandsrennet i Meråker 2017. 1 Denne årsberetningen dekker perioden fra fjorårets årsmøte til årets årsmøte, dvs sesongen

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan. Raumar orientering

VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan. Raumar orientering VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan Raumar orientering 2017-2020 Visjon: Raumar orientering et ledende miljø innen utholdenhetsidretter på Øvre Romerike Virksomhetsidé: Raumar orientering er et samarbeid

Detaljer

ADMINISTRATIV REPRESENTASJON Espen Hagberg har sittet som kasserer i Oppland O krets.

ADMINISTRATIV REPRESENTASJON Espen Hagberg har sittet som kasserer i Oppland O krets. Styrets virksomhet Styret har i 2010 hatt følgende sammensetning: Leder: Kai Solum Nestleder: Torstein Fretheim Sekretær: Turid Giil Kasserer: Espen Hagberg Ungdomsrepresentant: Tone Vollen Leder instruksjon

Detaljer

Retningslinjer for Raumar orientering

Retningslinjer for Raumar orientering Retningslinjer for Raumar orientering Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 13. mars 2012 1. Medlemskap Alle som representerer Raumar orientering skal være medlem av klubben. Som medlem regnes alle som har

Detaljer

Årsmelding for orienteringsåret 2016

Årsmelding for orienteringsåret 2016 Årsmelding for orienteringsåret 2016 Til Årsmøtet i Askøy Orienteringslag 7. mars 2017 TRENINGS- OG BARNEIDRETTSKOMITEEN Av Lise Balestrand Grønbech Treningsløpene har vi år også hatt bra oppmøte på. Fordelt

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Retningslinjer for Raumar orientering

Retningslinjer for Raumar orientering Retningslinjer for Raumar orientering 05.02.2013 Årsmøte Raumar Endret 13.03.2012 Årsmøte Raumar Vedtatt 06.03.2012 Styre i Raumar 29.02.2012 Treningskomiteen i Raumar E01 29.02.2012 Til godkjenning på

Detaljer

-cupen. Mjøs-O. inviterer til. www.mjoso.com

-cupen. Mjøs-O. inviterer til. www.mjoso.com Mjøs-O inviterer til -cupen 2010 Foto av trøyevinnere sesongen 2009. Foto: Tommy Gullord 28. april - GPS/Storskjerm etappen 26. mai - Longa-Bush etappen 9. juni - Tekn-O etappen 25. august - g-o-kart etappen

Detaljer

ARIES-Cupen 2008 Trøyevinnerne i ARIES-cupen 2007 og Anne Margrethe Hausken fotografert etter finalen på Biri Travbane.

ARIES-Cupen 2008 Trøyevinnerne i ARIES-cupen 2007 og Anne Margrethe Hausken fotografert etter finalen på Biri Travbane. inviterer til ARIES-Cupen 2008 Trøyevinnerne i ARIES-cupen 2007 og Anne Margrethe Hausken fotografert etter finalen på Biri Travbane. 23. april - Mellomdistanse 21. mai - Sprint 11. juni - Fjelletappen

Detaljer

Styremøte i Vestfold o-krets torsdag 21.08.2014 klokken 18.00

Styremøte i Vestfold o-krets torsdag 21.08.2014 klokken 18.00 Styremøte i Vestfold o-krets torsdag 21.08.2014 klokken 18.00 Tilstede: Berit Horvei, Trond Gjelstad, Ingvild Eckdahl, Ole Petter Ruud og L. Stenerud 1. Gjennomgang av forrige møtereferat Møtet tok en

Detaljer

Årsberetning 2016 Røros IL Orientering

Årsberetning 2016 Røros IL Orientering Årsberetning 2016 Røros IL Orientering Styret i 2016 har bestått av: Leder Frode Sjøvold Kasserer Petter Gullikstad Styremedlem Kari Ryttervoll Styremedlem Wenche Olsson Styremedlem Beate Møller Varamedlem

Detaljer

1. Målsetninger og ledelse av Norgescup

1. Målsetninger og ledelse av Norgescup 1. Målsetninger og ledelse av Norgescup 1.1 Tilby en serie orienteringsarrangement med høy kvalitet, som skal være attraktiv både for eliteutøvere, media, publikum, samarbeidspartnere og andre interesserte.

Detaljer

Tid: Onsdag ls.0z.zal2 kl. 1g,30. l) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) l0) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) Y"lg av o-rdsfyrer, sekretærer og protokoilunderskrivere.

Tid: Onsdag ls.0z.zal2 kl. 1g,30. l) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) l0) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) Ylg av o-rdsfyrer, sekretærer og protokoilunderskrivere. REFERAT r'ra KRETSTING 2011 Sted: Aarnes Kafeteria Tid: Onsdag ls.0z.zal2 kl. 1g,30 Åpning av tinget Kretslederen, Egil Ronæss, ønsket alle velkommen til tinget. I Godkjenning av saksliste l) 2) 3) 4)

Detaljer

ÅRSMØTE 24 JANUAR 2017 kl 18:00 - rådhus 1, møterom 1

ÅRSMØTE 24 JANUAR 2017 kl 18:00 - rådhus 1, møterom 1 ÅRSBERETNING 2016 SORTLAND O-LAG ÅRSMØTE 24 JANUAR 2017 kl 18:00 - rådhus 1, møterom 1 Saksliste: 1. Godkjenning stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Valg av

Detaljer

Årsberetning 2013 for Rond O-lag

Årsberetning 2013 for Rond O-lag Årsberetning 2013 for Rond O-lag STYRETS VIRKSOMHET Styret har i 2013 hatt følgende sammensetning: Leder: Thorstein Fretheim Nestleder: Bjørn Myhrmoen Sekretær: Turid Giil Kasserer: Tea Forberg Leder trimkomite:

Detaljer

Kongsberg Orienteringslag Kartplan 2013-2017. Innhold

Kongsberg Orienteringslag Kartplan 2013-2017. Innhold Kartplan 2013-2017 Innhold 1 Formål... 3 2 Framstilling av orienteringskart... 3 2.1 Metodikk... 3 2.2 er... 3 3 Kartoversikt... 5 4 Prosjekter, 2013-2017... 6 4.1 Kartbehov... 6 4.1.1 Terminfestede løp...

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

STYREMØTE LØTEN O-LAG

STYREMØTE LØTEN O-LAG STYREMØTE LØTEN O-LAG MANDAG 26. AUGUST 2013 KL 18.00 HOS SIGURD Tove Kristin, Emilie, Steinar, Bjørnar, Sigurd, Kristian og Ola Sak 29/2013 Godkjenning av referat fra styremøtet 10.06.13 Vedr. sak 21

Detaljer

Stokke IL Skigruppe Årsberetning for året 2009.

Stokke IL Skigruppe Årsberetning for året 2009. Årsberetning for året 2009. Årsberetningen 2009 Side: 1 Administrasjon og arrangement Styret Styret har bestått av følgende personer: Leder; Nestleder; Kasserer; Sekretær; Styremedlem; Varamedlem; Varamedlem:

Detaljer

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding ÅRSMØTE 6. mars 2013 Sakspapirer og Årsmelding Dagsorden Årsmøte Stavanger Stupe Club 6. mars 2013 1. Godkjenning av innkallingen 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av referent 5.

Detaljer

1. Målsetninger og ledelse av Sport8-Norgescup

1. Målsetninger og ledelse av Sport8-Norgescup 1. Målsetninger og ledelse av Sport8-Norgescup 1.1 Tilby en serie orienteringsarrangement med høy kvalitet, som skal være attraktiv både for eliteutøvere, media, publikum, samarbeidspartnere og andre interesserte.

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

Stein Turtumøygard. Tormod Strand og Morten Karlsen. Stein Turtumøygard og Per Hermann Krøger. Tormod Strand og Gro Hege Ludvigsen.

Stein Turtumøygard. Tormod Strand og Morten Karlsen. Stein Turtumøygard og Per Hermann Krøger. Tormod Strand og Gro Hege Ludvigsen. ÅRSBERETNING 2016 FOR ADMINISTRASJON Styret: Leder: Per Hermann Krøger Kasserer: Kjersti Holt Hanssen Styremedlem: Audun Bjerknes Styret har hatt tre styremøter ellers har saker vært avgjort ved e-post.

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning

Trondheim Bryteklubb Årsberetning Årsberetning 2016 / 2017 Årsberetning 2016/2017 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 68.ordinære årsmøte 27.mars 2017 kl 1900. Sted: Ladesletta Helse- og Velferdssenter i Lade Alle 80. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Frol IL Orientering Handlings-/tiltaksplan Visjon: Frol IL Orientering skal være en attraktiv klubb for alle, uansett ambisjonsnivå.

Frol IL Orientering Handlings-/tiltaksplan Visjon: Frol IL Orientering skal være en attraktiv klubb for alle, uansett ambisjonsnivå. Visjon: Frol IL Orientering skal være en attraktiv klubb for alle, uansett ambisjonsnivå. Styrets arbeid Bli bedre på informasjon Flere medlemmer Klart definerte arbeidsoppgaver for tillitsvalgte Synliggjøring

Detaljer

Mars 2014. Ny sponsor i klubben

Mars 2014. Ny sponsor i klubben 7.-8. mars 9. mars 21. mars 21. mars 29. mars Ny sponsor i klubben Mars 2014 Viktige hendelser denne måned: Svartbeltesamling, Bergen Årsmøte JKA Norway, Bergen Klubbmesterskap senior, Fudoshin Dojo Japan

Detaljer

Årsberetning og Regnskap for Rond O-lag

Årsberetning og Regnskap for Rond O-lag Årsberetning og Regnskap for Rond O-lag 2008 Styrets virksomhet Styret har i 2008 hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Ungdomsrepresentant: Leder instruksjon og treningskomiteen:

Detaljer

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Nyheter fra 2012 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Sesongens andre runde i det individuelle divisjonsspillet for Møre og Romsdal ble arrangert av Molde BTK i Skytterhallen i Molde i romjulen.

Detaljer

Oppstartsmøte LK Nordland den 30.5.2013

Oppstartsmøte LK Nordland den 30.5.2013 Tid/sted: 30.5.2013 kl. 18.00 Bodø(Norconsult sine lokaler ) Deltakere: I Bodø: Lena Cecilie Pedersen, Marit Elveos Skype: Elin Abelsen(Mosjøen), Marte Glad Remen (Stokmarknes), Åke Holmstrøm (Fauske)

Detaljer

1. Målsetninger og ledelse av Norgescup

1. Målsetninger og ledelse av Norgescup 1. Målsetninger og ledelse av Norgescup 1.1 Tilby en serie orienteringsarrangement med høy kvalitet, som skal være attraktiv både for eliteutøvere, media, publikum, samarbeidspartnere og andre interesserte.

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2016 Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

SAKSLISTE ÅRSMØTET 27.2.2012. Styret viser til innkalling i Trekanten nr. 1/2012, og har fastsatt følgende saksliste:

SAKSLISTE ÅRSMØTET 27.2.2012. Styret viser til innkalling i Trekanten nr. 1/2012, og har fastsatt følgende saksliste: SAKSLISTE ÅRSMØTET 27.2.2012 Styret viser til innkalling i Trekanten nr. 1/2012, og har fastsatt følgende saksliste: 1. Godkjenning av innkalling, valg av ordstyrer, referent og to protokoll-underskrivere

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

Innbydelse. Grue IL orientering inviterer til O- helg på Finnskogen. 20. - 22. september 2013.

Innbydelse. Grue IL orientering inviterer til O- helg på Finnskogen. 20. - 22. september 2013. Innbydelse. Grue IL orientering inviterer til O- helg på Finnskogen 20. - 22. september 2013. Program: Fredag 20. september Norgescup Sprint Finale, junior D/H 16 løper sprint i samme løype som D/H17-18

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015 Årsberetning 2014 / 2015 Årsberetning 2014/2015 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 66.ordinære årsmøte 28.april 2015 kl 1900. Sted: Arne L. Fallrø AS sine lokaler i Heimdalsveien 18. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

ÅRSMELDING Raufoss IL Allianse

ÅRSMELDING Raufoss IL Allianse ÅRSMELDING 2016 Raufoss IL Allianse Årsmøte 5. april 2017 1. STYRET I RAUFOSS IL ALLIANSE HAR BESTÅTT AV: Onno Verberne Jostein Lundgaard Gunnor Andersen Gerda L. Nubdal Kåre Gulbrandsen Ulrikke H Tverbekkmo

Detaljer

ÅRSPLAN 2011. HOVEDARBEIDSOPPGAVER FOR STYRET og ARBEIDSUTVALGET 2011

ÅRSPLAN 2011. HOVEDARBEIDSOPPGAVER FOR STYRET og ARBEIDSUTVALGET 2011 ÅRSPLAN 2011 HOVEDARBEIDSOPPGAVER FOR STYRET og ARBEIDSUTVALGET 2011 ROL tar sikte på å videreføre solid arbeid på alle aktuelle områder i 2011 gjennom arbeid i de faste utvalgene. Det gjelder bl.a. rekruttering,

Detaljer

ÅRSMØTE 2015. Torsdag 12. februar kl. 19.00, Skistua, Eidsvoll Verk

ÅRSMØTE 2015. Torsdag 12. februar kl. 19.00, Skistua, Eidsvoll Verk ÅRSMØTE 2015 Torsdag 12. februar kl. 19.00, Skistua, Eidsvoll Verk Saksliste: 1. Åpning 2. Godkjennelse av stemmeberettigede 3. Valg av møteleder og referent 4. Valg av to medlemmer til å skrive under

Detaljer

Året som er gått - trening og turer

Året som er gått - trening og turer Året som er gått - trening og turer Av Marit Johnsen Trening: Oppkjøringen til 2012 sesongen startet vi allerede i november 2011, da startet vi opp tirsdagstreningene med løpetur ute fulgt av en times

Detaljer

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 7

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 7 Telemark O-Krets 2013 Styremøte nr. 7-2013 Sted: POLs klubbhus, Kjølnes Gård Tid: 3. februar. 2014, kl. 19:00 Tilstede: Britt Fossøy, Rekruttering Tron Solberg, Teknisk Ole-Johan Waaler, Pre-O Grete S.

Detaljer

Årsberetning. Bokn Sykkelklubb 2015

Årsberetning. Bokn Sykkelklubb 2015 Årsberetning Bokn Sykkelklubb 2015 1 Innholdsbetegnelse Styrets sammensetning... 3 Andre funksjoner... 3 Valgkomite... 3 Revisorer... 3 Styrets arbeid... 3 Styremøter... 3 Spesielle oppgaver... 3 Aktiviteter

Detaljer

Årsmelding for langrenn/skiskyttergruppa 2016

Årsmelding for langrenn/skiskyttergruppa 2016 Årsmelding for langrenn/skiskyttergruppa 2016 1 STYRETS SAMMENSETNING: Følgende styre ble valgt på årsmøtet 22. februar 2016: Leder: Styremedlemmer: Sportslig ansvarlig: Økonomi ansvarlig Valgkomite: Torgeir

Detaljer

Årsberetning. Fet Orienteringslag. Årsmelding Fet Orienteringslag 2015 Side 1

Årsberetning. Fet Orienteringslag. Årsmelding Fet Orienteringslag 2015 Side 1 Årsberetning Fet Orienteringslag 2015 Årsmelding Fet Orienteringslag 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse: ÅRSMELDING... 3 Organisasjon... 3 Styrets sammensetning... 3 Valgkomité... 3 Revisor... 3 Styrets arbeid...

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

Årsmelding HSV Fotball 2015

Årsmelding HSV Fotball 2015 Årsmelding HSV Fotball 2015 Styrets årsberetning 2015 Styrets sammensetning: Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Gunnar Koren Monica Fleisje Morten Westby Christin Westby Tor-Arne

Detaljer

Årsberetning. Rond O-lag

Årsberetning. Rond O-lag Årsberetning Rond O-lag 2001 Styrets virksomhet Styret har i 2001 hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Ungdomsrepresentant: Leder trenings- og instruksjonskomiteen: Leder

Detaljer

O-gruppa i Nesodden IF avholdt årsmøte på Berger mandag 9. februar 2009.

O-gruppa i Nesodden IF avholdt årsmøte på Berger mandag 9. februar 2009. PROTOKOLL O-gruppa i Nesodden IF avholdt årsmøte på Berger mandag 9. februar 2009. 1. Innkalling Det var ingen bemerkninger til innkallingen. 2. Valg av møteleder og referent Tormod Strand ble valgt til

Detaljer

Varanger Sportsklubb Årsberetning 2012

Varanger Sportsklubb Årsberetning 2012 Årsberetningen er ment å gi et bilde av klubbens aktiviteter gjennom året som er gått. Vi anbefaler leserne av årsmeldingen som ønsker mer informasjon om klubben og aktiviteter i året som er gått om å

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2012 Styret Rolle Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Navn Edvard Gundersen Christian Anholt Jarle Skaug Grete Hangerhagen (Beate

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

ÅRSMELDING FOR LANGRENN/SKISKYTING 2015

ÅRSMELDING FOR LANGRENN/SKISKYTING 2015 ÅRSMELDING FOR LANGRENN/SKISKYTING 2015 1 STYRETS SAMMENSETNING: Følgende styre ble valgt på årsmøtet 18. februar 2015: Leder: Torgeir Skrede (valgt for 2 år) Styremedlem : Terje Simonsen (valgt for 1

Detaljer

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 4

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 4 Telemark O-Krets 2013 Styremøte nr. 5-2013 Sted: POLs klubbhus, Kjølnes Gård Tid: 21. oktober. 2013, kl. 19:00 Tilstede: Tron Solberg, Teknisk Ole-Johan Waaler, Pre-O Britt Fossøy, Rekruttering Grete S.

Detaljer

Retningslinjer for Raumar orientering

Retningslinjer for Raumar orientering Retningslinjer for Raumar orientering 10.02.2015 Årsmøte Raumar Vedtatt 13.01.2015 Styret i Raumar Forslag til endring behandles på årsmøtet 2015 05.03.2014 Årsmøte Raumar Vedtatt 20.11.2013 Styret i Raumar

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Valg av referent 3. Styrets beretning 4. Regnskap 2011 5. Fastsette kontingent 6. Vedta budsjett for 2012

Detaljer

LAGLEDERMØTE 2011. Bardufosstun Lørdag 5. februar kl. 10:30-13:50 SAKSLISTE INNSTILLINGER

LAGLEDERMØTE 2011. Bardufosstun Lørdag 5. februar kl. 10:30-13:50 SAKSLISTE INNSTILLINGER Møteprotokoll LAGLEDERMØTE 2011 Bardufosstun Lørdag 5. februar kl. 10:30-13:50 SAKSLISTE INNSTILLINGER Til stede: Bardu Bjerkvik BUL-Tromsø Harstad Kvæfjord Mellembygd Målselv Nordreisa Silsand Storsteinnes

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010. Kristiansund Volleyballklubb. Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no

ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010. Kristiansund Volleyballklubb. Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010 Kristiansund Volleyballklubb Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no GENERELL INFORMASJON Kristiansund Volleyballklubb Postadresse: Postboks 891, 6501 Kristiansund

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan. Raumar orientering 2012-2015

VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan. Raumar orientering 2012-2015 VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan Revidert 22.11.2011etter behandling på styreråd 08.11.11 Raumar orientering 2012-2015 Visjon: Raumar orientering et ledende miljø innen utholdenhetsidretter på Øvre Romerike

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET Torsdag 12. april - kl. 19.00 Knyken skisenter 1 Årsmelding 2011 Orkdal idrettslag - Hovedlaget STYRET: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Oddbjørn

Detaljer

74. barnekretsturnsvevnet i Oppland

74. barnekretsturnsvevnet i Oppland Kr 30,- 74. barnekretsturnsvevnet i Oppland Gjøvik, 4.-5. juni 2016 Hovedsponsor: 2 Kjære turnere, støtteapparat og publikum Hjertelig velkommen til Gjøvik og det 74. barnekretsturnstevnet i Oppland. Godt

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

ÅRSPLAN 2012. HOVEDARBEIDSOPPGAVER FOR STYRET og ARBEIDSUTVALGET 2012

ÅRSPLAN 2012. HOVEDARBEIDSOPPGAVER FOR STYRET og ARBEIDSUTVALGET 2012 Ringerike o-lag www.ringerike-o-lag.no ÅRSPLAN 2012 HOVEDARBEIDSOPPGAVER FOR STYRET og ARBEIDSUTVALGET 2012 ROL tar sikte på å videreføre solid arbeid på alle aktuelle områder i 2012 gjennom arbeid i de

Detaljer

Thorstein Fretheim Ny

Thorstein Fretheim Ny Styrets virksomhet Styret har i 2011 hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Ungdomsrepresentant: Leder instruksjon og treningskomiteen: Leder kartkomiteen: Leder trimkomiteen:

Detaljer

Kristiansand Orienteringsklubb ønsker velkommen til NM-natt, NC-mellomdistanse og KOK-2-dagers i Kristiansand 31/3-2/4 2017

Kristiansand Orienteringsklubb ønsker velkommen til NM-natt, NC-mellomdistanse og KOK-2-dagers i Kristiansand 31/3-2/4 2017 Kristiansand Orienteringsklubb ønsker velkommen til NM-natt, NC-mellomdistanse og KOK-2-dagers i Kristiansand 31/3-2/4 2017 Fredag 31. mars: NM Natt for junior og senior. Publikumsløp. Lørdag 1. april:

Detaljer

Kristiansand Bueskyttere. Årsmelding

Kristiansand Bueskyttere. Årsmelding Kristiansand Bueskyttere Årsmelding 2016 Styret Styret i 2016 har bestått av: Leder: Nestleder: Styremedlemmer: Wiggo Nordskag Steinar Risinggård Elise Stray, Anne Marit, Egil Sæterlid og Berit Nordskag

Detaljer