Dok.dato: Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: Klassering: HF-IFL/TLO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dok.dato: 07.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 13.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 10.07.2012. Klassering: HF-IFL/TLO"

Transkript

1 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A Tilbakemelding rådsmedlemmer TR 36/11 entralt tilsettingsråd den / / TAB-A/YKV Offl TAB-A/AWB Tilbakemelding rådsmedlemmer TR 35/11 entralt tilsettingsråd den / / TAB-A/YKV Offl TAB-A/AWB Oppstart på studiet etter permisjon tudentmappe ***** ***** ***** 2009/ / HF-ADM/GNJ HF-FL/TLO AR 50/12 Ansettelse i stilling som førstekonsulent ved Felles ressurssenter, T-avdelingen, st.id entralt ansettelsesråd - september / / TAB-HR/YKV Offl TAB-A/AWB ide: 1 av

2 Kopi av søknad til NAV om foreldrepenger ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2009/ / TAB-HR/AWB TAB-HR/AWB Avtale om lønn og ansettelse Ansettelsesprosess studiekoordinator G, st.id / / HF-ADM/GMA Offl HF-ADM/GMA Vedrørende endring av utdanningsplan Kandidatmappe ***** ***** 2010/ / TN-ADM/EF TN-ADM/EF ak om retningslinjer for forskningstermin (vikarstipend) 2013/2014 Vikarstipendordningen ved i 2011/ / TAB-A/KKHA 635 TAB-HR/KKHA ide: 2 av

3 Forskuddsutbetaling ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ / TAB-HR/YKV TAB-HR/AWB Referat fra møte i Museumsadministrasjonen Museumsadministrasjonen - Avdelingsmøter / / AM-ADM/TMV AM-ADM/AREL AM-ADM/AJJ AM-ADM/EB AM-ADM/EVN AM-ADM/KBD AM-ADM/G AM-ADM/TMV AM-FORMDL/ANK AM-ADM/RNN AM-ADM/TMV Vedrørende retningslinjer for emeritusordning - tildeling av pensjonistarbeidsplass Retningslinjer for emeritusordning - tildeling av pensjonistarbeidsplass 2012/ / TAB-HR/YKV 271 TAB-HR/YKV ide: 3 av

4 Om inntektsopplysninger til NAV ersonalmappe ***** ***** ***** 2007/ / TAB-HR/AWB TAB-HR/AWB Elektronisk pensjonsmelding (kopi) ersonalmappe ***** ***** ***** 2007/ / TAB-HR/AWB TAB-HR/AWB Kommentarer til nye avtaler mellom Forskningsrådet og sveitsiske partnere vedrørende finansiering og drift av NBL ( ) amarbeid mellom Norges forskningsråd og medfinansiører av veitsisk-norsk stråleline (NBL) ved European ynchrotron Radiation Facility (ERF) i Grenoble 2007/ / LEDELE/EKL 321 DR-F/JHB Vedrørende sakkyndig komitès vurdering av søkere til ledig stilling som førsteamanuensis i sosialt arbeid st.id Ansettelsesprosess - førsteamanuensis i sosialt arbeid, st.id / / V-ADM/GAK V-ADM/GAK ide: 4 av

5 Dekanvedtak - standard emnestørrelse - om opprettholdelse av dekanvedtak fra 2005 Fag og studiesaker ved V fakultetet - program og emnerevisjon / / V-ADM/JHA 400 V-ADM/JHA Justering av emnebeskrivelser vår nderskrevet dekanvedtak Fag og studiesaker ved V fakultetet - program og emnerevisjon / / V-ADM/JHA 400 V-ADM/JHA Opprykk etter lokale lønnsforhandlinger pr ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ / TAB-HR/YKV TAB-HR/AWB Opprykk etter lokale lønnsforhandlinger pr ersonalmappe ***** ***** ***** 2007/ / TAB-HR/YKV TAB-HR/AWB ide: 5 av

6 Opprykk etter lokale lønnsforhandlinger pr ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ / TAB-HR/YKV TAB-HR/AWB Opprykk etter lokale lønnsforhandlinger pr ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/ / TAB-HR/YKV TAB-HR/AWB Opprykk etter lokale lønnsforhandlinger pr ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/ / TAB-HR/YKV TAB-HR/AWB Opprykk etter lokale lønnsforhandlinger pr ersonalmappe ***** ***** ***** 2007/ / TAB-HR/YKV TAB-HR/AWB ide: 6 av

7 Opprykk etter lokale lønnsforhandlinger pr ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/ / TAB-HR/YKV TAB-HR/AWB Opprykk etter lokale lønnsforhandlinger pr ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ / TAB-HR/AWB TAB-HR/AWB Opprykk etter lokale lønnsforhandlinger pr ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ / TAB-HR/AWB TAB-HR/AWB Opprykk etter lokale lønnsforhandlinger pr ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/ / TAB-HR/YKV TAB-HR/AWB ide: 7 av

8 Opprykk etter lokale lønnsforhandlinger pr ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/ / TAB-HR/AWB TAB-HR/AWB nnstilling og forslag til utlysningstekst - doktorgradsstipendiat idrett tipendiat utdanningsvitenskap idrett G, st.id / / HF-ADM/GMA Offl HF-ADM/GMA Nytt forslag til utlysningstekst - nynorsk versjon tipendiat utdanningsvitenskap idrett G, st.id / / HF-ADM/GMA Offl HF-ADM/GMA Korrekturlest utlysningstekst HT tipendiat utdanningsvitenskap idrett G, st.id / / HF-ADM/GMA Offl HF-ADM/GMA ide: 8 av

9 Reviderte retningslinjer for tildeling av pensjonistarbeidsplass - bruk av emeritusordning Retningslinjer for emeritusordning - tildeling av pensjonistarbeidsplass 2012/ / TAB-HR/YKV 271 TAB-HR/YKV Referat fra møte vedr opphør av sykelønnsrett ersonalmappe ***** ***** ***** 2007/ / TAB-HR/AWB TAB-HR/AWB tkast til arbeidsoppgaver i 50% stilling ersonalmappe ***** ***** ***** 2007/ / TAB-HR/AWB TAB-HR/AWB nnkalling til møte i Doktorgradsutvalget ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet Doktorgradsutvalget ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet / / TN-ADM/EF 012 TN-ADM/EF ide: 9 av

10 DTN 145/12 øknad om opptak til ph.d.-program i etroleumsteknologi - ***** ***** Doktorgradsutvalget ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet / / TN-ADM/EF 012 TN-ADM/EF DTN 149/12 Endelig prosjektbeskrivelse/ studieplan - ***** ***** Doktorgradsutvalget ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet / / TN-ADM/EF 012 TN-ADM/EF DTN 150/12 Avtale A og B mottatt Doktorgradsutvalget ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet / / TN-ADM/EF 012 TN-ADM/EF Referat fra TN ledermøte Møtereferat TN ledergruppe / / TN-ADM/NH TN-ADM/NH ide: 10 av

11 Tilbud om midlertidig ansettelse ersonalmappe ***** ***** ***** 2007/ / TN-ADM/HKH TN-ADM/AKRA Tilbud om midlertidig ansettelse ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/ / TN-ADM/HKH TN-ADM/AKRA Referat fra TN ledermøte Møtereferat TN ledergruppe / / TN-ADM/NH TN-ADM/NH DTN 146/12 Endring av veiledergruppe - ***** ***** (Behandlet på sirkulasjon) Doktorgradsutvalget ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet / / TN-ADM/EF 012 TN-ADM/HKH ide: 11 av

12 DTN 147/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** ph.d-avhandling (behandlet på fullmakt) Doktorgradsutvalget ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet / / TN-ADM/EF 012 TN-ADM/HKH DTN 148/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** ph.d-avhandling Doktorgradsutvalget ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet / / TN-ADM/EF 012 TN-ADM/HKH DTN 151/12 Eventuelt - Bytte av veileder for ***** ***** Doktorgradsutvalget ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet / / TN-ADM/EF 012 TN-ADM/HKH øknad om 10% reduksjon i stilling ersonalmappe ***** ***** ***** 2007/ / V-ADM/KB V-ADM/KB ide: 12 av

13 Forlenging av midlertidig stilling som prosjektansvarlig for RL ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/ / HF-ADM/GMA Offl. 25 HF-ADM/ELN Oppfølging sykefravær ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2009/ / AM-AMLNG/MHØ AM-ADM/EVN Referat fra TN ledermøte Møtereferat TN ledergruppe / / TN-ADM/NH TN-ADM/NH Oppfølging av sykefravær ersonalmappe ***** ***** ***** 2011/ / AM-FORN/HAA AM-ADM/EVN ide: 13 av

14 Foreldre- og svangerskapspenger ersonalmappe ***** ***** ***** 2011/ / AM-FORN/HAA Mottaker NAV AM-ADM/EVN Referat fra møte i Museumsstyret onsdag AM - Museumsstyret / / AM-ADM/TMV AM/AJN AM-FORMDL/ANK AM-ADM/AREL AM-FORMDL/ETB AM-FORN/HE AM-AMLNG/LD AM-FORN/ AM-ADM/TMV Lønnsforhandlinger etter Hovedtariffavtalen pkt ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/ / HF-ADM/GMA HF-ADM/KNO ide: 14 av

15 NFR prosjekt /F11 Yggdrasil - Budsjett og aksept av stipendet fra Nynke de Haas - rosjektleder: Merja tenroos, mobile researcher: Nynke de Haas NFR prosjekt: /F11 Verbal morphosyntax in late Northern Middle English: the Northern ubject Rule and related developments, prosjektleder: ***** *****, mobile researcher: Nynke de Haas 2012/ / HF-ADM/MTR Ø Offl ledd 632 HF-ADM/MTR aksfremlegg søknad om opptak tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ / V-ADM/TOL V-NH/TOL nnvilget søknad om opptak til bachelorprogrammet i reiselivsledelse tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ / V-ADM/TOL V-NH/TOL nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ / TN-ADM/TF TAB-A-E/ALA ide: 15 av

16 Tap av studierett tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ / TN-ADM/ALA TAB-A-E/ALA Tap av studierett tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ / TN-ADM/ALA TAB-A-E/ALA øknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ / HF-ADM/TLO TAB-A-E/ALA B 3 Klage på karaktersetting MEN115 - Høst 2012 tudentmappe ***** ***** ***** 2007/ /2013 V-ADM/ALR V-MK/ALR ide: 16 av

17 Klage på karaktersetting MEN115 - Høst 2012 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 V-ADM/ALR V-MK/ALR Klage på karaktersetting MEN215 - Høst 2012 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 V-ADM/ALR V-MK/ALR Klage på karaktersetting MEN105 - Høst 2012 tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ /2013 V-ADM/ALR V-MK/ALR Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ /2013 HF-ADM/AK HF-G/AK ide: 17 av

18 Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ /2013 HF-ADM/TRK HF-G/AK Oppsigelse av stilling ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ / HF-ADM/GMA HF-ADM/GMA B 4 Klage på karaktersetting BFØ350 tudentmappe ***** ***** ***** 2012/ / HF-ADM/AK HF-FL/AK Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting tudentmappe ***** ***** ***** 2012/ / HF-ADM/AK HF-FL/AK ide: 18 av

19 Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting tudentmappe ***** ***** ***** 2012/ /2013 HF-ADM/AK HF-G/AK Vedrørende klage/søknad om å få avlegge eksamen i BRV100 Familie- og barnerett tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 V-ADM/CEL V-HH-/CEL Ny sensurering av eksamensbesvarelse MHR180 tudentmappe ***** ***** ***** 2009/ /2013 V-ADM/ALB Mottaker ***** V-NH/JGO Oppstart på studiet etter permisjon tudentmappe ***** ***** ***** 2009/ / HF-ADM/GNJ HF-FL/TLO TE ide: 19 av

20 øknad om utvidet studierett / valg av fordypningemne tudentmappe ***** ***** ***** 2009/ / HF-ADM/GNJ HF-FL/TLO nnvilget søknad om fjerde gangs eksamen i BØK235 tudentmappe ***** ***** ***** 2009/ /2013 V-ADM/TOL V-HH-/OMK Ny sensurering av sensurvedtak B280 - Høst 2012 tudentmappe ***** ***** ***** 2012/ /2013 V-ADM/ALR Mottaker ***** V-MK/ALR Ny sensurering av sensurvedtak B280 - Høst 2012 tudentmappe ***** ***** ***** 2012/ /2013 V-ADM/JL Mottaker ***** V-MK/ALR ide: 20 av

21 Varsel om opphør av midlertidig tjeneste ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2010/ /2013 Offl. 25 AM-AMLNG/MHØ AM-ADM/EVN Tilsagn om tilskudd til Arbeidspraksis i ordinær virksomhet ersonal. Arbeidspraksis i ordinær virksomhet - formidlingsavdelingen, ***** ***** 2011/ / AM-ADM/EVN AM-ADM/EVN NAV Virkemiddelenhet Rogaland ELT test for student ***** ***** ***** tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2009/ / V-ADM/ALB V/LL B ELT test for student ***** ***** ***** tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2009/ / V-ADM/ALB V/LL ide: 21 av

22 Tilsagn om tilskudd til Arbeidspraksis i ordinær virksomhet ersonal. Arbeidspraksis i ordinær virksomhet - formidlingsavdelingen, ***** ***** 2011/ / AM-ADM/EVN AM-ADM/EVN NAV Virkemiddelenhet Rogaland Forespørsel om tjerneformet gravminne på ele tjerneformet gravminne på ele 2013/ / AM-FORN/HAA 771 AM-FORN/HE B 2 var på forespørsel om tjerneformet gravminne på ele tjerneformet gravminne på ele 2013/ / AM-FORN/HAA 771 AM-FORN/HE Melding om politisk vedtak - oppfølging av Regionalplan for museum - status og forslag til handlingsplan for 2013rfk tredning av fellestjenester innen samlingsforvaltning for regionmuseumene og Norsk Oljemuseum 2012/ / AM-AMLNG/MHØ AM-AMLNG/MHØ Rogaland fylkeskommune. Kulturseksjonen ide: 22 av

23 lanstrategi for Time kommune - kommunestyreperioden Time k. Kommunal planstrategi for valgperioden aken er arkivert under Time felles 2012/ / AM-FORN/HAA 733 AM-FORN/OLH Time kommune - Økonomiavdelinga Endring av kontrakt ECT Learning Agreement tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ / TN-ADM/MAH TAB-A-K/HRO TO niversidad de Aveiro ignert arbeidsavtale ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/ / HF-ADM/GMA HF-ADM/GMA ignert arbeidsavtale ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/ / V-ADM/GAK V-ADM/GAK ide: 23 av

24 ignert arbeidsavtale ersonalmappe ***** ***** 2012/ / V-ADM/GAK V-ADM/GAK øknad om endring av utdanningsplan - omgjøring av vedtak av tudentmappe ***** ***** ***** 2010/ / V-ADM/THAR V-/THAR ignert arbeidsavtale ersonalmappe ***** ***** ***** 2012/ / V-ADM/KB V-ADM/KB TE ignert arbeidsavtale ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ / V-ADM/HEF V-ADM/HEF TE ide: 24 av

25 ignert arbeidsavtale ersonalmappe ***** ***** ***** 2011/ / V-ADM/HEF V-ADM/HEF TE Hjelmeland k Østerhus gnr 107 bnr 4. Oppgradering av eksisterende traktorveg Hjelmeland k Østerhus gnr 107 bnr 4. Oppgradering av eksisterende traktorveg 2011/ / AM-FORN/AJN 773 AM-FORN/HE Beta Analytic nc. øknad om innpass av praksis tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2008/ / HF-ADM/GNJ HF-G/GNJ B 11 l. Hjelmeland k., uldal k., trand k. tlan av tre objekter fra herbariet i tavanger. NTN til AM i: innlån av olystichum aculeatum Rogalandsherbariet 2012/ / AM-AMLNG/MHØ 7 AM-FORN/AC TE NTN - Vitenmuseet ide: 25 av

26 l. Hjelmeland k., uldal k., trand k. tlån av tre objekter fra herbariet i tavanger. AM i til NTN: nnlån av olystichum aculeatum - svar på forespørsel Rogalandsherbariet 2012/ / AM-AMLNG/MHØ 7 Mottaker NTN - Vitenskapsmuseet AM-FORN/AC Endring av forsikring Bilforsikring 2009/ / AM-ADM/TMV 057 AM-ADM/TMV Enter Forsikring A Arbeidsavtale - Etterarbeid Midtre Eide, Karmøy k ersonalmappe ***** ***** ***** 2012/ / AM-FORN/HAA Offl. 25 AM-ADM/AJJ Arbeidsavtale ersonalmappe ***** ***** ***** 2010/ / AM-FORN/HAA Offl. 25 AM-ADM/EVN ide: 26 av

27 Refusjonskrav - Arbeidspraksis ordinær ersonal. Arbeidspraksis i ordinær virksomhet - formidlingsavdelingen, ***** ***** 2011/ / AM-ADM/EVN Mottaker NAV Virkemiddelenhet Rogaland AM-ADM/EVN Refusjonskrav - Arbeidspraksis ordinær ersonal. Arbeidspraksis i ordinær virksomhet - formidlingsavdelingen, ***** ***** 2011/ / AM-ADM/EVN Mottaker NAV AM-ADM/EVN Bekreftelse på godkjent praksisplass tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2010/ / V-ADM/THAR V-/THAR Klage på karaktersetting BT100 tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ /2013 V-ADM/JGO V-MK/ALR B 13 ide: 27 av

28 Klage på karaktersetting BØK265 tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ / V-ADM/OMK V-HH-/OMK Klage på karaktersetting BJO120 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ / V-ADM/MEK V-MK/ALR B 10 luttmelding tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ / HF-ADM/TLO HF-FL/TLO ignert kontrakt - eder Clows gt. 32 Leiekontrakt - fremleie eder Clows gate 2011/ /2013 FRE/RLR FRE/ACO ide: 28 av

29 ignert kontrakt - eder Clows gt. 32 Leiekontrakt - fremleie eder Clows gate 2011/ /2013 FRE/RLR FRE/ACO ignert kontrakt - eder Clows gt. 32 Leiekontrakt - fremleie eder Clows gate 2011/ /2013 FRE/RLR FRE/ACO R. andnes k. ørbø gnr 45 og Hove gnr 44. Regplan for boliger. AM i til RA: Melding om avsluttede ark undersøkelser og frigiving av området andnes k. ørbø gnr 45 og Hove gnr 44. Regplan for boliger. Arkivert under gnr / /2013 AM-FORN/HAA 733 Mottaker Riksantikvaren AM-FORN/EVB Kontrakt med Dyrskog pråkstudio - vårsemester 2013 Dyrskog pråkstudio - Norskundervisning for internasjonale studenter 2011/ /2013 TAB-A-K/BHO TAB-A-K/MBR TE ide: 29 av

30 Oppsigelse av studieplassen tudentmappe ***** ***** ***** 2010/ / V-ADM/H V-/H B 15 Oppsigelse av studieplassen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2010/ / V-ADM/H V-/H B 9 øknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 TN-ADM/TBRB TAB-A-E/MKA øknad om utvidet studierett tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2010/ /2013 TN-ADM/RE TN-DE/RE ide: 30 av

31 øknad om fjerde gangs eksamen BE220 tudentmappe ***** ***** ***** 2010/ /2013 TN-ADM/RE TN-DE/RE Orientering om utestenging - ***** ***** ***** ***** ***** Vedtak om utestenging ved andre institusjoner / / FRE/DEA 535 FRE/DEA Høgskolen i Finnmark øknad om utvidet studierett og individuell utdanningsplan tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ / TN-ADM/RE TN-DE/RE B 3 Ny sensurering av eksamensbesvarelse tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ /2013 HF-ADM/TRK Mottaker Mottaker ***** ***** HF-G/AK ide: 31 av

32 øknad om permisjon fra studium tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ / V-ADM/CEL V-HH-/OMK Melding fra personvernombudet om manglende statusrapport for prosjekt som behandler personopplysninger ersonvernombud - personopplysninger 2008/ / DR-F/JHB 321 DR-F/JHB Norsk amfunnsvitenskapelig datatjeneste A nnfrielse av tilsagn for 2013 rosjekt The Law and Economics of Contracts: An Experimental Approach v/ Ola Kvaløy 2009/ / V-ADM/JRO 632 V-ADM/E Norges forskningsråd tavanger k. llandhaug gnr 24 bnr 343. Jernaldergården - grøft til strømkabel. øknad om dispensasjon fra Kml 8, 1. ledd tavanger k. llandhaug gnr 24 bnr 343. Jernaldergården - grøft til strømkabel 2012/ /2013 AM-FORN/HAA 733 Mottaker Riksantikvaren AM-FORN/OLH ide: 32 av

33 R. Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Regplan for E39 Rogfast. RFK til RA: ttalelse fra tavanger jøfartsmuseum Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. aken er arkivert under Nord-Rogaland felles 2006/ / AM-FORN/HAA 733 AM-FORN/OLH Rogaland fylkeskommune. Kulturseksjonen Ny sensurering av eksamensbesvarelse tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ /2013 HF-ADM/AK HF-G/AK uldal k. Hebnes gnr 112 bnr 5 og 2. Framlegging av fibernett og nettstasjon på Hebnes. øknad om dispensasjon fra Kml. 8, 1. ledd uldal k. Hebnes gnr 112 bnr 5 og 2. Framlegging av fibernett og nettstasjon på Hebnes 2012/ /2013 AM-FORN/HAA 733 Mottaker Riksantikvaren AM-FORN/OLH ide: 33 av

34 Klage på karaktersetting BRE350 tudentmappe ***** ***** ***** 2010/ / V-ADM/CEL V-HH-/OMK aksframlegg - øknad om fjerde gangs eksamen tudentmappe ***** ***** ***** 2009/ /2013 V-ADM/TOL V-HH-/OMK Klage på karaktersetting BØK265 tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ /2013 V-ADM/CEL V-HH-/OMK Klage på karaktersetting BT100 tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ /2013 V-ADM/JL V-MK/ALR B 14 ide: 34 av

35 Klage på karaktersetting BØK135 tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ / V-ADM/OMK V-HH-/OMK Klage på karaktersetting BRL260 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 V-ADM/CEL V-NH/JGO Klage på karaktersetting BHO395 tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ /2013 V-ADM/JGO V-NH/JGO Klage på karaktersetting BHO395 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ / V-ADM/JGO V-NH/JGO ide: 35 av

36 Leiekontrakt AM- eder Klowsgate 36 - tleie 2013/ /2013 AM-ADM/TMV AM-ADM/TMV Klage på karaktersetting BØK260 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ /2013 V-ADM/ALB V-HH-/OMK Klage på karaktersetting MEN115 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ / V-ADM/ALR V-MK/ALR B 2 Leiekontrakt AM- eder Klowsgate 36 - tleie 2013/ /2013 AM-ADM/TMV AM-ADM/TMV ide: 36 av

37 Klage på karaktersetting MEN105 tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2013/ / V-ADM/ALR V-MK/ALR B 2 Klage på karaktersetting BBA250 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ /2013 V-ADM/H V-/H øknad om permisjon / endret utdanningsløp, nstitutt for helsefag, V-fakultetet tudentmappe ***** ***** ***** 2012/ /2013 V-ADM/MHA V-H/MHA B 0 øknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ /2013 V-ADM/MHA V-H/MHA B 2 ide: 37 av

38 Eigersund k. Regplan for E39 kjerpe - Krossmoen. RFK til RA: øknad Eigersund k. Regplan for E39 kjerpe - Krossmoen - Arkivert under Eigersund felles 2008/ / FMV/AJN 733 AM-FORN/OLH Rogaland fylkeskommune. Kulturseksjonen Rammeavtale for forsknings- og utviklingsprosjekter amarbeid mellom tatoil petroleum A og niversitetet i tavanger 2013/ / LEDELE/[fordelt] 321 -LEDELE/[fordelt] tatoil petroleum A øknad om permisjon ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/ / HF-ADM/GMA HF-ADM/KNO TO øknad om frivillig sluttordning ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/ /2013 HF-ADM/GMA HF-ADM/KNO TO ide: 38 av

39 ignert arbeidsavtale ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/ / HF-ADM/ELN HF-ADM/KNO TO Legeattest tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ / HF-ADM/TLO HF-FL/TLO TE AM - Feltsøknader øknad AM - Feltsøknader / / AM-FORN/HAA AM-FORN/HAA TE nnfrielse av tilsagn for 2013 rosjekt: The law and economics of relational contracts v/ ***** ***** 2009/ / V-ADM/JRO 632 V-ADM/JRO Norges forskningsråd ide: 39 av

40 AM - Feltsøknader øknad AM - Feltsøknader / /2013 AM-FORN/HAA AM-FORN/HAA TE AM - Feltsøknader øknad AM - Feltsøknader / / AM-FORN/HAA AM-FORN/HAA TE ignert kontrakt som studentassistent BØK135-3 tudentassistenter ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet / /2013 TN-ADM/T TN-ADM/T TO AM - Feltsøknader øknad AM - Feltsøknader / / AM-FORN/HAA AM-FORN/HAA TE ide: 40 av

41 ignert arbeidsavtale ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2010/ / TN-ADM/AKRA TN-ADM/AKRA TO luttmelding luttmeldinger / Oppsigelse av studieplass (på studenter uten opprettet studentmappe) / /2013 TAB-A-E/ALA 517 TAB-A-E/ALA B luttmelding luttmeldinger / Oppsigelse av studieplass (på studenter uten opprettet studentmappe) / / TAB-A-E/ALA 517 TAB-A-E/ALA B luttmelding tudentmappe ***** ***** ***** 2012/ /2013 V-ADM/TOL TAB-A-E/ALA B ide: 41 av

42 Klage på karaktersetting B200 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2010/ /2013 V-ADM/ALR V-MK/ALR B 11 Ansettelsesprosess rosjektleder (fast eksternt finansiert stilling), st.id øknad Ansettelsesprosess rosjektleder (fast eksternt finansiert stilling), st.id / /2013 AM-ADM/EVN AM-ADM/EVN Klage på karaktersetting BBA260 tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ /2013 V-ADM/H V-/H Klage på karaktersetting BBA260 tudentmappe ***** ***** ***** 2012/ /2013 V-ADM/H V-/H ide: 42 av

43 Klage på karaktersetting BBA260 tudentmappe ***** ***** ***** 2012/ /2013 V-ADM/H V-/H Klage på karaktersetting BBA260 tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ /2013 V-ADM/H V-/H Klage på karaktersetting BBA260 tudentmappe ***** ***** ***** 2012/ /2013 V-ADM/H V-/H Klage på karaktersetting BBA250 tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2010/ /2013 V-ADM/THAR V-/H ide: 43 av

44 Klage på karaktersetting BBA260 tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ /2013 V-ADM/H V-/H Klage på avslag om utsettelse av hovedoppgaven i sykisk helsearbeid tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2009/ /2013 V-ADM/MHA V-H/MHA Referat fra møte i Museumsadministrasjonen Museumsadministrasjonen - Avdelingsmøter / /2013 AM-ADM/TMV AM-ADM/TMV AM-ADM/AREL AM-ADM/AJJ AM-ADM/EB AM-ADM/EVN AM-ADM/G AM-ADM/KBD AM-ADM/TMV ide: 44 av

45 Attest for korttidstilsatt ersonalmappe ***** ***** ***** 2011/ / AM-ADM/EVN AM-FORN/HAA Attest for korttidstilsatt ersonalmappe ***** ***** ***** 2009/ / AM-FORN/HAA AM-FORN/HAA Attest for korttidstilsatt og ersonalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2009/ / AM-FORN/HAA AM-FORN/HAA Attest for korttidstilsatt ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ / AM-FORN/HAA AM-FORN/HAA ide: 45 av

46 Attest for korttidstilsatt ersonalmappe ***** ***** ***** 2011/ / AM-FORN/HAA AM-FORN/HAA Attest for korttidstilsatt og ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2009/ / AM-FORN/HAA AM-FORN/HAA Attest for korttidstilsatt ersonalmappe ***** ***** ***** 2011/ / AM-FORN/HAA AM-FORN/HAA Attest for korttidstilsatt og ersonalmappe ***** ***** ***** 2012/ / AM-FORN/HAA AM-FORN/HAA ide: 46 av

47 Attest for korttidstilsatt ersonalmappe ***** ***** ***** 2011/ / AM-FORN/HAA AM-FORN/HAA Attest for korttidstilsatt og ersonalmappe ***** ***** ***** 2011/ / AM-FORN/HAA AM-FORN/HAA Attest for korttidstilsatt ersonalmappe ***** ***** ***** 2012/ / AM-FORN/HAA AM-FORN/HAA Attest for korttidstilsatt ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ / AM-FORN/HAA AM-FORN/HAA ide: 47 av

48 11697 Oppdragsbrev Nytt formidlingsbygg/magasin AM formidlingsbygg/magasin - Forprosjekt 2013/ / AM/AJN AM/E TE Kunnskapsdepartementet ressemelding vedrørende oppdragsbrev AM formidlingsbygg/magasin - Forprosjekt 2013/ / AM/AJN AM/E TE tatsbygg Vedrørende levering av fjernvarme AM formidlingsbygg/magasin - Forprosjekt 2013/66-3 6/ AM/AJN AM/E TE Tilbakemelding til skisseprosjekt fra EV AM formidlingsbygg/magasin - Forprosjekt 2013/ / AM/AJN AM/E TE tatsbygg Vest ide: 48 av

49 Referat fra overordnet brukermøte AM formidlingsbygg/magasin - Forprosjekt 2013/ / AM/AJN AM/E TE tatsbygg nnvilgelse av forlenget uførepensjon ersonalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2007/ / HF-ADM/GMA HF-ADM/GMA TO tatens ensjonskasse Takker nei til tilbudt doktorgradsstipendiat ved i ersonalmappe ***** ***** ***** 2012/ / TN-ADM/MOL Offl. 25 TN-ADM/MOL Melding fra personvernombudet om manglende statusrapport for prosjekt som behandler personopplysninger ersonvernombud - personopplysninger 2008/ / DR-F/JHB 321 DR-F/JHB TE Norsk amfunnsvitenskapelig datatjeneste A ide: 49 av

50 Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet Tilskudd til arbeidspraksis - ***** ***** 2011/ / TN-ADM/HKH 153 TN-ADM/AL NAV Virkemiddelenhet Rogaland CV og søknadspapirer ersonalmappe ***** ***** ***** 2011/ / TAB-HR/YKV Offl. 25 TAB-HR/AWB nnlån av olystichum aculeatum Rogalandsherbariet 2012/ / AM-AMLNG/MHØ 7 AM-FORN/AC NTN - Vitenskapsmuseet Rogalandsherbariet - Lån sendes via Bergen Museum Rogalandsherbariet 2012/ / AM-AMLNG/MHØ Mottaker NTN Vitenskapsmuseet AM-FORN/AC ide: 50 av

Offentlig journal. Inntekts- og skatteopplysninger ifm foreldrepenger. Personalmappe ***** ***** ***** 2008/4339-12 24073/2009 24.11.

Offentlig journal. Inntekts- og skatteopplysninger ifm foreldrepenger. Personalmappe ***** ***** ***** 2008/4339-12 24073/2009 24.11. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 17.12.2009 nntekts- og skatteopplysninger ifm foreldrepenger ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/4339-12 24073/2009 24.11.2009

Detaljer

Journaldato: 29.9.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 03.07.2014.

Journaldato: 29.9.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 03.07.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 29.9.2014, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 30.09.2014 Kunngjøring av konkurranse Rammeavtale 35/13 - Konsulenttjenester

Detaljer

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 12.5.2014-18.5.2014, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 27.05.2014 02/05/2014 Klage på karakter i -305 - Forvaltning av T-ressurser - 5021 tudentmappe 2014/1214-1

Detaljer

Offentlig journal 2007/459-17 1883/2012 2007/6-17 2245/2012 2012/358-2 2507/2012 FOU/EJ. Side: 1 av 70

Offentlig journal 2007/459-17 1883/2012 2007/6-17 2245/2012 2012/358-2 2507/2012 FOU/EJ. Side: 1 av 70 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.3.2012-9.3.2012, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 15.03.2012 Rom- og timeplaner for høsten 2012 AF Rom- og timeplanlegging 2007/459-17 1883/2012 AF/TK 032.5

Detaljer

Innhold: Anbudsinvitasjon: Samarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 - konkurransegrunnlag. Dok.dato: 31.03.

Innhold: Anbudsinvitasjon: Samarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 - konkurransegrunnlag. Dok.dato: 31.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 30.1.2012-3.2.2012, Dokumenttype:,, tatus: J,A 06.02.2012 Anbudsinvitasjon: amarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 -

Detaljer

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013 nnvilgelse av forlenget tid og bruk av C eksamen MB tudentmappe - 213/1515-2 12472/213 6.9.213 28.8.213 tleie Norderås - Tilleggsavtale - Leie av 2 rom i 1. etg. lab.bygning - Ellen Eikenes tleie - Norderås

Detaljer

30.09.2013 01.10.2013. Søknad om Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med oppstart i 2015 sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag

30.09.2013 01.10.2013. Søknad om Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med oppstart i 2015 sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag Vernepleie bachelorprogram BACVPL 172 16794/2013 30.09.2013 30.09.2013 Personalmappe P 2011/2292-1706/2013 01.10.2013 Bekreftelse på mottatt prosjektskisse øknad om enter for forskningsdrevet innovasjon

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00106-5 Melding om utbetaling - statlige Interreg midler HT - Prosjekt nr. 48006 - Grenseoverskridende undervisning i nordiske skoler - GN - Interreg Østfold fylkeskommune Fakultet for Humaniora

Detaljer

Journaldato: 02.01.2014, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Fellesadministrasjonen, Dokumenttype: I,U,N, Status: J,A. Dok.dato: 05.11.

Journaldato: 02.01.2014, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Fellesadministrasjonen, Dokumenttype: I,U,N, Status: J,A. Dok.dato: 05.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.01.2014, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Fellesadministrasjonen, Dokumenttype:,,, Status: J,A 06.01.2014 Svar fra SL på søknad - tvekslingsstudent

Detaljer

Journaldato: 30.9.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 17.10.2011.

Journaldato: 30.9.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 17.10.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.9.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J,A 17.10.2013 Fra Akademiet om Kavlipris Kavliprisen 2012

Detaljer

Journaldato: 17.02.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 24.01.

Journaldato: 17.02.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 24.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,,,S, Status: J,A 19.03.2015 osteringer til Kapitalregnskapet Statsregnskapet - regnskapsrapportering

Detaljer

Dok.dato: 30.07.2010. Klassering: 376.2 MN ADM/AIDAKA

Dok.dato: 30.07.2010. Klassering: 376.2 MN ADM/AIDAKA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.5.2011-29.5.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 31.05.2011 Vedr. ettersending av karakterer Helene Charlotte Hafsmo - Godkjenning av ekstern utdanning

Detaljer

Offentlig journal. Søknad på stilling som controller. Stilling som controller - økonomiseksjonen 2010/1133-5 0/2010 15.09.2010 ØKO/JHR 21.09.

Offentlig journal. Søknad på stilling som controller. Stilling som controller - økonomiseksjonen 2010/1133-5 0/2010 15.09.2010 ØKO/JHR 21.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport ferdigstilt: 22.09.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 2010/1133-5 0/2010 15.09.2010 nntatt etter Offentleglova 25 Mottaker PERS/[fordelt] Svar på søknad om godkjenning

Detaljer

Offentlig journal. 17/02/2014 Klage på karakter i sk101 - skolebibliotekkunskap 2. Studentmappe ***** ***** ***** 2014/757-1 4480/2014 20.03.

Offentlig journal. 17/02/2014 Klage på karakter i sk101 - skolebibliotekkunskap 2. Studentmappe ***** ***** ***** 2014/757-1 4480/2014 20.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 3.3.2014-9.3.2014, Dokumenttype:,U,N,X, tatus: J,A 20.03.2014 nnhold: 17/02/2014 Klage på karakter i sk101 - skolebibliotekkunskap 2 tudentmappe 2014/757-1

Detaljer

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11.

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 26.11.2012 nnhold: Svar på vedtak om forbud mot

Detaljer

Dok.dato: 25.01.2011. Klassering: AM-FORN/TOHO. Dok.dato: 20.01.2011. Klassering: 015.2 AM-SAMLING/TOD AM-FORMIDL/ESP. Dok.dato: 19.01.

Dok.dato: 25.01.2011. Klassering: AM-FORN/TOHO. Dok.dato: 20.01.2011. Klassering: 015.2 AM-SAMLING/TOD AM-FORMIDL/ESP. Dok.dato: 19.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,X,S, Status: J,A 31.01.2011 nnhold: Sl. Klepp k, Austre Bore gnr 45. Notat v. THO etter besøk på gnr 45, Austre Bore Klepp k. Austre Bore

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 28.06.2015 Journalenhet: I, 14/00030-72 Erasmus bilateral agreement Aachen Erasmus + Program RWTH Aachen niversity Studieavdelingen /Tonje C. Nore Dok. dato: 26.06.2014 Arkivdel: Sakarkiv 348

Detaljer

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 11. desember 2012 Kl. 10.00-14.45

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 11. desember 2012 Kl. 10.00-14.45 Protokoll fra møte i Høgskolestyret 11. desember 2012 Kl. 10.00-14.45 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Jan Grund Styremedlem Peter Nicolai

Detaljer

Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2014/2015

Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2014/2015 Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2014/2015 Velkommen til studieåret 2014/2015 Denne informasjonen er laget til studenter ved barnehagelærerutdanningen, praksislærere, styrere/ enhetsledere ved praksisbarnehager

Detaljer

file:///c:/users/paem/desktop/2015.04.27%20-%202015.05.03.xml

file:///c:/users/paem/desktop/2015.04.27%20-%202015.05.03.xml Page 1 of 20 Offentlig journal 27.04.2015-03.05.2015 14/01992-1 Dok.dato: 25.03.2014 Jour.dato: 30.04.2015 Arkivkode: 221 Grad: U U Til: Silje Eriksmoen Sak: Personalmappe offentlig - Eriksmoen, Silje

Detaljer

Dok.dato: 23.02.2015. Dok.dato: 23.02.2015

Dok.dato: 23.02.2015. Dok.dato: 23.02.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.2.2015-1.3.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.03.2015 Etterspør vinddata fra 10.01.2015 for Haugesund lufthavn målestasjon, Karmøy (Rogaland) Vær og

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-42 Arbeidsavtale for studentassistenter - TKD BE - Shehroz Ahmed Shirazi Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om arbeidsavtale ***** ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2012/2815-44 21206/2014 HR/MJO 10.11.

Offentlig journal. Tilbud om arbeidsavtale ***** ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2012/2815-44 21206/2014 HR/MJO 10.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.11.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.11.2014 Tilbud om arbeidsavtale 2012/2815-44 21206/2014 Off.l. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

Journaldato: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n

Journaldato: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - ias saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n 10.10.2014 Angående vurdering av søker Tilsetting i ledig fast stilling

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/03141-5 Takker nei til stilling Tilsetting midlertidig 20 % stilling som professorii/førsteamanuensis II i industriell økonomi ved Institutt for arbeidsliv

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av fellesstyret

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12.

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.8.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.08.2012 Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007 Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011

Detaljer