Dok.dato: Klassering: TN-ADM/MOL. Dok.dato: Klassering: TN-ADM/MOL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dok.dato: 31.03.2014. Klassering: TN-ADM/MOL. Dok.dato: 31.03.2014. Klassering: TN-ADM/MOL"

Transkript

1 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A A 13/14 Fast ansettelse som professor i anvendt matematikk st.id tyrets ansettelsesutvalg / / TAB-HR/MMTO Offl TN-ADM/MOL A 14/14 Forlengelse av ansettelsesforhold etter fylte 70 år, st.id tyrets ansettelsesutvalg / / TAB-HR/MMTO Offl TN-ADM/MOL A 16/14 Kunngjøring av ledig stilling som professor/førsteamanuensis i samfunnssikkerhet, st.id tyrets ansettelsesutvalg / / TAB-HR/MMTO 012 V-ADM/GAK ide: 1 av 26

2 Ny sensurering av sensurvedtak MHV142 - Vår 2014 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/ / V-ADM/ALR V-H/ALR Referat fra møte i Museumsstyret AM - Museumsstyret / / AM/TMV AM-FORMDL/ANK AM-KONERV/ANY AM-ADM/AREL AM-FORN/HE AM-AMLNG/LD AM-FORN/MAN AM-FORN/ AM/TMV aker til behandling i styrets ansettelsesutvalg tyrets ansettelsesutvalg / / TAB-HR/MMTO 012 TAB-HR/MMTO ide: 2 av 26

3 Melding om fravær - obligatorisk fremmøte NOMA Obligatorisk oppmøte - varsel om for mye fravær / / HF-ADM/HA 427 HF-K/HA Melding om fravær - obligatorisk fremmøte NOMA Obligatorisk oppmøte - varsel om for mye fravær / / HF-ADM/HA 427 HF-K/HA Melding om fravær - obligatorisk fremmøte NOMA Obligatorisk oppmøte - varsel om for mye fravær / / HF-ADM/HA 427 HF-K/HA Beredskap - ***** Beredskapshendelser ved i 2014/ / TAB-KA/EHE 004 TAB-KA/EHE ide: 3 av 26

4 HFA 29/14 Oppnevning av sakkyndig komité for vurdering av søkere til utlyst stilling som førsteamanuensis/førstelektor i kroppsøving/ idrett, st.id , G Ansettelsesutvalg ved Det humanistiske fakultet på sirkulasjon / /2014 HF-ADM/GMA Offl HF-ADM/JAHA Bekreftelse på mottatt oppsigelse av stilling ersonalmappe ***** ***** ***** 2011/ /2014 HF-ADM/GMA HF-ADM/GMA Ønske om inneklimaundersøkelse av brakkerigg ved Hulda Garborgs hus ved Det humanistiske fakultet nneklimaundersøkelse av Masterbrakken ved Hulda Garborgs hus 2014/ /2014 HF-ADM/KNO 030 Mottaker tamina Helse BHT HF-ADM/KNO nnkalling og saksliste - DHM 28. mars 2014 DHM Doktorgradsutvalget ved Det humanistiske fakultet 2014/ /2014 HF-ADM/JER 012 HF-ADM/JER ide: 4 av 26

5 tveksling og internasjonaliseringsmuligheter i Master i dokumentarproduksjon Master i Dokumentarproduksjon ved MK 2014/ /2014 V-ADM/JHA 420 V-ADM/JHA Oppnevningsbrev - ***** ***** ***** Kandidatmappe ***** ***** ***** ***** 2010/ /2014 TN-ADM/EF TN-ADM/EF var på søknad om endring av individuell utdanningsplan - innpass av emner tudentmappe ***** ***** ***** 2014/ /2014 V-ADM/KG V-MK/KG Dokumentasjon på gyldig arbeidstillatelse ersonalmappe ***** ***** ***** 2014/ /2014 TN-ADM/AKRA Offl. 25 TN-ADM/HKH ide: 5 av 26

6 øknad om permisjon med lønn for å følge forelesninger; BRE230 Regnskap og økonomistyring våren 2014 ersonalmappe ***** ***** ***** 2007/ /2014 V-ADM/KB V-ADM/KB Videreføring av programområdet - "Biomedical data analysis group" TN-Fo rogramområder 2012/ /2014 TN-ADM/EF 604 TN-ADM/EF tlysingstekst og stillingsbeskrivelse, st.id entralt ansettelsesråd - desember / /2014 TAB-HR/AWB 012 TAB-HR/YKV CV og vitnemål ersonalmappe ***** ***** 2014/ /2014 TAB-HR/AWB Offl. 25 TAB-HR/AWB ide: 6 av 26

7 Tjenesteansiennitetsberegning ersonalmappe ***** ***** 2014/ /2014 TAB-HR/AWB Offl. 25 TAB-HR/AWB Referat fra møte i entralt tilsettingsråd den entralt tilsettingsråd / /2014 TAB-A/YKV 012 TAB-HR/YKV var på søknad om forhåndsgodkjenning av fag ved utenlandsopphold, Bachelor i sykepleie tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ / V-ADM/ALR V-/MHA Nasjonalt - Trygg Læring svar på forespørsel - konferanse i tavanger Henvendelser til Læringsmiljøsenteret / /2014 HF-NLA/NG 329 Mottaker Trygg Læring HF-NLA/NG ide: 7 av 26

8 kke medhold i klage på formelle feil tudentmappe ***** ***** ***** 2007/ / V-ADM/THAR V-/THE Ansettelsesprosess feltleder arkeologi, st.id Melding om at stillingen er besatt Ansettelsesprosess feltleder arkeologi (steinalder) - rosjekt ømmevågen (tidsbegrenset stilling), st.id / / AM-ADM/EVN Offl Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** AM-ADM/EVN Referat fra møte i entralt ansettelsesråd den entralt ansettelsesråd / / TAB-A/YKV 012 TAB-HR/YKV ide: 8 av 26

9 Referat fra møte i entralt ansettelsesråd den (tatt på sirkulasjon) entralt ansettelsesråd / / TAB-A/YKV 012 TAB-HR/YKV nnvilget søknad om fjerde gangs eksamen i BB150 tudentmappe ***** ***** ***** 2010/ / TN-ADM/AM TN-T/TF var på søknad om endret utdanningsløp, Bachelor i Barnevern tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ / V-ADM/H V-H/MHA Notat fra ***** vedr. engasjement ersonalmappe ***** ***** ***** 2013/ / TAB-HR/YKV TAB-HR/YKV ide: 9 av 26

10 Ny sensurering av eksamensbesvarelse BHO275 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ / V-ADM/TOL V-NH/JGO var på søknad om endret utdanningsløp, Bachelor i barnevern tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ / V-ADM/K V-/MHA Bestilling: Bilder fra Tjora, ola k. og Hognestad, Time k. Bilder fra Tjora, ola k. og Hognestad, Time k. 2014/ / AM-AMLNG/MHØ 047 Mottaker niversitetet i Bergen AM-AMLNG/BB Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie - Bestilling av foto Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie 2014/ / AM-AMLNG/MHØ 047 Mottaker Nationalmueet i Danmark AM-AMLNG/BB ide: 10 av 26

11 Notat fra bibliotekdirektør vedr intervju Ansettelsesprosess ledig vikariat som førstesekretær ved niversitetsbiblioteket, st.id / / TAB-HR/YKV Offl TAB-HR/YKV Notat fra forskningsdirektør ved intervju til E-rådgiver Ansettelsesprosess rådgiver E prosjektstøtte ved Forsknings- og innovasjonsavdelingen, st.id / / TAB-HR/YKV Offl TAB-HR/YKV Nasjonalt - Forespørsel om samarbeid om etterutdanning av lærere via lyd/bilde Henvendelser til Læringsmiljøsenteret / / HF-NLA/NG 329 HF-NLA/NG B tudiesenteret.no pørsmål frå AM om struktur og fase med svar frå VM Trondheim k. Naturvitenskapelige analyser på tomta til Thora torm vgs i Bispegata 20. aken er arkivert under ør-trøndelag 2013/ / AM-FORN/HAA 773 AM-FORN/ TO ***** ide: 11 av 26

12 De siste dateringene fra Thora Trondheim k. Naturvitenskapelige analyser på tomta til Thora torm vgs i Bispegata 20. aken er arkivert under ør-trøndelag 2013/ / AM-FORN/HAA 773 AM-FORN/ TO ***** Angående invitasjon av ***** til i - semesteråpningen og årsfesten 2014 i 10 ÅR - nvitasjon til å være hovedtaler ved semesteråpningen i / /2014 TAB-KA/A TAB-KA/A Kunnskapsdepartementet nnvilget søknad om utsettelse av innlevering av bacheloroppgave tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 TN-ADM/TBRB TN-MN/TBRB nnvilget søknad om utsettelse av innlevering av bacheloroppgave tudentmappe ***** ***** ***** 2014/ /2014 TN-ADM/TBRB TN-MN/TBRB ide: 12 av 26

13 R. andnes k. Hommersåk gnr 101 bnr 7. Regplan Breivikbakken 2 - lan 2010/126. RFK til RA: øknad andnes k. Hommersåk gnr 101 bnr 7. Regplan Breivikbakken 2 - lan 2010/ / / AM-FORN/HAA 733 AM-FORN/HAA Rogaland fylkeskommune. Kulturseksjonen Re. Klepp k. Orstad gnr 9 bnr 17 Regplan. RFK til Øster Hus Tomter A: Foreløpig uttalelse - Rapport Klepp k. Orstad gnr 9 bnr 17 Regplan 2012/ /2014 AM-FORN/HAA 733 AM-FORN/HAA Rogaland fylkeskommune. Kulturseksjonen Arbeidsavtale med teknisk og administrativt personale ersonalmappe ***** ***** ***** 2010/ / AM-FORN/HAA Offl. 25 AM-ADM/EVN Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting BRE360 tudentmappe ***** ***** ***** 2014/ /2014 V-ADM/OMK V-HH-/OMK ide: 13 av 26

14 Ny sensurering av eksamensbesvarelser i BRE360 tudentmappe ***** ***** ***** 2014/ /2014 V-ADM/OMK V-HH-/OMK Oppsigelse av stilling ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/ / TN-ADM/AL TN-ADM/AL TO ***** øknad om skifte av studieprogram tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ / TN-ADM/JN TN-T/AM B 7 ***** Forhåndsgodkjenning av fag ved utenlandsopphold tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 TN-ADM/AM TN-T/AM B 4 ***** ide: 14 av 26

15 Forhåndsgodkjenning av fag ved utenlandsopphold tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 TN-ADM/AM TN-T/AM B 4 ***** øknad om utsettelse av innlevering tudentmappe ***** ***** ***** 2012/ / TN-ADM/TF TN-T/AM B 5 ***** Ny sensurering av eksamensbesvarelse BHO275 tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ /2014 V-ADM/TOL V-NH/JGO øknad om endring av utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 TN-ADM/MM TN-KM/MM B 3 ***** ide: 15 av 26

16 nnvilget søknad om forhåndsgodkjenning av fag ved utenlandsopphold tudentmappe ***** ***** ***** 2014/ /2014 TN-ADM/TF TN-ØR/TF øknad om forhåndsgodkjenning av fag ved utenlandsopphold tudentmappe ***** ***** ***** 2014/ /2014 TN-ADM/MM TN-KM/MM B 2 ***** Resultat etter klage på karaktersetting BØK135 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 V-ADM/OMK V-HH-/OMK Resultat av klage på karaktersetting BØK135 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 V-ADM/OMK V-HH-/OMK ide: 16 av 26

17 nvitasjon til yse-utvalgets høringsmøte om oppfølgning av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten nvitasjoner til møter/seminarer/konferanser / /2014 DR-/EKL 274 -LEDELE/[fordelt] Det kongelige helse- og omsorgsdepartement øknad om skifte av studieprogram tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ / TN-ADM/AM TN-KM/MM B 4 ***** tavanger domkirke & Bispekapellet - Restaureing vestfasade - rosjekt Klebersteinsarbeider. Kontrakt til underskrift tavanger domkirke & Bispekapellet - Restaureringsplan / /2014 AM-KONERV/ME 773 AM-KONERV/ME tavanger kommune - Bymiljø og utbygging ide: 17 av 26

18 Oversendelse av arkivstatistikk for 2013 Arkivstatistikk AM 2009/ / AM-AMLNG/MHØ Mottaker Kulturrådet AM-AMLNG/TOD tvidet søkerskjema st.id Ansettelsesprosess - doktorgradsstipendiat i sosialt arbeid/sosialpedagogikk, st.id / / V-ADM/GAK Offl V-ADM/GAK ignert kontrakt - tudent assistent tudentassistenter ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet VÅR / / TN-ADM/AKHE TN-ADM/AKHE ***** ignert kontrakt - tudent assistent tudentassistenter ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet VÅR / / TN-ADM/AKHE TN-ADM/AKHE ***** ide: 18 av 26

19 ignert partnerskapsavtale for nasjonalt senter for oljeutvinning - The National OR CEntre of Norway Konsortieavtale NFR /E30 NFR prosjekt: (prosjektnr /E30) The National OR Centre of Norway - prosjektleder ***** 2013/ / TN-ADM/EF 632 TN-ADM/LO nternational Research nstitute of tavanger FE nstitute for Energy Technology Conocohillips kandinavia A B Norge A Det Norske Oljeselskap A Eni Norge A Maersk Oil Norway A DONG Energy A, Denmark tatoil etroleum A GDF EZ E& NORGE A Lundin Norway A Halliburton A chlumberger Norge A luttmelding luttmelding (på studenter uten opprettet studentmappe) - nstitutt for sosialfag / helsefag / / V-ADM/TB 517 V-H/TB B ***** Vurdering - søknad om linjeskift tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/ / TN-ADM/MM TN-KM/MM ide: 19 av 26

20 øknad om direkte opptak til Bachelor i regnskap og revisjon Direkte opptak ***** 2014/ / V-HH-/CEL V-HH-/CEL ***** øknad om direkte opptak til 2. og 3. året, Bachelor i regnskap og revisjon Direkte opptak ***** 2014/ / V-HH-/CEL V-HH-/CEL ***** øknad om direkte opptak til Bachelor i økonomi og administrasjon Direkte opptak ***** 2014/ /2014 V-HH-/AHA V-HH-/ALB ***** ignert partnerskapsavtale mellom G og Teinå skole artnerskapsavtaler for grunnskolelærerutdanningene ved i / / HF-G/KG 321 HF-G/KG Teinå kole ide: 20 av 26

21 tavanger domkirke & Bispekapellet - Restaureringsplan Kontrakt Formidlingskonsept tavanger domkirke & Bispekapellet - Restaureringsplan / /2014 AM-KONERV/ME 773 AM-KONERV/ME tavanger kommune - Bymiljø og utbygging ignert partnerskapsavtale mellom G og Tryggheim skole Forus artnerskapsavtaler for grunnskolelærerutdanningene ved i / / HF-G/KG 321 HF-G/KG Tryggheim skole Domkirken Murverkseminarer etc. Rekvisisjon Domkirken Murverkseminarer etc. 2014/ / AM-KONERV/ME AM-KONERV/ME tavanger kommune - Bymiljø og utbygging ignert partnerskapsavtale mellom G og Håland skole artnerskapsavtaler for grunnskolelærerutdanningene ved i / / HF-G/KG 321 HF-G/KG Håland skole ide: 21 av 26

22 Bruk av KT i staten 2014 RA-0536 Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (KT) i staten 2007/ /2014 -T/MADA T/MADA tatistisk sentralbyrå tavanger k. Nordre unde gnr 41 bnr 13 og bnr 18.Regplan for Madla bydel, plan RFK til RA: øknad - Frist for uttalelse tavanger k. Nordre unde gnr 41 bnr 13 og bnr 18.Regplan for Madla bydel, plan / / AM-FORN/AJN 733 AM-FORN/HAA Rogaland fylkeskommune. Kulturseksjonen Bekreftelse på arbeids- og oppholdstillatelse ersonalmappe ***** ***** ***** 2010/ / TN-ADM/MOL Offl. 25 TN-ADM/MOL ***** Avtale om bruk av illustrasjoner i natur- og kulturminneløypa på ørneshalvøya i ola kommune Bruk av illustrasjoner i natur- og kulturminneløpe på ørneshalvøya i ola k. 2014/ / AM-AMLNG/MHØ 047 AM-AMLNG/TOD TE ola kommune, Ytrabergets venner ide: 22 av 26

23 Trondheim k. Naturvitenskapelige analyser på tomta til Thora torm vgs i Bispegata 20. Oversendelse av rapport Trondheim k. Naturvitenskapelige analyser på tomta til Thora torm vgs i Bispegata 20. aken er arkivert under ør-trøndelag 2013/ / AM-FORN/HAA 773 AM-FORN/ TO Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet øknad på stilling - ***** ***** ***** ***** ***** ersonalmappe ***** ***** ***** 2014/ / TAB-HR/YKV TAB-HR/YKV B ***** Vedr. ansettelse i midlertidig stilling - ***** ***** ***** ersonalmappe ***** ***** ***** 2014/ / TAB-HR/YKV TAB-HR/YKV øknad om utsatt innlevering av masteroppgave tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 TN-ADM/JO TN-KM/JO B 2 ***** ide: 23 av 26

24 Registreringsskjema arbeidspraksis i ordinær virksomhet - ***** ***** ersonalmappe ***** ***** 2013/ / TAB-HR/YKV Mottaker NAV TAB-HR/YKV Registreringsskjema arbeidspraksis i ordinær virksomhet - ***** ***** ersonalmappe ***** ***** 2013/ / TAB-HR/YKV Mottaker NAV TAB-HR/YKV øknad på ledig stilling - ***** ersonalmappe ***** ***** 2014/ / TAB-HR/YKV TAB-HR/YKV B ***** Tjenesteansiennitet ersonalmappe ***** ***** 2014/ /2014 TAB-HR/YKV TAB-HR/YKV ide: 24 av 26

25 Kontrakt om praksisplass ved trategi- og kommunikasjonsavdelingen ved i - ***** ***** raksisplass - ***** ***** 2014/ / TAB-HR/YKV TAB-HR/YKV B Høgskolen i Volda øknad på jobb som sommervikar ersonalmappe ***** ***** 2014/ /2014 V-ADM/KB V-ADM/KB TE ***** øknad om å få avhandling bedømt Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/ / HF-ADM/JER HF-ADM/JER ***** øknad om godkjenning av opplæringsdel Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/ / HF-ADM/JER HF-ADM/JER ***** ide: 25 av 26

26 Avtale angående publisering i oppdragsserien ved høgskolen i Hedmark L / / HF-NLA/EKC 661 HF-NLA/EKC TE e - Høgskolen i Hedmark Vedrørende søknad om plass i doktorgradsprogram Kandidatmappe ***** ***** 2014/ /2014 HF-ADM/JER HF-ADM/JER ***** lanlagte endringer i regelverket for master i rettsvitenskap lanlagte endringer i regelverket for master i rettsvitenskap 2014/ /2014 -LEDELE/[fordelt] 421 -LEDELE/[fordelt] Kunnskapsdepartementet ide: 26 av 26

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-ØVA/ELK. Dok.dato: 06.01.2014. Klassering: AM-FORN/HAAP AM-FORN/HAAP

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-ØVA/ELK. Dok.dato: 06.01.2014. Klassering: AM-FORN/HAAP AM-FORN/HAAP Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 01.04.14, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 02.04.2014 Kontorplasser ved niversitetet i tavanger - avdeling orsgrunn Fusjon med Lillegården 2012/3601-3 854/2013

Detaljer

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-ØVA/ELK. Dok.dato: 06.01.2014. Klassering: AM-FORN/HAAP AM-FORN/HAAP

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-ØVA/ELK. Dok.dato: 06.01.2014. Klassering: AM-FORN/HAAP AM-FORN/HAAP Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 01.04.14, Dokumenttype:,,N,,X, tatus: J,A 02.04.2014 Kontorplasser ved niversitetet i tavanger - avdeling Porsgrunn Fusjon med Lillegården 2012/3601-3 854/2013

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om permisjon fra studie. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/3147-1 21680/2013 05.11.2013 31.10.2013 TO TN-ADM/ALVI

Offentlig journal. Søknad om permisjon fra studie. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/3147-1 21680/2013 05.11.2013 31.10.2013 TO TN-ADM/ALVI Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 1.11.2013-3.11.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 05.11.2013 øknad om permisjon fra studie tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/3147-1 21680/2013 01.11.2013

Detaljer

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013.

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 17.02.2014 Vedrørende klage på karaktersetting BRLBAO tudentmappe *****

Detaljer

Journaldato: 8.7.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 14.10.1988. Klassering: FMV/SBA

Journaldato: 8.7.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 14.10.1988. Klassering: FMV/SBA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 8.7.2014, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 09.07.2014 R. ola k. Joa gnr 34 bnr 3. Regplan Kristenbergtoppen. Am: ingen

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om stilling som vitenskapelig assistent st.id. 30035683. Tilsettingsprosess vitenskapelig assistent st.id.

Offentlig journal. Tilbud om stilling som vitenskapelig assistent st.id. 30035683. Tilsettingsprosess vitenskapelig assistent st.id. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 02.04.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 04.04.2012 Tilbud om stilling som vitenskapelig assistent st.id. 30035683 Tilsettingsprosess vitenskapelig assistent

Detaljer

Offentlig journal. Endring av individuell utdanningsplan. Studentmappe ***** ***** ***** 2009/4204-6 22173/2011 17.10.2011 TN-ADM/BED 19.12.

Offentlig journal. Endring av individuell utdanningsplan. Studentmappe ***** ***** ***** 2009/4204-6 22173/2011 17.10.2011 TN-ADM/BED 19.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x,s, tatus: J,A 19.12.2 Endring av individuell utdanningsplan tudentmappe ***** ***** ***** U 2009/4204-6 22173/2011 17.10.2011 TN-ADM/BED

Detaljer

Dok.dato: 07.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 13.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 10.07.2012. Klassering: HF-IFL/TLO

Dok.dato: 07.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 13.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 10.07.2012. Klassering: HF-IFL/TLO Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 8.1.2013-9.1.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 11.01.2013 Tilbakemelding rådsmedlemmer TR 36/11 entralt tilsettingsråd den 19.10.2011 2011/4726-6 21373/2011

Detaljer

Journaldato: 17.09.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.06.2014.

Journaldato: 17.09.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.06.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 18.09.2014 nnkalling kvalitetsutvalg 23.09.2014 Kvalitetsutvalg 23. september 2014 X

Detaljer

Dok.dato: 15.03.2010. Klassering: STAB-PA/AWB

Dok.dato: 15.03.2010. Klassering: STAB-PA/AWB Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 29.6.2011, Dokumenttype:,,s,x,n, tatus: J,A 30.06.2011 HA 18/10 Forslag til bruk av sluttordninger entralt hovedavtaleutvalg, 15.03.2010 2010/874-4 6004/2010

Detaljer

Dok.dato: 01.02.2013. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 09.04.2013. Klassering: 015.2 AM-FORN/MAN. Dok.dato: 30.05.2013. Klassering: TN-ADM/NHS

Dok.dato: 01.02.2013. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 09.04.2013. Klassering: 015.2 AM-FORN/MAN. Dok.dato: 30.05.2013. Klassering: TN-ADM/NHS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 08.09.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 10.09.2013 nformasjon om utenlandsopphold ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/2377-16 2918/2013 01.02.2013

Detaljer

Offentlig journal. Bokn k. Alvestad gnr 11. Regplan for industriområde på Knarholmen 1999/3439-4 10292/1983 FMV/NNN 26.09.1983 19.02.

Offentlig journal. Bokn k. Alvestad gnr 11. Regplan for industriområde på Knarholmen 1999/3439-4 10292/1983 FMV/NNN 26.09.1983 19.02. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 18.2.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 19.02.2013 R. Bokn k. Alvestad gnr 11. Forslag til regplan for industriområde på Knarholmen. Fylkesmannen til Bokn

Detaljer

Dok.dato: 06.12.2012. Klassering: 231.3 STAB-HR/GBA. Dok.dato: 20.02.2013. Klassering: STAB-UA/ITH. Dok.dato: 28.05.2013. Klassering: SV-IH/STBS

Dok.dato: 06.12.2012. Klassering: 231.3 STAB-HR/GBA. Dok.dato: 20.02.2013. Klassering: STAB-UA/ITH. Dok.dato: 28.05.2013. Klassering: SV-IH/STBS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 11.9.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 12.09.2013 aksforelegg L-sak 55 ***** Lønnsforhandlinger etter 2.3.4-2012 2012/1780-54 26699/2012 06.12.2012 TAB-A/GBA

Detaljer

Dok.dato: 15.04.2010. Klassering: Dok.dato: 02.07.2010. Klassering: 255.2 STAB-PA/GAAT

Dok.dato: 15.04.2010. Klassering: Dok.dato: 02.07.2010. Klassering: 255.2 STAB-PA/GAAT Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, tatus: J,A 14.07.2010 rosjekt O 1202//08 - CZ0046/1/0006 Addictive substance use in children and adolescents from ethnic minorities and

Detaljer

Journaldato: 7.7.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 04.04.2014. Klassering: 212.

Journaldato: 7.7.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 04.04.2014. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.7.2014, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 08.07.2014 økerliste ny prosess Ansettelsesprosess avdelingsingeniør materialteknologi

Detaljer

Dok.dato: 02.03.2012. Klassering: STAB-ØVA/EHN. Dok.dato: 04.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/TOK STAB-ØVA/TOK. Dok.dato: 10.09.2012.

Dok.dato: 02.03.2012. Klassering: STAB-ØVA/EHN. Dok.dato: 04.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/TOK STAB-ØVA/TOK. Dok.dato: 10.09.2012. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.12.2012 Nytt formidlingsbygg AM - foreløpig vurdering av merverdiavgiftspliktig virksomhet Nytt formidlingsbygg ved Arkeologisk

Detaljer

Dok.dato: 11.04.2012. Klassering: STAB-PA/GAAT. Dok.dato: 20.04.2012. Klassering: SV-ADM/EØT. Dok.dato: 13.04.2012. Klassering: 212.

Dok.dato: 11.04.2012. Klassering: STAB-PA/GAAT. Dok.dato: 20.04.2012. Klassering: SV-ADM/EØT. Dok.dato: 13.04.2012. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 27.6.2012, Dokumenttype:,U,n,x,s, tatus: J,A 29.06.2012 Referat fra møtet i velferdsutvalget 10.04.2012 Velferdsutvalget 10.04.2012 2012/1285-2 8839/2012 11.04.2012

Detaljer

Dok.dato: 23.03.2009. Klassering: FRES/RLR

Dok.dato: 23.03.2009. Klassering: FRES/RLR Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 3.2.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 04.02.2010 Flyttetjenester, utlysing anbudskonkurranse. Flyttetjenester, utlysing av anbudskonkurranse. 2009/1207-1

Detaljer

Dok.dato: 28.04.2010. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 01.03.2011. Klassering: 212.1 TN-ADM/AKRA

Dok.dato: 28.04.2010. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 01.03.2011. Klassering: 212.1 TN-ADM/AKRA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.10.2011, Dokumenttype:,,s,n,x, tatus: J,A 05.10.2011 Bekreftelse på lønn ersonalmappe ***** ***** 2007/5328-10 8970/2010 28.04.2010 TN-ADM/AL niversitetet

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/06035-5 Klepp og Sandnes k. Klepp felles. Forvaltningsplan for Lonavatnet naturreservat. Godkjenning av forvaltningsplaner

Detaljer

Dok.dato: 16.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/RJE. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212.2 SV-ADM/KBS. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212.

Dok.dato: 16.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/RJE. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212.2 SV-ADM/KBS. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.09.2013 BDJETTFORLAG 2014 - FORLAG NNENFOR OG TENFOR RAMMEN tatsbudsjettet 2012 2011/5659-18 227/2012 16.10.2012 TAB-ØVA/TOK

Detaljer

Offentlig journal. Vilje-con-valg: Ungdoms valg og bortvalg realfag - Invitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt

Offentlig journal. Vilje-con-valg: Ungdoms valg og bortvalg realfag - Invitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 26.03.2009 Vilje-con-valg: ngdoms valg og bortvalg realfag - nvitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt

Detaljer

Offentlig journal. Inntekts- og skatteopplysninger ifm foreldrepenger. Personalmappe ***** ***** ***** 2008/4339-12 24073/2009 24.11.

Offentlig journal. Inntekts- og skatteopplysninger ifm foreldrepenger. Personalmappe ***** ***** ***** 2008/4339-12 24073/2009 24.11. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 17.12.2009 nntekts- og skatteopplysninger ifm foreldrepenger ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/4339-12 24073/2009 24.11.2009

Detaljer

Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: SV-ADM/KBS. Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: HF-ADM/GMA

Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: SV-ADM/KBS. Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: HF-ADM/GMA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 13.11.2013 A 55/13 Ansettelse i ledig stilling som professor i byutvikling og urban design tyrets ansettelsesutvalg 14.11.2013

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/00088-3 Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner fra MHS - med godkjenning - tillegg Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 15/00261-2 Mottatt klage på karaktersetting MHV146 - Høst 2014 Klage på karaktersetting MHV146 Institutt

Detaljer

Dok.dato: 17.09.2010. Klassering: 015.2

Dok.dato: 17.09.2010. Klassering: 015.2 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 04.10.2010 Referat fra forminneutvalget 14.09.10 Fornminneutvalget 2010 X 2010/8-22 18877/2010 17.09.2010 AM-FORN/AJN 015.2

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om endring av utdanningsplan - godkjenning av emner. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/3140-12 20557/2009 01.10.

Offentlig journal. Søknad om endring av utdanningsplan - godkjenning av emner. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/3140-12 20557/2009 01.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 07.10.2009 øknad om endring av utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** 2007/3140-12 20557/2009 01.10.2009

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

Dok.dato: 14.10.2011. Klassering: TN-ADM/HKH. Dok.dato: 14.10.2011. Klassering: TN-ADM/HKH. Dok.dato: 14.10.2011. Klassering: TN-ADM/HKH. Dok.

Dok.dato: 14.10.2011. Klassering: TN-ADM/HKH. Dok.dato: 14.10.2011. Klassering: TN-ADM/HKH. Dok.dato: 14.10.2011. Klassering: TN-ADM/HKH. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.2.2012, Dokumenttype:,U,n,x,s, Status: J,A 28.02.2012 Stillingsbeskrivelse ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/499-13 21963/2011 14.10.2011 TN-ADM/ALS

Detaljer