Offentlig journal. Bokn k. Alvestad gnr 11. Regplan for industriområde på Knarholmen 1999/ /1983 FMV/NNN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Bokn k. Alvestad gnr 11. Regplan for industriområde på Knarholmen 1999/3439-4 10292/1983 FMV/NNN 26.09.1983 19.02."

Transkript

1 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A R. Bokn k. Alvestad gnr 11. Forslag til regplan for industriområde på Knarholmen. Fylkesmannen til Bokn k.: bekreftelse på kommunens reguleringsvedtak Bokn k. Alvestad gnr 11. Regplan for industriområde på Knarholmen X 1999/ / FMV/NNN 733 FMV/NNN Tildeling av graden philosophiae doctor - ***** ***** ***** Kandidatmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ / TN-ADM/EF P DR-/EKLP Tildeling av graden philosophiae doctor - ***** ***** ***** Kandidatmappe ***** ***** ***** ***** 2007/ / TN-ADM/EF P DR-/EKLP ide: 1 av 24

2 Tildeling av graden philosophiae doctor - ***** ***** Kandidatmappe ***** ***** ***** 2009/ / TN-ADM/EF P DR-/EKLP R. Forsand k. Berge gnr 37 bnr 1. Regplan for bustadområde Bergevik. AM til RA: Justert prosjektplan og budsjett for undersøkelse av id Forsand k. Berge gnr 37 bnr 1. Reguleringsplan for bustadområde i Bergevik. Tiltakshaver: Forsand k. Jfr. sak 062/1999. øknad om frigjøring av tomt til boligbygging 1999/ / AM-FORN/AJN 733 Mottaker Riksantikvaren AM-FORN/OLH Lønnskrav L-sak 66 ***** Lønnsforhandlinger etter X 2012/ / TAB-PA/GBA P TAB-HR/GBA ide: 2 av 24

3 Oversendelse av uttalelse, prosjektplan og budsjett for undersøkelse av id , id på Vestre Bokn, Are gnr. 16, Bokn kommune og id på Nordbø gnr. 16, bnr. 1,5 og 9 og id på gnr. 15, bnr. 3 på Kvitsøy, Kvitsøy k., Rogaland Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. aken er arkivert under Nord-Rogaland felles 2006/ / AM-FORN/HAAP 733 Mottaker Riksantikvaren AM-FORN/OLH Revidering av strategidokument - Tilbakemelding fra Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet TN - trategiprosessen 2013 X 2012/ / TN-ADM/EF TN-ADM/EF Referat fra møte i fornminneutvalget Fornminneutvalget 2013 X 2013/ / AM-FORN/HAAP AM-FORN/OLH Møte i HA utgår entralt hovedavtaleutvalg X 2013/ / TAB-HR/AWB 012 TAB-HR/AWB ide: 3 av 24

4 nnkalling og saksliste Møte i ansettelsesutvalget TN X 2013/ / TN-ADM/AKRA 012 TN-ADM/AKRA ATN 23/13 Oppnevning av intern komite til vurdering av søker til ledig stilling som postdoktor i fysikk ved nstitutt for matematikk og naturvitenskap, st.id Møte i ansettelsesutvalget TN X 2013/ / TN-ADM/AKRA P 012 TN-ADM/AKRA Karmøy k. panne gnr 149. Regplan pannatoppen - Dispensasjon Karmøy k. panne gnr 149. Regplan pannatoppen 2009/ / AM-FORN/AJN 733 Mottaker Riksantikvaren AM-FORN/GL Årsrapport 2012 og bestilling 2013 for bevaringsprosjektet for bergkunst ved AM-i Bergkunst tatsbudsjettet - Kap 1429 Post kjøtsel av arkeologiske kulturminner / / AM-FORN/AJN Mottaker Riksantikvaren AM-FORN/GKJ ide: 4 av 24

5 Oversendelse av rapport fra arkeologisk undersøkelse på Jåsund, ola kommune, Rogaland ola k. Jåsund gnr 1. Regplan Jåsund. Plan Ref. 01/1570 ak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 3913/ AM-FORN/AJN 733 Mottaker Riksantikvaren AM-FORN/HE Oversendelse av raporter i henhod til avtale, Arkeologisk undersøkelse Jåsund ola k. Jåsund gnr 1. Regplan Jåsund. Plan Ref. 01/1570 ak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 3923/ AM-FORN/AJN 733 Mottaker elvåg bolig Rogaland A AM-FORN/HE ide: 5 av 24

6 HM-prosedyre "Kjemisk og biologisk helsefare" - revisjon HM-håndboka - revisjon 2013 X 2013/ /2013 TAB-HR/GAAT 254 TN/OLR HF/TH AM/AJN FRE/RLR TN/GO HF/OFT TN-PT/HAB TN-MN/GRJO TN-KM/PE TN-DE/OA FRE-DRFT/AN HF-G/EMT HF-FL/RGA TN-PT/HA TN-KM/JCG TN-DE/TR TN-MN/G TN-MN/PR AM-FORMDL/OLM AM-FORN/HAAP AM-KONERV/ANY AM-AMLNG/MHØ TAB-HR/GAAT var på søknad om godkjenning av utdanningsplan tudentmappe ***** ***** ***** 2012/ / V-ADM/TB V-H/MHA ide: 6 av 24

7 nnvilget søknad om permisjon fra studium tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ /2013 V-ADM/CEL V-HH-/OMK Resultat av klage på karaktersetting VE100 - Høst 2012 tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 V-ADM/TB V-H/ALR Resultat av klage på karaktersetting VE100 tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ /2013 V-ADM/TB V-H/ALR var på søknad om godkjent fravær fra undervisning tudentmappe ***** ***** ***** 2012/ /2013 HF-ADM/RBA HF-MD/RBA ide: 7 av 24

8 Avslått søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emne tudentmappe ***** ***** ***** 2012/ /2013 V-ADM/KG V-MK/KG Oppfølging av fullmaktssak RF 7/13 - Navneendring ved Det humanistiske fakultet, nstitutt for førskolelærerutdanning Navneendring ved Det humanistiske fakultet N 2011/ /2013 TAB-PA/TBH HF/TH TAB-A/KRH TAB-KA/A DR-/ME TO -T/MADA FRE/RLR TAB-HR/TBH Forlengelse av rammeavtale 03/10 om kjøp av bedriftshelsetjeneste Rammeavtale 03/10 - Bedriftshelsetjenester 2010/ /2013 TAB-ØVA/EH 254 Mottaker tamina HOT TAB-HR/GAAT ide: 8 av 24

9 nformasjon om vedtak fattet i tyrets ansettelsesutvalg den Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ /2013 HF-ADM/GMA PX 221 TAB-HR/GBA nnvilget søknad om fjerde gangs eksamen BY142 ykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1, Bachelor i sykepleie tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ /2013 V-ADM/TB V-H/K Kursbevis - universitetspedagogikk Personalmappe ***** ***** ***** X 2007/ /2013 V-ADM/KB P 221 V-ADM/KB A 223 Egersund kirke. Forslag til behandling av prekestol og altertavle Eigersund kirke - Behandling av inventar. Ref. Webak 07/ / /2013 AM-KONERV/ANY 755 Mottaker Riksantikvaren AM-KONERV/ANY ide: 9 av 24

10 Overføring av driftsmidler til Det humanistiske fakultet 2013 Overføring av driftsmidler for 2013 til Det humanistiske fakultet 2013/ /2013 TAB-A/H 112 Mottaker Det humanistiske fakultet TAB-A/H Avslått søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emne tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ /2013 V-ADM/KG V-MK/KG var på søknad om utsettelse av kammermusikkeksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 HF-ADM/RBA HF-MD/RBA Vedtak om forlengelse av rammeavtale med BHT Rammeavtale 03/10 - Bedriftshelsetjenester X 2010/ /2013 TAB-ØVA/EH 254 TAB-HR/GAAT ide: 10 av 24

11 tans av ansettelsesprosess, førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i pedagogikk, st.id Ansettelsesprosess førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i pedagogikk, st.id / /2013 HF-ADM/GMA P Offl Mottaker Til søker HF-ADM/MAHE nnvilget søknad om godkjenning av emne tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ /2013 V-ADM/TOL V-NH/TOL Oppnevning av ekstern deltaker ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, nstitutt for helsefag, videreutdanning i barnesykepleie Oppnevning av ekstern deltaker - Helsefag 2012/ /2013 V-H/TB 453 V-H/TB øknad om forhåndsgodkjenning av fag ved utenlandsopphold tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ /2013 V-ADM/JL V-MK/KG TE ***** ide: 11 av 24

12 nnvilget søknad om forhåndsgodkjenning av fag ved utenlandsopphold tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ /2013 V-ADM/JL V-MK/KG øknad om forhåndsgodkjenning av fag ved utenlandsopphold tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 V-ADM/KG V-MK/KG TE ***** nnvilget søknad om forhåndsgodkjenning av fag ved utenlandsopphold tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 V-ADM/KG V-MK/KG Bekreftelse fra D på arbeidstillatelse Personalmappe ***** ***** 2012/ / TN-ADM/HKH P 221 TN-ADM/HKH TE tlendingsdirektoratet ide: 12 av 24

13 øknad om endring av utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ / TN-ADM/JPN TN-KM/JO B 4 ***** nnvilget søknad om endring av utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ /2013 TN-ADM/JPN TN-KM/JO øknad om forhåndsgodkjenning av fag ved utenlandsopphold tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 V-ADM/TOL V-NH/TOL ***** øknad om forhåndsgodkjenning av fag ved utenlandsopphold tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ /2013 V-ADM/TOL V-NH/TOL ***** ide: 13 av 24

14 øknad om forhåndsgodkjenning av fag ved utenlandsopphold tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 V-ADM/TOL V-NH/TOL ***** øknad om forhåndsgodkjenning av fag ved utenlandsopphold tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 V-ADM/TOL V-NH/TOL ***** øknad om forhåndsgodkjenning av fag ved utenlandsopphold tudentmappe ***** ***** ***** 2013/ /2013 V-ADM/TOL V-NH/TOL ***** øknad om forhåndsgodkjenning av fag ved utenlandsopphold tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 V-ADM/TOL V-NH/TOL ***** ide: 14 av 24

15 øknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** 2009/ / HF-ADM/JD HF-K/JD B 18 ***** Høring - justering av læreplanene for norsk tegnspråk og norsk for døve og sterkt tunghørte Høring - justering av læreplanene for norsk tegnspråk og norsk for døve og sterkt tunghørte 2013/ /2013 -LEDELE/[fordelt] 008 HF/[fordelt] tdanningsdirektoratet Hå k. Bjorhaug gnr 25 bnr 2, 18 og Bø gnr 26 bnr 9, 14, 130 m.fl. Plan 1119 områdereguleringsplan for Bjorhaug - Nærbø Øst, del 1 og 2. RA til Hå k: Realisering d og Hå k. Bjorhaug gnr 25 bnr 2, 18 og Bø gnr 26 bnr 9, 14, 130 m.fl. Plan 1119 områdereguleringsplan for Bjorhaug - Nærbø Øst, del 1 og 2. Arkivert under gnr 25, Bjorhaug 2012/ / AM-FORN/HAAP 733 AM-FORN/HAAP Riksantikvaren øknad om endring av utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** 2009/ / TN-ADM/KAD TN-KM/JO B 7 ***** ide: 15 av 24

16 Bjrekreim k. Bjerkreim gnr 5 bnr 20 Dreneringsgrøft ved d RFK til RA: øknad Bjrekreim k. Bjerkreim gnr 5 bnr 20 Dreneringsgrøft ved d / / AM-FORN/HAAP 773 AM-FORN/OLH Rogaland fylkeskommune. Kulturseksjonen Randaberg k. Viste gnr 59. øknad om inngrep for å lage DNA-analyse på Vistegutten. Top Ark mappe "varthola " Randaberg k. Viste gnr 59. øknad om inngrep for å lage DNA-analyse på Vistegutten. Top Ark mappe "varthola " 2012/ /2013 AM-AMLNG/MHØ 773 AM-AMLNG/MHØ AM-AMLNG/MHØ ***** Rapport fra 90% seminar Kandidatmappe ***** ***** ***** X 2011/ /2013 HF-ADM/JER P HF-ADM/JER ide: 16 av 24

17 Arkivstatistikk 2012 Arkivstatistikk AM 2009/ / AM-AMLNG/MHØ AM-AMLNG/MHØ Kulturrådet Fremdriftsrapport for doktorgradskandidat - ***** ***** ***** Kandidatmappe ***** ***** ***** 2010/ /2013 V-ADM/EØT P V-ADM/EØT ***** Tirsdagsforedrag - godtgjørelse Tirsdagsforedrag X 2013/ / AM-ADM/TMV AM-ADM/TMV øknad om midler til prosjekt NFR Prosjekt - Hidden Costs of Waiting: The Effects of Wait Time for pecialist Health Care on the Downstream Demand for Health Care and Community Care v/ ***** 2013/ /2013 V-ADM/E 632 Mottaker NFR V-ADM/E ide: 17 av 24

18 trategisk Næringsplan for tavanger-regionen Høring - trategisk Næringsplan for tavanger-regionen 2013/ /2013 -LEDELE/[fordelt] 008 TAB-KA/[fordelt] Greater tavanger Economic Development øknad om endring av utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** 2010/ /2013 TN-ADM/TAB TN-KM/JO B 19 ***** Deltakelse i internasjonale kommisjoner (PP) - Forskningssamarbeid 2013 møtet Deltakelse i internasjonale kommisjoner (PP) - Forskningssamarbeid 2012/ / AM-FORN/MAN 666 AM-FORN/BA niversita degli tudi de Trento - Laboratorio de Preistoria "B Bagolini" ide: 18 av 24

19 X. Forsand k. Berge gnr 37 bnr 1. Reguleringsplan for bustadområde i Bergevik. E-post korrespondanse tiltakshaver og AM Forsand k. Berge gnr 37 bnr 1. Reguleringsplan for bustadområde i Bergevik. Tiltakshaver: Forsand k. Jfr. sak 062/1999. øknad om frigjøring av tomt til boligbygging 1999/ / AM-FORN/AJN 733 AM-FORN/OLH K Langeland as Doserapport for perioden tatens trålevern - Doserapporter / / AM-KONERV/ANY AM-KONERV/ANY tatens strålevern Registrering av arkiv og samlinger Registrering av arkiv og samlinger 2010/ / AM-AMLNG/MHØ AM-AMLNG/MHØ DigForsk Eigersund kirke - Behandling av inventar. Bestilling Eigersund kirke - Behandling av inventar. Ref. Webak 07/ / / AM-KONERV/ANY 755 AM-KONERV/ANY Egersund kirkelige fellesråd ide: 19 av 24

20 øknad om refusjon av tilskudd til bruk av gokjent bedriftshelsetjeneste - Delta på digitalmøte Refusjon av honorar til bruk av bedrifthelsetjeneste - NAV / /2013 AM-ADM/EVN 254 Mottaker NAV skanning AM-ADM/EVN øknad om refusjon av honorar til bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste - Arbeidsplassvurdering Refusjon av honorar til bruk av bedrifthelsetjeneste - NAV / / AM-ADM/EVN 254 Mottaker NAV skanning AM-ADM/EVN ignert samarbeidsavtale tavangerprosjektet - det lærende barnet. ndertittel: Mestring av ferdigheter i et utviklingsperspektiv med spesielt fokus på de sårbare barna. En tverrfaglig, longitudinell studie av språk, matematikk, motorikk og atferd 2008/ /2013 HF-LF/AAKW 321 HF-LF/AAKW TE niversitetet i Agder øknad om refusjon av honorar til bruk av bedriftshelsetjeneste - Arbeidsplassvurdering Refusjon av honorar til bruk av bedrifthelsetjeneste - NAV / / AM-ADM/EVN 254 Mottaker NAV skanning AM-ADM/EVN ide: 20 av 24

21 Bekreftelse tavangerprosjektet - det lærende barnet. ndertittel: Mestring av ferdigheter i et utviklingsperspektiv med spesielt fokus på de sårbare barna. En tverrfaglig, longitudinell studie av språk, matematikk, motorikk og atferd 2008/ / HF-LF/AAKW 321 HF-LF/AAKW TE niversitetet i Agder øknad om dispensasjon fra fristen for å semesterregistrere seg / melde seg opp til undervisning og eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2009/ /2013 HF-ADM/GNJ HF-G/GNJ B 4 ***** Vedrørende artikkelsamarbeid knyttet til tavangerprosjektet tavangerprosjektet - det lærende barnet. ndertittel: Mestring av ferdigheter i et utviklingsperspektiv med spesielt fokus på de sårbare barna. En tverrfaglig, longitudinell studie av språk, matematikk, motorikk og atferd 2008/ / HF-LF/AAKW X 321 Mottaker ***** HF-LF/AAKW ide: 21 av 24

22 andnes k. Vagle gnr 51. Vagle næringsområde - områderegulering. RFK til andnes k.: Områderegulering - offentlig ettersyn andnes k. Vagle gnr 51. Vagle næringsområde - områderegulering 2011/ / AM-FORN/AJN 733 AM-FORN/HAAP Rogaland fylkeskommune. Kulturseksjonen Vedrørende kommunikasjon rundt prosjekt tavangerprosjektet - det lærende barnet. ndertittel: Mestring av ferdigheter i et utviklingsperspektiv med spesielt fokus på de sårbare barna. En tverrfaglig, longitudinell studie av språk, matematikk, motorikk og atferd 2008/ / HF-LF/AAKW X 321 HF-LF/AAKW TE ***** øknad om dispensasjon fra fristen for å semesterregistrere seg / melde seg opp til undervisning og eksamen tudentmappe ***** ***** ***** 2007/ /2013 V-ADM/TWG V-/H ***** ide: 22 av 24

23 Vedrørende tidligere henvendelse tavangerprosjektet - det lærende barnet. ndertittel: Mestring av ferdigheter i et utviklingsperspektiv med spesielt fokus på de sårbare barna. En tverrfaglig, longitudinell studie av språk, matematikk, motorikk og atferd 2008/ / HF-LF/AAKW X 321 HF-LF/AAKW B 8 ***** var på spørsmål vedrørende prosjekt tavangerprosjektet - det lærende barnet. ndertittel: Mestring av ferdigheter i et utviklingsperspektiv med spesielt fokus på de sårbare barna. En tverrfaglig, longitudinell studie av språk, matematikk, motorikk og atferd 2008/ / HF-LF/AAKW X 321 HF-LF/AAKW Fremdriftsrapport for doktorgradsstudent - ***** ***** Kandidatmappe ***** ***** ***** 2007/ /2013 HF-ADM/JER P HF-ADM/JER ***** ide: 23 av 24

24 Videreføring av samarbeid tavangerprosjektet - det lærende barnet. ndertittel: Mestring av ferdigheter i et utviklingsperspektiv med spesielt fokus på de sårbare barna. En tverrfaglig, longitudinell studie av språk, matematikk, motorikk og atferd 2008/ / HF-LF/AAKW 321 HF-LF/AAKW tavanger kommune Vedrørende sak om ***** ***** tudentmappe ***** ***** ***** 2012/ /2013 V-ADM/BMH X HF-ADM/TRK Konsortieavtale (samarbeidsavtale) om opprettelse og drift av Center for P-based ervice nnovation (CP) mellom niversitetet i tavanger og nternational Research nstitute of tavanger enter for forskningsdrevet innovasjon innen velferdsteknologi CP senteret 2009/ / DR-/EKLP DR-F-E/TGJ nternational Research nstitute of tavanger ide: 24 av 24

Offentlig journal. Søknad om permisjon fra studie. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/3147-1 21680/2013 05.11.2013 31.10.2013 TO TN-ADM/ALVI

Offentlig journal. Søknad om permisjon fra studie. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/3147-1 21680/2013 05.11.2013 31.10.2013 TO TN-ADM/ALVI Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 1.11.2013-3.11.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 05.11.2013 øknad om permisjon fra studie tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/3147-1 21680/2013 01.11.2013

Detaljer

Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: SV-ADM/KBS. Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: HF-ADM/GMA

Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: SV-ADM/KBS. Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: HF-ADM/GMA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 13.11.2013 A 55/13 Ansettelse i ledig stilling som professor i byutvikling og urban design tyrets ansettelsesutvalg 14.11.2013

Detaljer

Dok.dato: 06.12.2012. Klassering: 231.3 STAB-HR/GBA. Dok.dato: 20.02.2013. Klassering: STAB-UA/ITH. Dok.dato: 28.05.2013. Klassering: SV-IH/STBS

Dok.dato: 06.12.2012. Klassering: 231.3 STAB-HR/GBA. Dok.dato: 20.02.2013. Klassering: STAB-UA/ITH. Dok.dato: 28.05.2013. Klassering: SV-IH/STBS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 11.9.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 12.09.2013 aksforelegg L-sak 55 ***** Lønnsforhandlinger etter 2.3.4-2012 2012/1780-54 26699/2012 06.12.2012 TAB-A/GBA

Detaljer

Dok.dato: 07.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 13.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 10.07.2012. Klassering: HF-IFL/TLO

Dok.dato: 07.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 13.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 10.07.2012. Klassering: HF-IFL/TLO Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 8.1.2013-9.1.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 11.01.2013 Tilbakemelding rådsmedlemmer TR 36/11 entralt tilsettingsråd den 19.10.2011 2011/4726-6 21373/2011

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om stilling som vitenskapelig assistent st.id. 30035683. Tilsettingsprosess vitenskapelig assistent st.id.

Offentlig journal. Tilbud om stilling som vitenskapelig assistent st.id. 30035683. Tilsettingsprosess vitenskapelig assistent st.id. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 02.04.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 04.04.2012 Tilbud om stilling som vitenskapelig assistent st.id. 30035683 Tilsettingsprosess vitenskapelig assistent

Detaljer

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-ØVA/ELK. Dok.dato: 06.01.2014. Klassering: AM-FORN/HAAP AM-FORN/HAAP

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-ØVA/ELK. Dok.dato: 06.01.2014. Klassering: AM-FORN/HAAP AM-FORN/HAAP Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 01.04.14, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 02.04.2014 Kontorplasser ved niversitetet i tavanger - avdeling orsgrunn Fusjon med Lillegården 2012/3601-3 854/2013

Detaljer

Dok.dato: 02.03.2012. Klassering: STAB-ØVA/EHN. Dok.dato: 04.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/TOK STAB-ØVA/TOK. Dok.dato: 10.09.2012.

Dok.dato: 02.03.2012. Klassering: STAB-ØVA/EHN. Dok.dato: 04.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/TOK STAB-ØVA/TOK. Dok.dato: 10.09.2012. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.12.2012 Nytt formidlingsbygg AM - foreløpig vurdering av merverdiavgiftspliktig virksomhet Nytt formidlingsbygg ved Arkeologisk

Detaljer

Dok.dato: 28.04.2010. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 01.03.2011. Klassering: 212.1 TN-ADM/AKRA

Dok.dato: 28.04.2010. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 01.03.2011. Klassering: 212.1 TN-ADM/AKRA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.10.2011, Dokumenttype:,,s,n,x, tatus: J,A 05.10.2011 Bekreftelse på lønn ersonalmappe ***** ***** 2007/5328-10 8970/2010 28.04.2010 TN-ADM/AL niversitetet

Detaljer

Dok.dato: 23.03.2009. Klassering: FRES/RLR

Dok.dato: 23.03.2009. Klassering: FRES/RLR Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 3.2.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 04.02.2010 Flyttetjenester, utlysing anbudskonkurranse. Flyttetjenester, utlysing av anbudskonkurranse. 2009/1207-1

Detaljer

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013.

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 17.02.2014 Vedrørende klage på karaktersetting BRLBAO tudentmappe *****

Detaljer

Offentlig journal. Endring av individuell utdanningsplan. Studentmappe ***** ***** ***** 2009/4204-6 22173/2011 17.10.2011 TN-ADM/BED 19.12.

Offentlig journal. Endring av individuell utdanningsplan. Studentmappe ***** ***** ***** 2009/4204-6 22173/2011 17.10.2011 TN-ADM/BED 19.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x,s, tatus: J,A 19.12.2 Endring av individuell utdanningsplan tudentmappe ***** ***** ***** U 2009/4204-6 22173/2011 17.10.2011 TN-ADM/BED

Detaljer

Journaldato: 17.09.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.06.2014.

Journaldato: 17.09.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.06.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 18.09.2014 nnkalling kvalitetsutvalg 23.09.2014 Kvalitetsutvalg 23. september 2014 X

Detaljer

Dok.dato: 11.04.2012. Klassering: STAB-PA/GAAT. Dok.dato: 20.04.2012. Klassering: SV-ADM/EØT. Dok.dato: 13.04.2012. Klassering: 212.

Dok.dato: 11.04.2012. Klassering: STAB-PA/GAAT. Dok.dato: 20.04.2012. Klassering: SV-ADM/EØT. Dok.dato: 13.04.2012. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 27.6.2012, Dokumenttype:,U,n,x,s, tatus: J,A 29.06.2012 Referat fra møtet i velferdsutvalget 10.04.2012 Velferdsutvalget 10.04.2012 2012/1285-2 8839/2012 11.04.2012

Detaljer

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-ØVA/ELK. Dok.dato: 06.01.2014. Klassering: AM-FORN/HAAP AM-FORN/HAAP

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-ØVA/ELK. Dok.dato: 06.01.2014. Klassering: AM-FORN/HAAP AM-FORN/HAAP Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 01.04.14, Dokumenttype:,,N,,X, tatus: J,A 02.04.2014 Kontorplasser ved niversitetet i tavanger - avdeling Porsgrunn Fusjon med Lillegården 2012/3601-3 854/2013

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/06035-5 Klepp og Sandnes k. Klepp felles. Forvaltningsplan for Lonavatnet naturreservat. Godkjenning av forvaltningsplaner

Detaljer

Offentlig journal. Vilje-con-valg: Ungdoms valg og bortvalg realfag - Invitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt

Offentlig journal. Vilje-con-valg: Ungdoms valg og bortvalg realfag - Invitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 26.03.2009 Vilje-con-valg: ngdoms valg og bortvalg realfag - nvitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt

Detaljer

Dok.dato: 15.04.2010. Klassering: Dok.dato: 02.07.2010. Klassering: 255.2 STAB-PA/GAAT

Dok.dato: 15.04.2010. Klassering: Dok.dato: 02.07.2010. Klassering: 255.2 STAB-PA/GAAT Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, tatus: J,A 14.07.2010 rosjekt O 1202//08 - CZ0046/1/0006 Addictive substance use in children and adolescents from ethnic minorities and

Detaljer

Dok.dato: 15.03.2010. Klassering: STAB-PA/AWB

Dok.dato: 15.03.2010. Klassering: STAB-PA/AWB Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 29.6.2011, Dokumenttype:,,s,x,n, tatus: J,A 30.06.2011 HA 18/10 Forslag til bruk av sluttordninger entralt hovedavtaleutvalg, 15.03.2010 2010/874-4 6004/2010

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om endring av utdanningsplan - godkjenning av emner. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/3140-12 20557/2009 01.10.

Offentlig journal. Søknad om endring av utdanningsplan - godkjenning av emner. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/3140-12 20557/2009 01.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 07.10.2009 øknad om endring av utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** 2007/3140-12 20557/2009 01.10.2009

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 99/05009-198 Oversendelse oppdragsrapport Austbø gnr. 7, bnr. 2, Stavanger kommune Stavanger k. Husabø

Detaljer

Dok.dato: 17.09.2010. Klassering: 015.2

Dok.dato: 17.09.2010. Klassering: 015.2 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 04.10.2010 Referat fra forminneutvalget 14.09.10 Fornminneutvalget 2010 X 2010/8-22 18877/2010 17.09.2010 AM-FORN/AJN 015.2

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse av tidspunkt for permisjon uten lønn. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2009/1386-4 16834/2009 17.08.

Offentlig journal. Bekreftelse av tidspunkt for permisjon uten lønn. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2009/1386-4 16834/2009 17.08. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, tatus: J,A 24.08.2009 nnhold: Bekreftelse av tidspunkt for permisjon uten lønn Personalmappe ***** ***** ***** ***** U 2009/1386-4 16834/2009

Detaljer

Offentlig journal. Inntekts- og skatteopplysninger ifm foreldrepenger. Personalmappe ***** ***** ***** 2008/4339-12 24073/2009 24.11.

Offentlig journal. Inntekts- og skatteopplysninger ifm foreldrepenger. Personalmappe ***** ***** ***** 2008/4339-12 24073/2009 24.11. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 17.12.2009 nntekts- og skatteopplysninger ifm foreldrepenger ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/4339-12 24073/2009 24.11.2009

Detaljer

Journaldato: 29.9.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 03.07.2014.

Journaldato: 29.9.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 03.07.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 29.9.2014, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 30.09.2014 Kunngjøring av konkurranse Rammeavtale 35/13 - Konsulenttjenester

Detaljer

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 12.5.2014-18.5.2014, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 27.05.2014 02/05/2014 Klage på karakter i -305 - Forvaltning av T-ressurser - 5021 tudentmappe 2014/1214-1

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/00088-3 Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner fra MHS - med godkjenning - tillegg Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner

Detaljer

Journaldato: 9.9.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.09.2013.

Journaldato: 9.9.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.09.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 9.9.2013, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 10.09.2013 øknad om fjerde forsøk til eksamen Fjerde forsøk

Detaljer

Dok.dato: 03.12.2013. Klassering: Dok.dato: 04.12.2013. Klassering: AF/TJO AF/ANF. Dok.dato: 12.12.2013. Klassering:

Dok.dato: 03.12.2013. Klassering: Dok.dato: 04.12.2013. Klassering: AF/TJO AF/ANF. Dok.dato: 12.12.2013. Klassering: Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 31.12.2013, Dokumenttype:,,N, tatus: J,A 02.01.2014 øknad om permisjon ***** ***** ***** ***** AF ersonalmappe ***** ***** ***** ***** N 2006/1041-59 14850/2013

Detaljer

Offentlig journal. 01/04/2014 Klage på karakter i FYS102 - Elektromagnetisme. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/76-7 6042/2014 07.04.

Offentlig journal. 01/04/2014 Klage på karakter i FYS102 - Elektromagnetisme. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/76-7 6042/2014 07.04. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.4.2014-13.4.2014, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 09.05.2014 01/04/2014 Klage på karakter i FY102 - Elektromagnetisme tudentmappe 2014/76-7 6042/2014 Ofl.

Detaljer

31.08.2012 31.08.2012 31.08.2012 01.09.2012. Side: 2722 av 378 9

31.08.2012 31.08.2012 31.08.2012 01.09.2012. Side: 2722 av 378 9 Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet tudentmappe 2012/171-1 1031/2012 31.08.2012 31.08.2012 Endelig godkjenning av delstudier i utlandet tudentmappe 2011/2667-4 10407/2012 1.0.2012 31.08.2012 Forhåndsgodkjenning

Detaljer