Din møteplass for automatisering NFA Årsrapport 2002

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din møteplass for automatisering NFA Årsrapport 2002"

Transkript

1 NFA Årsrapport 2002 NFA-aarsrapport 2002.doc nfaplassen.no 1 av 11

2 Innhold 1. Innledning s Medlemmer s Styret s Virksomhetsområdene s Regnskap s Strategi s Handlingsplan s Budsjett s Medlemskontingent s Vedtektssaker s Valg s Revisjon s.11 Vedlegg : - Regnskap for Budsjett for 2003 NFA-aarsrapport 2002.doc nfaplassen.no 2 av 11

3 Del I: Årsrapport INNLEDNING Norsk Forening for Automatisering, NFA, er en forening for enkeltmedlemmer, bedrifter og undervisningsinstitusjoner som er opptatt av automatisering og industriell IT. Viktige drivkrefter innen fagområdet er metodikk, teknisk utstyr og de utfordringene som ligger i problemene vi skal løse. NFA ønsker å være en arena der vi kan drøfte faget, utveksle meninger og ideer, og bidra til en positiv og samfunnsnyttig utvikling av faget i tillegg til å treffes og ha det hyggelig sammen. 2. MEDLEMMER Endringene i medlemsmassen er angitt i tabellen nedenfor. Medlemskategori Antall 2001 Antall 2002 Endring Personlige Studenter Sum Bedrifter/institusjoner Det er også i 2002 foretatt en sanering av de medlemmer som tross purring ikke har betalt medlemskontingent. I tillegg har det vært noen utmeldelser fra personer som har skiftet jobb og ikke lenger arbeider med automatisering. Men den positive trenden som NFA er inne i fortsetter og det har vært en stor økning i medlemsmassen både på bedrifts-/institusjonssiden og blant personlige medlemmer. Foreningen har følgende æresmedlemmer: Jens Glad Balchen Magne Fjeld Dag Sjong Jan A. Andersen Steinar Sælid Tørris Digernes Ibb Høivold Sverre Gotaas 3. STYRET Styret har i perioden bestått av: Leder Styremedlemmer Ann Christin Gjerdseth, FMC Kongsberg Subsea AS Tor Onshus, NTNU Teknisk Kybernetikk Arvid Melkevik, FFI Steinar Andersen, Statoil Taale Stette, Norsk Hydro AS, Porsgrunn Jan Erik Solbakken, Norske Skog AS Veslemøy Tyssø, HiO Anne Irene Bjørnerås, Nidar AS NFA-aarsrapport 2002.doc nfaplassen.no 3 av 11

4 4. VIRKSOMHETSOMRÅDENE 4.1 Administrasjon Hovedmål for perioden har vært: Medlemsverving Profilering/merkevarebygging Samarbeid Faglig tilbud Foreningsdrift Det har vært en jevn økning i medlemsmassen. Antall bedrifts- og institusjonsmedlemmer har økt betraktelig og er nå 70. Totalt har i overkant av 60 personer meldt seg inn i NFA i 2002, noe som er mindre enn forventet. Det har vært en aktiv holdning til å profilere NFA i tidsskrifter og diverse aviser. Og arbeidet med merkevare bygging av NFA begynner å gi resultater. Hjemmesiden som blir monitorert har vist en merkbar økning av antall besøkende siden starten i april Avtalen med Skandia Lifeline og Kapitalforum om meget gunstige priser på helseforsikring og bistand i økonomiske spørsmål har ikke gitt den uttellingen som man hadde håpet på og avtalen vil bli evaluert når den går ut i slutten av NFA`s ekspertpanel som ble etablert i 2001 har bidratt aktivt på NFA`s kursprosjekter både som foredragsholdere og i kurskomiteene. Men det er kun noen av medlemmene i panelet som har vært aktive. Satsingen på brukerrettet opplæring har i 2002 ikke gitt det resultatet som var forventet. Dette skyldes i hovedsak at bedriftene er mer tilbakeholdne med å bruke penger på kurs nå enn tidligere, men også innholdet som tilbys bør vurderes. NFA har inngått avtale med NFR om å overta utgiverrollen av MIC (Modeling, Identification and Control). Avtalen vil gjelde fra NFA har sammen med 6 leverandør bedrifter deltatt i komiteen for automatiseringsmessen PA 2003 som arrangeres mars på Lillestrøm. I forbindelse med messen arrangerer NFA egen seminar dag, NFA-dagen den 5. mars, og vil også ha egen stand på messen. NFA har i 2002 satset bevist på lokale arrangementer, noe som resulterte i to temadager, i Stavanger og i Kristiansand. Oppmøtet var meget positivt på begge steder. NFA-aarsrapport 2002.doc nfaplassen.no 4 av 11

5 4.1.2 Strategi og handlingsplaner Strategien for perioden ble gjennomgått og våre strategiske mål er: 1. NFA medlemskap skal gi verdi for alle innen automatisering 2. NFA har kurstilbud som ligger teknologisk i forkant 3. NFA skal være en naturlig forlengelse av bedriftenes kompetansenettverk 4. NFA skal være brobygger mellom teori og anvendelse 5. NFA har Industriell IT som et hovedsatsningsområde Økonomi Foreningens økonomiske resultat for 2002 ble NOK ,- av en omsetning på NOK ,-. Dette er en vesentlig bedring i forhold til budsjettet og skyldes en stor økning i kurs/seminar inntekter i forhold til budsjett, i tillegg til god økonomistyring. Foreningens økonomiske stilling er meget solid. Budsjettet for 2003 er satt opp med et lite plussresultat og hvor det er satt av penger til teknologi prosjekter. Foreningens økonomi hviler fremdeles tungt på overskudd for kursvirksomheten som utgjør en stor del av omsetningen. Egenkapitalsituasjonen er meget god og var pr på ca. NOK ,- i tillegg til et sikringsfond på ca NOK Regnskapet ble i år 2002 kjørt løpende av Agder Økonomi med KPMG som revisor. Avkastningen fra sikringsfondet på kr ,- ble fordelt på følgende måte: Prosjekt innen opplæring på Industriell IT: kr ,- til HiØ Læring i skolen FLL, kr 5.000,- (Stavanger) og kr ,- (Trondheim) Avsatt til Industriell IT relatert prosjekt, kr ,- til NTNU 4.2 Medlemsverving NFA har i 2002 hatt en vervekampanje gående med premiering av de som verver flest mulig nye medlemmer. Kampanjen har ikke gitt det resultatet som var forventet og derfor vil det ikke bli gitt premier for verving på årsmøtet. Kampanjen vil bli avsluttet i sin nåværende form. 4.3 Profilering og informasjon Teknisk presse generelt Foreningen har hatt en aktiv dialog med teknisk presse. Dette har bidratt til flere artikler og presentasjoner av medlemsbedrifter og foreningen i Norske tidsskrifter Kontaktforum NFA`s ekspertpanel og flere av bedriftsmedlemmene ble presentert i Automatisering i NFA har to sider i tidsskriftet til disposisjon og trenger flere artikler fra medlemmer for å fylle sidene i Møteplass på nettet Nettsiden til NFA har blitt ytterligere utbedret og fremstår nå som mer oversiktlig og profesjonell og intensjonen er å bli sentral møteplass for automatiseringsmiljøet.. NFA-aarsrapport 2002.doc nfaplassen.no 5 av 11

6 I tillegg til aktuell informasjon fra NFA og nyheter innen miljøet rundt automatisering og industriell IT ligger det linker til utdannings-/forskningsinstitusjoner samt aktuelle konferanser/symposier på hjemmesiden. Det vil ikke bli satset på diskusjonsforum via nettet. Derimot er det interesse for å presentere månedens tema eller diverse tekniske artikler på forsiden. Det er også muligheter for profilering og oppdragsformidling for våre medlemmer og som en del av kontingenten vil alle bedrifts-/institusjonsmedlemmer få firmanavn/logo på forsiden av nfaplassen med link til sin egen hjemmeside Medlemsinformasjon Fire Info-brev med informasjon om foreningens drift og aktiviteter ble i 2002 sendt ut til medlemmene. Informasjon til foreningens medlemmer ble ellers kanalisert gjennom foreningens nettsider og gjennom de tidsskrifter som NFA har avtaler med Samfunnskontakt/påvirkning Foreningen har tradisjonelt ligget lavt mht politisk påvirkning. Slikt arbeid har primært blitt gjennomført av de store næringsorganisasjonene. 4.4 Kurs/seminarer Kursprosjekter NFA har i 2002 gjennomført følgende arrangement alene eller sammen med andre: SIL-GL/IEC 61508, del 1 (6 stk) SIL-GL/IEC 61508, del 2 (2 stk) Feltbuss Offshore Instrumentering Temadager (2stk) Industriell IT Subsea Servomøtet 4.5 Samarbeid IFAC NFA er nasjonal medlemsorganisasjon i IFAC (International Federation of Automatic Control) SIMS NFA er norsk representant for SIMS, the Scandinavian Simulation Society Andre Samarbeidet med NIF og NTNU om henholdsvis Offshore Instrumentering og SIL-GL har fortsatt. Servomøtet ble i år arrangert på Kongsberg og var et samarbeid med HiBu. NFA har også inngått samarbeid med Teknologiforlaget om arrangement av Industriell IT seminarer og har arrangert et seminar i samarbeid med forlaget. NFA-aarsrapport 2002.doc nfaplassen.no 6 av 11

7 5. REGNSKAP Regnskap for 2002 fremkommer som vedlegg til årsrapporten. Oslo 13. mars 2002 Veslemøy Tyssø Anne Irene Bjørnerås Jan Erik Solbakken Arvid Melkevik Taale Stette Tor Onshus Steinar Andersen Ann Christin Gjerdseth (formann) NFA-aarsrapport 2002.doc nfaplassen.no 7 av 11

8 Del II Strategi, Handlingsplan Budsjett og Valg for STRATEGI Visjon NFA skal være den naturlige møteplassen for automatisering i Norge. Slagord: Din naturlige møteplass for automatisering Målgruppe NFA er en forening for personer som tilhører miljøet rundt automatisering og industriell IT i Norge, innen - Undervisning - Forskning - Næringsliv - Offentlig virksomhet NFAs målgruppe er: (1) Individer med interesse for automatisering og industriell IT (innen undervisning, forskning, næringsliv og offentlig virksomhet). (2) Bedrifter og undervisningsinstitusjoner (som ser nytten av NFA som kompetanseformidler og nettverksbygger gjennom den intellektuelle kapitalen de besitter) (3) Samfunnet (fagets plass i utdanning, velferd og verdiskapning) Strategi (3 års perspektiv) Strategiske mål NFA medlemskap skal gi verdi for alle innen automatisering NFA har tilbud som ligger teknologisk i forkant NFA skal være en naturlig forlengelse av bedriftenes kompetansenettverk NFA skal være brobygger mellom teori og anvendelse NFA har Industriell IT som et hovedsatningsområde Strategiske virkemidler Administrasjon, samarbeid og kommunikasjon Sikre en sunn økonomi i foreningen, der økonomisk overskudd brukes til beste for bransjen i Norge Formalisere og forsterke samarbeid med relevante høgskoler, institusjoner og organisasjoner Fortsette bygging av NFA som merkevare Jobbe aktivt med å fremme automatisering og industriell IT som viktige fag i samfunnet NFA-aarsrapport 2002.doc nfaplassen.no 8 av 11

9 Møteplassen Fortsette utviklingen av Kontaktskapende arbeid for å sikre erfaringslæring Bygge bro mellom teori og anvendelse Faglige tilbud Arrangere kurs og seminarer Brukerrettet opplæring Gjøre bruk av Ekspertpanelet til beste for bransjen Gjennomføre teknologi prosjekter for å rette søkelys på viktige trender Medlemmer Etablere økonomiske medlemsfordeler Utvide de faglige medlemsfordelene Øke antall medlemmer (bedrifter, institusjoner og personlige) 7. HANDLINGSPLAN FOR Administrasjon, samarbeid og kommunikasjon Administrasjon/økonomi: Sikre omsetning og resultat i hht budsjett Samarbeid: Utvide samarbeid med utdanningsinstitusjonene til å gjelde 5 høgskoler/universiteter. Etablere samarbeid med to forskningsinstitusjoner i Norge. Få til samarbeid med en eller flere bedrifter innen brukerrettet opplæring. Etablere samarbeidsprosjekter med andre organisasjoner, Abelia, NFPV, Ifea Merkevare: Få til en tett kobling til Teknologiforlaget og sikre god profilering i TN og TU. Videreføre arbeidet med merkevare bygging av NFA. 7.2 Møteplassen Oppdatere hjemmesiden jevnlig Legge ut kursprogrammer og medlemsinformasjon på nettet Lage link til relevante institusjoner og organisasjoner Bruke nfaplassen til å spre faglig informasjon og informere om foreningens aktiviteter Etablere som en aktiv møteplass Kontaktformidling: Sørge for å formidle kontakt mellom personer i bransjen, ved hjelp av ekspertpanelet og fagpersoner tilknyttet foreningen på forskjellig vis NFA-aarsrapport 2002.doc nfaplassen.no 9 av 11

10 7.2.3 Regionssatsing: Avholde 3-4 arrangement lokalt i Norge i Faglig tilbud Kursprosjekter: Gjennomføre min. 10 kursprosjekter i Videreføre SIL tilpasset opplæring til å gjelde leverandør industrien Teknologiprosjekt Videreføre arbeidet som er startet innen industriell IT. Arrangere min et kursprosjekt innen temaet i Ekspertpanelet: Gjøre bruk av ekspertpanelet til beste for bransjen. 7.4 Medlemmer Medlemsverving: Øke antall personlige medlemmer med 50% og undervisningsinstitusjoner/bedriftsmedlemmer med 40%. Satse spesielt på å øke antallet student-/lærling medlemmer Medlemsfordeler: Utvide de faglige medlemsfordelene. Tilby - og markedsføre økonomiske medlemsfordeler. 8. BUDSJETT 8.1 Budsjett for 2003 Budsjett for 2003 følger som vedlegg til årsmeldingen. 9. MEDLEMSKONTINGENT 2003 Styret foreslår følgende kontingenter for medlemmer for 2004: Personlige medlemmer: kr. 250,- (som i fjor) Studentmedlemmer: kr. 0,- (som i fjor) Bedriftsmedlemmer: kr ,- (som i fjor) Undervisningsinstitusjoner kr ,- 10. VEDTEKTSSAKER 10.1 Endringer i vedtektene Det foreslås ingen endring i vedtektene. NFA-aarsrapport 2002.doc nfaplassen.no 10 av 11

11 11. VALG Valgkomiteens innstilling vil bli presentert på årsmøtet. 12. REVISJON Styret foreslår Deloitte & Touche som revisor for NFA-aarsrapport 2002.doc nfaplassen.no 11 av 11

Årsberetning Norsk Sikkerhetsforening 2012-2013

Årsberetning Norsk Sikkerhetsforening 2012-2013 Årsberetning Norsk Sikkerhetsforening 2012-2013 Norsk Sikkerhetsforening skal være landets viktigste sikkerhetsorganisasjon og en profesjonell møteplass for sikkerhetsinteresserte, hvor man gjennom faglige

Detaljer

Sak 6-R2015- Årsberetning 2014. Årsberetning for 2014

Sak 6-R2015- Årsberetning 2014. Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 1 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING FOR 2014... 3 1. Organisasjon og administrasjon... 3 2. Representantskapsmøtet, styret og andre tillitsvalgte... 4 3. Strategiplan og arbeidsprogram...

Detaljer

Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004

Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 2 1.STYRETS ÅRSBERETNING Innledning Året 2004 har vært

Detaljer

ÅRSBERETNING. 16. mars 2012-11. april 2013. Møteinnkalling Årsberetning Regnskap Vedtektsendringer Budsjett Valgkomiteens innstilling

ÅRSBERETNING. 16. mars 2012-11. april 2013. Møteinnkalling Årsberetning Regnskap Vedtektsendringer Budsjett Valgkomiteens innstilling ÅRSBERETNING 16. mars 2012-11. april 2013 Møteinnkalling Årsberetning Regnskap Vedtektsendringer Budsjett Valgkomiteens innstilling Til Medlemmene Lysaker, 21. mars 2013 i Kranteknisk Forening Det vises

Detaljer

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1 Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2002 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 2 1.

Detaljer

Årsmelding NEON 2011 - Innholdsfortegnelse

Årsmelding NEON 2011 - Innholdsfortegnelse 1 Årsmelding NEON 2011 - Innholdsfortegnelse Årsmelding NEON 2011... 3 Aktivitetsrapport fra sekretariatet, webredaksjonen og arbeidsutvalget 2011... 7 Regnskap 2010... 9 Foreløpig regnskap 2011... 10

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 (Rev. av 27. feb. 2012) Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. MÅL FOR PERIODEN 2012-2017... 2 2.1 Medlemmene... 2 2.2 Økonomi...

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Det skal holdes årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen på Universitetet i Tromsø, Norges Fiskerihøgskole onsdag 13. april 2011 klokken 16:00 til 1730 DAGSORDEN

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2006 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Strategi. for lavenergiprogrammet

Strategi. for lavenergiprogrammet 2013 2015 Strategi for lavenergiprogrammet Papirbredden 2. Foto: FutureBuilt strategi 2013-2015 Bakgrunn Lavenergiprogrammet ble etablert i 2007 og har siden starten jobbet med mange ulike prosjekter som

Detaljer

Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning

Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning 0 Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning Norges Bilbransjeforbund skal sikre at foreningens medlemmer har de beste vilkår for å drive god og lønnsom virksomhet. Rammebetingelsene må være

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2013 Innledning Ved utgangen av 2013 er den økonomiske situasjonen i Europa litt bedre enn da året startet. Men fortsatt er den store arbeidsledigheten i mange europeiske land en stor utfordring.

Detaljer

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF-rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF- rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt) INNKALLING TIL ÅRSMØTE i Den norske Sjørettsforening mandag 4. november 2013 kl. 17.15 i Norges Rederiforbund, Rådhusgaten 25 Dagsorden, jfr. vedtektene 6: 1. Konstituering 2. Valg av et medlem til å medundertegne

Detaljer

Stiftelsen Antidoping Norge. Årsrapport 2008

Stiftelsen Antidoping Norge. Årsrapport 2008 Stiftelsen Antidoping Norge Årsrapport 2008 15. april 2009 Innhold Årsberetning og økonomisk beretning fra styret for 2008... 3 Regnskap med noter... 6 Revisjonsberetning... 10 Virksomhetsberetning for

Detaljer

Strategiplan 2012-15

Strategiplan 2012-15 Vedtatt på årsmøtet 8. november 2011 1. Innledning 2 2. DiH s vedtekter 2 3. DiH s virksomhet. Medlemmenes behov for tjenester. 2 Generelt 2 Direkte assistanse til de enkelte medlemmer 3 Fellesprosjekter

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013)

Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) HOVEDAKTIVITET MÅL RESULTAT HA 1 - Forankring Prosjektet skal forankres i administrativ og politisk ledelse i de tre kommunene. Det er også en vesentlig

Detaljer

ÅRSmøte 2010. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter

ÅRSmøte 2010. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter ÅRSmøte 2010 Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter Til Medlemmene Lysaker, 8. mars 2010 i Norges Bygg- og Eiendomsforening Det vises til tidligere utsendte program. I henhold

Detaljer

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM ÅRSMELDING 2014 Pedagogisk Trening og Øving Norge Hedmark Næringspark bygg 8 2312 Ottestad Tlf: 62 58 82 04 Faks: 62 58 82 06 Org. nr. 976 724 895 Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret

Detaljer

Om Bergen Næringsråd. Næringspolitikk

Om Bergen Næringsråd. Næringspolitikk Styrets melding 2013 2013 var preget av vekst og optimisme i næringslivet på Vestlandet. Det var høy aktivitet i de fleste næringer, selv om veksten for de fleste var mindre enn i toppåret 2012. Høsten

Detaljer

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1 Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2003 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 2 1.

Detaljer

Frode Stenstrøm skiftet arbeidsgiver i løpet av perioden fra Abeo til Orkla Media.

Frode Stenstrøm skiftet arbeidsgiver i løpet av perioden fra Abeo til Orkla Media. ÅRSBERETNING FOR itsmf Norge 2005/2006 1 Generelt om virksomheten 1.1 Styret har i perioden bestått av Elin Sande Herlovsen, Sarpsborg kommune, Styreleder Ole-Vidar Christensen, Steria AS, Nestleder Roar

Detaljer

Årsmelding 2009 Norsk Gartnerforbund

Årsmelding 2009 Norsk Gartnerforbund Årsmelding 2009 Norsk Gartnerforbund Velkommen til Bergen og 100-års jubileum! 2009 var et år med store forandringer. Det var et år med mange og spennende oppgaver for hovedstyret og sekretariatet. Den

Detaljer

Forord. Svein Kvakland Astrid Rutherford Kristin Tørum (leder) (styremedlem) (styremedlem)

Forord. Svein Kvakland Astrid Rutherford Kristin Tørum (leder) (styremedlem) (styremedlem) 1 Årsmelding 2010 Forord Årsmeldingen utarbeides for et kalenderår, mens Forum for miljø og helses (FMH) årsmøter vanligvis legges til årskonferansen i mai - juni. FMHs årskonferanse med valg av nytt styre

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2014. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2014 Innledning Valg av nye representanter til Europaparlamentet og nytt politisk lederskap i EU har preget året 2014. Ved parlamentsvalget i slutten av mai var gjennomsnittlig valgdeltakelse

Detaljer

Sigmund Aslesen. Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier

Sigmund Aslesen. Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Sigmund Aslesen Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Sigmund Aslesen Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Fafo-notat 2000:11 1 Forskningsstiftelsen

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer