KURS- OG SEMINAROVERSIKT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KURS- OG SEMINAROVERSIKT"

Transkript

1 KURS- OG SEMINAROVERSIKT

2 INNHoLDsFortegneLse ALarm 2009 Alarmsystemer og håndtering av alarmer har stor fokus både i industri, energiforsyning og olje- og gassektoren. Krav til sikkerhet for mennesker og utstyr stiller stadig større krav til pålitelighet, ytelse, design og funksjonalitet for slike anlegg. Seminaret om alarmhåndtering ønsker å belyse ulike sider ved alarmsystemer og alarmhåndtering, samt brukererfaringer fra håndtering av alarmer i nødsituasjoner. Hovedtemaene vil ha fokus på krav, design, drift og vedlikehold og brukeres erfaringer fra behandling av alarmer. Dato:.-. feb Hvor: Høgskolen i Telemark Type: Seminar SIL-GL DeL 1 I IEC 108 stilles det blant annet krav til kompetanse hos de som jobber med systemene i hele livsløpet. Denne kursserien fra NFA tar sikte på å bidra til å høyne denne kompetansen hos alle parter. Kurset består av to deler. Del 1 er et innledningskurs med varighet på 2 dager. Kurset er ment for personer som arbeider med drift, vedlikehold, modifikasjon og krav / spesifikasjon av sikkerhetskritiske systemer. Vi vil dekke teknisk sikkerhet generelt og gjennomgå retningslinjen, samt vise hvilke begrensninger som gjelder for retningslinjen. Dessuten vil vi komme inn på de forskjellige roller og myndigheter, herunder OD s regelverk, lover og forskrifter. Dato: feb. Hvor: Clarion Hotell Admiral, Bergen Type: Kurs AutomasJonsDag i TronDHeim Dette arrangementet er for studenter som studerer teknisk kybernetikk, elektronikk eller energi og miljø. Som tidligere år ønsker NFA å skape en møteplass hvor målet er å gi studentene et innblikk i utfordringene næringslivet har samt gi næringslivet anledning til å møte morgendagens arbeidskraft. Dato: 11. feb Hvor: NTNU, Trondheim Type: Studentarrangement 2

3 Autonomi innen io Olje og gass industrien må i økende grad utvikle og drive eksisterende og nye felt mer effektivt over store avstander og i stadig mer ekstreme og sensitive miljø (store havdyp og Nordområdene). Autonomi og automatisering innen hele verdikjeden vil være sentralt for å få dette til. Dette beskrives gjerne innen Integrerte Operasjoner (IO) som tredje generasjons IO. Seminaret vil, med klar fokus på IO, bringe sammen olje og gass oljeselskap, leverandører av teknologi og forskningsmiljø for å definere behovet for og tilgjengeligheten av autonome system i dag, og ikke minst i fremtiden. Dato: feb Hvor: ipark Stavanger Type: Seminar/workshop Dette arrangementet er for studenter på automasjonslinjen. - bedrifter vil være tilstede for å presentere sine innovative og nyskapende prosjekter. Målet er å gi studentene et innblikk i utfordringene næringslivet har samt gi næringslivet anledning til å møte morgendagens arbeidskraft. Dato:. mars Hvor: Høgskolen i Bergen Type: Studentarrangement Som i mange andre bransjer innser flere og flere i næringsmiddelindustrien at automatisering og løsninger innen Industriell IT er viktige verktøy for å bedre lønnsomheten og kvaliteten på produkter og tjenester. En automatisert produksjon gir mindre muligheter for feil og gir også muligheter for en langt bedre dokumentasjon på at alt er produsert i henhold til de krav som stilles. Dette blir en arena hvor følgende personell innenfor næringsmiddelindustrien møtes: ledere og beslutningstagere, fagpersonell automatisering og IT, drifts- og produksjonsansvarlige, leverandører, utviklere og HR personell. Dato: mars Hvor: Nortura Hærland og Thon Hotel Ski Type: Seminar SIL-GL DeL 1 I IEC 108 stilles det blant annet krav til kompetanse hos de som jobber med systemene i hele livsløpet. Denne kursserien fra NFA tar sikte på å bidra til å høyne denne kompetansen hos alle parter. Kurset består av to deler. Del 1 er et innledningskurs med varighet på 2 dager. Kurset er ment for personer som arbeider med drift, vedlikehold, modifikasjon og krav / spesifikasjon av sikkerhetskritiske systemer. Vi vil dekke teknisk sikkerhet generelt og gjennomgå retningslinjen, samt vise hvilke begrensninger som gjelder for retningslinjen. Dessuten vil vi komme inn på de forskjellige roller og myndigheter, herunder OD s regelverk, lover og forskrifter. Dato: april Hvor: Radisson SAS Atlantic Hotel Stavanger Type: Kurs

4 BYggautomatisering For effektiv energibruk i bygninger Mer effektiv og miljøvennlig energibruk er i fokus både hos myndigheter, leverandører, konsulenter og byggeiere. Til tross for stor fokus fortsetter likevel energiforbruket å øke både i boliger, hoteller og forretningsbygg. Økt fokus på energisparing må derfor til både i drift av ordinære bygg og ved nybygging, og automatisering er et viktig element for å få til bedre energieffektivitet. Seminaret vil sette fokus på automatiserte løsninger - energianalyser, innføring av sentral driftskontroll, tekniske tiltak og driftsoptimalisering for å oppnå mer effektiv energibruk. Dato: april Hvor: Statkraft på Lysaker Type: Seminar Praktisk reguleringsteknikk Deltakerne skal få innsyn i praktisk bruk av regulatorer anvendt på forskjellige typer prosesser, hvor samspillet mellom parameterinnstilling og ønsket dynamikk er belyst. Målgruppen er teknisk personale som arbeider med reguleringsteknikk, både i drift og prosjekteringssammenheng. Kurset inneholder noe teori, men det er lagt vekt på en praktisk angrepsvinkling på problemstillingene. Dato: mai Hvor: Universitetet i Stavanger Type: Kurs OFFsHore instrumentering I 2009 har Offshore Instrumentering 2 års jubileum og NFA og Tekna inviterer til storslagen seminar og fest! I tillegg til å være kompetansehevende gjennom aktuelle temaer, mener vi det er viktig at seminaret også skal være nettverksbyggende og det blir derfor lagt vekt på den sosiale rammen med fellesarrangement og tilrettelegging for uformelt samvær og livlige diskusjoner. Dato: mai Hvor: Clarion Hotel Stavanger Type: Seminar NFA Dagene Suksessen NFA dagene skal gjentas. Parallelle sesjoner med temaer som berører hverandre, plenumsforedrag, stor utstillingsområde, mange deltakere og ikke minst faglig høy kvalitet. Dette er stikkord for årets NFA dagene! Du skreddersyr din egen dag - hold av tidspunktet allerede nå. Dato:.-. juni Hvor: Gardermoen Type: Seminar

5 ProFibus HiO, Avdeling for ingeniørutdanning har opparbeidet kompetanse på Profibus, og har flere demonstrasjonsmodeller. I tillegg til å være en meget nyttig opplæring for studenter benyttes nå disse demonstrasjonsmodellene og HiO s kompetanse i kurs for andre som ønsker å lære om bruk av Profibus-teknologien. Nesten halvparten av tiden er satt av til praktiske øvelser. Dato: juni Hvor: Høgskolen i Oslo Type: Kurs SIL-GL DeL 2 I IEC 108 stilles det blant annet krav til kompetanse hos de som jobber med systemene i hele livsløpet. Denne kursserien fra NFA tar sikte på å bidra til å høyne denne kompetansen hos alle parter. Kurset består av to deler. Del 1 er et innledningskurs med varighet på 2 dager. Dette kurset er Del 2 og er et fordypningskurs på dager med kursbevis. NTNU utsteder vitnemål på ett vekttall for de som har gjennomgått begge kursene og består eksamen. Dato: juni Hvor: Clarion Hotel Admiral Bergen Type: Kurs Uformell møteplass på Høgskolen i Bergen og en ypperlig anledning for næringslivet og akademia å møtes! Komiteen jobber med programmet og du vil snart finne mer informasjon på Dato: 1. juni Hvor: Høgskolen i Bergen Type: Møteplass/konferanse RobotForum Seminaret er en teknologimøteplass som skal bidra til å styrke verdiskapning, lønnsomhet og konkurranseevne ved bruk av roboter og automatisering. Forumet er et samarbeid med Norsk Industri og skal bidra til å skape samarbeid mellom bedrifter, utstyrsleverandører, fagmiljøer samt forsknings- og utdanningsmiljøer Dato: aug Hvor: Krisitansand Type: Seminar

6 PotensiaLet For energi effektivisering er stort Det samlede energibruket i Norge er på 220 TWh. Forbruket har vært økende, men de siste årene har det flatet ut. Potensialet for energieffektivisering er svært stort og det ligger et stort potensial for energieffektivisering gjennom å ta i bruk nye løsninger og å utvikle ny kunnskap om eksisterende teknologi. Automatisering og automatiserte løsninger er avgjørende for å få til effektivt energibruk i industrien og seminaret vil se på utfordringene industrien står overfor og hvilke løsninger og metoder som fins. Dato: Q Hvor: Statkraft på Lysaker Type: Seminar Subsea NFAs seminar Subsea arrangeres for 8. gang i Kristiansand og har gjennom disse årene bygd opp et stort nettverk av personer / bedrifter og institusjoner som ønsker å bidra og delta. Salen var smekkfull i 2008 og vi har i 2009 booket større lokaler. Hold av dagene allerede nå! Dato: sept Hvor: Radisson SAS Caledonien Hotel Type: Seminar MoDeLLbasert prediktiv regulering Målet med dette kurset er å gi deltakerne grunnleggende kunnskap om MPC-teknologien og hva som skal til for en vellykket implementering. Kurset er tilpasset beslutningstakere med ansvar for prosessregulering og ingeniører / sivilingeniører som ønsker å få en oversikt over MPC teknologi og som arbeider med automatiseringsteknikk i industri, FoU og utdanning. MPC kurs Dato: 1.-1 sept Hvor: Rica Nidelven Hotel Trondheim Type: Kurs Servomøtet har etablert seg som det største åpne forum for automatiserings- og kybernetikkmiljøene i Norge. I tillegg til å være en faglig konferanse er det også et uformelt møtested, og gir god anledning til å bygge nettverk i det kybernetiske fagmiljø og kanskje å treffe gamle studiekamerater. Årets Servomøte skal arrangeres på Forskningssenteret til StatoilHydro i Trondheim og tradisjonen tro blir det UKA revy på kvelden! Servoklubba Dato: okt Hvor: StatoilHydro, Rotvoll Type: Seminar

7 Pea09 NFA blir selvfølgelig til stede på PEA messen på Lillestrøm i år. Vi gleder oss til flotte utstillinger, interessante seminarer og god tid til å knytte kontakt med både gamle og nye medlemmer! Dato: okt Hvor: Arena Lillestrøm Type: Messe MeDisinsk TeknoLogi 2009 Vi ser en markant økning i anvendelsen av roboter og robotrelatert teknologi innen nær sagt alle deler av helsevesenet, også i Norge fra portørtjenester og medisinhåndtering til diagnose, kirurgi, behandling og rehabilitering. Seminaret vil ta for seg både eksisterende, operative robotløsninger og fremtidens systemer som fortsatt er på forskningsstadiet. Spesielt ønsker vi å sette søkelyset på viktige suksesskriterier for innføring av robotsystemer i helsevesenet, inkludert behovet for opplæring. Ett av målene med seminaret er derfor å skape dialog mellom teknologileverandører og personer med ansvar for opplæring på brukersiden. Dato: nov Hvor: Oslo Type: Seminar Praktisk reguleringsteknikk Deltakerne skal få innsyn i praktisk bruk av regulatorer anvendt på forskjellige typer prosesser, hvor samspillet mellom parameterinnstilling og ønsket dynamikk er belyst. Målgruppen er teknisk personale som arbeider med reguleringsteknikk, både i drift og prosjekteringssammenheng. Kurset inneholder noe teori, men det er lagt vekt på en praktisk angrepsvinkling på problemstillingene. Dato: nov Hvor: Universitetet i Stavanger Type: Kurs Dette blir sjette gangen NFA arrangerer dette seminaret på Gardermoen. Gjennom årene har dette forumet etablert seg som en viktig og populær samlingsplass for aktører innenfor maritim næring, rederier, leverandørindustriene, verft, klasseselskap og myndigheter samt maritim F&U og utdanningsinstitusjoner. Dato: nov Hvor: Gardermoen Type: Seminar

8 8

Strategi. for lavenergiprogrammet

Strategi. for lavenergiprogrammet 2013 2015 Strategi for lavenergiprogrammet Papirbredden 2. Foto: FutureBuilt strategi 2013-2015 Bakgrunn Lavenergiprogrammet ble etablert i 2007 og har siden starten jobbet med mange ulike prosjekter som

Detaljer

Energibransjens katalog for KONFERANSER ETTERUTDANNING KURS 2011

Energibransjens katalog for KONFERANSER ETTERUTDANNING KURS 2011 Energibransjens katalog for KONFERANSER ETTERUTDANNING KURS 2011 Riktig kompetanse gir bedriftene konkurransefortrinn Flere undersøkelser viser at de selskapene som jobber strategisk med kompetanse, skårer

Detaljer

Energibransjens katalog for KONFERANSER / KURS / ETTERUTDANNELSE

Energibransjens katalog for KONFERANSER / KURS / ETTERUTDANNELSE Energibransjens katalog for KONFERANSER / KURS / ETTERUTDANNELSE 2010 Fra EBL til Energi Norge I dagens samfunn er energi og energibruk viktigere enn noensinne. Samfunnet er mer sårbart for forsyningssvikt,

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Det gode framtidssamfunn

Det gode framtidssamfunn Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet automatisering 3. UTGAVE - NOVEMBER 2008 UNØDVENDIG TIDSBRUK: AUTOMATISERING OFFSHORE: AUTOMATISERT PRODUKSJON: Spar penger med bedre arbeidsflyt Nordsjøens

Detaljer

Karriere. Utvikling. Muligheter. En bedre verden begynner med deg.

Karriere. Utvikling. Muligheter. En bedre verden begynner med deg. Karriere. Utvikling. Muligheter. En bedre verden begynner med deg. Vil du jobbe med den aller største utfordringen? Muligheter i ABB Menneskene har alltid anstrengt seg for å bli mer effektive. Vi har

Detaljer

Energi og Kunnskap Høst 2012 På rett kurs

Energi og Kunnskap Høst 2012 På rett kurs Energi og Kunnskap Høst 2012 På rett kurs Forberedt på framtiden? I dag er energi og energibruk en viktig forutsetning for at samfunnet skal fungere. Samfunnet er sårbart for forsyningssvikt, samtidig

Detaljer

REKRUTTERING OG KOMPETANSE I MATINDUSTRIEN VEILEDER FOR BEDRIFTER

REKRUTTERING OG KOMPETANSE I MATINDUSTRIEN VEILEDER FOR BEDRIFTER REKRUTTERING OG KOMPETANSE I MATINDUSTRIEN VEILEDER FOR BEDRIFTER 1 OM VEILEDEREN Mange bedrifter sliter med å få tak i kvalifisert arbeidskraft, spesielt fagarbeidere. Denne veilederen inneholder noen

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs Kurs 2009/2010 2 KURSKATALOG 2009-2010 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan for over 75 frivillige organisasjoner i Norge. Medlemsorganisasjonene er demokratiske,

Detaljer

NTNU. Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene. Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger

NTNU. Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene. Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger STF50 A05169 / 82-1403719-0 ISBN RAPPORT Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger LIV ØVSTEDAL NTNU Institutt for bygg, anlegg

Detaljer

World Class Maintenance - for ledere og annet personell som arbeider med vedlikehold og drift

World Class Maintenance - for ledere og annet personell som arbeider med vedlikehold og drift www.nfv.no www.tfsk.no Drift & vedlikehold Veien frem til World Class Maintenance - for ledere og annet personell som arbeider med vedlikehold og drift Modul 1 - Vedlikehold, vedlikeholdsstyring og -ledelse

Detaljer

5TIPS TIL EFFEKTIVE LØSNINGER

5TIPS TIL EFFEKTIVE LØSNINGER Kunnskap Ingeniørene blir våre bærebjelker i fremtiden DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Teknologi Sats på innovative og nyskapende løsninger Kompetanse Still sterkere med tverrfaglig samarbeid

Detaljer

Vil du også være med og påvirke?

Vil du også være med og påvirke? Vil du også være med og påvirke? Som medlem hos oss kan du knytte kontakter på tvers av fag og bransjer. Trine Tveter, Standard Norge Administrerende direktør Les mer om medlemskap i Standard Norge på

Detaljer

Innovatøren. Rogaland et foregangsfylke innen nyskaping. Innovasjon Rogaland. Aktive og nye nettverk. Travel høst. Innovasjon Rogaland

Innovatøren. Rogaland et foregangsfylke innen nyskaping. Innovasjon Rogaland. Aktive og nye nettverk. Travel høst. Innovasjon Rogaland Returadresse: Postboks 845 4008 Stavanger Innovatøren 8 utgave 8/2004 (IR) er et nettverksbasert prosjekt som ble startet i 2002 for å fremme nyskaping med utgangspunkt i eksisterende næringsliv i Stavangerregionen

Detaljer

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 ////////////////////

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 //////////////////// Bygg for fremtiden Innovasjon i nordisk byggsektor Synteserapport //////////////////// Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 Innhold 6 16 20 Forord side 3 Samlet innsats øker merverdi side

Detaljer

Fredag 17. april 2015. 101. driftsår. Innkalling med møteprogram

Fredag 17. april 2015. 101. driftsår. Innkalling med møteprogram Generalforsamling Fredag 17. april 2015 101. driftsår Innkalling med møteprogram» Dagsorden» Årsberetning 2014» Regnskap for 2014» Budsjettforslag for 2015 NELFO Foreningen for El og It Bedriftene NELFO

Detaljer

TEKNAS BRANNSEMINARER

TEKNAS BRANNSEMINARER TEKNAS BRANNSEMINARER Brannforum til 69 o 40 Nord Byen blir Tromsø og stedet Rica Ishavshotell - sentralt i Ishavsbyen.Troms Kraft er vertskap og medarrangør - sammen med Tekna. Konferansen Brannvern og

Detaljer

TriONA. Styrets årsberetning 2012. for Integra foreningen for tekniske systemintegratorer

TriONA. Styrets årsberetning 2012. for Integra foreningen for tekniske systemintegratorer TriONA Styrets årsberetning 2012 for Integra foreningen for tekniske systemintegratorer 2 Integra Styrets årsberetning for 2012 Styrets årsberetning 2012 Styrets årsberetning dekker kalenderåret 2012.

Detaljer

RAPPORT. Evaluering av. Global Maritime Knowledge Hub MENON-PUBLIKASJON NR. 16/2012. Av Sveinung Fjose, Erik W. Jakobsen og Rasmus Bøgh Holmen

RAPPORT. Evaluering av. Global Maritime Knowledge Hub MENON-PUBLIKASJON NR. 16/2012. Av Sveinung Fjose, Erik W. Jakobsen og Rasmus Bøgh Holmen RAPPORT Evaluering av Global Maritime Knowledge Hub MENON-PUBLIKASJON NR. 16/2012 Av Sveinung Fjose, Erik W. Jakobsen og Rasmus Bøgh Holmen Innhold 1. Oppsummering... 2 2. Beskrivelse av GMKH, oppdraget

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Innovasjonsstrategier i informasjonsteknologibedrifter

Innovasjonsstrategier i informasjonsteknologibedrifter ARBEIDSNOTAT 49/2006 Finn Ørstavik Innovasjonsstrategier i informasjonsteknologibedrifter Presentasjon av et pilotprosjekt NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167

Detaljer

Mikro- og nanoteknologi i et etablert industrimiljø

Mikro- og nanoteknologi i et etablert industrimiljø 2 Mikro- og nanoteknologi i et etablert industrimiljø Helt siden etableringen av verftet på orlogsstasjonen Karljohansvern, senere Horten Verft, for nesten to hundre år siden, har Hortenregionen i Vestfold

Detaljer

Innledning. Klima og energi har således stått høyt på Energi Norges agenda også i 2009. Vi har fokusert på hvilke effekter klimautfordringene

Innledning. Klima og energi har således stått høyt på Energi Norges agenda også i 2009. Vi har fokusert på hvilke effekter klimautfordringene Energi Norge 2009 Innledning I november 2009 endret Energibedriftenes Landsforening (EBL) navn til Energi Norge. En av årsakene til navneskiftet var at vi ønsket å markere tidsskiftet klimautfordringene

Detaljer

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene nr 02/2011 nytt fra Norsk teknologi økning i boligmarkedet og for yrkesbygg Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene SIDE 6 «Det totale markedet for tekniske installa sjoner i 2011 forventes

Detaljer

Muligheter i omstilling

Muligheter i omstilling 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Muligheter i omstilling 11 12 13 Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping - innstilling til landsmøtet 22.01.15 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Detaljer

Ellen Brandt og Per O. Aamodt. Evaluering av etter- og videreutdanning ved NTNU Erfaringer og vurderinger ved instituttene

Ellen Brandt og Per O. Aamodt. Evaluering av etter- og videreutdanning ved NTNU Erfaringer og vurderinger ved instituttene Ellen Brandt og Per O. Aamodt Evaluering av etter- og videreutdanning ved NTNU Erfaringer og vurderinger ved instituttene NIFU skriftserie nr. 17 /2002 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og

Detaljer

Hvordan igangsette og drifte PAL-prosjekt?

Hvordan igangsette og drifte PAL-prosjekt? PAL Trøndelag FEBRUAR 2014 v.2 http://palblogg.wordpress.com INNHOLD Om PAL Prosjektledelse Delprosjektene Roller og ansvarsfordeling Kurs og etterutdanning Regional utvikling Samarbeidspartnere Økonomi

Detaljer