INNKALLING TIL ÅRSMØTE I TRONDHEIM CHEERLEADINGKLUBB NIXIES CHEERTEAM 20 APRIL 2015 KL FREIDIGHUSET SAKSLISTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL ÅRSMØTE I TRONDHEIM CHEERLEADINGKLUBB NIXIES CHEERTEAM 20 APRIL 2015 KL 19.00 FREIDIGHUSET SAKSLISTE"

Transkript

1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I TRONDHEIM CHEERLEADINGKLUBB NIXIES CHEERTEAM 20 APRIL 2015 KL FREIDIGHUSET SAKSLISTE 1. Godkjenne stemmeberettigede 2. Godkjenne innkalling og saksliste 3. Velge dirigent, referent og 2 til å underskrive protokoll 4. Behandle årsberetning fra styret og komiteer 5. Behandle og godkjenne regnskapet i revidert stand 6. Behandle saker 1. Leie av halltid i ny hall på Utleira 2. Kan vi arrangere Wintercup i 2017? 3. Skal vi øke treningsavgiften for å kunne ta mindre betalt for turer? 7. Fastsette medlemsavgift for Behandle og vedta budsjett for Behandle idrettslagets organisasjonsplan 10. Valg av nytt styre og komiteer 11. Velge representanter til idrettstinget 12. Velge medlemmer til valgkomite (1 leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer)

2 PKT 4 Årsberetninger STYRETS ÅRSBERETNING Styret har i år bestått av leder Inger Marie Fiskvik, nestleder Ragnar Timmo Aune, kasserer Anne- Britt Sellesbakk og styremedlemmer Tove Hørgård Unsmo, Morten Solem, Erik Walle Mikkelsen, Maria Tinlund Skjeldam (trakk seg fra styret 7 januar 2015) og ble erstattet av Torstein Sjøholtstrand. Utøverrepresentant Kristine Hørgård Unsmo. Vi har avholdt 8 styremøter fra juni og frem til i dag. Ragne Annie Fossheim Solheim ble ansatt som daglig leder i 30% stilling fra juni 2014, og fungerte som det frem til hun sa opp sin stilling Styret har i ettertid prøvd å lede klubben uten daglig leder. Vi har satt bort noen arbeidsoppgaver så som regnskap til Annette Fiskvik, som er økonomistudent, og ansvar for hjemmesiden (web- ansvarlig) til Eline Johanne Fiskvik (som har gått 2 år på media og kommunikasjon) Klubben har også noen komiteer, sportslig komite, kreativ/hall komite, dugnad/arrangements komite og tur komite. Klubben teller i dag ca 170 medlemmer i alderen 6 til 27 år, vi har 4 konkurranselag, 2 senior og 2 junior og rekruttlag for både junior og senior utøvere. Alle 4 konkurranselag har deltatt i 2 store konkurranser, Norwegian Open i oktober 2014, hvor Junior Stars fikk 8 plass, Junior Elite 11 plass, Senior Coed 3 plass og Allgirl Elite fikk 9 plass. I NM i mars 2015 fikk Junior Stars 4 plass, Junior Elite 11 plass, Senior Coed 6 plass og Allgirl Elite fikk 5 plass. I tillegg har et juniorlag, Stars, deltatt på Wintercup i januar 2015 hvor de fikk en 4 plass. I høst jobbet vi en del med muligheten for å få satt opp en treningshall på Leangen Travbane, men dette arbeidet ble lagt ned da travbanen ble solgt. På samme tid hadde vi en personalsak med en trener som ble oppsagt. Det å ha et styre i klubben er fremdeles ganske ferskt og vi jobber kontinuerlig med å utvikle organiseringen av klubben, vi begynner nå å få en bra organisajonsstruktur.

3 TURKOMITE Vi har arrangert to turer I 2014 NM i mars og NO i november. I mars 2015 arrangerte vi tur til NM Alle 4 konkurranselagene stilte på alle konkurransene Vi reiste med fly på NM i Stokke ved Tønsberg og buss til Lillestrøm på NO I oktober. På NM i 2015 reiste vi med buss. Komiteen har bestått av Inger Fiskvik, Timmo Aune, Heidi Leistad, Gunn-Beate Halstadtrø og Tove M. Hørgård Unsmo DUGNAD/ARRANGEMENTKOMITE Dugnadsgruppa har hatt to dugnader på Leangen, en i fjor sommer og en til jul. Vi har også hatt to generalprøver. I nov før NO og i Mars før NM. Vi jobber nå med å få inn noen faste dugnader fremover SPORTSLIG KOMITE Dette er det første året vi har hatt en sportslig komité. Den består av Morten Solem, Torstein Sjøholtstrand, Merete Håkonsen, Majlén Høvik og Ellen Øygard. Vi har underveis selv definert litt hva vi ønsker å bidra med i klubben: - Utdanne trenere, heve kompetanse - Støttefunksjon for trenere - Heve sportslig nivå i klubben (utøverne) - Sportslig koordinerende funksjon; tilrettelegge treningshverdagen (treningstider, haller) - Rådgivning til styret I høst ble mye tid brukt på å stabilisere trenersituasjonen for alle partier, spesielt Coed. I 2014/15 har vi oppnådd: - Alle trenere har basiskurs før sesongstart - 2 trenere har vært på regelkurs i høst. - 2 trenere skal på trenerkurs i USA i sommer for å lære om cheerleading på høyeste nivå. - Få inn amerikansk trener 2 uker i vår - Opprette trenerforum

4 PKT 5 Regnskap Resultatregnskap Dugnader Sponsormidler Salg klubbdresser Medlemskontigenter Egenandel reise/opphold konk. Arrangementer Renteinntekter Sum inntekter Konkurranser Reise/opphold konk Trening/instruksjon Adm. Utgifter Kurs Trenings- og konk utstyr Reiseutgifter Gaver/oppmerksomhet Klubbdresser Bank- og kortgebyr Sum utgifter , , , , , ,00 286, , , , , , , , ,96 350, , , ,14

5

6 PKT 6 Saker Sak 1 Ang. Leie av hall fra skolestart, august 2015 AMU har vurdert tilbudet og mener at dette er noe vi bør satse på. På denne måten kan det bli to gode treningsdager for alle de fire konkurranselagene. Dersom det investeres i et ekstra sett med matter er det plass nok til at to lag kan trene samtidig. Klubben vil fortsatt benytte den kommunale treningstiden. Leie av hall av Utleira IL vil bli en fast og stor utgift som det er viktig at årsmøtet tar stilling til. AMU ønsker at årsmøtet stemmer over følgende Vedtak: Klubben aksepterer den leieavtalen som er skissert under. Hei Timmo Som tidligere nevnt ønsker vi svært gjerne å ha et samarbeid med dere og vil tilby dere en god pris for leie av ti timer pr uke i vår hall. Dere ønsker primært treningstid fra to dager i uken, fortrinnsvis tirsdag og torsdag. Vi regner et år i hallen er 40 uker. Dette er basert på skoleferier 12 uker pr år. Vinterferie 1 uke Påskeferie 1 uke Sommerferie 8 uke Høstferie 1 uke Juleferie 1 uke. Vi tilbyr dere en timepris på kr 600,- Årsavtale på 40 uker vil da bli kr 600*10 timer*40 uker= Vi har diskutert mulighetene for dugnad. Vi synes dette er interessant, og ønsker å ha med dette som en intensjon i et samarbeid. Det er vanskelig for oss på nåværende tidspunkt å avtalefeste omfanget av dugnad. Pål B. Wahl Daglig Leder Telefon

7 Sak 2 Det har kommet inn forslag fra en utøver/trener om vi kan søke om å få arrangere Wintercup i er vi for sent ute til å tenke på,men 2017? Å arrangere en slik konkurranse krever mye tid og jobbing og spørsmålet er derfor om vi er villige til å ta på oss dette. Innkommet forslag: Winter Cup er den siste av totalt 3 kvalifiseringskonkurranser til NM. årets WC var en suksess ifølge Eiker Cheerleaders, og det er store penger og hente på dette, det vil være en fin anledning til å vise Cheer Norge byen vår og vi får vist byen sporten vår! Det vil som alltid være mange lag og deltagere på dette arrangementet I og med at det er en kvalifiseringskonkurranse til NM. Denne konkurransen igjennomføres i slutten av januar og det krever en del frivillige foreldre for å få dette igjennom! Klubben kan tjene stort på dette med tanke på økonomi og omdømme om vi gjør det godt, å da igjen få det til Trondheim flere ganger! Det er ingen konkurranser nord for Lillestrøm og det vil jeg gjøre noe med! Vi har et flott og stort anlegg til dette, der vi bør bruke hovedhallen i Spektrum (handballhallen til Byåsen) der vi har alle fasilitetene vi trenger for å få igjennomført dette. Sak 3 Styrets leder: Jeg har fått forståelsen av at flere syns turene vi drar på blir for dyre. Tur- komiteen gjør sitt beste for å få turene billigst mulig og det er de reelle utgifter utøverne må betale. Er det i stedet greit å øke treningsavgiften sånn at den også finansierer noe av turkostnadene?

8 PKT 7 Medlemsavgift FASTSETTELSE AV MEDLEMSAVGIFT I henhold til Norges Idrettsforbunds lover og regler skal alle idrettslag ha en fastsatt medlemskontingent. Dette fordi det kun er medlemmer med betalt kontingent som er stemmeberettiget ved et årsmøte, og også fordi NI vil ha oversikt over hvor mange betalende medlemmer hver klubb har. I Nixies har vi ikke hatt medlemskontingent tidligere, treningsavgift er ikke det samme som kontingent. På dette grunnlaget foreslår styret at kontingenten fastsettes til kr 100,- pr år. Dette gjelder alle utøvere og også de foreldre som vil være stemmeberettiget ved årsmøtet i 2016.

9 PKT 8 Budsjett Budsjett 2015 Inntekter: Medlemskontingent Treningsavgift Dugnad Sponsormidler Renteinntekter Kommunalt tilskudd Sum inntekter Utgifter: Trenerhonnorar Hall- leie Administarsjonutgifter Kurs Trening og konk.utst. Klær og rekv. Bank og kortgebyr Betalt hjelp/konsulenthon. Styrehonorar Reiseutgifter Sum utgifter , , , ,00 300, , , , ,00 * med forbehold om styrets vedtak 5000, , , , , , , , ,00

10 PKT 10 Valg VALGKOMITEENS INNSTILLING Nestleder: Geir Otto Berg Styremedlem: Mette Martinsen Styremedlem: AVVENTER SVAR FRA Jakob Sørgjerd, Tone Sandnes Vara: Berit Langeland Vara: Timmo Aune Utøverrepresentant:Joachim Rønning Vara: Anna Maria Waade -

11

Årsmøte Trondheim Cheerleadingklubb Nixies Cheerteam 20.04.2014 kl 19.00

Årsmøte Trondheim Cheerleadingklubb Nixies Cheerteam 20.04.2014 kl 19.00 Årsmøte Trondheim Cheerleadingklubb Nixies Cheerteam 20.04.2014 kl 19.00 Referat: Ordstyrer: John Berg Referenter: Maria Martinsen Bahramfarsi og Marthe Løkken Hoel Godkjenne stemmeberettigede og Innkallingen

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen Årsmøte i KIF Håndball 8.april 2015 kl. 18.00 Møterom, Gimlehallen 2015 Årsmelding Regnskap med revisjonsberetning Forslag til kontingent Strategiplan 2015-2018- Budsjettforslag - Valgkomitéens forslag

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL Foto: Simon Vinnes INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Innkalling 1. Styrets oppsummering 2. Styret 2012 2.1. Styrets sammensetning 2.2. Styrearbeid 2.3. Representasjon 3. Sportslig

Detaljer

Årsmøte 2015 Skien IHK

Årsmøte 2015 Skien IHK 2015 Årsmøte 2015 Skien IHK Per-Ivar Andersen Skien IHK 20.04.2015 Årsmøte 2015 Saksliste, årsmøte i Skien Ishockeyklubb Allianse den 28. april 2015 Åpning av møte 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2.

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Torsdag 10.feb 2011 kl 18.30 Idrettens hus, 2.etg, Stoa Til stede var: Bjørn Lien, Jonny Antonsen, Kim Stein Johnsen, Odd Olav Reiersen, Magnus Reiersen, Dag Anders Omholt,

Detaljer

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim.

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Protokoll årsmøte Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 11 stemmeberettigede til

Detaljer

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012 Årsmelding 2012 Styrets årsberetning 2012 Medlemskomiteens årsberetning 2012 Turneringskomiteens årsberetning 2012 Banekomiteens årsberetning 2012 Seniorgruppens årsberetning 2012 Damegruppens årsberetning

Detaljer

Keum Gang Taekwondo St.Hanshaugen. Årsberettning 2011. Dato: 8. februar 2012. Keum Gang Taekwondo St.Hanshaugen. www.keumgangteam.net. oslo@kgtkd.

Keum Gang Taekwondo St.Hanshaugen. Årsberettning 2011. Dato: 8. februar 2012. Keum Gang Taekwondo St.Hanshaugen. www.keumgangteam.net. oslo@kgtkd. Keum Gang Taekwondo St.Hanshaugen Årsberettning 2011 Keum Gang Taekwondo St.Hanshaugen. Dato: 8. februar 2012 Keum Gang Taekwondo St.Hanshaugen www.keumgangteam.net oslo@kgtkd.no 1 DAGSORDEN Sak 1 Sak

Detaljer

Årsmøte 2014 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2014 Bergen Klatreklubb Årsmøte Bergen Klatreklubb 26. mars 2014 Årsmøte 2014 Bergen Klatreklubb Saksliste 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkallingen, sakslisten og forretningsorden 3. Valg av møteleder,

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet ORGANISASJONSPLAN FOR GJESDAL SKISKYTTERLAG

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet ORGANISASJONSPLAN FOR GJESDAL SKISKYTTERLAG ORGANISASJONSPLAN FOR GJESDAL SKISKYTTERLAG Side 1 av 15 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Historikk... 3 Idrettslagets formål... 3 Visjon... 3 Verdigrunnlaget... 4 Virksomhetsideen... 4 Hovedmål...

Detaljer

Syndin, juni 2014. Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING

Syndin, juni 2014. Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING Syndin, juni 2014 Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING Årsmøte i Kvislasyndin hytteforening avholdes på Syndinstøga tirsdag 29. juli kl. 1200-1400

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB TRONDHEIM FRISBEEKLUBB STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN 2013-2018 Innhold "Veien fra stiftelse til strategi- og handlingsplan"... - 3 - Historikk... - 3 - Ny giv... - 3 - Vedtak av strategiplan for 2013-2018...

Detaljer

ÅRSMØTE GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14

ÅRSMØTE GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14 ÅRSMØTE 2013 GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14 SAKSLISTE 1. Åpning og opptelling av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Valg av dirigent(er) og sekretær, samt

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 16. MAI 2011 Årsmøte avholdt 12. april 2011. Sted Sportellet Fritidsparken. Frammøtte: 44 Jan Tore

Detaljer

Tilbakekall av bevilling Lotteritilsynet Vi er fratatt retten til å være lotteriverdige. Vi har klaget innen fristen.

Tilbakekall av bevilling Lotteritilsynet Vi er fratatt retten til å være lotteriverdige. Vi har klaget innen fristen. Referat styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 19.09.13 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Lea, Klaus, Simen, Nina, Ole, Wenche, Nina 42/13 Innkalling, saksliste Godkjent med presisering

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE OPPDAL, LØRDAG 1.FEBRUAR 2014 KL. 16:45 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2014 Idrettens Hus, tirsdag 20. mai 2014, klokka 1830

Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2014 Idrettens Hus, tirsdag 20. mai 2014, klokka 1830 Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2014, tirsdag 20. mai 2014, klokka 1830 Trondheim, 120514 Bilde fra minirunde i Klæbuhallen vinteren 2014 1. Åpning 2. Godkjenning av fremmøtte representanter

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2010 Aikido Tromsø. januar 2010 ÅRSRAPPORT 2009 TSI-AIKIDO Generelt TSI Aikido var den første aikido-klubben

Detaljer

DOKUMENTER TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORDSTRAND BASKETBALL CLUB

DOKUMENTER TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORDSTRAND BASKETBALL CLUB DOKUMENTER TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORDSTRAND BASKETBALL CLUB 17. mars 2010 Dagsorden 1. Godkjenning av fremmøtte medlemmers stemmeberettigelse 2. Valg av ordstyrer, referent og to personer til å underskrive

Detaljer

Oslo Sipalki Klubb Org.nr. 895338222. +47 95100991 / sipalki@sipalki.no / www.sipalki.no. Innkalling, saksliste, valg av tillitsvalgte

Oslo Sipalki Klubb Org.nr. 895338222. +47 95100991 / sipalki@sipalki.no / www.sipalki.no. Innkalling, saksliste, valg av tillitsvalgte 2012 Oslo Sipalki Klubb Org.nr. 895338222 v/stig Magnus Halvorsen Libakkfaret 8B, 1184 Oslo Kontonr: 1503.10.55919 +47 95100991 / sipalki@sipalki.no / www.sipalki.no ÅRSMØTE FEBRUAR 2012 Innkalling, saksliste,

Detaljer

Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK. Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall

Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK. Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall Agenda: 1 Godkjennelse av stemmeberettigede 2 Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden 3 Valg av

Detaljer

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING 1 Innholdsfortegnelse 1. SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I NITTEDAL IDRETTSLAG 22. APRIL 2013... 3 2. UTDELING AV STIPEND OG UTMERKELSER... 4 3. PRESENTASJON AV VALGKOMITEENS

Detaljer