Martin Byrkjeland. Medbestemmelse og faglig innflytelse i overnasjonale nordiske finanskonsern

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Martin Byrkjeland. Medbestemmelse og faglig innflytelse i overnasjonale nordiske finanskonsern"

Transkript

1 Martin Byrkjeland Medbestemmelse og faglig innflytelse i overnasjonale nordiske finanskonsern

2

3 Martin Byrkjeland Medbestemmelse og faglig innflytelse i overnasjonale nordiske finanskonsern Fafo-rapport 329

4 Forskningsstiftelsen Fafo 2000 ISBN ISSN Omslag: Jon S. Lahlum Trykk: Centraltrykkeriet AS 2

5 Innhold Summary... 9 Kapittel 1 Om fusjoner og medbestemmelse Prosjektets problemstilling, objekt og metode Fagforbundene i finanssektoren i de nordiske land Finanssektorens utvikling i 90-årene Nordiske systemer for medbestemmelse i arbeidslivet Den tillitsvalgtes forhandlingsrett om arbeidsvilkår Konsensusskapende organer Styrerepresentasjon Medbestemmelse, samarbeid og innflytelse Kapittel 2 Medbestemmelsessystemet i finanssektoren i de nordiske land Danmark Organisasjonene Generell lov- og avtalestruktur Medbestemmelse i foretak og konsern Ny teknologi og driftsomlegginger Etter- og videreutdanning Sammenslåinger Oppsigelse Arbeidstid Fjernarbeid Likestilling Finland Organisasjonene Generell lov- og avtalestruktur Medbestemmelse i foretak og konsern Ny teknologi og driftsomlegginger Etter- og videreutdanning Sammenslåinger Oppsigelse Arbeidstid Fjernarbeid Likestilling

6 2.3 Norge Organisasjonene Generell lov- og avtalestruktur Medbestemmelse i foretak og konsern Ny teknologi og driftsomlegginger Etter- og videreutdanning Sammenslåinger Oppsigelse Ansettelsesutvalg Arbeidstid Fjernarbeid Likestilling Sverige Organisasjonene Generell lov- og avtalestruktur Medbestemmelse i foretak og konsern Ny teknologi og driftsomlegginger Etter og videreutdanning Sammenslåinger Oppsigelse Arbeidstid Fjernarbeid Likestilling Island Organisasjonene Generell lov- og avtalestruktur Representasjonsrett og tillitsvalgte Samarbeidsstrukturer Oppsigelse Arbeidstid Likestilling Kapittel 3 Fire sammenslutninger Strategiske allianser mellom nordiske sparebanker FöreningsSparbanken Aktia Sparebank 1 Gruppen Samarbeidet i den nordiske alliansen Konsernet Den Danske Bank Den Danske Bank Östgöta Enskilda Banken og provinsbankene Fokus Samarbeidet i konsernet

7 3.3 MeritaNordbanken Skandia Fusjonshistorie Tillitsvalgtstruktur Vesta Tillitsvalgtstruktur Skandia Danmark Tillitsvalgtstruktur Skandia Sverige Forsøk på nordisk samarbeid Skandias europeiske samarbeidsutvalg if Samarbeidet i konsernet Kapittel 4 En nordisk dagsorden for medbestemmelse? Tverrnordiske beslutninger og faglig strategi Beslutninger over grensene Faktorer som kan forklare varierende medbestemmelsessystemer En svakt utviklet nordisk arena Litteratur Referansegruppen Liste over informanter Ordliste

8 6

9 Forord Denne rapporten presenterer resultatet av en undersøkelse av hvordan de ansattes medbestemmelsesvilkår er blitt påvirket av fusjoner og andre former for samarbeidsformer blant finansforetak i Norden, og hvilke strategier fagforeningene har utviklet for å møte disse utfordringene. Undersøkelsen er utført på oppdrag for Nordiska Finansanställdas Union (NFU), som sammen med sine medlemsorganisasjoner også har stått for hoveddelen av finansieringen. Prosjektet har hatt delfinansiering fra Rådet för arbetslivsforskning i Sverige. Prosjektet startet i juni 1999 og hoveddelen av informasjonen ble samlet inn i perioden juni til desember Det er interessant å arbeide med et problemfelt som har så stor aktualitet, men det har til tider også vært frustrerende at objektene forandret seg nærmest fra dag til dag. Et særlig problem har vært at Skandia lanserte etableringen av if etter at prosjektet var ferdig utformet. Jeg har forsøkt å ta hensyn til if -fusjonen og dens innvirkning på Skandia, men jeg har ikke hatt mulighet til gå særlig inn på selve if. De andre partene i if, Storebrand og Pohjola, som ikke skulle inkluderes i dette prosjektet, er derfor heller overflatisk behandlet. I et prosjekt der man undersøker en pågående prosess, må man nødvendigvis sette sluttstrek på et tidspunkt. For min del ble sluttstreken satt desember 1999, selv om det et par steder også blir referert til senere hendelser. Prosjektet har underveis vært diskutert med en referansegruppe med representanter fra NFUs medlemsforbund. Referansegruppen har i tillegg til å være faglig stimulerende og korrigerende, også har gjort en stor innsats med å fremskaffe informasjon, kontakter et cetera. Det er likevel grunn til å fremheve Magnus Gissler i NFU spesielt. Han har ytt en stor innsats for prosjektet. På Fafo har Dag Olberg hatt det strevsomme verv å kvalitetssikre prosjektet. Mange har vært involvert i prosjektet som informanter, og satt av kostbar tid til det. De har alle vært svært imøtekommende og blir med dette takket samlet for innsatsen. En takk også til NFUs generalsekretær Jan-Erik Lidström for hans gjestfrihet ved mine Stockholmsbesøk. Bergen/Oslo, februar 2000 Martin Byrkjeland 7

10 8

11 Summary The present project investigates how the employees right of codetermination has been influenced by the development of transnational financial companies within the Nordic countries. It also presents an overview of the organisational structure and the regulation of codetermination in the financial sector in the Nordic countries. The project is based on four case studies which represent different countries, corporate strategies and industries (banking and insurance). The cases are: Merita- Nordbanken a Swedish-Finnish merger between equal partners, Den Danske Bank s purchase of smaller banking networks in Norway and Sweden, the strategic alliance between the saving banks FöreningsSparbanken in Sweden, Sparebank 1 Gruppen in Norway and Aktia in Finland, and the Swedish insurance corporation Skandia, which has subsidiaries in Norway and Denmark. Skandia also operates business activities in a number of other countries, both within and outside Europe. Banking and insurance employees are organised in separate unions in Sweden and Finland. In Norway and Denmark, until recently, there were three unions in the financial sector, one for bank employees, and two for insurance employees, of which one was for insurance agents and one for clerical workers. In Norway, this structure was changed on 1 January 2000, when the three unions merged. In Iceland, bank employees have their own union, while insurance employees are members of the union of employees in commerce and office workers. In all the Nordic countries, employees rights under co-determination and right to influence corporate strategies are based on three different power systems which are largely the result of separate historical processes. These are: the right to be represented on the corporate board, shop stewards right to express the employees interests and state their points of view to management, and right of employees to be informed of and to influence management decisions. In all the Nordic countries except Iceland, employees have a statutory right to a seat on the boards of companies with more than a certain number of employees. In Denmark and Sweden, this right embraces employees in parent-subsidiary corporate structures. The regulation of union representatives rights is also relatively congruent. In Norway, Finland and Denmark, these rights are provided through basic agreements; in Sweden by law. The regulations establish the rights of employees to elect representatives who shall represent their interests in respect of the employer. 9

12 Except in Sweden, they also specify the number of employee representatives to be elected. These representatives are given somewhat better terms of employment than other employees. They shall be fully compensated for the loss of income incurred as a result of to their trade union duties. Matters such as the way they perform their functions and the time they need to perform the duties incumbent upon them are normally dealt with locally. The most notable differences between the Nordic countries concern employees right to codetermination. In the financial sectors in all the Nordic countries, there are basic agreements that specify procedures for codetermination at the corporate level. However, in Sweden and Finland, such agreements are subsumed by codetermination acts. In Norway, Sweden and Finland, codetermination agreements are widespread at corporate level, while this is less common in Denmark. The codetermination agreements specify the type of questions to be discussed between the local union and management, and the structures and procedures for doing this. In Norway and Denmark, discussions normally take place in specially elected bodies. In Finland, it is mandatory to elect such bodies. In Sweden, codetermination shall, as a main rule, take place directly between local union representatives and management. The right to codetermination does not give employees decisive influence on corporate decisions in any Nordic country. The fundamental logic of the system provides for the right to be informed of management s planned actions and to state opinions before such plans are executed. Codetermination regulations merely specify procedures, they do not require that managers and employees reach agreement on specific issues. There is significant freedom to develop local systems at the corporate level. Practical solutions are therefore more dependent on corporate strategies and market positions than on national regulations. Of the cases investigated, it is only in the case of MeritaNordbanken that the merger process has substantially affected trade union activities. In MeritaNordbanken, one employee representative from Sweden and one from Finland are on the board. In addition, a Nordic Works Council has been established, entailing that three union representatives from each country meet with top management approximately once a month. In Skandia, a Nordic Works Council existed earlier in the 1990s, but subsequently disintegrated. In 1999, it was replaced by a European Works Council that also includes employee representatives from outside the Nordic countries. Only Swedish employees are represented on the board. Codetermination structures in Skandia are being heavily affected by the founding of the new Nordic insurance corporation if, which merges the non-life insurance activities in Skandia with those of Norway s Storebrand and Finland s 10

13 Pohjola. In if, employees from Sweden, Finland and Norway are represented on the central executive committee that is planning the new corporation. There is also a co-operative committee between the different unions at corporate level which includes the Danish union. Permanent codetermination systems are yet to be established within the corporation. In Den Danske Bank, corporate unions in Norway, Sweden and Denmark are working to establish a European Works Council, but this has not been accomplished yet. The corporate top management prefers to deal with employee issues at the national level, and does not see much relevance in a transnational codetermination body. Only Danish employee representatives are included on the board. There is no trans-border level of decision-making in the saving banks alliance. Accordingly, there is no supranational co-operative structure. The unions at corporate level do not find such structures necessary. Cross-border contacts are poorly developed. The significant factors that determine the existence of a transnational space for union activities are: the degree of integration of corporate activities at the Nordic level, the corporation s strategy for involving the employees in decision-making processes, and the balance of strength between the merged companies. In MeritaNordbanken, a high level of transnational integration of activities, substantial involvement of employees representatives in decision-making processes at different levels, and the equality of the two merged banks have produced a Swedish-Finnish agenda for union action. Skandia has tried to develop a high degree of Nordic integration and employee involvement, but the unequal size and position of the parent company and the subsidiaries have resulted in national cleavages, both between the corporate unions in the three countries, and between the employees in Norway and Denmark and top management in Sweden. Nordic integration is poorly developed in Den Danske Bank and the saving banks alliance. The members of the alliance are characterised by a very high degree of employee involvement, with employees representatives participating at national level in decision-making processes that affect the alliance. The relationship between employees and management in Den Danske Bank seems more oriented towards traditional bargaining processes, while employee representatives and management co-operate closely in Norwegian and Swedish subsidiary banks. Differences in national regulations and union activities become highly tangible in cases involving a high degree of Nordic integration. In Skandia, the differences produced disruptions in national unions. In MeritaNordbanken, the Swedish and Finnish unions have succeeded in surmounting the differences, which are nevertheless considered to be substantial. No great differences are perceived in 11

14 Den Danske Bank and the saving banks alliance and, accordingly, no problems either. Trans-border Nordic mergers have substantial unequal effects on employees chances to participate in decision-making processes. In MeritaNordbanken, the merger enhanced the possibilities for codetermination since Finnish employees are now represented on the corporate board. In the saving banks alliance, co-operation at Nordic level may also have increased the possibilities for codetermination, since FöreningsSparbanken s philosophy for involving employees in all decision-making processes is included in the alliance s directives. In Den Danske Bank, the purchase of banks in Norway and Sweden has resulted in a loss of influence, since Norwegian and Swedish employees are no longer represented at top level in the corporation, although they can discuss issues with the top management in bodies at the national level. The situation in Skandia used to be very similar to the one in Den Danske Bank. Norwegian and Danish employees were dependent on Swedish representatives as intermediaries, although there was a period in which they had the opportunity to communicate directly with the top management through their Nordic Works Council. Apart from those in Skandia, employee representatives are very satisfied with the Nordic mergers. The alternative, a merger with a national company entailing the likelihood of rationalisation of activities and massive lay-offs, was a much worse prospect. However, such employee satisfaction may have led to under-estimation of the consequences of the mergers. In any event, even the rather loose co-operation within the saving banks alliance has had cross border implications. With the possible exemption of Merita- Nordbanken, co-operation between the national corporate unions is not adequately developed to handle these consequences. The immediate task for the NFU will be systematically to develop the connections between unions in different national companies as a platform for building transnational codetermination structures. The long-term challenge is to work for equal representation for employees in all national companies in all transnational decision-making processes. 12

15 Kapittel 1 Om fusjoner og medbestemmelse 1.1 Prosjektets problemstilling, objekt og metode Denne rapporten presenterer en undersøkelse av hvordan fremveksten av ulike former for samarbeid mellom og integrasjon av finansvirksomheter i ulike nordiske land påvirker de ansattes medbestemmelsesvilkår og muligheten for faglig innflytelse. Mer spesifikt analyserer den: På hvilken måte blir det etablert et overnasjonalt beslutningsrom der beslutninger har effekt på tvers av nasjonale grenser. Hvordan blir den faglige aktiviteten påvirket av de overnasjonale sammenslutningene. Hvilke strategier utvikler fagforeningene i de forskjellige foretak for å møte de overnasjonale etableringene. Makter man å bygge et faglig samarbeid mellom fagforeninger i ulike land, og hvordan påvirker ulikhet i nasjonale reguleringssystemer og tradisjoner for faglig agering muligheten for overnasjonalt faglig samarbeid. Hvilke ledelsesfilosofier råder i de enkelte konsern og hvordan påvirker de den faglige ageringen. Til tross for at alle de nordiske land har velfungerende regelverk som skal sikre de ansattes medbestemmelsesrett i foretaket, er situasjonen i de overnasjonale konsernene mer udefinert, selv når vi bare har med sammenslutninger mellom nordiske selskaper å gjøre. En årsak til dette er at regelverket som skal sikre de ansattes innflytelse, i stor grad er formulert med referanse til relativt enhetlige bedrifter. Selv om det er forsøkt utvidet til å omfatte konserner og lignende strukturer, er reglene her mindre spesifikke og mindre omfattende. Dette samsvarer med at beslutningssystemet kan 13

16 være mer variert og uoversiktlig i konserner. Dette blir ytterligere forsterket av at det er stor spennvidde i hvilke former de overnasjonale sammenslutningene kan anta. En annen årsak er at selv innenfor Norden varierer regelverk og system for arbeidslivsrelasjoner («industrial relations»), næringsstruktur og bedriftskultur til dels betydelig mellom land, noe som skaper hindringer for en enhetlig opptreden både på arbeidstaker og arbeidsgiversiden. Situasjonen blir ikke mindre kompleks på grunn av at de nordiske land er involverte i det indre marked og den økonomiske og monetære union i svært varierende grad. En tredje årsak er at regelverket bare gjelder innenfor de enkelte lands grenser, mens selskapsstrukturen, som er overnasjonal, ikke klart kommer inn under det enkelte lands regelverk. Per i dag er det kun EUs direktiv om samarbeidsorganer (Europeiske samarbeidsutvalg/european Work Councils) i selskaper på EU-nivå, som sier noe om informasjon og konsultasjon på overnasjonale nivå. Dette er imidlertid en minimumsbestemmelse sammenlignet med det man har i de nordiske landene. Spørsmålet er derfor ikke bare hvorledes tilpasse ulike nasjonale ordninger til hverandre innenfor Norden, men også hvorvidt et nordisk nivå for medbestemmelse i det hele skal være utgangspunktet innenfor konserner som spenner over flere nordiske land. Undersøkelsen er basert på fire tilfeller som er ment å fange ulike former for sammenslutninger, ulike kombinasjoner av nordiske land, samt å dekke de to sentrale bransjene i finanssektoren, bank og forsikring. De fire tilfellene som er undersøkt er: 1. Samarbeidet mellom Sparebank 1 Gruppen i Norge, FöreningsSparbanken i Sverige og Aktia i Finland Samarbeidet er ingen fusjon. Det vil si at det er ingen full eiermessig integrasjon mellom selskapene, men det som blir betegnet som en «strategisk allianse»; et samarbeid på ulike områder innenfor drift og produktutvikling kombinert med en viss integrasjon på eiersiden. Det synes likevel klart at FöreningsSparbanken er den sterke bank og den drivende kraft i samarbeidet. Alliansen er mellom nasjonale selskaper som igjen er konsernstrukturer; dels resultat av fusjoner på nittitallet (Aktia og FöreningsSparbanken), dels en strategisk allianse (Sparebank 1 Gruppen). Förenings- Sparbanken har dessuten et internasjonalt nettverk. 2. MeritaNordbanken Banken er en fusjon mellom to formelt likeverdige banker, finske Merita og svenske Nordbanken. Intensjonen er å skape en fullstendig integrert organisasjon. Merita er også en relativt ung fusjon av de to største finske bankene, og den har et nettverk i landene rundt Østersjøen. Nordbanken ble til ved en fusjon av to svenske provinsbanker midt på 80-tallet, Sundsvallsbanken og Upplandsbanken, og fikk en videre 14

17 tilvekst i 1989/90 med Post & Kredittbanken (PK-bank), og i 1994 med Gotabanken. I prosjektperioden har MeritaNordbanken, som kjent for de fleste, gjort et forsøk på å utvide med norske Kreditkassen. Dette fusjonsforsøket er i skrivende stund fremdeles uavklart, og blir ikke er behandlet i prosjektet. 3. Den Danske Bank Den Danske Bank er et internasjonalt bankkonsern med moderselskap i Danmark. Konsernets nordiske strategi har vært å kjøpe mindre banker i andre nordiske land. Fokus i Norge, som ble kjøpt i 1998, er heleid datterselskap av Den Danske Bank, mens Östgöta Enskilda Banken/Provinsbankene (ÖEB) i Sverige som ble kjøpt i 1997, er filialer under en felles svensk ledelse. Det er altså en ulikevekt i eier- og maktforhold. Til gjengjeld har de to datterbankene en viss grad av autonomi. Oppkjøpene har i liten grad forandret organisasjonsforhold og virksomhet i datterselskapene, som også beholder navn og identitet som selvstendige virksomheter. Den Danske Bank har også andre datterselskap og filialer, både i og utenfor Norden; blant disse et dansk forsikringsselskap, Danica. 4. Skandia Skandia er et internasjonalt finanskonsern med moderselskap i Sverige. Det har inntil nylig hatt et datterselskap i Norge (Vesta), og et i Danmark (Skandia Danmark). Skandia Danmark bygger på oppkjøpet av det danske forsikringsselskapet Kongelig Brandt. Både Vesta og Kongelig Brandt ble kjøpt av Skandia i Skandia har også datterselskaper i en rekke andre land. Ved prosjektstart var Skandia det eneste forsikringsselskap som hadde karakter av å være et nordisk konsern. Skandia er for tiden under kraftig omorganisering. Skadeforsikringsdelen blir fusjonert med skadeforsikringsdelen i Storebrand, og med skadeforsikringsdelen i finske Pohjola, til det nye selskapet if. Vesta er solgt til danske Trygg-Baltica. Danske Skandia opphørte å være selvstendig datterselskap i De fire sammenslutningene representerer ulike konsernstrategier, 1 de representerer ulike kombinasjoner av land og dermed av reguleringssystemer; og de representerer selskaper i forskjellige bransjer. Det er således et stort antall faktorer som har effekter for medbestemmelsessystemet i de enkelte foretak, og utvalget objekter er for lite til å kunne gjennomføre en stringent komparativ analyse. Prosjektet vil primært ta for seg de sentrale organisasjonsendringene som har resultert i dagens nordiske struktur i våre fire objekter. Rapporten beskriver hvilke systemer for medbestemmelse på nordiske nivå man har utviklet og hvilke syste- 1 Selv om samarbeidet mellom sparebankene ikke representerer konserndanning i egentlig forstand, vil jeg for å forenkle den språklige fremstillingen benytte termen konsern om alle fire, såfremt det ikke kan misforstås. 15

18 mer som er etterspurt. Systemene blir fortolket på bakgrunn av nasjonale forskjeller i medbestemmelsesreguleringer og faglig agering, situasjonen i finansnæringen, og konsernenes oppbygging og ledelsesfilosofi. En sammenfattende diskusjon om systemene for overnasjonal medbestemmelse finnes i kapittel 4. Alle konsernene har imidlertid også nylig gjennomgått strukturforandringer på nasjonalt nivå. Den nordiske konserndannelsen henger sammen med utviklingen innenfor de nasjonale selskapene, og kan vanskelig sees isolert fra denne. Vi har derfor også gått inn på de innenlandske omstillingsprosessene, og særlig erfaringen med nedbemanning, som er et dominerende problemområde for de tillitsvalgte i alle tilfellene, om enn noe svakere i Skandia enn i bankkonsernene. Denne erfaringen er avgjørende for måten den nordiske konserndannelsen blir fortolket av de ansattes representanter. Prosjektet beskriver og systematiserer hvilke personalpolitiske og faglige problemer man har møtt i de ulike konsernstrukturer, hvordan disse er søkt løst, samt hvilke systemer for innflytelse som er utviklet eller forsøkt utviklet mellom de ansattes representanter og ledelsen, og mellom fagforeninger i forskjellige selskaper. Kunnskapen skal gi Nordiska Finansanställdas Union (NFU) et grunnlag for å utarbeide strategier for sitt arbeid på nordisk nivå. En presentasjon av selskapsstrukturer, omstillingsprosesser og medbestemmelsessystemer i de fire konsernene finnes i kapittel 3. Videre presenterer rapporten en systematisk oversikt over reguleringssystemene for medbestemmelse for bank og forsikring i de fem nordiske land. Riktignok finnes det en hel del litteratur om dette emnet fra tidligere. Når vi likevel mener at det er et behov for en slik presentasjon, skyldes det flere forhold; dels at litteraturen for det meste er cirka ti år gammel; dels at den er vinklet mot de lovfestede reglene; og dels at den relaterer seg til industri- og håndverksbransjer. Jeg har derfor basert presentasjonen av medbestemmelsesreguleringene på dagens tariffavtaler i bank og forsikring, i tillegg til lovverket, som jeg følger frem til dagens situasjon. Oppdragsgiver og medlemsorganisasjonene har også ytret et klart ønske om å kunne ha tilgang til en forholdsvis oversiktlig presentasjon av reguleringer i finansområdet. Denne oversikten er gitt i kapittel 2. Hva en presentasjon av medbestemmelsesreguleringer skal omfatte, er imidlertid ikke entydig fastlagt. Det finnes riktignok i alle nordiske land regler som eksplisitt refererer til områder karakterisert som medbestemmelse, medinnflytelse, samarbeid et cetera. Men reglene er ikke symmetriske: Hva som blir presentert under overskriften medbestemmelse i ett nordisk land, kan ha en annen merkelapp i et annet. Det er heller ikke uproblematisk å gå ut fra at de nevnte termene har samme meningsinnhold i alle de nordiske landene. Dessuten er gjerne medbestemmelsesreglene formale og prosedyrerettet, mens de ansattes behov for innflytelse er knyttet til spesifikke sider ved arbeidsforholdet. I kapittel 2 har vi derfor også trukket inn 16

19 reguleringer som vi tror har særlig aktualitet for aktuelle omstillingsprosesser i nordiske finanskonsern, arbeidstids- og omstillingsreguleringer med mer, selv om dette ikke alltid blir rubrisert som «medbestemmelse» i de enkelte lands lov- og avtalesystemer. En mer inngående drøfting av medbestemmelse og problemer med å avgrense begrepet er gitt i del 1.4 i dette kapittelet. Kapittel 2 bygger hovedsakelig på tekstdokumenter, lover og avtaler, mange av dem riktignok hentet fra elektroniske baser via Internett. En del av informasjonen er hentet fra sekundærlitteratur. Kapittel 3 bygger på intervjuer med de sentrale tillitsvalgte og representanter for konsernledelsen i de aktuelle finansforetakene. I noen av foretakene har jeg intervjuet flere tillitsvalgte i konsern- og bedriftstillitsutvalgene. Alle intervjuene er gjennomført i perioden august til desember Jeg har også benyttet avtaledokumenter på bedriftsnivå, offentlige tilgjengelig dokumenter som årsrapporter, strategiske visjoner, pressemeldinger med mer, og presseklipp samlet av NFUs presseklipptjeneste. Sentrale tillitsvalgte er selvsagt et spesielt utvalg av informanter som ikke kan sees som representative for de ansatte, og sannsynligvis heller ikke for tillitsvalgte på lavere nivå. I kraft av sin posisjon har de sentrale tillitsvalgte langt større innsikt i beslutningsprosesser og utviklingsvilkår i foretaket. Særlig i store foretak kan det være stor avstand i synspunkt og erfaringshorisont mellom ansatte bak skranken og skrivebordet, som vel må være finanssektorens parallell til fabrikkgolvet, og de hovedtillitsvalgte. De aller fleste av informantene er tillitsvalgte på heltid, og mange av dem har vært det i en årrekke. Det er også sannsynlig at våre informanter har kommet til å dele ledelsens synspunkt i ulike saker i større grad enn den jevne bankansatte gjør. På den andre siden er den sentrale tillitsvalgte den beste, og i mange saker også eneste, informasjonskilden til de spørsmål på foretaksnivå som vi er opptatt av i denne rapporten. Det har derfor vært uomgjengelig å få disse i tale. Det hadde vært interessant å hente inn perspektiverende erfaringer fra ansatte og tillitsvalgte på lavere nivå i organisasjonen, men vi har ikke hatt ressurser til å gjøre dette. De fleste spørsmålene vi har vært opptatt av, er av en relativt objektiv beskrivende natur, slik at nytteverdien av supplerende intervju ville vært begrenset. Det er likevel klart at opplevelsen av medbestemmelse vil kunne variere mye med hvilken posisjon man har i organisasjonen. 2 2 Her vil man vel vanligvis mene at en sentralt plassert tillitsvalgt vil oppleve å ha større medbestemmelse enn de lengre nede i hierarkiet, men vi må også ta i betraktning at det er disse som deltar i forhandlinger om «de vanskelige spørsmålene», og derfor møter motstand fra ledelse og arbeidsgivere. De kan derfor også i større grad «føle på kroppen» mangel på innflytelse. 17

20 Prosjektet har underveis vært drøftet med en referansegruppe på sju personer bestående av representanter for NFUs medlemsforbund som har fungert som en ekspertgruppe. I tillegg til gruppen har Fridbert Traustason fra Samband íslenskra bankamanna (SÍB) bidratt med opplysninger om forholdene på Island. 1.2 Fagforbundene i finanssektoren i de nordiske land Oppdragsgiver for prosjektet er altså Nordiska Finansanställdas Union (NFU) 3. NFU er en paraplyorganisasjon for fagforbundene i finanssektoren i Norden, men inkluderer ikke det finske og det islandske forbundet for forsikringsansatte. De forsikringsansatte på Island er organisert i det islandske handel- og kontorforbundet. Fusjonen mellom bank og forsikring på nordisk nivå skjedde 1. januar 1999, men har altså ikke blitt realisert fullt ut. Organisasjonsstrukturen er noe ulik i de nordiske landene. Den er mest enhetlig i Norge, der nå alle ansatte i finanssektoren er samlet i ett forbund, Finansforbundet. Dette skjedde så nylig som 1. januar Frem til da fantes det tre forbund for henholdsvis bankansatte, forsikringsfunksjonærer og assurandører (Finansforbundet, Forsikringsfunksjonærenes Landsforbund og Norske Assurandørers Forbund). Også arbeidsgiversiden fusjonerte i løpet av året, da separate arbeidsgiverorganisasjoner for bank og forsikring ble samlet i Finansnæringens Arbeidsgiverforening. Danmark har beholdt den strukturen som tidligere var å finne i Norge, med separate forbund for de tre hovedtypene ansatte. Bankansatte er samlet i Finansforbundet, forsikringsfunksjonærene i Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening (DFL), og assurandørene i Centralforeningen for Danske Assurandører (CDA). Det finnes en felles arbeidsgiverforening for hele finanssektoren, Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA). I Sverige og Finland er de ansatte i forsikringsbransjen samlet i ett forbund, slik at det i hvert land finnes to forbund i finanssektoren, Finansförbundet, som både i Sverige og Finland organiserer de bankansatte, og et forbund for forsikringsansatte, Forsikringstjänstemannaförbundet. Det siste er altså ikke med i NFU. Arbeidsgiverne har separate organisasjoner for bank og forsikring. Island har ett forbund for de bankansatte, Samband íslenskra bankamanna (SÍB). De ansatte i forsikring er organisert i LO-forbundet Handel og Kontor. Fagforbundene innen finanssektoren i alle de nordiske landene er tilsluttet «funksjonær-hovedorganisasjonene» bortsett fra de islandske forsikringsansatte. 3 NFU har sitt sekretariat i Stockholm og blir derfor vanligvis betegnet med sitt svenske navn Nordiska Finansanställdas Union. 18

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

31) JUN2010 MOTTATT. Arbeidsdepartementet Arbeids- og sikkerhetsavdelingen Boks 8019 Dep. 0030 Oslo ARBEIDSDEPARTEMFNTFT

31) JUN2010 MOTTATT. Arbeidsdepartementet Arbeids- og sikkerhetsavdelingen Boks 8019 Dep. 0030 Oslo ARBEIDSDEPARTEMFNTFT YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND Arbeidsdepartementet Arbeids- og sikkerhetsavdelingen Boks 8019 Dep. 0030 Oslo MOTTATT 31) JUN2010 ARBEIDSDEPARTEMFNTFT Deres ref.: 201001331 - BOS Vår ref: Dato: FBH

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

Samtykke som behandlingsgrunnlag i arbeidsforhold. 3. September 2015. Kari Gimmingsrud. www.haavind.no

Samtykke som behandlingsgrunnlag i arbeidsforhold. 3. September 2015. Kari Gimmingsrud. www.haavind.no Samtykke som behandlingsgrunnlag i arbeidsforhold 3. September 2015 Kari Gimmingsrud www.haavind.no TEMA Samtykke som grunnlag for behandling av personopplysninger i arbeidsforhold Aktualitet Før - under

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

RÅDSDIREKTIV 98/50/EF. av 29. juni 1998

RÅDSDIREKTIV 98/50/EF. av 29. juni 1998 Nr.50/172 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 9.11.20 RÅDSDIREKTIV 98/50/EF av 29. juni 1998 om endring av direktiv 77/187/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om ivaretakelse

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Avtale om europeisk samarbeidsutvalg. i Scandic Hotels Holding AB-konsernet

Avtale om europeisk samarbeidsutvalg. i Scandic Hotels Holding AB-konsernet Avtale om europeisk samarbeidsutvalg i Scandic Hotels Holding AB-konsernet Det følgende er avtalt mellom Scandic Hotels Holding AB og det europeiske forbundet for arbeidstakere innen næringsmidler, hotell,

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE SØK 3511 UTDANNING OG ARBEIDSMARKED

EKSAMENSOPPGAVE SØK 3511 UTDANNING OG ARBEIDSMARKED Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for samfunnsøkonomi EKSAMENSOPPGAVE SØK 3511 UTDANNING OG ARBEIDSMARKED Høst 2003 Oppgaveteksten er skrevet på norsk og engelsk Oppgave 1 Betrakt

Detaljer

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005 CAMO GRUPPEN Restrukturering av eierskap, drift og finansiering Sverre Stange 15 JUNI 2005 INTRODUKSJON Orientering til aksjonærer om restrukturering av Camo Gruppen 15 Juni 2005 Sverre Stange. Fungerende

Detaljer

Er det noe konkret du har lyst til å jobbe med eller har du noen endringer du ønsker å gjennomføre?

Er det noe konkret du har lyst til å jobbe med eller har du noen endringer du ønsker å gjennomføre? Catalina Thomsen Natur og miljø Hvorfor stiller du til valg? Gjennom dette året har jeg har jeg fått mulighet til å bli kjent med mange av de internasjonale som går på HSN og fått et lite innblikk i hvilke

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Energi Norges arbeid med tilknytningsplikten. Trond Svartsund

Energi Norges arbeid med tilknytningsplikten. Trond Svartsund Energi Norges arbeid med tilknytningsplikten Trond Svartsund Framtidens kraftsystem? Tilknytning til nettet Fra 1.januar 2010 trådte følgende lovtekst i kraft: 3-4. (Tilknytningsplikt) Alle som innehar

Detaljer

Kommunereformarbeid. Kommunikasjonsplan som del av en god prosess. 2015 Deloitte AS

Kommunereformarbeid. Kommunikasjonsplan som del av en god prosess. 2015 Deloitte AS Kommunereformarbeid Kommunikasjonsplan som del av en god prosess 1 Agenda Arbeidsgiverpolitiske perspektiver på kommunesammenslåingsprosesser Kort om åpenhet vs. lukking Presentasjon og utvikling av en

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

DIRECTORS. Nordea Bank AB (publ) Nordea Bank AB (publ) Nordea Bank Norge ASA. Nordea Bank Norge ASA. ( NBAB or the Transferee Company )

DIRECTORS. Nordea Bank AB (publ) Nordea Bank AB (publ) Nordea Bank Norge ASA. Nordea Bank Norge ASA. ( NBAB or the Transferee Company ) STYRETS RAPPORT for fusjonen mellom Nordea Bank AB (publ) REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS for the merger between Nordea Bank AB (publ) ( NBAB eller det Overtakende Selskapet ) og Nordea Bank Norge ASA

Detaljer

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Reporting Services - oversigt Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Summary Efterfølgende vises en oversigt over de rapporter som er indeholdt i Microsoft

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Som markedsutsatt virksomhet er BIs evne til innovasjon og tilpasning til markedet

Detaljer

(Office translation) NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR EXTRAORDINARY GENERALFORSAMLING I GENERAL MEETING IN WAVEFIELD INSEIS ASA

(Office translation) NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR EXTRAORDINARY GENERALFORSAMLING I GENERAL MEETING IN WAVEFIELD INSEIS ASA (Office translation) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Wavefield Inseis ASA den Onsdag

Detaljer

Danske Bank Group og e-invoicing i nordisk perspektiv

Danske Bank Group og e-invoicing i nordisk perspektiv Danske Bank Group og e-invoicing i nordisk perspektiv Presentasjon for e2b forum 1. april 2008 Jan Haakensen Leder Cash Management Fokus Bank filial av Danske Bank Fokus Bank - fakta Antall kontorer 55

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER SLUTTRAPPORT Innhold 1. Innledning 1.1 Deltakere 1.2 Bakgrunn 1.3 Mål 1.4 Organisasjon 2. Oppsummering 3. Summary in English 4. Referanser/References 1. INNLEDNING 1.1 Deltakere Alcan á Ísland Alcoa Fjarðaál

Detaljer

CEN/TS 16555. «Innovasjon- å skape verdier på nye måter» Har vi råd til å la være? Anthony Kallevig, LO

CEN/TS 16555. «Innovasjon- å skape verdier på nye måter» Har vi råd til å la være? Anthony Kallevig, LO CEN/TS 16555 «Innovasjon- å skape verdier på nye måter» Har vi råd til å la være? Anthony Kallevig, LO Norske utfordringer Norge fortsatt på 11. plass blant verdens mest konkurransedyktige land (WEF 2014).

Detaljer

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011)

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) 1 Oppgaver Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til - generalforsamlingen

Detaljer

Oslo Bygningsarbeiderforening

Oslo Bygningsarbeiderforening avd. 603 17nFellesforbundet Oslo Bygningsarbeiderforening MOTTATT 1 3 DES 2010 ARBEIDSDEPARTEMENTE Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo Oslo 10. desember 2010 Vikarbyrådirektivet høringsnotat

Detaljer

Nr. 37/140 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDSDIREKTIV 2001/23/EF. av 12. mars 2001

Nr. 37/140 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDSDIREKTIV 2001/23/EF. av 12. mars 2001 Nr. 37/140 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 94, under henvisning

Detaljer

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components.

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components. Hovedoppgave Masteroppgave ved ved IMM Høsten 2013 Lean Product Development Stability Drivers. Identifying Environmental Factors that Affect Performance. SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD)

Detaljer

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling Nordland og Helgeland sine utfordringer Behov for flere innbyggere

Detaljer

EWC har til formål å bedre de ansattes konsultasjons- og informasjonsrettigheter i virksomheter som har grenseoverskridende aktiviteter.

EWC har til formål å bedre de ansattes konsultasjons- og informasjonsrettigheter i virksomheter som har grenseoverskridende aktiviteter. EWC - hva er det? 2 Hva er EWC? Arbeidstakere i virksomheter med aktivitet i flere land trenger en felles arena hvor de kan møte toppledelsen i selskapet. EWC/Europeisk samarbeidsutvalg kan fylle dette

Detaljer

Hovedavtalen. Avtaleverkets samarbeidsformer. Næringspolitisk avdeling

Hovedavtalen. Avtaleverkets samarbeidsformer. Næringspolitisk avdeling Hovedavtalen Avtaleverkets samarbeidsformer Regler for forhandlinger og konfliktløsning mellom partene LO - NHO Forbund - Landsforening Klubb - Bedriftsledelse Organer for og bestemmelser om samarbeid

Detaljer

Anbud, virksomhetsoverdragelse og ansettelsesforhold i lokal kollektivtransport

Anbud, virksomhetsoverdragelse og ansettelsesforhold i lokal kollektivtransport TØI-rapport 860/2006 Forfattere: Oddgeir Osland Merethe Dotterud Leiren Oslo 2006, 65 sider Sammendrag: Anbud, virksomhetsoverdragelse og ansettelsesforhold i lokal kollektivtransport I denne rapporten

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk»

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Helge Ege, Statsautorisert revisor Deloitte avdeling Lyngdal 2 Vår rolle i tilsvarende klynger: Deloitte Bergen, sitter på spesialkompetanse,

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

Kvalitet i institusjonsbehandling i psykisk helsevern (KvIP) - barn og unge

Kvalitet i institusjonsbehandling i psykisk helsevern (KvIP) - barn og unge akuttnettverket.no Kvalitet i institusjonsbehandling i psykisk helsevern (KvIP) barn og unge Bilde av enheten Rapport fra kollegaevaluering: ** dato 2015 Prosjektleder: Simon R. Wilkinson akuttnettverket.no

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Frekvensbånd for mobilkommunikasjon i Norge dagens bruk, tillatelser, FDD/TDD, sameksistens, GSM-R og naboer

Frekvensbånd for mobilkommunikasjon i Norge dagens bruk, tillatelser, FDD/TDD, sameksistens, GSM-R og naboer Frekvensbånd for mobilkommunikasjon i Norge dagens bruk, tillatelser, FDD/TDD, sameksistens, GSM-R og naboer Tekna, seminar om mobilt bredbånd, 29. mars 2011 av John-Eivind Velure seksjonssjef i Post-

Detaljer

Kanskje en slide som presenterer grunderen?

Kanskje en slide som presenterer grunderen? Visjon: Den eksklusive partner for informasjonsutveksling i logistikkjeden til norsk sokkel. I løpet av 5 år skal vi være med våre kunder internasjonalt 26.04.2010 1 Kanskje en slide som presenterer grunderen?

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

May legally defined terms be useful for improved interoperability in the public sector?

May legally defined terms be useful for improved interoperability in the public sector? May legally defined terms be useful for improved interoperability in the public sector? Prof. Dag Wiese Schartum, Norwegian Research Center for Computers and Law, University of Oslo How may terms be legally

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 24.05.2013 Sensur kunngjøres: 13.06.2012 Date of exam: 24.05.2013

Detaljer

VEIEN TIL 2050. Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge

VEIEN TIL 2050. Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge VEIEN TIL 2050 Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge Et globalt marked i endring Verdens ressursutnyttelse er ikke bærekraftig Kilde: World Business Council for Sustainable Development, Vision 2050 Vision

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

Tjenestekjøp i offentlig sektor

Tjenestekjøp i offentlig sektor Virke, rundebordskonferanse, 5. februar 2013: Tjenestekjøp i offentlig sektor Hvor godt er lederskapet knyttet til disse kontraktsrelasjonene? Roar Jakobsen (roar.jakobs@gmail.com) Noen forskningsresultater

Detaljer

NIRF. Hvitvaskingsregelverket og internrevisorer. Advokat Roar Østby

NIRF. Hvitvaskingsregelverket og internrevisorer. Advokat Roar Østby NIRF Hvitvaskingsregelverket og internrevisorer Advokat Roar Østby Oslo 4. mars 2014 Agenda Endringer i regelverket ( 4. direktiv) «Kjenn-din-kunde» (lovens krav) 2 Noen tall Antall MT-rapporter til EFE

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Status Aker Verdal Mai 2010

Status Aker Verdal Mai 2010 part of Aker Status Aker Verdal Mai 2010 Verdal Formannskap 6. mai 2010 Nina Udnes Tronstad President, Aker Solutions, Verdal 2010 Aker Solutions Financials AKSO total - Q1/2010 ED&S Subsea P&T P&C Revenue

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Multiconsults kjernevirksomhet er rådgivning og prosjektering

Multiconsults kjernevirksomhet er rådgivning og prosjektering Benchmarking Gode eksempler på effektiv benchmarking som virkemiddel i forbedringsprosesser Cases fra offentlig og privat virksomhet Bjørn Fredrik Kristiansen bfk@multiconsult.no Multiconsults kjernevirksomhet

Detaljer

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Sauda, 21. september 2011 Grete Solli, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst Magne Paulsrud, seniorrådgiver, Initiativ for etisk handel Helse Sør-Øst: nye etiske

Detaljer

PROGRAM PROGRAM PROGRAM PROGRAM- PROGRAM HANDLINGS HANDLINGS HANDLINGS- 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 - VEILEDER I NEDBEMANNING -

PROGRAM PROGRAM PROGRAM PROGRAM- PROGRAM HANDLINGS HANDLINGS HANDLINGS- 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 - VEILEDER I NEDBEMANNING - HANDLINGS - HANDLINGS - HANDLINGS - HANDLINGS - HANDLINGS- OG OMSTILLING VEILEDER I NEDBEMANNING - Postboks 8704 Youngstorget, 0028 OSLO norsk@arb-mand.no Tlf.: 815 45 100 Nedbemanninger er en stor utfordring

Detaljer

Norwegian FAOS, version LK1.0

Norwegian FAOS, version LK1.0 Norwegian FAOS, version LK1.0 The KOOS form was translated from Swedish into Norwegian by the Norwegian Arthroplasty Register (NAR). The Norwegian National Knee Ligament Registry (NKLR) translated the

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD 1 PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 15/712 21/09/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

Tillitsvalgte og permisjon

Tillitsvalgte og permisjon Tillitsvalgte og permisjon 1-2 Samarbeid.. De tillitsvalgte er representanter for vedkommende organisasjoners medlemmer overfor arbeidsgiver. Arbeidstakere, tillitsvalgte og arbeidsgiver har rett og plikt

Detaljer

Appendix 1: All 26 cases with statistics

Appendix 1: All 26 cases with statistics Appendix 1: All 26 cases with statistics *Cases with significant differences between the two groups. The participants were given 6 treatment options to each case to choose from in the questionnaire: 1)

Detaljer

Innstilling fra valgkomiteen i Data Respons ASA til den ordinære generalforsamlingen den 16. april 2015.

Innstilling fra valgkomiteen i Data Respons ASA til den ordinære generalforsamlingen den 16. april 2015. Innstilling fra valgkomiteen i Data Respons ASA til den ordinære generalforsamlingen den 16. april 2015. Innledning Valgkomiteen i Data Respons ASA består av Haakon Sæter (leder), og Andreas Berdal Lorentzen.

Detaljer

Oslo, 9. juni 2011 Eirik Bunæs

Oslo, 9. juni 2011 Eirik Bunæs Oslo, 9. juni 2011 Eirik Bunæs Verdipapirseminar våren 2011 Foreløpig erfaring med den nye europeiske tilsynsstrukturen og enkelte andre tilpasninger European Securities and Markets Authority ( ESMA, tidligere

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

OM KJØNN OG SAMFUNNSPLANLEGGING. Case: Bidrar nasjonal og lokal veiplanlegging til en strukturell diskriminering av kvinner?

OM KJØNN OG SAMFUNNSPLANLEGGING. Case: Bidrar nasjonal og lokal veiplanlegging til en strukturell diskriminering av kvinner? OM KJØNN OG SAMFUNNSPLANLEGGING Case: Bidrar nasjonal og lokal veiplanlegging til en strukturell diskriminering av kvinner? Likestilling 1 2 3 Vi skiller mellom biologisk og sosialt kjønn Biologisk: Fødsel

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet.

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. TDT445 Øving 4 Oppgave a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. Nøkkel: Supernøkkel: Funksjonell avhengighet: Data i en database som kan unikt identifisere (et sett

Detaljer

Lønnsdagen 2011 - Hvilken betydning har lønnsnivået og fordelingsprinsipper for vår konkurranseevne

Lønnsdagen 2011 - Hvilken betydning har lønnsnivået og fordelingsprinsipper for vår konkurranseevne Lønnsdagen 2011 - Hvilken betydning har lønnsnivået og fordelingsprinsipper for vår konkurranseevne Walter Qvam President and Chief Executive Officer Kongsberg Gruppen ASA WORLD CLASS through people, technology

Detaljer

Finansiell analyse og modellering for strategiske og finansielle beslutninger

Finansiell analyse og modellering for strategiske og finansielle beslutninger Finansiell analyse og modellering for strategiske og finansielle beslutninger Financial Advisory November 2012 Vi skreddersyr finansielle analyser for våre klienter Deloitte finansiell analyse og modellering

Detaljer

Protokolltekst likelydende med alle 4 forhandlingssammenslutningene med vedlegg

Protokolltekst likelydende med alle 4 forhandlingssammenslutningene med vedlegg Protokolltekst likelydende med alle 4 forhandlingssammenslutningene med vedlegg For perioden 1.1.2010 til 31.12.2013 er partene gjennom forhandlinger blitt enige om å anbefale forslaget til Hovedavtale

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

Biproduktforordningen arbeidet med nytt regelverk. Marie Opsal Tangen, seniorrådgiver Regelverksavdelingen, Hovedkontoret

Biproduktforordningen arbeidet med nytt regelverk. Marie Opsal Tangen, seniorrådgiver Regelverksavdelingen, Hovedkontoret Biproduktforordningen arbeidet med nytt regelverk Marie Opsal Tangen, seniorrådgiver Regelverksavdelingen, Hovedkontoret Lynkjapt tilbakeblikk på hvorfor vi har en biproduktforordning: Kugalskap, munn

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

Hva kjennetegner en god søknad?

Hva kjennetegner en god søknad? Hva kjennetegner en god søknad? Begynn i tide Internt støtteapparat? Les guiden(e) Bruk riktig søknadsskjema Svar på spørsmålene i søknadsskjemaet Skriv enkelt og fengende Send inn én søknad Spør om dere

Detaljer

8.4 Ansettelser tillegg

8.4 Ansettelser tillegg 8.4 Ansettelser tillegg De ansatte er i de fleste tilfeller den viktigste ressursen i bedriften. Derfor er det en svært viktig oppgave å finne de rette menneskene til de ulike stillingene i bedriften.

Detaljer

System integration testing. Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås,

System integration testing. Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås, System integration testing Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås, Innhold Presentasjon Hva er integration testing (pensum) Pros og cons med integrasjonstesting Når bruker vi integration

Detaljer

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Riktig lønn blir aldri umoderne Gode arbeidsforhold er helt 2007 Å oppleve at vi får riktig lønn

Detaljer

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk Klubbarbeid I lys av lov og avtaleverk Mål for denne økten Høyere bevissthet i forhold til fagforening, lov og avtaleverk Samlet klubb Motivere AT til i sterkere grad bruke klubben som tyngde inn i drøftinger

Detaljer

Fafo-konferanse 1.12.2011 Eli Moen Handelshøyskolen BI

Fafo-konferanse 1.12.2011 Eli Moen Handelshøyskolen BI Fafo-konferanse 1.12.2011 Eli Moen Handelshøyskolen BI Høye vekstrater Høy BNP per capita Høy sysselsetting Høy arbeidsdeltakelse Lav fattigdomsrate Sunn makroøkonomi Høy innovasjonsevne Små velferdsstater

Detaljer

Bedriftspresentasjon. Besøk fra SpareBank 1 Hedmark 17-18.04.2013 Program og presentasjon av bedriftene

Bedriftspresentasjon. Besøk fra SpareBank 1 Hedmark 17-18.04.2013 Program og presentasjon av bedriftene Bedriftspresentasjon Besøk fra SpareBank 1 Hedmark 17-18.04.2013 Program og presentasjon av bedriftene Program Onsdag 17.04.2013 12.15 14.00 Bedriftsbesøk Aarbakke AS 14.30-16.00 Bedriftsbesøk Årdal Maskinering

Detaljer

Workshop 22. september 2015

Workshop 22. september 2015 Workshop 22. september 2015 Rapporteringsforordning (EU) nr. 376/2014 Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no Postadresse: Postboks 243 8001 BODØ Besøksadresse: Sjøgata

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Medvirkning i og medbestemmelse

Medvirkning i og medbestemmelse Medvirkning i og medbestemmelse NALF 3. mai 2010 kristin.juliussen@spekter.no Utvalget skulle Beskrive Vurdere Ev. foreslå Prinsippet i mandatet: Diagnosen som grunnlag for medisinen Hva skjedde? Beskrev

Detaljer

Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer. Seminar 6.juni 2008

Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer. Seminar 6.juni 2008 Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer Seminar 6.juni 2008 My Background: Marine and Fish Genetic Resource: Access to and Property Rights of Aquaculture Genetic Resources Norwegian Perspectives

Detaljer

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE Side 1 av 9 TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE 1 Side 2 av 9 1 BAKGRUNN...3 2 OMFANG...3 3 BEGREPSAVKLARINGER...3 4 FORMÅL...4 5 FORMER FOR MEDBESTEMMELSE...5 6 OMSTILLING OG UTVIKLING...5 7 RETTIGHETER

Detaljer

Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML)

Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML) YS Postboks 9232 Grønland 0134 OSLO Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML) Generelt Finansforbundet vil understreke at det er høy grad av fleksibilitet

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer